Вы находитесь на странице: 1из 2

.., .., .. .

. : . - 2003 . 497

.. , .. .
. : . 1990 . 113
8. .. ,

; "
3 2005 . 2

68. .


;
" 3 2005 .53
. .

: .

- 2007 . 96-106
62. . . .
. : . - 2006
.. . . : .
2001
.. .
2000. . 96 .
Scopul lucrarii este de a: studia edentatia totala la maxila ca o entitate
nozologica aparte, de a determina metodele de tratament si a
incerca de a optimiza unele aspecte ale tratamentului.

Obiectivele ce urmeaza de realizat sunt:


De a analiza anatomia clinica si a sistematiza cele mai noi date cu
privire la modificarile tisulare ce se petrec la edentatul total.
A aborda succint principalele tendinte ale tratamentului edentatiei
totale si a analiza factorii de care depinde fiecare tip de
tratament.
A descrie fortele fizice de retentie a protezei totale si modalitatile
practice de obtinere a unei retentii fizice optime.

A analiza teoretic si practic metodele de reducere a unor faze clinicotehnice in cadrul tratamentului edentatului total cu proteza
total mobilizabila la maxila.

Оценить