You are on page 1of 78

ABECEDNIPOPISZANIMANJA

4110 4110 2521 3511 3513 3344 2611 9333 3339 3339 3339 3339 3339 3339 2631 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2145 2132 2132 2132 2132 2132 2636 2166 2120 2230 7124 5243 7222 7222 7222 7222 7222 7222 7222 5113 1112 2431 2422 2511 2511 2511 2511 2421 2423 2212 2351 2655 4227 4227 2622 2632 3432 2652 2632 Administrativni slubenik Administrator Administrator baza podataka Administrator obrade podataka Administrator podrune raunarske mree Administrtivni pmnik u mdicinsk rdincii Advokat Aerodromski transportni radnik Agent za kulturne priredbe Agent za literaturu Agent za muzike priredbe Agent za pozorine priredbe Agent za propagandu Agent za sport Agroekonomista Agronom kuniarstva Agronom pelarstva Agronom peradarstva Agronom ribarstva Agronom savjetodavne slube Agronom stoarstva Agronom za hortikulturu Agronom za melioracije Agronom za proizvodnju duhana Agronom za ratarstvo Agronom za vinogradarstvo Agronom za voarstvo Agronom za vrtlarstvo Agronom za zatitu bilja Ahrimandit Akademski grafiki dizajner Aktuar kupunktrlg Akustiki izolater Akviziter Alatniar Alatniar za metalne kalupe,specijalizirani Alatniar za mjerne pribore,specijalizirani Alatniar za rezane alate,specijalizirani Alatniar za stezne pribore,specijalizirani Alatniar,majstor Alatniarski poslovoa Alpinistiki vodi Ambasador Analitiar istraivanja trita nlitir plitika organizacije Analitiar sistema Analitiar sistema inenjersko-naunih procesa Analitiar sistema poslovnih procesa Analitiar sistema sa raunarske mree Analitiar studija rada i vremena Analitiar zanimanja Anatom Andragog Animator nktr u istrivnju vng mnjnj nktr u istrivnju trit Antikvar Antropolog Araner Araner muzike Arheolog

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2161 2161 2161 2161 2621 2621 4415 4415 7114 7114 7114 9313 2659 2659 7119 7119 2653 3411 2310 2310 2310 2310 2310 2310 5161 2111 3111 1112 3315 7412 7412 7132 3119 7213 7213 7231 7231 7213 7213 7232 5321 7522 7522 7322 2131 3141 3155 2653 2653 2653 5163 4312 4211 5132 5151 9211 9211 9215 7114 7114 2622 Arhitekt dizajner Arhitekt istraiva Arhitekt konzervator Arhitekt samostalni istraiva Arhivar Arhivist Arhivski slubenik Arhivski slubenik filmoteke Armira Armira i betonirac Armira,specijalizirani Armiraki radnik Artist Artist dreser Asfalter Asfalter,specijalizirani Asistent folklornog koreografa Asistent u osiguranju Asistent visoke kole biotehnikih nauka Asistent visoke kole drutveno-humanistikih nauka Asistent visoke kole medicinskih nauka Asistent visoke kole prirodnih nauka Asistent visoke kole tehnikih nauka Asistent visoke kole u teologiji Astrolog Astronom Astronomski tehniar Atae Aukcionar Autoelektriar Autoelektriar, majstor Autolakirer Autolakirerski poslovoa Autolimar Autolimar,majstor Automehniar Automehniar, majstor Aviolimar Aviolimar,specijalizirani Aviomehaniar Babica Bavar Bavar,majstor Bakrotamper Bakteriolog Bakterioloki tehniar Balanser letilica Baletni pedagog Baletni plesa Baletni solista Balzamer Bankovni slubenik Bankovni slubenik na alteru Barmen Batler Bera ljekovitog bilja Bera poljoprivrednih proizvoda Bera umskih plodova Betonirac Betonirac,specijalizirani Biblioteki istraiva

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2622 2622 4411 3433 9629 2269 2131 2641 2131 3141 2131 3141 2636 7313 5230 4211 4211 5230 7223 7522 5321 2131 3141 7222 7222 O110 O110 5141 4323 7214 7214 7126 2144 3115 7214 7214 7214 7214 7119 7115 3151 3151 7214 7214 8350 7412 7412 8350 8350 4211 7131 7316 7316 7224 2636 7512 8111 8111 5221 3351 2619 3351 7534 Bibliotekar Bibliotekar specijalist Bibliotekarski slubenik Biblitki thnir Biletar Bioenergetiar Biofiziar Biograf Biohemiar Biohemijski tehniar Biolog Bioloki tehniar Biskup Biuterist Blagajnik Blagajnik na poti Blagajnik u banci Blagajnik u trgovini Blanja metala Bojadiser drvenih proizvoda Bolniar Botaniar Botaniki tehniar Bravar Bravar,majstor Brigadir Brigadni general Brija Brodarski brokerski slubenik Brodobravar Brodobravar,specijalizirani Brodocjevar Brodograevinski inenjer Brodograevni tehniar Brodolimar Brodolimar,specijalizirani Brodomonter Brodomonter ,specijalizirani Brodoskelar Brodostolar Brodostrojar Brodostrojarski inenjer pomorskog prometa Brodotraser Brodotraser,specijalizirani Brodovoa unutarnje plovidbe Brodski elektromehaniar Brodski elektromehaniar,specijalizirani Brodski maza Brodski motorist Broja novca Brusa i moler konstrukcija Brusa kristalnog stakla Brusa kristalnog stakla,specijalizirani Brusa metala Bula Buregdija Bua i dubinski bua Bua na povrinskom kopu Bklin Carinik Carinski inspektor Carinski slubenik Cerader

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
9312 2131 7126 2652 3413 3413 7316 7316 6112 6112 3142 3413 7317 7318 7318 7133 9510 8350 9622 9112 9111 9112 9129 1111 1120 1111 1111 1120 1112 1120 5414 8312 8312 8312 5414 9629 8312 5414 8312 5414 3143 8312 8312 6129 5120 7318 5311 4131 4131 2351 2351 2351 1345 3432 7316 7316 7316 7316 1111 7542 2120 5242 7544 Cestarski radnik Citolog Cjevar Crkveni muziar Crkveni vratar Crkvenjak Crta dezena na staklu,keramici i sl. Crta, netehniki Cvjear Cvjear - araner Cvjearski poslovoa asna sestra etkar ipkar ipkar runi ista fasade ista obue ista stroja ista ulica istaica prostorija istaica u domainstvu istaica vozila ist tpih lan /delegat - poslanik doma parlamenta / skuptine entiteta lan nadzornog savjeta preduzea lan predsjednitva BiH lan Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine BiH lan uprave preduzea lan Upravnog odbora Centralne banke BiH lan upravnog odbora preduzea uvar uvar cestovnog prelaza uvar mosta uvar ophodar uvar plae uvar prtljaga uvar pruge uvar ribnjaka uvar skretnica uvar staja uvar ume, lugar uvar tunela uvar usporene vonje uvar ivotinja (u ZOO-vrtu,tenarama, rezervatima) evabdija ilimar Dadilja Daktilograf Daktilograf - administrativni tehniar Defektolog Defektolog logoped Defektolog surdoaudiolog Dekan Dekorater Dekorater emajlom Dekorater keramike Dekorater stakla Dekorativni slikar Delegat Doma naroda Parlamentarne skuptine BiH Deminer Demograf Demonstrator za prodaju Deratizer

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3355 2411 5329 7544 7231 5120 7133 7133 1112 1112 1349 1346 1342 1311 1321 1120 1324 1343 1342 1211 1349 1343 1411 1112 1213 1439 1439 1342 1342 1221 1439 1219 1439 1412 1346 1219 1345 1420 1420 1344 1431 1431 1342 1412 1323 1411 1411 1311 1311 1412 1411 1311 1311 1221 1439 1219 1211 1222 1411 1219 1311 1219 1219 Detektiv Devizni inspektor Dezinfektor Dezinsektor Dijagnostiar kvarova na vozilima, specijalizirani Dijetni kuhar Dimnjaar Dimnjaarski poslovoa Direktor Agencije za bankarstvo Direktor Agencije za privatizaciju Direktor arhiva Direktor banke Direktor bolnice Direktor botanikog vrta Direktor dijela preduzea za proizvodnju termoelektrine energije Direktor direkcije Direktor distribucije Direktor doma penzionera Direktor doma zdravlja Direktor finansija i raunovodstva Direktor galerije Direktor gerijatrijskog centra Direktor hotelskoga poslovanja Direktor inspektorata Direktor internog glasila Direktor izvanteritorijalne organizacije Direktor kampa Direktor klinikog centra Direktor klinike Direktor komercijalne slube Direktor konferencijskog centra Direktor kontrole Direktor male izvanteritorijalne organizacije Direktor male kafane Direktor male mjenjanice Direktor male modne agencije Direktor male obrazovne ustanove Direktor male trgovine na malo Direktor male trgovine na veliko Direktor male ustanove socijalnog rada Direktor male ustanove za kulturu Direktor male ustanove za sport i rekreaciju Direktor male zdravstvene ustanove Direktor malog disko-bara Direktor malog graevinskog preduzea Direktor malog hotela Direktor malog kampa Direktor malog lovita Direktor malog lovno-uzgojnog preduzea Direktor malog nonog bara Direktor malog odmaralita Direktor malog poljoprivrednog preduzea Direktor malog povrtlarskog preduzea Direktor malog preduzea za poslovne usluge Direktor malog preduzea i ustanove na drugom mjestu nespomenut Direktor malog preduzea za dizajniranje Direktor malog preduzea za finansijske poslove Direktor malog preduzea za ispitivanje javnog mijenja Direktor malog preduzea za iznajmljivanje soba i kua Direktor malog preduzea za line usluge Direktor malog preduzea za poljoprivredne radove Direktor malog preduzea za posredovanje nekretninama Direktor malog preduzea za pranje i ienje

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
1324 1330 1211 1211 1219 1324 1324 1324 1321 1219 1311 1412 1312 1324 1324 1311 1311 1330 1219 1221 1324 1324 1349 1324 1219 1345 1330 1345 1345 1344 1349 1219 1411 1431 1346 1219 1219 1219 1324 1324 2654 1346 1345 1219 1219 1219 1324 1219 1219 1219 1411 1219 1324 1219 1324 1324 1324 1412 1431 1219 1342 Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor malog preduzea za prevoz opasnih materija malog preduzea za raunarske usluge malog preduzea za raunovodstvene poslove malog preduzea za raunovodstveno-finansijske poslove malog preduzea za tehniko ispitivanje i analize malog preduzea za usluge putnikih agencija malog preduzea za usluge turistikih agencija malog prevoznog preduzea malog proizvodnog preduzea malog projektnog ureda malog rasadnika malog restorana malog ribarskog preduzea malog skladita malog pediterskog preduzea malog umarskog preduzea malog umarskog rasadnika malog telekomunikacionog preduzea malog veterinarskog drutva marketinga meunarodnog putnikog saobaraaja u preduzeima meunarodnog teretnoga saobraaja u preduzeima muzeja nabave nacionalnog parka nauno-istraivakog instituta odjela za raunarske usluge osnovne kole podrune slube podrune slube za socijalni rad popravne ustanove poslova uspostave informacionog sistema poslovanja za podruje hrane i pia u hotelima i restoranima poslovanja izdavakog preduzea poslovanja osiguravajuega drutva poslovanja pogrebnoga preduzea poslovanja preduzea komunalne istoe poslovanja preduzea line usluge poslovanja preduzea za cjevovodni transport poslovanja preduzea za drumski saobraaj poslovanja preduzea za filmsku i video djelatnost poslovanja preduzea za finansijsko posredovanje poslovanja preduzea za intelektualne usluge poslovanja preduzea za istraivanje i razvoj poslovanja preduzea za iznajmljivanje poslovanja preduzea za nespomenute poslovne usluge poslovanja preduzea za ostale usluge u saobraaju poslovanja preduzea za poslovanje nekretninama poslovanja preduzea za posrednike poslove poslovanja preduzea za promet nekretninama poslovanja preduzea za smjetaj gostiju poslovanja preduzea za uklanjanje otpadnih voda poslovanja preduzea za vazduni saobraaj poslovanja privatnih agencija i fondova poslovanja putnike i turistike agencije

Direktor poslovanja skladita Direktor poslovanja pediterskog preduzea Direktor poslovanja ugostiteljskoga preduzea Direktor poslovanja ustanove za kulturu Direktor poslovanja veterinarske ustanove Direktor poslovanja zdravstvene ustanove

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
1324 1420 1420 1420 1420 1324 1212 1345 1324 1324 1324 1324 1221 1221 1323 1321 1321 1322 1321 1311 1311 1311 1312 1439 1223 1431 1412 1346 1211 1324 1346 1324 1213 1213 1222 1222 1344 1330 1431 1345 1343 1330 1439 1211 1112 1112 1112 1344 1341 1349 1344 1345 1219 1219 1344 1213 1112 1112 1112 1212 1311 2652 Direktor poslovanja eljeznikog saobraaja Direktor poslovne jedinice trgovine na malo Direktor poslovne jedinice trgovine na veliko Direktor poslovne jedinice za odravanje i popravku motornih vozila Direktor poslovne jedinice za popravku proizvoda iroke potronje Direktor pota Direktor pravne, kadrovske i ope slube Direktor predkolske ustanove Direktor pretovarne operative Direktor prihvata i otpreme na aerodromu Direktor prijevoza opasnih materija u preduzeu Direktor prijevoza u brodarskom preduzeu Direktor prodaje Direktor prodajne promocije Direktor proizvodne i operativne jedinice graevinskog preduzea Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzea u preraivakoj djelatnosti Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzea u proizvodnji termoelektrine energije Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzea u rudarstvu Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzea za snabdjevanje elektrinom energijom ,gasom i vodom Direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnog preduzea Direktor proizvodnje i poslovanja umarskog preduzea Direktor proizvodnje poljoprivrednog preduzea Direktor proizvodnje ribarskog preduzea Direktor putnike agencije Direktor razvojno-istraivake slube Direktor rekreacionog centra Direktor restoranskog poslovanja Direktor revizije za poslovanje banaka i finansijskih organizacija Direktor revizije za poslovanje poduzetnika Direktor saobraaja autobuske stanice Direktor sektora banke Direktor skladine slube Direktor slube drugdje nerazvrstan Direktor slube obezbjeenja Direktor slube za odnose s javnou Direktor slube za oglaavanje Direktor slube za pomo porodicama Direktor slube za raunarske usluge Direktor sportskog objekta Direktor srednje kole Direktor starakog doma Direktor telekomunikacija Direktor trnog centra Direktor unutranje finansijske kontrole Direktor uprave Direktor upravne ustanove Direktor upravnog organa u sastavu ministarstva Direktor ustanove socijalnog rada Direktor ustanove za brigu o djeci Direktor ustanove za pruanje pravne pomoi Direktor ustanove za smjetaj iz okvira socijalne zatite Direktor visoke kole Direktor za ekoloke poslove Direktor za organizaciju rada Direktor za socijalno osiguranje Direktor zatite okoline i sigurnosti na radu Direktor Zavoda za raunovodstvo i reviziju Direktor Zavoda za platni promet Direktor Zavoda za reviziju Direktor Zavoda/Agencija za zapoljavanje Direktor zoolokog vrta Dirigent hora

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2652 5169 3131 3432 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2261 2262 2262 2262 2212 2211 2211 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2263 2212 2212 2212 2212 2212 2211 2212 2212 2211 2212 2212 2212 2211 2211 2261 2212 2261 2261 2261 Dirigent orkestra

Disko dokej
Dispeer transportnog gasnog sistema, specijalizirani Dizajner Dizajner ambalae Dizajner interijera Dizajner keramike Dizajner koe Dizajner obue i kone galanterije Dizajner stakla Dizajner tekstila i odjee Doktor djeije i preventivne stomatologije Doktor farmacije Doktor farmacije specijalizant Doktor farmacije staist Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije Doktor javnog zdravstva Doktor medicine Doktor medicine anesteziolog i reanimatolog Doktor medicine citolog Doktor medicine dermatolog Doktor medicine dermatolog i venerolog Doktor medicine djeji hirurg Doktor medicine epidemiolog Doktor medicine ginekolog i opstetriar Doktor medicine infektolog Doktor medicine internista Doktor medicine kliniki farmakolog Doktor medicine kliniki farmakolog i toksikolog Doktor medicine maksilofacijalni hirurg Doktor medicine neurohirurg Doktor medicine neurolog Doktor medicine neuropsihijatar Doktor medicine oftalmolog Doktor medicine opti hirurg Doktor medicine ortoped Doktor medicine otorinolaringolog Doktor medicine patoloki anatom Doktor medicine pedijatar Doktor medicine plastini i rekonstruktivni hirurg Doktor medicine pneumoftizeolog Doktor medicine psihijatar Doktor medicine rada Doktor medicine rada Doktor medicine radiolog Doktor medicine radioterapeut Doktor medicine radioterapeut i onkolog Doktor medicine rentgenolog Doktor medicine specijalizant Doktor medicine staista Doktor medicine transfuziolog Doktor medicine urolog Doktor medicine zdravstveni ekolog Doktor medicine-specijalista higijene Doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom Doktor nuklearne medicine Doktor ope medicine Doktor porodine medicine Doktor porodine stomatologije Doktor socijalne medicine Doktor stomatologije Doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog Doktor stomatologije dentalni patolog i endodont

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2211 2211 2622 5169 5151 5151 1111 9621 7313 2641 5164 7233 3152 3151 7317 7522 7522 7522 7522 7523 7523 2611 2611 3413 2266 7133 2133 3141 2263 5151 4419 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 4419 4419 Doktor stomatologije oralni hirurg Doktor stomatologije oralni patolog Doktor stomatologije ortodont Doktor stomatologije parodontolog Doktor stomatologije protetiar Doktor stomatologije specijalizant Doktor stomatologije staist Doktor sudske medicine Doktor kolske medicine Dokumentalist Domain kluba Domar kampa Domar planinarskog doma Dopredsjedavajui Vijea ministara BiH Dostavlja Draguljar Dramaturg Dreser pasa Druga zanimanja - mehaniari i mainisti Drugi oficir palube Drugi oficir stroja Drvodjelja Drvogalanterist Drvomodelar Drvorezbar Drvorezbar,specijalizirani Drvotokar Drvotokar,majstor Dravni odvjetnik Dravni pravobranilac akon Edukator-rehabilitolog Eko higijeniar Ekolog Ekoloki tehniar Ekoloko-sanitarni inenjer Ekonom Ekonom uredski Ekonometrik Ekonomista Ekonomista bankarstva Ekonomista hoteljerstva Ekonomista investicijski savjetnik Ekonomista kontrolor poslovanja Ekonomista kreditno-garantnih poslova Ekonomista menadmenta Ekonomista osiguranja Ekonomista platnog prometa Ekonomista savjetnik Ekonomista turizmolog Ekonomista vanjsko - trgovinskog smjera Ekonomista za analize i planiranje Ekonomista za carinske poslove Ekonomista za devizno poslovanje Ekonomista za finansije Ekonomista za marketing Ekonomista za meunarodnu razmjenu Ekonomista za politiku cijena Ekonomista za poreski sistem Ekonomista za poslovanje s vrijednosnim papirima Ekonomista za turizam i ugostiteljstvo Ekonomski slubenik Ekonomski tehniar

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7411 7411 7411 2151 3113 7411 7411 7411 7411 2152 2151 2151 2151 2152 2151 2151 2152 2151 2152 2152 8131 3113 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 7412 8212 8212 3114 3114 2146 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 7321 Elektriar odravanja Elektriar pozornice i studija Elektriar pozornice i studija,specijalizirani Elektroenergetski inspektor Elektroenergetski tehniar Elektroinstalater Elektroinstalater telekomunikacijskih vodova i instalacija Elektroinstalater za prikljuke i instalacije Elektroinstalater,specijalizirani Elektroinenjer za automatiku Elektroinenjer za automatizaciju u elektroenergetici Elektroinenjer za automatizaciju u industriji Elektroinenjer za automatizaciju u transportu Elektroinenjer za automatsko upravljanje tehnikim sistemima Elektroinenjer za elektrane Elektroinenjer za elektrinu vuu Elektroinenjer za mjerenja i instrumentaciju Elektroinenjer za plovna sredstva Elektroinenjer za procesna mjerenja Elektroinenjer za vaenje pokretnih objekata Elektrolizer aluminijuma Elektromainski tehniar Elektromehaniar Elektromehaniar aparata za domainstvo Elektromehaniar aparata za domainstvo,majstor Elektromehaniar proizvodnih maina Elektromehaniar proizvodnih maina,specijalizirani Elektromehaniar za elektroenergetiku Elektromehaniar za elektroenergetiku,specijalizirani Elektromehaniar za elektroenergetska postrojenja Elektromehaniar za mjerne instrumente i sklopove Elektromehaniar za mjerne instrumente i sklopove,specijalizirani Elektromehaniar za eljezniku elektroenergetiku,specijalizirani Elektromehaniar za eljezniku elektroenergitiku Elektromehaniar eljeznike vue i vozila Elektromehaniar eljeznike vue i vozila,specijalizirani Elektromonter Elektromonter dizala Elektromonter energetskih maina i ureaja Elektromonter energetskih maina i ureaja,specijalizirani Elektromonter za visoki napon Elektronamota Elektronamota,specijalizirani Elektroniar za AOP Elektroniar za telekomunikacije Elektrorudarski inspektor Elektrotehniar Elektrotehniar proizvoda za domainstvo Elektrotehniar inskih vozila i postrojenja Elektrotehniar za distribuciju elektrine energije Elektrotehniar za dizala i transportna sredstva Elektrotehniar za elektrine maine, aparate i ureaje Elektrotehniar za elektromotore Elektrotehniar za instalacije i opremu Elektrotehniar za mjerne instrumente i sklopove Elektrotehniar za opremu proizvodnih maina Elektrotehniar za plovna sredstva Elektrotehniar za prijenos elektrine energije Elektrotehniar za procesnu tehniku Elektrotehniar za proizvodnju elektrine energije Elektrotehniar za slabu i jaku struju Elektrotehniar za eljeznicu Elektrotiper

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7212 7212 2131 2212 2131 2636 2641 2632 2632 3413 4322 4322 4322 4322 2262 2262 2262 2262 2262 2262 3213 3213 2212 3141 7123 7123 7119 7313 3521 8132 2643 2643 2643 2132 2633 4110 2411 2411 4311 2412 7311 7311 2263 2111 2111 2111 2212 2264 3255 7322 2653 2652 2643 4415 8132 3431 8132 3431 2165 7321 8132 5241 2642 Elektrozavariva Elektrozavariva, specijalizirani Embriolog Endokrinolog Epidemiolog Episkop Esejist Etnogeograf Etnolog Evangelista Evidentiar normativa Evidentiar radnih lista Evidentiari u proizvodnji Fakturista Farmaceut Farmaceut farmakoinformatiar Farmaceut na ispitivanju i kontroli lijekova Farmaceut u industriji Farmaceut u veleprodaji Farmaceut za ljekovito bilje Farmaceutski laborant Farmaceutski tehniar Farmakolog Farmakoloki tehniar Fasader Fasader,majstor Figurant Filigranist Filmski i elektronski montaer Filmski laborant Filolog Filolog istraiva Filolog samostalni istraiva Filosanitarni inspektor Filozof Finansijski administrator Finansijski analitiar Finansijski inspektor Finansijski knjigovoa Finansijski savjetnik Finomehaniar Finomehaniar,majstor Fitosanitarni inspektor Fiziar Fiziar istraiva Fiziar samostalni istraiva Fiziolog Fizioterapeut Fizioterapeutski tehniar Fleksografski tampar Folklorni igra Folklorni muziar Fonetiar Fonotekar Fotograf Fotograf za komercijalne ilustracije Fotograf,majstor Fotografski tehniar Fotogrametar Fotograver Fotolaborant Fotomodel Fotoreporter

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2636 5141 5141 5141 5141 5113 8122 8122 9629 5161 O110 1120 1112 1112 O110 2131 2165 2165 2165 2165 2165 2165 2165 2165 2165 2165 2165 2165 2165 2165 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3111 2632 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 3111 7123 7314 7314 1112 2636 1349 1112 Fratar Frizer za mukarce Frizer za ene Frizer za mukarce i ene Frizer za ene, majstor Galerijski vodi Galvanizer Galvanizer,specijalizirani Garderober Gatara Generalmajor Generalni direktor Generalni sekretar Narodne skuptine Generalni sekretar Vlade Generalpukovnik Genetiar Geodet hidrograf Geodet topograf Geodeta fotogrametar Geodeta kartograf Geodeta projektant fotogrametrijskih radova Geodeta projektant osnovnih geodetskih radova Geodeta projektant u oblasti kartografije Geodeta projektant za inenjersku geodeziju Geodeta projektant za zemljino informacione sisteme Geodeta za inenjersku geodeziju Geodeta za osnovne radove Geodeta za rudnike Geodeta za zemljino informacione sisteme Geodetski projektant Geodetski tehniar Geodetski tehniar geometar Geodetski tehniar hidrografije Geodetski tehniar restitutor Geodetski tehniar za elaborate Geodetski tehniar za evidenciju dravnog vlasnitva Geodetski tehniar za evidenciju prostornih jedinica Geodetski tehniar za fotogrametriju Geodetski tehniar za katastar Geodetski tehniar za katastar vodova Geofiziki tehniar Geograf Geolog istraiva Geolog samostalni istraiva Geolog za geomehaniku Geolog za geotermiku Geolog za hidrologiju Geolog za inenjerisku geologiju Geolog za istraivanje metalnih i nemetalnih sirovina Geolog za obradu podataka Geolog za paleontologiju Geolog za petrografiju Geolog za sedimentologiju Geolog za stratigrafiju Geolog za tektoniku Geoloki tehniar Gipsar Gipsmodelar Gipsmodelar,specijalizirani Glavni federalni inspektor Glavni imam Glavni inspektor policije Glavni inspektor u inspektoratu Republike Srpske

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
5131 5120 1112 2141 2141 2141 2141 1112 1112 7316 2655 5414 7115 7115 7115 7214 7214 7111 1111 7119 7119 7119 7115 2142 2142 2142 3112 3112 7125 7115 7115 3112 3119 3112 3112 3112 3112 3112 7321 7321 7322 7323 7321 7323 2166 7321 3119 3119 2141 2643 5412 7316 7313 3111 5163 7412 3135 7231 7413 7421 7233 7422 7311 Glavni konobar Glavni kuhar Glavni okruni tuilac Glavni planer izgradnje Glavni planer odravanja Glavni planer pripreme rada Glavni planer proizvodnje Glavni republiki tuilac Glavni revizor Republike Srpske Glazer keramike Glumac Gorski spasilac Graditelj drvenih brodova Graditelj drvenih brodova,majstor Graditelj lakih letjelica Graditelj metalnih brodova Graditelj metalnih brodova, majstor

Graditelji tradicionalnim materijalima


Gradonaelnik Graevinar za odravanje pruga Graevinar za odravanje puteva Graevinar za odravanje zgrada Graevinski dekorater Graevinski inspektor Graevinski inenjer Graevinski inenjer za geotehniku Graevinski laborant Graevinski poslovoa Graevinski staklar Graevinski stolar Graevinski stolar,majstor Graevinski tehniar Graevinski tehniar izrade tamparskih formata Graevinski tehniar niskogradnje Graevinski tehniar razraiva projekta Graevinski tehniar saobraajni Graevinski tehniar visokogradnje Graevinski tehniar za hidrogradnju Grafiar pripremne proizvodnje,specijalizirani Grafiar slaga/monter Grafiar tamparske proizvodnje,specijalizirani Grafiar za doradu Grafiar za fotoslog i raunarski slog,specijalizirani Grafiar zavrne proizvodnje,specijalizirani Grafiki dizajner Grafiki jetka Grafiki predradnik Grafiki tehniar Grafiki urednik Grafolog Granini policajac Graver peatorezac Graver plemenitih metala Gravimetrijski i magnetometrijski tehniar Grobar Grupovoa elektromontera i elektromehaniara energetskih maina Grupovoa industrijskih talioca,livaca i valjaoniara Grupovoa mehaniara i montera motornih vozila Grupovoa montera elektrinih i telekomunikacijskih mrea Grupovoa montera,mehaniara i servisera elektronike Grupovoa montera,mehaniara i servisera maina Grupovoa montera,mehaniara i servisera telekomunikacijskih ureaja Grupovoa preciznih mehaniara

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3122 7523 3135 8181 7522 8141 1112 2636 3433 2636 2113 2113 2113 8131 2113 2262 2113 2113 2113 8154 8154 3133 3116 3111 3111 3111 3116 3111 2145 3116 2133 7124 2112 3111 2112 2659 2131 2633 2633 2636 7223 7223 3142 5169 5152 9621 5151 4224 2641 2230 2636 2651 2636 2659 7521 8212 2131 8121 8121 8160 2634 8121 8121 Grupovoa rukovalaca alatnih maina Grupovoa rukovalaca mainama za izradu drvenih proizvoda Grupovoa rukovalaca procesnih maina i ureaja za dobijanje metala Grupovoa staklarskih,keramikih i slinih procesnih maina i ureaja Grupovoa stolara Gumar Guverner Centralne banke BiH Gvardijan Glriski thnir Hafiz Hemiar Hemiar analitiar Hemiar istraiva Hemiar operator Hemiar samostalni istraiva Hemiar u farmaciji Hemiar za anorgansku hemiju Hemiar za fizikalnu hemiju Hemiar za organsku hemiju Hemijski ista Hemijski ista,majstor Hemijski laborant Hemijski predradnik Hemijski tehniar Hemijski tehniar analitikih sistema Hemijski tehniar anorganskih sistema Hemijski tehniar elektrotehnikih materijala Hemijski tehniar organskih sistema Hemijski tehnolog za elektrotehnike materijale i sisteme Hemijskotehnoloki tehniar Hidrobiolog Hidroizolater Hidrolog Hidroloki tehniar Hidrometeorolog Hipnotizer Histolog Historiar Historiar umjetnosti Hoda Horizontalni metalobua Horizontalni metalobua,specijalizirani Hortikulturni tehniar Hostesa Hotelska domaica / domain Hotelski nosa Hotelski poslovoa Hotelski recepcionar Hroniar Hmpt Iguman Ilustrator Imam Imitator Impregnator drveta Impregnira elektromehanikih komponenti i sklopova Imunolog Industrijski kalilac Industrijski livac Industrijski obraiva mlijeka,specijalizirani Industrijski psiholog Industrijski talilac Industrijski talilac livar

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8121 8121 8121 2622 2622 2519 4214 2619 4212 2144 2619 2619 2619 2149 2423 2619 2652 7127 7126 5165 5165 2359 5165 2652 2652 2652 7311 7311 2652 7522 7522 2146 2149 2132 2161 2145 3151 2149 2141 2151 2151 2151 2152 2152 2151 2165 2114 2114 2141 2145 2132 2519 2149 2141 2152 2269 2269 2146 2146 3151 2146 2141 3151 Industrijski valjaoniar Industrijski arilac Industrijski iar Informacijski istraiva Informacijski strunjak Informatiar Inkasant Inspektor dravne uprave blie neodreen Inspektor igara na stolovima za igru na sreu Inspektor parnih kotlova Inspektor za civilnu zatitu Inspektor za odbranu Inspektor za poarnu sigurnost Inspektor za promet Inspektor za rad Inspektor za sigurnost linih podataka Inspicijent opere Instalater grijanja i klimatizacije Instalater vodovoda i kanalizacije Instruktor za jedrenje i plovidbu Instruktor za letenje Instruktor za zanimanje i struno obrazovanje Instruktori za upravljanje mainama Instrumentalist Instrumentalist (violinist) Instrumentalist solist Instrumentalni optiar Instrumentalni optiar,majstor Instrumentalni solist (klavijaturist) Intarzijski stolar Intarzijski stolar,specijalizirani Inenjer za karotau i perforiranje naftnih buotina Inenjer aeronautike Inenjer agronom Inenjer arhitekture Inenjer biotehnologije Inenjer brodske elektronike Inenjer drumskog saobraaja Inenjer drvne tehnologije Inenjer elektroenergetike Inenjer elektromainskog odravanja Inenjer elektromainstva Inenjer elektronike Inenjer elektronike za normalizaciju i mjerenje Inenjer elektrotehnike Inenjer geodezije Inenjer geofizike Inenjer geologije Inenjer grafike tehnologije Inenjer hemijske tehnologije Inenjer hortikulture Inenjer informacijskih tehnologija Inenjer kontrole leta Inenjer koarstva Inenjer medicinske elektronike Inenjer medicinske radiologije Inenjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike Inenjer metalnih materijala Inenjer metalurgije Inenjer nautike unutranje plovidbe Inenjer nemetalnih materijala Inenjer obuarstva Inenjer pomorske nautike

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2149 2149 2145 2149 2152 2519 2153 2146 2152 2149 2522 2522 2522 2151 2132 2141 2153 2149 2152 2151 2151 2152 2152 2151 2114 2114 2114 2519 2146 2114 2149 2151 2114 2519 2152 2152 2421 2146 2513 2153 2146 2146 2424 2153 2146 2153 2141 2151 2143 2149 2149 3413 7543 7543 7543 2632 2632 2632 2632 2621 2131 2145 2144 Inenjer pomorskog saobraaja Inenjer potanskog saobraaja Inenjer prehrambene tehnologije Inenjer prerade drveta Inenjer raunarske elektronike Inenjer raunarstva Inenjer radiokomunikacija Inenjer rudarstva za buotinsku eksploataciju mineralnih sirovina Inenjer signalnosigurnosnih ureaja Inenjer sigurnosti i pomoi Inenjer sistema za opremu Inenjer sistema za personalne raunare Inenjer sistema za programe Inenjer smjenski u termoelektranama Inenjer umarstva Inenjer tekstilne tehnologije Inenjer telekomunikacija Inenjer unutranje plovidbe Inenjer vazduhoplovne elektronike Inenjer za elektrine maine i ureaje Inenjer za elektroenergetska postrojenja Inenjer za elektronike komponente Inenjer za elektronike proizvode Inenjer za elektrotehnike proizvode Inenjer za geofizika mjerenja Inenjer za geofiziko istraivanje leita Inenjer za geoloka istraivanja leita Inenjer za izgradnju raunarskih sistema Inenjer za izradu i odravanje naftnih buotina Inenjer za laboratorijsko ispitivanje stjena Inenjer za logistiku Inenjer za normizaciju u elektroenergetici i elektromainstvu Inenjer za obradu geofizikih podataka Inenjer za obradu podataka Inenjer za obradu tona i slike Inenjer za optoelektroniku Inenjer za organizaciju rada Inenjer za proizvodnju nafte i gasa Inenjer za raunarsku grafiku Inenjer za radiokomunikacijske ureaje Inenjer za razradu leita nafte i gasa Inenjer za razvoj tehnologije transporta gasa Inenjer za sigurnost na radu Inenjer za telekomunikacijske ureaje i mree Inenjer za transport nafte i gasa Inenjer za viemedijske komunikacije Inenjer za zatitu analize Inenjer za zatitu od elektrinog napona Inenjer zatite okolia Inenjer zranog saobraaja Inenjer eljeznikog saobraaja Ipoakon Ispitiva kvaliteta industrijskih procesa Ispitiva kvaliteta proizvoda Ispitiva kvaliteta usluga Istraitelj kriminalist Istraitelj kriminolog Istraiva antropolog Istraiva arheolog Istraiva arhivistike Istraiva biologije Istraiva biotehnologije Istraiva brodograevinarstva

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2631 2153 2632 2633 2165 2632 2142 2141 2145 2633 2632 2144 2146 2112 2633 2619 2519 2146 2149 2632 2141 2132 2133 2132 2633 2164 2359 2250 2151 2612 5169 5169 5169 7124 8131 7531 7522 7536 7317 7522 7317 7312 7536 7536 7312 7312 3214 3214 7312 7222 7318 7531 7315 8160 7312 7318 7522 7312 3214 3214 7321 7535 7534 Istraiva ekonomskih nauka Istraiva elektronike, telekomunikacija i automatike Istraiva etnolog Istraiva filozofije Istraiva geodezije Istraiva geograf Istraiva graevinarstva Istraiva grafike tehnologije Istraiva hemijske tehnologije Istraiva historije Istraiva komunikolog Istraiva mainstva Istraiva metalurgije Istraiva meteorologije Istraiva politologije Istraiva pravnih nauka Istraiva raunarstva Istraiva rudarstva Istraiva saobraaja Istraiva sociolog Istraiva tekstilne tehnologije Istraiva u agronomiji Istraiva u oblasti ivotne sredine Istraiva u umarstvu Istraiva umjetnosti Istraiva urbanizma Istraiva vaspitnih nauka Istraiva veterine Istraiva za elektroenergetiku i elektromainstvo Istrani sudija Iznajmljiva odjee Iznajmljiva opreme Iznajmljiva soba Izolater Izradivac hemijskih proivoda Izradivac kone galanterije Izraiva alata za grafiku ambalau Izraiva donjih dijelova obue Izraiva drvene obue Izraiva drvene sportske opreme Izraiva drala,tapova i slinih predmeta Izraiva duvakih muzikih instrumenata Izraiva gornjih dijelova obue Izraiva gornjih dijelova ortopedske obue Izraiva gudakih instrumenata Izraiva harmonika Izraiva hirurkih instrumenata Izraiva hirurkih instrumenata,specijalizirani Izraiva klavira Izraiva kljueva Izraiva konih proizvoda domae radinosti Izraiva krzna Izraiva lea Izraiva ljekovitih proizvoda od meda,specijalizirani Izraiva muzikih instrumenata Izraiva narodnih nonji Izraiva okvira za slike Izraiva orgulja Izraiva ortopedskih pomagala Izraiva ortopedskih pomagala,majstor Izraiva ploe za Braillovo pismo Izraiva posebnih koa Izraiva posteljnih uloaka

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7319 7319 7314 7319 7532 7312 7318 7318 7319 7312 7316 7522 1120 3359 5414 2619 1112 1112 3413 3413 7316 7211 7318 7313 3411 7319 4311 3413 O110 3153 O310 2636 2651 2165 3118 2659 7319 7321 7314 7314 8181 2250 3521 2651 2651 7533 7113 7113 7113 8113 2262 2634 2659 5153 7322 7323 7323 7323 7323 7323 7323 4132 3313 Izraiva predmeta domae radinosti iz kamena Izraiva predmeta od koljki Izraiva sredstava za poliranje i bruenje Izraiva svijea Izraiva ablona za odjeu, specijalizirani Izraiva tambura Izraiva tapiserija Izraiva tekstilnih proizvoda domae radinosti Izraiva tradicijskih predmeta Izraiva udarakih mainskih instrumenata Izraiva ukrasa i nakita Izreziva drvenih igraaka Izvrni direktor Izvrni sekretar u konzularnom uredu Jamski spasilac Javni notar Javni pravobranilac Javni tuilac Jerej Jeromonah Jetka stakla Jezgrar ljevakih kalupa Jorgandija Juvelir Kadrovski referent Kalajdija Kalkulant Kaluer/kaluerica Kapetan Kapetan aviona Kaplar Kardinal Karikaturist Kartograf Kartografski crta Kaskader Kazandija Kemigraf Keramiar Keramiar - teracer - podopolaga Keramiar sirove proizvodnje Kineziolog Kinooperater Kipar Kipar naivac Kiobrandija Klesar Klesar, majstor Klesarski poslovoa Klina Kliniki farmaceut Kliniki psiholog Klovn Kljuar Knjigotampar Knjigovezac Knjigovezac mekog uveza Knjigovezac tvrdog uveza Knjigovezac za runi uvez Knjigovezac,majstor Knjigovezaki poslovoa Knjigovodstveni operator na raunaru Knjigovoa

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
4311 2643 2641 7511 9332 8312 7522 7522 2642 3322 3322 3322 2421 2421 4322 2659 2652 5414 2632 2652 8160 5112 5112 5112 5112 5112 7531 7531 2643 5131 3432 4311 8112 3122 3122 3122 4212 3521 3154 7223 3135 7513 4412 7311 3511 7522 3139 7315 7531 7322 3341 4323 2421 3154 2651 2621 2621 1112 2523 1343 3153 9312 4413 Knjigovoa zaliha Knjievni komparatist Knjievnik Kobasiar Koija Koniar Kolar Kolar,majstor Komentator Komercijalist Komercijalist unutranje trgovine Komercijalist vanjske trgovine Komercijalist za domau trgovinu Komercijalist za vanjsku trgovinu Komercijalni slubenik Komiar Kompozitor Komunalni redar Komunikolog Koncertni majstor Konditor Kondukter Kondukter na iari Kondukter u autobusu Kondukter u spavaim kolima Kondukter u vozu Konfekcionar Konfekcionar tekstila - kroja Konferencijski tuma Konobar Konstruktor odjee Konter Kontrolor mineralurkih procesa i proizvoda Kontrolor drvenih proizvoda Kontrolor elektrinih proizvoda Kontrolor gumenih proizvoda Kontrolor igara na stolovima za igru na sreu Kontrolor kamere Kontrolor leta Kontrolor metalnih proizvoda Kontrolor metalurkih procesa i proizvoda Kontrolor mlijeka Kontrolor pote Kontrolor preciznih instrumenata Kontrolor pripreme i obrade podataka Kontrolor proizvoda od drveta Kontrolor robota Kontrolor staklenih proizvoda Kontrolor ivanih i slinih proizvoda Kontrolor tamparskih proizvoda Kontrolor telefonskog saobraaja Kontrolor telegrafskog prometa Kontrolor za kvalitet poslovanja Kontrolor za slijetanje aviona Konzervator umjetnikih djela Konzervator za kulturno nasljee Konzervator za prirodno nasljee Konzul Koordinator raunarske mree Koordinator za pruanje njege starijim osobama u zajednici Koordinator zranog saobraaja Kopa rova Korektor

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2641 2653 2652 3342 8350 8350 8350 2651 7213 7213 7221 7221 5142 7535 7535 7536 4312 2632 3355 3355 2632 2632 2641 7531 7532 7532 7532 7532 7531 7531 7532 7532 7532 7531 7531 7531 7121 7121 7121 4212 7531 7531 9111 5120 5120 7521 9112 9411 7319 9622 9621 2621 2621 7515 7515 7549 2632 8350 9112 7132 2643 2643 2310 Korektor u izdavatvu Koreograf Korepetitor Korespodent Kormilar Kormilar tegljaa Kormilar unutarnje plovidbe Kostimograf Kotlar Kotlar,majstor Kova Kova,majstor Kozmetiar Koar Koar bojadiser, specijalizirani Koni galanterist Kreditni slubenik Kriminalist Kriminalistiki inspektor Kriminalistiki tehniar Kriminalistiko tehniki vjetak Kriminolog Kritiar Kroja Kroja gornjih dijelova obue Kroja krzna i koe Kroja lake odjee Kroja materijala za tapaciranje Kroja muke odjee,majstor Kroja rublja, majstor Kroja tekstila Kroja teke odjee Kroja trikotane odjee Kroja u scenografiji,specijalizirani Kroja enske odjee,majstor Kroja,majstor Krovopokriva Krovopokriva,majstor Krovopokriva,specijalizirani Krupije Krznar Krznar, majstor Kuna pomonica Kuhar Kuhar specijaliteta Kuhar ibe Kuhinjski pomonik Kuhr brz hrn Kujundija Kupalini radnik Kurir Kustos muzeja Kustos umjetnike galerije Kuaoc hrane Kuaoc pia Klupr ptikih siv Kulturolog Laar Lakej, dodava Lakirer proizvedene robe Leksikograf Lektor Lektor stranog jezika

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7212 7512 3432 3432 3432 3432 3432 3432 3432 4311 7213 7213 3118 2266 7314 6224 5113 2132 3143 5414 8189 8311 8182 2149 9333 8343 6210 2659 7314 7211 7211 7321 7313 7321 7522 7522 7211 7521 7514 8160 2659 2262 2262 O110 7522 3521 7522 2359 7522 5241 8312 5142 9329 7531 8142 Lemitelj Licitar Likovni tehniar Likovni tehniar primjenjenog slikarstva Likovni tehniar primjenjenog vajarstva Likovni tehniar tekstilnog dizajna Likovni tehniar za oblikovanje u metalu Likovni tehniar za opremu knjige Likovni tehniar za reklamnu grafiku Likvidator Limar Limar,majstor Litografski crta Logoped i surdoaudiolog Lonar Lovac Lovaki vodi Lovni inspektor Lovni tehniar Lovouvar Loa centralnog grijanja Loa parne lokomotive Loa parnog kotla Luki kapetan Luki radnik Lukotransportni radnik Lugar Lutkar Ljeva keramikih proizvoda Ljeva metala Ljeva metala,majstor Ljeva olovnih slova Ljeva plemenitih metala Ljeva stereotipskih ploa Ljevaki drvomodelar Ljevaki drvomodelar,specijalizirani Ljevaki kalupar Ljutilac kore

Ljutilac povra i voa


Ljutilac ita Maioniar Magistar farmacije specijalizant Magistar farmacije staist Major Majstor drvene sportske opreme Majstor rasvjete Majstor stilskog namjetaja Majstor za zanimanje i struno obrazovanje Maketar Maneken Manevrist Manikir Manipulant tekueg naftnog gasa Manipulant u konfekcioniranju tekstila Manipulant u preradi plastinih masa

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
5142 5142 7513 7231 7231 7231 7233 7231 7233 4323 8311 8311 8311 8311 8311 2144 2144 2144 2144 7221 7211 8152 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 7321 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 2144 Maser Masker Maslar Mainist generatora i gasnih stanica Mainist motora SUS Mainista Mainobravar Mainobravar za termo i hidro postrojenja Mainobravar,majstor Mainovoa Mainovoa dizelvunog vozila Mainovoa elektrovunog vozila Mainovoa parne lokomotive Mainovoa za manevar dizelvunog vozila Mainovoa za manevar elektrovunog vozila Mainski inenjer Mainski inenjer za normizaciju Mainski konstruktor aparata za domainstvo Mainski konstruktor procesne opreme Mainski kova Mainski ljevaki kalupar Mainski pleta Mainski projektant konstruktor Mainski projektant male automatizacije Mainski projektant postrojenja Mainski projektant postrojenja procesne industrije Mainski projektant postrojenja za mikroklimu u postrojenjima Mainski projektant tehnologije montae Mainski projektant tehnologije obrade plastinih masa Mainski slovoslaga Mainski tehniar Mainski tehniar - energetiar Mainski tehniar odravanja brodske opreme Mainski tehniar odravanja cjevovodne mree Mainski tehniar odravanja drumskih vozila Mainski tehniar odravanja energetskog postrojenja Mainski tehniar odravanja graevinskih maina Mainski tehniar odravanja metalurke opreme Mainski tehniar odravanja opreme Mainski tehniar odravanja plinske mree Mainski tehniar odravanja poljoprivredne mehanizacije Mainski tehniar odravanja procesne opreme Mainski tehniar odravanja proizvodne opreme Mainski tehniar odravanja inskih vozila Mainski tehniar odravanja vazduhoplova Mainski tehniar vazduhoplovnog smjera Mainski tehniar za montane postupke Mainski tehniar za preciznu mehaniku i optiku Mainski tehniar za preradu plastinih masa Mainski tehnolog za odravanje energetskih postrojenja

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2144 2144 2120 2120 2120 2120 3359 4110 4110 3221 3222 3221 3221 3221 3222 3221 2269 3221 2111 3212 3253 2269 7233 7233 7233 7421 7421 7234 7233 7233 7421 7421 7421 7421 7421 7421 7421 7421 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 Mainski tehnolog za odravanje metalurke opreme Mainski tehnolog za odravanje procesne opreme Matematiar Matematiar - informatiar Matematiar aplikativni Matematiar istraiva Matiar Maturant gimnazije Maturant vazduhoplovne gimnazije Medicinska sestra Medicinska sestra babica Medicinska sestra za intenzivnu zdravstvenu njegu Medicinska sestra za oftalmoloku zdravstvenu njegu Medicinska sestra za patronanu zdravstvenu njegu Medicinska sestra za porodiljsko - ginekoloku zdravstvenu njegu Medicinska sestra za psihijatrijsku zdravstvenu njegu Medicinska sestra-tehniar Medicinski asistent Medicinski fiziar Medicinski laboratorijski tehniar Medicinski patronani asistenti Medicinski terapeut Mehanaiar uredskih maina, majstor Mehaniar alatnih maina Mehaniar alatnih maina,majstor Mehaniar audio i video tehnike Mehaniar audio i video tehnike,majstor Mehaniar bicikla Mehaniar brodskih maina Mehaniar brodskih maina,specijalizirani Mehaniar elektroniar Mehaniar elektroniar,specijalizirani Mehaniar elektronike proizvodnih maina Mehaniar elektronike proizvodnih maina,specijalizirani Mehaniar elektronike uredski maina Mehaniar elektronike uredskih maina,specijalizirani Mehaniar elektronskih signalnih ureaja Mehaniar elektronskih signalnih ureaja,majstor Mehaniar energetske opreme Mehaniar energetske opreme,specijalizirani Mehaniar graevinski maina Mehaniar graevinski maina,specijalizirani Mehaniar grafikih maina Mehaniar grafikih maina,specijalizirani Mehaniar industrijske opreme Mehaniar industrijske opreme,specijalizirani Mehaniar konfekcijskih maina Mehaniar konfekcijskih maina,specijalizirani Mehaniar maina za koarstvo i obuarstvo Mehaniar maina za koarstvo i obuarstvo,specijalizirani

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7233 7233 7421 7233 7233 7234 7234 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7233 7231 7231 7421 7421 7233 7233 7421 7421 7233 7233 7233 7233 7422 7422 7422 7422 7233 7311 7311 7232 7232 7421 7421 7231 7311 7311 7421 7233 Mehaniar maina za preradu nemetala Mehaniar maina za preradu nemetala,specijalizirani Mehaniar medicinske elektronike Mehaniar metalurke opreme Mehaniar metalurke opreme,specijalizirani Mehaniar motocikla Mehaniar motocikla,majstor Mehaniar opreme za grijanje Mehaniar opreme za grijanje,specijalizirani Mehaniar opreme za kompresore Mehaniar opreme za kompresore, specijalizirani Mehaniar pletaih maina Mehaniar poljoprivredne mehanizacije Mehaniar poljoprivredne mehanizacije,majstor Mehaniar postrojenja za punjenje i pakovanje Mehaniar postrojenja za punjenje i pakovanje, specijalizirani Mehaniar pretovarne mehanizacije Mehaniar pretovarne mehanizacije,specijalizirani Mehaniar procesne opreme Mehaniar procesne opreme,specijalizirani Mehaniar proizvodnog postrojenja Mehaniar proizvodnog postrojenja,specijalizirani Mehaniar prunih vozila unutranjeg transporta Mehaniar prunih vozila, specijalizirani Mehaniar raunarske elektronike Mehaniar raunarske elektronike,specijalizirani Mehaniar rudarskih maina Mehaniar rudarskih maina,specijalizirani Mehaniar studijskih tonskih i videoureaja Mehaniar studijskih tonskih i videoureaja,specijalizirani Mehaniar umske mehanizacije Mehaniar umske mehnizacije,specijalizirani Mehaniar tekstilnih maina Mehaniar tekstilnih maina,specijalizirani Mehaniar telekomunikacijske opreme Mehaniar telekomunikacijske opreme,specijalizirani Mehaniar telekomunikacijskih ureaja Mehaniar telekomunikacijskih ureaja,specijalizirani Mehaniar uredskih maina Mehaniar ureaja za mjerenje i regulaciju Mehaniar ureaja za mjerenje i regulaciju,majstor Mehaniar vazduhoplova i motora Mehaniar vazduhoplova i motora,specijalizirani Mehaniar vazduhoplovne elektornike,specijalizirani Mehaniar vazduhoplovne elektronike Mehaniar vozila unutranjeg transporta Mehaniar za badarenje mjernih instrumenata Mehaniar za badarenje mjernih instrumenata,specijalizirani Mehaniar za energetskoelektronske ureaje,specijalizirani Mehaniar za hidrauliku,specijalizirani

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3214 3214 7233 7233 7233 7311 7311 7421 2421 1439 1431 7511 7511 7511 7223 7223 7223 7223 7222 7222 7213 7223 7223 7223 8121 2146 3117 2146 2112 3111 7317 2131 3111 3431 3521 3521 7542 1111 1111 1111 2636 4211 8172 5132 8160 8114 7514 7513 7513 3116 3432 3432 7522 Mehaniar za medicinsku i laboratorijsku opremu Mehaniar za medicinsku i laboratorijsku opremu,majstor Mehaniar za pumpe,specijalizirani Mehaniar za rashladne i klimatizacijske ureaje Mehaniar za rashladne i klimatizacijske ureaje,majstor Mehaniar za vage Mehaniar za vage,majstor Mehaniar ze elektronske mjerne i upravljake ureaje,specijalzirani Menader kvaliteta Menader samostalnih stvaralaca Menader sportista Mesar Mesar, majstor Mesarski poslovoa Metalobrusa Metalobrusa,specijalizirani Metalogloda Metalogloda,specijalizirani Metalomodelar Metalomodelar,specijalizirani Metalopojaser Metalostrugar Metalotokar Metalotokar,majstor Metalurg obojenih metala Metalurg u proizvodnji Metalurki tehniar za preradu i toplinsku obradu Metalurki tehnolog prerade i toplinske obrade Meteorolog Meteoroloki tehniar Metlar Mikrobiolog Mikrobioloki tehniar - kontrolor namirnica Mikrofotograf Mikser slike Mikser zvuka Miner Ministar u Vijeu ministara BiH Ministar u Vladi entiteta Ministar u vladi kantona - upanije Mitropolit Mjenja novca Mjeritelj i veza furnira Mjealac pia Mlinar Mlinar sirovina za cement, kre i gips Mlinar ita Mljekar Mljekar,majstor Mljekarski tehniar Modelar i konstruktor kone galanterije Modelar i konstruktor obue Modelar kalupa i peta

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3432 2642 7531 7321 7321 2131 7131 7131 3413 3521 7321 7233 7233 7421 7234 7233 7233 7126 7126 7126 7233 7233 7412 7412 7412 7413 7413 7421 7421 7233 7233 7119 7119 7233 7233 7233 7233 7421 7214 7214 7222 7231 7522 7411 7127 7127 7233 7233 7233 7233 Modelar odjee Moderator Modist Modular, elektrotip Modular, stereotip Molekularni botaniar Moler Moler - farbar Monah/monahinja Montaer slike i zvuka Montaer u tamparstvu Monter alatnih maina Monter alatnih maina,specijalizirani Monter audiovizuelne elektronike,specijalizirani Monter bicikla Monter brodske opreme Monter brodske opreme,specijalizirani Monter brodskih instalacija Monter centralnog grijanja Monter cjevovoda Monter dizala Monter dizala,specijalizirani Monter elektrinih aparata za domainstvo Monter elektrinih maina i opreme Monter elektrinih mjernih instrumenata i sklopova Monter elektrinih mrea Monter elektrinih mrea,specijalizirani Monter elektronike instrumenata,specijalizirani Monter elektronske opreme Monter energetske opreme Monter energetske opreme,specijalizirani Monter graevinskih elemenata Monter graevinskih skela Monter industrijskih transportnih sredstava Monter industrijskih transportnih sredstava,specijalizirani Monter maina Monter maina,specijalizrani Monter medicinske elektronike,specijalizirani Monter metalnih konstrukcija Monter metalnih konstrukcija,specijalizirani Monter mjernih instrumenata Monter motornih vozila Monter namjetaja Monter niskonaponskih instalacija Monter opreme za grijanje i hlaenje Monter opreme za grijanje i hlaenje,specijalizirani Monter poljoprivrednih maina Monter poljoprivrednih maina,specijalizirani Monter procesne opreme Monter procesne opreme,specijalizrani

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7422 7421 7421 7233 7233 7422 7422 7422 7422 7422 7421 7232 7215 8350 8350 8350 6221 2269 3413 2636 3413 4419 3433 5113 2621 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 3323 3323 2636 3143 2413 5414 2413 3142 2145 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 2146 Monter raunarske elektronike,specijalizirani Monter radio-televizijske elektronike,specijalizirani Monter signalne elektronike,specijalizirani Monter tekstilnih maina Monter tekstilnih maina,specijalizirani Monter telekomunikacijske elektronike,specijalizirani Monter telekomunikacijskih mrea Monter telekomunikacijskih mrea,specijalizirani Monter telekomunikacijskih ureaja Monter telekomunikacijskih ureaja,specijalizirani Monter televizijskih antena Monter vazduhoplova Monteri elinih uadi i ica Mornar Mornar marine Mornar motorist Mrijestilini uzgajiva Mrtvozornik Mualim Muftija Mujezin Muzejski slubenik uzski thnir Muzejski vodi Muzeolog Muziar Muziar - klavirist Muziar na ulici Muziar opceg smjera Muziar solista Muziar u nonom klubu Muziki redaktor Muziki urednik Muzikolog Nabavni referent Nabavno prodajni referent Nadbiskup Nadzornik lovita Nadzornik novanog trita Nadzornik prirodnih parkova Nadzornik trita kapitala Nadzornik uzgajalita divljai Naftni procesni tehnolog Naftno rudarski tehniar Naftno rudarski tehniar za buotinske fluide Naftno rudarski tehniar za hidrodinamika mjerenja Naftno rudarski tehniar za karotane radove Naftno rudarski tehniar za opskrbu buae platforme Naftno rudarski tehniar za posebne radove u buotinama Naftno rudarski tehniar za pripremne radove Naftno rudarski tehniar za sanacijske radove u buotinama Naftno rudarski tehniar za usmjereno buenje Naftno-rudarski inenjer

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2146 2656 7522 3254 3254 3254 5230 5230 5230 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2359 2359 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 3152 3153 5414 8131 9629 6121 9621 2619 4415 2642 3431 2111 5161 5419 3123 Naftno-rudarski inenjer za razvoj tehnologije izrade i odravanja buotina Najavljiva programa Nanositelj kita na drvo Naoalni majstor optike Naoalni optiar Naoalni tehniar-optiar Naplaiva na parkingu Naplaiva pijaarine Naplaiva putarine Nastavnik biologije Nastavnik biologije i hemije Nastavnik domainstva Nastavnik ekonomike domainstva i hemije Nastavnik engleskog jezika Nastavnik fizike i zdravstvene kulture Nastavnik fizike Nastavnik geografije Nastavnik hemije Nastavnik historije Nastavnik informatike Nastavnik islamske vjeronauke Nastavnik likovne kulture Nastavnik matematike Nastavnik maternjeg jezika Nastavnik muzike kulture Nastavnik muzike teorijsko - pedagokog smjera Nastavnik praktine nastave Nastavnik predkolskog vaspitanja Nastavnik razredne nastave Nastavnik ruskog jezika Nastavnik stranog jezika Nastavnik tehnike kulture Nastavnik tehnikog obrazovanja i hemije Nastavnik tehnikog obrazovanja i informatike Nastavnik vjeronauke Nautiar unutranje plovidbe Navigator leta Neposredni izvrilac drutvene samozatite Nijanser premaznih sredstava Noni straar Nomodski stoar Nosa Notar - Javni biljenik Notni arhivar Novinar Novinski fotograf Nuklearni fiziar Numerolog Ndzrnik u transportu Ndzrnik viskgrdnj

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
5322 5311 5322 5322 5164 7211 7521 8111 7214 7213 8143 7323 8143 7223 7221 7536 7536 9329 7516 7515 7515 7213 7213 7222 7222 9623 1111 1111 2352 2352 8312 3152 3152 3152 3152 3151 7322 7322 2267 2431 1112 2351 1112 7536 1111 2120 3132 5414 3211 3211 Njegovatelj bolesnika u kui Njegovatelj djece Njegovatelj lica s razvojnim tekoama Njegovatelj starijih i nemonih lica Njegovatelji ivotinja Oblikovalac metala Obraiva drveta,specijalizirani Obraiva kamenih blokova Obraiva konstrukcijskog eljeza Obraiva lima Obraiva materijala u kartonai Obraiva materijala u knjigoveznici Obraiva materijala u preradi papira Obraiva metala odvajanjem estica Obraiva metala toplinskim postupkom Obuar Obuar,majstor Obuarski radnik Ocjenjiva duvana Ocjenjiva hrane Ocjenjiva pia Ocrtava limova Ocrtava limova,specijalizirani Ocrtava odljevaka Ocrtava odljevaka,specijalizirani Oita brojila gasa / vode / struje Odbornik skuptine grada Odbornik skuptine optine Odgajitelj Odgojitelj u zavodu za djecu sa posebnim potrebama Odjavniar Oficir luke kapetanije Oficir palube na platformi Oficir palube unutranje plovidbe Oficir stabilnosti platforme Oficir stroja unutranje plovidbe Ofset mainist Ofset tamper Oftalmoloki optiar Oglaiva Okruni tuilac Oligofrenopedagog Ombudsmen Opanar Opinski naelnik Operacijski istraiva prtr pstrnj z prrdu vd Operator dojavnog sistema Operator na audiometrijskoj opremi Operator na elektroencefalografskoj opremi

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3211 3211 3211 3211 3211 3211 3211 3114 6210 3521 3521 3522 3521 3511 3154 4132 4132 3521 3513 3522 3521 3511 4132 3119 2267 2267 2267 1112 3339 3332 3339 2132 2654 3511 2359 2423 2421 2421 2359 3322 3339 2421 3339 3339 2654 1343 1343 2131 7536 7536 Operator na elektrokardiografskoj opremi Operator na medicinskoj opremi Operator na medicinskoj skenirajuoj opremi Operator na opremi medicinske radiografije Operator na opremi medicinske radiologije Operator na opremi u onoj dijagnostici Operator na opremi za dijalizu Operator na optoelektronskim ureajima i sistemima Operator na provoenju mjera gazdovanja umom Operator na radioodailjau Operator na scenskoj rasvjeti Operator na telekomunikacijskoj opremi Operator na televizijskom odailjau Operator na vanjskoj raunarskoj opremi Operator opreme za zranu kontrolu Operator optikog itaa Operator raunara za tekst Operator radioprijenosa Operator sistema na raunarskom sistemu Operator telegrafskih ureaja Operator televizijskog prijenosa Operator za pripremu obrade podataka Operator za unos podataka Oplemenjiva tekstila Optiar Optometriar Optometrist Opunomoeni ministar ambasade Organizator kongresne djelatnosti rganiztr knfrnci/skupv Organizator kulturno-zabavne djelatnosti Organizator lova Organizator muzike i muzikoscenske produkcije Organizator obrade podataka Organizator obrazovanja odraslih u obrazovnim zavodima Organizator obrazovanja zaposlenih u preduzeu Organizator posla Organizator poslovnih priredbi Organizator praktine nastave Organizator prodaje Organizator putovanja Organizator rada Organizator sajamske djelatnosti Organizator sportsko-rekreacijske djelatnosti Organizator televizijske i filmske produkcije Organizator zdravstvene njege Organizator zdravstvenog odgoja Ornitolog Ortopedski obuar Ortopedski obuar,majstor

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
6210 2133 7224 7224 7224 1112 4323 3311 2411 7521 7542 7542 2131 7521 7122 9623 2636 9212 2636 2212 2212 3212 2636 5153 6123 9212 5120 7112 7112 2351 2351 3221 5142 9121 7512 7512 7512 7512 3152 9121 9622 9123 9622 6122 6122 9212 3142 3111 3116 3111 2145 Osmatra umskih poara Osoba zaduena za kontrolu vode Otra alata Otra alata,specijalizirani Otra noeva Otpravnik poslova u ambasadi Otpravnik u drumskom saobraaju Ovlateni posrednik vrijednosnim papirima Ovlateni revizor Ovlaiva drveta Palitelj mina povrinskog kopa Palitelj mina u jami Parazitolog Paritelj drveta Parketar Parkiralini radnik Paroh Pastir Pastor Patofiziolog Patolog Patoloki tehniar Patrijarh Pazikua Pelar Pelarski radnik Peenjar

Pear Pear, specijalizirani


Pedagog Pedagog-psiholog Pedijatrijska sestra - tehniar Pediker Pegla Pekar Pekar bureka i pizze Pekar,majstor Pekarski poslovoa Peljar Pera Pera fabrika Pera prozora Pera ulica Peradar Peradarski poslovoa Peradarski radnik Peradarski tehniar Petrohemijski laborant Petrohemijski tehniar Petrohemijski tehniar analitiar Petrohemijski tehnolog

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
6210 3153 3153 7542 2641 4414 7316 7316 3119 8160 7133 2652 2652 2652 9510 2164 5113 2653 2653 2653 2653 7318 7317 7317 7223 7317 7317 7317 7317 7318 7126 7523 7523 7223 7223 7312 7223 7223 7223 8111 7233 7231 7122 7122 7515 6112 9329 7541 3413 7411 5163 7215 7122 7131 5412 5412 Pilar drva za ogrijev Pilot aviona Pilot helikoptera Pirotehniar Pisac reklamnih poruka Pisar Pismoslikar Pismoslikar,majstor Pismoslikarski poslovoa Pivar Pjeskar zgrada i konstrukcija Pjeva hora Pjeva na ulici Pjeva u nonom klubu Plakatar Planer visokogradnje Planinarski vodi Plesa Plesa na ulici Plesa slobodnog plesa Plesa u nonom klubu Pleta Pleta korpi Pleta likom Pleta metalne uadi Pleta namjetaja Pleta rogozom i trskom Pleta slamom Pleta uzoraka za korpe Pleta,majstor Plinoinstalater Podeava drvoobraivaki maina,specijalizirani Podeava drvoobraivakih maina Podeava metaloobraivakih numerikih upravljanih maina,specijalizirani Podeava metaloobraivakog automatskog postrojenja,specijalizirani Podeava muzikih instrumenata Podeava poluautomatskih i automatskih alatnih maina,specijalizirani Podeava sastavljenih reznih alata,specijalizirani Podeava specijalnih alatnih maina,specijalizirani Podgraiva okna,specijalizirani Podmaziva maina Podmaziva vozila Podopolaga Podopolaga,specijalizirani Podrumar Podrumar,vinogradar Podrumarski radnik Podvodni monter Poakon Pogonski elektriar Pogrebnik Polaga elinih uadi ica Polaga keramikih ploica Polaga zidnih tapeta Policajac Policajac- pozornik

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
5412 3355 5412 2619 5412 7224 2633 2132 9213 3142 2132 3142 8341 4321 2359 2359 7231 7222 7411 5141 8141 7127 3141 3111 3141 3111 7124 8111 7211 7314 5131 3154 7532 7532 5120 7223 7131 7233 8171 9112 8111 8111 8153 5223 5120 6129 5411 5321 1112 1112 1112 1112 1112 7531 Policajac specijalac Policajac za posebne zadatke Policijski detektiv Policijski inspektor Policijski slubenik Polirac metala Politolog Poljoprivredni inspektor Poljoprivredni radnik Poljoprivredni tehniar Poljoprivredni tehniar savjetodavac, asistent Poljoprivredni tehniar za melioraciju Poljoprivredni traktorist Pomoni skladitar Pomoni analitiar u strunim obrazovnim kolama Pomoni analitiar u strunom osposobljavanju u slubama Pomoni automehaniar Pomoni bravar Pomoni elektriar Pomoni frizer (muki i enski) Pomoni gumari i plastiari Pomoni instalater vodovoda i kanalizacije Pomoni istraiva u biologiji Pomoni istraiva u fizici Pomoni istraiva u geografiji Pomoni istraiva u hemiji Pomoni izolater Pomoni jamski kopa i rudar Pomoni kalupar Pomoni keramiar Pomoni konobar Pomoni kontrolor leta Pomoni kroja podstave obue Pomoni kroja tekstila Pomoni kuhar Pomoni metalobua Pomoni moler Pomoni monter maina Pomoni proizvoa celuloze Pomoni radnik u arhivi Pomoni rukovalac rudarskim postrojenjem Pomoni rukovalac sjekaicom kamena Pomoni rukovalac ivaim mainama za tapetariju Pomoni trgovac Pomoni ugostiteljski radnik Pomoni uzgajiva ivotinja Pomoni vatrogasac Pomoni zdravstveni radnik Pomonik pravobranioca Pomonik direktora republike uprave Pomonik direktora republike upravne organizacije Pomonik direktora upravne ustanove i uprave Pomonik generalnog sekretara Vlade Pomonik konfekcijskog tekstila

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7511 1112 1111 8111 3152 3522 2636 2411 3352 2412 3352 3352 5414 O110 1111 1111 3342 3112 3112 3112 3117 8182 3112 3112 3112 3112 7231 3117 3117 3117 3117 3117 7119 3112 3112 3117 7131 3115 3117 6221 3143 6129 3142 3142 7119 4323 9629 8121 5132 9621 8160 8160 8160 8160 8160 8219 8156 8156 8160 Pomonik mesara Pomonik ministra Pomonik ministra u Vladi entiteta Pomonik u podzemsnoj eksploataciji Pomorski nautiar Pomorski radiotelegrafist Pop Poreski inspektor Poreski kontrolor Poreski savjetnik Poreski slubenik Poreznik Portir Porunik Poslanik kantonalne - upanijske skuptine Poslanik opinskog vijea/ skuptine Poslovni sekretar Poslovoa armiranice Poslovoa asfaltirnice Poslovoa betonare Poslovoa buotinskih servisa Poslovoa dopreme i pripreme uglja u TE Poslovoa gradnje saobraajnica Poslovoa graevinskoinstalaterskih radova Poslovoa graevinskozanatskih radova Poslovoa hidrotehnikih radova Poslovoa mehaniara i montera motornih vozila Poslovoa miniranja Poslovoa naftno-gasnog polja Poslovoa pripreme karotanih radova Poslovoa pripreme, izrade i odravanja buotina Poslovoa proizvodnje soli Poslovoa prunih radova Poslovoa radova niskogradnje Poslovoa radova visokogradnje Poslovoa servisa za sanacijske radove u buotina Poslovoa soboslikara i molera Poslovoa stanice za tehniki pregled vozila Poslovoa transporta gasa Poslovoa u ribogojstvu Poslovoa u umarstvu Poslovoa uzgajivaa ostalih ivotinja Poslovoa uzgoja riba i koljaka Poslovoa za parkove i nasade Poslovoa zavrnih radova Poslovoa iare Posluitelj Posluitelj alatnih maina Posluitelj jela i pia Posluitelj lifta Posluitelj linije u preradi duhana Posluitelj linije u proizvodnji pia Posluitelj linije za preradu voa i povra Posluitelj maina u preradi mesa i ribe Posluitelj maina za pekarske proizvode i slatkie Posluitelj maina za sastavljanje etaka Posluitelj maine za gradiranje obuarskih ablona Posluitelj maine za isijecanje i rezanje kone galanterije Posluitelj maine za mljevenje prehrambenih proizvoda

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8212 8160 8159 9333 8172 8171 8121 9621 4212 5142 8160 8171 9629 7316 3312 3334 3339 3324 4221 3324 3339 3333 8312 4211 4412 7221 O110 1114 1111 1111 1111 1111 3142 5162 5414 8312 2619 2611 2619 1112 9623 9623 8172 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 Posluitelj maine za proizvodnju sijalica Posluitelj maine za proizvodnju eera Posluitelj maine za ukraavanje obue Posluitelj na iari Posluitelj postrojenja za izradu parketa Posluitelj postrojenja za usitnjavanje drveta Posluitelj specijalne alatne maine Posluitelj u golfu Posluitelj u kasinu Posluitelj u saunama,bazenima i kupatilima Posluitelj ureaja u preradi mlijeka Posluitelj ureaja za pripremu papirne mase Posluitelj zabavnog parka Posrebriva ogledala Posrednik prodaje na lizing Posrednik za nekretnine Posrednik za poslovne djelatnosti Posrednik za prevoz Posrednik za putovanja Posrednik za trgovinu Posrednik za uslune djelatnosti Posrednik za zapoljavanje Postavniar Potanski slubenik na alteru Potar-pismonoa Potkiva Potporunik Potpredsjednik /dopredsjednik Komore Potpredsjednik entiteta Potpredsjednik Narodne skuptine Republike Srpske Potpredsjednik skuptine grada Potpredsjednik skuptine optine Povrtlarski tehniar Pratilac Pratilac vrijednosne poiljke Pratitelj lokomotiva Pravni savjetnik Pravni zastupnik Pravnik Pravobranilac Praznitelj automata za igru Praznitelj prodajnih automata Precrtava furnira i masivnog drveta Predava agronomije Predava arheologije Predava arhitekture i urbanizma Predava astronomije Predava biologije Predava biotehnikih nauka Predava biotehnologije i prehrambene tehnologije Predava defektologije Predava dizajna Predava drutveno-humanistikih nauka Predava ekonomije Predava elektrotehnike Predava etnologije Predava farmacije Predava filologije

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 5161 2341 3115 3117 3114 3114 3119 3119 3115 3115 3119 Predava Predava Predava Predava Predava Predava Predava Predava Predava Predava filozofije fizike geodezije geofizike geografije geologije graevinarstva grafike tehnologije hemije hemijskog inenjerstva i tehnologije

Predava historije Predava informacijskih nauka Predava kineziologije Predava kriminalistike Predava likovnih umjetnosti Predava mainstva Predava matematike Predava medicine Predava medicinske biohemije Predava mehanike Predava metalurgije Predava muzikih umjetnosti Predava organizacijskih nauka Predava pedagogije Predava politologije Predava prava Predava primjenjenih umjetnosti Predava prirodnih nauka Predava psihologije Predava raunarstva Predava rudarstva Predava saobraaja Predava scenskih umjetnosti Predava socijalnog rada Predava sociologije Predava stomatologije Predava umarstva Predava tehniko-tehnolokih nauka Predava tehnologije drva Predava tekstilne tehnologije Predava teologije Predava ugostiteljstva i turizma Predava veterine Predava zatite na radu Predkaziva sree i budunosti Predmetni uitelj Predradnik brodogradilita Predradnik cjevovodnotransportnim ureajima Predradnik elektroniar Predradnik elektroniar u montai Predradnik koarstva Predradnik kone galanterije Predradnik mainski Predradnik montae maina i metalnih proizvoda Predradnik obrade kamena

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3115 3119 3117 3117 3119 3117 3113 3113 3113 3117 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1112 1114 1112 1114 1114 1114 1111 1112 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1111 1111 1114 1112 1120 1112 1112 1111 1111 1112 1114 1114 8311 3116 3116 3111 Predradnik obrade metala Predradnik obuarstva Predradnik pripreme, izrade i odravanja buotina Predradnik proizvodnje soli Predradnik tapetarstva Predradnik u crnoj metalurgiji Predradnik u elektroenergetici Predradnik u elektromainstvu Predradnik u elektromontai i instalacijama Predradnik u obojenoj metalurgiji Predradnik u preradi drveta Predradnik u staklarstvu Predradnik za bitumensko katranske materijale Predradnik za emajle i glazure Predradnik za graevinske materijale Predradnik za keramiku Predradnik za odjeu Predradnik za proizvodnju lea Predsjedavajui / predsjednik doma parlamenta / skuptine entiteta Predsjedavajui Doma naroda Parlamentarne skuptine BiH Predsjedavajui gradskog vijea/skuptine Predsjedavajui kantonalne - upanijske skuptine Predsjedavajui opinskog vijea/skuptine Predsjedavajui Predsjednitva BiH Predsjedavajui predstavnikog doma Parlamentarne skuptine BiH Predsjedavajui Vijea ministara BiH Predsjednik entiteta Predsjednik Federalnog vijea za prekraje Predsjednik humanitarne organizacije Predsjednik kantonalnog - upanijskog / oblasnog suda Predsjednik komisije za ljudska prava Predsjednik komisije za zatitu okoline Predsjednik komore Predsjednik Narodne skuptine Republike Srpske Predsjednik opinskog suda Predsjednik politike stranke Predsjednik posebne interesne organizacije Predsjednik poslovnog udruenja Predsjednik saveza Predsjednik Saveza sindikata Predsjednik sindikata Predsjednik skuptine grada Predsjednik skuptine optine Predsjednik strukovnog udruenja Predsjednik Suda za ljudska prava u entitetu Predsjednik upravnog odbora preduzea Predsjednik Ustavnog suda BiH Predsjednik Ustavnog suda entiteta Predsjednik Vlade entiteta Predsjednik vlade kantona - upanije Predsjednik Vrhovnog suda entiteta Predsjednik zadrunog saveza Predstavnik stranke za odnose na javnou Pregleda vagona Prehrambeni predradnik Prehrambeni tehniar Prehrambenohemijski laborant

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2621 7511 7512 9329 8160 7514 7223 7313 2643 4212 4212 7516 7318 3153 3153 3315 2413 3315 3315 3315 3322 5223 5223 5223 5223 5223 4221 5211 9520 5211 5245 5244 4221 5211 5246 5230 5249 1345 2654 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2320 2330 2330 2330 2330 2330 Preparator Preraiva mesa i mlijeka Preraiva ita, brana i eera Preraiva glinice Preraiva mlijeka,specijalizirani Preraiva voa i povra Prea metala Prea plemenitih metala Prevodilac Primatelj uloga za klaenje Primatelj uplata u igrama na sreu Priprema duvana Priprema tekstilnih vlakana Probni padobranac Probni pilot Procjenitelj Procjenitelj boniteta Procjenitelj nakita Procjenitelj osiguranja Procjenitelj umjetnina Prodajni referent Prodavac prehrambene robe Prodavac tehnike robe Prodavac nafte i naftnih derivata Prodavac tekstilne robe Prodava Prodava autobusnih karata Prodava na pijaci Prodava na priredbama Prodava na ulinoj tezgi Prodava n pumpi Prodava putem telefona Prodava putnikih karata Prodava u kiosku Prodava u kftrii Prodava ulaznica Prodavai zakupci Prodekan Producent Profesor albanskog jezika Profesor arapskog jezika Profesor arhitekture Profesor astronomije Profesor baleta i plesa Profesor biologije Profesor birotehnikih predmeta Profesor bosanskog jezika Profesor drumskog saobraaja Profesor ekonomskih predmeta Profesor elektronike Profesor elektrotehnike Profesor engleskog jezika Profesor farmaceutskih predmeta

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2320 2330 2320 2330 2330 2330 2354 2320 2330 2320 2320 2320 2320 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2320 2330 2320 2330 2330 2320 2330 2330 2330 2330 2320 2320 2320 2330 Profesor filozofije Profesor fizike i zdravstvene kulture Profesor fizike Profesor fizioterapije Profesor flaute Profesor francuskog jezika Profesor geodezije Profesor geofizike Profesor geografije Profesor geologije Profesor graevinarstva Profesor grkog jezika Profesor gumarske tehnologije Profesor hemije Profesor hemijske tehnologije Profesor historije Profesor hrvatskog jezika Profesor informatike Profesor instrumentalista-privatni asovi Profesor keramiarske tehnologije Profesor klinikih medicinskih nauka Profesor konditorstva Profesor konfekcijske tehnologije Profesor koarsko-krznarske tehnologije Profesor kulinarstva Profesor kulturolokih predmeta Profesor latinskog jezika Profesor likovnih predmeta Profesor logike Profesor ljekovitog i aromatskog bilja Profesor marksizma Profesor mainske energetike Profesor mainstva Profesor matematike Profesor medicinskobiohemijskih predmeta Profesor mehanike Profesor melioracije Profesor metalurgije Profesor mlinarstva i pekarstva Profesor muzikih predmeta Profesor njemakog jezika Profesor obuarske i kono-galanterijske tehnologije Profesor ONO i DSZ Profesor orjentalistike Profesor osnovnih i socijalnih medicinskih nauka Profesor pedagogije Profesor plastiarske tehnologije Profesor poljoprivredne mehanizacije Profesor praktine nastave Profesor pravnih predmeta

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2330 2320 2330 2320 2330 2320 2320 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2320 2320 2330 2330 2320 2330 2320 2320 2320 2330 2330 2320 2320 2320 2330 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2330 2320 2352 2320 2320 2514 2514 Profesor prerade duhana Profesor prerade mesa Profesor prerade mlijeka Profesor prerade voa Profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih pia Profesor proizvodnje eera i skroba Profesor proizvodnje ulja i biljnih masti Profesor protupoarne zatite Profesor psihologije Profesor PTT saobraaja Profesor raunarstva Profesor ratarstva i povrtlarstva Profesor religijske kulture Profesor restauracije i gradnje muzikih predmeta Profesor rijenog saobraaja Profesor romskog jezika Profesor rudarstva Profesor ruskog jezika Profesor scenskih predmeta Profesor sociologije Profesor srpskog jezika Profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske knjievnosti Profesor staklarske tehnologije Profesor stoarstva Profesor stomatolokih predmeta Profesor stranog jezika Profesor umarstva Profesor talijanskog jezika Profesor tehnologije drveta Profesor tehnologije papira Profesor tekstilne tehnologije Profesor trgovinskih predmeta Profesor turskog jezika Profesor ugostiteljstva i turizma Profesor unutranjeg saobraaja Profesor vazduhoplovnog saobraaja Profesor veterinarskih predmeta Profesor visoke kole biotehnikih nauka Profesor visoke kole drutveno-humanistikih nauka Profesor visoke kole medicinskih nauka Profesor visoke kole prirodnih nauka Profesor visoke kole tehnikih nauka Profesor visoke kole u teologiji Profesor vjeronauke Profesor voarstva i vinogradarstva Profesor za osobe sa poremeajima u ponaanju Profesor zatite na radu Profesor eljeznikog saobraaja Programer Programer inenjersko-naunih primjena

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2514 2514 2514 2514 8121 2149 7514 7514 7516 8172 8141 6112 7514 7514 7514 7211 2161 2146 2151 2161 2142 2145 2142 2519 2144 2144 2144 2144 2144 2152 2151 2152 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 Programer maina upravljanih brojano Programer poslovnih primjena Programer raunarskih primjena Programer za raunarske mree Proizvoa akumulatorskih kutija Proizvodni inenjer Proizvoa alkoholnih pia Proizvoa bezalkoholnih pia Proizvoa duvanskih proizvoda Proizvoa furnira i drvenih ploica Proizvoa gume i plastike Proizvoa industrijskog bilja Proizvoa jestivih ulja Proizvoa sireta Proizvoa eera Proizvoa vatrostalnog materijala Projektant arhitekture Projektant buotina za naftu i gas Projektant elektroenergetskih postrojenja Projektant enterijera Projektant graevinskih konstrukcija Projektant hemijske tehnologije Projektant hidrotehnikih graevina Projektant informacionih sistema Projektant konstruktor alatnih maina Projektant konstruktor brodskih motora Projektant konstruktor brodskih pomonih maina Projektant konstruktor dizalica Projektant konstruktor drumskih vozila Projektant konstruktor elektronikih sistema i proizvoda Projektant konstruktor elektrotehnikih proizvoda Projektant konstruktor energetskoelektronikih ureaja Projektant konstruktor klasinog naoruanja Projektant konstruktor maina za graevinarstvo i industrijski transport Projektant konstruktor maina za zavarivanje Projektant konstruktor metalnih konstrukcija Projektant konstruktor plovnih sredstava Projektant konstruktor poljoprivrednih maina Projektant konstruktor preciznih instrumenata Projektant konstruktor pumpi i kompresora Projektant konstruktor pumpi pod pritiskom Projektant konstruktor sloenih alata i ureaja Projektant konstruktor inskih vozila Projektant konstruktor ivaih maina Projektant konstruktor tekstilnih maina Projektant konstruktor turbina Projektant mainske tehnologije Projektant mainske tehnologije osiguranja kvaliteta Projektant mainskog dijela energetskog postrojenja Projektant mree za distribuciju gasovitih medija

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2145 2142 2144 2146 2142 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2144 2162 2636 1120 2164 2164 2636 2636 3359 9333 3152 3151 2356 2356 2354 2354 2354 2355 2355 2354 2353 2353 3221 2634 2634 2634 2634 2634 2634 3114 O110 7222 7222 9312 9412 Projektant naftne tehnologije Projektant organizacije gradnje Projektant postrojenja za snabdjevanje vodom Projektant sabirnih sistema za naftu i plin Projektant saobraajnih graevina Projektant tehnologije gradnje plovnih sredstava Projektant tehnologije obrade deformacijom Projektant tehnologije obrade odvajanjem estica Projektant tehnologije odravanja brodske opreme Projektant tehnologije odravanja vazduhoplova Projektant tehnologije za odravanje drumskih vozila Projektant tehnologije za odravanje graevinskih maina Projektant tehnologije za odravanje poljoprivredne mehanizacije Projektant tehnologije za odravanje proizvodne opreme Projektant tehnologije za odravanje inskih vozila Projektant tehnologije zavarivanja Projektant vrtne i pejsane arhitekture Propovjednik Prorektor Prostorni planer Prostorni projektant Prota Protoakon Protupoarni inspektor Pruni radnik Prvi oficir palube Prvi oficir stroja Prdv iz blsti runr Prdv iz blsti sftvr Prfsr gitr - privtni svi Prfsr klvir - privtni svi Prfsr pjevanja - privtni svi Prfsr pls - privtni svi Prfsr sliknj - privtni svi Prfsr vilin - privtni svi Prfsr z intnzivn unj zik Prfsr z prktinu primjenu zik Psihogerijatrijska sestra - tehniar Psiholog Psiholog forenziar Psiholog istraiva Psiholog rada Psiholog samostalni istraiva Psiholog savjetnik u savjetovalitu PTT tehniar potanskog saobraaja Pukovnik Pukar Pukar,majstor Putar Pmnik u kuhinji

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
5312 3435 3435 2636 3511 3511 2411 3522 2269 9313 9612 9329 9333 9333 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9329 9333 9333 7521 8350 9211 9622 9333 9212 9312 9312 9213 9311 9311 9216 9329 9311 9212 9313 9621 9629 9329 Pmnik uitlj Pzrini grdrbr Pzrini thnir Rabin Raunarski operator Raunarski tehniar Raunovoa Radiotelegrafist Radni terapeut Radnik betonirac Radnik na baliranju otpadaka Radnik na elektronamotavanju Radnik na istovaru i utovaru Radnik na izvozu i iznosu drvnih sortimenata Radnik na jednostavnim drvopreraivakim poslovima Radnik na jednostavnim grafikim poslovima Radnik na jednostavnim keramikim poslovima Radnik na jednostavnim laboratorijskim poslovima Radnik na jednostavnim poslovima na energetskom postrojenju Radnik na jednostavnim poslovima na pakovanju tehnikih gasova Radnik na jednostavnim poslovima na postrojenju za preradu i obradu vode Radnik na jednostavnim poslovima u ciglarstvu Radnik na jednostavnim poslovima u hemijskoj proizvodnji Radnik na jednostavnim poslovima u izradi graevinskih materijala Radnik na jednostavnim poslovima u koarstvu Radnik na jednostavnim poslovima u konoj galanteriji Radnik na jednostavnim poslovima u naftno hemijskoj proizvodnji Radnik na jednostavnim poslovima u proizvodnji obue Radnik na jednostavnim poslovima u tekstilnoj proizvodnji Radnik na jednostavnim poslovima utovaraa,pretovaraa i prenosa tereta Radnik na jednostavnim transportnim poslovima Radnik na kontinuiranom kuhalu drveta Radnik na palubi platforme Radnik na sabiranju sjemena Radnik na trnici Radnik na utovaru drvnih sortimenata Radnik na uzgoju i zatiti divljai Radnik niskogradnje Radnik u asfaltirnici Radnik u ekonomskom dvoritu Radnik u glinokopu Radnik u kamenolomu Radnik u lovitu Radnik u odravanju Radnik u ljunkari Radnik uzgajanja razliitih ivotinja Radnik visokogradnje Radnik za dostavu robe iz trgovina Radnik za jednostavne poslove drugdje nerazvrstan Radnik za jednostavne poslove na montai

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
9329 9329 9312 9622 9333 9312 8131 6114 4323 6111 6130 6111 6111 3142 9211 3142 9621 2341 8172 8172 7314 7535 2641 4226 2642 2636 4110 4229 3354 3354 3354 4323 3331 3359 3353 3353 3353 4412 3411 3312 3353 4323 3353 2636 1120 4321 7536 5414 2642 7321 Radnik za jednostavne poslove na proizvodnoj liniji Radnik za jednostavne poslove u preradi duhana Radnik za mehaniku lopatu Radnik za pomo u kui Radnik za sortiranje prtljaga Radnik za ureenje kaptaa Rafinerijski punitelj Rasadniar Rasporeiva u drumskom saobraaju Ratar Ratar i stoar Ratar za navodnjavanje Ratarski mehanizator Ratarski poslovoa Ratarski radnik Ratarski tehniar Raznosilac Razredni uitelj Razvrstava furnira i perploa Razvrstava i slaga lemelnih i mozainih parketa Razvrstava keramikih proizvoda Razvrstava koa,specijalizirani Recenzent Recepcionar Redaktor Redovnik Referent kancelarijskog poslovanja Referent za bolniko lijeenje Referent za graevinske dozvole Referent za izdavanje koncesija Referent za izdavanje putnih isprava Referent za iznajmljivanje vozila Referent za izvoz i uvoz Referent za javno upravne poslove Referent za naknade za nezaposlenost Referent za penziono i invalidsko osiguranje Referent za porodina primanja Referent za potu Referent za pravne poslove Referent za reklamaciju Referent za socijalne pomoi Referent za vozne redove Referent za zdravstveno osiguranje Reis ullema Rektor univerziteta Rekviziter alata Remenar-sedlar Rentgenski pregleda osoba, prtljaga i potanskih poiljki Reporter Reprofotograf

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7321 2619 1112 7522 2651 7321 2411 2412 2619 7523 7523 7315 7212 7319 2654 2652 6222 6223 6222 2132 6223 6222 3142 5113 3152 9216 7115 7115 7541 9121 7321 7321 7323 7322 7323 7321 9321 9329 9122 9329 9510 9329 9329 9329 7321 7322 8111 8111 8111 8111 Reprograf skenarist Republiki sekretar za izbore Republiki tuilac Restaurator drvenih predmeta,specijalizirani Restaurator umjetnikih djela Retuer Revizor Revizor za ekonomsko-finansijske poslove Revizori za pravne poslove Reza drvenih figura Reza drveta Reza i brusa naoalnih zatitnih stakala Reza plinom Rezbar predmeta od roga Reiser Reiser operne predstave Ribar na moru Ribar otvorenog mora Ribar rijeni i jezerski Ribarski inspektor Ribarski poslovoa na otvorenom moru Ribarski poslovoa rijeni i jezerski Ribarski tehniar Ribarski vodi Ribarskonautiki tehniar Ribnjaarski radnik Roletar Roletar,majstor Ronilac spuvi i koralja Runi ista Runi graver tamparskih uzoraka u metalu Runi graver tamparskih uzoraka u nemetalu Runi izraiva ambalanih grafikih proizvoda Runi izraiva fotoosjetljivih slojeva za sitotampu Runi izraiva proizvoda od papira Runi izraiva tamparskih formi i klieja

Runi pakirer
Runi pera ambalae Runi pera automobila Runi pera dijelova Runi pera stakla na kolima -ulini Runi razvrstava dijelova Runi razvrstava proizvoda Runi savija metala Runi slovoslaga Runi tampar Rudar Rudar podzemnog kopa Rudar povrinskog kopa Rudar,specijalizirani

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2146 2146 2146 2146 3117 3117 3117 2165 3117 3117 3121 3117 3117 9311 3117 3117 3117 3117 8111 7536 7523 8172 8121 8172 8121 8131 8171 8189 8342 8342 8121 7523 8343 8172 7523 8121 8121 8189 8172 8131 8131 8131 8131 8171 8111 8131 8343 8343 8131 7523 Rudarski inspektor Rudarski inenjer Rudarski Inenjer podzemne eksploatacije Rudarski Inenjer povrinske eksploatacije Rudarski jamski nadzornik Rudarski jamski poslovoa Rudarski jamski predradnik Rudarski mjernik Rudarski nadzornik povrinskog kopa Rudarski nadzornik separacije Rudarski poslovoa Rudarski poslovoa povrinskog kopa Rudarski predradnik povrinskog kopa Rudarski radnik Rudarski tehniar Rudarski tehniar podzemne eksploatacije Rudarski tehniar povrinske eksploatacije Rudarski tehniar za pripremu proizvodnje Rudarski tesar Rukaviar Rukovalac builicom za drvo Rukovalac mainom za bruenje i poliranje drveta Rukovalac otrilicom alata Rukovalac ureajem za sljepljivanje rubova drveta Rukovalac alatnom mainom Rukovalac asfaltne baze Rukovalac autoklavom za sjeku Rukovalac automatiziranom montanom linijom,specijalizirani Rukovalac betonskim topom Rukovalac betonskom pumpom Rukovalac blanjalicom metala Rukovalac blanjalicom za drvo Rukovalac brodskim dizalicama Rukovalac brojano upravljanim mainama za primarnu preradu drveta Rukovalac brojano upravljanom drvoobraivakom mainom Rukovalac brojano upravljanom mainom za obradu metala Rukovalac brojano upravljanom mainom za obradu metala ,specijalizirani Rukovalac centralnim grijanjem Rukovalac cirkularom ,gaterom i poralicom Rukovalac cjevovodnotransportnim ureajima Rukovalac dehidratorom hemikalija Rukovalac destilatorom Rukovalac destilatorom aroma i parfema Rukovalac digestorom za pulpu Rukovalac dijamantnom pilom Rukovalac dispergatorom hemikalija Rukovalac dizalicom Rukovalac dizalom Rukovalac drobilicom za hemikalije Rukovalac drvotokarskim mainama

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8131 8131 8142 8189 8189 8131 8189 8143 8121 7523 8341 8341 8342 8189 8131 8111 8154 8143 8189 8189 8189 8155 8343 8189 8172 8341 6121 8219 8343 8142 8121 8121 8112 8181 8181 8181 8181 8160 8342 8154 8155 8342 8155 8155 8155 8152 8342 8342 8342 8157 Rukovalac ekstraktorom hemikalija Rukovalac ekstruderom za hemikalije Rukovalac ekstruderom za polimere Rukovalac elektroenergetskim postrojenjem,specijalizirani Rukovalac elektrolizne stanice Rukovalac filterima za hemikalije Rukovalac filterom za preiavanje gasova Rukovalac fleksotamparskom mainom Rukovalac glodalicom metala Rukovalac glodalicom za drvo Rukovalac graevinskih strojeva visokogradnje Rukovalac graevinskim i pretovarnim mainama Rukovalac graevinskim mainama Rukovalac industrijskim robotom,specijalizirani Rukovalac isparivaem Rukovalac jamskom utovarnom mehanizacijom Rukovalac kalandrom za tekstil Rukovalac knjigovezakim mainama Rukovalac kompresorom Rukovalac kompresorskih stanica,specijalizirani Rukovalac kotlova Rukovalac koarsko-krznarskim mainama Rukovalac kranom Rukovalac krematorija Rukovalac krunom pilom Rukovalac lakih graevinskih maina Rukovalac laktofrizom Rukovalac linijom za sastavljanje tapaciranih proizvoda Rukovalac lukom mehanizacijom Rukovalac mainama za izradu plastinih proizvoda,specijalizirani Rukovalac mainama i ureajima za istiskivanje metala Rukovalac mainama i ureajima za izvlaenje metala Rukovalac mainama i ureajima za obradu rude i kamena Rukovalac mainama i ureajima za proizvodnju keramikih proizvoda Rukovalac mainama i ureajima za proizvodnju keramike Rukovalac mainama i ureajima za proizvodnju stakla Rukovalac mainama i ureajima za proizvodnju staklenih proizvoda Rukovalac mainama u pekarstvu Rukovalac mainama za asfaltiranje Rukovalac mainama za bojenje tekstila Rukovalac mainama za bruenje i etkanje koe Rukovalac mainama za buenje i razbijanje Rukovalac mainama za eljanje i ianje krzna Rukovalac mainama za doradu potplatnih koa Rukovalac mainama za glaanje i ravnanje koa Rukovalac mainama za iglanje i proivanje Rukovalac mainama za injektiranje tla Rukovalac mainama za iskop Rukovalac mainama za iskop tunela Rukovalac mainama za iskuhavanje tekstila

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8131 8342 8142 8159 8159 8342 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8342 8155 8151 8114 8160 8342 8152 8152 8155 8160 8157 8160 8151 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8160 8114 8160 8160 8131 8160 8160 8131 8160 8160 8131 8160 8160 8160 8131 8131 8160 8342 8160 Rukovalac mainama za izdvajanje radioaktivnih materija Rukovalac mainama za izradu dijafragme Rukovalac mainama za izradu plastinih proizvoda Rukovalac mainama za izradu eira Rukovalac mainama za izradu traka s uzorkom Rukovalac mainama za kesonsko temeljenje Rukovalac mainama za konzerviranje mesa i ribe Rukovalac mainama za ljutenje ita Rukovalac mainama za mlijene proizvode Rukovalac mainama za mljevenje uljarine ljuske Rukovalac mainama za mljevenje uljnog sjemena Rukovalac mainama za mljevenje ita Rukovalac mainama za nabijanje Rukovalac mainama za napinjanje koe Rukovalac mainama za netkani tekstil Rukovalac mainama za obradu kamena Rukovalac mainama za obradu voa Rukovalac mainama za planiranje tla Rukovalac mainama za pletenje Rukovalac mainama za pletenje mrea Rukovalac mainama za pokrivne slojeve koe Rukovalac mainama za poslastice i peciva Rukovalac mainama za pranje tekstila Rukovalac mainama za pranje voa i povra Rukovalac mainama za predenje Rukovalac mainama za preradu mesa Rukovalac mainama za preradu ribe Rukovalac mainama za preradu voa i povra Rukovalac mainama za pripremu voa i povra Rukovalac mainama za proizvodnju okolade Rukovalac mainama za proizvodnju dijetne hrane Rukovalac mainama za proizvodnju djeije hrane iz voa Rukovalac mainama za proizvodnju industrijskih dijamanata Rukovalac mainama za proizvodnju jestivog ulja Rukovalac mainama za proizvodnju keksa Rukovalac mainama za proizvodnju koksa Rukovalac mainama za proizvodnju kolaa Rukovalac mainama za proizvodnju margarina i biljnog masla Rukovalac mainama za proizvodnju sintetikih vlakana Rukovalac mainama za proizvodnju slatkia Rukovalac mainama za proizvodnju sokova Rukovalac mainama za proizvodnju soli Rukovalac mainama za proizvodnju stone hrane Rukovalac mainama za proizvodnju tijesta Rukovalac mainama za proizvodnju tjestenine Rukovalac mainama za proizvodnju vjetake koe Rukovalac mainama za proizvodnju vjetakih ubriva Rukovalac mainama za proizvodnju vakaih guma Rukovalac mainama za prune radove Rukovalac mainama za rafiniranje ulja i masti

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8342 8155 8160 8152 8159 8131 8154 8160 8342 8152 8151 8152 8342 8342 8160 8342 8143 8143 8154 8121 8154 8154 8154 8142 8156 8172 8121 8156 8121 8121 8157 8155 8154 8172 7523 8121 8131 8154 8154 8121 8121 8183 8142 8156 8172 8142 8141 8141 8143 8172 8121 8141 8143 Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac Rukovalac mainama za stabilizaciju tla mainama za suenje koe mainama za suenje mesa mainama za tkanje mainama za toplinsko oblikovanje tekstila mainama za toplinsku obradu hemikalija mainama za toplinsku obradu tekstila mainama za topljenje masti mainama za ugradnju betonskih ivinjaka mainama za ukrasni tekstil mainama za uad mainama za vezenje mainama za zabijanje pilote mainama za zemljane radove mainama za itne proizvode mainom za torkretiranje mainom u kartonai mainom za bakrotampu

Rukovalac mainom za bijeljenje tekstila Rukovalac mainom za blanjenje Rukovalac mainom za bojenje pree Rukovalac mainom za bojenje tekstilnih vlakana Rukovalac mainom za boranje (plisiranje) tekstila Rukovalac mainom za brizganje polimera Rukovalac mainom za brizganje potplata na obuu Rukovalac mainom za bruenje i poliranje drveta Rukovalac mainom za bruenje metala Rukovalac mainom za bruenje obue Rukovalac mainom za bruenje ljebova Rukovalac mainom za buenje metala Rukovalac mainom za cijeenje rublja Rukovalac mainom za cijepanje koe Rukovalac mainom za upavljenje tekstila Rukovalac mainom za dijeljenje drveta bez iverja Rukovalac mainom za dubljenje rupa u drvetu Rukovalac mainom za elektroerodiranje Rukovalac mainom za farmaceutske proizvode Rukovalac mainom za glaanje odjee Rukovalac mainom za glaanje tekstila Rukovalac mainom za glodanje ljebova Rukovalac mainom za graviranje metala Rukovalac mainom za hermetiko zatvaranje Rukovalac mainom za injekcijsko presanje polimera Rukovalac mainom za isijecanje donjih dijelova obue Rukovalac mainom za iveranje drveta Rukovalac mainom za izradu dugmadi Rukovalac mainom za izradu gornjih gumenih dijelova obue Rukovalac mainom za izradu gume Rukovalac mainom za izradu koverata Rukovalac mainom za izradu pragova Rukovalac mainom za izradu reznog alata Rukovalac mainom za izradu sintetikih onova Rukovalac mainom za izradu vreica

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8121 8154 8143 8160 8121 8121 8131 8156 8142 8114 8155 8155 8181 8155 8154 8154 8156 7523 8141 8181 8171 8172 8156 7523 8342 8154 8172 8189 8183 8183 8183 8131 8121 8154 8189 8189 8189 8189 8343 8183 8157 8189 8160 8143 8156 8189 8172 8142 8212 8160 Rukovalac mainom za jetkanje metala Rukovalac mainom za karboniziranje tekstila Rukovalac mainom za knjinu tampu Rukovalac mainom za konzerviranje mlijeka Rukovalac mainom za kovanje alata Rukovalac mainom za kovanje novca Rukovalac mainom za kozmetike proizvode Rukovalac mainom za krojenje gornjih dijelova obue Rukovalac mainom za laminiranje polimera Rukovalac mainom za lijevanje betona Rukovalac mainom za lomljenje lica koe Rukovalac mainom za mekanje koe Rukovalac mainom za mijeanje abrazivne smjese Rukovalac mainom za mjerenje koe Rukovalac mainom za naknadnu obradu tekstila Rukovalac mainom za namotavanje tekstila Rukovalac mainom za navlaenje gornjih dijelova obue Rukovalac mainom za oblikovanje drveta savijanjem i utiskivanjem Rukovalac mainom za oblikovanje gumenih proizvoda Rukovalac mainom za oblikovanje keramike Rukovalac mainom za obradu papira Rukovalac mainom za obradu pluta Rukovalac mainom za obradu ruba potplata Rukovalac mainom za obraivanje i obljepljivanje drveta Rukovalac mainom za odravanje skijalita Rukovalac mainom za odkrobljavanje tekstila Rukovalac mainom za otkoravanje Rukovalac mainom za oznaavanje ceste Rukovalac mainom za pakovanje Rukovalac mainom za pakovanje pod pritiskom Rukovalac mainom za pakovanje tableta Rukovalac mainom za peraa sredstva Rukovalac mainom za piljenje metala Rukovalac mainom za plastificiranje tekstila Rukovalac mainom za postavljanje cijevne instalacije Rukovalac mainom za postavljanje drenae Rukovalac mainom za postavljanje elektrinih kablova Rukovalac mainom za postavljanje izolacije Rukovalac mainom za pranje automobila Rukovalac mainom za pranje boca Rukovalac mainom za pranje rublja Rukovalac mainom za pranje vagona Rukovalac mainom za preradu duhana Rukovalac mainom za preradu papira Rukovalac mainom za presanje dijelova obue Rukovalac mainom za prevlaenje elektrinih vodova Rukovalac mainom za pripremu oblovine Rukovalac mainom za pripremu polimera Rukovalac mainom za proizvodnju baterija Rukovalac mainom za proizvodnju duhanskih proizvoda

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8121 8121 8121 8121 8171 8171 8131 8156 8142 8153 8160 8142 8156 8189 8219 8155 7523 7523 8155 8154 8154 8154 8153 8219 8121 8111 8341 8142 8141 8131 8171 8142 8160 8160 8160 8189 8189 8343 8156 8143 8189 8141 8182 8182 8182 8182 8182 8189 8189 8131 Rukovalac mainom za proizvodnju elektrinih vodova Rukovalac mainom za proizvodnju kotlova Rukovalac mainom za proizvodnju metalne uadi Rukovalac mainom za proizvodnju nakita Rukovalac mainom za proizvodnju papira Rukovalac mainom za proizvodnju papira,specijalizirani Rukovalac mainom za proizvodnju toaletnih proizvoda Rukovalac mainom za proivanje onova Rukovalac mainom za puhanje polimera Rukovalac mainom za ravno ivenje odjee Rukovalac mainom za riblje proizvode Rukovalac mainom za rotolijev polimera Rukovalac mainom za rupianje konih dijelova Rukovalac mainom za sastavljanje kablova i uadi Rukovalac mainom za sastavljanje madraca Rukovalac mainom za skidanje mesine Rukovalac mainom za sljepljiivanje kutnih spojeva drveta Rukovalac mainom za sljepljivanje uskih strana drveta Rukovalac mainom za struganje koe Rukovalac mainom za ianje tekstila Rukovalac mainom za tampanje tekstila Rukovalac mainom za valjanje tekstila Rukovalac mainom za vezenje Rukovalac mainom za zakivanje eksera Rukovalac mainskim makazama za rezanje metala Rukovalac mehanizacijom na povrinskoj eksploataciji Rukovalac mehanizacijom u umarstvu Rukovalac mjealicom za granulat plastike Rukovalac mlinom za gumu Rukovalac mlinom za hemikalije Rukovalac mlinom za papirnu smjesu Rukovalac mlinom za plastiku Rukovalac mlinom za zaine Rukovalac mlinskim sitima Rukovalac mlinskim valjcima Rukovalac motorom s unutranjim sagorjevanjem Rukovalac motorom s unutranjim sagorjevanjem,specijalizirani Rukovalac obalnim dizalicama Rukovalac obuarskim mainama Rukovalac ofsetnom tamparskom mainom Rukovalac opremom u zabavnom parku Rukovalac opremom za doradu gumenih proizvoda Rukovalac parnim kotlovima sa automatskom komandom,specijalizirani Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loenjem Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loenjem,specijalizirani Rukovalac parnim kotlovima sa runim loenjem Rukovalac parnim mainama Rukovalac parnim turbinama Rukovalac parnim turbinama,specijalizirani Rukovalac pei za cement

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8181 8131 8131 8121 8114 8189 8189 8182 8182 8343 8343 8111 8143 8143 8143 8153 8182 8182 8182 8113 8113 8113 8160 8160 8112 8160 8131 8160 8131 8113 8113 7523 8181 8113 8131 8160 8112 7523 8131 8112 8131 8189 8160 8160 8113 8160 8181 8189 8189 8160 Rukovalac pei za fritu Rukovalac pei za gips Rukovalac pei za kre Rukovalac peima za preraivanje metala Rukovalac pilom za kamen Rukovalac plinskim turbinama Rukovalac plinskim turbinama,specijalizirani Rukovalac pokretnim parnim kotlovima Rukovalac pokretnim parnim kotlovima,specijalizirani Rukovalac pokretnom dizalicom Rukovalac pominim mostom Rukovalac pomone jamske mehanizacije Rukovalac pomonim knjigovezakim mainama Rukovalac pomonom mainom u kartonai Rukovalac pomonom tamparskom mainom Rukovalac posebnim mainama za ivanje odjee Rukovalac postrojenja dopreme i pripreme uglja u TE Rukovalac postrojenja kondenzacije Rukovalac postrojenja kondenzacije, specijalizirani Rukovalac postrojenjem pri instrumentacijama u buotini,specijalizirani Rukovalac postrojenjem pri kosom usmjerenom buenju,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za cementacije i stimulacije buotina,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za dobivanje glutena Rukovalac postrojenjem za dobivanje krobnog sirupa Rukovalac postrojenjem za drobljenje rude i kamena Rukovalac postrojenjem za ekstrakciju eera Rukovalac postrojenjem za farmaceutske proizvode,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za filtriranje eernog sirupa Rukovalac postrojenjem za hidratizaciju krea Rukovalac postrojenjem za hidroloka buenja Rukovalac postrojenjem za istraivanje buotina,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za izbjeljivanje, dimljenje i patiniranje drveta Rukovalac postrojenjem za izradu staklenih vlakana Rukovalac postrojenjem za karotane radove,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za kozmetike proizvode,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za kristalizaciju Rukovalac postrojenjem za mljevenje rude i kamena Rukovalac postrojenjem za nanoenje veznih slojeva na drvo Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje gasa,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina Rukovalac postrojenjem za peraa sredstva,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za pranje cisterni Rukovalac postrojenjem za preradu meda Rukovalac postrojenjem za preradu mlijeka Rukovalac postrojenjem za pripremu buotinskih fluida Rukovalac postrojenjem za pripremu kafe,kafovine,instanta i ajeva Rukovalac postrojenjem za pripremu keramike mase Rukovalac postrojenjem za pripremu vode Rukovalac postrojenjem za proiavanje vode Rukovalac postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8160 8160 8160 8160 8113 8183 8183 8113 8113 8113 8160 8171 8160 8112 8160 8189 8160 8160 8160 8131 8131 8189 8131 8160 8160 8121 7523 8142 7523 8172 8172 7523 8172 8342 8121 8121 8121 8113 8113 8113 8189 8189 8189 8189 8131 8343 8111 8113 8131 8160 Rukovalac postrojenjem za proizvodnju mlijene djeije hrane Rukovalac postrojenjem za proizvodnju piva Rukovalac postrojenjem za proizvodnju sireta Rukovalac postrojenjem za proizvodnju krobnih derivata Rukovalac postrojenjem za protona mjerenja u buotini,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za punjenje boca Rukovalac postrojenjem za punjenje boca tehnikim plinom Rukovalac postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u buotini,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za radove sa tekuim azotom u buotini,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za radove icom i kablom u buotini,specijalizirani Rukovalac postrojenjem za rafiniranje kroba Rukovalac postrojenjem za razvlaknjivanje drveta Rukovalac postrojenjem za rezanje eerne repe Rukovalac postrojenjem za separaciju Rukovalac postrojenjem za separaciju kroba Rukovalac postrojenjem za spaljivanje otpadaka Rukovalac postrojenjem za steriliziranje ureaja i transportnih sredstava Rukovalac postrojenjem za suenje eera i rezanaca Rukovalac postrojenjem za tekui eer Rukovalac postrojenjem za transport gasa Rukovalac postrojenjem za usitnjavanje hemikalija Rukovalac postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju Rukovalac postrojenjima u preradi nafte Rukovalac postrojenjima za preradu kafe,kakaoa,dodataka jelima i ajeva Rukovalac prehrambenim mainama Rukovalac presom za metale Rukovalac presom za obljepljivanje rubova Rukovalac presom za polimere Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih ploha Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih vlakana Rukovalac presom za sljepljivanje iverja i ploa Rukovalac presom za sljepljivanje rubova drveta Rukovalac presom za utiskivanje ornamenata u drvo Rukovalac pretovarnim mainama za beton Rukovalac procesnih linija za preraivanje metala Rukovalac procesnih maina i ureaja za dobijanje metala Rukovalac procesnih maina za toplotnu obradu metala Rukovalac proizvodnim postrojenjem za naftu i gas,specijalizirani Rukovalac proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i gas Rukovalac proizvodno-otpremnim sistemom za naftu i gas,specijalizirani Rukovalac pumpama Rukovalac pumpnih stanica,specijalizirani (osim nafte i prirodnog gasa) Rukovalac rashladnim postrojenjem Rukovalac rashladnim postrojenjem, specijalizirani Rukovalac reaktorskim postrojenjem za proizvodnju hemikalija Rukovalac rudarskim izvoznim postrojenjem Rukovalac rudarskim postrojenjem Rukovalac samopokretnom builicom Rukovalac separatorom za hemikalije Rukovalac silosnim ureajima

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8131 8143 8111 8131 8131 8153 8153 8156 8153 8156 8153 8143 8154 8121 8121 7523 8131 8343 8189 8189 8131 7523 8114 8131 8122 8142 8122 8121 8122 8122 8131 8114 8131 8141 8171 8160 8171 8171 8114 8114 8132 8121 8114 8131 8121 8131 8113 7523 7523 8131 Rukovalac sitima za hemikalije Rukovalac sitotamparskom mainom Rukovalac sjekaicom kamena Rukovalac sterilizatorom Rukovalac suarom za hemikalije Rukovalac ivaim mainama za tapetariju Rukovalac ivaim poluautomatom i automatom Rukovalac ivaom mainom za konu galanteriju Rukovalac ivaom mainom za kou Rukovalac ivaom mainom za obuu Rukovalac ivaom mainom za tekstil Rukovalac tamparskom mainom Rukovalac tekstilnom presom Rukovalac tokarilicom metala Rukovalac topionikim peima Rukovalac tranom pilom Rukovalac transportnim gasnim sistemom,specijalizirani Rukovalac transportnom trakom Rukovalac uklopnim postrojenjem Rukovalac uklopnim postrojenjem,specijalizirani Rukovalac uraejem za mjeanje hemikalija Rukovalac ureajem za bojanje i lakiranje drveta Rukovalac ureajem za azbestnocementne proizvode Rukovalac ureajem za bitumensko-katranske proizvode Rukovalac ureajem za bruniranje Rukovalac ureajem za ekspandiranje polimera Rukovalac ureajem za elektrolizu Rukovalac ureajem za elektrozavarivanje Rukovalac ureajem za eloksiranje Rukovalac ureajem za fosfatiziranje metala Rukovalac ureajem za frakcijsku destilaciju drveta Rukovalac ureajem za gipsane ploe Rukovalac ureajem za granuliranje hemikalija Rukovalac ureajem za gumiranje Rukovalac ureajem za hidriranje pulpe Rukovalac ureajem za hlaenje mlijenih proizvoda Rukovalac ureajem za iskuhavanje drveta Rukovalac ureajem za izbjeljivanje celuloze Rukovalac ureajem za izradu betonskih graevinskih elemenata Rukovalac ureajem za izradu betonskih proizvoda Rukovalac ureajem za izradu fotografija Rukovalac ureajem za izradu metalne galanterije Rukovalac ureajem za izradu proizvoda od porobetona Rukovalac ureajem za izradu ibica Rukovalac ureajem za izradu ianih mrea i tkanina Rukovalac ureajem za kalciniranje Rukovalac ureajem za karotane radove Rukovalac ureajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje povrine drveta Rukovalac ureajem za kondicioniranje drveta Rukovalac ureajem za kuhanje hemikalija

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8142 8114 8160 8122 8131 8160 8160 8131 8122 8122 8121 8189 8122 8160 8141 8171 8142 8181 8171 8171 8131 8114 8131 8132 8132 8132 8132 8131 8131 8189 8131 8131 8131 8131 8172 8132 8121 8122 8219 7523 8131 8131 8122 8141 8121 8343 8350 8143 8143 8143 Rukovalac ureajem za lijevanje polimera Rukovalac ureajem za mjeanje betona Rukovalac ureajem za obradu mlijeka Rukovalac ureajem za odmaivanje metala Rukovalac ureajem za otapanje hemikalija Rukovalac ureajem za pasterizaciju mlijenih proizvoda Rukovalac ureajem za pasterizaciju mlijeka Rukovalac ureajem za pirotehnike proizvode Rukovalac ureajem za pjeskarenje metala Rukovalac ureajem za plastificiranje metala Rukovalac ureajem za poliranje metala Rukovalac ureajem za pranje vozila Rukovalac ureajem za premazivanje metala Rukovalac ureajem za preradu duhana Rukovalac ureajem za preradu gumenih proizvoda Rukovalac ureajem za preradu otpadnog luga Rukovalac ureajem za preradu plastike Rukovalac ureajem za pripremu glazure Rukovalac ureajem za pripremu ljepila za papir Rukovalac ureajem za pripremu papirne mase Rukovalac ureajem za pripremu smjese za ibice Rukovalac ureajem za proizvode iz polimernog betona Rukovalac ureajem za proizvodnju eksploziva Rukovalac ureajem za proizvodnju fotografskih filmova Rukovalac ureajem za proizvodnju fotografskih ploa Rukovalac ureajem za proizvodnju fotografskih proizvoda Rukovalac ureajem za proizvodnju fotohemikalija Rukovalac ureajem za proizvodnju linoleuma Rukovalac ureajem za proizvodnju olovaka Rukovalac ureajem za proizvodnju silicijskih ploa Rukovalac ureajem za proizvodnju streljiva Rukovalac ureajem za proizvodnju streljiva,specijalizirani Rukovalac ureajem za proizvodnju svijea Rukovalac ureajem za proizvodnju kolskog pribora Rukovalac ureajem za prosijavanje,razvrstavanje i natresanje drveta Rukovalac ureajem za razvijanje filmova Rukovalac ureajem za rezanje plamenom Rukovalac ureajem za samarenje metala Rukovalac ureajem za sastavljanje kliznih zatvaraa Rukovalac ureajem za savijanje drveta Rukovalac ureajem za sintezu hemikalija Rukovalac ureajem za suhu destilaciju drveta Rukovalac ureajem za uranjanje metala Rukovalac ureajem za vulkaniziranje Rukovalac ureajem za zavarivanje plamenom Rukovalac ureajima brane Rukovalac ureajima na palubi platforme Rukovalac ureajima u hemigrafiji Rukovalac ureajima u reprofotografiji Rukovalac ureajima u slovoljevaonici

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8113 8160 8121 8160 8160 8160 8131 8181 8160 8160 8131 8131 8160 8160 8113 8160 8160 8160 8160 8160 8131 8160 8160 8343 8189 8343 7523 8172 7523 8343 8189 8189 8183 8159 8183 8142 8343 1112 2411 2142 2423 2411 2619 2149 2421 2619 2411 2423 2149 3123 Rukovalac ureajima za cementacije i stimulacije u buotini Rukovalac ureajima za izradu kobasica Rukovalac ureajima za izvlaenje ice Rukovalac ureajima za obradu jema i slada Rukovalac ureajima za obradu mesa Rukovalac ureajima za obradu ribe Rukovalac ureajima za oplemenjivanje gasa Rukovalac ureajima za pripremu stakla Rukovalac ureajima za proizvodnju alkohola Rukovalac ureajima za proizvodnju bezalkoholnih pia Rukovalac ureajima za proizvodnju elektroda Rukovalac ureajima za proizvodnju gasa Rukovalac ureajima za proizvodnju jakih alkoholnih pia Rukovalac ureajima za proizvodnju kvasca Rukovalac ureajima za proizvodnju nafte i gasa Rukovalac ureajima za proizvodnju pia Rukovalac ureajima za proizvodnju vina Rukovalac ureajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi Rukovalac ureajima za steriliziranje konzervi voa i povra Rukovalac ureajima za suenje voa i povra Rukovalac ureajima za utovar tekueg gasa Rukovalac ureajima za zamrzavanje mesa i ribe Rukovalac ureajima za zamrzavanje voa i povra Rukovalac uspinjaom Rukovalac vagom Rukovalac viljukarom Rukovalac viefaznim mainama za drvo Rukovalac viefaznom mainom za guljenje,pilenje,iveranje Rukovalac viefazom mainom za obradu drveta i spajanje rubova Rukovalac vitlom Rukovalac vodnim turbinama Rukovalac vodnim turbinama,specijalizirani Rukovalac za dodavanje financijskih markica Rukovalac za izradu pozamenterije Rukovalac za obiljeavanje robe Rukovalac za toplo oblikovanje polimera Rukovalac iarom Rukovodilac vladinog ureda Rukovodilac finansijskih poslova Rukovodilac gradnje Rukovodilac kadrovskih poslova Rukovodilac knjigovodstvenih poslova Rukovodilac opih i pravnih poslova Rukovodilac poslova pretovara Rukovodilac poslovnice nabave i prodaje Rukovodilac protokola Rukovodilac raunovodstva i finansija Rukovodilac slube za zatitu Rukovodilac peditersko-agencijskih poslova Rukvdilc grdilit

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3413 4311 9331 2622 2622 2632 2632 2632 2632 2621 2131 2145 2144 2631 2153 2632 2633 2165 2632 2142 2141 2145 2633 2632 2144 2146 2112 2633 2619 2512 2146 2149 2632 2141 2132 2132 2633 2164 2359 2250 2151 2112 2411 2421 2263 3257 4323 2149 2149 5412 Sakristan Saldakontist Samara Samostalni biblioteki istraiva Samostalni informacijski istraiva Samostalni istraitelj kriminalist Samostalni istraitelj kriminolog Samostalni istraiva antropolog Samostalni istraiva arheolog Samostalni istraiva arhivistike Samostalni istraiva biologije Samostalni istraiva biotehnologije Samostalni istraiva brodograevinarstva Samostalni istraiva ekonomskih nauka Samostalni istraiva elektronike, telekomunikacija i automatike Samostalni istraiva etnolog Samostalni istraiva filozofije Samostalni istraiva geodezije Samostalni istraiva geograf Samostalni istraiva graevinarstva Samostalni istraiva grafike tehnologije Samostalni istraiva hemijske tehnologije Samostalni istraiva historije Samostalni istraiva komunikolog Samostalni istraiva mainstva Samostalni istraiva metalurgije Samostalni istraiva meteorologije Samostalni istraiva politologije Samostalni istraiva pravnih nauka Samostalni istraiva raunarstva Samostalni istraiva rudarstva Samostalni istraiva saobraaja Samostalni istraiva sociolog Samostalni istraiva tekstilne tehnologije Samostalni istraiva u agronomiji Samostalni istraiva u umarstvu Samostalni istraiva umjetnosti Samostalni istraiva urbanizma Samostalni istraiva vaspitnih nauka Samostalni istraiva veterine Samostalni istraiva za elektroenergetiku i elektromainstvo Samostalni prognostiar vremena Samostalni raunovoa Samostalni struni saradnik u poslovnim i srodnim djelatnostima Sanitarni inenjer Sanitarni tehniar Saobraajni disponent Saobraajni inenjer za drumski saobraaj Saobraajni inenjer za eljezniki saobraaj Saobraajni policajac

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
4323 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2643 2352 2341 2342 2643 2643 2643 4322 4322 4322 8212 8212 8212 8211 8219 8212 8212 8212 8212 8212 8212 8212 8219 8219 8219 8219 8212 8211 8211 8219 8219 8211 8219 8219 8211 8211 8219 8211 8219 8212 8212 Saobraajni tehniar Saradnik prevodioca za francuski jezik Saradnik prevodioca za francuski jezik sa poznavanjem arapskog jezika Saradnik prevodioca za francuski jezik sa poznavanjem latinskog jezika Saradnik prevodioca za njemaki jezik Saradnik prevodioca za njemaki jezik sa poznavanjem arapskog jezika Saradnik prevodioca za njemaki jezik sa poznavanjem latinskog jezika Saradnik prevodioca za ruski jezik Saradnik prevodioca za ruski jezik sa poznavanjem arapskog jezika Saradnik prevodioca za ruski jezik sa poznavanjem latinskog jezika Saradnik (pomonik) strunjaka za specijalno vaspitanje i obrazovanje Saradnik (pomonik) u nastavi u osnovnoj koli Saradnik (pomonik) vaspitaa predkolske djece Saradnik prevodioca za engleski jezik Saradnik prevodioca za engleski jezik sa poznavanjem arapskog jezika Saradnik prevodioca za engleski jezik sa poznavanjem latinskog jezika Saradnik za analiziranje i planiranje proizvodnih procesa Saradnik za logistiku Saradnik za organizaciju posla Sastavlja akumulatora Sastavlja aparata za domainstvo Sastavlja baterija Sastavlja dizalica Sastavlja drvenih proizvoda Sastavlja elektrinih mjernih instrumenata i sklopova Sastavlja elektroinstalacijskog materijala Sastavlja elektromehanikih komponenti i sklopova Sastavlja elektromotora Sastavlja elektronske opreme Sastavlja elektronskih sklopova Sastavlja elektroianih snopova Sastavlja graevinske stolarije Sastavlja gumenih proizvoda Sastavlja kartonskih proizvoda Sastavlja konih proizvoda Sastavlja malih transformatora Sastavlja maina Sastavlja mainskih pribora Sastavlja metalnih proizvoda Sastavlja metalnog namjetaja Sastavlja motora Sastavlja naoala Sastavlja papirnatih proizvoda Sastavlja parnih kotlova Sastavlja parnih turbina Sastavlja plastinih proizvoda Sastavlja plinskih turbina Sastavlja proizvoda od razliitih materijala Sastavlja raunarske opreme Sastavlja rasvjetnih tijela

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8212 8131 8212 8219 8212 8212 8211 2641 7523 2421 2619 1114 1112 2619 1114 2635 2359 2619 2421 2431 2642 2412 2351 2424 2432 2424 2421 2421 2421 2351 2351 2431 3322 2423 2431 2413 2351 2423 2269 2423 2133 2269 2269 2165 2641 2651 2166 3435 2114 1112 Sastavlja sijalica Sastavlja streljiva, specijalizirani Sastavlja tampanih ploa Sastavlja tekstilnih proizvoda Sastavlja telefonskog aparata Sastavlja telekomunikacijske opreme Sastavlja vozila Satiriar Savija drveta u kalupu Savjetnik direktora Savjetnik kantonalnog suda Savjetnik komore Savjetnik ministra Savjetnik opinskog suda Savjetnik predsjednika politike stranke Savjetnik socijalne pomoi Savjetnik u vaspitno obrazovnom zavodu Savjetnik vrhovnog suda Savjetnik za ekonomiku domainstva Savjetnik za istraivanje trita Savjetnik za kulturno-umjetnike programe Savjetnik za nekretnine Savjetnik za obrazovanje osoba sa posebnim potrebama Savjetnik za odbranu Savjetnik za odnose sa javnosti Savjetnik za osobnu i poslovnu uspjenost Savjetnik za patente Savjetnik za poduzetnitvo Savjetnik za poslovanje Savjetnik za predmetno podruje Savjetnik za predkolsko vaspitanje Savjetnik za prodajne metode Savjetnik za prodaju Savjetnik za profesionalno informiranje Savjetnik za promotivne metode Savjetnik za proraune Savjetnik za razrednu nastavu Savjetnik za studentska pitanja Savjetnik za veterinarstvo Savjetnik za zapoljavanje Savjetnik za zatitu ivotne sredine Savjetnik za zdravstveno osiguranje Savjetnik za zdravstvo Savjetnik zemljino-informacijskog sistema Scenarist Scenograf Scenski dizajner Scenski tehniar Seizmolog Sekretar diplomatsko konzularnog predstavnitva

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3359 1112 1114 2619 1114 1112 3359 1112 1112 3343 1112 1114 1114 1112 1212 1112 1112 1112 1114 1112 1112 1112 1212 1112 4120 3214 7224 7412 7421 7312 7311 7233 7233 7311 7233 7233 7522 7233 7233 7422 7233 7233 7233 2636 7513 8160 2522 2519 7322 9215 6113 8350 3152 Sekretar drutva Sekretar gradskog vijea Sekretar humanitarne organizacije Sekretar kabineta funkcionera Sekretar komore Sekretar ministarstva Sekretar mjesnog ureda Sekretar okrunog tuilatva Sekretar opinskog vijea Sekretar organizacije Sekretar parlamenta / skuptine Sekretar politike stranke Sekretar poslovne interesne organizacije Sekretar pravobranilatva Sekretar preduzea Sekretar radnog tijela parlamenta / skuptine Sekretar radnog tijela vlade Sekretar republikog tuilatva Sekretar sindikata Sekretar Skuptine grada Sekretar Skuptine kantona Sekretar Skuptine optine Sekretar ustanove Sekretar Vlade Sekretarica Servis ortopedskih i drugih zdravstvenih pomagala Serviser dijamantnih pila Serviser elektrinih aparata i opreme Serviser elektronskih ureaja i opreme Serviser muzikih instrumenata Serviser optike opreme Serviser plinskih ureaja Serviser plinskih ureaja,specijalizirani Serviser preciznih naprava i opreme Serviser runog alata Serviser runog alata,specijalizirani Serviser sportske opreme Serviser ivaih maina Serviser ivaih maina,majstor Serviser terminalskih aparata kod pretplatnika Serviser ureaja za toenje goriva Serviser ureaja za toenje goriva,specijalizirani Serviser vatrogasnih aparata Sinel Sirar Sirar,industrijski Sistem inenjer Sistem programer Sitotampar Sjeka iba i trske Sjemenar Skelar Skiper

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
4321 4321 9329 4321 4321 4321 8312 4214 7513 7321 7512 7512 2643 2651 2651 2651 2651 7132 7132 7321 4312 4416 4323 4322 4313 4416 4312 4322 4110 4211 4322 4311 3339 4110 4211 4222 4312 4415 4110 4221 4312 4419 4312 3331 3252 3344 2422 9613 8182 3521 2149 3521 3119 3521 9112 7131 7131 2351 Skladini dispeer Skladini manipulant Skladini radnik Skladini slubenik Skladitar Skladitar alata Skretniar Skuplja priloga za dobrotvorne svrhe Sladoledar Slaga na raunskom terminalu Slastiar Slastiar,majstor Slavista Slikar Slikar crtanog filma Slikar grafiar Slikar naivac Slikar proizvedene robe Slikar vozila Slovoslaga Slubenik deviznog poslovanja Slubenik kadrovskih poslova Slubenik luke kapetanije Slubenik nabave Slubenik obrauna plaa Slubenik opih poslova Slubenik platnog prometa Slubenik prodaje Slubenik protokola Slubenik u agenciji za platni promet na alteru Slubenik u distribuciji Slubenik u knjigovodstvu Slubenik u osiguranju Slubenik za administrativno-tehnike poslove Slubenik za bankomatsku mreu Slubenik za informacije Slubenik za izraunavanje Slubenik za kopiranje dokumenata Slubenik za likvidaciju naknada Slubenik za organizaciju putovanja Slubenik za osiguranje Slubenik za posrednitvo sa nekretninama Slubenik za vrijednosne papire Slubenik zbirnog prometa Slubnik infrmisnj u zdrvstvu Slubnik mdicinskg sigurnj Slubnik bvtno-sigurnosne slub Smear Smjenovoa u TE Snimatelj slike Snimatelj slike i zvuka Snimatelj trika Snimatelj vremena i pokreta Snimatelj zvuka Sobarica Soboslikar i moler Soboslikar i moler,majstor Socijalni pedagog

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3412 2635 2635 2635 2635 2635 3353 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2632 2512 6129 9311 2652 5311 5311 8212 5411 5414 5113 2656 8350 3421 1431 2634 3422 3422 5113 7313 7315 7315 7315 7315 7315 7315 5311 1112 O210 O210 2659 2120 2120 2120 2120 2120 2120 4312 Socijalni radnik Socijalni radnik u centru Socijalni radnik u domu Socijalni radnik u obrazovanju Socijalni radnik u pravosuu Socijalni radnik u zdravstvu Socijalni radnik za ostvarivanje prava Socijalni radnik za rad sa hendikepiranim osobama Socijalni radnik za rad sa materijalno ugroenim osobama Socijalni strunjak Socijalni strunjak u centru Socijalni strunjak u domu Socijalni strunjak u obrazovanju Socijalni strunjak u pravosuu Socijalni strunjak u zdravstvu Socijalni strunjak za rad sa hendikepiranim osobama Socijalni strunjak za rad sa materijalno ugroenim osobama Sociolog Softwer inenjer Sokolar Solanski radnik Solo pjeva SOS majka SOS teta Spaja elektrotehnikih elemenata Spasilac iz poara Spasilac iz vode Speleoloki vodi Spiker Splavar Sportista Sportski direktor Sportski psiholog Sportski sudac Sportski trener Sportski vodi Srmar Staklar Staklarski poslovoa Staklobrusa Stakloduva Stakloduva,specijalizirani Staklorezac Staratelj Starijeina vladinog ureda Stariji vodnik Stariji vodnik I.klase Statista Statistiar Statistiar demograf Statistiar istraiva Statistiar matematiar Statistiar metodolog Statistiar samostalni istraiva Statistiki slubenik

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
1212 4131 4131 7522 5111 5111 5111 6121 3142 9212 3142 7522 7522 7115 7115 7522 7522 7522 7522 7522 7522 3251 9629 5413 2222 3314 3314 3314 3314 2619 2619 3411 2619 2421 2619 2619 2619 2619 2351 2351 2351 2133 2133 2221 2411 2411 2411 2612 2612 2612 Steajni upravnik Stenodaktilograf Stenograf Stilar,dekorni i umjetniki majstor Stjuard / stjuardesa na aerodromu Stjuard / stjuardesa na brodu Stjuard / stjuardesa u avionu Stoar Stoarski poslovoa Stoarski radnik Stoarski tehniar Stolar Stolar stilskog namjetaja Stolar za scensku opremu Stolar za scensku opremu,specijalizirani Stolar za ablone Stolar,dekorni i umjetniki Stolar,majstor Stolar,ortopedski Stolar,ortopedski specijalizirani Stolar,specijalizirani za izradu ablona i prototipova Stomatoloka sestra Straar Straar u zatvoru Struna bbica Struni saradnik (asistent) za finansijske planove i analize Struni saradnik (asistent) za proraune i prikaze u osiguranju Struni saradnik (asistent) za raunovodstvene proraune i prikaze Struni saradnik (asistent) za statistike proraune i prikaze Struni saradnik kontonalnog suda Struni saradnik opinskog suda Struni saradnik u pravosudnim organima Struni saradnik vrhovnog suda Struni saradnik za analitiko-planske poslove Struni saradnik za imovinsko-pravne poslove Struni saradnik za kadrovske poslove Struni saradnik za normativne poslove Struni saradnik za poslove javnih nabavki Strunjak za metodiku u obrazovnim podrujima Strunjak za obrazovne tehnologije Strunjak za razvoj vaspitno-obrazovnog programa Strunjak za upravljanje energijom i vodom Strunjak za upravljanje otpadom Strunjak za zdravstvenu njegu Stuni saradnik za likvidaciju rauna i naknada Stuni saradnik-instruktor za kontrolu obrauna i naplate Stuni saradnik-instruktor za raunovodstvene poslove Sudija lan Federalnog vijea za prekraje Sudija kantonalnog-upanijskog / oblasnog suda Sudija okrunog suda

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2612 2612 2612 2612 2612 2612 2643 3411 2659 7516 7521 2636 8350 4221 4213 1324 7531 7531 4413 9622 7533 7533 7533 7533 7533 7533 7533 7533 7533 2351 2359 2634 3331 3331 4323 7322 7322 7322 7322 7322 7321 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7322 7312 7312 Sudija opinskog suda Sudija prekrajnog suda Sudija Suda za ljudska prava Sudija Ustavnog suda na nivou drave Sudija Ustavnog suda na nivou entiteta Sudija Vrhovnog suda Sudski tuma Sudski zapisniar Sufler Suilac duvana Suitelj drveta Sveenik Svjetioniar alterski slubenik putnike agencije alterski slubenik zalagaonice ef eljeznikoga saobraaja eirdija eirdija, majstor ifrant inter iva iva gornjih dijelova obue iva koe iva krzna iva krzna i koe iva lake konfekcije iva podstave obue iva tekstila iva teke konfekcije kolski inspektor kolski laborant kolski psiholog pediter pediterski carinski deklarant peditersko-agencijski slubenik tampar tampar na metalu tampar na plastici tampar na tekstilu tampar viebojnih otisaka u tampi tamparski graver,specijalizirani tamper nijanser tamparskih boja tamper probnih otisaka tamper viebojnih otisaka tamper viebojnih otisaka u bakrotampi tamper viebojnih otisaka u fleksotampi tamper viebojnih otisaka u knjigotampi tamper viebojnih otisaka u ofsetu timer harmonike timer klavira

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7112 2132 9215 3143 6210 6210 9215 6210 6210 6210 8341 6210 4225 7534 7534 7534 7534 7534 3119 3331 3116 3111 3119 3116 3116 3116 4323 3111 3114 3114 3114 3114 3116 3111 3119 3111 3116 3111 3111 3111 3119 3119 3116 3119 3119 3258 3111 3119 3116 3115 3115 3115 3115 tukader umarski inspektor umarski radnik umarski tehniar umski mjera drveta umski poslovoa umski putar umski radnik na destilaciji drveta tradicionalnom tehnikom umski rasadniar umski sjeka umski traktorist umski uzgajiva ltrski slubnik z prim zahtjev Tapetar Tapetar dekorater Tapetar namjetaja Tapetar vozila Tapetar, majstor Tapetarski tehniar Tarifer Tehniar agrohemikalija Tehniar analize namirnica Tehniar bitumensko katranskih proizvoda Tehniar boja i lakova Tehniar celuloze Tehniar dijetetske proizvodnje Tehniar drumskog saobraaja Tehniar elektrohemijskih sistema Tehniar elektroniar za raunare Tehniar elektronike Tehniar elektronike za mjerne i upravljake ureaje Tehniar elektronike za signalno-zatitne ureaje Tehniar farmaceutskih proizvoda Tehniar farmaceutskih sistema Tehniar finalne prerade drveta Tehniar fizikalni Tehniar fotografskih proizvoda Tehniar geoelektrinih mjerenja Tehniar geofizikog istraivanja leita Tehniar geolokog istraivanja leita Tehniar grafike dorade Tehniar grafiki urednik Tehniar gumarstva Tehniar hemigrafije i reprofotografije Tehniar hidraulike i pneumatike hnir hitn mdicinske pmi Tehniar interpretacije geofizikih podataka Tehniar keramike Tehniar konditorske proizvodnje Tehniar konstruktor alatnih maina Tehniar konstruktor aparata za domainstvo Tehniar konstruktor brodskih maina Tehniar konstruktor cjevovoda

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3113 3114 3114 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3115 3522 3115 3115 3116 3111 3111 3117 3117 3115 3115 3111 3252 3117 3116 3111 3119 3111 3116 3116 3119 3111 3114 3119 Tehniar konstruktor cjevovoda i armature Tehniar konstruktor dijelova metalnih konstrukcija Tehniar konstruktor dijelova plovnih sredstava Tehniar konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike Tehniar konstruktor dijelova prunih vozila Tehniar konstruktor dijelova ureaja i kalupa Tehniar konstruktor dizalica Tehniar konstruktor drumskih vozila Tehniar konstruktor elektrinih proizvoda Tehniar konstruktor elektronskih proizvoda Tehniar konstruktor energetskoelektronskih ureaja Tehniar konstruktor gasne mree Tehniar konstruktor klasinog naoruanja Tehniar konstruktor limenih dijelova Tehniar konstruktor maina za graevinarstvo i industrijski transport Tehniar konstruktor mainskih dijelova Tehniar konstruktor plovnih sredstava Tehniar konstruktor poljoprivrednih maina Tehniar konstruktor posuda pod pritiskom Tehniar konstruktor procesne opreme Tehniar konstruktor proizvoda precizne mehanike Tehniar konstruktor pumpi i kompresora Tehniar konstruktor rashladnih ureaja Tehniar konstruktor sloenih alata i ureaja Tehniar konstruktor inskih vozila Tehniar konstruktor ivaih maina Tehniar konstruktor tekstilnih maina Tehniar konstruktor telekomunikacijskih ureaja Tehniar konstruktor turbina Tehniar konstruktor ureaja za zavarivanje Tehniar kozmetikih proizvoda Tehniar laboratorijske kontrole Tehniar laboratorijskog ispitivanja stijena Tehniar lijevanja crne metalurgije Tehniar lijevanja obojenih metala Tehniar mainski konstruktor Tehniar mainski konstruktor detaljist Tehniar matematiki hnir mdicinskih dsi Tehniar metalurgije Tehniar mlinarstva i prerade brana Tehniar obrade geofizikih podataka Tehniar obrade kamena Tehniar okeanografije Tehniar papirske tehnologije Tehniar pigmenata Tehniar pletenja Tehniar polimera Tehniar potanskog saobraaja Tehniar predenja

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3141 3116 3116 3116 3116 3116 3116 3134 3116 3117 3116 3116 3117 3116 3116 3116 3116 3116 3116 3112 3111 3139 3112 2265 2265 3111 3116 3119 3119 3119 4323 3111 3116 4323 3522 3119 3117 3114 3113 3119 3114 3115 3119 3117 3521 3119 3119 3114 3117 3115 3115 3119 3119 Tehniar preparator ivotinja i biljaka Tehniar prerade duhana Tehniar prerade kave, kavovina i ajeva Tehniar prerade mesa i ribe Tehniar prerade polimera Tehniar prerade voa, povra i sokova Tehniar pripreme i obrade vode hnir prcs rfinisnj Tehniar proizvodnje biljnih ulja Tehniar proizvodnje crne metalurgije Tehniar proizvodnje enzima Tehniar proizvodnje jakih alkoholnih pia Tehniar proizvodnje obojenih metala Tehniar proizvodnje piva Tehniar proizvodnje stone hrane Tehniar proizvodnje eera Tehniar proizvodnje kroba Tehniar proizvodnje vina Tehniar proizvodnje voda i gaziranih napitaka Tehniar prostornog planiranja Tehniar radiolokih sistema Tehniar robota Tehniar rudarski mjernik Tehniar savjetodavac za dijetnu ishranu Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar Tehniar savjetodavac za zdravu ishranu seizmikih mjerenja sredstava za pranje staklarstva tiska tkanja unutranjeg transporta vojno hemijskih sistema vojnohemijskih proizvoda vue za brodske telekomunikacije za drvo za eksploataciju kamena za elektronske proizvode za elektrotehniku za emajle i glazure za energetskoelektronske ureaje za gradnju plovnih sredstava

Tehniar za graevinske materijale Tehniar za izgradnju sabirnih sistema za naftu i plin Tehniar za izvoenje programa Tehniar za koarstvo Tehniar za konu galanteriju Tehniar za medicinske elektronske ureaje Tehniar za mjerenja nafte i plina Tehniar za obradu deformacijom Tehniar za obradu odvajanjem estica Tehniar za obuu Tehniar za odjeu

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3113 3512 3119 3116 3259 3117 3512 4323 3114 3512 3113 3119 3117 3117 3114 3114 3117 3521 4419 4323 3155 3513 4323 3522 3522 3117 3114 3522 3115 3251 3521 3522 3142 3116 3118 3118 3118 3118 3118 3118 3118 3118 1321 3118 3119 3115 3115 7231 2641 3119 Tehniar za odravanje elektrotehnikih proizvoda Tehniar za odravanje programa Tehniar za odravanje pruga Tehniar za organske sinteze Tehniar za ortopednu tehniku Tehniar za podvodnu opremu na buaoj platformi Tehniar za pomo korisniku Tehniar za pretovar Tehniar za procesnu automatiku Tehniar za programiranje Tehniar za proizvodnju elektrotehnikih proizvoda Tehniar za proizvodnju lea Tehniar za proizvodnju nafte i plina Tehniar za proizvodnju soli Tehniar za raunsku tehniku i automatiku Tehniar za radio i televizijske ureaje Tehniar za razradu naftnih i plinskih leita Tehniar za razvijanje Tehniar za sigurnost na radu Tehniar za sigurnost saobraaja Tehniar za sigurnost vazduhoplovnog saobraaja Tehniar za sistemsku programsku opremu Tehniar za tehnologiju saobraaja Tehniar za telekomunikacije Tehniar za telekomunikacijske ureaje i mree Tehniar za transport plina Tehniar za ureaje vazduhoplovne elektronike Tehniar za vazduhoplovne telekomunikacije Tehniar za zavarivanje Tehniar za zubnu protetiku Tehniar za zvune efekte Tehniar za eljeznike telekomunikacije Tehniar zatite bilja Tehniar zatite od korozije Tehniki crta Tehniki crta za arheologiju Tehniki crta za arhitekturu Tehniki crta za brodogradnju Tehniki crta za elektrotehniku Tehniki crta za geodeziju Tehniki crta za graevinarstvo Tehniki crta za mainstvo Tehniki direktor u termoelektrani Tehniki ilustrator Tehniki kalkulant Tehniki kontrolor drumskih vozila Tehniki kontrolor tramvaja Tehniki kontrolor vozila Tehniki pisac Tehniki saradnik za zatitu okoline

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2433 2434 2434 2151 3119 2145 2145 2145 2151 2145 2142 2145 2145 2151 2145 2146 2151 2145 2145 2144 2144 2144 2141 2145 2132 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2146 2145 2145 2146 2145 2145 2146 2145 2146 2145 2145 2145 2145 2132 2145 2132 2145 2141 2153 2145 2145 2142 Tehniki zastupnik prodaje Tehniki zastupnik za prodaju informacione opreme Tehniki zastupnik za prodaju komunikacijske opreme Tehnolog automatike i elektrotehnike Tehnolog - tehniar Tehnolog agrohemikalija Tehnolog boja i lakova Tehnolog celuloze Tehnolog elektrotehnike Tehnolog famaceutskih proizvoda Tehnolog graevinskog odravanja Tehnolog gumarstva Tehnolog konditorske proizvodnje Tehnolog kotlovskih postrojenja u TE Tehnolog kozmetikih proizvoda Tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala Tehnolog mainskog odravanja energetskih postrojenja u TE Tehnolog mlinarstva i prerade brana Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog Tehnolog obrade otpadnih voda odravanja cjevovodne mree odravanja gasne mree odravanja rudarske opreme pakovanja papirnih proizvoda peradarstva pigmenata prerade duhana prerade mesa i ribe prerade mlijeka i mlijenih proizvoda prerade polimera prerade voa, povra i bezalkoholnih pia presovanja obojenih metala pripreme i obrade vode proizvodnje biljnih ulja i masti proizvodnje crne metalurgije proizvodnje enzima

Tehnolog proizvodnje gotove hrane Tehnolog proizvodnje obojenih metala Tehnolog proizvodnje piva Tehnolog proizvodnje soli Tehnolog proizvodnje stone hrane Tehnolog proizvodnje eera, skroba i derivata Tehnolog proizvodnje vina, alkohola i sireta Tehnolog proizvodnje vitamina i hormona Tehnolog ribarstva Tehnolog sredstava za pranje i ienje Tehnolog stoarstva Tehnolog kolskog pribora Tehnolog tekstila Tehnolog telekomunikacija Tehnolog vojnohemijskih sistema Tehnolog za fotografske proizvode Tehnolog za graevinske materijale

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2145 2145 2149 2151 2149 2145 2145 2141 2141 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 4131 4223 4223 4131 4131 2636 7114 2266 2267 7124 3119 7115 7115 7115 9313 7316 5164 7322 7322 5414 7512 8152 8152 8152 5132 2212 7536 9520 7536 8113 3331 3230 3152 3151 6121 4211 5222 Tehnolog za keramiku Tehnolog za organske sinteze Tehnolog za preciznu optiku Tehnolog za proizvodni proces u TE Tehnolog za promet Tehnolog za staklarstvo Tehnolog zatite od korozije Tekstilni inenjer Tekstilni inenjer - tehnolog konfekcije Tekstilni predradnik Tekstilni tehniar Tekstilni tehniar - konfekcionar Tekstilni tehniar hemijsko - oplemenjivakog smjera Tekstilni tehniar mainskog smjera tka, predioniar, pleta Tekstilni tehniar modelar - konstruktor Tekstilnohemijski tehniar Telefaksist Telefonist Telefonist za meunarodne veze Telegrafist Teleprinterist Teolog Teracer Terapeut za govor i gluhou Terapeut za poremeaje vida Termoizolater Termotehniar Tesar Tesar - parketar Tesar,majstor Tesarski radnik Tetovira Timaritelj u zoolokom vrtu Tipomainist Tipomainist, specijalizirani Tjelohranitelj Tjesteninar Tka Tka ilima Tka, predioniar, pleta Toilac pia Toksikolog Torbar Torbar, prodava Torbar,specijalizirani Tornja Transportni agent rvr Trei oficir palube Trei oficir stroja Trener konja Trezorist Trgovaki poslovoa

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3324 2619 2643 4221 5111 5113 3119 2631 2611 7421 2352 2352 2359 2352 2352 2352 2342 2342 2352 6210 5152 3119 5151 3119 5212 9520 9520 5241 2651 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 Trgovaki putnik Trni inspektor Tuma za jezike Turistiki animator Turistiki pratioci Turistiki vodi Turistiko hotelijerski tehniar Turizmolog Tuilac TV mehaniar Uitelj djece sa razvojnim tekoama Uitelj mentalno retardiranih osoba Uitelj muzike Uitelj osoba s oteenjem sluha Uitelj osoba s oteenjem vida Uitelj osoba s poremeajima u ponaanju Uitelj predkolske djece Uitelj predkolske djece sa posebnim potrebama Uitelj tjelesno invalidnih osoba Ugljar Ugostiteljska domaica / domain Ugostiteljski poslastiar Ugostiteljski poslovoa Ugostiteljski tehniar (hotelijerski) Ulini piljr Ulini prodava drugih proizvoda Ulini prodava hrane i pia Umjetniki model Umjetniki stvaralac Univerzitetski asistent agronomije Univerzitetski asistent arheologije Univerzitetski asistent arhitekture i urbanizma Univerzitetski asistent astronomije Univerzitetski asistent biologije Univerzitetski asistent biotehnikih nauka Univerzitetski asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije Univerzitetski asistent defektologije Univerzitetski asistent dizajna Univerzitetski asistent drutveno-humanistikih nauka Univerzitetski asistent ekonomije Univerzitetski asistent elektrotehnike Univerzitetski asistent etnologije Univerzitetski asistent farmacije Univerzitetski asistent filologije Univerzitetski asistent filozofije Univerzitetski asistent fizike Univerzitetski asistent geodezije Univerzitetski asistent geofizike Univerzitetski asistent geografije Univerzitetski asistent geologije

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 Univerzitetski asistent graevinarstva Univerzitetski asistent grafike tehnologije Univerzitetski asistent hemije Univerzitetski asistent hemijskog inenjerstva i tehnologije Univerzitetski asistent historije Univerzitetski asistent informacijskih nauka Univerzitetski asistent kineziologije Univerzitetski asistent kriminalistike Univerzitetski asistent likovnih umjetnosti Univerzitetski asistent mainstva Univerzitetski asistent matematike Univerzitetski asistent medicine Univerzitetski asistent medicinske biohemije Univerzitetski asistent mehanike Univerzitetski asistent metalurgije Univerzitetski asistent muzikih umjetnosti Univerzitetski asistent organizacijskih nauka Univerzitetski asistent pedagogije Univerzitetski asistent politologije Univerzitetski asistent prava Univerzitetski asistent primjenjenih umjetnosti Univerzitetski asistent prirodnih nauka Univerzitetski asistent psihologije Univerzitetski asistent raunarstva Univerzitetski asistent rudarstva Univerzitetski asistent saobraaja Univerzitetski asistent scenskih umjetnosti Univerzitetski asistent socijalnog rada Univerzitetski asistent sociologije Univerzitetski asistent stomatologije Univerzitetski asistent umarstva Univerzitetski asistent tehniko -tehnolokih nauka Univerzitetski asistent tehnologije drva Univerzitetski asistent tekstilne tehnologije Univerzitetski asistent teologije Univerzitetski asistent ugostiteljstva i turizma Univerzitetski asistent veterine Univerzitetski asistent zatite na radu Univerzitetski profesor agronomije Univerzitetski profesor arheologije Univerzitetski profesor arhitekture i urbanizma Univerzitetski profesor astronomije Univerzitetski profesor biologije Univerzitetski profesor biotehnikih nauka Univerzitetski profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije Univerzitetski profesor defektologije Univerzitetski profesor dizajna Univerzitetski profesor drutveno-humanistikih nauka Univerzitetski profesor ekonomije Univerzitetski profesor elektrotehnike

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 3151 3151 2619 2619 3411 2619 Univerzitetski profesor etnologije Univerzitetski profesor farmacije Univerzitetski profesor filologije Univerzitetski profesor filozofije Univerzitetski profesor fizike Univerzitetski profesor geodezije Univerzitetski profesor geofizike Univerzitetski profesor geografije Univerzitetski profesor geologije Univerzitetski profesor graevinarstva Univerzitetski profesor grafike tehnologije Univerzitetski profesor hemije Univerzitetski profesor hemijskog inenjerstva i tehnologije Univerzitetski profesor historije Univerzitetski profesor informacijskih nauka Univerzitetski profesor kineziologije Univerzitetski profesor kriminalistike Univerzitetski profesor likovnih umjetnosti Univerzitetski profesor mainstva Univerzitetski profesor matematike Univerzitetski profesor medicine Univerzitetski profesor medicinske biohemije Univerzitetski profesor mehanike Univerzitetski profesor metalurgije Univerzitetski profesor muzikih umjetnosti Univerzitetski profesor organizacijskih nauka Univerzitetski profesor pedagogije Univerzitetski profesor politologije Univerzitetski profesor prava Univerzitetski profesor primjenjenih umjetnosti Univerzitetski profesor prirodnih nauka Univerzitetski profesor psihologije Univerzitetski profesor raunarstva Univerzitetski profesor rudarstva Univerzitetski profesor saobraaja Univerzitetski profesor scenskih umjetnosti Univerzitetski profesor socijalnog rada Univerzitetski profesor sociologije Univerzitetski profesor stomatologije Univerzitetski profesor umarstva Univerzitetski profesor tehniko-tehnolokih nauka Univerzitetski profesor tehnologije drva Univerzitetski profesor tekstilne tehnologije Univerzitetski profesor teologije Univerzitetski profesor ugostiteljstva i turizma Univerzitetski profesor veterine Univerzitetski profesor zatite na radu Upravitelj stroja Upravitelj stroja unutranje plovidbe Upravni inspektor Upravni organizator Upravni pravnik Upravni savjetnik

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
4110 3354 5152 1349 7311 7311 2142 2642 9334 4214 9611 6129 6129 6111 6121 6121 6121 6129 6129 6112 6129 6129 6121 6129 6129 6129 6129 6221 6221 6221 6123 6121 6129 6129 6129 6129 6129 7318 7313 2359 2359 5411 5411 5411 4323 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 Upravni slubenik Upravni slubenik za dozvole i isprave Upravnik / upravnica domainstva Upravnik zatvora Urar za popravak i odravanja satova Urar, u proizvodnji satova Urbanistiki inspektor Urednik novinar Ureiva polica Utjeriva dugova Utovariva otpada Uzgajiva divljai Uzgajiva glista Uzgajiva gljiva Uzgajiva goveda Uzgajiva konja Uzgajiva koza Uzgajiva kunia za meso Uzgajiva laboratorijskih ivotinja Uzgajiva ljekovitog bilja Uzgajiva maaka Uzgajiva ostalih ivotinja Uzgajiva ovaca Uzgajiva pasa Uzgajiva pernate umske divljai Uzgajiva ptica Uzgajiva pueva Uzgajiva ribe Uzgajiva ribe i koljki Uzgajiva ribljih larvi i ive hrane Uzgajiva svilene bube Uzgajiva svinja Uzgajiva umske dlakave divljai Uzgajiva ukrasnih riba Uzgajiva aba Uzgajiva ivotinja za krzno Uzgajivai nojeva Uar i izraiva vrpci Valja plemenitih metala Vaspita Vaspita u uenikom domu Vatrogasac Vatrogasni tehniar Vatrogasni tehniar,specijalista Vazduhoplovni otpravnik Veterinar Veterinar na poslovima kvaliteta i higijene namjernica ivotinjskog porijekla Veterinar epizootiolog Veterinar Veterinar Veterinar Veterinar Veterinar Veterinar Veterinar hirurg internist kunih ljubimaca mikrobiolog na poslovima deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije opte prakse parazitolog

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
2250 2250 2250 2250 5164 2250 3240 3240 3240 3240 3240 3240 7533 1112 3521 4415 6112 3142 3142 9214 5131 1112 1112 2269 2264 3221 2263 2619 3413 2636 5141 6112 6112 3142 9211 3142 5113 3322 3359 3152 3411 3323 3322 3112 3322 3423 3422 2656 O210 7119 7126 7126 2652 3117 3313 7532 3434 8350 8350 8350 8350 3152 Veterinar specijalizant Veterinar tehnolog u animalnoj proizvodnji Veterinar za reprodukciju ivotinja Veterinar za zdravstvenu zatitu ivotinja Veterinarski bolniar Veterinarski inspektor Veterinarski laboratorijski tehniar Veterinarski tehniar Veterinarski tehniar za pelcovanje ivotinja Veterinarski tehniar za poslove deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije Veterinarski tehniar za trihinoskopiju Veterinarski tehniar za vjetako osjemenjavanje Vezilac Vicekonzul Videotehniar Videotekar Vinogradar Vinogradarski poslovoa Vinogradarski tehniar Vinogradski radnik Vinski savjetodavac Visoki elnik institucije drugdje nerazvrstan Visoki funkcioner institucije drugdje nerazvrstan Via medicinska sestra i zdravstveni tehniar Vii fizioterapeut Vii radioloki tehniar Vii sanitarni tehniar Vii upravni savjetnik Vjerouitelj u osnovnoj koli Vladika Vlasuljar Voar Voar - vinogradar Voarski poslovoa Voarski radnik Voarski tehniar Vodi Voditelj distributivnih poslova Voditelj matinog ureda Voditelj plovnog sistema jahti Voditelj poslova obezbjeenja Voditelj poslovnice nabave Voditelj poslovnice prodaje Voditelj rudarskog katastra Voditelj skladinog poslovanja Voditelj sportske rekreacije Voditelj sportskih aktivnosti djece i omladine Voditelj u programu Vodnik Vodograditelj Vodoinstalater Vodoinstalater i plinoinstalater Voa benda Voa hidrolokih radova Voa knjigovodstva Voa krojanice Voa kuhinje Voa malog ploveeg radnog stroja Voa palube Voa palube na platformi Voa palube unutarnje plovidbe Voa ploveeg radnog stroja

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
3152 5112 4224 4321 3117 3117 5411 5413 8350 8350 2634 O310 O310 8331 8342 8332 8344 8332 8322 8332 8332 8344 8331 8344 8332 8322 8322 8342 8342 8342 8342 8342 8342 8342 8342 8342 8342 8342 8321 8311 8322 8332 8343 8341 8332 8322 9331 8350 8332 8332 8322 8350 8344 Voa posade marine Voa poslovnog voza Voa recepcije Voa skladita Voa smjene na buaem postrojenju Voa smjene na postrojenju za remont buotina Voa smjene vatrogasne jedinice Voa strae Voa stroja Voa stroja unutarnje plovidbe Vojni psiholog Vojnik Vojnik I.klase Voza autobusa Voza automjealice Voza cisterne Voza elektrinih paletnih kolica Voza furgona Voza hitne pomoi Voza hladnjae Voza kamiona Voza kamiona s dizalicom Voza kombibusa Voza kontejnerskog prijenosnika Voza kontejnerskog trajlera Voza lakih motornih vozila Voza lakog dostavnog vozila Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza Voza maina za asfaltiranje maina za buenje i razbijanje maina za ienje kanalizacije maina za ienje saobraajnica maina za injektiranje tla maina za iskop maina za nabijanje tla maina za stabilizaciju tla maina za ugradnju betonskih ivinjaka maina za zabijanje pilota maine za zemljane radove motocikla motornih prunih vozila motornih vozila opasnih materija pokretne dizalice poljoprivrednih maina posebnih teretnih vozila

Voza putnikog automobila Voza runih kolica Voza skele Voza lepera Voza lepera sa poluprikolicom Voza taksija Voza taksija na vodi Voza teretnog viljukara

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
8332 8332 8341 8332 8331 8321 8331 5165 8312 9629 6113 6113 6113 6113 3142 9214 3142 8141 7318 3514 4213 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1112 1111 2611 2611 1111 1111 1112 1111 1111 1111 3152 3152 3152 7125 7125 O210 O210 3321 3324 3333 7212 7212 7212 7212 2269 6111 Voza teretnog vozila Voza teretnog vozila sa prikolicom Voza teke umske mehanizacije Voza tekog traktora Voza tramvaja Voza tricikla Voza trolejbusa Vozaki instruktor Vozni manipulant Vratar,razvodnik Vrtlar Vrtlar za nasade Vrtlar za parkove Vrtlar,specijalizirani Vrtlarski poslovoa Vrtlarski radnik Vrtlarski tehniar Vulkanizer Vunovlaar Web site thnir Zajmodavac Zamjenik direktora inspektorata Zamjenik direktora uprave Zamjenik direktora upravne organizacije Zamjenik direktora upravne ustanove Zamjenik glavnog okrunog tuioca Zamjenik glavnog republikog tuioca Zamjenik glavnog revizora Zamjenik gradonaelnika Zamjenik javnog pravobranioca Zamjenik javnog tuioca Zamjenik ministra u Vijeu ministara BiH Zamjenik naelnika Zamjenik pravobranioca Zamjenik predsjedavajueg /potpredsjednik doma parlamenta /skuptine entiteta Zamjenik predsjedavajueg Doma naroda Parlamentarne skuptine BiH Zamjenik predsjedavajueg Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine BiH Zapovijednik broda Zapovijednik broda unutranje plovidbe Zapovijednik buae platforme Zastakljiva Zastakljiva vozila Zastavnik Zastavnik I.klase Zastupnik osiguranja Zastupnik za trgovinu Zastupnik za zapoljavanje Zavariva Zavariva plinom Zavariva za zavarivanje u zatienim atmosferama Zavariva,specijalizirani Zdravstveni inspektor Zemljoradnik

ABECEDNIPOPISZANIMANJA
7112 7112 7112 7112 7112 7113 7113 7112 7112 7113 7113 7112 7112 7112 9313 7313 7313 7313 2131 3141 3251 3251 3413 4323 4221 9333 4323 9622 2659 3413 2636

Zidar Zidar Zidar Zidar Zidar

dimnjaka dimnjaka,specijalizirani i betonirac i tesar

Zidar kamenom Zidar kamenom,specijalizirani

Zidar amoter Zidar amoter,specijalizirani


Zidar za poploavanje trotoara i ulica Zidar za spomenike od kamena Zidar, fasader, izolater

Zidar, majstor Zidarski poslovoa


Zidarski radnik Zlatar Zlatar - draguljar Zlatarski poslovoa Zoolog Zooloki tehniar Zubotehniar Zubozdravstveni asistent Zvonar eljezniki otpravnik eljezniki robno-putniki blagajnik eljezniki transportni radnik eljezniko - saobraajni tehniar ivoder ongler upni asistent upnik