You are on page 1of 16

HADIS Rasulullah di tanya : Amalan apakah yang paling utama ?

Beliau menjawab : Engkau mati sementara lisanmu basah karena berzikir kepada Allah SWT. Berzikir di waktu pagi dan petang lebih utama daripada menebaskan pedang di jalan Allah, dan dari pada memberikan harta benda karena kedermawanan. HADIS QUDSI Barang siapa yang disibukkan berzikir kepada Ku dari pada memohon kepada Ku, Aku / Allah akan memberi yang lebih baik daripada yang Aku berikan kepada orang yang meminta kepada Ku. Allah berfirman : Kapanpun Aku memperhatikan perasaan hambaku lalu kudapati sebahagian besar berpegang pada berzikir kepada Ku, maka Aku mengawasi kebijakannya, menjadi teman duduknya, teman bicaranya dan menjadi kekasihnya.

HADIS Setiap nyawa yang keluar dari dunia dalam keadaan haus kecuali nyawa orang yang berzikir kepada Allah. HADIS Tiada yang disesali penghuni surga selain ketika saat mereka lalai berzikir kepada Allah SWT. HADIS Tiada suatu kaum bila tiada berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW melainkan bagi mereka kerugian pada hari Qiamat. HADIS Jika orang berzikir kepada Allah, pasti setan dan dunia lari. Luqman : Aku berlama-lama duduk sendiri untuk Tafakkur, lama Tafakkur adalah bukti jalan ke surga. Umar bin Abdul Azis RA : Tafakkur tentang nikmat Allah, adalah ibadah yang utama Ibnu Abbas RA : Tafakkur di dunia adalah kebenaran dari akhirat yang mewariskan hikmah dan menghidupkan hati. Hatim berkata : Dengan belajar bertambah ilmu, dengan berzikir bertambah kecintaan kepada Allah, dan dengan Tafakkur bertambah ketakutan kepada Allah. Al Hasan berkata : Orang yang berakal senantiasa mengulangi Zikir ke Tafakkur dan Tafakkur ke Zikir, hingga hatinya mengeluarkan kata-kata kebijaksanaan. Al Junaid : Majelis yang paling mulia dan paling tinggi adalah duduk sambil Tafakkur tentang tauhid, menghidupkan jiwa marifat, minuman cawan surga, dari lautan kecintaan dan memandang dengan sangkaan baik kepada Allah maka berbahagialah orang yang mengamalkannya. Asy Syafri RA : Bermohonlah pertolongan dari berkata-kata dan diam dan dari upaya mengambil keputusan dengan Tafakkur. Asy Syafri RA : Ada 4 keutamaan : 1. Kebijaksanaan (hikmah) tiangnya adalah Tafakkur 2. Kesucian diri tiangnya adalah menjaga syahwat. 3. Kekuatan tiangnya adalah mengendalikan marah. 4. Pengamalan ruhaniyah tiangnya adalah keseimbangan kekuatan nafsu. Seseorang berkata kepada Rasullullah : Aku membenci kematian, Beliau bertanya : Apakah engkau mempunyai harta ? Ia menjawab : Ya, Beliau bersabda : berikanlah hartamu, karena seseorang bergantung pada hartanya.

Nabi Isa AS berkata : Kebaikan itu terdapat pada 3 hal : Ucapan, Pandangan, Diam. Barang siapa ucapannya bukan Zikir kepada Allah, berarti ia telah berbuat sia-sia. Barang siapa yang pandangannya bukan mengambil pelajaran berarti ia telah lalai. Barang siapa yang diamnya bukan Tafakkur berarti ia telah bermain-main. HADIS Pandangan itu merupakan salah satu anak panah iblis Ali Karamallahu Wajha : Mata adalah jalan syetan, karena mata segera mempengaruhi anggota-anggota tubuh yang lain, dan paling besar pengaruhnya. Ibnu at Taillah : Zikir ada 4 tingkatan : 1. Berzikir tapi masih dihinggapi kelalaian. 2. Berzikir dengan sadar. 3. Berzikir dengan Hudhur (kehadiran hati). 4. Berzikir dengan tidak mengingat apa-apa selain Allah. Tanda-tanda matinya hati adalah : Tidak bersedih bila meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada penyesalan atas dosa-dosa yang mereka perbuat. HADIS Permisalan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, bagaikan orang yang hidup dan orang mati. Zikir merupakan awal sekaligus akhir kehidupan seorang muslim. HADIS

Tiadalah suatu kaum duduk seraya berzikir kepada ALLAH AZA WAJALLA kecuali mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat dan dipenuhi ketentraman dan Allah menyebut mereka pada malaikat yang ada di sisi Allah SWT. HADIS Cintamu kepada sesuatu akan membuatmu buta dan tuli. Ahli ibadah berkata : Bagaimana mungkin dapat digambarkan bahwa Dia (Allah) terhijab oleh sesuatu padahal Dia lebih dekat kepadamu dari pada segala sesuatu. HADIS Sebagaimana besi, hatipun bisa berkarat. Demikian pula iman bisa usang bagaikan baju. Segala sesuatu mempunyai pengasah, pengasah hati adalah zikir kepada Allah. Lintasan hati ada 4 : 1. 2. 3. 4. Lintasan Rabbani / Bisikan Ilahi tanpa perantara. Lintasan Nafsani / Lintasan malaikat dan syetan. Lintaran Rabbani : Perasaan selalu meng Esa kan Allah, Lintasan Nafsani : Pikiran menuju nafsu.

Tidak ada sesuatu yang menutupi Allah dari perasaanmu, jika Allah terhijab dari perasaanmu, itu disebabkan ada penyakit yang bersarang di dalam hati dan perasaanmu berupa : kekeliruan, Syahwat dan kelalaian. Untuk menghilangkan benalu-benalu yang ada di dalam hati dan perasaan ialah dengan banyak : Tafakkur, Zikir dan Istigfar. Tanamlah wujudmu dalam kekekalan Ilahi, karena siapa yang menanam wujudnya dalam kekekalan Ilahi pasti mencapai kesempurnaan. Surah Al Muzammil 8

Berzikir lah dengan nama Tuhamu, dan beribadahlah kepadanya dengan tekun. Surah Al Hadid 4

Dan dialah Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apa yang engkau amalkan. Surah Al ARaf 201

Sesungguhnya orang-orang taqwa manakala mereka terkena tipuan / rayuan syetan, mereka segera berzikir kepada Allah, lalu mereka sadar akan kesalahannya. Dahan-dahan kehinaan tidak akan tumbuh dan berkembang kecuali diatas bibit ketamakan. Barang siapa yang menghadap kepada Allah tidak dengan kelembutan-kelembutan ikhsan, maka akan diseret dengan rantai cobaan yang beraneka ragam. Surah Al Qalam 44

Maka serahkanlah kepadaku orang-orang yang mendustakan perkataan Al Quran, kami akan membinasakan mereka berangsur-angsur yang mereka tidak ketahui (istidraj menuju kebinasaan). Angan-angan adalah membuat tamak manusia, ketamakan adalah kekeliruan terbesar bagi jiwa dan aib di hadapan Allah. HADIS

Barang siapa shalat Isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia Qiam separuh malam dan barang siapa Sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia Qiam pada seluruh malam. Syeh at Taillah berkata : Jika engkau ingin tahu kedudukanmu / posisimu di sisi Allah maka perhatikanlah di mana Allah menempatkanmu. Jika Allah menganugrahi ketaatan dan rasa mencukupkan diri dengan bersandar kepada Allah dan tidak bertumpu kepada ketaatan tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah menyempurnakan nikmat kepadamu lahir dan bathin. HADIS

Orang yang pandai adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal demi untuk kematiannya, sedang orang yang lemah adalah orang yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya dan beranganangan terhadap Allah. Surah Al ARaf 201 Dan tiadalah perintah kami kecuali seperti kerdipan mata / sekejap mata. Ahli marifat berkata : Sholat itu ada 4 hal : Dimulai dengan ilmu, berdiri dengan rasa malu, ditegakkan dengan keagungan Allah dan keluar dari dirinya dengan rasa takut. HADIS Sholat itu ketenangan dan kerendahan hati HADIS Betapa banyak orang berdiri untuk Sholat tapi tidak memperoleh selain letih dan lelah, tiada yang dapat yang demikian itu selain orang-orang yang lalai. HADIS Barang siapa yang hatinya tidak khusyu, ditolak shalatnya. HADIS Orang yang mendirikan Sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah, ia keluar dari dosadosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Ulama salaf / tasawuf : Ada 4 hal di dalam Sholat membuat sia-sia : Berpaling, Mengusap wajah, Meniup debu di tempat sujud, Sholat di jalan tempat lalu lalang orang lain. HADIS Ditanya Rasulullah SAW : Siapakah yang paling bijak dan paling mulia ? Nabi menjawab : Orang yang banyak mengingat mati, dan paling tekun melakukan persiapan untuk akhirat. Ibrahim at Taymi berkata : Ada dua hal yang memutuskan kelezatan dunia dariku, yaitu : Mengingat mati dan berdiri di hadapan Allah SWT. Surah Al Furqan Mereka hidup di dunia ini lembut (orang-orang yang disayang oleh Allah) bangun di tengah malam karena cinta kepada Allah. Orang-orang arif billah berkata : Bagi seorang hamba yang yakin kepada Allah, Allah tidak abstrak / gaib pada dirinya, dia saksikan dan dia rasakan kehadiran Allah, keagungannya tidak lagi di baca, tapi dilihat dengan mata batin, keindahannya Allah tidak lagi dibuktikan tapi dinikmati. Cucu Rasulullah Husain RA : Bersimbah darah di perang karbala, sebelum beliau kembali kepangkuan hadirat Ilahi berkata : Aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. HADIS Bukanlah zuhud itu mengharamkan yang halal, bukan pula menyia-nyiakan harta, tapi zuhud dalam dunia itu adalah engkau tidak memandang apa yang ada di tanganmu itu lebih di andalkan dari pada apa yang ada di sisi Allah.

Jadi orang zuhud adalah orang hidup di dunia ini tapi tidak meletakkan hatinya kepada dunia, mereka bekerja di dunia untuk akhirat. Sayyidina Ali Karamallahu Wajha : Orang zuhud adalah orang-orang yang berada di dunia tapi tidak mendunia.

Surah Al Baqarah 238

Peliharalah semua Sholatmu dan Sholat Wustha / Ashar, dan berdirilah di hadapan Allah dengan penuh khusyu. Sayyidina Ali Karamallahu Wajha : Barang siapa yang merindukan surga, bersegeralah menuju kebaikan, barang siapa takut kepada neraka, cegahlah diri dari syahwat. Barang siapa meyakini kematian hendaklah memandang remeh kelezatan dunia. Kapan seseorang bisa dikatakan sholeh ? Apabila ada kesetiaan dalam niatnya, ada ketakutan dalam hatinya, ada kebenaran pada lidahnya dan ada amal sholeh pada amal tubuhnya. Allah berfirman kepada Nabi Miraj : Wahai Muhammad ! Jika engkau ingin menjadi orang yang paling wara, berlaku zuhudlah di dunia dan cintailah akhirat. Wahai Tuhanku ! Bagaimana agar saya berlaku zuhud di dunia ? Ambillah dari keduniaan itu sekedar memenuhi keperluan makan, minum dan pakaian. Janganlah menyimpannya untuk hari esok dan biasakanlah berzikir kepada Ku. Bagaimana caranya aku membiasakan berzikir kepadamu Ya Allah ? Dengan mengasingkan diri dari manusia, gantilah tidurmu dengan Sholat, dan makanmu dengan lapar, Jawab Allah SWT. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS : Orang yang mengenalku dengan marifat yang sebenar-benarnya tidak bergaul dengan mahluk untuk selama-lamanya. Seorang ulama berkata : Marifat yang benar adalah menceraikan dunia dan akhirat, serta menyendiri untuk Allah. Ia mabuk karena tegukan Mahabbah lalu ia tidak sadar kecuali ketika melihat Allah, ia berada di atas cahaya dari tuhannya. Hamba pecinta Allah itu diwujudkan dalam 3 perangai : Memilih firman Allah dari pada ucapan orang lain, Memilih duduk bersama Allah dari pada duduk dengan orang lain, Memilih keredhaan Allah dari pada keredhaan orang lain. Ahli ibadah berkata : Isyiq (kerinduan) adalah mengoyak tabir dan menyingkap rahasia Ilahi. HADIS Maukah Aku kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang mendapatkan harta lebih banyak dan lebih singkat waktunya : Mengerjakan Sholat Subuh dengan berjamaah, bila sudah Sholat Subuh dia duduk Tafakkur dan berzikir hingga matahari terbit kemudian Sholat Dluha 2 rakaat. Syaqiq Balkhi seorang ahli sufi berkata : Kita akan mendapatkan 5 hal melalui 5 jalan Berkah rezki akan diperoleh melalui Sholat Dluha. Cahaya di dalam kubur melalui Sholat Tahajjud. Kemudahan dalam menjawab pertanyaan Munkar Nakir melalui membaca Al Quran. Kemudahan melintas shirat melalui Shaum (puasa) dan Sadaqah. Mendapatkan lindungan arasy Ilahi pada hari hizab melalui zikrullah.

HADIS Ada 3 hal di dunia ini aku cintai : Wangi-wangian, Wanita dan Sholat penglipur lara. Allah mencintai 3 hal kepada hambanya : Mengorbankan sesuatu di jalan Allah, Hamba yang bertaubat atas dosa-dosanya dengan menangis, Orang-orang yang bersabar atas kefakirannya. HADIS Pemisah antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. An Nasai : Tidak ada pemisah antara seseorang dengan kekafiran selain meninggalkan sholat. HADIS Rasulullah mewasiatkan 7 perkara : Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu meskipun kalian akan dipenggal, dibakar dan disalib. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Barang siapa meninggalkan Sholat dengan sengaja sungguh ia telah keluar dari Millah (Agama Islam). Jangan menumpuk-numpuk kemaksiatan, karena kemaksiatan itu mendatangkan kemurkaan Allah. Jangan minum khamar karena sesungguhnya ia pangkal segala dosa. HADIS Barang siapa yang meninggalkan satu Sholat, maka seolah-olah ia telah kehilangan seluruh keluarganya dan hartanya. HADIS

Barang siapa yang menjaga Sholat maka pada hari Qiamat Sholat akan menjadi cahaya pembela dan penyelamat baginya. Barang siapa yang melalaikan Sholat maka tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat dan pada hari Qiamat nanti akan dikumpulkan bersama : Firaun, Hamman dan Ubay bin Khalaf. HADIS Barang siapa yang menjaga Sholat, Allah SWT akan memuliakannya 5 perkara : Allah akan menghilangkan segala kesempitan hidupnya, Allah akan menyelamatkannya dari azab kubur, Allah memberikan catatan amalnya di tangan kanannya, Akan melintasi titian akhirat secepat kilat, Dia akan masuk surga tanpa hizab. Barang siapa yang menyia-nyiakan Sholatnya maka Allah SWT akan mengazabnya dengan 15 siksaan. 6 siksaan diberikan di dunia, 3 siksaan ketika mati, 3 macam siksaan di alam kubur dan 3 macam siksaan ketika bangkit dalam kubur. 6 siksaan yang akan ditimpakan di dunia adalah : 1. Allah akan mencabut keberkahan umurnya, 2. Allah menghapus ciri-ciri kesholehan dari wajahnya, 3. Semua amal sholehnya tidak akan mendapat pahala dari Allah SWT, 4. Allah SWT tidak akan mengangkat doanya ke langit (tidak diterima), 5. Seluruh makhluk di dunia akan mencercanya,

6. Tidak akan mendapat bahagian dari doa orang-orang sholeh.

3 macam siksaan ditimpakan di dalam kubur 1. Dia mati dalam keadaan hina, 2. Dia mati dalam keadaan lapar, 3. Dia mati dalam keadaan haus, walaupun diberi semua air yang ada di dunia. 3 macam siksaan ditimpakan di dalam kubur 1. Allah akan menyempitkan kuburnya dan menghimpit tubuhnya, hingga tulang rusuknya kiri dan kanannya saling bersilangan, 2. Dinyalakan api dalam kuburnya dan ia berguling-guling di atas bara api siang dan malam. 3. Allah memasukkan dalam kuburnya ular berbisa yang bernama : Syuja Al Aqra, mata ular itu terbuat dari api, kukunya dari besi, panjang kukunya sepanjang satu hari perjalanan, suaranya seperti petir yang menyambar. Syuja Al Aqra berkata : Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk menderamu, karena engkau telah menyia-nyiakan Sholat. 3 macam siksaan diberikan pada hari Qiamat : (ketika dibangkitkan dalam kubur) 1. Pada hari penghizaban Allah akan memandang dia dengan pandangan murka. 2. Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret orang itu hingga ke neraka Jahannam dengan wajah terseret. 3. Allah akan menghizab dengan penghizaban yang sangat keras, tiada keringanan sedikitpun baginya hingga Allah memasukkannya ke dalam neraka yang merupakan tempat seburuk-buruk tempat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang melalaikan Sholat akan datang pada hari Qiamat pada wajahnya tertulis 3 tulisan ; 1. Wahai orang yang menyia-nyiakan Haq Allah, 2. Wahai orang yang dimurkai Allah, 3. Pada hari ini engkau putus asa dari Rahmat Allah karena engkau telah menyianyiakan Sholat atau Haq Allah di dunia. Surah An Nisa 116 4. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mensyarikatkan Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Orang-orang yang memperhatikan waktu-waktu Sholat ia akan mendapat berkah seperti Nabi Ibrahim beserta anaknya. Rasulullah bersabda Allah berfirman : Jika Aku ingin menurunkan azab di suatu tempat kemudian Aku lihat ada orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka berkasih sayang satu sama lain semata-mata karena Allah, dan pada akhir malam mereka beristigfar memohon ampun maka azab Aku hentikan. HADIS Masjid adalah rumah-rumah orang taqwa, sehingga Allah telah berjanji, orang-orang yang banyak meluangkan waktunya di dalam masjid akan Aku curahkan Rahmat kepadanya, akan kuberi ketenangan pada mereka, dan Aku mudahkan mereka melewati Shirat pada hari Qiamat dan aku akan redha kepadanya. HADIS Masjid adalah rumah Allah, barang siapa yang mendatangi rumah Allah akan dihormati oleh Allah, maka barang siapa yang ke masjid pasti Allah akan menghormatinya. HADIS Barang siapa yang menyia-nyiakan masjid maka Allah akan menyia-nyiakannya.

HADIS Jika mayat telah dikubur dan orang-orang yang mengantarnya belum pulang, dari kubur malaikat akan mendatangi mayat tersebut dan menanyainya : Apabila ia seorang mukmin maka Sholat akan datang dekat kepalanya, zakat disamping kanannya, puasa di samping kirinya, dan amal kebaikan yang dikerjakannya akan berada di kakinya, sehingga tidak ada satupun yang dapat mendekatinya, malaikat berdiri dan bertanya dari kejauhan. HADIS Pada hari Qiamat malaikat mengumumkan siapakah orang dalam keadaan senang ataupun susah lalu berzikir dan memuji Allah SWT ? maka sekelompok manusia berdiri dan masuk surga tanpa dihizab. Kemudian malaikat mengumumkan lagi siapakah orang yang diwaktu malam menghabiskan masa tidurnya dengan beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari ranjangnya, maka satu jamaah akan berdiri dan masuk surga tanpa hizab. Kemudian malaikat mengumumkan lagi : Siapakah orang-orang yang berdagang dan perniagaannya tidak melalaikannya dari zikir kepada Allah ? satu jamaah akan berdiri dan masuk surga tanpa dihizab. Setelah 3 golongan telah masuk ke surga tanpa hizab maka datanglah seekor ular sebesar leher unta yang sangat panjang, matanya berapi dan fasih berbicara. Ular itu berkata : Aku diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang sombong dan buruk perangainya, dari kumpulan orang-orang. Pada saat itu ular mematuk segolongan orang yang seperti binatang mematuk biji-bijian. Kemudian ular itu melempar ke neraka, kemudian akan keluar lagi dan berkata : aku sekarang diutus untuk setiap orang yang membenci Allah SWT dan Rasulnya : orang-orang tersebut akan dipatuk sebagaimana orang-orang pertama tadi. Kemudian ular tersebut datang lagi dan akan mengambil orang-orang yang suka menggambar dan melukis. Usman bin Affan RA : Allah SWT akan memberikan 9 karunia kepada siapa saja yang menjaga kekhusukan Sholatnya pada waktu yang tepat : 1. Allah akan mencintainya, 2. Merasakan nikmatnya kesehatan, 3. Para malaikat akan menjaganya, 4. Rumahnya akan diberkahi, 5. Nur kesholehan akan bersinar di wajahnya, 6. Hatinya lembut, 7. Akan melewati shirat seperti kilat, 8. Diselamatkan dari neraka, 9. Tetangga-tetangganya di surga tertera dalam Surah Al Baqarah 37

Mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih HADIS

Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang meninggalkan Sholat sehingga lewat waktunya kemudian ia meng qadanya, maka ia akan disiksa didalam neraka selama satu Huqub. Satu Huqub adalah 80 tahun, satu tahun 360 hari, sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya 1000 tahun di dunia. HADIS Siapa yang meninggalkan Sholat fardhu dengan sengaja meskipun hanya satu Sholat, maka akan di tulis namanya di pintu nereka yang harus dimasukinya.

10

10

HADIS Rasulullah SAW pernah berdoa : Ya Allah, janganlah engkau jadikan diantara kami orang yang miskin, kemudian beliau bertanya : Tahukah kamu siapa orang yang miskin itu ? Beliau bersabda : Orang yang miskin itu ialah Orang yang meninggalkan Sholat, di dalam agama Islam ia adalah orang yang tidak mendapat apa-apa. HADIS Di Jahannam ada suatu lembah yang namanya Lam Lam. Di dalamnya terdapat seekor ular besar, yang besarnya sebesar leher unta, dan panjangnya satu bulan perjalanan. Ular itu disediakan untuk orang-orang yang meninggalkan Sholat. Di hadis lain : ada satu tempat yang bernama Jubbul Hzan. Di sana terdapat rumah-rumah kalajengking, yang besarnya seperti keledai, disediakan untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan Sholat. HADIS Abu Huraerata RA. : Rasulullah bersabda : Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak mengerjakan Sholat, dan tidak ada Sholat bagi yang tidak berwudhu. Barang siapa yang meninggalkan Sholat maka ia akan berjumpa dengan kemurkaan Allah. HADIS Rasulullah bersabda : Sungguh berbahagialah orang-orang yang berjalan ke masjid pada waktu malam yang gelap, dengan cahaya yang sempurna diberikan pada hari qiamat. Surah At Taubah 17

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. HADIS Ada 3 hal apabila kita mengetahui pahanya, maka ia akan berkelahi untuk mendapatkannya : 1. Azan, 2. Pergi ke masjid pada waktu teriknya matahari, 3. Shalat di shaf pertama. HADIS Rasulullah bersabda : Kebatilan terbesar, kekufuran dan kemunafikan adalah orang-orang yang mendengar panggilan Muazzin (Azan) untuk mendirikan Sholat namun ia tidak memenuhinya. HADIS

Dari Abu Huraerata RA : Sabda Rasulullah : Sesungguhnya Aku ingin menyuruh para pemuda agar mereka mengumpulkan beberapa ikat kayu untukku, kemudian aku pergi kepada orangorang yang Sholat dirumahnya tanpa uzur (halangan) lalu aku bakar rumah mereka. HADIS 3 orang akan dilaknat oleh Allah SWT : 1. Imam yang tidak disukai oleh makmumnya,

11

11

2. Seorang wanita yang dimarahi oleh suaminya, 3. Seseorang yang mendengarkan azan tapi ia tidak pergi untuk Sholat berjamaah. Surah An Nisa 142

Apabila mereka (orang-orang munafiq) berdiri untuk Sholat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Surah An ARaf 29

Dan serulah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya Surah An ARaf 55, 56

55. Memohonlah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan dengan suara yang lemah lembut (dari bisikan perasaanmu) sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. 56. Dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi, sesudah baik dan mohonlah kepada Allah dengan perasaan takut dan penuh harapan, sesungguhnya Rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat kebajikan. Surah An ARaf 180 Dan Allah mempunyai Asmaul Husna maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Surah An ARaf 205

Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hati nuranimu dengan merendah diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara, waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang yang lalai. HADIS Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. HADIS QUDSI Aku haramkan surga kepada 3 orang : orang yang kikir, orang yang memberi kemudian disusul dengan caci maki dan orang yang suka mengadu domba, memecah belah umat Islam. HADIS Kalau Sholat seseorang tidak mencegah dari kemungkaran maka Sholatnya tidak menambah sesuatu, kecuali Sholat hanya akan menjauhkannya dari Allah SWT. HADIS Nabi berpesan kepada Aisyah RA : Wahai Aisyah, dekatilah orang-orang miskin, cintai mereka, nanti mereka akan dekat dengan kamu. HADIS Akan datang suatu zaman orang-orang berkumpul di masjid untuk Sholat berjamaah tapi tidak ada seorangpun diantara mereka yang mumin. HADIS Nanti akan datang suatu zaman dimana seorang Muazzin melantunkan azan kemudian orang menegakkan Sholat tapi diantara mereka tidak ada mumin.

12

12

Tanda-tanda orang mumin ialah Sholat ditambah dengan syarat lain : 1. Barang siapa yang mumin beriman kepada Allah dan akhirat kemudian menghormati tetangga. 2. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia menyambung silaturrahim. 3. Berbicara benar, dan kalau tidak mampu berbicara dengan benar lebih baik diam. 4. Tidak dianggap seorang beriman apabila seseorang tidur dengan kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. HADIS Ada dua orang umatku yang melakukan Sholat, rukuk dan sujudnya sama akan tetapi nilai Sholat kedua orang itu jauhnya antara langit dan bumi. HADIS QUDSI Sesungguhnya Aku (Allah) hanya akan menerima Sholat dari orang-orang yang merendahkan diri dihadapanku, dia tidak sombong dengan makhlukku. Dia tidak mengulangi masiat kepadaku, dia menyayangi orang miskin dan orang-orang menderita, Aku tutup Sholat orang itu dengan kebesaranku, Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya, dan kalau dia berdoa kepadaku Aku akan memperkenankannya, perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain seperti perumpamaan Firdaus di surga. HADIS Nanti pada hari qiamat ada orang yang membawa Sholatnya dihadapan Allah kemudian Sholatnya dilipatlipat oleh Allah seperti pakaian kotor dan usang lalu Sholatnya dilemparkan kewajahnya. HADIS Akan datang pada kalian para pemimpin kalau nanti kalian taati akan menyesatkan kamu, kalau kalian bantah mereka akan membunuhmu, pada waktu itu para sahabat bertanya : apa yang harus kita lakukan ? Nabi bersabda : Jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa AS, mereka dipaku pada kayu dan digergaji, kematian dalam mentaati Allah lebih baik dari kehidupan dalam maksiat. Sayyidina Ali Karamallahu Wajha : Siapa yang senang menguntit keburukan manusia, Allah akan mengharamkan orang itu memperoleh kecintaan mereka. Seorang tidak akan merasakan manisnya Saadah (kebahagiaan) sebelum dia merasakan pahitnya Syaqawah (kemalangan). HADIS QUDSI Tangisan pendosa lebih Aku cintai daripada gemuruhnya suara orang bertasbih. HADIS Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajha : Bagaimanakah ikhlas itu yang tidak bercampur dengan yang lain ? Rasul menjawab : Yang mencampuri keikhlasan itu adalah kerakusan terhadap dunia dan mengumpul-ngumpulnya. HADIS Sesungguhnya rasa dengki itu menggunduli agama, karena kekafiran berasal dari rasa dengki, orang yang dengki itu orang yang terus menerus sakit meskipun tubuhnya kelihatan sehat. Arif Billah : Aku heran melihat orang yang meraung-raung karena musibah yang menimpa dirinya, tetapi dia tidak menangis sedikitpun ketika musibah itu terjadi pada agamanya. Orang yang hasud itu meraung-raung pada musibah yang menimpa tubuhnya, maupun agamanya, orang-orang hasud yang ia lakukan memakan keduanya (baik tubuhnya maupun agamanya). Para ulama berkata :

13

13

Tafakkur dapat mengantar manusia ke tempat yang tinggi. Dengan Tafakkur orang akan dekat dengan Allah SWT, dan orang yang berzikir / Tafakkur ini disebut ulul albab. Sayyidina Ali Karamallahu Wajha : Hidupnya hati berkat bertambahnya ilmu, sehatnya hati karena keyakinan, sakitnya hati karena keragu-raguan, tidurnya hati akibat lalai / lupa. Contoh lain : bahil / kikir adalah penyakit hati yang dapat menghilangkan iman.

14

14

Surah Asy Syams 9, 10

9. Sungguh berbahagialah orang yang membersihkan dirinya / jiwanya. 10. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya / dirinya. Orang-orang Sufi : Jangan engkau berpakaian dengan selimut dosa yaitu dengan kemaksiatan dan pengkhianatan. Islam menyeru untuk berlomba-lomba menyucikan diri, anda dipersilahkan mencari kekayaan, selama kekayaan itu tidak mencemari diri anda. Inginkah menjadi wali Allah ? Al Qur'an menjawab : Surah Al Anfal 34

Sesungguhnya wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang taqwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya Ciri-ciri orang taqwa : 1. Dermawan, suka menginfakkan apa yang dia suka, baik keadaan lapang maupun susah, 2. Mampu mengendalikan diri ketika marah, mudah memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, 3. Melazimi Sholat malam dan memperbanyak istigfar. HADIS Tidak akan masuk ke surga kecuali orang-orang yang dermawan, dan tidak akan masuk ke neraka kecuali orang-orang yang kikir. Ibnu Abbas RA : Yang dilaknat oleh Allah ialah orang-orang yang mengagungkan kekayaan dan merendahkan kefakiran. Luqman AS pernah berwasiat kepada anaknya : Jangan engkau hinakan orang karena pakaiannya, sebab Tuhannya dan Tuhanmu sama. Yahya Bin Muaz : Kecintaan anda kepada orang-orang fakir / miskin adalah ahlak para rasul. Bersikap baik kepada orang-orang fakir tanda-tanda orang sholeh, dan menghindari persahabatan dengan orang-orang miskin termasuk tanda-tanda orang munafiq. HADIS Rasulullah berwasiat kepada Aisyah RA : Kalau engkau ingin menyusulku, hiduplah seperti orang-orang fakir, waspadalah terhadap majelis orang-orang kaya dan jangan engkau buang baju besimu sampai engkau menambalnya. HADIS Berbahagialah orang yang ditunjuki ke dalam Islam, hidupnya sederhana dan bersikap qanaah. Sayyidina Ali Karamallahu Wajha : Rasulullah bersabda : hamba yang Allah paling cintai adalah orang fakir yang qanaah terhadap rezeki Allah dan redha kepada Allah.

15

15

HADIS Pada hari qiamat Allah bertanya Dimana orang-orang pilihanku ? Para malaikat bertanya siapa mereka itu ya Allah ? Allah menjawab : Orang fakir yang muslim, yang qanaah terhadap pemberianku dan redha terhadap takdirku, Aku akan memasukkan mereka ke dalam surga, merekapun masuk ke surga, makan dan minum, sementara orang lain bolak-balik dalam penghizaban. Ibnu Masud : Setiap malaikat di bawah Arasy berseru : Wahai anak cucu Adam ! Sedikit yang mencukupimu lebih baik dari pada banyak yang membuatmu durhaka. Ditanya apa kaya itu ? ia menjawab : sedikit berangan-angan dan rela terhadap apa yang mencukupi anda. Zunnun Al Mizry : Manusia yang dekat dengan kekufuran adalah manusia yang memiliki keinginan tetapi ia tidak sabar terhadap keinginannya.

16

16