You are on page 1of 1

Tresnaku- tresnamu

Rikala kori dakbukak byak Kaya sinamber gelap lepat Iki tenan apa ngimpi ? Sliramu jumeneng nyunggi katresnan Panggah ora owah Dinodhog rasa jroning dhadha Meh wae aku kantaka. Angenku daklarak ing pangumbaran Telungpuluh loro warsa kepungkur Kangmas, Rasa tentrem rinengkuh ing astamu Edhum nyawang sorot netramu Aku katrem, aku kasmaran Engga wektu jumangkah mlaku Tresnaku-tresnamu dadi rangu Kelindhes wektu Daktantang daktanting ora maelu Sansaya adoh lumayu Tangeh anggonku bakal ngluru Kangmas, Tresnaku tresnamu ginubel wektu Lawase padha paprentahan Orde Baru Wis kukut, wis kemput ... Nadyan nora bisa nyawiji Nanging tresna aji lan suci, tresna sejati Bakal dakrukti nganti tumekeng janji.