Вы находитесь на странице: 1из 6

Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang

terbaik / Tiada siapa yang paling pandai dan paling bodoh di dunia ini kerana setiap yang

pandai itu boleh menjadi bodoh dan setiap yang bodoh itu boleh menjadi pandai / Memulai

belajar sejak kecil seperti memahat di atas batu dan memulainya sesudah tua seperti

menulis di air / Jika anda berhasrat untuk berjaya, jangan hanya memandang ke

tangga tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut /