Вы находитесь на странице: 1из 4

Marcos Ifalola

, , ,
. , ,
. , , ,
, . , ,
, .
, , ?
Irete Oyeku :
Orifusi baba Elu nwa ibi a ba ye iku
Si ki o ma le pa oun omo re ti aya re
A niki bi e ba wipe ki iku ma le pa eyin
Ki e rubo ki e si wa te Ifa
Ifa yoo ma ko eyin, ni ise ati iwa
Ti kii jeki a ku
Won ni bi e rubo
E beresi rere-ise lati oni lo ju ti atehin wa.
Lasan ni e rubo, bi e ba din iwarere
Ki e ko awon eyele ati adiye lo si ile eyin
Ki e ko won dasile
Ki e ma se pa won
Ki e maa fun won ni ounje bi won ba je wa ile
E ko gbodo pa ohunkohun lati oni lo
Nitori eniti ko fe ki iku pa oun
Ki o ma se iku pa ohunkohun si
:

Orifusi, Elu,
,
,

,

, ,
, ,
,


,
,

, ,
.
, , ,
, ,
. ,
,
, .
, , ,
.
Okanran Owonrin :
Jeko Seka ngbe osika
Jeko Seka ngbe asebi
A difa fawon afoigbo
Ti wipe Orunmila nkilo oran ju,
Ti inu awon li awon maa se
Won nse ibi
Won nse ika
Ohun aye ndara fun won
A lo wi fun Orunmila
Orunmila ni: bobapetiti elesan nbowa ayika gbirigbiri
O tumo leru kale
A se jeje sise
Bi o ba de gbogbo won a sa
Won niki a sebo ki Jeko Seka ati Jeko se bi
Ma le raye bosi ikun eni
Ik awon egbe ati ogba ma ba fi wa rerin eleya ni igbehin
:


,
, , Orunmila
, ,
Orunmila
Orunmila , , , ,,
,


.
, , .
, , ,
. .
, , ,
.
, , ,
, ,
, ? Ogbe Ate :
Ka diju, ka pe a ku
Ka meniti yoo sunkun eni
Ka burin-burin ka kose danwo
Ka mo eniti yoo seni pele
Ko ni buruburu bi ko ma kenikan pere mo ni
Sugbon eniti yoo ku la o mo
Difa fun orunmila
Nigbati o nfi iku tan won je
Ki o mo eniti nbe ore oloooto re
Won niki o rubo
O gbo; o rubo
Orunmila ni e pe a ku ko ku mo o
O wa rip e ekun ara won ni won nsun
Pe aruwe ara won ni won ngba
Awon ore oloooto re nikan ni nbe lehin ti nsunkun ati tin ran awon ara re lowo
:


,
, ,
,
,
,
Orunmila

,


, Orunmila ,
, ,

.
, , . ,
. , .