You are on page 1of 4

Model Needham Dicadangkan Richard Needham (1987) dalam kerjanya Children Learning in Science Project Fasa Orientasi 5 fasa

: Orientasi, Penjanaan Idea, Penstrukturan Semula, Aplikasi Idea, Refleksi Tujuan Menarik perhatian & minat pelajar Kaedah Eksperimen, video,

demonstrasi, penyelesaian masalah, peta konsep

Penjanaan Idea (Cungkil idea) Penstrukturan Idea (Penyusunan Idea) Semula Semula

Mengetahui

pengetahuan

Eksperimen, perbincangan, pembentangan

sedia ada pelajar Menggunakan alternatif, idea idea yang

diperbaiki,

dikembangkan / digantikan dengan idea yang saintifik Menentukan & menilai idea alternatif secara kritikal Menguji kesahan idea yang sedia ada Perbincangan pembentangan &

1) Penjelasan pertukaran idea

&

2) Pendedahan kepada idean yang bercanggah) 3) Perkembangan idea baru Menambah mengembang baik, &

Perbincangan,

input dari

buku, internet & guru

menggantikan dengan idea baru Menguji kesahan idea baru

Eksperimen, demonstrasi

projek

&

4) Penilaian

Penyoalan & ujian

Aplikasi idea

Aplikasikan situasi baru

idea

dalam

Penulisan laporan tentang hasilan projek sesuatu kerja

Refleksi

Menampung idea seseorang pelajar dengan idea saintifik

Penulisan laporan individu, perbincangan kumpulan,

nota persendirian

Model Generatif Osborne Dibangunkan oleh Roger J. Osborne & Micheal C. Wittrock (1983) Konsepnya ialah kanak-kanak datang ke bilik darjah dengan pengetahuan yang sedia ada yang mungkin serasi / tidak serasi dengan konsep baru yang diajar dalam pelajaran sains Pelajar mesti berupaya mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan maklumat baru untuk membina makna baru kepada konsep yang diajar Fasa Fasa Awal 4 fasa : Fasa Awal, Fasa Tumpuan (Fokus), Fasa Cabaran, Fasa Aplikasi Tujuan Membolehkan guru mengetahui Kaedah Ujian yang ringkas, aktiviti

pengetahuan sedia ada murid berkaitan dengan konsep baru Pengetahuan prasyarat yang kurang & miskonsepsi Fasa Fokus Merangsangkan rasa ingin tahu murid -

mengejutkan

dengan keputusan yang tidak dijangka

Menyediakan

aktiviti

hands-on / minds-on Fasa Cabaran Perbandingan idea, perbahasan idea Menghapuskan idea-idea yang tidak berfungsi Membantu murid memahami & menguji idea Membuat bandingbeza

idea dengan individu / kumpulan lain Guru menyediakan yang penjelasan

soalan-soalan mencabar mereka Menguji idea

yang

dikemukakan Fasa Aplikasi Bagi murid mengetahui penggunaan konsep dalam situasi yang pelbagai Murid diminta meneroka situasi yang lain di mana konsep tersebut boleh

digunakan

Model Interaktif Dikemukakan oleh Faire dan Cosgrove Pembelajaran adalah satu proses interaktif dan bukan latihan pasif dalam menyalurkan pengetahuan Menggalakan perkembangan kemahiran proses sains, kefahaman konsep, student ownership dalam proses dan produk pembelajaran Pengajaran dimulakan dengan soalan, cabaran, masalah / peristiwa bercanggah

Persediaan Guru & murid memilih topik & mencari bahan

Pengetahuan Sedia Ada Guru mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid

Aktiviti Penerokaan Murid melalui menyiasat tajuk tersebut

pembacaan,

pertanyaan

soalan & perbincangan

Murid-murid bertanya soalan Murid-murid mengemukakan soalan mengenai topik yang dipelajari Buat perbandingan

Buat Kajian Guru & murid memilih soalan untuk belajar secara mendalam

Pemerhatian Soalan tambahan Murid-murid membentangkan hasil

mereka & guru memerhati perubahan murid dari segi konsep

Refleksi Guru membantu murid membuat

refleksi tentang apa yang mereka telah belajar & bagaimana mereka belajar