Вы находитесь на странице: 1из 2

Judeţul………………………….

Localitatea……………………..
Unitatea sanitară………………..

BULETIN DE ANALIZE MEDICALE


Nr…….
MORFOLOGIA SÂNGELUI

CNP

Data
a a a a l l z z

Numele…………………………Prenumele……………
Sexul M ; vârsta……………………….
F
Domiciliul:judeţul,…………localitatea………………
Str…………………Nr….Trimis de………………….
HEMOGRAMĂ
Hematii………………………………………………..
Hemoglobină….………………………..…………….
Hematocrit……….……………………………………
Valoare globulară……………………………………..
H.E.M….……………………………………………..
C.H.E.M……………………V.E.M….………………
Reticulocite……………………………………………
Morfologie eritrocitară………………………………..
Trombocite…………………………………………….
Faţă 15..2 A6;t2
- continuare –

LEUCOGRAMĂ

Leucocite………………………………………………..
Mieloblaşti………..…………………………………..
Promielocite..…………………………………………...
Mielocite………………………..…….………………...
Metamielocite……………………..…………………..
Neutrofile nesegm. …………………segm….…………
Eozinofile……………………………………………….
Bazofile…………………………………………………
Limfocite………………………………………………..
Monocite………………………………………………..
Plasmocite……………………………………………..

ALTE ANALIZE HEMATOLOGICE

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….
Lucrat de:
………………………………………………………….

Semnătura şi parafa medicului,


………………………………………………………….

verso 15..2 A6;t2

Вам также может понравиться