Вы находитесь на странице: 1из 5

Anexa nr.

JUDEŢUL…………………………………………………
LOCALITATEA………………………………………….
SPITALUL………………………………………………. Foaie de observaţie nr……………………..
SECŢIA anestezie-terapie intensivă………………………

FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ ANESTEZIE

CNP 

NUMELE…………………………….……PRENUMELE………………………………..Sexul………Vârsta………...

Greutate…………………….Înălţime……………….Diagnostic…………………………………………………………

Operaţia propusă…………………………………………………………………………………………………………..

EXAMEN CLINIC
PREOPERATOR: POSTOPERATOR
Febră………….…..Ant.alergice…………………………. Febră: la 24 ore………………….la 40 ore………………
Ant.infecţ………...……….Poliomielită……….…………
Ant.anestezice…………………………………………….. Alergie…………………………………….……………..
Ant.toxice fumat………………………………………….
alte…………………………………………...
Coloana cervicală……..….Art.temp.mand………………
APARAT RESPIRATOR
Tuse…….….Astm…….…..Sclero-emfizem…………….. Laringită………………..……Traheită…………...……...
Căi aeriene…………………..Dispnee……..…………….. Bronşită…………..………….Atelectazie………………..
Faringe………………………Laringe…………..……….. Congestie…………………….Pneumotorax……….…….
Spută……………………………………………………… Lichid pleural…………….….Spută………….…………..
APARAT CARDIOVASCULAR
Puls……….……T.A………..…….Pr.efort……..……….. Tahicardie……………….…...Colaps…………..………..
S.subiective…………………………………………..…… Şoc………………………….Hemoragie…………..……..
Lez.organice…………………….Aritmie……………..…. Congestie………………….Pneumotorax……….……….
ECG………..……Vene………….….Cianoză…………… Lichid pericardic…………...……Cianoză………….……
APARAT DIGESTIV
Dentiţie…………………….Tranzit………….…………. Sughiţ…………………………Ileus…………...………...
Diaree………………..…….Vărsături……………..……. Vărsături…………………..…Durată…………………….
Ficat………………………………………….…………… Fistulă…………………………………………………….
APARAT UROGENITAL
Diureză……………..…….Densitate…………..………... Retenţie……………………….………ore……………….
Micţiuni…………..………Infecţii…………..………….. Diureză:24 ore…..………………….48 ore………..……
EXAMEN NEUROENDOCRIN
Tip…………………………..Sifilis……….…………….. Stare psihică……………………..………………………..
Cefalee………………………Reflexe………..………….. Cefalee…………………………………………..………..
Gl.tiroidă…………………….Gl.paratif……………….… Paralizii…………………………………………………...
(Chwostek)……………….….Gl.siren………….………... Gl.tiroidă………………………………………………….
Miastenie………….…………Diabet……….……………. Gl.paratif………………………………………………….
Obezitate………………….…Slăbire………..………….. Evol. diabetului…………………………………………..
Caşexie…………………………………….…………….. …………………………………………….……………...

EXAMEN LABORATOR Probe ventilatorii


…………………………………
N.H……..……..Proteinemie………………..……Glicemie………..……Ht…….… …………………………………
Hb…………….……Uree în sânge………………………... sânge……………….... …………………………………
NL…………….…………urină………………..……...NaCl urină………………... …………………………………
RA….………...A…….………..M.P………………. Ex.urină…………..…………. Grup sanguin Rh
Probe hepatice………………………………………………….. …………………………………
T.c…………………………….T.s……………………………..
pag. 1 23.3 ; A4 ; t2
Insuficienţă….. ORA
PREANESTEZIE TR TA
Bună………… P
37O 52
Prea puternică 240
36O 48 230
220
35O 44 210
Menţinere Inducţie

200
34O 40 190
180
33O 36 170
160
32O 32 150
140
31O 28 130
120
30O 24 110
100
29O 20 90
80
28O 16 70
60
27O 12 50
40
26O 8 30
20
23O 4 10

Pierdere în aspirator
T.A.
Comprese şi alte pierderi
BILANŢ
Puls
Sânge
Resp.
Glucoză%
Anestezice

1
2
3
4
5
6
Cod
V-T.A.
•-Puls Anestezia
·-Resp. Medicaţia
spontană

ww-Resp.
contr.
Ø-Resp.
asist.
↓-Intub. Operaţia
↑-Debit.
→← Op.

pag. 2
Observaţii

OperatorDurataOperaţia executată

Anestezia tehnică
Hb O2

100%

90%

80%

70%

60%

Durata
50%

40%

30%

TOTAL

Anestezist

Bilanţ
+
general
1
anestezice:Total

2
3
4
5
6

Total medicaţie:
Prescurtări

pag. 3

TREZIREA Observaţii speciale


R.traheal…………………..…….Calm………………… …………………………….……………………………...
R.cornean………………………..Agitat……..………….. …………………………………………………….……...
Mişcă………………….………Vărsătură……….………. …………………………………………………………...
Răspunde……………………………….………………... …………………………………………………………...
ORA
44 210
În cameră

200

40 190
180

36 170
38o
160

32 150
37o
140
36o
28 130
120
35o
24 110
100
33o
20 90
80
33o
16 70
60

12 50
40

8 30
20

4 10
EPICRIZA

Semnătura şi parafa medicului,

………………………………………………….

pag. 4