Вы находитесь на странице: 1из 48

ffi

",

HlzpaattdeHa m zpa.omoi! ,l {Lmil il qut ur


umgll d gu O,t? u llpaBono?o uu zpalKluH YxpauHbt

ffiN
W

Js1
(1878)

5 2012

,.r,|,',',|

Nuw*&ss--s*
Wsfu,s sws,,

.^il'}]

.,'
i,

"::l

..\,f,

" " 35200j


N/ !

. ii
r,]i|l,:l

:] l!i

,*,..,r

,:"
= Q

ct

tt

. -

I ByIo I{ :

iI: m

(IC+), l, (iC), t II (), -

(), (), ():


-

(), (), rI ().


}{/
39 { acca>crtpoB, .
}t II

oT27.12.06 j\q 1196,


_5.6
RIli},1 .
. Jl 1

Hyxfio )!Ir ,IrI, zUI LIII :]


qrlytae }I }.l (
>II , ,,I ry)
( tu hI uu
m lt L
,


dul"lt u, zr.lBrtbrc - - i{a 2m ul:d.t.tt1,tt- il{ ,
tILLu.ttt N{III{

. llt
l],lI IT l ],,:l]\,{

BJ]IIEE :]

tuu . r
Jl JI
lr (tl d l atlHb t
"+to

m 29.1].11

z.

1377).

l;ttitltl I{}-

r1. )Il]ill{ l)iI-

llt tr Ii
I, JI II lr "rl il l{], lI
;rr ;i zuI

\,I lil{lll1,;l l.t


,L-iIIlI. - It{eee
.l59(j
-t, jIeT. lI{LtN N{ or, 1.G704 r: }tl
IIL?l_lr"I{,}{IlI{ "jI- Tcpa},I r
.il tltttt (i- ("rt lr
it" . -tr -
peKTIIpoBa,]llT tIt{ lt R- I,.rI\I "l), lieHIIbiM Ita )<I{ \. Otill 11 II}IcTb]
-- tl RIII t- Il cooTeTcBvIi)llicI,o IIl]- i. Il IL,I II()j{Hoe l{ 01.0712 r

1_"j:*_:-99p*_o,31,]!:
' :.u :tlr

-2012
1 2() 12 .

1.1,i,-.,11:2

YKpauHbt m

Bc,\lil11"il

l YKp;tltTltl '()

Iirc1,-

]]apcBetiIiort r, 'ltt
2012 ' (lT ?,2.12.\1 ' 4282-

VI (da,lecl .* ,utltt tl I)-

etlle-20l2J. "lttl . 12
tlpoIlTollbili r"lrlHtrlt\I\1 II J
rI,a l,Ia ]\lll 1 :cr,
:

II

YKpauHbL oltt01.12.]1 z. 586).

.-

c()l.()i.1]

1{}l7 rl:

r. -- 10.}7 :
- 01.04.12
()1,()712 i:
r,pH,
- 01.10.12r - 1(}60:
- 1.12, l2 r, i()i)5 l.
-rrlt-rlI,}ilpil.Iliil,ir
(r

1094 ;
- 1102
;
-

-01.10.12-1118;
-- 01.12.|2 r 114 .
-

[II{ N{II }{ }l:

01.0i.12r
01.04.12
01.0712

6,43;

r - 6,56;
-- 6,61;

6,8 rr.
lI -

0i.12.12

I\,IFIIIlI

1 _i

l.,:-20 12) -

01.01.12 r,

] 7()7

-2012

I1\{ :]}1 ,ll Il]1,I:

z.

01.04.12 r:
01.0712ll

()

].1]

-0].10.12-6,7;

1()"tr4

21, ]

l()]_j rr:

lr ,I N{ 'r I\f

YKpallitbi.

tPu.tritt-c,illttttil!tt- ,_- JI llil I,Il - 10%


..L!ltl) z. r,t:. Kltr,lBc(lBeT }{i{tl{L:ll,. i{i
OI]peJ{e,lIrI 1lltii li.]I0 jJ.il lla 1 Ir "R (II-]{tl,,ttlii eI)i]()lI lt }J1,o- Hoi,o) ;
ltt ll-ll}li()Ii t]Illlo- lI r lr - 20%
zl. li]l\ t] IIlI.Ill].1 tl:, tIrr
lT 2 .291.4 1-1a;lcrl}Jol,() O1 1 rrI O (Brtu.llctltttto

I:}*::l:ll_:l,lai:,::1],:ll-_::*:"L',,:

',

l'ul.u ut:t,rtt iltlt ("J!.l2,11 z.

"|\

722/6958,

J:

05.01.20I2

tlr

,+i

'i]J;


t " r ".

NNWNNN

WNNW

._"
l()

(](I OO

(.

: N{ :tttlt
i (. rl)

28

(0
-20]_2:
(. lt)


(. )

10

:
(. )
15

201\ (. )

,tT


2011 (. KoBa,reHKo)

18

O O

19.11.11 .N 6727l'l115-417-26
" <
" (ttm

utm u dozoBopa)

N{

19

" (zu .udu


m u u- d ull.m : d " m

m)

24
10.08.11 r N 206110/1606 (u) "
" (d d duu"m dmm: u m
duu mm doxodbt u dt) 26

05.01.2012

_9_

- 201]
500 : JI ],
lr 2012
(. )

31

()

:
(. )

__*L

O O30

N{: .lll.r
(. )

()0

1.10.11 r J\b 2068/5/15-416 "


"
d tuu
- mdmmu:
l, drc dm 06.08.l1 z.
d 06.0.11 z.
- zmL-duu:
Jl
tu
m mm, m Ltl

km
dm
2
0710. 1 1 r. Ns 26 4 l'l l 15 -417-06
"

"
( duu"m u"L| mu m rc
dm: m zt.,t dum"t) 22
0709.11 J 10077i5l].5-72I
" ,
)<

-II oTlIltTl,IB zl)


IV ,-r 2011 r:
(. )

I] :
rr
(. )

_
O

(,

LI

ltt,l
1 2012 (. )

41

03O

:

(. )

44

D(

Izl }{ R jI Ill{().L]

(.

46

()()

(. lt) 48

48
tl >,I,;l KOlt

-.**-*"**
,rl

,r't'' ?,l]

.,:
i-&!'

.\

$} fu\

.:ii]:.1_

.d

.]_]

-20L2:

lTLoJ, u ,|,l uu ,Lm"


dmm ,Mll?| Kozda Ballu d L 2012 zod.
) dm d L zm, u du,L, u u1, "tlll1 Julm du" duu.mJ,,| ?ultLl. !,aHHbte drcm "Mbt
Ll,uLt Ll 2.12.11 z.

tii mull

"

:
-

.

:lr,
}I .r .
ri-2072
(d - )- .
lrr
J4014).
.11.11 J\e 4014-VI (d

!,I

rdr J\.J 113


2011 r , rI l.r

070711
j$ 3609-VI1. ,
t I ,r , I i r{ , IIr r, UI 1,II -

rr
ry
JI ,,I J JI JI . , l
( I)
}u{I,fiI .

t7.11.1| J\ 4057-YI

r.r rI >* -

ilJI , q III
. I , , rr{
, 117 2011 , . 19
jI

ILII

-2Z.


JI ,
clT 070711 N 614-VI2
06.10.11 r J\b 828-VI. rlepTax

.41.
1
Porr.rr,.prrrrrbtti Ko"ll"lteHtttapuit u ?l " zmLtl, m" ]76, l. 10-25;
77 t. 10-;79, l, 12-27; 80, m. 10 - l ;8l, l. -12;
]l 3. ttt. l.14 201 l z.
z
"irru - ?m N7 2011 z.,
l. 13

-18.


01.01.i2 .

,IIII
, r 7 lrr "
" 1709.08 N 514-VI. - 0.02.11 J$ 2994-VI.
, gg 2rtr
\{
, a), ,

,
r , .
.
-
02.72.10 r.

2756-VI. , 01.01.12 2- Tl.'7 ,


" ,
" 0.0795 r J\ 265195-
, (
15-
), lII IlI,
10 (170 ). ,

- , . , 2072 -
- .26.10.11 r N 1098. :
.

fI.
J\

;tF.

'+,nTl

,_t"i,
,";

}"- .',1,!
"'Y
26.10.11 J\b 1102 1703.11 r: J\lb 145.
,
- "-

- "
,-- . . 1 2012. JI .3.2 .

2-2009 " .

, 01.01.12 . ", l 20.10.11 r J\& 1115. 2701.09 r J\b 45,


.3.1-5-2009 ",, : . , - ",
r 12.12.02 J\,[ 1877: 25.12.09 r N 89.
. - _

12.05.11 J$ 332-VI
,I{ r{

,
,II

()
, ,

,
25.0707 N 96;_ ,

11

"

:::::.-:_::],:",:-_^--:-------.

N{

, , - ,
- , - r . ,
, , -

}"08.0709

,
28.02.2000 r J\s 419, -

694; , 30.11.11 N 1223.23.0709 r 3l.{i2
02.06.11 J\ 4l-VI.
rrr .<:01.01.12
}" J ,
. 2 rI },
, } - . , , -

J\

848.

18.2.97 rN176.
JIJI}_ rI 01.01.12 ,
r

,}"

3.
, 2012 ,
(). , |,07.12

, -

. ,
I
J
.
,

IJI >ll -

,
I ( )
" ( . r
27.72.10 N

0704.11 J\tb 3204-VI, 19.05.11 r Nb 9Z-I
03.11.11 N 995-VI. , ,
tlo-yepeaoBIBTpKTKpl1Op, 'lu lru zopoDcKttx u ,,:!:9:,:
,"au -"r"
lm 2 zoBopartl, tJ,| do 0I.05,09
Z"Z-nh'u^r'r'oi;;";;;;y uonpo|y nori*i u iirrn , . ts '' zm" r-i" 5 2011 z. (m. 17-19). ,
CoB,ytecmHoe u Y uu mmt m .
m u ,mu "u umm N 1 15 2011
'' ru*, *,-, i
-J " "-,- 1IUI
(m. 25
7183:2010

"

590).

-28)

.:,..i;

,:

_,

l,

.,],'

,i],

l . ltt, I r, , 1
KaKI{e

i*-

:]() ] Ite ,}-

03.11,11
ir.ll N{
] 993-VI. ]\{
ce,l,b .
r: ,
t 01.01.12 , :
rr tsI{ lr ,
}"IR
,24.10.11 r J\ 73;l{ -

J\

92-VI. ,0.01.12

rI tI /lIU{ , oTaIeTa }L -

. }rr It
08. 1 0. 0 ,]' 22-2 (tI
25.10.11 r J\ 2-3).
1

9 20|2t.
02.0.11 J\b 3462-VI. r, - I{

tI, , IIII
. . - ,
r,
. I}I ..
IIN{ II ;{( I{

}I rt.
, r1 I{ -

() .
02.05.12 ,
06. 1 0. 1 1 J\.{b 83 1-VI, r
. , \{. I{To I
\{ I () c,l,Bo

' .t

rtt.

3 YKpatlHbt " z,t+tti pezttc,

lLLrtl BeLlyrbrx tta dtt Lutlll tl Llx lz,


ttqeHttti" m ()1.0701 z. l 952-IV ( dtLttt YKpattHbt

t l1,()2.10 z. N 1878-VI). m. zd tll lllu


mfL ttz YKpatutbt (d - |

ll1lulll l7ll.Ll HedBtalttt"lloe ullylL|ecrc, rdLl\u ??llllqull, ) l ?lrlpatltul) SaKoHtt YKpauttbt " tt" t 0.I0-98 z.
l 1 - lV ( otltHocule l! ? ? Llc l l\l1 t
.rcL'l).
6
OtttDabHbre 2 .wlt mm 01.01.1

z.

,
-

,
l l UI
() .


09.12.11 j\s 4152-VI ,
01.01.13 , I
I{(5. 2012 . ,
: -
, Il lI{ecTBo
- .

" " 0707 1 1 r

Jt{b

61 3-VI.

, , I{ ,

. , J',l 3l rI
" " 22.05.03 J\s 858-IV ( )., )Iq
2.03.95 r J\b 21 ( 31.10.11 r J\ 1185).
:
1711.11 r}'( 4052-VI 01.01.12 01.01.13 r:,
JI r " ryzI
" 77.02,1| r.
J\& 308-VI. , 01.01.13 )
.
rI I,
] .


16,06,11 J'.{b 3525-VI

"lI

'l.

( ,
lr r ,
-
, - ,
2 .
06.10.99 J\ 1127IV
,


}"I N,I (rr

0_5.071'l

3572-Vl).
r l II {It.l (Jl ili,jl}
Ol]. t]HeceltHble ltl-

J\b

0707i1 r

j\lb

3611-VI. r,

Ril

l] c,1,1l1,be

-;-l{
" z.\tglr,
.t O]{l{ .8 tJaKtlHa
" t{,lfi Ilo}I()tilI]
, IN4 lll{).11 ]lIlJI{\{
18.05.04 r J\ 1727-IV oTtIoIiIeHIl }lilil,I{ rrl Ilo J{y rttlr;{;tt Boi,i ( 1_5.0.11 r: l 137-Vl).
15.0.11 J\ 31-Vl rl IJjI11 I-Ocu{ Irl\{

}4N{

11

,N,1

Iil]t]iulI,1.

, ol"I Il il]},l
N{ :t 1 ryl \ojiv.]a
lr vilill{.
III1I. r{ jll{rt.
II Jtlli r",iir
I{a Ort ,ir r
)i< ( it
11.01.i1 N 2908-Vl. r-lt tlT
02.i1.11 r J\tb 1121).
, I]
08.0711 r J\s 668-VI7, cTajla ).
trIaxol{bKllx "" ollBllJtcb
01.01.12 lr - I] Ir i , \, IJ llItit, I}
It\1. tN{
lI (-rrl,IIt-,)
.
IlctIIc-IIeHIII eltcrttl
, III I] tI
, }{L'1 [I{l1
23.11.11 r j\s 1210. jI N{ JI Il, ylrl'
JI , lt Jrr JllI rrl.rr
. It Ll [l \to . , ,t LI l9lJ-90 rr:.
N{ , tl.
},1N{ 01,01.12 . "lr }r
JIl tIIlI
, lrJlt lr I, )< .[N{ 0.11,1] r Jr& 122.
, TojIbKo "l{
7

nrnn

Mbt tl"|lu, z7 "R tl t,ttrllt

m" MQ.7 . 20l l l., t. .<,- l2.


,-rrm,rttqtu i umtil Hatuet|t zl
20]1 z,, l. 54-57 Lt ] 16 21 1 z,, ,m.5--9.

5.01.Ot2

.S-,?a,
.*jt

! ]

,,

(!;r :.ir\
qa'

l-

(rr rr) l;r JI}l, ].I JI, gr r JI ri,


l,ttKtlB BollttcKx ll-

l,I }I.

,t , 01.01,12 l lltl - 2200 (IIt)j] JI{ ()i]I{i] N{ r

i6.1i.1 l l

J\b 55).

|'

JI
{rt;l,rrlllt1 ir " tII{i1}I IIl,t .lacTlt tt]\{ l2012 , "
19.04.07 r J$ 962-V TeN{. . ,
;l. ri 01.09.12 r
"

l,iiL,, NI r1 IIf,
EBpoiti,l 2012 YKpartHe r

(.)ri JI -

Ir ]] ,{IIIIIII ( 05.0711 r

}{

568-i).

R ltl ,I it
N{It zrf (.. 161.25
,{}IIi II ,
/l lr rr
II,tl. }, JI
o1,29.12.95 J\ 1074).

r " -

I Ir <r


it" 08.071] }] 3673-VI, i 01.01.12 ,, 1
r]Il li. l
i]o rr rrr ,t , }I". l( ()I , l't


lt 02.0, 1 1 r: j\s 454-VI
li,llI]eN,I }I I{ }I II II Il rropilIaTLIBKI| OJII Ilf.
II t 02.06.1 1 J\! 3465-VI ;
TTtlBoir I1 " tt
YKpallrTe" 01.10.96 r J\ 392i96-BB
y \"}] l1,{ IIJI(
:r- .
;r,

) , t
l J\lb l44-VI {
}I lrr. 04.06.09

K.iIOIieHe }"
IJ

ts

tl jI

}lO

r:

r,C

tr! r,\t E,t,

:.t,\!;l)

:itf;

il
:t
g*j":'

S&,
-ffiF"

}r

rrr 85 40 , JD
ZSS 510 . I JI },I -

, - }r, 850 1700 ()


5100 8500 ( ).

-
,
,
21.01.10 r J'.{b 1828-VI.
,
II
tI .

. , , -

}r{
rI , I
; 14 .
> <
4 . .
06.01.12 .
08.09.11 N 3720-VI, : . , } ,

} JDI l ,

I}
. , gr } (d - )
}ts -
ts gt
- (
r).
\7.0!.|2 " -

u, uu, m LBMeHeHtit mm u HopJrlbl


h"z YKpauHbL mmmmu
uu u1uft mq mm
dm m 2paHuIqy YKpattHbt,
|U
tt m? - d uu -

umz "t, dutz m ,


2 mu.
||

rrrrr, t um tlMeHHo z dz z" , z u-

uu
|2

u*" ttu" mu zdut

d um (mu") uu dl LM l| m

'm-
dt.m mit u
lre l m.mu l,|t tu dut
u, u m . umt,mt.t
dum.

I-JI,1"]

II,

" 15. 1 1. 1 1 J\ 4025-VI.


, I{
9,
, () , ,,

, , N{\{
, lt }{ II 10. , J\tb 4025
II
, }, II
, .
-
, 11, cpilKy,
, , .
"" , (
10200 17000 ),

(rrr 8500 17000 ),
, 12,
,
,
,
, ,
, } , , ,
. ,
,
, JI ,
.
(.1602) a>
(. 168).

#
' !
1 2012 ,
,,
,
Nl

05.01:2012

fii

l
*(

fr

, 13.
, J\l 4014 MeIIIKe }I gr , 01.01.12
.I ( .11 .22

" () " 05.04.07 N 877-V).


, 01.01.12 , {:
-

(
18.11.11 r J\lb 4065-VI);
-
,

, ,
(
03.11.11 r J\ 4000-VI);
-

( 21.04.11 N 3271-YL
; ,
31.08.11 J\ 92);
-
, ,
(
15.03.11 r N 3134-VI);

,
(

N 3275-VI);


, il
, (.9
);
- I "
" " 21.10.10 }lb 223-VI, 21.04.11r

To*ue u 7mmu4u Lll, du mu II-IV m 2011 z. (.6

d l0 tl. IlKY).
|ir
noirdr^, ?l " rzm"ri 3 20I l z., m.37.
m||
LS
, r.rr^ odHozo iB-ora*a l0 t
m u- m" m u, dzu llu ml.

J'I' "05.Ot:tl)]2

rr 4 r< r ri;


"

"
20.05.99 J',{b 679-XIV
,
- ( 09.0710 N 2478-VI);
- 05.04.11 Jll 180-VI
. "" .1 .19
" " 05.02.92 r
| 2097-II ( ,
);
.03J2 tI ,

( 18.11.11 J\b 4067-VI);
- 1 1, 1 2 r
"
' 0704.11 r Js 320-VI14. ,
} , I
, .
- ;

, ,
,

04.11.1]. r J\Ib 429;
- rl i, ,
},I ]t{ 01.02.05
N 28 ( 25.10.11 r N 162);

-
(
1705.11 r J\b 116);
- ..14-1 , 03.12.09 r J\ 142. JI l5,

.

zd ,
um 2m, '| rzmJ| m||
r, cl r,jI

y.IET,E

<.

}i,
'.i\}

r rr

:*^.

,r

m tt t]litllul

zor), r,lttttLty,Me lloBclzoi)ttttti ttdll, .lttlt)lIl drc. d


ll(t)|(,|1-1\,|i, L'.|lLt ?-|r t]op{t --., ttrldzclllloBtcct u d l7mu.

),,l,z.!tl tll))lI.qtl,

B,r,,,,rnn

z'od1,

6rrnuble tludl orlt.1l1,c)tttl1llc Had ItiICKofi d (IV tl) 2011

zrlc)a t:' HaO?0l1i'lllle.|lbltlltKa"Ir, K0lll{)pbta odltoBlle,etllto ll!tllll 201] zody zzr:,t, tllrdr 0lll II Irc tt.It rlrt,tl(}| L!ztt (d z.rtL) ()epall1llll, d 1lacrlpcde.et.tLte B.r.rlr)ltllzo I] llo 11,+|t.j,l l,/za.M. () l", ' ,rpoBei,rru zodoBoti llepe|)acLt(lll Palle(! pac:ttpede,teHH()zo Fl, u dm
(t .llll. .t l i)t,.l, "|lbl .\!!ll}l OcHl)BHbte 1lttctt1-1edeLllllebHbLe l.

KaKoIr

rt .rt. JjrIlT ,. IIII "]"lrtl ILi{bIc OIIprll{l1.


KaKoTi lTlTctttro ri j{,r? JI{I0
tt-ltt . r;i,rtmtl (it,ttt:rttti ) cToI{\I ) }l ,IlR, -

IIi,l \l IljILilIi jlLI, Ir r,}l II


l tlJI KoHKpeTHoI'I
l{rII{ . ToBalp;tN{I{,

jl]!t, ttl\{ }II1. ilJ-

il{ ttt ,lt.


r{},l II l,i lttl. Il IIl "lr, ]\{ "rIN{()
Iro ]\{N,{il ,\,1 {-

, ,N{ . ":IlII
rll1 (ltIr. ) I ,.

K|iK Ii r,
,
7{I{ .iI ( r ),
rrr,,,rl , ( }{) (
HJIC) (.199.3I{).
1,,;r tlB lI
.rr 1 lf,7 ,
I I],
JI ( \{ c"lr. r).

( 1,2.1 ,2.2,
8.1 ,8,2
)
100%
=
(
8
)

)rrrr I\{I{, ttTo -

ir\,II

"I

Li,} \1\{\1}, I{ J{)


F t,lNll], N{Ll /l,r tII ,.I I{ ()II l{},ry -

I1

\,",III .

. ]4.1.191
I{I{e

I]I{. ,

f,II}l ]1 .l (". . 10.19


l Tra www.sta.gov.ua,
dr:

r.),

ltrt

(dtt - I1K) .rtI "l ()JI "lI / aKllIBoB


).
i,ttlr { (d

4-15-04. \,"ritrIIII

,i{ tl"IlII :
1) r, 4 III.] I{, IlI I] o,I-

II ,,I :fi.

fIOrt l;l;t H/dC it (


Y.IeTa HilC) Il li ()IIII ,tt t{'

Il IrJItit
( Hi{C) (.199.2 );
2) v , ,IILI I ljl
llI ,yl ( "-r ,I]:r), ToIvI tt I4JIO (BttoBb ;ill,it'llr) l{{lr, R II-

ll.,

ll tl y.yI-{.?7,fl,

},l,|I,t:

TaKIle lr

2_5.10.11 J\b 4261l/15-

" z-

m,ll m" j$ 111 2011 .37 Ht{;ia. lt }

rIo rtItii

Hi{(].

| ;----- .--l dull7tt -mu4ui,d" ] l!'1l*]" ] : t'II 2010 zody zt

.lltttt . t matLte Luu r.,1ll ol1pe-ae 20l l zoda. m,,t JvlecL|e zoo(l.qrtzut:ll( tloc1,11tL{]Ku (tt mu 1 de It) muLtu 100000 ?, ?m(OOt clllclKu 5 dLu )
-

".u|)tLl

lbta

4000 zpH, /]pvzttx tlt:tt4tt


F{ rta ttc|lttKcttpoaHo.

d I duu

.Nb

05.{}1.20l2

.^h-

'":.'],

:1' ,
,'"

= 100000 : (40000 + 100000)

100%

= 7Ir43"/".

7 .
2, l\{
100000 , 140000 , 4

5 -71,4%.

15 r1 ( Torr
), I i{
( L{ ). a>{<

r{ .

dulu l pacxodbt

u:

- l

apeHdy d"uulmLll

"|u
- 12000 ?, lhl Ll I-I 2000 zpH;
- ml"u ?u - 000 zpH,
m, L
- 1000 zpH;
d tll"ttt dttpeKtlto - 720 ?, l, - 120 zpH.
Nl iIl
:
(2000 + 1000 + 120) '71,4 = 2229 r.

,
15.1
r1 . lllr
11145 r (2229:20%).
15.2 r ( ), :(12000 .

2000

+ 6000 - 1000

+120 - 20) - 11145

= 3955

;I . 7 II \{
.

7
. 130,19
7 ,I :
- ( ,]
l );
- ;
- rr \2124 3 It.
'| zm. m|| J\tbJ\lb 107
108,110.111 2011 r N{ztII rr ,
I, I
r . T }(b 1 10 201 1
, 7 tI ,
. , . 1 p.III
N 41, : m duu dm
d .tm te m ul d l tt -

"

05,0].20l2

ru,m (u

I
':t]":"

tu daHHbtx mmmILt

m Dquu) ( ts lIlIT,aTax .1-I9Ho 2.


..) " jI:I, ir-

1, 15 l

. rroltari.T

II_

IT

{ /]7 \I}{} I{I 1.1r,l tt


l.t- ]Ii{I.{ t], Kacll-

l ,N,l, oTcyTcTol]?lillr. iltl .t-l,


. 1O.i9 . tI Ht.l II " Il1,H,tltl

.1 ul,t 7 (i_I7) t; tut",trlzrlBclti dtltttttt t t.tll ?() l{ l}la-

Ll tlt

Kcl t ut.ozoBcltt )tLltLL tlepl.t( )d ttptKl(l1setll(l7L1,1!.


11
l)lt ltx Ir llojllTfBttHt tt t tlDt t -

(loptllHb Lx altll1l()

t cl zo Z (l C.\lll tt l t t l Ll z .l l "
tu? ", .lt til{,. R rld ur(ll
lltll potlt Lx l H(l"lo 2()l1-i1 l le.,1blL |l ut
). ..t17 L:lll
tcp
dum

1(
tlL
zo

lli
0 K)l
u1
(
(
()
] 5. ] .u zcl iL d - allLl 11 u r0 IHtl l ()l1d co,z.tlcHo uut4 1 tltl. 7 (/l7)
zt dttttt rul !, r)Lt Ltt,{Jttu l11ltb tx ul l7uao {J ll(lJlo,zoo t?(l,t| lX Ll
z" lx aL|Lt . 3 t u mu t 3
Lu 7 (l7) ltzfi )u It

elle

r,

:)

zo d u tt ulmm ma&lL|yl &zlLm lll. ud m d tt oBalttt l


u tu ezo

mu

rt

z? u

mmll 12r 24 u 36 "t uut".

ri \{ }I.
0.1 1.11 r Jrs 6446l115-115-2. " zm" t"
120 2011 . 4Z

Ffl

IIJIJI /Itl

lN{ atKTIIl,tI I{J].


. 199 LI NaTepajiirx, l,l }{II . rr .til IIII r)l ,. 4.
. N{

rI
II Ir :r (,

IV ") N,{ paccT21l]L J]o . II .,r 1


IIJ 7 rlit , /.I, Il tr
2 IIll.
:
1. r,t L{() t
rI. l,ellelIrIe ;l
( tII{ tltl: ;] [V ), :]
{ r 1 (,. . 10tt,
Haruer1 ) tli]ztil iIl [3
(.199.4 ).
2. i l,I,],
|{ itlrtl

cl

f;.\,-{/,.t,.7

l r, r () )r ylr |

.iil::

.,1i]il

l-,--.r

<lj: -!

":,Jil:

l:! -;I:y

/, -

.1 1 7
3. 3,4 . 1 1
2,3 2 7.
4. 4 2
fi 2 3.
5. 5 2
5 1.
. 2 . t: -
15,16.1.2,16.1.3 "" ,
. , ,
IT , 6. - , II () . _
- . '7 l 2,
. 1 . 199.4 )r l{jIII
. 130.19 : "m
d u u l m / 2 z az etb Ix u. . . tm m d t 2 mu 2 " tlt
d u u u z ( u z )

? u m L" ( tl) m ,/

?
d z z t ttu u z
L,\|u utu " (7 ) (u u 7 ) . . .
"|,|
m d u u u m
mu z?J4I u m-

m mmJL 12,24
ll d u t

ux u-

u
t

"
co?Julco mu-

3 m du utl ll?
"

tt ) l tht mu cLlyL " d z ?ae"tb lLu u z,t urtu ;Ju " (7 ) (u( u

z u m

|vt (

| ". ,
.6 \5,16.1.2l.1.3 -

, , .
7. .7 , -

.6

20%.

: ll .8 . -
"" ( "", ) . 15.1, 16,1.2
.
-JI , .
8.

IJ,:

*{

***_.i$k-*"******,**, ",-*"****N
I-JI7': .IETE


10 2. : .16.4
(.8) (..9) . ,
. ,
10 2 7 .16.4 . .
d dumu, 2
dt dHoBp t z?,|1L u zll oep.|LlLl, q9.

m Le db L ,- l-\L zfuyL u
apeHde
- 24000 zpH, lJ u - 4000 zpH,
um,+l zoDa ( ocHoaHuLt daHHbLx D,
u d um) d

ulu uu du
d I rc "" m:
00000 zpH;
1

5 - 200000 zpH;
- 800000 zpH.
u4 cy"Jyla um
m"\l 15, 16.1.2 1.1,3 "" - 210000 zpH
(mL mu mLl zoda dumu uo m. mu Ku m mmmLl, m m dumu l
ulu mu 15.1 u 15.2).
m 15.1 (mu 1.1.2 t)
. "" dtqu 4 zd cylta, m , mu 30001 zpH.
:
1.

,
(77,43%).

4000 '71,4" =2857 (.rr).


:

( ), (. "" .15.1_
), - 14286 (20000

x7t,43"b);
, -
(
) (. "" .15.2

5714 (20000 - 74286).


),
2. 7

1 :
800000 ;
600000 ;
75,00% (600000:800000 100%).

4
5

2 -

7 .

*"**,

-*** -"*-

05.01.2012

-.*--*

"
*j\ '\Y"
ii:
,t7.,:

au,teHmbt u m [l r uzu,
2 " ILI (r) ,r HbrM (r) d;rl / ,rI I ".

i, -

, ),

BapTicTb,

'-


i/L i ii/


( ry
i, i
BapiBi
i (i, i '
I. l lb.1.1
( 1 96
8

- 9)

i V ), l


i

ii i
i Bcix
( '197 i V
i +

i, i/

, ii 2 i-
KiB

16.4 , ii()), l - i i
(i (piK)
186.2, 186, cTaTTi 186
7
i
5)
i V )

i 6
8 -

Bcix

ByBaHi i't'

( i
1,2.1 ,2,2,
8.1 8.2

KoByBaHi

KiB

ii

( -

,4,

5 8.1 .1

- i

i
Bcix - Bcix

xyHKiB i
-
KiB piK)
piK)
piK)

i (

100%/ 2)

800000

600000

200000

75,00

,1

KiB 1 5, '] 6.1 .2


1 6.1 . -

42000

0001

0000

10, , 16.4

. , . "" . 16.4, ,l5.1

,
Dry

15.2

1499

15 16.4

(.

5il7

5714

ry '
i/ l i
i

7495

,l499

r -

,
, .
HJDKHo }
,
. , ,

5000

. JI

. r III. .

2857

()

14286

I
r{ ,

,l0

7495 (1499:20%).

16.4

BapTicTb

(
i Bcix
6
i
%\
piK)

05.01.2012

71,4

JI /JI
, JI , :
949 41.
, Ji. , ,I
,
{{ ,
4l 949 ().
:
r{ , (
) (I\4, {),
.
jII:I,()r yllEt,E

,Ui$:1.1

'1a}i

,:{i,i.

jj

,,',il

ijiii'i

_d'.

t-;*

!]i

(),l, jI,],zl ir? I{ . 9 ()9 "" ui


llztjlo]4, \..}IN{] () TeIIltIl II. tsJll) Ilx ],lll,.
,t \{ 1, ttac l,II .

e]ll t{, I"I/{C. tI )l, ;r


II lr.lli cToIl\{ocTI{ (i1.8 () 9).
tl:t;t }/I.1Iltl }{ \{
Ilc lIpel{yc\,{o.-pello. i oTpa>l<:IioT
I1o \leIibler:t Il: IIri \t,t, ;Ilt .rlt,tlfi l,L{() jl lI (. 24
() 9). }IN4]I..
ll iI Il (.25 () 9).
l1l l{l,},1,

,-I

II II\{ .

lrr 949.' II r c\,\I}le,

) l\{ yaleTe ,
III Ii . rgr }{ iII . 110.0702 II;II{: "... u?al|lejlbll

l , 1

Ll't

ul?L:l -

r zo zd.

d ttt (l, z),1,1o llllloL 12,21, I| HaL!(|.1a ucl1o.,\o\allltfl du tB Ll "l|0l l.,l lx tLlLl , ltlp ll1 l11 ll el11
(:)l
^tr" r rr- rr, o,z t) t t , t t r) tt l tt t cKt tx
, d rr,IeLreHlrc zoda zt

?0!., tl Hccl.,tazae,ubL\ ol1epaLut7, )t ll1t

l.M

t t

y.\4-illy

\,.

u!

tt

t t

z )

Lt{l ? () ? dum l mu lb db L
rla ulL l (m, z), ociloaHbIx
:
d r:m u "{l1u{L rx lL ( oltt ttt,LBy ttlttleil

,Lll

ti

ct

uo mtttu),

ll1

lmrcLl )ttll Ht"1o?tl tlct ttm.


CoclmBactlly u! lu otllpoJttaell l
t{l()?{| dttt HL|lo?y Hct u, .tl
ll'| 1,1d l1u,\t uI 1
28.02.2011 N 114 (da,lee
tu-tm|ulttlLlu

tuu. Bllecttrc !,u zllmu lu d d u,L tl zo i ? r t

()l.t d tx u tt"

, , rr JIII , r r{ II . :,lr
I ,
I1 II
II . !I .rr rI &r-I

]\{,

- ,I.
l, .
Bt,r

},/]4,,?7,1.](:

KOLl

lp(tOm ,l ].4 zt dtlttu


dut't zrt ud )tHozo zoda, d II l BbtdaHHbtx tLllHbIx zL tdL ll Ll

Hutt zt Ll.
II peectllpct

>,1tp:T, Ij

BHeceHtttt

d
laKo zm otpaBKtL: zl 1

Lrc rc t d L . , 1 l1 -

uiLd"|,t uu l; z
2,3,1
ldttlu IttlL d"t (dtt

? ,tl lcl"Lt
z ,7

t.t

d L ") ; z

"

"

t?mlllul !l

Ou u uduud L ozo L -\| ; zp 9, 1 ]


- e"l,tb L m / z, d Lu ll'l , mmm u|llJv[ 3?

,
,rt JI.
.l0.2 : "... lu
{tz? du, "L uDul ll Omr du ulu l/? tlzzt,t lrcztl"l u

aLlM.eH

" "+" ll1l "-"; z 10, 12

u!

mL)

!,

dm
tmm

cytfu\ta

lu lll ].1 z du ),
llll1 Llt-|L "|t " + " L!1.1 " - "
II:
.

l,
r,t/ l ( ), l, 1.
2. /, , , 1.

, N{,
LIII ,

15.1.
3.
.

To},I

I -

/l
4. oTpilKa .

m ,
mm zm
|' rzm
m||

,,
1.
2.

- :

- .
"

4 -

" 03.04.97 Nb 168/97- (r 01.01.11 ),

rI 3. JYo 41
JI .r HzlJIory l , },Irr Z5.0L1J, ) 41.

J,ib

{}5.a|.20l2


:$fu
.9*l;

:
IrI
!) Mbl u, m HoBolo d m
J m pacxodb\ Irc l..l
duulu-uu.
h m?

tt ydettt lIO'alll*tllllll

mmL,lu"+ltttt-rrrr,rrrr-_
'
l u rt i mrt ZPYtltl.,,

31.12.11.,2ltI"IIII.r1IlIlI9
LII ts yII, IItt tr ;r,l.
;lr ll I{;IO II

j,li-',],1,:-}{, ,, 18,zi,

Ii:_:
]_1]',,
tl .-Illlttb
IlI[ltr,

coBepIel{ilo J]

bil() ltpcllt I;dlop-

. 01.01.12 it }, I),t
IIIII ToBapt}B (. 1) JII'I-I.1ItIl Ots. ] J,t () at ;( ] L I
. 19 YKpattTtbi (da",tet: ), li I1II pacxo;loB, KoT()pbic
,.lt Il.:l},Ll . 19.1.1Z j]l,. t,i.-t
}.I-\{ Bpc.\lelII1
01.04.11 1.12.\1 r.
" l,zm"tt 7,ttt" ,)tb j5
2011 , . l ,rIIlIjIfl. .\1
}l Bpeellrr }1()
. ttr-lfitd, }ry< \{II1, t{x tIIIc"]o II tlIl.r]I{.
, iI.iII{ jiIt l1--Ilt
rI ttrt,ttrit. I{cl.
, IU{, L{ BpeN,lea]l1j,I -ltlrl-

} 01.01.12 Iltsr
"rr ]\{ .lI" llc I1 ,
N{ xopo]Iix it ite
< lr. LIi iIe Jl-

- II Ir,1]. R BHtTrta N{ l{I1 }{I1 , II 20 |\ - 20 2 ;l.


" zmJt l" J\! il it
2011 r, .40, ltlt >t< }{ I{
. t .
1,

Ila
ZO1^L*2012
Ikll (, ,l) - 01_.04.11
1.

n-unlroatt Mbt d l ttl" Btt ll{l(l ), l11( )Bttpb t,


2m}, podyKtquto. l teaaeplllcHlloe tttlD,tt,tt, lL
' tmIL, I d 0l.()1.] ] t., ptlMn\ 1,
|

7 . "lll!l. .t

tt,lrlltl ),d

tt,ve-

m l ,lLl, l|l,\l .tll l1oCJlll1.Il.1Lt . 77

20l]

2.,m.

1I-I3.

05.a1.2012

Il()IIil

l,|tll

l, IItt -'- II]It]i1\,{l-e,ilb lla lllt}{ I{jI. I} tt. 19.t.t2 }{

. uttuti, l. /lttetl1loetpOct

18,,5

I{I{x II l{},I&

}1}{ < iie ti,,l,.

2. I] rr y I{II-II Il YII(}
01.04.11,
0 1.0 1. 1 2 },IlI,iI]\,I llo,I,AKII]\4 L,1,\1
- \{ ts iu] . KoHerIIto
. "I1 iI IreT IIIJ,,l]Ilti, r,aKoli ,l, , ilpell{Ipt{rlaTe-,lb N{ . Koitc}ijlb],zlIl!l. N{{l}l

ltl't ;t Ittl Hit catie


(irttp://rvww.sta.gov.ua/) ts :r l10.[)721, \,}I IIocT}TIab Il}{eHH(-) ,t,aK. R Heli

jIIt \{ II1 : t] II I{]1 () 1.()4. 1 1 l


rro 1.12.1l },{t{ Tall\, IlN{
]\{), 2l yllacl]i]oBi]Tb ts tjl{J , JI 0 1.04. 11 iloKytiz},Iejlb
IJ l. )JI, ecJilt ({Ht,t

' rI, tv{IteHK) lJI,

.l9.1.12 HlLx ztJl.'r ;l, o,I, TaKILx

] I{ 01.01.12 ]], JI ts
1l . l,, IIN{y IIJI
2011 palJo II pacr{eTa]\,l Nl.
I ,]<. ilcl 01.01.]2 II .
3. r,Ir } }t-I{ 01.04.11 31.12.1[ ,
I]r{ Il:

1) 01.01.12
/{cl li N{

T }{. Ir J{IrI{\.{1].II II
l,\{ I{jI, N,t I{.lti T,
rl-it II. 139.1.12 JI. :t
. ( 01.01.12 ,). r I. , , Hil KaKyto cTOlI-

tI LI
- }la IIIIlrl, ( ]II . i{
. 14.-5 Y IJI{}llt }l,l,,
. 14.\.19 ) }{\,IIt; cT-t.lIl},1, jI b}lo l]l, llai
YcjloBHo ,Ill{ ()i,
i\,IOCTb

ts

t,:

cl

\,I"r]}I

t;r,x ru"|t Ii 0

1,1

ll ()-

J,,t

,i

{ii',,:i

':il:;,

djt$r

,.]

- . t9.1.t2 ?
.
, .
2) 01.01.12

146.2
,
.
,
. t9.1.72 (

. III

HK)r01.01.12 -N{ -

]\{ , ..1-3 .291.4 Y r I

jI{

?
. .
, . 19.7.12

, , , , , .


, .
IuI Iffil{ r } lJj u "l

r, mm Mbl mu HuKaKLlx
pyzttx zttu u t ul zu, m ll . 291.5 uu Bbt
m Jwm zm " zm -

m"

Nll

2011

z.

N9

,j,l

?
Ll

.,,

:

( l ) l

u (.l .291.4 ).
l
}t.
,

(. 2 .291.4 )3:
,
- z, (I
za l m lmu1u d u z
, I,

u,

:
- ,
IINI (
).

Q :
I
.299.|6 ;
15 7 , , (.2 .293.4 ).
,
. .152.3
, I 01.01.12 I:, JI


-
. , I 2011 r,
.
, l.l ( )
II
} - , rI
, .
} 15 7.
.
- .
:
& 01.01.12 .
fr (ur, )
,, }ts ,, ,I ,
. III
. , ,, -, .
,
mm 2m

rzml
m"
"

I(

,mll,9"
lw.h.Om.

l r( ;

..,.i

|\
Gay4
z/il#

,',:].

:i.:i

ri%v'l

|'.;

..

,/
J

2012 2d m ? um um do 21%.

"" KaKoil m mum ? u II-IV mt 2011 zoda - 21%


|,|,

u il 23%?

. , z. Xepcott

: 2011 (

)
23%. 2|" I JI 2012 .

(d - )
.
( ) . 151 17", . 151.i .2 ,
. 10 4 .
,

1,6Y. 2011 ( 01.04.11 . 31.12.11 .),
, 23/,
20\2 r 2|", 201 . t9,2014.

16"1.

$R !

23Y" ,
,
,
2011 ,
. .54.1 Y ,
03.01.12 , 09.02.12 r
.
21". .
,
, ,
, . l
. (.. 29.1,152.\ ).
, ,
(. 134.1.1, . 149.1 ).
7

Mbt m u zm " rmt"t m"

II-N

mL2011 zoda dZ ud

m ^r,
mm m , umtit l. 18 muz
?m " rzm m".

Ml

05,01.2012

:. 2011 - . III HKl :II ,II III, -IV 2011 (. 152.9, . 2 l 4 .


).
2011 II
01.04.11 L 3|.l2.|| Il . 237.
, tI tI ,
.4.]_.9 - .
, Il
. ( JI r ),
.h
,
10

28.02.11 .
N 1142, 2017
2%.

, ,

3820]1 z..cmo.73.

2011

b\;l

"
(qt
F,]
1ip

lililt*lrlll[fr#ffiNlt\;,.'."*_,_-,L-4tr

2012
, .
217,
(. 15.3.2, . 10 4 .
).
a,
, 2003 2004 .
01.03.04 , N 3430/7115-1717
,
. ,
2012 r, 20|2
, 217.

]Ji

:
r II*IV JI
2011 g 237.
,
mm zm
" rm m||

*-str-*-N
**# ".

L,KO.u yrtE,[t!

{:i{.

:];

n1.1,l+\

|.,

cni ,j

.il]

i,

i.2

)',

2011

(. 110.0.03 lr

" dm du

II-IV

ut ud

m.20II

?d: HoBort uu cmapofi? fi t

sta.gov.ua).

www.

,
01.04.12 , , . l. u
, . .I,
: II-IV JI II ,
2011
I 2072
, .
28.02.11 Ns 114 (d - u
, 01.04.12 rl 114).
}" , } "I ,
. 46.6
j\b 114.
(d
,

- ). .2 r,.
(
()

- . 50.1 ) , , .
.
28.09.11 J\ 1213 (d 01.01.12 r ;
u J\h 1213), >l< . ,,

,
,
, 18.11.11 . (
. "ii i i" ,
18.11.11 r J\b 87).
.
18.11.11

lrr

rr
r, ""

m HoBofi.

II-IV 2011.(.2 , 4 . ),
- 2011 :
I 2012 (. 152.9 ). JI
J,H(e ,, 'r"" -IY 2011 r: 'u
,I 2012
i
r", *"* J\b 114.
,
, _
mm ,m
II-IV 2011
, m,
"
m"
r, J\ 114
2011

F*'*{.j'
,"-'

i,l

DoL

'

lll{ifiIt

'"-

t-*::-T*

r ?9l?

6fi
sr

#"?"::;

?i
.i;

N*-....'
W Bc,r: ,yJI

W*ry

,t

lI

"

g**

::|i

,I

;:"f;,T]||:JXru"r*o.ro,
,.'"

J'I"

"

www,vlll,GI,

.!,

l
^t,

05.aI.2012

,:i
t......

_i

ii

.,"',l

*&i;, "'"

-i

]/
lrt ,

19.11.1 1 .

j$

672717l|5-417-26

CYMMIII III IIII


III{ Il ;tit ttHbl
}{,l II\{ <...> I{I{1, BKJI]O-

II I,I II
, }{N,I ,
(1,), ltl.
,III yIiKToM 185.1 185
V I-I
2 2010 J\ 2755-Vl (dtt d) r,t " jIIIts \/ JI{ TaN{oeHori lrrI
. 186 .
I I 1[lB.1 188

V rt
() , /{ Ilx lrli () Nf. ,lII ,
ts 39
. }1 III ( l\{f,
, II - It r II . \1 ]I..I
1I HIlx
.
ucb,Mtl ll1 u yl,+la tt tti Ktlle 1l.
pedaKtlttottHbrc
Lt dlttl ltll\,
-

Bltllc :\I II llII. tta lJI },IIII IliI I{il Ilal },)rII coToBoli <ltl ).
r? (KorlTpaKTHot1) cTolt-

I ]l }I
, {l, I{ I{ lI{ rtts, tI I{"]1lll I1 jl
i .r Il lr ().
,

lljlll () rr .., rr I
(), I .
rt 201.1 201 II, II U{ ()
lr i{ \{I{
NI TbIo I{Y.
.trr Il. ,l
II ,[ , Iu
cyNIMy
(",rl,) tIeT I{ ,
I{LIII II ts (1,l,).
I!{

3z


: , l

3 m

um ed ced m .

l . :
. 10.09 l

1. . -

. ,
.
().
: (

3).
WWW.Sta.gov.ua
,
(, 130.05 ).


2 . l
- , - 3% - : (, 25.'l0.11 ,
.

N
"

"\&

05.{)t.2{}12

Rr: r,jII:(),,t|t, I

'i]\

!:::

'-

,O.i

'l!*l]l-i

,]"

.';-]

: Ne 4261

-s
.&W

'

/6i1 5-341

5-04 "

cTp.47-4Bl. ,
l ! y" Ns 110 2011

.,

; T, ,
( 715)
] (. 15.5.
Y).
t,
, 2, - ,
:
, .
] , , , j .
] i (. 10.05 ), ,
:
] "-", , ,52 .
3. ! ()

. 195 , i
: "" (. 10.08 ). ,

: -


-
(. "", ""
. 185.1 ).
, "" , 195 , , ry
(. "" . 185,1 )
(. "" . 185.1 ).
JI .

ry ? ,

"l"

"" , , , -
52 .

ll , y

31.10.11 J 2068/5/|5-416


} -

<...> <...>


}
l 207.5 207 V F{
(d - KodeKc) ,
07.07.2071 r, J\ 609-VI <...>
(d
- 3 JW 309),() 0.08.2011 ,,
.
.lI[ } J ) ,
JI ( ),
} ()
f J (),
, JI ( { ),

/JI ,
u um uutti m.
3z Lu mm - peaKtlttoHltbLe.

W*

N*ry
W

Bc,r

,yI,,I,]l II

}Il - }-

r{ (l), } , } ,
.
}
:
} ry- I
}

.
r{
( yleTa ),
rI } r ()
r (),
, }, ( ), -

N{
/
;
- - <
r{ (), , , .

h , , ,
lr -

n0l

a5.{}1,2012

,h1iTI-

(} 207
.

(,

JI rI.
F{ JI, l 01.02.2011
18.0.2011 r r{ 207
V , 06.08.2011 -

,lft207.

}, ,
.
J\b 3609, ryIII 06.08.2011 ,,
207 V , ;*<
,

r{.

3 .mum

ed ceD

m .

: 3,
06.08.11 .
l" Ne 32 2011

,, . 24
:

y
"

yy y y yy y ', " "


. ,
. ,

,
.

: , 06.08.1'1 . 207

l ?

(
- Y) . , -

ry

,,

]
: . i " " Ns 76
, 2011 .,.24,
. { " -

_:

06.0s.1

Ne 2068 , -

,
. ,

. . 27 ry, ry (ry}
. :

: 06.08.1 1

:'.-,-------

l Np 2068), Bbl (

,
"" , 189,4 . " y"Ne 66 2011 .,
.48.
ry .
.

1
. ,
Ns 2068 . ry, 06.08.11 . (| . 207.5
, 06.08.1'1 ,
20% (). -

(), ry.
() -
, -


(). , ry
.
,
, ,u""r"|,

Pei)aqtB tl al3ce ys,ll(L?lepcao-ll

05,01.20l}

R t:r: r,jII,()

y.IE7,E
a

:.$i}ri,

s"]
.,t

:i::;:]ii

..a".t

])\.]:

{{Ji'iri\

rd


l 07i0.11

r: J\b

263417/1.5-417-06

JI

I,I .lI

r c]vloTpejla <...> I{L MepHocTlI ;tI


cTolIMocTb, rIIII{ TaN,IoHe I{jI.\{

- - , , .

jI
, JIN,{II II },I, cTaTberi
198 r 02.12.2()10 r
2755- (d - d).
198.2 198
II II
IlIl
jlr{ (lt) ]I 1878 187 .
r r( , 201.12 201
, ,
l,, l,
,
l }r .
198.6 198
N,{ , (l)
/
(tr I
l' , Ir li 201 )
II ,

, N,II{ 201.11 201 .


, 51
, rITo
rrII
Ir- , N{
u " u1 t 1l "Matlu tt t l .
3z u Ldtttt m1 - r)tttrt,
t

Bc,t: I,JI, y,!E,IE

r}IlI -il, ecJtII IIi{oe Ho\,I lIjI Ire cneilyeT cyTlr ltlt.
rrI{ .[

IljIlI IIIIlttsI ri rlN{iropTe


\IIII{\, YKpalri]bI .:I l,
li
tr.I . lI;II1,

11

IJaIII{ rr{t .-l}/I

cToll\{ocTb. r,t NI.


N{ JI r,tlt
ts l rilt -

rt.llt\Ill N{, }{I1 jI-

III\III cToIl}tocTb.


Jl, II jI - IlI1I II. rIecTBe II (t ) ,'rrt I pal{Kax lj I1 - -IIIII.
TaKrlrt , ll I| lt
I, ,
II
-
jI },
cToll}IocTb,
".l IIII ,
II \,
lr ll , ),g-lo,
ll I{
II
,
BeHHoii f ;lo,
}Il II ,
\, \,-r,
TepcKo}I I{ .
lt , ,
II 325
Ir gll N,
I l I{, lr,
II - rig, ,
, II I
( ), II ,
, t rr

it - lll .
mum eD ced m .
tLmufi . m.23.

.\(]

t;j]'i"*

\'


1{ :

- BblcoT:

-,. : q- q fi,]-

(!).

. 25 l

. - ,
y .
t , -- 1.11.10 Ns2-42211012570),
. , -
g .
04.0.0 Ns 7885-0 , 1
. - -081 , ry

. -
( ,
Y)

-
- , l t. ,
HflC,
ry

, 198.6 ). " y- y ocHoHblx ... , , rcy - ,


- ,
y".
, , .

l ,
, ,
, - - (. - 09.12.10
- Ne a-44'lB7l09i1670, (. 10.09.07 27.05.10,
Ne17899/7/16-1517-05 Ns26 N-26181091270,-,
2008 , . 8). , , - 1.05.10
Ns 13841/09/9'104 0'1.02.10 Ne 402109/ 9104).
1 . " r y' Ns 82
, y l
2008 , , 22.

--(..'I98.

13
9:00-10:00
TU"U,

i_ l] i.:ljJ]( Tii

i:i

:l,tli

!l

T"*U,

ll

":frIl?".,

16""""

'i

\,t

*ffi &

i..]i]]..it 1{:l !:itr|T'iJ'i

li

2012

*& {N Ns&

10:00-11:00

""""

2012

ss

W&

r.

&

{ffiffi*} Wffi-$

a5.01.20I2

II,Oirt

,,.tEl,L

i
1

i]|

.1,
j} l>l

'il*i

t
0709.11

J\b 10077/5l1,5-t276

,
_


}" 25.07,2071 J$ 1 127l,
05. 08.20

1 r J\b 1-0723

d tu

-\6 -78l \97 27

um

m , m rc

dmflm uuu u - d,
uu m u "|| d u t m t u aJ|/,

u amuu utu ul m,
.
. 15.1.11 . 165.1 . 15 IV 2
2010 N 2755-ry 11 ), ( (d
) , KoN{aH
.170.9 .170 III
.140.1.7 .140.1 .140 III

durc pacxodbt uuu u, mu mpydoBbtx mu
mu zmulu| uu fllll
.J|tu d tt 2 ?m u, ]t{ JI, (
, )
, ( ), (), <
(,
, , ), ,
, , (),
,
, N{ ,
, .
u uuu dmdtu dm , do m u
mm mu pacxodoB
( -

u, L1 u,+uL m,
z u Ldu mm - dut.

),
, ToN{
, , ()
,
t ,
, ..
r } }DlD(, { I. -

rIN{, r{ , () ,

mu
2 2011 J\.[b 98 (dz
98). . 12 grr Nb 98 l< rgr r 1703.2011
N 362 I ry<t

,
},
r 13.0.98 J\ 59 (d - mu).
mu m d opza zdmrt m, dumuil, durt u ?uu, mrc m
uu mu dm (uum)
m dmr cped m .
OdHaKo dzu dumu u ?uuu daHHbtrt dm am um zam lrt Q il).
, }, - , m l
rr, , , ,
u d m , d .., m
m d .Q 2 d m alucmp u mmmuu , m
duumfi d mmu (, 1778
), m u udmm m du 2.

29.1099 J\{b 599,
02.t1.99 J\g 75214045.
JI - rr , ,

05.01.2012

-\

u u ,,tduu m ,.'+*$
!-sf
dmum (z muu)
.
JI - ()mm uu dm, BbtdaHHblxHa
rwdu uu d mm, u mr ?Lt

u u dua , , doB m uu uau dm,


- dmdulu mum mu pacvodoB
, (um umuu, u, m u m.d.).
, r() 2| m
- .N If
- , , ,

- I*,r- ftd ul doxoda u757".
, "uuull du
t rgrr zl,_
r.r,gI_ _ zuluu
dum mm
IrrI r, )q_
zu
uduu u
rIIlr;_
ul
r 1kZS;,}q}I
,

Ilu**, 26.12.25N 375.

3-

( y, D - ) . [
t, , u - .
(, u-- ,
.

:
:

---

- .,-'
, -

.
: .

. 140.1.7 1

(
)
! , ,
(
HKY),

, - - .
r(t , - ,
, - . , - (,177, .1 ,1
() , - . 4 "

, . " oT08.07.'l0 Ns 2464-Vl,
, ry
3 l', ,
,
|
"
" y" Ns 1-3 2011 ,
" Ns 84 2011 . . 6,7. !

www.vu,m,u

, :
",, t t, l, ",
-


, -

rl

.iI

]l4

y.t

F:

l, :

.r'.

{ta
il.

'sl'

,
, ,

.
t ,

(
- . 1 , 1 . 4 ). z

, y y " y" Np 112

2011 .53.

(
- , 165,1.36 ).
" " Nq 81 2011
. 51-5.
, , -

, , l . Bbl
,
2,
!
,

rtcbrto 10.08.11 r

J\ib

8206/10/1-606

(tl)

N,III
<.. .> rl}{ <.. .> II
.

u"tt 519.
. l5.1 .135 (d - deKc) ,

, , 137
, lr 135.2
, :
- u dttLl, 15.4
,
u,l llm u,Lqu tti m .
3z u Lu ll - du.

18
"il.,,'""

N9

l(

,*tll,"l9"
WWW.Oh.Om.

- ,
15.5 , , 15. 136 .
. 14.1.84 T1.14.1 . 14 III
, }I
" ", rr () , ()
.
()u dmm
-
,
,
( () 3 " ",
31.03.1999 r J\t 87).
,
*
,
)
02
; - 05.1f
JI .

3,mum ddm .

murt . m.27.

.l,Q.

_
:

, " y" Ns 69-70


201 1 , . 22, ! ,

(
Y) (. . 135.5,2 , ""
, 1,10.4), ] l
.
Ne 1'l41:
" i i /i"
- 03.7
lfl;
"i i ,
- 06.5.28
i y y" lB;
06.5.39 " i,
i, i y y ii yry 146.12 cTaTi 146
iy lll Yi'" lB;
- 6.5.372 "li i' iHocTi, i lll y
Yi'
i y " lB.
,
, KoTopblx

- .
/ l
. , , ()
(. . 14,1,84). () " 1
r"" y t ,, Y28,02.11 Ne 114,
,,
y " " N 65

^201 1 .

' , y ! .
" y t , y Yt
28.09.11 Np 121.

f,l

" -

,
, .
, Mbt
, .
, . l ,
l,
l,
, . , l1-1V
211 ,, HoBHblM
02 ",i i
ii' ii (i i iii' BapiB (i y))",
- 05.1
i pTi ( ) i pi ( i r)",
, Ne 114, ,
05.1.3 05.1.16 .
- .
. ,
l .
, :
,
, , .
:
Ns 12'l3.
2 05.1 ,
"

,,

Ne 1 21 3 , -

, 05.1 -

. ,
Ns 'l2'l
l " r y",
,

.*.f,a

*S"WW

df#&w

.I9

"&

05.0].20l2

rl r,j]]l1 y.lEl,E

;,

.i!$ijl::.

1i.

u,t d Bcezda ,L7 z . ,tt? tu


) drm 7ll u Ll. zd Lll laltleti L
7m m u.,t du z tl deHez 3 u. m,
d!

, ,
. , ( ( ..) , ( r ) - . 2.1 l , I i
JI },I
r, rri
r; lI 2708.2000 J$ 20.
- , .. !
, . " ?" - .

II

:
l
JI - . l
,
(.1 9 " i
, " 06.0795

265195-l,d - 3 ).
rrl J-Ir r ( rr -
JuI .), ir -

J\b

, :

u"+| u, IIII
. 1 .9 (
), ,
. ztJI mr tu (. 11
, r{ -

m zmr
" tzmt m" wlllw,vobu.com.ua d

",,tt d tt, uut, ".


"1II u htu ,MbL uu zt "
zm , m " N 2 3 20l 1 z. m. I 8. Thlt t
Haitdeme u t7 lt mz .

'

\{
N{

)
l, q 2.08.2000 r J' 1361 ,d -
1336). r
, },<r
01.12.2000 j\lb 6141;
duuJmu fi cucmeJyre zufl .
JI - . . , ,

, -II4, .r . 11
rr N 1336, ,

KHI{KaMII;

uu - duu}4mu dul r (.6 .9


)
2 (. 15 3 ).


.h,II , u m

KaccoBbtfi .

( )

mm , mu (
J\ -1),
, il
" r
JI" 29.09.95 r
J\b 8 (. 2.4 N 20).


rr.

"" . ,
m?rt mmmu

"

" 11.0.96 r

lrrrl, )ztl7llt

J\b 673.

1l.+t

.|lLllt zt "

rlm"+r m" 23 2011

z.

clllp. 20.

uu umuu.
dayx 4.r . , . .

um . uuu&

"itlt!"

lii V5sr,

,l.

KuiB. . , tt|.55

945-96-84
061

YY

i 29.09.95 .

Ne 8

aors,

l Ns 00017

20z20

Ne -1

( )

II .

(i )
i 20zd.20 11 .

IzHameHKo mi AHdpii'BHa, ,u. lls-!,_l.77 m.789-98-2

y iT )
""
3 ()

m ddm zoH 00
(

BapTicTb
120.00
120.00

{i)

di . .
di

i)
i
'
i y (Y) 20]-05-97 zu J,i. ?zi mtlii y,ltoBu
m
i
di . .
di

(Di)
(i )
r 6'
(

udum, ulJ+tu, uu d
, tzm u zuum k, m m
mumrru m u dLru luacco

Blr

r-

u d mli| lu tu umuu, d, uum ttl r -1.


.
, (. ) r.
I }, .
: >< 8 15 (|6-255 ) cdum (.1642 ).

,11.

},I, .

fr 10
20

(170-40 ).,}{

, .

, ,

- ! , ,
: } ,
.
hm

mm m,

rzm
"
m"

NffiNNWW WNNNNNNW
-

* *tg*

s Sss

\$

.,/: t044} 495-20-60<<

<<

m m (.)
zmu il (.)

5200
- 3594

. m. 2-21 m ud uO
<tulu 20l 2 0.

www.u.m.

<um ?m>

. Na

www.u.m.u

1 ]

2 20'l 'l

05.{}1-3{}12

cl r,jlI,O

ytlE,l,E

.r"*"l',rr,
.]
ii,

'it]n;

,li]'
ut$

{-t]

-:,:i,,

_I
IV 201.L
u
u uduudUt| 3&|lr. 1 2012 z. mum
deiicmBoBamb tufi um tu.

Dutum-duu,

'?
l.,:: I!3?luN dBepert

'

md il r uu-duluu dt mumrcm llo du- :'::


z! IV m 20I1 z.?

. ,
d uutm , z. 3

, --

, IV 2011
, 5 2012
Il
() ,
- -
JI (d - mt) , 29.10.99 l\s 599
(d
u 5 99 ). , \,{
, .
I\,{
IV 2011 -{
.
" I ,{

,
r{ " 04.11.11 J'.{ 4014-VI (da,
. "" .5 . II
- 3 4014)|.


() IV 2011 r
N,I -. _
f ,,
JYs 4014 r . l{,
.3 . II N 4014 IuI,
" |

u 2l " zm m"

201

z.

]ry llr,}
./.:

i*+s}+:=:;

II

N,I" 0.0798 J$ 727198


(d
727) l 2012 < . }J{}, >
rl N{- ,
.
N{ rI-Il J{r 727 1 2012 r. tII IIII J\s _599 , ,
}" N{ OT,IeTa.
N{}" l ,
, )r)<i },] 599,
2011 5
201.2.
. , ].

N{ Y
, - .
ry ,I,
, 2011 ,
,,I
JY 599 .
. - r {I -I+I JI
r J\s 7 27 ;rr ,
(r),
rI II ry, IIaeMHbIx JI
. , J' 4014
J\b 727 - , I
I-. ,
rI , J\b 599 I{
, N 727
dfi ,
mm 2m,
" zm m"

&

s
i


500 : AOLZ

;,2, dutJ|rm - dutu

'J

. ytteBa, z. du
:,, -,
) J,{ (, ,
) 2011
500 . , (
, &,I l J yolo . .
1
20 12 , , 201I ,
, 2011
- JI 1 . IV l (d
- ).
, 1 2072r. } ,
. 291.4 , 2011 r
500 . ,
II - -

16,01.12

(.. 297.5.7
291.5 . ), (. 291,.5 .7 ),
)<,

- (. 291.5.8 ).
r
J\b 113 2011 .5.
, , 2011 500 . , 01.01.12
N{ ,
I,I , 1 . XIV

m ,
mm Zml

zmt
"
m"

zmJ|l
"
m" lr 1.01.12 19.01.12

\.

\{ II :

Ol O!

"\
\ Wr}
-_uI

\t:{9
-'"-'",....,

,l4.00

0-80-500_583

0-800-500-582

17.00

, , ,

10.00

1.00

,
,
,

14.00

16.00

10.00

1.00

16.00

-_

13.00
16.00

17,01.12

18.01 .12

14.00
,l0.00

19.01 .12


10,
- 20. }
II "lrl -2012"
" zm l" j\& 113
2011 .11.
, , -

iii| Mozy mm tla I umu


, Il?rcu 0I.01.12 z.?

arl

14.00

. . ,
,

O0, O 0 O OO

OOO,:

**,

cyN{a
1 r 3 .

dyKmbt umu .?ulr. d


2011 z. "u-l4 Moert ryu zoda u 500 mrc. zpH.

i"

K(Llr

201.L

0_800_500_58_3, 0-800-500-58-2

..,},

d mL deHbzax (d - ,
-dz) dum dtu, u,ttL d,|,| um HoBbrc
u ztt-z m? d m. ! dLl m
- d z t d mm ll,|t l ,|t m , d it m m
( uzd
- ul tldu u pozpaJ|lhtHoe u). "m dum du "LI" .Ltlu,L. uuu-mu daBHo uu dm !, m m\u mt
lum 7? dt. OdHa u d"m uLl
- m
utt -dz dm l u Ll um t d,+rm?
,rtu, lu lm.

, , ,
, " " 05.04.01
J\b 2346-III,
, 04.11.10 r J\b 481 (d - u
481)|. " zm m" J\ 95 2011 . 22-23.

.
,
,
- dozoBop -.
, ,
- ,
, " m m" N 108 2011
. 10- 11.

trt ! , jj],,:#,{,:,' J",


,

.-, :'

;,'

JI .
, -

I
.3 "
" 22.05.03 r
J\b 852-IV

,a lm tl "Ll7 m z,ll
" zm m" www,vu-m.u d
"

!, "um t d

m, uut

, I",hI

t, ".

ru m
uI ,
. .,
){< , - II .
, -,
.
"

||

(,
),

( ). ,
- .

, . . .

-
BepHyIb (
-

), -
u m , m umJ|. , .

,
, , .

05.01.2012

,

, , , >( , .m
u
- (.3.7 J\b 481).
2, 2t dBe um-t d., "",
" " "",
"".
"u"
.
- .
:

" ";

" ".
" " }. , ,
(, ). , "MoneXy"
-
" MoneXy " , .
- . , ,
,
.
" " .
. -
. ,
JI r{
.
.
, , -

u http: / /www. k, gou u/ cotrol/ uk/

"-rr^-mart _id=

u l is h / articl ?

6 62 9 6

tY

rr " zm m" N 10 201] . l2-

1.

- I

,
-
.
WebMoney.
- ,
N{.
IJI ,
}
IuI JS 481 ( II I ).
, , WebMoney -

, .. 572,656
, . ),

. , -, "" - ,
.
h II .
.
l ry I , lI -

, cI
JI. ,
r{ {zlJI }DK , .
!

& t _i d= 6 6 29 2.

JI :
- mum mL dzu mduul;
d ,w mt dz d umL dz.

PelaKtttt lut uBce Qlill,.\l \,|!mD

,1

,05.0I.2a12

mu II!,
ed m m
Prostopravo.com.ua

z trt

{*.
';1-'''

fu

|/iil,,,',,.c

:

uu Bbtpau\llaaHLl m mum uuu "|t l.
tu Ltl ,l Illu dum mmu uttt4, ml,
u. .lu |ll1l

u trcl ll Lul dtt, cda-

t apeHdy dutu". dil lL\LtLL. ,|tu" ll"Lt


u ? doxodbL uut7 lm Ld d lI Jil.

\{
rr () -

(. \64.2.5

157
(17%).

, II.
.

II
1'70.1.1 ,

,
, I{,l , JI
.
?

II.
- }{b 92. ,
)


3/" .
, , r1 , . 170.1.1 .
JI 2:
,
JI, ryJ l,
,
,rr }I}I - ,
I}, , . N 92
. "
", . 170.1.1
Wq } 92 ,

%
.

.

fu.re

JI 26.07.17 .
.21
,
.
,
, JI - ,
.
: )< (,
), -
, ,
.164.5
, 15 % 7,\76477, 17% 1,2048\9.

m d m .t dumu r
dm uu 15 uuI. mfuLm ruuu
- 0 zpH 1 ( m,+t ).
durlt d L? do-

xodbL:
15 60 zpH 1,17647] = 1058,82 zpH.
z doxodbL:

]058,82 zpH 15 = 158,82 zpH.

yaleTe .l
" zm"| m" Js 61
2011 , .41-42.

- , ,
30-
(. 168.1.5 ).

t
^

05.a1.2012


i."lii';

t ,
JI
. >I< r ;II{II IIJ)
, II ff
JI tI .

jI

, }" -


,II (, -


rr ,
i). :
J lI
>I< ?
Y . 168.4

. 64
ll, Irl".
.

l }l,

l, .

, ,
, .
lI
II (d ) (D ).

,
, N{
. II

,
, ,
.Jt 1 f{ II .
. N,{ II , ?
, . j\b 1 .
j\b 1 "ll }IccTy It
.
lll lli.
< I
LI (.176.Z Y.2.6 J\b 1020).

II
. 1 . 1

-}{
.

rI
-
, N{ (.. 759,
762 ). .

1. \{LI

,il

J\b

N{ .
-
, N{ .
2. , (
, HyrKHo
I .
3.
. J\b 1 -

.
4.
. .j\.{ 1 :
,
.

\.{ \{, , -

} (

. JYr l. }I
II l'106!l.

m , mm ? m,
" zml m"

-r)I :

- .
- rr .
3.
- .
1.

2.

4. jYg 92 -
"
-
() ' 02.02.02 r j\ib 92|ZOOZ.
5. - "
" 06.10.98 J\ 161-XIV

()5.01.2012

6.
- "
I " 08.0710
J\b 2464-VI.
7. ]Yr 1020
-
rI rrr ,
}{ , ()
, N{ }< ,
24.12.10 J\b 1020.

I] c

B rl r, .l

,,

,t,

.s
'19)

---

bi.
,E;gw\

-z'

,-,

turcm, zLlt, dLfi del - l. d t, ll, mI7 l1| um ttL, l d tz, tt um deHbztt
u t,t dm mdtt ol11 ultecluu1tti, lL d dm utu. "t m, ttittuLl t,\tll ,+lu "lluut ddu
m mt |). u,tt, d "-t dduLl u um muu+,ll,t, tLx zl - ll olr7paeHLleJn m caltKt4uit. m
JbI "\|? Lm ? ll mu7 mit o"MoLL|Ll.

:


N{... 1 875
1,

jI

- {.
(l ) ,
JI (rl.t7
). -
KoTopolvI . lI ,
(, ) ,
.
,

, , I{ ,
(. 2 883 ). ,
,
"
zmt m" }l 43 2009 , ..
- ,
5r<
.
- :
! ? ...

II
: ,
. - .
; I ,
,
( )
(.19 ). , :
ll

t:

rl

I,"iI,| r:

.{

;
- (
, ,
, ..);
- ;
- , JI rI.
;
- , (
).
, , },
, .
: ,
.
},I : ,
- a>
.
-
.
r{- .

rr .

- () 18 " ".

, ,
(. 12 () 18).
() 18 () 16
" " . , ,
,

05.0I.2{}l2

II ,
(.20 () 16). .
N{

. V .5.1 .5 1
J\ 57. tITo
948
" , rI, ".
,
57 r "
zm m||J\ 3 2011 , . 17

,

- . . 139.1.11 Y
cyJ,tJbt m tt/ttu mrtu u
u u m dozoBopa uu peuteu mmmll u zodm zo"

, cyda, du4u m ?rcLu. ,) ".


rc ( .
110.0721 .

, .
.
, ,

, (.185.1 ).
.188,1 ,
, (-

) /
,
39 () }
, \,1


li ,
/.
, ,
().
r . l . , , .h, 25.0701
}s 4879/6/16-121'7 (I{ "
zmr m" J\lb 83 2002 , . 27)

}.I(, , , ,
II
( ),
rr , r. II Y, nIoTHo ts

l,t

I oLIBy .
, 130.05 , IIII }I
II -
II cToIt}IocT ,
LI ",r . Il: "Cy.M.+tbt tutl, ,lpbLe Ltll t7u\u" l - mt lllu dozoBopo"M ? Ll1o u u"t ) zo
tm, aCLeHLlB l Ju
mu mu m etlttblx " m / z,
m u m ltu l,, l, mu,qLt m m/z dm
mu? Ll lu cyluttt d Ltum ?rc l u Bbt-

m lull uml
u mu.ryLl mtt z d, dm u m
m/z".
um

,
,
.
lr.{ }"{ ,
N{, N{ . },{ , ,

!
... :
lli

ilii ( ii1l 98). cyMrry


.

r,r

ili
tI
z , mttm .mI
" zmL,ll m"

II , :

.
II .
3.
-
1.

2.

[IIN{ -

,
01.08.05 N 668.

}&

4. J\9 573 - N{ -\.1 , <I{


31.12,10 JS 57.
, 5.
HarI (http://www.sta.govua/).

*:&
05..2l?

r rl

r,

jI

I,C

hr

5,..l ,1,

",l"..:,.

'$,

l,tll

*.'it.

i:i'

*-.{r

.t

m mu ltbl tt J\t u,tu HatuLrx ummit


d L daHHbLx (D - ).h m dm ,tm BepHeJl| u d lu ltuLl ,
j

m dum mu "trc

dr

tt"?
I -
}, . (.2 r "
" 01.0.10 N 2297-VI, dc,I

- rc !).
\,.


, ltIrII
, N.{ - ycTaHoBIrTb I. N{, . IIII:
,

. )< >,
.
, , , .

,
. rI u{.

.:,t KaKoil dt tm -

Hbrc daHHbte, mt

utd

zumuu?

,
l .

(d - )2,

.
Il DD
|

1rrrurn,rpotlutt t lttt daluLbtx umtim ?,

tlle " zm" " 201 1 z, N I10, l.51,


tltl ll zulLt t - 1l
20I1 zod. m.5.
2
Cornoro'lr t, l I
- tL te ( http :// z d. gou tta/ i de i do m | 3. htt l ), (
3

tt).
*. nlinj us t. gou u/0/3 82

http,//r,

W
W*,.,.-

ffi,

,,

66# 4,

t;,yjl,LI II,

, N,I, <
. \{N{ II
lI .
KaI]ToTeK. ,r ]I. rITo -

:]D lI I . <
. , } l ,
. , , r{
, r.
,

l,

( ,
), , ,
, ,

LI,

}, \{ II
(l), , r,
,. , I. N{\{
3, :
( ), , - . , r{
1, paBl{o . :

, , , , ,
, , ! r ?
: , .

, " ", It
Hplmo.
,tI

, ,
, },I, . , .
.

i, l . .

, TojIbKo
.

)
,

du zumum
t,+t dumu?
.
, -

05.01.20l 2

\:i:, li)
td| l;,

H}D{cIo - ,, . ,
, , (, ..) ,
( ),
. ,

.

r. r{- ,
. .
,

:.1 u rc

daHHbrc du
m d zumuu t?
, ,
. ,
. ()
- , .
h "" , ..
.

,",

u zumum mtrt

dul!m durw Hae"+tHbul m-

ul?

, }{
l ,
, .

- ,
.

:2

m mrt
dum ?
-
, -

um,t , d mti ? 2mU U m2 JlU, ml OP?aHOB,.|lOm ml dumu zocydapclBeHHoti tt r mmll, m dum u lz ?l,
' z, tu, uhlu odHy m.
L| u zumu t, m ill m t, Jru ,m ocHoBaHttti
d mu dt d"mu 1 L
: ml,LLlu mluu.t|u, Lltuu"uu
mu t , ocHaHLlu dz

u u tq.

05.0I.20]2

. i:
'!i\.$,
,
)q, , ,
- (. 2, . 2 . 4

).
, - )<
I,
\{, N{ -

I r
\,{.

j,

duJ m mu
1 UJW ?U U7U U
daHHbtx?
, . .11

:
;
-

-
, [.
.24 r
(d
- 3) ,
, , , - ,
.
,
JI
.

fr,
. rr
,
,
.
JI

t.,

',

- N{. .2
J-

N{


I1 .

Bcr: r,jII,

5,.!,[

(:,iq1.
:*
!\:i

'3$

,
.
? u dm dm u
,':,' zumu ?
.
2012. , 01.01.12
" \{ *


" 02.06.11 .
J\b 3454-VI.
(d ) ,
.
,
fI,
. ,
-
( ) .
,
. ,
. .
: ,._

5)
',

u t um, m
D*tum uu daHHbtx
tuu mu?
, , J,r I
(. 11
,
08.0711 Jt{b 182415).
, ; ,
JI ,
. ,
.

d uu drvum-

mmmu u 3 -

daHHbtx?
rr, , , ,
.
( ) ,
um

ur^, m 20.12.I1

z.

N924 u m 2].12.11

9624-1,

;,l-;
*-S^&;;----*
: l,,hI .t

z.

r -

01.01.12

.
> .
,
.
> .
, ,

" ()
" 05.04.07 J 877-V , .

-
,
-

.
, ,
.
l
BeD rI D aDvtUe QlLlI:
. (.38 ).

}, ( ) ,
lr .
,
:
1) , ;
2)
, ;
3) , ;
4)
.
,

.
. ,
, rI
.
6. BeceHHbIe
. , .

-"*-******-------*

3, um,

*-**,

""

""
il

"-

"

* **

5.01.2012

.i:,;.
{Q i4'


;l I

,,l
( d
3 ).


79.\\.92 r J\b 2801-II (d
- OcHoBbt)

r{
, .
I. :
1. , .
2.

, -, r{ .
" ".
3. }, , .. , ,
-, .
4. , ,
,
- .
5. l, , ,
.
(3 u t " uu utu O cHo Bbt
dmm YKpauHbt dp uu
m um lmu lll rduurt tu" m 0707.11 z. 3611-V|.

(r*<, rI, <

). r lt ( )


r . :
I{ II II
.I (. 1 2
i

).

, .79 l

(..5, 6

a5.0I.2012

20L2

.1 . I 3 "() uu uu dmtfi KodeKc ut u mpbrc dpyzue dm m YKpauttbt"


m 06.10.11 z. J,,lb 3828-VI).

.20122014 :
)
- ;
) (),
() - ( );
) , .l,
r .
2012
.
,
, .


(m.m. 7r 7 ?aKoHaYKpauHbt " d
du tuu cacmeJwlr, du uutir,mrt,
,rt m u eopode u" m 0ZOZ 1 1 z.
3612-VI).

,
. ; .
.
. Iu{ :
, _
(. 2 murl "t ml md mu dfi, dufi u
.uIrt m d r. m dmil
" m 11.05.11l,. ] 524 ( " rzmJ m||
Nb 54 2011 r .25)).
.rILr

<Ci:rs
tl-ia

,!-)1;,}

,],.]ia;,

:iili;i

(* J .\"

l$r

-
, ,
1 2012
. jI)< ,
: , ,
, , . , rr
, .
r JI I ry

I;

JU{

} -

- r 1,1; I.I;I - \,2, - 1,3.


qbml tr{ ) JI ( l [. ).


2012 ,

. , . ,
;
.

12 .
-}IJI , l, (m.. 1291 130, . 6
tL 1 .II \ul "() dmfim u
mm cydert" m 07.0710 z. 2453-VI).,
, . rr,
r ,
. - r{ .
, ,
}, ,

3u uu uurt
3 ul " uurc m u (m. 14

||

" It d zu

m IZ1I.09 z.

m rc mlr, u l "

1724-VI).

NN

, ( -

N
N**","

..

0,5 . ,
"
, ,
- -

\{ " 20.09.11
J\b 76710/16- 11 , , .lTo - 0,5 I{
- . , , . il{, , } , -


. ,
, 1,5 ,
- 0,5 (. 2 m. 29 3aKoHaKpauHbt
"() m" m 14.12.10 z. 2778-VI).

:
JI
: r( , }"
() , .
,
. r{ . 1 . 1 . 4
"
" 0704.].1 N 320-VI (d
-

u).

{
"
zm m" J\b 63 2011 r .37.

, ,
} , , ,
. I ,
ry ,r.

IuI , rI
l .
1 * 2012 12 r. , < 1i{ JI { ry
, rr ,

1 l u
ttmg dd, d u m
u? m,
aKorry , }III
r JD, JD }{I .

.2

dy"

, .|I, I:DI y.IETE

W+

) >-

a5,0],20l2


" "
16.t2.93 J\o 72-II , ,
. -!l

.
lI j R .
. : TojIbKo ir
N{, ,
t (m. 11, m. 12
3 u).

, I
(d - Ll )
,I ,I 1 2O\Z )? }" , - (). } UI }4Io} ( ).
, ,
. LuI
}( .
},>l<
, rr < .
)<
, r{. ,
}, || zm| m" 2011 N 100 .26 J\.ib 110
. 26 ( m u m l ||

du m m tx d d rt rmz dum u du mz dum tu

um , m lLY m LY oplaltax u.um rt Ot, mum u lx 2


u dm d u m u
U "UUU m , U m lr LY

? uumrt mu" m 28.09.11 z.


1001, u uuut " mduu d muu mu ddu
m. dum" m 29.09.11 z. 1217)., ..45-48 . 1 29 Y

Il : {rl; ,

05,0L20l}

-S

ffi*

r{- :i*
'-i,,
Ir , (, ) ,
};
IIr{.
l () , r. I
,
rI, I (
.
<,

.
TaKIlx I,
}
Ir. r{ .
B2012 r ]v1,
cLIeToB, }, (.2 .1 . I 3ut
" uu uJuii dmt kodekc
ut u mrc dzu dmrc
m.ut" m 06.10.Il z. N 3828-VI).

II ,
- . 1031 } 1 .
}<
0709.11 r Jrb 972.
.
. : ( 01.0712 ),
}
, , ,
, N.I. 1 2012
I ,
II rr , (..22, 26, 28 . 1 . I YKpauttbt
" uu u4ufi dmtfi kodekc
YKpauttbt u mrc dpyzue dm.
rcmul" m 070711 z. 3614-VI),

m , mm 2m,
zmr m"

r,jII,1 t,


i:,

,':

l Hatu

.5 .8 "u ?u "

demcad um lu|

ummfi, u "ltu|ltu dpyzux mu d tu ozo tozo ed u tu (d


3).
t


I
; {;< - "tu dm d uil m d rl tll iL (m ) d ,
7lltu" (.4 . 1
, d - .
. .1.19 ,
,
17.04,06 . N Z98 l 227 ( d
- m tltt J 29 ),

gtr, doKy,+teHmoJ 2u d
i|,i, m 3 m utu? tm m mI umru mu-u? Motto u cyJl|Jil umu
dum u llx mt KaKofi m

:|ll:

.m?

}umu .
: , },{ rt . t ri
- , II . .
fure_p
pealb
"" (. . IIIz,

15,07.82

JI:

) >

;
) -, , JIII.I,
,


.

, , .
J\& 1475
J\b 298,
, , ,
23.07.10 N 719021758
(d
d J736). .2.2

, . -

1475.d
- u N 1475).
.
.
}'&

fuqp
-

, ,
, I{
2708.10 . N 7968 (d -
796), ,
, .

u't l| Hop"4|(Ilt7LrHozo ,l ltLdrc l


"tt H.opMalLrBbL" zt " zl
m" 45 m.2.

! . .i,|)i i ii]inl,-ln::,:,::. , ,,
" m. ml' }lb

iiti

;
) tI

,,

,,'.

119 2011 . 55

]_ : " ,
661 " " 662 "
N{". : 62
" " 301_ " ".

05.01.2{}J2

, , , , ,
.
, r
,

. , , N{oN(ITo I,.

u m umu mu
demcada um pe?ucmpauottttbtti
m mu KaccoBbtx pacxodoB?
I{TaHIlcM
lr I II . \{ () . It

11 "dLlll
u,lu" I{ lrr r1.
I ocHoBmlllli oTHocIb ( ) I{]I ) , I . i
}, ,tri
.20 . 1 116

u dum m um
u m mu demcada?

, , .
. .


.

. IIIII
.
,
tI

,h
i*}iY

,
}i "]I :

1) II

u t L,\l ) , t , d tu
dt ulIt ( . J\lb -i3),
N{-.
II tII : , 81l "dt , ),t",
L-\l ll7 l71,11I l ?Ll" 232
d l t t lll1lll7lt ;
2) lr II
j\b 14 'ulO d*tl ttuu dd t7Lluz d dm
dtl " J\lb 409 ():
34 "Oll u.\tu )umt" " 711
".dt dtJt, "\l m
tt zu";
3) :
301 " HtlLlLtoabHo m" 364.
lt : . 32.3

"

"

" u le
?um u le m d m
drc, l m ?u " 364.
oIuITb -

lr . ,
, J\b 7

I
, .
]:ii , tITo, , l
,,
' . rrl .
Y
J\b 796 J\b 736 -

I] .
.rII I{
.,
]

> . ,

, JIl' -

;rr } 1475.

m ,
Irmm 2ml
" zm"tt m"

m m uu u mu d m cada utu-?

&r*If; WWgyffiWW
, -_,tla
k+fu4,ul|| L

*Lir

.+;,:i;:::l::)Jl/9 Z

s?/i||1 :]iin:

g r{,] 1]]ili::i;

-\
ttp:"' i ,,

l{lii

/wW"u.l}.{J*
+

dicl*@v*bu"cCInr.u

-=,j

ei--

sr@

05.0Il2

R >,jI

y.IE,l,E

.1'yrjr.

';..

a:J'"1:n,

,}".di
\jaU

....-..--

,lia,*

{,'*'

T{:.Ja


. .
( . ,
)

. (

- ) t
( )
, / ,
v

2012 .

**."iIr, ""

1,

. -

.
, , ,
.

. : -r
,
. , ,
.
,
)< .

. JI , }"(-

. . 9 "
|

, II ,{ \, " 06.0795
JS 265195- lI II
N{ .
, &l
IIJI.
II
.

01.01.12 ( , ), I , , -

, - 20 (.14
. I "
-

rr rI,
}I" 04.11.11 r J' 4014-VI).

!,,L rLuu mlltzl ml-

d ,
um zm " zm m'|

m uLL\tll1le ?l " zm,|l m" I13

20I 1

z.

(u)

03.11.2011
<...>

"\ -26604110

"

LITO


_1 1t{ , . l]_1

, , ll 22.05.2007 1.0.2009,r.r

8. 0 8. 2 0 0

Y9 7 Z l

1'7

2/ _ 1,

N{ -

( )
,

}|

05.a1.2a]2

352

()
28.08.2009 JVg 000046\72010.
<...> , , <
,
r .
0.0798 )727l98 " , " .

, , , ( j

.
a. . > , JIl,
JIf ,
, ,
l,
.

JI ,
,
, JI.
,
J\I
}{J , , -

"*"\W
, i@'l}.

i,:;X
tIN{

.
N4 "
" N 1
1995
1-,
17.08.95
j\ 213, I

, N{I I II N{ 8O' 500"

. I ,
, ,
-

.
, _2, -


, ,
r 6
9 " ,
" ,
It.

1 9 " II , -


'' zm m" 10.01.12 12.01.12

\gS

10.00

1.00

14.00

16.00

0-800-500_582

0-800-500-583

,
,
,

, , !,

10.01.12

10.00
11.01.12

12.01,12

,i

_t;b

l OG!

.:{*
'{-}
.--;\

?*-

.*;;q'

1.00

14.00

16,00

10.00
14.00

13.00

16.00

O, l,|0 0 O OO

OOO.:

05.0l.?{}]2

0_800-500-58-3, 0_80-500-58-2
Bcr

jII,!| ,I

",jl:,+

:i:'

D.

,/

10
.

l:f;,l

10.11.11 z. 16:39

: Hatue dumu
?

uHuL,tam

r ut.t
m d

d " t

d ,t ctont
zm

zu.

Jvl

cb,+to

,l.

u Han| m d m doB m um u dmt


m?

OTBETi l

.
.

. I " "

, II,
l , 0.11.99 r
mu 291), J\b 2911 (d
,
2
:
- "
";
- " -

.

(. 18.06.01 r Nb 053-2985,

" zm m" J\b 88 2010
. 39).
.

.-

(r..
).
n.1.1

, JI ,
, , JI ,
JI.
:
rI II
.
u ,
mm am,

rm|
m||
"

***
i! i. I i
, , !
3t_l, BiTHo
.
I Kpaii - Bci 6'i.
tI rri.
MicTa i , ', ,
Bci, , - i!

";
- ,
.

-
.
, l J\b 291 , r{
|

nrr*rn, ilmu zm " zm


N l2 20I 1 z t.59.
2 }o*on YKpattHbt " zdil dd "z
dtu"ltlm" l 19.10.2000z. 2O3-III m"

', i ,
i !
- i?
- i!

l, "? dtlu"mm, tl1mu, trl uumit mm LlLl

uu m zu u

m ?ul\Lltt- t u t
lllri, *ri,, ,ir,rrrii ltl
mrtq mmit tlepuod (dt zod)
LLl 50 u , zdz ?
rtt

7()

" ,
1993 .


r ir ,

r - '
rgr' r l'

r
rG . ilg 3895 20.1 2.99 .
l 35200

-
l', 2012.

ll}t

L d 12:00 m
hp://www.poetryclub.com.ua/evge.php

utm u L udu!

zpH.

ril

* sr

r.
l.


,: {044)

jr_

_,

495,2060

: (044} r6,722
ilr.:0055,-55,/12
ilu ilr : ffi..m.
,
il .

-] .

0u : ll@.m.

: . ,
[ : " .

il

9l

gr.

.|2.tl,.

: peredplata@Yobu.com.ua
: 7l{st@O.m.
: ks.m.
"": dialog@vob.cm.ua

6695

sr

-fil266, . ,

.:45'1-4804

. rr,

:
_\
_
-Al
:
-U
::
-U
_{\
_
-J