You are on page 1of 6

A.

MAKSUD GARISAN

Garisan ialah kesan yang dihasilkan dengan menggunakan alat, instrumen, media atau bahan yang dimulakan daripada satu titik merentasi suatu permukaan atau sesuatu kawasan.

B. ASAS GARISAN

C. KUALITI GARISAN

D. EKSPLOITASI GARISAN

E. FUNGSI GARISAN

1. MELAHIRKAN RUPA

7.MENGHASILKAN MOOD & PERGERAKAN

2.MENGHASILKAN BENTUK

6.MENGHASILKAN TON

3.MEWUJUDKAN RUANG

5.MENGHASILKAN JALINAN

4.MEMBENTUK STRUKTUR & BENTUK

GARISAN HALUS GARISAN GELAP GARISAN TEBAL

GARISAN CERAH

JENISJENIS GARISAN

GARISAN BERPANCAR

GARISAN BERBULU GARISAN BERSERABUT

GARISAN BERLINGKAR

GARISAN MELINTANG

GARISAN CONDONG

GARISAN MENEGAK

GARISAN MELENGKUNG

ASAS GARISAN

ALAT MEDIA BAHAN

: Berus warna : Warna air : Kertas lukisan

ALAT MEDIA BAHAN

: Berus warna : Warna air : kertas warna

ALAT MEDIA BAHAN

: Tangan : Warna kayu : Kertas Lukisan

ALAT MEDIA BAHAN

: Tangan, gam air : Pelepah pinang : Surat Khabar

ALAT MEDIA BAHAN

: Tangan : Warna lilin : Kertas Lukisan

ALAT MEDIA BAHAN

:Berus warna : Warna air : Kertas warna

ALAT MEDIA BAHAN

: : :

ALAT MEDIA BAHAN

: : :

ALAT ALAT MEDIA BAHAN : : : MEDIA BAHAN

: : :

ALAT MEDIA BAHAN

: : :