You are on page 1of 2

Sadraj:

Poglavlje I
Velianstveno bie ...............................................................................
Roenje i djetinjstvo ..........................................................................
Majka i braa ....................................................................................
El-Bakirovi sinovi .............................................................................
Nije poznato kad je preselio na ahiret ..................................................
Brinost glede slijeenja sunneta ........................................................

13
15
18
22
22
24

Poglalje II
El-Bakirov Tefsir .................................................................................
El-Bakirova metodika u tumaenju Kur'ana .........................................
Primjeri iz tefsira ..........................................................................
Tefsir koji se lano pripisuje el-Bakiru ...............................................
Primjeri izmiljenog unutarnjeg (batin) tefsira .....................................

29
31
31
43
46

Poglavlje III
El-Bakirova predanja hadisa ................................................................ 55
Od koga je sve Ebu Da'fer prenosi hadis ............................................ 55
Prva oblast: el-Bakirova predanja devet hadiskih zbirki ..................... 58
Druga oblast: Neka el-Bakirova predanja u ostalim hadiskim zbirkama 99
Trea oblast: el-Bakirovi ejhovi (uitelji) ........................................ 108
etvrta oblast: el-Bakirovi uenici .................................................... 118
Prvi dio: estiti i poteni prenosioci .............................................. 118
Drugi dio: Oni ije je potenje i estitost upitno (krnjavo) ................... 134
Poglavlje IV
Imam el-Bakir - ovjek koji je vjerovao u Allahovu jednou ............
Neke dove koje je uio imam el-Bakir .............................................
Kada se pojavio irk? .....................................................................
Dova je ibadet ................................................................................
Podvale i izmiljotine .....................................................................

177
180
186
187
191
213

Poglavlje V
Koliko je el-Bakir potovao ashabe i druge uene ljude .................... 197
Imam el-Bakir hvali ashabe, ........................................................ 199
Njegove pohvale u korist 'Ataa i el-Hasana el-Basrija ....................... 211
Sadraj .............................................................................................. 213

214