You are on page 1of 61

AKTA DADAH

BERBAHAYA

(LANGKAH-LANGKAH
PENCEGAHAN KHAS)
1985

(AKTA 316)
SEC.1
BERKUATKUASA AKTA
À MEMBUAT PERUNTUKAN MENGENAI TAHANAN
PENCEGAHAN ORANG-ORANG YG ADA KAITAN DGN
AKTIVITI ATAU MELIBATKAN PENGEDARAN DADAH
BERBAHAYA

À MEMPERUNTUKKAN KUASA TAMBAHAN YG BERKESAN


DLM MENGAMBIL TINDAKAN MANDATORI KE ATAS
ORANG-ORANG YG MENJALANKAN PENGEDARAN
DADAH DI DALAM ATAU DI LUAR MALAYSIA.

À MENGAMBIL TINDAKAN SUSULAN, JIKA DIANCAM


OLEH KUMPULAN ORANG YG BOLEH MEMUDARATKAN
KETENTERAMAN AWAM DI DALAM ATAU DI LUAR
MALAYSIA.
SEC.1
BERKUATKUASA AKTA
À TARIKH BERKUATKUASA DITETAPKAN OLEH
MENTERI (KDN)

À PEMBERITAHUAN DLM WARTA KERAJAAN

À BERKUATKUASA SELAMA TEMPOH 5 TAHUN –


SEC.1(2)

À AKTA INI BOLEH DILANJUTKAN TEMPOH


KUATKUASANYA MELALUI SUATU RESOLUSI YG
DILULUSKAN OLEH MAJLIS PARLIMEN
SEC.1(5)
TINDAKAN APABILA AKTA INI TAMAT
TEMPOH KUATKUASA
À ORANG-ORANG YG DITAHAN DLM JAGAAN POLIS
DI BAWAH SEC.3 – DILEPASKAN DGN SERTA MERTA
À PERINTAH DI BAWAH SEC.6 ATAU 7 TERHENTI DRPD
BERKUATKUASA.
• PEGAWAI YG MENJAGA TEMPAT TAHANAN
HENDAKLAH MELEPASKAN ORANG YG DITAHAN
DGN SERTA MERTA
• MEMBERITAHU ORANG YG TERTAKLUK SUATU
PERINTAH SEKATAN DI BAWAH SEC.6 ATAU 7 DGN
SERTA MERTA, TIDAK LAGI TERTAKLUK YG KPD
SEKATAN DAN SYARAT DIKENAKAN OLEH
PERINTAH TERSEBUT.
SEC.2
TAFSIRAN/ISTILAH
1. DADAH BERBAHAYA
À ORANG-ORANG YG DITAHAN DLM JAGAAN POLIS
DI BAWAH SEC.3 – DILEPASKAN DGN SERTA MERTA
À PERINTAH DI BAWAH SEC.6 ATAU 7 TERHENTI DRPD
BERKUATKUASA.
• PEGAWAI YG MENJAGA TEMPAT TAHANAN
HENDAKLAH MELEPASKAN ORANG YG DITAHAN
DGN SERTA MERTA
• MEMBERITAHU ORANG YG TERTAKLUK SUATU
PERINTAH SEKATAN DI BAWAH SEC.6 ATAU 7 DGN
SERTA MERTA, TIDAK LAGI TERTAKLUK YG KPD
SEKATAN DAN SYARAT DIKENAKAN OLEH
PERINTAH TERSEBUT.
SEC.2
TAFSIRAN/ISTILAH

1. DADAH BERBAHAYA

À SEBARANG DADAH ATAU BAHAN YG


TERKANDUNG DLM JADUAL PERTAMA ( BAH. I-
IV) – SEC.2.11(1) DAN 17(3)

2. MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI

3. PEG. POLIS
MANA-MANA ANGGOTA PDRM
À LEMBAGA PENASIHAT

• PENGERUSI
DI LANTIK OLEH YANG DIPERTUAN AGONG, YG
MENJADI ATAU BEKAS ATAU LAYAK MENJADI
HAKIM MAHKAMAH AGONG, TINGGI ATAU
HAKIM MAHKAMAH BESAR MALAYSIA.

• DUA ORANG AHLI YG DILANTIK OLEH YANG


DI PERTUAN AGONG

• PERUNTUKAN DI BAWAH PERKARA 151 (2)


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
5. PENGEDARAN (SEC.2 ADB 1952)

À SESEORANG ITU MELAKUKAN SALAH


PERBUATAN-PERBUATAN YG BERIKUT :-

• MENGILANG, MENGIMPORT, MENGEKSPORT,


MENYIMPAN, MENYOROK, MEMBELI, MENJUAL,
MEMBERI, MENERIMA, MENYETOR,
MENGENDALIKAN, MENGANGKUT, MEMBAWA,
MENGHANTAR, MENGIRIM, BERUSAHA
MENDAPATKANNYA, MEMBEKAL ATAU
MENGEDAR DADAH BERBAHAYA ATAU DGN
CARA LAIN DI BAWAH PENGUATKUASAAN
ATAU PERATURAN DI BAWAH AKTA INI.
6. KETUA PEGAWAI POLIS

1. SESEORANG PEG. POLIS DIBERI KUASA OLEH KPN


MENGAWAL PDRM, KAWASAN ATAU NEGERI.

2. SESEORANG PEG. KANAN POLIS YG


DIBERIKUASA DGN SAH UTK MENJALANKAN
KUASA DAN KEWAJIPAN DI BAWAH AKTA INI.

3. SESEORANG PESURUHJAYA POLIS BAGI SABAH


ATAU SARAWAK.
SEC.3(1)
KUASA MENAHAN ORANG-ORANG YG
DISYAKI

À MANA-MANA PEG. POLIS


• BOLEH MENANGKAP TANPA WARAN DAN
MENAHAN MANA-MANA ORANG UNTUK
PENYIASATAN

ALASAN
MEMPUNYAI SEBAB MEMPERCAYAI ADA
ALASAN YG MEWAJARKAN ORANG ITU DITAHAN
UNTUK SIASATAN DI BAWAH SEC.6(1) ADB (LLPK)
1985
SEC.3(2)
TEMPOH TAHANAN

À MANA-MANA ORANG YG DITANGKAP DAN DI


TAHAN DI BAWAH SEC.3, BOLEH DITAHAN
DLM JAGAAN POLIS SELAMA TEMPOH TIDAK
LEBIH 60 HARI.

À TANPA PERINTAH TAHANAN DI BAWAH


SEC.6(1) AKTA INI.
SEC.3(2) (a-c)
SYARAT PENAHANAN ORANG YG
DITANGKAP DI BAWAH SEC.3
À TIDAK BOLEH DITAHAN LEBIH DRPD 24 JAM KECUALI
DGN KEBENARAN PEG. POLIS BERPANGKAT INSPEKTOR
ATAU KE ATAS.
À TIDAK BOLEH DITAHAN LEBIH DRPD 48 JAM KECUALI
DGN KEBENARAN PEG. POLIS BERPANGKAT PPP (ASP)
ATAU KE ATAS.
À TIDAK BOLEH DITAHAN LEBIH DRPD 14 HARI
MELAINKAN JIKA PEG. POLIS BERPANGKAT TPP (ASP)
ATAU KE ATAS.
À MELAPORKAN KEADAAN PENANGKAPAN DAN
PENAHANAN.
• KPN
• PEG. POLIS YG DITETAPKAN OLEH KPN
• MENTERI (KDN)
SEC.3(3)
LAPORAN PENYIASATAN

À PEG. POLIS YG MEMBUAT PENYIASATAN ORANG


YG DITANGKAP DAN DITAHAN DI BAWAH SEC.3
HENDAKLAH MENGEMUKAKAN LAPORAN
LENGKAP PENYIASATAN

• PEG. SIASATAN YG DILANTIK DI BAWAH SEC.5(1)


• MENTERI (KDN)
• DLM TEMPOH YG DITETAPKAN OLEH
MENTERI (KDN)
SEC.3(3A)

À JIKA ORANG YG DITANGKAP DAN DITAHAN DI


BAWAH SEC.3(1), MAKA SEC.6(5) TERPAKAI.

À LAPORAN LENGKAP PENYIASATAN DI BAWAH


SEC.3(3) HENDAKLAH MENGANDUNGI
PERNYATAAN, DOKUMEN, MAKLUMAT,
BENDA ATAU BAHAN LAIN YG DIPEROLEH
SEMASA SIASATAN DI BAWAH SEC.3 ORDINAN
DARURAT (KA DAN MJ) 1966
SEC.3(3A)
À MAKSUD PERINTAH TAHANAN SEC.4 ATAU
SEKATAN SEC.4A ORDINAN DARURAT (KA DAN MJ)
1969, CARA DIPEROLEH PERNYATAAN, DOKUMEN,
MAKLUMAT, BENDA ATAU BAHAN TIDAK SELARAS
ATAU TIDAK MEMATUHI PERUNTUKAN SEC.4,
MAKA HANYA PERNYATAAN YG DIAMBIL DI
BAWAH SEC.4 SAJA BOLEH DIMASUKKAN KE DLM
LAPORAN ORANG ITU.

SEC.3(4)
À MANA-MANA ORANG YG DITAHAN DI BAWAH SEC.3
• DISIFATKAN BERADA DLM JAGAAN YG SAH.
• BOLEH DITAHAN DI PENJARA, BALAI POLIS
ATAU TEMPAT LAIN YG DI BENARKAN SECARA
AM ATAU KHAS OLEH MENTERI.
SEC.4(1)
PEMERIKSAAN ORANG YG MENGETAHUI FAKTA
DAN HAK KEADAAN KES

BAGI MENTERI MEMBUAT PERINTAH DI BAWAH


SEC.6(1) DAN BAGI MENTERI BOLEH MEMBERI
PERNYATAAN DI BAWAH SEC.9(2)(b)

À SESEORANG PEG. POLIS


• BOLEH MEMERIKSA MANA-MANA ORANG YG
MENGETAHUI FAKTA DAN KEADAAN KES
• MENCATATKAN PERNYATAAN ORANG YG
DIPERIKSA
SEC.4(2),(3)&(4)
MENJAWAB SOALAN

À SESEORANG ITU DIKEHENDAKI MENJAWAB


SEMUA SOALAN DGN KES TERSEBUT.

À SESEORANG YG MEMBUAT PERNYATAAN DI


BAWAH SEC.4 TERIKAT DISISI UNDANG-
UNDANG, MENYATAKAN KEADAAN SEBENAR
BAGI MENJAWAB SEMUA SOALAN.

À PEMERIKSAAN SESEORANG DI BAWAH SEC.4(1) ,


PEG. POLIS HENDAKLAH MEMBERITAHU
PERUNTUKAN SEC.4(2) DAN SEC.3 AKTA INI.
SEC.4(5)&(6)
PERNYATAAN

À SUATU PERNYATAAN YG DIBUAT OLEH MANA-


MANA ORANG DI BAWAH SEC.4(1)

• MEMPUNYAI TARIKH DAN MASA


• DITANDATANGANI
• CAP JARI
• DIBACAKAN SEMULA DAN
• DI BERI PELUANG MEMBUAT PEMBETULAN

À PERUNTUKAN TERDAHLU TIDAK MENJEJASKAN


PERUNTUKAN SEC.3(3A)
SEC.5(1)&(2)
PEGAWAI SIASATAN

À DI LANTIK OLEH MENTERI (KKDN)


DGN SYARAT
SESEORANG PEG. POLIS ATAU ORANG LAIN YANG
TIDAK MEMPUNYAI KELAYAKAN UNDANG-UNDANG
TIDAK BOLEH DILANTIK

À TERIMA LAPORAN DI BAWAH SEC.3(3) MENYIASAT


UNTUK MENENTUKAN ADA ALASAN
MUNASABAH MEMPERCAYAI SESEORANG
PERNAH ATAU ADA KAITAN DGN AKTIVITI
ATAU TERLIBAT PENGEDARAN DADAH.
SEC.5(3)&(4)
TINDAKAN PEGAWAI SIASATAN
À PEG. SIASATAN BOLEH (BUDI BICARA)
• SEORANG YG DITAHAN DI BAWAH SEC.3
HADIR UNTUK SIASATAN
• MENDAPATKAN DAN MENERIMA SEMUA
KETERANGAN (LISAN ATAU BERTULIS).
• MEMANGGIL DAN MEMERIKSA SAKSI-
SAKSI (BERSUMPAH ATAU IKRAR)
• MENGHENDAKI MENGEMUKAKAN
DOKUMEN ATAU BENDA YG RELEVAN

À HENDAKLAH MENGEMUKAKAN LAPORAN KPD


MENTERI
SEC.6(1)
KUASA MEMERINTAH TAHANAN DAN
SEKATAN ORANG-ORANG

À JIKA MENTERI, SELEPAS MENIMBANGKAN


PERKARA BERIKUT :-

• LAPORAN LENGKAP PENYIASATAN DI


BAWAH SEC.3(3) OLEH PEG. POLIS
• LAPORAN PEGAWAI SIASATAN DI BAWAH
SEC. 5(4)
sambungan
À MENTERI BERPUAS HATI
MANA-MANA ORANG PERNAH ATAU SEDANG
ADA KAITAN DGN AKTIVITI ATAU YG
MELIBATKAN PENGEDARAN DADAH

À MENTERI BOLEH, JIKA BERPUAS HATI :


• BAGI KEPENTINGAN AWAM ORANG ITU
PERLU DITAHAN MELALUI “PERINTAH
TAHANAN ” MENGARAHKAN ORANG ITU
DITAHAN SELAMA TIDAK MELEBIHI 2
TAHUN
SEC.6(2)
TEMPAT TAHANAN

À SETIAP ORANG YG DITAHANAN MENURUT


PERINTAH TAHANAN HENDAKLAH DITAHAN
“DITEMPAT TAHANAN” YG DIARAHKAN OLEH
MENTERI.

À SEMASA PERINTAH TAHANAN HENDAKLAH


MENURUT ARAHAN ATAU PERATURAN YG
DITETAPKAN OLEH MENTERI DI BAWAH
SEC.22 AKTA INI.
SEC.6(3)
KAWALAN DAN PENGAWASAN

À JIKA MENTERI BERPUAS HATI MAKSUD


SEC.6(1), KAWALAN DAN PENGAWASAN
PERLU DIBUAT KE ATAS MANA-MANA ORANG
ATAU SEKATAN DAN SYARAT TERMASUKLAH
AKTIVITINYA
• KEBEBASANNYA BERGERAK
• TEMPAT KEDIAMANNYA
• TEMPAT KERJANYA
- ORANG ITU TIDAK PERLU DITAHAN
SEC.6(3)(a),(b)&(c)
SEKATAN DAN SYARAT
sambungan
À MENTERI,
BOLEH MEMBUAT PERINTAH SEKATAN (ORANG
SEKATAN) DAN TERTAKLUK KPD SEKATAN DAN
SYARAT BERIKUT :-
• DI BAWAH PENGAWASAN POLIS SELAMA
TEMPOH TIDAK LEBIH 2 TAHUN
• TINGGAL DLM NEGERI, WIL/PER. ATAU
KAWASAN YG DITETAPKAN DLM PERINTAH
SEKATAN
• TIDAK BOLEH MENUKAR KEDIAMAN TANPA
KEBENARAN KPP (N) ATAU (WP)
SEC.6(3)(d),(e)&(f)
SEKATAN DAN SYARAT

À TIDAK BOLEH MENINGGALKAN KAWASAN


TEMPAT TINGGAL TANPA KEBENARAN KPP (N)
ATAU (WP)

À MEMBERITAHU ALAMAT KEDIAMANNYA KPD


KETUA POLIS DAERAH (KPD)

À MENGHADIRKAN DIRI DI BALAI POLIS PADA


WAKTU YG DITETAPKAN DLM PERINTAH
SEKATAN
SEC.6(3)(g),(h),(i)&(j)
SEKATAN DAN SYARAT

À BERADA DI RUMAH, KAWASAN, DI ANTARA


WAKTU-WAKTU YG DITETAPKAN DLM
PERINTAH SEKATAN, KECUALI MENDAPAT
KEBENARAN KHAS DRPD KPD
À TIDAK BOLEH MEMASUKI KAWASAN LAIN
À MENJAGA KEAMANAN DAN KELAKUAN BAIK
À MENGIKUT SUATU BON DGN ATAU TANPA
PENJAMIN BAGI PEMATUHAN WAJAR SEKATAN
DAN SYARAT YG DIKENAKAN OLEH PERINTAH
SEKATAN.
SEC.6(4)
KUATKUASA PERINTAH SEKATAN

À SETIAP PERINTAH SEKATAN BERKUATKUASA


SELAMA TEMPOH TIDAK LEBIH 2 TAHUN

À MENTERI BOLEH MENGARAHKAN SESEORANG


MENGIKAT SUATU BON DAN JUMLAH WANG
BAGI PEMATUHAN WAJAR SEKATAN DAN
SYARAT YG DIKENAKAN KE ATAS ORANG ITU.
SEC.6(5)
PERINTAH TAHANAN ATAU SEKATAN
À BOLEH DIBUAT DI BAWAH SEC.6(1) ATAU
SEC.6(3) KE ATAS SESEORANG SEBELUM
DITANGKAP DAN DITAHAN DI BAWAH SEC.3(1) -

SEC.6(5)(A) • SESEORANG DITAHAN DI BAWAH


PERINTAH TAHANAN SEC.4 ATAU PERINTAH
SEKATAN SEC.4A ORDINAN DARURAT NO.5
(KA DAN MJ) 1969
ALASAN
YG SAMA DGN PERINTAH ATAU SEKATAN DI
BAWAH SEC.3(1) AKTA INI
SEC.6(5)(b)

À SESEORANG DILEPASKAN DRPD TAHANAN


APABILA HABIS TEMPOH DI BAWAH SEC.4
ORDINAN DARURAT NO.5 (KA DAN MJ) 1969.

À TERHENTI KPD PERINTAH SEKATAN DI


BAWAH SEC.4A ORD. DARURAT NO.5 (KA/MJ)
1969 SAMADA SELEPAS HABIS ATAU SEBELUM
HABIS TEMPOH TERSEBUT.
SEC.6(6)
PENAMBAHAN SYARAT SEKATAN

À MENTERI BOLEH MEMBERI NOTIS KPD


SESEORANG YG DIKENAKAN PERINTAH
SEKATAN, MENGUBAH, MEMBATALKAN ATAU
MENAMBAH APA-APA SEKATAN ATAU
SYARAT PERINTAH TERSEBUT.

À MELAINKAN
JIKA DIBATALKAN, TERUS BERKUATKUASA
BAHAGIANNYA YG BELUM TAMAT TEMPOH
DI BAWAH SEC.6(4) ATAU SEC.11A(1)
SEC.6A(1)(a)
PERINTAH TAHANAN TIDAK MENJADI TAK
SAH ATAU TAK BERKUATKUASA ATAS
ALASAN TERTENTU.
À SESEORANG TAHANAN
• SELEPAS PERINTAH TAHANAN DIBUAT DITAHAN
SELAIN TEMPAT TAHANAN DI BAWAH SEC.6(2)
• TERUS DITAHAN DIMANA DIA DITAHAN SELEPAS
PERINTAH TAHANAN DI BAWAH SEC.3, SEBELUM
DIPINDAHKAN KE TEMPAT TAHANAN DI BAWAH
SEC.6(2), TEMPOH PENAHANAN DI BAWAH SEC.3(2)
TAMAT.
• JANGKA MASA PERINTAH TAHANAN DLM JAGAAN
POLIS ATAU JAGAAN LAIN KE TEMPAT TAHANAN
DI BAWAH SEC.6(2)
SEC.6A(b) & (2)
TERDAPAT KECACATAN
À PERINTAH TAHANAN DISAMPAIKAN SELAIN DRPD
TEMPAT TAHANAN DI BAWAH SEC.6(2) ATAU
TERDAPAT KECACATAN DGN PROSES
PENYAMPAIAN PERINTAH TAHANAN.
À TAHANAN PERINTAH ATAU SEKATAN BARU DI
BAWAH SEC.11B(2) BOLEH MENJADI TIDAK DAH
ATAU BERKUATKUASA
ALASAN
• TIADA LAPORAN BARU DI BAWAH SEC.3(3)
DAN SEC.5(4)
• PERINTAH TAHANAN ATAU SEKATAN ATAS
ALASAN SAMA ATAU TERDAHULU
SEC.7(1)(2)
PENGGANTUNGAN PERINTAH TAHANAN
À MENTERI BOLEH MENGARAHKAN KUATKUASA
PERINTAH TAHANAN DIGANTUNG DAN TERTAKLUK
SEKATAN DAN SYARAT YG DIBERI DI BAWAH
SEC.6(3)

À ORANG YG DIKENAKAN PERINTAH TAHANAN


HENDAKLAH MENGIKAT BON DI BAWAH SEC.6(4)

À PERUNTUKAN SEC.6(6) BERKUATKUASA SEOLAH-


OLAH SEKATAN DAN SYARAT MASIH DIKENAKAN
OLEH PERINTAH SEKATAN TERSEBUT.
SEC.7(3)
PEMBATALAN PENGGANTUNGAN PERINTAH
TAHANAN
À MENTERI BOLEH MEMBATALKAN
PENGGANTUNGAN PERINTAH TAHANAN.
ALASAN
• PERINTAH TAHANAN DIBUAT TIDAK MEMATUHI
SEKATAN ATAU SYARAT KE ATAS SESEORANG
ITU
• DEMI KEPENTINGAN KETENTERAMAN AWAM
• MEMBERI KUASA KPD PEG. POLIS MENANGKAP
SEMULA TANPA WARAN
• SESEORANG ITU KEMBALI SEMULA KE TEMPAT
TAHANAN ATAU DIHANTAR KE TEMPAT
TAHANAN LAIN.
SEC.7(4)
BAHAGIAN PERINTAH YG BELUM TAMAT

À PENGGANTUNGAN PERINTAH TAHANAN


DAHULU, TERTAKLUK KPD SEC.6(6) TERPAKAI
MELALUI SEC.6(2) DAN SEC.6(3)

À PERINTAH TAHANAN TERUS BERKUATKUASA


BAHAGIAN YG BELUM TAMAT DI BAWAH
SEC.6(1) ATAU SUB. SEC.11A AKTA INI.
SEC.8(a) & (b)
TAHANAN ATAU SEKATAN TELAH DIJALANI
DLM TEMPOH PEMENJARAAN

À JIKA SESEORANG
• SEMASA MENJALANI PERINTAH TAHANAN
ATAU SEKATAN DI BAWAH SEC.6 ATAU SEC.7,
DI HUKUM PENJARA DI BAWAH AKTA INI
ATAU UNDANG-UNDANG LAIN.
• DILANJUTKAN TEMPOH PERINTAH TAHANAN
ATAU SEKATAN DI BAWAH SEC.11A (1)
SEMASA SEDANG MENJALANI TEMPOH
PEMENJARAAN TERSEBUT.
sambungan

À PERINTAH TAHANAN, SEKATAN ATAU


PERINTAH TAHANAN LANJUT, SEKATAN
LANJUT DISIFATKAN DIJALANI SERENTAK
DGN TEMPOH PEMENJARAAN ITU

À JIKA TEMPOH PEMENJARAAN TAMAT, MASIH


BAKI TEMPOH TAHANAN/SEKATAN ATAU
TEMPOH TAHANAN LANJUT/SEKATAN LANJUT
MAKA ORANG ITU HENDAKLAH DITAHAN
ATAU DIKENAKAN SEKATAN MANA-MANA
BAHAGIAN YG BELUM TAMAT
SEC.9(1)
REPRESENTASI – REPRESENTASI TERHADAP
PERINTAH TAHANAN

À SALINAN PERINTAH YG DIBUAT OLEH


MENTERI DI BAWAH SEC.6(4) HENDAKLAH
DISERAHKAN KPD ORANG TERSEBUT.

À SESEORANG YG DIKENAKAN PERINTAH


TAHANAN BERHAK MEMBUAT REPRESENTASI
KPD LEMBAGA PENASIHAT
SEC.9(2)(a) & (b)
PENYAMPAIAN PERINTAH TAHANAN

À DIBERITAHU HAKNYA BOLEH MEMBUAT


REPRESENTASI KPD LEMBAGA PENASIHAT
À DIBERKAN PERNYATAAN OLEH MENTERI
• ALASAN PERINTAH TAHANAN
• FAKTA ASAS PERINTAH
• BUTIR-BUTIR LAIN (JIKA ADA) PADA PENDAPAT
MENTERI DIPERLUKANNYA UNTUK MEMBUAT
REPRESENTASI KPD LEMBAGA PENASIHAT
SEC.9(3)
À YANG DI PERTUAN AGONG BOLEH MENBUAT
KAEDAH MENGAWAL SELIA PROSEDUR
LEMBAGA PENASIHAT
SEC.10
LAPORAN LEMBAGA PENASIHAT

À SESEORANG YG MEMBUAT REPRESENTASI DI


BAWAH SEC.9(1) KPD LEMBAGA PENASIHAT
À DLM MASA 3 BULAN ATAU LEBIH, LEMBAGA
PENASIHAT MEMBAWA ATAU MEMBUAT
SYOR KPD YANG DI PERTUAN AGONG.
À PERINTAH YANG DI PERTUAN AGONG DI
BAWAH SEC.II (KAJIAN SEMULA) MUKTAMAD
DAN TIDAK BOLEH DIPERSOALKAN DI
MAHKAMAH.
SEC.11(1)
KAJIAN SEMULA

À SETIAP PERINTAH ATAU ARAHAN DIBUAT


OLEH MENTERI DI BAWAH SEC.6(1) ATAU (3),
SEC.7 ATAU SEC.11A(1),
• DIKAJI SEMULA OLEH LEMBAGA PENASIHAT
SELEPAS TEMPOH 12 BULAN DAN TIDAK
LEWAT 3 BULAN SEBELUM TAMAT PERINAH
DGN SYARAT
MENTERI BOLEH MENGARAHKAN LEMBAGA
PENASIHAT SUPAYA MENGKAJI SEMULA KES
ITU BILA-BILA MASA DALAM TEMPOH TAHAN
ATAU SEKATAN TERSEBUT
SEC.11(2), (3)& (4)
SELESAI KAJIAN OLEH LEMBAGA
PENASIHAT

À MENGEMUKAKAN LAPORAN KAJIAN KPD


MENTERI SEBELUM TEMPOH TAHANAN ATAU
SEKATAN TAMAT

À MENTERI BOLEH MEMBATALKAN PERINTAH


TAHANAN ATAU SEKATAN ATAS CADANGAN
LEMBAGA PENASIHAT

À MENTERI BOLEH MENERUSKAN PERINTAH


TAHANAN ATAU SEKATAN ATAS CADANGAN
SEC.11A(1)(a), (b) & (c)
KUASA MENTERI MELANJUTKAN PERINTAH
TAHANAN, PERINTAH SEKATAN ATAU
PERINTAH TAHANAN YG DIGANTUNG

À MENTERI BOLEH, SEBELUM JANGKAAN


• SESUATU PERINTAH TAHANAN DI BAWAH
SEC.6(1)
• SESUATU PERINTAH SEKATAN DI BAWAH
SEC.6(3)
• SESUATU PERINTAH TAHANAN YG
DIGANTUNG DI BAWAH SEC.7(1)
SEC.11A(1)(aa, bb & cc)

À APABILA HABIS TEMPOH, MENTERI BOLEH


MELANJUTKAN LAGI TEMPOH TIDAK
MELEBIHI DUA TAHUN.

À ALASAN PERLANJUTAN
• SAMA ALASAN DGN PERINTAH ASAL
• BERLAINAN DRPD ALASAN PERINTAH ASAL
• SEBAHAGIAN ALASAN SAMA DAN
SEBAHAGIAN ALASAN YG BERLAINAN
SEC.11A(2)
PERINTAH TAHANAN YG DIGANTUNG

À SUATU PERINTAH TAHANAN YG DIGANTUNG DI


BAWAH SEC.11A(1) DAN JANGKA MASA
PENGGANTUNGAN DI BAWAH SEC.7(1)
• DISIFATKAN TELAH DILANJUTKAN
PERINTAH TAHANAN BERSAMA SEKATAN
DAN SYARAT PERINTAH PENGGANTUNGAN
À MENTERI
BOLEH MENGARAHKAN ORANG YG DIKENAKAN
PERINTAH TAHANAN MENGIKAT BON BARU DI
BAWAH SEC.6(4) DAN TERPAKAI DAN
PENGGANTUNGAN ASAL DI BAWAH SEC.7(1)
SEC.11A(3) & (4)

À PERLANJUTAN JANGKA MASA PERINTAH


TAHANAN ATAU SEKATANDI BAWAH SEC.11A(1)
ALASAN
TERMASUK SEC.11A(1)(bb) ATAU (cc) DAN
PERUNTUKAN SEC.9 DAN SEC.10 TERPAKAI,
SEOLAH-OLAH PERINTAH TAHANAN BARU.
À PERLANJUTAN JANGKA MASA PERINTAH
SEKATAN ATAU DIGANTUNG DI BAWAH
SEC.11A(1), BOLEH DILANJUTKAN TEMPOH 2
TAHUN DAN PERUNTUKAN SEC.11A TERPAKAI
‘MUTATIS MUTANDIS’ SETIAP PERLANJUTAN
TERSEBUT.
SEC.11B(1)
KUASA MENTERI MEMBATALKAN PERINTAH
TAHANAN, ATAU SEKATAN ATAU DIGANTUNG
ATAU ARAHAN PERLANJUTAN

À MENTERI BOLEH MEMBATALKAN, JIKA :

• PERINTAH TAHANAN DIBUAT DI BAWAH


SEC.6(1)
• PERINTAH SEKATAN DI BUAT DI BAWAH
SEC.6(3)
• PERINTAH TAHANAN YG DIGANTUNG,
ATAU ARAHAN DI BAWAH SEC.11A(1)
SEC.11B(2)

À PEMBATALAN PERINTAH DI BAWAH


SEC.11B(1) TIDAK MENJEJASKAN KEESAHAN
PERINTAH ATAU ARAHAN KUASA MENTERI
UNTUK MEMBUAT PERKARA BERIKUT :-

• PERINTAH TAHANAN BARU SEC.6(1)


• PERINTAH SEKATAN BARU SEC.6(3)
• MEMBERIKAN ARAHAN BARU SEC.11A(1)
SEC.11D
KAJIAN SEMULA KEHAKIMAN
À PROSIDING DGN CARA PERMOHONAN BERIKUT :
• PERINTAH PREROGATIF BAGI MANDAMUS,
LARANGAN DAN CERTIORARI
• PENETAPAN ATAU INJUKSI
• INRIT HABEAS CORPOS
• APA-APA GUAMAN ATAU PROSIDING
UNDANG-UNDANG LAIN ATAU PERKARA
BERBANGKIT DRPD TINDAKAN ATAU
KEPUTUSAN YG DIBUAT OLEH YANG
DI PERTUAN AGONG – ATAU MENTERI DI
BAWAH AKTA INI.
SEC.17
PENDAFTARAN
À PENDAFTARAN PENJENAYAH DILANTIK DI
BAWAH SEC.3, AKTA PENDAFTARAN
PENJENAYAH DAN ORANG-ORANG YG TAK
DIINGINI 1969.
• MENYIMPAN DAFTAR SETIAP ORANG
SEKATAN DAN PERINTAH TAHANAN
• NAMA DAN BUTIR ORANG ITU DI
CATAT DLM DAFTAR “ORANG
BERDAFTAR” DI BAWAH AKTA INI.
SEC.17(2)(a)
KUASA POLIS
À PEGAWAI POLIS BERPANGKAT INSPEKTOR
BOLEH MELAWAT TEMPAT TAHANAN
• SEC.6(2)
• MENGAMBIL CAP JARI DAN GAMBAR
FOTO
• MENDAPATKAN BUTIR LAIN YG
DITETAPKAN
• MELAKSANAKAN PENDAFTARAN DI
BAWAH SEC.17(1)
SEC.17(2)(b)
NOTIS BERTULIS
À MANA-MANA ORANG SEKATAN DI
KEHENDAKI HADIR MELALUI NOTIS BAGI
TUJUAN
• MENGAMBIL CAP JARI DAN GAMBAR
FOTO
• MENDAPATKAN BUTIRAN LAIN YG
DITETAPKAN
• MELAKSANAKAN PENDAFTARAN DI
BAWAH SEC.17(1)
SEC.17(3)
KESALAHAN ENGGAN MEMATUHI
SEC.17(2)(a)(b)
À MANA-MANA ORANG SEKATAN TIDAK
MEMATUHI ARAHAN PEG. POLIS (INSPEKTOR) DI
BAWAH SEC.17(2)(a)(b)
KESALAHAN
• ENGGAN MEMBERIKAN MAKLUMAT ATAU
MEMBERIKAN MAKLUMAT DI PERCAYAI PALSU
ADALAH MELAKUKAN SUATU KESALAHAN
HUKUMAN
DENDA RM250.00 – PENJARA 6 BULAN –
KEDUA-DUANYA
SEC.17(4)
KESALAHAN TIDAK HADIR DI
BAWAH SEC.17(2)(b)
À MANA-MANA ORANG SEKATAN TIDAK
HADIR YG DIARAHKAN DI BAWAH
SEC.17(2)(b)
TINDAKAN
• MANA-MANA PEG. POLIS BOLEH
MENANGKAP TANPA WARAN
• DI BAWA KEHADAPAN PEG. POLIS
BERPANGKAT INSPEKTOR BAGI MAKSUD
SEC.17(2)(a)(b)
SEC.19(1)
KESALAHAN BERDAFTAR
À MANA-MANA ORANG BERDAFTAR DI DAPATI ADA
BERSAMA DGN ORANG BERDAFTAR LAIN TANPA
KEBENARAN KPD (TEMPAT TINGGAL)
KESALAHAN
PERLAKUAN INI ADALAH SATU KESALAHAN
HUKUMAN
DENDA RM1000.00
PENJARA TIDAK MELEBIHI SATU TAHUN
KEDUA-DUANYA
KECUALI
ORANG BERDATAR DAPAT MEMBUKTIKAN TIDAK
TAHU ORANG ITU ADALAH ORANG BERDAFTAR
SEC.19(2)
ORANG BERDAFTAR
À DI BAWAH SEC.19(1), ORANG BERDAFTAR
• MANA-MANA ORANG DIDAFTARKAN DI BAWAH
SEC.19 AKTA INI
• MANA-MANA ORANG YG “BUTIR-BUTIR BOLEH
DIDAFTAR” DI BAWAH SEC.2(b) AKTA
PENJENAYAH DAN ORANG-ORANG YG TAK
DIINGINI 1969, TERKANDUNG DI BAWAH
SEC.7(1) ATAU (2) AKTA INI
• MANA-MANA ORANG YG DI BAWAH PENGAWAS
POLIS – SEC.295 – KPJ.
SEC.20
PENANGKAPAN
À MANA-MANA PEG. POLIS BOLEH
MENANGKAP TANPA WARAN
ALASAN
JIKA MEMPUNYAI SEBAB UNTUK
MEMPERCAYAI SESEORANG TELAH
MELAKUKAN KESALAHAN DI BAWAH
SEC.19

À SETIAP KESALAHAN BOLEH DITANGKAP


DAN TIDAK BOLEH DIJAMIN (KPJ)
SEC.22
KUASA MEMBUAT PERATURAN DI
BAWAH ADB (LLPK) 1985
À MENTERI (KKDN)
À PERATURAN-PERATURAN SEC.22(1)
• PERUNTUKAN PENYELENGGARAAN,
PENGURUSAN TEMPAT TAHANAN DISIPLIN
DAN KELAKUAN ATAU PERUNTUKAN LAIN
• BENTUK DAFTAR DAN BARANG YG PERLU
ATAU SUAIMANFAAT DIGUNAKAN DI
BAWAH PERUNTUKAN ATAU PERATURAN
AKTA INI.
sambungan
• MENGHENDAKI SEMUA ATAU GOLONGAN
ORANG BERDAFTAR MENGGANTIKAN
KAD PENGENALAN DI BAWAH UNDANG-
UNDANG YG PERLU ATAU SUAIMANFAAT
KE ATAS ORANG YG DIDAFTARKAN
• MENETAPKAN PENALTI-PENALTI DGN
MANA-MANA KESALAHAN. (DENDA
RM5000.00, PENJARA TIDAK LEBIH 3 TAHUN,
KEDUA-DUANYA)
• MENETAPKAN PERKARA LAIN DI BAWAH
AKTA INI.
KESIMPULAN
1. MENJELASKAN PERUNTUKAN DAN
PERATURAN KHAS BERKAITAN TAHANAN
PENCEGAHAN ORANG-ORANG YG BERGIAT
ATAU MELIBATKAN DIRI DLM PENGEDARAN
DADAH DI DLM ATAU DI LUAR MALAYSIA
2. PROSES PENCEGAHAN DGN MELETAKKAN
ORANG MELAKUKAN AKTIVITI PENGEDARAN
DADAH BOLEH DIKENAKAN PERINTAH
TAHANAN, SEKATAN DAN PENGAWASAN YG
DITETAPKAN OLEH MENTERI.
3. AKTA INI MERUPAKAN AKTA PENCEGAHAN