You are on page 1of 15

Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris

TUJUAN Pengedaran Bahan Digital Bahasa Malaysia dan Bahan Digital English Language untuk kegunaan di semua sekolah rendah di peringkat Tahap 1 bagi sesi persekolahan 2011 (khususnya Tahun 1).

Aktiviti ini adalah sebahagian dari inisiatif untuk menjayakan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Bahan Digital
Transformasi Kurikulum memberi penekanan :
Bahasa Malaysia seni bahasa (cth. pantun, syair, gurindam) & tatabahasa English Language language arts (nursery rhymes, action songs, jazz chants and stories) & phonics

PERANAN DAN FUNGSI BTP DALAM MBMMBI


Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) melaksanakan inisiatif ICT P&P di KPM. (Mesyuarat penyelarasan inisiatif ICT KPM 22 Mei 2008) Dasar MBMMBI yang akan dilaksanakan pada tahun 2011, BTP dipertanggungjawabkan untuk mengkaji dan memperolehi bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang sesuai digunakan di sekolah. (Mesyuarat JK Induk MBMMBI Bil. 3/2009 pada 5 Oktober 2009). Peruntukan RM2 juta telah diluluskan untuk bahan digital BM&BI. (Mesyuarat JK Induk MBMMBI Bil. 2/2010 pada 11 Mei 2010)

CARTA GANTT
2010 2011

J
1 2 3 4 1 2

F
3 4 1

M
2 3 4 1 2

A
3 4 1

M
2 3 4 1 2

J
3 4 1 2

J
3 4 1 2

O
3 4 1 2

S
3 4 1 2

O
3 4 1 2

N
3 4 1 2

D
3 4

J
1

Perancangan perolehan

Proses perolehan, penilaian dan penghantaran

Pembayaran

Kegunaan di sekolah

BIL

PROGRAM

PERKARA/ AKTIVITI

STATUS PELAKSANAAN

DESKRIPSI
Penyediaan Spesifikasi Mesyuarat antara Bahagian Kelulusan Mesyuarat JKPICT dan JPICT Urusan tender Iklan tender di surat khabar dan laman rasmi KPM Penilaian teknikal dan penilaian kewangan telah selesai. Urusan pemberian Surat Setuju Terima. Perancangan untuk penghantaran bahan ke semua Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan semua sekolah rendah

PERATUS

CATATAN

Perancangan dan Penyediaan Dokumen Tender Bahan Digital

100%

Waran peruntukan diterima pada 8 Julai 2010

Proses Pengiklanan
Bahan Digital (BAHASA MALAYSIA dan ENGLISH LANGUAGE ) Tahap 1

100%

Iklan pada 3 Ogos 2010

Penilaian teknikal dan penilaian kewangan

90%

Penilaian telah selesai pada 3 September 2010. SST pada 30 September 2010. Semua PKG akan menerima bahan digital sebelum 15 November 2010

Proses Penghantaran Bahan Digital

10% Semua sekolah rendah akan menerima bahan digital sebelum 30 November 2010

STATUS PELAKSANAAN BIL PROGRAM PERKARA/ AKTIVITI CATATAN

DESKRIPSI

29 Sep 2010: Taklimat kepada semua 15 KPP BTPN. Sebelum 15 Oktober 2010: BTPN akan taklimat/maklum kepada semua 368 PKG untuk penerimaan bahan digital. Sebelum 15 Nov 2010: Semua 368 PKG bersedia menerima bahan digital. Sebelum 30 Nov 2010: PKG akan taklimat 20 hingga 50 sekolah rendah di bawah bimbingan mereka. Sekolah akan hadir ke PKG untuk mengambil bahan digital dan mencubanya. Taklimat penggunaan ringkas. Sebelum 30 Disember 2010: Persediaan rancangan di EduwebTV cara penggunaan bahan digital. Kerjasama antara BTP, BPK, BPG, IPG dan sekolah.

Bahan Digital (BAHASA MALAYSIA dan ENGLISH LANGUAGE ) Tahap 1

Proses Penghantaran Bahan Digital: Perancangan untuk penghantaran bahan ke semua Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan semua sekolah rendah

Pemantauan dilakukan berterusan oleh BTP/BTPN.

SYOR

Ahli mesyuarat dipohon untuk membantu dan memastikan bahan digital Bahasa Malaysia dan English Language bagi pelaksanaan Dasar MBMMBI sampai ke semua sekolah rendah sebelum 15 November 2010.

PELAN TINDAKAN - BTP

Memastikan bahan digital dibekalkan oleh syarikat sampai ke semua PKG sebelum 15 November 2010. Memastikan SAP dikutip dari semua 368 PKG dan 15 BTPN untuk tujuan pembayaran di BTP. Mengusahakan peruntukan. Pemantauan oleh BTP untuk memastikan bahan digital sampai ke semua sekolah rendah.

PELAN TINDAKAN - BTPN

Menyampaikan maklumat MBMMBI ke PKG. Memastikan SAP dikutip dari semua PKG dan diserahkan kepada BTP untuk tujuan pembayaran sebelum 30 November 2010. Random Check of Bahan Digital Memastikan bahan digital yang sampai ke semua PKG diedarkan ke semua Sekolah Rendah sebelum 30 November 2010. Pemantauan oleh BTPN untuk memastikan bahan digital sampai ke semua sekolah rendah tahun ini.

PELAN TINDAKAN - PKG

Mengembalikan SAP kepada BTPN dalam 2 hari penerimaan bahan digital. Memastikan ada rekod pengambilan bahan digital oleh pihak sekolah (boleh gunakan contoh format SAP) Memastikan bahan digital yang sampai ke semua PKG diedarkan ke semua Sekolah Rendah sebelum 30 November 2010. Menguruskan TAKLIMAT PENGAMBILAN/PENGGUNAAN untuk satu Guru BM dan satu Guru BI Tahun 1. Pemantauan oleh PKG untuk memastikan bahan digital digunakan.

HAL-HAL LAIN
Transformasi Kurikulum 2011 Tahun 1 memberi penekanan : Bahasa Malaysia seni bahasa & tatabahasa English Language language arts & phonics

Cadangan BTPN/PKG PROMOSI oleh Pejabat TPM

LAMAN WEB MBMMBI

SURATKHABAR TEMPATAN

Talking Points MBMMBI

APAKAH ITU MBMMBI?

Tujuan MBMMBI Definisi MBMMBI Strategi pelaksanaan MBMMBI Pemansuhan PPSMI secara soft landing Manfaat MBMMBI