Вы находитесь на странице: 1из 4

Grupni zadaci studentima iz kolegija Ambalaa 1.

dodiplomska nastava kolska godina 2012/2013


G r u p a

Redni broj

Prezime

Ime

Datum odravanja seminara

Naziv seminara

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Agati Aneli Baeli Bagi Baki Bani Barei Bego Belan Bilui Biuk Blagojevi Boani Brato Brki Bukal Hetrich Bui Car Crnkovi Curi Cvek ikara uljak ori Davanzo Drezga Dumbovi

Tomislav Lovro Tea Marijan Josip Nina Tamara Anja Andreja Iva Adriana Iris Maa Antonia Mario Matija Ana Ivana Elena Marija Ines Doris Antonija Marija Toni Ivana Goran

Povijesni razvoj ambalae od


23. 10. 2012 .

poetka civilizacije do danas

1. 2.

6. 11. 2012

Informacije na ambalai

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Fuek Gavrani Grgi Grigi Herceg Horjan Horvat Ivanovi Ivoevi Jakovovi Janel Jendri Jergovi Karainec Kedmenec Kelemeni Kessler Kneevi Korda Kosovi Koir Kralj Kumerle Lazar Lonar Lovrec Malnar Marii Marii Mar Martin Martinac Matruko Matekovi Matijevi Mazurek Mihajlica

Marko Davor Tena Emilija Antonia Valentina Domagoj Nina Nenad Kreimir Vjekoslav Monika Enio Tomislav Luka Zlatko Lana Iva Davor Iva Mirna Damir Toni Marko Kristina Ana Lahorka Boris Magdalena Antonio Martina Marijana Lena Iva Dina Andrea Dorijan

13. 11. 2012

Nestandardni oblici ambalae

3. 4. 5.

20. 11. 2012

Transport i skladitenje ambalae

4. 12. 2012

Pametna ambalaa

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Mihi Mikuljan Mileti Mrnjavac Nezi Nieti Njiri Paji Paljetak Pedi Penava Perkovi Petric Potisk Potkraji Prli Radi Sele Radin Maukat 83. Rapaji 84. Ripi 85. Romi 86. Ronevi 87. Rumenovi 88. Smole 89. Soldi 90. Sren 91. Stipani 92. Suac 93. Sviben 94. alov 95. ari 96. eti 97. imuni 98. ipu 99. itum 100. okac

Josip Karlo Goran Kristina Marko Viktorija Ivana Nikolina Juraj Maja Lucija Ivana Petra Jelena Marko Matija Valentina Marija Marko Martina Nina Josip Ana Darija Jure-Ante Josipa Ela Ana Marija Nika Josip Maja Paola Miroslav Monika Gabrijela Tea

11. 12. 2012

Zatita ambalaom

6. 7. 8.

18. 11. 2012

Reklama ambalaom

15. 1. 2013

Standardni i nestandardni materijali za izradu ambalae

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

paleta terc ubat uti-Stanec Tomaegovi Topoli Topoli Trakotanec Turi Uranija Valjak Vigan Viljevac Vlai Vlai Vojvodi Zulijani aja ii

Ivana Ana Tea Mateja Dario Ante Bojan Tea Petra Danijel Ana KatarinaMarija Branimir Matko Martina Ivana Neven Ivica Ana

29. 1. 2013

Ambalaa budunosti

9.