You are on page 1of 7

@CONNECT

@SET {softver} =B0708R039E


@SET {TGnumber} =""
@SET {SIG} =CONC
@SET {GSMBAND} =GSM900
@SET {TXPWER} =47
@SET {CFTEI} =62
@SET {DipNo} = "0RBL2"
@SET {DevRange} ="RBLT2-1&&-31"
@SET {DCPRange} ="1&&31"
@SET {CHGRP} ="0&1"
@SET {TRX0} =0
@SET {TRX1} =1
@SET {TRX2} =2
@SET {TRX3} =3
@SET {TRX4} =4
@SET {TRX5} =5
@SET {TRX6} =6
@SET {TRX7} =7
@SET {TRX8} =8
@SET {TRX9} =9
@SET {TRX10} =10
@SET {TRX11} =11
@FORM CREATE "SITE MANAGE OBJECT DEFINITIONS"
@FORM TEXT "Enter &TG Number " 2 2 30 2
@FORM EDITTEXT {TGnumber} 20 2 15
@FORM TEXT "Enter &Site Name " 2 7 30 2
@FORM EDITTEXT {Sitename} 20 7 20
@FORM TEXT "BTS Soft&ware " 2 12 30 2
@FORM EDITTEXT {softver} 20 12 15
@FORM TEXT "Terminal ID (TEI) " 2 17 30 2
@FORM EDITTEXT {CFTEI} 20 17 15
@FORM TEXT "GSM BAND " 2 22 30 2
@FORM EDITTEXT {GSMBAND} 20 22 15
@FORM TEXT "Dip Number" 2 27 30 2
@FORM EDITTEXT {DipNo} 20 27 15
@FORM TEXT "DCP Range" 2 32 30 2
@FORM EDITTEXT {DCPRange} 20 32 15
@FORM TEXT "BTS Configuration" 2 37 30 2
@FORM TEXT "TRX Number0" 2 42 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX0} 20 42 15
@FORM EDITNUMBER {TRX0} 20 42 15
@FORM TEXT "TRX Number1" 2 47 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX1} 20 47 15
@FORM EDITNUMBER {TRX1} 20 47 15
@FORM TEXT "TRX Number2" 2 52 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX2} 20 52 15

@FORM EDITNUMBER {TRX2} 20 52 15


@FORM TEXT "TRX Number3" 2 57 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX3} 20 57 15
@FORM EDITNUMBER {TRX3} 20 57 15
@FORM TEXT "TRX Number4" 37 42 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX4} 52 42 15
@FORM EDITNUMBER {TRX4} 52 42 15
@FORM TEXT "TRX Number5" 37 47 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX5} 52 47 15
@FORM EDITNUMBER {TRX5} 52 47 15
@FORM TEXT "TRX Number6" 37 52 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX6} 52 52 15
@FORM EDITNUMBER {TRX6} 52 52 15
@FORM TEXT "TRX Number7" 37 57 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX7} 52 57 15
@FORM EDITNUMBER {TRX7} 52 57 15
@FORM TEXT "TRX Number8" 72 42 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX8} 85 42 15
@FORM EDITNUMBER {TRX8} 85 42 15
@FORM TEXT "TRX Number9" 72 47 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX9} 85 47 15
@FORM EDITNUMBER {TRX9} 85 47 15
@FORM TEXT "TRX Number10" 72 52 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX10} 85 52 15
@FORM EDITNUMBER {TRX10} 85 52 15
@FORM TEXT "TRX Number11" 72 57 30 2
@FORM EDITTEXT {TRX11} 85 57 15
@FORM EDITNUMBER {TRX11} 85 57 15
@FORM TEXT "Cell Sector&1 " 45 2 30 2
@FORM EDITTEXT {CSector1} 59 2 15
@FORM TEXT "Cell Sector&2 " 45 7 30 2
@FORM EDITTEXT {CSector2} 59 7 15
@FORM TEXT "Cell Sector&3 " 45 12 30 2
@FORM EDITTEXT {CSector3} 59 12 15
@FORM TEXT "Signal Type" 45 17 30 2
@FORM EDITTEXT {SIG} 59 17 15
@FORM TEXT "Transmit Power" 45 22 30 2
@FORM EDITTEXT {TXPWER} 59 22 15
@FORM TEXT "Device Range" 45 27 30 2
@FORM EDITTEXT {DevRange} 59 27 15

@FORM TEXT "Channel Group" 45 32 30 2


@FORM EDITTEXT {CHGRP} 59 32 15
@FORM RUN
@CONNECT
@LOG ON C:\{Sitename}.txt
!-----------------------------------------------------------------------;
!--------- TRANSCEIVER GROUP DEFINITIONS --------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
!RXMOI:MO=RXOTG-{TGnumber},COMB=HYB,RSITE={Sitename},SWVER={softver};
!RXMOC:MO=RXOTG-{TGnumber},FHOP=SY;
!RXMOI:MO=RXOCF-{TGnumber},TEI={CFTEI},SIG={SIG};
!RXMOI:MO=RXOIS-{TGnumber};
!RXMOI:MO=RXOCON-{TGnumber},DCP=64&&87;
!RXMOI:MO=RXOTF-{TGnumber},TFMODE=SA;
!-----------------------------------------------------------------------;
!--------- TRANSCEIVER UNIT DEFINITIONS --------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@IF {TRX0} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER1
@IF {TRX0} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER1
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-0 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-0,TEI=0,DCP1=178,DCP2=179&&186,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-0,CELL={CSector1};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-0,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-0,CELL={CSector1};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-0,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-0-0&&-7;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER1
@IF {TRX1} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER2
@IF {TRX1} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER2
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-1 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-1,TEI=1,DCP1=187,DCP2=188&&195,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-1,CELL={CSector1};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-1,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-1,CELL={CSector1};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-1,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-1-0&&-7;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER2
@IF {TRX2} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER3
@IF {TRX2} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER3
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-2 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-2,TEI=2,DCP1=196,DCP2=197&&204,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-2,CELL={CSector1};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-2,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-2,CELL={CSector1};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-2,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-2-0&&-7;

!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER3
@IF {TRX3} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER4
@IF {TRX3} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER4
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-3 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-3,TEI=3,DCP1=205,DCP2=206&&213,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-3,CELL={CSector1};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-3,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-3,CELL={CSector1};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-3,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-3-0&&-7;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER4
@IF {TRX4} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER5
@IF {TRX4} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER5
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-4 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-4,TEI=4,DCP1=214,DCP2=215&&222,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-4,CELL={CSector2};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-4,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-4,CELL={CSector2};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-4,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-4-0&&-7;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER5
@IF {TRX5} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER6
@IF {TRX5} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER6
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-5 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-5,TEI=5,DCP1=223,DCP2=224&&231,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-5,CELL={CSector2};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-5,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-5,CELL={CSector2};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-5,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-5-0&&-7;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER6
@IF {TRX6} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER7
@IF {TRX6} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER7
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-6 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-6,TEI=6,DCP1=232,DCP2=233&&240,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-6,CELL={CSector2};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-6,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-6,CELL={CSector2};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-6,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-6-0&&-7;

!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER7
@IF {TRX7} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER8
@IF {TRX7} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER8
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-7 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-7,TEI=7,DCP1=241,DCP2=242&&249,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-7,CELL={CSector2};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-7,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-7,CELL={CSector2};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-7,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-7-0&&-7;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER8
@IF {TRX8} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER9
@IF {TRX8} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER9
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-8 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-8,TEI=8,DCP1=250,DCP2=251&&258,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-8,CELL={CSector3};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-8,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-8,CELL={CSector3};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-8,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-8-0&&-7;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER9
@IF {TRX9} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER10
@IF {TRX9} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER10
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-9 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-9,TEI=9,DCP1=259,DCP2=260&&267,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-9,CELL={CSector3};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-9,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-9,CELL={CSector3};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-9,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-9-0&&-7;
!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER10
@IF {TRX10} = "" THEN GOTO TRX_NUMBER11
@IF {TRX10} = "-" THEN GOTO TRX_NUMBER11
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-10 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-10,TEI=10,DCP1=268,DCP2=269&&276,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-10,CELL={CSector3};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-10,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-10,CELL={CSector3};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-10,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-10-0&&-7;

!-----------------------------------------------------------------------;
!-----------------------------------------------------------------------;
@LABEL TRX_NUMBER11
@IF {TRX11} = "" THEN GOTO CONTINUE
@IF {TRX11} = "-" THEN GOTO CONTINUE
@COMMENT *** DEFINITIONS FOR RXOTRX-{TGnumber}-11 ****
!RXMOI:MO=RXOTRX-{TGnumber}-11,TEI=11,DCP1=277,DCP2=278&&285,SIG={SIG};
!RXMOC:MO=RXOTRX-{TGnumber}-11,CELL={CSector3};
!RXMOI:MO=RXOTX-{TGnumber}-11,BAND={GSMBAND},MPWR={TXPWER};
!RXMOC:MO=RXOTX-{TGnumber}-11,CELL={CSector3};
!RXMOI:MO=RXORX-{TGnumber}-11,BAND={GSMBAND},RXD=AB;
!RXMOI:MO=RXOTS-{TGnumber}-11-0&&-7;
@LABEL CONTINUE
! -------------------------------------------------------------------------;
! -------------------------------------------------------------------------;
!RXTCI:MO=RXOTG-{TGnumber},CELL={CSector1},CHGR={CHGRP};
!RXTCI:MO=RXOTG-{TGnumber},CELL={CSector2},CHGR={CHGRP};
!RXTCI:MO=RXOTG-{TGnumber},CELL={CSector3},CHGR={CHGRP};

!-----------------------------------------------------------------------;
!----- ABIS TIMESLOTS DEFINITIONS --------------------------------------;
!RXAPI:MO=RXOTG-{TGnumber},DEV={DevRange},DCP={DCPRange};
!DTDII:DIP={Sitename},DEV=RXODPI-{TGnumber};
!DTBLE:DIP={DipNo};
!DTBLE:DIP={Sitename};
!EXDAI:DEV={DevRange};
!BLODE:DEV={DevRange};
!STDEP:DEV={DevRange};
!----------------------------------------------------------------------;
!----------------------------------------------------------------------;
!RXESI:MO=RXOTG-{TGnumber},subord;
!RXBLE:MO=RXOTG-{TGnumber},subord;
!----------------------------------------------------------------------;
!----------------------------------------------------------------------;
!----------------------------------------------------------------------;
!---CELL ACTIVATING DEFINITIONS--------------------------------------;
!RLSTC:CELL={CSector1},STATE=ACTIVE;
!RLSTC:CELL={CSector2},STATE=ACTIVE;
!RLSTC:CELL={CSector3},STATE=ACTIVE;
@CONFIRM ****THE FILE IS STORED IN C:\{Sitename}.txt *****
@COMMENT ---- END -------------------------------------------------------------------------------------------@LOG OFF