You are on page 1of 1

Bab 1: Latihan 3

21 Jun 2012

1. Berdasarkan maklumat dan urus niaga dibawah: a. Tentukan akaun yang didebit dan akaun yang dikredit bagi setiap urus niaga. b. Catatkan kesan setiap urus niaga ke atas aset, ekuiti dan liabiliti Akaun didebit Kesan ke atas aset, ekuiti Akaun dikredit Kesan ke atas aset, ekuiti dan liabiliti dan liabiliti 1 Belian Ekuiti (belanja) bertambah Tunai Aset berkurang 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) Beli barang niaga dengan tunai. (Contoh) Jual barang niaga dengan tunai Beli barang niaga secara kredit Jual barang niaga secara kredit Beli kenderaan secara kredit Beli perabot dengan tunai Jual alatan pejabat dan terima tunai Jual komputer terpakai dan terima cek. Jual kereta secara kredit. Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi Ambilan wang tunai untuk kegunaan peribadi Ambilan wang tunai dibank untuk kegunaan peribadi Bayar sewa rumah kediaman dengan wang tunai pejabat. Ambil perabot pejabat untuk rumah kediaman pemilik Pulangan belian Pulangan jualan Bayar gaji dengan tunai. Bayar gaji menggunakan cek. Bayar gaji terakru Terima wang tunai daripada penghutang Terima cek daripada penghutang Bayar pemiutang dengan tunai Bayar pemiutang dengan cek Beri diskaun kepada penghutang Terima diskaun daripada pemiutang. Terima tunai untuk sewa Terima cek untuk sewa Bayar sewa dengan tunai Bayar sewa dengan cek Ambil barang niaga sebagai sampel jualan Ambil barang niaga untuk promosi Pindahkan tunai pejabat ke akaun bank perniagaan Pindahkan tunai di bank ke tunai pejabat Bawa masuk van peribadi untuk kegunaan perniagaan Menjelaskan bil elektrik dengan tunai. Menerima faedah atas simpanan tetap Membayar faedah atas pinjaman bank