You are on page 1of 1

XIII- 2013 13th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2013

MOSTOVI SA ELEMENTIMA ZA SEIZMIKU IZOLACIJU I ABSORBCIJU SEIZMIKE ENERGIJE Slavko Zdravkovi1, Dragoslav Stoji2, Sran ivkovi 3, Neboja Davidovi4, Sandra akovi5 Graevinsko arhitektonski fakultet, Univerzitet u Niu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Ni, Srbija Abstract: Poznato je da kod jakih zemljotresa dolazi do neelastinog ponapanja konstrukcija, ali se za analizu konstrukcija u praksi jo uvek u pretenoj meri upotrebljava elastina analiza. Uticaj neelastinog ponaanja uzima se u obzir korekcijom rezultata dobijenih elastinom analizom. Mostovi i vijdukti, kao objekti saobraajnica iji trokovi u pojedinim sluajveima iznose i preko trideset postood cene saobraajnice zahtevaju stabilnost kako u svakodnevnoj eksploataciji, tako i ri elementarnim nepogodama. Polazei od napred reenog u radu se analizira teorijski i praktino reavanje stabilnosti i bezbednosti mostova pa je zatokonstruisano novo leite koje je eksperimentalno ispitano do loma u prirodnoj veliini.Pri tome se dolo do novog model (Slavkov model) u zavisnosti sila pomeranje. Pri analizi na realno dejstvo zemljotresa proraun je izvren za trajanje zemljotresa od 10 sec ( T=0.002sec)uz korienje specijalno napisanog kompijuterskog programa. Analiza je izvrena za vie kombinacija elemenata za seizmiku izolaciju i absorbciju seizmike energije. Key words: most, leite, seizmika energija, izolacija i absorbcija, zatita

Slavko Zdravkovi, Prof. Dr., Expert of the Federal Ministry of science, technology and development in the field: Civil engineering, Aseismic engineering, Bridge stability, The Faculty of Civil Engineering and Architecture in Ni, Aleksandra Medvedeva 14, Ni, Serbia, slavko.zdravkovic@gaf.ni.ac.rs 2 Dragoslav Stoji, Prof. Dr., The Faculty of Civil Engineering and Architecture in Ni, Aleksandra Medvedeva 14, Ni, Serbia, slavko.zdravkovic@gaf.ni.ac.rs 3 Sran ivkovi, Mr asistent, srle.26@nadlanu.com 4 Neboja Davidovi, Mr asistent, dnebojsa@gaf.ni.ac.rs 5 Sandra akovi, specijalista graevinski inenjer, sandrasakovic@hotmail.com