You are on page 1of 13

PROSES PEMBENTUKAN

PERLEMBAGAAN

Disediakan oleh:
Wan Hafizah bt Wan Husain
Siti Zaleha bt Abdul Hamid
PISMP 3.06
SOALAN TUTORIAL:

Menggalurkan proses pembentukan


perlembagaan
1946 1949 1963
1 April 1946 Jawatankuasa Hubungan Perlembagaan
Antara Kaum (CLC) Malaysia 1963
(Perlembagaan Malayan
Union)

1 1957
1 Februari 1948 (Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan
Tanah Melayu 1948) Kemerdekaan 1957
1946
1 April 1946 (Perlembagaan Malayan Union)

British Military Administration (BMA) telah dibubarkan pada bulan


Mac 1945.
diikuti dengan pembentukan Kesatuan Tanah Melayu (Malayan
Union) pada 1 April 1946.
terbentuk hasil dari Perjanjian Mac Michael pada tahun 1945.
Perjanjian ini memberi peruntukan kepada British bagi mentadbir
Tanah Melayu dalam perintah-dalam-Majlis berpandukan kepada
Arahan Diraja (Royal decree) bertarikh 23 Mac 1946.
semua peristiwa yang berlaku ini dipanggil sebagai
Perlembagaan Kesatuan Tanah Melayu 1946.
Bagaimanapun, perlembagaan dan perjanjian ini mendapat
tentangan yang kuat dari raja-raja Melayu dan Rakyat Tanah
1948
1 Februari 1948 (Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948)

Perjanjian ini dikenali sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah


Melayu 1948.
Hasil dari perjanjian ini satu perlembagaan baru telah digubal
dan berkuat kuasa pada 1 Februari 1948 = Perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu, 1948.
Mengikut perjanjian ini, Kerajaan Pusat akan mengandungi
seorang Pesuruhjaya Tinggi British, sebuah Majlis Mesyuarat dan
sebuah Majlis Perundangan.
Majlis Perundangan (Legislative Council) mempunyai anggota
rasmi dan sebilangan besar anggota tidak rasmi akan dipilih dan
dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British.
1949
Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (1949) terdiri daripada


pelbagai hubungan etnik telah berusaha menyelesaikan masalah
perlembagaan, politik dan ekonomi.
Ia wujud kerana permintaan yang berlainan daripada pelbagai
etnik.
CLC ditubuhkan secara tidak rasmi untuk membincangkan isu
seperti kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu
serta dasar pendidikan.
Melalui CLC ini pemimpin dari pelbagai golongan etnik
berbincang secara terbuka mengenai permasalahan yang wujud
dan mencari jalan penyelesaian.
tokoh yang menganggotai jawatankuasa ini ialah Dato’
Onn Jaafar, Dato’ Abdul Wahab Abdul Aziz, Tan Cheng
Lok, C.C. Tan, Dr. J. S. Goonting dan E.E.C.
Thuraisingham.
Kebanyakan cadangan CLC telah dimasukan ke dalam
usul-usul perundangan yang diluluskan oleh Majlis
Perundangan Persekutuan.
Jawatankuasa ini telah berjaya memupuk
persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum.
1957
Perlembagaan Kemerdekaan 1957
1963

Perlembagaan Kemerdekaan 1957


Pada 9 Julai 1963, kerajaan-kerajaan Persekutuan Tanah
Melayu, United kingdom, Borneo Utara, Sarawak dan
Singapura telah menandatangani Perjanjian Malaysia
Borneo Utara, Sarawak dan Singapura akan bersekutu
dengan negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu yang sedia
ada, dan persekutuan ini dinamakan Malaysia.
Parlimen Persekutuan Tanah Melayu telah meluluskan Akta
Malaysia untuk meminda Perkara 1(1) dan Perkara (2)
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
Akta ini berkuatkuasa pada 16 September 1963. Pada masa
yang sama juga Queen Great Britain melepaskan bidang
kuasa baginda di Borneo Utara, Sarawak dan Singapura.
Maka dengan ini wujudlah Persekutuan Malaysia yang
merdeka dan berdaulat dengan mempunyai
perlembagaannya sendiri.
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, telah
dijadikan asas kepada penggubalan Perlembagaan
Persekutuan Malaysia.
Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah diisytiharkan
pada 16 September 1963.
Bagi sabah dan Sarawak draf Perlembagaan Persekutuan
Malaysia telah dilampirkan dalam Jadula Perjanjian Malaysia
dan perlembagaan itu kemudiannya telah diisytiharkan
sebagai Perlembagaan Negeri Sabah dan Sarawak.
tamat