You are on page 1of 3

Dr proc pen curs 9 In afara acestor reg exista si ecarea apelulind juispoz specif privind jud apelulu Particip

procurorului este oblig in toate cauzele. In apel partile dobandesc denumiri specifice, respectiv apelant si intimat . in privinta sedintei de jud specific in apel este faptul ca etapa cercet jud in care se admin probele este mult mai restransa deoarece in apel se verifica materialul probator de la dosar si mai pot fi admin probe noi cu precizarea ca acest lucru nu este oblig. In etapa dezbaterilor este o alta ordine in care se ia cuvantul respectiv: apelant, intimat si procuror. Daca apelul a fost declarat de procuror , acesta va lua primul cuvantul. Ultimul cuvant in apel revine inculpatului, cu precizarea ca acest cuvant poate fi luat si prin aparator , nu personal , astfel cum prevad dispoz art 341CPP pt judecata in prima instanta. In privinta hot care se pron , in apel aceasta este o decizie si nu o sentinta astfel cum se pronunta in prima instanta. In ceea ce priveste deliberarea trb precizat ca in apel poate interveni completul de divergenta in situatia in care cei 2 judecatori care participa la judecarea apelului nu cad de accord asupra solutiei ce urmeaza a fi pronuntata. Solutiile care pot fi pronuntate in apel(solutionarea apelului) In apel pot fi pronuntate 2 solutii: respingerea apelului, admiterea apelului. Respingerea apelului poate fi pronuntata in urmatoarele 3 cazuri: 1. Daca apelul este tardiv(a fost introdus dupa expirarea termenului general de apel de 10 zile si nu ne aflam in nici una din cele 2 situatii prevazute de art 364 si 365 CPP care sa permita fie repunerea in termen sau sa se constate ca apelul a fost declarat peste termen din cauze obiective)/ 2. Respingerea apelului ca inadmisibil. Aceasta solutie se pron atunci cand apelul este declarat impotriva unei hot care prin lege nu poate fi atacata cu apel sau atunci cand apelul este declarat de catre un subiect care nu are calitatea procesuala necesara. 3. cand apelul este nefondat. Aceasta solutie se pronunta daca se constata ca hot atacata cu apel este legala si temeinica in raport de probele administrate in cazua . Admiterea apelului are drept consecinta desfiintarea hot pronuntate In prima instanta si atacata prin apel . desfiintarea hot poate avea loc fie cu retinerea cauzei spre rejudecare , fie cu trimitere spre rejudecare la prima instanta . rejudecarea cauzei la prima instanta poate intervenii atunci cand judecata a avut loc in lipsa unei parti nelegal citate sau cand judecata in prima instanta a avut loc in lipsa unei parti legal citata dar care a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate sau cand prima instanta a incalcat acele reguli prevazute expres de lege sub sanctiunea nulitatii absolute prevaz de art 197 alin 2 lit a CPP. Rejudecarea mai poate avea loc, in urma admiterii apelului , cu trimitere la instanta competenta in situatia in care instanta care a judecat cauza in prima instanta desi nu era competenta . Inafara celor 3 solutii de admitere mai exista si o solutie complementara, astfel este posibil ca u=in urma admiterii apleului sa se dispuna restituirea cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi pen

atunci cand se constata ca in faza de urm pen au fost incalcate anumite dispoz prevazute expres sub sanct nulitatii absolute conf art 197 alin 2 lit a CPP. In privinta continutului si a structurii deciziei pronuntate in apel se aplica aceleasi reguli ca si in cazul sentintei , decizia avand 3 parti respectiv partea introductiva(practicaua), considerentele(partea expozitiva), dispozitivul. In urma rejudecarii cauzei penale , ca efect al admiterii apelului se aplica regulile de judecata

Recursul Potrivit art 385 de la indice 1 la indice 21 din CPP. Hotararile care pot fi atacate cu recurs: sentintele pronuntate de judecatorii in cauzrile prevaz de lege cu mentiunea ca pot fi atacate cu recurs / sentintele privind infract pt care punerea in miscare a act pen se face la plangerea prealabila a pers vatamate potrivit art 279 alin 2 lit a CPP/ sentintele pronuntate de tribunalele militare privind infractiunile contra ordinei si disciplinei militare , care sunt sanctionate de lege cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani de inchisoare / sentintele pron de curtile de apel si de curtea miltara de apel/ sentintele pronuntate in prima instanta de sectia penala a ICCJ/ deciziile pron ca instanta de apel de tribunale, tribunalele militare , curtile de apel si curtea militara de apel/ sentintele pronuntate in materia executarii hot pen cu exceptia cazului cand legea prevede altfel precum si cele privind reabilitarea. Incheierile pot fi atacate cu recurs numai odata cu fondul , respectiv odata cu sentina sau decizia pronuntata cu exceptia cazurilor cand potrivit legii pot fi atacate separat cu recurs . Recursul declarat impotriva sentintei sau deciziei se socoteste ca fiind facut si impotriva incheierilor, chiar daca acestea au fost date dupa pronuntarea hotararii. Titularii recursului: Potriv art 385 CPP, pot face recurs pers mentionate la apel din art 362 din acc cod. Astfel recursul poate fi declarat de procuror in privinta ambelor laturi ale procesului penal , de catre inculpat in privinta ambelor laturi, de catr partea vatamata numai in privinta laturii penale , de catre partea civila si partea responsabila civilmente in privinta ambelor laturi, de catre martori/experti/interpreti/aparatori dar numai in privinta cheltuielilor judiciare cuvenite , si de catre orice persoana ale carei interese legitime au fost vatamate printr-un act sau o masura dispusa de instanta . Termenul de recurs : Termenul general de recurs este de 10 zile , daca legea nu dispune altfel. Pt procuror termenul de recurs curge de la pronuntare . daca procurorul nu a participat la dezbateri termenul de recurs curge de la inregistrarea la parchet a dosarului trimis de instanta. Pt parti termenul de recurs curge de la pronuntare pt cei prezenti la dezbateri sau la pronuntare , iar pt cei care au lipsit atat la dezbateri cat si la pron , cat si pt inculpatul detinut, militar in termen,

rezervist , militar in termen redus , sau elev al unei instit militare , precum si pt inculpatul internat intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical edducativ, care au lipsit de la pronuntare , termenul de recurs curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv. In cazul recursului declarat de expert, martor, interpret , aparator, recursul poate fi exercitat de indata dupa pronuntarea incheierii prin cares-a dispus asupra cheltuieililor judiciare si cel mai tarziu in 10 zile de la pronuntarea sentintei prin care s-a solutionat cauza.. Repunerea in termen . Recusul declarat dupa expirarea termenului este considerat ca fiind efectuat sau facut in termen daca sunt indeplinite 2 conditii: 1. Intarzierea sa fie determinata de o cauza temeinica de impiedecare(ex: inculpatul a fost citat la o alta adresa/ inculpatul se afla internat in spital) 2. Promovarea cererii de recurs sa fie facuta in cel mult 10 ziel de la inceperea executarii pedepsei sau a despag civile.