You are on page 1of 17

1.

PENGENALAN Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa mempunyai 10 buah blok yang terdiri daripada blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan K. Pusat Sumber Sekolah berada di blok A aras satu. 2. VISI Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara

3. MISI Memastikan bahawa pelajar dan guru merupakan pengguna idea-idea dan maklumat yang berkesan merentasi beberapa objektif khusus : Untuk menawarkan kemudahan dan laluan intelektual kepada maklumat. Untuk menawarkan kemudahan dan laluan fizikal kepada maklumat. Untuk menawarkan kemudahan pengalaman belajar yang menggalakkan pengguna menjadi pelanggan yang pelbagai dan mencipta maklumat yang mahir. Untuk menawarkan kepimpinan, pengajaran dan bantuan rundingcara dalam penggunaan teknologi maklumat dan pengajaran. Untuk menawarkan sumber-sumber dan aktiviti-aktiviti yang dapat menyumbang kepada pembelajaran sepanjang hayat. Untuk menawarkan kemudahan yang berfungsi sebagai pusat maklumat sekolah. Untuk menawarkan dan membekalkan sumber-sumber dan aktiviti-aktiviti pembelajaran.

4. MOTO Pusat Sumber Nadi Ilmu 5. PIAGAM PELANGGAN "KE ARAH INOVASI DALAM PENDIDIKAN" Menyediakan semua kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematik kepada guru dan pelajar. Merancang dan melaksanakan semua rancangan dan aktiviti mengikut jadual yang telah ditetapkan. Memberi layanan yang terbaik kepada guru dan pelajar yang menggunakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran di dalam Pusat Sumber Sekolah. Memberi khidmat nasihat, tunjuk ajar dan galakan kepada guru dan pelajar bagi mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan khidmat pengawas Pusat Sumber Sekolah yang penuh dedikasi dan beriltizam penuh terhadap tugas yang diamanahkan. 6. FALSAFAH Proses pengajaran dan pembelajaran belum mencapai tahap kesempurnaan jika ketiadaan sumber-sumber bantuan pengajaran. Kewujudan PSS dapat merealisasikan jalinan dua hala di antara murid dan guru. Kejituan dan kewujudan sesi interlude yang berlaku di bilik darjah bergantung kepada tahap keberkesanan serta kekerapan penglibatan seseorang individu terhadap pusat sumber. Keceriaan dan iklim PSS yang sehaluan dengan perkembangan mental mendorong lagi ke arah mencapai tangga kemahiran yang optima.

7. MATLAMAT Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan komputer. 8. OBJEKTIF Meningkatkan taraf pengajaran pembelajaran dan prestasi pencapaian akademik. Menggalakkan murid-murid dan guru-guru menggunakan kemudahan pengajaran-pembelajaran supaya mereka tidak semata-mata bergantung kepada buku teks dan kaedah chalk dan talk sahaja. Menggalakkan tabiat belajar sendiri, tabiat gemar membaca, tabiat ingin tahu atau bertanya di kalangan murid-murid melalui penggunaan bahan di Pusat Sumber Sekolah. Membantu guru-guru dan murid-murid dalam usaha menghasil dan menilai berbagai alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai untuk memenuhi keperluan murid-murid yang berbeza antara satu sama lain.
3

Melatih murid-murid menggunakan perkidmatan mengesan maklumat, membuat kerja rujukan serta menggunakan alat-alat hardware.

9. KONSEP Suatu tempat o Merupakan satu suasana pembelajaranan yang selesa bukan sekadar tambahan kepada bilik darjah

Koleksi o Pusat peroleh sumber dan maklumat yang diperlukan untuk pelajaran

Perkhidmatan o Memberi kemudahan mendapat dan mengamalkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk pembelajaran

Agen Perubahan o Bergerak ke arah pengembangan potensi dan minat individu serta kejasama kumpulan

10. KEMUDAHAN DAN PERATURAN Bahan-bahan Pusat Sumber o o o o o Bahan untuk pinjaman biasa Bahan rujukan Majalah dan surat khabar Risalah Ensiklopedia

Keahlian o Terbuka kepada semua kakitangan akademik dan pelajar SMK Raja Muda Musa

Waktu Penggunaan Pusat Sumber o Isnin Khamis 4

10.20 10.40 pagi (Menengah Bawah) 11.00 11.20 pagi (Menengah Atas) 2.30 4.30 petang o Jumaat 9.50 10.10 pagi (Menengah Bawah) 10.30 10.50 pagi (Menengah Bawah) 12.30 3.30 petang Pusat Sumber ditutup pada hari Sabtu, Ahad dan Cuti Umum. Pinjaman dan Pemulangan Buku o o o o o o o o o Pengguna hanya dibenarkan meminjam sebanyak 2 naskah buku sahaja dalam satu jangka masa. Proses pinjaman dan pemulangan perlu dilakukan di kaunter dan diuruskan oleh Pengawas PSS. Pelajar boleh meminjam buku selama 1 minggu manakala guru-guru boleh meminjam selama 1 bulan. Pengguna yang lewat memulangkan buku akan dikenakan denda sebanyak 10 sen sehari dan maksima RM 10.00 untuk sebuah buku. Pelajar yang menghilangkan buku akan dikenakan denda mengikut harga asal buku tersebut. Majalah, surat khabar dan ensiklopedia tidak boleh dipinjam. Pengguna adalah bertqnggungjawab ke atas semua buku yang dipinjam. Cuba elakkan daripada meminjam buku yang telah rosak dan koyak. Pengguna yang telah merosakkan buku akan dikenakan bayaran denda mengikut tahap kerosakan. Pelajar tidak dibenarkan menggunakan kad pelajar lain.

Penggunaan Pusat Sumber o Pelajar dilarang tidur, membuat bising atau melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mengganggu.

o o o o o o o o o o

Pelajardilarang mengoyakkan atau menconteng baha-bahan dari Pusat Sumber. Denda akan dikenakan bagi membayar gantirugi mengikut harga bahan tersebut. Pelajar dikehendaki menunjukkan semua buku dan fail kepada pengawas bertugas semasa hendak keluar dari Pusat Sumber. Pelajar yang didapati cuba membawa keluar bahan-bahan dari Pusat Sumber tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan sewajarnya. Pelajar tidak dibenarkan membawa sebarang makanandan minuman ke dalam Pusat Sumber. Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk beg atau barang-barang sepertinya. Pelajar dilarang memasuki ruang kuanter kecuali Pengawas Pusat Sumber. Pelajar tidak dibenarkan bermain dengan suis elektrik. Pelajar tidak dibenarkan memasukki Pusat Sumber semasa waktu P&P kecuali dengan kebenaran bertulis atau pengawasan guru. Pengguna Pusat Sumber tidak dibenarkan membawa masuk semula buku yang sedanga dipinjam kecuali untuk tujuan pemulangan. Guru-guru Pusat Sumber dan Pengawas Pusat Sumber berhak menegur fan mengenakan tindakan disiplin kepada pelajar yang melakukan kesalahan, bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan.

Pakaian o o Pelajar dimestikan memakai pakaian seragam sekolah pada waktu persekolahan ketika berada di dalam Pusat Sumber. Pelajar juga dimestikan memakai pakaian seragam sekolah pada waktu petang.

Lain-lain o o Pelajar mestilah menjaga kebersihan Pusat Sumber. Peraturan-peraturan di atas adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

11. JAWATANKUASA INDUK PSS

PENGERUSI DATIN HJH ROIGA BT TAIB (PENGETUA) TIMBALAN PENGERUSI PN HJH PARIDAH BT HJ HASHIM (PK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1 TN HJ KAMARUDDIN B MOHD HASHIM (PK HEM)

NAIB PENGERUSI 2 TN HJ SHAHRIL B SUKIRMAN (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA PN SITI HAIDA BT MD YUS OFF (GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA) AJK

PN HJH NURALIZ A GK SAINS

EN KOK KAM PENG GK KEMANUSIAAN

PN MASHITAH GK BAHASA

PN NORMALA GK VOKA & TEKNIK

12. JAWATANKUASA KERJA PSS

PENGERUSI Datin Hjh Roiga bt Taib (Pengetua) 7

NAIB PENGERUSI Pn Hjh Paridah bt Hj Hashim (PK Pentadbiran) SETIAUSAHA Pn Siti Haida bt Md Yusoff (Guru Perpustakaan & Media) AJK Cik Naziroh bt Abd Shomad Unit Perpustakaaan & Bilik Tayang Pn Rosimah bt Zakaria Unit Bank Item Pn Khairiah bt Mohd Yusof Unit Elektronik & Media Cik Rohaya bt Samsuddin Unit Laluan Ilmu Pn Ramadhiyah bt Abd Karim Unit Nilam (BM) Cik Nani Asyikin bt Abd Halim Unit Nilam (BI) Pn Nor Hafizah bt Harith Unit Pendidikan Khas

13. CARTA ORGANISASI PENGAWAS PUSAT SUMBER

Penasihat Datin Hjh Roiga bt Taib Pengetua 8

Ketua Pengawas PSS Nurul Husna bt Razman Pen. Ketua Pengawas Mohd Amin b Saiful Azar Setiausaha Nur Azleen Azweena Pen Setiausaha Saro a/p Sinatathamby Bendahari Asarul Azra bt Ahmad Fuat Pen.Bendahari Nur Azreen Azweena

Biro Proses & Teknik Ar Razzi b Azman Biro Nilam Nor Diyana Anissa Biro BBBM Nor Hamirra Biro Bank Item Norsiah bt Abd Rashid Biro Keceriaan Siti Bainun Biro Inventori Mohd Nasrullah

Biro Automasi Nurul Husna Biro Bilik Tayang Azniza Biro Disiplin Mohd Amin Biro Rak Azimah bt Azuan Biro Promosi Mohd Alif Haikal

14. Peraturan Pengawas PSS Pakaian Seragam PSS 1. Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir.
9

- Pengawas perempuan berbaju coklat muda, bertudung coklat muda dan berkain coklat gelap - Pengawas lelaki berbaju coklat muda, berseluar coklat gelap dan bertali leher 2. Majlis Perlantikan - Pengawas PSS diberi watikah perlantikan. - Perlantikan rasmi dijalankan semasa majlis perhimpunan rasmi

15. Tugas Jawatankuasa Pengawas PSS KETUA PSS Mempengerusikan setiap mesyuarat J/K Pengawas Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat

PENOLONG KETUA PSS Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua PSS Menjalannkan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS

SETIAUSAHA Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Menyediakan Laporan aktiviti untuk direkodkan

NAIB SETIAUSAHA Menjalan tugas S/U semasa ketiadaannya Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan
10

BENDAHARI Menerima wang yang dikutip daripada hasil denda, jualan kad dan aktiviti yang dijalankan Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat Menyediakan Laporan Kewangan

AJK HARIAN Memastikan PSS yang bertugas dibawahnya melaksanakan semua tugas yang diberi Mencatat kedatangan Pengawas Menyediakan Laporan kehadiran Pengawas PSS

AJK KECERIAAN Memastikan suasana PSS sentiasa ceria Menghias dan menyediakan Sudut Pameran Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS

AJK DISPILIN Memastikan Pengawas PSS berdisplin Menyediakan Fail Displin Mengedarkan surat amaran pertama, kedua dan ketiga Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat

AJK INVENTORI
11

Merekod peralatan yang terdapat di PSS Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada AJK Harian Menyemak atau perabot pada akhir tahun

AJK AUTOMASI Memasukkan data ke dalam sistem Automasi Menampal Barkod

AJK PROMOSI Mempromosikan buku-buku baru Mempamerkan buku-buku baru di Perpustakaan Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS Mengambil gambar bagi setiap aktiviti bagi tujuan dokumentasi

16. Jadual Bertugas Pengawas PSS


KETUA PENGAWAS PSS : NURUL HUSNA BT RAZMAN (5BS) PENOLONG KETUA PENGAWAS : MOHD AMIN BIN SAIFUL AZAR HARI NAMA PENGAWAS MENENGAH ATAS AR- RAZZI MOHD NAZREEN MOHD ALIF HAIQAL NIR INSYITAH SITI BAINUN ASARUL AZRA NUR DIANA ANISA NUR HAZIM NASRULLAH TING 5BS 5BS 4BS 4D 4B 5A 5A 4B 4B NAMA PENGAWAS MENENGAH BAWAH AZNIL HANIS KHAIRUL HANISAH MOHD AZNOR MUSTAQIM FATIN SYAHIRAH AZIRAH SYAHIRAH FARAH NAJIHAH MOHD SUFI NURUL SAYFIQAH BORHANUDDIN NURUL FARISHA 12 TING 3BS 3B 2B 2BS 2BS 3B 3BS 3BS 3BS 2B

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

MOHD AZRIE SHEEREN IZATY NOR DIANA MOHD ALIF HAIQAL SITI BAINUN PUTERI NUR AMIRAH NUR AZREEN NUR AZLEEN AZNIZA WAN NUR FARAH PUTRI NUR AMIRAH

4B 4A 4A 4BS 4D 4D 5BS 5BS 5BS 4B 4D 5BS 5BS 5C 5C

NURUL ALIAH MOHD FARID MOHD SUFI NIK MOHD NAZMI KHAIRUL SOLEHIN NURUL HANANI NOOR AZLYAZA FAKRULLAH SUFI MOHD ARIFF NIK MOHD NAZMI KHAIRUL SOLEHIN NOR HARYANI NOOR LIYANA

2B 2A 3BS 2B 2B 3A 3A 2A 2A 2B 2B 3B 3B

NOOR HAMIRAH SARO JUMAAT AZIMAH NOR SIAH

17. Jadual Bertugas Guru PSS HARI ISNIN NAMA GURU EN AHMAD KHAIRIL ABU BAKAR PN SITI HAIDA MD YUSOFF

13

SELASA

PN RAMADHIYAH BT ABD KARIM PN KHAIRIAH BT MOHD YUSOF

RABU KHAMIS

PN SITI HAIDA BT MD YUSOFF CIK NAZIROH BT ABD SHOMAD CIK NANI ASYIKIN BT ABD HALIM

JUMAAT

PN ROSIMAH BT ZAKARIA CIK ROHAYA BT SAMSUDDIN

18. AKTIVITI PUSAT SUMBER 2010 Pelancaran & Perasmian Nilam Peringkat Sekolah Pemilihan Tokoh Nilam Promosi buku Program Galakan Membaca Program Nilam Di PSS
14

Tayangan Perdana Sempena Hari Kemerdekaan P & P di PSS Majlis Anugerah Nilam

19. ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN 2011

ANGGARAN PENDAPATAN 2011 SUMBER PENDAPATAN Peruntukan PSS Yuran Khas Sumbangan PIBG Pendapatan & Perkhidmatan
15

JUMLAH RM RM RM RM 9000 2000 1000 100

JUMLAH BESAR

RM

12100

ANGGARAN PERBELANJAAN AGIHAN PERBELANJAAN Pengurusan Bahan Bacaan dan ABM Sudut Ilmu / maklumat Keceriaan Berinformasi Anugerah Nilam JUMLAH BESAR JUMLAH RM RM RM RM RM RM 200 10000 300 200 400 11100

ANGGARAN PERBELANJAAN TERPERINCI 2011 BIL. 1.0. 2.0. PERKARA Buku Rujukan (Tingkatan 1-6) Buku Fiksyen, Biografi : Fiksyen Melayu(FM) Fiksyen Inggeris(FI) Buku Bukan Fiksyen: 3.1. Karya Am(000) 3.2. Falsafah(100) 3.3. Agama(200)
16

% 11 15 1 3 3 6

RM 1100 1500 100 300 300 600

3.0.

4.0. 5.0.

6.0.

3.4. Sains Kemasyarakatan(300) 3.5. Bahasa(400) 3.6. Sains(500) 3.7. Teknologi(600) 3.8. Kesenian(700) 3.9. Kesusasteraan(800) 3.10. Geografi dan Sejarah(900) Kos Menjilid, merawat bahan dll Bahan Bukan Buku: 5.1. Majalah Bulanan 5.2. Akhbar Harian @ 5 naskah 5.3. Alat Fail Tegak/Buku Skrap 5.4. Alat Pandang Dengar (Perisian) Proses Teknik Bahan 6.1. Kad Buku, Poket Buku, Slip Pinjaman dll JUMLAH

5 3 3 6 4 3 5 2 6 15 3 4 2 100

500 300 300 600 400 300 500 200 600 1500 300 400 200 10000

17