Вы находитесь на странице: 1из 2

COCOFED-PHILIPPINE

COCONUT

PRODUCERS

FEDERATION,

INC.

KATRIBU

INDIGENOUS

PEOPLES

SECTORAL

PARTY

1-ABILIDAD,

INC

ABANTE

RETIREES

PARTY-LIST

ORGANIZATION

ADVANCE

COMMUNITY

DEVELOPMENT

IN

NEW

GENERATION

ANG

LADLAD

LGBT

PARTY

TRADE

UNION

CONGRESS

PARTY

FIRM

24-K

ASSOCIATION,

INC.

PUWERSA

NG

BAYANING

ATLETA

AN

WARAY

ALAY

BUHAY

COMMUNITY

DEVELOPMENT

FOUNDATION,

INC.

ACTION

LEAGUE

OF

INDIGENOUS

MASSES

UNITED

MOVEMENT

AGAINST

DRUG

FOUNDATION,

INC.

ANG

AGRIKULTURA

NATIN

ISULONG

AKO

BICOL

POLITICAL

PARTY

KABATAAN

PARTY-LIST

AKSYON

MAGSASAKA-PARTIDO

TINIG

NG

MASA

SANLAKAS

BAGONG

HENERASYON

ALLIANCE

OF

ADVOCATES

IN

MINING

ADVANCEMENT

FOR

NATIONAL

PROGRESS

ISANG

LAPIAN

NG

MANGINGISDA

AT

BAYAN

TUNGO

SA

KAUNLARAN

PILIPINOS

WITH

DISABILITIES

ADVOCACY

FOR

TEACHER

EMPOWERMENT

THROUGH

ACTION

COOPERATION

AND

HARMONY

TOWARDS

EDUCATIONAL

REFORMS

BAYANI

PARTY-LIST

ABONO

PARTY-LIST

ALYANSA

NG

MEDIA

AT

SHOWBIZ

MAGDALO

PARA

SA

PILIPINO

OFW

FAMILY

CLUB,

INC.

PASANG

MASDA

NATIONWIDE

INC.

ARTS

BUSINESS

AND

SCIENCE

PROFESSIONALS

1ST

CONSUMERS

ALLIANCE

FOR

RURAL

ENERGY,

INC.

ALLIANCE

FOR

THE

COMMON

GOOD

UNITED

NATIONALIST

ALLIANCE

NACIONALISTA

PARTY

MAKABAYANG

KOALISYON

NG

MAMAMAYAN

UNITED

NATIONALIST

ALLIANCE

DEMOCRATIC

PARTY

OF

THE

PHILIPPINES

LIBERAL

PARTY

LABAN

NG

DEMOKRATIKONG

PILIPINO

SOCIAL

JUSTICE

SOCIETY

13. BH

2. ABS

6. AMS

25. PBA

18. AKB

10. PWD

19. AANI

21. ALIM

27. TUCP

12. AAMA

7. ABONO

1. 1-CARE

8. BAYANI

29. ADING

20. UNI-MAD

32. KATRIBU
ATING GURO BINHI-PARTIDO NG MGA MAGSASAKA PARA SA MGA MAGSASAKA ALLIANCE OF VOLUNTEER EDUCATORS ANG PROLIFE ASSOCIATION OF LABORERS AND EMPLOYEES AGBIAG! TIMPUYOG ILOCANO, INC. AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES PISTON LAND TRANSPORT COALITION, INC. ADHIKAING TINATAGUYOD NG KOOPERATIBA AKBAYAN (CITIZENS' ACTION PARTY) UNITED NATIONALIST ALLIANCE INDEPENDENT UNITED NATIONALIST ALLIANCE DEMOCRATIC PARTY OF THE PHILIPPINES INDEPENDENT NATIONALIST PEOPLES' COALITION UNITED NATIONALIST ALLIANCE ALLIANCE FOR THE COMMON GOOD

5. MAGDALO

26. FIRM 24-K

11. 1-LAMBAT

(1.) Itiman ang loob ng oval:

OFFICIAL BALLOT

1. ALCANTARA, SAMSON (SJS) 2. ANGARA, EDGARDO (LDP) 3. AQUINO, BENIGNO BAM (LP) 4. BELGICA, GRECO (DPP)

POBLACION I-A (POB.) , IMUS CITY , CAVITE PARAAN NG PAGBOTO

7. CAYETANO, ALAN PETER (NP) 8. COJUANGCO, TINGTING (UNA) 9. DAVID, LITO (KPTRAN)

(2.) Gumamit lamang ng "marking pen" sa pagmarka. (3.) HUWAG bumoto ng labis sa nakatalagang bilang sa napiling posisyon.

MAY 13, 2013 NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS

33. COCOFED 40. ALE 43. AVE 44. BINHI 38. AGAP 37. PISTON 39. AGBIAG!
sa tabi ng pangalan ng kandidatong napili.

9. A TEACHER

15. AKMA-PTM

14. SANLAKAS

23. AN WARAY

17. KABATAAN

31. 1-ABILIDAD

4. OFW FAMILY

22. ALAY BUHAY

28. ANG LADLAD

3. PASANG MASDA

30. ABANTE RETIREES

5. BINAY, NANCY (UNA)

6. CASIO, TEDDY (MKB)

ANG

ASOSASYON

SANG

MANGUNGUMA

NGA

BISAYA-OWA

MANGUNGUMA,

INC.

ALYANSANG

BAYANIHAN

NG

MGA

MAGSASAKA,

MANGGAGAWANG

BUKID

AT

MANGINGISDA

ATONG

PAGLAUM,

INC.

ANGKLA:

ANG

PARTIDO

NG

MGA

PILIPINONG

MARINO,

INC.

ANG

NATIONAL

COALITION

OF

INDIGENOUS

PEOPLES

ACTION

NA

ASSOCIATION

OF

MARINE

OFFICER

and

RATINGS,

INC.

AAGAPAY

SA

MATATANDA

KATIPUNAN

NG

MGA

ANAK

NG

BAYAN

ALL

FILIPINO

DEMOCRATIC

MOVEMENT

ACTION

BROTHERHOOD

FOR

ACTIVE

DREAMERS,

INC.

YOU

AGAINST

CORRUPTION

AND

POVERTY

ABAKADA-GURO

ALYANSA

NG

OFW

PARTY

UGNAYAN

NG

MARALITA

LABAN

SA

KAHIRAPAN

ANAK

MINDANAO

PARTY-LIST

1-A

ACTION

MORAL

and

VALUES

RECOVERY

REFORM

PHILIPPINES,

INC.

GABRIELA

WOMEN'S

PARTY

ANTI-CRIME

AND

TERRORISM

COMMUNITY

INVOLVEMENT

AND

SUPPORT,

INC.

VETERANS

FREEDOM

PARTY

COOPERATIVE

NATCCO

NETWORK

PARTY

BUTIL

FARMERS

PARTY

ACT

TEACHERS

PARTY-LIST

ASSOCIATION

FOR

RIGHTEOUSNESS

ADVOCACY

IN

LEADERSHIP

52. VFP

70. ABA

64. AMA

56. AMIN

48. ARAL

50. BUTIL

60. YACAP

53. ACT-CIS

66. ANAC-IP

67. ANGKLA

61. ABROAD

62. KAAKBAY

59. ABAKADA

54. GABRIELA

57. UMALAB KA

55. 1-AAMOVER

35. ATING KOOP

46. ATING GURO

17. HONASAN, GRINGO (UNA) 18. HONTIVEROS, RISA (AKBAYAN)

10. DELOS REYES,JC (KPTRAN) 11. EJERCITO ESTRADA, JV (UNA) 12. ENRILE, JUAN PONCE JR.(NPC) 13. ESCUDERO, CHIZ

71. AAMBIS-OWA

42. ANG PROLIFE

51. COOP-NATCCO

65. AMOR SEAMAN

49. ACT TEACHERS

16. HAGEDORN, ED

68. ATONG PAGLAUM

58. ALYANSA NG OFW

14. FALCONE, BAL (DPP)

15. GORDON, DICK (UNA)

SENATOR Vote for 12

21090001

PARTY LIST Vote for 1

ALAGAD

ANG

GALING

PINOY

ATING

AGAPAY

SENTRONG

SAMAHAN

NG

MGA

OBRERO,

INC.

KABABAIHANG

LINGKOD

BAYAN

SA

PILIPINAS

PILIPINO

ASSOCIATION

FOR

COUNTRY-URBAN

POOR

YOUTH

ADVANCEMENT

AND

WELFARE

ABANTE

TRIBUNG

MAKABANSA

ALYANSA

LUMAD

MINDANAO,

INC

ANTI-WAR/ANTI-TERROR

MINDANAO

PEACE

MOVEMENT

MIGRANTE

SECTORAL

PARTY

OF

OVERSEAS

FILIPINOS

AND

THEIR

FAMILIES

ALYANSA

NG

MGA

GRUPONG

HALIGI

NG

AGHAM

AT

TEKNOLOHIYA

PARA

SA

MAMAMAYAN,

INC.

GUARDIANS

NATIONALIST

OF

THE

PHILIPPINES,

INC

AGILA

NG

KATUTUBONG

PILIPINO,

INC.

CITIZENS'

BATTLE

AGAINST

CORRUPTION

ALLIANCE

FOR

RURAL

CONCERNS

DEMOCRATIC

INDEPENDENT

WORKERS

ASSOCIATION,

INC.

1-UNITED

TRANSPORT

KOALISYON

1ST

KABALIKAT

NG

BAYAN

GINHAWANG

SANGKATAUHAN

UNA

ANG

PAMILYA

PARTY-LIST

KASOSYO

PRODUCER-CONSUMER

EXCHANGE

ASSOCIATION,

INC.

SECTORAL

PARTY

OF

ANG

MINERO

LPG

MARKETERS

ASSOCIATION,

INC.

KASANGGA

SA

KAUNLARAN,

INC.

MAMAMAYAN

TUNGO

SA

MAUNLAD

NA

PILIPINAS

BAYAN

MUNA

AGAPAY

NG

INDIGENOUS

PEOPLES

RIGHTS

ALLIANCE,

INC.

ALLIANCE

FOR

PHILIPPINES

SECURITY

GUARDS

COOPERATIVE

BRO-PHILIPPINE

GUARDIANS

BROTHERHOOD,

INC.

THE

TRUE

MARCOS

LOYALIST

(FOR

GOD,

COUNTRY

AND

PEOPLE)

ASSOCIATION

OF

THE

PHILIPPINES,

INC.

BANAT

and

AHAPO

PARTY-LIST

COALITION

ABANTE

KATUTUBO,

INC.

ISANG

ALYANSANG

AALALAY

SA

PINOY

SKILLED

WORKERS

PARTIDO

DEMOKRATIKO

PILIPINO

LAKAS

NG

BAYAN

INDEPENDENT

INDEPENDENT

LIBERAL

PARTY

UNITED

NATIONALIST

ALLIANCE

LIBERAL

PARTY

UNITED

NATIONALIST

ALLIANCE

ALLIANCE

FOR

THE

COMMON

GOOD

NATIONALIST

PEOPLES'

COALITION

105. AG
KAAGAPAY NG NAGKAISANG AGILANG PILIPINONG MAGSASAKA ALLIANCE FOR RURAL AND AGRARIAN RECONSTRUCTION, INC. AGRARIAN DEVELOPMENT ASSOCIATION ALLIANCE FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY ALLIANCE OF BICOLNON PARTY SOCIAL MOVEMENT FOR ACTIVE REFORM AND TRANSPARENCY AKAP BATA SECTORAL ORGANIZATION FOR CHILDREN, INC. ANG MATA'Y ALAGAAN BLESSED FEDERATION OF FARMERS AND FISHERMEN INTERNATIONAL, INC. UNITED NATIONALIST ALLIANCE

91. ARC

99. ATM

90. DIWA

74. 1-BAP

93. AGILA

92. CIBAC

103. KLBP

78. A-IPRA

84. LPGMA

89. 1-UTAK

95. AGHAM

75. BANTAY

23. MAGSAYSAY, MITOS (UNA) 24. MAGSAYSAY, RAMON JR. (LP) 25. MONTAO, MON

19. LEGARDA, LOREN (NPC) 20. LLASOS, MARWIL (KPTRAN) 21. MACEDA, MANONG ERNIE (UNA) 22. MADRIGAL, JAMBY (LP)

106. ALAGAD 115. KAP 111. ABP 113. ADA 108. AMA 112. ANAD 110. SMART 114. ARARO 107. A BLESSED 109. AKAP BATA INC.

98. ALLUMAD

100. PACYAW

96. MIGRANTE

72. 1-AALALAY

104. AASENSO

81. MTM PHILS

77. AFPSEGCO

73. ABANTE KA

76. 1 BRO-PGBI

85. ANG MINERO

88. 1ST KABAGIS

86. AA-KASOSYO

79. BAYAN MUNA

87. 1 ANG PAMILYA

82. ANG KASANGGA

97. AWAT MINDANAO

26. PENSON, RICARDO

94. 1GANAP/GUARDIANS

27. PIMENTEL, KOKO (PDP)

ABANG

LINGKOD,

INC.

BUHAY

HAYAAN

YUMABONG

KAPATIRAN

NG

MGA

NAKULONG

NA

WALANG

SALA,

INC.

ISANG

PANGARAP

NG

BAHAY

SA

BAGONG

BUHAY

NG

MARALITANG

KABABAYAN,

INC.

ANAKPAWIS

KALINGA-ADVOCACY

FOR

SOCIAL

EMPOWERMENT

AND

NATION-BUILDING

THROUGH

EASING

POVERTY,

INC.

ANG

LABAN

NG

INDIGINONG

FILIPINO

COALITION

OF

ASSOCIATION

OF

SENIOR

CITIZENS

IN

THE

PHILIPPINES

GREEN

FORCE

FOR

THE

ENVIRONMENT

SONS

AND

DAUGHTERS

OF

MOTHER

EARTH

ANG

NARS,

INC.

AANGAT

TAYO

AGRI-AGRA

NA

REFORMA

PARA

SA

MAGSASAKA

NG

PILIPINAS

MOVEMENT

APPEND,

INC.

ABANTE

MINDANAO,

INC.

AKO

AYOKO

SA

BAWAL

NA

DROGA

ADHIKAIN

NG

MGA

DAKILANG

ANAK

MAHARLIKA

ADHIKAIN

AT

KILUSAN

NG

ORDINARYONG

TAO

PARA

SA

LUPA,

PABAHAY,

HANAPBUHAY

AT

KAUNLARAN

JOINT

ALLIANCE

OF

MARGINALIZED

GROUP,

INC.

SOCIAL

AMELIORATION

and

GENUINE

INTERVENTION

ON

POVERTY

AKBAYAN

CITIZENS'

ACTION

PARTY

ASSOCIATION

OF

PHILIPPINE

ELECTRIC

COOPERATIVES

NACIONALISTA

PARTY

BANGON

PILIPINAS

NACIONALISTA

PARTY

DEMOCRATIC

PARTY

OF

THE

PHILIPPINES

INDEPENDENT

122. AKO

130. ALIF

125. AGRI

116. APEC

121. ADAM

119. 1JAMG

Ballot ID: 21090001 Clustered Precinct: 0001A 0002A 0003A 0004A 0005A

Signature of BEI Chairman

135. BUHAY

123. ABAMIN

118. 1-SAGIP

134. KAKUSA

124. APPEND

131. KALINGA

117. AKBAYAN

127. ANG NARS

133. 1-PABAHAY

28. POE, GRACE

120. AKO BAHAY

132. ANAKPAWIS

126. AANGAT TAYO

128. GREEN FORCE

29. SEERES, CHRISTIAN (DPP) 30. TRILLANES, ANTONIO IV (NP) 31. VILLANUEVA, BRO.EDDIE (BP) 32. VILLAR,CYNTHIA HANEPBUHAY (NP) 33. ZUBIRI, MIGZ (UNA)

136. ABANG LINGKOD

129. SENIOR CITIZENS

OFFICIAL BALLOT
MAY 13, 2013 NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS
POBLACION I-A (POB.) , IMUS CITY , CAVITE PARAAN NG PAGBOTO
(1.) Itiman ang loob ng oval: sa tabi ng pangalan ng kandidatong napili.

Ballot ID: 21090001 Clustered Precinct: 0001A 0002A 0003A 0004A 0005A

(2.) Gumamit lamang ng "marking pen" sa pagmarka. (3.) HUWAG bumoto ng labis sa nakatalagang bilang sa napiling posisyon.

MEMBER, HOUSE OF REPRESENTATIVES Vote for 1


1. ADVINCULA, ALEX (LP) 2. SALON, ELEAZAR 3. VILLASECA, ALBERT (LAKAS)
LAKAS LAKAS CHRISTIAN MUSLIM DEMOCRATS CHRISTIAN MUSLIM DEMOCRATS LIBERAL PARTY INDEPENDENT

PROVINCIAL GOVERNOR Vote for 1


1. MALIKSI, AYONG (LP) 2. REMULLA, JONVIC (LAKAS)
LAKAS CHRISTIAN MUSLIM DEMOCRATS LIBERAL PARTY

PROVINCIAL VICE-GOVERNOR Vote for 1


1. CANTIMBUHAN, RECTO 2. LACSON, RONALD JAY (LP)
LIBERAL PARTY

3. REVILLA, RAMON JOLO (LAKAS)

INDEPENDENT

MEMBER, SANGGUNIANG PANLALAWIGAN Vote for 2


1. ASTILLERO, AAA (NP) 2. CAMIA, RODRING (NP) 3. CANTIMBUHAN, ONY (LP) 4. MINALDO, LUCIUS
INDEPENDENT LIBERAL PARTY

5. NATO, LARRY BOY (LP)

NACIONALISTA

PARTY

NACIONALISTA

PARTY

MAYOR Vote for 1


1. MALIKSI, EMMANUEL (LP)
LIBERAL PARTY

2. SAQUILAYAN, HOMER (NP)


NACIONALISTA PARTY

VICE-MAYOR Vote for 1


1. ILANO, MANDY (LP) 2. VILLENA, PATRIZENETTE (NP)
NACIONALISTA PARTY LIBERAL PARTY

MEMBER, SANGGUNIANG PANLUNGSOD Vote for 12


1. AGUINALDO, EMILIO V (LP) 2. AGUIRRE, RENATO (NP)
LIBERAL PARTY NACIONALISTA PARTY

8. CAMAMA, RAYMOND (NP) 9. CAMERINO, CARINA (NP)


NACIONALISTA PARTY NACIONALISTA PARTY

15. GENIDO, NELSON LOUIE (NP) 16. GUINTO, JEM (LP)


NACIONALISTA PARTY LIBERAL PARTY

LIBERAL

PARTY

22. SAN JUAN, ALEXANDER (NP) 23. SAPINOSO, RONNIE 24. SAQUILAYAN, EDGARDO (NP) 25. SARTE, DENG 26. SAYAROT, DARLON (LP) 27. VILLANUEVA, ALEX (NP)
NACIONALISTA PARTY LIBERAL PARTY INDEPENDENT NACIONALISTA PARTY INDEPENDENT NACIONALISTA PARTY

3. AMPOSTA, VINCENT (LP)

4. ARGUELLES, RAYMOND (LP) 5. ASISTIO, JEFFREY (NP)


LIBERAL PARTY NACIONALISTA PARTY

10. CAMERINO, ROMMEL (LP) 11. DAMASO, ELENA (NP)


LIBERAL PARTY NACIONALISTA PARTY

17. JARO, SHERNAN (LP) 18. LACSON, DENNIS (LP)

LIBERAL

PARTY

6. CABARLOC, GEORGE JR. (LP) 7. CAMAISA, MYRNA (NP)


LIBERAL PARTY NACIONALISTA PARTY

12. DE QUIROZ, OSCAR (LP) 13. DEOCADIS, L.A. (LP)


LIBERAL PARTY LIBERAL PARTY

19. REMULLA, DARWIN MARTI (NP) 20. REYES, DOMINGO


INDEPENDENT NACIONALISTA PARTY

14. FERRIOL, EUNICE (LP)

LIBERAL

PARTY

LIBERAL

PARTY

21. SALVADOR, LUCIO (NP)

LIBERAL

PARTY

21090001

NACIONALISTA

PARTY