You are on page 1of 2

M DELANTE DE P Y B 1.- Delante de p y b se escribe m. Barco: e___barcar Borracho: e___borrachar Gancho: e___ganchar Pasta: e___pastar 2.

- Escribe m o n segn corresponda. e___trar e___papelar e___cerrar e___volver e___rollar e___patar e___bellecer e___viar 3.- Completa con m o n. ca___pen domi___go e___vidia retu___bar oli___piada cala___bre a___gula e___pezar e___fadar ceme___to ca___pero ho___go co___ducir ve___tana defe___der a___tena cara___bola sara___pin sie___pre e___coger se___brar lo___briz ha___bre ala___bre e___contrar e___botellar e___vidiar e___hebrar e___pinar e___bolsar e___plear e___sayar e___palmar e___trenar e___balar e___brujar e___friar e___bustero Pequeo: e___pequeecer Cesta: e___cestar Paquete: e___paquetar

Rincn del Maestro: www.rinconmaestro.es

4.- Completa con m o n. so___brero co___prar tro___peta cara___bola ga___ba sie___pre defe___der e___bustero co___ba e___patar tro___peta cu___pleaos e___brujar i___ters e___sayar tro___pa ho___bre ca___pen ca___pana e___vidia ca___ti___plora en___contrar e___patar e___hebrar alfo___bra carpi___tero e___cerrar i___co___parable e___plear sa___ba ho___bro ro___per ro___bo ceme___to ta___bor ho___go e___pezar e___friar la___para fo___tanero jeri___gilla co___peticin e___bolsar i___te___cin

Rincn del Maestro: www.rinconmaestro.es