You are on page 1of 1

Bosstraat krijgt volwaardige verkeersdrempel

D tijdelijke verkeersremmers ter hoogte van de Bosstraat in De Meeuwen worden binnenkort vervangen door een volwaardige M verkeersdrempel. De nieuwe verkeersdrempel moet de snelv heid daar naar drastisch beneden halen en de geluidsoverlast h voor de omwonenden tot een minimum beperken. De werken v worden in eigen beheer en in 2013 uitgevoerd. Deze infrastructurele aanpassing zal de snelheid van het gemotoriseerde verkeer in de Bosstraat sterk naar beneden halen. Dat was nodig want er wordt in deze straat erg hard gereden. Deze gemeentelijke weg wordt ook veel gebruikt als sluikweg en om vanuit het industrieterrein Klein Heide richting Gruitrode of Genk te rijden en andersom, opent schepen van openbare werken Marco Goossens.

Snelheidscontroles
Enkele jaren geleden plaatste men, na metingen en snelheidscontroles door de politie, twee kunststof snelheidsremmers op enkele meters afstand. Later volgden er nog paaltjes langs de kant van de weg en een veilige etsstrook in betonklinkers ter hoogte van de drempels. Deze drempels misten hun effect niet maar zorgden toch voor enige geluidsoverlast. Automobilisten met een aanhangwagen, op weg naar het gemeentelijk containerpark, verloren er soms een deel van hun lading. Met de nieuwe verkeersdrempel De tijdelijke drempels worden denitief. Foto RDr moet deze problemen helemaal tot het verleden behoren, rekent Marco Goossens. dienst zullen de verkeersdrempel aanleggen. Dat betekent Afsluiting dat de Bosstraat tijdelijk afgesloten wordt voor alle verkeer. De nieuwe verkeersdrempel komt er nadat ook de ver- Nadien moet de geluids- en andere hinder tot het verleden keerscommissie haar at heeft gegeven. De drempel, on- behoren, klinkt het nog. Als gevolg van deze werken, in geveer 5 meter lang, wordt aangelegd in aparte betonnen de planning voorziet men 2013, zal de Bosstraat afgesloten prefab-elementen, zoals dat gebeurde in de Dorpsstraat in worden voor het verkeer. Meeuwen. Onze eigen mensen van de technisch buiten (rdr)