You are on page 1of 3

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

20 de marzo de 2013

Comisin Organizadora:
Moderador: Alejandro Rodrguez Secretario de Actas: Ins Couso Suplente: Daniel Arosa

Orde do da:
0. 1. 2. 3. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Comisins. Varios.

Solictase un cambio na orde do da. Desenvolverase da seguinte forma: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Claustro. Eleccins. Comisins de Xunta. Comisins. Varios.

Desenvolvemento:
Sendo as 20:05 comeza a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

0. Aprobacin das actas anteriores:


Aprbase por asentimento a acta do da 11 de marzo.

1. Aprobacin da orde do da:


Aprbase a orde do da por asentimento.

2. CLAUSTRO:
Haber claustro o venres 22 de marzo, igual que o anterior, pois pospxerase todo. Trataranse os orzamentos e as enmendas. A opcin

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

20 de marzo de 2013

que se propn votar en contra dos orzamentos sistemticamente, e igualmente cos orzamentos. 3. ELECCINS XUNTA DE CENTRO: Estase traballando neste tema. Entre os das 2 e 10 de abril hai que presentar as candidaturas. necesario precisar quenes sern os candidatos e ir traballando no prximo debate. Acrdase que prxima Asemblea levarase o nmero de candidatos, quen vai, etc. 4. COMISINS XUNTA: Mara Antonia establece estas comisins antes das eleccins. As propostas que se lle achegarn dende a Asemblea son as seguintes: -Comisin de Asuntos Econmicos, Infraestructuras e Servicios: Ramiro, Ana e Julia. -Comisin de Docencia: lex, Oliver e Gonzalo. -Comisin de Calidade: Raquel. -Comisin de Cultura e Normalizacin: Pablo -Comisin de Prcticas e Mobilidade: Alex e Ramiro. -Comisin Temporal para a Reforma do Plan de Estudos: Oliver, Sara e Pablo. 5. COMISINS ASEMBLEA: -Xurdica: Desglose do programa das eleccins do ano pasado, para saber cales levarlle a Mara Antonia. -Formacin: *Charlas sobre Relacins Internacionais. *Charlas sobre Xnero.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

20 de marzo de 2013

-Cultura: proponse a realizacin da Paparota para o da mrcores 17 de abril. Hai que solicitar os permisos no Concello. Tamn se propn a realizacin de xogos populares.

6. Varios:
lex fala sobre a reunin do Consello de Dereito Internacional e Teora do Estado. Cando chegue o momento da candidatura, ir informando, e o dia da votacin, votar o que se acorde na Asemblea.

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Polticas para o 2 de abril para as 19:30 na aula 0.1 coa seguinte Comisin Organizadora:
Moderador: Oliver Castro Secretario de Actas: Alejandro Rguez Suplente: Daniel Arosa

Quedan convocadas as vindeiras comisin na aula de asociacins segundo se dispn:


Comisin Marketing e Cultura: Luns 1 de abril s 18.00 h. Comisin de Formacin: Luns 1 de abril s 19.00 h. Sendo as 21:06 dse por rematada a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.