You are on page 1of 4

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

25 de febrero de 2013

Comisin Organizadora:
Moderador: Ins Couso Secretario de Actas: Olalla Losada Suplente: Miguel Vzquez

Orde do da:
0. 1. 2. 3. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Comisins. Varios.

Desenvolvemento:
Sendo as 19:53 comeza a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

0. Aprobacin das actas anteriores:


Aprbase por asentimento a acta do da 18.

1. Aprobacin da orde do da:


Aprbase a orde do da por asentimento.

2. Comisin:
2.1 Comisin Xurdica: Durante a semana pasada recollronse as firmas de protesta pola falta de docente na materia de Admon. Pblica do primeiro curso e presentouse a instancia correspondente no COI, na oficina de reclamacins. O traballo correspondente vindeira comisin revisar o programa electoral para comezar a emprendelo. Deberase botar unha ollada tamn as enquisas feitas. O prximo venres chegar a resolucin da solicitude das axudas, polo que haber que estar ao tanto.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

25 de febrero de 2013

Proponse tratar o tema da falta de prazas de substitucin nas carreiras da rama de ciencias sociais. Haber que prestar atencin ao regulamento do rxime interno para que o decanato o leve a cabo. Deberse falar da organizacin da Asemblea o vindeiro ano. 2.2 Comisin de Mercadotecnia e Finanzas: Reuniuse para elaborar os carteis que se fixeron para a concentracin do mrcores, contando ca axuda dos alumnos de primeiro implicados. 2.3 Comisin Cultural: Nas prximas comisins haber que ir concretando a data da Paparota. 2.4 Comisin Formacin: Renese ma.

3. Varios:
1. Reunin do departamento de socioloxa Que conta cun nico punto: nomeamento da comisin para o concurso da praza de axudante Doutor/a que ten concedida e vacante o departamento. 2. Reunin co equipo decanal Proponse unha reunin co novo decanato para informar sobre votado nas eleccins. 3. Aprobacin dos orzamentos no Parlamento. Est habendo mobilizacins respecto a este tema, ma hai convocada unha manifestacin desde o Toural ata o Parlamento. Proponse que a Asemblea mostre o seu apoio desde as redes sociais.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

25 de febrero de 2013

3. Xunta de facultade Punto 1: aprobouse a nica modificacin do PDA ( reducin dun dos grupos de Estatstica I no vindeiro curso). Punto 2: mantense o nmero de prazas para o ano que ven. 4. Valoracin dos actos de protesta pola falta de docente na materia de Administracin Pblica O acto de protesta tivo lugar ao lado de conserxera; protestouse antes e durante a xunta de facultade, houbo boa cobertura de prensa e sen dbida as mobilizacins aceleraron o proceso de consecucin dun docente para a asignatura, polo que se califica de exitosa. 5. Consello de departamento de Ciencia Poltica Negociando entre os representantes de alumnos, direccin de departamento e profesores interesados na materia chegouse seguinte resolucin: a coordinacin da asignatura correr a cargo do profesor catedrtico Guillermo Marquez. Este profesor coordinar todo o relacionado cas clases e co exame. A sa vez, as clases tericas sern impartidas por 4 docentes que son os seguintes: O propio Guillermo Marquez, Ramn Bouzas, Andrs Cernadas e Xose Luis Barreiro Rivas. Cada profesor impartir un tema do programa, para as lograr unha docencia de maior calidade para intentar solventar a falta de clases anteriores. Por outro lado, as clases interactivas sern impartidas por unha bolseira do departamento, que realizar estas interactivas coordinada por Marquez.

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Polticas para o 4 para as 19:30 na aula 0.1 coa seguinte Comisin Organizadora:
Moderador: Alejandro Rguez

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

25 de febrero de 2013

Secretario de Actas: Ins Couso Suplente: Daniel Arosa

Quedan convocadas as vindeiras comisin na aula de asociacins segundo se dispn:

Comisin Xurdica o mrcores s 19:00. Comisin Cultural o mrcores s 20:00.

Sendo as 20:48 dse por rematada a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.