You are on page 1of 1578

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI

Name of Course: BCOM(Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Hindi -A

January/February/March/Ap

S NO

ROLL NO

NAME

Lectures
Held-12
Dr Suman
Kumari

Lectures
Held-12
Dr Suman
Kumari

January

February

Del Attended

11
88
106
124
131
133
136
144
150
158
164
171
182
183
184
185
187
188
197

11/50018
11/50137
11/50164
11/50189
11/50197
11/50200
11/50203
11/50214
11/50223
11/50232
11/50240
11/50248
11/50262
11/50263
11/50264
11/50266
11/50268
11/50269
11/050278

BARKHA
DEEPIKA PANWAR
VIJAY
DEEPALI YADAV
RAHUL KUMAR
SHIVAM PAL
MANJU BALA
VIKAS KUMAR
JITANSHU
UMESH SINGH
DEEPAK SINGH CHAUHAN
LAV KUMAR
SUNNY KUMAR
AMIT KUMAR
SAGAR UPADHAY
AMIT KUMAR
RAJA
NASIR
VIRENDER SINGH

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
10
11
8
8
10
11
11
0
10
8
5
11
11
9
8
9
10
7

Del Attended

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
11
11
11
0
12
11
11
10
11
0
10
12
12
11
10
10
11
11

Del

OAD: NEW DELHI

Back to Home
Hindi

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-9
Dr Suman
Kumari
March
Attended

8
9
8
8
0
9
8
8
8
7
0
7
8
8
8
9
8
9
8

Del

Attended

Total Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA(Hons) English II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi

January/February/March/Ap

S NO

ROLL NO

Lectures
Held-17
Dr
Kamaljeet
singh
January

NAME

Del Attended

1 11/53077

DAVINDER SINGH

17

14

Lectures
Held-14
Dr Kamaljeet
singh
February
Del Attended

14

12

Del

12

OAD: NEW DELHI

Back to Home
Punjabi

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-12
Dr
Kamaljeet
singh
March
Attended
Del
Attended

10

Total Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BCOM (Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Element of Logic

January/February/March/Ap
Lectures
Held-13
S NO

ROLL NO

Lectures
Held-

NAME
January
February
Del Attended Del Attended

19
49
58
67
69
75
76
109
111
114
121
139
140
142
154
156
157
160
161
162
165
177
194
198
199

11/50032
11/50081
11/50093
11/50110
11/50113
11/50119
11/50120
11/50170
11/50172
11/50176
11/50186
11/50208
11/50209
11/50211
11/50228
11/50230
11/50231
11/50234
11/50236
11/50237
11/50241
11/50255
11/050275
11/050280
11/050281

AVANTIKA TYAGI
MANAN SAINI
PRIYANKA CHOUDHURY
SUPRIYA BANSAL
ARPIT KHANDELWAL
LUV ANAND
KUSH ANAND
NEHA KOTHARI
DHRITIMAN GOHAIN DUTTA
NAINA SAINI
ADITYA JAIN
MOHAMMAD AJMAL
TAHRING NINGSHEN
DIPTI DAS
NGAMKHOLIGN KHONGSAI
HITESH SANWARIA
TIASOBA KICHU
HASHOKMI KAMKARA
SRISHTI TOMAR
KEVINK SAMTE
TANUJ PANWAR
AMAR KUMAR SAH
EWEWE MWASAMWENGE MIKE
MOHD. HASSAN PASHA
RITIKA BASHIST

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
0
8
9
5
4
5
12
7
11
6
8
7
13
4
7
0
7
7
5
9
6
6
6
8

Del

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

ROAD: NEW DELHI

Back to Home
Philosophy

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-12
March
Attended

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
0
0
11
12
0
0
0
12
12
11
0

Del

Attended

Total Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) History II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Citizenship in Globlization

January/February/March/Ap

S NO

ROLL NO

Lectures
Held-9
Dr KK
Patra
January

NAME

Lectures
HeldDr KK Patra
February

Del Attended Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

10/25002
10/025003
10/025005
10/025006
10/025007
10/025009
10/025011
10/025012
10/025014
10/025016
10/025017
10/025018
10/025019
10/025022
10/025023
10/025024
10/025027
10/025028
10/025031
10/025032
10/25033
10/025038
10/025041
10/025042
10/025046
10/025047
10/25048
10/025052
10/025053
10/025056
10/025057
10/025059
10/025060
10/025061
10/25062

JEDIDIAH PAMEI
NANDITA MISHRA
ASMA DABAS
RAHUL MEHTO
KUMAR VATAN
PHURPA WANGMU
BOMMI
ORUGANTI VENKAT SAI
DEEPAK
RAHUL KUMAR GOND
AMIT KUMAR
VIKAS GAUTAM
NGACHANSING RAISING
MUKESH KUMAR
FARJANA BANO
MOHIT
NANDAN KUMAR
DEVESH KUMAR
GAGANDEEP SINGH
SHRUTI GUSAIN
SUNEYNA
MEHUL TEOTIA
V UPAMANYU RAJU
VIJAY INDER SINGH
NAVNEET KUMAR
PRAMOD KUMAR
ROSHNI SARVAN
MANISH GUSAI
PROTIVA BISWAS
VIKAS KUMAR THAKUR
YASRA
DHANANJAY
ABHISHEK SHARMA
ABHISHEK KUMAR
NARESH KUMAR

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
9
0
8
2
8
1
7
9
7
4
5
9
7
9
6
6
9
7
7
9
0
6
5
1
4
7
5
6
5
5
6
6
9

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
7
0
7
7
6
0
7
7
7
6
6
7
5
5
5
7
7
7
7
7
0
7
6
6
1
7
6
7
7
5
6
6
7

Del

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

10/25063
10/025064
10/25068
10/25071
10/025074
10/025075
10/025078
10/025079
10/025080
10/25083
10/025090
10/025091
10/25096
10/025099
10/025100
10/025101

MOHD JAVED
SHABBIR AHAMAD
SANTOSH KUMAR
SHAMBHU KUMAR YADAV
VIKASH KUMAR
PRINCE BROUD GUPTA
PUSHPENDRA SINGH
SUNIL KUMAR
SHAMEEM
SATYAVEER SINGH
VIJAY KUMAR
RAM BABU
WALIULLAH
SOURABH KUMAR SHARMA
SUGANDHA SHARMA
MD MAHTAB ALAM

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
5
6
5
4
8
0
1
6
5
6
5
3
0
0
0

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
1
6
7
1
7
0
7
7
7
6
6
6
0
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ROAD: NEW DELHI

Back to Home
Political Sci

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-5
Dr KK Patra
March
Attended

5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Del

Attended

Total Lectures
Held-

Attended

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Hindi
Lectures
Held
Dr
Mahesh
pal Singh

NAME

Del

1
8
9
10
16
21
30
42
54
62
63
64
65
67
68
79
85
87
94
95
97
98
99
100
101
106
107
108
113
114
117
122
123

11/48001
11/48009
11/48010
11/48011
11/48020
11/48025
11/48038
11/48057
11/48075
11/48088
11/48089
11/48090
11/48091
11/48093
11/48094
11/48108
11/48117.
11/48119
11/48128
11/48129
11/48132
11/48134
11/48137
11/48138
11/48139
11/48147
11/48150
11/48152
11/48159
11/48161
11/048164
11/48173
11/48174

YASHIKA SHARMA
NAVEEN KUMAR
ANJALI RATTI
PREETI
SAKSHI PATHAK
SONIA MUKHERJEE
UPASNA SHEORAN
SANDEEP SANGWAN
RAHUL KANNAUJIYA
SHIVAM RATHI
SAMEER
AJAY BAIRAGI
DINESH
DHIRENDER NEGI
NEERAJ KUMAR
ASHUTOSH KUMAR JHA
DEEPA
BALKISHAN SHARMA
VICKY TYAGI
RAJEEV RANJAN
DHRUV GUPTA
PRIYA
NAVEEN YADAV
DEEPAK KUMAR
JUHI PAYAL
KEERTI DEVI RAJPOOT
DIPAK KUMAR
VAISHALI YADAV
MANISH
NUPUR SAINI
MEGHA VERMA
HEMANT BHARDWAJ
LAVESH KUMAR

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-16
Dr Mahesh pal
Singh

January

February

Attended Del
15
16
4
16
15
16
13
16
14
16
15
16
15
16
1
16
1
16
1
16
12
16
1
16
0
16
12
16
0
16
11
16
1
16
11
16
0
16
1
16
0
16
0
16
1
16
0
16
1
16
1
16
0
16
1
16
0
16
0
16
1
16
11
16
12
16

Attended
14
16
14
16
16
14
14
15
16
16
16
16
13
0
16
11
14
14
15
16
15
15
0
15
0
16
13
13
12
4
14
13
14

Del
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

128
130
132
133
134
135
140
144
146

11/48180
11/48182
11/48185
11/48186
11/48187
11/48188
11/48193
11/48197
11/48201

ARUN BHASKAR
ARUN KUMAR
DEEPAK KUMAR
AAKASH SINGH
HARENDER KUMAR
NAVEEN KUMAR RAWAT
RAJ KUMAR
AMIT KUMAR
ASHOK KUMAR

15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
12
1
0
12
11
11
1
12

16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
7
16
16
14
14
16

13
13
13
13
13
13
13
13
13

Back to Home
Hindi

uary/March/April-2012
Lectures
Held-13
Total Lectures
Dr
HeldMahesh
pal Singh
March
Attended

11
11
11
11
12
13
12
10
11
11
13
12
11
11
11
11
13
11
11
11
10
0
12
0
12
11
11
12
11
12
11
11

Attended

11
1
13
11
11
11
13
10

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) History II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

History of USA
Lectures
Held-11

Lectures
Held-11
Ms Puja Vij

January

February

NAME

Del Attended Del Attended

6
8
12
15
22
24
29
30
31
33
34
36
37

10/025009
10/025012
10/025018
10/025023
10/025038
10/025042
10/025053
10/025056
10/025057
10/025060
10/025061
10/25063
10/025064

PHURPA WANGMU
ORUGANTI VENKAT SAI
VIKAS GAUTAM
FARJANA BANO
MEHUL TEOTIA
VIJAY INDER SINGH
PROTIVA BISWAS
VIKAS KUMAR THAKUR
YASRA
ABHISHEK SHARMA
ABHISHEK KUMAR
MOHD JAVED
SHABBIR AHAMAD

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
0
6
8
9
8
6
8
8
7
9
10
6

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

5
1
9
7
8
7
6
10
10
7
11
11
5

January/February/March/April-2
Lectures
Held-9

March
Del Attended

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
5
9
8
6
7
8
4
4
2
2
6
5

HI

Back to Home
History

February/March/April-2012
Total Lectures
Held-

Del Attended

Total Del Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA(Hons) History II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

4
5
7
11
12
13
14
16
20
22
23
24
27
31
32
34
37
41
44
46
53
64
65
66
68

LLC Hindi

ROLL NO

NAME

11/055004
11/055005
11/055008
11/055013
11/055015
11/055016
11/055017
11/055019
11/055025
11/055027
11/055028
11/055029
11/055032
11/055037
11/055038
11/055040
11/055043
11/055049
11/055053
11/055056
11/055068
11/055083
11/055087
11/55088
11/055089

AFTAB
AJAY KUMAR
GIRRAJ KUMAR
VIKAS KUMAR
SANJAY
RAJESH KUMAR
VISHESH RANA
ZAREENA KHAN
NISHA
RAZAULLAH KHAN
KHURSHEED ALAM
MOHIT
PINKY KUMARI
MIRZA ZISHAN BAIG
ROHIT DIXIT
PARDEEP KUMAR
PINKY SAH
RITU RAI
AKHLAK
SHAZIM
NEHA KUMARI
ARJUN SINGH
UMESH
DEEPTI
DEEPAK KUMAR

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
HeldHeldDr Rajesh kr
Rao
Del January Del February
Del

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

7
14
7
14
11
11
10
11
9
11
14
1
13
10
0
10
3
11
11
7
1
6
3
4
8

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

DELHI

Back to Home
Hindi

ary/February/March/April-2012

Dr Rajesh kr
Rao
March

6
11
9
10
9
7
5
9
6
9
11
3
8
7
6
9
7
7
7
10
2
9
5
8
7

Total Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Probability & Mathemetical Stat

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-14
Held-12
Mr Hari Pratap

NAME

January

February

Del Attended Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/78002
09/78003
09/78005
09/78007
09/78008
09/078010
09/78022
09/078026
09/078027
09/078028
09/78029
09/78033
09/78037
09/078038
09/078039
09/078041
09/078043
09/078045
09/078052
09/078053
09/078063
09/078073
09/078074
09/078082
09/078086
09/078090
09/78094
09/078096
09/78100
09/078119
09/078126
09/078132
09/78138
09/78139

DEVLINA MUKHERJEE
ANKIT MITTAL
MEENAKSHI SAINI
PASHEL JOHN ANAL
MADHAVI GUPTA
SAHIL KUMAR BANSAL
NIKHIL KHANNA
SHEKHAR KAPOOR
AYUSH SHARMA
NIDHI RATHI
KRISHAN MONDAL
VIKASH TRIPATHI
MANISH KUMAR KAPRANA
AKANKSHA BACHHETI
VIVEK PANWAR
ABHISHEK KUMAR MAAN
NIBHA KASHYAP
BHUPESH KUMAR SINGH
CHARU LATA
KSHITIJ DHINGRA
NIRANJAN KUMAR SINGH
PRIYANKA SINGH
MAYANK CHATURVEDI
PRAVEEN KUMAR MISHRA
MAHENDER SINGH
LALITA RAWAT
AKHILESH KUMAR TRIPATHI
SANTOSH KUMAR
TANOY RAJ BHATTACHARYA
MEENU
GAURAV YADAV
NAMRATA JOSHI
MUKESH CHOUDHARY
LALIT KUMAR

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
13
13
12
13
11
13
12
12
11
13
12
14
13
11
13
12
13
11
14
14
14
14
13
12
13
12
12
14
14
11
13
0
0

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
12
12
12
12
11
10
11
11
11
10
11
11
12
11
11
17
12
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
10
10
11
0
0

Del

Back to Home
Maths

ebruary/March/April-2012
Lectures
Held-14
Total Lectures
HeldMarch
Attended

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Diff Equation
Lectures
Held-

S NO

ROLL NO

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-

NAME
January

February

Del Attended Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/78002
09/78003
09/78005
09/78007
09/78008
09/078010
09/78022
09/078026
09/078027
09/078028
09/78029
09/78033
09/78037
09/078038
09/078039
09/078041
09/078043
09/078045
09/078052
09/078053
09/078063
09/078073
09/078074
09/078082
09/078086
09/078090
09/78094
09/078096
09/78100
09/078119
09/078126
09/078132
09/78138
09/78139

DEVLINA MUKHERJEE
ANKIT MITTAL
MEENAKSHI SAINI
PASHEL JOHN ANAL
MADHAVI GUPTA
SAHIL KUMAR BANSAL
NIKHIL KHANNA
SHEKHAR KAPOOR
AYUSH SHARMA
NIDHI RATHI
KRISHAN MONDAL
VIKASH TRIPATHI
MANISH KUMAR KAPRANA
AKANKSHA BACHHETI
VIVEK PANWAR
ABHISHEK KUMAR MAAN
NIBHA KASHYAP
BHUPESH KUMAR SINGH
CHARU LATA
KSHITIJ DHINGRA
NIRANJAN KUMAR SINGH
PRIYANKA SINGH
MAYANK CHATURVEDI
PRAVEEN KUMAR MISHRA
MAHENDER SINGH
LALITA RAWAT
AKHILESH KUMAR TRIPATHI
SANTOSH KUMAR
TANOY RAJ BHATTACHARYA
MEENU
GAURAV YADAV
NAMRATA JOSHI
MUKESH CHOUDHARY
LALIT KUMAR

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

12
12
25
11
17
19
14
14
11
12
16
23
16
24
25
19
18
19
21
13
17
13
20
23
22
10
17
20
14
13
10
14
0
0

Del
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Back to Home
Maths

ebruary/March/April-2012
Lectures
Held-14
Total Lectures
Dr Dinesh
Heldkumar
March
Attended

8
5
8
7
8
4
7
9
9
3
8
10
8
4
7
9
6
1
6
2
0
6
7
10
9
4
4
9
6
5
5
7
0
0

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Discrete Maths

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-15
Mohd tarique

Lectures
Held-16
S NO

ROLL NO

NAME
Del January

1
3
5
7
8
11
14
17
19
21
22
27
29
30
32

09/78002
09/78005
09/78008
09/78022
09/078026
09/78029
09/078038
09/078043
09/078052
09/078063
09/078073
09/78094
09/78100
09/078119
09/078132

DEVLINA MUKHERJEE
MEENAKSHI SAINI
MADHAVI GUPTA
NIKHIL KHANNA
SHEKHAR KAPOOR
KRISHAN MONDAL
AKANKSHA BACHHETI
NIBHA KASHYAP
CHARU LATA
NIRANJAN KUMAR SINGH
PRIYANKA SINGH
AKHILESH KUMAR TRIPATHI
TANOY RAJ BHATTACHARYA
MEENU
NAMRATA JOSHI

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
14
15
16
15
16
16
14
16
15
13
13

Del

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

February

Del

15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

DELHI

Back to Home
Maths

ary/February/March/April-2012
Lectures
Held-15
que
March

Total Lectures
HeldAttended

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Analysis III

Jan

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

09/78002
09/78003
09/78005
09/78007
09/78008
09/078010
09/78022
09/078026
09/078027
09/078028
09/78029
09/78033
09/78037
09/078038
09/078039
09/078041
09/078043
09/078045
09/078052
09/078053
09/078063
09/078073
09/078074
09/078082
09/078086
09/078090
09/78094
09/078096
09/78100
09/078119
09/078126
09/078132
09/78138
09/78139

NAME

DEVLINA MUKHERJEE
ANKIT MITTAL
MEENAKSHI SAINI
PASHEL JOHN ANAL
MADHAVI GUPTA
SAHIL KUMAR BANSAL
NIKHIL KHANNA
SHEKHAR KAPOOR
AYUSH SHARMA
NIDHI RATHI
KRISHAN MONDAL
VIKASH TRIPATHI
MANISH KUMAR KAPRANA
AKANKSHA BACHHETI
VIVEK PANWAR
ABHISHEK KUMAR MAAN
NIBHA KASHYAP
BHUPESH KUMAR SINGH
CHARU LATA
KSHITIJ DHINGRA
NIRANJAN KUMAR SINGH
PRIYANKA SINGH
MAYANK CHATURVEDI
PRAVEEN KUMAR MISHRA
MAHENDER SINGH
LALITA RAWAT
AKHILESH KUMAR TRIPATHI
SANTOSH KUMAR
TANOY RAJ BHATTACHARYA
MEENU
GAURAV YADAV
NAMRATA JOSHI
MUKESH CHOUDHARY
LALIT KUMAR

Lectures
Held-12
Dr Arun pal
Singh

Lectures
Held-12
Mohd tarique

Del Attended Del January


8
7 12
12
8
4 12
9
8
8 12
12
8
2 12
8
8
7 12
12
8
7 12
10
8
7 12
12
8
7 12
10
8
7 12
9
8
7 12
10
8
7 12
11
8
8 12
10
8
7 12
8
8
8 12
12
8
7 12
8
8
7 12
8
8
8 12
12
8
7 12
10
8
8 12
12
8
6 12
8
8
4 12
12
8
7 12
12
8
8 12
8
8
6 12
9
8
7 12
8
8
3 12
8
8
8 12
12
8
5 12
8
8
3 12
12
8
7 12
9
8
5 12
11
8
7 12
10
8
0 12
0
8
0 12
0

Lectures
Held-10
Mohd tarique
Del February

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
8
10
8
10
9
10
9
8
9
10
9
8
10
8
8
10
9
10
9
10
10
8
8
8
8
10
8
10
9
10
9
0
0

Dr Arun pal
Singh

Del
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ODI ROAD: NEW DELHI

Back to Hom
Maths

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-3
Held-6
Held-10
Dr Arun pal
Dr Arun pal
Mohd tarique
Singh
Singh
Del
March
Del March
Attended

3
1
3
0
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
1
0
3
1
3
3
3
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
2
6
3
5
5
6
5
5
5
4
5
6
5
6
6
6
5
5
4
3
5
6
6
6
2
4
6
5
5
5
5
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
9
10
9
10
9
10
10
9
9
10
10
9
10
9
9
10
10
10
9
10
10
9
9
9
9
10
9
10
9
10
10
0
0

Total Lectures
HeldAttended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

C++ Programming & Na


Lectures
Held-8
Mr Arvind / Mr
Brijmohan

NAME

Sec Del January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

10/18001
10/018002
10/018006
10/18008
10/018011
10/018012
10/018013
10/018014
10/018015
10/018018
10/018019
10/018020
10/18021
10/018022
10/18023
10/018024
10/018028
10/018029
10/018030
10/18031
10/18032
10/18033
10/018034
10/18035
10/18036
10/018037
10/18038
10/18039
10/18041
10/018042
10/18043
10/018050
10/018051
10/18052
10/018053
10/018054

GEETIKA CHOUDHARY
SHREEYA ARORA
RAJAT DHINGRA
PRIYANKA
PRIYANKA RAJPOOT
NEHA SHARMA
ROHIT KHANDELWAL
NITIEKA DAHIYA
NARENDRA KUMAR THAKUR
SPARSH TYAGI
MOHITKUMAR
GAURAV SHARMA
YUMNAM KENEDY MEITEI
THOUNAOJAM STEPHEN SINGH
NEHA GAUR
AJAY KUMAR
PARUL MAHESHWARI
KIRAN NAGARKOTI
VIPUL AGARWAL
ANUJA
MOHD RASHID
UDAY KUMAR
SMITA SINGH
VIPIN KUMAR
AMAN KUMAR
ASHWINI KUMAR SINGH
PREETI
SUMIT RAWAT
SWETA SINHA
NITISH DANGWAL
ANUJ SINGH
SHIVANI GAUR
MANJU SANGWAN
ATUL KUMAR PATHAK
MANISHA
ANIL KUMAR YADAV

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
6
8
8
8
6
0
8
0
6
6
6
6
8
6
6
8
8
6
2
8
8
6
6
6
8
8
2
6
6
6
6
4
6
6

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-24
Mr Arvind / Mr
Mr Arvind / Mr
Brijmohan
Brijmohan
Del February

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

20
24
13
22
22
20
16
0
24
0
18
11
10
12
20
18
22
22
23
16
18
24
14
22
21
0
22
15
22
22
16
16
22
11
14
23

Del

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

10/018056
10/018058
10/018059
10/018060
10/018061
10/18062
10/018064
10/018065
10/018066
10/018072
10/018073
10/18076
10/18077
10/18078
10/018079
10/18080
10/018081
10/018083
10/018090
10/018093
10/018094
10/018095
10/018098
10/018101
10/018105
10/18113
10/18116
10/018119
10/18122
10/18126
10/018135
10/18142
10/18143
10/18144
10/18145
10/18146
10/18151
10/18152
10/18153
10/018154
10/018155
10/018156
10/018157
10/018158
10/018159
10/18160
10/018161

SUMIT MALIK
HIMANSHI TYAGI
SAHAB SINGH
PREETI SINGH
ABHISHEK RAJPUT
ASHWANI KUMAR
SYED SHAHZAR
APURVA KHANDELWAL
ANUJ MANN
AARJU CHAUHAN
SHIVANI MEHLAWAT
SURENDRA KUMAR
abhinav tomar
TAPESH TYAGI
ANKIT PATEL
KULJIT PATHANIA
ROHIT PANCHAL
GAURAV ARORA
MANJU YADAV
SONU GULIA
DIVYA JAIN
SANGEETA DAS
ANIMESH KUMAR
SHRUTI MHENDIRATTA
VIKAS KUMAR
AMITABH
ABU SAFIYAN
SHASHI PRAKASH
RAJUL KAUSHIK
SATENDER KUMAR
VICKKY
GAURAV SHARMA
SURABHI JOSHI
RITIKA ARORA
GAURAV MALIK
YATENDRA KUMAR
NISHA
NEHA
POOJA ATTRISH
NAMAN KUMAR
CHANDRIKA GOYAT
JYOTI KUMARI
CHANDRIKA GOYAT
PREETI KUMARI
ASHUTOSH TIWARI
SUMIT SINGH PATHANIA
ASHISH SINGH

A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
4
6
6
6
2
1
4
0
2
0
2
0
2
0
2
4
0
6
4
4
5
6
3
4
6
4
4
4
6
0
2
6
2
4
6
3
3
5
2
0
4
6
2
6
4
3

24
24
24
24
24
24
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
16
24
22
22
12
14
14
0
13
0
14
13
13
0
15
15
13
13
15
13
15
12
15
10
15
15
15
15
15
12
13
14
12
14
9
14
15
12
10
0
15
14
14
14
14
13

20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

84
85
86
87
88
89

10/18162
10/18163
10/18164
10/18165
10/18166
10/18167

MUKESH KUMAR
NISHANT GUPTA
SHITANSHU KUMAR SINGH
AKSHAY BISHNOI
RAGHWENDRA KUMAR BHATT
LIBAWO PM

B
B
B
B
B
B

6
6
6
6
6
6

6
6
4
2
4
4

15
15
15
15
15
15

15
9
15
14
11
14

10
10
10
10
10
10

Back to Home
Philosophy

ebruary/March/April-2012
Lectures
Held-20
Total Lectures
Mr Arvind / Mr
HeldBrijmohan
March

16
16
16
18
19
19
20
10
20
0
14
0
16
14
20
16
18
18
20
14
12
14
18
18
0
0
16
19
19
19
18
20
20
16
20
20

Attended

19
16
16
20
15
16
8
10
0
8
0
10
8
8
4
0
10
6
8
10
6
10
4
8
8
8
10
10
8
10
6
2
6
6
10
10
8
8
8
10
0
6
8
10
10
8
6

10
8
6
6
4
4

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Philosophy
Lectures
Held-9
Dr J P Tiwari

NAME

Sec Del January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40

10/18001
10/018002
10/018006
10/18008
10/018011
10/018012
10/018013
10/018014
10/018015
10/018018
10/018020
10/18021
10/018022
10/18023
10/018024
10/018028
10/018029
10/018030
10/18031
10/18032
10/18033
10/018034
10/18036
10/018037
10/18038
10/18039
10/18041
10/018042
10/18043
10/018050
10/18052
10/018054
10/018056
10/018058
10/018059
10/018060

GEETIKA CHOUDHARY
SHREEYA ARORA
RAJAT DHINGRA
PRIYANKA
PRIYANKA RAJPOOT
NEHA SHARMA
ROHIT KHANDELWAL
NITIEKA DAHIYA
NARENDRA KUMAR THAKUR
SPARSH TYAGI
GAURAV SHARMA
YUMNAM KENEDY MEITEI
THOUNAOJAM STEPHEN SINGH
NEHA GAUR
AJAY KUMAR
PARUL MAHESHWARI
KIRAN NAGARKOTI
VIPUL AGARWAL
ANUJA
MOHD RASHID
UDAY KUMAR
SMITA SINGH
AMAN KUMAR
ASHWINI KUMAR SINGH
PREETI
SUMIT RAWAT
SWETA SINHA
NITISH DANGWAL
ANUJ SINGH
SHIVANI GAUR
ATUL KUMAR PATHAK
ANIL KUMAR YADAV
SUMIT MALIK
HIMANSHI TYAGI
SAHAB SINGH
PREETI SINGH

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-5
Dr J P Tiwari
Dr J P Tiwari

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Del

7
0
7
7
7
7
6
0
9
0
7
7
7
8
8
0
0
8
7
7
8
7
7
8
0
7
7
6
7
0
6
6
7
0
7
7

February

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
0
4
3
3
3
4
0
4
0
4
3
3
4
3
0
0
3
3
3
5
3
4
3
0
4
4
4
3
0
4
5
4
0
5
4

Del

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

41
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89

10/018061
10/018064
10/018065
10/018066
10/018072
10/018073
10/18077
10/18078
10/018079
10/18080
10/018081
10/018083
10/018090
10/018093
10/018095
10/018098
10/018101
10/018105
10/18113
10/18116
10/018119
10/18122
10/18126
10/018135
10/18142
10/18143
10/18144
10/18145
10/18146
10/18151
10/18152
10/18153
10/018154
10/018155
10/018156
10/018157
10/018158
10/018159
10/18160
10/018161
10/18162
10/18163
10/18164
10/18165
10/18167

ABHISHEK RAJPUT
SYED SHAHZAR
APURVA KHANDELWAL
ANUJ MANN
AARJU CHAUHAN
SHIVANI MEHLAWAT
abhinav tomar
TAPESH TYAGI
ANKIT PATEL
KULJIT PATHANIA
ROHIT PANCHAL
GAURAV ARORA
MANJU YADAV
SONU GULIA
SANGEETA DAS
ANIMESH KUMAR
SHRUTI MHENDIRATTA
VIKAS KUMAR
AMITABH
ABU SAFIYAN
SHASHI PRAKASH
RAJUL KAUSHIK
SATENDER KUMAR
VICKKY
GAURAV SHARMA
SURABHI JOSHI
RITIKA ARORA
GAURAV MALIK
YATENDRA KUMAR
NISHA
NEHA
POOJA ATTRISH
NAMAN KUMAR
CHANDRIKA GOYAT
JYOTI KUMARI
CHANDRIKA GOYAT
PREETI KUMARI
ASHUTOSH TIWARI
SUMIT SINGH PATHANIA
ASHISH SINGH
MUKESH KUMAR
NISHANT GUPTA
SHITANSHU KUMAR SINGH
AKSHAY BISHNOI
LIBAWO PM

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
7
0
8
7
6
7
0
0
8
7
7
7
8
0
8
8
7
8
8
8
7
7
8
7
8
7
7
7
8
8
7
0
9
9
7
9
9
9
9
9
7
9
6

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
3
4
0
4
3
4
3
0
0
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
3
3
4
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4
0
4
3
5
5
5
5
4
3
4
5
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Back to Home
Philosophy

ary/March/April-2012
Lectures
Total Lectures
Held-6
HeldDr J P Tiwari
March

5
5
4
4
6
6
4
4
6
5
4
4
4
6
6
4
5
4
4
3
6
3
5
0
3
4
4
4
4
4
4
6
6
3
6
6

Attended

5
3
6
1
5
5
5
4
4
0
6
5
6
5
6
4
5
4
4
5
5
5
3
2
4
4
5
4
5
5
3
6
6
0
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
4

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Economics

January/February/March/A
Lectures
Held-7

Lectures
Held-10
S NO

ROLL NO

NAME
Sec

33
35
37
44
88

10/018051
10/018053
10/018056
10/018065
10/18166

MANJU SANGWAN
MANISHA
SUMIT MALIK
APURVA KHANDELWAL
RAGHWENDRA KUMAR BHATT

A
A
A
B
B

Mr Dinesh Kumar
Mr Dinesh Kumar
Del
January Del
February

10
10
10
10
10

9
8
8
8
9

7
7
7
7
7

6
7
6
5
5

HI

Back to Home
Economics

uary/February/March/April-2012
Lectures
Held-7
Mr Dinesh Kumar
March

5
6
5
3
5

Total Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Year
Paper Title:-

Algebra II

January/February/

S NO

ROLL NO

Lectures
HeldMr Anurag singh

NAME

Sec

7
9
13
14
16
20
22
29
31
41
46
48

10/018013
10/018015
10/18021
10/018022
10/018024
10/18031
10/18033
10/18041
10/18043
10/018061
10/018072
10/18076

ROHIT KHANDELWAL
NARENDRA KUMAR THAKUR
YUMNAM KENEDY MEITEI
THOUNAOJAM STEPHEN SINGH
AJAY KUMAR
ANUJA
UDAY KUMAR
SWETA SINHA
ANUJ SINGH
ABHISHEK RAJPUT
AARJU CHAUHAN
SURENDRA KUMAR

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B

Mr
Abhinan
dan
Basau

January
Attended Del

Del

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
7
6
6
6
4
7
6
6
6
6
6

Attended

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
10
9
9
9
8
10
9
9
9
9
9

OAD: NEW DELHI

Back to Home
Department:-

Maths

Paper no:
January/February/March/April-2012
Lectures
HeldMr Abhinandan
Basau

February
Attended

Del

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
7
6
6
6
4
7
6
6
6
6
6

Total Lectures
Held-

Attended

ck to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Year
Paper Title:-

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

10/18001
10/018002
10/018006
10/18008
10/018011
10/018012
10/018013
10/018014
10/018015
10/018018
10/018019
10/018020
10/18021
10/018022
10/18023
10/018024
10/018028
10/018029
10/018030
10/18031
10/18032
10/18033
10/018034
10/18035
10/18036
10/018037
10/18038
10/18039
10/18041
10/018042
10/18043
10/018050
10/018051
10/18052

Algebra II

NAME

GEETIKA CHOUDHARY
SHREEYA ARORA
RAJAT DHINGRA
PRIYANKA
PRIYANKA RAJPOOT
NEHA SHARMA
ROHIT KHANDELWAL
NITIEKA DAHIYA
NARENDRA KUMAR THAKUR
SPARSH TYAGI
MOHITKUMAR
GAURAV SHARMA
YUMNAM KENEDY MEITEI
THOUNAOJAM STEPHEN SINGH
NEHA GAUR
AJAY KUMAR
PARUL MAHESHWARI
KIRAN NAGARKOTI
VIPUL AGARWAL
ANUJA
MOHD RASHID
UDAY KUMAR
SMITA SINGH
VIPIN KUMAR
AMAN KUMAR
ASHWINI KUMAR SINGH
PREETI
SUMIT RAWAT
SWETA SINHA
NITISH DANGWAL
ANUJ SINGH
SHIVANI GAUR
MANJU SANGWAN
ATUL KUMAR PATHAK

Lectures
Held-12

Lectures
Held-8

Lectures
Held-5

Mr Vivek n Sharma

Dr Arun pal
Singh

Dr Arunpal
Singh

Sec

Del

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

January
Attended Del Attended Del

8
10
9
8
11
11
8
0
8
8
8
9
10
10
11
8
9
9
8
4
10
8
7
7
8
0
11
8
8
8
8
9
11
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
5
8
8
8
8
0
8
2
6
6
7
7
7
5
5
6
5
7
1
8
8
8
7
4
2
7
5
7
8
6
7
7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

February

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

10/018053
10/018054
10/018056
10/018058
10/018059
10/018060
10/018061
10/18062
10/018064
10/018065
10/018066
10/018072
10/018073
10/18076
10/18077
10/18078
10/018079
10/18080
10/018081
10/018083
10/018090
10/018093
10/018094
10/018095
10/018098
10/018101
10/018105
10/18113
10/18116
10/018119
10/18122
10/18126
10/018135
10/18142
10/18143
10/18144
10/18145
10/18146
10/18151
10/18152
10/18153
10/018154
10/018155
10/018156
10/018157
10/018158
10/018159

MANISHA
ANIL KUMAR YADAV
SUMIT MALIK
HIMANSHI TYAGI
SAHAB SINGH
PREETI SINGH
ABHISHEK RAJPUT
ASHWANI KUMAR
SYED SHAHZAR
APURVA KHANDELWAL
ANUJ MANN
AARJU CHAUHAN
SHIVANI MEHLAWAT
SURENDRA KUMAR
abhinav tomar
TAPESH TYAGI
ANKIT PATEL
KULJIT PATHANIA
ROHIT PANCHAL
GAURAV ARORA
MANJU YADAV
SONU GULIA
DIVYA JAIN
SANGEETA DAS
ANIMESH KUMAR
SHRUTI MHENDIRATTA
VIKAS KUMAR
AMITABH
ABU SAFIYAN
SHASHI PRAKASH
RAJUL KAUSHIK
SATENDER KUMAR
VICKKY
GAURAV SHARMA
SURABHI JOSHI
RITIKA ARORA
GAURAV MALIK
YATENDRA KUMAR
NISHA
NEHA
POOJA ATTRISH
NAMAN KUMAR
CHANDRIKA GOYAT
JYOTI KUMARI
CHANDRIKA GOYAT
PREETI KUMARI
ASHUTOSH TIWARI

A
A
A
A
A
A
A
A

12
12
12
12
12
12
12
12

12
9
10
8
9
12
10
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
8
7
6
7
7
7
7
7
7
0
6
3
7
5
5
2
6
7
3
8
6
6
7
6
8
2
6
7
6
6
3
3
7
7
8
8
8
8
8
8
5
0
8
8
6
8

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

82
83
84
85
86
87
88
89

10/18160
10/018161
10/18162
10/18163
10/18164
10/18165
10/18166
10/18167

SUMIT SINGH PATHANIA


ASHISH SINGH
MUKESH KUMAR
NISHANT GUPTA
SHITANSHU KUMAR SINGH
AKSHAY BISHNOI
RAGHWENDRA KUMAR BHATT
LIBAWO PM

8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
5
7
6
8
0
2

5
5
5
5
5
5
5
5

SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:Paper no:
January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
HeldHeld-6
Held-9

Lectures
Held-5
Dr Arunpal
Singh

Mr Vivek n Sharma

February
Attended Del
Attended

5
4
1
4
5
5
5
0
5
2
2
1
5
4
5
3
5
5
5
5
1
4
5
5
4
0
4
3
3
4
5
5
5
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
7
6
6
7
7
4
0
5
5
5
4
5
6
6
4
6
6
5
5
8
5
5
5
6
0
9
5
9
5
4
6
8
6

Mr Vivek n
Sharma
Del

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Dr Arunpal Singh

March
Attended Del

6
6
5
6
6
6
6
6
6
0
6
4
6
6
6
6
6
3
3
2
4
6
2
5
4
0
6
3
6
4
6
6
6
6

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Attended
7

4
5
7
7
8
8
3
8
0
2
6
5
5
8
7
5
7
5
8
2
8
6
5
7
0
5
2
5
2
7
5
7
5

5
2
3
3
2
5
5
5
4
3
0
3
2
4
3
2
3
3
5
3
5
4
2
5
2
5
4
1
3
2
5
4
3
3
3
5
3
5
4
4
3
0
0
5
5
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
6
5
6
9
6
4

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
4
6
2
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
8
6
6
5
6
8
6
8
7
0
6
6
9
6
6
8
1
8
3
8
8
6
8
8
7
6
6
9
7
8
8
5
5
7
6
8
8
7
7
8
8
0
6
8
5
9

4
5
3
3
4
2
2
3

9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
9
7
4
9
7
2

Back to Home
Maths

Total Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI RO


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Diff EquationII

10/18001
10/018002
10/018006
10/18008
10/018011
10/018012
10/018013
10/018014
10/018015
10/018018
10/018019
10/018020
10/18021
10/018022
10/18023
10/018024
10/018028
10/018029
10/018030
10/18031
10/18032
10/18033
10/018034
10/18035
10/18036
10/018037
10/18038
10/18039
10/18041
10/018042
10/18043
10/018050
10/018051
10/18052

Lectures
Held-20
Mr Vivek n
Sharma

January

February

Del Attended Del

Attended
12
15
14
12
15
17
10
0
10
13
13
11
13
114
17
10
13
14
12
12
15
12
11
12
12
0
20
14
20
14
10
15
20
15

NAME

Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Lectures
Held-17
Mr Vivek
n Sharma

GEETIKA CHOUDHARY
SHREEYA ARORA
RAJAT DHINGRA
PRIYANKA
PRIYANKA RAJPOOT
NEHA SHARMA
ROHIT KHANDELWAL
NITIEKA DAHIYA
NARENDRA KUMAR THAKUR
SPARSH TYAGI
MOHITKUMAR
GAURAV SHARMA
YUMNAM KENEDY MEITEI
THOUNAOJAM STEPHEN SINGH
NEHA GAUR
AJAY KUMAR
PARUL MAHESHWARI
KIRAN NAGARKOTI
VIPUL AGARWAL
ANUJA
MOHD RASHID
UDAY KUMAR
SMITA SINGH
VIPIN KUMAR
AMAN KUMAR
ASHWINI KUMAR SINGH
PREETI
SUMIT RAWAT
SWETA SINHA
NITISH DANGWAL
ANUJ SINGH
SHIVANI GAUR
MANJU SANGWAN
ATUL KUMAR PATHAK

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
14
11
13
15
16
12
0
12
12
12
12
13
13
15
12
14
14
13
9
14
12
12
12
12
0
16
14
14
12
12
14
16
14

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

10/018053
10/018054
10/018056
10/018058
10/018059
10/018060
10/018061
10/18062
10/018064
10/018065
10/018066
10/018072
10/018073
10/18076
10/18077
10/18078
10/018079
10/18080
10/018081
10/018083
10/018090
10/018093
10/018094
10/018095
10/018098
10/018101
10/018105
10/18113
10/18116
10/018119
10/18122
10/18126
10/018135
10/18142
10/18143
10/18144
10/18145
10/18146
10/18151
10/18152
10/18153
10/018154
10/018155
10/018156
10/018157
10/018158
10/018159

MANISHA
ANIL KUMAR YADAV
SUMIT MALIK
HIMANSHI TYAGI
SAHAB SINGH
PREETI SINGH
ABHISHEK RAJPUT
ASHWANI KUMAR
SYED SHAHZAR
APURVA KHANDELWAL
ANUJ MANN
AARJU CHAUHAN
SHIVANI MEHLAWAT
SURENDRA KUMAR
abhinav tomar
TAPESH TYAGI
ANKIT PATEL
KULJIT PATHANIA
ROHIT PANCHAL
GAURAV ARORA
MANJU YADAV
SONU GULIA
DIVYA JAIN
SANGEETA DAS
ANIMESH KUMAR
SHRUTI MHENDIRATTA
VIKAS KUMAR
AMITABH
ABU SAFIYAN
SHASHI PRAKASH
RAJUL KAUSHIK
SATENDER KUMAR
VICKKY
GAURAV SHARMA
SURABHI JOSHI
RITIKA ARORA
GAURAV MALIK
YATENDRA KUMAR
NISHA
NEHA
POOJA ATTRISH
NAMAN KUMAR
CHANDRIKA GOYAT
JYOTI KUMARI
CHANDRIKA GOYAT
PREETI KUMARI
ASHUTOSH TIWARI

A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

17
17
17
17
17
17
17
17
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

16
15
14
14
13
17
14
13
5
7
0
6
4
8
9
6
5
4
8
4
7
10
8
8
5
10
7
9
10
7
9
9
0
5
9
5
7
9
9
9
9
5
4
6
8
9
8

20
20
20
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

20
16
15
14
15
20
15
20
4
7
0
6
2
6
5
5
4
2
8
5
3
6
4
6
5
7
3
10
9
9
9
9
5
5
6
3
5
9
4
6
7
3
0
7
6
6
6

82
83
84
85
86
87
88
89

10/18160
10/018161
10/18162
10/18163
10/18164
10/18165
10/18166
10/18167

SUMIT SINGH PATHANIA


ASHISH SINGH
MUKESH KUMAR
NISHANT GUPTA
SHITANSHU KUMAR SINGH
AKSHAY BISHNOI
RAGHWENDRA KUMAR BHATT
LIBAWO PM

B
B
B
B
B
B
B
B

10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
7
4
6
5
4
4

11
11
11
11
11
11
11
11

7
3
7
2
7
2
7
5

AL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-15
Mr Vivek n
Sharma
March
Del Attended

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
10
7
11
15
14
7
10
10
0
8
9
8
8
15
11
8
7
7
4
11
15
4
9
10
0
15
7
9
9
7
11
15
10

Del

Attended

Del

Attended

Total Attended

15
15
15
15
15
15
15
15

15
12
12
6
11
15
7
9

Back to Home
Maths

Total Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Analysis II

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-15
Held-12

Lectures
Held-18
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

10/18001
10/018002
10/018006
10/18008
10/018011
10/018012
10/018013
10/018014
10/018015
10/018018
10/018019
10/018020
10/18021
10/018022
10/18023
10/018024
10/018028
10/018029
10/018030
10/18031
10/18032
10/18033
10/018034
10/18035
10/18036
10/018037
10/18038
10/18039
10/18041
10/018042
10/18043
10/018050
10/018051
10/18052
10/018053

NAME

GEETIKA CHOUDHARY
SHREEYA ARORA
RAJAT DHINGRA
PRIYANKA
PRIYANKA RAJPOOT
NEHA SHARMA
ROHIT KHANDELWAL
NITIEKA DAHIYA
NARENDRA KUMAR THAKUR
SPARSH TYAGI
MOHITKUMAR
GAURAV SHARMA
YUMNAM KENEDY MEITEI
THOUNAOJAM STEPHEN SINGH
NEHA GAUR
AJAY KUMAR
PARUL MAHESHWARI
KIRAN NAGARKOTI
VIPUL AGARWAL
ANUJA
MOHD RASHID
UDAY KUMAR
SMITA SINGH
VIPIN KUMAR
AMAN KUMAR
ASHWINI KUMAR SINGH
PREETI
SUMIT RAWAT
SWETA SINHA
NITISH DANGWAL
ANUJ SINGH
SHIVANI GAUR
MANJU SANGWAN
ATUL KUMAR PATHAK
MANISHA

Dr A M
Dr A M
Dr A M
Malhotra
Malhotra
Malhotra
January
February
Sec Del Attended Del Attended Del Attended

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
18
12
17
9
16
14
0
18
4
12
7
14
13
18
14
17
17
13
9
8
16
14
4
15
1
13
15
10
14
14
17
14
10
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
11
6
11
10
11
13
0
14
0
9
3
12
14
13
7
11
13
7
12
2
12
13
7
8
0
9
8
13
3
6
9
13
10
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
11
5
12
10
10
9
11
10
0
7
0
0
0
9
8
8
10
8
12
3
8
12
9
2
0
8
8
9
6
3
2
9
7
10

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

10/018054
10/018056
10/018058
10/018059
10/018060
10/018061
10/18062
10/018064
10/018065
10/018066
10/018072
10/018073
10/18076
10/18077
10/18078
10/018079
10/18080
10/018081
10/018083
10/018090
10/018093
10/018094
10/018095
10/018098
10/018101
10/018105
10/18113
10/18116
10/018119
10/18122
10/18126
10/018135
10/18142
10/18143
10/18144
10/18145
10/18146
10/18151
10/18152
10/18153
10/018154
10/018155
10/018156
10/018157
10/018158
10/018159
10/18160

ANIL KUMAR YADAV


SUMIT MALIK
HIMANSHI TYAGI
SAHAB SINGH
PREETI SINGH
ABHISHEK RAJPUT
ASHWANI KUMAR
SYED SHAHZAR
APURVA KHANDELWAL
ANUJ MANN
AARJU CHAUHAN
SHIVANI MEHLAWAT
SURENDRA KUMAR
abhinav tomar
TAPESH TYAGI
ANKIT PATEL
KULJIT PATHANIA
ROHIT PANCHAL
GAURAV ARORA
MANJU YADAV
SONU GULIA
DIVYA JAIN
SANGEETA DAS
ANIMESH KUMAR
SHRUTI MHENDIRATTA
VIKAS KUMAR
AMITABH
ABU SAFIYAN
SHASHI PRAKASH
RAJUL KAUSHIK
SATENDER KUMAR
VICKKY
GAURAV SHARMA
SURABHI JOSHI
RITIKA ARORA
GAURAV MALIK
YATENDRA KUMAR
NISHA
NEHA
POOJA ATTRISH
NAMAN KUMAR
CHANDRIKA GOYAT
JYOTI KUMARI
CHANDRIKA GOYAT
PREETI KUMARI
ASHUTOSH TIWARI
SUMIT SINGH PATHANIA

A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
9
13
10
17
13
10
9
10
0
7
1
17
6
12
5
7
14
6
8
16
11
12
4
12
8
13
18
10
16
8
0
6
13
2
10
18
16
16
17
6
0
11
18
10
12
12

15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
7
6
9
15
15
10
6
6
0
6
1
11
7
4
5
6
13
9
4
9
6
5
5
8
3
11
11
7
9
7
1
6
8
3
7
10
5
4
4
1
8
9
4
6
9
9

12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10
4
4
5
9
7
9
7
9
1
9
0
12
3
7
5
0
1
5
14
11
8
16
1
7
9
11
15
11
13
10
4
6
6
4
13
12
9
9
7
13
0
6
13
11
8
12

83
84
85
86
87
88
89

10/018161
10/18162
10/18163
10/18164
10/18165
10/18166
10/18167

ASHISH SINGH
MUKESH KUMAR
NISHANT GUPTA
SHITANSHU KUMAR SINGH
AKSHAY BISHNOI
RAGHWENDRA KUMAR BHATT
LIBAWO PM

B
B
B
B
B
B
B

19
19
19
19
19
19
19

11
11
6
9
13
4
4

16
16
16
16
16
16
16

6
10
2
8
3
7
6

16
16
16
16
16
16
16

12
14
6
5
4
8
1

Back to Home
Maths

uary/March/April-2012
Total Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) English II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Philosophy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

10/23001
10/23004
10/23005
10/23006
10/23007
10/23012
10/23014
10/23015
10/23017
10/23018
10/23020
10/23021
10/23022
10/23023
10/23024
10/23025
10/23026
10/23028
10/23029
10/23030
10/23031
10/23032
10/23034
10/23036
10/23037
10/23038
10/23041
10/23042
10/23045
10/23046
10/23049
10/23050
10/23052
10/23055
10/23058
10/23060

Lectures
HeldDr J P
Tiwari
January Del

NAME
Sec

PRIYAKSHI GHOSHAL
ANJALI PRAKASH
\LAKSHYA MIGLANI
RAHUL KUMAR MEENA
DEEKSHA SHARMA
RIMPA SAMADDER
VIDHI KAMRA
DEBAMITRA MUKHERJEE
MEENU
KUSUM RANA
ARJA DEB
PRIYANKA JAIN
DHRITI PAL
SHIVANGI CHHABRA
DEEP JYOTI
NIDHI SATIJA
LALBIAK DIKAK NGENTE
ARCHIT KOTHARI
LATA VERMA
PRIYANKA GARG
SHIKHA PAHWA
NEHA RAWAT
SUNISTHA GARG
ANANYA DE
DEEPA KASHYAP
PRIYANKA CHAUDHARY
YUKTI THAKUR
UMME MARIA
SHIVI SINHA
NEETU CHATANYE
DILDAR HUSAIN
KIRAN SHARMA
R RAGI
NEHA SHARMA
SUMIT KALRA
KANIKA PAL

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

January/February/March/April-2
Lectures
Held-8
Dr J P Tiwari

Del

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
4
4
5
5
6
5
5
4
5
5
4
4
5
6
4
3
5
4
4
5
5
5
6
6
4
5
5
4
5
2
4
4
5
0
4

February

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
8
8
7
7
7
6
6
6
7
8
6
7
6
8
4
7
6
6
5
7
6
6
7
7
7
7
6
5
5
6
7
6
0
7

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

10/23062
10/23069
10/23071
10/23072
10/23073
10/023074
10/023078
10/023080
10/023082
10/23083
10/23084
10/23085
10/23086
10/23087
10/23088
10/23089
10/23090
10/23091
10/23092
10/23093
10/23094

MAHWASH SIDDIQUI
ONIA JAJO
NANCY DUREJA
MEGHA SINGH
RAM KUMARI
MARYAM KHAN
MUNISH SAINI
JANKI NATH
NEERA SHUKLA
ROHIT KUMAR
PRIYA TRIKHA
VIKAS
YASHIKA SETHI
SARTHAK HARBOLA
JYOTI GAUTAM
BHAVISHYA GABA
DEEPALI MITTAL
RAHUL AUGUSTINE
RHYME
SANCHITA DUTTA
SAMUEL LALSANGZUALA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3
5
4
5
5
5
4
4
4
6
5
0
0
2
4
5
2
5
5
0
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3
7
7
6
6
7
6
7
6
8
7
0
0
0
5
6
5
5
4
0
0

Back to Home
Philosophy

February/March/April-2012
Lectures
Total Lectures
Held-6
HeldDr J P
Tiwari
Del March
Attended

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
4
2
5
6
6
5
5
2
6
5
4
3
5
6
3
5
5
4
4
5
5
5
6
5
5
6
5
6
0
0
5
5
0
3

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
6
4
6
5
6
4
4
4
6
6
0
0
6
4
5
5
6
6
0
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) English II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

English Lit II
Lectures
Held-8
Dr
Sarvesh
Kumari
January

NAME

Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10/23001
10/23004
10/23005
10/23006
10/23007
10/23012
10/23014
10/23015
10/23017
10/23018
10/23020
10/23021
10/23022
10/23023
10/23024
10/23025
10/23026
10/23028
10/23029
10/23030
10/23031
10/23032
10/23034
10/23036
10/23037
10/23038
10/23041
10/23042
10/23045
10/23046
10/23049
10/23050
10/23052
10/23055

PRIYAKSHI GHOSHAL
ANJALI PRAKASH
\LAKSHYA MIGLANI
RAHUL KUMAR MEENA
DEEKSHA SHARMA
RIMPA SAMADDER
VIDHI KAMRA
DEBAMITRA MUKHERJEE
MEENU
KUSUM RANA
ARJA DEB
PRIYANKA JAIN
DHRITI PAL
SHIVANGI CHHABRA
DEEP JYOTI
NIDHI SATIJA
LALBIAK DIKAK NGENTE
ARCHIT KOTHARI
LATA VERMA
PRIYANKA GARG
SHIKHA PAHWA
NEHA RAWAT
SUNISTHA GARG
ANANYA DE
DEEPA KASHYAP
PRIYANKA CHAUDHARY
YUKTI THAKUR
UMME MARIA
SHIVI SINHA
NEETU CHATANYE
DILDAR HUSAIN
KIRAN SHARMA
R RAGI
NEHA SHARMA

January/February/March
Lectures
Held-15
Ms Gorvika

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B

February

Attended Del

Del

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
0
8
7
6
7
7
7

Attended

17
17
17
17
17
17
17
17
17

16
10
0
11
11
11
15
12
15

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

10/23058
10/23060
10/23062
10/23069
10/23071
10/23072
10/23073
10/023074
10/023078
10/023080
10/023082
10/23083
10/23084
10/23085
10/23086
10/23087
10/23088
10/23089
10/23090
10/23091
10/23092
10/23093
10/23094

SUMIT KALRA
KANIKA PAL
MAHWASH SIDDIQUI
ONIA JAJO
NANCY DUREJA
MEGHA SINGH
RAM KUMARI
MARYAM KHAN
MUNISH SAINI
JANKI NATH
NEERA SHUKLA
ROHIT KUMAR
PRIYA TRIKHA
VIKAS
YASHIKA SETHI
SARTHAK HARBOLA
JYOTI GAUTAM
BHAVISHYA GABA
DEEPALI MITTAL
RAHUL AUGUSTINE
RHYME
SANCHITA DUTTA
SAMUEL LALSANGZUALA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0
8
1
7
7
8
7
6
7
5
8
8
8
0
0
5
8
6
7
7
6
0
0

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

0
13
5
14
10
15
7
11
11
9
13
13
13
0
0
10
3
9
15
12
11
1
0

DELHI

Back to Home
English

anuary/February/March/April-2012
Lectures
Held-8
Dr Sarvesh
Kumari

Del Attended

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
0
6
6
7
7
7
7

Total Lectures
Held-

Attended

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0
7
0
7
6
7
6
7
6
6
7
7
7
0
0
7
6
6
6
6
6
0
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Chemistry

January/Februar

S NO

ROLL NO

NAME

Lectures
Held
Dr BB singh+Dr
Devraj+Dr
Mamta+Mr Harish

Lectures
Held-2
Mr Harish kr
Chaudhary

January
Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

11/48001
11/48002
11/48003
11/48005
11/48006
11/48007
11/48008
11/48009
11/48010
11/48011
11/48012
11/48013
11/48014
11/48016
11/48019
11/48020
11/48021
11/48022
11/48023
11/48024
11/48025
11/48026
11/48027
11/48029
11/48030
11/48031
11/48033
11/48035
11/48036
11/48038
11/48039
11/48040
11/48041

YASHIKA SHARMA
MUKUL KAPOOR
VIPIN KUMAR AWASTHI
AARUSHI CHANDNA
ANKUR PATNI
ADITYA MALIK
ANINDITHA GUHAN
NAVEEN KUMAR
ANJALI RATTI
PREETI
SWATI SHARMA
SAURABH CHUGH
SAURAV KUMAR KEJRIWAL
AMBIKA DAS GUPTA
HIMANI BHATT
SAKSHI PATHAK
ABHIMANYU SINGH
PRIYA SINGH
VATAN TOMER
KHUSHAL ARORA
SONIA MUKHERJEE
SANDEEP KUMAR RICHHARIYA
PRIYANKA NAGPAL
RUHI NARANG
KASHISH CHAWLA
DEEPAK MEHRA
NITIKA GARG
RISHABH SINGH
MITALI GROVER
UPASNA SHEORAN
CHANDA KUMARI
SAGAR KHURANA
MAYANK NARANG

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
10

2
7

February
Del Attended

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Del

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

11/48044
11/48045
11/48048
11/48049
11/48051
11/48052
11/48055
11/48056
11/48057
11/48058
11/48059
11/48062
11/48064
11/48067
11/048068
11/48069
11/48070
11/48071
11/48072
11/48074
11/48075
11/48076
11/48079
11/48080
11/48081
11/48084
11/48085
11/48087
11/48088
11/48089
11/48090
11/48091
11/48092
11/48093
11/48094
11/48095
11/48096
11/48099
11/48100
11/48101
11/48102
11/48103
11/48105
11/48106
11/48107
11/48108
11/48109

PALAK CHAWLA
DHARMENDRA KUMAR
DEVENDER
MAHAK NIGAM
ARUN SONI
AKHIL KATOCH
PRATIK KUMAR
UJJWAL GULATI
SANDEEP SANGWAN
SURBHI AGGARWAL
JAYATI GUPTA
SWASTIK AGARWAL
SAAKAR SHARMA
SUNIL PAUDEL
RAHUL KUMAR
UJJAYANT SINHA
SACHIN KUMAR
PRASHANT
VRINDA DUJARI
PRATIBHA
RAHUL KANNAUJIYA
ANUMA KATWALIA
HIMANSHU JUGRAN
AKANKSHA GHAI
ANKITA SHARMA
DEEPANKAR BEHL
SACHIN SHARMA
MAHIMA SAXENA
SHIVAM RATHI
SAMEER
AJAY BAIRAGI
DINESH
POOJA NAYAL
DHIRENDER NEGI
NEERAJ KUMAR
ASHISH KUMAR SINGH
MANISH MADAN
ANKIT BALI
ANKITA BALIHAR
SACHIN SHARMA
RAHUL BATHLA
RAVI KUMAR
RAVI CHAWLA
SHASHANK SHARMA
PRIYANKA GAUR
ASHUTOSH KUMAR JHA
SHEETAL RATHEE

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11

10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

11/48110
11/48111
11/48112
11/48113
11/48117.
11/48118
11/48119
11/48121
11/48122
11/48124
11/48125
11/48126
11/48127
11/48128
11/48129
11/48130
11/48132
11/48134
11/48137
11/48138
11/48139
11/48140
11/48143
11/48145
11/48146
11/48147
11/48150
11/48152
11/48153
11/48156
11/48157
11/48158
11/48159
11/48161
11/48162
11/48163
11/048164
11/48165
11/48166
11/48167
11/48171
11/48173
11/48174
11/48175
11/48176
11/48177
11/48178

RAJAT RAWAT
PANKAJ KUMAR
ARCHANA DHYANI
RAMYA PADMANABHAN
DEEPA
ASMITA BHALLA
BALKISHAN SHARMA
SURBHI MITTAL
SHIVAM SHARMA
MANISHA GOSWAMI
BHARAT PANDEY
PAWAN
DISHA AGNIHOTRI
VICKY TYAGI
RAJEEV RANJAN
RAJNISH
DHRUV GUPTA
PRIYA
NAVEEN YADAV
DEEPAK KUMAR
JUHI PAYAL
ARUN CHAUHAN
NISHA YADAV
TARUN RAJPOOT
MONU KUMAR
KEERTI DEVI RAJPOOT
DIPAK KUMAR
VAISHALI YADAV
HIMENDER KUMAR
SHIVANI BHALLA
PREET KUMAR YADAV
MD MURSHAD
MANISH
NUPUR SAINI
SUMIT
SONU
MEGHA VERMA
ASHISH BHATI
PANKAJ KUMAR
SANJEEV VERMA
ARCHNA
HEMANT BHARDWAJ
LAVESH KUMAR
BHUPENDER SINGH
SAVINDER
MAHENDER SINGH
VISHAKHA PAL

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

11/48180
11/48181
11/48182
11/48183
11/48185
11/48186
11/48187
11/48188
11/48189
11/48190
11/48191
11/48192
11/48193
11/48194
11/48195
11/48196
11/48197
11/48199
11/48201

ARUN BHASKAR
SOHIL DIWAKAR
ARUN KUMAR
POOJA
DEEPAK KUMAR
AAKASH SINGH
HARENDER KUMAR
NAVEEN KUMAR RAWAT
RANJANA KAUR
PRAMOD KUMAR
SAKSHI DAKSH
AWANISH KUSHWAHA
RAJ KUMAR
PRAMOD KUMAR
DEEPANSHU BHARTI
RAMESH
AMIT KUMAR
KULDEEP YADAV
ASHOK KUMAR

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

LODI ROAD: NEW DELHI

Back to Home
Chemistry

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-2
Held-4
Mr Manish kr
Ms
Gautam
Neesha
Yadav

Attended

2
2
2

2
2

Lectures
Held-4
Dr
mamta
Kharkwal

Lectures
Held-3
Dr Devraj Total Lectures
HeldSingh

March
Del Attended Del Attended Del Attended Attended

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

2
2

2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Individual & Society


Lectures
Held-15
Ms
Gorvika
January Del

NAME
Del

2
4
6
7
10
11
12
13
14
15
18
20
23
26
27
29
31
34
36
37
38
39
41
43
44
45
46
48
49
50
52
53
55
57
59
61

11/48002
11/48005
11/48007
11/48008
11/48011
11/48012
11/48013
11/48014
11/48016
11/48019
11/48022
11/48024
11/48027
11/48031
11/48033
11/48036
11/48039
11/48044
11/48048
11/48049
11/48051
11/48052
11/48056
11/48058
11/48059
11/48062
11/48064
11/048068
11/48069
11/48070
11/48072
11/48074
11/48076
11/48080
11/48084
11/48087

MUKUL KAPOOR
AARUSHI CHANDNA
ADITYA MALIK
ANINDITHA GUHAN
PREETI
SWATI SHARMA
SAURABH CHUGH
SAURAV KUMAR KEJRIWAL
AMBIKA DAS GUPTA
HIMANI BHATT
PRIYA SINGH
KHUSHAL ARORA
PRIYANKA NAGPAL
DEEPAK MEHRA
NITIKA GARG
MITALI GROVER
CHANDA KUMARI
PALAK CHAWLA
DEVENDER
MAHAK NIGAM
ARUN SONI
AKHIL KATOCH
UJJWAL GULATI
SURBHI AGGARWAL
JAYATI GUPTA
SWASTIK AGARWAL
SAAKAR SHARMA
RAHUL KUMAR
UJJAYANT SINHA
SACHIN KUMAR
VRINDA DUJARI
PRATIBHA
ANUMA KATWALIA
AKANKSHA GHAI
DEEPANKAR BEHL
MAHIMA SAXENA

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
7
8
12
0
10
8
6
11
10
11
10
12
7
15
12
12
9
0
14
9
9
15
6
6
2
3
1
10
2
8
8
4
5
10
1

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-15
Ms Gorvika
February

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
6
6
8
0
8
6
7
8
7
10
7
10
6
8
8
8
7
5
11
10
3
11
8
9
6
9
8
6
8
9
7
8
6
7
6

66
67
71
72
73
74
75
77
78
80
81
83
84
86
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
102
103
104
105
107
109
110
111
114
118
119
120
121
124
125
126
127
129
130
131
136

11/48092
11/48093
11/48099
11/48100
11/48101
11/48102
11/48103
11/48106
11/48107
11/48109
11/48110
11/48112
11/48113
11/48118
11/48121
11/48122
11/48124
11/48125
11/48126
11/48127
11/48128
11/48130
11/48132
11/48134
11/48137
11/48138
11/48140
11/48143
11/48145
11/48146
11/48150
11/48153
11/48156
11/48157
11/48161
11/48165
11/48166
11/48167
11/48171
11/48175
11/48176
11/48177
11/48178
11/48181
11/48182
11/48183
11/48189

POOJA NAYAL
DHIRENDER NEGI
ANKIT BALI
ANKITA BALIHAR
SACHIN SHARMA
RAHUL BATHLA
RAVI KUMAR
SHASHANK SHARMA
PRIYANKA GAUR
SHEETAL RATHEE
RAJAT RAWAT
ARCHANA DHYANI
RAMYA PADMANABHAN
ASMITA BHALLA
SURBHI MITTAL
SHIVAM SHARMA
MANISHA GOSWAMI
BHARAT PANDEY
PAWAN
DISHA AGNIHOTRI
VICKY TYAGI
RAJNISH
DHRUV GUPTA
PRIYA
NAVEEN YADAV
DEEPAK KUMAR
ARUN CHAUHAN
NISHA YADAV
TARUN RAJPOOT
MONU KUMAR
DIPAK KUMAR
HIMENDER KUMAR
SHIVANI BHALLA
PREET KUMAR YADAV
NUPUR SAINI
ASHISH BHATI
PANKAJ KUMAR
SANJEEV VERMA
ARCHNA
BHUPENDER SINGH
SAVINDER
MAHENDER SINGH
VISHAKHA PAL
SOHIL DIWAKAR
ARUN KUMAR
POOJA
RANJANA KAUR

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
1
10
6
1
8
7
6
10
8
10
10
11
9
9
9
9
10
8
10
4
6
4
8
0
4
8
9
9
9
5
8
9
1
8
9
9
2
9
7
9
9
5
7
0
5
10

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
8
6
5
9
9
10
8
0
8
10
5
8
8
8
8
8
9
7
6
0
4
0
9
0
5
8
8
8
8
0
5
5
2
8
10
8
10
6
5
2
7
8
0
0
2
2

137
138
141
142
143
145

11/48190
11/48191
11/48194
11/48195
11/48196
11/48199

PRAMOD KUMAR
SAKSHI DAKSH
PRAMOD KUMAR
DEEPANSHU BHARTI
RAMESH
KULDEEP YADAV

15
15
15
15
15
15

10
9
0
10
4
3

15
15
15
15
15
15

9
7
9
9
6
3

Back to Home
English

bruary/March/April-2012
Total Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Probability & stat

NAME

Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

11/48001
11/48002
11/48003
11/48005
11/48006
11/48007
11/48008
11/48009
11/48010
11/48011
11/48012
11/48013
11/48014
11/48016
11/48019
11/48020
11/48021
11/48022
11/48023
11/48024
11/48025
11/48026
11/48027
11/48029
11/48030
11/48031
11/48033
11/48035
11/48036
11/48038
11/48039
11/48040
11/48041
11/48044

YASHIKA SHARMA
MUKUL KAPOOR
VIPIN KUMAR AWASTHI
AARUSHI CHANDNA
ANKUR PATNI
ADITYA MALIK
ANINDITHA GUHAN
NAVEEN KUMAR
ANJALI RATTI
PREETI
SWATI SHARMA
SAURABH CHUGH
SAURAV KUMAR KEJRIWAL
AMBIKA DAS GUPTA
HIMANI BHATT
SAKSHI PATHAK
ABHIMANYU SINGH
PRIYA SINGH
VATAN TOMER
KHUSHAL ARORA
SONIA MUKHERJEE
SANDEEP KUMAR RICHHARIYA
PRIYANKA NAGPAL
RUHI NARANG
KASHISH CHAWLA
DEEPAK MEHRA
NITIKA GARG
RISHABH SINGH
MITALI GROVER
UPASNA SHEORAN
CHANDA KUMARI
SAGAR KHURANA
MAYANK NARANG
PALAK CHAWLA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Lectures
Held-14
Mr Uttam Kr
Sinha / Mohd
Taruque / Ms
Purnima Dixit
Del
January

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
7
13
8
13
9
9
6
8
9
9
8
4
12
12
9
12
14
12
8
11
5
13
9
5
8
13
5
6
12
12
2
4
5

January/February/March/April-20
Lectures
Held-19
Mr Uttam Kr
Sinha / Mohd
Taruque / Ms
Purnima Dixit
Del
February

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
18
16
14
19
17
14
12
16
17
19
18
14
16
17
19
19
19
14
12
19
15
18
14
16
20
20
20
20
20
20
16
16
19

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

11/48045
11/48048
11/48049
11/48051
11/48052
11/48055
11/48056
11/48057
11/48058
11/48059
11/48062
11/48064
11/48067
11/048068
11/48069
11/48070
11/48071
11/48072
11/48074
11/48075
11/48076
11/48079
11/48080
11/48081
11/48084
11/48085
11/48087
11/48088
11/48089
11/48090
11/48091
11/48092
11/48093
11/48094
11/48095
11/48096
11/48099
11/48100
11/48101
11/48102
11/48103
11/48105
11/48106
11/48107
11/48108
11/48109
11/48110

DHARMENDRA KUMAR
DEVENDER
MAHAK NIGAM
ARUN SONI
AKHIL KATOCH
PRATIK KUMAR
UJJWAL GULATI
SANDEEP SANGWAN
SURBHI AGGARWAL
JAYATI GUPTA
SWASTIK AGARWAL
SAAKAR SHARMA
SUNIL PAUDEL
RAHUL KUMAR
UJJAYANT SINHA
SACHIN KUMAR
PRASHANT
VRINDA DUJARI
PRATIBHA
RAHUL KANNAUJIYA
ANUMA KATWALIA
HIMANSHU JUGRAN
AKANKSHA GHAI
ANKITA SHARMA
DEEPANKAR BEHL
SACHIN SHARMA
MAHIMA SAXENA
SHIVAM RATHI
SAMEER
AJAY BAIRAGI
DINESH
POOJA NAYAL
DHIRENDER NEGI
NEERAJ KUMAR
ASHISH KUMAR SINGH
MANISH MADAN
ANKIT BALI
ANKITA BALIHAR
SACHIN SHARMA
RAHUL BATHLA
RAVI KUMAR
RAVI CHAWLA
SHASHANK SHARMA
PRIYANKA GAUR
ASHUTOSH KUMAR JHA
SHEETAL RATHEE
RAJAT RAWAT

A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B/A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
32

9
12
12
12
11
3
9
10
8
8
6
6
9
9
8
9
8
10
10
7
9
8
8
3
7
8
8
10
5
10
9
8
6
9
6
7
12
8
11
11
9
8
7
10
4
9
32

20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
31

20
20
19
19
19
17
19
19
16
16
17
17
19
16
18
18
17
18
16
19
17
16
16
16
17
17
18
17
19
19
18
18
16
18
16
17
19
16
19
19
16
16
18
17
15
18
20

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

11/48111
11/48112
11/48113
11/48117.
11/48118
11/48119
11/48121
11/48122
11/48124
11/48125
11/48126
11/48127
11/48128
11/48129
11/48130
11/48132
11/48134
11/48137
11/48138
11/48139
11/48140
11/48143
11/48145
11/48146
11/48147
11/48150
11/48152
11/48153
11/48156
11/48157
11/48158
11/48159
11/48161
11/48162
11/48163
11/048164
11/48165
11/48166
11/48167
11/48171
11/48173
11/48174
11/48175
11/48176
11/48177
11/48178
11/48180

PANKAJ KUMAR
ARCHANA DHYANI
RAMYA PADMANABHAN
DEEPA
ASMITA BHALLA
BALKISHAN SHARMA
SURBHI MITTAL
SHIVAM SHARMA
MANISHA GOSWAMI
BHARAT PANDEY
PAWAN
DISHA AGNIHOTRI
VICKY TYAGI
RAJEEV RANJAN
RAJNISH
DHRUV GUPTA
PRIYA
NAVEEN YADAV
DEEPAK KUMAR
JUHI PAYAL
ARUN CHAUHAN
NISHA YADAV
TARUN RAJPOOT
MONU KUMAR
KEERTI DEVI RAJPOOT
DIPAK KUMAR
VAISHALI YADAV
HIMENDER KUMAR
SHIVANI BHALLA
PREET KUMAR YADAV
MD MURSHAD
MANISH
NUPUR SAINI
SUMIT
SONU
MEGHA VERMA
ASHISH BHATI
PANKAJ KUMAR
SANJEEV VERMA
ARCHNA
HEMANT BHARDWAJ
LAVESH KUMAR
BHUPENDER SINGH
SAVINDER
MAHENDER SINGH
VISHAKHA PAL
ARUN BHASKAR

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
A
A

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
12
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
14
32
32
32
32
32
14
14

31
26
22
25
22
30
16
24
21
29
27
22
26
26
24
17
6
26
28
29
23
18
24
21
25
27
27
27
27
15
29
26
20
23
15
29
27
24
23
11
22
28
23
28
24
10
3

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
19
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
19
31
31
31
31
31
19
19

29
25
22
23
21
26
20
23
23
25
10
20
20
25
10
17
18
20
23
24
26
21
24
14
23
26
21
11
22
7
23
18
25
15
15
26
27
25
22
17
17
26
29
14
23
19
15

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

11/48181
11/48182
11/48183
11/48185
11/48186
11/48187
11/48188
11/48189
11/48190
11/48191
11/48192
11/48193
11/48194
11/48195
11/48196
11/48197
11/48199
11/48201

SOHIL DIWAKAR
ARUN KUMAR
POOJA
DEEPAK KUMAR
AAKASH SINGH
HARENDER KUMAR
NAVEEN KUMAR RAWAT
RANJANA KAUR
PRAMOD KUMAR
SAKSHI DAKSH
AWANISH KUSHWAHA
RAJ KUMAR
PRAMOD KUMAR
DEEPANSHU BHARTI
RAMESH
AMIT KUMAR
KULDEEP YADAV
ASHOK KUMAR

A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
6
3
8
5
8
8
8
12
8
12
7
8
12
9
10
11
12

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

11
18
12
11
19
18
17
19
17
19
19
18
19
19
16
17
17
17

HI

Back to Home
Maths

ry/February/March/April-2012
Lectures
Held-11
Mr Uttam Kr
Sinha / Mohd
Taruque / Ms
Purnima Dixit
Del
March

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

6
9
7
10
7
10
8
11
10
8
6
9
10
10
10
10
11
11
12
9
10
9
10
8
10
13
11
11
10
10
13
13
13
10

Total Lectures
Held-

Attended

13
13
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
27

12
11
10
11
12
12
8
15
12
14
12
12
12
14
12
15
13
12
11
14
11
15
12
11
14
14
14
14
14
15
13
12
15
13
12
14
14
13
12
13
14
15
13
13
14
14
21

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
15
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
12
27
27
27
27
27
12
12

23
23
17
16
17
26
23
21
21
19
10
15
23
21
8
16
14
21
17
22
25
22
21
22
22
23
17
10
19
8
23
16
21
10
4
23
26
22
21
10
19
19
19
18
22
7
10

12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

6
11
10
7
13
12
14
15
15
15
15
13
15
15
15
15
15
12

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Differen equation 1

NAME

Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

11/48001
11/48002
11/48003
11/48005
11/48006
11/48007
11/48008
11/48009
11/48010
11/48011
11/48012
11/48013
11/48014
11/48016
11/48019
11/48020
11/48021
11/48022
11/48023
11/48024
11/48025
11/48026
11/48027
11/48029
11/48030
11/48031
11/48033
11/48035
11/48036
11/48038
11/48039
11/48040
11/48041
11/48044

YASHIKA SHARMA
MUKUL KAPOOR
VIPIN KUMAR AWASTHI
AARUSHI CHANDNA
ANKUR PATNI
ADITYA MALIK
ANINDITHA GUHAN
NAVEEN KUMAR
ANJALI RATTI
PREETI
SWATI SHARMA
SAURABH CHUGH
SAURAV KUMAR KEJRIWAL
AMBIKA DAS GUPTA
HIMANI BHATT
SAKSHI PATHAK
ABHIMANYU SINGH
PRIYA SINGH
VATAN TOMER
KHUSHAL ARORA
SONIA MUKHERJEE
SANDEEP KUMAR RICHHARIYA
PRIYANKA NAGPAL
RUHI NARANG
KASHISH CHAWLA
DEEPAK MEHRA
NITIKA GARG
RISHABH SINGH
MITALI GROVER
UPASNA SHEORAN
CHANDA KUMARI
SAGAR KHURANA
MAYANK NARANG
PALAK CHAWLA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Del

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

January/February/March
Lectures
Held-18
Mr Devom
Singh / Mr
Sandeep kr
Mittal/Vivek N
Sharma
February

Lectures
Held-16
Mr Vivek N
Sharma /
Mr
Sandeep kr
Mittal
January
Del

11
9
12
10
12
12
12
10
10
10
8
10
4
12
15
11
14
13
8
5
13
5
12
11
8
7
16
7
10
11
11
1
2
9

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
8
12
8
13
15
4
11
14
12
11
11
9
16
16
14
17
16
10
9
16
11
13
10
6
14
16
10
13
10
12
7
7
11

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

11/48045
11/48048
11/48049
11/48051
11/48052
11/48055
11/48056
11/48057
11/48058
11/48059
11/48062
11/48064
11/48067
11/048068
11/48069
11/48070
11/48071
11/48072
11/48074
11/48075
11/48076
11/48079
11/48080
11/48081
11/48084
11/48085
11/48087
11/48088
11/48089
11/48090
11/48091
11/48092
11/48093
11/48094
11/48095
11/48096
11/48099
11/48100
11/48101
11/48102
11/48103
11/48105
11/48106
11/48107
11/48108
11/48109
11/48110

DHARMENDRA KUMAR
DEVENDER
MAHAK NIGAM
ARUN SONI
AKHIL KATOCH
PRATIK KUMAR
UJJWAL GULATI
SANDEEP SANGWAN
SURBHI AGGARWAL
JAYATI GUPTA
SWASTIK AGARWAL
SAAKAR SHARMA
SUNIL PAUDEL
RAHUL KUMAR
UJJAYANT SINHA
SACHIN KUMAR
PRASHANT
VRINDA DUJARI
PRATIBHA
RAHUL KANNAUJIYA
ANUMA KATWALIA
HIMANSHU JUGRAN
AKANKSHA GHAI
ANKITA SHARMA
DEEPANKAR BEHL
SACHIN SHARMA
MAHIMA SAXENA
SHIVAM RATHI
SAMEER
AJAY BAIRAGI
DINESH
POOJA NAYAL
DHIRENDER NEGI
NEERAJ KUMAR
ASHISH KUMAR SINGH
MANISH MADAN
ANKIT BALI
ANKITA BALIHAR
SACHIN SHARMA
RAHUL BATHLA
RAVI KUMAR
RAVI CHAWLA
SHASHANK SHARMA
PRIYANKA GAUR
ASHUTOSH KUMAR JHA
SHEETAL RATHEE
RAJAT RAWAT

A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
28

12
12
15
12
13
4
10
11
14
12
14
15
14
14
14
13
15
13
14
12
12
15
12
9
15
11
14
12
15
13
13
14
14
12
11
15
14
12
14
14
12
13
12
13
13
13
23

17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
13
15
14
18
14
18
18
18
14
11
14
18
14
18
13
18
16
12
14
9
18
6
5
18
16
13
17
14
18
16
16
10
16
14
15
14

31

8
11
19
12
20
5
13
14
14
16

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

11/48111
11/48112
11/48113
11/48117.
11/48118
11/48119
11/48121
11/48122
11/48124
11/48125
11/48126
11/48127
11/48128
11/48129
11/48130
11/48132
11/48134
11/48137
11/48138
11/48139
11/48140
11/48143
11/48145
11/48146
11/48147
11/48150
11/48152
11/48153
11/48156
11/48157
11/48158
11/48159
11/48161
11/48162
11/48163
11/048164
11/48165
11/48166
11/48167
11/48171
11/48173
11/48174
11/48175
11/48176
11/48177
11/48178
11/48180

PANKAJ KUMAR
ARCHANA DHYANI
RAMYA PADMANABHAN
DEEPA
ASMITA BHALLA
BALKISHAN SHARMA
SURBHI MITTAL
SHIVAM SHARMA
MANISHA GOSWAMI
BHARAT PANDEY
PAWAN
DISHA AGNIHOTRI
VICKY TYAGI
RAJEEV RANJAN
RAJNISH
DHRUV GUPTA
PRIYA
NAVEEN YADAV
DEEPAK KUMAR
JUHI PAYAL
ARUN CHAUHAN
NISHA YADAV
TARUN RAJPOOT
MONU KUMAR
KEERTI DEVI RAJPOOT
DIPAK KUMAR
VAISHALI YADAV
HIMENDER KUMAR
SHIVANI BHALLA
PREET KUMAR YADAV
MD MURSHAD
MANISH
NUPUR SAINI
SUMIT
SONU
MEGHA VERMA
ASHISH BHATI
PANKAJ KUMAR
SANJEEV VERMA
ARCHNA
HEMANT BHARDWAJ
LAVESH KUMAR
BHUPENDER SINGH
SAVINDER
MAHENDER SINGH
VISHAKHA PAL
ARUN BHASKAR

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
A
A

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
16
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
16
28
28
28
28
28
16
16

23
23
26
23
24
26
24
24
23
23
20
23
22
26
22
25
13
19
21
24
24
24
24
22
26
23
25
21
23
17
26
24
23
20
24
26
25
26
23
9
16
20
19
19
19
9
1

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
20
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
18
31
31
31
31
31
18
18

25
30
31
29
28
29
29
30
28
26
26
30
28
31
29
30
12
25
28
25
25
29
27
27
28
26
25
22
27
17
30
28
28
27
26
28
29
29
27
14
20
26
22
22
22
18
3

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

11/48181
11/48182
11/48183
11/48185
11/48186
11/48187
11/48188
11/48189
11/48190
11/48191
11/48192
11/48193
11/48194
11/48195
11/48196
11/48197
11/48199
11/48201

SOHIL DIWAKAR
ARUN KUMAR
POOJA
DEEPAK KUMAR
AAKASH SINGH
HARENDER KUMAR
NAVEEN KUMAR RAWAT
RANJANA KAUR
PRAMOD KUMAR
SAKSHI DAKSH
AWANISH KUSHWAHA
RAJ KUMAR
PRAMOD KUMAR
DEEPANSHU BHARTI
RAMESH
AMIT KUMAR
KULDEEP YADAV
ASHOK KUMAR

A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2
8
10
7
4
4
5
4
16
14
14
4
12
15
14
0
15
15

18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1
13
10
11
5
6
8
12
20
4
20
9
18
15
10
9
16
16

DELHI

Back to Home
Maths

anuary/February/March/April-2012
Lectures
Held-13
Mr Devom
Singh/
Sandeep kr
Mittal / Vivek N
Sharma
Del March

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
11
10
11
11
11
11
7
8
8
9
10
11
12
12
12
12
12
10
9
13
8
11
11
9
12
13
10
7
11
12
12
12
9

Total Lectures
Held-

Attended

13
13
13
13
13
13
13
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
13
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
21

13
11
13
12
12
11
12
19
19
17
15
17
17
19
15
17
18
16
19
16
16
17
16
11
18
17
16
19
16
18
16
18
19
19
17
18
18
17
15
17
16
19
18
19
18
19
21

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
13
21
21
21
21
21
13
13

21
20
19
19
19
20
21
21
21
19
21
21
21
21
20
21
19
20
21
19
19
21
21
20
19
21
21
19
21
20
21
21
21
4
20
21
21
21
21
12
21
21
21
21
21
10
11

13
13
13
13
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

9
11
10
8
16
16
17
18
17
18
17
18
19
17
17
19
19
18

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DE


Name of Course: BSc (Hons) Maths II Semester
Paper Title:-

Analysis II

Ja

S NO

ROLL NO

Lectures
Held-17
Mr Rajeev
kumar / Ms
Ishwarrani
Manchanda
January

NAME

Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

11/48001
11/48002
11/48003
11/48005
11/48006
11/48007
11/48008
11/48009
11/48010
11/48011
11/48012
11/48013
11/48014
11/48016
11/48019
11/48020
11/48021
11/48022
11/48023
11/48024
11/48025
11/48026
11/48027
11/48029
11/48030
11/48031
11/48033
11/48035
11/48036
11/48038
11/48039
11/48040
11/48041

YASHIKA SHARMA
MUKUL KAPOOR
VIPIN KUMAR AWASTHI
AARUSHI CHANDNA
ANKUR PATNI
ADITYA MALIK
ANINDITHA GUHAN
NAVEEN KUMAR
ANJALI RATTI
PREETI
SWATI SHARMA
SAURABH CHUGH
SAURAV KUMAR KEJRIWAL
AMBIKA DAS GUPTA
HIMANI BHATT
SAKSHI PATHAK
ABHIMANYU SINGH
PRIYA SINGH
VATAN TOMER
KHUSHAL ARORA
SONIA MUKHERJEE
SANDEEP KUMAR RICHHARIYA
PRIYANKA NAGPAL
RUHI NARANG
KASHISH CHAWLA
DEEPAK MEHRA
NITIKA GARG
RISHABH SINGH
MITALI GROVER
UPASNA SHEORAN
CHANDA KUMARI
SAGAR KHURANA
MAYANK NARANG

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Del

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Attended
15
16
16
10
16
15
12
13
12
16
15
13
4
16
16
15
16
15
14
11
12
10
16
16
9
10
17
9
14
16
16
11
13

Del

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

34
35
36
37
38
39
40
41
58
121
127
128
129
130
131
132

11/48044
11/48045
11/48048
11/48049
11/48051
11/48052
11/48055
11/48056
11/48081
11/48171
11/48178
11/48180
11/48181
11/48182
11/48183
11/48185

PALAK CHAWLA
DHARMENDRA KUMAR
DEVENDER
MAHAK NIGAM
ARUN SONI
AKHIL KATOCH
PRATIK KUMAR
UJJWAL GULATI
ANKITA SHARMA
ARCHNA
VISHAKHA PAL
ARUN BHASKAR
SOHIL DIWAKAR
ARUN KUMAR
POOJA
DEEPAK KUMAR

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
16
17
14
17
14
11
16
7
15
12
9
12
12
8
14

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

NGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:-

Maths

Paper no:
January/February/March/April-2012
Lectures
Held-13
Mr Rajeev
kr

Lectures
Held-17
Ms Ishwarrani
Manchanda

February

Attended
15
17
16
10
16
14
10
7
16
14
14
16
14
15
15
17
14
17
13
15
17
16
16
15
11
17
17
15
16
14
16
11
17

March
Del Attended

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
12
12
11
10
10
10
13
13
11
10
12
12
12
12
13
12
13
10
12
12
12
12
12
11
10
13
12
13
12
12
12
12

Del

Attended Del

Total Lectures
Held-

Attended

Attended

14
17
17
17
17
16
15
17
13
14
13
12
10
13
11
12

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
12
13
12
11
12
13
11
13
12
13
12
11
13
8

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Contemperory lit

January/February/March/April-201
Lectures
Held-4
Dr Vipin
Chauhan / Dr
Deepa Mathur

NAME

Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/083006
09/083011
09/083012
09/083013
09/083014
09/083018
09/083019
09/083020
09/083022
09/083023
09/083025
09/083026
09/083027
09/083028
09/083029
09/083031
09/083033
09/083034
09/083037
09/083040
09/083041
09/083047
09/083049
09/083051
09/083052
09/083053
09/083054
09/083058
09/83059
09/083060
09/083061
09/83062
09/083063
09/083064

EKANT SINGH
YASHIKA KHANNA
ANKITA CHANGRA
AKRITI
SUDARSHANA CHAKRABORTY
PUJA BHATIA
MICHAEL RAHUL
GURNEET KAUR
VARSHA KRISHNAN
DIVYA BHALLA
ARPITA MUKHERJEE
RISHA
ANU BEDI
SMRITI SINGH
RITU JAIN
SHIVANI SHARMA
TANVI BHADANI
REEA SAHANI
RITIKA VOHRA
ANWESHA BRAHMA
DIKSHA SHARMA
MAHWISH NABI
MONIKA RAWAT
RADHIKA SHARMA
LAKSHAY SINGH CHOUHAN
AGOMONI ROY
SNIGDHA BISHT
PRIYANKA NANDA
YASHIKA SETHI
RICHA SHARMA
SAKCHI SRIVASTAVA
RAHILA ALI
SAKSHI SHARMA
PALLAVI SHARMA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A

Lectures
Held-4
Dr Vipin
Chauhan
/ Dr
Deepa
Mathur
Del January Del February

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
16
16
16
16
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
0
1
10
16
10
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
13
13
13
13
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
13
11
13
13
4

Del

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
12
12
12
5

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

09/083067
09/083069
09/083070
09/083071
09/083072
09/083073
09/083074
09/083075
09/083076
09/083077
09/083079
09/83080
09/083082
09/083084
09/083085
09/083086
09/083087
09/083089
09/083090
09/083091
09/083094
09/083095
09/083096
09/083097
09/83098
09/83100
09/083104
09/83105
09/83113
09/83116
09/083117
09/083118
09/83119
09/83120
09/83122
09/83123
09/083124

MAUSAM KUKRETI
AKANKSHA MALIK
BHASKAR RAVI
SHIPRA AGARWAL
DEEKSHA SAXENA
ADITI MUNJAL
ANUPRIYA GHOSH
CHERRY TALWAR
VANSHIKA GUPTA
AMISHA BHARDWAJ
SAMIKSHA LOHIA
CH TARAIBOU
PARUL MALHOTRA
MOLSHRI
KRITIKA CHOUDHARY
JYOTIKA TOKAS
BHAWNA KHATRI
TARANNUM
SHALLU SHARMA
CHANDRIKA
TWISHA BHADRA
MARIAM
PRACHI JAIN
JIVYA ARORA
HIMANSHI ARORA
JASMINE VOHRA
APARNA SINGH
MOHAMMAD AQUIB
SAMIYA SALAHUDDIN
SUDARSHAN KUMAR SHAH
ANAM QAYIUM
PRIYANKA SUKHIJA
SNEHLATA TIWARI
ROSHAN SHARMA
ANU RAI
JASMINE VOHRA
CHANDRANI MONDAL

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
4
4

16
10
16
16
10
8
12
16
16
10
16
16
11
11
11
11
11
16
11
11
16
16
11
11
16
0
11
16
16
16
11
16
4
0
16
4
4

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
4
4

13
5
13
13
13
6
131
13
13
13
13
13
11
11
11
11
11
13
11
11
13
13
9
11
13
0
7
13
13
13
10
13
10
0
13
4
4

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5
5

HI

Back to Home
English
VIII

ry/February/March/April-2012
Lectures
Held-5
Dr Vipin
Chauhan/
Dr Deepa
Mathur
March

2
5
0
0
0
0
2
0
4
0
5
4
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
2
2
1
0
5
5
10
9
12
9
1

Total Lectures
Held-

Attended

12
12
9
12
9
11
11
12
12
9
12
9
9
9
9
9
9
9
10
10
12
10
12
9
12
0
9
12
12
12
9
10
11
0
9
4
5

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) Economics II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Intro to Economics
Lectures
Held-

S NO

ROLL NO

NAME

Ms Rashmi
Mittal
Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

11/52001
11/52002
11/52004
11/52008
11/52009
11/52010
11/52011
11/52013
11/52014
11/52016
11/52017
11/52019
11/52021
11/52022
11/52023
11/52027
11/52028
11/052029
11/52030
11/52031
11/52032
11/52033
11/52035
11/52036
11/52038
11/52039
11/52040
11/52041
11/52042
11/52044
11/52045
11/52047
11/52048
11/52050

VINNI GANDHI
SHIVANSHU AGARWAL
KUMAR ANKUR
SALONI GARG
AYUSH GUPTA
PRIYANKA KAPIL
GEETANJALI GOYAL
DEBARYA JANA
SHREYA MAHAJAN
SONALIKA VAID
PALAK BAHL
DIGVIJAY SINGH
ABHISHEK THAKUR
SUKRITI JHA
ASHRAY CHOPRA
AKHILESH KUMAR
ROHIT
ARUSHI SHARMA
SANIYA MAKHIJA
LALNUNZAUVA
SRISHTI THUKRAL
PRANAV SHARMA
PANKAJ GUPTA
APOORVA THAKUR
PC LALHLIMPUIA
JASKIRAT KAUR
PRIYANK GUPTA
HARSHUL ARORA
SANJEEV KUMAR MANJHI
MUGDHA DWIVEDI
KHUSHBOO GOYAL
ABHIJEET KUMAR BHARDWAJ
ERAM TAFSIR
SIDHANT SUDHAN

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-16

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B

Del January

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

12
16
11
16
17
17
19
18
20
10
17
16
14
19
12
19
17
17
16
10
12
19
16
19
0
20
19
20
19
17
15
19
14
14

Ms Rashmi
Mittal
Del

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

February

Del

10
12
13
13
8
13
16
11
16
16
10
12
6
14
14
14
10
12
13
4
11
15
14
16
0
13
15
16
11
16
11

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

11/52052
11/52053
11/52054
11/52055
11/52056
11/52057
11/52059
11/52061
11/52062
11/52063
11/52064
11/52065
11/52066
11/52067
11/52068
11/52069
11/52070
11/52071
11/52072
11/52074
11/52075
11/52076
11/52077
11/52078
11/52079
11/52080
11/52081
11/52082
11/52083
11/52084
11/52085
11/52086
11/52087
11/52088
11/52089
11/52091
11/52092
11/52093
11/052094
11/52095

UMER SALIH C.C.


DHANANJAY RAWAT
BHUSHAN MANSHARAMANI
SHEFALI MANOJ
KRITIKA WADHWANI
KALING MIBANG
LAKSH SAHNI
SHAGUN SINGH
NIRMAL SINGH
SAGRIKA SETIA
ADITYA SARKAR
TSEWANG THINLEY
ADITI SUD
AISHWARYA SINGH
SUMIT GARG
PURANDHYA VIJ
TANNU GROVER
DISHA SAXENA
PUNEET KUMAR
ASHISH KUMAR
SANCHIT GUPTA
SUMNIT SINGH
RETHEM MAHONGNAO
PIYUSH SACHDEVA.
HABIB UR RAHMAN
ZAID ABBASI
DHEERAJ
RAJENDER SINGH
ALHAMUDDIN
ANSHUL MEENA
LALIT KUMAR
VIJAY KUMAR
AMANDEEP KAUR
SHYAMJI YADAV
ROCKY BHATT
REISINGPAM ANGKANG
ASHWINI KUMAR YADAV
PRAVESH YADAV
DEEPAK
LALIT KUMAR

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
13
18
16
17
5
15
16
15
15
16
0
16
17
14
14
17
16
15
15
11
2
19
8
17
14
13
16
16
8
19
18
17
13
1
10
15
7
14
19

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Back to Home
Economics

ruary/March/April-2012
Lectures
Held-19
Ms Rashmi
Mittal / Ms
Ruchi Gupta
March

13
16
15
16
12
16
19
15
19
19
9
17
12
19
19
14
17
19
13
11
13
19
17
17
0
14
17
19
17
16
18
14
14
13

Total
Lectures
HeldAttended

0
12
16
16
15
7
11
14
13
11
16
0
14
10
7
14
11
12
8
0
7
0
13
14
12
13
12
14
12
0
13
10
14
13
7
5
7
7
6
12

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) Economics II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Intro to Economics

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-

Lectures
Held-15
S NO

ROLL NO

NAME

Dr Mahesh
Pal singh
January
Sec

25
43
53
61

11/52038
11/52062
11/52072
11/52081

PC LALHLIMPUIA
NIRMAL SINGH
PUNEET KUMAR
DHEERAJ

A
B
B
B

Del Attended

15
15
15
15

0
12
11
11

Dr Mahesh Pal
singh
February

Del

Del

0
14
15
15

Back to Home
Economics

uary/March/April-2012
Total
Lectures
Held-

Dr Mahesh Pal
singh
March
Attended
Attended

11
11
11
10

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) Economics II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

11/52001
11/52002
11/52004
11/52008
11/52009
11/52010
11/52011
11/52013
11/52014
11/52016
11/52017
11/52019
11/52021
11/52022
11/52023
11/52027
11/52028
11/052029
11/52030
11/52031
11/52032
11/52033
11/52035
11/52036
11/52038
11/52039
11/52040
11/52041
11/52042
11/52044
11/52045
11/52047
11/52048
11/52050
11/52052

Mathe Method for Eco

NAME

VINNI GANDHI
SHIVANSHU AGARWAL
KUMAR ANKUR
SALONI GARG
AYUSH GUPTA
PRIYANKA KAPIL
GEETANJALI GOYAL
DEBARYA JANA
SHREYA MAHAJAN
SONALIKA VAID
PALAK BAHL
DIGVIJAY SINGH
ABHISHEK THAKUR
SUKRITI JHA
ASHRAY CHOPRA
AKHILESH KUMAR
ROHIT
ARUSHI SHARMA
SANIYA MAKHIJA
LALNUNZAUVA
SRISHTI THUKRAL
PRANAV SHARMA
PANKAJ GUPTA
APOORVA THAKUR
PC LALHLIMPUIA
JASKIRAT KAUR
PRIYANK GUPTA
HARSHUL ARORA
SANJEEV KUMAR MANJHI
MUGDHA DWIVEDI
KHUSHBOO GOYAL
ABHIJEET KUMAR BHARDWAJ
ERAM TAFSIR
SIDHANT SUDHAN
UMER SALIH C.C.

Lectures
Held-16

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-7
Held-1

Dr Kokila
Sehgal
January

Dr Kokila
Sehgal
February

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
13
15
15
15
15
13
15
15
15
15
15
15

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Dr Kokila
Sehgal
March

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

11/52053
11/52054
11/52055
11/52056
11/52057
11/52059
11/52061
11/52062
11/52063
11/52064
11/52065
11/52066
11/52067
11/52068
11/52069
11/52070
11/52071
11/52072
11/52074
11/52075
11/52076
11/52077
11/52078
11/52079
11/52080
11/52081
11/52082
11/52083
11/52084
11/52085
11/52086
11/52087
11/52088
11/52089
11/52091
11/52092
11/52093
11/052094
11/52095

DHANANJAY RAWAT
BHUSHAN MANSHARAMANI
SHEFALI MANOJ
KRITIKA WADHWANI
KALING MIBANG
LAKSH SAHNI
SHAGUN SINGH
NIRMAL SINGH
SAGRIKA SETIA
ADITYA SARKAR
TSEWANG THINLEY
ADITI SUD
AISHWARYA SINGH
SUMIT GARG
PURANDHYA VIJ
TANNU GROVER
DISHA SAXENA
PUNEET KUMAR
ASHISH KUMAR
SANCHIT GUPTA
SUMNIT SINGH
RETHEM MAHONGNAO
PIYUSH SACHDEVA.
HABIB UR RAHMAN
ZAID ABBASI
DHEERAJ
RAJENDER SINGH
ALHAMUDDIN
ANSHUL MEENA
LALIT KUMAR
VIJAY KUMAR
AMANDEEP KAUR
SHYAMJI YADAV
ROCKY BHATT
REISINGPAM ANGKANG
ASHWINI KUMAR YADAV
PRAVESH YADAV
DEEPAK
LALIT KUMAR

Back to Home
Economics

ry/March/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
22
23
23
23
20
23
23
23
23
20
23
23
23
23
23
23
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) Economics II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Mathe Method for Eco


Lectures
Held-20

S NO

ROLL NO

NAME

Ms Sandhya
Varshney /
Dr Sanjeev
kumar
Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

11/52001
11/52002
11/52004
11/52008
11/52009
11/52010
11/52011
11/52013
11/52014
11/52016
11/52017
11/52019
11/52021
11/52022
11/52023
11/52027
11/52028
11/052029
11/52030
11/52031
11/52032
11/52033
11/52035
11/52036
11/52038
11/52039
11/52040
11/52041
11/52042
11/52044
11/52045
11/52047
11/52048

VINNI GANDHI
SHIVANSHU AGARWAL
KUMAR ANKUR
SALONI GARG
AYUSH GUPTA
PRIYANKA KAPIL
GEETANJALI GOYAL
DEBARYA JANA
SHREYA MAHAJAN
SONALIKA VAID
PALAK BAHL
DIGVIJAY SINGH
ABHISHEK THAKUR
SUKRITI JHA
ASHRAY CHOPRA
AKHILESH KUMAR
ROHIT
ARUSHI SHARMA
SANIYA MAKHIJA
LALNUNZAUVA
SRISHTI THUKRAL
PRANAV SHARMA
PANKAJ GUPTA
APOORVA THAKUR
PC LALHLIMPUIA
JASKIRAT KAUR
PRIYANK GUPTA
HARSHUL ARORA
SANJEEV KUMAR MANJHI
MUGDHA DWIVEDI
KHUSHBOO GOYAL
ABHIJEET KUMAR BHARDWAJ
ERAM TAFSIR

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-21

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B

Del January

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
18
11
18
19
19
20
20
20
20
18
16
15
20
15
19
17
19
10
7
16
20
20
18
0
20
20
20
18
18
15
17
12

Ms Sandhya
Varshney / Dr
Sanjeev kumar

Del

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

February

Del

5
14
15
21
12
20
21
15
21
17
19
19
7
18
13
18
19
16
15
10
19
21
19
19
0
19
17
21
17
19
18
18
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

11/52050
11/52052
11/52053
11/52054
11/52055
11/52056
11/52057
11/52059
11/52061
11/52062
11/52063
11/52064
11/52065
11/52066
11/52067
11/52068
11/52069
11/52070
11/52071
11/52072
11/52074
11/52075
11/52076
11/52077
11/52078
11/52079
11/52080
11/52081
11/52082
11/52083
11/52084
11/52085
11/52086
11/52087
11/52088
11/52089
11/52091
11/52092
11/52093
11/052094
11/52095

SIDHANT SUDHAN
UMER SALIH C.C.
DHANANJAY RAWAT
BHUSHAN MANSHARAMANI
SHEFALI MANOJ
KRITIKA WADHWANI
KALING MIBANG
LAKSH SAHNI
SHAGUN SINGH
NIRMAL SINGH
SAGRIKA SETIA
ADITYA SARKAR
TSEWANG THINLEY
ADITI SUD
AISHWARYA SINGH
SUMIT GARG
PURANDHYA VIJ
TANNU GROVER
DISHA SAXENA
PUNEET KUMAR
ASHISH KUMAR
SANCHIT GUPTA
SUMNIT SINGH
RETHEM MAHONGNAO
PIYUSH SACHDEVA.
HABIB UR RAHMAN
ZAID ABBASI
DHEERAJ
RAJENDER SINGH
ALHAMUDDIN
ANSHUL MEENA
LALIT KUMAR
VIJAY KUMAR
AMANDEEP KAUR
SHYAMJI YADAV
ROCKY BHATT
REISINGPAM ANGKANG
ASHWINI KUMAR YADAV
PRAVESH YADAV
DEEPAK
LALIT KUMAR

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10
0
12
17
14
15
7
14
15
17
10
13
6
10
11
14
10
12
10
17
9
9
13
7
7
13
11
16
14
15
12
12
15
13
12
10
5
15
10
13
16

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
0
16
20
16
15
15
15
16
16
9
20
1
16
15
19
16
15
16
13
4
12
8
9
12
18
18
15
19
19
9
16
16
10
20
0
12
21
13
11
11

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Back to Home
Economics

ruary/March/April-2012
Lectures
Held-20
Ms Sandhya
Varshney / Dr
Sanjeev kumar

march

Total
Lectures
Held-

Attended

14
19
15
19
18
16
20
20
20
17
13
15
19
19
15
15
18
18
17
12
17
19
19
17
0
18
20
18
16
16
17
15
14

11
0
15
17
15
18
13
13
14
17
14
19
0
13
9
17
15
13
12
11
0
7
8
9
7
18
13
20
18
18
8
13
15
13
15
9
8
19
13
9
17

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) Economics II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Statical Method for Eco


Lectures
Held-24

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

11/52001
11/52002
11/52004
11/52008
11/52009
11/52010
11/52011
11/52013
11/52014
11/52016
11/52017
11/52019
11/52021
11/52022
11/52023
11/52027
11/52028
11/052029
11/52030
11/52031
11/52032
11/52033
11/52035
11/52036
11/52038
11/52039
11/52040
11/52041
11/52042
11/52044
11/52045
11/52047
11/52048
11/52050
11/52052

NAME

VINNI GANDHI
SHIVANSHU AGARWAL
KUMAR ANKUR
SALONI GARG
AYUSH GUPTA
PRIYANKA KAPIL
GEETANJALI GOYAL
DEBARYA JANA
SHREYA MAHAJAN
SONALIKA VAID
PALAK BAHL
DIGVIJAY SINGH
ABHISHEK THAKUR
SUKRITI JHA
ASHRAY CHOPRA
AKHILESH KUMAR
ROHIT
ARUSHI SHARMA
SANIYA MAKHIJA
LALNUNZAUVA
SRISHTI THUKRAL
PRANAV SHARMA
PANKAJ GUPTA
APOORVA THAKUR
PC LALHLIMPUIA
JASKIRAT KAUR
PRIYANK GUPTA
HARSHUL ARORA
SANJEEV KUMAR MANJHI
MUGDHA DWIVEDI
KHUSHBOO GOYAL
ABHIJEET KUMAR BHARDWAJ
ERAM TAFSIR
SIDHANT SUDHAN
UMER SALIH C.C.

Ms C
Goswami
January

15
14
13
22
23
21
24
23
24
22
16
14
11
24
15
18
17
20
18
2
9
20
23
22
0
20
24
24
19
21
16
24/25
12
16
0

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-23
Held-23
Ms C Goswami
February

11
13
14
13
10
15
23
23
23
17
11
12
10
23
20
18
16
12
13
7
11
20
17
23
0
19
23
23
17
19
11
17/22
16
14
0

Ms C Goswami
Del March

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

16
17
14
20
15
21
23
23
23
22
10
17
21
23
17
21
19
21
11
9
19
22
22
20
0
16
22
23
18
20
19
14
19
8
0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

11/52053
11/52054
11/52055
11/52056
11/52057
11/52059
11/52061
11/52062
11/52063
11/52064
11/52065
11/52066
11/52067
11/52068
11/52069
11/52070
11/52071
11/52072
11/52074
11/52075
11/52076
11/52077
11/52078
11/52079
11/52080
11/52081
11/52082
11/52083
11/52084
11/52085
11/52086
11/52087
11/52088
11/52089
11/52091
11/52092
11/52093
11/052094
11/52095

DHANANJAY RAWAT
BHUSHAN MANSHARAMANI
SHEFALI MANOJ
KRITIKA WADHWANI
KALING MIBANG
LAKSH SAHNI
SHAGUN SINGH
NIRMAL SINGH
SAGRIKA SETIA
ADITYA SARKAR
TSEWANG THINLEY
ADITI SUD
AISHWARYA SINGH
SUMIT GARG
PURANDHYA VIJ
TANNU GROVER
DISHA SAXENA
PUNEET KUMAR
ASHISH KUMAR
SANCHIT GUPTA
SUMNIT SINGH
RETHEM MAHONGNAO
PIYUSH SACHDEVA.
HABIB UR RAHMAN
ZAID ABBASI
DHEERAJ
RAJENDER SINGH
ALHAMUDDIN
ANSHUL MEENA
LALIT KUMAR
VIJAY KUMAR
AMANDEEP KAUR
SHYAMJI YADAV
ROCKY BHATT
REISINGPAM ANGKANG
ASHWINI KUMAR YADAV
PRAVESH YADAV
DEEPAK
LALIT KUMAR

4
21
18
15
5
20
16
20
12
14
0
11
19
14
9
12
16
17
5
7
10
9
6
10
5
16
15
9
3
12
11
15
8
3
8
16
2
8
20

14
19
16
16
5
14
16
12
10
19
0
15
13
11
13
12
14
6
1
8
11
11
3
19
10
10
14
12
1
4
10
12
13
2
5
13
2
9
5

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

13
15
17
16
10
7
16
16
13
23
0
17
8
17
17
15
15
10
0
6
6
11
9
19
11
15
18
18
3
7
12
18
17
10
3
15
15
10
13

Back to Home
Economics

pril-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) English II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Individual & Society

January/February/March/April-2012
Lectures Lectures
Lectures
Held-16 Held-14
HeldS NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

11/53001
11/53002
11/53003
11/53005
11/53006
11/53007
11/53008
11/53009
11/53010
11/53011
11/53012
11/53013
11/53014
11/53016
11/53017
11/53018
11/53021
11/53022
11/53023
11/53024
11/53026
11/53028
11/53029
11/53030
11/53033
11/53035
11/53036
11/53037
11/53038
11/53039
11/53040
11/53041
11/53042
11/53043

NAME

RISHIBHA KUMARI
KRITIKA KALIA
PALAKH ANAND
BALPREET KAUR
AKSHIT JAKHMOLA
KARAN BEDI
DHRUVI MAHAJAN
ANJALI VINOD
YASHIKA SHARMA
GRISHMA
JIGYASA SINGH
POOJA CHATTERJEE
ANCHIT SAGAR
SARGAM ARORA
CHARU SHUKLA
RAJIV UPADHAYAY
SOMYA BHARDWAJ
SAKSHI SETHI
BHAWNA CHAUDHARY
ADITI BHUCHAR
APOORVA CHAUDHARY
G SONIA
JAI BRATH
CHANDAN MANJHI
JAYATI KATARIA
GARIMA MONGIA
RIA SAHA
RIVIKA CHAUHAN
VAISHALI RAWAT
CHINMAYA MAHARISHI SHAH
FARAN BIN FAROOQ
ATIR ALI KHAN
NITI JINDAL
BHUMI MISHRA

Ms
Megha
Jain
January

Ms Megha Jain

February

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

11/53045
11/53046
11/53047
11/53048
11/53049
11/53050
11/53051
11/53052
11/53053
11/53055
11/53056
11/53057
11/53058
11/53059
11/53060
11/53061
11/53062
11/53064
11/53066
11/53067
11/53068
11/53069
11/53070
11/53071
11/053072
11/53075
11/53076
11/53077
11/53078
11/53079
11/53081
11/53082
11/53083
11/53085
11/53087
11/53089
11/53090
11/53091
11/53092
11/53093
11/53094
11/53095

T VIDHYA
SURBHI TREHAN
SONGJA ENGTI KATHAR
ABHISHEK KUMAR DUBEY
YOGESHWAR
LAXMI DHIRWAN
SUHANI GUPTA
NEEHARIKA SINGH LODHI
NINGREISO SHINGNAISUI
AMAR SINGH
RESMI MOIRANGTHEM
UDETA GHOSH
KISHWER KHAN
CHETNA YADAV
RAHUL
ASHIMA KANER
SOCHAN SHINGLAI
BUSHRA
AMAN NAWAZ
NISHANT BANA
RITESH SAINI
ABAMGAI RICHARD AKEOH
ADITI
NAINA AWANA
MANISHA YADAV
BHANU PRIYA
NILOFAR
DAVINDER SINGH
RAJNI GUJJAR
SUDHA KUMARI
HAOMINTHANG SINGSON
VEENA PILLAI
NISHA SIDDIQUI
AKANSHA TREHAN
TANYA GERA
RAMYAIPAM RUNGSUNG
SUPRIYA SINGH
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
RAKESH KUMAR
VIKAS BAGRI
VERTIKA

16/16
16
16
16
15
11
15
11
15
13
11
15
12
12
15
15
11
8
12
15
14
10
10
5
6
2
13
12
14
11
14
12
13
15
13
13
13
13
15

14/14
14
14
14
14
14
12
8
11
11
13
14
11
12
12
14
11
10
13
14
11
10
10
13
10
0
0
12
11
12
6
9
12
11
11
12
11
11
12

Back to Home
English

pril-2012
Total
Lectures
HeldAttended

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
30
30
30
29
25
27
19
26
24
24
29
23
24
27
29
22
18
25
29
25
20
20
18
16
2
13
24
25
23
20
21
25
26
24
25
24
24
27

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

20th C Indian Writing (ii)


Lectures
Held-3

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

11/53001
11/53002
11/53003
11/53005
11/53006
11/53007
11/53008
11/53009
11/53010
11/53011
11/53012
11/53013
11/53014
11/53016
11/53017
11/53018
11/53021
11/53022
11/53023
11/53024
11/53026
11/53028
11/53029
11/53030
11/53033
11/53035
11/53036
11/53037
11/53038
11/53039
11/53040
11/53041
11/53042
11/53043
11/53045

NAME

RISHIBHA KUMARI
KRITIKA KALIA
PALAKH ANAND
BALPREET KAUR
AKSHIT JAKHMOLA
KARAN BEDI
DHRUVI MAHAJAN
ANJALI VINOD
YASHIKA SHARMA
GRISHMA
JIGYASA SINGH
POOJA CHATTERJEE
ANCHIT SAGAR
SARGAM ARORA
CHARU SHUKLA
RAJIV UPADHAYAY
SOMYA BHARDWAJ
SAKSHI SETHI
BHAWNA CHAUDHARY
ADITI BHUCHAR
APOORVA CHAUDHARY
G SONIA
JAI BRATH
CHANDAN MANJHI
JAYATI KATARIA
GARIMA MONGIA
RIA SAHA
RIVIKA CHAUHAN
VAISHALI RAWAT
CHINMAYA MAHARISHI SHAH
FARAN BIN FAROOQ
ATIR ALI KHAN
NITI JINDAL
BHUMI MISHRA
T VIDHYA

Lectures
Held-4

Dr P Sureh

Dr Sapna
Dogra
January

1
3
3
3
0
0
3
3
3
0
3
0
3
2
3
3
3
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
3
3
3

2
3
0
3
0
0
4
3
4
2
3
0
4
3
2
0
2
1
4
0
0
2
2
0
1
1
2
3
0
2
1
1
1
3
2

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-5
Dr Sapna
Dogra
February

4
2
0
4
2
0
4
5
3
4
2
0
3
5
5
2
3
3
4
1
1
4
3
1
2
1
4
5
0
2
0
1
2
5
4

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

11/53046
11/53047
11/53048
11/53049
11/53050
11/53051
11/53052
11/53053
11/53055
11/53056
11/53057
11/53058
11/53059
11/53060
11/53061
11/53062
11/53064
11/53066
11/53067
11/53068
11/53069
11/53070
11/53071
11/053072
11/53075
11/53076
11/53077
11/53078
11/53079
11/53081
11/53082
11/53083
11/53085
11/53087
11/53089
11/53090
11/53091
11/53092
11/53093
11/53094
11/53095

SURBHI TREHAN
SONGJA ENGTI KATHAR
ABHISHEK KUMAR DUBEY
YOGESHWAR
LAXMI DHIRWAN
SUHANI GUPTA
NEEHARIKA SINGH LODHI
NINGREISO SHINGNAISUI
AMAR SINGH
RESMI MOIRANGTHEM
UDETA GHOSH
KISHWER KHAN
CHETNA YADAV
RAHUL
ASHIMA KANER
SOCHAN SHINGLAI
BUSHRA
AMAN NAWAZ
NISHANT BANA
RITESH SAINI
ABAMGAI RICHARD AKEOH
ADITI
NAINA AWANA
MANISHA YADAV
BHANU PRIYA
NILOFAR
DAVINDER SINGH
RAJNI GUJJAR
SUDHA KUMARI
HAOMINTHANG SINGSON
VEENA PILLAI
NISHA SIDDIQUI
AKANSHA TREHAN
TANYA GERA
RAMYAIPAM RUNGSUNG
SUPRIYA SINGH
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
RAKESH KUMAR
VIKAS BAGRI
VERTIKA

3
3
5/5
5
2
2
4
3
5
4
2
2
2
4
3
3
3
5
4
3
2
4
2
0
5
2
2
0
5
2
2
2
2
2
1
5
5
1
5
5
5

1
0
5/5
5
3
3
5
1
2
0
2
2
2
5
1
2
1
3
1
1
2
2
3
0
4
1
4
0
2
2
3
2
3
2
1
0
1
5
3
4
0

1
1
6/6
5
4
5
5
3
4
2
4
3
1
5
2
3
4
5
1
1
3
5
3
2
3
3
1
1
1
3
2
3
2
4
5
2
4
6
6
4
4

W DELHI

Back to Home
English

ry/February/March/April-2012
Lectures
Held-4
Dr P Sureh
February

Total
Lectures
HeldAttended

4
0
0
3
0
0
4
4
4
4
4
0
4
4
4
1
4
4
4
1
4
4
0
0
4
0
4
4
0
4
1
1
1
4
1

11
8
3
13
2
0
15
15
14
10
12
0
14
14
14
6
12
8
15
5
5
10
8
4
7
2
13
15
0
8
5
6
7
15
10

0
4
2/2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
1
0
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
8
0
17
10
11
15
9
13
7
10
9
7
16
8
10
10
15
6
7
9
13
9
2
14
8
9
1
10
9
9
9
9
10
9
9
12
14
16
15
11

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: B A(Hons) English II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Classical Lit
Lectures
Held-

S no

ROLL NO

Name

Ms Michelle Ms Michelle
Bramha
Bramha
January

1
4
7
14
18
26
28
39
49

10/23001
10/23006
10/23014
10/23023
10/23028
10/23038
10/23042
10/23071
10/23086

PRIYAKSHI GHOSHAL
RAHUL KUMAR MEENA
VIDHI KAMRA
SHIVANGI CHHABRA
ARCHIT KOTHARI
PRIYANKA CHAUDHARY
UMME MARIA
NANCY DUREJA
YASHIKA SETHI

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-7
Held-

6
7
6
6
6
5
6
6
5

February

7
6
7
7
6
7
7
7
7

Back to Home
English
Va

ry/March/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

13
13
13
13
12
12
13
13
12

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: B A(Hons) English II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

10/23001
10/23004
10/23005
10/23006
10/23007
10/23012
10/23014
10/23015
10/23017
10/23018
10/23020
10/23021
10/23022
10/23023
10/23024
10/23025
10/23026
10/23028
10/23029
10/23030
10/23031
10/23032
10/23034
10/23036
10/23037
10/23038
10/23041
10/23042
10/23045
10/23046
10/23049
10/23050
10/23052
10/23055
10/23058

English Lit 1

Name

PRIYAKSHI GHOSHAL
ANJALI PRAKASH
\LAKSHYA MIGLANI
RAHUL KUMAR MEENA
DEEKSHA SHARMA
RIMPA SAMADDER
VIDHI KAMRA
DEBAMITRA MUKHERJEE
MEENU
KUSUM RANA
ARJA DEB
PRIYANKA JAIN
DHRITI PAL
SHIVANGI CHHABRA
DEEP JYOTI
NIDHI SATIJA
LALBIAK DIKAK NGENTE
ARCHIT KOTHARI
LATA VERMA
PRIYANKA GARG
SHIKHA PAHWA
NEHA RAWAT
SUNISTHA GARG
ANANYA DE
DEEPA KASHYAP
PRIYANKA CHAUDHARY
YUKTI THAKUR
UMME MARIA
SHIVI SINHA
NEETU CHATANYE
DILDAR HUSAIN
KIRAN SHARMA
R RAGI
NEHA SHARMA
SUMIT KALRA

Lectures
Held-5

Lectures
Held-20

Dr Kokila
Sehgal
January

Ms Gorvika

5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4/4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

16/20
11
7
15
6
6
9
18
18
0

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-1
Dr Kokila
Sehgal
February

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2/2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

10/23060
10/23062
10/23069
10/23071
10/23072
10/23073
10/023074
10/023078
10/023080
10/023082
10/23083
10/23084
10/23085
10/23086
10/23087
10/23088
10/23089
10/23090
10/23091
10/23092
10/23093
10/23094

KANIKA PAL
MAHWASH SIDDIQUI
ONIA JAJO
NANCY DUREJA
MEGHA SINGH
RAM KUMARI
MARYAM KHAN
MUNISH SAINI
JANKI NATH
NEERA SHUKLA
ROHIT KUMAR
PRIYA TRIKHA
VIKAS
YASHIKA SETHI
SARTHAK HARBOLA
JYOTI GAUTAM
BHAVISHYA GABA
DEEPALI MITTAL
RAHUL AUGUSTINE
RHYME
SANCHITA DUTTA
SAMUEL LALSANGZUALA

4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

17
3
7
5
16
5
16
7
9
17
17
13
0
6
4
3
13
6
5
11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

W DELHI

ry/February/March/April-2012
Lectures
Held-

Back to Home
English
III

Total
Lectures
HeldAttended

6
5
6
5
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
0
17
13
21
12
12
14
24
24
5

23
9
12
11
22
11
22
13
15
23
23
19
5
12
10
9
19
12
11
16
0
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: B A(Hons) English II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Classical Lit
Lectures
Held-4

S no

ROLL NO

Name

Lectures
Held-4

Dr P Suresh Dr Sapna
GDR
Dogra
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10/23001
10/23004
10/23005
10/23006
10/23007
10/23012
10/23014
10/23015
10/23017
10/23018
10/23020
10/23021
10/23022
10/23023
10/23024
10/23025
10/23026
10/23028
10/23029
10/23030
10/23031
10/23032
10/23034
10/23036
10/23037
10/23038
10/23041
10/23042
10/23045
10/23046
10/23049
10/23050
10/23052
10/23055

PRIYAKSHI GHOSHAL
ANJALI PRAKASH
\LAKSHYA MIGLANI
RAHUL KUMAR MEENA
DEEKSHA SHARMA
RIMPA SAMADDER
VIDHI KAMRA
DEBAMITRA MUKHERJEE
MEENU
KUSUM RANA
ARJA DEB
PRIYANKA JAIN
DHRITI PAL
SHIVANGI CHHABRA
DEEP JYOTI
NIDHI SATIJA
LALBIAK DIKAK NGENTE
ARCHIT KOTHARI
LATA VERMA
PRIYANKA GARG
SHIKHA PAHWA
NEHA RAWAT
SUNISTHA GARG
ANANYA DE
DEEPA KASHYAP
PRIYANKA CHAUDHARY
YUKTI THAKUR
UMME MARIA
SHIVI SINHA
NEETU CHATANYE
DILDAR HUSAIN
KIRAN SHARMA
R RAGI
NEHA SHARMA

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-5
Dr Sapna
Dogra/ Ms
Megha jain
February

3
1

0
0

3
2

4
4

1
3

3
5

4
4
4
4
0
3

3
1
2
0
1
0

1
2
1
3
1
1

4
4
4

2
1
0

1
1
0

4
0
0
4
3
4
4
0/7
4
0
3
5
2
3
5
4

1
0
0
0
1
2
1

5
3
3
1
2
5
0
12/12
10
11
12
10
12
12
12

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

10/23058
10/23060
10/23062
10/23069
10/23071
10/23072
10/23073
10/023074
10/023078
10/023080
10/023082
10/23083
10/23084
10/23085
10/23086
10/23087
10/23088
10/23089
10/23090
10/23091
10/23092
10/23093
10/23094

SUMIT KALRA
KANIKA PAL
MAHWASH SIDDIQUI
ONIA JAJO
NANCY DUREJA
MEGHA SINGH
RAM KUMARI
MARYAM KHAN
MUNISH SAINI
JANKI NATH
NEERA SHUKLA
ROHIT KUMAR
PRIYA TRIKHA
VIKAS
YASHIKA SETHI
SARTHAK HARBOLA
JYOTI GAUTAM
BHAVISHYA GABA
DEEPALI MITTAL
RAHUL AUGUSTINE
RHYME
SANCHITA DUTTA
SAMUEL LALSANGZUALA

0
4
0
1
0
5
1
5
0
2
5
0
4
0
0
2
3
0
1
1
4

11
9
12
7
12
11
11
10
11
12
12
11
8
10
11
12
10
4
12
4

W DELHI

Back to Home
English
Vb

ry/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-4
Held-2
Dr P Suresh /
GDR

GDR

March

Attended

0
2
4
4
4
4
4
4
0
3
4
4
2
4
0
0
4
1
4
4
0/4
0
0
2
1
3
3
2
2

Total
Lectures
Held-

0/0
0
0
2
0
0
2
2
2

0
2
2
4
0
4
2
2
1
0
4
4
3
0
0
1
2
1
2
1
1
1

0
0
1
0
0
2
0
2
1
1
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
2
1

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: B Com(Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi-B
Lectures
Held-17

S no

ROLL NO

1 11/50051
2 11/50240

Name

GURNEET KAUR
DEEPAK SINGH

Dr
Kamaljeet
Singh
January

16
16

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-14
Held-12
Dr Kamaljeet
Singh

Dr Kamaljeet
Singh

February

March

12
13

0
11

Back to Home
Punjabi

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

28
40

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA(Hons)History III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

History of China And Japan


Lectures
Held-

S no

ROLL NO

Name
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

09/085003
09/85008
09/085010
09/85011
09/85013
09/085015
09/85016
09/085017
09/85018
09/085022
09/085025
09/85026
09/085027
09/85030
09/085031
09/085033
09/85035
09/085037
09/085038
09/85039
09/085040
09/085047
09/85048
09/85049
09/85051
09/85053
09/085072
09/085073

SHIMMI FATMA
MENKA RAI
KRITI SOOD
IDAM YOKA
NITIN KUMAR
ASHISH
SAURABH KUMAR SHARMA
SUBHASH KUMAR SUMAN
SUSHANT SINGH
RAFI AHMAD KHAN
ANJALI CHAUHAN
LAXMI KUMARI
SWETABH SUMAN SHUKLA
PAWAN KUMAR
MEENAKSHI
MAYANK SHUKLA
PURAN
PRAKRITI NAMBIAR
DHARMENDER
DEEPA
APURVA RANJAN MISHRA
DEEPAK KUMAR
RAHUL SINGH
RAJESH SINGH
MUYASSAR KHAN
SHWETA GOLDI
SUMIT KUMAR
HEMANT KUMAR

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-36
Dr Shubhra
Chakarborty
February

31
33
30
15
31
18
26
25
31
21
18
18
35
24
25
20
24
33
30
22
32
33
32
21
20
21
5
6

Back to Home
History
VIII

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

31
33
30
15
31
18
26
25
31
21
18
18
35
24
25
20
24
33
30
22
32
33
32
21
20
21
5
6

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA(Hons)History II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Individual & Society


Lectures
Held-12

S no

1
2
3
10
21
26
30
39
40
43
48
49
50
52
54
55
58
59
61
62
63

ROLL NO

11/55001
11/055002
11/055003
11/055012
11/055026
11/055031
11/055036
11/055046
11/055048
11/055052
11/055058
11/055062
11/055064
11/055066
11/055069
11/055070
11/055076
11/055077
11/055080
11/055081
11/055082

Name

MAYANK JOSHI
JEEMON RAJAN
RITWIKA MAITRA
JATIN
DEEPANKAR
JOYDEEP DEY
RITESH KUMAR
PRASHANT KUMAR
SANA KUJUR
ABDUL RAHIM GHAUSI
LOUREMBAM NELSON SINGH
PAWAN KALYAN
VIKAS SAINI
KRITI SHEKHAR
BRAJ KUMAR
ADITYA NAND PRASAD
KUMAR VAIBHAV
RAVI KUMAR
VARUN JAIN
MUNISH KUMAR
LAXMI CHAUDHARY

Ms
Darshana
January

11
11
2
3
7
5
11
8
4
9
4
6
6
8
8
4
4
6
7
9
8

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-

February

Back to Home
English

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

11
11
2
3
7
5
11
8
4
9
4
6
6
8
8
4
4
6
7
9
8

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA(Hons)History II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Social Formation
Lectures
Held-18

S no

ROLL NO

Name

Ms Puja Vij

Sec Del January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

11/55001
11/055002
11/055003
11/055004
11/055005
11/055007
11/055008
11/055009
11/055011
11/055012
11/055013
11/055015
11/055016
11/055017
11/055018
11/055019
11/055020
11/055021
11/055023
11/055025
11/055026
11/055027
11/055028
11/055029
11/055030
11/055031
11/055032
11/055033
11/055034
11/055036
11/055037
11/055038
11/055039
11/055040

MAYANK JOSHI
JEEMON RAJAN
RITWIKA MAITRA
AFTAB
AJAY KUMAR
NAMEIRAKPAM JOHN SINGH
GIRRAJ KUMAR
KUMARI NAVITA
KABICHANDRA AYEKPAM
JATIN
VIKAS KUMAR
SANJAY
RAJESH KUMAR
VISHESH RANA
NAVEEN SINGH TANWAR
ZAREENA KHAN
LUNGSEM JAJO
TAYENJAM KEBA MEETEI
DANIEL LALTHAWMMAWIA SAILO
NISHA
DEEPANKAR
RAZAULLAH KHAN
KHURSHEED ALAM
MOHIT
SANJANA VARMA
JOYDEEP DEY
PINKY KUMARI
LEIVON ALUR KOM
ROMESH LOITONGBAM
RITESH KUMAR
MIRZA ZISHAN BAIG
ROHIT DIXIT
GARIMA KAPOOR
PARDEEP KUMAR

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
16
8
17
17
17
14
5
16
15
17
7
11
18
4
15
17
13
4
12
12
16
18
13
0
10
13
17
16
17
16
17
11
12

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-17
Ms Puja Vij / Dr
Shubhra
Chakarborty
Del February
Del

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
16
12
12
16
10
10
7
14
15
16
15
9
13
1
11
16
8
5
13
10
15
17
8
0
10
11
12
11
17
14
15
6
11

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11/055041
11/055042
11/055043
11/055044
11/055046
11/055048
11/055049
11/055050
11/055052
11/055053
11/055055
11/055056
11/055057
11/055058
11/055062
11/055064
11/055065
11/055066
11/055068
11/055069
11/055070
11/055071
11/055073
11/055076
11/055077
11/055079
11/055080
11/055081
11/055082
11/055083
11/055087
11/55088
11/055089

MD MEHRAN HASIB
ZOYA ARFEEN KHAN
PINKY SAH
DAVID CHANDELA
PRASHANT KUMAR
SANA KUJUR
RITU RAI
HIJAM CLINGTON LUWANG
ABDUL RAHIM GHAUSI
AKHLAK
RAHUL TANWAR
SHAZIM
MD UMAR FARUQUE
LOUREMBAM NELSON SINGH
PAWAN KALYAN
VIKAS SAINI
VISHAL YENDREMBAM
KRITI SHEKHAR
NEHA KUMARI
BRAJ KUMAR
ADITYA NAND PRASAD
M THANGKHOCHON HAOKIP
SUMIT
KUMAR VAIBHAV
RAVI KUMAR
DEEPANSHU KOLI
VARUN JAIN
MUNISH KUMAR
LAXMI CHAUDHARY
ARJUN SINGH
UMESH
DEEPTI
DEEPAK KUMAR

A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

18
18
18
18

4
15
10
3

Attendance Given Merge with February

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68

17
17
17
17
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1
7
9
7
21
6
19
19
24
23
0
11
9
12
24
19
14
24
7
24
22
19
0
0
18
23
19
24
12
21
18
17
11

18
18
18
18

Back to Home
History

ruary/March/April-2012
Lectures
Held-18
Ms Puja Vij

March

Total
Lectures
HeldAttended

11
14
7
16
17
16
15
8
12
7
17
16
13
13
2
17
16
7
5
13
10
15
17
8
10
9
15
16
16
18
17
16
10
9

1
15
12
4

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA(Hons)Geography II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Ocean
Lectures
Held-17

S no

ROLL NO

Name

Mr S Zaheen Mr S Zaheen
Alam/ Dr N Alam/ Dr N
Dwivedi
Dwivedi
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

11/57001
11/57002
11/57003
11/57006
11/57007
11/57009
11/57010
11/57011
11/57012.
11/57014
11/57015
11/57017
11/57019
11/57020
11/57021
11/57022
11/57025
11/57026
11/57027
11/57028
11/57029
11/57030
11/57031
11/57032
11/57033
11/57034
11/57035
11/57037
11/57038
11/57039
11/57040
11/57041
11/57042

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-19
Held-1

RK KAJAL DEVI
9
INDRAKUMAR LAISHRAM
16
SAMENDRA THOUNAOJAM
14
MAYANGLAMBAM ROMENKUMAR MEITEI1
MIRANDA SOUGRAKPAM
10
GEETAM BHATI
7
GRINEDGE YADAV
17
SUDHIR KUMAR
12
LAISHRAM SHITALJIT SINGH
7
VAIBHAV SAHA
10
APARNA DUBEY
13
VARUN DUTTA GUPTA
9
ASHIMA
15
SUMAN SAURABH
15
CHANCHAL
13
SHOURYA SHASHWAT
10
MOHD ISLAM
11
AMIT
14
SANJAY RAJ
8/16
NISHANT SISODIYA
15
POONAM CHAUHAN
9
SAHRISH SAJAD KHAN
7
YANGOIJAM MAXWELL MEITEI
0
CHETAN
10
KHANGENBAM LALAN SINGH
10
BHAVANA NEGI
14
DEEP SHIKHA DAMOR
16
DEEPANSHU
15
KIRTI SHARMA
16
KULDEEP BHASKER
8
ABHISHEK GAUR
6
RAHUL PRATAP SHAHI
7
SONIKA KUMARI
11

Dr N Dwivedi

February

14
15
9
8
7
11
17
11
11
12
14
12
7
18
14
11
15
16
14/17
17
8
9
0
13
11
15
17
17
17
15
10
13
15

1/1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

11/57043
11/57045
11/57046
11/57047
11/57048
11/57049
11/57050
11/57051
11/57053
11/57054

AMRITESH SINGH
MOUSHUMI HAZARIKA
L LAMNEITHEM KHONGSAI
NONGMAITHEM KISHAN MEITEI
VAISHALI
MIMIN HAOKIP
MOHAMMAD AUN
SANGEETA YADAV
SANTOSH PRADHAN
SHAH ALAM

6
4
7
3
13
4
5
0
0
16

10
13
10
8
15
14
5
0
7
17

1
1
1
0
1
0
1
0
1
1

Back to Home
Geography

ry/March/April-2012
Lectures
Held-18
Dr N Dwivedi

March

18/18
16
14
15
0
15
6
16
13
17/17
16
11
15
7
15

Total
Lectures
Held-

Attended

12
12
10
6/15
15
11
9
0
15
15

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA(Hons)Geography III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Evoluation of geography
Lectures
Held-19

S no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

09/088002
09/88003
09/88004
09/88007
09/088008
09/088009
09/088011
09/088012
09/088013
09/088014
09/088015
09/088016
09/88018
09/088019
09/088020
09/088021
09/088022
09/088023
09/088024
09/088027
09/088029
09/088030
09/088031
09/088034
09/088035
09/88036
09/088037
09/088039
09/88040
09/88041
09/088043
09/088044
09/088045
09/88048

Name

ALOKA DAS
GAURAV
JYOTI SINGH
VANDANA
SWEETY SINGH
GAUTAM KAUSHIK
BHASKAR SINGH
BANDANA
ATUL OSCAR KHAKHA
DEEPIKA PANDEY
KAILASH MALO
MOSFI LAILA
ANURAG SAHA
MUKESH PRASAD GUPTA
MOHD. DANISH
GEETESH SINGH
RAGHVENDRA
TUSHAR GUPTA
GOURAV KUMAR
CHANDERKALA GURUNG
VIKRAM LAL
SERAJUL HOQUE
RAJESH KUMAR
DEEPAK KUMAR
CHANDRANI BANERJEE
KUSUM KUMARI
RAVINDER YADAV
ANEEK MAGGU
DHARMVEER YADAV
MOHD AMIR
URVASHI LOBRA
RAVINDER KUMAR
NIDHI SINGH
ROHIT KUMAR

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-16

Mr S Zaheen Mr S Zaheen
Alam
Alam
January

February

14
16
3
7
2
10
17
13
15
18
12
16
14
16
0
9
7
6
0
6
11
13
13
7
15
9
11
2
16
17
14
9
17
12

15
7
1
1
0
8
14
9
15
13
14
16
14
12
4
13
7
8
0
1
14
12
13
9
13
7
5
0
15
13
12
8
14
12

Back to Home
Geography
IX

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

29
23
4
8
2
18
31
22
30
31
26
32
28
28
4
22
14
14
0
7
25
25
26
16
28
16
16
2
31
30
26
17
31
24

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW


Name of Course: BCom(Hons) II Semester
Paper Title:-

Hindi-B

S no

ROLL NO

Name

Lectures
Held-12

Lectures
Held-4

Dr Vijay pal /
Mr Sunil
kumar

Mr Sunil
kumar

Sec Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

11/50001
11/50002
11/50005
11/50006
11/50009
11/50010
11/50013
11/50014
11/50016
11/50017
11/50018
11/50020
11/50023
11/50025
11/50027
11/50028
11/50029
11/50031
11/50032
11/50035
11/50036
11/50037
11/50038
11/50039
11/50040
11/50041
11/50044
11/50048
11/50050
11/50051
11/50053
11/50054

ISHITA MEHTA
PALUCK GULATI
PRATYUSH SENGUPTA
SWATI GUPTA
AMAN RAJPUT
SIDHARTH KANWAR
SHRADDHA SONI
ARCHANA R G
KANISHK PAHWA
MASOOM GARG
BARKHA
TANYA CHAUDHRY
PALLAVI CHAWLA
SUKANYA GANGULI
RAVI KUMAR
JASPREET KAUR
DHRUVI MONGA
VAGISHA
AVANTIKA TYAGI
ANKUR GARG
PRIYAM MENDIRATTA
VIBHOOTI GUPTA
KAMAL LALWANI
MUSKAN JINDAL
NATASHA ANAND
SOUMYA AGGARWAL
VIVEK KUMAR
POOJA BHATIA
ARUSHI WASON
GURNEET KAUR
MANISHA AGGARWAL
NIKITA JAIN

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B

January
Del

Del

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

11/50056
11/50057
11/50060
11/50061
11/50063
11/50064
11/50066
11/50067
11/50068
11/50069
11/50073
11/50074
11/50075
11/50077
11/50079
11/50080
11/50081
11/50082
11/50085
11/50086
11/50087
11/50088
11/50090
11/50091
11/50092
11/50093
11/50094
11/50095
11/50096
11/50098
11/50100
11/50104
11/50107
11/50108
11/50110
11/50111
11/50113
11/50114
11/50115
11/50116
11/50117
11/50118
11/50119
11/50120
11/50121
11/50123
11/50124

ANKUSH AGGARWAL
RADHIKA GOEL
PUSHKAR ARORA
TARUN MEHRA
UPASANA SINHA
ANMOL SHARMA
SHEENA SHARMA
NITIKA YADAV
NOUREEN KHURANA
DEEKSHA PATHAK
RICHA GUPTA
NIPUN CHHABRA
BHARAT SAPRA
NEHA LUTHRA
MOHAK KHANDELWAL
VAIBHAV ADHANA
MANAN SAINI
SHOMIK SENGUPTA
PRANAV MATHUR
VRINDA SAHNI
G UMA
NATASHA KARMAKAR
ISHAN JAIN
SHAGUN BANSAL
MEHER HORA
PRIYANKA CHOUDHURY
ARUN KUMAR
ANUJ KOCHHAR
VAISHALI JAIN
AAKANSHA YADAV
SHIPRA GUPTA
RHEA SEKHON
GAURAV MATHUR
SHRUTI BILTORIYA
SUPRIYA BANSAL
MANISH KUMAR
ARPIT KHANDELWAL
IFRA KHAN
RISHAB SAKHUJA
SAI PRIYA KUMAR
SHAGUN AGARWAL
JITENDRA
LUV ANAND
KUSH ANAND
LATIKA BISHT
GAZAL TYAGI
DHARA KATARIA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6
3
3
2
6
3
6
7
7
5
6
2
2
5
8
6

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

11/50126
11/50128
11/50129
11/50131
11/50133
11/50134
11/50135
11/50136
11/50137
11/50138
11/50139
11/50141
11/50143
11/50148
11/50149
11/50150
11/50151
11/50152
11/50153
11/50154
11/50155
11/50156
11/50160
11/50161
11/50162
11/50163
11/50164
11/50165
11/50167
11/50170
11/50171
11/50172
11/50174
11/50175
11/50176
11/50179
11/50181
11/50182
11/50183
11/50184
11/50185
11/50186
11/50187
11/50188
11/50189
11/50191
11/50192

SACHIN ARORA
HEMANT GOEL
JYOTSNA
NEHA BEGUM
ASHISH GUPTA
KARISHMA KAUSHAL
MEENAL SONIK
SUBHASREE DAS
DEEPIKA PANWAR
POOJA SINGH
KUMAR SAURABH
PUPAL
SONAL KAPUR
NIPEKSH ISHWINDER MAHAJAN
MANISH KUMAR
RAJEEV
PRANSHU
ANSHUL BANSAL
ALIKA KIRMANI
SEHAR FATIMA
MANSI NIJHAWAN
PUNYA KRISHNAN
EKTA CHOPRA
RISHI RANJAN
ASHISH MALIK
DAMINI RAKHEJA
VIJAY
LOKESH
JAGESH KUMARI
NEHA KOTHARI
HEMANT KUMAR
DHRITIMAN GOHAIN DUTTA
LAKSHIKA AGGARWAL
SURESH KUMAR SINGH
NAINA SAINI
TEENU
NEELAM KUMARI
NIDHI VERMA
SRISHTI TANDON
MONIKA
GARIMA DUGGAL
ADITYA JAIN
SHEFALI RUSTAGI
REETU ROHILLA
DEEPALI YADAV
EKTA SHARMA
SURBHI SHARMA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

6
5
5
5
6
4
5
8
7
4
8
5
8
7
7
2
6
6
2
7
7
7
13
12
12
0
14
15
0
16
0
12
6
0
14
15
13
10
13
16
0
14
13
0
13
16

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

11/50193
11/50194
11/50195
11/50196
11/50197
11/50199
11/50200
11/50201
11/50202
11/50203
11/50204
11/50206
11/50208
11/50209
11/50210
11/50211
11/50213
11/50214
11/50216
11/50217
11/50219
11/50221
11/50222
11/50223
11/50224
11/50225
11/50226
11/50228
11/50229
11/50230
11/50231
11/50232
11/50233
11/50234
11/50236
11/50237
11/50238
11/50240
11/50241
11/50242
11/50243
11/50244
11/50245
11/50247
11/50248
11/50249
11/50250

RIMPY NAGPAL
JYOTI SHARMA
ANCHAL
TARUN MEWATI
RAHUL KUMAR
RAJASHREE MONDAL
SHIVAM PAL
NIDHI
VISHAL MAAN
MANJU BALA
DEEPTI MARKANDEY
VINAY KUMAR
MOHAMMAD AJMAL
TAHRING NINGSHEN
NAVEEN KUMAR
DIPTI DAS
VIPIN KUMAR
VIKAS KUMAR
PRANSHU GUPTA
VIJAY KUMAR SAHNI
SAKSHI SHARMA
ASHRUT PURVA
DHWN DOWLAT NARZARY
JITANSHU
MOHIT KUMAR SAXENA
MOHIT PARCHA
PARAG GUPTA
NGAMKHOLIGN KHONGSAI
VISHWAM RAGHUNANDAN
HITESH SANWARIA
TIASOBA KICHU
UMESH SINGH
VICKY CHAUHAN
HASHOKMI KAMKARA
SRISHTI TOMAR
KEVINK SAMTE
DHRUV SINGH
DEEPAK SINGH CHAUHAN
TANUJ PANWAR
SAARTHAK RATHI
VIKRANT MAAN
RAVI RANJAN
SARVESH KUMAR
DEEPALI PAL
LAV KUMAR
RAHUL GAUTAM
ANKIT KUMAR

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

16
16
13
12
12
0
0
15
14
0
16
15
0
0
10
9
6
3
5
8
9
8
7
0
0
9
0
7
0
9
0
4
6
7
0
11
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
2
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
2
0

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

11/50251
11/50253
11/50254
11/50255
11/50257
11/50258
11/50260
11/50261
11/50262
11/50263
11/50264
11/50266
11/50267
11/50268
11/50269
11/50270
11/50271
11/50272
11/050273
11/050274
11/050275
11/050276
11/50277
11/050278
11/050280
11/050281
11/050282

S KRISHNA MURTHY
AJEET SINGH
SHOBHIT
AMAR KUMAR SAH
SURAJ
GAURAV DAYAMA
SAIM ANSARI
AKANKSHA CHAUDHARY
SUNNY KUMAR
AMIT KUMAR
SAGAR UPADHAY
AMIT KUMAR
PRIYANKA DHINGRA
RAJA
NASIR
GOPAL VERMA
NITIN PRAVEEN LOHIA
SANTOSH YADAV
AAKASH KUMAR MEENA
NAND KISHOR
EWEWE MWASAMWENGE MIKE
RAJEEV
DEEPAK BHARTI
VIRENDER SINGH
MOHD. HASSAN PASHA
RITIKA BASHIST
PANKAJ KUMAR

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
9
7
10
11
7

10
8
9
10
9
11
7

0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
1
2

0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

GH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:-

Commerce

Paper no:
Lectures
Held-12
Dr Menka
Srivastava

February
Attended

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-9
Held-9
Mr Sunil kumar
/ Dr Menka
Srivastava
March
Del Attended

Dr Vijay Pal

Total
Lectures
Held-

Attended
Del Attended

10
8
11
8
10
8
10
10
10
9
9
9
9
10
12
11

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
5
8
7
8
8
8
7
8
8
10
10
10
9
11
11

12
9
10
11
10
8
8
11
10
8
12
8
12
9
7
11
11
6
10
9
10
17
17
17
0
15
19
19
19
19
16
18
19
18
18
17
18
18
17
19
18
18
0
18
18

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
6
7
10
7
5
8
5
0
9
8
10
8
9
8
8
0
8
7
4
8
6
7
8
7
7
0
7
9
9
9
6
9
8
7
9
8
7
9
9
8
6
9
9
0
9
9

17
17
17
17
0
19
0
17
17
0
15
16
2
2
4
2
4
4
2
3
3
3
2
2
0
4
2
0
2
2
2
2
4
4
2
4
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
0
0
0
9
5
0
7
8
2
0
2
0
2
2
2
2
2
2
1
1
0
2
0
1
1
1
2
2
2
2
2
0
0
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
0
8
0
9
7
1
6
7
7
3
7
4
9
0
5
2
7
8
7
4
7
7
7
6
5

3
2
3
3
3
3

4
2
4
4
4
4
4

0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
0
1
1
2
1

2
1
2
1
2
2
0

0
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
7
7
9
5
6

8
6
6
9
9
9
7

7
6

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BCom(Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S no

ROLL NO

Fundamental of Computer

Name

Lectures
Held-13

Ms Ashima / Ms
Ankita Goel / Mr
Vikas Sharma / Mr
Narender singh Negi
/ Dr Priyanka Tripathi

Ms Ashima / Ms
Ankita Goel / Mr
Vikas Sharma / Mr
Narender singh
Negi / Dr Priyanka
Tripathi

Ms Ashima / M
Ankita Goel / M
Vikas Sharma/ M
Narender singh
Negi / Dr Priyan
tripathi

January

February

March

Sec

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11/50001
11/50002
11/50005
11/50006
11/50009
11/50010
11/50013
11/50014
11/50016
11/50017
11/50018
11/50020
11/50023
11/50025
11/50027
11/50028
11/50029
11/50031
11/50032
11/50035
11/50036
11/50037
11/50038
11/50039
11/50040
11/50041
11/50044
11/50048
11/50050
11/50051

ISHITA MEHTA
PALUCK GULATI
PRATYUSH SENGUPTA
SWATI GUPTA
AMAN RAJPUT
SIDHARTH KANWAR
SHRADDHA SONI
ARCHANA R G
KANISHK PAHWA
MASOOM GARG
BARKHA
TANYA CHAUDHRY
PALLAVI CHAWLA
SUKANYA GANGULI
RAVI KUMAR
JASPREET KAUR
DHRUVI MONGA
VAGISHA
AVANTIKA TYAGI
ANKUR GARG
PRIYAM MENDIRATTA
VIBHOOTI GUPTA
KAMAL LALWANI
MUSKAN JINDAL
NATASHA ANAND
SOUMYA AGGARWAL
VIVEK KUMAR
POOJA BHATIA
ARUSHI WASON
GURNEET KAUR

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

January/Fe
Lectures
Held-18

Lectures
Held-16

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
5

15
9
12
12
9
14
16
18
5
14
16
9
9
15
21
14
10
16
9
19
19
14
7
7
13
11
21
14
14
3

Del Attended

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15

9
4
9
9
9
7
7
11
7
9
10
6
9
13
13
11
10
10
2
9
11
9
6
2
9
9
13
6
5
12

Del
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

11/50053
11/50054
11/50056
11/50057
11/50060
11/50061
11/50063
11/50064
11/50066
11/50067
11/50068
11/50069
11/50073
11/50074
11/50075
11/50077
11/50079
11/50080
11/50081
11/50082
11/50085
11/50086
11/50087
11/50088
11/50090
11/50091
11/50092
11/50093
11/50094
11/50095
11/50096
11/50098
11/50100
11/50104
11/50107
11/50108
11/50110
11/50111
11/50113
11/50114
11/50115
11/50116
11/50117
11/50118
11/50119
11/50120
11/50121

MANISHA AGGARWAL
NIKITA JAIN
ANKUSH AGGARWAL
RADHIKA GOEL
PUSHKAR ARORA
TARUN MEHRA
UPASANA SINHA
ANMOL SHARMA
SHEENA SHARMA
NITIKA YADAV
NOUREEN KHURANA
DEEKSHA PATHAK
RICHA GUPTA
NIPUN CHHABRA
BHARAT SAPRA
NEHA LUTHRA
MOHAK KHANDELWAL
VAIBHAV ADHANA
MANAN SAINI
SHOMIK SENGUPTA
PRANAV MATHUR
VRINDA SAHNI
G UMA
NATASHA KARMAKAR
ISHAN JAIN
SHAGUN BANSAL
MEHER HORA
PRIYANKA CHOUDHURY
ARUN KUMAR
ANUJ KOCHHAR
VAISHALI JAIN
AAKANSHA YADAV
SHIPRA GUPTA
RHEA SEKHON
GAURAV MATHUR
SHRUTI BILTORIYA
SUPRIYA BANSAL
MANISH KUMAR
ARPIT KHANDELWAL
IFRA KHAN
RISHAB SAKHUJA
SAI PRIYA KUMAR
SHAGUN AGARWAL
JITENDRA
LUV ANAND
KUSH ANAND
LATIKA BISHT

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

3
0
0
2
3
1
3
3
3
3
0
3
3
3
0
0
0
3
0
3
3
2
1
3
3
3
1
1
1
1
3
2
3
18
16
17
15
15
17
16
17
17
17
18
17
17
18

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
9
7
14
13
11
12
11
1
11
11
11
14
14
13
10
9
10
6
10
10
11
9
15
14
14
13
10
12
14
12
9
15
13
14
12
15
14
13
12
15
15
14
15
14
13
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

11/50123
11/50124
11/50126
11/50128
11/50129
11/50131
11/50133
11/50134
11/50135
11/50136
11/50137
11/50138
11/50139
11/50141
11/50143
11/50148
11/50149
11/50150
11/50151
11/50152
11/50153
11/50154
11/50155
11/50156
11/50160
11/50161
11/50162
11/50163
11/50164
11/50165
11/50167
11/50170
11/50171
11/50172
11/50174
11/50175
11/50176
11/50179
11/50181
11/50182
11/50183
11/50184
11/50185
11/50186
11/50187
11/50188
11/50189

GAZAL TYAGI
DHARA KATARIA
SACHIN ARORA
HEMANT GOEL
JYOTSNA
NEHA BEGUM
ASHISH GUPTA
KARISHMA KAUSHAL
MEENAL SONIK
SUBHASREE DAS
DEEPIKA PANWAR
POOJA SINGH
KUMAR SAURABH
PUPAL
SONAL KAPUR
NIPEKSH ISHWINDER MAHAJAN
MANISH KUMAR
RAJEEV
PRANSHU
ANSHUL BANSAL
ALIKA KIRMANI
SEHAR FATIMA
MANSI NIJHAWAN
PUNYA KRISHNAN
EKTA CHOPRA
RISHI RANJAN
ASHISH MALIK
DAMINI RAKHEJA
VIJAY
LOKESH
JAGESH KUMARI
NEHA KOTHARI
HEMANT KUMAR
DHRITIMAN GOHAIN DUTTA
LAKSHIKA AGGARWAL
SURESH KUMAR SINGH
NAINA SAINI
TEENU
NEELAM KUMARI
NIDHI VERMA
SRISHTI TANDON
MONIKA
GARIMA DUGGAL
ADITYA JAIN
SHEFALI RUSTAGI
REETU ROHILLA
DEEPALI YADAV

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

17
18
18
13
18
18
16
16
18
17
17
17
4
18
18
18
16
15
0
18
17
14
17
14
17
5
4
3
4
6
6
4
6
2
4
3
4
6
3
4
6
5
5
2
3
3
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
11
13
15
11
12
14
13
15
15
14
14
15
15
13
14
0
15
13
13
15
13
14
13
13
9
13
12
15
14
15
9
13
13
13
15
12
11
11
13
14
7
12
10
11

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

11/50191
11/50192
11/50193
11/50194
11/50195
11/50196
11/50197
11/50199
11/50200
11/50201
11/50202
11/50203
11/50204
11/50206
11/50208
11/50209
11/50210
11/50211
11/50213
11/50214
11/50216
11/50217
11/50219
11/50221
11/50222
11/50223
11/50224
11/50225
11/50226
11/50228
11/50229
11/50230
11/50231
11/50232
11/50233
11/50234
11/50236
11/50237
11/50238
11/50240
11/50241
11/50242
11/50243
11/50244
11/50245
11/50247
11/50248

EKTA SHARMA
SURBHI SHARMA
RIMPY NAGPAL
JYOTI SHARMA
ANCHAL
TARUN MEWATI
RAHUL KUMAR
RAJASHREE MONDAL
SHIVAM PAL
NIDHI
VISHAL MAAN
MANJU BALA
DEEPTI MARKANDEY
VINAY KUMAR
MOHAMMAD AJMAL
TAHRING NINGSHEN
NAVEEN KUMAR
DIPTI DAS
VIPIN KUMAR
VIKAS KUMAR
PRANSHU GUPTA
VIJAY KUMAR SAHNI
SAKSHI SHARMA
ASHRUT PURVA
DHWN DOWLAT NARZARY
JITANSHU
MOHIT KUMAR SAXENA
MOHIT PARCHA
PARAG GUPTA
NGAMKHOLIGN KHONGSAI
VISHWAM RAGHUNANDAN
HITESH SANWARIA
TIASOBA KICHU
UMESH SINGH
VICKY CHAUHAN
HASHOKMI KAMKARA
SRISHTI TOMAR
KEVINK SAMTE
DHRUV SINGH
DEEPAK SINGH CHAUHAN
TANUJ PANWAR
SAARTHAK RATHI
VIKRANT MAAN
RAVI RANJAN
SARVESH KUMAR
DEEPALI PAL
LAV KUMAR

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

4
4
3
4
6
2
0
6
4
6
4
4
4
2
10
10
19
16
14
15
17
14
13
13
15
14
14
14
12
11
0
17
10
12
11
12
11
10
11
13
19
13
11
12
12
16
12

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
12
14
11
11
8
0
14
14
13
9
15
13
11
12
10
16
15
14
13
14
13
11
13
13
11
13
12
13
10
0
14
10
12
13
13
11
10
11
13
16
11
12
14
14
13
11

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

11/50249
11/50250
11/50251
11/50253
11/50254
11/50255
11/50257
11/50258
11/50260
11/50261
11/50262
11/50263
11/50264
11/50266
11/50267
11/50268
11/50269
11/50270
11/50271
11/50272
11/050273
11/050274
11/050275
11/050276
11/50277
11/050278
11/050280
11/050281
11/050282

RAHUL GAUTAM
ANKIT KUMAR
S KRISHNA MURTHY
AJEET SINGH
SHOBHIT
AMAR KUMAR SAH
SURAJ
GAURAV DAYAMA
SAIM ANSARI
AKANKSHA CHAUDHARY
SUNNY KUMAR
AMIT KUMAR
SAGAR UPADHAY
AMIT KUMAR
PRIYANKA DHINGRA
RAJA
NASIR
GOPAL VERMA
NITIN PRAVEEN LOHIA
SANTOSH YADAV
AAKASH KUMAR MEENA
NAND KISHOR
EWEWE MWASAMWENGE MIKE
RAJEEV
DEEPAK BHARTI
VIRENDER SINGH
MOHD. HASSAN PASHA
RITIKA BASHIST
PANKAJ KUMAR

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
13
12
10
10
15
15
10
16
12
16
15
11
13
12
13
14
14
10
11
12
12
11
12
13
11
10
11
10

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
13
11
10
14
14
10
14
11
15
13
13
12
11
13
14
13
13
13
12
12
13
13
12
14
11
11
12

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

DI ROAD: NEW DELHI

Back to Home
Commerce

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-18
Ms Ashima / Ms
Ankita Goel / Mr
Vikas Sharma/ Mr
Narender singh
Negi / Dr Priyanka
tripathi
March
Attended

16
16
18
16
18
16
16
17
17
16
16
14
17
17
18
18
16
16
16
18
18
16
18
16
17
15
18
18
16
17

Total Lectures
Held-

Del Attended

Del Attended

Total Del

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
40

Attended

40
29
39
37
36
37
39
46
29
39
42
29
35
45
52
43
36
42
27
46
48
39
31
25
39
35
52
38
35
32

15
15
12
5
15
13
16
17
16
14
9
16
14
15
16
10
13
13
11
10
12
15
15
17
17
17
14
15
12
14
14
14
17
13
16
18
18
16
18
15
17
19
17
19
17
17
18

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

25
24
19
21
31
25
31
31
20
28
20
30
31
32
29
20
22
26
17
23
25
28
25
35
34
34
28
26
25
29
29
25
35
44
46
47
48
45
48
43
49
51
48
52
48
47
51

19
19
19
16
16
17
16
14
18
16
18
19
19
16
14
18
18
18
0
18
19
15
19
15
19
15
13
1
15
16
17
17
17
7
13
15
15
17
13
13
12
17
15
7
14
13
13

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

51
52
52
40
47
50
43
42
50
46
50
51
37
48
47
51
47
47
0
51
49
42
51
42
50
33
30
13
32
34
38
35
38
18
30
31
32
38
28
28
29
35
34
16
29
26
27

12
16
15
17
15
7
0
14
16
16
7
14
16
13
12
9
15
15
12
14
14
13
10
12
14
12
12
12
12
9
0
14
9
13
13
13
11
9
10
13
15
11
12
13
12
12
12

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

27
32
32
32
32
17
0
34
34
35
20
33
33
26
34
29
50
46
40
42
45
40
34
38
42
37
39
38
37
30
0
45
29
37
37
38
33
29
32
39
50
35
35
39
38
41
35

9
12
13
10
11
14
14
10
13
10
13
13
12
13
10
14
14
13
12
12
12
12
12
14
12
11
10
10
11

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

32
36
38
31
31
43
43
30
43
33
44
41
36
38
33
40
42
40
35
36
36
36
36
39
37
36
31
32
33

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BCom(Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Micro Economics II

January/February/March/April
Lectures
Held-15

Lectures
Held-15
S no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ROLL NO

11/50001
11/50002
11/50005
11/50006
11/50009
11/50010
11/50013
11/50014
11/50016
11/50017
11/50018
11/50020
11/50023
11/50025
11/50027
11/50028
11/50029
11/50031
11/50032
11/50035
11/50036
11/50037
11/50038
11/50039
11/50040
11/50041
11/50044
11/50048
11/50050
11/50051
11/50053
11/50054
11/50056

Name

ISHITA MEHTA
PALUCK GULATI
PRATYUSH SENGUPTA
SWATI GUPTA
AMAN RAJPUT
SIDHARTH KANWAR
SHRADDHA SONI
ARCHANA R G
KANISHK PAHWA
MASOOM GARG
BARKHA
TANYA CHAUDHRY
PALLAVI CHAWLA
SUKANYA GANGULI
RAVI KUMAR
JASPREET KAUR
DHRUVI MONGA
VAGISHA
AVANTIKA TYAGI
ANKUR GARG
PRIYAM MENDIRATTA
VIBHOOTI GUPTA
KAMAL LALWANI
MUSKAN JINDAL
NATASHA ANAND
SOUMYA AGGARWAL
VIVEK KUMAR
POOJA BHATIA
ARUSHI WASON
GURNEET KAUR
MANISHA AGGARWAL
NIKITA JAIN
ANKUSH AGGARWAL

Ms Kanika
Bajaj / Dr
Rita nagpal /
Dr Ajay kr
Kansal
Sec Del January
Del

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14

12
10
13
15
6
11
13
12
11
10
13
10
9
11
15
12
12
13
8
15
13
13
6
8
13
10
15
14
11
7
10
3
6

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Ms Kanika
Bajaj / Dr Rita
nagpal / Dr
Ajay kr Kansal
February

Del

13
8
14
12
9
12
14
15
10
10
12
14
11
12
13
11
12
14
10
13
12
13
7
5
12
8
15
13
13
11
9
9
9

16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

11/50057
11/50060
11/50061
11/50063
11/50064
11/50066
11/50067
11/50068
11/50069
11/50073
11/50074
11/50075
11/50077
11/50079
11/50080
11/50081
11/50082
11/50085
11/50086
11/50087
11/50088
11/50090
11/50091
11/50092
11/50093
11/50094
11/50095
11/50096
11/50098
11/50100
11/50104
11/50107
11/50108
11/50110
11/50111
11/50113
11/50114
11/50115
11/50116
11/50117
11/50118
11/50119
11/50120
11/50121
11/50123
11/50124
11/50126

RADHIKA GOEL
PUSHKAR ARORA
TARUN MEHRA
UPASANA SINHA
ANMOL SHARMA
SHEENA SHARMA
NITIKA YADAV
NOUREEN KHURANA
DEEKSHA PATHAK
RICHA GUPTA
NIPUN CHHABRA
BHARAT SAPRA
NEHA LUTHRA
MOHAK KHANDELWAL
VAIBHAV ADHANA
MANAN SAINI
SHOMIK SENGUPTA
PRANAV MATHUR
VRINDA SAHNI
G UMA
NATASHA KARMAKAR
ISHAN JAIN
SHAGUN BANSAL
MEHER HORA
PRIYANKA CHOUDHURY
ARUN KUMAR
ANUJ KOCHHAR
VAISHALI JAIN
AAKANSHA YADAV
SHIPRA GUPTA
RHEA SEKHON
GAURAV MATHUR
SHRUTI BILTORIYA
SUPRIYA BANSAL
MANISH KUMAR
ARPIT KHANDELWAL
IFRA KHAN
RISHAB SAKHUJA
SAI PRIYA KUMAR
SHAGUN AGARWAL
JITENDRA
LUV ANAND
KUSH ANAND
LATIKA BISHT
GAZAL TYAGI
DHARA KATARIA
SACHIN ARORA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10
10
13
9
10
10
9
3
7
7
11
7
4
7
8
8
8
5
12
9
13
9
13
12
13
12
11
10
8
14
16
15
14
14
11
16
16
16
16
11
16
16
15
16
16
15
16

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

13
11
12
11
12
15
11
11
13
12
11
12
11
12
12
9
10
11
15
15
15
13
14
14
13
13
10
11
9
14
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

11/50128
11/50129
11/50131
11/50133
11/50134
11/50135
11/50136
11/50137
11/50138
11/50139
11/50141
11/50143
11/50148
11/50149
11/50150
11/50151
11/50152
11/50153
11/50154
11/50155
11/50156
11/50160
11/50161
11/50162
11/50163
11/50164
11/50165
11/50167
11/50170
11/50171
11/50172
11/50174
11/50175
11/50176
11/50179
11/50181
11/50182
11/50183
11/50184
11/50185
11/50186
11/50187
11/50188
11/50189
11/50191
11/50192
11/50193

HEMANT GOEL
JYOTSNA
NEHA BEGUM
ASHISH GUPTA
KARISHMA KAUSHAL
MEENAL SONIK
SUBHASREE DAS
DEEPIKA PANWAR
POOJA SINGH
KUMAR SAURABH
PUPAL
SONAL KAPUR
NIPEKSH ISHWINDER MAHAJAN
MANISH KUMAR
RAJEEV
PRANSHU
ANSHUL BANSAL
ALIKA KIRMANI
SEHAR FATIMA
MANSI NIJHAWAN
PUNYA KRISHNAN
EKTA CHOPRA
RISHI RANJAN
ASHISH MALIK
DAMINI RAKHEJA
VIJAY
LOKESH
JAGESH KUMARI
NEHA KOTHARI
HEMANT KUMAR
DHRITIMAN GOHAIN DUTTA
LAKSHIKA AGGARWAL
SURESH KUMAR SINGH
NAINA SAINI
TEENU
NEELAM KUMARI
NIDHI VERMA
SRISHTI TANDON
MONIKA
GARIMA DUGGAL
ADITYA JAIN
SHEFALI RUSTAGI
REETU ROHILLA
DEEPALI YADAV
EKTA SHARMA
SURBHI SHARMA
RIMPY NAGPAL

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
16
13
15
16
13
15
14
16
14
15
16
16
14
10
2
15
15
12
15
14
14
15
15
16
16
14
15
16
16
14
13
0
14
16
15
14
16
14
15
15
16
15
15
15
15
15

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
0
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

11/50194
11/50195
11/50196
11/50197
11/50199
11/50200
11/50201
11/50202
11/50203
11/50204
11/50206
11/50208
11/50209
11/50210
11/50211
11/50213
11/50214
11/50216
11/50217
11/50219
11/50221
11/50222
11/50223
11/50224
11/50225
11/50226
11/50228
11/50229
11/50230
11/50231
11/50232
11/50233
11/50234
11/50236
11/50237
11/50238
11/50240
11/50241
11/50242
11/50243
11/50244
11/50245
11/50247
11/50248
11/50249
11/50250
11/50251

JYOTI SHARMA
ANCHAL
TARUN MEWATI
RAHUL KUMAR
RAJASHREE MONDAL
SHIVAM PAL
NIDHI
VISHAL MAAN
MANJU BALA
DEEPTI MARKANDEY
VINAY KUMAR
MOHAMMAD AJMAL
TAHRING NINGSHEN
NAVEEN KUMAR
DIPTI DAS
VIPIN KUMAR
VIKAS KUMAR
PRANSHU GUPTA
VIJAY KUMAR SAHNI
SAKSHI SHARMA
ASHRUT PURVA
DHWN DOWLAT NARZARY
JITANSHU
MOHIT KUMAR SAXENA
MOHIT PARCHA
PARAG GUPTA
NGAMKHOLIGN KHONGSAI
VISHWAM RAGHUNANDAN
HITESH SANWARIA
TIASOBA KICHU
UMESH SINGH
VICKY CHAUHAN
HASHOKMI KAMKARA
SRISHTI TOMAR
KEVINK SAMTE
DHRUV SINGH
DEEPAK SINGH CHAUHAN
TANUJ PANWAR
SAARTHAK RATHI
VIKRANT MAAN
RAVI RANJAN
SARVESH KUMAR
DEEPALI PAL
LAV KUMAR
RAHUL GAUTAM
ANKIT KUMAR
S KRISHNA MURTHY

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
14
16
0
16
14
14
13
15
9
12
15
14
16
17
15
15
16
15
14
16
15
16
16
15
14
14
14
16
15
15
14
14
15
14
14
16
17
15
14
15
15
17
15
16
14
16

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

2
2
2
0
2
2
2
1
2
0
1
14
14
15
17
15
15
15
15
16
15
14
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
15
14
15
17
16
15
15
15
18
16
17
16
16

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

11/50253
11/50254
11/50255
11/50257
11/50258
11/50260
11/50261
11/50262
11/50263
11/50264
11/50266
11/50267
11/50268
11/50269
11/50270
11/50271
11/50272
11/050273
11/050274
11/050275
11/050276
11/50277
11/050278
11/050280
11/050281
11/050282

AJEET SINGH
SHOBHIT
AMAR KUMAR SAH
SURAJ
GAURAV DAYAMA
SAIM ANSARI
AKANKSHA CHAUDHARY
SUNNY KUMAR
AMIT KUMAR
SAGAR UPADHAY
AMIT KUMAR
PRIYANKA DHINGRA
RAJA
NASIR
GOPAL VERMA
NITIN PRAVEEN LOHIA
SANTOSH YADAV
AAKASH KUMAR MEENA
NAND KISHOR
EWEWE MWASAMWENGE MIKE
RAJEEV
DEEPAK BHARTI
VIRENDER SINGH
MOHD. HASSAN PASHA
RITIKA BASHIST
PANKAJ KUMAR

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
14
17
16
14
14
16
17
16
16
16
15
14
15
16
15
16
16
15
15
16
15
15
14
14
15

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

16
16
17
16
16
16
17
17
16
17
17
16
16
15
16
16
16
17
16
16
16
16
16
16
16
17

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ELHI

Back to Home
Commerce

uary/February/March/April-2012
Lectures
Held-16
Ms Kanika
Bajaj / Dr Ajay
kr Kansal

March

Total
Lectures
Held-

Attended

16
10
13
13
15
7
14
15
14
13
15
9
17
15
12
17
13
15
8
12
15
18
13
15
16
12
11
17
11
16
17
13
10

8
14
17
17
17
15
12
6
13
12
16
9
8
10
9
10
9
10
15
15
16
16
18
16
16
10
15
15
18
18

13
14
14
15
13
13
14
13
13
14
14
14
14
13
13
11
11
13
14
14
13
15
13
10
12
14
15
15
13
14
15
15
13
12
12
14

11
11
15
15
10
13
13
15
14
14
13
13
13
13
14
14
13
14
14
14
14
12
13
13
12
15

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BCom(Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Corporate law
Lectures
Held-15

S no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

11/50001
11/50002
11/50005
11/50006
11/50009
11/50010
11/50013
11/50014
11/50016
11/50017
11/50018
11/50020
11/50023
11/50025
11/50027
11/50028
11/50029
11/50031
11/50032
11/50035
11/50036
11/50037
11/50038
11/50039
11/50040
11/50041
11/50044
11/50048
11/50050
11/50051
11/50053
11/50054
11/50056
11/50057
11/50060

Name

ISHITA MEHTA
PALUCK GULATI
PRATYUSH SENGUPTA
SWATI GUPTA
AMAN RAJPUT
SIDHARTH KANWAR
SHRADDHA SONI
ARCHANA R G
KANISHK PAHWA
MASOOM GARG
BARKHA
TANYA CHAUDHRY
PALLAVI CHAWLA
SUKANYA GANGULI
RAVI KUMAR
JASPREET KAUR
DHRUVI MONGA
VAGISHA
AVANTIKA TYAGI
ANKUR GARG
PRIYAM MENDIRATTA
VIBHOOTI GUPTA
KAMAL LALWANI
MUSKAN JINDAL
NATASHA ANAND
SOUMYA AGGARWAL
VIVEK KUMAR
POOJA BHATIA
ARUSHI WASON
GURNEET KAUR
MANISHA AGGARWAL
NIKITA JAIN
ANKUSH AGGARWAL
RADHIKA GOEL
PUSHKAR ARORA

Dr M C
Gupta
January

14
14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
13
13
14
14
14
13
14
13
14
14
15
14
13
14
14
15
13
13
13
15
13
12
14
14

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-17
Dr M C Gupta
February

14
15
14
15
15
16
16
16
15
15
16
14
15
15
15
16
16
16
15
14
15
15
12
15
15
14
15
16
15
15
8
15
14
14
15

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

11/50061
11/50063
11/50064
11/50066
11/50067
11/50068
11/50069
11/50073
11/50074
11/50075
11/50077
11/50079
11/50080
11/50081
11/50082
11/50085
11/50086
11/50087
11/50088
11/50090
11/50091
11/50092
11/50093
11/50094
11/50095
11/50096
11/50098
11/50100
11/50104
11/50107
11/50108
11/50110
11/50111
11/50113
11/50114
11/50115
11/50116
11/50117
11/50118
11/50119
11/50120
11/50121
11/50123
11/50124
11/50126
11/50128
11/50129

TARUN MEHRA
UPASANA SINHA
ANMOL SHARMA
SHEENA SHARMA
NITIKA YADAV
NOUREEN KHURANA
DEEKSHA PATHAK
RICHA GUPTA
NIPUN CHHABRA
BHARAT SAPRA
NEHA LUTHRA
MOHAK KHANDELWAL
VAIBHAV ADHANA
MANAN SAINI
SHOMIK SENGUPTA
PRANAV MATHUR
VRINDA SAHNI
G UMA
NATASHA KARMAKAR
ISHAN JAIN
SHAGUN BANSAL
MEHER HORA
PRIYANKA CHOUDHURY
ARUN KUMAR
ANUJ KOCHHAR
VAISHALI JAIN
AAKANSHA YADAV
SHIPRA GUPTA
RHEA SEKHON
GAURAV MATHUR
SHRUTI BILTORIYA
SUPRIYA BANSAL
MANISH KUMAR
ARPIT KHANDELWAL
IFRA KHAN
RISHAB SAKHUJA
SAI PRIYA KUMAR
SHAGUN AGARWAL
JITENDRA
LUV ANAND
KUSH ANAND
LATIKA BISHT
GAZAL TYAGI
DHARA KATARIA
SACHIN ARORA
HEMANT GOEL
JYOTSNA

14
13
13
14
13
13
13
14
14
15
14
15
14
14
14
14
14
14
15
14
14
14
13
14
14
14
14
14

15
14
15
14
15
14
14
14
14
14
14
14
15
14
15
14
15
15
15
15
16
14
15
14
15
15
15
14

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

11/50131
11/50133
11/50134
11/50135
11/50136
11/50137
11/50138
11/50139
11/50141
11/50143
11/50148
11/50149
11/50150
11/50151
11/50152
11/50153
11/50154
11/50155
11/50156
11/50160
11/50161
11/50162
11/50163
11/50164
11/50165
11/50167
11/50170
11/50171
11/50172
11/50174
11/50175
11/50176
11/50179
11/50181
11/50182
11/50183
11/50184
11/50185
11/50186
11/50187
11/50188
11/50189
11/50191
11/50192
11/50193
11/50194
11/50195

NEHA BEGUM
ASHISH GUPTA
KARISHMA KAUSHAL
MEENAL SONIK
SUBHASREE DAS
DEEPIKA PANWAR
POOJA SINGH
KUMAR SAURABH
PUPAL
SONAL KAPUR
NIPEKSH ISHWINDER MAHAJAN
MANISH KUMAR
RAJEEV
PRANSHU
ANSHUL BANSAL
ALIKA KIRMANI
SEHAR FATIMA
MANSI NIJHAWAN
PUNYA KRISHNAN
EKTA CHOPRA
RISHI RANJAN
ASHISH MALIK
DAMINI RAKHEJA
VIJAY
LOKESH
JAGESH KUMARI
NEHA KOTHARI
HEMANT KUMAR
DHRITIMAN GOHAIN DUTTA
LAKSHIKA AGGARWAL
SURESH KUMAR SINGH
NAINA SAINI
TEENU
NEELAM KUMARI
NIDHI VERMA
SRISHTI TANDON
MONIKA
GARIMA DUGGAL
ADITYA JAIN
SHEFALI RUSTAGI
REETU ROHILLA
DEEPALI YADAV
EKTA SHARMA
SURBHI SHARMA
RIMPY NAGPAL
JYOTI SHARMA
ANCHAL

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

11/50196
11/50197
11/50199
11/50200
11/50201
11/50202
11/50203
11/50204
11/50206
11/50208
11/50209
11/50210
11/50211
11/50213
11/50214
11/50216
11/50217
11/50219
11/50221
11/50222
11/50223
11/50224
11/50225
11/50226
11/50228
11/50229
11/50230
11/50231
11/50232
11/50233
11/50234
11/50236
11/50237
11/50238
11/50240
11/50241
11/50242
11/50243
11/50244
11/50245
11/50247
11/50248
11/50249
11/50250
11/50251
11/50253
11/50254

TARUN MEWATI
RAHUL KUMAR
RAJASHREE MONDAL
SHIVAM PAL
NIDHI
VISHAL MAAN
MANJU BALA
DEEPTI MARKANDEY
VINAY KUMAR
MOHAMMAD AJMAL
TAHRING NINGSHEN
NAVEEN KUMAR
DIPTI DAS
VIPIN KUMAR
VIKAS KUMAR
PRANSHU GUPTA
VIJAY KUMAR SAHNI
SAKSHI SHARMA
ASHRUT PURVA
DHWN DOWLAT NARZARY
JITANSHU
MOHIT KUMAR SAXENA
MOHIT PARCHA
PARAG GUPTA
NGAMKHOLIGN KHONGSAI
VISHWAM RAGHUNANDAN
HITESH SANWARIA
TIASOBA KICHU
UMESH SINGH
VICKY CHAUHAN
HASHOKMI KAMKARA
SRISHTI TOMAR
KEVINK SAMTE
DHRUV SINGH
DEEPAK SINGH CHAUHAN
TANUJ PANWAR
SAARTHAK RATHI
VIKRANT MAAN
RAVI RANJAN
SARVESH KUMAR
DEEPALI PAL
LAV KUMAR
RAHUL GAUTAM
ANKIT KUMAR
S KRISHNA MURTHY
AJEET SINGH
SHOBHIT

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

11/50255
11/50257
11/50258
11/50260
11/50261
11/50262
11/50263
11/50264
11/50266
11/50267
11/50268
11/50269
11/50270
11/50271
11/50272
11/050273
11/050274
11/050275
11/050276
11/50277
11/050278
11/050280
11/050281
11/050282

AMAR KUMAR SAH


SURAJ
GAURAV DAYAMA
SAIM ANSARI
AKANKSHA CHAUDHARY
SUNNY KUMAR
AMIT KUMAR
SAGAR UPADHAY
AMIT KUMAR
PRIYANKA DHINGRA
RAJA
NASIR
GOPAL VERMA
NITIN PRAVEEN LOHIA
SANTOSH YADAV
AAKASH KUMAR MEENA
NAND KISHOR
EWEWE MWASAMWENGE MIKE
RAJEEV
DEEPAK BHARTI
VIRENDER SINGH
MOHD. HASSAN PASHA
RITIKA BASHIST
PANKAJ KUMAR

Back to Home
Commerce

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

28
29
28
29
29
29
30
30
28
29
30
27
28
29
29
30
29
30
28
28
29
30
26
28
29
28
30
29
28
28
23
28
26
28
29

29
27
28
28
28
27
27
28
28
29
28
29
29
28
29
28
29
29
30
29
30
28
28
28
29
29
29
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BCom(Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Business Statics
Lectures
Held-20

S no

ROLL NO

Name

Sec

11/50001
11/50002
11/50005
11/50006
11/50009
11/50010
11/50013
11/50014
11/50016
11/50017
11/50018
11/50020
11/50023
11/50025
11/50027
11/50028
11/50029
11/50031
11/50032
11/50035
11/50036
11/50037
11/50038
11/50039
11/50040
11/50041
11/50044
11/50048
11/50050
11/50051
11/50053
11/50054

ISHITA MEHTA
PALUCK GULATI
PRATYUSH SENGUPTA
SWATI GUPTA
AMAN RAJPUT
SIDHARTH KANWAR
SHRADDHA SONI
ARCHANA R G
KANISHK PAHWA
MASOOM GARG
BARKHA
TANYA CHAUDHRY
PALLAVI CHAWLA
SUKANYA GANGULI
RAVI KUMAR
JASPREET KAUR
DHRUVI MONGA
VAGISHA
AVANTIKA TYAGI
ANKUR GARG
PRIYAM MENDIRATTA
VIBHOOTI GUPTA
KAMAL LALWANI
MUSKAN JINDAL
NATASHA ANAND
SOUMYA AGGARWAL
VIVEK KUMAR
POOJA BHATIA
ARUSHI WASON
GURNEET KAUR
MANISHA AGGARWAL
NIKITA JAIN

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B

Mr A K
AggarwalMs
Shefali
Bhasin/ Mr
Muninder Kr
Singh
Del January
Del

Attendance include in february

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-16

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32

Mr A K
AggarwalMs
Shefali Bhasin/
Mr Muninder
Kr Singh
February

31
30
31
29
33
30
32
33
31
29
29
29
31
31
33
30
26
31
25
31
30
31
29
29
32
29
33
31
28
29
25
24

Del

11/50056
11/50057
11/50060
11/50061
11/50063
11/50064
11/50066
11/50067
11/50068
11/50069
11/50073
11/50074
11/50075
11/50077
11/50079
11/50080
11/50081
11/50082
11/50085
11/50086
11/50087
11/50088
11/50090
11/50091
11/50092
11/50093
11/50094
11/50095
11/50096
11/50098
11/50100
11/50104
11/50107
11/50108
11/50110
11/50111
11/50113
11/50114
11/50115
11/50116
11/50117
11/50118
11/50119
11/50120
11/50121
11/50123
11/50124

ANKUSH AGGARWAL
RADHIKA GOEL
PUSHKAR ARORA
TARUN MEHRA
UPASANA SINHA
ANMOL SHARMA
SHEENA SHARMA
NITIKA YADAV
NOUREEN KHURANA
DEEKSHA PATHAK
RICHA GUPTA
NIPUN CHHABRA
BHARAT SAPRA
NEHA LUTHRA
MOHAK KHANDELWAL
VAIBHAV ADHANA
MANAN SAINI
SHOMIK SENGUPTA
PRANAV MATHUR
VRINDA SAHNI
G UMA
NATASHA KARMAKAR
ISHAN JAIN
SHAGUN BANSAL
MEHER HORA
PRIYANKA CHOUDHURY
ARUN KUMAR
ANUJ KOCHHAR
VAISHALI JAIN
AAKANSHA YADAV
SHIPRA GUPTA
RHEA SEKHON
GAURAV MATHUR
SHRUTI BILTORIYA
SUPRIYA BANSAL
MANISH KUMAR
ARPIT KHANDELWAL
IFRA KHAN
RISHAB SAKHUJA
SAI PRIYA KUMAR
SHAGUN AGARWAL
JITENDRA
LUV ANAND
KUSH ANAND
LATIKA BISHT
GAZAL TYAGI
DHARA KATARIA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

ndance include in february

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
15
18
17
18
17
17
19
19
15
19
19
19
19
19
17

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

24
27
27
27
29
28
29
27
29
27
26
28
27
26
26
27
26
25
24
29
27
31
30
31
29
27
29
31
28
27
32
16
12
15
16
15
16
15
16
16
16
16
16
16
16
13
16

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

11/50126
11/50128
11/50129
11/50131
11/50133
11/50134
11/50135
11/50136
11/50137
11/50138
11/50139
11/50141
11/50143
11/50148
11/50149
11/50150
11/50151
11/50152
11/50153
11/50154
11/50155
11/50156
11/50160
11/50161
11/50162
11/50163
11/50164
11/50165
11/50167
11/50170
11/50171
11/50172
11/50174
11/50175
11/50176
11/50179
11/50181
11/50182
11/50183
11/50184
11/50185
11/50186
11/50187
11/50188
11/50189
11/50191
11/50192

SACHIN ARORA
HEMANT GOEL
JYOTSNA
NEHA BEGUM
ASHISH GUPTA
KARISHMA KAUSHAL
MEENAL SONIK
SUBHASREE DAS
DEEPIKA PANWAR
POOJA SINGH
KUMAR SAURABH
PUPAL
SONAL KAPUR
NIPEKSH ISHWINDER MAHAJAN
MANISH KUMAR
RAJEEV
PRANSHU
ANSHUL BANSAL
ALIKA KIRMANI
SEHAR FATIMA
MANSI NIJHAWAN
PUNYA KRISHNAN
EKTA CHOPRA
RISHI RANJAN
ASHISH MALIK
DAMINI RAKHEJA
VIJAY
LOKESH
JAGESH KUMARI
NEHA KOTHARI
HEMANT KUMAR
DHRITIMAN GOHAIN DUTTA
LAKSHIKA AGGARWAL
SURESH KUMAR SINGH
NAINA SAINI
TEENU
NEELAM KUMARI
NIDHI VERMA
SRISHTI TANDON
MONIKA
GARIMA DUGGAL
ADITYA JAIN
SHEFALI RUSTAGI
REETU ROHILLA
DEEPALI YADAV
EKTA SHARMA
SURBHI SHARMA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

19
18
19
19
17
16
16
18
15
19
17
18
19
19
18
19
2
19
7
17
19
19
18
17
17
19
19
18
19
17
19
16
17
0
18
19
17
18
17
19
19
17
19
17
18
18
19

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
15
15
16
15
16
16
16
16
15
15
15
16
16
15
15
0
16
16
16
16
15
16
16
14
12
13
14
16
15
16
15
16
16
15
16
15
16
16
15
15
14
16
15
16
15
14

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

11/50193
11/50194
11/50195
11/50196
11/50197
11/50199
11/50200
11/50201
11/50202
11/50203
11/50204
11/50206
11/50208
11/50209
11/50210
11/50211
11/50213
11/50214
11/50216
11/50217
11/50219
11/50221
11/50222
11/50223
11/50224
11/50225
11/50226
11/50228
11/50229
11/50230
11/50231
11/50232
11/50233
11/50234
11/50236
11/50237
11/50238
11/50240
11/50241
11/50242
11/50243
11/50244
11/50245
11/50247
11/50248
11/50249
11/50250

RIMPY NAGPAL
JYOTI SHARMA
ANCHAL
TARUN MEWATI
RAHUL KUMAR
RAJASHREE MONDAL
SHIVAM PAL
NIDHI
VISHAL MAAN
MANJU BALA
DEEPTI MARKANDEY
VINAY KUMAR
MOHAMMAD AJMAL
TAHRING NINGSHEN
NAVEEN KUMAR
DIPTI DAS
VIPIN KUMAR
VIKAS KUMAR
PRANSHU GUPTA
VIJAY KUMAR SAHNI
SAKSHI SHARMA
ASHRUT PURVA
DHWN DOWLAT NARZARY
JITANSHU
MOHIT KUMAR SAXENA
MOHIT PARCHA
PARAG GUPTA
NGAMKHOLIGN KHONGSAI
VISHWAM RAGHUNANDAN
HITESH SANWARIA
TIASOBA KICHU
UMESH SINGH
VICKY CHAUHAN
HASHOKMI KAMKARA
SRISHTI TOMAR
KEVINK SAMTE
DHRUV SINGH
DEEPAK SINGH CHAUHAN
TANUJ PANWAR
SAARTHAK RATHI
VIKRANT MAAN
RAVI RANJAN
SARVESH KUMAR
DEEPALI PAL
LAV KUMAR
RAHUL GAUTAM
ANKIT KUMAR

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
19
17
18
2
16
20
19
18
17
17
18
9
6
15
17
9
15
13
8
8
7
15
16
14
13
12
6
0
12
6
11
6
6
10
0
7
10
16
7
12
0
1
16
13
8
10

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
15
16
2
16
16
15
15
15
15
15
9
4
16
16
8
10
16
10
7
10
16
16
12
12
15
0
0
13
8
10
4
9
7
1
11
13
15
6
9
10
6
12
12
13
7

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

11/50251
11/50253
11/50254
11/50255
11/50257
11/50258
11/50260
11/50261
11/50262
11/50263
11/50264
11/50266
11/50267
11/50268
11/50269
11/50270
11/50271
11/50272
11/050273
11/050274
11/050275
11/050276
11/50277
11/050278
11/050280
11/050281
11/050282

S KRISHNA MURTHY
AJEET SINGH
SHOBHIT
AMAR KUMAR SAH
SURAJ
GAURAV DAYAMA
SAIM ANSARI
AKANKSHA CHAUDHARY
SUNNY KUMAR
AMIT KUMAR
SAGAR UPADHAY
AMIT KUMAR
PRIYANKA DHINGRA
RAJA
NASIR
GOPAL VERMA
NITIN PRAVEEN LOHIA
SANTOSH YADAV
AAKASH KUMAR MEENA
NAND KISHOR
EWEWE MWASAMWENGE MIKE
RAJEEV
DEEPAK BHARTI
VIRENDER SINGH
MOHD. HASSAN PASHA
RITIKA BASHIST
PANKAJ KUMAR

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
7
7
10
15
7
9
14
17
15
16
15
15
10
16
16
7
14
12
9
7
11
12
8
6
8
7

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
6
11
14
10
7
11
15
12
13
13
16
7
9
13
14
6
14
15
14
12
11
11
12
6
4
8

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Back to Home
Commerce

ruary/March/April-2012

Mr M K Singh

March

Total
Lectures
Held-

Attended

16
9
16
16
5
16
14
12
5
10
16
16
16
12
12
0
3
12
9
15
10
8
7
3
11
15
16
9
8
15
13
11
13
7
11

12
9
12
13
11
9
11
10
10
15
14
12
10
13
13
15
13
14
12
16
11
14
13
9
10
9
15

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA(Hons)Economics II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Introduction to Ecomonics
Lectures
Held-

S no

ROLL NO

Name
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

11/52001
11/52002
11/52004
11/52008
11/52009
11/52010
11/52011
11/52013
11/52014
11/52016
11/52017
11/52019
11/52021
11/52022
11/52023
11/52027
11/52028
11/052029
11/52030
11/52031
11/52032
11/52033
11/52035
11/52036
11/52038
11/52039
11/52040
11/52041
11/52042
11/52044
11/52045
11/52047
11/52048
11/52050
11/52052

VINNI GANDHI
SHIVANSHU AGARWAL
KUMAR ANKUR
SALONI GARG
AYUSH GUPTA
PRIYANKA KAPIL
GEETANJALI GOYAL
DEBARYA JANA
SHREYA MAHAJAN
SONALIKA VAID
PALAK BAHL
DIGVIJAY SINGH
ABHISHEK THAKUR
SUKRITI JHA
ASHRAY CHOPRA
AKHILESH KUMAR
ROHIT
ARUSHI SHARMA
SANIYA MAKHIJA
LALNUNZAUVA
SRISHTI THUKRAL
PRANAV SHARMA
PANKAJ GUPTA
APOORVA THAKUR
PC LALHLIMPUIA
JASKIRAT KAUR
PRIYANK GUPTA
HARSHUL ARORA
SANJEEV KUMAR MANJHI
MUGDHA DWIVEDI
KHUSHBOO GOYAL
ABHIJEET KUMAR BHARDWAJ
ERAM TAFSIR
SIDHANT SUDHAN
UMER SALIH C.C.

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-24
Ms Ruchi
Gupta
February

19/24
19
15
0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

11/52053
11/52054
11/52055
11/52056
11/52057
11/52059
11/52061
11/52062
11/52063
11/52064
11/52065
11/52066
11/52067
11/52068
11/52069
11/52070
11/52071
11/52072
11/52074
11/52075
11/52076
11/52077
11/52078
11/52079
11/52080
11/52081
11/52082
11/52083
11/52084
11/52085
11/52086
11/52087
11/52088
11/52089
11/52091
11/52092
11/52093
11/052094
11/52095

DHANANJAY RAWAT
BHUSHAN MANSHARAMANI
SHEFALI MANOJ
KRITIKA WADHWANI
KALING MIBANG
LAKSH SAHNI
SHAGUN SINGH
NIRMAL SINGH
SAGRIKA SETIA
ADITYA SARKAR
TSEWANG THINLEY
ADITI SUD
AISHWARYA SINGH
SUMIT GARG
PURANDHYA VIJ
TANNU GROVER
DISHA SAXENA
PUNEET KUMAR
ASHISH KUMAR
SANCHIT GUPTA
SUMNIT SINGH
RETHEM MAHONGNAO
PIYUSH SACHDEVA.
HABIB UR RAHMAN
ZAID ABBASI
DHEERAJ
RAJENDER SINGH
ALHAMUDDIN
ANSHUL MEENA
LALIT KUMAR
VIJAY KUMAR
AMANDEEP KAUR
SHYAMJI YADAV
ROCKY BHATT
REISINGPAM ANGKANG
ASHWINI KUMAR YADAV
PRAVESH YADAV
DEEPAK
LALIT KUMAR

17
16
17
21
6
18
16
18
16
18
1
19
14
16
15
18
15
13
9
11
0
20
9
17
15
17
21
19
12
20
18
16
14
0
9
6
5
11
12

Back to Home
Economics

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19/24
19
4
0

17
16
17
21
6
18
16
18
16
18
1
19
14
16
15
18
15
13
9
11
0
20
9
17
15
17
21
19
12
20
18
16
14
0
9
6
5
11
12

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA(Hons)Geography II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Analytical Phy geo


Lectures
Held-21

S no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ROLL NO

11/57001
11/57002
11/57003
11/57006
11/57007
11/57009
11/57010
11/57011
11/57012.
11/57014
11/57015
11/57017
11/57019
11/57020
11/57021
11/57022
11/57025
11/57026
11/57027
11/57028
11/57029
11/57030
11/57031
11/57032
11/57033
11/57034
11/57035
11/57037
11/57038
11/57039
11/57040
11/57041
11/57042

Name

Ms Swati
thakur / Ms
Harleen
Dabar
January

RK KAJAL DEVI
19
INDRAKUMAR LAISHRAM
20
SAMENDRA THOUNAOJAM
16
MAYANGLAMBAM ROMENKUMAR MEITEI6
MIRANDA SOUGRAKPAM
14
GEETAM BHATI
8
GRINEDGE YADAV
19
SUDHIR KUMAR
16
LAISHRAM SHITALJIT SINGH
19
VAIBHAV SAHA
19
APARNA DUBEY
19
VARUN DUTTA GUPTA
17
ASHIMA
14
SUMAN SAURABH
21
CHANCHAL
21
SHOURYA SHASHWAT
17
MOHD ISLAM
19
AMIT
21
SANJAY RAJ
24/28
NISHANT SISODIYA
24
POONAM CHAUHAN
22
SAHRISH SAJAD KHAN
16
YANGOIJAM MAXWELL MEITEI
0
CHETAN
22
KHANGENBAM LALAN SINGH
18
BHAVANA NEGI
22
DEEP SHIKHA DAMOR
28
DEEPANSHU
26
KIRTI SHARMA
26
KULDEEP BHASKER
22
ABHISHEK GAUR
24
RAHUL PRATAP SHAHI
24
SONIKA KUMARI
22

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-19
Ms Swati
thakur

February

16
17
12
14
10
16
16
11
16
14
16
17
11
19
18
12
18
19

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

11/57043
11/57045
11/57046
11/57047
11/57048
11/57049
11/57050
11/57051
11/57053
11/57054

AMRITESH SINGH
MOUSHUMI HAZARIKA
L LAMNEITHEM KHONGSAI
NONGMAITHEM KISHAN MEITEI
VAISHALI
MIMIN HAOKIP
MOHAMMAD AUN
SANGEETA YADAV
SANTOSH PRADHAN
SHAH ALAM

24
10
18
18
28
8
20
0
8
28

Back to Home
Geography

h/April-2012

Total
Lectures
Held-

Attended

35
37
28
20
24
24
35
27
35
33
35
34
25
40
39
29
37
40
24/28
24
22
16
0
22
18
22
28
26
26
22
9
24
22

4
10
18
18
28
8
20
0
8
28

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: Bcom(Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Corporate Law
Lectures
Held-12

S no

ROLL NO

Name

Mr
Thirumoorth
y R / Dr Ritu
Srivastava
Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

11/50001
11/50002
11/50005
11/50006
11/50009
11/50010
11/50013
11/50014
11/50016
11/50017
11/50018
11/50020
11/50023
11/50025
11/50027
11/50028
11/50029
11/50031
11/50032
11/50035
11/50036
11/50037
11/50038
11/50039
11/50040
11/50041
11/50044
11/50048
11/50050
11/50051
11/50053
11/50054
11/50056

ISHITA MEHTA
PALUCK GULATI
PRATYUSH SENGUPTA
SWATI GUPTA
AMAN RAJPUT
SIDHARTH KANWAR
SHRADDHA SONI
ARCHANA R G
KANISHK PAHWA
MASOOM GARG
BARKHA
TANYA CHAUDHRY
PALLAVI CHAWLA
SUKANYA GANGULI
RAVI KUMAR
JASPREET KAUR
DHRUVI MONGA
VAGISHA
AVANTIKA TYAGI
ANKUR GARG
PRIYAM MENDIRATTA
VIBHOOTI GUPTA
KAMAL LALWANI
MUSKAN JINDAL
NATASHA ANAND
SOUMYA AGGARWAL
VIVEK KUMAR
POOJA BHATIA
ARUSHI WASON
GURNEET KAUR
MANISHA AGGARWAL
NIKITA JAIN
ANKUSH AGGARWAL

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B

Del January

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-15
Mr
Thirumoorthy
R / Dr Ritu
Srivastava
Del February

Del

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

11/50057
11/50060
11/50061
11/50063
11/50064
11/50066
11/50067
11/50068
11/50069
11/50073
11/50074
11/50075
11/50077
11/50079
11/50080
11/50081
11/50082
11/50085
11/50086
11/50087
11/50088
11/50090
11/50091
11/50092
11/50093
11/50094
11/50095
11/50096
11/50098
11/50100
11/50104
11/50107
11/50108
11/50110
11/50111
11/50113
11/50114
11/50115
11/50116
11/50117
11/50118
11/50119
11/50120
11/50121
11/50123
11/50124
11/50126

RADHIKA GOEL
PUSHKAR ARORA
TARUN MEHRA
UPASANA SINHA
ANMOL SHARMA
SHEENA SHARMA
NITIKA YADAV
NOUREEN KHURANA
DEEKSHA PATHAK
RICHA GUPTA
NIPUN CHHABRA
BHARAT SAPRA
NEHA LUTHRA
MOHAK KHANDELWAL
VAIBHAV ADHANA
MANAN SAINI
SHOMIK SENGUPTA
PRANAV MATHUR
VRINDA SAHNI
G UMA
NATASHA KARMAKAR
ISHAN JAIN
SHAGUN BANSAL
MEHER HORA
PRIYANKA CHOUDHURY
ARUN KUMAR
ANUJ KOCHHAR
VAISHALI JAIN
AAKANSHA YADAV
SHIPRA GUPTA
RHEA SEKHON
GAURAV MATHUR
SHRUTI BILTORIYA
SUPRIYA BANSAL
MANISH KUMAR
ARPIT KHANDELWAL
IFRA KHAN
RISHAB SAKHUJA
SAI PRIYA KUMAR
SHAGUN AGARWAL
JITENDRA
LUV ANAND
KUSH ANAND
LATIKA BISHT
GAZAL TYAGI
DHARA KATARIA
SACHIN ARORA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
10
10
10
10
11
10
9
11
10
12
11
10
12
11
11
12

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
12
12
15
10
11
12
12
13
11
15
11
10
14
13
14
15

16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

11/50128
11/50129
11/50131
11/50133
11/50134
11/50135
11/50136
11/50137
11/50138
11/50139
11/50141
11/50143
11/50148
11/50149
11/50150
11/50151
11/50152
11/50153
11/50154
11/50155
11/50156
11/50160
11/50161
11/50162
11/50163
11/50164
11/50165
11/50167
11/50170
11/50171
11/50172
11/50174
11/50175
11/50176
11/50179
11/50181
11/50182
11/50183
11/50184
11/50185
11/50186
11/50187
11/50188
11/50189
11/50191
11/50192
11/50193

HEMANT GOEL
JYOTSNA
NEHA BEGUM
ASHISH GUPTA
KARISHMA KAUSHAL
MEENAL SONIK
SUBHASREE DAS
DEEPIKA PANWAR
POOJA SINGH
KUMAR SAURABH
PUPAL
SONAL KAPUR
NIPEKSH ISHWINDER MAHAJAN
MANISH KUMAR
RAJEEV
PRANSHU
ANSHUL BANSAL
ALIKA KIRMANI
SEHAR FATIMA
MANSI NIJHAWAN
PUNYA KRISHNAN
EKTA CHOPRA
RISHI RANJAN
ASHISH MALIK
DAMINI RAKHEJA
VIJAY
LOKESH
JAGESH KUMARI
NEHA KOTHARI
HEMANT KUMAR
DHRITIMAN GOHAIN DUTTA
LAKSHIKA AGGARWAL
SURESH KUMAR SINGH
NAINA SAINI
TEENU
NEELAM KUMARI
NIDHI VERMA
SRISHTI TANDON
MONIKA
GARIMA DUGGAL
ADITYA JAIN
SHEFALI RUSTAGI
REETU ROHILLA
DEEPALI YADAV
EKTA SHARMA
SURBHI SHARMA
RIMPY NAGPAL

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
12
11
11
10
9
10
9
11
7
12
12
12
8
7
4
12
8
8
11
10
10
11
7
8
12
7
11
10
11
6
6
0
4
11
7
10
7
10
10
6
9
9
8
10
11
8

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

4
13
14
11
10
8
13
12
12
5
12
9
9
9
8
0
11
12
5
12
14
11
9
8
8
13
12
15
13
15
10
10
15
12
15
11
11
7
11
10
9
12
11
14
13
12
13

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

11/50194
11/50195
11/50196
11/50197
11/50199
11/50200
11/50201
11/50202
11/50203
11/50204
11/50206
11/50208
11/50209
11/50210
11/50211
11/50213
11/50214
11/50216
11/50217
11/50219
11/50221
11/50222
11/50223
11/50224
11/50225
11/50226
11/50228
11/50229
11/50230
11/50231
11/50232
11/50233
11/50234
11/50236
11/50237
11/50238
11/50240
11/50241
11/50242
11/50243
11/50244
11/50245
11/50247
11/50248
11/50249
11/50250
11/50251

JYOTI SHARMA
ANCHAL
TARUN MEWATI
RAHUL KUMAR
RAJASHREE MONDAL
SHIVAM PAL
NIDHI
VISHAL MAAN
MANJU BALA
DEEPTI MARKANDEY
VINAY KUMAR
MOHAMMAD AJMAL
TAHRING NINGSHEN
NAVEEN KUMAR
DIPTI DAS
VIPIN KUMAR
VIKAS KUMAR
PRANSHU GUPTA
VIJAY KUMAR SAHNI
SAKSHI SHARMA
ASHRUT PURVA
DHWN DOWLAT NARZARY
JITANSHU
MOHIT KUMAR SAXENA
MOHIT PARCHA
PARAG GUPTA
NGAMKHOLIGN KHONGSAI
VISHWAM RAGHUNANDAN
HITESH SANWARIA
TIASOBA KICHU
UMESH SINGH
VICKY CHAUHAN
HASHOKMI KAMKARA
SRISHTI TOMAR
KEVINK SAMTE
DHRUV SINGH
DEEPAK SINGH CHAUHAN
TANUJ PANWAR
SAARTHAK RATHI
VIKRANT MAAN
RAVI RANJAN
SARVESH KUMAR
DEEPALI PAL
LAV KUMAR
RAHUL GAUTAM
ANKIT KUMAR
S KRISHNA MURTHY

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
6
8
2
8
11
8
6
12
7
5
8
2
13
15
10
11
11
8
7
10
11
14
14
6
11
8
0
11
2
8
6
2
8
3
12
10
14
6
12
1
3
10
11
9
11
11

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
13
11
0
12
14
12
9
15
9
9
8
6
15
15
6
12
15
12
8
11
15
13
10
8
10
0
0
13
8
10
5
8
7
0
11
14
15
6
10
16
9
10
12
9
8
14

17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

11/50253
11/50254
11/50255
11/50257
11/50258
11/50260
11/50261
11/50262
11/50263
11/50264
11/50266
11/50267
11/50268
11/50269
11/50270
11/50271
11/50272
11/050273
11/050274
11/050275
11/050276
11/50277
11/050278
11/050280
11/050281
11/050282

AJEET SINGH
SHOBHIT
AMAR KUMAR SAH
SURAJ
GAURAV DAYAMA
SAIM ANSARI
AKANKSHA CHAUDHARY
SUNNY KUMAR
AMIT KUMAR
SAGAR UPADHAY
AMIT KUMAR
PRIYANKA DHINGRA
RAJA
NASIR
GOPAL VERMA
NITIN PRAVEEN LOHIA
SANTOSH YADAV
AAKASH KUMAR MEENA
NAND KISHOR
EWEWE MWASAMWENGE MIKE
RAJEEV
DEEPAK BHARTI
VIRENDER SINGH
MOHD. HASSAN PASHA
RITIKA BASHIST
PANKAJ KUMAR

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

10
5
7
8
0
9
9
11
9
10
9
5
6
12
14
9
12
8
5
2
10
10
7
0
6
1

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

6
10
14
14
1
7
11
12
12
13
13
5
10
13
15
9
13
15
15
12
13
10
1
7
2
7

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Back to Home
Commerce

ruary/March/April-2012

Mr
Thirumoorthy
R

March

Total
Lectures
Held-

Attended

12
10
13
14
9
12
13
11
13
9
12
12
12
13
12
14
12

7
12
11
10
5
8
12
10
12
11
11
9
10
10
9
1
12
14
10
15
14
12
13
11
13
16
17
15
16
17
10
10
11
13
15
14
12
7
15
13
9
13
15
14
14
15
15

16
14
12
0
12
13
10
10
13
13
13
9
11
18
18
4
15
15
9
11
13
15
12
15
10
11
0
0
10
10
10
13
6
10
1
9
10
16
8
9
12
10
10
9
7
9
10

8
8
11
11
0
8
11
11
13
11
11
8
10
13
16
8
15
13
13
14
16
12
9
8
7
12

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: Bcom(Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Business Industrial law


Lectures
Held-17

S no

ROLL NO

Name

Ms Minakshi
/ Dr Ritu
Srivastava
Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

11/40001
11/40002
11/40003
11/40004
11/40005
11/40007
11/40009
11/40010
11/40012
11/40013
11/40014
11/40016
11/40018
11/40019
11/40020
11/40021
11/40022
11/40024
11/40025
11/40026
11/40028
11/40029
11/40030
11/40031
11/40032
11/40034
11/40035
11/40036
11/40037
11/40038
11/40039
11/40040
11/40042

SUMIT SHARMA
ASHUTOSH SHARMA
RASHMI SINGH
HARSH SINGH
MONAM NAGAR
NEHA MISHRA
SIDDHI
ASHINA JAIN
RIDHI VARMA
CHANDEEP KAUR
VISHAKHA SHARMA
ASHISH BATRA
GAURI GOEL
AAKRITI SOOD
RAHUL GULABANI
MITHILESH KUMAR
SHIVAM SHUKLA
AKSHITA SIKKA
MOHD AAMIR
RICHA TREHAN
ROHIT MAVI
PRASHANT UPADHAYAY
MIDAK BASAR
RICHA KUMARI
GEETIKA BANGA
VRITIKA NAGPAL
ANJALI PANT
AASHREY JAIN
PRANAB PEGU
SRISHTI KHANNA
ILA AHUJA
PRACHI SHARDA
PANKHURI TANDON

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-13

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Del January

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
17
16
11
17
16
14
17
11
14
17
12
14
17
13
12
13
8
7
14
14
8
9
13
11
17
17
16
13
13
14
17
15

Ms Minakshi /
Dr Ritu
Srivastava
Del February

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
12
13
12
12
8
11
11
10
10
11
10
10
10
13
13
11
3
9
13
8
13
11
10
10
13
13
6
12
11
9
10
8

Del

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

11/40043
11/40044
11/40046
11/40047
11/40048
11/40049
11/40050
11/40052
11/40053
11/40055
11/40056
11/40057
11/40060
11/40061
11/40064
11/40065
11/40066
11/40069
11/40070
11/40071
11/40072
11/40073
11/40074
11/40075
11/40076
11/40077
11/40078
11/40079
11/40080
11/40081
11/40083
11/40085
11/40086
11/40087
11/40088
11/40089
11/40091
11/40092
11/40093
11/40094
11/40095
11/40097
11/40098
11/40100
11/40101
11/40102
11/40103

RAVINDER SEHRAWAT
NITIN
ASHWARYA CHANDRA
VISHAL
G ANURADHA
CHARU JAIN
ANSHU BHATIA
SHUBHAM JAIN
SATISH KUMAR
AKSHAY SINGH AWANA
MOHIT YADAV
MANJU MEENA
RISHABH JAIN
POONAM UPADHYAY
PARITOSH CHOURASIA
CHHANGCHOK GAILPO
RINCHEN NAMGAIL
KESHAV NEGI
KARTIK CHAUDHARY
KIRTI SHARMA
NIKITA ARORA
MANISH GUPTA
ARIF MOHMAD
NEHA MALHOTRA
SUMIT
SHUBHAM BHANDARI
KAJAL YADAV
TAMALIKA CHATTERJEE
GUNJAN
MOHIT
APPORVA RAI
SAHIL GUPTA
RAHUL SAGAR
NEHA SINGH
RAKHI
ROY J JOSEPH
SUHASINI THAPLIYAL
IROM ROSHAN SINGH
SABA NAAZ
SHILPA YADAV
VISHAL AGRAWAL
PRAKHAR VERMA
KATHYAYINI
YOGITA
JAGRITI SHARMA
SURABHI SINGH
MOHIT LOHIA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
13
10
13
17
13
15
14
17
6
9
12
12
17
15
1
0
9
7
10
11
10
10
15
12
14
14
4
8
12
10
4
9
5
7
12
13
9
12
14
8
10
17
11
0
4
0

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
12
12
13
13
7
11
9
13
9
8
12
13
13
13
1
0
11
7
8
11
11
7
9
9
12
10
1
10
12
9
11
12
4
9
9
11
7
7
12
7
11
11
9
0
6
0

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

11/40104
11/40105
11/40106
11/40108
11/40109
11/40112
11/40113
11/40114
11/40115
11/40118
11/40119
11/40120
11/40121
11/40123
11/40124
11/40125
11/40126
11/40127
11/40128
11/40129
11/40130
11/40131
11/40132
11/40133
11/40134
11/40135
11/40136
11/40137
11/40139
11/40140
11/40142
11/40143
11/40144
11/40149
11/40150
11/40151
11/40152
11/40153
11/40155
11/40158
11/40159
11/40160
11/40161
11/40166
11/40172
11/40173
11/40174

SUMIT TIRKEY
SUNITA NAG
AKASH JAIN
AKANKSHA AGRAWAL
SANDEEP KUMAR
NAVNEET KAUR
CHANDRA PRAKASH
YUKTI MALHOTRA
RACHIT ALHANS
AMIT
SUDIKSHA SAINI
DRISHTY KAINTH
MHD ALI HUSAINI
DEVRAJ KASANA
GAURAV YADAV
PANKAJ KUMAR KUSHWAHA
SHUBHAM SONI
SHWETA YADAV
AJAY JANGIR
SUMIT KUMAR
KARISHMA KAPOOR
NIKHIL MAHESHWARI
PUNEET BANDHU
GITANSHU DIGANI
RENU VERMA
MANJEET KUMAR
SHAUKEEN
HARSH YADAV
SHUBHAM JINDAL
MOHIT SINGH
SUMIT GODARA
HARENDER
MANJEET
SHIVANGI BARANWAL
RAVEENA SHARMA
DIVYA RATTAN
DHARMENDER
ZUBAIR SAIFI
ANJU RAO
ANKIT KUMAR SHARMA
PARITOSH SINGH
HARSHIT YADAV
SIDHARTH KUMAR
MAYANK SRIVASTAVA
PRAVESH KUMAR
PRIYA GAUTAM
HITESH JUNEJA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

5
11
11
8
9
13
9
9
9
12
8
8
10
8
8
4
0
11
11
4
4
12
13
7
11
1
7
15
14
9
7
9
12
8
0
15
13
6
12
15
9
2
12
2
1
10
8

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

8
6
8
8
11
12
12
8
5
10
10
10
9
10
6
7
0
6
6
6
8
8
10
9
9
0
8
11
10
11
9
11
6
6
0
14
9
10
10
16
11
7
13
5
1
5
6

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

11/40175
11/40176
11/40177
11/40178
11/40180
11/40181
11/40182
11/40183
11/40185
11/40186
11/40188
11/40189
11/40190
11/40192
11/40193
11/40194
11/040195
11/040196
11/40197
11/40198
11/40199
11/40200
11/40203
11/40204
11/40205
11/40206
11/40207
11/40208
11/40209
11/40210
11/40211
11/40213
11/40217
11/40219
11/40223
11/40224
11/40225
11/040226

TARUN KUMAR
ADITYA
SHIVANI CHAURASIA
BIKASH ROY
AJAB KHAN KAKER
KUMAR KUNAL
SHIV KUMAR
RACHITA RAMPAL
VUMLALMUAN VALTE
AJIT KUMAR
KARAN
MANAS DIXIT
RAUNAK KAPOOR
NIKHIL SINGH
DINESH KUMAR
NITIN JOSHI
HIMANSHU KUMAR
MOHD ANAS
ROHIT GAUR
SWETANK CHOUDHARY
ABHISHEK SHARMA
NAVEEN
AJIT SINGH TANWAR
GAURAV SURYA
HAPPY
DEVENDER KUMAR
RAJNI KUMARI
MISAAL JAYANT
VISHAL
JATIN KANOJIA
CHANDRANSHU JAYANT
SINDHU
ABHISHEK
JUNAID JAMIL
P KEERTHIKA
SANDEEP LOHIA
MUKESH KANOJIA
AMIT NARAYAN

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
17
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
8
4
8
15
9
11
4
0
13
16
11
8
8
14
9
13
7
11
10
2
11
7
2
7
10
9
8
16
5
13
14
1
4
10
8
15
14

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
17
17
13
17
17
17
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
6
13
8
9
8
11
9
9
13
13
9
5
8
10
11
10
10
6
8
1
8
11
7
15
10
13
4
15
10
14
8
2
9
14
13
13
2

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
20
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Back to Home
Commerce

ary/March/April-2012
Lectures
Held-20
Ms
Minakshi

March

19
17
18
12
18
19
14
16
7
14
18
11
14
14
14
17
10
14
14
10
12
16
19
13
13
19
20
19
14
14
16
18
13

Total
Lectures
Held-

Attended

16
19
12
19
20
14
16
1
20
17
16
16
13
20
17
0
3
16
16
11
14
19
16
17
14
20
17
14
14
10
10
13
14
8
11
15
11
11
14
13
14
19
17
13
10
14
0

11
15
11
10
18
13
14
13
13
14
15
11
13
13
15
10
0
0
15
9
10
14
13
11
14
0
10
15
19
15
14
15
7
7
1
14
15
12
11
17
13
14
13
12
7
12
10

17
8
13
11
13
10
13
10
0
13
15
16
18
11
17
18
13
14
11
13
13
7
10
6
10
10
12
12
14
7
16
9
7
12
14
8
13
7

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: Bcom(Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Corporate Ac
Lectures
Held-18

S no

ROLL NO

Name

Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

11/40001
11/40002
11/40003
11/40004
11/40005
11/40007
11/40009
11/40010
11/40012
11/40013
11/40014
11/40016
11/40018
11/40019
11/40020
11/40021
11/40022
11/40024
11/40025
11/40026
11/40028
11/40029
11/40030
11/40031
11/40032
11/40034
11/40035
11/40036
11/40037
11/40038
11/40039
11/40040
11/40042
11/40043

SUMIT SHARMA
ASHUTOSH SHARMA
RASHMI SINGH
HARSH SINGH
MONAM NAGAR
NEHA MISHRA
SIDDHI
ASHINA JAIN
RIDHI VARMA
CHANDEEP KAUR
VISHAKHA SHARMA
ASHISH BATRA
GAURI GOEL
AAKRITI SOOD
RAHUL GULABANI
MITHILESH KUMAR
SHIVAM SHUKLA
AKSHITA SIKKA
MOHD AAMIR
RICHA TREHAN
ROHIT MAVI
PRASHANT UPADHAYAY
MIDAK BASAR
RICHA KUMARI
GEETIKA BANGA
VRITIKA NAGPAL
ANJALI PANT
AASHREY JAIN
PRANAB PEGU
SRISHTI KHANNA
ILA AHUJA
PRACHI SHARDA
PANKHURI TANDON
RAVINDER SEHRAWAT

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Dr VP Jain/
Dr Sunil
kumar
Del January

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
18
17
9
17
15
16
17
14
17
15
13
14
17
15
16
13
15
14
16
13
10
8
12
14
18
16
13
13
17
14
18
14
17

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-13
Dr VP Jain/Dr
Sunil Kumar
Del February

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
11
11
10
11
10
11
10
9
7
8
11
9
11
11
13
10
9
12
9
10
13
8
10
12
11
11
10
11
11
10
11
8
11

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

11/40044
11/40046
11/40047
11/40048
11/40049
11/40050
11/40052
11/40053
11/40055
11/40056
11/40057
11/40060
11/40061
11/40064
11/40065
11/40066
11/40069
11/40070
11/40071
11/40072
11/40073
11/40074
11/40075
11/40076
11/40077
11/40078
11/40079
11/40080
11/40081
11/40083
11/40085
11/40086
11/40087
11/40088
11/40089
11/40091
11/40092
11/40093
11/40094
11/40095
11/40097
11/40098
11/40100
11/40101
11/40102
11/40103
11/40104

NITIN
ASHWARYA CHANDRA
VISHAL
G ANURADHA
CHARU JAIN
ANSHU BHATIA
SHUBHAM JAIN
SATISH KUMAR
AKSHAY SINGH AWANA
MOHIT YADAV
MANJU MEENA
RISHABH JAIN
POONAM UPADHYAY
PARITOSH CHOURASIA
CHHANGCHOK GAILPO
RINCHEN NAMGAIL
KESHAV NEGI
KARTIK CHAUDHARY
KIRTI SHARMA
NIKITA ARORA
MANISH GUPTA
ARIF MOHMAD
NEHA MALHOTRA
SUMIT
SHUBHAM BHANDARI
KAJAL YADAV
TAMALIKA CHATTERJEE
GUNJAN
MOHIT
APPORVA RAI
SAHIL GUPTA
RAHUL SAGAR
NEHA SINGH
RAKHI
ROY J JOSEPH
SUHASINI THAPLIYAL
IROM ROSHAN SINGH
SABA NAAZ
SHILPA YADAV
VISHAL AGRAWAL
PRAKHAR VERMA
KATHYAYINI
YOGITA
JAGRITI SHARMA
SURABHI SINGH
MOHIT LOHIA
SUMIT TIRKEY

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
14
14
18
14
18
13
18
4
11
16
16
15
14
0
0
11
8
12
16
10
9
16
12
15
16
0
10
13
16
6
14
12
11
9
16
13
16
12
13
12
17
11
7
13
0
12

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
10
12
11
2
12
9
13
9
1
10
12
11
11
0
0
9
7
10
11
10
9
11
8
10
10
0
8
10
8
11
12
9
10
6
7
10
9
12
9
10
9
9
0
10
0
12

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

11/40105
11/40106
11/40108
11/40109
11/40112
11/40113
11/40114
11/40115
11/40118
11/40119
11/40120
11/40121
11/40123
11/40124
11/40125
11/40126
11/40127
11/40128
11/40129
11/40130
11/40131
11/40132
11/40133
11/40134
11/40135
11/40136
11/40137
11/40139
11/40140
11/40142
11/40143
11/40144
11/40149
11/40150
11/40151
11/40152
11/40153
11/40155
11/40158
11/40159
11/40160
11/40161
11/40166
11/40172
11/40173
11/40174
11/40175

SUNITA NAG
AKASH JAIN
AKANKSHA AGRAWAL
SANDEEP KUMAR
NAVNEET KAUR
CHANDRA PRAKASH
YUKTI MALHOTRA
RACHIT ALHANS
AMIT
SUDIKSHA SAINI
DRISHTY KAINTH
MHD ALI HUSAINI
DEVRAJ KASANA
GAURAV YADAV
PANKAJ KUMAR KUSHWAHA
SHUBHAM SONI
SHWETA YADAV
AJAY JANGIR
SUMIT KUMAR
KARISHMA KAPOOR
NIKHIL MAHESHWARI
PUNEET BANDHU
GITANSHU DIGANI
RENU VERMA
MANJEET KUMAR
SHAUKEEN
HARSH YADAV
SHUBHAM JINDAL
MOHIT SINGH
SUMIT GODARA
HARENDER
MANJEET
SHIVANGI BARANWAL
RAVEENA SHARMA
DIVYA RATTAN
DHARMENDER
ZUBAIR SAIFI
ANJU RAO
ANKIT KUMAR SHARMA
PARITOSH SINGH
HARSHIT YADAV
SIDHARTH KUMAR
MAYANK SRIVASTAVA
PRAVESH KUMAR
PRIYA GAUTAM
HITESH JUNEJA
TARUN KUMAR

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
15
10
11
14
10
8
10
10
9
9
14
13
13
9
0
16
14
7
12
16
13
9
10
5
11
16
16
14
13
13
15
15
1
16
18
15
14
18
13
13
15
0
2
174
13
15

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
10
8
11
9
10
6
6
11
10
9
12
11
9
7
0
7
9
7
5
9
10
6
5
0
6
10
10
10
4
10
16
16
0
15
16
14
12
16
10
10
11
10
4
15
12
12

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

11/40176
11/40177
11/40178
11/40180
11/40181
11/40182
11/40183
11/40185
11/40186
11/40188
11/40189
11/40190
11/40192
11/40193
11/40194
11/040195
11/040196
11/40197
11/40198
11/40199
11/40200
11/40203
11/40204
11/40205
11/40206
11/40207
11/40208
11/40209
11/40210
11/40211
11/40213
11/40217
11/40219
11/40223
11/40224
11/40225
11/040226

ADITYA
SHIVANI CHAURASIA
BIKASH ROY
AJAB KHAN KAKER
KUMAR KUNAL
SHIV KUMAR
RACHITA RAMPAL
VUMLALMUAN VALTE
AJIT KUMAR
KARAN
MANAS DIXIT
RAUNAK KAPOOR
NIKHIL SINGH
DINESH KUMAR
NITIN JOSHI
HIMANSHU KUMAR
MOHD ANAS
ROHIT GAUR
SWETANK CHOUDHARY
ABHISHEK SHARMA
NAVEEN
AJIT SINGH TANWAR
GAURAV SURYA
HAPPY
DEVENDER KUMAR
RAJNI KUMARI
MISAAL JAYANT
VISHAL
JATIN KANOJIA
CHANDRANSHU JAYANT
SINDHU
ABHISHEK
JUNAID JAMIL
P KEERTHIKA
SANDEEP LOHIA
MUKESH KANOJIA
AMIT NARAYAN

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

121
18
15
16
12
12
17
13
18
18
14
15
14
18
12
17
17
18
15
13
16
15
13
18
18
18
15
18
0
17
13
14
10
18
14
18
13

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
17
17
13
17
17
17
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
16
13
13
10
12
12
10
16
15
12
11
12
14
10
16
15
15
12
10
15
12
12
12
15
14
12
14
10
11
10
10
10
15
10
15
10

Back to Home
Commerce

ebruary/March/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: Bcom(Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

English

January/February/Mar

S no

ROLL NO

Name

Lectures
Held-16

Lectures
Held-11

Ms Megha
Jain / GDR /
Michelle
Brahma
January

Ms Michelle
Brahma/GDR

Sec Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

11/40001
11/40002
11/40003
11/40004
11/40005
11/40007
11/40009
11/40010
11/40012
11/40013
11/40014
11/40016
11/40018
11/40019
11/40020
11/40021
11/40022
11/40024
11/40025
11/40026
11/40028
11/40029
11/40030
11/40031
11/40032
11/40034
11/40035
11/40036
11/40037
11/40038
11/40039
11/40040

SUMIT SHARMA
ASHUTOSH SHARMA
RASHMI SINGH
HARSH SINGH
MONAM NAGAR
NEHA MISHRA
SIDDHI
ASHINA JAIN
RIDHI VARMA
CHANDEEP KAUR
VISHAKHA SHARMA
ASHISH BATRA
GAURI GOEL
AAKRITI SOOD
RAHUL GULABANI
MITHILESH KUMAR
SHIVAM SHUKLA
AKSHITA SIKKA
MOHD AAMIR
RICHA TREHAN
ROHIT MAVI
PRASHANT UPADHAYAY
MIDAK BASAR
RICHA KUMARI
GEETIKA BANGA
VRITIKA NAGPAL
ANJALI PANT
AASHREY JAIN
PRANAB PEGU
SRISHTI KHANNA
ILA AHUJA
PRACHI SHARDA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
15
14
14
15
13
16
15
14
15
15
14
13
16
12
12
15
13
14
11
14
13
15
15
15
16
16
11
15

February
Del Attended

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
9
9
10
11
8
11
11
8
9
11
10
10
11
9
10
10
11
11
10
11
9
11
11
8
11
11
10
9

Del

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

11/40042
11/40043
11/40044
11/40046
11/40047
11/40048
11/40049
11/40050
11/40052
11/40053
11/40055
11/40056
11/40057
11/40060
11/40061
11/40064
11/40065
11/40066
11/40069
11/40070
11/40071
11/40072
11/40073
11/40074
11/40075
11/40076
11/40077
11/40078
11/40079
11/40080
11/40081
11/40083
11/40085
11/40086
11/40087
11/40088
11/40089
11/40091
11/40092
11/40093
11/40094
11/40095
11/40097
11/40098
11/40100
11/40101
11/40102

PANKHURI TANDON
RAVINDER SEHRAWAT
NITIN
ASHWARYA CHANDRA
VISHAL
G ANURADHA
CHARU JAIN
ANSHU BHATIA
SHUBHAM JAIN
SATISH KUMAR
AKSHAY SINGH AWANA
MOHIT YADAV
MANJU MEENA
RISHABH JAIN
POONAM UPADHYAY
PARITOSH CHOURASIA
CHHANGCHOK GAILPO
RINCHEN NAMGAIL
KESHAV NEGI
KARTIK CHAUDHARY
KIRTI SHARMA
NIKITA ARORA
MANISH GUPTA
ARIF MOHMAD
NEHA MALHOTRA
SUMIT
SHUBHAM BHANDARI
KAJAL YADAV
TAMALIKA CHATTERJEE
GUNJAN
MOHIT
APPORVA RAI
SAHIL GUPTA
RAHUL SAGAR
NEHA SINGH
RAKHI
ROY J JOSEPH
SUHASINI THAPLIYAL
IROM ROSHAN SINGH
SABA NAAZ
SHILPA YADAV
VISHAL AGRAWAL
PRAKHAR VERMA
KATHYAYINI
YOGITA
JAGRITI SHARMA
SURABHI SINGH

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
9
9
16
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

16
15
14
15
16
16
13
15
13
14
0
14
14
13
16
16
0
0
13
13
14
14
15
15
16
14
8
5
0
4
4
2
2
2
1
1
3
6
6
5
4
5
6
6
5
0
5

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
10
9
11
11
11
9
11
8
11
9
10
10
11
11
11
0
0
11
6
11
10
11
9
11
9
10
6
0
8
9
2
8
2
0
5
7
7
7
6
10
4
9
9
9
0
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

11/40103
11/40104
11/40105
11/40106
11/40108
11/40109
11/40112
11/40113
11/40114
11/40115
11/40118
11/40119
11/40120
11/40121
11/40123
11/40124
11/40125
11/40126
11/40127
11/40128
11/40129
11/40130
11/40131
11/40132
11/40133
11/40134
11/40135
11/40136
11/40137
11/40139
11/40140
11/40142
11/40143
11/40144
11/40149
11/40150
11/40151
11/40152
11/40153
11/40155
11/40158
11/40159
11/40160
11/40161
11/40166
11/40172
11/40173

MOHIT LOHIA
SUMIT TIRKEY
SUNITA NAG
AKASH JAIN
AKANKSHA AGRAWAL
SANDEEP KUMAR
NAVNEET KAUR
CHANDRA PRAKASH
YUKTI MALHOTRA
RACHIT ALHANS
AMIT
SUDIKSHA SAINI
DRISHTY KAINTH
MHD ALI HUSAINI
DEVRAJ KASANA
GAURAV YADAV
PANKAJ KUMAR KUSHWAHA
SHUBHAM SONI
SHWETA YADAV
AJAY JANGIR
SUMIT KUMAR
KARISHMA KAPOOR
NIKHIL MAHESHWARI
PUNEET BANDHU
GITANSHU DIGANI
RENU VERMA
MANJEET KUMAR
SHAUKEEN
HARSH YADAV
SHUBHAM JINDAL
MOHIT SINGH
SUMIT GODARA
HARENDER
MANJEET
SHIVANGI BARANWAL
RAVEENA SHARMA
DIVYA RATTAN
DHARMENDER
ZUBAIR SAIFI
ANJU RAO
ANKIT KUMAR SHARMA
PARITOSH SINGH
HARSHIT YADAV
SIDHARTH KUMAR
MAYANK SRIVASTAVA
PRAVESH KUMAR
PRIYA GAUTAM

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0
2
6
3
1
3
8
5
3
3
5
5
5
4
4
5
3
0
1
5
4
0
5
3
0
5
1
4
4
2
4
2
4
13
10
0
13
13
13
13
13
13
10
13
10
13
13

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

0
5
3
5
5
7
8
10
7
4
9
7
9
6
7
4
5
0
5
3
4
3
5
5
3
8
0
5
11
2
7
3
8
11
11
0
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

11/40174
11/40175
11/40176
11/40177
11/40178
11/40180
11/40181
11/40182
11/40183
11/40185
11/40186
11/40188
11/40189
11/40190
11/40192
11/40193
11/40194
11/040195
11/040196
11/40197
11/40198
11/40199
11/40200
11/40203
11/40204
11/40205
11/40206
11/40207
11/40208
11/40209
11/40210
11/40211
11/40213
11/40217
11/40219
11/40223
11/40224
11/40225
11/040226

HITESH JUNEJA
TARUN KUMAR
ADITYA
SHIVANI CHAURASIA
BIKASH ROY
AJAB KHAN KAKER
KUMAR KUNAL
SHIV KUMAR
RACHITA RAMPAL
VUMLALMUAN VALTE
AJIT KUMAR
KARAN
MANAS DIXIT
RAUNAK KAPOOR
NIKHIL SINGH
DINESH KUMAR
NITIN JOSHI
HIMANSHU KUMAR
MOHD ANAS
ROHIT GAUR
SWETANK CHOUDHARY
ABHISHEK SHARMA
NAVEEN
AJIT SINGH TANWAR
GAURAV SURYA
HAPPY
DEVENDER KUMAR
RAJNI KUMARI
MISAAL JAYANT
VISHAL
JATIN KANOJIA
CHANDRANSHU JAYANT
SINDHU
ABHISHEK
JUNAID JAMIL
P KEERTHIKA
SANDEEP LOHIA
MUKESH KANOJIA
AMIT NARAYAN

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
15
15
16
15
15
15
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
13
13
13
13
13
13
13
10
13
13
13
13
16
13
13
15
13
13
13
15
0
13
13
0
13
13
13
10
13
13
13
13
10
13
13
13
13
0

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
11
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
9
11
11
9
11
11
11
8
0
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

D: NEW DELHI

Back to Home
English

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-9
Total
Lectures
Held-

GDR

March

Attended

Del Attended

Attended

8
7
5
5
3
5
3
1
3
7
5
5
6
5
6
7
8
4
0
7

0
4
8
2
2
3
5
7
3
6
7
6
5
4
5
8
6
0
0
6
2
5
5
4
3
6
0
3
6
5
3
3
7

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: Bcom(Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S no

ROLL NO

Macro Ecomonics

Name

Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

11/40001
11/40002
11/40003
11/40004
11/40005
11/40007
11/40009
11/40010
11/40012
11/40013
11/40014
11/40016
11/40018
11/40019
11/40020
11/40021
11/40022
11/40024
11/40025
11/40026
11/40028
11/40029
11/40030
11/40031
11/40032
11/40034
11/40035
11/40036
11/40037
11/40038
11/40039
11/40040

SUMIT SHARMA
ASHUTOSH SHARMA
RASHMI SINGH
HARSH SINGH
MONAM NAGAR
NEHA MISHRA
SIDDHI
ASHINA JAIN
RIDHI VARMA
CHANDEEP KAUR
VISHAKHA SHARMA
ASHISH BATRA
GAURI GOEL
AAKRITI SOOD
RAHUL GULABANI
MITHILESH KUMAR
SHIVAM SHUKLA
AKSHITA SIKKA
MOHD AAMIR
RICHA TREHAN
ROHIT MAVI
PRASHANT UPADHAYAY
MIDAK BASAR
RICHA KUMARI
GEETIKA BANGA
VRITIKA NAGPAL
ANJALI PANT
AASHREY JAIN
PRANAB PEGU
SRISHTI KHANNA
ILA AHUJA
PRACHI SHARDA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

January/Februa
Lectures
Held-20

Lectures
Held-20

Lectures
Held-23

Ms Neetu Khullar/
Mr Sanjay kumar/
Dr Sanjeev kumar

Mr Sanjay kumar /
Mr Sanjeev kumar

Ms Neetu
Khullar / Mr
Sanjeev kumar

January

February

March

Del Attended

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
18
17
17
15
16
15
15
13
16
16
17
13
14
15
15
15
14
14
15
14
17
18
17
17
17
17
12
17
15
14
15

Del Attended

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

20
21
20
20
18
18
17
17
15
18
20
15
17
17
17
17
17
16
17
16
19
19
21
19
19
21
21
14
20
18
17
17

Del

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

11/40042
11/40043
11/40044
11/40046
11/40047
11/40048
11/40049
11/40050
11/40052
11/40053
11/40055
11/40056
11/40057
11/40060
11/40061
11/40064
11/40065
11/40066
11/40069
11/40070
11/40071
11/40072
11/40073
11/40074
11/40075
11/40076
11/40077
11/40078
11/40079
11/40080
11/40081
11/40083
11/40085
11/40086
11/40087
11/40088
11/40089
11/40091
11/40092
11/40093
11/40094
11/40095
11/40097
11/40098
11/40100
11/40101
11/40102

PANKHURI TANDON
RAVINDER SEHRAWAT
NITIN
ASHWARYA CHANDRA
VISHAL
G ANURADHA
CHARU JAIN
ANSHU BHATIA
SHUBHAM JAIN
SATISH KUMAR
AKSHAY SINGH AWANA
MOHIT YADAV
MANJU MEENA
RISHABH JAIN
POONAM UPADHYAY
PARITOSH CHOURASIA
CHHANGCHOK GAILPO
RINCHEN NAMGAIL
KESHAV NEGI
KARTIK CHAUDHARY
KIRTI SHARMA
NIKITA ARORA
MANISH GUPTA
ARIF MOHMAD
NEHA MALHOTRA
SUMIT
SHUBHAM BHANDARI
KAJAL YADAV
TAMALIKA CHATTERJEE
GUNJAN
MOHIT
APPORVA RAI
SAHIL GUPTA
RAHUL SAGAR
NEHA SINGH
RAKHI
ROY J JOSEPH
SUHASINI THAPLIYAL
IROM ROSHAN SINGH
SABA NAAZ
SHILPA YADAV
VISHAL AGRAWAL
PRAKHAR VERMA
KATHYAYINI
YOGITA
JAGRITI SHARMA
SURABHI SINGH

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
20
16
14
14
20
13
18
14
19
16
13
17
15
20
16
13
0
15
15
15
15
14
15
18
17
20
17
15
18
18
18
18
16
16
16
19
17
17
18
19
18
18
18
17
0
17

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
17
17
23
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

18
23
20
19
17
21
18
21
18
21
18
17
18
17
15
0
0
18
18
18
18
18
17
18
21
20
17
17
18
17
17
17
14
16
13
15
9
17
8
15
16
10
15
15
15
0
11

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

11/40103
11/40104
11/40105
11/40106
11/40108
11/40109
11/40112
11/40113
11/40114
11/40115
11/40118
11/40119
11/40120
11/40121
11/40123
11/40124
11/40125
11/40126
11/40127
11/40128
11/40129
11/40130
11/40131
11/40132
11/40133
11/40134
11/40135
11/40136
11/40137
11/40139
11/40140
11/40142
11/40143
11/40144
11/40149
11/40150
11/40151
11/40152
11/40153
11/40155
11/40158
11/40159
11/40160
11/40161
11/40166
11/40172
11/40173

MOHIT LOHIA
SUMIT TIRKEY
SUNITA NAG
AKASH JAIN
AKANKSHA AGRAWAL
SANDEEP KUMAR
NAVNEET KAUR
CHANDRA PRAKASH
YUKTI MALHOTRA
RACHIT ALHANS
AMIT
SUDIKSHA SAINI
DRISHTY KAINTH
MHD ALI HUSAINI
DEVRAJ KASANA
GAURAV YADAV
PANKAJ KUMAR KUSHWAHA
SHUBHAM SONI
SHWETA YADAV
AJAY JANGIR
SUMIT KUMAR
KARISHMA KAPOOR
NIKHIL MAHESHWARI
PUNEET BANDHU
GITANSHU DIGANI
RENU VERMA
MANJEET KUMAR
SHAUKEEN
HARSH YADAV
SHUBHAM JINDAL
MOHIT SINGH
SUMIT GODARA
HARENDER
MANJEET
SHIVANGI BARANWAL
RAVEENA SHARMA
DIVYA RATTAN
DHARMENDER
ZUBAIR SAIFI
ANJU RAO
ANKIT KUMAR SHARMA
PARITOSH SINGH
HARSHIT YADAV
SIDHARTH KUMAR
MAYANK SRIVASTAVA
PRAVESH KUMAR
PRIYA GAUTAM

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
17
19
21
18
19
19
18
19
16
17
18
17
18
17
18
15
16
18
19
17
15
16
18
18
16
0
11
21
12
12
16
17
12
16
0
17
17
10
16
19
13
9
17
0
3
13

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
16
14
17
17
16
14
16
14
14
15
14
16
16
13
10
13
10
16
10
14
10
13
13
15
14
0
13
17
12
15
11
16
14
15
0
18
17
14
19
19
17
12
19
9
10
12

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

11/40174
11/40175
11/40176
11/40177
11/40178
11/40180
11/40181
11/40182
11/40183
11/40185
11/40186
11/40188
11/40189
11/40190
11/40192
11/40193
11/40194
11/040195
11/040196
11/40197
11/40198
11/40199
11/40200
11/40203
11/40204
11/40205
11/40206
11/40207
11/40208
11/40209
11/40210
11/40211
11/40213
11/40217
11/40219
11/40223
11/40224
11/40225
11/040226

HITESH JUNEJA
TARUN KUMAR
ADITYA
SHIVANI CHAURASIA
BIKASH ROY
AJAB KHAN KAKER
KUMAR KUNAL
SHIV KUMAR
RACHITA RAMPAL
VUMLALMUAN VALTE
AJIT KUMAR
KARAN
MANAS DIXIT
RAUNAK KAPOOR
NIKHIL SINGH
DINESH KUMAR
NITIN JOSHI
HIMANSHU KUMAR
MOHD ANAS
ROHIT GAUR
SWETANK CHOUDHARY
ABHISHEK SHARMA
NAVEEN
AJIT SINGH TANWAR
GAURAV SURYA
HAPPY
DEVENDER KUMAR
RAJNI KUMARI
MISAAL JAYANT
VISHAL
JATIN KANOJIA
CHANDRANSHU JAYANT
SINDHU
ABHISHEK
JUNAID JAMIL
P KEERTHIKA
SANDEEP LOHIA
MUKESH KANOJIA
AMIT NARAYAN

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
16
11
11
12
16
10
14
8
2
17
18
17
15
12
14
14
14
12
7
14
3
11
8
6
16
12
14
14
18
8
10
10
2
3
11
11
19
8

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
20
20
23
20
20
20
23
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
20
17
20
17
18
13
18
13
12
18
19
18
18
14
20
17
19
18
13
17
0
17
11
12
18
15
19
11
19
14
20
12
11
6
20
15
16
13

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ROAD: NEW DELHI

Back to Home
Commerce

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-20
Ms Neetu
Khullar / Mr
Sanjeev kumar

Total Lectures
Held-

March

Attended Del Attended Del Attended


19
18
18
16
16
16
15
13
11
16
18
11
14
13
16
16
16
17
18
15
16
17
16
16
16
16
16
15
16
16
17
16

Total Del

Attended

16
19
19
15
18
17
17
16
15
18
16
16
16
17
15
17
0
12
14
15
15
15
16
16
17
16
18
17
16
16
14
13
14
17
11
16
14
15
16
12
16
15
16
15
14
0
13

0
16
15
17
0
14
15
15
15
15
18
14
12
16
16
13
15
0
0
14
13
14
15
15
16
13
0
13
17
15
13
13
13
12
13
0
20
18
16
19
19
18
14
19
14
9
16

14
19
19
18
16
17
13
16
16
1
19
20
20
16
13
20
16
18
19
11
16
13
15
12
9
16
15
19
15
19
16
20
14
8
11
20
16
18
12

k to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) Geography II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S no

ROLL NO

Thermatic Cartography
Name

Lectures
HeldMr Manikant
manish
January
Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

11/57001
11/57002
11/57003
11/57006
11/57007
11/57009
11/57010
11/57011
11/57012.
11/57014
11/57015
11/57017
11/57019
11/57020
11/57021
11/57022
11/57025
11/57026
11/57027
11/57028
11/57029
11/57030
11/57031
11/57032
11/57033
11/57034
11/57035
11/57037
11/57038
11/57039
11/57040
11/57041
11/57042
11/57043
11/57045

RK KAJAL DEVI
INDRAKUMAR LAISHRAM
SAMENDRA THOUNAOJAM
MAYANGLAMBAM ROMENKUMAR MEITEI
MIRANDA SOUGRAKPAM
GEETAM BHATI
GRINEDGE YADAV
SUDHIR KUMAR
LAISHRAM SHITALJIT SINGH
VAIBHAV SAHA
APARNA DUBEY
VARUN DUTTA GUPTA
ASHIMA
SUMAN SAURABH
CHANCHAL
SHOURYA SHASHWAT
MOHD ISLAM
AMIT
SANJAY RAJ
NISHANT SISODIYA
POONAM CHAUHAN
SAHRISH SAJAD KHAN
YANGOIJAM MAXWELL MEITEI
CHETAN
KHANGENBAM LALAN SINGH
BHAVANA NEGI
DEEP SHIKHA DAMOR
DEEPANSHU
KIRTI SHARMA
KULDEEP BHASKER
ABHISHEK GAUR
RAHUL PRATAP SHAHI
SONIKA KUMARI
AMRITESH SINGH
MOUSHUMI HAZARIKA

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-18
Held-21
Mr Manikant
manish
February

Del Attended
18
15
18
18
18
9
18
15
18
9
18
12
18
18
18
18
18
12
18
9
18
15
18
9
18
18
18
18
18
18

Mr Manikant
manish
March

Del
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

36
37
38
39
40
41
42
43

11/57046
11/57047
11/57048
11/57049
11/57050
11/57051
11/57053
11/57054

L LAMNEITHEM KHONGSAI
NONGMAITHEM KISHAN MEITEI
VAISHALI
MIMIN HAOKIP
MOHAMMAD AUN
SANGEETA YADAV
SANTOSH PRADHAN
SHAH ALAM

Back to Home
GEOGRAPHY

ary/March/April-2012
Lectures
Held-21
Mr Manikant
manish
March
Attended

18
18
18
15
15
18
15
18
18
15
18
21
18
21
21

Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S no

ROLL NO

Geography
Name

Lectures
Held-11

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
HeldHeld-13

Mr Manikant
Manish
January

6
7
8
14
15
17
24
25
27
30
31
32
33
34
37
41
42
43
45
49
52
54
55
56
57
63
64
67
68
70
71
72
76
77

11/051007
11/051009
11/051010
11/051021
11/051022
11/051024
11/051033
11/051034
11/051036
11/051039
11/051040
11/051041
11/051042
11/51043
11/051047
11/051051
11/051052
11/051053
11/051056
11/051060
11/051063
11/051066
11/051067
11/051068
11/051069
11/051075
11/051078
11/051081
11/051082
11/051087
11/051088
11/051090
11/051096
11/051098

YURNGAM ZIMIK
RAJEEV KUMAR JHA
PANKAJ KUMAR.
AMIT KUMAR
BISHES CHETRI
RAJAT YADAV
RS WUNGSHUNGMI
MOHIT KUMAR
VISHAKHA CHAUDHARY
GAURAV PRATAP SINGH
MOHD SHARIQ
MOHD FAIZAN
SHAHZEB
CHUNHUNGBA KHUMBA
PRIYANKA VERMA
SOUMEN SAMANTA
PINKI SAMUI
SATYAJIT ROY
KARAN
AMIT PAL
REKHA
PRIYA RAJ
ANITA PR
MOHD SHAHEER
PINKI
SHALU KUMARI
SURESH KUMAR
DAIGONG KAMEI
AJAY KUMAR SOM
AKSHAY KUMAR
SOURABH KAPOOR
DOUMUANSIAM
SANJAY KUMAR
MONIKA GUPTA

6
2
8
8
8
7
6
8
3
10
5
0
7
10
3
2
1
3
8
9
4
7
5
0
4
8
10
7
3
6
5
8
7
6

Mr Manikant
Manish
February

March

12
9
12
10
12
11
10
9
8
10
9
0
9
12
9
6
6
6
11
11
9
10
10
0
10
12
11
9
10
10
9
10
10
9

86
87
96
97
100
103
111
118
125
128
130
131
137
140
148
158
163
168
169
173
188
195
196
199
202
203
205
220
223
227
228
230

11/51108
11/051109
11/051121
11/051122
11/051125
11/051128
11/051138
11/051146
11/051154
11/051157
11/051159
11/051161
11/051170
11/051173
11/051183
11/51199
11/051207
11/051213
11/051215
11/051220
11/051235
11/051243
11/51244
11/051251
11/051254
11/051256
11/051259
11/51276
11/051281
11/051288
11/051291
11/051295

SUNIL KUMAR
K K MANLUN
VINOD DAGAR
SUNIL VISHNOI
RAVI KUMAR
DHARMENDER
ABHISHEK
HARSH ROSHAN BHATIA
SANTOSH
ADITYA VERMA
JATIN KAUSHAL
RAJU
VINOD KUMAR
SHEIKH HABIB
SAPNA MISHRA
AZRA KHATUN
AMAN GIRI
AJAY PAL SINGH
NITIN KUMAR
HARPREET SINGH
BERENDER YADAV
MEITHAILUNG GANGMEI
ROHIT
VIKAS
RAJESH KUMAR MAHAWAR
BHUPINDER SINGH
PRASHANT KUMAR JHA
ATHARV DEV CHAUHAN
NARENDER SINGH
PAWAN TOKAS
MANISH
VISHNU KUMAR

4
4
8
8
9
2
3
4
6
1
1
10
7
6
0
4
8
10
10
0
5
5
7
10
11
9
9
3
10
1
2
10

8
9
12
13
11
8
9
9
9
7
8
12
12
10
8
8
12
11
13
0
9
8
11
9
5
9
12
9
12
0
9
11

Back to Home
GEOGRAPHY
203

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

18
11
20
18
20
18
16
17
11
20
9
0
16
4
12
8
7
9
19
20
13
17
15
0
14
20
21
16
13
16
14
18
17
15

12
13
20
21
20
10
12
13
15
8
9
22
19
16
8
12
20
21
23
0
14
13
18
19
16
18
21
12
22
1
11
21

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) Hindi II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Uttar Madhyakalin Kavita


Lectures
Held-19

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

11/054004
11/054005
11/054006
11/054007
11/054008
11/054009
11/054013
11/054014
11/054015
11/054016
11/054017
11/054018
11/054019
11/054020
11/054023
11/054024
11/054025
11/054026
11/054027
11/054028
11/054029
11/054030
11/054031
11/54032
11/054033
11/054034
11/054035
11/054036
11/054038
11/054039
11/054040
11/54041
11/054042
11/054043
11/054046

NAME

KAJAL KUMARI
MOHIT TOMAR
JYOTI
ANITA NAYAL
NEELA RAO
VIKRAM KASHYAP
SANJAY SINGH RAWAT
SHAILA
AMAN
MUKESH SINGH RAWAT
RAJU KUMAR SINGH
NAVEDITA RAI
ANITA BISWAS
RAHUL KUMAR
RAVI DEV
RAJESH KUMAR
MANOJ KUMAR
PAWAN KUMAR MEENA
NIKHIL KUMAR
RANJNA DHINWA
SEEMA
RAVI KUMAR
MANISHA VERMA
VANDANA
AVINASH PANDEY
APARNA
DIVYA YADAV
PRATIBHA MINZ
PUSHPA
SARIKA SINGH
ABHISHEK TIWARI
PRIYANKA SINGH
SONU
RAMESH
RAKESH KUMAR YADAV

Dr vijay pal
January
Sec Del Attended

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

15
19
2
18
19
17
17
15
15
16
15
16
19
18
14
14
16
18
15
19
19
18
17
7
9
13
15
17
16
4

January/February/March/April-2
Lectures
Held-

February
Del Attended

Del

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

11/54047
11/054048
11/054049
11/054051
11/054054
11/054055
11/054057
11/054058
11/054059
11/054060
11/054061
11/54062
11/054063
11/054064
11/054066
11/054068
11/054069
11/054070
11/054071
11/054072
11/054073
11/054074
11/054076
11/054077
11/054080
11/054081
11/054082
11/054083
11/054084
11/054085
11/054086
11/054087
11/054088
11/54091

ROHIT KUMAR
DEEPIKA
KOMAL
RAJ KUMARI
PINKI YADAV
SHEKHAR
ASHISH
SACHIN KHARI
KUNAL
RAKHI KASANA
SANDEEP KUMAR CHAURASIYA
ANIL KUMAR
AFTAB ALAM
YOGINDER YADAV
VIKAS KUMAR
ANIL KUMAR
GAURAV RANA
AMOD KUMAR
SUNNY RAJ
HARINDER SNGH
PRAVESH SINGH
RUHINA KHAN
SHABNAM BEGUM
SANDEEP KASANA
NITIN KUMAR
RAHUL KUMAR
RAJESH
VIJAY KUMAR
AMIT
JITENDER KUMAR
ASIF ALI
LALITA
WASIM AHMED
NEERAJ KUMAR

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

LHI

Back to Home
Hindi
IV

ary/February/March/April-2012
Lectures
Held-14
Dr vijay pal
March
Attended

11
12
11
13
13
13
9
13
12
14
5
12
13
12
7
13
13
11
13
14
14
14
14
11
11
12
8
10
13
10

Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) Hindi II Semester
Paper Title:-

Uttar Madhyakalin Kavita

January/F

S NO

ROLL NO

NAME

Lectures
Held-11

Lectures
Held-9

Lectures
Held-14

Dr Menka
Srivastava / Dr
Manju jain

Mr Birender
kumar

Dr Menka Srivastava
/ Dr Manju jain

January
Sec Del Attended Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

11/054004
11/054005
11/054006
11/054007
11/054008
11/054009
11/054013
11/054014
11/054015
11/054016
11/054017
11/054018
11/054019
11/054020
11/054023
11/054024
11/054025
11/054026
11/054027
11/054028
11/054029
11/054030
11/054031
11/54032
11/054033
11/054034
11/054035
11/054036
11/054038
11/054039
11/054040
11/54041
11/054042

KAJAL KUMARI
MOHIT TOMAR
JYOTI
ANITA NAYAL
NEELA RAO
VIKRAM KASHYAP
SANJAY SINGH RAWAT
SHAILA
AMAN
MUKESH SINGH RAWAT
RAJU KUMAR SINGH
NAVEDITA RAI
ANITA BISWAS
RAHUL KUMAR
RAVI DEV
RAJESH KUMAR
MANOJ KUMAR
PAWAN KUMAR MEENA
NIKHIL KUMAR
RANJNA DHINWA
SEEMA
RAVI KUMAR
MANISHA VERMA
VANDANA
AVINASH PANDEY
APARNA
DIVYA YADAV
PRATIBHA MINZ
PUSHPA
SARIKA SINGH
ABHISHEK TIWARI
PRIYANKA SINGH
SONU

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
11
11
11

17
19
10
17
19
21
16
20
14
20
20
20
19
20
16
19
19
18
17
21
21
19
21
12
14
18
18
20
17
12
8
7
7

9
9
9

9
9
8

February
Del

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
14
14
14

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

11/054043
11/054046
11/54047
11/054048
11/054049
11/054051
11/054054
11/054055
11/054057
11/054058
11/054059
11/054060
11/054061
11/54062
11/054063
11/054064
11/054066
11/054068
11/054069
11/054070
11/054071
11/054072
11/054073
11/054074
11/054076
11/054077
11/054080
11/054081
11/054082
11/054083
11/054084
11/054085
11/054086
11/054087
11/054088
11/54091

RAMESH
RAKESH KUMAR YADAV
ROHIT KUMAR
DEEPIKA
KOMAL
RAJ KUMARI
PINKI YADAV
SHEKHAR
ASHISH
SACHIN KHARI
KUNAL
RAKHI KASANA
SANDEEP KUMAR CHAURASIYA
ANIL KUMAR
AFTAB ALAM
YOGINDER YADAV
VIKAS KUMAR
ANIL KUMAR
GAURAV RANA
AMOD KUMAR
SUNNY RAJ
HARINDER SNGH
PRAVESH SINGH
RUHINA KHAN
SHABNAM BEGUM
SANDEEP KASANA
NITIN KUMAR
RAHUL KUMAR
RAJESH
VIJAY KUMAR
AMIT
JITENDER KUMAR
ASIF ALI
LALITA
WASIM AHMED
NEERAJ KUMAR

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
5
8
9
8
3
5
2
8
8
9
7
9
0
7
6
9
5
3
3
8
3
8
8
4
8
7
8
9
8
8
6
4
5
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
1
9
8
9
5
9
8
8
8
8
9
9
3
9
9
9
8
7
7
9
9
9
6
7
7
7
7
9
6
6
7
8
6
7

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

OLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:-

Hindi

Paper no:

IV

Lectures
Held-14

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-7
Held-23

Dr Menka Srivastava
/ Dr Manju jain

Mr Birender
Kumar

February
Attended
Del Attended

18
19
17
18
19
21
17
19
18
21
20
20
20
20
19
20
20
21
19
22
22
22
22
17
22
19
20
22
19
13
9
7
3

7
7
7

7
7
7

Dr Menka
Srivastava / Mr
Birender
Kumar
March
Del Attended Del Attended

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
7
7
7

15
16
13
17
16
16
15
17
15
17
15
17
16
16
14
16
16
16
15
16
17
16
17
15
17
16
16
16
16
16
6
7
7

Total
Lectures
Held-

Attended

7
6
3
11
10
9
9
4
9
5
7
10
9
10
0
7
10
9
7
9
3
11
8
10
9
2
8
9
11
5
8
8
10
6
11
8

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
3
7
5
7
7
7
4
7
7
7
7
7
0
7
7
7
6
7
2
7
7
7
7
4
7
7
6
7
6
6
6
6
6
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
5
6
6
7
6
7
6
7
7
7
7
7
0
7
7
7
6
7
3
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) English III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Literory Theory
Lectures
Held-3

S NO

ROLL NO

NAME

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-4
Held-

Ms Michelle Ms Michelle
Brahma
Brahma
January

3
10
14
16
17
22
27
31
37
46
49
58
67

09/083012
09/083023
09/083028
09/083031
09/083033
09/083047
09/083054
09/083061
09/083070
09/83080
09/083085
09/083097
09/83119

ANKITA CHANGRA
DIVYA BHALLA
SMRITI SINGH
SHIVANI SHARMA
TANVI BHADANI
MAHWISH NABI
SNIGDHA BISHT
SAKCHI SRIVASTAVA
BHASKAR RAVI
CH TARAIBOU
KRITIKA CHOUDHARY
JIVYA ARORA
SNEHLATA TIWARI

3
3
3
3
3
0
3
3
3
0
0
3
2

February

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Back to Home
English
IX b

ry/March/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

7
7
7
7
7
4
7
7
7
4
4
7
6

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/083006
09/083011
09/083012
09/083013
09/083014
09/083018
09/083019
09/083020
09/083022
09/083023
09/083025
09/083026
09/083027
09/083028
09/083029
09/083031
09/083033
09/083034
09/083037
09/083040
09/083041
09/083047
09/083049
09/083051
09/083052
09/083053
09/083054
09/083058
09/83059
09/083060
09/083061
09/83062
09/083063
09/083064
09/083067

Anglo American Writing

NAME

EKANT SINGH
YASHIKA KHANNA
ANKITA CHANGRA
AKRITI
SUDARSHANA CHAKRABORTY
PUJA BHATIA
MICHAEL RAHUL
GURNEET KAUR
VARSHA KRISHNAN
DIVYA BHALLA
ARPITA MUKHERJEE
RISHA
ANU BEDI
SMRITI SINGH
RITU JAIN
SHIVANI SHARMA
TANVI BHADANI
REEA SAHANI
RITIKA VOHRA
ANWESHA BRAHMA
DIKSHA SHARMA
MAHWISH NABI
MONIKA RAWAT
RADHIKA SHARMA
LAKSHAY SINGH CHOUHAN
AGOMONI ROY
SNIGDHA BISHT
PRIYANKA NANDA
YASHIKA SETHI
RICHA SHARMA
SAKCHI SRIVASTAVA
RAHILA ALI
SAKSHI SHARMA
PALLAVI SHARMA
MAUSAM KUKRETI

January/February/March/April-201
Lectures
Held-2

Lectures
Held-2

Lectures
Held-7

Dr Sapna
Dogra

Dr P Suresh Dr Sapna
Dogra
January

2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2

7
7
0
3
6
7
7
2
2
0
5
7
3
0
5
0
0
0
2
7
4
0
4
7
7
5
7
5
7
0
7
7
7
7

1
2
0
0
0
0
1
0
1
0
1
2
2
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
2

February

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

09/083069
09/083070
09/083071
09/083072
09/083073
09/083074
09/083075
09/083076
09/083077
09/083079
09/83080
09/083082
09/083084
09/083085
09/083086
09/083087
09/083089
09/083090
09/083091
09/083094
09/083095
09/083096
09/083097
09/83098
09/83100
09/083104
09/83105
09/83113
09/83116
09/083117
09/083118
09/83119
09/83120
09/83122
09/83123
09/083124

AKANKSHA MALIK
BHASKAR RAVI
SHIPRA AGARWAL
DEEKSHA SAXENA
ADITI MUNJAL
ANUPRIYA GHOSH
CHERRY TALWAR
VANSHIKA GUPTA
AMISHA BHARDWAJ
SAMIKSHA LOHIA
CH TARAIBOU
PARUL MALHOTRA
MOLSHRI
KRITIKA CHOUDHARY
JYOTIKA TOKAS
BHAWNA KHATRI
TARANNUM
SHALLU SHARMA
CHANDRIKA
TWISHA BHADRA
MARIAM
PRACHI JAIN
JIVYA ARORA
HIMANSHI ARORA
JASMINE VOHRA
APARNA SINGH
MOHAMMAD AQUIB
SAMIYA SALAHUDDIN
SUDARSHAN KUMAR SHAH
ANAM QAYIUM
PRIYANKA SUKHIJA
SNEHLATA TIWARI
ROSHAN SHARMA
ANU RAI
JASMINE VOHRA
CHANDRANI MONDAL

0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
0
2
2
2
0
0
7
7
7
7
7
7
0
7
0
0
7
7
7
7
7
0

0
1
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2
1
0
0
1
0
0
1
2
1
1
1
0

7
7
5

0
1
1

W DELHI

Back to Home
English
IX a

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-6
Dr P Suresh
February

Total
Lectures
HeldAttended

6
6
0
5
3
2
6
6
3
0
6
4
4
0
3
0
0
0
5
2
5
0
4
6
6
3
5
3
6
0
6
6
2
6

14
15
0
8
9
9
14
8
6
0
12
13
9
0
9
0
0
0
9
9
9
0
9
14
13
8
12
10
2
13
0
13
14
9
15

6
0
6
6
6
6
6
6
6
6
0
1
2
2
0
0
6
6
6
6
6
6
0
6
0
0
6
6
6
6
6
0
6
5
5

13
1
13
13
14
15
14
13
13
15
0
3
4
4
0
1
14
13
15
15
14
13
0
14
0
0
14
15
14
14
14
0
0
13
13
11

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Hons) English III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

English Lit V

NAME

Lectures
Held-3

Dr Kokila
Sehgal

Ms Michelle Dr Kokila
Brahma
Sehgal / Ms
Michelle
Brahma
February

January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

09/083006
09/083011
09/083012
09/083013
09/083014
09/083018
09/083019
09/083020
09/083022
09/083023
09/083025
09/083026
09/083027
09/083028
09/083029
09/083031
09/083033
09/083034
09/083037
09/083040
09/083041
09/083047
09/083049
09/083051
09/083052
09/083053
09/083054
09/083058
09/83059
09/083060
09/083061
09/83062
09/083063

EKANT SINGH
YASHIKA KHANNA
ANKITA CHANGRA
AKRITI
SUDARSHANA CHAKRABORTY
PUJA BHATIA
MICHAEL RAHUL
GURNEET KAUR
VARSHA KRISHNAN
DIVYA BHALLA
ARPITA MUKHERJEE
RISHA
ANU BEDI
SMRITI SINGH
RITU JAIN
SHIVANI SHARMA
TANVI BHADANI
REEA SAHANI
RITIKA VOHRA
ANWESHA BRAHMA
DIKSHA SHARMA
MAHWISH NABI
MONIKA RAWAT
RADHIKA SHARMA
LAKSHAY SINGH CHOUHAN
AGOMONI ROY
SNIGDHA BISHT
PRIYANKA NANDA
YASHIKA SETHI
RICHA SHARMA
SAKCHI SRIVASTAVA
RAHILA ALI
SAKSHI SHARMA

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-4

Lectures
Held-13

12
12
12
12
13
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
12
12
12
12
12
12
13
12
13
5/5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3/3
3
3
3

4
4
4
3

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

09/083064
09/083067
09/083069
09/083070
09/083071
09/083072
09/083073
09/083074
09/083075
09/083076
09/083077
09/083079
09/83080
09/083082
09/083084
09/083085
09/083086
09/083087
09/083089
09/083090
09/083091
09/083094
09/083095
09/083096
09/083097
09/83098
09/83100
09/083104
09/83105
09/83113
09/83116
09/083117
09/083118
09/83119
09/83120
09/83122
09/83123
09/083124

PALLAVI SHARMA
MAUSAM KUKRETI
AKANKSHA MALIK
BHASKAR RAVI
SHIPRA AGARWAL
DEEKSHA SAXENA
ADITI MUNJAL
ANUPRIYA GHOSH
CHERRY TALWAR
VANSHIKA GUPTA
AMISHA BHARDWAJ
SAMIKSHA LOHIA
CH TARAIBOU
PARUL MALHOTRA
MOLSHRI
KRITIKA CHOUDHARY
JYOTIKA TOKAS
BHAWNA KHATRI
TARANNUM
SHALLU SHARMA
CHANDRIKA
TWISHA BHADRA
MARIAM
PRACHI JAIN
JIVYA ARORA
HIMANSHI ARORA
JASMINE VOHRA
APARNA SINGH
MOHAMMAD AQUIB
SAMIYA SALAHUDDIN
SUDARSHAN KUMAR SHAH
ANAM QAYIUM
PRIYANKA SUKHIJA
SNEHLATA TIWARI
ROSHAN SHARMA
ANU RAI
JASMINE VOHRA
CHANDRANI MONDAL

12/13
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
13/13
13

3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
2
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
3
4
4
0
3
3
4
3
4
4
3
3
3
4
4

W DELHI

Back to Home
English
VII

ry/February/March/April-2012
Lectures
Held-1
Dr Kokila
Sehgal

February

Total
Lectures
Held-

Attended

1/1
1
1
1

16
16
16
16
17
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
17
16
17
0
4
13
13
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
13
13
13
13
13
12
12
13
13
12
13
11
11
11
11
12
11
13
12
13
13
13
12
13
13
6
12
12
13
12
12
13
12
3
12
4
17

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELH


Name of Course: BA (Hons) II Semester
Paper Title:-

S NO

ROLL NO

English lit 3

NAME

Lectures
Held-4

Lectures
Held-2

Lectures
Held-4

Ms Michelle
Brahma

Dr Sapna
Dogra

Dr Vipin
Chauhan /
Dr P Suresh
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

09/083006
09/083011
09/083012
09/083013
09/083014
09/083018
09/083019
09/083020
09/083022
09/083023
09/083025
09/083026
09/083027
09/083028
09/083029
09/083031
09/083033
09/083034
09/083037
09/083040
09/083041
09/083047
09/083049
09/083051
09/083052
09/083053
09/083054
09/083058
09/83059
09/083060
09/083061
09/83062
09/083063

EKANT SINGH
YASHIKA KHANNA
ANKITA CHANGRA
AKRITI
SUDARSHANA CHAKRABORTY
PUJA BHATIA
MICHAEL RAHUL
GURNEET KAUR
VARSHA KRISHNAN
DIVYA BHALLA
ARPITA MUKHERJEE
RISHA
ANU BEDI
SMRITI SINGH
RITU JAIN
SHIVANI SHARMA
TANVI BHADANI
REEA SAHANI
RITIKA VOHRA
ANWESHA BRAHMA
DIKSHA SHARMA
MAHWISH NABI
MONIKA RAWAT
RADHIKA SHARMA
LAKSHAY SINGH CHOUHAN
AGOMONI ROY
SNIGDHA BISHT
PRIYANKA NANDA
YASHIKA SETHI
RICHA SHARMA
SAKCHI SRIVASTAVA
RAHILA ALI
SAKSHI SHARMA

3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
4
3
3
2
3
3
3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
0
0/3
1
0
1

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

09/083064
09/083067
09/083069
09/083070
09/083071
09/083072
09/083073
09/083074
09/083075
09/083076
09/083077
09/083079
09/83080
09/083082
09/083084
09/083085
09/083086
09/083087
09/083089
09/083090
09/083091
09/083094
09/083095
09/083096
09/083097
09/83098
09/83100
09/083104
09/83105
09/83113
09/83116
09/083117
09/083118
09/83119
09/83120
09/83122
09/83123
09/083124

PALLAVI SHARMA
MAUSAM KUKRETI
AKANKSHA MALIK
BHASKAR RAVI
SHIPRA AGARWAL
DEEKSHA SAXENA
ADITI MUNJAL
ANUPRIYA GHOSH
CHERRY TALWAR
VANSHIKA GUPTA
AMISHA BHARDWAJ
SAMIKSHA LOHIA
CH TARAIBOU
PARUL MALHOTRA
MOLSHRI
KRITIKA CHOUDHARY
JYOTIKA TOKAS
BHAWNA KHATRI
TARANNUM
SHALLU SHARMA
CHANDRIKA
TWISHA BHADRA
MARIAM
PRACHI JAIN
JIVYA ARORA
HIMANSHI ARORA
JASMINE VOHRA
APARNA SINGH
MOHAMMAD AQUIB
SAMIYA SALAHUDDIN
SUDARSHAN KUMAR SHAH
ANAM QAYIUM
PRIYANKA SUKHIJA
SNEHLATA TIWARI
ROSHAN SHARMA
ANU RAI
JASMINE VOHRA
CHANDRANI MONDAL

3/4

1/2

4/4

4/4
2/3
2
3
0
3
2
2
3
3
3
3
0
3
2
3
3
2
1
3
3
2
3
0
0
3
0
3
3
3
0
0
3
0

0/2
4

3
4/4
4

GH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:-

English

Paper no:

VI

Lectures
Held-4

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-3
Held-3
Held-5

Dr Vipin
Chauhan

Dr Sapna
Dogra

Ms Michelle
Brahma

February

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
3
4

3
3
2
1
0
0
3
1
1
1
2
2
3
2
1
2
3
0
1
0
0
0
1
3
2
0
1
2
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
0

Dr Vipin
Chauhan

Del

March

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
5
0
0
0
0
2
0
4
0
4
4
4
0
4
2
5
0
5
5
4
4
4
4
4
4
0
4
4

Total
Lectures
Held-

Attended

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
0
0
4
0
4
4
4
4
0
3
0
3
4
4

1/3

3/3
1

3/3
3

5
5

4
4

Back to Home

DYAL SINGH COLLE


Name of Course: BA (Hons) II Semester
Paper Title:-

S NO

ROLL NO

English lit 4ii

NAME

Lectures
Held-5

Lectures
Held-9

Ms Simran
Chadha

Dr Vipin
Chauhan
January

Sec
Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

11/53001
11/53002
11/53003
11/53005
11/53006
11/53007
11/53008
11/53009
11/53010
11/53011
11/53012
11/53013
11/53014
11/53016
11/53017
11/53018
11/53021
11/53022
11/53023
11/53024
11/53026
11/53028
11/53029
11/53030
11/53033
11/53035
11/53036
11/53037
11/53038
11/53039
11/53040
11/53041
11/53042
11/53043

RISHIBHA KUMARI
KRITIKA KALIA
PALAKH ANAND
BALPREET KAUR
AKSHIT JAKHMOLA
KARAN BEDI
DHRUVI MAHAJAN
ANJALI VINOD
YASHIKA SHARMA
GRISHMA
JIGYASA SINGH
POOJA CHATTERJEE
ANCHIT SAGAR
SARGAM ARORA
CHARU SHUKLA
RAJIV UPADHAYAY
SOMYA BHARDWAJ
SAKSHI SETHI
BHAWNA CHAUDHARY
ADITI BHUCHAR
APOORVA CHAUDHARY
G SONIA
JAI BRATH
CHANDAN MANJHI
JAYATI KATARIA
GARIMA MONGIA
RIA SAHA
RIVIKA CHAUHAN
VAISHALI RAWAT
CHINMAYA MAHARISHI SHAH
FARAN BIN FAROOQ
ATIR ALI KHAN
NITI JINDAL
BHUMI MISHRA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
0
4
0
0
8
5
4
5
5
0
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
0
5
5
4
5
4
4
4
5

Del Attended

Del

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

11/53045
11/53046
11/53047
11/53048
11/53049
11/53050
11/53051
11/53052
11/53053
11/53055
11/53056
11/53057
11/53058
11/53059
11/53060
11/53061
11/53062
11/53064
11/53066
11/53067
11/53068
11/53069
11/53070
11/53071
11/053072
11/53075
11/53076
11/53077
11/53078
11/53079
11/53081
11/53082
11/53083
11/53085
11/53087
11/53089
11/53090
11/53091
11/53092
11/53093
11/53094
11/53095

T VIDHYA
SURBHI TREHAN
SONGJA ENGTI KATHAR
ABHISHEK KUMAR DUBEY
YOGESHWAR
LAXMI DHIRWAN
SUHANI GUPTA
NEEHARIKA SINGH LODHI
NINGREISO SHINGNAISUI
AMAR SINGH
RESMI MOIRANGTHEM
UDETA GHOSH
KISHWER KHAN
CHETNA YADAV
RAHUL
ASHIMA KANER
SOCHAN SHINGLAI
BUSHRA
AMAN NAWAZ
NISHANT BANA
RITESH SAINI
ABAMGAI RICHARD AKEOH
ADITI
NAINA AWANA
MANISHA YADAV
BHANU PRIYA
NILOFAR
DAVINDER SINGH
RAJNI GUJJAR
SUDHA KUMARI
HAOMINTHANG SINGSON
VEENA PILLAI
NISHA SIDDIQUI
AKANSHA TREHAN
TANYA GERA
RAMYAIPAM RUNGSUNG
SUPRIYA SINGH
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
RAKESH KUMAR
VIKAS BAGRI
VERTIKA

A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3
3
3
10
10
8
7
10
6
9
5
7
7
4
10
7
7
8
9
5
5
10
10
6
3
6
5
0
0
7
6
10
8
8
9
6
6
3
6
10
9
10

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
1
0
9
9
9
9
9
4
0
4
9
9
9
0
9
0
9
0
9
9
0
9
9
9
9
9
3
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:Paper no:
Lectures
Held-12

Lectures
Held-9

Dr Deepa
Mathur

Dr Vipin
Chauhan

Attended

Del attended

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-12
Held-9
Ms Simran
Chadha
February

Del Attended
12
12
12
12
12
2
12
10
12
2
12
4
12
11
12
12
12
10
12
10
12
10
12
7
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
11
12
10
12
12
12
10
12
12
12
10
12
10
12
12
12
12

Lectures
Held-6

Dr Deepa
Mathur

Dr Vipin
Chauhan
March

Del Attended

Del Attended

Del

12
12
12
1
12
0
12
10
12
0
12
12
12
9
12
12
0
1
12
12
12
0
12
9
9
0
11
12
12
12
12
12
12
10
12
12
12
12
11

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
8
9
9
6
9
7
9
6
9
9
6
7
7
7
0
6
9
9
7
4
9
4
6
9
6
9
7
7
7
9
6
7
6
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
12
10
12
11
11
10
12
9
11
9
10
9
8
11
9
7
12
11
7
7
9
10
10
3
10
8
6
0
6
9
9
9
11
9
5
8
10
10
10
12
11

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
6
9
0
9
9
9
6
9
9
9
9
9
9
7
8
9
9
9
0
9
7
7
0
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
5
6
1
2
6
6
6
1
5
6
5
2
5
2
6
2
5
6
6
5
0
2
6
2
6
6
6
6
5

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Back to Home
English
IV
Lectures
Held-9

Lectures
Held-12

Dr Deepa
Mathur

Ms Simran
Chadha

Attended

Del Attended
12
10
12
11
12
0
12
10
12
3
12
3
12
9
12
10
12
10
12
11
12
11
12
6
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
9
12
9
12
8
12
8
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10
12
10

Total
Lectures
Held-

Attended

8
8
8
7
8
8
8
7
8
8
8
8
6
8
7
8
8
7
8
8
7
0
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
10
10
11
11
11
9
11
11
11
11
8
10
8
10
8
8
11
9
9
9
8
10
10
10
9
10
7
7
8
6
10
9
9
10
9
9
10
10
11
8
9

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi Compulsory
Lectures
Held-17

S NO

1
2
3
4

ROLL NO

10/21017
10/21199
10/21236
10/21238

NAME

FARHA NAAZ
DEEPANSHU
JASSIMRAN SINGH
PREETI CHEEMA

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-14
Held-14

Dr Ravinder Dr Ravinder
singh
singh

Dr Ravinder
singh

January

February

March

12
9
15
15

10
9
12
13

12
11
13
14

Back to Home
Punjabi
Pn-C

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

34
29
40
42

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi Optional
Lectures
Held-19

S NO

1
2
3
4
5

ROLL NO

10/21137
10/21170
10/21188
10/21237
10/21258

NAME

AMANDEEP SINGH
NIVEDITA VERMA
SUKHPREEET KAUR
HARPREET KAUR
KAPIL GULERIA

Dr
Kamaljeet
Singh
January

18
15
18
18
16

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-16
Held-13
Dr Kamaljeet
Singh

Dr Kamaljeet
Singh

February

March

14
14
15
14
13

12
9
13
12
10

Back to Home
Punjabi
Pn-O

h/April-2012
Total
Lectures
Held-34
Attended

44
38
46
44
39

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Mathemetics

Paper Title:-

Paper no:

Mt

Maths

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Commerce

Paper Title:-

Paper no:

ESB

S NO

11
13
22
36
48
88
115
121
129
143
146
151
180
187
215
216
224
229

ROLL NO

11/051017
11/051020
11/051031
11/51045
11/051059
11/51110
11/051142
11/051150
11/051158
11/51177
11/051181
11/051187
11/051227
11/51234
11/051270
11/051271
11/051284
11/051292

Enter Small Business

NAME

SIDDHARTH NARANG
TRISHA CHOPRA
NAINA MEHTA
JATIN GUTT
POOJA JAIN
PRINCE TYAGI
ARADHANA CHHABRA
ANKITA GAIROLA
FARNAZ AFTAB SIDDIQUI
PUNEET SINGH
ANIKESH GARG
SHAKTIPAL SINGH
GAGANDEEP SINGH
ROHAN SINGH
VIBHORE SHARMA
YOGESHWAR
KARAN BUDHIRAJA
ASHNA KUMARI

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
Held-12
HeldLectures
HeldDr Sunil
Dr Sunil
Kumar
Kumar
Del January
Del February
Attended

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
11
9
12
9
12
9
9
10
12
11
9
10
10
10
10
10

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
11
13
11
11
10
11
11
12
11
11
11
10
11
10
11
11
11

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Geography

Paper Title:-

Paper no:

Gr-D

Geography-D

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Economics D
Lectures
Held-9

S NO

1
3
5
8
11
13
14
15
21
22
30
36
37
40
44
48
61
82
88
90
106
109
112
115
121
127
129
133
138
142
143
144
146
147
151

ROLL NO

11/051001
11/051003
11/051006
11/051010
11/051017
11/051020
11/051021
11/051022
11/051030
11/051031
11/051039
11/51045
11/051047
11/051050
11/051055
11/051059
11/051073
11/051103
11/51110
11/051112
11/051132
11/51136
11/051139
11/051142
11/051150
11/051156
11/051158
11/051163
11/051171
11/051176
11/51177
11/051178
11/051181
11/051182
11/051187

NAME

ASHISH BAGCHI
NEHAL SARDANA
ALMIRA JAMAL
PANKAJ KUMAR.
SIDDHARTH NARANG
TRISHA CHOPRA
AMIT KUMAR
BISHES CHETRI
DEBASHISH BISWAS
NAINA MEHTA
GAURAV PRATAP SINGH
JATIN GUTT
PRIYANKA VERMA
AKANKSHA MIDHA
AAKASH HINGORANI
POOJA JAIN
SACHIN KUMAR SAINI
SOMAYA KASOMWO
PRINCE TYAGI
DEEPAK KUMAR
MANGAL SINGH
SUNIL KUMAR
ASHISH BISWAS
ARADHANA CHHABRA
ANKITA GAIROLA
BIPUL BALA
FARNAZ AFTAB SIDDIQUI
PARVEZ MALIK
LOKESH YADAV
MANILA MEHANDIRATTA
PUNEET SINGH
MATEEN PATHAN
ANIKESH GARG
HUMERA RAO
SHAKTIPAL SINGH

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-8
Held-8

Mr Dinesh
Mr Bibek kr
kumar
rajak
January

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
6
6
8
5
6
7
6
0
6
6
5

6/8
0
6
5
6
6
6
6
8
0
0
8
7
6

Mr Dinesh
kumar
February

6/8
0
6
6
7
8
7
8
7
7
0
7
6
6

160
162
165
170
174
175
178
179
180
181
184
185
187
188
190
193
200
202
206
207
208
215
216
217
219
221
224
229

11/051202
11/051206
11/051209
11/051217
11/051221
11/051222
11/051225
11/051226
11/051227
11/51228
11/051231
11/051232
11/51234
11/051235
11/051237
11/051241
11/051252
11/051254
11/51260
11/51261
11/51262
11/051270
11/051271
11/51272
11/051275
11/51277
11/051284
11/051292

RAJA AMMAR
MOHD NISAR
PARTHO SARKAR
ANCHAL KAUR
LAVPREET SINGH
GULSHAN SINGH KALSI
GAURAV MALHOTRA
SATINDER SINGH
GAGANDEEP SINGH
ROHIT
GURJINDER SINGH
NAVPREET SINGH
ROHAN SINGH
BERENDER YADAV
TINKU
VICKY KUMAR GAUTAM
KHUSHI
RAJESH KUMAR MAHAWAR
NAVRUTI OJHA
KAMBEEZ
MURTAZA
VIBHORE SHARMA
YOGESHWAR
SIMRAN KAUR
PRANAV MEHRA
ADITYA KAUL
KARAN BUDHIRAJA
ASHNA KUMARI

6
0
6
0
0
0
0
0
6
6
0
0
6
5
5
6
8
0
8
7
6
0
7
0
7
8
6
5

7
0
5
0
0
0
0
0
8
7
0
0
6
7
5
8
7
0
7
5
7
0
6
0
6
7
0
0

7
0
6
0
0
0
0
0
7
6
0
0
7
7
8
7
7
0
7
7
6
0
7
0
7
6
7
7

Back to Home
Economics
Ec-D

uary/March/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
19
17
19
22
18
20
22
13
0
21
19
17

20
0
17
0
0
0
0
0
21
19
0
0
19
19
18
21
22
0
22
19
19
0
20
0
20
21
13
12

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Political Sci

Paper Title:-

Paper no:

Ps-D

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

11/051001
11/051002
11/051003
11/051004
11/051006
11/051007
11/051009
11/051010
11/051011
11/051013
11/051017
11/051018
11/051020
11/051021
11/051022
11/051023
11/051024
11/051025
11/051026
11/051027
11/051030
11/051031
11/051032
11/051033
11/051034
11/051035
11/051036
11/051037
11/051038
11/051039
11/051040
11/051041
11/051042
11/51043

Political Science-D

NAME

ASHISH BAGCHI
MONTY MONDAL
NEHAL SARDANA
ADITI CHAUHAN
ALMIRA JAMAL
YURNGAM ZIMIK
RAJEEV KUMAR JHA
PANKAJ KUMAR.
SONALI TYAGI
JASMINE NIZAMI
SIDDHARTH NARANG
JASSIMRAN KAUR
TRISHA CHOPRA
AMIT KUMAR
BISHES CHETRI
ANWAR
RAJAT YADAV
ANAND DESHWAL
DEEPAK PANT
PUSHPENDER
DEBASHISH BISWAS
NAINA MEHTA
SAURABH KISHOR
RS WUNGSHUNGMI
MOHIT KUMAR
GAUTAM PRAKASH
VISHAKHA CHAUDHARY
PAWAN KUMAR KUSHWAHA
VARUN
GAURAV PRATAP SINGH
MOHD SHARIQ
MOHD FAIZAN
SHAHZEB
CHUNHUNGBA KHUMBA

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
Held-12
Held-14
Lectures
HeldDr
Mr Vikas
Deepaklal
Tripathi
kujur
January
February
Attended

2
14
3

12
4

10
2
2
11

6
1
10
8

13

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

11/051044
11/51045
11/051047
11/051048
11/051049
11/051050
11/051051
11/051052
11/051053
11/051055
11/051056
11/051057
11/051058
11/051059
11/051060
11/051061
11/051062
11/051063
11/051065
11/051066
11/051067
11/051068
11/051069
11/051070
11/051071
11/051072
11/051073
11/051074
11/051075
11/051078
11/51079
11/051080
11/051081
11/051082
11/051085
11/051087
11/051088
11/051090
11/051091
11/051094
11/051095
11/051096
11/051098
11/051099
11/051100
11/51101
11/051102

NIKITA GUPTA
JATIN GUTT
PRIYANKA VERMA
NEHA
LALITA DEVI
AKANKSHA MIDHA
SOUMEN SAMANTA
PINKI SAMUI
SATYAJIT ROY
AAKASH HINGORANI
KARAN
RIYAZUDDIN
FIROJ ALAM
POOJA JAIN
AMIT PAL
MALA
SONU KUMAR
REKHA
RAHUL JAISWAR
PRIYA RAJ
ANITA PR
MOHD SHAHEER
PINKI
SAURAJ YADAV
NITASHA SHARMA
DANISH KHAN
SACHIN KUMAR SAINI
LALIT SINGH
SHALU KUMARI
SURESH KUMAR
NAMITA SHARMA
GAURAV KUMAR
DAIGONG KAMEI
AJAY KUMAR SOM
VIKAS KUMAR
AKSHAY KUMAR
SOURABH KAPOOR
DOUMUANSIAM
ISHAN BATHLA
KRIPA SHANKAR YADAV
MITHLESH BAISLA
SANJAY KUMAR
MONIKA GUPTA
RADHIKA SARDANA
RUBY
GIMBUING NEWMAI
PUJA BANERJEE

13
9
9
12
12
12
7

12
12

6
11
12

4
12

14
7
11
13
9
2
2
14

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

11/051103
11/051105
11/051106
11/051107
11/51108
11/051109
11/51110
11/051111
11/051112
11/051113
11/051114
11/051117
11/051118
11/051120
11/051121
11/051122
11/051123
11/051124
11/051125
11/051126
11/51127
11/051128
11/051129
11/051131
11/051132
11/051134
11/051135
11/51136
11/051137
11/051138
11/051139
11/051140
11/051141
11/051142
11/051144
11/051145
11/051146
11/051147
11/51148
11/051150
11/051151
11/051152
11/051153
11/051154
11/051155
11/051156
11/051157

SOMAYA KASOMWO
PALLAVI BARUA
AQEEL AHMED
MOHD NAZIM
SUNIL KUMAR
K K MANLUN
PRINCE TYAGI
DEEPAK GARG
DEEPAK KUMAR
ARTI
GAURAV SARKAR
LALIT BISHT
DILNAWAZ KHAN
RAKESH KUMAR
VINOD DAGAR
SUNIL VISHNOI
SHIPRA SHARMA
SHOBHA
RAVI KUMAR
HEISNAM ROMIO SINGH
SUSHANT RAJ
DHARMENDER
LISANUL HAQ
KAMAL
MANGAL SINGH
SONAM
SHAKTIRUPA BHATTACHARYA
SUNIL KUMAR
VINAY KUMAR
ABHISHEK
ASHISH BISWAS
RAHUL BANERJEE
RAMANI KANTA BERA
ARADHANA CHHABRA
NEETU SINGH
RAJ KUMAR
HARSH ROSHAN BHATIA
GAURAV BIDHURI
NIDA KHAN
ANKITA GAIROLA
AAMRA
KALPANA BERA
BHUPESH YADAV
SANTOSH
DEEPAK MEHTO
BIPUL BALA
ADITYA VERMA

4
12
6
4
1
5
13
10
4
10
1
10
8
10
11
6

8
4
13
2

4
6
6

14

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

11/051158
11/051159
11/051161
11/051162
11/051163
11/051164
11/051165
11/051169
11/051170
11/051171
11/051172
11/051173
11/051174
11/051176
11/51177
11/051178
11/51180
11/051181
11/051182
11/051183
11/051184
11/051185
11/051187
11/051188
11/051189
11/051190
11/51191
11/051194
11/051197
11/51199
11/051200
11/051202
11/051203
11/051206
11/051207
11/051208
11/051209
11/051210
11/051211
11/051213
11/051215
11/051217
11/051218
11/051219
11/051220
11/051221
11/051222

FARNAZ AFTAB SIDDIQUI


JATIN KAUSHAL
RAJU
GUNJAN ALISHAH LAL
PARVEZ MALIK
MAMTA
SUBHRO BISWAS
YASMEEN
VINOD KUMAR
LOKESH YADAV
MOUMITA MALLICK
SHEIKH HABIB
FARHEEN FATIMA
MANILA MEHANDIRATTA
PUNEET SINGH
MATEEN PATHAN
SANDEEP KUMAR YADAV
ANIKESH GARG
HUMERA RAO
SAPNA MISHRA
YAHIYA
SONIKA
SHAKTIPAL SINGH
DEEPAK SINGH
DEVASHISH ARORA
SUNITA KUMARI
MOHD SALMAN KHAN
SANA SIDDIQUI
TABISH REHAMAN
AZRA KHATUN
MOHD. NAUSHAD
RAJA AMMAR
ANJALI VISHWAKARMA
MOHD NISAR
AMAN GIRI
DIMPLE SOLANKI
PARTHO SARKAR
LOVEKESH KIROULA
RAZIA FATIMA
AJAY PAL SINGH
NITIN KUMAR
ANCHAL KAUR
SANJAY KUMAR
HARMEET SINGH
HARPREET SINGH
LAVPREET SINGH
GULSHAN SINGH KALSI

14

6
8
2

2
12

14

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

11/051223
11/051224
11/051225
11/051226
11/051227
11/51228
11/051229
11/051230
11/051231
11/051232
11/051233
11/51234
11/051235
11/051236
11/051237
11/051238
11/051239
11/051241
11/051242
11/051243
11/51244
11/051245
11/051250
11/051251
11/051252
11/051253
11/051254
11/051256
11/51257
11/051259
11/51260
11/51261
11/51262
11/051264
11/051265
11/051266
11/051267
11/51268
11/051269
11/051270
11/051271
11/51272
11/051274
11/051275
11/51276
11/51277
11/051278

QUNUT SIDDIQUI
MANISHA
GAURAV MALHOTRA
SATINDER SINGH
GAGANDEEP SINGH
ROHIT
SWATI BHARDWAJ
ZEBA HASAN
GURJINDER SINGH
NAVPREET SINGH
ISHWAR SINGH MEENA
ROHAN SINGH
BERENDER YADAV
JOYDIP DAS
TINKU
MOHIT
PRIYANKA DEEP
VICKY KUMAR GAUTAM
REETIKA GHOSH
MEITHAILUNG GANGMEI
ROHIT
RAHUL RAJOURIA
ASHOK
VIKAS
KHUSHI
VARUN KAYESTH
RAJESH KUMAR MAHAWAR
BHUPINDER SINGH
MOHD AMIR
PRASHANT KUMAR JHA
NAVRUTI OJHA
KAMBEEZ
MURTAZA
AKASH
NAVEEN
PRAVESH
NARENDER KUMAR
PAWAN KUMAR
DEEPAK KUMAR KAROTIYA
VIBHORE SHARMA
YOGESHWAR
SIMRAN KAUR
SIMPLE
PRANAV MEHRA
ATHARV DEV CHAUHAN
ADITYA KAUL
SARVIRNDER SINGH

12

14

10

223
224
225
226
227
228
229
230

11/051281
11/051284
11/051285
11/051287
11/051288
11/051291
11/051292
11/051295

NARENDER SINGH
KARAN BUDHIRAJA
SACHIN BIDHURI
MOHIT RAWAT
PAWAN TOKAS
MANISH
ASHNA KUMARI
VISHNU KUMAR

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Political Sci

Paper Title:-

Paper no:

Ps-MIL

Political Science-Mil

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Philosophy-D
Lectures
Held-8

S NO

ROLL NO

NAME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

11/051037
11/051034
11/051040
11/051048
11/051049
11/051050
11/51101
11/051120
11/051126
11/051135
11/051153
11/051162
11/051182
11/051194
11/051208
11/051229
11/051260
11/051269
11/51276

PAWAN KUMAR KUSHWAHA


MOHIT
MOHD SHARIQ
NEHA (W)
LALITA DEVI (W)
AKANKSHA MIDHA (W)
GIMBUING NEWMAI
RAKESH KUMAR
HEISNAM ROMIO SINGH
SHAKTIRUPA BHATTACHARYA (W)
BHUPESH YADAV
GUNJAN ALISHAH LAL (W)
HUMERA RAO (W)
SANA SIDDIQUI (W)
DIMPLE SOLANKI (W)
SWATI BHARDWAJ (W)
NAVRUTI OJHA
DEEPAK KUMAR KAROTIYA
ATHARV DEV CHAUHAN

Dr Seema
Bose
January

4
3
7
2
3
6
0
0
8
0
5
3
4
8
3
2
5
3
3

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-11
Held-13
Dr Seema
Bose
February

7
4
7
5
4
11
0
0
11
0
5
5
6
11
6
2
7
10
6

Dr Seema
Bose
March

4
8
10
10
7
10
0
0
9
0
8
10
8
13
11
7
9
10
7

Back to Home
Philosophy
Ph-D

h/April-2012
Total
Lectures
Held-19

Attended

15
15
24
17
14
27
0
0
28
0
18
18
18
32
20
11
21
23
16

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Philosophy

Paper Title:-

Paper no:

Ph-MIL

Philosophy-MIL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

History

Paper Title:-

Paper no:

Hs-I D

History-I D

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

History

Paper Title:-

Paper no:

Hs-II MIL

History-II MIL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

History

Paper Title:-

Paper no:

Hs-I MIL

History-I MIL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Urdu-D
Lectures
Held-17

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11/051023
11/051041
11/051042
11/051068
11/051106
11/051107
11/051118
11/051129
11/51148
11/051174
11/051178
11/51191
11/051200
11/051206
11/051211
11/051223
11/051230

NAME

ANWAR
MOHD FAIZAN
SHAHZEB
MOHD SHAHEER
AQEEL AHMED
MOHD NAZIM
DILNAWAZ KHAN
LISANUL HAQ
NIDA KHAN (W)
FARHEEN FATIMA (W)
MATEEN PATHAN
MOHD SALMAN KHAN
MOHD. NAUSHAD
MOHD NISAR
RAZIA FATIMA (W)
QUNUT SIDDIQUI (W)
ZEBA HASAN (W)

Dr Maula
Baksh
January

16
0
14
10
14
14
0
14
10
12
14
8
12
11
17
13
15

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-9
Held-9
Dr Maula
Baksh
February

Dr Maula
Baksh
March

8
0
7
2
5
7
0
7
4
8
6
3
6
6
8
9
6

8
0
8
0
8
8
0
8
8
9
9
7
6
8
9
9
9

Back to Home
Urdu
Ur-D

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

32
0
29
12
27
29
0
29
22
29
29
18
24
25
34
31
30

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Urdu-B
Lectures
Held-17

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ROLL NO

11/051006
11/051023
11/051040
11/51148
11/051158
11/051178
11/51191
11/051202
11/51257

NAME

ALMIRA JAMAL (W)


ANWAR
MOHD SHARIQ
NIDA KHAN (W)
FARNAZ AFTAB SIDDIQUI (W)
MATEEN PATHAN
MOHD SALMAN KHAN
RAJA AMMAR
MOHD AMIR

Dr Abu
Zahir
Rabbani
January

17
16
13
9
15
15
5
15
16

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-12
Held-12
Dr Abu Zahir
Rabbani

Dr Abu Zahir
Rabbani

February

March

10
10
9
6
10
11
4
11
11

10
10
8
9
9
8
4
8
9

Back to Home
Urdu
Ur-B

h/April-2012
Total
Lectures
Held-29
Attended

37
36
30
24
34
34
13
34
36

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Urdu-A
Lectures
Held-17

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ROLL NO

11/051041
11/051042
11/051068
11/051106
11/051107
11/051118
11/051129
11/051174
11/051200
11/051206
11/051211
11/051223
11/051230
11/51261
11/51262

NAME

MOHD FAIZAN
SHAHZEB
MOHD SHAHEER
AQEEL AHMED
MOHD NAZIM
DILNAWAZ KHAN
LISANUL HAQ
FARHEEN FATIMA (W)
MOHD. NAUSHAD
MOHD NISAR
RAZIA FATIMA (W)
QUNUT SIDDIQUI (W)
ZEBA HASAN (W)
KAMBEEZ
MURTAZA

Dr Abu
Zahir
Rabbani
January

0
12
6
14
15
0
12
15
6
10
16
13
15
15
16

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-11
Held-12
Dr Abu Zahir
Rabbani

Dr Abu Zahir
Rabbani

February

March

0
8
0
9
9
0
10
7
8
9
11
10
8
7
9

0
9
0
10
11
0
9
9
5
7
12
12
12
7
8

Back to Home
Urdu
Ur-A

h/April-2012
Total
Lectures
Held-28
Attended

0
29
6
33
35
0
31
31
19
26
39
35
35
29
33

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Sanskrit D
Lectures
Held-

S NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11/051025
11/051038
11/051067
11/051100
11/051113
11/051131
11/051134
11/051144
11/051189
11/051190
11/051236
11/051274

ANAND DESHWAL
VARUN
ANITA PR (W)
RUBY (W)
ARTI (W)
KAMAL
SONAM (W)
NEETU SINGH (W)
DEVASHISH ARORA
SUNITA KUMARI (W)
JOYDIP DAS
SIMPLE (W)

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-14
Held-11
Dr Kakoli Roy
February

6
7
13
14
13
7
13
14
10
14
11
10

Dr Kakoli Roy
March

9
6
10
11
11
8
9
11
8
11
9
8

Back to Home
Sanskrit
Sk-D

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Sanskrit L
Lectures
Held-

S NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

11/051025
11/051067
11/051100
11/051113
11/051128
11/051131
11/051134
11/051144
11/051156
11/051184
11/051189
11/051190
11/051203

ANAND DESHWAL
ANITA PR (W)
RUBY (W)
ARTI (W)
DHARMENDER
KAMAL
SONAM (W)
NEETU SINGH (W)
BIPUL BALA (W)
YAHIYA
DEVASHISH ARORA
SUNITA KUMARI (W)
ANJALI VISHWAKARMA (W)

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-12
Held-11
Dr kakoli Roy
February

4
11
12
12
7
6
12
12
8
0
8
12
12

Dr kakoli Roy
March

8
11
11
11
2
7
9
11
3
1
8
11
11

Back to Home
Sanskrit
Sk-L

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi-O
Lectures
Held-19

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ROLL NO

11/051080
11/51199
11/051221
11/051225
11/051226
11/051231
11/051232
11/51272
11/051278

NAME

GAURAV KUMAR
AZRA KHATUN (W)
LAVPREET SINGH
GAURAV MALHOTRA
SATINDER SINGH
GURJINDER SINGH
NAVPREET SINGH
SIMRAN KAUR (W)
SARVIRNDER SINGH

Dr
Kamaljeet
Singh
January

18
17
17
0
16
18
15
17
16

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-17
Held-13
Dr Kamaljeet
Singh

Dr Kamaljeet
Singh

February

March

15
16
15
0
14
15
15
16
15

13
12
11
0
11
12
10
12
11

Back to Home
Punjabi
Pn-O

h/April-2012
Total
Lectures
Held-36
Attended

46
45
43
0
41
45
40
45
42

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi-C
Lectures
Held-16

S NO

1
2
3
4

ROLL NO

11/051217
11/051219
11/51220
11/51222

NAME

ANCHAL KAUR
HARMEET SINGH
HARPREET SINGH
GULSHAN SINGH KALSI

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-14
Held-14

Dr Ravinder Dr Ravinder
singh
singh

Dr Ravinder
singh

January

February

March

11
12
10
10

9
12
13
12

12
14
13
11

Back to Home
Punjabi
Pn-C

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

32
38
36
33

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi-A
Lectures
Held-19

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ROLL NO

11/051018
11/051080
11/051151
11/51177
11/051187
11/51199
11/051217
11/051219
11/051220
11/051221
11/051222
11/051225
11/051226
11/051227
11/051231
11/051232
11/51272
11/051278
11/051292

NAME

JASSIMRAN KAUR (W)


GAURAV KUMAR
AAMRA (W)
PUNEET SINGH
SHAKTIPAL SINGH
AZRA KHATUN (W)
ANCHAL KAUR (W)
HARMEET SINGH
HARPREET SINGH
LAVPREET SINGH
GULSHAN SINGH KALSI
GAURAV MALHOTRA
SATINDER SINGH
GAGANDEEP SINGH
GURJINDER SINGH
NAVPREET SINGH
SIMRAN KAUR (W)
SARVIRNDER SINGH
ASHNA KUMARI (W)

Dr
Kamaljeet
Singh
January

15
18
16
14
15
17
18
16
18
17
16
0
15
15
18
16
17
18
16

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-16
Held-13
Dr Kamaljeet
Singh

Dr Kamaljeet
Singh

February

March

14
14
13
14
14
15
11
13
14
15
13
0
14
14
14
12
15
13
13

11
13
10
10
11
12
11
11
12
11
11
0
11
11
12
10
12
11
11

Back to Home
Punjabi
Pn-A

h/April-2012
Total
Lectures
Held-34
Attended

40
45
39
38
40
44
40
40
44
43
40
0
40
40
44
38
44
42
40

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELH


Name of Course: BA (Pro) II Semester
Paper Title:-

Hindi-D

January/Fe

S NO

ROLL NO

NAME

Lectures
Held-5

Lectures
Held-7

Mr Sunil
kumar

Ms
Samiksha
Thakur
January

Del Attended

35 11/051044 NIKITA GUPTA


76 11/051096 SANJAY KUMAR
161 11/051203 ANJALI VISHWAKARMA

5
5
5

3
3
5

Del
7
7
7

Februar

Attended
4
6
7

Del

4
4
4

COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:-

Hindi

Paper no:

Hn-D

Lectures
Held-4

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-8

Mr Sunil kumar

Ms Samiksha
Thakur

February

Attended
4
2
3

Del
8
8
8

Attended
6
6
7

Del
7
7
7

Lectures
Held-7

Lectures
Held-6

Ms
Samiksha
Thakur
March

Mr Sunil
kumar

Attended
6
7
6

Del
6
6
6

Attended
5
5
4

Total
Lectures
Held-

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester
Paper Title:-

Hindi-C
Lectures
Held-4

S NO

ROLL NO

NAME

Dr Manju Jain

Mr Birender
kumar
January

Del
10 11/051013 JASMINE NIZAMI
221 11/51277 ADITYA KAUL

Lectures
Held-8

4
4

Attended
4
0

Del
8
8

Attended
8
8

January/February/March/A
Lectures
Held-4
Dr Manju Jain
February

Del
4
4

ODI ROAD: NEW DELHI

Back to Home

Department:-

Hindi

Paper no:

Hn-C

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-4
Held-8
Dr Manju Jain

Mr Birendra Kumar

February

Attended
4
0

Del
8
8

Attended
6
6

Lectures
Held-8
Mr Birendra
kumar
March

Del
8
8

Attended
8
8

Total
Lectures
Held-

k to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Hindi-B
Lectures
Held-16

S NO

ROLL NO

NAME

Dr Sadhna
Nigam

Dr Sadhna
Nigam

January

February

Del Attended

2
3
11
13
22
27
36
37
40
44
48
61
65
73
77
78
90
108
110
115
121
124
126
132
142
146
147
156
157
181
182
187
191

11/051002
11/051003
11/051017
11/051020
11/051031
11/051036
11/51045
11/051047
11/051050
11/051055
11/051059
11/051073
11/51079
11/051091
11/051098
11/051099
11/051112
11/051135
11/051137
11/051142
11/051150
11/051153
11/051155
11/051162
11/051176
11/051181
11/051182
11/051194
11/051197
11/51228
11/051229
11/51234
11/051238

MONTY MONDAL
NEHAL SARDANA
SIDDHARTH NARANG
TRISHA CHOPRA
NAINA MEHTA
VISHAKHA CHAUDHARY
JATIN GUTT
PRIYANKA VERMA
AKANKSHA MIDHA
AAKASH HINGORANI
POOJA JAIN
SACHIN KUMAR SAINI
NAMITA SHARMA
ISHAN BATHLA
MONIKA GUPTA
RADHIKA SARDANA
DEEPAK KUMAR
SHAKTIRUPA BHATTACHARYA
VINAY KUMAR
ARADHANA CHHABRA
ANKITA GAIROLA
BHUPESH YADAV
DEEPAK MEHTO
GUNJAN ALISHAH LAL
MANILA MEHANDIRATTA
ANIKESH GARG
HUMERA RAO
SANA SIDDIQUI
TABISH REHAMAN
ROHIT
SWATI BHARDWAJ
ROHAN SINGH
MOHIT

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-14

12
4
15
14
14
7
4
10
14
12
14
12
16
7
16
7
11
3
11
13
11
11
7
9
11
11
9
13
3
11
7
9
9

Del Attended
14
7
14
4
14
12
14
13
14
13
14
10
14
6
14
10
14
12
14
11
14
12
14
12
14
13
14
6
14
13
14
7
14
5
14
2
14
10
14
13
14
8
14
8
14
3
14
7
14
9
14
9
14
9
14
10
14
0
14
10
14
6
14
10
14
7

Del
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

206
214
215
216
219
220
224

11/51260
11/051269
11/051270
11/051271
11/051275
11/51276
11/051284

NAVRUTI OJHA
DEEPAK KUMAR KAROTIYA
VIBHORE SHARMA
YOGESHWAR
PRANAV MEHRA
ATHARV DEV CHAUHAN
KARAN BUDHIRAJA

16
16
16
16
16
16
16

11
3
2
3
6
2
10

14
14
14
14
14
14
14

10
6
2
5
9
0
9

12
12
12
12
12
12
12

HI

Back to Home
Hindi
Hn-B

ebruary/March/April-2012
Lectures
Held-12

Total
Lectures
Held-

Dr Sadhna
Nigam
March

Attended
2
5
11
10
10
3
1
7
11
8
10
6
10
5
11
5
5
0
8
10
8
8
0
11
10
9
10
10
0
9
1
6
8

Attended

9
6
3
6
8
2
8

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Hindi

Paper Title:-

Paper no:

Hn-A

Hindi-A

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Bengali-D
Lectures
Held-4

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

11/051001
11/051030
11/051051
11/051052
11/051053
11/051102
11/051105
11/051114
11/051139
11/051140
11/051141
11/051152
11/051165
11/051172
11/051173
11/051183
11/051236
11/051242
11/051273

NAME

ASHISH BAGCHI
DEBASHISH BISWAS
SOUMEN SAMANTA
PINKI SAMUI (W)
SATYAJIT ROY
PUJA BANERJEE (W)
PALLAVI BARUA (W)
GAURAV SARKAR
ASHISH BISWAS
RAHUL BANERJEE
RAMANI KANTA BERA
KALPANA BERA (W)
SUBHRO BISWAS
MOUMITA MALLICK (W)
SHEIKH HABIB
SAPNA MISHRA (W)
JOYDIP DAS
REETIKA GHOSH (W)
SHALINI SHOME (W)

Dr Anusree
ghosh
January

0
2
2
2
1
4
4
0
2
2
2
4
0
4
1
0
0
0
0

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-7
Held-6
Dr Anusree
ghosh
February

7
6
6
6
3
7
7
0
6
5
6
7
5
7
5
5
1
2
0

Dr Anusree
ghosh
March

6
6
6
6
6
6
6
1
5
6
6
6
4
6
5
3
6
3
0

Back to Home
Bengali
Ben-D

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

13
14
14
14
10
17
17
1
13
13
14
17
9
17
11
8
7
5
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Bengali-C
Lectures
Held-5

S NO

ROLL NO

NAME

1
2

11/051173 SHEIKH HABIB


11/051209 PARTHO SARKAR

Dr Anusree
Ghosh
January

4
3

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-7
Held-6
Dr Anusree
Ghosh
February

6
6

Dr Anusree
Ghosh
March

4
4

Back to Home
Bengali
Ben-C

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

14
13

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Bengali-B
Lectures
Held-6

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6

11/051051
11/051053
11/051140
11/051141
11/051165
11/051273

NAME

SOUMEN SAMANTA
SATYAJIT ROY
RAHUL BANERJEE
RAMANI KANTA BERA
SUBHRO BISWAS
SHALINI SHOME (W)

Dr Anusree
ghosh
January

3
3
6
6
2
0

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-4
Held-4
Dr Anusree
ghosh
February

4
2
3
3
3
0

Dr Anusree
ghosh
March

4
4
4
4
3
0

Back to Home
Bengali
Ben-B

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

11
9
13
13
8
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Bengali-A
Lectures
Held-5

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11/051001
11/051030
11/051052
11/051102
11/051105
11/051114
11/051139
11/051152
11/051172
11/051183
11/051236
11/051242

NAME

ASHISH BAGCHI
DEBASHISH BISWAS
PINKI SAMUI (W)
PUJA BANERJEE (W)
PALLAVI BARUA (W)
GAURAV SARKAR
ASHISH BISWAS
KALPANA BERA (W)
MOUMITA MALLICK (W)
SAPNA MISHRA (W)
JOYDIP DAS
REETIKA GHOSH (W)

Dr Anusree
ghosh
January

4
4
2
4
4
0
4
4
4
2
0
1

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-7
Held-5
Dr Anusree
ghosh
February

7
6
7
7
7
2
6
7
7
5
1
5

Dr Anusree
ghosh
March

5
5
5
5
5
2
4
5
5
4
5
4

Back to Home
Bengali
Ben-A

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

16
15
14
16
16
4
14
16
16
11
6
10

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

English

Paper Title:-

Paper no:

Eng-D

English-D

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

English

Paper Title:-

Paper no:

Eng-C

English-C

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

29
50
51
62
63
64
79
91
98
103
116
136
145
168
169
189
193
196
198
210
211
212
213
218
227
228

ROLL NO

11/051038
11/051061
11/051062
11/051074
11/051075
11/051078
11/051100
11/051113
11/051123
11/051128
11/051144
11/051169
11/51180
11/051213
11/051215
11/051236
11/051241
11/51244
11/051250
11/051265
11/051266
11/051267
11/51268
11/051274
11/051288
11/051291

English-B

NAME

VARUN
MALA
SONU KUMAR
LALIT SINGH
SHALU KUMARI
SURESH KUMAR
RUBY
ARTI
SHIPRA SHARMA
DHARMENDER
NEETU SINGH
YASMEEN
SANDEEP KUMAR YADAV
AJAY PAL SINGH
NITIN KUMAR
JOYDIP DAS
VICKY KUMAR GAUTAM
ROHIT
ASHOK
NAVEEN
PRAVESH
NARENDER KUMAR
PAWAN KUMAR
SIMPLE
PAWAN TOKAS
MANISH

Lectures
Held-7

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-13
Held-

Ms
Darshana

Dr Deepa
Mathur

5
3

0
13
13
12
13
13
13
13
1
10
13
13
0
11
13
0
13
7
13
13
0
0
0
13
0
9

Back to Home
English
Eng-B

uary/March/April-2012
Total
Lectures
Held-

0
13
18
12
13
13
13
13
1
10
13
16
0
11
13
0
13
7
18
16
0
0
0
18
0
9

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

English-A
Lectures
Held-15

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

11/051001
11/051002
11/051003
11/051004
11/051006
11/051007
11/051009
11/051010
11/051011
11/051013
11/051017
11/051018
11/051020
11/051021
11/051022
11/051023
11/051024
11/051025
11/051026
11/051027
11/051030
11/051031
11/051032
11/051033
11/051034
11/051035
11/051036
11/051037
11/051038
11/051039
11/051040
11/051041
11/051042
11/051043
11/051044

NAME

ASHISH BAGCHI
MONTY MONDAL
NEHAL SARDANA
ADITI CHAUHAN
ALMIRA JAMAL
YURNGAM ZIMIK
RAJEEV KUMAR JHA
PANKAJ KUMAR.
SONALI TYAGI
JASMINE NIZAMI
SIDDHARTH NARANG
JASSIMRAN KAUR
TRISHA CHOPRA
AMIT KUMAR
BISHES CHETRI
ANWAR
RAJAT YADAV
ANAND DESHWAL
DEEPAK PANT
PUSHPENDER
DEBASHISH BISWAS
NAINA MEHTA
SAURABH KISHOR
RS WUNGSHUNGMI
MOHIT KUMAR
GAUTAM PRAKASH
VISHAKHA CHAUDHARY
PAWAN KUMAR KUSHWAHA
VARUN
GAURAV PRATAP SINGH
MOHD SHARIQ
MOHD FAIZAN
SHAHZEB
CHUNHUNGBA KHUMBA
NIKITA GUPTA

Dr Deepa
Mathur
Sec January

A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
A
B
B
B
A
B
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
A
A
B
A

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-1
Dr Vipin singh
Chauha
February
Del

11
0
13
10
10
10
0

14
13
11
14
12
0
14
0
14
13
0
11
15
15
13
12
10

15

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

11/051045
11/051047
11/051048
11/051049
11/051050
11/051051
11/051052
11/051053
11/051055
11/051056
11/051057
11/051058
11/051059
11/051060
11/051061
11/051062
11/051063
11/051065
11/051066
11/051067
11/051068
11/051069
11/051070
11/051071
11/051072
11/051073
11/051074
11/051075
11/051078
11/051079
11/051080
11/051081
11/051082
11/051085
11/051087
11/051088
11/051090
11/051091
11/051094
11/051095
11/051096
11/051098
11/051099
11/051100
11/051101
11/051102
11/051103

JATIN GUTT
PRIYANKA VERMA
NEHA
LALITA DEVI
AKANKSHA MIDHA
SOUMEN SAMANTA
PINKI SAMUI
SATYAJIT ROY
AAKASH HINGORANI
KARAN
RIYAZUDDIN
FIROJ ALAM
POOJA JAIN
AMIT PAL
MALA
SONU KUMAR
REKHA
RAHUL JAISWAR
PRIYA RAJ
ANITA PR
MOHD SHAHEER
PINKI
SAURAJ YADAV
NITASHA SHARMA
DANISH KHAN
SACHIN KUMAR SAINI
LALIT SINGH
SHALU KUMARI
SURESH KUMAR
NAMITA SHARMA
GAURAV KUMAR
DAIGONG KAMEI
AJAY KUMAR SOM
VIKAS KUMAR
AKSHAY KUMAR
SOURABH KAPOOR
DOUMUANSIAM
ISHAN BATHLA
KRIPA SHANKAR YADAV
MITHLESH BAISLA
SANJAY KUMAR
MONIKA GUPTA
RADHIKA SARDANA
RUBY
GIMBUING NEWMAI
PUJA BANERJEE
SOMAYA KASOMWO

B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
A
B
A
B

0
10
13
11
11

12
14
9
9
12
11

12
13
8

12
14
13

10
10
15
15
8
13
11
15
15
8

10
8

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

11/051105
11/051106
11/051107
11/051108
11/051109
11/051110
11/051111
11/051112
11/051113
11/051114
11/051117
11/051118
11/051120
11/051121
11/051122
11/051123
11/051124
11/051125
11/051126
11/051127
11/051128
11/051129
11/051131
11/051132
11/051134
11/051135
11/051136
11/051137
11/051138
11/051139
11/051140
11/051141
11/051142
11/051144
11/051145
11/051146
11/051147
11/051148
11/051150
11/051151
11/051152
11/051153
11/051154
11/051155
11/051156
11/051157
11/051158

PALLAVI BARUA
AQEEL AHMED
MOHD NAZIM
SUNIL KUMAR
K K MANLUN
PRINCE TYAGI
DEEPAK GARG
DEEPAK KUMAR
ARTI
GAURAV SARKAR
LALIT BISHT
DILNAWAZ KHAN
RAKESH KUMAR
VINOD DAGAR
SUNIL VISHNOI
SHIPRA SHARMA
SHOBHA
RAVI KUMAR
HEISNAM ROMIO SINGH
SUSHANT RAJ
DHARMENDER
LISANUL HAQ
KAMAL
MANGAL SINGH
SONAM
SHAKTIRUPA BHATTACHARYA
SUNIL KUMAR
VINAY KUMAR
ABHISHEK
ASHISH BISWAS
RAHUL BANERJEE
RAMANI KANTA BERA
ARADHANA CHHABRA
NEETU SINGH
RAJ KUMAR
HARSH ROSHAN BHATIA
GAURAV BIDHURI
NIDA KHAN
ANKITA GAIROLA
AAMRA
KALPANA BERA
BHUPESH YADAV
SANTOSH
DEEPAK MEHTO
BIPUL BALA
ADITYA VERMA
FARNAZ AFTAB SIDDIQUI

A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
B
A
B
A
B
B
B
B
A
A
B
A
A
B
A
C
C
C
C
A
A
A
C
A
C
C
C
A
C
C
A
C
C
C
C
C
C

10
8
8
15

14
0
9
14
12

11
0
8
11
15

14
14
14
14

12

14

13
13
14

14
14
14

12
8

14
14

11
15
8
12
3
11

14
14
14
14
14
14

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

11/051159
11/051161
11/051162
11/051163
11/051164
11/051165
11/051169
11/051170
11/051171
11/051172
11/051173
11/051174
11/051176
11/051177
11/051178
11/051180
11/051181
11/051182
11/051183
11/051184
11/051185
11/051187
11/051188
11/051189
11/051190
11/051191
11/051194
11/051197
11/051199
11/051200
11/051202
11/051203
11/051206
11/051207
11/051208
11/051209
11/051210
11/051211
11/051213
11/051215
11/051217
11/051218
11/051219
11/051220
11/051221
11/051222
11/051223

JATIN KAUSHAL
RAJU
GUNJAN ALISHAH LAL
PARVEZ MALIK
MAMTA
SUBHRO BISWAS
YASMEEN
VINOD KUMAR
LOKESH YADAV
MOUMITA MALLICK
SHEIKH HABIB
FARHEEN FATIMA
MANILA MEHANDIRATTA
PUNEET SINGH
MATEEN PATHAN
SANDEEP KUMAR YADAV
ANIKESH GARG
HUMERA RAO
SAPNA MISHRA
YAHIYA
SONIKA
SHAKTIPAL SINGH
DEEPAK SINGH
DEVASHISH ARORA
SUNITA KUMARI
MOHD SALMAN KHAN
SANA SIDDIQUI
TABISH REHAMAN
AZRA KHATUN
MOHD. NAUSHAD
RAJA AMMAR
ANJALI VISHWAKARMA
MOHD NISAR
AMAN GIRI
DIMPLE SOLANKI
PARTHO SARKAR
LOVEKESH KIROULA
RAZIA FATIMA
AJAY PAL SINGH
NITIN KUMAR
ANCHAL KAUR
SANJAY KUMAR
HARMEET SINGH
HARPREET SINGH
LAVPREET SINGH
GULSHAN SINGH KALSI
QUNUT SIDDIQUI

C
C
C
C
C
A
C
C
C
A
A
A
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
A
A
A
C
A
A
A
C
A
A
C
C
C
C
A
C
C
A
C
A
A
A
A
A

9
15
8
10
15

14
14
14
14
14

15
11

14
14
14

9
0

14
14

9
12

14
14
14

0
0
0
10

14
14
14
14

14

14

10

14

15
7
13
9

14
14
14
14
14
14

14

14

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

11/051224
11/051225
11/051226
11/051227
11/051228
11/051229
11/051230
11/051231
11/051232
11/051233
11/051234
11/051235
11/051236
11/051237
11/051238
11/051239
11/051241
11/051242
11/051243
11/051244
11/051245
11/051250
11/051251
11/051252
11/051253
11/051254
11/051256
11/051257
11/051259
11/051260
11/051261
11/051262
11/051264
11/051265
11/051266
11/051267
11/051268
11/051269
11/051270
11/051271
11/051272
11/051274
11/051275
11/051276
11/051277
11/051278
11/051281

MANISHA
GAURAV MALHOTRA
SATINDER SINGH
GAGANDEEP SINGH
ROHIT
SWATI BHARDWAJ
ZEBA HASAN
GURJINDER SINGH
NAVPREET SINGH
ISHWAR SINGH MEENA
ROHAN SINGH
BERENDER YADAV
JOYDIP DAS
TINKU
MOHIT
PRIYANKA DEEP
VICKY KUMAR GAUTAM
REETIKA GHOSH
MEITHAILUNG GANGMEI
ROHIT
RAHUL RAJOURIA
ASHOK
VIKAS
KHUSHI
VARUN KAYESTH
RAJESH KUMAR MAHAWAR
BHUPINDER SINGH
MOHD AMIR
PRASHANT KUMAR JHA
NAVRUTI OJHA
KAMBEEZ
MURTAZA
AKASH
NAVEEN
PRAVESH
NARENDER KUMAR
PAWAN KUMAR
DEEPAK KUMAR KAROTIYA
VIBHORE SHARMA
YOGESHWAR
SIMRAN KAUR
SIMPLE
PRANAV MEHRA
ATHARV DEV CHAUHAN
ADITYA KAUL
SARVIRNDER SINGH
NARENDER SINGH

C
A
A
C
C
A
A
A
A
C
C
C
A
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C

14

14

0
13

14
14

9
15
9

14
14
14

12
13
13

14
14
14
14

12

13
8
11

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
0
15
8
14

14
14
14
14
14

15
14
14
11
0
14
11
11
11
11
11
12

224
225
226
227
228
229
230

11/051284
11/051285
11/051287
11/051288
11/051291
11/051292
11/051295

KARAN BUDHIRAJA
SACHIN BIDHURI
MOHIT RAWAT
PAWAN TOKAS
MANISH
ASHNA KUMARI
VISHNU KUMAR

C
C
C
C
C
C
C

0
0
11

9
13

14
14
14
14
14
14
14

Back to Home
English
Eng-A

bruary/March/April-2012
Lectures
Held-14

Total
Lectures
Held-

Dr Vipin singh
Chauha
March
Attended

10
0
14
10
10
11
10

11
14
10
11
13
14
11
14
13
0
10
14
11
13
14
13

14

0
21
0
27
20
20
21
10
0
0
25
0
27
21
25
0
25
0
14
25
0
28
26
0
21
29
26
26
0
26
23
0
0
29
0

0
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14

14
14
14

14
14
14

11
14
14
14
14
14
11
14
14
14

13
14

0
24
27
25
25
0
0
0
26
28
23
23
26
25
0
0
26
27
22
0
0
26
28
27
0
0
0
0
0
0
0
21
24
29
29
22
27
22
29
29
0
22
0
0
23
0
22

14
14
14
14

0
0
14
14
14

14

0
0
0
24
22
22
29
0
0
0
14
0
0
0
23
0
28
26
0
0
0
0
0
25
0

0
10
14
10
0
0
0
14
0
14
14
14
0
14
13
0
13
14
13
13
0
14

13
13
14
10
14
0
13
13
0
0
0
14
0
0
14
14
0
0
0
0
13
0
0
0
14
0
0
0
14
0
0
14
14
10
14
0

0
14
0
0
0
0
0

14
0
0
0
13
0
0
0
0
14
14
13
0
13
14
14
0
13
13
13
14
14
0
14
14
14
14
14
14
10

14
10
10
0
0
10
10
14
0
9

14
0
14

14
14

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Sanskrit

Paper Title:-

Paper no:

Sk-D

Sanskrit-D

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Globlazation
Lectures
Held-15

S NO

ROLL NO

NAME

Mr Amit
Girdhawal
January
Del Attended

4
9
38
39
65
95
130

09/081005
09/081011
09/081064
09/081066
09/081108
09/81168
09/081236

ASHISH SHARMA
15
MANPREET SINGH ARORA
15
ADNAN AHMED KHAN
15
SUMIT LOHIA
15
AEJAZ AHMAD ANSARI
15
MOHAMMAD KAWISH IFTEKHAR ANSARI
15
MOHAMMAD NAWID
15

14
14
13
0
14
14
0

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-15
Mr Amit
Girdhawal
February

Del Attended
15
15
15
14
15
15
15
0
15
14
15
14
15
0

Del
12
12
12
12
12
12
12

Back to Home
Economics
GL

bruary/March/April-2012
Lectures
Held-12

Total
Lectures
Held-

Mr Amit
Girdhawal
March

Attended
12
12
12
0
11
11
0

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Basic Stat
Lectures
Held-21

S NO

ROLL NO

1 09/81151
2 09/81203
3 09/81204

NAME

PRAVEEN KUMAR JAISWAL


SEEMA KUMARI (W)
HAUMAILA (W)

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-17
Held-15

Ms Ritu
January

Ms Ritu
February

12
21
15

7
17
10

Ms Ritu
March

10
15
13

Back to Home
Commerce
Basic Stat

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

29
53
38

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Disaster Management
Lectures
Held-

S NO

ROLL NO

NAME

Ms P A
Chuimeila
January
Del Attended

25
31
39
49
53
57
79
100
143

09/81040
09/81047
09/081066
09/81086
09/081092
09/081096
09/081129
09/81184
09/081256

HONREINGAM RAMSHANG MAKAN


JS DELECSON
SUMIT LOHIA
MOHD. JUNAID
JASPAL SINGH
ABDUL MALIK
FOZIA
SUMIT SINGH
NK WUNGRAMTON

January/February/March/April-2012
Lectures
HeldMs P A
Chuimeila
February

Del Attended
0
11
4
8
1
2
2
9
4

Del

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Back to Home
DM

ruary/March/April-2012
Lectures
Held-9

Total
Lectures
Held-

Ms P A
Chuimeila
Attended

0
9
6
9
5
4
4
5
6

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Volentry organization

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-

Lectures
Held-14
S NO

ROLL NO

Dr Sudhir Singh

NAME

January
Del Attended

11
12
14
16
20
24
26
30
35
37
42
43
52
60
62
66
77
81
82
84
87
90
91
97
102
103
104
110
114
119
121
128
129
134
147

09/081016
09/81020
09/081023
09/081031
09/81035
09/81039
09/081042
09/081046
09/081053
09/81062
09/81071
09/081073
09/081091
09/081100
09/81103
09/81109
09/81123
09/81134
09/081140
09/81143
09/081146
09/081155
09/081157
09/081173
09/81187
09/81188
09/81189
09/81197
09/81202
09/81211
09/81214
09/81231
09/81235
09/081243
09/081260

ARUN KUMAR RAWAT


MOHD. SHAKIR
JITENDRA KUMAR
MRINAL MAL
REEMA RANI
ABDUL MALIK
ANITA KHATRI
POOJA DAS
PARRINITA MAJHI
PRIYANKA BHARGAVA
RAHUL DUTTA
MAMTA MAL
LAV
KONIKA ROY
BRIJESH KUMAR
PRIYA GUPTA
KAMAL KUMAR KAIN
RAHUL CHOUDHARY
SUMIT KANOJIA
DEEPIKA SHARMA
PRIYANKA NAGPAL
TANZEEN AFRIN BEGUM
SHRIKANT
AKRAM PARWEZ
MOHD JAVED
ISRAIL
IRFAN SAIFI
RAVI VEDI
RAKHI MANDAL
SIDDHARTH TOKAS
GUDDU KUMAR
TANYA PRAKASH
SOMA SINHA
NARESH KUMAR
PANCHAM ATTRI

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
8
12
7
8
6
11
5
7
8
13
10
0
2
10
4
1
8
11
2
6
8
6
8
6
10
1
8
4
6
3
0
5
7

February
Del Attended

Del

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Back to Home
VO

ruary/March/April-2012
Lectures
Held-9

Total
Lectures
Held-

Dr Sudhir Singh
March
Attended

9
8
8
8
9
8
7
9
6
6
9
9
9
0
6
8
4
0
8
8
5
9
9
4
8
8
7
8
9
5
6
8
0
6
7

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Mass Communication-English
Lectures
Held-2

S NO

17
28
29
40
44
51
56
60
61
68
78
83
85
92
94
98
129
133
144

ROLL NO

09/81032
09/081044
09/81045
09/081069
09/081075
09/081089
09/081095
09/081100
09/081101
09/081111
09/081128
09/81141
09/081144
09/081162
09/081166
09/081175
09/81235
09/081241
09/81257

NAME

HIMMAT SINGH KHER


NAVEEN KUMAR VERMA
BANDANA MAITY
MANTESHWAR SINGH
RUBI CHAUDHARY
PHALGUNI SHARMA
ANURADHA JHA
KONIKA ROY
SURBHI ACHARYA
MEHWASH AHMED
YAMINI RAWAL
NEELIMA BISHT
SAURAV MISHRA
PAWANPREET KAUR
GAGANDEEP SINGH
MENKA S BHANDARI
SOMA SINHA
MOHAMMAD DANISH
REISANGMI JEFRBY JMANG

Dr Sapna
Dogra
January

0
0
1
0
1
2
1
0
2
0
1
2
0
0
2
0
2
2
0

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-8
Dr Sapna
Dogra
February

0
0
3
0
2
7
4
1
6
1
6
6
1
7
7
0
6
7
3

Back to Home
English
Mc-E

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

0
0
4
0
3
9
5
1
8
1
7
8
1
7
9
0
8
9
3

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Hindi

Paper Title:-

Paper no:

Mc-H

Mass Communication-Hindi

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Tourism

January/February/March/Ap
Lectures
HeldS NO

2
3
7
8
10
18
27
34
36
48
50
55
69
71
72
73
74
76
89
99
101
112
113
117
118
120
122
125
127
136
141
142
148
149

ROLL NO

09/81002
09/081003
09/081008
09/081010
09/081013
09/81033
09/081043
09/081050
09/081059
09/081082
09/81088
09/081094
09/81112
09/81114
09/081116
09/081117
09/81119
09/081121
09/081154
09/081182
09/81185
09/81199
09/081201
09/81205
09/81206
09/81213
09/81215
09/081224
09/81230
09/081248
09/081254
09/081255
09/81261
09/81262

NAME

SHIVANI SINGH
RAMRATI
AARTI
CHAMAN PRAKASH GAUTAM
ANUJ KUMAR ARYA
VIKAS DEEP
SAURABH JAIN
PREETI
ANKIT TRIPATHI
VIRENDER KUMAR
DEEPAK SHARMA
BHARAT YADAV
KRISHNA GOPAL AGRAWAL
JYOTI MAURYA
JATIN
LAXMI KANT
SAPNA DEVI
SURAT SANGWA
SONAM KUMARI
HARPREET SINGH SAINI
MOLLY CHAKARBORTY
GURPREET SINGH
MEGHA
SATENDRA KUMAR
SUJEET KUMAR
ABDUL WARISH
YASEEN AHMAD
PRAVEEN KUMAR
AMIT
CHOKHA RAM
PRASHANT
SACHIN KUMAR
MOHD SHAHRAZ
SEIKH MOHD ASIF

Lectures
Held-11

Ms Manju
Chhilar
January
February
Del Attended Del Attended

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
10
11
0
11
1
10
9
11
10
9
9
1
0
7
10
10
11
11
0
8
9
6
11
11
11
11
0
10
8
6
9
8
0

del

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

OAD: NEW DELHI

Back to Home
Tr

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-11
Ms Manju
Chhilar
March
Attended

11
3
7
8
10
12
10
10
7
1
6
10
11
5
3
13
8
12
9
0
4
7
4
10
10
13
12
5
9
11
8
7
8
0

Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Mathemetics

Paper Title:-

Paper no:

Mt

S NO

92
115
116
146

Maths

ROLL NO

NAME

09/081162
09/081203
09/81204
09/081259

PAWANPREET KAUR
SEEMA KUMARI
SHUMAILA
AMAR KUMAR

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
Held-9
Held-8
Lectures
HeldIshwar Rani Ishwar Rani
manchanda manchanda
January
February
Attended

2
9
7
1

1
8
7
3

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Enter Small Business

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-

Lectures
Held-15
S NO

8
27
37
38
40
51
56
65
68
83
89
98
118
130

ROLL NO

09/081010
09/081043
09/81062
09/081064
09/081069
09/081089
09/081095
09/081108
09/081111
09/81141
09/081154
09/081175
09/81206
09/081236

NAME

CHAMAN PRAKASH GAUTAM


SAURABH JAIN
PRIYANKA BHARGAVA
ADNAN AHMED KHAN
MANTESHWAR SINGH
PHALGUNI SHARMA
ANURADHA JHA
AEJAZ AHMAD ANSARI
MEHWASH AHMED
NEELIMA BISHT
SONAM KUMARI
MENKA S BHANDARI
SUJEET KUMAR
MOHAMMAD NAWID

Dr Ajay
kumar
Kansal
Del January

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
13
12
10
11
12
13
13
13
13
13
13
0

Dr Ajay kumar
Kansal
Del February

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
16
15
16
12
14
15
16
16
16
16
16
16
0

Del

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Back to Home
Commerce
Esb

uary/March/April-2012
Lectures
Held-12

Total
Lectures
Held-

Dr Ajay kumar
Kansal
March

Attended

9
11
11
11
8
10
11
11
11
11
12
12
11
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Economics-D
Lectures
Held-

S NO

2
3
4
8
18
26
27
28
31
33
34
37
38
40
41
42
47
50
51
55
56
60
65
67
68
69
70
73
75
78
83
85
88
89
92

ROLL NO

09/81002
09/081003
09/081005
09/081010
09/81033
09/081042
09/081043
09/081044
09/81047
09/081049
09/081050
09/81062
09/081064
09/081069
09/081070
09/81071
09/081078
09/81088
09/081089
09/081094
09/081095
09/081100
09/081108
09/81110
09/081111
09/81112
09/81113
09/081117
09/081120
09/081128
09/81141
09/081144
09/81151
09/081154
09/081162

NAME

SHIVANI SINGH
RAMRATI
ASHISH SHARMA
CHAMAN PRAKASH GAUTAM
VIKAS DEEP
ANITA KHATRI
SAURABH JAIN
NAVEEN KUMAR VERMA
JS DELECSON
DOLLY
PREETI
PRIYANKA BHARGAVA
ADNAN AHMED KHAN
MANTESHWAR SINGH
PREETI SHARMA
RAHUL DUTTA
POOJA SONI
DEEPAK SHARMA
PHALGUNI SHARMA
BHARAT YADAV
ANURADHA JHA
KONIKA ROY
AEJAZ AHMAD ANSARI
KAPIL KUMAR
MEHWASH AHMED
KRISHNA GOPAL AGRAWAL
NOOR MOHAMMAD
LAXMI KANT
SEEMA
YAMINI RAWAL
NEELIMA BISHT
SAURAV MISHRA
PRAVEEN KUMAR JAISWAL
SONAM KUMARI
PAWANPREET KAUR

Dr Geeta
Rani
Del January

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
11
12
10
10
11
12
8
13
8
10
10
11
11
10
7
9
10
9
11
11
10
11
12
6
7
11
13
10
11
10
7
7
7
10

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-16
Dr Geeta Rani
Del February

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
8
12
10
7
11
12
7
0
10
11
8
10
10
10
8
7
9
11
8
10
11
11
13
9
10
10
11
10
11
12
11
9
7
11

95
96
98
103
105
112
115
116
118
120
122
125
137
138
141
145

09/81168
09/081171
09/081175
09/81188
09/081191
09/81199
09/081203
09/81204
09/81206
09/81213
09/81215
09/081224
09/081249
09/81250
09/081254
09/081258

MOHAMMAD KAWISH IFTEKHAR ANSARI


15
PURNIMA BARMAN
15
MENKA S BHANDARI
15
ISRAIL
15
GULISTAN
15
GURPREET SINGH
15
SEEMA KUMARI
15
SHUMAILA
15
SUJEET KUMAR
15
ABDUL WARISH
15
YASEEN AHMAD
15
PRAVEEN KUMAR
15
NISHA BANSAL
15
ANSAR ALAM
15
PRASHANT
15
IMTIYAZ AHMED
15

11
10
10
11
11
13
13
10
10
11
11
10
10
11
10
11

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
9
12
9
14
14
10
12
13
11
9
12
9
13
12

HI

Back to Home
Ecomomics
Ec-D

ebruary/March/April-2012
Lectures
Held-14

Total
Lectures
Held-

Dr Geeta Rani
March

Attended

12
12
13
11
12
12
12
11
13
12
13
13
11
12
13
12
11
11
13
11
12
12
13
13
11
11
13
13
12
11
12
11
12
12
11

11
12
11
11
12
11
11
12
12
12
13
13
11
12
13
12

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Geography
Lectures
Held-5

S NO

ROLL NO

NAME

Mr Manikant
Manish
January

7
11
12
17
18
19
28
31
35
39
44
49
52
53
57
58
62
69
74
77
86
91
97
113
114
117
120
125
133
136
143
144

09/081008
09/081016
09/81020
09/81032
09/81033
09/081034
09/081044
09/81047
09/081053
09/081066
09/081075
09/81086
09/081091
09/081092
09/081096
09/081097
09/81103
09/81112
09/81119
09/81123
09/081145
09/081157
09/081173
09/081201
09/81202
09/81205
09/81213
09/081224
09/081241
09/081248
09/081256
09/81257

AARTI
ARUN KUMAR RAWAT
MOHD. SHAKIR
HIMMAT SINGH KHER
VIKAS DEEP
KAMAL KHURANA
NAVEEN KUMAR VERMA
JS DELECSON
PARRINITA MAJHI
SUMIT LOHIA
RUBI CHAUDHARY
MOHD. JUNAID
LAV
JASPAL SINGH
ABDUL MALIK
SHUBHOJIT GOSWAMI
BRIJESH KUMAR
KRISHNA GOPAL AGRAWAL
SAPNA DEVI
KAMAL KUMAR KAIN
P SUANZALAM
SHRIKANT
AKRAM PARWEZ
MEGHA
RAKHI MANDAL
SATENDRA KUMAR
ABDUL WARISH
PRAVEEN KUMAR
MOHAMMAD DANISH
CHOKHA RAM
NK WUNGRAMTON
REISANGMI JEFRBY JMANG

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
HeldHeld-7

3
4
4
0
0
0
0
5
4
1
3
4
3
1
0
0
2
0
3
0
0
4
2
3
4
5
5
0
2
5
2
2

Mr Manikant
Manish
February

March

5
5
6
4
5
6
5
6
5
6
5
5
5
1
5
4
7
6
4
3
4
6
6
5
6
6
6
4
5
6
6
0

Back to Home
Geography
Gr-D

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

8
9
10
4
5
6
5
11
9
7
8
9
8
2
5
4
9
6
7
3
4
10
8
8
10
11
11
4
7
11
8
2

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Political Science
Lectures
Held-7

S NO

ROLL NO

NAME

Mr Vikas Tripathi
/ Mr L David Lal

Mr Vikas
Tripathi / Mr L
David Lal

Mr Vikas
Tripathi / Mr L
David Lal

January

February

March
Del Attended

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
19
20
22
23
24
25
26
29
30
32
33
34
35
45
46
48
50
52
55

09/081001
09/81002
09/081003
09/081005
09/81006
09/081007
09/081008
09/081011
09/081013
09/081016
09/81020
09/081021
09/081023
09/081028
09/081034
09/81035
09/081037
09/81038
09/81039
09/81040
09/081042
09/81045
09/081046
09/081048
09/081049
09/081050
09/081053
09/081076
09/081077
09/081082
09/81088
09/081091
09/081094

RATNA DEVI
SHIVANI SINGH
RAMRATI
ASHISH SHARMA
AKASH SARKANIYA
AJAY SINGH MEENA
AARTI
MANPREET SINGH ARORA
ANUJ KUMAR ARYA
ARUN KUMAR RAWAT
MOHD. SHAKIR
KOMAL
JITENDRA KUMAR
KAPIL CHAUDHARY
KAMAL KHURANA
REEMA RANI
AMIT BHANDARI
GIRISH
ABDUL MALIK
HONREINGAM RAMSHANG MAKAN
ANITA KHATRI
BANDANA MAITY
POOJA DAS
SAFIA
DOLLY
PREETI
PARRINITA MAJHI
SUNNY
MONTU
VIRENDER KUMAR
DEEPAK SHARMA
LAV
BHARAT YADAV

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-15
Held-14

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

3
2
1
5
3
4
3
3
4
4
4
3
3
0
0
1
3
5
4
0
1
0
3
0
3
5
3
1
2
2
4
3
4

Del Attended
15
10
15
15
15
6
15
15
15
12
15
15
15
6
15
15
15
15
15
9
15
13
15
7
15
8
15
0
15
0
15
10
15
14
15
14
15
13
15
1
15
5
15
4
15
15
15
0
15
14
15
14
15
8
15
5
15
8
15
3
15
11
15
7
14
5

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

5
13
9
14
14
14
6
12
14
14
13
9
11
0
0
9
11
14
13
0
11
11
10
0
13
13
2
2
6
4
5
6
11

57
59
62
66
71
72
73
75
76
77
79
80
81
82
84
85
87
90
94
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
117
119
121
122
123
126
127
128
129
131
133
134
135
136
137
139

09/081096
09/81098
09/81103
09/81109
09/81114
09/081116
09/081117
09/081120
09/081121
09/81123
09/081129
09/081132
09/81134
09/081140
09/81143
09/081144
09/081146
09/081155
09/081166
09/081182
09/81184
09/81187
09/81188
09/81189
09/081191
09/081192
09/81193
09/81194
09/81195
09/81197
09/081198
09/81205
09/81211
09/81214
09/81215
09/81219
09/081228
09/81230
09/81231
09/81235
09/81239
09/081241
09/081243
09/81247
09/081248
09/081249
09/081251

ABDUL MALIK
MOHD. TAUQEER SHAMSHAD
BRIJESH KUMAR
PRIYA GUPTA
JYOTI MAURYA
JATIN
LAXMI KANT
SEEMA
SURAT SANGWA
KAMAL KUMAR KAIN
FOZIA
TAUHEED SHAMSHAD
RAHUL CHOUDHARY
SUMIT KANOJIA
DEEPIKA SHARMA
SAURAV MISHRA
PRIYANKA NAGPAL
TANZEEN AFRIN BEGUM
GAGANDEEP SINGH
HARPREET SINGH SAINI
SUMIT SINGH
MOHD JAVED
ISRAIL
IRFAN SAIFI
GULISTAN
FAIZAN FIROZ
MOHAMMAD UMAIR
SABILA
AMEENA
RAVI VEDI
MOHD. AMIR
SATENDRA KUMAR
SIDDHARTH TOKAS
GUDDU KUMAR
YASEEN AHMAD
PARVEEN
RASHID TANVEER
AMIT
TANYA PRAKASH
SOMA SINHA
GANGA JOSHI
MOHAMMAD DANISH
NARESH KUMAR
SAMIA
CHOKHA RAM
NISHA BANSAL
NARESH KUMAR

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0
2
5
5
2
2
5
6
6
5
3
2
0
4
4
2
3
4
2
0
5
4
4
4
0
5
5
5
4
2
4
5
1
4
5
2
2
6
0
4
3
3
6
1
5
6
5

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

1
1
8
12
0
2
10
7
12
4
6
4
2
12
11
0
8
7
2
0
3
10
12
10
0
5
6
4
5
4
1
8
5
7
9
5
2
13
2
7
1
2
11
0
7
9
8

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

1
4
8
12
7
4
11
11
13
0
10
3
9
14
12
6
8
6
7
0
2
13
11
12
0
7
10
10
10
13
3
12
10
12
10
9
4
14
13
11
10
7
7
0
10
13
12

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

09/081252
09/081254
09/081255
09/081256
09/81257
09/081258
09/081259
09/081260
09/81261
09/81262

MOHD. JALEES
PRASHANT
SACHIN KUMAR
NK WUNGRAMTON
REISANGMI JEFRBY JMANG
IMTIYAZ AHMED
AMAR KUMAR
PANCHAM ATTRI
MOHD SHAHRAZ
SEIKH MOHD ASIF

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
2
5
0
5
4
3
5
2
4

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

4
7
5
10
9
1
0
9
4
0

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
9
10
12
9
0
8
10
11
6

Back to Home
Political Sci
Ps-D

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

History

Paper Title:-

Paper no:

Hs-VI

History-VI

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

History

Paper Title:-

Paper no:

Hs-V

History-V

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Philosophy-D
Lectures
Held-13

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

09/081031
09/81036
09/81040
09/081059
09/081073
09/081101
09/081128
09/081146
09/81168
09/081171
09/081173
09/81185
09/81189
09/81194
09/081221
09/081240

NAME

Dr Seema
Bose
January

MRINAL MAL
7
ANJALI (W)
2
HONREINGAM RAMSHANG MAKAN
0
ANKIT TRIPATHI
0
MAMTA MAL (W)
13
SURBHI ACHARYA (W)
4
YAMINI RAWAL (W)
8
PRIYANKA NAGPAL (W)
0
MOHAMMAD KAWISH IFTEKHAR ANSARI 5
PURNIMA BARMAN (W)
8
AKRAM PARWEZ
4
MOLLY CHAKARBORTY (W)
2
IRFAN SAIFI
8
SABILA (W)
6
APURBA SIKDER
12
ARUN KUMAR
7

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-11
Held-12
Dr Seema
Bose
February

7
5
1
0
10
4
6
9
7
3
4
0
8
2
8
6

Dr Seema
Bose
March

8
9
0
0
12
6
8
3
6
4
5
0
12
8
8
8

Back to Home
Philosophy
Ph-D

h/April-2012
Total
Lectures
Held-24
Attended

22
16
1
0
35
14
22
12
18
15
13
2
28
16
28
21

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi-O
Lectures
Held-20

S NO

1
2
3
4
5
6

ROLL NO

09/081011
09/081070
09/081182
09/81199
09/081201
09/81250

NAME

MANPREET SINGH ARORA


PREETI SHARMA (W)
HARPREET SINGH SAINI
GURPREET SINGH
MEGHA (W)
ANSAR ALAM

Dr
Kamaljeet
Singh
January

18
17
17
18
17
14

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-16
Held-13
Dr Kamaljeet
Singh

Dr Kamaljeet
Singh

February

March

15
14
13
15
13
14

13
12
11
13
12
10

Back to Home
Punjabi
Pn-O

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi-C
Lectures
Held-16

S NO

ROLL NO

1 09/81032
2 09/81092
3 09/81166

NAME

HIMMAT SINGH KHER


JASPAL SINGH
GAGAN DEEP SINGH

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-13
Held-14

Dr Ravinder Dr Ravinder
singh
singh

Dr Ravinder
singh

January

February

March

11
12
13

10
9
11

12
10
14

Back to Home
Punjabi
Pn-C

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

33
31
38

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Urdu-D
Lectures
Held-18

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

09/081096
09/81098
09/081104
09/081105
09/81113
09/081132
09/081165
09/081192
09/81193
09/81247
09/081258
09/081261
09/81262

NAME

ABDUL MALIK
MOHD. TAUQEER SHAMSHAD
SHAMSA KHATOON (W)
SHABNAM (W)
NOOR MOHAMMAD
TAUHEED SHAMSHAD
MOHD ASIF
FAIZAN FIROZ
MOHAMMAD UMAIR
SAMIA (W)
IMTIYAZ AHMED
MOHD SHAHRAZ
SEIKH MOHD ASIF

Dr Maula
Baksh
January

11
14
16
16
17
16
18
18
18
15
0
0
0

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-8
Held-10
Dr Maula
Baksh
February

Dr Maula
Baksh
March

5
5
7
7
7
6
7
7
7
6
0
0
0

8
6
10
0
9
9
10
9
9
8
0
9
0

Back to Home
Urdu
Ur-d

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

24
25
33
23
33
31
35
34
34
29
0
9
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Hindi-D

January/February/Marc

S NO

ROLL NO

Lectures
Held-

Lectures
Held-

January

February

NAME

Del Attended

1 09/081036 ANJALI (W)

Del Attended

Del
3

ODI ROAD: NEW DELHI

Back to Home
Hindi
Hn-D

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-3

Total
Lectures
Held-

Dr Vijay
Pal
March

Attended Del Attended


3

Attended

k to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Bengali-D
Lectures
Held-5

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

09/081031
09/81045
09/81071
09/081073
09/081097
09/081100
09/81143
09/081155
09/81185
09/81202
09/081221
09/81235

NAME

MRINAL MAL
BANDANA MAITY (W)
RAHUL DUTTA
MAMTA MAL (W)
SHUBHOJIT GOSWAMI
KONIKA ROY (W)
DEEPIKA SHARMA (W)
TANZEEN AFRIN BEGUM (W)
MOLLY CHAKARBORTY (W)
RAKHI MANDAL (W)
APURBA SIKDER
SOMA SINHA (W)

Dr Anusree
Ghosh
January

2
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
2

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-8
Held-6
Dr Anusree
Ghosh
February

6
7
6
7
6
7
7
7
6
7
8
7

Dr Anusree
Ghosh
March

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
6
5

Back to Home
Bengali
Ben-D

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

13
16
15
16
14
16
15
16
14
16
18
14

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

English D

NAME

1 09/081028 KAPIL CHAUDHARY


2 09/81101 SUSRBHI ACHARYA (W)

Lectures
Held-16

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-7
Held-1

Dr Kokila
Sehgal
January

Dr Kokila
Sehgal
February

12
15

5
7

Dr Kokila
Sehgal

1
1

Back to Home
English
En-D

ry/March/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

18
23

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

English C
Lectures
Held-11

S NO

ROLL NO

NAME

45 09/081076 SUNNY
46 09/081077 MONTU
122 09/81215 YASEEN AHMAD

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-15
Held-13

JDR
January

JDR
February

3
6
10

3
4
12

JDR
March

5
8
13

Back to Home
English
En-C

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

11
18
35

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

English

Paper Title:-

Paper no:

En-B

English B

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

English A

January/Feb

S NO

ROLL NO

NAME

Lectures
Held-11

Lectures
Held-13

JDR
January

JDR
February

Sec Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

09/081001
09/81002
09/081003
09/081005
09/81006
09/081007
09/081008
09/081010
09/081011
09/081013
09/081016
09/81020
09/081021
09/081023
09/081028
09/081031
09/81032
09/81033
09/081034
09/81035
09/81036
09/081037
09/81038
09/81039
09/81040
09/081042
09/081043
09/081044
09/81045
09/081046
09/81047
09/081048
09/081049
09/081050
09/081053

RATNA DEVI
SHIVANI SINGH
RAMRATI
ASHISH SHARMA
AKASH SARKANIYA
AJAY SINGH MEENA
AARTI
CHAMAN PRAKASH GAUTAM
MANPREET SINGH ARORA
ANUJ KUMAR ARYA
ARUN KUMAR RAWAT
MOHD. SHAKIR
KOMAL
JITENDRA KUMAR
KAPIL CHAUDHARY
MRINAL MAL
HIMMAT SINGH KHER
VIKAS DEEP
KAMAL KHURANA
REEMA RANI
ANJALI
AMIT BHANDARI
GIRISH
ABDUL MALIK
HONREINGAM RAMSHANG MAKAN
ANITA KHATRI
SAURABH JAIN
NAVEEN KUMAR VERMA
BANDANA MAITY
POOJA DAS
JS DELECSON
SAFIA
DOLLY
PREETI
PARRINITA MAJHI

Del

Attended

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

09/081059
09/81062
09/081064
09/081066
09/081069
09/081070
09/81071
09/081073
09/081075
09/081076
09/081077
09/081078
09/081082
09/81086
09/81088
09/081089
09/081091
09/081092
09/081093
09/081094
09/081095
09/081096
09/081097
09/81098
09/081100
09/081101
09/81103
09/081104
09/081105
09/081108
09/81109
09/81110
09/081111
09/81112
09/81113
09/81114
09/081116
09/081117
09/81119
09/081120
09/081121
09/81123
09/081128
09/081129
09/081132
09/81134
09/081140

ANKIT TRIPATHI
PRIYANKA BHARGAVA
ADNAN AHMED KHAN
SUMIT LOHIA
MANTESHWAR SINGH
PREETI SHARMA
RAHUL DUTTA
MAMTA MAL
RUBI CHAUDHARY
SUNNY
MONTU
POOJA SONI
VIRENDER KUMAR
MOHD. JUNAID
DEEPAK SHARMA
PHALGUNI SHARMA
LAV
JASPAL SINGH
REKHA
BHARAT YADAV
ANURADHA JHA
ABDUL MALIK
SHUBHOJIT GOSWAMI
MOHD. TAUQEER SHAMSHAD
KONIKA ROY
SURBHI ACHARYA
BRIJESH KUMAR
SHAMSA KHATOON
SHABNAM
AEJAZ AHMAD ANSARI
PRIYA GUPTA
KAPIL KUMAR
MEHWASH AHMED
KRISHNA GOPAL AGRAWAL
NOOR MOHAMMAD
JYOTI MAURYA
JATIN
LAXMI KANT
SAPNA DEVI
SEEMA
SURAT SANGWA
KAMAL KUMAR KAIN
YAMINI RAWAL
FOZIA
TAUHEED SHAMSHAD
RAHUL CHOUDHARY
SUMIT KANOJIA

11

13

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6
9
0
0
0
6
4
1
1
0
4
9
1
3
0
5
1
3
8
6
3
10

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

7
4
0
0
0
2
4
6
2
1
3
2
6
3
0
6
0
0
7
5
2
8

B
B
B
B
B

11
11
11
11
11

9
5
0
0
3

13
13
13
13
13

6
4
0
1
7

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

09/81141
09/81143
09/081144
09/081145
09/081146
09/81151
09/081154
09/081155
09/081157
09/081162
09/081165
09/081166
09/81168
09/081171
09/081173
09/081175
09/081182
09/81184
09/81185
09/81187
09/81188
09/81189
09/081191
09/081192
09/81193
09/81194
09/81195
09/81197
09/081198
09/81199
09/081201
09/81202
09/081203
09/81204
09/81205
09/81206
09/81211
09/81213
09/81214
09/81215
09/81219
09/081221
09/081224
09/081228
09/81230
09/81231
09/81235

NEELIMA BISHT
B
DEEPIKA SHARMA
B
SAURAV MISHRA
B
P SUANZALAM
B
PRIYANKA NAGPAL
B
PRAVEEN KUMAR JAISWAL
B
SONAM KUMARI
B
TANZEEN AFRIN BEGUM
B
SHRIKANT
B
PAWANPREET KAUR
B
MOHD ASIF
B
GAGANDEEP SINGH
B
MOHAMMAD KAWISH IFTEKHAR ANSARI
B
PURNIMA BARMAN
B
AKRAM PARWEZ
B
MENKA S BHANDARI
B
HARPREET SINGH SAINI
B
SUMIT SINGH
MOLLY CHAKARBORTY
MOHD JAVED
ISRAIL
IRFAN SAIFI
GULISTAN
FAIZAN FIROZ
MOHAMMAD UMAIR
SABILA
AMEENA
RAVI VEDI
MOHD. AMIR
GURPREET SINGH
MEGHA
RAKHI MANDAL
SEEMA KUMARI
SHUMAILA
SATENDRA KUMAR
SUJEET KUMAR
SIDDHARTH TOKAS
ABDUL WARISH
GUDDU KUMAR
YASEEN AHMAD
PARVEEN
APURBA SIKDER
PRAVEEN KUMAR
RASHID TANVEER
AMIT
TANYA PRAKASH
SOMA SINHA

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
1
0
2
0
3
4
3
4
5
7
5
7
0
1
0

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

6
2
0
0
8
0
2
2
7
5
3
7
8
6
4
2
0

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

09/081236
09/81239
09/081240
09/081241
09/081243
09/81247
09/081248
09/081249
09/81250
09/081251
09/081252
09/081254
09/081255
09/081256
09/81257
09/081258
09/081259
09/081260
09/81261
09/81262

MOHAMMAD NAWID
GANGA JOSHI
ARUN KUMAR
MOHAMMAD DANISH
NARESH KUMAR
SAMIA
CHOKHA RAM
NISHA BANSAL
ANSAR ALAM
NARESH KUMAR
MOHD. JALEES
PRASHANT
SACHIN KUMAR
NK WUNGRAMTON
REISANGMI JEFRBY JMANG
IMTIYAZ AHMED
AMAR KUMAR
PANCHAM ATTRI
MOHD SHAHRAZ
SEIKH MOHD ASIF

I ROAD: NEW DELHI

Back to Home
English
En-A

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-11

Del

JDR
March
Attended

Total
Lectures
Held-

Total Del

Attended

11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

5
8
0
1
0
4
2
6
1
0
5
5
5
4
6
7
8
0
10
2
1
10

11
11
11
11
11

8
3
1
5
6

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

4
3
3
0
9
1
8
3
7
7
4
10
4
3
3
2
0

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

English

Paper Title:-

Paper no:

LLC Eng

Lang Lit Cul-English

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Lang Lit Cul-Hindi


Lectures
Held-4

S NO

ROLL NO

NAME

Mr Birendra
kumar

Mr Birendra kumar

Mr Birendra kumar

January

February

March

Del Attended

6
8
9
16
25
26
40
41
56
70
78
89
91
96
106
107
109
112
116
131
133
134
136
137
138
147
151
152
157
158
164
165
166
168

10/021012
10/21014
10/021015
10/021027
10/21040
10/21041
10/21067
10/21068
10/021087
10/21106
10/21122
10/21138
10/021140
10/021147
10/21162
10/021163
10/21167
10/21171
10/21179
10/21201
10/021204
10/021205
10/21208
10/21213
10/21214
10/21233
10/21243
10/021248
10/21257
10/21258
10/21265
10/021266
10/021267
10/021269

ANITA KUMARI
ANISHA RAWAT
POOJA KUMARI
BANNI NAVIK
SHEETAL CHOUDHARY
VIKASH KUMAR
CH MOHAMMAD RAFI
MOHD SAAD
POOJA SINGH
PAYAL RANI
MOHAMMAD SALMAN
TARUSHI GOLA
MANISH GOSWAMI
NAZISH RAZA
TARA CHAND
PURNIMA KUMARI
MOHAMMAD SHABBIR
KAVITA AGGARWAL
VANDANA
PRAVEEN KUMAR
DIVYA SINGH
MOHD NADEEM SAIFI
SURAJ PRASAD YADAV
RANJIT SINGH
MD. FAIYAZ ANSARI
VIKAS KUMAR
RAJ KUMAR MAHTO
TARUNA
PROMILA SHARMA
KAPIL GULERIA
MOHD .UMER
FEROZ KHAN
NEHA SHARMA
AKANKSHA MAVI

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-4
Held-4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
4
4
4
4
4
0
2
4
0
3
3
2
1
2
3
2
4
4
0
4
0
4
0
1
4
0
2
0
4
2
0
0
3

Del Attended
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
0
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
0
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
0
4
4
4
3
4
0
4
3
4
4
4
2
4
4
4
0
4
3
4
0
4
0
4
3

Del
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

171
172
174
175

10/21272
10/021273
10/21275
10/021276

FARHAN AHMAD KHAN


MANMOHAN
MOHD IMRAN
ASJAD ALI SAIFI

4
4
4
4

0
4
2
2

4
4
4
4

0
2
2
2

4
4
4
4

Back to Home
Hindi
LLC Hindi

ary/March/April-2012
Lectures
Held-4

Total
Lectures
Held-

Mr Birendra kumar
March
Attended

4
4
4
4
4
3
0
0
4
4
4
4
3
0
3
4
4
4
4
0
4
0
4
4
0
4
4
3
4
0
4
0
0
2

Attended

0
4
2
2

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year
Paper Title:-

S NO

ROLL NO

HRGE

NAME

Lectures
Held-8

Lectures
Held-2

Mr Amit
Girdhawal

Mr L David Lal

Del Attended

1
3
4
5
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
42
43
44
45
46

10/21002
10/21005
10/21007
10/021011
10/21013
10/21017
10/21018
10/021019
10/021020
10/021022
10/021028
10/021030
10/21031
10/21032
10/021034
10/21037
10/021038
10/021039
10/021045
10/21047
10/021048
10/21050
10/021052
10/21054
10/021055
10/021056
10/021062
10/021063
10/021064
10/21069
10/021070
10/21073
10/021074
10/021076

ABHISHEK PANDEY
RIDHIMA AGGARWAL
VACHASPATI DUBEY
KEERTI
GULSHAN
FARHA NAAZ
UMESH CHANDRA
ANCHAL CHAUHAN
AKSHAY KUMAR MEENA
MANOJ KUMAR
IQRA SHARIF
MANJU
VIVEK PANDEY
ADIL KHAN
VIVEK KUMAR
MOHD SALMAN
AMIT
SWATI
PRASHANT MAHIWAL
MOHIT SIHGH
PULKIT NIJHAWAN
BADSHAH AHMAD
DEEPAK PRASAD
JASLEEN KAUR
LALIT KUMAR GAUTAM
SURAJ PRAKASH
KANIKA BANSAL
PRITHVIRAJ NAGAR
MOHD SAIFUDDIN QURESHI
HIMANI KARN
SYED MOHD HASEEB
AASHMA KHATOON
SHAGUFTA KULSUM
RAM KUMAR

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
4
7
3
3
3
8
2
6
4
3
0
7
5
8
3
3
4
5
1
5
8
5
3
6
7
1
7
2
5
3
8
8
6

January
Del Attended

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
2
2
1
1
2
1
0
0
0
1
2
2
2
1
1
0
2
0
1
2
1
0
0
2
1
2
0
1
0
1
2
2

January/Februar
Lectures
Held-8
Mr L David Lal
February
Del

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
92
93
95
97
98
99
100
101
102
103

10/021078
10/21079
10/021080
10/021082
10/021083
10/21084
10/021085
10/021086
10/21088
10/21090
10/21091
10/021092
10/21093
10/021094
10/021096
10/021098
10/021099
10/021100
10/021103
10/021105
10/021110
10/021111
10/021114
10/021115
10/021116
10/21118
10/021123
10/21127
10/021128
10/021129
10/021130
10/021132
10/21133
10/21135
10/021136
10/021137
10/021139
10/021141
10/021144
10/021146
10/021148
10/021150
10/021152
10/021155
10/021156
10/021158
10/021159

GURUDEV SAHU
SUMIT SHARMA
MOHAMMAD REHMAN
NARENDER SINGH
MOUMITA BHATTACHARJEE
POORNIMA DEVI
HIMANSHU RAWAT
RAMESH KUMAR YADAV
ABDUL WAHID
WASIM AKRAM
MOHD ASIF
BHAVYA DHINGRA
SHWETA SINGH
NUZHAT PARVEEN
PARVISH
PRIYA RANI
SONAM
JUBAIN SHARMA
BARKHA
SONAM RAWAT
SHABNAM
SANDHYA
SHAKEEL AHMED
KARAN ARORA
PRIYA GUPTA
MOHD FAIZAN BADAR
MANJU BHATI
NARENDER SINGH BAGHEL
AJEET KUMAR PANDEY
TARUN BIDHURI
ROHIT KUMAR
ROHIT
PRIYANKA BATRA
INDU CHAUDHARY
PANKAJ
AMANDEEP SINGH
ACHINTO BAGCHI
AMAN YADAV
MOHD ADIL
HIMANSHU
MOHD MONIS
JAVED
DEEPIKA SHARMA
CHANCHAL KUMAR SINGH
SANDEEP
RAKHI RAWAT
SMRITI AITWAL

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4
4
3
7
8
8
3
0
5
6
5
6
5
0
6
7
6
1
5
4
6
4
5
4
5
6
4
3/6
4
3
5
0
0
0
3
0
0
0
5
7
0
5
6
5
4
4
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
2
2
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
2
0
1
1
1
1
2
0
1
1
0
1/3
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
3
1
2
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

104
105
110
111
113
114
115
117
119
120
121
122
123
125
126
128
129
130
132
135
137
139
140
141
143
144
145
146
148
149
151
153
155
157
158
159
161
162
163
167
169

10/021160
10/021161
10/021169
10/021170
10/021172
10/21174
10/021178
10/21181
10/021183
10/21184
10/021186
10/021187
10/021188
10/021190
10/021193
10/021196
10/021197
10/21199
10/21202
10/21206
10/21213
10/21217
10/21219
10/21220
10/21225
10/021228
10/21230
10/21231
10/021236
10/21237
10/21243
10/021251
10/021253
10/21257
10/21258
10/021259
10/021262
10/021263
10/21264
10/21268
10/021270

RIZWAN AHMED
AJIT
BASUDEV ROYCHOWDHURY
NIVEDITA
HITESHI KAIN
FAHEEM MALIK
KHUSHBOO MITTAL
MUBIN KHAN
IRFAN ANWAR
SAKSHI
MANISHA PAL
MUKESH KUMAR
SUKHPREET KAUR
MOHAMMAD IRFAN
HIMANSHU RAWAT
TANUSHREE PAUL
RASHID
DEEPANSHU
TARUN KUMAR MAURYA
ZEBA ISLAM
RANJIT SINGH
ANCHAL RAWAT
ROUDINGLIAN SAMTE
ASHU
PREETI
TUSHAR RAJORA
DEEPAK KUMAR
VINEET SINGH
JASSIMRAN SINGH BHAMBER
HARPREET KAUR
RAJ KUMAR MAHTO
BHAWANA SHARMA
BIDHAN DAS
PROMILA SHARMA
KAPIL GULERIA
JAYA MANDAL
RAHUL
Najeebullah Alemi
VIJAY KUMAR JOSHIA
RAHUL KUMAR
PRASHANT VERMA

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
3
0
0
6
5
0
5
0
3
0
2
0
0
0
0
5
3
0
0
0
2
0
3
1
4
5
6
0
0
0
0
0
0
5
4
5
4
1
6
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
0
0
2
1
0
2
0
2
0
1
0
0
0
0
3
1
0
0
0
1
0
1
1
3
1
3
0
0
0
0
0
0
3
3
2
0
1
2
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

LEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:-

Political Sci

Paper no:

HRGE

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-8
Held-8
Held-7
Mr L David Lal

Mr Amit Girdhawal

February
Attended
Del Attended

8
3
3
7
2
1
7
5
4
2
3
6
6
5
8
3
4
2
2
0
6
6
4
1
5
3
4
8
0
4
0
8
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
1
6
5
1
3
8
3
4
3
3
0
6
4
8
3
3
3
2
6
8
6
3
4
5
7
0
7
1
1
1
8
7
6

Mr L David Lal

Lectures
Held-7
Mr Amit
Girdhawal

March
Del Attended
Del Attended

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
3
6
0
0
6
7
7
0
4
3
6
1
6
3
5
0
0
0
5
5
6
4
4
0
2
6
0
4
0
6
7
7

7
7

7
2
4
7
2
2
7
4
7
7
4
0
4
3
7
2
2
2
4
0
6
7
7
3
7
5
2
7
0
1
0
7
7
7

Total
Lectures
Held-

Attended

7
6
6
8
8
8
2
0
5
1
0
5
3
0
4
5
0
0
3
5
1
6
2
1
7
7
5
6/5
4
4
6
0
0
0
3
0
0
0
6
1
0
2
5
6
3
2
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
7
6
7
8
8
1
3
4
7
2
6
6
0
5
8
1
1
5
6
5
7
6
2
7
5
3
2
4
6
6
0
0
0
6
0
0
0
7
7
0
6
7
7
3
6
0

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
3
7
7
7
7
4
5
5
1
2
4
4
1
7
6
4
5
5
5
0
7
1
1
2
4
2
4
5
3
4
5
2
1
4
3
6
2
7
5
1
7
2
7
4
4
2

5
4
3
7
7
7
0
7
7
7
7
5
7
0
7
7
5
7
7
7
3
5
7
2
5
2
0
2
4
4
2
0
4
2
7
0
7
0
7
7
0
5
7
7
7
3
0

5
2
0
0
3
5
0
4
0
5
0
4
0
0
0
0
5
5
0
0
0
3
0
5
4
6
5
5
0
0
0
0
0
0
6
3
2
0
4
4
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
2
0
0
4
7
0
4
0
5
0
1
0
0
0
0
8
5
0
0
0
1
0
2
0
5
6
3
0
0
0
0
0
0
5
3
4
1
2
2
0

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
3
1
1
1
5
1
4
6
4
3
4
3
3
3
3
7
6
2
6
0
4
0
4
5
6
4
6
2
4
0
5
1
0
6
3
4
0
2
6
3

7
0
0
0
0
7
4
6
3
5
0
4
7
3
5
5
7
2
0
2
2
2
0
2
2
7
5
6
5
7
0
0
5
0
5
0
6
2
0
6
0

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Contemparory India

CI

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

English D
Lectures
Held-21

S NO

47
56
103
127
142

ROLL NO

10/21077
10/021087
10/021159
10/21195
10/21221

NAME

CHITARANJAN SINGH THOKCHOM


POOJA SINGH
SMRITI AITWAL
THOUDAM MARY
KHANNGAMSO KESHING

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-22

Dr P Suresh Dr P Suresh
January

February

0
21
0
0
21

0
22
0
0
22

Back to Home
English
En-D

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

0
43
0
0
43

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year
Paper Title:-

Maths

January/Febru

S NO

ROLL NO

NAME

Lectures
Held-9

Lectures
Held-12

Dr A M
Malhotra

Mr Manoj kr
Rana

January
Del Attended
Del Attended

3
16
26
37
85
132
160

10/21005
10/021027
10/21041
10/021062
10/21133
10/21202
10/21261

RIDHIMA AGGARWAL
BANNI NAVIK
VIKASH KUMAR
KANIKA BANSAL
PRIYANKA BATRA
TARUN KUMAR MAURYA
MOHD. AMIR KHAN

9
9
9
9
9
9
9

6
8
2
6
0
0
2

12
12
12
12
12
12
12

10
12
5
8
8
0
11

February
Del

5
5
5
5
5
5
5

OLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:-

Mathss

Paper no:

MT

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-5
Held-10
Held-8

Lectures
Held-6

Dr A M
Malhotra

Dr A M
Malhotra

Attended

1
5
1
3
0
0
2

Mr Manoj kr
Rana
February
Del Attended

10
10
10
10
10
10
10

9
10
5
8
8
0
10

Mr Manoj
kr Rana

Del Attended

8
8
8
8
8
8
8

8
8
5
7
7
0
8

Del

Attended

6
6
6
6
6
6
6

4
6
1
0
0
1
0

Total
Lectures
Held-

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Commerce

Paper Title:-

Paper no:

Esb

Enter Small & Business

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Geography-D
Lectures
Held-7

S NO

2
5
6
8
11
13
22
26
29
31
34
35
54
70
78
83
89
96
99
101
107
112
122
127
131
136
140
143
152
163
166
169
174
175

ROLL NO

10/021004
10/021011
10/021012
10/21014
10/21018
10/021020
10/21037
10/21041
10/21047
10/021049
10/21054
10/021055
10/021085
10/21106
10/21122
10/021130
10/21138
10/021147
10/021152
10/021156
10/021163
10/21171
10/021187
10/21195
10/21201
10/21208
10/21219
10/21225
10/021248
10/21264
10/021267
10/021270
10/21275
10/021276

NAME

MOHINI MAL
KEERTI
ANITA KUMARI
ANISHA RAWAT
UMESH CHANDRA
AKSHAY KUMAR MEENA
MOHD SALMAN
VIKASH KUMAR
MOHIT SIHGH
KESHAV VERMA
JASLEEN KAUR
LALIT KUMAR GAUTAM
HIMANSHU RAWAT
PAYAL RANI
MOHAMMAD SALMAN
ROHIT KUMAR
TARUSHI GOLA
NAZISH RAZA
DEEPIKA SHARMA
SANDEEP
PURNIMA KUMARI
KAVITA AGGARWAL
MUKESH KUMAR
THOUDAM MARY
PRAVEEN KUMAR
SURAJ PRASAD YADAV
ROUDINGLIAN SAMTE
PREETI
TARUNA
VIJAY KUMAR JOSHIA
NEHA SHARMA
PRASHANT VERMA
MOHD IMRAN
ASJAD ALI SAIFI

Lectures
Held-8

Mr Manikant
Manish
January
Del Attended
Del Attended

January/February/March/AprilLectures
Held-

Ms P A Chuimeila

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2
1
5
4
7
6
5
0
0
1
5
1
3
3
5
4
6
0
4
4
6
4
0
0
2
4
0
2
1
2
0
0
1
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
6
7
8
7
6
0
3
5
6
5
6
7
4
5
5
0
8
4
4
5
4
0
3
5
4
4
5
4
0
3
2
5

February

ELHI

Back to Home
Geography
Gr-D

y/February/March/April-2012
Lectures
HeldMs P A
Chuimeila

Lectures
Held-7

Total
Lectures
Held-

Mr Manikant
Manish

March
Del Attended

3
4
4
4
6
6
1
0
0
5
4
5
2
5
4
4
5
0
5
4
5
3
4
0
5
3
0
3
2
4
0
2
0
3

Del Attended

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
6
7
6
7
7
5
0
0
5
5
5
3
7
7
4
6
4
6
1
7
6
5
0
4
6
0
7
5
0
0
0
0
6

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Economics D
Lectures
Held-17

S NO

1
3
6
9
15
16
17
19
25
29
30
33
40
42
46
47
52
53
55
57
58
59
60
66
67
73
75
77
79
80
85
86
91
92
93

ROLL NO

NAME

10/21002
10/21005
10/021012
10/021015
10/21025
10/021027
10/021028
10/21031
10/21040
10/21047
10/021048
10/021052
10/21067
10/21069
10/021076
10/21077
10/021083
10/21084
10/021086
10/21088
10/21090
10/21091
10/021092
10/021100
10/021103
10/021111
10/021115
10/21118
10/021123
10/21127
10/21133
10/21135
10/021140
10/021141
10/021144

ABHISHEK PANDEY
RIDHIMA AGGARWAL
ANITA KUMARI
POOJA KUMARI
SAURAV SINGH RAWAT
BANNI NAVIK
IQRA SHARIF
VIVEK PANDEY
SHEETAL CHOUDHARY
MOHIT SIHGH
PULKIT NIJHAWAN
DEEPAK PRASAD
CH MOHAMMAD RAFI
HIMANI KARN
RAM KUMAR
CHITARANJAN SINGH THOKCHOM
MOUMITA BHATTACHARJEE
POORNIMA DEVI
RAMESH KUMAR YADAV
ABDUL WAHID
WASIM AKRAM
MOHD ASIF
BHAVYA DHINGRA
JUBAIN SHARMA
BARKHA
SANDHYA
KARAN ARORA
MOHD FAIZAN BADAR
MANJU BHATI
NARENDER SINGH BAGHEL
PRIYANKA BATRA
INDU CHAUDHARY
MANISH GOSWAMI
AMAN YADAV
MOHD ADIL

Mr Sanjay
kumar
January

17
17
16
17
16
16
15
14
15
0
16
14
13
14
13
0
17
17
15
14
15
14
15
14
14
11
14
15
12
8
4
15
11
11
15

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-11
Held-13
Mr Sanjay
kumar
February

11
10
11
9
11
11
9
10
11
0
10
10
8
9
8
0
11
11
11
11
10
9
9
8
9
9
9
10
7
11
9
9
9
6
11

Mr Sanjay
kumar
March

13
10
13
11
12
12
10
13
14
0
10
13
11
10
0
10
13
13
13
12
12
11
11
11
10
0
10
12
0
9
11
11
12
9
12

102
103
105
106
107
108
109
115
116
117
118
123
125
128
129
132
134
137
141
145
146
147
151
154
160
164
166
170

10/021158
10/021159
10/021161
10/21162
10/021163
10/021166
10/21167
10/021178
10/21179
10/21181
10/021183
10/021188
10/021190
10/021196
10/021197
10/21202
10/021205
10/21213
10/21220
10/21230
10/21231
10/21233
10/21243
10/21252
10/21261
10/21265
10/021267
10/21271

RAKHI RAWAT
SMRITI AITWAL
AJIT
TARA CHAND
PURNIMA KUMARI
REKMAYO SHIMRAY
MOHAMMAD SHABBIR
KHUSHBOO MITTAL
VANDANA
MUBIN KHAN
IRFAN ANWAR
SUKHPREET KAUR
MOHAMMAD IRFAN
TANUSHREE PAUL
RASHID
TARUN KUMAR MAURYA
MOHD NADEEM SAIFI
RANJIT SINGH
ASHU
DEEPAK KUMAR
VINEET SINGH
VIKAS KUMAR
RAJ KUMAR MAHTO
RAMRAK KADOYEE
MOHD. AMIR KHAN
MOHD .UMER
NEHA SHARMA
WASEEM AKRAM

12
0
12
13
14
9
12
13
9
10
16
9
10
10
15
0
10
9
9
14
12
14
12
9
14
11
13
12

9
0
8
9
11
9
9
7
8
5
10
7
10
11
11
9
7
8
10
10
6
8
10
9
9
10
10
9

12
9
9
9
12
12
9
11
11
9
13
11
12
11
13
13
12
11
10
11
12
12
13
13
11
12
0
7

Back to Home
Economics
Eeo-D

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

41
37
40
37
39
39
34
37
40
0
36
37
32
33
21
10
41
41
39
37
37
34
35
33
33
20
33
37
19
28
24
35
32
26
38

33
9
29
31
37
30
30
31
28
24
39
27
32
32
39
22
29
28
29
35
30
34
35
31
34
33
23
28

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Political Science-D

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-11

Lectures
Held-17
S NO

ROLL NO

NAME

Dr Manoj
Kumar
January
Del Attended

1
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
27
28
31
32
33
34
35
36
38
39
41
43
44
45
46

10/21002
10/21007
10/21013
10/21014
10/021015
10/21017
10/21018
10/021019
10/021020
10/021022
10/21025
10/021030
10/21031
10/21032
10/021034
10/21037
10/021038
10/021039
10/21043
10/021045
10/021049
10/21050
10/021052
10/21054
10/021055
10/021056
10/021063
10/021064
10/21068
10/021070
10/21073
10/021074
10/021076

ABHISHEK PANDEY
VACHASPATI DUBEY
GULSHAN
ANISHA RAWAT
POOJA KUMARI
FARHA NAAZ
UMESH CHANDRA
ANCHAL CHAUHAN
AKSHAY KUMAR MEENA
MANOJ KUMAR
SAURAV SINGH RAWAT
MANJU
VIVEK PANDEY
ADIL KHAN
VIVEK KUMAR
MOHD SALMAN
AMIT
SWATI
THEMREICHAN MAHUNG
PRASHANT MAHIWAL
KESHAV VERMA
BADSHAH AHMAD
DEEPAK PRASAD
JASLEEN KAUR
LALIT KUMAR GAUTAM
SURAJ PRAKASH
PRITHVIRAJ NAGAR
MOHD SAIFUDDIN QURESHI
MOHD SAAD
SYED MOHD HASEEB
AASHMA KHATOON
SHAGUFTA KULSUM
RAM KUMAR

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
12
11
12
7
1
16
2
13
0
12
12
12
0
16
6
13
0
14
14
2
14
12
11
13
13
14
1
2
3
15
15
16

Mr Deoraj
singh / Dr
Manoj Kumar
February
Del Attended

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
8
10
8
4
10
5
9
2
0
8
10
5
10
2
10
7
10
8
1
10
8
9
9
9
10
3
1
2
11
10
8

Mr Deoraj
singh / Dr
Manoj Kumar
march
Del

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

48
49
50
51
53
54
55
58
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
79
80
81
82
83
84
86
87
88
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
104
105
106
108

10/021078
10/21079
10/021080
10/021082
10/21084
10/021085
10/021086
10/21090
10/21093
10/021094
10/021096
10/021098
10/021099
10/021100
10/021103
10/021104
10/021105
10/21106
10/021107
10/021110
10/021111
10/021114
10/021116
10/21118
10/021123
10/21127
10/021128
10/021129
10/021130
10/021132
10/21135
10/021136
10/021137
10/021141
10/021144
10/021145
10/021146
10/021148
10/021150
10/021152
10/021155
10/021156
10/021158
10/021160
10/021161
10/21162
10/021166

GURUDEV SAHU
SUMIT SHARMA
MOHAMMAD REHMAN
NARENDER SINGH
POORNIMA DEVI
HIMANSHU RAWAT
RAMESH KUMAR YADAV
WASIM AKRAM
SHWETA SINGH
NUZHAT PARVEEN
PARVISH
PRIYA RANI
SONAM
JUBAIN SHARMA
BARKHA
ARCHNA DUBEY
SONAM RAWAT
PAYAL RANI
SOLOMONA
SHABNAM
SANDHYA
SHAKEEL AHMED
PRIYA GUPTA
MOHD FAIZAN BADAR
MANJU BHATI
NARENDER SINGH BAGHEL
AJEET KUMAR PANDEY
TARUN BIDHURI
ROHIT KUMAR
ROHIT
INDU CHAUDHARY
PANKAJ
AMANDEEP SINGH
AMAN YADAV
MOHD ADIL
ANCHAL MAHARAJ
HIMANSHU
MOHD MONIS
JAVED
DEEPIKA SHARMA
CHANCHAL KUMAR SINGH
SANDEEP
RAKHI RAWAT
RIZWAN AHMED
AJIT
TARA CHAND
REKMAYO SHIMRAY

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
3
7
14
14
1
8
11
12
1
14
16
13
11
1
10
10
1
13
9
15
9
14
10
1
13
15
14
14
14
15
14
15
15
16
16
15
13
14
15
15
14
13
14
15
14
14

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

8
10
10
10
11
1
7
10
8
0
3
10
1
9
10
7
10
8
10
8
11
10
9
8
6
11
8
12
11
8
11
10
1
10
13
13
13
8
10
12
12
11
11
11
8
9
9

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

110
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
122
126
129
130
135
136
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
154
155
156
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
171
172

10/021169
10/021170
10/21171
10/021172
10/21174
10/021178
10/21179
10/21181
10/021183
10/21184
10/021186
10/021187
10/021193
10/021197
10/21199
10/21206
10/21208
10/21214
10/21217
10/21219
10/21220
10/21221
10/21225
10/021228
10/21230
10/21231
10/21233
10/021236
10/21237
10/21243
10/021248
10/21252
10/021253
10/021254
10/21258
10/021259
10/021262
10/021263
10/21264
10/21265
10/021266
10/021267
10/21268
10/021269
10/021270
10/21272
10/021273

BASUDEV ROYCHOWDHURY
NIVEDITA
KAVITA AGGARWAL
HITESHI KAIN
FAHEEM MALIK
KHUSHBOO MITTAL
VANDANA
MUBIN KHAN
IRFAN ANWAR
SAKSHI
MANISHA PAL
MUKESH KUMAR
HIMANSHU RAWAT
RASHID
DEEPANSHU
ZEBA ISLAM
SURAJ PRASAD YADAV
MD. FAIYAZ ANSARI
ANCHAL RAWAT
ROUDINGLIAN SAMTE
ASHU
KHANNGAMSO KESHING
PREETI
TUSHAR RAJORA
DEEPAK KUMAR
VINEET SINGH
VIKAS KUMAR
JASSIMRAN SINGH BHAMBER
HARPREET KAUR
RAJ KUMAR MAHTO
TARUNA
RAMRAK KADOYEE
BIDHAN DAS
PRIYANKA GUPTA
KAPIL GULERIA
JAYA MANDAL
RAHUL
Najeebullah Alemi
VIJAY KUMAR JOSHIA
MOHD .UMER
FEROZ KHAN
NEHA SHARMA
RAHUL KUMAR
AKANKSHA MAVI
PRASHANT VERMA
FARHAN AHMAD KHAN
MANMOHAN

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
14
14
14
14
14
15
13
12
15
15
13
15
15
14
14
13
13
13
13
13
14
14
13
14
13
13
13
14
14
14
13
14
15
14
13
14
13
13
12
16
14
13
12
13
13
13

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
11
12
9
11
10
11
11
10
10
11
11
12
12
10
10
13
9
12
9
11
10
12
11
12
12
12
10
9
10
10
8
12
12
11
9
10
8
8
10
10
11
10
7
10
10
10

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

175 10/021276 ASJAD ALI SAIFI

17

14

14

11

12

DELHI

Back to Home
Political Sci
Ps-D

ry/February/March/April-2012
Lectures
Held-12
Mr Deoraj
singh / Dr
Manoj Kumar
march
Attended

10
8
8
8
10
3
12
5
10
8
10
7
11
5
12
7
7
8
8
6
7
11
10
8
9
11
11
4
3
4
11
11
10

Total
Lectures
Held-

Attended

9
10
10
11
10
10
11
7
12
0
10
12
8
9
12
10
10
5
8
8
10
8
10
9
2
11
10
10
10
10
9
10
10
10
11
11
11
10
10
11
11
10
11
10
10
10
10

11
9
10
11
10
10
11
10
10
10
11
11
11
11
10
10
11
10
11
10
10
10
10
11
10
10
10
11
11
10
10
10
9
9
9
10
10
10
11
10
10
10
10
11
10
11
10

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Political Sci

Paper Title:-

Paper no:

Ps-MIL

Political Science MIL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Philosophy-D
Lectures
Held-11

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10/21043
10/021048
10/021062
10/21067
10/21069
10/021087
10/021092
10/021104
10/021107
10/021115
10/021139
10/021140
10/021145
10/021155
10/021205
10/21217
10/21252

NAME

THEMREICHAN MAHUNG
PULKIT NIJHAWAN
KANIKA BANSAL (W)
CH MOHAMMAD RAFI
HIMANI KARN (W)
POOJA SINGH (W)
BHAVYA DHINGRA
ARCHNA DUBEY (W)
SOLOMONA
KARAN ARORA
ACHINTO BAGCHI
MANISH GOSWAMI
ANCHAL MAHARAJ (W)
CHANCHAL KUMAR SINGH
MOHD NADEEM SAIFI
ANCHAL RAWAT (W)
RAMRAK KADOYEE

Dr Seema
Bose
January

7
9
4
2
6
5
10
9
2
8
10
5
8
10
2
6
5

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-11
Held-13
Dr Seema
Bose
February

4
9
4
3
4
6
7
3
5
6
10
5
4
8
4
7
2

Dr Seema
Bose
March

9
11
11
8
11
9
10
12
11
5
13
10
9
13
2
6
9

Back to Home
Philosophy
Ph-D

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

20
29
19
13
21
20
27
24
18
19
33
20
21
31
8
19
16

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Philosophy

Paper Title:-

Paper no:

Ph-Mil

Philosophy MIL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Sanskrit-D
Lectures
Held-

S NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10/021030
10/21073
10/021074
10/021078
10/021080
10/021150
10/21184
10/021193
10/021204
10/021254
10/21257

MANJU (W)
AASHMA KHATOON (W)
SHAGUFTA KULSUM (W)
GURUDEV SAHU
MOHAMMAD REHMAN
JAVED
SAKSHI (W)
HIMANSHU RAWAT
DIVYA SINGH (W)
PRIYANKA GUPTA (W)
PROMILA SHARMA (W)

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-11
Held-11
Dr Kakoli Roy
February

10
11
11
11
9
10
10
8
11
9
8

Dr Kakoli Roy
March

10
11
11
11
9
11
10
10
11
9
9

Back to Home
Sanskrit
Sk-D

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Sanskrit MIL
Lectures
Held-

S NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6

10/21002
10/021085
10/21090
10/021193
10/021204
10/021266

ABHISHEK PANDEY
HIMANSHU RAWAT
WASIM AKRAM
HIMANSHU RAWAT
DIVYA SINGH (W)
FEROZ KHAN

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-11
Held-11
Dr Kakoli Roy
February

11
7
6
8
11
6

Dr Kakoli Roy
March

11
11
8
8
11
8

Back to Home
Sanskrit
Sk-L

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

History

Paper Title:-

Paper no:

Hs-IV

History-IV

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

History

Paper Title:-

Paper no:

Hs-IV

History-IV MIL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

History-III

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-17
HeldS NO

4
7
14
20
23
24
28
32
36
51
65
72
74
81
82
95
113
131
133
137
144
161
162
167

ROLL NO

10/21007
10/21013
10/021022
10/21032
10/021038
10/021039
10/021045
10/21050
10/021056
10/021082
10/021099
10/021110
10/021114
10/021128
10/021129
10/021146
10/021172
10/21201
10/021204
10/21213
10/021228
10/021262
10/021263
10/21268

NAME

VACHASPATI DUBEY
GULSHAN
MANOJ KUMAR
ADIL KHAN
AMIT
SWATI
PRASHANT MAHIWAL
BADSHAH AHMAD
SURAJ PRAKASH
NARENDER SINGH
SONAM
SHABNAM
SHAKEEL AHMED
AJEET KUMAR PANDEY
TARUN BIDHURI
HIMANSHU
HITESHI KAIN
PRAVEEN KUMAR
DIVYA SINGH
RANJIT SINGH
TUSHAR RAJORA
RAHUL
Najeebullah Alemi
RAHUL KUMAR

Ms Puja Vij
Del January

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

16
15
1
7
15
3
14
16
15
10
13
9
6
14
0
13
11
11
15
12
9
3
7
10

Del

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ms Puja Vij
February

10
4
7
10
6
7
7
13
13
6
5
8
8
7
0
6
6
5
6
7
11
1
0
9

Back to Home
History
Hs-III

March/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

History

Paper Title:-

Paper no:

Hs-III

History-III MIL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Urdu-D
Lectures
Held-17

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10/021064
10/21068
10/021070
10/21088
10/21091
10/021094
10/21122
10/021147
10/021148
10/21167
10/021190
10/21206
10/21214
10/21271

NAME

MOHD SAIFUDDIN QURESHI


MOHD SAAD
SYED MOHD HASEEB
ABDUL WAHID
MOHD ASIF
NUZHAT PARVEEN (W)
MOHAMMAD SALMAN
NAZISH RAZA
MOHD MONIS
MOHAMMAD SHABBIR
MOHAMMAD IRFAN
ZEBA ISLAM (W)
MD. FAIYAZ ANSARI
WASEEM AKRAM

Dr Maula
Baksh
January

13
16
15
17
16
1
16
12
13
16
11
14
12
8

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-9
Held-10
Dr Maula
Baksh
February

Dr Maula
Baksh
March

6
9
7
8
7
0
9
6
7
9
2
3
8
1

8
9
8
10
9
0
8
7
7
9
7
9
5
5

Back to Home
Urdu
Ur-D

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

27
34
30
35
32
1
33
25
27
34
20
26
25
14

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Urdu-B
Lectures
Held-18

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8

ROLL NO

10/021028
10/21118
10/21181
10/021190
10/21206
10/021263
10/021276
10/021275

NAME

IQRA SHARIF (W)


MOHD FAIZAN BADAR
MUBIN KHAN
MOHAMMAD IRFAN
ZEBA ISLAM (W)
Najeebullah Alemi
ASJAD ALI SAIFI
MOHD IMRAN

Dr Abu
Zahir
Rabbani
January

13
16
15
8
15
14
16
6

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-11
Held-12
Dr Abu Zahir
Rabbani

Dr Abu Zahir
Rabbani

February

March

7
9
8
3
8
7
10
4

10
12
10
10
10
5
11
5

Back to Home
Urdu
Ur-B

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

30
37
33
21
33
26
37
15

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Urdu-A
Lectures
Held-17

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ROLL NO

10/21013
10/21037
10/021064
10/21068
10/021070
10/21088
10/21091
10/021094
10/21122
10/021147
10/21148
10/21167
10/21214
10/21261
10/21271

NAME

GULSHAN
MOHD SALMAN
MOHD SAIFUDDIN QURESHI
MOHD SAAD
SYED MOHD HASEEB
ABDUL WAHID
MOHD ASIF
NUZHAT PARVEEN (W)
MOHAMMAD SALMAN
NAZISH RAZA
MOHD MONIS
MOHAMMAD SHABBIR
MD. FAIYAZ ANSARI
MOHD. AMIR KHAN
WASEEM AKRAM

Dr Abu
Zahir
Rabbani
January

17
16
11
15
13
16
15
0
16
7
10
15
11
10
5

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-11
Held-12
Dr Abu Zahir
Rabbani

Dr Abu Zahir
Rabbani

February

March

6
6
8
10
8
11
10
0
10
8
7
10
8
5
2

10
9
8
11
9
11
10
0
11
9
8
12
8
8
4

Back to Home
Urdu
Ur-A

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

33
31
27
36
30
38
35
0
37
24
25
37
27
23
11

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Hindi

Paper Title:-

Paper no:

Hn-D

Hindi-D

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Hindi

Paper Title:-

Paper no:

Hn-C

Hindi-C

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

February

Attended

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Hindi-B

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-14

Lectures
Held-16
S NO

ROLL NO

NAME

Ms
Samiksha
Thakur
January
Del Attended

3
15
16
30
33
34
37
40
42
56
64
68
75
84
85
91
92
94
103
115
132
166
168
173

10/21005
10/21025
10/021027
10/021048
10/021052
10/21054
10/021062
10/21067
10/21069
10/021087
10/021098
10/021104
10/021115
10/021132
10/21133
10/021140
10/021141
10/021145
10/021159
10/021178
10/21202
10/021267
10/021269
10/021274

RIDHIMA AGGARWAL
SAURAV SINGH RAWAT
BANNI NAVIK
PULKIT NIJHAWAN
DEEPAK PRASAD
JASLEEN KAUR
KANIKA BANSAL
CH MOHAMMAD RAFI
HIMANI KARN
POOJA SINGH
PRIYA RANI
ARCHNA DUBEY
KARAN ARORA
ROHIT
PRIYANKA BATRA
MANISH GOSWAMI
AMAN YADAV
ANCHAL MAHARAJ
SMRITI AITWAL
KHUSHBOO MITTAL
TARUN KUMAR MAURYA
NEHA SHARMA
AKANKSHA MAVI
RAHUL SONI

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
16
16
12
12
15
9
10
13
13
10
10
11
2
10
13
4
6
0
12
9
3
8
0

Ms Samiksha
Thakur
February

Del
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Attended
11
11
13
10
10
11
10
7
10
12
10
10
10
5
10
12
4
5
0
11
11
9
9
0

Del
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Back to Home
Hindi
Hn-B

ary/March/April-2012
Lectures
Held-11

Total
Lectures
Held-

Ms Samiksha
Thakur
March

Attended
9
8
11
9
10
11
10
9
7
9
8
10
7
5
6
9
0
7
0
9
8
6
6
0

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Hindi-A
Lectures
Held-17

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

10/21002
10/021004
10/21005
10/21007
10/021011
10/021012
10/21013
10/21014
10/021015
10/21017
10/21018
10/021019
10/021020
10/021022
10/21025
10/021027
10/021028
10/021030
10/21031
10/21032
10/021034
10/21037
10/021038
10/021039
10/21040
10/21041
10/21043
10/021045
10/21047
10/021048
10/021049
10/21050
10/021052
10/21054
10/021055

NAME

ABHISHEK PANDEY
MOHINI MAL
RIDHIMA AGGARWAL
VACHASPATI DUBEY
KEERTI
ANITA KUMARI
GULSHAN
ANISHA RAWAT
POOJA KUMARI
FARHA NAAZ
UMESH CHANDRA
ANCHAL CHAUHAN
AKSHAY KUMAR MEENA
MANOJ KUMAR
SAURAV SINGH RAWAT
BANNI NAVIK
IQRA SHARIF
MANJU
VIVEK PANDEY
ADIL KHAN
VIVEK KUMAR
MOHD SALMAN
AMIT
SWATI
SHEETAL CHOUDHARY
VIKASH KUMAR
THEMREICHAN MAHUNG
PRASHANT MAHIWAL
MOHIT SIHGH
PULKIT NIJHAWAN
KESHAV VERMA
BADSHAH AHMAD
DEEPAK PRASAD
JASLEEN KAUR
LALIT KUMAR GAUTAM

Lectures
Held-13

Dr Sadhna Nigam
Dr Sadhna
Nigam
January
February
Del Attended
Del Attended

17
17
17

15
11
9

13
13
13

9
11
9

17
17

12
11

13
13

12
11

17

15

13

13

17
17

14
9

13
13

11
8

17
17
17
17

14
11
8
15

13
13
13
13

11
12
8
13

17
17
17
17

13
10
11
8

13
13
13
13

8
7
10
6

17
17

11
0

13
13

10
0

17
17

10
15

13
13

6
13

17

11

13

10

January/February/Ma
Lectures
Held-12
Dr Sadhna Nigam
March
Del

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

10/021056
10/021062
10/021063
10/021064
10/21067
10/21068
10/21069
10/021070
10/21073
10/021074
10/021076
10/21077
10/021078
10/21079
10/021080
10/021082
10/021083
10/21084
10/021085
10/021086
10/021087
10/21088
10/21090
10/21091
10/021092
10/21093
10/021094
10/021096
10/021098
10/021099
10/021100
10/021103
10/021104
10/021105
10/21106
10/021107
10/021110
10/021111
10/021114
10/021115
10/021116
10/21118
10/21122
10/021123
10/21127
10/021128
10/021129

SURAJ PRAKASH
KANIKA BANSAL
PRITHVIRAJ NAGAR
MOHD SAIFUDDIN QURESHI
CH MOHAMMAD RAFI
MOHD SAAD
HIMANI KARN
SYED MOHD HASEEB
AASHMA KHATOON
SHAGUFTA KULSUM
RAM KUMAR
CHITARANJAN SINGH THOKCHOM
GURUDEV SAHU
SUMIT SHARMA
MOHAMMAD REHMAN
NARENDER SINGH
MOUMITA BHATTACHARJEE
POORNIMA DEVI
HIMANSHU RAWAT
RAMESH KUMAR YADAV
POOJA SINGH
ABDUL WAHID
WASIM AKRAM
MOHD ASIF
BHAVYA DHINGRA
SHWETA SINGH
NUZHAT PARVEEN
PARVISH
PRIYA RANI
SONAM
JUBAIN SHARMA
BARKHA
ARCHNA DUBEY
SONAM RAWAT
PAYAL RANI
SOLOMONA
SHABNAM
SANDHYA
SHAKEEL AHMED
KARAN ARORA
PRIYA GUPTA
MOHD FAIZAN BADAR
MOHAMMAD SALMAN
MANJU BHATI
NARENDER SINGH BAGHEL
AJEET KUMAR PANDEY
TARUN BIDHURI

17

14

13

10

17

14

13

12

17
17
17

15
15
15

13
13
13

13
13
12

17
17
17
17

14
9
12
15

13
13
13
13

12
10
12
11

17

14

13

13

17

13

11

17
17

11
11

13
13

9
8

17

13

13

17
17
17

11
9
13

13
13
13

7
8
6

17
17

15
7

13
13

10
11

17
17
17

12
14
13

13
13
13

0
11
10

17

15

13

17

12

13

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

10/021130
10/021132
10/21133
10/21135
10/021136
10/021137
10/21138
10/021139
10/021140
10/021141
10/021144
10/021145
10/021146
10/021147
10/021148
10/021150
10/021152
10/021155
10/021156
10/021158
10/021159
10/021160
10/021161
10/21162
10/021163
10/021166
10/21167
10/021169
10/021170
10/21171
10/021172
10/21174
10/021178
10/21179
10/21181
10/021183
10/021183
10/21184
10/021186
10/021187
10/021188
10/021189
10/021190
10/021193
10/21195
10/021196
10/021197

ROHIT KUMAR
ROHIT
PRIYANKA BATRA
INDU CHAUDHARY
PANKAJ
AMANDEEP SINGH
TARUSHI GOLA
ACHINTO BAGCHI
MANISH GOSWAMI
AMAN YADAV
MOHD ADIL
ANCHAL MAHARAJ
HIMANSHU
NAZISH RAZA
MOHD MONIS
JAVED
DEEPIKA SHARMA
CHANCHAL KUMAR SINGH
SANDEEP
RAKHI RAWAT
SMRITI AITWAL
RIZWAN AHMED
AJIT
TARA CHAND
PURNIMA KUMARI
REKMAYO SHIMRAY
MOHAMMAD SHABBIR
BASUDEV ROYCHOWDHURY
NIVEDITA
KAVITA AGGARWAL
HITESHI KAIN
FAHEEM MALIK
KHUSHBOO MITTAL
VANDANA
MUBIN KHAN
IRFAN ANWAR
IRFAN ANWAR
SAKSHI
MANISHA PAL
MUKESH KUMAR
SUKHPREET KAUR
SAPNA ARORA
MOHAMMAD IRFAN
HIMANSHU RAWAT
THOUDAM MARY
TANUSHREE PAUL
RASHID

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

10/21199
10/21201
10/21202
10/021204
10/021205
10/21206
10/21208
10/21213
10/21214
10/21217
10/21219
10/21220
10/21221
10/21225
10/021228
10/21230
10/21231
10/21233
10/021236
10/21237
10/21238
10/21243
10/021248
10/021251
10/21252
10/021253
10/021254
10/21257
10/21258
10/021259
10/21261
10/021262
10/021263
10/21264
10/21265
10/021266
10/021267
10/21268
10/021269
10/021270
10/21271
10/21272
10/021273
10/021274
10/21275
10/021276

DEEPANSHU
PRAVEEN KUMAR
TARUN KUMAR MAURYA
DIVYA SINGH
MOHD NADEEM SAIFI
ZEBA ISLAM
SURAJ PRASAD YADAV
RANJIT SINGH
MD. FAIYAZ ANSARI
ANCHAL RAWAT
ROUDINGLIAN SAMTE
ASHU
KHANNGAMSO KESHING
PREETI
TUSHAR RAJORA
DEEPAK KUMAR
VINEET SINGH
VIKAS KUMAR
JASSIMRAN SINGH BHAMBER
HARPREET KAUR
PREETI CHEEMA
RAJ KUMAR MAHTO
TARUNA
BHAWANA SHARMA
RAMRAK KADOYEE
BIDHAN DAS
PRIYANKA GUPTA
PROMILA SHARMA
KAPIL GULERIA
JAYA MANDAL
MOHD. AMIR KHAN
RAHUL
Najeebullah Alemi
VIJAY KUMAR JOSHIA
MOHD .UMER
FEROZ KHAN
NEHA SHARMA
RAHUL KUMAR
AKANKSHA MAVI
PRASHANT VERMA
WASEEM AKRAM
FARHAN AHMAD KHAN
MANMOHAN
RAHUL SONI
MOHD IMRAN
ASJAD ALI SAIFI

E: LODI ROAD: NEW DELHI

Back to Home
Hindi
Hn-A

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-12
Dr Sadhna Nigam
March
Attended

8
8
8
10
10
12
12
10

10
11
9
12
8
8
10
9
7
0
8
11

Total
Lectures
Held-

Attended

12
11

12
12
11
11
9
11
11
12
12

10
11
8
8
8
10
11
8
6
11
8
8

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Bengali-D
Lectures
Held-6

S NO

ROLL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10/021004
10/021019
10/021052
10/021083
10/021139
10/021169
10/021196
10/021253
10/021259

NAME

MOHINI MAL (W)


ANCHAL CHAUHAN (W)
DEEPAK PRASAD
MOUMITA BHATTACHARJEE (W)
ACHINTO BAGCHI
BASUDEV ROYCHOWDHURY
TANUSHREE PAUL (W)
BIDHAN DAS
JAYA MANDAL (W)

Dr Anusree
Ghosh
January

4
6
0
6
4
1
2
5
2

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-6
Held-6
Dr Anusree
Ghosh
February

3
5
0
6
6
3
4
4
4

Dr Anusree
Ghosh
March

4
5
0
6
6
0
3
5
4

Back to Home
Bengali
Ben-D

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

11
16
0
18
16
4
9
14
10

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Bengali-B
Lectures
Held-6

S NO

ROLL NO

NAME

1
2
3

10/021019 ANCHAL CHAUHAN (W)


10/021139 ACHINTO BAGCHI
10/021253 BIDHAN DAS

Dr Anusree
Ghosh
January

5
4
5

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-5
Held-6
Dr Anusree
Ghosh
February

3
5
3

Dr Anusree
Ghosh
March

5
5
5

Back to Home
Bengali
Ben-B

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

13
14
13

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Bengali-A
Lectures
Held-4

S NO

1
2
3
4
5

ROLL NO

10/021004
10/021083
10/021169
10/021196
10/021259

NAME

MOHINI MAL (W)


MOUMITA BHATTACHARJEE (W)
BASUDEV ROYCHOWDHURY
TANUSHREE PAUL (W)
JAYA MANDAL (W)

Dr Anusree
Ghosh
January

1
3
2
2
0

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
HeldHeld-7

February

Dr Anusree
Ghosh
March

5
7
1
3
5

Back to Home
Bengali
Ben-A

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course: BA (Pro) II Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Punjabi A
Lectures
Held-17

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
8

ROLL NO

10/21017
10/021137
10/021170
10/021188
10/21199
10/021236
10/21237
10/21238
10/21258

NAME

FARHA NAAZ (W)


AMANDEEP SINGH
NIVEDITA (W)
SUKHPREET KAUR (W)
DEEPANSHU
JASSIMRAN SINGH BHAMBER
HARPREET KAUR (W)
PREETI CHEEMA
KAPIL GULERIA

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-15
Held-13

Dr Ravinder Dr Ravinder
Singh
Singh

Dr Ravinder
Singh

January

February

March

13
16
14
16
10
15
16
15
14

13
13
12
13
12
13
13
14
13

9
12
9
13
9
12
12
12
10

Back to Home
Punjabi
PN-A

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics III Year

Department:-

Economics

Paper Title:-

Paper no:

XXII

S NO

1
8
14
17
18
22
25
26
27
28
34
35
36

ROLL NO

09/077002
09/077018
09/077049
09/077056
09/77057
09/77069
09/77076
09/077077
09/077081
09/077083
09/077111
09/077113
09/077114

Economics

NAME

ARVIND SHARMA
FANEESH SHARMA
SANDEEP SINGH
AKSHIKA CHANDNA
PIYUSH JAIN
NIKET TYAGI
NITIN RATHI
LALITA SHARMA
HARISH RAWAL
RAVINDER KUMAR
SANDEEP
CHITRA
MARVEL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-11
Held-9
Held-9
Dr Sanjeev Dr Sanjeev
Dr Sanjeev
kumar+Mr
kumar+Mr
kumar+Mr
Sanjay
Sanjay Kumar Sanjay
Kumar
Kumar
January

February

March

9
9
10
8
9
10
10
8
8
10
11
11
8

7
7
8
6
6
8
8
5
7
8
8
8
6

7
8
7
6
8
6
7
7
9
7
7
9
7

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Modern Chemistry

January/February/

S NO

ROLL NO

NAME

Lectures
Held-3

Lectures
Held-3

Mr Harish kr
Chaudhary

Mr Harish kr
Chaudhary

January

February

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

09/077002
09/077009
09/077011
09/077012
09/77013
09/077014
09/077017
09/077018
09/077021
09/077022
09/77030
09/077038
09/077043
09/077049
09/77050
09/077053
09/077056
09/77057
09/077059
09/077062
09/77063
09/77069
09/77071
09/077073
09/77076
09/077077
09/077081
09/077083
09/077090
09/77097
09/77104
09/77107
09/77110

ARVIND SHARMA
PRIYA VISHWAKARMA
ABHISHEK CHAUHAN
KANCHAN SAXENA
SACHIN KUMAR
SHIVANI SRIVASTAVA
ABHINAV PANDEY
FANEESH SHARMA
MAYANK SHARMA
AMIT ANAND
HIMANSHU BHARDWAJ
NAVSHAD ALAM
VISHAVJEET SINGH
SANDEEP SINGH
ASHWANI KUMAR
MANVENDRA PRATAP SINGH
AKSHIKA CHANDNA
PIYUSH JAIN
AKSHAY KUMAR JOSHI
PRASHANT KUMAR MISHRA
DIVYANSHU SRIVASTAVA
NIKET TYAGI
RAVINSH KUMAR PANDEY
ADITI
NITIN RATHI
LALITA SHARMA
HARISH RAWAL
RAVINDER KUMAR
SHIVA CHOUDHARY
MOHD NADEEM SAIFI
ABHISHEK
VARUN KUMAR
RANJINI RAVI

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
2
0
3
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0

Del Attended
3
0
3
1
3
0
3
0
3
0
3
1
3
1
3
0
3
0
3
1
3
0
3
1
3
1
3
0
3
1
3
1
3
0
3
0
3
1
3
1
3
0
3
0
3
1
3
1
3
0
3
0
3
0
3
0
3
1
3
1
3
1
3
2
3
0

Del
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

34
35
36
37
38

09/077111
09/077113
09/077114
09/77115
09/77116

SANDEEP
CHITRA
MARVEL
SENJAM SUSHINANDA SINGH
NEETU

3
3
3
3
3

0
0
0
2
3

3
3
3
3
3

0
0
0
1
2

2
2
2
2
2

E: LODI ROAD: NEW DELHI

Back to Home
Chemistry
XXIIA

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-2
Held-6
Mr Manish Kr
Gautam

Dr Swarita
Gopal

March

March

Attended
0
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
0
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
0

Del Attended
6
0
6
5
6
6
6
6
6
6
6
4
6
4
6
0
6
5
6
6
6
6
6
5
6
5
6
0
6
6
6
6
6
0
6
0
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
5
6
0
6
0
6
0
6
0
6
6
6
6
6
5
6
5
6
4

Total
Lectures
Held-

Attended

0
0
0
2
2

6
6
6
6
6

0
6
0
5
5

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics III Year

Department:-

Physics

Paper Title:-

Paper no:

XXI

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/077002
09/077009
09/077011
09/077012
09/77013
09/077014
09/077017
09/077018
09/077021
09/077022
09/77030
09/077038
09/077043
09/077049
09/77050
09/077053
09/077056
09/77057
09/077059
09/077062
09/77063
09/77069
09/77071
09/077073
09/77076
09/077077
09/077081
09/077083
09/077090
09/77097
09/77104
09/77107
09/77110
09/077111
09/077113

Electronic Div & Ph

NAME

ARVIND SHARMA
PRIYA VISHWAKARMA
ABHISHEK CHAUHAN
KANCHAN SAXENA
SACHIN KUMAR
SHIVANI SRIVASTAVA
ABHINAV PANDEY
FANEESH SHARMA
MAYANK SHARMA
AMIT ANAND
HIMANSHU BHARDWAJ
NAVSHAD ALAM
VISHAVJEET SINGH
SANDEEP SINGH
ASHWANI KUMAR
MANVENDRA PRATAP SINGH
AKSHIKA CHANDNA
PIYUSH JAIN
AKSHAY KUMAR JOSHI
PRASHANT KUMAR MISHRA
DIVYANSHU SRIVASTAVA
NIKET TYAGI
RAVINSH KUMAR PANDEY
ADITI
NITIN RATHI
LALITA SHARMA
HARISH RAWAL
RAVINDER KUMAR
SHIVA CHOUDHARY
MOHD NADEEM SAIFI
ABHISHEK
VARUN KUMAR
RANJINI RAVI
SANDEEP
CHITRA

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
Held-11
Held-11
Lectures
HeldMr Sujay
Mr Sujay
kumar
kumar
January
February
Attended

10
9
10
9
9
8
9
9
8
9
10
9
8
8
9
10
9
9
9
10
9
10
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
10
9

10
9
8
10
9
8
10
9
9
10
9
9
10
9
10
9
9
10
9
9
10
10
9
10
9
9
10
9
9
10
9
10
9
10
9

36 09/077114 MARVEL
37 09/77115 SENJAM SUSHINANDA SINGH
38 09/77116 NEETU

9
9
9

9
10
9

Exit

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Physics of Materials

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-

Lectures
Held-13
S NO

ROLL NO

NAME

Dr Sadhna
Srivastava
January
Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/077002
09/077009
09/077011
09/077012
09/77013
09/077014
09/077017
09/077018
09/077021
09/077022
09/77030
09/077038
09/077043
09/077049
09/77050
09/077053
09/077056
09/77057
09/077059
09/077062
09/77063
09/77069
09/77071
09/077073
09/77076
09/077077
09/077081
09/077083
09/077090
09/77097
09/77104
09/77107
09/77110
09/077111

ARVIND SHARMA
PRIYA VISHWAKARMA
ABHISHEK CHAUHAN
KANCHAN SAXENA
SACHIN KUMAR
SHIVANI SRIVASTAVA
ABHINAV PANDEY
FANEESH SHARMA
MAYANK SHARMA
AMIT ANAND
HIMANSHU BHARDWAJ
NAVSHAD ALAM
VISHAVJEET SINGH
SANDEEP SINGH
ASHWANI KUMAR
MANVENDRA PRATAP SINGH
AKSHIKA CHANDNA
PIYUSH JAIN
AKSHAY KUMAR JOSHI
PRASHANT KUMAR MISHRA
DIVYANSHU SRIVASTAVA
NIKET TYAGI
RAVINSH KUMAR PANDEY
ADITI
NITIN RATHI
LALITA SHARMA
HARISH RAWAL
RAVINDER KUMAR
SHIVA CHOUDHARY
MOHD NADEEM SAIFI
ABHISHEK
VARUN KUMAR
RANJINI RAVI
SANDEEP

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
11
6
2
9
11
13
10
7
9
6
10
11
11
12
13
7
10
13
13
9
9
13
11
10
5
10
8
10
13
12
6
8
13

February

Del

Attended

Del
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

35
36
37
38

09/077113
09/077114
09/77115
09/77116

CHITRA
MARVEL
SENJAM SUSHINANDA SINGH
NEETU

13
13
13
13

7
8
10
12

9
9
9
9

Exit
Physics
XX

/March/April-2012
Lectures
Held-9

Total
Lectures
Held-

Dr Sadhna
Srivastava
March

Attended
7
5
7
5
8
6
6
7
8
8
5
2
4
5
8
8
3
9
8
9
4
3
7
3
7
7
6
3
7
9
8
9
8
9

Attended

6
8
8
9

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Electromagnatic Theory
Lectures
Held-13

S NO

ROLL NO

NAME

Mr Jagjivan
Ram

Mr Jagjivan
Ram

January

February

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

09/077002
09/077009
09/077011
09/077012
09/77013
09/077014
09/077017
09/077018
09/077021
09/077022
09/77030
09/077038
09/077043
09/077049
09/77050
09/077053
09/077056
09/77057
09/077059
09/077062
09/77063
09/77069
09/77071
09/077073
09/77076
09/077077
09/077081
09/077083
09/077090
09/77097
09/77104
09/77107
09/77110

ARVIND SHARMA
PRIYA VISHWAKARMA
ABHISHEK CHAUHAN
KANCHAN SAXENA
SACHIN KUMAR
SHIVANI SRIVASTAVA
ABHINAV PANDEY
FANEESH SHARMA
MAYANK SHARMA
AMIT ANAND
HIMANSHU BHARDWAJ
NAVSHAD ALAM
VISHAVJEET SINGH
SANDEEP SINGH
ASHWANI KUMAR
MANVENDRA PRATAP SINGH
AKSHIKA CHANDNA
PIYUSH JAIN
AKSHAY KUMAR JOSHI
PRASHANT KUMAR MISHRA
DIVYANSHU SRIVASTAVA
NIKET TYAGI
RAVINSH KUMAR PANDEY
ADITI
NITIN RATHI
LALITA SHARMA
HARISH RAWAL
RAVINDER KUMAR
SHIVA CHOUDHARY
MOHD NADEEM SAIFI
ABHISHEK
VARUN KUMAR
RANJINI RAVI

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-

13
10
7
2
9
10
9
10
7
9
8
8
8
8
7
11
4
11
10
13
6
6
11
10
13
6
6
8
13
10
6
4
5

Del

Attended
8
3
4
0
7
3
5
8
0
7
4
3
4
8
7
2
3
8
7
8
8
5
5
7
8

Del

3
2
8
8
6
8
8
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

34
35
36
37
38

09/077111
09/077113
09/077114
09/77115
09/77116

SANDEEP
CHITRA
MARVEL
SENJAM SUSHINANDA SINGH
NEETU

13
10
6
8
9

8
4
5
7
3

9
9
9
9
9

Exit
Physics
XVIII

uary/March/April-2012
Lectures
Held-9

Total
Lectures
Held-

Mr Jagjivan
Ram
March
Attended

Attended

9
1
8
6
8
1
8
9
6
5
7
0
7
7
3
6
4
9
8
8
0
8
8
7
8
9
8
8
9
8
6
9
8

9
8
8
8
9

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Mathematical Physics III

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-13
Held-8
Held-9
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/077002
09/077009
09/077011
09/077012
09/77013
09/077014
09/077017
09/077018
09/077021
09/077022
09/77030
09/077038
09/077043
09/077049
09/77050
09/077053
09/077056
09/77057
09/077059
09/077062
09/77063
09/77069
09/77071
09/077073
09/77076
09/077077
09/077081
09/077083
09/077090
09/77097
09/77104
09/77107
09/77110
09/077111
09/077113

NAME

ARVIND SHARMA
PRIYA VISHWAKARMA
ABHISHEK CHAUHAN
KANCHAN SAXENA
SACHIN KUMAR
SHIVANI SRIVASTAVA
ABHINAV PANDEY
FANEESH SHARMA
MAYANK SHARMA
AMIT ANAND
HIMANSHU BHARDWAJ
NAVSHAD ALAM
VISHAVJEET SINGH
SANDEEP SINGH
ASHWANI KUMAR
MANVENDRA PRATAP SINGH
AKSHIKA CHANDNA
PIYUSH JAIN
AKSHAY KUMAR JOSHI
PRASHANT KUMAR MISHRA
DIVYANSHU SRIVASTAVA
NIKET TYAGI
RAVINSH KUMAR PANDEY
ADITI
NITIN RATHI
LALITA SHARMA
HARISH RAWAL
RAVINDER KUMAR
SHIVA CHOUDHARY
MOHD NADEEM SAIFI
ABHISHEK
VARUN KUMAR
RANJINI RAVI
SANDEEP
CHITRA

Dr B Biswas Dr B Biswas

Dr B Biswas

January

March

12
11
9
5
11
11
12
11
9
12
10
10
10
9
12
11
7
12
13
13
8
12
13
10
11
8
8
2
6
11
10
4
6
9
12

February

7
8
5
3
7
8
8
7
6
8
7
7
6
7
6
7
6
8
6
8
6
6
8
7
7
5
5
4
4
7
8
7
4
5
2

5
8
8
5
7
8
8
6
7
6
4
5
7
3
7
9
4
8
8
9
0
5
8
6
5
7
6
2
2
7
6
8
5
5
3

36 09/077114 MARVEL
37 09/77115 SENJAM SUSHINANDA SINGH
38 09/77116 NEETU

9
8
9

6
4
2

8
7
4

Exit
Physics
XVII

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics III Year

Department:-

Physics

Paper Title:-

Paper no:

XIX

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ROLL NO

09/077002
09/077009
09/077011
09/077012
09/77013
09/077014
09/077017
09/077018
09/077021
09/077022
09/77030
09/077038
09/077043
09/077049
09/77050
09/077053
09/077056
09/77057
09/077059
09/077062
09/77063
09/77069
09/77071
09/077073
09/77076
09/077077
09/077081
09/077083
09/077090
09/77097
09/77104
09/77107
09/77110
09/077111
09/077113
09/077114

Stat Physics

NAME

ARVIND SHARMA
PRIYA VISHWAKARMA
ABHISHEK CHAUHAN
KANCHAN SAXENA
SACHIN KUMAR
SHIVANI SRIVASTAVA
ABHINAV PANDEY
FANEESH SHARMA
MAYANK SHARMA
AMIT ANAND
HIMANSHU BHARDWAJ
NAVSHAD ALAM
VISHAVJEET SINGH
SANDEEP SINGH
ASHWANI KUMAR
MANVENDRA PRATAP SINGH
AKSHIKA CHANDNA
PIYUSH JAIN
AKSHAY KUMAR JOSHI
PRASHANT KUMAR MISHRA
DIVYANSHU SRIVASTAVA
NIKET TYAGI
RAVINSH KUMAR PANDEY
ADITI
NITIN RATHI
LALITA SHARMA
HARISH RAWAL
RAVINDER KUMAR
SHIVA CHOUDHARY
MOHD NADEEM SAIFI
ABHISHEK
VARUN KUMAR
RANJINI RAVI
SANDEEP
CHITRA
MARVEL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
Held-6
Held-12
Lectures
HeldMr A Basu
Mr A Basu
January
February
Attended

6
3
5
1
5
5
5
6
3
5
5
5
4
1
1
5
1
4
3
6
3
3
3
3
6
3
3
1
4
4
4
1
1
4
3
3

9/12
6
8
4
7
7
9
7
4
4
4
5
8
8
5
7
6
11
8
10
2
5
5
5
7
6
3
5
5
6
10
6
4
11
9
5

37 09/77115
38 09/77116

SENJAM SUSHINANDA SINGH


NEETU

4
1

5
7

Exit

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

09/76003
09/076010
09/076011
09/076012
09/76017
09/76020
09/076021
09/76030
09/76036
09/076037
09/76046
09/76048
09/076049
09/76052
09/076056
09/76059
09/76063
09/076066
09/076067
09/076068
09/76070
09/76074
09/076075
09/76077
09/076079
09/076080
09/076083
09/076084
09/076085
09/076087
09/76088
09/076089
09/76090
09/76093

Physical Chemistry 4

NAME

UPASNA SINGH
SHILPA
ADITI
JYOTI KARAKOTI
SHARAD KUMAR SAHU
TANUJA SHARMA
POOJA SAKLANI
WASEEM AHMED KHAN
NISHANT KAMBOJ
DEEPIKA SHARMA
RAKESH KUMAR
MANISH SINGH RAWAT
REETA KUMARI
KRISHAN KUMAR
ISHA JOSHI
RANJAN SINHA
JAGDEV SINGH
PARUL BHUTANI
VIKAS
PRITI SHARMA
VIJAY KUMAR
SAURABH BANGIA
RAKHI TYAGI
SUMIT KUMAR SINHA
RICHA JOSHI
NISHANT GROVER
PRIYANKA
RUBY
SHIVANI CHOUDHARY
VIVEK GOLA
ARUN KUMAR
SHANNO VATS
RAVI KUMAR
KAVITA KANDPAL

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
Held-10
HeldLectures
HeldDr Swarita
Gopal
January
February
Attended

8
8
9
10
8
9
10
9
10
10
7
7
8
8
9
8
7
7
7
9
10
8
7
8
9
9
9
7
8
7
8
8
9
9

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Physical Chemistry 3
Lectures
Held-12

S NO

ROLL NO

NAME

Mr Harish kr
Chaudhary

Mr Harish kr
Chaudhary

January

February

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

09/76003
09/076010
09/076011
09/076012
09/76017
09/76020
09/076021
09/76030
09/76036
09/076037
09/76046
09/76048
09/076049
09/76052
09/076056
09/76059
09/76063
09/076066
09/076067
09/076068
09/76070
09/76074
09/076075
09/76077
09/076079
09/076080
09/076083
09/076084
09/076085
09/076087
09/76088
09/076089
09/76090

UPASNA SINGH
SHILPA
ADITI
JYOTI KARAKOTI
SHARAD KUMAR SAHU
TANUJA SHARMA
POOJA SAKLANI
WASEEM AHMED KHAN
NISHANT KAMBOJ
DEEPIKA SHARMA
RAKESH KUMAR
MANISH SINGH RAWAT
REETA KUMARI
KRISHAN KUMAR
ISHA JOSHI
RANJAN SINHA
JAGDEV SINGH
PARUL BHUTANI
VIKAS
PRITI SHARMA
VIJAY KUMAR
SAURABH BANGIA
RAKHI TYAGI
SUMIT KUMAR SINHA
RICHA JOSHI
NISHANT GROVER
PRIYANKA
RUBY
SHIVANI CHOUDHARY
VIVEK GOLA
ARUN KUMAR
SHANNO VATS
RAVI KUMAR

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-6

11
8
9
10
9
8
10
8
10
11
12
7
6
9
10
10
7
6
12
10
10
5
10
6
10
12
12
12
12
12
12
9
10

Del Attended
6
6
6
2
6
2
6
2
6
3
6
1
6
2
6
3
6
1
6
2
6
4
6
4
6
1
6
2
6
2
6
6
6
2
6
2
6
6
6
2
6
1
6
3
6
1
6
3
6
2
6
2
6
4
6
4
6
4
6
4
6
6
6
2
6
6

Del

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

34 09/76093

KAVITA KANDPAL

12

Back to Home
Chemistry
XVII

ruary/March/April-2012
Lectures
Held-9

Total
Lectures
Held-

Manish kr
Gautam
March
Attended

2
4
2
2
3
7
2
2
6
2
4
1
2
6
2
3
3
6
4
4
6
4
2
3
2
0
5
4
6
3
6
2
4

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Organic Chemistry 4

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-13
Held-10
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

09/76003
09/076010
09/076011
09/076012
09/76017
09/76020
09/076021
09/76030
09/76036
09/076037
09/76046
09/76048
09/076049
09/76052
09/076056
09/76059
09/76063
09/076066
09/076067
09/076068
09/76070
09/76074
09/076075
09/76077
09/076079
09/076080
09/076083
09/076084
09/076085
09/076087
09/76088
09/076089
09/76090
09/76093

NAME

UPASNA SINGH
SHILPA
ADITI
JYOTI KARAKOTI
SHARAD KUMAR SAHU
TANUJA SHARMA
POOJA SAKLANI
WASEEM AHMED KHAN
NISHANT KAMBOJ
DEEPIKA SHARMA
RAKESH KUMAR
MANISH SINGH RAWAT
REETA KUMARI
KRISHAN KUMAR
ISHA JOSHI
RANJAN SINHA
JAGDEV SINGH
PARUL BHUTANI
VIKAS
PRITI SHARMA
VIJAY KUMAR
SAURABH BANGIA
RAKHI TYAGI
SUMIT KUMAR SINHA
RICHA JOSHI
NISHANT GROVER
PRIYANKA
RUBY
SHIVANI CHOUDHARY
VIVEK GOLA
ARUN KUMAR
SHANNO VATS
RAVI KUMAR
KAVITA KANDPAL

Dr Alka
Gupta
January

8
9
9
11
10
10
10
11
13
8
5
11
7
5
10
12
7
5
5
12
9
8
5
6
12
10
11
11
6
7
9
10
7
11

Dr Alka Gupta
February

7
8
7
7
7
3
8
5
10
5
8
7
6
9
8
6
10
6
9
10
4
6
6
9
7
8
9
9
7
8
8
3
10
8

Back to Home
Chemistry
XIV

h/April-2012
Total
Lectures
Held-23
Attended

15
17
16
18
17
13
18
16
23
13
13
18
13
14
18
18
17
11
14
22
13
14
11
15
19
18
20
20
13
15
17
13
17
19

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Inorganic Chemistry 4

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-12
Held-13
Held-11
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

09/76003
09/076010
09/076011
09/076012
09/76017
09/76020
09/076021
09/76030
09/76036
09/076037
09/76046
09/76048
09/076049
09/76052
09/076056
09/76059
09/76063
09/076066
09/076067
09/076068
09/76070
09/76074
09/076075
09/76077
09/076079
09/076080
09/076083
09/076084
09/076085
09/076087
09/76088
09/076089
09/76090
09/76093

NAME

UPASNA SINGH
SHILPA
ADITI
JYOTI KARAKOTI
SHARAD KUMAR SAHU
TANUJA SHARMA
POOJA SAKLANI
WASEEM AHMED KHAN
NISHANT KAMBOJ
DEEPIKA SHARMA
RAKESH KUMAR
MANISH SINGH RAWAT
REETA KUMARI
KRISHAN KUMAR
ISHA JOSHI
RANJAN SINHA
JAGDEV SINGH
PARUL BHUTANI
VIKAS
PRITI SHARMA
VIJAY KUMAR
SAURABH BANGIA
RAKHI TYAGI
SUMIT KUMAR SINHA
RICHA JOSHI
NISHANT GROVER
PRIYANKA
RUBY
SHIVANI CHOUDHARY
VIVEK GOLA
ARUN KUMAR
SHANNO VATS
RAVI KUMAR
KAVITA KANDPAL

Dr Devraj
Singh
January

8
9
7
7
7
7
9
6
12
6
8
8
4
3
9
8
7
3
7
9
10
5
6
5
12
10
8
10
6
9
8
8
9
10

Dr Devraj
Singh
February

8
9
5
5
8
3
6
2
11
3
9
10
4
8
6
5
7
6
9
9
7
8
5
5
6
7
10
10
7
8
7
3
7
10

Dr Devraj
Singh
March

7
4
2
1
4
3
2
2
5
3
7
6
2
3
2
4
5
6
9
5
4
7
2
3
2
3
6
5
4
4
5
3
2
4

Chemistry
XIV

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Inorganic Chemistry 3

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/76003
09/076010
09/076011
09/076012
09/76017
09/76020
09/076021
09/76030
09/76036
09/076037
09/76046
09/76048
09/076049
09/76052
09/076056
09/76059
09/76063
09/076066
09/076067
09/076068
09/76070
09/76074
09/076075
09/76077
09/076079
09/076080
09/076083
09/076084
09/076085
09/076087
09/76088
09/076089
09/76090
09/76093

UPASNA SINGH
SHILPA
ADITI
JYOTI KARAKOTI
SHARAD KUMAR SAHU
TANUJA SHARMA
POOJA SAKLANI
WASEEM AHMED KHAN
NISHANT KAMBOJ
DEEPIKA SHARMA
RAKESH KUMAR
MANISH SINGH RAWAT
REETA KUMARI
KRISHAN KUMAR
ISHA JOSHI
RANJAN SINHA
JAGDEV SINGH
PARUL BHUTANI
VIKAS
PRITI SHARMA
VIJAY KUMAR
SAURABH BANGIA
RAKHI TYAGI
SUMIT KUMAR SINHA
RICHA JOSHI
NISHANT GROVER
PRIYANKA
RUBY
SHIVANI CHOUDHARY
VIVEK GOLA
ARUN KUMAR
SHANNO VATS
RAVI KUMAR
KAVITA KANDPAL

February

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Organic Chemistry 3

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
HeldHeld-10
S NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/76003
09/076010
09/076011
09/076012
09/76017
09/76020
09/076021
09/76030
09/76036
09/076037
09/76046
09/76048
09/076049
09/76052
09/076056
09/76059
09/76063
09/076066
09/076067
09/076068
09/76070
09/76074
09/076075
09/76077
09/076079
09/076080
09/076083
09/076084
09/076085
09/076087
09/76088
09/076089
09/76090
09/76093

UPASNA SINGH
SHILPA
ADITI
JYOTI KARAKOTI
SHARAD KUMAR SAHU
TANUJA SHARMA
POOJA SAKLANI
WASEEM AHMED KHAN
NISHANT KAMBOJ
DEEPIKA SHARMA
RAKESH KUMAR
MANISH SINGH RAWAT
REETA KUMARI
KRISHAN KUMAR
ISHA JOSHI
RANJAN SINHA
JAGDEV SINGH
PARUL BHUTANI
VIKAS
PRITI SHARMA
VIJAY KUMAR
SAURABH BANGIA
RAKHI TYAGI
SUMIT KUMAR SINHA
RICHA JOSHI
NISHANT GROVER
PRIYANKA
RUBY
SHIVANI CHOUDHARY
VIVEK GOLA
ARUN KUMAR
SHANNO VATS
RAVI KUMAR
KAVITA KANDPAL

February

Back to Home
Chemistry

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Botany III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Plant Metabolism

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-9
Held-7
Held-6
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ROLL NO

09/75002
09/075007
09/075009
09/075010
09/075012
09/075014
09/075018
09/075019
09/075020
09/075021
09/075022
09/075026
09/075027
09/075028
09/075030
09/075031
09/075035
09/075039
09/75042
09/75044
09/75046
09/075047

NAME

RICHA NAG
AKHILESH YADAV
YUMNAM SHATRAJIT SINGH
VISHAL KUMAR
HUDA AHMED
MONIKA THAKUR
INDU SUNDRIYAL
SHARANYA UNNIKRISHNAN
PALLAVI RANA
MONCEY MOHANAN
AKRITI BHADWAL
KUMUD PARMAR
AMRENDRA KUMAR
VIBHUTI SHARMA
NITIKA BALI
KUMARI KSHAMA AWASTHI
TIKKAM SINGH
ARUN KUMR
ZEESHAN
ASHISH KUMAR SINGH
DIVYA BHARTI
AMANPREET KAUR

Dr Roma
Katyal
January

4
7
5
8
7
9
7
2
5
6
5
7
6
6
6
6
8
5
8
5
6
7

Dr Roma
Katyal
February

5
6
6
5
4
7
5
5
5
5
5
4
4
5
4
5
5
4
4
4
4
6

Dr Roma
Katyal
March

3
4
5
4
3
5
4
5
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
5
4

Exit
Botany
XII

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Botany III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Plant Physiological

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-4
Held-4
Held-3
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ROLL NO

09/75002
09/075007
09/075009
09/075010
09/075012
09/075014
09/075018
09/075019
09/075020
09/075021
09/075022
09/075026
09/075027
09/075028
09/075030
09/075031
09/075035
09/075039
09/75042
09/75044
09/75046
09/075047

NAME

RICHA NAG
AKHILESH YADAV
YUMNAM SHATRAJIT SINGH
VISHAL KUMAR
HUDA AHMED
MONIKA THAKUR
INDU SUNDRIYAL
SHARANYA UNNIKRISHNAN
PALLAVI RANA
MONCEY MOHANAN
AKRITI BHADWAL
KUMUD PARMAR
AMRENDRA KUMAR
VIBHUTI SHARMA
NITIKA BALI
KUMARI KSHAMA AWASTHI
TIKKAM SINGH
ARUN KUMR
ZEESHAN
ASHISH KUMAR SINGH
DIVYA BHARTI
AMANPREET KAUR

Dr Roma
Katyal
January

1
4
1
3
3
4
2
0
2
0
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
0
3

Dr Roma
Katyal
February

3
3
3
3
3
4
2
3
2
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3
1
3

Dr Roma
Katyal
March

3
1
2
3
1
2
0
3
2
3
1
1
3
1
1
1
1
3
3
3
2
3

Exit
Botany
XI

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Botany III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Development & Experi

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-11
Held-8
Held-7
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ROLL NO

09/75002
09/075007
09/075009
09/075010
09/075012
09/075014
09/075018
09/075019
09/075020
09/075021
09/075022
09/075026
09/075027
09/075028
09/075030
09/075031
09/075035
09/075039
09/75042
09/75044
09/75046
09/075047

NAME

RICHA NAG
AKHILESH YADAV
YUMNAM SHATRAJIT SINGH
VISHAL KUMAR
HUDA AHMED
MONIKA THAKUR
INDU SUNDRIYAL
SHARANYA UNNIKRISHNAN
PALLAVI RANA
MONCEY MOHANAN
AKRITI BHADWAL
KUMUD PARMAR
AMRENDRA KUMAR
VIBHUTI SHARMA
NITIKA BALI
KUMARI KSHAMA AWASTHI
TIKKAM SINGH
ARUN KUMR
ZEESHAN
ASHISH KUMAR SINGH
DIVYA BHARTI
AMANPREET KAUR

Ms P
Chitralekha
January

8
11
4
9
10
9
6
6
7
7
11
4
10
9
10
9
11
7
2
8
3
10

Ms P
Chitralekha
February

4
5
3
2
5
6
5
2
4
6
4
6
5
4
5
5
5
5
3
4
3
5

Ms P
Chitralekha
March

1
2
3
7
2
5
3
1
1
1
3
3
5
0
0
3
5
1
1
7
3
3

Back to Home
Botany
X

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Botany III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ROLL NO

09/75002
09/075007
09/075009
09/075010
09/075012
09/075014
09/075018
09/075019
09/075020
09/075021
09/075022
09/075026
09/075027
09/075028
09/075030
09/075031
09/075035
09/075039
09/75042
09/75044
09/75046
09/075047

Plant Ecology

NAME

RICHA NAG
AKHILESH YADAV
YUMNAM SHATRAJIT SINGH
VISHAL KUMAR
HUDA AHMED
MONIKA THAKUR
INDU SUNDRIYAL
SHARANYA UNNIKRISHNAN
PALLAVI RANA
MONCEY MOHANAN
AKRITI BHADWAL
KUMUD PARMAR
AMRENDRA KUMAR
VIBHUTI SHARMA
NITIKA BALI
KUMARI KSHAMA AWASTHI
TIKKAM SINGH
ARUN KUMR
ZEESHAN
ASHISH KUMAR SINGH
DIVYA BHARTI
AMANPREET KAUR

Lectures
Held-11

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-6
Held-7

Dr Poonam
Mehta
January

Dr Poonam
Mehta
February

9
8
6
11
9
8
9
7
5
0
9
4
9
9
11
7
11
7
6
9
1
11

5
6
0
4
3
4
1
4
4
3
6
6
4
4
5
6
4
6
0
5
0
4

Dr Poonam
Mehta
Del March

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
6
5
7
3
7
5
6
3
4
7
4
6
5
6
7
7
7
6
7
4
7

Exit
Botany
VIII

April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Botany III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Plant Systematics

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-10
Held-8
Held-10
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ROLL NO

09/75002
09/075007
09/075009
09/075010
09/075012
09/075014
09/075018
09/075019
09/075020
09/075021
09/075022
09/075026
09/075027
09/075028
09/075030
09/075031
09/075035
09/075039
09/75042
09/75044
09/75046
09/075047

NAME

RICHA NAG
AKHILESH YADAV
YUMNAM SHATRAJIT SINGH
VISHAL KUMAR
HUDA AHMED
MONIKA THAKUR
INDU SUNDRIYAL
SHARANYA UNNIKRISHNAN
PALLAVI RANA
MONCEY MOHANAN
AKRITI BHADWAL
KUMUD PARMAR
AMRENDRA KUMAR
VIBHUTI SHARMA
NITIKA BALI
KUMARI KSHAMA AWASTHI
TIKKAM SINGH
ARUN KUMR
ZEESHAN
ASHISH KUMAR SINGH
DIVYA BHARTI
AMANPREET KAUR

Dr Roma
Katyal
January

4
8
5
7
7
9
7
4
5
7
7
8
7
8
6
7
8
6
3
6
6
6

Dr Roma
Katyal
February

6
7
6
6
6
8
5
6
5
5
5
6
5
5
6
6
6
6
5
6
7
8

Dr Roma
Katyal
March

7
7
7
9
7
8
7
5
6
2
7
6
9
7
7
7
6
7
5
9
8
7

Exit
Botany
VII

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Botany III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Development & Function


Lectures
Held-12

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ROLL NO

09/75002
09/075007
09/075009
09/075010
09/075012
09/075014
09/075018
09/075019
09/075020
09/075021
09/075022
09/075026
09/075027
09/075028
09/075030
09/075031
09/075035
09/075039
09/75042
09/75044
09/75046
09/075047

NAME

RICHA NAG
AKHILESH YADAV
YUMNAM SHATRAJIT SINGH
VISHAL KUMAR
HUDA AHMED
MONIKA THAKUR
INDU SUNDRIYAL
SHARANYA UNNIKRISHNAN
PALLAVI RANA
MONCEY MOHANAN
AKRITI BHADWAL
KUMUD PARMAR
AMRENDRA KUMAR
VIBHUTI SHARMA
NITIKA BALI
KUMARI KSHAMA AWASTHI
TIKKAM SINGH
ARUN KUMR
ZEESHAN
ASHISH KUMAR SINGH
DIVYA BHARTI
AMANPREET KAUR

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-9

Dr Nellie
Laisram
January

Dr Nellie
Laisram
February

Del Attended

Del Attended
9
5
9
7
9
3
9
3
9
3
9
7
9
2
9
3
9
6
9
4
9
6
9
7
9
4
9
3
9
5
9
7
9
7
9
3
9
2
9
4
9
2
9
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7
8
4
8
7
8
8
4
7
7
9
8
6
7
8
8
10
5
7
6
7
7

Del
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Exit
Botany
IX

bruary/March/April-2012
Lectures
Held-6

Total
Lectures
Held-

Dr Nellie
Laisram
March

Attended
0
4
1
4
1
4
4
0
0
1
4
4
3
1
1
4
4
2
2
4
2
2

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Economic Zoology

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-15
Held-15
Held-12
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ROLL NO

09/74002
09/74007
09/74008
09/74009
09/74012
09/74013
09/74014
09/74015
09/74016
09/74020
09/74022
09/74024
09/74025
09/74028
09/74029
09/74031
09/074033
09/074034
09/074035
09/074037
09/074038
09/074039
09/74040
09/074041

NAME

T.S. AMBIKA
ALPA SETHI
SHIPRA SAXENA
SHUCHITA SHARMA
AKASH KUMAR BHASKAR
VANDANA TIWARI
SHEKHAR NAGAR
RANI KUMARI
ANJALI CHAWLA
BHARAT SINGH
DEEPAK SINGH BISHT
NEHA LUTHRA
PREETI SHARMA
SANDEEP KUMAR SHARMA
MAYUR SHARMA
PARAS
CHANDNI SHARMA
KALKA PRASAD RATHOR
SHUBHRANIL CHOWDHURY
NAZMIN KHAN
AKANSHA GUPTA
PREETI GODIYAL
MADHU
SANDHYA

Dr N Saxena Dr N Saxena

Dr N Saxena

January

February

March

15
11
14
14
13
12
12
12
11
15
13
11
12
15
13
15
12
10
10
13
15
0
9
9

14
11
13
13
13
13
14
14
12
12
14
11
12
12
14
13
11
11
11
12
15
0
12
11

10
10
10
10
10
11
10
8
11
9
12
10
6
9
11
8
6
5
5
7
12
0
5
12

Exit
Zoology
XVIII

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Biology Technology

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-15
Held-16
Held-12
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ROLL NO

09/74002
09/74007
09/74008
09/74009
09/74012
09/74013
09/74014
09/74015
09/74016
09/74020
09/74022
09/74024
09/74025
09/74028
09/74029
09/74031
09/074033
09/074034
09/074035
09/074037
09/074038
09/074039
09/74040
09/074041

NAME

T.S. AMBIKA
ALPA SETHI
SHIPRA SAXENA
SHUCHITA SHARMA
AKASH KUMAR BHASKAR
VANDANA TIWARI
SHEKHAR NAGAR
RANI KUMARI
ANJALI CHAWLA
BHARAT SINGH
DEEPAK SINGH BISHT
NEHA LUTHRA
PREETI SHARMA
SANDEEP KUMAR SHARMA
MAYUR SHARMA
PARAS
CHANDNI SHARMA
KALKA PRASAD RATHOR
SHUBHRANIL CHOWDHURY
NAZMIN KHAN
AKANSHA GUPTA
PREETI GODIYAL
MADHU
SANDHYA

Dr Neerja
Sood
January

12
12
13
10
8
10
7
12
6
14
12
6
8
12
10
15
8
8
5
8
10
0
12
7

Dr Neerja
Sood
February

Dr Neerja
Sood
March

13
12
16
14
12
14
11
13
12
14
14
11
12
14
11
16
11
11
10
13
14
0
12
11

9
7
11
8
9
11
6
8
8
8
11
7
6
8
9
8
6
7
4
7
11
0
7
6

Exit
Zoology
XVII

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Faimly Planning
Lectures
Held-16

S NO

ROLL NO

NAME

Dr Mridula
Rajbanshi
January
Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

09/74002
09/74007
09/74008
09/74009
09/74012
09/74013
09/74014
09/74015
09/74016
09/74020
09/74022
09/74024
09/74025
09/74028
09/74029
09/74031
09/074033
09/074034
09/074035
09/074037
09/074038
09/074039
09/74040
09/074041

T.S. AMBIKA
ALPA SETHI
SHIPRA SAXENA
SHUCHITA SHARMA
AKASH KUMAR BHASKAR
VANDANA TIWARI
SHEKHAR NAGAR
RANI KUMARI
ANJALI CHAWLA
BHARAT SINGH
DEEPAK SINGH BISHT
NEHA LUTHRA
PREETI SHARMA
SANDEEP KUMAR SHARMA
MAYUR SHARMA
PARAS
CHANDNI SHARMA
KALKA PRASAD RATHOR
SHUBHRANIL CHOWDHURY
NAZMIN KHAN
AKANSHA GUPTA
PREETI GODIYAL
MADHU
SANDHYA

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
13
15
14
14
14
14
16
15
14
12
12
15
13
14
16
4
10
13
10
15
0
12
14

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-16
Dr Mridula
Rajbanshi
February

Del Attended
16
13
16
14
16
13
16
12
16
14
16
16
16
14
16
15
16
13
16
16
16
16
16
12
16
14
16
12
16
16
16
14
16
13
16
13
16
13
16
13
16
16
16
0
16
13
16
12

Del
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Exit
Zoology
XVI

bruary/March/April-2012
Lectures
Held-10

Total
Lectures
Held-

Dr Mridula
Rajbanshi
March

Attended
6
6
7
8
9
7
8
8
9
9
5
4
8
5
7
8
2
6
4
7
10
0
3
7

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ROLL NO

09/74002
09/74007
09/74008
09/74009
09/74012
09/74013
09/74014
09/74015
09/74016
09/74020
09/74022
09/74024
09/74025
09/74028
09/74029
09/74031
09/074033
09/074034
09/074035
09/074037
09/074038
09/074039
09/74040
09/074041

Medical Zoology

NAME

T.S. AMBIKA
ALPA SETHI
SHIPRA SAXENA
SHUCHITA SHARMA
AKASH KUMAR BHASKAR
VANDANA TIWARI
SHEKHAR NAGAR
RANI KUMARI
ANJALI CHAWLA
BHARAT SINGH
DEEPAK SINGH BISHT
NEHA LUTHRA
PREETI SHARMA
SANDEEP KUMAR SHARMA
MAYUR SHARMA
PARAS
CHANDNI SHARMA
KALKA PRASAD RATHOR
SHUBHRANIL CHOWDHURY
NAZMIN KHAN
AKANSHA GUPTA
PREETI GODIYAL
MADHU
SANDHYA

Lectures
Held-16

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-16
Held-19

Dr S Gupta
January

Dr S Gupta
February

13
15
15
13
14
12
8
13
4
14
11
12
11
13
10
16
9
6
6
9
11
0
13
10

11
9
14
13
12
15
12
13
11
12
14
13
13
14
15
12
11
4
14
11
15
0
13
8

Dr S Gupta
Del March

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

17
14
16
16
14
16
15
15
16
13
16
15
15
15
14
14
15
13
15
13
17
0
15
15

Exit
Zoology
XV

April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Environmental Study

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-14
Held-15
Held-12
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ROLL NO

09/74002
09/74007
09/74008
09/74009
09/74012
09/74013
09/74014
09/74015
09/74016
09/74020
09/74022
09/74024
09/74025
09/74028
09/74029
09/74031
09/074033
09/074034
09/074035
09/074037
09/074038
09/074039
09/74040
09/074041

NAME

T.S. AMBIKA
ALPA SETHI
SHIPRA SAXENA
SHUCHITA SHARMA
AKASH KUMAR BHASKAR
VANDANA TIWARI
SHEKHAR NAGAR
RANI KUMARI
ANJALI CHAWLA
BHARAT SINGH
DEEPAK SINGH BISHT
NEHA LUTHRA
PREETI SHARMA
SANDEEP KUMAR SHARMA
MAYUR SHARMA
PARAS
CHANDNI SHARMA
KALKA PRASAD RATHOR
SHUBHRANIL CHOWDHURY
NAZMIN KHAN
AKANSHA GUPTA
PREETI GODIYAL
MADHU
SANDHYA

Dr N Saxena Dr N Saxena

Dr N Saxena

January

February

March

14
11
14
14
13
13
12
13
12
14
14
10
13
14
14
14
11
10
10
11
14
0
11
12

14
12
14
14
14
13
13
15
13
13
14
12
14
12
13
14
10
10
11
11
15
0
10
10

9
10
9
9
9
10
10
8
11
7
11
10
8
8
10
9
6
6
6
7
12
0
4
11

Exit
Zoology
XIV

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ROLL NO

09/74002
09/74007
09/74008
09/74009
09/74012
09/74013
09/74014
09/74015
09/74016
09/74020
09/74022
09/74024
09/74025
09/74028
09/74029
09/74031
09/074033
09/074034
09/074035
09/074037
09/074038
09/074039
09/74040
09/074041

Molecular Biology

NAME

T.S. AMBIKA
ALPA SETHI
SHIPRA SAXENA
SHUCHITA SHARMA
AKASH KUMAR BHASKAR
VANDANA TIWARI
SHEKHAR NAGAR
RANI KUMARI
ANJALI CHAWLA
BHARAT SINGH
DEEPAK SINGH BISHT
NEHA LUTHRA
PREETI SHARMA
SANDEEP KUMAR SHARMA
MAYUR SHARMA
PARAS
CHANDNI SHARMA
KALKA PRASAD RATHOR
SHUBHRANIL CHOWDHURY
NAZMIN KHAN
AKANSHA GUPTA
PREETI GODIYAL
MADHU
SANDHYA

Lectures
Held-15

Lectures
Held-8

January/February/March/April-201
Lectures
Held-8

Dr S Gupta +
Dr N Sood
January

Dr S Gupta

Dr N Sood

12
10
15
11
12
12
3
13
3
9
8
5
9
13
12
15
9
9
9
8
9
0
13
6

February

8
6
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
6
8
6
4
6
6
8
0
4
6

Del

8
6
8
8
6
6
6
6
6
8
8
4
6
6
4
8
4
4
4
6
8
0
6
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

DELHI

Exit
Zoology
XIII

/February/March/April-2012
Lectures
Held-10

Lectures
Held-6

Dr S Gupta

Total
Lectures
Held-

Dr N Sood

march

Del

March

10
6
8
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
8
8
8
6
8
8
10
0
8
8

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
6
4
4
6
5
4
3
4
6
4
4
4
4
4
3
3
2
4
5
0
3
3

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Life Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Green Chemistry

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

09/72003
09/072010
09/072016
09/072021
09/072023
09/072028
09/072030
09/072032
09/72034
09/072036
09/072038
09/072039
09/072041
09/072042
09/72045
09/072046
09/072049
09/072050
09/72052
09/072053
09/072056
09/072058
09/072063
09/072064
09/072066
09/072068
09/072069
09/072070
09/072071
09/072077
09/072079
09/072080
09/072083
09/072087
09/072089
09/072093

SURABHI PANWAR
GUNJAN SINGH
SONU BHARTI
MONIKA SINGH
RAHUL YADAV
YATENDRA KUMAR SHARMA
NISHA RANI
SONALI SAH
POOJA GUPTA
RAINA THAKUR
MAHIMA KUMARI
HIMANI
KUBER SINGH
VANDANA
MITHLESH KUMAR SINGH
ANCHAL ROHILLA
ANIKET ANGIRA
RASHMI RAWAT
RAHUL SHARMA
PRIYANKA SHERAWAT
RICHA JHA
KANIKA BISHT
TONY SAINI
DIVESH KUMAR CHOUDHARY
NEHA SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH SINGH YADAV
SAMBHAVITA SAXENA
BHARTI CHAUHAN
URVASHI DHINGRA
RAHUL PASRIJA
FAIRINA
SHWETA SHARMA
MANISHA TYAGI
MOHD. RIZWAN
BHUPENDER KUMAR

February

Attended

37 09/072094 SWEETY KUMARI


38 09/072095 PRIYA SAINI
39 09/072096 PRAVEEN KUMAR

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Life Science III Year
Paper Title:-

Biotechnology

January/Feb
Lectures
Held-4
S NO

ROLL NO

NAME

Dr S Mullick

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/72003
09/072010
09/072016
09/072021
09/072023
09/072028
09/072030
09/072032
09/72034
09/072036
09/072038
09/072039
09/072041
09/072042
09/72045
09/072046
09/072049
09/072050
09/72052
09/072053
09/072056
09/072058
09/072063
09/072064
09/072066
09/072068
09/072069
09/072070
09/072071
09/072077
09/072079
09/072080
09/072083
09/072087

SURABHI PANWAR
GUNJAN SINGH
SONU BHARTI
MONIKA SINGH
RAHUL YADAV
YATENDRA KUMAR SHARMA
NISHA RANI
SONALI SAH
POOJA GUPTA
RAINA THAKUR
MAHIMA KUMARI
HIMANI
KUBER SINGH
VANDANA
MITHLESH KUMAR SINGH
ANCHAL ROHILLA
ANIKET ANGIRA
RASHMI RAWAT
RAHUL SHARMA
PRIYANKA SHERAWAT
RICHA JHA
KANIKA BISHT
TONY SAINI
DIVESH KUMAR CHOUDHARY
NEHA SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH SINGH YADAV
SAMBHAVITA SAXENA
BHARTI CHAUHAN
URVASHI DHINGRA
RAHUL PASRIJA
FAIRINA
SHWETA SHARMA
MANISHA TYAGI

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
2
4
3
3
3
1
3
3
1
4
4
3
4
3
3
3
4
4

Lectures
Held-3
Dr Gurpreet
Kaur
January

Del Attended
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
3
1

Del
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

35
36
37
38
39

09/072089
09/072093
09/072094
09/072095
09/072096

MOHD. RIZWAN
BHUPENDER KUMAR
SWEETY KUMARI
PRIYA SAINI
PRAVEEN KUMAR

4
4
4
4
4

4
0
2
0
2

3
3
3
3
3

3
1
3
0
1

3
3
3
3
3

COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:-

Zoology

Paper no:

EL310

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-3
Held-2
Held-2
Dr Gurpreet
Kaur

Attended
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3

Dr S Mullick
February
Del Attended

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
2
2
2
1
2
2
1
2
2

Dr Gurpreet
Kaur
March
Attended

Del

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
0

Lectures
Held-2

Total
Lectures
Held-

Dr S Mullick

Del Attended

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
1
2
2
2

Attended

3
3
3
2
3

2
2
2
2
2

2
1
2
1
1

2
2
2
2
2

2
1
2
0
2

2
2
2
2
2

2
2
2
0
2

Exit

DYAL SINGH
Name of Course:-Bsc Life Science III Year
Paper Title:-

Applied Bio & Biotec


Lectures
Held-6

S NO

ROLL NO

NAME

Dr Sanjiv
Dr Jasleen
Mullick
Kaur Kalia
January
Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/72003
09/072010
09/072016
09/072021
09/072023
09/072028
09/072030
09/072032
09/72034
09/072036
09/072038
09/072039
09/072041
09/072042
09/72045
09/072046
09/072049
09/072050
09/72052
09/072053
09/072056
09/072058
09/072063
09/072064
09/072066
09/072068
09/072069
09/072070
09/072071
09/072077
09/072079
09/072080
09/072083
09/072087

SURABHI PANWAR
GUNJAN SINGH
SONU BHARTI
MONIKA SINGH
RAHUL YADAV
YATENDRA KUMAR SHARMA
NISHA RANI
SONALI SAH
POOJA GUPTA
RAINA THAKUR
MAHIMA KUMARI
HIMANI
KUBER SINGH
VANDANA
MITHLESH KUMAR SINGH
ANCHAL ROHILLA
ANIKET ANGIRA
RASHMI RAWAT
RAHUL SHARMA
PRIYANKA SHERAWAT
RICHA JHA
KANIKA BISHT
TONY SAINI
DIVESH KUMAR CHOUDHARY
NEHA SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH SINGH YADAV
SAMBHAVITA SAXENA
BHARTI CHAUHAN
URVASHI DHINGRA
RAHUL PASRIJA
FAIRINA
SHWETA SHARMA
MANISHA TYAGI

Lectures
Held-5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
4
6
4
6
5
6
5
3
1
6
6
5
5
6
4
4
2
6

Del Attended
5
4
5
3
5
3
5
3
5
3
5
0
5
3
5
5
5
3
5
4
5
4
5
3
5
3
5
4
5
3
5
3
5
2
5
4
5
2
5
4
5
1
5
0
5
2
5
5
5
2
5
4
5
3
5
5
5
2
5
4
5
2
5
1
5
3
5
2

February

Del
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

35
36
37
38
39

09/072089
09/072093
09/072094
09/072095
09/072096

MOHD. RIZWAN
BHUPENDER KUMAR
SWEETY KUMARI
PRIYA SAINI
PRAVEEN KUMAR

6
6
6
6
6

5
6
6
0
5

5
5
5
5
5

3
0
4
0
0

7
7
7
7
7

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:Paper no:
Lectures
Held-7

Lectures
Held-3

Dr Jasleen
Kaur Kalia

Dr Sanjiv
Mullick

February
Del Attended
Attended

7
3
3
5
6
4
7
7
6
7
7
7
3
6
4
7
4
6
4
7
5
5
5
3
3
4
4
7
5
5
7
5
6
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
2
3
3
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-6
Held-4
Dr Jasleen
Kaur Kalia
March

Del Attended
6
6
6
4
6
5
6
5
6
2
6
0
6
5
6
4
6
6
6
5
6
5
6
6
6
4
6
5
6
4
6
6
6
3
6
6
6
3
6
5
6
6
6
4
6
4
6
5
6
3
6
5
6
5
6
5
6
6
6
6
6
3
6
2
6
3
6
3

Dr Sanjiv
Mullick

Del Attended
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4

3
6
7
1
4

3
3
3
3
3

3
3
3
2
3

6
6
6
6
6

5
3
6
0
3

4
4
4
4
4

4
4
3
3
3

Exit
Zoology+Botany
LS304
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Life Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Ecology & Envir Mgt

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-6
Held-8
Held-4
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/72003
09/072010
09/072016
09/072021
09/072023
09/072028
09/072030
09/072032
09/72034
09/072036
09/072038
09/072039
09/072041
09/072042
09/72045
09/072046
09/072049
09/072050
09/72052
09/072053
09/072056
09/072058
09/072063
09/072064
09/072066
09/072068
09/072069
09/072070
09/072071
09/072077
09/072079
09/072080
09/072083
09/072087
09/072089

NAME

SURABHI PANWAR
GUNJAN SINGH
SONU BHARTI
MONIKA SINGH
RAHUL YADAV
YATENDRA KUMAR SHARMA
NISHA RANI
SONALI SAH
POOJA GUPTA
RAINA THAKUR
MAHIMA KUMARI
HIMANI
KUBER SINGH
VANDANA
MITHLESH KUMAR SINGH
ANCHAL ROHILLA
ANIKET ANGIRA
RASHMI RAWAT
RAHUL SHARMA
PRIYANKA SHERAWAT
RICHA JHA
KANIKA BISHT
TONY SAINI
DIVESH KUMAR CHOUDHARY
NEHA SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH SINGH YADAV
SAMBHAVITA SAXENA
BHARTI CHAUHAN
URVASHI DHINGRA
RAHUL PASRIJA
FAIRINA
SHWETA SHARMA
MANISHA TYAGI
MOHD. RIZWAN

Dr P V Arya

Dr P V Arya

January

February

4
4
4
4
5
0
5
4
4
4
3
5
2
4
6
5
3
5
4
4
4
0
2
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
3

8
6
7
5
6
4
7
6
4
7
5
5
5
5
7
6
6
3
5
7
5
6
4
5
3
6
6
8
6
6
6
6
4
6
3

Ms Poonam
Mehta

4
3
3
2
3
3
2
2
4
4
4
3
3
2
4
3
2
2
4
4
2
3
2
1
1
2
3
3
3
1
0
2
2
2

36
37
38
39

09/072093
09/072094
09/072095
09/072096

BHUPENDER KUMAR
SWEETY KUMARI
PRIYA SAINI
PRAVEEN KUMAR

4
5
4
4

7
8
4
3

3
4
0
3

Exit
Zoology+Botany
LS304

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Life Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Dev Bio & Phy Animal


Lectures
Held-12

S NO

ROLL NO

NAME

Lectures
Held-3

Dr A Kwatra Dr A Kwatra
+ Dr VPA
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/72003
09/072010
09/072016
09/072021
09/072023
09/072028
09/072030
09/072032
09/72034
09/072036
09/072038
09/072039
09/072041
09/072042
09/72045
09/072046
09/072049
09/072050
09/72052
09/072053
09/072056
09/072058
09/072063
09/072064
09/072066
09/072068
09/072069
09/072070
09/072071
09/072077
09/072079
09/072080
09/072083
09/072087

SURABHI PANWAR
GUNJAN SINGH
SONU BHARTI
MONIKA SINGH
RAHUL YADAV
YATENDRA KUMAR SHARMA
NISHA RANI
SONALI SAH
POOJA GUPTA
RAINA THAKUR
MAHIMA KUMARI
HIMANI
KUBER SINGH
VANDANA
MITHLESH KUMAR SINGH
ANCHAL ROHILLA
ANIKET ANGIRA
RASHMI RAWAT
RAHUL SHARMA
PRIYANKA SHERAWAT
RICHA JHA
KANIKA BISHT
TONY SAINI
DIVESH KUMAR CHOUDHARY
NEHA SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH SINGH YADAV
SAMBHAVITA SAXENA
BHARTI CHAUHAN
URVASHI DHINGRA
RAHUL PASRIJA
FAIRINA
SHWETA SHARMA
MANISHA TYAGI

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-4

12
11
11
11
8
11
11
12
7
12
9
11
5
12
10
10
8
9
9
10
10
0
4
7
4
9
8
7
8
8
8
6
10
6

Dr VPA

February

3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
1
3
3
3
1
2
3
3
3
2
1
2
0
3
3
3
1
3
3
3
2
2

4
4
4
2
3
3
3
4
4
4
2
3
3
4
3
4
0
0
3
4
4
2
3
2
0
3
3
3
3
4
3
2
3
3

35
36
37
38
39

09/072089
09/072093
09/072094
09/072095
09/072096

MOHD. RIZWAN
BHUPENDER KUMAR
SWEETY KUMARI
PRIYA SAINI
PRAVEEN KUMAR

8
3
9
1
5

0
0
2
0
0

3
2
0
0
3

W DELHI

Exit
Zoology
LS302

y/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-3
Held-5
Dr A Kwatra

Dr VPA

march

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
0
3
3
3
2
3
0
0
3
3
3
3
2
0
2
0

Total
Lectures
Held-

Attended

5
5
5
5
3
5
5
5
3
4
4
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
3
2
5
5
4
5
5
3
2
0
1

3
3
3
0
0

4
5
3
0
3

DYAL SINGH COLLEGE: LODI R


Name of Course:-Bsc Life Science III Year
Paper Title:-

Dev Bio & Phy Plant


Lectures
Held-5

S NO

ROLL NO

NAME

Dr Anita
Rani

Del Attended Del

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

09/72003
09/072010
09/072016
09/072021
09/072023
09/072028
09/072030
09/072032
09/72034
09/072036
09/072038
09/072039
09/072041
09/072042
09/72045
09/072046
09/072049
09/072050
09/72052
09/072053
09/072056
09/072058
09/072063
09/072064
09/072066
09/072068
09/072069
09/072070
09/072071
09/072077
09/072079
09/072080
09/072083

SURABHI PANWAR
5
GUNJAN SINGH
5
SONU BHARTI
5
MONIKA SINGH
5
RAHUL YADAV
5
YATENDRA KUMAR SHARMA5
NISHA RANI
5
SONALI SAH
5
POOJA GUPTA
5
RAINA THAKUR
5
MAHIMA KUMARI
5
HIMANI
5
KUBER SINGH
5
VANDANA
5
MITHLESH KUMAR SINGH 5
ANCHAL ROHILLA
5
ANIKET ANGIRA
5
RASHMI RAWAT
5
RAHUL SHARMA
5
PRIYANKA SHERAWAT
5
RICHA JHA
5
KANIKA BISHT
5
TONY SAINI
5
DIVESH KUMAR CHOUDHARY
5
NEHA SINGH
5
RAJESH KUMAR
5
RAJESH SINGH YADAV
5
SAMBHAVITA SAXENA
5
BHARTI CHAUHAN
5
URVASHI DHINGRA
5
RAHUL PASRIJA
5
FAIRINA
5
SHWETA SHARMA
5

5
5
5
5
3
5
5
5
4
5
4
3
3
4
4
5
2
4
5
5
4
0
2
2
2
3
4
2
3
3
3
2
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Lecture
s
Held-5
Ms P
Chitrale
kha
January

Lecture
s
Held-2
Dr
Gurpree
t Kaur

Attended Del
5
2
3
5
4
0
4
5
4
5
5
5
5
5
4
4
2
3
4
5
4
0
3
4
0
3
4
4
4
4
2
2
4

Attended Del
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
0
1
1
2
1
2
0
2
0
1
1
2
1
2
2
0
2

34
35
36
37
38
39

09/072087
09/072089
09/072093
09/072094
09/072095
09/072096

MANISHA TYAGI
MOHD. RIZWAN
BHUPENDER KUMAR
SWEETY KUMARI
PRIYA SAINI
PRAVEEN KUMAR

5
5
5
5
5
5

2
3
3
4
2
3

5
5
5
5
5
5

2
4
0
2
0
2

0
1
0
2
0
0

SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:Paper no:
January/February/March/April-2012
Lectures
Lecture
Lectures
Held-2
s
Held-3
Held-2
Ms P
Dr Anita
Dr
Chitralek
Rani
Gurpreet
ha
Kaur
February

Attended Del
1
2
2
2
1
1
1
2
0
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
0
0
2
2
2
1
1
0
1
0

Attended Del
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
0
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
0
1
1
1
2
1
1
1

Attended
3
1
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
1
2
3
2
3
2
3
2
0
3
3
3
3
2
3
3
2

Lectures
Held-3

Lectures
Held-2

Lectures
Held-3

Ms P
Chitralekh
a
March
Del Attended Del Attended Del

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
3
1
1
3
3
3
3
2
3
3
3
1
2
3
3
2
3
2
3
2
2
1
3
3
3
1
3
3
0
2
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
0
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
0
2
1
2
2
2
2
2
0
0
1
1
2
2
0
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Dr
Gurpreet
Kaur
Attended

2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2

1
2
1
2
0
1

2
0
2
2
0
0

2
2
2
3
2
1

3
3
3
3
3
3

2
3
3
2
0
2

2
2
2
2
2
2

2
1
1
2
0
1

3
3
3
3
3
3

2
1
2
2
0
2

Exit
Botany
LS301
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Life Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Physical Chemistry

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-6
Held-8
Held-4
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/72003
09/072010
09/072016
09/072021
09/072023
09/072028
09/072030
09/072032
09/72034
09/072036
09/072038
09/072039
09/072041
09/072042
09/72045
09/072046
09/072049
09/072050
09/72052
09/072053
09/072056
09/072058
09/072063
09/072064
09/072066
09/072068
09/072069
09/072070
09/072071
09/072077
09/072079
09/072080
09/072083
09/072087
09/072089

NAME

SURABHI PANWAR
GUNJAN SINGH
SONU BHARTI
MONIKA SINGH
RAHUL YADAV
YATENDRA KUMAR SHARMA
NISHA RANI
SONALI SAH
POOJA GUPTA
RAINA THAKUR
MAHIMA KUMARI
HIMANI
KUBER SINGH
VANDANA
MITHLESH KUMAR SINGH
ANCHAL ROHILLA
ANIKET ANGIRA
RASHMI RAWAT
RAHUL SHARMA
PRIYANKA SHERAWAT
RICHA JHA
KANIKA BISHT
TONY SAINI
DIVESH KUMAR CHOUDHARY
NEHA SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH SINGH YADAV
SAMBHAVITA SAXENA
BHARTI CHAUHAN
URVASHI DHINGRA
RAHUL PASRIJA
FAIRINA
SHWETA SHARMA
MANISHA TYAGI
MOHD. RIZWAN

Dr Rajni
Sharma
January

6
6
6
4
4
0
6
6
4
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
2
0
4
6
2
6
4
6
2
4
4
2
6
0
6

Dr Rajni
Sharma
February

8
6
6
8
8
6
8
8
6
6
6
8
8
6
6
8
4
8
8
8
8
4
2
4
6
8
8
8
6
8
8
4
4
4
8

Dr Rajni
Sharma
March

4
4
4
4
2
4
2
0
4
2
4
4
4
2
2
4
2
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
4
0
4

36
37
38
39

09/072093
09/072094
09/072095
09/072096

BHUPENDER KUMAR
SWEETY KUMARI
PRIYA SAINI
PRAVEEN KUMAR

2
6
0
2

8
8
8
8

0
4
0
2

Exit
Chemistry
CH302

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Life Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Organic Chemistry
Lectures
Held-4

S NO

ROLL NO

NAME

Dr Sakshi
Malik
January
Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/72003
09/072010
09/072016
09/072021
09/072023
09/072028
09/072030
09/072032
09/72034
09/072036
09/072038
09/072039
09/072041
09/072042
09/72045
09/072046
09/072049
09/072050
09/72052
09/072053
09/072056
09/072058
09/072063
09/072064
09/072066
09/072068
09/072069
09/072070
09/072071
09/072077
09/072079
09/072080
09/072083
09/072087

SURABHI PANWAR
GUNJAN SINGH
SONU BHARTI
MONIKA SINGH
RAHUL YADAV
YATENDRA KUMAR SHARMA
NISHA RANI
SONALI SAH
POOJA GUPTA
RAINA THAKUR
MAHIMA KUMARI
HIMANI
KUBER SINGH
VANDANA
MITHLESH KUMAR SINGH
ANCHAL ROHILLA
ANIKET ANGIRA
RASHMI RAWAT
RAHUL SHARMA
PRIYANKA SHERAWAT
RICHA JHA
KANIKA BISHT
TONY SAINI
DIVESH KUMAR CHOUDHARY
NEHA SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH SINGH YADAV
SAMBHAVITA SAXENA
BHARTI CHAUHAN
URVASHI DHINGRA
RAHUL PASRIJA
FAIRINA
SHWETA SHARMA
MANISHA TYAGI

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
4
3
4
3
1
2
1
2
2
4
3
0
2
2
2
1
0
0
1
1
2
2
1
1
1
2
2
3
0

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-6
Dr Sakshi
Malik
February

Del Attended
6
3
6
2
6
2
6
4
6
5
6
4
6
6
6
6
6
5
6
3
6
4
6
2
6
2
6
3
6
6
6
5
6
0
6
5
6
3
6
3
6
5
6
1
6
2
6
5
6
1
6
2
6
3
6
5
6
4
6
3
6
4
6
2
6
2
6
2

Del
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

35
36
37
38
39

09/072089
09/072093
09/072094
09/072095
09/072096

MOHD. RIZWAN
BHUPENDER KUMAR
SWEETY KUMARI
PRIYA SAINI
PRAVEEN KUMAR

4
4
4
4
4

3
0
2
0
2

6
6
6
6
6

2
3
5
0
0

3
3
3
3
3

Chemistry
CH302

uary/March/April-2012
Lectures
Held-3

Total
Lectures
Held-

Dr Sakshi
Malik

Attended
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
2
2
2
0
3
3
2
3
3
3
2
1
2

Attended

Exit

3
3
0
0
2

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Life Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Inorganic Chemistry

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

09/72003
09/072010
09/072016
09/072021
09/072023
09/072028
09/072030
09/072032
09/72034
09/072036
09/072038
09/072039
09/072041
09/072042
09/72045
09/072046
09/072049
09/072050
09/72052
09/072053
09/072056
09/072058
09/072063
09/072064
09/072066
09/072068
09/072069
09/072070
09/072071
09/072077
09/072079
09/072080
09/072083
09/072087
09/072089
09/072093

SURABHI PANWAR
GUNJAN SINGH
SONU BHARTI
MONIKA SINGH
RAHUL YADAV
YATENDRA KUMAR SHARMA
NISHA RANI
SONALI SAH
POOJA GUPTA
RAINA THAKUR
MAHIMA KUMARI
HIMANI
KUBER SINGH
VANDANA
MITHLESH KUMAR SINGH
ANCHAL ROHILLA
ANIKET ANGIRA
RASHMI RAWAT
RAHUL SHARMA
PRIYANKA SHERAWAT
RICHA JHA
KANIKA BISHT
TONY SAINI
DIVESH KUMAR CHOUDHARY
NEHA SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH SINGH YADAV
SAMBHAVITA SAXENA
BHARTI CHAUHAN
URVASHI DHINGRA
RAHUL PASRIJA
FAIRINA
SHWETA SHARMA
MANISHA TYAGI
MOHD. RIZWAN
BHUPENDER KUMAR

February

Attended

37 09/072094 SWEETY KUMARI


38 09/072095 PRIYA SAINI
39 09/072096 PRAVEEN KUMAR

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Green Chemistry

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-10
Held-7
Held-9
S NO

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/71002
09/071004
09/071006
09/71009
09/71011
09/71012
09/71018
09/71020
09/71021
09/71022
09/71023
09/071026
09/71028
09/071030
09/071034
09/071036
09/71037
09/071039
09/071043
09/71045
09/71047
09/071049
09/071053
09/071068
09/071071
09/071073
09/071075
09/071078
09/71079
09/71081
09/71082
09/071085
09/071086
09/071090

NAME

ANJU RANI
SONIYA KUMAR
SACHIN KATARIA
MEGHA BORA
SURAJIT DAS
FAIZAN IQRAR
NIKHIL KUMAR SHRIVASTAV
RUHITA BHATTACHARYA
NIKHIL SHARMA
ALKA KASHYAP
MAMTA
RAHUL KUMAR SINGH
AKASH JOSHI
KAMAL KUMAR
ANJALI TYAGI
SAPNA SHARMA
SUMIT
TARIKA LOHMORE
ASHA SHARMA
JYOTI
PRAVEEN KUNDU
DIVYA GARG
JITENDER
PRIYANKA KASHYAP
VIKAS
KUNDAN KUMAR
DEEPAK SHARMA
JYOTI CHAHAL
PRATIMA
PAWAN KUMAR PANDEY
VIPUL CHAUDHARY
MOHD AMIR
LALIT KUMAR SHARMA
NIVEA THAKUR

Dr Amita
Malik
January

4
5
10
5
7
0
7
5
0
5
8
0
7
0
2
9
0
2
1
6
1
6
6
2
0
4
9
3
6
6
6
0
4
10

Dr Amita
Malik
February

2
1
4
1
0
2
6
4
0
2
6
1
1
3
1
3
0
2
2
2
4
4
6
3
1
4
1
0
1
4
3
1
2
4

Dr Amita
Malik
March

5
3
7
5
2
7
7
5
5
5
7
3
7
7
5
7
1
2
4
7
7
7
7
4
5
5
7
3
2
6
9
4
7
7

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

09/071093
09/071096
09/071099
09/071100
09/071104
09/71105
09/071106
09/071107
09/71109
09/071111
09/071118
09/071120
09/71121
09/071122
09/71127
09/071129
09/071134
09/071137
09/071139
09/071140
09/071142
09/071143
09/071144
09/071149
09/071155
09/071158
09/071160
09/71161
09/71163
09/071169
09/071170
09/071178
09/071186
09/71188
09/071189
09/071192
09/071196
09/071197
09/071199
09/71200
09/071201
09/71202
09/071206
09/71207
09/071208
09/71209

JAIRAJ
LALIT PAL
VIPIN SINGH KANDARI
ANURAG KRISHNA
ROSHAN TIWARI
ABHISHEK SHARMA
AMITA RANI
SAKSHI TYAGI
SHILPA BHARTI
VINAY RAWAT
MEENAKSHI
AASTHA KHATTAR
AKANKSHA SHARMA
KANIKA DOGRA
SUMIT KUMAR
GAURAV CHAUDHARY
SHAILESH RAWAT
TARUN SHARMA
SAHIL MEHTA
YOGENDRA SINGH BISHT
ANISHA RAWAT
YOGESH KUMAR
AMARJEET YADAV
JAUN SHAHI
ASHA RANI
GAURAV BANSAL
ANURAG LUTHRA
ERICK MASSEY
NAVED KHAN
AKASH SAXENA
DHARMENDRA KUMAR MAURYA
SUMIT TOMAR
NAVNEET GUPTA
MUKESH
KARAN SHARMA
RAHUL KUMAR
NEHA SINGH
SANDEEP KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SANDEEP KUMAR
POONAM KUKRETI
SHASHWAT VASHISHTH
POOJA SHARMA
SAGAR GUPTA
PANKAJ SHARMA
PRIYA BHARTI

2
0
3
5
5
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1
3
6
0
0
0
0
0
2
4
0
3
0
0
1
8
3
1
0
1
0
5
3
5
0
2
3
1
6
1
5

4
1
5
1
2
2
2
2
6
0
4
3
3
3
0
3
0
5
1
3
3
1
1
1
0
2
3
3
1
3
3
1
0
0
0
3
1
0
4
0
2
3
2
2
1
2

7
5
7
7
9
1
5
2
5
3
8
4
4
4
5
4
1
4
3
4
5
3
3
9
6
0
5
1
0
4
9
4
5
9
3
1
0
3
9
0
7
7
8
2
3
7

Back to Home
Chemistry
EL310i

h/April-2012
Total
Lectures
Held-17

Attended

11
9
21
11
9
9
20
14
5
12
21
4
15
10
8
19
1
6
7
15
12
17
19
9
6
13
17
6
9
16
18
5
13
21

13
6
15
13
16
3
10
7
11
3
12
7
7
7
5
8
4
15
4
7
8
4
4
12
10
2
11
4
1
8
20
8
6
9
4
4
6
6
18
0
11
13
11
10
5
14

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Computational Maths

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

09/71002
09/071004
09/071006
09/71009
09/071009
09/71011
09/71012
09/71018
09/71020
09/71021
09/71022
09/71023
09/071026
09/71028
09/071030
09/071034
09/071036
09/71037
09/071039
09/071043
09/71045
09/71047
09/071049
09/071053
09/071068
09/071071
09/071073
09/071075
09/071078
09/71079
09/71081
09/71082
09/071085
09/071086
09/071090
09/071093

ANJU RANI
SONIYA KUMAR
SACHIN KATARIA
MEGHA BORA
MEGHA BORA
SURAJIT DAS
FAIZAN IQRAR
NIKHIL KUMAR SHRIVASTAV
RUHITA BHATTACHARYA
NIKHIL SHARMA
ALKA KASHYAP
MAMTA
RAHUL KUMAR SINGH
AKASH JOSHI
KAMAL KUMAR
ANJALI TYAGI
SAPNA SHARMA
SUMIT
TARIKA LOHMORE
ASHA SHARMA
JYOTI
PRAVEEN KUNDU
DIVYA GARG
JITENDER
PRIYANKA KASHYAP
VIKAS
KUNDAN KUMAR
DEEPAK SHARMA
JYOTI CHAHAL
PRATIMA
PAWAN KUMAR PANDEY
VIPUL CHAUDHARY
MOHD AMIR
LALIT KUMAR SHARMA
NIVEA THAKUR
JAIRAJ

February

Attended

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

09/071096
09/071099
09/071100
09/071104
09/71105
09/071106
09/071107
09/71109
09/071111
09/071118
09/071120
09/71121
09/071122
09/71127
09/071129
09/071134
09/071137
09/071139
09/071140
09/071142
09/071143
09/071144
09/071149
09/071155
09/071158
09/071160
09/71161
09/71163
09/071169
09/071170
09/071178
09/071186
09/71188
09/071189
09/071192
09/071196
09/071197
09/071199
09/71200
09/071201
09/71202
09/071206
09/71207
09/071208
09/71209

LALIT PAL
VIPIN SINGH KANDARI
ANURAG KRISHNA
ROSHAN TIWARI
ABHISHEK SHARMA
AMITA RANI
SAKSHI TYAGI
SHILPA BHARTI
VINAY RAWAT
MEENAKSHI
AASTHA KHATTAR
AKANKSHA SHARMA
KANIKA DOGRA
SUMIT KUMAR
GAURAV CHAUDHARY
SHAILESH RAWAT
TARUN SHARMA
SAHIL MEHTA
YOGENDRA SINGH BISHT
ANISHA RAWAT
YOGESH KUMAR
AMARJEET YADAV
JAUN SHAHI
ASHA RANI
GAURAV BANSAL
ANURAG LUTHRA
ERICK MASSEY
NAVED KHAN
AKASH SAXENA
DHARMENDRA KUMAR MAURYA
SUMIT TOMAR
NAVNEET GUPTA
MUKESH
KARAN SHARMA
RAHUL KUMAR
NEHA SINGH
SANDEEP KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SANDEEP KUMAR
POONAM KUKRETI
SHASHWAT VASHISHTH
POOJA SHARMA
SAGAR GUPTA
PANKAJ SHARMA
PRIYA BHARTI

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science III Year
Paper Title:-

Modern Physics

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-8

Lectures
Held-9
S NO

ROLL NO

NAME

Dr Navina
Mehan / Mr
A H Rather
January
Del Attended

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/71002
09/071004
09/071006
09/71009
09/71011
09/71012
09/71018
09/71020
09/71021
09/71022
09/71023
09/071026
09/71028
09/071030
09/071034
09/071036
09/71037
09/071039
09/071043
09/71045
09/71047
09/071049
09/071053
09/071068
09/071071
09/071073
09/071075
09/071078
09/71079
09/71081
09/71082
09/071085
09/071086

ANJU RANI
SONIYA KUMAR
SACHIN KATARIA
MEGHA BORA
SURAJIT DAS
FAIZAN IQRAR
NIKHIL KUMAR SHRIVASTAV
RUHITA BHATTACHARYA
NIKHIL SHARMA
ALKA KASHYAP
MAMTA
RAHUL KUMAR SINGH
AKASH JOSHI
KAMAL KUMAR
ANJALI TYAGI
SAPNA SHARMA
SUMIT
TARIKA LOHMORE
ASHA SHARMA
JYOTI
PRAVEEN KUNDU
DIVYA GARG
JITENDER
PRIYANKA KASHYAP
VIKAS
KUNDAN KUMAR
DEEPAK SHARMA
JYOTI CHAHAL
PRATIMA
PAWAN KUMAR PANDEY
VIPUL CHAUDHARY
MOHD AMIR
LALIT KUMAR SHARMA

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
11
11
12
10
9
11
10
11
7
12
6
11
10
12
11
12
11
11
10
10
12
12
12
1
12
12
12
0
11
2
1
8

Dr Navina
Mehan / Mr A
H Rather
February
Del

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Attended
8
4
8
6
4
3
8
8
8
3
7
3
6
5
3
4
7
5
6
5
4
7
6
6
0
7
6
7
4
6
3
1
7

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

09/071090
09/071093
09/071096
09/071099
09/071100
09/071104
09/71105
09/071106
09/071107
09/71109
09/071111
09/071118
09/071120
09/71121
09/071122
09/71127
09/071129
09/071134
09/071137
09/071139
09/071140
09/071142
09/071143
09/071144
09/071149
09/071155
09/071158
09/071160
09/71161
09/71163
09/071169
09/071170
09/071178
09/071186
09/71188
09/071189
09/071192
09/071196
09/071197
09/071199
09/71200
09/071201
09/71202
09/071206
09/71207
09/071208
09/71209

NIVEA THAKUR
JAIRAJ
LALIT PAL
VIPIN SINGH KANDARI
ANURAG KRISHNA
ROSHAN TIWARI
ABHISHEK SHARMA
AMITA RANI
SAKSHI TYAGI
SHILPA BHARTI
VINAY RAWAT
MEENAKSHI
AASTHA KHATTAR
AKANKSHA SHARMA
KANIKA DOGRA
SUMIT KUMAR
GAURAV CHAUDHARY
SHAILESH RAWAT
TARUN SHARMA
SAHIL MEHTA
YOGENDRA SINGH BISHT
ANISHA RAWAT
YOGESH KUMAR
AMARJEET YADAV
JAUN SHAHI
ASHA RANI
GAURAV BANSAL
ANURAG LUTHRA
ERICK MASSEY
NAVED KHAN
AKASH SAXENA
DHARMENDRA KUMAR MAURYA
SUMIT TOMAR
NAVNEET GUPTA
MUKESH
KARAN SHARMA
RAHUL KUMAR
NEHA SINGH
SANDEEP KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SANDEEP KUMAR
POONAM KUKRETI
SHASHWAT VASHISHTH
POOJA SHARMA
SAGAR GUPTA
PANKAJ SHARMA
PRIYA BHARTI

12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12
11
12
11
11
9
5
6
7
7
8
7
8
6
6
7
8
8
8
5
8
7
6
7
9
7
8
7
7
0
7
9
8
8
9
7
7
8
6
9
0
9
8
7
7
7
9

8
8
8
8
8
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

7
7
2
8
7
18
13
15
14
17
16
16
16
15
15
14
15
6
15
14
17
15
14
15
18
16
15
16
15
15
12
18
14
16
16
14
15
16
15
18
14
16
17
16
16
16
17

DELHI

Back to Home
Department:-

Physics

Paper no:

PH302

ry/February/March/April-2012
Lectures
Held-

Total
Lectures
Held-17

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Physics Of Materials
Lectures
Held-11

S NO

ROLL NO

NAME

Ms Seema
Trama / Mr
A H Rather
January
Del Attended

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/71002
09/071004
09/071006
09/071009
09/71011
09/71012
09/71018
09/71020
09/71021
09/71022
09/71023
09/071026
09/71028
09/071030
09/071034
09/071036
09/71037
09/071039
09/071043
09/71045
09/71047
09/071049
09/071053
09/071068
09/071071
09/071073
09/071075
09/071078
09/71079
09/71081
09/71082
09/071085
09/071086

ANJU RANI
SONIYA KUMAR
SACHIN KATARIA
MEGHA BORA
SURAJIT DAS
FAIZAN IQRAR
NIKHIL KUMAR SHRIVASTAV
RUHITA BHATTACHARYA
NIKHIL SHARMA
ALKA KASHYAP
MAMTA
RAHUL KUMAR SINGH
AKASH JOSHI
KAMAL KUMAR
ANJALI TYAGI
SAPNA SHARMA
SUMIT
TARIKA LOHMORE
ASHA SHARMA
JYOTI
PRAVEEN KUNDU
DIVYA GARG
JITENDER
PRIYANKA KASHYAP
VIKAS
KUNDAN KUMAR
DEEPAK SHARMA
JYOTI CHAHAL
PRATIMA
PAWAN KUMAR PANDEY
VIPUL CHAUDHARY
MOHD AMIR
LALIT KUMAR SHARMA

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
10
9
7
2
11
11
9
6
11
4
9
8
7
9
8
8
5
7
9
11
11
7
2
9
11
10
0
11
6
0
3

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-10
Ms Seema
Trama
February

Del Attended
10
10
10
7
10
9
10
9
10
7
10
1
10
10
10
10
10
7
10
9
10
10
10
8
10
7
10
3
10
8
10
7
10
10
10
8
10
7
10
7
10
7
10
10
10
10
10
8
10
1
10
9
10
10
10
8
10
2
10
9
10
7
10
1
10
7

Del
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

09/071090
09/071093
09/071096
09/071099
09/071100
09/071104
09/71105
09/071106
09/071107
09/71109
09/071111
09/071118
09/071120
09/71121
09/071122
09/71127
09/071129
09/071134
09/071137
09/071139
09/071140
09/071142
09/071143
09/071144
09/071149
09/071155
09/071158
09/071160
09/71161
09/71163
09/071169
09/071170
09/071178
09/071186
09/71188
09/071189
09/071192
09/071196
09/071197
09/071199
09/71200
09/071201
09/71202
09/071206
09/71207
09/071208
09/71209

NIVEA THAKUR
JAIRAJ
LALIT PAL
VIPIN SINGH KANDARI
ANURAG KRISHNA
ROSHAN TIWARI
ABHISHEK SHARMA
AMITA RANI
SAKSHI TYAGI
SHILPA BHARTI
VINAY RAWAT
MEENAKSHI
AASTHA KHATTAR
AKANKSHA SHARMA
KANIKA DOGRA
SUMIT KUMAR
GAURAV CHAUDHARY
SHAILESH RAWAT
TARUN SHARMA
SAHIL MEHTA
YOGENDRA SINGH BISHT
ANISHA RAWAT
YOGESH KUMAR
AMARJEET YADAV
JAUN SHAHI
ASHA RANI
GAURAV BANSAL
ANURAG LUTHRA
ERICK MASSEY
NAVED KHAN
AKASH SAXENA
DHARMENDRA KUMAR MAURYA
SUMIT TOMAR
NAVNEET GUPTA
MUKESH
KARAN SHARMA
RAHUL KUMAR
NEHA SINGH
SANDEEP KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SANDEEP KUMAR
POONAM KUKRETI
SHASHWAT VASHISHTH
POOJA SHARMA
SAGAR GUPTA
PANKAJ SHARMA
PRIYA BHARTI

11
11
11
11
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
10
6
11
11
9
6
7
8
8
7
7
8
7
7
6
7
8
7
6
8
8
7
7
9
8
8
7
7
0
7
9
8
8
9
8
7
8
6
9
0
8
9
8
7
7
9

10
10
10
10
10

7
7
7
10
8

9
9
9
9
9

Exit
Physics
PH301

bruary/March/April-2012
Lectures
Held-9

Total
Lectures
Held-

Ms Seema
Trama
March

Attended
9
8
8
7
7
8
9
8
8
8
8
6
5
4
8
8
9
5
7
6
7
8
8
9
1
9
9
9
8
7
9
5
8

Attended

9
8
5
8
7

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science III Year
Paper Title:-

Algebra & Mach

January/Febru
Lectures
Held-7
S NO

ROLL NO

NAME

Mr Deo Om
Mr Megh pal
Singh
January
Sec

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

09/71002
09/071004
09/071006
09/71009
09/71011
09/71012
09/71018
09/71020
09/71021
09/71022
09/71023
09/071026
09/71028
09/071030
09/071034
09/071036
09/71037
09/071039
09/071043
09/71045
09/71047
09/071049
09/071053
09/071068
09/071071
09/071073
09/071075
09/071078
09/71079
09/71081
09/71082
09/071085
09/071086
09/071090

ANJU RANI
SONIYA KUMAR
SACHIN KATARIA
MEGHA BORA
SURAJIT DAS
FAIZAN IQRAR
NIKHIL KUMAR SHRIVASTAV
RUHITA BHATTACHARYA
NIKHIL SHARMA
ALKA KASHYAP
MAMTA
RAHUL KUMAR SINGH
AKASH JOSHI
KAMAL KUMAR
ANJALI TYAGI
SAPNA SHARMA
SUMIT
TARIKA LOHMORE
ASHA SHARMA
JYOTI
PRAVEEN KUNDU
DIVYA GARG
JITENDER
PRIYANKA KASHYAP
VIKAS
KUNDAN KUMAR
DEEPAK SHARMA
JYOTI CHAHAL
PRATIMA
PAWAN KUMAR PANDEY
VIPUL CHAUDHARY
MOHD AMIR
LALIT KUMAR SHARMA
NIVEA THAKUR

Lectures
Held-6

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Del Attended Del Attended

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
3
5
3
3
5
7
3
7
7
7
3
6
6
7
5
7
7
4
3
5
7
7
7
0
7
4
4
0
7
4
2
2
7

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
5
4
4
3
5
6
3
5
6
3
4
4
5
5
4
6
3
4
5
5
5
5
2
4
6
5
4
6
6
5
6
5

Lectures
Held-8
Mr Deo Om
Singh
February
del

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

09/071093
09/071096
09/071099
09/071100
09/071104
09/71105
09/071106
09/071107
09/71109
09/071111
09/071118
09/071120
09/71121
09/071122
09/71127
09/071129
09/071134
09/071137
09/071139
09/071140
09/071142
09/071143
09/071144
09/071149
09/071155
09/071158
09/071160
09/71161
09/71163
09/071169
09/071170
09/071178
09/071186
09/71188
09/071189
09/071192
09/071196
09/071197
09/071199
09/71200
09/071201
09/71202
09/071206
09/71207
09/071208
09/71209

JAIRAJ
LALIT PAL
VIPIN SINGH KANDARI
ANURAG KRISHNA
ROSHAN TIWARI
ABHISHEK SHARMA
AMITA RANI
SAKSHI TYAGI
SHILPA BHARTI
VINAY RAWAT
MEENAKSHI
AASTHA KHATTAR
AKANKSHA SHARMA
KANIKA DOGRA
SUMIT KUMAR
GAURAV CHAUDHARY
SHAILESH RAWAT
TARUN SHARMA
SAHIL MEHTA
YOGENDRA SINGH BISHT
ANISHA RAWAT
YOGESH KUMAR
AMARJEET YADAV
JAUN SHAHI
ASHA RANI
GAURAV BANSAL
ANURAG LUTHRA
ERICK MASSEY
NAVED KHAN
AKASH SAXENA
DHARMENDRA KUMAR MAURYA
SUMIT TOMAR
NAVNEET GUPTA
MUKESH
KARAN SHARMA
RAHUL KUMAR
NEHA SINGH
SANDEEP KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SANDEEP KUMAR
POONAM KUKRETI
SHASHWAT VASHISHTH
POOJA SHARMA
SAGAR GUPTA
PANKAJ SHARMA
PRIYA BHARTI

B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

7
7
7
7

7
0
7
6

6
6
6
6

4
4
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
5
8
6
8
6
5
8
8
7
6
6
7
6
5
6
5
7
6
8
7
8
6
0
0
8
8
8
6
8
5
8
7
8
8
0
8
8
7
7
8
8

GE: LODI ROAD: NEW DELHI

Back to Hom
Department:-

Maths

Paper no:

MA302

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-8
Held-3
Held-4
Mr Deo Om
Singh

Mr Megh pal

Mr Deo Om Singh

February

Attended Del
7
3
3
3
7
3
4
3
3
3
4
3
7
3
8
3
5
3
8
3
8
3
6
3
5
3
6
3
7
3
5
3
8
3
7
3
7
3
7
3
7
3
8
3
8
3
8
3
0
3
8
3
5
3
6
3
1
3
7
3
5
3
3
3
4
3
8
3

Lectures
Held-6

Total
Lectures
Held-8

Mr Megh pal

March

Attended Del Attended


2
4
4
2
4
0
1
4
3
2
4
2
2
4
0
1
4
2
2
4
3
3
4
4
2
4
2
3
4
3
3
4
4
2
4
4
1
4
2
1
4
3
3
4
4
3
4
2
3
4
3
2
4
2
2
4
1
3
4
2
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
0
4
0
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
4
2
2
4
1
2
4
1
2
4
1
3
4
4

Del Attended
6
5
6
4
6
5
6
6
6
4
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
4
6
4
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
6
3
6
5
6
6
6
6

Attended

0
8
6

3
3
3
3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3
2
3
2

4
4
4
4
12
9
6
10
7
9
11
10
11
11
8
11
10
11
9
10
11
11
7
12
9
10
10
0
0
12
12
11
10
12
9
11
11
12
12
2
10
12
12
11
8
12

4
0
4
3

6
6
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
6
4
3
11
8
9
11
9
8
9
10
9
9
7
8
8
10
6
7
11
8
9
10
10
0
12
0
0
11
12
11
7
10
9
7
7
10
11
6
12
12
10
9
10
12

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science III Year
Paper Title:-

Real Analysis
January/February/March/April-2012
Lectures
Held-11

Lectures
Held-12
S NO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/71002
09/071004
09/071006
09/071009
09/71011
09/71012
09/71018
09/71020
09/71021
09/71022
09/71023
09/071026
09/71028
09/071030
09/071034
09/071036
09/71037
09/071039
09/071043
09/71045
09/71047
09/071049
09/071053
09/071068
09/071071
09/071073
09/071075
09/071078
09/71079
09/71081
09/71082
09/071085
09/071086
09/071090

NAME

ANJU RANI
SONIYA KUMAR
SACHIN KATARIA
MEGHA BORA
SURAJIT DAS
FAIZAN IQRAR
NIKHIL KUMAR SHRIVASTAV
RUHITA BHATTACHARYA
NIKHIL SHARMA
ALKA KASHYAP
MAMTA
RAHUL KUMAR SINGH
AKASH JOSHI
KAMAL KUMAR
ANJALI TYAGI
SAPNA SHARMA
SUMIT
TARIKA LOHMORE
ASHA SHARMA
JYOTI
PRAVEEN KUNDU
DIVYA GARG
JITENDER
PRIYANKA KASHYAP
VIKAS
KUNDAN KUMAR
DEEPAK SHARMA
JYOTI CHAHAL
PRATIMA
PAWAN KUMAR PANDEY
VIPUL CHAUDHARY
MOHD AMIR
LALIT KUMAR SHARMA
NIVEA THAKUR

Ms Ritu /
Uttam kr
sinha
Del January

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Ms Ritu /
Uttam kr
sinha
Del February

7
12
12
12
10
8
12
12
8
6
12
6
6
2
10
10
10
8
10
12
10
12
10
12
4
12
12
12
0
10
2
6
0
12

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Del

7
9
9
9
9
9
11
11
9
7
11
9
9
5
7
11
11
7
7
9
9
9
11
11
1
11
11
11
2
9
5
7
2
11

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

09/071093
09/071096
09/071099
09/071100
09/071104
09/71105
09/071106
09/071107
09/71109
09/071111
09/071118
09/071120
09/71121
09/071122
09/71127
09/071129
09/071134
09/071137
09/071139
09/071140
09/071142
09/071143
09/071144
09/071149
09/071155
09/071158
09/071160
09/71161
09/71163
09/071169
09/071170
09/071178
09/071186
09/71188
09/071189
09/071192
09/071196
09/071197
09/071199
09/71200
09/071201
09/71202
09/071206
09/71207
09/071208
09/71209

JAIRAJ
LALIT PAL
VIPIN SINGH KANDARI
ANURAG KRISHNA
ROSHAN TIWARI
ABHISHEK SHARMA
AMITA RANI
SAKSHI TYAGI
SHILPA BHARTI
VINAY RAWAT
MEENAKSHI
AASTHA KHATTAR
AKANKSHA SHARMA
KANIKA DOGRA
SUMIT KUMAR
GAURAV CHAUDHARY
SHAILESH RAWAT
TARUN SHARMA
SAHIL MEHTA
YOGENDRA SINGH BISHT
ANISHA RAWAT
YOGESH KUMAR
AMARJEET YADAV
JAUN SHAHI
ASHA RANI
GAURAV BANSAL
ANURAG LUTHRA
ERICK MASSEY
NAVED KHAN
AKASH SAXENA
DHARMENDRA KUMAR MAURYA
SUMIT TOMAR
NAVNEET GUPTA
MUKESH
KARAN SHARMA
RAHUL KUMAR
NEHA SINGH
SANDEEP KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SANDEEP KUMAR
POONAM KUKRETI
SHASHWAT VASHISHTH
POOJA SHARMA
SAGAR GUPTA
PANKAJ SHARMA
PRIYA BHARTI

12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
10
10
10
13
1
0
5
8
4
8
11
8
10
0
7
8
10
0
7
7
11
1
3
10
9
0
1
0
4
10
4
10
13
8
11
10
6
13
0
6
10
9
6
5
12

11
11
11
11
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

5
7
5
9
15
5
1
4
9
0
11
9
10
16
0
13
2
13
4
13
8
10
4
7
10
4
2
8
7
14
16
8
8
13
4
13
15
13
17
7
7
13
16
2
4
17

12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Back to Home
Department:-

Maths

Paper no:

MA301

bruary/March/April-2012
Lectures
Held-12
Ms Ritu/ Mr
Uttam kr
Sinha
March

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
12
12
12
12
12
12
10
10
12
12
12
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Total
Lectures
HeldAttended

12
12
12
12
9
4
3
5
6
5
5
8
3
4
1
9
5
3
6
5
2
2
2
5
5
7
2
1
2
9
6
4
10
3
4
5
10
10
1
9
7
4
3
7
10

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Physical Chemistry

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-7
Held-5
Held-5
S NO

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ROLL NO

09/71002
09/071004
09/071006
09/71009
09/71011
09/71012
09/71018
09/71020
09/71021
09/71022
09/71023
09/071026
09/71028
09/071030
09/071034
09/071036
09/71037
09/071039
09/071043
09/71045
09/71047
09/071049
09/071053
09/071068
09/071071
09/071073
09/071075
09/071078
09/71079
09/71081
09/71082
09/071085
09/071086
09/071090
09/071093

NAME

ANJU RANI
SONIYA KUMAR
SACHIN KATARIA
MEGHA BORA
SURAJIT DAS
FAIZAN IQRAR
NIKHIL KUMAR SHRIVASTAV
RUHITA BHATTACHARYA
NIKHIL SHARMA
ALKA KASHYAP
MAMTA
RAHUL KUMAR SINGH
AKASH JOSHI
KAMAL KUMAR
ANJALI TYAGI
SAPNA SHARMA
SUMIT
TARIKA LOHMORE
ASHA SHARMA
JYOTI
PRAVEEN KUNDU
DIVYA GARG
JITENDER
PRIYANKA KASHYAP
VIKAS
KUNDAN KUMAR
DEEPAK SHARMA
JYOTI CHAHAL
PRATIMA
PAWAN KUMAR PANDEY
VIPUL CHAUDHARY
MOHD AMIR
LALIT KUMAR SHARMA
NIVEA THAKUR
JAIRAJ

Dr Rajni
Sharma
January

4
3
7
3
3
1
7
6
2
5
7
2
5
4
5
6
6
6
3
5
2
7
6
4
2
4
4
3
1
4
3
1
3
7
6

Dr Rajni
Sharma
February

5
1
4
4
1
0
5
5
3
2
5
5
3
2
4
3
5
4
2
3
4
5
5
5
1
5
2
3
1
5
0
2
3
4
1

Dr Rajni
Sharma
March

4
3
4
5
3
3
5
4
4
3
3
1
3
3
2
4
4
2
2
3
2
3
3
4
0
4
3
3
3
2
2
2
4
4
4

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

09/071096
09/071099
09/071100
09/071104
09/71105
09/071106
09/071107
09/71109
09/071111
09/071118
09/071120
09/71121
09/071122
09/71127
09/071129
09/071134
09/071137
09/071139
09/071140
09/071142
09/071143
09/071144
09/071149
09/071155
09/071158
09/071160
09/71161
09/71163
09/071169
09/071170
09/071178
09/071186
09/71188
09/071189
09/071192
09/071196
09/071197
09/071199
09/71200
09/071201
09/71202
09/071206
09/71207
09/071208
09/071209
09/07097

LALIT PAL
VIPIN SINGH KANDARI
ANURAG KRISHNA
ROSHAN TIWARI
ABHISHEK SHARMA
AMITA RANI
SAKSHI TYAGI
SHILPA BHARTI
VINAY RAWAT
MEENAKSHI
AASTHA KHATTAR
AKANKSHA SHARMA
KANIKA DOGRA
SUMIT KUMAR
GAURAV CHAUDHARY
SHAILESH RAWAT
TARUN SHARMA
SAHIL MEHTA
YOGENDRA SINGH BISHT
ANISHA RAWAT
YOGESH KUMAR
AMARJEET YADAV
JAUN SHAHI
ASHA RANI
GAURAV BANSAL
ANURAG LUTHRA
ERICK MASSEY
NAVED KHAN
AKASH SAXENA
DHARMENDRA KUMAR MAURYA
SUMIT TOMAR
NAVNEET GUPTA
MUKESH
KARAN SHARMA
RAHUL KUMAR
NEHA SINGH
SANDEEP KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SANDEEP KUMAR
POONAM KUKRETI
SHASHWAT VASHISHTH
POOJA SHARMA
SAGAR GUPTA
PANKAJ SHARMA
PRIYA BHARTI
nitin kr

0
5
6
5/5
4
3
3
3
3
3
4
5
5
1
2
2
4
0
4
5
5
2
2
5
3
4
2
0
1
4
4
4
5
5
4
5
3
4
0
5
3
3
4
4
4

2
4
4
7/7
2
6
3
4
2
2
3
6
3
1
3
0
5
0
5
5
3
4
5
4
3/5
6/7
5
5/5
2/7
6
3
6
4/5
1/7
5
7
6
7
5/5
7/7
6
7
5
5
7
2

2
4
1
6/6
4
4
4
4
4
4
5
4
0
5
5
3
4
4
5
5
0
1
6
5
6
3
5
5
5
5
5
0
6
3
6
6
6
5
3
4
5

Chemistry
CH303

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

Exit

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Organic Chemistry
Lectures
Held-5

S NO

ROLL NO

NAME

Dr Sakshi
Malik
Del Attended

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

09/71002
09/071004
09/071006
09/71009
09/71011
09/71012
09/71018
09/71020
09/71021
09/71022
09/71023
09/071026
09/71028
09/071030
09/071034
09/071036
09/71037
09/071039
09/071043
09/71045
09/71047
09/071049
09/071053
09/071068
09/071071
09/071073
09/071075
09/071078
09/71079
09/71081
09/71082
09/071085
09/071086
09/071090

ANJU RANI
SONIYA KUMAR
SACHIN KATARIA
MEGHA BORA
SURAJIT DAS
FAIZAN IQRAR
NIKHIL KUMAR SHRIVASTAV
RUHITA BHATTACHARYA
NIKHIL SHARMA
ALKA KASHYAP
MAMTA
RAHUL KUMAR SINGH
AKASH JOSHI
KAMAL KUMAR
ANJALI TYAGI
SAPNA SHARMA
SUMIT
TARIKA LOHMORE
ASHA SHARMA
JYOTI
PRAVEEN KUNDU
DIVYA GARG
JITENDER
PRIYANKA KASHYAP
VIKAS
KUNDAN KUMAR
DEEPAK SHARMA
JYOTI CHAHAL
PRATIMA
PAWAN KUMAR PANDEY
VIPUL CHAUDHARY
MOHD AMIR
LALIT KUMAR SHARMA
NIVEA THAKUR

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
5
5
5
5
3
4
5
5
4
5
1
1
1
4
3
4
4
5
4
3
5
4
5
1
5
4
5
0
5
1
1
4
5

Lectures
Held-5
Dr Mamta
Kharkwal
January

Del Attended
5
3
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
2
5
4
5
4
5
4
5
3
5
5
5
5
5
3
5
4
5
5
5
4
5
3
5
4
5
2
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
2
5
4
5
3
5
5

January/February/March/April-2
Lectures
Held-7
Dr Sakshi
Malik
February

Del Attended
7
7
7
4
7
6
7
5
7
4
7
4
7
7
7
7
7
7
7
5
7
6
7
5
7
3
7
2
7
4
7
3
7
7
7
7
7
4
7
4
7
6
7
7
7
6
7
7
7
0
7
7
7
4
7
5
7
3
7
5
7
7
7
4
7
6
7
7

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

09/071093
09/071096
09/071099
09/071100
09/071104
09/71105
09/071106
09/071107
09/71109
09/071111
09/071118
09/071120
09/71121
09/071122
09/71127
09/071129
09/071134
09/071137
09/071139
09/071140
09/071142
09/071143
09/071144
09/071149
09/071155
09/071158
09/071160
09/71161
09/71163
09/071169
09/071170
09/071178
09/071186
09/71188
09/071189
09/071192
09/071196
09/071197
09/071199
09/71200
09/071201
09/71202
09/071206
09/71207
09/071208
09/71209

JAIRAJ
LALIT PAL
VIPIN SINGH KANDARI
ANURAG KRISHNA
ROSHAN TIWARI
ABHISHEK SHARMA
AMITA RANI
SAKSHI TYAGI
SHILPA BHARTI
VINAY RAWAT
MEENAKSHI
AASTHA KHATTAR
AKANKSHA SHARMA
KANIKA DOGRA
SUMIT KUMAR
GAURAV CHAUDHARY
SHAILESH RAWAT
TARUN SHARMA
SAHIL MEHTA
YOGENDRA SINGH BISHT
ANISHA RAWAT
YOGESH KUMAR
AMARJEET YADAV
JAUN SHAHI
ASHA RANI
GAURAV BANSAL
ANURAG LUTHRA
ERICK MASSEY
NAVED KHAN
AKASH SAXENA
DHARMENDRA KUMAR MAURYA
SUMIT TOMAR
NAVNEET GUPTA
MUKESH
KARAN SHARMA
RAHUL KUMAR
NEHA SINGH
SANDEEP KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SANDEEP KUMAR
POONAM KUKRETI
SHASHWAT VASHISHTH
POOJA SHARMA
SAGAR GUPTA
PANKAJ SHARMA
PRIYA BHARTI

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
4
5
4
3
0
2
4
3
4
4
4
5
0
3
4
0
0
3
4
5
0
0
4
3
2
0
0
2
4
2
2
5
5
5
3
3
4
5
3
2
4
2
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
5
5
2
3
3
2
3
2
4
3
3
0
5
4
4
2
3
4
3
0
4
4
5
5
2
0
4
5
4
3
5
5
4
5
4
5
5
3
3
4
3
5

7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
7
7
3
3
0
0
1
1
4
3
5
5
0
3
1
3
0
6
3
5
0
4
3
2
4
2
1
4
5
1
2
5
0
5
6
5
4
2
4
2
4
1
0
5

LHI

/February/March/April-2012
Lectures
Held-3
Dr Sakshi
Malik
March

Del Attended
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

Lectures
Held-1

Total
Lectures
Held-

Dr Aruna
Chikara

Del Attended
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

Attended

3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
5
2
0
0
0
3
1
1
3
0
3
2
1
2
1
4
1
0
1
2
2
0
4
0
1
5
5
1
5
2
0
1
3
5
0
3
2
2
3
1
5

1
1
1
1

1
1
1
1

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Inorganic Chemistry

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
HeldHeldHeld-4
S NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

09/71002
09/071004
09/071006
09/71009
09/071009
09/71011
09/71012
09/71018
09/71020
09/71021
09/71022
09/71023
09/071026
09/71028
09/071030
09/071034
09/071036
09/71037
09/071039
09/071043
09/71045
09/71047
09/071049
09/071053
09/071068
09/071071
09/071073
09/071075
09/071078
09/71079
09/71081
09/71082
09/071085
09/071086
09/071090

ANJU RANI
SONIYA KUMAR
SACHIN KATARIA
MEGHA BORA
MEGHA BORA
SURAJIT DAS
FAIZAN IQRAR
NIKHIL KUMAR SHRIVASTAV
RUHITA BHATTACHARYA
NIKHIL SHARMA
ALKA KASHYAP
MAMTA
RAHUL KUMAR SINGH
AKASH JOSHI
KAMAL KUMAR
ANJALI TYAGI
SAPNA SHARMA
SUMIT
TARIKA LOHMORE
ASHA SHARMA
JYOTI
PRAVEEN KUNDU
DIVYA GARG
JITENDER
PRIYANKA KASHYAP
VIKAS
KUNDAN KUMAR
DEEPAK SHARMA
JYOTI CHAHAL
PRATIMA
PAWAN KUMAR PANDEY
VIPUL CHAUDHARY
MOHD AMIR
LALIT KUMAR SHARMA
NIVEA THAKUR

February

Dr Mamta
Kharkwal
March

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
2
4
3
2
3
4
3
2
4
4
4
3
4
3
4
3
2
3
4
4
3

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

09/071093
09/071096
09/071099
09/071100
09/071104
09/71105
09/071106
09/071107
09/71109
09/071111
09/071118
09/071120
09/71121
09/071122
09/71127
09/071129
09/071134
09/071137
09/071139
09/071140
09/071142
09/071143
09/071144
09/071149
09/071155
09/071158
09/071160
09/71161
09/71163
09/071169
09/071170
09/071178
09/071186
09/71188
09/071189
09/071192
09/071196
09/071197
09/071199
09/71200
09/071201
09/71202
09/071206
09/71207
09/071208
09/71209

JAIRAJ
LALIT PAL
VIPIN SINGH KANDARI
ANURAG KRISHNA
ROSHAN TIWARI
ABHISHEK SHARMA
AMITA RANI
SAKSHI TYAGI
SHILPA BHARTI
VINAY RAWAT
MEENAKSHI
AASTHA KHATTAR
AKANKSHA SHARMA
KANIKA DOGRA
SUMIT KUMAR
GAURAV CHAUDHARY
SHAILESH RAWAT
TARUN SHARMA
SAHIL MEHTA
YOGENDRA SINGH BISHT
ANISHA RAWAT
YOGESH KUMAR
AMARJEET YADAV
JAUN SHAHI
ASHA RANI
GAURAV BANSAL
ANURAG LUTHRA
ERICK MASSEY
NAVED KHAN
AKASH SAXENA
DHARMENDRA KUMAR MAURYA
SUMIT TOMAR
NAVNEET GUPTA
MUKESH
KARAN SHARMA
RAHUL KUMAR
NEHA SINGH
SANDEEP KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SANDEEP KUMAR
POONAM KUKRETI
SHASHWAT VASHISHTH
POOJA SHARMA
SAGAR GUPTA
PANKAJ SHARMA
PRIYA BHARTI

4
4
4
4
2/3
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
2
2
0
1
0
0
2
3
1
1
3
1
0
2
0
2
0
3
2
2
0
2
3

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Applied Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Green Chemistry

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

09/73002
09/73003
09/73005
09/73009
09/73010
09/73011
09/73014
09/73016
09/73018
09/073025
09/073027
09/073028
09/073029
09/073031
09/073032
09/073040
09/073042
09/073049
09/073051
09/073052
09/073056
09/073058
09/073060
09/073062
09/073063
09/073064
09/073066
09/073067
09/073068
09/073069
09/073070
09/073071
09/073072
09/073074
09/073075
09/073076

BAKUNTH LAL
ANURAG SINGH
CHARU RELHAN
SURBHI
YASH NEGI
DEVESH YADAV
KUNAL REWANI
PREETI PAL
BALRAM SHARMA
KHUSHBOO VATS
RAHUL CHAUHAN
APAAR SHARMA
MRIDUL GAUR
ANSHUMAN MISRA
AIJAZ AHMAD RATHER
KAPIL BISHT
JITENDRA KUMAR
PAVAN KUMAR DUBEY
SAVITA SHARMA
DEEPANSHI
MOHD. ANAS ANSARI
KAPIL PURI GOSWAMI
MONIKA CHAUHAN
KARANDEEP SINGH
POOJA SRIVASTAVA
SONAL KUNDWAL
HIMANSHU GANGWANIYA
ASHISH NAIN
DEEPAK SINGH BISHT
SHWETANSHU MOHAN PANDEY
AKANKSHA SINGH
PREETI SHUKLA
SURABHI RAUTHAN
SAPNA RANI
ANKIT GAUTAM
RAVINDRA KUMAR

February

Attended

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

09/073077
09/073080
09/073081
09/073082
09/073085
09/073086
09/73091
09/073092
09/073094
09/73098
09/073099
09/073100
09/73101

CHIRAG
KARISHMA SHARMA
VISHNU H PILLAI
PRITI
PREETI MAURYA
RACHIT JAIN
RINKI PUNDIR
SACHIN DABAS
ANUJ JOSHI
NAVNEET SRIVASTAVA
AMOD KUMAR
AASHU KUMAR
ARJUN KOHLI

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Applied Physical Science III Year

Department:-

Math

Paper Title:-

Paper no:

EL310(vii)

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/73002
09/73003
09/73005
09/73009
09/73010
09/73011
09/73014
09/73016
09/73018
09/073025
09/073027
09/073028
09/073029
09/073031
09/073032
09/073040
09/073042
09/073049
09/073051
09/073052
09/073056
09/073058
09/073060
09/073062
09/073063
09/073064
09/073066
09/073067
09/073068
09/073069
09/073070
09/073071
09/073072
09/073074
09/073075

Computational Maths

NAME

BAKUNTH LAL
ANURAG SINGH
CHARU RELHAN
SURBHI
YASH NEGI
DEVESH YADAV
KUNAL REWANI
PREETI PAL
BALRAM SHARMA
KHUSHBOO VATS
RAHUL CHAUHAN
APAAR SHARMA
MRIDUL GAUR
ANSHUMAN MISRA
AIJAZ AHMAD RATHER
KAPIL BISHT
JITENDRA KUMAR
PAVAN KUMAR DUBEY
SAVITA SHARMA
DEEPANSHI
MOHD. ANAS ANSARI
KAPIL PURI GOSWAMI
MONIKA CHAUHAN
KARANDEEP SINGH
POOJA SRIVASTAVA
SONAL KUNDWAL
HIMANSHU GANGWANIYA
ASHISH NAIN
DEEPAK SINGH BISHT
SHWETANSHU MOHAN PANDEY
AKANKSHA SINGH
PREETI SHUKLA
SURABHI RAUTHAN
SAPNA RANI
ANKIT GAUTAM

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
Held-3
Held-9
Lectures
Held-12
Mr Vinay
Mr Vinay
Kumar
Kumar
January
February
Attended

3
2
3
2
1
2
0
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
3
2
3
1
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2

6
5
3
7
4
5
5
6
3
6
6
5
5
5
5
6
7
7
6
5
5
9
5
7
5
4
7
7
7
7
5
4
7
4
6

9
7
6
9
5
7
5
9
5
8
7
8
7
7
6
9
9
10
8
8
6
11
7
9
7
7
9
10
9
9
7
7
9
7
8

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

09/073076
09/073077
09/073080
09/073081
09/073082
09/073085
09/073086
09/73091
09/073092
09/073094
09/73098
09/073099
09/073100
09/73101

RAVINDRA KUMAR
CHIRAG
KARISHMA SHARMA
VISHNU H PILLAI
PRITI
PREETI MAURYA
RACHIT JAIN
RINKI PUNDIR
SACHIN DABAS
ANUJ JOSHI
NAVNEET SRIVASTAVA
AMOD KUMAR
AASHU KUMAR
ARJUN KOHLI

3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
1
3
3

7
7
7
5
5
5
7
6
6
7
6
6
4
6

10
9
9
8
7
7
9
9
8
9
8
7
7
9

Back to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Applied Physical Science III Year
Paper Title:-

Modern Physics
January/February/March/April-2012
Lectures
Held-8

Lectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME

Dr Navina
Mehan
January

Dr Navina
Mehan
February

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

09/73002
09/73003
09/73005
09/73009
09/73010
09/73011
09/73014
09/73016
09/73018
09/073025
09/073027
09/073028
09/073029
09/073031
09/073032
09/073040
09/073042
09/073049
09/073051
09/073052
09/073056
09/073058
09/073060
09/073062
09/073063
09/073064
09/073066
09/073067
09/073068
09/073069
09/073070
09/073071
09/073072
09/073074

BAKUNTH LAL
ANURAG SINGH
CHARU RELHAN
SURBHI
YASH NEGI
DEVESH YADAV
KUNAL REWANI
PREETI PAL
BALRAM SHARMA
KHUSHBOO VATS
RAHUL CHAUHAN
APAAR SHARMA
MRIDUL GAUR
ANSHUMAN MISRA
AIJAZ AHMAD RATHER
KAPIL BISHT
JITENDRA KUMAR
PAVAN KUMAR DUBEY
SAVITA SHARMA
DEEPANSHI
MOHD. ANAS ANSARI
KAPIL PURI GOSWAMI
MONIKA CHAUHAN
KARANDEEP SINGH
POOJA SRIVASTAVA
SONAL KUNDWAL
HIMANSHU GANGWANIYA
ASHISH NAIN
DEEPAK SINGH BISHT
SHWETANSHU MOHAN PANDEY
AKANKSHA SINGH
PREETI SHUKLA
SURABHI RAUTHAN
SAPNA RANI

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Del

11
0
0
1
11
7
0
12
9
9
10
11
5
4
1
11
11
11
11
9
0
12
5
0
8
7
9
9
7
4
9
9
9
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Attended
2
6
2
5
6
1
1
7
5
7
2
2
8
0
0
2
8
8
2
8
0
2
8
1
1
6
2
2
0
1
5
6
8
8

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

09/073075
09/073076
09/073077
09/073080
09/073081
09/073082
09/073085
09/073086
09/73091
09/073092
09/073094
09/73098
09/073099
09/073100
09/73101

ANKIT GAUTAM
RAVINDRA KUMAR
CHIRAG
KARISHMA SHARMA
VISHNU H PILLAI
PRITI
PREETI MAURYA
RACHIT JAIN
RINKI PUNDIR
SACHIN DABAS
ANUJ JOSHI
NAVNEET SRIVASTAVA
AMOD KUMAR
AASHU KUMAR
ARJUN KOHLI

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3
11
7
6
9
9
9
4
12
2
7
11
9
10
12

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
6
5
8
1
2
8
0
8
8
8
1
2
7
8

Back to Home
Department:-

Physics

Paper no:

PH302

uary/March/April-2012
Total
Lectures
Held-8

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Applied Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Physics of Material
Lectures
Held-13

S NO

ROLL NO

NAME

Ms Sadhna
Srivastava

January
Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

09/73002
09/73003
09/73005
09/73009
09/73010
09/73011
09/73014
09/73016
09/73018
09/073025
09/073027
09/073028
09/073029
09/073031
09/073032
09/073040
09/073042
09/073049
09/073051
09/073052
09/073056
09/073058
09/073060
09/073062
09/073063
09/073064
09/073066
09/073067
09/073068
09/073069
09/073070
09/073071
09/073072

BAKUNTH LAL
ANURAG SINGH
CHARU RELHAN
SURBHI
YASH NEGI
DEVESH YADAV
KUNAL REWANI
PREETI PAL
BALRAM SHARMA
KHUSHBOO VATS
RAHUL CHAUHAN
APAAR SHARMA
MRIDUL GAUR
ANSHUMAN MISRA
AIJAZ AHMAD RATHER
KAPIL BISHT
JITENDRA KUMAR
PAVAN KUMAR DUBEY
SAVITA SHARMA
DEEPANSHI
MOHD. ANAS ANSARI
KAPIL PURI GOSWAMI
MONIKA CHAUHAN
KARANDEEP SINGH
POOJA SRIVASTAVA
SONAL KUNDWAL
HIMANSHU GANGWANIYA
ASHISH NAIN
DEEPAK SINGH BISHT
SHWETANSHU MOHAN PANDEY
AKANKSHA SINGH
PREETI SHUKLA
SURABHI RAUTHAN

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
9
3
7
8
6
1
13
10
11
10
13
12
2
8
13
13
9
13
12
1
13
12
4
13
8
13
13
10
13
11
8
9

February
Del Attended

Del

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

09/073074
09/073075
09/073076
09/073077
09/073080
09/073081
09/073082
09/073085
09/073086
09/73091
09/073092
09/073094
09/73098
09/073099
09/073100
09/73101

SAPNA RANI
ANKIT GAUTAM
RAVINDRA KUMAR
CHIRAG
KARISHMA SHARMA
VISHNU H PILLAI
PRITI
PREETI MAURYA
RACHIT JAIN
RINKI PUNDIR
SACHIN DABAS
ANUJ JOSHI
NAVNEET SRIVASTAVA
AMOD KUMAR
AASHU KUMAR
ARJUN KOHLI

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
9
10
13
10
11
11
10
11
13
8
10
13
13
13
13

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Exit
Physics

ary/March/April-2012
Lectures
Held-7

Total
Lectures
Held-

Ms
Sadhna
Srivastav
a
March

Attended Attended
7
5
6
7
3
6
1
7
7
4
7
7
4
7
7
4
7
3
4
5
7
4
7
3
7
6
7
7
6
7
7
4
7

5
2
7
7
5
6
7
7
7
7
2
7
7
7
7
7

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Applied Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Algebra & Mach

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-15
Held-15
Held14
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/73002
09/73003
09/73005
09/73009
09/73010
09/73011
09/73014
09/73016
09/73018
09/073025
09/073027
09/073028
09/073029
09/073031
09/073032
09/073040
09/073042
09/073049
09/073051
09/073052
09/073056
09/073058
09/073060
09/073062
09/073063
09/073064
09/073066
09/073067
09/073068
09/073069
09/073070
09/073071
09/073072
09/073074
09/073075

NAME

BAKUNTH LAL
ANURAG SINGH
CHARU RELHAN
SURBHI
YASH NEGI
DEVESH YADAV
KUNAL REWANI
PREETI PAL
BALRAM SHARMA
KHUSHBOO VATS
RAHUL CHAUHAN
APAAR SHARMA
MRIDUL GAUR
ANSHUMAN MISRA
AIJAZ AHMAD RATHER
KAPIL BISHT
JITENDRA KUMAR
PAVAN KUMAR DUBEY
SAVITA SHARMA
DEEPANSHI
MOHD. ANAS ANSARI
KAPIL PURI GOSWAMI
MONIKA CHAUHAN
KARANDEEP SINGH
POOJA SRIVASTAVA
SONAL KUNDWAL
HIMANSHU GANGWANIYA
ASHISH NAIN
DEEPAK SINGH BISHT
SHWETANSHU MOHAN PANDEY
AKANKSHA SINGH
PREETI SHUKLA
SURABHI RAUTHAN
SAPNA RANI
ANKIT GAUTAM

Mr Meghpal

Mr Meghpal

Mr Meghpal

January

February

March

15
10
9
11
9
8
11
11
11
15
11
12
10
9
9
13
12
9
15
15
9
15
11
8
13

15
9
7
10
8
8
8
14
9
12
11
9
11
9
10
10
12
10
10
8
8
10
9
8
5
9
15
15
7
9
10
8
11
13
8

14
8
11
10
9
13
10
10
10
10
12
10
8
8
10
10
10
9
13
12
10
11
9
1
13
5
12
11
7
12
4
9
9
7
7

9
14
13
14
13
9
8
10
7
10

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

09/073076
09/073077
09/073080
09/073081
09/073082
09/073085
09/073086
09/73091
09/073092
09/073094
09/73098
09/073099
09/073100
09/73101

RAVINDRA KUMAR
CHIRAG
KARISHMA SHARMA
VISHNU H PILLAI
PRITI
PREETI MAURYA
RACHIT JAIN
RINKI PUNDIR
SACHIN DABAS
ANUJ JOSHI
NAVNEET SRIVASTAVA
AMOD KUMAR
AASHU KUMAR
ARJUN KOHLI

9
9
13
14
11
9
12
12
8
11
11
12
13
13

10
7
5
6
9
8
7
10
8
9
6
11
9
10

13
10
10
10
11
9
9
14
7
10
5
14
14
10

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Applied Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Real Analysis
Lectures
Held-11

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/73002
09/73003
09/73005
09/73009
09/73010
09/73011
09/73014
09/73016
09/73018
09/073025
09/073027
09/073028
09/073029
09/073031
09/073032
09/073040
09/073042
09/073049
09/073051
09/073052
09/073056
09/073058
09/073060
09/073062
09/073063
09/073064
09/073066
09/073067
09/073068
09/073069
09/073070
09/073071
09/073072
09/073074
09/073075

NAME

BAKUNTH LAL
ANURAG SINGH
CHARU RELHAN
SURBHI
YASH NEGI
DEVESH YADAV
KUNAL REWANI
PREETI PAL
BALRAM SHARMA
KHUSHBOO VATS
RAHUL CHAUHAN
APAAR SHARMA
MRIDUL GAUR
ANSHUMAN MISRA
AIJAZ AHMAD RATHER
KAPIL BISHT
JITENDRA KUMAR
PAVAN KUMAR DUBEY
SAVITA SHARMA
DEEPANSHI
MOHD. ANAS ANSARI
KAPIL PURI GOSWAMI
MONIKA CHAUHAN
KARANDEEP SINGH
POOJA SRIVASTAVA
SONAL KUNDWAL
HIMANSHU GANGWANIYA
ASHISH NAIN
DEEPAK SINGH BISHT
SHWETANSHU MOHAN PANDEY
AKANKSHA SINGH
PREETI SHUKLA
SURABHI RAUTHAN
SAPNA RANI
ANKIT GAUTAM

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-9
Held-8

Mr Uttam Kr Mr Uttam Kr
Sinha
Sinha
January
February

10
0
0
4
3
3
0
6
0
7
8
11
6
0
4
8
11
4
7
6
0
8
5
0
6
4
10
11
0
10
0
2
3
5
3

9
0
2
3
1
4
3
5
0
2
6
9
3
1
2
5
7
6
4
5
0
7
3
1
0
2
9
5
1
9
4
0
4
2
3

Mr Uttam Kr
Sinha
Del March

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
0
3
1
1
8
5
1
0
1
7
8
3
3
2
3
6
3
3
7
4
6
2
0
5
0
8
8
8
8
1
0
4
4
2

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

09/073076
09/073077
09/073080
09/073081
09/073082
09/073085
09/073086
09/73091
09/073092
09/073094
09/73098
09/073099
09/073100
09/73101

RAVINDRA KUMAR
CHIRAG
KARISHMA SHARMA
VISHNU H PILLAI
PRITI
PREETI MAURYA
RACHIT JAIN
RINKI PUNDIR
SACHIN DABAS
ANUJ JOSHI
NAVNEET SRIVASTAVA
AMOD KUMAR
AASHU KUMAR
ARJUN KOHLI

9
0
1
4
7
3
0
10
3
7
1
2
7
9

7
3
3
3
3
3
2
6
1
4
3
4
8
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
1
3
0
4
2
1
1
2
3
1
2
1
7

Back to Home
Maths
MA301

April-2012
Total
Lectures
Held-20
Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Applied Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Software Engeering

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
HeldHeldHeld-9
S NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

09/73002
09/73003
09/73005
09/73009
09/73010
09/73011
09/73014
09/73016
09/73018
09/073025
09/073027
09/073028
09/073029
09/073031
09/073032
09/073040
09/073042
09/073049
09/073051
09/073052
09/073056
09/073058
09/073060
09/073062
09/073063
09/073064
09/073066
09/073067
09/073068
09/073069
09/073070
09/073071
09/073072
09/073074
09/073075
09/073076

BAKUNTH LAL
ANURAG SINGH
CHARU RELHAN
SURBHI
YASH NEGI
DEVESH YADAV
KUNAL REWANI
PREETI PAL
BALRAM SHARMA
KHUSHBOO VATS
RAHUL CHAUHAN
APAAR SHARMA
MRIDUL GAUR
ANSHUMAN MISRA
AIJAZ AHMAD RATHER
KAPIL BISHT
JITENDRA KUMAR
PAVAN KUMAR DUBEY
SAVITA SHARMA
DEEPANSHI
MOHD. ANAS ANSARI
KAPIL PURI GOSWAMI
MONIKA CHAUHAN
KARANDEEP SINGH
POOJA SRIVASTAVA
SONAL KUNDWAL
HIMANSHU GANGWANIYA
ASHISH NAIN
DEEPAK SINGH BISHT
SHWETANSHU MOHAN PANDEY
AKANKSHA SINGH
PREETI SHUKLA
SURABHI RAUTHAN
SAPNA RANI
ANKIT GAUTAM
RAVINDRA KUMAR

February

Sushil Malik
March

9
2
7
5
9
7
0
7
7
7
8
9
6
3
3
7
7
9
7
9
3
7
6
0
9
7
9
9
6
4
8
8
9
6
5
8

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

09/073077
09/073080
09/073081
09/073082
09/073085
09/073086
09/73091
09/073092
09/073094
09/73098
09/073099
09/073100
09/73101

CHIRAG
KARISHMA SHARMA
VISHNU H PILLAI
PRITI
PREETI MAURYA
RACHIT JAIN
RINKI PUNDIR
SACHIN DABAS
ANUJ JOSHI
NAVNEET SRIVASTAVA
AMOD KUMAR
AASHU KUMAR
ARJUN KOHLI

7
7
7
6
7
6
6
5
4
6
6
6
9

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Applied Physical Science III Year

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Operating System & Net

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-13
Held-8
Held-8
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

09/73002
09/73003
09/73005
09/73009
09/73010
09/73011
09/73014
09/73016
09/73018
09/073025
09/073027
09/073028
09/073029
09/073031
09/073032
09/073040
09/073042
09/073049
09/073051
09/073052
09/073056
09/073058
09/073060
09/073062
09/073063
09/073064
09/073066
09/073067
09/073068
09/073069
09/073070
09/073071
09/073072
09/073074
09/073075

NAME

BAKUNTH LAL
ANURAG SINGH
CHARU RELHAN
SURBHI
YASH NEGI
DEVESH YADAV
KUNAL REWANI
PREETI PAL
BALRAM SHARMA
KHUSHBOO VATS
RAHUL CHAUHAN
APAAR SHARMA
MRIDUL GAUR
ANSHUMAN MISRA
AIJAZ AHMAD RATHER
KAPIL BISHT
JITENDRA KUMAR
PAVAN KUMAR DUBEY
SAVITA SHARMA
DEEPANSHI
MOHD. ANAS ANSARI
KAPIL PURI GOSWAMI
MONIKA CHAUHAN
KARANDEEP SINGH
POOJA SRIVASTAVA
SONAL KUNDWAL
HIMANSHU GANGWANIYA
ASHISH NAIN
DEEPAK SINGH BISHT
SHWETANSHU MOHAN PANDEY
AKANKSHA SINGH
PREETI SHUKLA
SURABHI RAUTHAN
SAPNA RANI
ANKIT GAUTAM

Mr Sushil
Malik
January

13
6
6
8
9
7
4
12
6
9
10
12
10
2
8
11
13
11
12
9
1
12
10
5
11
7
12
13
6
10
9
9
11
10
4

Mr Sushil
Malik
February

8
4
8
7
8
7
2
7
6
6
5
6
6
6
2
4
6
6
8
5
0
8
6
3
0
7
8
8
3
6
5
5
8
3
6

Mr Sushil
Malik
March

8
4
8
6
8
7
4
8
8
8
8
8
6
4
4
6
6
7
7
7
4
7
6
2
7
8
8
8
8
8
7
7
8
6
7

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

09/073076
09/073077
09/073080
09/073081
09/073082
09/073085
09/073086
09/73091
09/073092
09/073094
09/73098
09/073099
09/073100
09/73101

RAVINDRA KUMAR
CHIRAG
KARISHMA SHARMA
VISHNU H PILLAI
PRITI
PREETI MAURYA
RACHIT JAIN
RINKI PUNDIR
SACHIN DABAS
ANUJ JOSHI
NAVNEET SRIVASTAVA
AMOD KUMAR
AASHU KUMAR
ARJUN KOHLI

13
8
11
10
10
9
4
13
7
11
9
11
11
12

6
4
5
5
4
6
4
7
5
7
6
7
7
7

8
8
5
7
5
8
6
8
5
7
7
8
7
8

Exit
Computer Science
CS301

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science CS IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Computer Science IV

January/February/
Lectures
Held-14
S NO

ROLL NO

NAME

10/13001
10/13002
10/013003
10/13007
10/013008
10/013009
10/013010
10/013011
10/13012
10/013014
10/013016
10/13017
10/013019
10/013020
10/13021
10/013022
10/13024
10/013028
10/013029
10/013032
10/013033
10/013035
10/013036
10/013039
10/013041
10/013042
10/013044
10/013045
10/13046
10/013047
10/013048
10/013049
10/13050
10/013051

ASHWANI KUMAR
JYOTSNA
TUSHAR BISHT
NEHA RAWAT
NASIR HUSAIN
AMRITA SHARMA
ABHISHEK KUMAR PANDEY
LOVELY SINGH
ABHISHEK CHAUHAN
SHALINI
HIMANI DEWAN
MRINALINI SHARMA
HARSH SACHDEVA
NAVEEN SINGH BIST
PALAK PANDOH
DIVYA
KHUSHBOO SHARMA
AYUSHI GARG
BHAWNA VERMA
ISHAN MISHRA
RAJAN CHHABRA
VINAY GUPTA
PRASOON TEWARI
MD IMRAN
AKASH JAIN
JEEVAN PREET SAINI
SURABHI MISRA
SHAILJA GARG
NIKITA ARYA
PRIYANKA JAIN
JUHI KHURANA
ABHIJEET KUMAR GUPTA
ABHISHEK
NITISH RAI

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Tutorials
Held-4

Dr Anita Goel

Dr Anita Goel

January

February

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Tutorials
Held-4

12
10
10
12
14
12
4
4
4
14
6
10
14
10
14
8
14
12
8
14
14
10
10
10
4
4
0
14
8
14
10
10
10
10

Del Attended Del Attended


4
4
4
4
4
0
4
0
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
0
4
3
4
0
4
4
4
4
4
3
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
4
0
4
0
4
2
4
0
4
2
4
4
4
2
4
4
4
0
4
0
4
2
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
0
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
4
0
4
2
4
4
4
3
4
2
4
1
4
0
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

10/13053
10/013054
10/13055
10/013057
10/13060
10/013061
10/013062
10/013063
10/13066
10/13067
10/13068
10/13069
10/13070
10/13076

NEELAM
M KARTIK
POOJA AGRIA
NEERAJ KASANA
ANJU
RACHAEL C MARTIN
SALMAN ANSARI
PRIYA
RAVISH KUMAR
SAROJ PATEL
MITHUN YADAV
MOHAMMAD OSAMA SIDDIQI
SANSKRITI THAKUR
ANKIT KUMAR HALDIYA

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

8
10
14
10
8
10
12
14
14
10
8
14
14
12

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
3
3
2
1
4
2
3
4
2
3
3
4
4

ROAD: NEW DELHI

Exit

Computer Science
CSPT404
January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-14
Held-14
Dr Anita Goel

Total
Lectures
Held-

Dr Anita Goel

February

Del Attended
14
12
14
6
14
10
14
8
14
12
14
8
14
4
14
6
14
4
14
12
14
4
14
8
14
10
14
14
14
12
14
10
14
14
14
14
14
12
14
10
14
14
14
3
14
12
14
13
14
4
14
6
14
8
14
12
14
8
14
8
14
4
14
8
14
10
14
10

Tutorials
Held-4

March

Del Attended
12
8
12
4
12
6
12
10
12
10
12
10
12
12
12
10
12
4
12
12
12
8
12
6
12
6
12
8
12
12
12
4
12
12
12
12
12
12
12
8
12
12
12
6
12
10
12
10
12
6
12
7
12
6
12
10
12
12
12
8
12
10
12
4
12
10
12
8

Del Attended
4
1
4
0
4
2
4
4
4
1
4
2
4
2
4
4
4
3
4
3
4
0
4
0
4
1
4
2
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
1
4
4
4
3
4
2
4
2
4
2
4
4
4
3
4
3
4
3
4
1
4
3
4
3

Attended

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

8
10
10
8
10
12
12
12
14
14
6
11
14
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
12
12
10
8
10
6
12
8
12
10
8
12
8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
3
3
2
3
4
0
4
4
4
2
2
4
2

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science CS IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Physics IV

January/February/March/Ap
Lectures
Held-20
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

10/13001
10/13002
10/013003
10/13007
10/013008
10/013009
10/013010
10/013011
10/13012
10/013014
10/013016
10/13017
10/013019
10/013020
10/13021
10/013022
10/13024
10/013028
10/013029
10/013032
10/013033
10/013035
10/013036
10/013039
10/013041
10/013042
10/013044
10/013045
10/13046
10/013047
10/013048
10/013049
10/13050
10/013051
10/13053

NAME

ASHWANI KUMAR
JYOTSNA
TUSHAR BISHT
NEHA RAWAT
NASIR HUSAIN
AMRITA SHARMA
ABHISHEK KUMAR PANDEY
LOVELY SINGH
ABHISHEK CHAUHAN
SHALINI
HIMANI DEWAN
MRINALINI SHARMA
HARSH SACHDEVA
NAVEEN SINGH BIST
PALAK PANDOH
DIVYA
KHUSHBOO SHARMA
AYUSHI GARG
BHAWNA VERMA
ISHAN MISHRA
RAJAN CHHABRA
VINAY GUPTA
PRASOON TEWARI
MD IMRAN
AKASH JAIN
JEEVAN PREET SAINI
SURABHI MISRA
SHAILJA GARG
NIKITA ARYA
PRIYANKA JAIN
JUHI KHURANA
ABHIJEET KUMAR GUPTA
ABHISHEK
NITISH RAI
NEELAM

Ms Richa
Jain

13
6
10
14
13
10
12
19
11
16
13
9
13
19
18
9
13
15
16
19
19
10
16
17
10
14
10
18
13
13
18
12
15
10
6

Lectures
Held-15
Mr Rajeev
kumar
January

10
10
11
12
10
10
6
14
5
15
9
9
15
13
13
6
13
11
13
13
15
8
15
15
9
10
7
15
8
9
14
11
12
7
12

Lectures
Held-12
Ms Richa Jain
February

7
2
6
10
6
10
5
10
5
9
5
4
2
8
10
8
10
12
9
6
10
4
11
12
3
5
5
12
5
8
9
7
8
6
4

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

10/013054
10/13055
10/013057
10/13060
10/013061
10/013062
10/013063
10/13066
10/13067
10/13068
10/13069
10/13070
10/13076

M KARTIK
POOJA AGRIA
NEERAJ KASANA
ANJU
RACHAEL C MARTIN
SALMAN ANSARI
PRIYA
RAVISH KUMAR
SAROJ PATEL
MITHUN YADAV
MOHAMMAD OSAMA SIDDIQI
SANSKRITI THAKUR
ANKIT KUMAR HALDIYA

17
15
17
18
18
13
18
15
16
5
13
18
10

12
13
15
14
14
10
15
12
14
10
13
15
10

9
9
7
6
11
9
12
11
12
10
9
12
11

DI ROAD: NEW DELHI

Back to Home
Physics
PHPT404

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-16
HeldHeld-14
Mr Rajeev
kumar
February

12
5
7
15
10
11
9
14
11
14
7
8
13
15
14
11
14
16
13
15
16
12
14
15
9
8
8
16
13
14
14
11
15
15
8

Ms Richa Mr Rajeev
Jain
kumar
March

9
9
10
10
9
7
9
10
10
10
5
9
8
10
10
9
10
10
9
10
10
9
10
10
8
9
9
10
10
9
9
0
9
9
8

4
13
7
9
12
8
10
14
13
14
10
12
13
12
14
10
14
14
12
12
14
5
12
14
8
5
9
13
11
10
13
6
11
13
12

Total
Lectures
Held-47
Attended

15
9
14
14
16
14
16
15
15
15
15
16
15

9
10
9
8
10
9
10
8
10
9
9
10
9

8
12
12
13
13
12
14
13
14
8
12
14
12

ck to Home

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science CS IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Maths IV

MAPT404

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

10/13001
10/13002
10/013003
10/13007
10/013008
10/013009
10/013010
10/013011
10/13012
10/013014
10/013016
10/13017
10/013019
10/013020
10/13021
10/013022
10/13024
10/013028
10/013029
10/013032
10/013033
10/013035
10/013036
10/013039
10/013041
10/013042
10/013044
10/013045
10/13046
10/013047
10/013048
10/013049
10/13050
10/013051
10/13053
10/013054

ASHWANI KUMAR
JYOTSNA
TUSHAR BISHT
NEHA RAWAT
NASIR HUSAIN
AMRITA SHARMA
ABHISHEK KUMAR PANDEY
LOVELY SINGH
ABHISHEK CHAUHAN
SHALINI
HIMANI DEWAN
MRINALINI SHARMA
HARSH SACHDEVA
NAVEEN SINGH BIST
PALAK PANDOH
DIVYA
KHUSHBOO SHARMA
AYUSHI GARG
BHAWNA VERMA
ISHAN MISHRA
RAJAN CHHABRA
VINAY GUPTA
PRASOON TEWARI
MD IMRAN
AKASH JAIN
JEEVAN PREET SAINI
SURABHI MISRA
SHAILJA GARG
NIKITA ARYA
PRIYANKA JAIN
JUHI KHURANA
ABHIJEET KUMAR GUPTA
ABHISHEK
NITISH RAI
NEELAM
M KARTIK

February

Attended

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

10/13055
10/013057
10/13060
10/013061
10/013062
10/013063
10/13066
10/13067
10/13068
10/13069
10/13070
10/13076

POOJA AGRIA
NEERAJ KASANA
ANJU
RACHAEL C MARTIN
SALMAN ANSARI
PRIYA
RAVISH KUMAR
SAROJ PATEL
MITHUN YADAV
MOHAMMAD OSAMA SIDDIQI
SANSKRITI THAKUR
ANKIT KUMAR HALDIYA

DY
Name of Course:-Bsc Physical Science CS IV Semester
Paper Title:-

S NO

ROLL NO

Biology II

NAME

Lectures
Held-9

Lectures
Held-3

Lectures
Held-1

Dr Amar
singh
Kashyap

Dr Roopam
Sharma

Mr Prashant
Pant

January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10/13001
10/13002
10/013003
10/13007
10/013008
10/013009
10/013010
10/013011
10/13012
10/013014
10/013016
10/13017
10/013019
10/013020
10/13021
10/013022
10/13024
10/013028
10/013029
10/013032
10/013033
10/013035
10/013036
10/013039
10/013041
10/013042
10/013044
10/013045
10/13046
10/013047
10/013048
10/013049
10/13050
10/013051

ASHWANI KUMAR
JYOTSNA
TUSHAR BISHT
NEHA RAWAT
NASIR HUSAIN
AMRITA SHARMA
ABHISHEK KUMAR PANDEY
LOVELY SINGH
ABHISHEK CHAUHAN
SHALINI
HIMANI DEWAN
MRINALINI SHARMA
HARSH SACHDEVA
NAVEEN SINGH BIST
PALAK PANDOH
DIVYA
KHUSHBOO SHARMA
AYUSHI GARG
BHAWNA VERMA
ISHAN MISHRA
RAJAN CHHABRA
VINAY GUPTA
PRASOON TEWARI
MD IMRAN
AKASH JAIN
JEEVAN PREET SAINI
SURABHI MISRA
SHAILJA GARG
NIKITA ARYA
PRIYANKA JAIN
JUHI KHURANA
ABHIJEET KUMAR GUPTA
ABHISHEK
NITISH RAI

6
6
8
6
7
7
7
8
7
8
6
7
8
8
8
6
7
9
8
8
8
6
8
8
8
7
7
7
4
8
9
7
6
8

1
2
2
1
2
3
1
2
1
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
3
3
3
2
0
1
0
3
0
2
2
2
2
2

0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

10/13053
10/013054
10/13055
10/013057
10/13060
10/013061
10/013062
10/013063
10/13066
10/13067
10/13068
10/13069
10/13070
10/13076

NEELAM
M KARTIK
POOJA AGRIA
NEERAJ KASANA
ANJU
RACHAEL C MARTIN
SALMAN ANSARI
PRIYA
RAVISH KUMAR
SAROJ PATEL
MITHUN YADAV
MOHAMMAD OSAMA SIDDIQI
SANSKRITI THAKUR
ANKIT KUMAR HALDIYA

6
8
6
6
7
8
6
8
6
7
8
7
9
9

0
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
2
3
2

0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:Paper no:
Lectures
Held-2

Lectures
Held-3

Lectures
Held-5

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-6
Held-3

Dr Poonam
Mohindra

Dr Roopam
Sharma

Dr Amar singh
Kashyap

Dr Amar singh
Kashyap

February

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2

Del march

1
1
2
1
1
2
0
1
1
2
0
1
2
1
1
1
2
2
2
0
2
2
2
2
0
0
0
2
2
1
2
2
2
1

3
3
4
5
5
5
4
5
4
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
4
5
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Dr Roopam
Sharma
Del March

6
5
6
6
6
6
5
6
5
6
5
5
5
6
5
5
6
6
6
5
6
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
5
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Del

2
0
2
3
2
2
3
2
2
3
2
0
1
2
2
2
3
3
2
2
3
1
2
1
1
2
0
2
2
3
2
1
1
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1

1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1

3
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
3
4
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
5
6
5
4
6
6
6
6
6
5
6
6
5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
2
1
2
1
3
2
3
2
2
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Botany
LSPT202

l-2012
Lectures
Held-4

Total
Lectures
Held-

Mr Prashant
Pant
March

Attended

2
1
1
3
4
1
1
4
1
4
2
1
1
4
4
1
4
4
3
2
4
1
3
3
1
1
2
4
2
0
4
1
2
4

0
4
4
3
0
3
2
4
3
4
2
4
4
3

Exit

DYAL SING
Name of Course:-Bsc Physical Science IV Semester
Paper Title:-

Biology II
Lectures
Held-7

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ROLL NO

10/11004
10/11005
10/11006
10/011009
10/011010
10/011011
10/011012
10/011014
10/11015
10/11018
10/011019
10/11020
10/011022
10/011023
10/011024
10/011025
10/011026
10/011027
10/11028
10/011029
10/011031
10/11032
10/011033
10/11034
10/011037
10/011040
10/011044
10/011045
10/11046
10/011047
10/011049
10/011050
10/011056

NAME

KESHAV BHANOT
GAURAV KUMAR SINGH
PANKAJ PAL
DEEPALI PANDEY
SAURABH GAUR
AKASH CHAUHAN
SUMIT
GAURAV BORA
SANKALP BHATIA
SWATI SHARMA
ANIRUDH BAHADUR
AKSHAY DHAMA
PRIYANKA YADAV
RITU RAJORA
MEGHA MAMGAIN
ISHAN
GANGA SAGAR
KHYATI ARORA
DIPANKAR SINGH
KANIKA NARULA
ALOK SHARMA
NEHA GUPTA
HIMANSHI
SHIVAM SHARMA
ANKIT TYAGI
GARIMA UPADHYAY
NISHTHA
NITIN SHARMA
ARUN KUMAR S
ABHISHEK PANDEY
PANKAJ RANA
SANDEEP DHARAMWAL
NEHA CHAUHAN

Dr Preeti
kaur / Dr
Kuldeep
Sharma

7
6
6
5
7
3
1
7
3
7
4
2
6
6
1
4
7
5
6
5
4
4
5
3
1
6
6
5
7
7
7
5
2

Lectures
Held-4
Dr Neeru
Bhandaru /
Dr Amar
Singh
kashyap
January

4
3
4
3
3
4
0
2
3
3
2
2
4
4
2
2
2
4
3
2
3
2
2
3
0
3
3
3
4
2
3
4
4

Lectures
Held-5
Mr Prashant
Pant

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

10/011057
10/11058
10/011059
10/011061
10/011062
10/011063
10/11070
10/011071
10/011072
10/11074
10/11076
10/11077
10/11082
10/11083
10/011084
10/011085
10/011086
10/011087
10/011088
10/011089
10/11091
10/011092
10/11093
10/11095
10/011096
10/011099
10/011100
10/11101
10/011102
10/011103
10/011104
10/11105
10/11112
10/011113
10/011115
10/011116
10/011118
10/011120
10/011122
10/011124
10/011126
10/011128
10/11131
10/11133
10/11137
10/011138
10/011141

ANISH KUMAR SINGH


GAURAV CHATTERJEE
PRATIBHA SINGH
ARTI UPADHYAY
SUNIL KUMAR
BHAVANA BISHT
SANGAM CHAUDHARY
RAFIA KHANAM
MAHAVIR SINGH
SUNITI GUPTA
MAHAK MALIK
LOKESH
SATYAVED PRAKASH
ANJALI SHARMA
SACHIN SHARMA
MANOJ KUMAR
KARISHMA SHARMA
ABHIJEET SINGH
ANKUR SHARMA
ANKUR BHATI
AMIT KUMAR
DIPANSHU JAIN
AJAY KUMAR
ASHISH TALWAR
BORGEN THOKCHOM
GURMEET SINGH
VARNIKA RAI
MANEESH JOSHI
SHWETA PANDEY
DIKSHA RAWAT
VINAY KUMAR TRIPATHI
SANTOSH GUPTA
SANDEEP KAUR
MANISH CHAWALA
MANJU LATA
PAYAL SHRIVASTAV
GAURAV
MAMTA RANI
NISHANK NIVEDIT
SACHIN
NITIN KUMAR
PRITI
MANISH SHANKAR
PREETI KUSHWAHA
SUNIL KUMAR SHARMA
MAMTA YADAV
NITIN YADAV

4
2
2
7
7
4
4
4
5
6
1
3
3
4/4
3
4
3
3
4
1
3
1
2
2
2
1
3
4
4
3
4
1
4
4
3
2
4
4
4
1
3
4
4
2
4
3
3

2
3
3
4
3
3
2
3
4
3
1
3
2
7/9
8
8
8
8
8
9
8
7
9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
7
7
8
8
8
7
8
7

3/5
5
4
1
4
5
5
4
4
1
5
4
4
3
3
4
4
5
3
4
5
3
5
4
5
3
3
5
4
5
4
4
5
5

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

10/11142
10/11145
10/11149
10/11150
10/11153
10/11154
10/011156
10/011159
10/11164
10/011165
10/11167

VINESH V
SUMIT KUMAR
DISHANT RAJPUT
SONAM SHERPA
PANKAJ NAGAR
MANISH
VINAY KUMAR
NIDHI SHARMA
AMIT KUMAR
AJAY SINGH
MD. HIFZUR REHMAN ANSARI

4
3
3
4
2
2
4
0
4
3
4

9
8
9
9
8
8
8
7
8
6
8

2
5
4
5
5
3
4
1
5
4
3

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:Paper no:
Lectures
Held-3

Lectures
Held-4

Dr Neeru
Dr Shazia
Bhandari / Mr Siddique / Dr
Prashant Pant Kuldeep
Sharma

Lectures
Held-4
Dr Preeti Kaur
/ Dr Amar
singh
kashyap

February

2
3
3
3
3
3
1
2
3
3
2
3
3
3
2
3
2
2
3
2
3
3
2
2
1
3
2
3
3
3
2
2
2

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-4
Held-6
Dr Neeru
Bhandari / Dr
Amar singh
Kashyap
Del March

4
4
3
4
4
4
3
3
4
2
4
4
2
3
4
3
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

2
2
4
3
2
1
0
4
2
4
1
3
3
3
3
3
4
3
3
1
2
2
2
3
2
2
1
3
3
4
3
2
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Dr Preeti Kaur
/ Mr Prashant
Pant

Del March

4
3
3
2
3
4
4
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
3
2
0
3
3
0
2
3
2
3
1
3
3
0
3
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Del

6
0
4
6
6
4
3
6
5
3
6
6
5
5
4
6
5
6
5
5
5
4
4
6
5
2
4
3
2
1
4
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
1
4/6
5
4
4
3
4
0
6
3
2
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
1
3
4
3
4
0
2
5
4
1
3
3
5

4
4
4
3
2
4
4
3
3
3
3
4
4
3/4
4
2
3
2
4
1
2
1
0
3
2
1
2
4
2
2
4
2
2
3
2
3
3
3
2
0
1
2
4
1
3
2
2

2
3
3
4
3
2
2
3
3
2
3
2
2
7/7
7
6
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
4
7
7
6
7
4
7
7
7
7
7
7
7
2
6
7
7
6
6
7
7

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3
1
3
0
2
3
3
3
4
2
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
0
5
2
3
4
5
6
6
5
4
1
5
5
7
5
5
7
4
4
6
2
6
5
5
5
7
6
5
6
6
5
7
6
7
7
5
4
3
7
7
7
3
6
7
7

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
2
6
4
2
3
3
3
6
3
4

2
2
3
2
2
3
4
0
4
1
3

6
7
6
6
5
6
6
5
7
5
7

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
6
6
5
5
6
6
6
5
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
7
7
4
7
7
7
7
7
6

Exit
Botany
LSPT202
Lectures
Held-4

Total
Lectures
Held-

Dr Shazia
Siddique

March

Attended

4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

4
4
3
4
2
4
4
3
4
4
3
4
7

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science IV Semester
Paper Title:-

Maths IV
Lectures
Held-14

S NO

ROLL NO

NAME

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-14
Mr Manoj Kr Rana

January
Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10/11004
10/11005
10/11006
10/011009
10/011010
10/011011
10/011012
10/011014
10/11015
10/11018
10/011019
10/11020
10/011022
10/011023
10/011024
10/011025
10/011026
10/011027
10/11028
10/011029
10/011031
10/11032
10/011033
10/11034
10/011037
10/011040
10/011044
10/011045
10/11046
10/011047
10/011049
10/011050
10/011056
10/011057

KESHAV BHANOT
GAURAV KUMAR SINGH
PANKAJ PAL
DEEPALI PANDEY
SAURABH GAUR
AKASH CHAUHAN
SUMIT
GAURAV BORA
SANKALP BHATIA
SWATI SHARMA
ANIRUDH BAHADUR
AKSHAY DHAMA
PRIYANKA YADAV
RITU RAJORA
MEGHA MAMGAIN
ISHAN
GANGA SAGAR
KHYATI ARORA
DIPANKAR SINGH
KANIKA NARULA
ALOK SHARMA
NEHA GUPTA
HIMANSHI
SHIVAM SHARMA
ANKIT TYAGI
GARIMA UPADHYAY
NISHTHA
NITIN SHARMA
ARUN KUMAR S
ABHISHEK PANDEY
PANKAJ RANA
SANDEEP DHARAMWAL
NEHA CHAUHAN
ANISH KUMAR SINGH

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Del Attended

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
13
14
14
12
3
13
13
12
10
4
12
10
10
10
13
14
14
12
13
13
12
14
14
12
14
14
14
13
10
14
11
10

February
Del

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Attended
14
14
14
14
14
13
8
10
10
14
12
8
14
10
8
12
13
14
14
13
14
14
14
14
14
10
12
14
14
14
13
14
14
8

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

10/11058
10/011059
10/011061
10/011062
10/011063
10/11070
10/011071
10/011072
10/11074
10/11076
10/11077
10/11082
10/11083
10/011084
10/011085
10/011086
10/011087
10/011088
10/011089
10/11091
10/011092
10/11093
10/11095
10/011096
10/011099
10/011100
10/11101
10/011102
10/011103
10/011104
10/11105
10/11112
10/011113
10/011115
10/011116
10/011118
10/011120
10/011122
10/011124
10/011126
10/011128
10/11131
10/11133
10/11137
10/011138
10/011141
10/11142

GAURAV CHATTERJEE
PRATIBHA SINGH
ARTI UPADHYAY
SUNIL KUMAR
BHAVANA BISHT
SANGAM CHAUDHARY
RAFIA KHANAM
MAHAVIR SINGH
SUNITI GUPTA
MAHAK MALIK
LOKESH
SATYAVED PRAKASH
ANJALI SHARMA
SACHIN SHARMA
MANOJ KUMAR
KARISHMA SHARMA
ABHIJEET SINGH
ANKUR SHARMA
ANKUR BHATI
AMIT KUMAR
DIPANSHU JAIN
AJAY KUMAR
ASHISH TALWAR
BORGEN THOKCHOM
GURMEET SINGH
VARNIKA RAI
MANEESH JOSHI
SHWETA PANDEY
DIKSHA RAWAT
VINAY KUMAR TRIPATHI
SANTOSH GUPTA
SANDEEP KAUR
MANISH CHAWALA
MANJU LATA
PAYAL SHRIVASTAV
GAURAV
MAMTA RANI
NISHANK NIVEDIT
SACHIN
NITIN KUMAR
PRITI
MANISH SHANKAR
PREETI KUSHWAHA
SUNIL KUMAR SHARMA
MAMTA YADAV
NITIN YADAV
VINESH V

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
14
13
14
14
12
12
13
13
7
14
14
14
15
15
12
10
15
14
15
12
5
15
10
15
14
15
15
12
15
13
15
15
14
15
15
15
15
9
7
15
15
10
14
15
15
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
14
14
13
14
14
4
12
13
2
10
5
4
13
11
12
14
14
14
9
11
12
14
14
12
14
14
13
13
1
3
14
13
6
9
9
12
14

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

10/11145
10/11149
10/11150
10/11153
10/11154
10/011156
10/011159
10/11164
10/011165
10/11167

SUMIT KUMAR
DISHANT RAJPUT
SONAM SHERPA
PANKAJ NAGAR
MANISH
VINAY KUMAR
NIDHI SHARMA
AMIT KUMAR
AJAY SINGH
MD. HIFZUR REHMAN ANSARI

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
13
15
14
15
15
1
15
13
15

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
12
14
14
0
14
13
13

Back to Home
Department:- Maths
Paper no:

ruary/March/April-2012
Lectures
Held-10

Rana
March
Del Attended

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
8
8
10
10
10
10
10
10
7
8
10
9
9
9
9
10
8
9
8
8
7
8
10
9
5
6
7
10
6
8
10
7
10

MAPT404

Total
Lectures
Held-28

Attended

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
0
6
6
6
10
9
10
10
9
7
8
9
7
12
6
1
12
9
7
12
4
11
8
10
10
12
9
9
12
12
10
10
9
8
11
10
7
11
6
12
12
6
9
10
11
11

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
10
12
8
9
12
9
12
9
10

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Physics IV

NAME

Lectures
Held-20

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-14

Mr Virendra
Kumar / Dr
K k Verma

Mr Virendra
Kumar / Dr K K
Verma

January

February

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

10/11004
10/11005
10/11006
10/011009
10/011010
10/011011
10/011012
10/011014
10/11015
10/11018
10/011019
10/11020
10/011022
10/011023
10/011024
10/011025
10/011026
10/011027
10/11028
10/011029
10/011031
10/11032
10/011033
10/11034
10/011037
10/011040
10/011044
10/011045
10/11046
10/011047
10/011049
10/011050

KESHAV BHANOT
GAURAV KUMAR SINGH
PANKAJ PAL
DEEPALI PANDEY
SAURABH GAUR
AKASH CHAUHAN
SUMIT
GAURAV BORA
SANKALP BHATIA
SWATI SHARMA
ANIRUDH BAHADUR
AKSHAY DHAMA
PRIYANKA YADAV
RITU RAJORA
MEGHA MAMGAIN
ISHAN
GANGA SAGAR
KHYATI ARORA
DIPANKAR SINGH
KANIKA NARULA
ALOK SHARMA
NEHA GUPTA
HIMANSHI
SHIVAM SHARMA
ANKIT TYAGI
GARIMA UPADHYAY
NISHTHA
NITIN SHARMA
ARUN KUMAR S
ABHISHEK PANDEY
PANKAJ RANA
SANDEEP DHARAMWAL

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
15
15
15
15
9
0
18
8
14
7
3
14
14
8
5
17
14
16
12
20
11
11
6
7
12
13
15
20
13
16
8

Del Attended
14
8
14
8
14
10
14
10
14
10
14
2
14
2
14
10
14
3
14
8
14
3
14
4
14
11
14
11
14
4
14
5
14
11
14
9
14
11
14
2
14
9
14
10
14
10
14
3
14
2
14
10
14
8
14
5
14
13
14
8
14
11
14
3

Del
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

10/011056
10/011057
10/11058
10/011059
10/011061
10/011062
10/011063
10/11070
10/011071
10/011072
10/11074
10/11076
10/11077
10/11082
10/11083
10/011084
10/011085
10/011086
10/011087
10/011088
10/011089
10/11091
10/011092
10/11093
10/11095
10/011096
10/011099
10/011100
10/11101
10/011102
10/011103
10/011104
10/11105
10/11112
10/011113
10/011115
10/011116
10/011118
10/011120
10/011122
10/011124
10/011126
10/011128
10/11131
10/11133
10/11137
10/011138

NEHA CHAUHAN
ANISH KUMAR SINGH
GAURAV CHATTERJEE
PRATIBHA SINGH
ARTI UPADHYAY
SUNIL KUMAR
BHAVANA BISHT
SANGAM CHAUDHARY
RAFIA KHANAM
MAHAVIR SINGH
SUNITI GUPTA
MAHAK MALIK
LOKESH
SATYAVED PRAKASH
ANJALI SHARMA
SACHIN SHARMA
MANOJ KUMAR
KARISHMA SHARMA
ABHIJEET SINGH
ANKUR SHARMA
ANKUR BHATI
AMIT KUMAR
DIPANSHU JAIN
AJAY KUMAR
ASHISH TALWAR
BORGEN THOKCHOM
GURMEET SINGH
VARNIKA RAI
MANEESH JOSHI
SHWETA PANDEY
DIKSHA RAWAT
VINAY KUMAR TRIPATHI
SANTOSH GUPTA
SANDEEP KAUR
MANISH CHAWALA
MANJU LATA
PAYAL SHRIVASTAV
GAURAV
MAMTA RANI
NISHANK NIVEDIT
SACHIN
NITIN KUMAR
PRITI
MANISH SHANKAR
PREETI KUSHWAHA
SUNIL KUMAR SHARMA
MAMTA YADAV

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
8
9
16
19
20
9
19
20
15
16
8
9
18
15
16
13
9
11
16
11
16
11
9
16
9
11
14
13
14
14
16
16
16
16
15
11
14
16
13
8
10
16
16
13
15
15

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

10
5
2
12
10
13
10
9
7
9
9
5
7
11
15
18
18
14
12
18
14
18
12
18
16
16
10
18
18
16
16
18
14
18
18
18
14
16
18
12
10
12
18
18
11
16
14

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

10/011141
10/11142
10/11145
10/11149
10/11150
10/11153
10/11154
10/011156
10/011159
10/11164
10/011165
10/11167

NITIN YADAV
VINESH V
SUMIT KUMAR
DISHANT RAJPUT
SONAM SHERPA
PANKAJ NAGAR
MANISH
VINAY KUMAR
NIDHI SHARMA
AMIT KUMAR
AJAY SINGH
MD. HIFZUR REHMAN ANSARI

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
13
10
12
14
14
14
12
7
16
10
13

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
18
16
14
16
18
18
18
7
18
16
18

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

DELHI

Exit
Physics
PHPT404

ry/February/March/April-2012
Lectures
Held-17
Mr
Virendra
Kumar /
Dr K K
Verma
March
Attended

17
13
15
13
10
10
5
17
9
12
14
6
13
13
8
4
14
14
14
12
10
10
10
10
2
11
14
8
17
8
11
8

Total
Lectures
Held-

Attended

15
7
5
2
14
8
10
12
15
14
17
14
12
10
15
13
15
13
7
15
12
14
13
15
15
10
10
15
10
15
13
14
14
15
15
15
15
15
15
13
7
7
15
15
12
15
15

13
15
15
11
15
12
13
13
12
15
15
13

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc Physical Science IV Semester
Paper Title:-

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

10/11004
10/11005
10/11006
10/011009
10/011010
10/011011
10/011012
10/011014
10/11015
10/11018
10/011019
10/11020
10/011022
10/011023
10/011024
10/011025
10/011026
10/011027
10/11028
10/011029
10/011031
10/11032
10/011033
10/11034
10/011037
10/011040
10/011044
10/011045
10/11046
10/011047
10/011049
10/011050
10/011056
10/011057

Chemistry IV

NAME

KESHAV BHANOT
GAURAV KUMAR SINGH
PANKAJ PAL
DEEPALI PANDEY
SAURABH GAUR
AKASH CHAUHAN
SUMIT
GAURAV BORA
SANKALP BHATIA
SWATI SHARMA
ANIRUDH BAHADUR
AKSHAY DHAMA
PRIYANKA YADAV
RITU RAJORA
MEGHA MAMGAIN
ISHAN
GANGA SAGAR
KHYATI ARORA
DIPANKAR SINGH
KANIKA NARULA
ALOK SHARMA
NEHA GUPTA
HIMANSHI
SHIVAM SHARMA
ANKIT TYAGI
GARIMA UPADHYAY
NISHTHA
NITIN SHARMA
ARUN KUMAR S
ABHISHEK PANDEY
PANKAJ RANA
SANDEEP DHARAMWAL
NEHA CHAUHAN
ANISH KUMAR SINGH

Lectures
Held-8

Lectures
Held-8

Dr Amita Dua+
Dr Devraj Singh
+Dr Charu
Chandra
January

Dr Kalpa
Mandal

8
7
7
8
8
1
0
8
5
8
3
1
6
5
4
7
8
8
8
6
8
4
5
6
5
2
2
5
7
8
6
7
6
5

January/February/March/AprilLectures
Held-5
Dr Amita Dua

February

3
4
4
4
4
3
0
4
3
4
4
3
2
2
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
5
5
5
2
4
4

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

10/11058
10/011059
10/011061
10/011062
10/011063
10/11070
10/011071
10/011072
10/11074
10/11076
10/11077
10/11082
10/11083
10/011084
10/011085
10/011086
10/011087
10/011088
10/011089
10/11091
10/011092
10/11093
10/11095
10/011096
10/011099
10/011100
10/11101
10/011102
10/011103
10/011104
10/11105
10/11112
10/011113
10/011115
10/011116
10/011118
10/011120
10/011122
10/011124
10/011126
10/011128
10/11131
10/11133
10/11137
10/011138
10/011141
10/11142

GAURAV CHATTERJEE
PRATIBHA SINGH
ARTI UPADHYAY
SUNIL KUMAR
BHAVANA BISHT
SANGAM CHAUDHARY
RAFIA KHANAM
MAHAVIR SINGH
SUNITI GUPTA
MAHAK MALIK
LOKESH
SATYAVED PRAKASH
ANJALI SHARMA
SACHIN SHARMA
MANOJ KUMAR
KARISHMA SHARMA
ABHIJEET SINGH
ANKUR SHARMA
ANKUR BHATI
AMIT KUMAR
DIPANSHU JAIN
AJAY KUMAR
ASHISH TALWAR
BORGEN THOKCHOM
GURMEET SINGH
VARNIKA RAI
MANEESH JOSHI
SHWETA PANDEY
DIKSHA RAWAT
VINAY KUMAR TRIPATHI
SANTOSH GUPTA
SANDEEP KAUR
MANISH CHAWALA
MANJU LATA
PAYAL SHRIVASTAV
GAURAV
MAMTA RANI
NISHANK NIVEDIT
SACHIN
NITIN KUMAR
PRITI
MANISH SHANKAR
PREETI KUSHWAHA
SUNIL KUMAR SHARMA
MAMTA YADAV
NITIN YADAV
VINESH V

6
6
6
7
4
7
7
8
8
2
5
7
14/20
13
14
6
10
17
13
16
10
11
19
12
10
16
15
17
13
16
13
18
19
14
15
16
15
15
10
6
19
19
12
18
15
13
15

6/8
8
8
6
8
6
6
8
4
8
8
8
4
8
8
6
8
8
6
8
6
4
8
8
8
6
2
2
8
8
2
4
2
8
8

4
5
4
4
3
3
5
4
4
4
2
4
5/7
5
7
4
2
6
4
5
4
5
5
6
3
6
7
6
5
7
4
7
4
4
6
5
6
5
1
2
7
7
3
2
4
6
6

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

10/11145
10/11149
10/11150
10/11153
10/11154
10/011156
10/011159
10/11164
10/011165
10/11167

SUMIT KUMAR
DISHANT RAJPUT
SONAM SHERPA
PANKAJ NAGAR
MANISH
VINAY KUMAR
NIDHI SHARMA
AMIT KUMAR
AJAY SINGH
MD. HIFZUR REHMAN ANSARI

9
12
19
6
11
15
4
19
10
14

8
8
8
6
8
6
2
8
6
8

4
6
7
5
7
6
0
7
4
5

NEW DELHI

Back to Home
Department:-

Chemistry

Paper no:

CHPT404

nuary/February/March/April-2012
Lectures Lectures Lectures
Held-2
Held-7
Held-6

ruary

Dr Charu
Chandra

Dr M P
Dr Amita
Singh / Dr Dua
Charu
Chandra
March

7
6
7
5
4
6
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
6
6
5
7
7
5
6
6
6
6
7
7
7
4
6
6
6

6
5
3
6
4
4
4
6
4
6
5
5
5
5
3
6
5
6
5
5
3
3
5
6
3
3
4
3
6
4
3
6
3
5

Lectures
Held-4
Dr Kalpa
Mandal

Total
Lectures
Held-23

Attended

24
22
21
23
20
14
8
23
17
23
18
15
19
18
16
22
24
24
22
19
21
17
19
22
17
14
15
18
25
24
18
21
19
20

2/2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
5
7
6
6
7
6
6
6
6
6
7
1/3
2
3
2
1
3
2
3
3
3
3
2
0
3
3
1
2
2
2
3
1
3
2
3
2
1
0
0
3
3
1
1
2
3
3

4
0
3
4
4
5
6
6
6
5
2
5
5
6
6
3
1
5
5
6
5
5
6
2
6
5
6
4
5
5
5
5
6
5
5
6
5
5
6
2
5
5
4
6
5
6
5

4/4
2
4
4
2
4
4
2
0
2
4
0
4
4
2
4
4
4
4
4
2
2
4
2
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
2

20
16
20
21
17
22
24
24
24
17
15
23
27/37
38
44
25
26
43
36
42
28
36
47
32
29
44
43
40
39
44
36
47
40
34
40
40
42
38
25
16
48
48
26
37
34
42
41

0
2
2
2
2
2
0
2
2
2

2
0
3
1
2
2
1
3
1
2

5
5
5
5
4
6
2
6
6
5

4
4
4
4
2
4
4
4
4
4

32
37
48
29
36
41
13
49
33
40

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Molecular Biology II

January/February

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ROLL NO

10/14004
10/014010
10/14013
10/14015
10/014017
10/014019
10/14021
10/14022
10/014023
10/14025
10/14026
10/014029
10/14030

NAME

RENITA TOKAS
SANDEEP SINGH
NEHA SIDDIQUI
KANEEZ SUGHRA
ANUKRITI SARAN
MEENA
DOLLY KUMARI
SANGEETA DHAMA
AMARJEET KUMAR
AMRESH YADAV
SWATI SAINI
NISHA KIRAN
AMINA KHATOON

Lectures
Held-18

Lectures
Held-16

Lectures
Held-8

Dr S Gupta +
Ms N Bharti +
Dr N Sood
January

Dr S Gupta

Dr N Sood

16
7
18
14
16
18
13
17
13
6
18
16
18

February

14
10
16
14
16
16
14
16
14
8
16
14
16

6
7
8
7
7
7
7
7
7
5
8
8
8

GE: LODI ROAD: NEW DELHI


Zoology
MBHT402
January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-4
Held-5

Lectures
Held-10

Lectures
Held-5

Ms N Bharti

Dr S Gupta

Dr N Sood

ebruary

4
4
4
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4

Ms N Bharti

Del

March

Del

March

Del

March

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
4
5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
6
10
10
10
10
10
10
6
6
10
10
8

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
3
3
3
3
3
5
4
1
3
3
4
3

Total
Lectures
Held-

Attended

Exit

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ROLL NO

10/14004
10/014010
10/14013
10/14015
10/014017
10/014019
10/14021
10/14022
10/014023
10/14025
10/14026
10/014029
10/14030

Cell Biology I

NAME

RENITA TOKAS
SANDEEP SINGH
NEHA SIDDIQUI
KANEEZ SUGHRA
ANUKRITI SARAN
MEENA
DOLLY KUMARI
SANGEETA DHAMA
AMARJEET KUMAR
AMRESH YADAV
SWATI SAINI
NISHA KIRAN
AMINA KHATOON

Lectures
Held-18

Lectures
Held-3

Dr PVA+Dr
VPA
January

Dr VPA

12
11
16
12
13
15
16
14
13
3
13
13
14

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-15
Dr P V Ayra
February

3
1
3
3
3
2
2
3
2
0
3
3
3

11
10
11
10
10
9
9
10
10
5
9
9
10

W DELHI

Exit
Zoology
CBHT402

y/February/March/April-2012
Lectures
Held-2

Total
Lectures
Held-

Dr VPA
March

2
0
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Biochemistry

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-18
Held-10
Held-8
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ROLL NO

10/14004
10/014010
10/14013
10/14015
10/014017
10/014019
10/14021
10/14022
10/014023
10/14025
10/14026
10/014029
10/14030

NAME

RENITA TOKAS
SANDEEP SINGH
NEHA SIDDIQUI
KANEEZ SUGHRA
ANUKRITI SARAN
MEENA
DOLLY KUMARI
SANGEETA DHAMA
AMARJEET KUMAR
AMRESH YADAV
SWATI SAINI
NISHA KIRAN
AMINA KHATOON

Dr VPA
January

Dr VPA
February

13
7
17
15
15
16
13
16
11
4
16
12
18

9
3
10
7
10
9
9
9
6
0
10
8
10

Dr VPA
March

6
3
8
6
4
6
8
8
4
5
6
5
8

Exit
Zoology
ZOHT406

h/April-2012
Total
Lectures
HeldAttended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI


Name of Course:-Bsc (Hons) Zoology IV Semester
Paper Title:-

Animal Physiology and Functio


Lectures
Held-3

S NO

ROLL NO

NAME

Dr S Mullick

Dr Mridula
Rajbanshi
January

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10/14004
10/014010
10/14013
10/14015
10/014017
10/014019
10/14021
10/14022
10/014023
10/14025
10/14026
10/014029
10/14030

RENITA TOKAS
SANDEEP SINGH
NEHA SIDDIQUI
KANEEZ SUGHRA
ANUKRITI SARAN
MEENA
DOLLY KUMARI
SANGEETA DHAMA
AMARJEET KUMAR
AMRESH YADAV
SWATI SAINI
NISHA KIRAN
AMINA KHATOON

Lectures
Held-15

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
0
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3

Del Attended
15
13
15
6
15
15
15
13
15
11
15
11
15
9
15
15
15
13
15
2
15
13
15
9
15
15

Del
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:Paper no:
Lectures
Held-17

Lectures
Held-3

Dr Mridula
Rajbanshi
February

Dr S Mullick

Attended
15
11
17
13
15
15
16
17
16
5
17
14
17

Del Attended
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-12
Held-4
Dr Mridula
Rajbanshi
March
Del Attended

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
6
10
11
7
8
11
12
6
8
7
9
9

Dr S Mullick

Del Attended

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
1
4
4
4
4
4
4
3
1
4
2
4

Back to Home
Zoology
ZOHT405

Total
Lectures
Held-23

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Numerical Analysis

PHHT414

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
HeldHeldLectures
HeldS NO

ROLL NO

NAME
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

10/017001
10/017002
10/017004
10/017005
10/017009
10/17010
10/017011
10/017014
10/017017
10/017018
10/017019
10/17022
10/017025
10/017026
10/017027
10/17029
10/017032
10/017035
10/017037
10/017038
10/017041
10/017042
10/017043
10/017047
10/017048
10/017049
10/17050
10/017052
10/017053
10/017054
10/017055
10/017057
10/17062
10/17064
10/17065
10/017069

PRAKASH KUMAR
SUMIT SUROLIA
SURAJ KAD
SHAMEEL E
VIKAS
NIKHIL CHAUHAN
DEBAJYOTI SHEKHAR BASU
DEEPAK SINGH PANCHPAL
HIMANSHU GUPTA
MD MERAJ AHMED
HIMANSHU SHARMA
PRASHANT KUMAR ROHIT
NAVEEN
SHARAD KUMAR PANDEY
AKASH
ABHISHEK SHARMA
VIJAY KUMAR TYAGI
ABHISHEK TRIPATHI
RAJNISH
RITU GANGWAR
MANISH LOHANI
DEEPAK SINGH
SANJAY DUTT
VIPIN KUMAR VERMA
SATYA PRAKASH SAURABH
UDITA SHUKLA
ANMOL MEHTO
DIPESH
UMESH PRASAD RATURI
KRITI GUPTA
SAGAR KUMRA
DEVBISWAS NEGI
SUMIT SUHAG
SAURABH
PRASHANT KUSHWAHA
MD. AMIR

February

Attended

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

10/017071
10/17076
10/17078
10/17079
10/017080
10/17082
10/017086
10/017087
10/17089
10/017090
10/017094
10/17109
10/17111
10/17112
10/017115
10/17116
10/017117
10/17118
10/017119
10/17120
10/017121
10/17122

TARUN KUMAR SHARMA


BHARTI PAL
NINGTHOUJAM JOSEPH SINGH
KRISHAN KUMAR
PANKAJ KUMAR
PRADEEP KUMAR SHARMA
NEERAJ
JEETU KUMAR CHANDRA
RINKI
KUWAR ARPIT ANAND
AJAY BAISOYA
TALIBUDDIN
SAKSHI BHARDWAJ
MRIGENDRA PRATAP SINGH
HIMANSHU MENDIRATTA
MANISH KUMAR
VIKASH BIDHAN
KUMUD RANJAN
PAWAN
JOYCHANDRA LAISHRAM
SALEEM YUSUF ANSARI
ABHISHEK KUMAR MISHRA

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics IV Semester
Paper Title:-

Mathematics II (Analysis & Stat)

January/February/Ma
Lectures
HeldROLL NO

NAME

Mr Vinay
kumar

Sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10/017001
10/017002
10/017004
10/017005
10/017009
10/17010
10/017011
10/017014
10/017017
10/017018
10/017019
10/17022
10/017025
10/017026
10/017027
10/17029
10/017032
10/017035
10/017037
10/017038
10/017041
10/017042
10/017043
10/017047
10/017048
10/017049
10/17050
10/017052
10/017053
10/017054
10/017055
10/017057
10/17062
10/17064

PRAKASH KUMAR
SUMIT SUROLIA
SURAJ KAD
SHAMEEL E
VIKAS
NIKHIL CHAUHAN
DEBAJYOTI SHEKHAR BASU
DEEPAK SINGH PANCHPAL
HIMANSHU GUPTA
MD MERAJ AHMED
HIMANSHU SHARMA
PRASHANT KUMAR ROHIT
NAVEEN
SHARAD KUMAR PANDEY
AKASH
ABHISHEK SHARMA
VIJAY KUMAR TYAGI
ABHISHEK TRIPATHI
RAJNISH
RITU GANGWAR
MANISH LOHANI
DEEPAK SINGH
SANJAY DUTT
VIPIN KUMAR VERMA
SATYA PRAKASH SAURABH
UDITA SHUKLA
ANMOL MEHTO
DIPESH
UMESH PRASAD RATURI
KRITI GUPTA
SAGAR KUMRA
DEVBISWAS NEGI
SUMIT SUHAG
SAURABH

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B

Del January

Attendence of Section A merge in february

S NO

Lectures
Held-10

11
11
11

9
11
3

Del

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2

Del

7
9
9
7
7
8
6
7
5
5
6
6
9
7
7
6
7
7
9
6
8
9
9
10
9
9
10
8
7
7
7
0
2
2

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
9
9
9

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

10/17065
10/017069
10/017071
10/17076
10/17078
10/17079
10/017080
10/17082
10/017086
10/017087
10/17089
10/017090
10/017094
10/17109
10/17111
10/17112
10/017115
10/17116
10/017117
10/17118
10/017119
10/17120
10/017121
10/17122

PRASHANT KUSHWAHA
MD. AMIR
TARUN KUMAR SHARMA
BHARTI PAL
NINGTHOUJAM JOSEPH SINGH
KRISHAN KUMAR
PANKAJ KUMAR
PRADEEP KUMAR SHARMA
NEERAJ
JEETU KUMAR CHANDRA
RINKI
KUWAR ARPIT ANAND
AJAY BAISOYA
TALIBUDDIN
SAKSHI BHARDWAJ
MRIGENDRA PRATAP SINGH
HIMANSHU MENDIRATTA
MANISH KUMAR
VIKASH BIDHAN
KUMUD RANJAN
PAWAN
JOYCHANDRA LAISHRAM
SALEEM YUSUF ANSARI
ABHISHEK KUMAR MISHRA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

3
2
1
4
11
11
11
5
11
8
8
7
5
10
9
8
9
10
9
5
9
8
10
7

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
2
1
2
0
0
1
2
2
1
2
0
1
2
2
2
1
2
0
0
0
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

AD: NEW DELHI

Back to Home

Department:-

Maths

Paper no:

PHHT413

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-13
Held-9
Mr Vinay
kumar

February

10
8
8
10
10
10
11
8
9
10
10
10
10
10
10
9
10
10
11
9
10
11
10
10
9
12
12
11
11
10
11
4
6
8

Dr Arun pal
Singh / Ms
Purnima
Dixit
Del February

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9

10
6
6
9
6
7
4
8
9
8
4
6
8
6
8
7
8
7
8
6
8
7
9
10
9
8
10
9
8
8
7
7
6
7

Lectures
Held-5
Dr Arun pal
singh / Ms
Purnima
Dixit
Del March

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9

5
5
4
4
4
5
4
5
5
5
5
5
4
5
2
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
4
5
9
6
8

Total
Lectures
Held-13

Attended

7
6
8
7
8
0
4
6
6
6
6
6
0
6
8
6
6
6
4
0
4
5
6
6

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
2
8
7
8
2
7
7
8
7
8
1
0
6
7
7
6
7
6
1
6
6
7
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
9
9
3
9
7
5
9
9
6
9
2
0
4
7
9
0
8
6
5
4
6
7
8

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

10/017001
10/017002
10/017004
10/017005
10/017009
10/17010
10/017011
10/017014
10/017017
10/017018
10/017019
10/17022
10/017025
10/017026
10/017027
10/17029
10/017032
10/017035
10/017037
10/017038
10/017041
10/017042
10/017043
10/017047
10/017048
10/017049
10/17050
10/017052
10/017053
10/017054
10/017055
10/017057
10/17062
10/17064

Optics

NAME

PRAKASH KUMAR
SUMIT SUROLIA
SURAJ KAD
SHAMEEL E
VIKAS
NIKHIL CHAUHAN
DEBAJYOTI SHEKHAR BASU
DEEPAK SINGH PANCHPAL
HIMANSHU GUPTA
MD MERAJ AHMED
HIMANSHU SHARMA
PRASHANT KUMAR ROHIT
NAVEEN
SHARAD KUMAR PANDEY
AKASH
ABHISHEK SHARMA
VIJAY KUMAR TYAGI
ABHISHEK TRIPATHI
RAJNISH
RITU GANGWAR
MANISH LOHANI
DEEPAK SINGH
SANJAY DUTT
VIPIN KUMAR VERMA
SATYA PRAKASH SAURABH
UDITA SHUKLA
ANMOL MEHTO
DIPESH
UMESH PRASAD RATURI
KRITI GUPTA
SAGAR KUMRA
DEVBISWAS NEGI
SUMIT SUHAG
SAURABH

Lectures
Held-21

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-12

Mr Krishna
Gopal/Mr
Yogesh
Kumar
January

Mr Krishna
Gopal / Mr
Yogesh
Kumar
February

10
16
20
16
13
18
13
16
16
9
7
13
17
12
18
7
19
11
18
12
14
18
13
17
20
16
18
14
18
14
16
12/20
18
16

12
7
10
12
10
9
8
9
11
10
10
12
10
9
9
9
8
11
10
8
10
11
11
12
10
11
11
10
11
7
11
13/15
14
13

Mr Krishna
Gopal

Del March

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

16
14
14
14
13
15
12
17
15
17
10
17
13
17
7
15
15
11
15
16
17
17
14
15
17
17
15
15
15
15
15

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

10/17065
10/017069
10/017071
10/17076
10/17078
10/17079
10/017080
10/17082
10/017086
10/017087
10/17089
10/017090
10/017094
10/17109
10/17111
10/17112
10/017115
10/17116
10/017117
10/17118
10/017119
10/17120
10/017121
10/17122

PRASHANT KUSHWAHA
MD. AMIR
TARUN KUMAR SHARMA
BHARTI PAL
NINGTHOUJAM JOSEPH SINGH
KRISHAN KUMAR
PANKAJ KUMAR
PRADEEP KUMAR SHARMA
NEERAJ
JEETU KUMAR CHANDRA
RINKI
KUWAR ARPIT ANAND
AJAY BAISOYA
TALIBUDDIN
SAKSHI BHARDWAJ
MRIGENDRA PRATAP SINGH
HIMANSHU MENDIRATTA
MANISH KUMAR
VIKASH BIDHAN
KUMUD RANJAN
PAWAN
JOYCHANDRA LAISHRAM
SALEEM YUSUF ANSARI
ABHISHEK KUMAR MISHRA

16
18
20
14
20
16
16
17
16
16
19
16
16
16
18
18
18
17
16
16
12
14
16
17

14
14
15
13
15
13
12
13
13
13
14
13
14
13
14
13
14
13
13
14
13
13
13
13

Exit
Physics
PHHT412

April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Physics IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Mathematical Physics IV

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-14
Held-11
Held-15
S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROLL NO

10/017001
10/017002
10/017004
10/017005
10/017009
10/17010
10/017011
10/017014
10/017017
10/017018
10/017019
10/17022
10/017025
10/017026
10/017027
10/17029
10/017032
10/017035
10/017037
10/017038
10/017041
10/017042
10/017043
10/017047
10/017048
10/017049
10/17050
10/017052
10/017053
10/017054
10/017055
10/017057
10/17062
10/17064

NAME

PRAKASH KUMAR
SUMIT SUROLIA
SURAJ KAD
SHAMEEL E
VIKAS
NIKHIL CHAUHAN
DEBAJYOTI SHEKHAR BASU
DEEPAK SINGH PANCHPAL
HIMANSHU GUPTA
MD MERAJ AHMED
HIMANSHU SHARMA
PRASHANT KUMAR ROHIT
NAVEEN
SHARAD KUMAR PANDEY
AKASH
ABHISHEK SHARMA
VIJAY KUMAR TYAGI
ABHISHEK TRIPATHI
RAJNISH
RITU GANGWAR
MANISH LOHANI
DEEPAK SINGH
SANJAY DUTT
VIPIN KUMAR VERMA
SATYA PRAKASH SAURABH
UDITA SHUKLA
ANMOL MEHTO
DIPESH
UMESH PRASAD RATURI
KRITI GUPTA
SAGAR KUMRA
DEVBISWAS NEGI
SUMIT SUHAG
SAURABH

Ms Arpita
Vajpayee /
Dr Ranjit
Kumar
January

11
9
13
10
9
9
10
12
11
4
5
9
8
6
10
8
13
7
13
8
10
13
9
13
14
10
13
10
10
7
12
15/20
19
3

Ms Arpita
Vajpayee / Dr
Ranjeet
Kumar
February

9
9
11
9
8
10
7
9
9
11
9
7
10
6
11
4
7
11
9
11
9
9
10
9
9
11
11
8
11
11
11
10/13
11
8

Ms Arpita
Vajpayee

March

12
14
11
14
9
8
6
15
13
15
10
13
11
13
12
13
13
14
15
11
14
15
12
14
15
15
12
11
14
13
15
12/17
13
16

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

10/17065
10/017069
10/017071
10/17076
10/17078
10/17079
10/017080
10/17082
10/017086
10/017087
10/17089
10/017090
10/017094
10/17109
10/17111
10/17112
10/017115
10/17116
10/017117
10/17118
10/017119
10/17120
10/017121
10/17122

PRASHANT KUSHWAHA
MD. AMIR
TARUN KUMAR SHARMA
BHARTI PAL
NINGTHOUJAM JOSEPH SINGH
KRISHAN KUMAR
PANKAJ KUMAR
PRADEEP KUMAR SHARMA
NEERAJ
JEETU KUMAR CHANDRA
RINKI
KUWAR ARPIT ANAND
AJAY BAISOYA
TALIBUDDIN
SAKSHI BHARDWAJ
MRIGENDRA PRATAP SINGH
HIMANSHU MENDIRATTA
MANISH KUMAR
VIKASH BIDHAN
KUMUD RANJAN
PAWAN
JOYCHANDRA LAISHRAM
SALEEM YUSUF ANSARI
ABHISHEK KUMAR MISHRA

3
5
20
16
18
18
18
5
7
12
20
14
10
15
16
12
14
19
20
2
17
13
20
20

6
6
13
12
13
11
8
9
11
11
9
7
5
7
9
8
5
13
7
6
4
10
9
13

14
16
17
14
16
15
9
17
16
13
16
12
0
12
15
16
14
17
13
7
12
12
16
16

Back to Home
Physics
PHHT411

h/April-2012
Total
Lectures
Held-

Attended

32
32
35
33
26
27
23
36
33
30
24
29
29
25
33
25
33
32
37
30
33
37
31
36
38
36
36
29
35
31
38
0
43
27

23
27
50
42
47
44
35
31
34
36
45
33
15
34
40
36
33
49
40
15
33
35
45
49

DYAL SINGH COL


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry IV Semester
Paper Title:-

S NO

ROLL NO

Physics II

NAME

Lectures
Held-3

Lectures
Held-8

Mr Bhupender
singh

Dr K K Verma

Del Attended Del

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10/16001
10/016003
10/016004
10/016006
10/016007
10/016008
10/016011
10/16012
10/016016
10/016017
10/016018
10/016019
10/016020
10/016021
10/16022
10/16023
10/16026
10/16028
10/016033
10/16034
10/16035
10/016036
10/016038
10/016040
10/016041
10/016042
10/016044
10/016045
10/016046
10/16048
10/016050
10/016051
10/16052
10/016053

NARENDER SINGH NEGI


MEENAKSHI VERMA
SURBHI ARORA
KAJAL NAIN
KAJAL VERMA
ATUL JAIN
KAVITA CHOPRA
SWATI KHANDUJA
PRIYANKA DIYOUNDI
MOHIT TEOTIA
TANU SHARMA
DEEPAK PAL
MOHIT SHARMA
S MEENAKSHI
CHITRA DAKSH
ANURADHA
PURNIMA SHARMA
SAPNA GARG
PREETI CHAODHARY
ANKIT SINGH RANA
ABHISHEK MISHRA
MONIKA BHARDWAJ
KAVYA JINDAL
MADHU BALA
SONAL BATRA
MOHIT MAHENDROO
PREETI CHAUHAN
RACHNA
MAYANK KUMAR SINGH
AMAN KUMAR
KRIPANSHU
SILKY GARG
ATHIRA E
ASHUJEET YADAV

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
3
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Lectures
Held-3

Mr Ajay Mishra Mr Sunil Soni

January
Attended Del
8
8
8
6
6
6
8
8
8
8
8
8
6
8
6
8
8
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Lectures
Held-4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Attended
2
3
3
3
2
2
0
2
3
3
2
3
0
3
2
3
3
2
0
2
2
3
2
2
3
0
2
3
3
2
2
0
3
0

Del

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

10/16055
10/016056
10/016058
10/016059
10/016062
10/16065
10/016066
10/016071
10/16072
10/16073
10/16075
10/16077
10/016078
10/16079
10/016080
10/16081
10/16082
10/016083

SHRUTI
AKRITI AGGARWAL
SANDEEP ADHANA
SUDHA KARHANA
SUSHIL KUMAR
SUNIL KUMAR
YASHPAL SINGH
RAHUL SAMRAT
RAKHI KHARI
BHAWNA
SAURAV
HARPREET SINGH
KAUSHAL KUMAR JHA
BABLU KUMAR
SHREYANSH MISHRA
ANIT CHAND KALAKOTI
M SUGUNA
POONAM MISHRA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
0
0
3
2
3
0
0
0
2
0
0
2
0
0
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
6
8
8
6
8
8
6
6
8
8
8
8
6
6
8
8

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
0
3
3
2
3
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:Paper no:
Lectures
Held-4

Lectures
Held-4

Lectures
Held-1

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Lectures
Held-3
Held-6
Held-5

Mr Sunil Soni

Mr Ajay Mishra

Mr Sunil Soni

Dr K K Verma

Del Attended
4
2
4
3
3
3
3
2
3
3
4
3
4
4
2
4
2
3
0
0
1
4
3
1
2
0
1
4
1
3
3
1
4
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
2
4
3
0
2
3
3
4
1
4
4
3
3
2
4
2
3
1
2
3
4
2
1
4
4
2
3
3
3
1
3
4
2

Mr Bhupender
singh
February

Del Attended
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mr Sunil Soni

Lectures
Held-3
Mr Ajay Mishra

Del ATTENDED Del Attended Del Attended Del


3
2
6
6
5
5
3
3
2
6
6
5
3
3
3
2
6
6
5
2
3
3
2
6
4
5
3
3
3
0
6
6
5
1
3
3
2
6
6
5
2
3
3
0
6
6
5
2
3
3
0
6
6
5
4
3
3
2
6
6
5
4
3
3
0
6
6
5
3
3
3
0
6
6
5
2
3
3
3
6
6
5
5
3
3
2
6
6
5
3
3
3
2
6
6
5
4
3
3
1
6
6
5
0
3
3
2
6
6
5
2
3
3
1
6
6
5
2
3
3
2
6
6
5
4
3
3
0
6
4
5
1
3
3
1
6
6
5
2
3
3
3
6
6
5
1
3
3
0
6
6
5
5
3
3
1
6
6
5
4
3
3
0
6
6
5
1
3
3
0
6
6
5
3
3
3
1
6
6
5
1
3
3
1
6
6
5
1
3
3
1
6
6
5
4
3
3
2
6
6
5
0
3
3
2
6
6
5
2
3
3
3
6
6
5
4
3
3
1
6
6
5
1
3
3
3
6
6
5
4
3
3
1
6
4
5
3
3

March

4
2
2
2
1
1
3
2
1
3
1
0
1
3
1
3
4
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
2
4
4
1
4
4
2
1
3
4
1
4
2
3
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
3
2
3
1
2
2
3
2
0
2
2
2
3
2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
2
5
4
4
1
5
4
1
3
1
2
2
5
1
1
4
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Back to Home
Physics
PHCT402
Lectures
Held-3

Lectures
Held-8

Mr Ajay Mishra

Dr K K Verma

March
Attended

Del

3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Total
Lectures
Held-

Attended Attended

8
6
8
8
6
8
4
8
8
6
6
8
8
8
4
6
6
8
6
6
6
8
8
8
8
6
6
8
4
4
6
8
8
8

3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
3
3

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
6
8
6
6
8
6
6
6
6
8
8
8
8

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ROLL NO

10/16001
10/016003
10/016004
10/016006
10/016007
10/016008
10/016011
10/16012
10/016016
10/016017
10/016018
10/016019
10/016020
10/016021
10/16022
10/16023
10/16026
10/16028
10/016033
10/16034
10/16035
10/016036
10/016038
10/016040
10/016041
10/016042
10/016044
10/016045
10/016046
10/16048
10/016050
10/016051
10/16052
10/016053
10/16055

Physical Chemistry III

NAME

NARENDER SINGH NEGI


MEENAKSHI VERMA
SURBHI ARORA
KAJAL NAIN
KAJAL VERMA
ATUL JAIN
KAVITA CHOPRA
SWATI KHANDUJA
PRIYANKA DIYOUNDI
MOHIT TEOTIA
TANU SHARMA
DEEPAK PAL
MOHIT SHARMA
S MEENAKSHI
CHITRA DAKSH
ANURADHA
PURNIMA SHARMA
SAPNA GARG
PREETI CHAODHARY
ANKIT SINGH RANA
ABHISHEK MISHRA
MONIKA BHARDWAJ
KAVYA JINDAL
MADHU BALA
SONAL BATRA
MOHIT MAHENDROO
PREETI CHAUHAN
RACHNA
MAYANK KUMAR SINGH
AMAN KUMAR
KRIPANSHU
SILKY GARG
ATHIRA E
ASHUJEET YADAV
SHRUTI

CHHT410

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Total
Held-21
Held-19
Lectures
HeldDr Amit
Dr Amit
Kumar
Kumar
January
February
Attended

21
21
21
20
13
16
14
20
18
19
16
20
19
16
16
16
16
18
16
16
11
21
19
12
19
10
14
20
16
12
12
13
17
11
20

18
18
18
18
18
17
18
19
18
10
17
18
13
17
15
16
17
16
10
16
18
18
17
14
19
10
14
17
14
15
16
16
19
11
19

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

10/016056
10/016058
10/016059
10/016062
10/16065
10/016066
10/016071
10/16072
10/16073
10/16075
10/16077
10/016078
10/16079
10/016080
10/16081
10/16082
10/016083

AKRITI AGGARWAL
SANDEEP ADHANA
SUDHA KARHANA
SUSHIL KUMAR
SUNIL KUMAR
YASHPAL SINGH
RAHUL SAMRAT
RAKHI KHARI
BHAWNA
SAURAV
HARPREET SINGH
KAUSHAL KUMAR JHA
BABLU KUMAR
SHREYANSH MISHRA
ANIT CHAND KALAKOTI
M SUGUNA
POONAM MISHRA

17
18
17
20
5
20
12
11
12
10
16
17
20
8
11
21
17

16
12
17
19
11
18
17
15
14
19
17
15
16
11
18
19
18

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Organic Chemistry III


Lectures
Held-11

S NO

ROLL NO

NAME

Ms Vandana

Ms Vandana

January

February

Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10/16001
10/016003
10/016004
10/016006
10/016007
10/016008
10/016011
10/16012
10/016016
10/016017
10/016018
10/016019
10/016020
10/016021
10/16022
10/16023
10/16026
10/16028
10/016033
10/16034
10/16035
10/016036
10/016038
10/016040
10/016041
10/016042
10/016044
10/016045
10/016046
10/16048
10/016050
10/016051
10/16052
10/016053

NARENDER SINGH NEGI


MEENAKSHI VERMA
SURBHI ARORA
KAJAL NAIN
KAJAL VERMA
ATUL JAIN
KAVITA CHOPRA
SWATI KHANDUJA
PRIYANKA DIYOUNDI
MOHIT TEOTIA
TANU SHARMA
DEEPAK PAL
MOHIT SHARMA
S MEENAKSHI
CHITRA DAKSH
ANURADHA
PURNIMA SHARMA
SAPNA GARG
PREETI CHAODHARY
ANKIT SINGH RANA
ABHISHEK MISHRA
MONIKA BHARDWAJ
KAVYA JINDAL
MADHU BALA
SONAL BATRA
MOHIT MAHENDROO
PREETI CHAUHAN
RACHNA
MAYANK KUMAR SINGH
AMAN KUMAR
KRIPANSHU
SILKY GARG
ATHIRA E
ASHUJEET YADAV

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-4

10
8
9
9
7
8
8
7
10
8
8
8
8
10
8
9
7
7
7
8
8
10
7
9
9
5
8
9
10
8
6
7
11
8

Del Attended
4
14
4
12
4
14
4
12
4
13
4
11
4
13
4
14
4
14
4
11
4
13
4
14
4
12
4
13
4
12
4
14
4
14
4
14
4
9
4
14
4
14
4
14
4
14
4
13
4
14
4
12
4
11
4
13
4
14
4
14
4
13
4
11
4
14
4
11

Del

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

10/16055
10/016056
10/016058
10/016059
10/016062
10/16065
10/016066
10/016071
10/16072
10/16073
10/16075
10/16077
10/016078
10/16079
10/016080
10/16081
10/16082
10/016083

SHRUTI
AKRITI AGGARWAL
SANDEEP ADHANA
SUDHA KARHANA
SUSHIL KUMAR
SUNIL KUMAR
YASHPAL SINGH
RAHUL SAMRAT
RAKHI KHARI
BHAWNA
SAURAV
HARPREET SINGH
KAUSHAL KUMAR JHA
BABLU KUMAR
SHREYANSH MISHRA
ANIT CHAND KALAKOTI
M SUGUNA
POONAM MISHRA

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
9
8
7
9
9
9
7
7
8
8
10
6
11
7
5
11
7

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

14
14
9
14
14
13
14
14
13
14
14
11
12
14
12
14
14
14

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

CHHT409

ruary/March/April-2012
Lectures
Held-15

March
Attended

15
15
14
11
14
15
15
15
15
13
14
13
12
15
12
14
15
15
13
13
8
12
15
13
15
13
12
13
13
14
8
15
15
12

Total
Lectures
Held-

Attended

15
15
12
14
15
11
15
12
13
13
9
6
13
14
12
14
15
14

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Chemistry IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

Inorganic Chemistry III


Lectures
Held-22

S NO

ROLL NO

NAME

Dr B B
Singh
January
Del Attended

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

10/16001
10/016003
10/016004
10/016006
10/016007
10/016008
10/016011
10/16012
10/016016
10/016017
10/016018
10/016019
10/016020
10/016021
10/16022
10/16023
10/16026
10/16028
10/016033
10/16034
10/16035
10/016036
10/016038
10/016040
10/016041
10/016042
10/016044
10/016045
10/016046
10/16048
10/016050
10/016051
10/16052
10/016053

NARENDER SINGH NEGI


MEENAKSHI VERMA
SURBHI ARORA
KAJAL NAIN
KAJAL VERMA
ATUL JAIN
KAVITA CHOPRA
SWATI KHANDUJA
PRIYANKA DIYOUNDI
MOHIT TEOTIA
TANU SHARMA
DEEPAK PAL
MOHIT SHARMA
S MEENAKSHI
CHITRA DAKSH
ANURADHA
PURNIMA SHARMA
SAPNA GARG
PREETI CHAODHARY
ANKIT SINGH RANA
ABHISHEK MISHRA
MONIKA BHARDWAJ
KAVYA JINDAL
MADHU BALA
SONAL BATRA
MOHIT MAHENDROO
PREETI CHAUHAN
RACHNA
MAYANK KUMAR SINGH
AMAN KUMAR
KRIPANSHU
SILKY GARG
ATHIRA E
ASHUJEET YADAV

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
19
20
19
19
14
12
19
15
15
14
20
20
15
14
16
16
17
5
12
11
20
19
19
20
13
15
21
19
20
19
16
22
15

January/February/March/April-2012
Lectures
Held-16
Dr B B Singh
February

Del Attended
16
13
16
11
16
12
16
13
16
11
16
15
16
11
16
15
16
14
16
9
16
12
16
13
16
14
16
16
16
9
16
14
16
10
16
12
16
7
16
11
16
12
16
16
16
14
16
11
16
16
16
4
16
10
16
15
16
13
16
14
16
13
16
11
16
16
16
9

Del
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

10/16055
10/016056
10/016058
10/016059
10/016062
10/16065
10/016066
10/016071
10/16072
10/16073
10/16075
10/16077
10/016078
10/16079
10/016080
10/16081
10/16082
10/016083

SHRUTI
AKRITI AGGARWAL
SANDEEP ADHANA
SUDHA KARHANA
SUSHIL KUMAR
SUNIL KUMAR
YASHPAL SINGH
RAHUL SAMRAT
RAKHI KHARI
BHAWNA
SAURAV
HARPREET SINGH
KAUSHAL KUMAR JHA
BABLU KUMAR
SHREYANSH MISHRA
ANIT CHAND KALAKOTI
M SUGUNA
POONAM MISHRA

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
15
18
21
22
12
21
17
13
17
17
9
10
21
9
8
22
22

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
11
11
15
15
12
16
13
10
13
13
16
9
15
9
16
16
15

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

CHHT408

bruary/March/April-2012
Lectures
Held-16

Total
Lectures
Held-

Dr B B Singh

Attended
15
12
13
12
12
13
9
15
16
11
9
16
14
15
9
7
14
12
14
10
10
16
11
11
11
11
10
14
12
14
14
14
16
9

Attended

16
15
14
15
16
5
14
11
10
15
9
8
11
14
7
15
16
15

DYAL SINGH COLLEGE: LOD


Name of Course:-Bsc (Hons) Botany IV Semester
Paper Title:-

S NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ROLL NO

10/15001
10/15002
10/15003
10/15004
10/15006
10/015007
10/015008
10/15010
10/015011
10/15012
10/15013
10/15015
10/015016
10/15022
10/015034
10/015036
10/15037
10/15038
10/15041
10/15042
10/015044

Molecular Biology II

NAME

NITIN DHAKA
ASHA GAUTAM
DEEPAK CHANDRA KAPRI
WUNGSHUNGRON RAIHING
ABHISHEK
REETA THAPA
SNIGDHA SINGH
VINAY SINGH DHAMA
REVANSHI VASHISHT
SALAM ROKICHAND SINGH
ABHISHEK
PAWAN KUMAR
ANJALI
VARSHA
HUMA SAHAJI
KUMAR SUNNY
PUSHPENDRA KUMAR PANDEY
SARITA VISHWAKARMA
RITU BHARDWAJ
AMANDA AIMEKA LYNGDOH
SURESH KUMAR

Lectures
Held-6

Lectures
Held-9

Lectures
Held-3

Dr I S
Bakshi

Dr Anita
Rani
January

Dr Roopam
Sharma

5
2
3
3
5
3
3
5
2
4
2
6
6
5
4
3
3
3
3
1
4

9
7
8
7
8
6
7
7
6
4
7
9
7
5
8
5
1
7
5
4
7

3
2
3
2
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
3
1
1
3
2
1
3

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Department:Paper no:
Lectures
Held-6

Lectures
Held-4

Dr Anita Rani

Dr I S Bakshi

January/February/March/April-2012
Lectures
Lectures
Held-3
Held-4
Dr Roopam
Sharma

February

5
4
6
5
6
5
6
2
5
4
3
6
4
5
6
6
6
4
4
6
6

Dr I S Bakshi
Del March

4
3
2
4
3
4
2
1
2
1
2
4
3
2
2
4
3
3
2
4
4

3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
1
3
1
3
2
3
3

Lectures
Held-6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Dr Anita Rani
Del March

4
2
3
3
4
3
4
4
4
2
3
4
3
3
3
3
4
4
4
2
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Del

5
2
5
5
6
2
4
5
6
3
4
5
5
5
2
4
6
4
5
3
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Exit
Botany
MBHT402
Lectures
Held-3
Dr Roopam
Sharma
March

2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3
1
2
3
2
2
2
3

Total
Lectures
Held-

Attended

DYAL SINGH COLLEGE: LODI ROAD: NEW DELHI


Name of Course:-Bsc (Hons) Botany IV Semester

Department:-

Paper Title:-

Paper no:

S NO

ROLL NO

Cell Biology II

NAME

Lectures Lectures Lectures


Held-5
Held-11 Held-5

Lectures
Held-8

Dr Anita
Rani

Dr Neeru Ms P
Bhandari Chitralek
ha

Dr Neeru Ms P
Bhandari Chitralek
ha
January

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10/15001
10/15002
10/15003
10/15004
10/15006
10/015007
10/015008
10/15010
10/015011
10/15012
10/15013
10/15015
10/015016
10/15022
10/015034
10/015036
10/15037
10/15038
10/15041
10/15042
10/015044

NITIN DHAKA
ASHA GAUTAM
DEEPAK CHANDRA KAPRI
WUNGSHUNGRON RAIHING
ABHISHEK
REETA THAPA<