Вы находитесь на странице: 1из 8
Buletin Informativ electronic al ADR Centru aprilie 2013 Cooperare pentru dezvoltare
Buletin Informativ
electronic al ADR Centru
aprilie 2013
Cooperare pentru dezvoltare

Forumul Regional de Investiții și Inovații ,,Cooperare pentru Dezvoltare”

M inisterului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor și Agenția de Dezvoltare

Regională

Centru organizează

Forumul

Regional

de

Investiții

și

la

Complexul Turistic ,,La Costești”, în zilele de 23 şi 24 mai 2013.

Forumul reprezintă o platforma deschisă și interactivă de schimb de cunoștințe și practici în domeniul dezvoltării regionale pentru consolidarea capacităților actorilor regionali în atragerea investițiilor și promovarea inovațiilor în Regiunea de Dezvoltare Centru. De asemenea, forumul reprezintă o excelentă oportunitate de a stabili parteneriate pentru cooperare la nivel intermunicipal, regional și transfrontalier. La Forum sunt invitaţi circa 150 de participanți, reprezentanţi ai: Administrației Publice Centrale, Administrației Publice Locale, parteneri de dezvoltare, instituții de dezvoltare regională, ONG-urilor, mass-mediei locale și naționale. În prima zi a forumului se va desfășura sesiunea plenară și vor avea loc 2 panele de discuții. În cea de-a doua zi vor fi organizate vizite la proiectele de succes din Regiunea de Dezvoltare Centru. (continuare în pag. 2)

Inovații ,,Cooperare

pentru

Dezvoltare”, ce

se

va

desfășura

,,Cooperare pentru Dezvoltare”, ce se va desfășura În acest număr: Forumul Regional de Investiții și

În acest număr:

Forumul Regional de Investiții și Inovații

Planificarea regională în sectorul DMS

Strategia DMS Sud - model pentru RDC

Regia Apă-Șoldănești dispune de sediu modern

Marea cuățenie

Oportunități de

finanțare

Licitații publice

1

2

3

4

5

6

7

PLANIFICARE REGIONALĂ

(continuare din pagina 1)

Obiective:

Promovarea programelor și proiectelor investiționale şi inovaţionale din sectorul public orientate spre dezvoltarea echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare Centru;

Asigurarea unui mediu de comunicare formală și informală pentru stabilirea parteneriatelor la nivel intermunicipal, regional și transfrontalier;

Crearea unei platforme de schimb de bune practici privind dezvoltarea urbană policentrică, cooperarea intermunicipală și diversificarea economiei rurale.

Organizatori:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Centru Co-Organizatori:

Ministerul Economiei;

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO);

Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru;

Consiliul Raional Ialoveni, Republica Moldova;

Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale (Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

Proiectul Asistență Tehnică al UE Suportul Bugetar Sectorial ”Stimularea Economică în Zonele Rurale”.

Planificarea regională în sectorul managementului deşeurilor solide. Atelier de lucru 3

A genţia de Dezvolatre Regională Centru (ADR Centru), cu susţinerea Agenţiei de Cooperare

Internaţională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice, domeniul de intervenţie 2 – Planificarea şi Programarea Regională” a organizat, pe data de 18 aprilie curent, un atelier de lucru în planificarea regională sectorială – Managementul Deşeurilor Solide (MDS). La atelier au participat reprezentanţi din cele 13 raioane ale Regiunuii de Dezvoltare Centru (specialişti din cadrul consiliilor raionale şi a întreprinderilor municipale) care au fost instruiţi şi consultaţi de experţi internaţionali şi naţionali în domeniu. Atelierul de lucru a fost structurat în 3 sesiuni:

Analize tehnice şi financiare a MDS;

Selectarea opţiunii tehnice preferate de MDS;

Abordarea metodologică în contextul analizei financiare şi a aranjamentelor instituţionale în MDS. Experţii au efectuat o analiză a sectorului şi au propus scopuri strategice pe termen scurt, mediu şi lung, cu o trecere graduală a MDS la standarde europene. De exemplu, la capitolul Transfer şi depozitare a deşeurilor, se preconizează, pe termen scurt (2013-1017), dezvoltarea staţiilor de transfer de deşeuri în fiecare raion, dezvoltarea unui deposit per microregiune (3-4 depozite per regiune); pe termen mediu (2017-2022) – reducerea numărului de depozite la unul singur per regiune, cu reabilitare depozitelor funcţionale.

2 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md
2 Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md

PLANIFICARE REGIONALĂ

(continuare din pagina 2)

Pentru optimizarea MDS, experţii, în urma discuţiilor cu factorii de decizie de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi cei de la nivel raional, au delimitat regiunea Centru în 3 microregiuni, (în mai multe variante de lucru) prin gruparea raioanelor învecinate. Varianta optima, în viziunea lor, a fost următoarea: Microregiunea 1: Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Hînceşti, Dubăsari, Străşeni; Microregiunea 2: Călăraşi, Nisporeni, Ungheni; Microregiunea 3: Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti, Orhei.

Participanţii la atelier au avut ocazia să-şi expună punctul lor de vedere asupra tuturor variantelor propuse în cadrul unui exerciţiu. Ei mai au şi o “temă pentru acasă”:

să discute, cu factori de decizie la nivel de microregiune, locaţiile propuse de experţi pentru staţiile de transfer/ depozite regionale pentru deşeuri. Specialiştii de la ADR Centru vor acorda consultanţă în acest proces, iar propunerile microregiunilor vor fi colectate pînă pe data de 3 mai 2013.

Strategia Managementului Deșeurilor Solide din sudul Moldovei, model pentru Regiunea de Dezvoltare Centru

S pecialiști din cadrul ADR Centru au participat la sesiunea de instruire cu genericul „Diseminarea
S pecialiști din cadrul ADR Centru au
participat la sesiunea de instruire cu
genericul „Diseminarea experienței
acumulate în procesul de elaborare a Strategiei de
gestionare integrată a deșeurilor solide în Regiunea
de Dezvoltare Sud”, organizată de Agenția de
Dezvoltare Regională Sud, în Cimișlia.
document unic pentru Republica Moldova pentru că oferă o
viziune națională asupra soluționării unei probleme la nivel
regional. Participanții la sesiunea de instruire au avut
posibilitatea să primească răspunsuri la toate întrebările
legate de elaborarea strategiei și constituirea Asociației de
management al deșeurilor.
La sesiune au participat specialiști din cadrul
Agențiilor de Dezvoltare Regională Centru și Nord,
reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor și Agenției de Cooperare Internațională a
Germaniei (GIZ), care au fost informați despre etapele
elaborării Strategia Managementului Deșeurilor Solide
(SMDS) și pașii implementării acesteia. SMDS este un
Sesiunea de informare a fost organizată cu scopul de a
transmite practicile de succes, dobândite în cadrul
procesului de elaborare a SMDS în RDS, către ADR Nord,
ADR Centru și MDRC. Documentul strategic a fost elaborat
în perioada 2010-2011.
Regia-Apă Şoldăneşti dispune de un sediu modern şi echipament de management a deşeurilor pentru trei
Regia-Apă Şoldăneşti dispune de un sediu modern şi
echipament de management a deşeurilor pentru trei raioane

PROIECTE ÎN REGIUNEA CENTRU

L a 25 aprilie 2013 a fost inaugurat sediul

renovat al companiei. La eveniment au fost

prezenţi peste 70 de persoane, printre care

reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale. Mai mult, la inaugurare a participat şi o delegaţie din Germania.

În discursurile lor, invitaţii au subliniat importanţa

ca toţi cetăţenii să beneficieze de servicii publice de calitate, pe de o parte, şi să fie responsabili şi grijulii cu mediul înconjurător, pe de altă parte. Prestatorul de servicii Î.M. „Regia-Apă Şoldăneşti" a beneficiat de investiţii germane consistente, care îi permit să îşi extindă activitatea şi să devină un operator eficient şi profitabil. Sprijinul financiar a fost acordat prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei.

Toate acestea au fost posibile datorită oamenilor, a

motivaţiei de a schimba ceva şi a implicării armonioase a actorilor locali şi naţionali, ceea ce ne-a ajutat să atragem şi finanţare. Am vrut şi vrem să facem din Regia- Apă-Şoldăneşti o întreprindere viabilă, modernă, care prestează servicii publice de calitate, în beneficiul cetăţenilor, pe de o parte, şi este rentabilă, care cel puţin îşi acoperă cheltuielile, pe de altă parte." (Alexandru Tinica, primar de Şoldăneşti)

Implementarea acestui proiect creează premise sigure pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, care acum au posibilitatea să beneficieze de infrastructura necesară pentru colectarea deșeurilor menajere solide."(Veaceslav Guţuţui, viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor).

„Cooperarea dintre raioane şi entuziasmul au dus la succesul acestei iniţiativei, ceea ce va face din Şoldăneşti o localitate mai curată, cu oameni mai sănătoşi şi mai responsabili faţă de starea mediului." (Tudor Meşina, director, ADR Centru).

Sediul Î.M. „Regia-Apă Şoldăneşti" a fost reconstruit, valoarea lucrărilor cifrându-se la cca 940 de mii de lei. Totodată, pentru a optimiza capacităţile operaţionale ale întreprinderii, au fost procurate maşini specializate în valoare de peste 24 de milioane de lei. Printre acestea, se numără: echipament pentru reciclare, compactare, buldozere, tractoare ş.a. Au mai fost procurate uniforme pentru cei 30 de angajaţi şi achiziţionată tehnică pentru oficiu. Proiectul-pilot, finanţat de Guvernul Germaniei, este implementat de Agenţia de Dezvoltare Regională Centru și cuprinde 2 raioane din Regiunea Centru (Şoldăneşti şi Rezina) şi Regiunea Nord (Floreşti). Va fi construit un depozit sanitar la Șoldănești, două centre de reciclare la Șoldănești și Florești și două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești. La această etapă, au fost construite peste 470 de platforme şi

La aceast ă etap ă , au fost construite peste 470 de platforme ş i 4
4 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md
4 Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md

IMPLICARE REGIONALĂ

Marea curățenie!!
Marea curățenie!!
IMPLICARE REGIONALĂ Marea curățenie!! A gitație mare la sediul ADR Centru. Vremea frumoasă din ultima perioadă

A gitație mare la sediul ADR Centru. Vremea frumoasă din ultima perioadă a determinat angajații agenției să demareze curăţenia de primavară.

Ișnovăț s-a desfășurat în cadrul campaniei „Marea salubrizare a râului Bâc: "Iubeşte-ţi râul!", organizată de Centru Național de Mediu în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Consiliul de Bazin Bîc.

Înarmați cu mături, greble și lopeți, colectivul a pornit la marea curățenie. Datorită spritului de
Înarmați cu mături, greble și lopeți, colectivul a pornit la
marea curățenie. Datorită spritului de echipă, o parte din
spațiul aferent sediului ADR Centru a devenit mai
curată. Au fost curățiți toți arbuștii din această parcelă,
evacuate gunoaiele, adunate frunzele și măturat
teritoriul. Tot în săptămîna care a trecut, echipa ADR
Centru a ieşit și la salubrizarea rîului Işnovăţ - afluent
important al rîului Bîc, care traversează tot raionul
Ialoveni. Au fost colectați zeci de saci de gunoi, sticle de
plastic și alte tipuri de deșeuri. Salubrizarea rîului
Mai multe poze puteți găsi pe pagina de facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.350255171741843.1073741827.111063225661040
&type=1
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m e d i a / s e t / ?
set=a.562909683748651.1073741858.202978546408435
&type=1
5 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md
5 Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md

OPORTUNITĂTI DE FINANTARE

A fost lansată licitația adițională pentru partenerii din Republica Moldova în cadrul Programului de cooperare transnaţional pentru Europa de Sud-Est 2007-2013

transnaţional pentru Europa de Sud - Est 2007 - 2013 Pe data de 15 aprilie 2013,
Pe data de 15 aprilie 2013, Programul de Cooperare Transnațional pentru Europa de Sud-Est 2007-
Pe data de 15 aprilie 2013, Programul de Cooperare Transnațional pentru Europa de Sud-Est 2007-
2013, la lansat licitația adițională pentru partenerii din Republica Moldova. Fondurile ENPI alocate
pentru această licitație constituie 1.689.457 EUR.
Prioritățile eligibile:
Sunt eligibile toate prioritățile și ariile de intervenție ale Programului respectiv. Pentru a reuși cu
implementarea proiectelor până în data de 31 decembrie 2014, partenerii din Republica Moldova se
vor ajusta la proiectele care sunt deja în implementare, aprobate în cadrul licitației 3 și 4. Proiectele
pot fi găsite pe pagina web a programului: http://www.southeast-europe.net/en/projects/
approved_projects .
Restricții bugetare:
Partenerii de proiecte pot solicita din fondurile ENPI o sumă minimă de 100.000 de euro (90% din
totalul costurilor eligibile ale acțiunii).
Co-finanțarea:
Grantul oferit de Uniunea Europeană în cadrul acestor proiecte va constitui maxim 90%, iar co-
finanțarea de 10% va fi asigurată de aplicanții și partenerii din alte surse decât cele oferite de
Uniunea Europeană.
Durata Proiectului:
Durata proiectelor nu trebuie să depăşească 31 decembrie 2014.
Modul de aplicare:
Modul de aplicare și pachetul de aplicate este anexat la acest comunicat.
Data limită de depunere a proiectelor:
17 mai 2013, orele 12.00 (Ora Europei Centrale)
Detalii găsiți pe următoarele pagini web: http://www.southeast-europe.net; www.jts.md.
Documente:
Agenda (ro)
Justification of the Budget for the Action (en)
Logical framework for the project (en)
Application Form (en)
South East Europe Transnational Cooperation Programme
South East Europe Programme Manual
Statement of Lead Partner for the Inclusion of ENPI partner(s) located in the Republic of Moldova to the
Partnership

LICITATII PUBLICE

Tender nr. 83142183 pentru tipărirea versiunilor Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în
Tender nr. 83142183 pentru tipărirea versiunilor
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice
Locale, anunţă tender pentru tipărirea versiunilor prescurtate ale Strategiilor de Dezvoltare Regională. Publicaţiile vor servi
drept suport în activitatea Agenţiilor de Dezvoltare Regională.
Ofertele vor include:
1. Oferta detaliată în conformitate cu specificaţiile prezentate şi eventual sugestii relevante. Oferta va include timpul pentru realizarea sarcinii şi preţurile detaliate
pentru fiecare categorie. Toate preţurile vor fi prezentate în MDL cu TVA 0%;
2. Profilul companiei:
 Descrierea sarcinilor similare efectuate în ultimii 2 ani;
 CV-urile persoanelor calificate care vor fi implicate la executarea sarcinii;
 Nume, funcţia şi date de contact ale persoanei responsabile de sarcină;
 Copia certificatului de înregistrare;
 Datele bancare, inclusive numele băncii, codul băncii şi contul în MDL;
 Certificatul privind datoriile faţă de bugetul public naţional sau copia ultimului raport financiar care dovedeşte acest lucru.
Aplicaţiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii şi numărului de tender.
Părţile interesate vor depune aplicaţiile la adresa Oficiului GIZ Moldova (31A Bulgara St., Chisinau, MD-2001) nu mai târziu de miercuri, 8 mai 2013, orele
17:00.
Toate întrebările pot fi adresate Tatianei Dumbrava, Manager Administrativ, latatiana.dumbrava@giz.de, tel: 022 999 254 sau Laurei Bohanţova, Ofiţer
de Comunicare, lalaura.bohantova@giz.de, tel: 022 222 470.
Tender TP2013-003 pentru confecționarea mobilei de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în
Tender TP2013-003 pentru confecționarea mobilei de
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale,
anunţă tender pentru confecționarea și montarea mobilei de birou în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru (or. Ialoveni,
str. Alexandru cel Bun 33).
Ofertele vor include:
1. Oferta detaliată în conformitate cu specificaţiile prezentate şi eventual sugestii relevante:
Oferta va include timpul pentru realizarea sarcinii şi preţurile detaliate pentru fiecare categorie o găsiți aici: http://
adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=1792
Toate preţurile vor fi prezentate în MDL cu TVA 0%;
2. Profilul companiei:
§ Nume, funcţia şi date de contact ale persoanei responsabile de sarcină; Copia certificatului de înregistrare; Datele bancare,
inclusive numele băncii, codul băncii şi contul în MDL.
Aplicaţiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii şi numărului de tender.
Părţile interesate vor depune aplicaţiile la adresa Agenției de Dezvoltare Centru (strada Alexandru cel Bun 33, or. Ialoveni
MD-6801) nu mai târziu de miercuri, 8 mai 2013, orele 17:00.
Toate întrebările pot fi adresate la numărul de telefon (268) 26410, Ghenadie Scobioală, Consultant Planificare și programare
regională.
7 Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md
Acest buletin informativ este elaborat de către Agen ț ia de Dezvoltare Regională Centru Agen

Acest buletin informativ este elaborat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Agenția de Dezvoltare Regională Centru este o instituție publică necomercială, creată pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare regională. Agenția își desfășoară activitatea pentru cele 13 raioane cuprinse în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), și anume: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni.

Pentru informații suplimentare contactați:

Serviciul de presă al ADR Centru Responsabil de comunicare: Natalia Cojocaru Tel:/fax: +373268 2 26 92

Оценить