Вы находитесь на странице: 1из 1

Nephrotoxic Effects of Work Exposure

Causes:A) Heavy metals:1) Lead 2) Cadmium 3) Mercury 4) Urenium 5) Chromium 6) Beryllium 7) Arsenic 8) Bismuth 9) Copper 11) Crystalline Silica 12) Organic Solvents

B) Others:-