Вы находитесь на странице: 1из 340

RAJKO NAHTIGAL

SLOV ANSKI JEZIKI


Druga, popravliena
in pomnozena izda;a

LJLJ ANI

1952

3
~epeo n
.

'u

, nuu.

. . .

,, V
n

1963

f.lf.l


, ,

~f.l


, ,

.
,

(,
),

f.l

,u' ,,u IifJ.,uu

JI
JI . ,
. ,
. , . , .
,
.

.
.
14 1877 .
1889 . , ,
.

~;

( . ,

. , . ). 1895 1900 .
,
. . , . , . , . ,
.
.

.

. . .


, . ,
,

. ' ,
Geschichte
der . Slavenapostel Konstantinus (Kyrillus) und Methodius. Archiv fiir s]avische Philologie, , 1898.

Moro

- -

, -.l

. 1900

, !(
!( .

, ...

PI;I

!(,
!( !(.

!(,

.R

:, '

.
. ~
!(
!(' . II !( -)
!( , Q !(

R R (1902). '
!( !( ,'
'R riRR ' \ !(' : .
.'
'.
!

' R !( . ,1913 '


R !(
. . , ' 1919 . .,.()
'' . ', R.

8. 'f:' 'R It
!( - 'RR8. R-.
'R. 1919 ;' ', ~ ,
'. '

r8.

. !( R !('l1
, ' 1927/28 - .
'r ' R . :;
't!( !(~ - :'R
. ' :

. n ,n;. r'

:;'''dn ,~r'j)

:I<! ';',: ':.

'R ''1:; PYCCRom:--Jtt-


. :,' 'i'; <tJYct:l1
.';. i!: :: .. .'F8!
.29 1,958 . !
("\, /
; " , . , " ,(:!"
, i,' ,j; 1/:
u

I~ll

JI R
",I . 3''

, -

Iloaro

IIn.

().

I lIeI<a JI 1', .
II"ll 1925 .

11"

lW

Euchologium Sinai.ticum.
1, Fotografski posnetek. . Tekst s komentar jem in 'pri!tll/,(O , , 1941 1942.
Il'rll . II
11I1I'l 'J'
IIII (l\ , l\ .) . ,"" ",
1. "

l'

'III'I'JI Akzentbewegung il1 der russischen


1"I'- und WortbiIrtung, 1922; "
:lIllI .

III.

1946

~oy ,~

II. ), r
.IIII R :r

IJIt'leCKOM
IIII

,. '

IIII

8.-

.' .

.,

.. tt :
111101'0 1.' '
(1!l54), , , ; '' '.
:l8

TeRcT

'fQ

';: ~WI

. ,':- Jl(lR?'':~ .. iJiI

II ' . fG 8-~ ., o~,


Q, I;l, .,RRIJ '. 'J.I: '?.&JJ

110

I~I(

.. e.;~ ~t:1!, ,~
,.eRcTti 'ftpll,f,' 111' fi)~r

I~JIOI' tII~.:' ', \,.Q.~


o'r 'r @ , ':!J<q
.I,j ,r,

(ioJlbmoro ';''l'F ....

;,()('!)

'"

,',

"

j~1.J(.',

.. , _. " " , , ( ,

.,>"'1','

~ ~ CJl~~R~. ,~~~..~~.

110 B0IItP00Y

Jf()~ ,},,' ,0j.~J)Jl

IIII ~''- (;JO:~. \ .", ,',';,1'11" 'i; (: ;,H"'I;I


,fi)bl,JJ8 ,'!I ~'1"It.,a..J;f:r;. iia~KtIljlq
IItl., 6~.-. " I'll ,;;.Q,,jl~ f;fB~1(}\'.".",.

11"

,'; ' ( " ) ,'"

'! ,;." )!:~ 11;) "'!!',,"

- H-'f - '6'

'

"'i',

~<

-: ()- (1949) " I11.f


( - 1938, - 1952).
- ) - 1'lht- '

' . " mrn


'
fI" :

-", '

IlO ,

._ . Te<;Je ' ,

, 20-
~:XX .
<:. .
lI:

}{)

la

:: . ' I(j; -'


.l>-,CI\. ,
" ~"

; '
11 -: r :

'-il'~: - ,
- "' .
. :.JI<,'I;.I. ," ,

" l ~-:-, ~

- '~.:' I'il'

, 6,
!J, :.

,:lIiIO:~ }5!f ~
-' "'JIr" -J111OQ~ '::Pnf' ,

"f.(e~'Ji; ' ;n ' I:' '

_ Ii:' ," ,

i - .' ~,;iJ;

.l3eii:

(-D61Jf:-

-,

;:

R', :Ei

' ."

-' --

I\'" "

",,:

-'

'

",

- ';

)-' " " -


)i-i: :.~. : -, : - '


-:: ~..Jmt[( ::8-1k;" &TEje-'lI&; '
;~t eJI CJ3.00MY CJI.OOOBok-- &R

-$

I( lIO, nJI ,
ll . , .
.Il', :
!' .

~lJ,

'. .
,
.

.
& .

JI
.

s

1I mR R,
R. ' }:
'}J'('m R,
. I>
R R.

::R
J1

R)

<8.

IR
R R. ,
R ~ R .
-R ,
R R.
R R R
~.R R

' RR
- R R .
R

~.

R R,
R , :
9. , .: R
R
: R' . . : .

ceBepH~

:' 1

~:&'ro:" :~aae:.

!
"

'
Q

_ .-JUl.:S. .IUl.IIe_B,

:.:9

'
.;"

'

,,' ,.. ,

... , ,

' i1)
' ' .
'I'R' . :
" R ,

. ,

" '.
;

'- .
.

'

\iI


1' . ,


: , .

, r
,

;'
I\f, ;

4
(

_,

'CJi: : q
iaBTOp :

()

'' ' ,
..

" :'

'

' '
r' :.
;

\iI .

6 SI(
, '

..i

- ~

. ,'

', ' l ~
'
:

"

' ',' '

. '
' , : l(6, ' ' w, ' 'i
! '}30 ' '~, 0'00- '

, 'Ol l1l .i
'' : s; ,l(': CTapblXi' iX '.
J '-' 1JPI'';1J 0';!6"1. ~

.T-a.~.Ha '. r, 'I' 't',:r! ' ' ,


kv,

cJllii
!st,

III~\

s1.

r lI!
.
;( IlII.

IJ\ JIl [( 3I

JJl1Jl .
]! II , I
L;1J 11 ~1!I . I1

IJ;(Jli

IIl{

IJ,l,il\lI, \
,
J,OTOpIX TCI,CT .

;\

IIOi;1

II;

1I0,

;I; \C1J lI.

I1cpCJleCCIJbl
HOJ;OTopblX )llJ

!lI

l . IIll
. I rJll ,
! IIll
. .Jll J~aHbl
llll. l!JI lI

JIIOIJara.
R
'1; ; J .
lI l\I JJlI'I! ;(
l', I\Jl Jl . 81{
IlI!l1II JJ1IC OI, llOJIII ,l,
II; !1:
JJJ; . fI
I li
CI,Oro

II .

. . .

lJmn

R f!EPBOMY


,
1936 .
.
Lksik irv (, 1936 .)
(<< >,

>, >,
>, >, ),
, , , -.,

,
.

.
,

.
.

.

.
.
,

- ,
. '~, -

13

ii ,


. ,

-
, ,
. ,
, , .
"

,

, ,

l .
.

,
" ' (
, , () '.l

; . .

41).

(<<Ljubljanski

1911 :

' .
Zvon, XXXI, . 669)

, ...
'
). D
I,
, .
.

,Q ,
f! ; ,
, '

. '
, '
I

(, ),
'l:I' ,

:,'


, '
' :. (. . 232), ,

4. (.. .

308), ~'

(. ,/,,' 276 , .), ' ~1


JI" (. .

14

314, 320)

'J , . Jlil{~
,.
. ,; .
.
~

11

R,

R q.-.

.
R

R , -,

, 3,- R

'1I1 R , R
lJ R l' J;{ ,
l

/,,

Il, RR

, R

.',l' ,
11

R.

RHI.dre II:I

11 , '

J/R

;lR 1>; R 13
IlR R ; R

u RR RR .

('

R8..

R ocHoBH,f
I\OM R R .

IIRR

I\ R . R
I/


fi m,


CiJIm R ,

.
.
l\ m
'la R . R R R
(J

I/

t:

15

. Qali~ s() fill.-;


,:"
! i ,

' I\n
(. .32), - ,

.
. 1\ ,


(. . 37-38).


: o'tX\/ u\/'tSW1J a\/3-pw'lto<;;, 'tO'ts ap)(s'tXL,
m (<<Vergleichend.e Grammatik der slavischen Sprachen, , . XXIV).
. mu,
Jl. ,

1938

"

:r>r ,

,


110

('iblCTpo

II,


I\Jl . '
IIOHHblX .

JJ . ,
II _ '.

.
110
110 .

JI

lI

.
. ,
I . '-
fj[ 11

JI
J

' ', . XVllI 1949-1950 .,


l\ 1939-1949 ., Rocznik'e

Hlawistyczn'oM, . XVI
1939-1945 .

1950

.,

XVII JI
1946-1948 .), ' Revue des
XXV-XXVI 1949-1950 .

JI

.
,

(,Ludes slaves,
2

17

Jl JI
,
. .


. ,


3

(. 30) , I, ,

I{ , ,
n JI
.

. mu
.ft;

12

1952

.-

II Ii ()

"11,111'. -
11, JI. -
11I1"1'1U1I. -
1 11 1', -
11""1.
1(111111'1. -

",'11;, -

,,,',IOpYCCK. -

I(I',-II.-.

!I\:
,-II11. -

R
'

1(1'I;p. 1'1(, -

11, -11.

,;

lillllly6. -
,111'1'.'-
,1111'. -
111'111, -
,1,\ 11(. -
11, ,". - I

IIIIlIo.-.

~1I1,IYp. -
"'/\. -
ll1l1l. - R
'11 1("1\. -
F
1111 '116. -
1111 ".I. -

'11','. -

"I"'I.

/1",1, - lI
I",IIII{. -
\ "I:r(. -
""11, c:r. -
1"11 -(). --,

""1";, -

l' 11111, -
l' 111111[[[, JIOR

l' 1, -

l'

1111(. -

-
I .
.-

. -
. -
. -
. -
.-. - ;
.

111(, -
111', -
1,11 j'l!(, - -

""~I,

.-.

- . -:. . -

:
.

. . -
. . -:- _'I
. . -
. -
.

.
.

. .
.

1;1.

ll. -:-
-

. -

. . -
. . -

. -

. .

'

. .
.

-
PYI{. -
. . -
. . -
,I

(}I]',

2'"

19

II ,,-

*.

> <

, ~

. () ,
., . 11, . (. 167); .

i.

;
l\t .-., . . - . . 48-49;

. (. . 145) '
,

.
() ; .,
. . ;

. .

(1, 1. - t, .

), . '6 =

\10 -

50, 58.
. 50)


m (-

(~- Q) ,:,
(. ., .-. = ~); . ~ - Q
,
le - U o ~ - Q,


PYCCK~ . (J) . CTP~ 174.
20

el - OU(u);

II (~- q) m
; ~
(. . ; . 208).

R -
, . . i -
lJ ; . ~ = ', io Q

(. .

2{)3, 206

.); . ~ = i~ (i~).

118 6 - ti
, ;
, i,
,

(. .

(~- Q, .

.-

......

48).

1\ = Q)

i-

() (Ip - ]J,
.-. ) ;
- ,
! . . 45
. 65.

r -1,

bl-

, 1-1),
, . ~. i (.-. ) - ; W

-
- v.
,

-- Q).

-- L,

.
.

u= n (.

Uo 170

, .
., .

U= UQ (~),
172). .

.
8

(.

202).

11 '
(. ).

t ,

I ~

~ ( ~),
TaJ( Jf ,

21

'

' , ('

JI

')

i; ,

'

(t'-t', 8'-8', Il'-') ' B-~, ~-3


(. . t's - d'~) '!

,
- S,
-
, .-.
(. . 195

s- z

.) : ~ ~ ~

(.

),

, : :.

B-~ (. .

v=

195); n l

3;

, ~ =~, =~, j =

s- z

-;

:
-";5 (. .
t's - d'i) , ,
()
(. .-,
Z,
. . 192 ., . 199; . .
; .
. 67); tV - - dV
ii (. t

. ,- rz =
. . 196)

s-

z;

- 3;,

z;

t', d',
(, , 197), j ~-q-n, (.
. ), :
n 1) - g (.
. 67), I< n
, ,
,

t- q

RJ~Rl\f (;\ (. .-.


.

39,

k-

g;

. .

67;

< );

fl

(k' - k')

3 (di),

fi

'

k - g;

.-.

' .

(.-"(,

J). -

t-

~,

. ~ =~) /

lJ

; , .
.
, (. ),

s-z,

22

' (kU- gU)


( .-, k U- gU ,
, 39; , gU , . 216).

11

11 ()

JI

JI

IIII/\fO

/.

(bh,

.-.

kh)

().

II()/\ (~ ., . - . 157 -.,


(J'I'p. 227, 163 .) ll,:
/\ .
"
. r - L) -1 ~: = , h
I'JIYXOMY, 1 -
(\(}I'Jra (. , 156, 220), '
'/.' ; ' - 1 R
II (. ); L) n
; 1
I:- , debeli
l>izjaski" 1,
,
- ; 1
1 (, ) l'
, (.
. 66 192).

- h (. h, .') - I5 ru (, h) '
l' , .11 ,'-
, h ' -, I5 - -.
(. . 213, 219 .).
tn,
. . 194 .
. . 65
-;- . 72.

JlJlR JI&R aS6JR

OCisop

Ra

Jl

1\

110.

= Q

11. .=~

lIO.

'

(.

191)

bj

.-.

ei
ez

.
lIO.

=
=
=

' .-JJ.

'

., .,

.,

.
d

d'
dz u., ., ."":" 5
d:i 110., . = 3
dzi . = 3 (. 191) d:
di ., '=5
di . =5

"

!", .

fi . = {'
fj .-. = ['

I gi lIO.

g
.,

.,

eh

I
g
I

= ,
=i e

[' .-:J.

. g'

., ., ll.,

=1..

=1..

."
.,

.=D

..

=d

. =

.,

=3

'

\\

( ,,:u;,u)

3R

ia

ie

j=i
k

(.

(.

173)

I
I kh
ki . =

.-.

lj
lj

.l l'

(.

=1'

207)

R'

208)

.
.

l'

., .,

l'

., .

1)

'

mi
I mj

.-.

=
=

'

ni

llj
llj

.,

.,

' .-.

fi

., ., :.-.

ii

.,

.
.-. =

.,

(. .

. =

171)

(.

172)

1.

I' .-.

P~ . = :
.-. =

PJ
r

rj
rz

.-. =
.

=z

si
sz

=s
=s

r .

r .,
r .-. = s

s .,
s ., .,

.~.

- -

- --

I
I

.,

JI.l.=V

=t

(.

=11
172)

., .

t'

I
u
I 167

'l'.

I
wi
wj

.-.

=, w'
= \V'

zi

l\.

I w'

.-:I.

.,

= i

.,

,1 :

.,

.-.

.,

z l\. =

(. .

196)
. 8
RR
~

'

'. .

r-I

(. .

50.

It
3

8.I

I
B=V

164),

( 11 .ltu)

..

..

ll

r=g,

JIIl

I
=g
It
I
I l) . = 5
I
I I! . = '0, 10
I . =16
I
I
I
. =1
I
I i . = i
I 'i YKp.='i, ii
I j . = 1
I
I
I J . =1'
I
I
I I . =
I
I
.

=d

= ,

=', 1

=z
=Z

=i, . = (~)

.,

K=k
=l

=l

H=n

0=0
.

..

=l

,
I

.,

I
C=S

( ue)

T=t

Ih

I
I
I
I
I
I
I

y=u
=f
=
=

I
I

=S

I
I

l,l .

= 6

=3

., . = ,
. =st
.

(.

20)

. =

., .
.

'

I OfI . =
I OfI
I
I
I

',

ie

.=, , ~a

. =

.,

JI

I
,

(. &)

= t, v

(. )

.,

.,

.,

=iu

=i

.. . =

,1,

=1 nr. I . .
et~.. 8Ifr9 '8Jes~'., mlJ '!>, Jl8,K . .'.

/JE'

'

NNJ'

::!
<t)

/n

:t:

.,.,

~
<u

:::s

:::r

;:,.
::!

::'

~;:,:::,

"'~~
C::!~!:!
~:i'~

~
~
;:,.

~<u

i
'EIO ~
...

~ ~

;:,

~ ~

:::S1<:~

~ ~

:::s

::::r ")

~~:::,

~..,I:1

:::tCb~

~:>'.

"

~.

c\Sh

2-

60

2-

.}

1r-W

V
'l.

v
9

,1t

"-

g.

l,l~

1n'~

8
9

11

:i ,

8
.9

s-
~'h\

10

10 ~,'V

(m)

20.

13

'-10

lf

.50

18

'9

it,ll, i

"

ON'b

Il:

t
8
,
~ -j'fj)

r'fpBb

1?-

~(~)

12

Nh

5,3

1,1

1G

10

11

1'115

n,1

20

IC

30

-m..
n

JJ

.50

70 J'
80
2

f'

'rIoo

70
80 .

100

,"

--~----~---~-.--~------'-

2.1

200

5.S,

200

V'

ltC

'f

:!JOO

22 V

'

23

1}
"00:J.f}

'{

25 -k 600

l,;

. 600

),

2J)

()fJ'

700

<;>

800

2'1

"

800

))

28

900

11

29

Vhl~

1000

'f;i

30

UJ

[}-f!J
9
,
,

JI

(;t' , )

6
,,.

h,.I..&,
}.~

imJ

115
SG

1,

.-0

lfJ&

mU60.

37

oif/!uou

'. <4,
;

-: JUl.J l.J:!fu
1.
...).
' ,
Jil.J .. = 1/. I =' =
=1 '
.
l,61 zcrz ' - =
= "';
eKO-l.J. f/l. JHaKU: S = 6, G=90 I ~ = 900, .
= GOo, 1 = 700 ;

st,

11-

mz.-t.:jJlJ. :

~=s.

",f'=n,

'2f=t J ?=', 8=

'

: 1)
IJ, l , 1tf
I\, -'

(~I\ ,
l\

2) ' ,"
(),
, 3) ~, R

f)R
", " "
- , (11
). , ~"
" "


I: ( ), :
f)

XVIII . .
11.
.
l,

I!

(',

:
"

::

( ) 11:

..

1 . . h , Statistika slovanstva .---&lvn,11[,91, Praga, <!Vesmir, 1929. .' . 122,


I/OH - . 120, ..,.. . 121'. '

31

1.

JlO

1610

:
10600

6600

23920

11 1.

1000(1)
5480
81 790
38 81

1815502

0120
8720
2920

'

,.

( 1
), CAOG-k~'k,

(t 869)'

(t 885),

J,J .
I .
.


' 863 . -
()
, , , ,
, , ,
. -

' ,

JI

30 -,

.

. (t 929),
.

.
2

82

11

' . '(1
.
(\

lI
,

- R(},
(t 916), -
II (t 927). '

11

11

(' ,

'~OHTP (, ). ' 11 ; ,
113 , ' XI 11 ,
II , (- ):,
, ()
.
II

! ., , ,
/\ 1056 .
i
,
I'Jl .
( , ,
", .
I

, .

'1'

II (! ,),
. .
,! XIV .

l' . , 1'
, -,

. XIV-XV .
II ,.
lI ,
II, .
II . ,
. I
- , :!

II

33

('l' :

.),

1185

~,

3.
ll0
.
, XIV .,

, ,
.
-


.

(1672-1725)
(1711-1765), . .
! ., Jl~
XIX . ~,

(1799-1837).

, . <?
II! .,

'

- I.,

I:I

. l\,
I:I. I:I

.
,

I .

l~'

XIX

XVIH

.,


(1753-1829), -

3 ; ; ;
. m (Cvetje iz domablh
in tujih Iogo" , zv. 19, V Celovcu. 1866). nO -,
.

34
j

j
~

"

Il

1579-1593 .

t 3&

I . ( )
r .
,
(1798-1855)
/ (1530-1584). XVI-XVII . 011 ,
('i ,
I~J( , XIX .
II (. . 37)
11 XIX .
1\ .

II .
VIII 13. -
/l . .

II/lJI

lIJ1 .

()lI

Il:I By~ (1787-1864)'l . (1780-1844).


II 1850 .
IIII ( ) 4.

\1

, ,
11 . , ,_
('lIl .
II (. , 1762113)
11
(1815-1856)
'l'IIJIbl (1821-1903) .

(' - -
'IIIJI ,

11 , - , ,

(' I(
(\ 1\ ,

(',.II

IiYI\ -


, , , -

4 Narodne novine, Zagreb, 1850, 28/111, . 76.


Juridisch-politische Terminologie. Deutsch-kroat., serb. und
Hl()v. Separat-Ausgabe, Wien, 1853. , . V-VIII.

11

, 1<&1< , - 1!. '()$


l\.
,-
I< l\-l\

(t927) IX . i

- .
l\ ,

, -

() .
-,
, -

~ .

,
, ,
, (
~ ). ,
,
,
.

_ -

OHU
.
.

(t1415).

, - ), .
u
. R: ~
,.

3,

r
, . 8

,
(, ,
). ) J>
, (
JIR
JlOCb ).

, .

'

~ ,

J[
;
-'

I
.

Jf.

, . .
,

OCHOBH~

(i}{, R, ,
, JI, m );
3 ,
I\

')

}{

;
-

- ; : ,

() ;
- , (
. ) ;

37

--

(.

-., -
-

. (. )
. , & (. ),
(. I\paHo~) (
. , . 32);

rn

(. ), -,

; -,

-"

n, (. ) ;
- (. ,
. Bautzen) , -
(. , . Cottbus) .
(Btota, . Spreewald)

,
-

,
. .

, , -

I\

(768-814)

, .
,

-=

() ,

: ,
I< s- >,

db-nb

>

s,

dbn - d
-
IX . ,.

.
.

- .

IX

.,

"

rt

.
)

; ,

-,
,

II,
5
IlII ( s t m 6).
IIO

II

k- g

. (
(\ n t u ), , .n

(\[<,

Ii: () 7: .-. *dekIp.,

. ds~t (l, . desimtis, .-. dacta,


I'. 8,' . decem = dekem; .-. *gn5-, . znati,

. zin6ti, .-. jiH.i-, . "(t"(\/ro, . gs.


:
(

11 () ; k u gU 'i''n
: .'-. *kuo-, . kt, . kas, .-lI.
", '.
qui, quod, . 'lto&S\/ ; .-.
g I1 0-, . gov~do, . guovs >, .-. gau~,
110 . ~oo~, ~o6~, . 5, ovis. ,

S ,
1)

centum.
satem .

, IIII

()
, JI3II
k - g

6
7

, llII
(. ). .
G r g. i V,- Kuhn's Zeitschrift

v.

gleicheooe Sprachforschung, 1937, LXIV. 104.

R s - h (
),
i - u - r - k : .-. *pis-, . hti,
. 'It'tlaaw, . pinso, pistum; .-. *vetus-, . vth
, ,

vi3tusas,

vetus;

.-.

*-, . , . ausis, . usi (. .), . auris


*ausis; .- *vrsu-, . vrh, . virsus, .-. var~-,
. verr1ica ( -t.r- -rs-) >; .-. .
*ks-, . ; 2 . . . reste; .-. tisties
>, . tchan" . tst s .
. ,

1 ,
,

- :;

XVH

.).

bh; dh

. .

,
, : .-. *bhrater-,

~ t , . tis , .-.
.. rppcX.'t1jp, . frater; .-. *dhumo-, . dm,
. dui (~H. .), .-. dhuma-, . ~Uf16<;"
. fumus. ,
- ,

tar-,

q :rp. -:., r -}
.
il - in,
~ 'JI ir - ,

ul,

, -;
,; im - in
~,- ir - , - ]

r -},

, Ka~

(. .
~ ): . atmintis,
. m~t,
. vi!sus, . vrh 8 . turgus, . trg;
. vilkas,. . v}k > . tUlkas <<n-'
>, . tlk (.
.

1, . 5).
- (
~~ . . 1,
8

8 TeHK01I.

40

060-

11.

2)

. .

..

. .

Ci)

1.

. .

3 CJlOrOB

. . . .. ,
. . . .., py~
'' .. ., . .
... .. ., . . . .
'l ".. . , . ..
. ., .. .
. .
. .
...

..

..; .

. .

..... .
. .. . ir - ur,
ul. . . . - r - ]

n. ..

.. .., .

1,

..

...

..,

.,

..

, .. .

~.

1. . .
. : . mirtis, . smrt; . ho.Stis, . go.stb; .-. tad, . istud, . to. . .
IJ . ., o.t, bez, vz, iz, raz

..

.:

.-. (. 1, 28) QB QH.... QI\.... (. ..


-.--.-l.
2. n . . .
( . .
.. . .. . ( .) .

..., . .-:

.. , ..
. . ., . .
Jl (.). .
. .. . ()

41

/
. ,
,
. . *lez-ti > lesti, . . JezQ; . *vzstti>

vstti; .-.

*aICsi-, . axis, . !'l, .-. ak1?a-,


vapsa, .. vespa, . Wespe, . osa; .
*gQd-sli > gQsli, . gQdQ ; *ot-hoditi > .-.
, . sapnas, .-. svapna-, . U'lt'lO\:, . s;
. sti
*u-s-Q-ti > .-. 'k, .,
m; . *tsk-> ts ; . soteska,
g gnezdo, gnesti, gniti . .; . *vedm > vm
; . vedeti; .-. *s-, . supti (<,
. suti (< *sti, . . SQ, . osuti,
ospem; . sypati, . sipati .
. s; .


~ .

.
dl- tl dn - (tn), (b)dm.


sebdmo-, . ~30fJ-~ ,
. sdm sdm (< ,
- . .., . ciJIt ..u.
- ,

. .

Stem,

pt,
septem - septimus, .-. septmas
- dJ - tl dn - (tn) -

. -
( tl- dl kl - gl)
.
:

l,

radlo,

, - 4; ., . padli, pletli - .
.-., eT.-. pali, pleli; . modliti,

modli6 -

. .-., .-.

; . ,
: modliti se, vsedli; R. vadnouti,

wi~d6,

.-.

R\,

1tm,

. veniti (. vedniti). ,

'

,
, . , .
m, . dvigniti . .

ZB 9,

, , I>R

R
stB> : *iz-sd, .-. ~""; *iz-sbto,
.-. ., . . ; *vz-sdt, .
R. weszczdto, . R. wzeszlo; *roz-siti, .
.

rosciti,

rozBiti.

. R.

, R
,
sr - zr (.-. *s-, . psuf1a, .
struga, struja, stv, .-. G......>dQGd ;\\, . XIV,

.66 . .) R R
(*> .-. 'k.... ,
*ob-viti > .-. Q) ., , R,

R R
tt> tst > st: *met-ti, . mesti, .
mesti, . . metQ mety;*ved-ti, . vesti, .

vesti, . . vedQ (<;


IaCT6 (< , 3 . . .
3.

*d-t, . este, .-.


Iai\\T .... ( . .

. ' ( ~

~)

: . cpepOL'ts, .
. -OL, . viJkai, . vblci, n). . .
. . MXq>, . . . . . vblce (
oi),
. oTX<J> , OtXOL ; . . . . .
[)8p~, . .-. . . . vydre (
ai); .

rete;

'toi<;, .

*toimi;

<

. .
. pojQ -

. .
peti; .

toiQ,
avullculus,

<

. . temb
.-. awis,

i (. ). 3
8

(. ).

. ujb j . . avia >j . kupovatikupujQ, pl'bvati - pl'ujc;> ( ' --), stavl'Q


*sta-viQ , . 2 . . .
stavite, . staviti . .; . . . . . sllnaus,
. sunaus, . si >j . stv - struga, struja.
1 ' ii - (
bi, . . ei> ii > bi,
- ! > 1, - > ov,
- > iu(u): .-. *treies, .-. trayas,
. "CPBT~, . treji' , . trbjej . P130~,
. vidj . . . . . anstais >, . kosti.
( -i
-eis)j . veju , . vbjQ - vitij . 'lt
'ltsF, . ptovQ - ptutij . 'ltUt.J.'l, . *pl'utia
j .-.
*]dh-, .-.-. liut, . Leute,
. liaudis (, , . l'udbie *ludhiSj

<

<

. . Iu, . sv.

4.

CiJ - Q.
1J.-Ip.
-

CiJ - .-.

(-. in - im)
: . pefiktas, . 'ltsf1'1t'to~, . CiJt
(j . 'I'tstX ~>, . jCiJtro j
.

sem~,

. . . .

. atmilltis, . pam~tb,
. . . . . 3st~tX'I, .-. 1.\
*kS1J.t. Q -

Semellej
; 3

CPSPO'lCH (

-0'1<:7\

-O'l'tt), .

ferunt, .-. bhara,llti,


angustus, . Qzkj

.-. .... j .
- . Qtk >, : *
, >j . . . . . . . ii3ptX'I, .
lutram, . udr!\, rafik!\, .-. rankan, . vydrQ,
rQkQ.

(. )
,,
: *ze-mia> zeml'a,
lo-miQ> toml'Q .
i -- u ,

-1-

--

.-.

- ~ins, -uns - - .-.


-l, -1J.S, -R -im, -ins, -

-im,

: . . .-. agnim, .
'ltOAt'l, . ognb; .-. sl1num, .

44

ugni,
sunq,

. .
. .

1t~XUY, . sn; f(P.-,tI;.

mataram,

p,1j"Cspa, : miit-

1', .
m6teri, . materb; . . . gastins,
. .,. 1t6t~, . gosti; . sununs, . . .
utuy~, . syny; . p.1j'tBpa~, . m6teris, . materi.
-6 '
lI.J> : . . . u, .-. vtkam, '.
vilk, . vl;; . ,. . u~ ( -ou~ -o,,~),

Vblky; --: _. . 'ttp.a.y~,


r!?ky; . . ., . akmii, . kamy
-ont- . . . . -on(t)s:
. vedi\s, .-. ...... vesti (
.

-: .-.

5.

ir -

i l - l

veda).
r r -1

tis,

mors, mortis,

smrt,

mir-

tuus, .

mrtv, -!? ; ._guklrs,


. *grdt , . . grkl'iin; . vilkas, .
vl ); . vilnis, . vblna ),
.-. .... 4 \ (. XIV, 24, 80. .
I~OPdBh. Bt tt MOpt K.... AdIlA \ RA .... HdMHBt
npOTHKh.H.... KtTp ....); . tUlkas (), .
tlk (. . 40).
6. - 01
r (
ort-, olt-) ()
.,
,
: . arklas, -k1
-tl-, . apo'tpoy, . iitu, . radto ,
, .-. pdAO, . .lo, . ,,, .

J:l. , orati; . alkti


, . tkm , .-. dKOM.... ,
.
Hikom, . ,,n," . lakomy; .
tk; *lj j *l ( orati), . (
, .-. l', . l, . l, .,
., .-. .-. 6Jt; *dt-, .
.-. ardh-, . &.t , , .
riist (. .), ..riist (. .), .-. pdCT.... , .-.

radlo,

45

.-. (., 1\., .) rost; *61k-, .


lk6, .-. alunis, . lakt, . lkat, .-.

rast,

AdK~Th., .-. laket, R.


. 6n.

10ket, . tokie6,
olt
lat lt:


4A~K4TH, G~.4~4'
, tk-,

4A~HHH (.
lani, . tani, . n)
4A~HH (. 10, . todzia, .-. ,
. .
,

6n).
, tk,
( )
.olt. , ,
4A~HH,
61t.
7. - 01
- l (
tort - tolt tert - t~lt).


- trat -

- J

.
tret - tlet

ttat

trot - ttot trettlet . n ,


- torot - totot
teret - totot

t (
, ):
. garda, .-. p4~, . . grd, . hrad,
. gr6d, . 6; . kat *kals-, .-.
KA4C~, . . kls, . klas, . ktos,
. n6; .-.-. berg, .-. 1:~, . br~g,
. br~g, brijeg, . , .-. , .
brzeg, .. ; . miluks, .-. MA1:KQ, .
ml$ko, . mleko, mlijeko, . mleko, . mleko,
. .n6; .
(t 814) . kralj, . . kral' - . kral', .

kral,
46

kr61,

n6,

. (

IX

' .-. 4 (, . . Geld, . ii,


. koH~no, m. Cliinek, , . czton, 6,
. , .. . . . ).

Il

, , n, , h, eicb, i
11 gostb, vt; toret - totet;
.-. ze btota, we btocie , ,
[{ we dnie, we 'snie v dbne,. v s (. ),
.-. w swili'ta , w strumieniu
tetot . .;

.-.
.Il, , ,
I-\

prog, trok, krotki (,


tSoji, ksaj , ,

r;

(t 927),
d .... IE mold> .... , . .-.
.!'- R
Talken . *ttk; , m

tort

.lI

tart,

( ,

). TOM~

- ~.

gore,

, (. 44):
vol'a, postel'a, orQ, stVfQ mol'Q. mel',? ,

8.
n IX


. ~ ,

: 4 .... '66 apxtepe:u<;, 4 .... 4.... ~cip~ocpo<;,


dp .... K 4' Ma.pxou, OA .... T4p~ altare,
.... d .... .... ljJ!,-<;,
flk64 'Avapeoc<;, 4.6 .... .il:~ '&d1A1iS6 :utv,
6 .... .... ~!'-:v't<;, 4.'6 Za.xxoci:o<;, ' .... 4 ...

47

., rJI. rJI

(~JIrJI)

~
)
,

r : , .-. - (.

t, . ; . dU, . dv); , 0
:, ,
J,I -k.
,
, ,
ai-oi (.
s, . s~; . .t 6<;; , . laevus, . lv; .

8., .

vede

);

i,

1
ei

- ., (. trIginta, . tri des~te; . X,e'l(J.a.,


. zima; . U'ltt, . vli;; . !J.i}'t1jp, . ti);
, . . i,
,

10 , .-. ....1'
~ . ~

11 -1i, -, -ns, -ons (. sekl1-

-oi,

ris,

sekyra;

. s, . s; .

. .

:
.

45);

tn,

ty;

, , ,


. ; . sunau - . ,

auris,

. ., - -u, . synu; . a.'ltSUW, a.'ltOUW.


. cuti, cuj9 (< *kiu-; ) , 0 ~-9, ) ,

10

Circa i et
simul habenda est drntij sunt enim duae vocales circa
Bohemos. .. Qui ergo vult bene loqui bohemice... discat
formale ponenao principium linguae su inferioribus dentibus, t
in medio elevando linguam per modum circuli,.
t s i m i 1 i m d formabit 1 ( . f), et poterit
dicere lyko, mlyn, tyn, h> Slavische Bibliothek, 1858, ,
179-180). 6
. i.
i (. ).

48

'.

45

11

.).

l\

I'JI8CHble.

h Jt.

I'JI8 , ' :-. - ,....,... (. aiis,


('JI. oSb ; . oculus, CJI,oko ; .-. sthitas
((",, . a'ta't6~, ; status, .stoj,? ),
11 I' , .-.
(. decemj

des~tb; . veho, . ,?, . . vozim). KpaT~


i - , J.I

('.,11,

lille

~':II{ ' m

(iOJIee

11 11 , - JJ JJ"

IlblM

1-1)

:\I:

(sit, kup),

, pe~
JJ

lI, -m . u ;.
)\I JJJJ. ' JJ

:1

JJ ,

II('JJ . : JJ
II

'

(<nJI

111' (


i - ), m
IIl (si'm, , kes, ), ,
li, .
('"

('.II0 , 6
110

gbsav6j munu st}{l,

g6rb~ 6 g6rd(-t) : .

('J1

.IIRIf\l ' - (
11 )

~
{( (

, J -, . .
,
i\lI

q,

).

lI

i - u -Ip, -IJ. (. 44):' ) .~. vidhava,


vidua, . vbdova; . hostis, . gostb; .-.
<Iinam, . nundinae (:'1 ), . 'dbnb ;
. matrem, . tJ.7j't'spa, . materb,
1\ -Ip
-im; .-. snu~a, . "6~, . nurus , *SIlUsus, . sh ; .-. madhu, . tJ.s{tu, .
lIId; .-. sup-, . U1tVO~, . s; ) l'v:
pl'uj,? <<, -'- --; bbrati: ber,?; ,?; *merti
11 smr't; ,?: pam~tb, ~ J -IJ.-; z>
(: z~ti, ~ --; rbci: rek,? ; ,Sdt.Jl.

>

49

sl:: *hed-, . hoditi; : ; gti: zenf? ;


dmf?, . . nadmem : df?ti *domti; kr ('.
. . kre, . kierz, . . krza; .-.
. l'i-l'i): l'iopeUb . .
), . . i,
6 - , 60Jlee (1, -" ) I\ -;
- i,

ker,

, ,
() ' -


(".I *d-j
-<<, !f. *iZ.1-j , . 11.
-. . ( kj (,
. . i KpdH <>,
"
jbgo, . j\Igum, jbmf?, ..,
);lblX.

H~~ I1 ~, . . . . j, K'h.Hb. vj,


(, , d6, ... . . . *-jt:), - '

I\

;1

- i, , , . 1, -
(. ). ,
~ ,

- . .

III.
I. (R)

JI

'

0- .

.
11. 11
- : . polegnjen-potisnjen, . uzlazni (') - silazni (~)

.'I

spori ( , ) - bl'zi (")


pfizvuk stoupavy - klesavy
uta

. , .
intonace zi - tazena, .

nlu,' . rude - douce, . ge


' -,
, -

stossen - gesch1eift.
.

50

' -,

",

IlII't . t0, ' ,'


,

'l'fO

.. '

11

II' 8
Jl , ":
11

r; .

'1

', 1, . .

Il ~o
().

',
,

11

11

'

i( ,
(' ,

- ,

, ,
IIe ; '

'

'I
Il,
(~lIoeo


lI
Illl,
II - .

IlblX

II

" (. ).
. . II (
(': ). ~
('J , ..::
, , .
;~. ,

4*

51

RJ1 :
,.,~

, ~

...

f\ -

J1 J1 J1 Ii'I'u

i:r ,

v-

"

v -

,

( , ' 1'.
) 12: . t, . ti (. ti, . ti, m.
ti); . gs, . znati (. znati, . zti,

I. z; . vus, . v~ra (:>. v~ra, . vera,


vjera, . vira); . 01u, . ~k (. c~, .
. , , cijel, . celo); .-. griva >, .
grfva (. griva, . griva, . hiva); . 180<;, .
vid (., . vid, . vid); . sietas i,
. sHo (. sito, . sito, . sito, . . s~jati,
. , . sijati, . siti); . s, . S
(.niS, . is); . . Mxov<; (. . . .),
. Vblky ~ (I;>YCCK.

6); .-. rauti, - --, . ruti (:


: taurus, . tii (. tiir); . jOf!-<;,

l'juti);

. z~ (. z6b, . ziib, . zub); . anas,


. . anatis, .-.-. anut *an8t, -!!. Qty (Ka!iK.
utva, . i1tva); .-. vfkas, . vilkas, . v1
(. v6k, . _viik, . vlk); .-. dirgMs,
. ilgas, . dlg (. di1g, . dlouhy, .
dl'hy JI 1); . garps, . *g6rd-. (., .

12 ~Q10
( ), ,
, - ('), '
.
,
(
) :Q.a .

.
' ,
'

(. '.

46).

.
~.

52

,'I.

grad, . hrad, . ); . .6<; <<,


.- *k6rva *koreva (. krava, . krava, .
krava); : ve(j'O<; , , , , , ()
(. , . ); . 36tJ-, . dm (. dm,

. dm, .

(.

. doma) . .
45) rMo
rolb, rolbja l-.

*6rdlo, *oretro-

,t -
,
,- .
) -
) 13,
J{


, )

, ) "
;
.(
13 -
): ) . xe1tJ-. (. .), . ziema, . zima
(. 8., ., . zima), . . . . zimQ,
(. zimo, . zimu, . 8); .-. vidhava,

vidua, . vbdova (. ); .

ve(j'7I (. .

. . . .), -71 -., . nebesa (.


,, . nebesa), . . (. , .
, . ,), . ve(j'OI;, .-. ihs J}>;
.-. vaCf- (<, . vesela (. .) (PYCCI{. e~
.) , vs} (. .) (. vs~, . veseo, .
); . (j'epw, .-. bharami, . berQ (. ,
. b~em); ) .-. dhllmas, . ~utJ-6<;, . dumai

13 F. de S u s s u r ( ), Accentuation
lituanienne, Anzeiger fiir indogermanische Sprach:' und Altertumskld, VI, Strassburg, 1896, . 157-166, Beittt zu den
Indogermanischen Frshug>. . . ,

. . V 3 1I
:r- , , 1897, . 6~.
( 1895 .
8 .. AKa~
, . LXIV, 1897). . i r t, den Akzent der i ..

und u-Deklination im Indogermanischen, Anzeiger, 111, 1894,


164. . d r s n, Die Nasalpraesentia und der slavische
Akzent, Z}itsrift fiir vergle.ichende Sprachforschung; XXXVIn,
1905, . 307.
. .

Ji3

(. ~.), . dm (. dim, . dim, . . dima,


.. , ,, . ); .-. nlti~ , .
( ), . (. llit, . ilit,
,. . niti >, , n, . . . .

\nttis

1f,umea);

. 8a~p 8(XLF~p, .

dieveris,

. d~v

(IJXp.

djev~r, .PYCIJ!,{. dteepb);


ilgas, . d!g (. dug, .

.-. dirghas, ,
dlouhy, . .,IJU);

.-. is, . jn (.

pijan, . pjan, PYCIJK,


pamet, . pam~t,

nn); .

. m~t (.

mintis,

.. ).

) 0 )
: 11 , ' )
( , 14)
, ) JI

( , Q ~ , 15),
Jl

"

). ,
~, ) . . ~Cp.:
) .-. griva, . griva (. griva, IJXp. griva,
,Ii. hiva, . ); .-. udra-, . 1idra,
,. vydra (. vidra, . vidra, . ); .
xpaP~ (. .), . karve, . *k6rva (. 6,
. krava, . krava, . krava); . ~ci(!-,-~,
" halms, . *s6tma (. 6, . ], .
111, . 1); . anat-, .-II,-. anut *anet-;,

9ty

(.

utva,

utva);.

-n,

. B~~ (. ~e, '. ,, sjeme, . si,

. 'ii,); .-. bhfiti~, . buti, . -


-ei (. biti, . biti, , , PYOIJK, .),
nesti (. n, . ns; . 't~xO), .
'-i;.) , . tabesoo, . tajati (. tajati, . tajati,

' .. i r t,' Akzentstudien, Indogermanische Forschungen'-,

1899,

43.

Pedei1"sen,

. ., .

385.
'
Die sJ1900. (<<

.
15 . . . . Resetar'a
'loatischeetonung siidwestHcher Mundarten, Wien,


;., VI, . 1, 1903, . 347 ,). . Torbiornsson
{, ),

Die litauische Akzentver-schiebung und der litauische Verbalakzent,


Heidelberg, 1923, 8Iavica, 9.
' ,:. .

<54

I',. ), l'.vti (,. ); I).-. sthii-,


['. i:01:1jfJ.L, ,. staviti (. staviti, . staviti, ,.
rmtiumb) , , s (. n, . prositi); .
~- 1:~3~ ,IR, . dd (. ded,
Iidd, . d~d, ,djeq, pr8.ded, pr8.djed, .
113 n"-), . prababa,(~xp. , prababa, . n66,~, nunn ); ) I. skavards >,
. . . e~ . . . *skovord9 (. n),
110 &{. . *skovorda (. c~oopoa, R. skowroda),
[\ . blirzda" barzda, . *b6rd9 (. d,
. bradu, . ), *borda (., . brada,
!'. ) . CJ1,, , . ,(\-,
!,otu), ljepotu, lepota, ljepota (. . l~p, .. );

JI. pr~, .-J. prei . *pripovestb (. . pri~

povijest ); .-. . , .
bl.g .-. 'hh. (. blagovMt, blagovijest); . povestb (. pov~st, . n n
atcmb); . . nnQ, , n
(~xp.

(. . . .), noxopon~., (. . . .), n,


. , ~ (. . . .)
n, n n, nn, n ,. . ,' Od
~o, , , . gQro goro,' vQdo

oplete (). oplesti (.) . .


dukte , . 11. dilkteri . .

. R .
)

~ R ,
'iii' R. . .
, . dv, . dr~vo, drijevo; . ;
. j~zero jez~ro, . jezero; . n, . s,
. proso; . ~, . k, . oko; . n,
. ll, . ; . , . slov6, .

slovo;

. ~n, .

s~lo,

seIo';

9kno,

okno;
.

b~dro, .

bedro; . , . dl~to, . dteto, ' jeto

If . .

. n, . s . s~nQ;
. XOL\la., 1:0\; !, , , R
p~CCH. nt, . g:d~zdo, . gzd, gnij@zdQ
R .-. *gnoi-zdo.

sijeno,

.-.

't!.

-0-

JI : ) ) R (.
I'. 1:0!JoQ\; , , 1:0110' . .;

. ,,~' I: : ~" ,~~1'op~ ,H~, ~~:


p'~

; .: ) . , ., .

~J

gradj
,. , . . . . , ., . gd; .,
1t, '. . . . 61tu, . v6~k, . vfik; . '
, . . . . ,, . z6b, . ziib, ) pycc~,.

, . . , . , . . }, . (),',
. . , . ; . , . . ; ,
. dvor, . . dvc}ra, . dv6r dvOr,. . .
dv6ra, . dvorB; . 1t, . . 1'.:, . kOJ,
. . kc}la, . kOlac;. . ." . . , .
. stOl, . , stc}la, . st6 stoo, . . stOJa. '

. ,, . . , ,, . sn~g, -!

. .sn~g, snijeg . f', . .


, . 'gr~h, . (gr~h, grijeh), . greha, grijeha
r' .-. ghroi-so-, g-. -,

h. "

, '. greJ;!, . . }l, . , . '. 6rla; ~


. , . . , . vrabec, . vra; . 1t,, . . 1t,, CJI0B. kc}nec, . ko; . 1toJttap, . . 1toJttapa, . komar, .
komar, . . komara; . n, . . ,
. g'osak; . 1t', . . na.tt, . kolat,
. kOlM, . . kolaca; .
hudit, . . hudica - . -ikjo-
mladit, . . mladica, i
lt *-itjo- ,

no;:t


, ,
,
01:n
, ,
, , ~

; q
,

)' :

Jro l
n. 11. :
<: ll 111. ll ..

1.

'R.

. '.

' ' ',,:


- iiG '!(mr' '' 't '~

", : . 6.,, . glav6,; . glavu,


. galva. (. . . galva, . ,,, .,
. glava) ~ G8.
I'

s:9, d (., . sln, dar, . " , . .
.' . -, ,) , .-. SllnU~, . Sll-'
nus, _. . , . 8 '
' --'
(., . m~d, , sad, Mn, stan), . Z1V (.,
. ilv, . , . . ), . gtvas"
.-. jivas
. . . 'l'aI,,
: . n

Q
1{

".

('

-
.
, ,
~ aOOTBeT~

16)

. . .

-, .

-,

. -

: . . . .

-~, . &, .

6, . d, . bradu . . . . . .
. -of, . -, . -1, . &eot, . vilkar,
. vfici, . vj~, . . . . . -,
. - (. OLxOt, 'Io&p.oY, . 1) .' . . ..
. . -6y~, -a.y~, -ty~; -~, . -:9, -1, . 'tt..

p.OC",~, . 6, . vod/:!, . vod~ ( .


i'. .), . , . ljudl, .
ljfidi . . - ,

, . -1jp, -, . -1:, -:9 .,.

. &uiOC'tjP (. 1t(1j, p.1j'tjp, .

mati),

dukte 1

. , . kCl . . (. tXj8ooy), . akm~;


.

kamy

-:9;

. . n6.,. .-. n.,.(

.-. 4.... ' . . . (j '!


6 - , , ,
.

16

. , ~

f.

. 20.

. X4VIII, 1~02;
k, Die baltischen und slavischen Ak.z~t.,

N. -. Wi j

und Intoha"ioDssysteme, Amsterdam. 1923,

52.

$1'

f(JI.

, , : vlP'na,
v6r : v6rna (pyoc~. 6:,: 61, ~', .

. vrana, . vrana, . vran.: vrana),


:

" ;

vr!n:

-.

OOI.z:.;

'f ,

J:!: , (), CTa~

(HO~

,),
, " 06
~TOM 01! , .

'l.! Ib :

ll

('),
- (\:.1 Q), l:
ra - (::::::) (~),
, q'
IJ,

t} : _ ~3op.o<;,

~~H'

,,

sedm'l,' , ,s"dm,
sedmy, . si6dmy, . ce.u~

. .s~,llmi, .

. .. , . . (.; c~~.), Q . s~dem Qsem, , .


csn, 6~., , -d()s~ti.

HOToPQe

l,

.- ~

1I 6., , . BY~

. :,

nrp,,

_9;

~p. Q-., . P~.~, ~.Mt . .


I;I; sdm'--:- se!imb - sm *sqdm
(.. U&, ,. 42). ,
:ttI! O'J'J(prblx', Q9 (- 17)...

~,.1:,' i . . ., '
J! ~ J3 " :
-J'. 1~ N. '~8'D:
i
II-'
oo!IT{ .me:Il , , Slavia, XIV, 1937;'
. 646 . ,._ r (), , Zur.. sekundal'en steigenden

W ,tk,

Intonation im Slavisollen, vornehmlioh in urspriinglioh kurzen


Silben, Arohiv fiir slavisohe Philologie, XXXVI, 1916, ;-32+,
111: : " , Lehr-Splawiilski, praslowiallskiej =~i.~,~~~~\\\ ,1918: . R~oZ~ikJ slawistyczny, IX. 1930,
.:

iJ

.~~l)

'.~,

....

(~, ~

...

J-_

t 1t 'ta., OX'tW,

1tSV'tS, . ~ ~
lI,
-

lI
(' .

II

-ja-, , ,
'l'lI -je-, ,
i\ .(
1'.II ): *kz-j ( ,koza) > koza, . kQza
I' , '
('. koza

bi)g, . . boga, bog, boga;


k9za,

11

boga, koza, . /'i, , . (.


- ~ ~
11 , 00, ;
11

('

II.

vbl'a,

) ~

kwza 18,

kuze,

*yOl-j> vOl'a, . v!, . v91ja, .


.
, . () vWl'a,. . vule,

k6za;

IIO. ,w61a;

*st6rg-ja> *storza,

stniza,

,' I$.:
. straze, . str6za, .-. -,
. , (. .), . straz, . .

sl,L'aza
sl,l'aza,

sl.i'aZ'i (. .); *t~g-ja > t~za, ., . teza, m.' tl3za,


'. tiZe" .. cia,za, .-. , -

1I!lmb . . , 1JTO:
11
11

kralj

*korl- j,

kraIj,

. /'i,6.,'

, I\Xi

I'()[ RI\ , .r,l


(', (. . brat, krava, . brat).

11 .

lIIodia,
,,

.
.

f1SCl1j, .-. madhya, . *medja, .


m~ja, . m1; '" , ., .

. , . z~mlja. . zeml'a . .,
,
lI() .,

,1 usa,
l'aI{

() , ,, .,

"

, ElI!IOj'
0,~ PM~ '.t.
,11 . - ~1'.:
IIII

J'aH

,:<~:
'J.)

18 .

, " CR, - EJrOp:ii'eB~

I~I\OO : ,
lIiJblRa JI 0!I ,~

' Ji~

h.II.,

PYCCKorq

~;VJIJ.cj~t3~.I<TP~ 1:Z3~~~<h
j}~

Irr ' '


f!
: ', .6 - .6
. .6, . ., . mHid - mladi, .

mlad - mladI , ,
starI, . star - stary,

. star - stari, . star. - t. ~'

-'

, ~

: - 6, ., . drag - 6
. ; 1' 6n (.), ., . slan ~
. 6n; 6n, . gladen - 6n; nS!-m,
., . - , . p~ti, 6 . .;
sv8tI . svetI
svetI sveti; . . ceze, Cl{.
cudzy, . 1l6, . tUjI. . skoupy . ,
, . sk
(. . n6).
.

,
: . s, . . s-Qsi, . s,
- bosl, . - 6 - 6; . v, novo-'
\7, . n6 - n6, . () noovaj, . n
(. nov - vi, gol! - gli; . ); . ves&l!
ves~li, . ves~l- vesetI, . - .

~,
, : . . . 6 - ,

--= .

belo - belI, . b~ - b~H, . il, ..


b'aty; . - , . golo - gOlI, 'l
gol! - gli, t<aK star - stari.
\
.
.

jb - ja - je,
- ; ,
:8
R givas (.-. jIvas)-,
gIvas-is; I{ BCTpe~
. tiv&p(JJ1t6~ 'tt~, . mllsaque

. ~ ,, ~~Jt'

o.t u :.

80

I, )3: tt't, lm 1~l1, ,

. . . ,

., ,

n, . . 6, or;;1f6 , . s~la,
\ll, s~lq, 9kno. l{
'~ l ~
i~ ..
il\eH , , ~ (. . mati-

Illatice, kamen - kamenny, . sin - sinovi, !


sVet - sveti; . ),
'

l-

. . ;
Jl . . . . . . sHQ, . 11. . . i!H"

sHa,
1Il1sbka mlsb, 2 . . . . . gynesb g~ti
11 .

I\aX.

. , 9
PYCCKi

J6, . zdrav - . 6, . zdravi. ;


, , J ~-

~.

. ,


1I0

1-<
l' , KOTOpJX ,,

u~ :.
I ,
, ~
I~,

IIOBblX

.
. 6
, ,,"6 ,,;,6l'
. ,;,6 - . . ,;,6,
iJ - . . , . dr~vje dv, cv~tje

cv~.t ( klasje klasje : . ), ,


llst . ., '
II , , , PYC~K. 6, .. ml~zivo
ml~z, . . m]ez'i . .
6.

listje

. 6, n6,;"
11

.' . . .

/~

6n, .

ograd, P9tok,' otrok'

, . las His, . vlas vlas, . nQg~ ~.

1l6ga

. .

n&q()

Itf

l{ItIt -1,.

1'0

{!

(. ), n -
'

' -0-: . gr~h, . 11.,


gr~ha, . (gr~h, grijeh), . greh, grih, . . greha,:
grljeha, griha, . , . . ; . ,
. . bQba, . (), . . , . ,
. . .
. .6u - .
, ., IC
i, . mlatis, mlatiti,
. mlatIs, mlatlt, . mlatis, . mt6cisz
. ,6u, 1WCumb, . ?sls, nositi, . nosl8,
nosit , ,
, . , t, .
, . , , -.

1I , ,
. , .

*st6rza

*storgj~, '

volje

(. .

zol~ .)

. - .
. . . . . r{)kQ.
. 6 , :. Vfacati vratiti
. ,

-- -je -n9-ti (. t9nes,


tonlti, . tones, tonilt, . 6,, J, .
t.S . *topnesb; . pot~gnes, potegniti,
. dosegnes, dosegnilt, . n,, nJ
. .), -a-ti . (. v~zes, vz, . veze8,
vzt, . , , . vazes, .
wia.:iesz; . k91jes, . kOJ'es, . n6, .
k.lS . .) . :. . ., .IIt~
, . m9res, . muzes
q ,
-- (, ; ,,

n~ses ~eses),

, It3.,
zt
(
-)

62

. , .

zre

(. .-. girati).

(. .

58)

li

. R :: Q.
~ BC~
.

.. ,
0

. .


.
,
.

, . .
,

...

['

()

. . . (lif,
.

. . . .;

. ). . .
.

: . galva, . *golva,
. glava, . guba.
.-. jaz, .. ~
ja, . jaz, . ja, ., . , l, l, . kri
. .
. Q. , . . . .,.
.
. I5: guba,
bo.gii,
. . . . gub6 . .
. - ( - ) .'
, )
~ . ) .
. : ) . kravice,

krava, matice, mati, jahoda, . jagada; ) .


kopyta, . kopita, . kapita, . ; .
['ukami, . rukama, . (. rakiimi
. ro.ke). .
) .
.


) .

HeIio.TopblX
11) . : ) .
malina, . malina, . mli, . ; .
})radaty, . bradat, . bradat, . ;

',

ttlIt. sya ty, . , 1{. ;


,-tetiva, ., . tetiva, . ;
. vileteno, . v, .. n6; ) .
videti, . . vidjety, . .
zdvihno\Jti, . dzwigna,c, . dIgnuti, .
)

1'i{

. . ~

: . trava, .-. trawa, ., .


trava, . ; . mouka, . ma,ka, .
mUka. . . . muka, . m~ka,
. muka, . ."., I, ,

JI

, : . . Pr9rok, .
n6".; . pruchod, . prehod prehOd,

. . l\-1'

~ .
(. , .

IV.

lI lR

'

(velum),

II).

. .

(j ), KOTO~
i
> iu (. . 43).
,


. ,

, :

i,

:i'
.

1)

2)

1<,
JI

i. . i Ji :iJe":

(.-.

1 (.-. ~)

f,\
2 -

(.-. . ~)
(.-. 'Q)
(.-. ii)

i 2 (.-.i - oi)
(.-. 1,
(.-. 1)

i1

br

ei)

..

(- 8))

(8)

i1

j2

'

f,\

Lr.

,
n

J\ I ()

>

' .

.-. *-, .

vydra;

'l'

110


- ', ( -
).

n-

uz,

.-.

udra-,

t1dra,

. vz-: .-. ..,

G.I~.

. 0l' ,
II eii ,

1.

: i .-.
'j
~cp. ; ~16", . jugum,. . itgo; . ~ro"1j
~-", . -is) :

an

v (.-. ) n1
n r 1
t d s z
k g h (.-. . s > :
. . 39 .)

()::

3 ():
()l9:

R ~.

i,

, R

. -

i.

-,

. '
,
1: l


(. . 48
); 1

, ; !' "80

( i),
'. . . . sl - . . sli - sl'};
l (.;
9s) - posli - poSljem. ,
l'
li,
; ri>r ni>n: z-;---:
zreti - zara, rana - raniti - n. l' '

: .-. *(s)i-.'

<

. spuo, .

spiauju,

pl'ujC},

pl'bvati.

-'


1- ( 1) .
}' . -t"
(. - '
. 10 ~ goltniki,
: .

.'
'

k k hl
): . plvati, . plwac, .
zeme, . ziemia zeml'a *zem-ia); . .
'zi3me (. humus), . 8., 68., .-. 3.. .....

! -

zi s -~:
*pis-ie- > pise-, kazati . . *kaz-ie- > ka~e-, , 2 .
. . pisete, ka~ete; . .-. *kUoslio- > . ksl',
. kaselj, . kasal', . .tt, . kaszel,
. kasel (. kosulis, . ko~e "'kosle, .
ust .); .-. 3 . . . . ....l;~d,
.-. ez nego . .
. ti - di

sti . .

- n,

- 3

-
(ts - di,
. h -1)), -

',

,-~-q Js-g (

g), , *svet-ia- *med-ia: . sv~ca ( ;

sveca ts Js)-meja ( j g>IJ, . .


h, , ,
,
g) 20, . svijeca

<\ -

sveca - (. - Mel)a), . sveIsa mega (sveka - mega), .-. ild - d


st' - ', . - . st - id, .
. sveca-medza, . , . i (sviM). ( d~), . swieca - miedza
( - di), . sVlce - meze
( di) > ,
, . svieca - medza.
.-. ", . tilj, . tiic1, . tugi
*tiudio- *tdi- (. '6, . cudzy, .
ciZl, . cudzi, .-. . ",

<

", ..-. ', . )


.

20 R -
R . j
( ,
m ) RR . (. F . R m v ,

Kratka

z~odovina

sIovenskega jezika, 1,

76).
67

'l'k , ,

'.11_:

(. . nuit), , ,
, , :

kt - gt

. , noctis, . , . , :. no'k, :-,'

.
~~, . '1 ( nost), :.! ~
1, :. R. ; mogQ, :. *mogti, .
9Ci, . mbli, .-. ~" . .', R',
6, R. moci. *pokU-t : *pek-tr

., ,. t, (.'

. ; , , (., 56) . k6t;


. . . kuta, :. n, .R.' kout
*kamp-to-, . kampas l>, .

xap.1t~ , R.

kt

> ti

. loCika, . Iblika, R. locika, :


.-. *nigU_, . Vt1t'tpov, .-. H'.J~BH,
. u6'fJ, . nacve, . nQck~, : necky,
R.- niecki. s - z
di -
; sti,- zdi R::'

lactnca,
locyka

ti -


R,

sg -

~5 (~),

R, .mR

';

. R: . : st' - ~d' ';


. St.- ; , ~d~ ( RR ./
";I:

RRR

RR

-"

zj) 21 R ,RR ~>: pustiti, .


np. II. _. *pustien, . , cxp.~

>

piisten, .-., ~", (st'), ,. nu (st), :'


nu (88
), .; puszczony, :G. (p.~
. sg); *ezditi, *ezdiati, . *ezdia;
. j~za, . jezaMe, .-. IiId, .
(), . iu, . zajezdzac, . zajizdeti
(.-. ~d~). . sk - zg;'
, ) , 08..

<

,: , JL

Tpe~H ,
. ,
, -.

1.
n

,,

( 2

68

i2

ki - gi

k - g -'

F r. m v 8, Kratka zgodovina slovenskega jezika, 1.'


62, 65, 76, ,. \
.'
;

21
.

"

,
I

. ~ ~-.5 ,(d!, !,
. . .-. "II.'kII *vzd!eleti, . Zd'ar *z-d! , .
. zdzegt ( . .) -~: '!. .6, .6,
. <mjQ >). .*kiu*k-; pta~ati
. . plakie- > ptace-, 2 . . . ptacete, .
pla~ 'tki-; rekQ (j . .
reke- > e~e-, 2 . .' . re~et.e; . quid" . ~-ti

<

k-t; .-. kiI's~-, . r, . n,


. 'ltp6!J-~j , , .-. kUrm-, . krm,
~rmi(d)l, . ~op., ~op.U.n,o;, tgti

. . tg!- > t!-, 2 . . . t!t; tgi, .-.


"ll.4 . tg > t! ; . "(s!J-, . !~ti
*gemti, .' . !bmQ ; . vlvus (gU_), .

givas" : !iv; . girnos, . !, . n,


. gur;klis, . gr(d)t, . , . grlo,
grkl:an; suh, cy~eC~B. s~ *suhia; . mus, . y~
- '*myhb; '. )lOditi, . ~dt, ~t . .
. ~ , J'I :13
' . k -.g - . 2 - i 2
.-. ai -.oi - - 5 (dz)-s:
." . .". . . -iii (. x.OOp~, . terrae), .-.
'k, HOS'k.. (CH"II.C'k), . .. rilci, nozi ( .
nodze), snasi, . .. Ui, nozi, snasi; .. . . . . .
-oi ('!. 'Ia&!J-L, Otx.OL),: .- .. 'k, GOS'k,. rp'kc'k,
. . ,'pri. potoce, , praze, trebuse, .
v potoce,. stoze, v kozise; . . -01 (. &01,
01'11.01')" .-. , 80SH, rp'kcH, . . otr9ci, vj~,
.. ,vilci, rozi, dilsi ( -ovi); '!. . s:,
.-. ~'k , B"II.Bp~s'kTe .; .
1t0 Lv'1l , (. ), .-. *kuoinii, . kajna, .-. 'k4;
. gailus, .-. s'k ; *hoido-, .-. 'k"ll.,
. s~d; . sIjed, s~q, . 6, . szadawy r

. sedy, Sedivy. ( 2 - i 2 . . 43, 48, 5~ 65).'


I: II f!. ri .' ":
- k - g - h -:-: i - ~ :
{di) -~: *tk> otbcb, ct:-. OT~~, . ~

(-!I

otec)

1~ .,.

: . .*otbke > otb~e, .-. ~, .


, . 6m: :.-. ~",,' . 9i, .
6'u>.t, 3I . ojcz)tm, 'm. ; . }'!{Uni~s:-,
()9

.-. .... .S~ (k~dz), . nn (z); *lbg-, .-.


nOA~S4 (dz), . ne.J1, (z, . n68 z
), (.

lze

lze,
visas,
Vb8b,

. 1, 128 A~3'h), .-. ldza; .


. vh (. .-. . . . . )

. .

(8),

vse,

zawsze -

>

. (. ). ,

(,

) 22., , ,
' ,
(
- ) 22: . .-. .-. R~I'\, .

stbgy,

.-. CT~Sa. .

III .: . kaisar, .-.


'h4~~, . *kuning-, .-. .... .s~, .
*kirik6, .-. ~""I (cbrky), . cfkva.

. sk - zg
, sti - zdi (. 68):
*piskelb, .-. -l-, . is, (. plstati), .-.

4~, . nU.ttn

(st), . nut (~~), .


piszczel, . pist'al; *duzgio- (s
*duzdio-, *duskio-), . dei, deija, . . (
.) deidi, . dllid, .-. .... ~, . '
(ds), .
.

- (), . , .

, .
(. dest', .-. desc).

(deszcz), . .
dzdzu,
, ~d~,
zg zd
z~ (zd~),
22 . n u t s s n, Uber die sogenannte zweite Palatalisierung
in den slavischen Sprachen, Lund, 1926. . k 1 , Die
Palatalisierung von k, g, im Slavischen, Uppsala, 1935.
, Jrube dorsale Palatalisierung im Slaviscben, Uppsala,
1951. . h, jh () l

r n, j, J JJO
, 11, 1921, . 18. 06 , . .

,
6. 45 .

70

Jndogermanische Forschungen, IV, 1894,

(, ) (-
). ,

~d' -

~q

~g,

, , :
nnu anocmo.z 1307 . '.~, ~IE (.-. .d),
G~6 (. . . . I'-),
uunnnu [[ . '.~, IE
un nu 1144 . '.~, ~IE, H~'16H6T~
(.-. 66'. ), . , l . .

kv - gv
cv - 5V ( zv),

*kit-, .-. G'k'., . cv~t, . cvijet,


cvM, . (cv~at), . , . i
0 neim, . kwiat, . kvet,
:-. , . cvesti, . cvasti, . ,

kwlsc, . kvfsti *gizd, (. zvaigzd?i),

.- . .9G'k-d, . zv~zda, . zvijezda, zvezda, .


, . , . gwiazda, R. hvezda;
. .-. '.'. p.~ro<;, . . . '., . .
'.G6.

II III s,
h (),
: ., . . . . . . .

muse (. .

. . . . .-. rp'kc'k), . musi, . musze,


. m; .-. K~C6 (vbse), . vse, . sve, .
(), . (fso), . : zawsze >,
. vse, . . vseho; .-. 'k '., . s~d, .
sijed, s/d, . 6, . szadawy, . sedY.
,
,

h>

II III
s
. , ,

zg

II

sk-

, st - zd ( '.d, . . . .
'.'k, \-d >, . . . . \-'k),

'

( )

B~ - ~5: . vojsko, . n. . .
.-. vojs~e, . . vojste, !>. Polska,

71

.-. . . . .

1300

Polszcze;

.: 6' -; . . . . . . .-. 66.- ~

, .-. nebes~i, . .

nebesti, .-.
mizha (>, ., . . . .
.-. miebl'e. .-. . n- ,
, ~ - sJs sce 23.
poIszczy;

: t,
..6 >, I1 tRd,

Il

n - f: -1' ' ?R t;
3- s (se 2 - - si2, ), 3- , ~ - 5 f, s~ f5,
. st' - ' 1s - g (l i ). ~
:

t -

s-

?,

2. (
). i 6 -:5 - s

i,

.' 2 . . .
. . 176.

72

, 2 - i, - i, - 131 (~) ~
: .-. . . . . . . .... ' i:6.... (

vijm), 6 .... , h.6".... , . . _

. . .... poAi: (-, poAi:X.... (-oisu), .... rpi:ci:, rpi:ci:x .... ,


'" KpdH, Kpdllt .... (ji); . . . . .... d'h.1 (*);
.... ; . si1iti, ; . jugum, Ilro (* jbgo);
., . . . ., . . . . d .... , h. ( ); . kohe *kSii, d.... ; ei:Ai:TH, 64
*lgti. -, .-.
< (. . Geld) *ild
i: . . (. ., . , .
~; - . Manek
. .; . . 11).
-'

'

. ,
-
-,

<

-~,


-: . . . . . . .-. ., .-.

I\i:, . klucze, . kHce; ., ", . . .,


. . . . . . .-. H6Ai:AIfA, .-. H6Ai:I\i:,
. nedeIe, . ., . . . . niedziele.


-'on(t)s
-~,

>

, -'ont- ,
, 3 : . . .-. Ai:A4b'i\.T ....
( :
), Q: .-. Ai:A41fA,
. . i:b'i\.4 (*-iontia), . . igraje, delaj6c,
. .n, 8n, 8n1(.U, . dziatajl\c, .

(. .), deIajic (. ., . .) ( -ju-).


i

deIaje
,

1> -

. . 50.
3. ' , 11 .

.

73

~ - - 1, ,

. etp.t, . esmi, . nesmb,


*ne-esmb, jesmb, .-. ", . jesam, . je;
. ' \I'lX, . j~tra' <<; . , . vz~ti,

i:

VZQ

j~tj,

imQ

< jtmQ,

.-.

'k It'ATH, 'k , . verj~ti, veIjii.mem; . edo,


. di, . du, . ssti, eT.-. 'kM" ),
IaMh.., . . jasli
*edsli, .;-. 'hCAH (jasli) , . Ia,
.

<

jasli, . , . , .
jasta, . jesle; .-. d."', 'k3... (jz) ,
. jaz, . j6., . () , , . ,
.-. ', . ja, .-. jaz, . ja,
.-. jaz; . agnus, .-. . 4h..h.., .
jagnje, . jagne, . nnn, . jgi~, m.
jehne, . jagne agne. 2 ~
jasli,

'

. -, R
ja-: . aiza ,
.-. eyswo (ai-) , . jazva , .-.

'k3Rd (jazva), 1<1384, ., . , . jazwa


.
- .-. - . , . 65,

. . .
-

(
) je- ~

0- (, ) 24: .-.
6 ......, 6"'" (je-), . jedan, . () n,

j'

:9:., .

jeden, . n (ad'in), ~Kp. n


(odyn); .-. 6361'0 -), . jez~ro, . jezero, . !
, . jezero, . jezioro, .
(z'), . (z). :)
- .

(.-.

24 F. F r t u n t v, Phonetische merkungan, veranlassL'


4urch Miklosich's Etymologlsches Worterbuch der slavischen ,
Sprachen. Archiv fiir slavische Philologie, , 1890, . 102:'

. , ,
, XXIX, 1893, . 5 .
, JiJ ,
. 138 ,

74

4...... . . . dli, eda. . ; .


. 11). n .
>0
.


,

CI<OfO

. ,

J\ .

(.-. d, . . .
~. . . . zona. . zona; .-. ~.
. . . '6.1t. . '.lt6. . czoto, .-:
coto. .-. coto). . .
czton >. plon , >. .-. ct6nk.
.-. ctonk . zt6b , .-. 6
. plewa.

09 t () i
i.
: .-. 'k, . .
. (sydyte) 25.

0-


R
q .
.

, . ()
.
.
(, ~

GJ)ddr~, ~~r~r~r dobrajego. dobrujemu


I' 'kd .... deIjt. R d~r~r"" radujet'J: peBHe~y
iR .
- .
.

. .

.-m.

.-.

'I~r cujesb . , .
aje >
25 . m .
. . 115.

75

. cebepo-l1iIq . -r (~.
: . dela~ J10. dziat~sz, .- .. dlis

.-. 1:4,

pycci{. ., '

I:! . u;

. lati .
tajac, .-. .-. A4JaTH, . .,; ~.
bazeii . bojaUi., .-. .-. G.ho.;
(). bojazan, .. n - . bati se"
.. si~,. . bati se, . bojati se, .- ..
GOJaTH ., .. ; . vevoda,
wojewodaj ~p. . . . ZM
. ,zfijec, '. zajic, .. zaja.c, . ;
~ . .dIfAh.. -,
',;
. . .
. , . . -oj9: . zenou, -Qu -, ,::

(. . zu, - -9), .. zena.,
-.
(. . zen~, ~ -9), , zen6 (

-9

-2

. &-:

), .-. ho. .-.

zenou

- .-,? ~ .-. b'll.. . ~n6, .. n6l,

::

-i-: R. lidi, kosti,


Ijudi, kostl, . '1'1idi, kosti,

. .,,

. R
'

nR.

. . . .

ludzi, kosci;

-tit.

.-. I\IO, . I
. .,U .n' .,q, 1'00:'


J1R

~:
RQ

11

; - Ii R; R,
m, , meho, R. , . 'g (.
moja, moje, jg . ), .;
(un. .) delo, mega pos.ta '., .-.,

MOJa, ,

. .

, ,

. .,

., .;

m6ga;

HOTop~e

R -

t.g>. i'
, ,. R ~'

' R: . . ..,6 . . . ..,g(1,'


(.':.), ..,tf (. .), ..,6 (. .), ,,., (. .),
:., (. . .. . . .). '6
'

..
mlady, -8., -, 'R. mtqqy."
., vecne veselje, . lfi9i,

-r

: R.
-, -, ., un.
~fi, -6, . ldi, -,

-,

.-. I\4', -dJ(I, -01(,

. ,,.,6, ), , ..,U, -:4.. .:'~e~ .Gp ~:iJ ?~Jq!J~ .

-76

~
",
: .

l
,

.,

.-. nOlaC.... , .,
. C(J)a't6~, )"

pojas,

jj

.,

. ,

n (

"

*-jos-,

u,uu

JI J;t

, Q (
), ,' l '..:
'' '

'

(cs

, , to),
,;
; :' (, bresti;

>

>

bredQ: d,' broditi; *ked- d: *kd- kditi. . .),'


ei: oi .. : , : , : , : , el: 01, co~
() ( ~
0., 1 u, , : .-.'
6 ..... : 6 .... 6,
3dkl : 3d ....6 .... ,
: h.IE....
. .).

<, '
() ~ . Q

.
. '
()

(., .-. ,IECMh., ....). ;>


~ ' prevoj :'


(. Ablaut) 26. -

26 . alternation, .' ",lterIi.acja, PYCQK. lfue;


stupnovanf. , , -,

( :
, (. Fr. i ~ 1 i ,

'

die Steigerung und Dehnung der Vocale in den slavisch0D


Wien, {878, . 3 . Denkschriften der philoso~
phisch-historischen Classe" XXVIII : . Hay~)
ni ,~ gu\I' , ..
,

77

'1'ttt< JtJ11i -
(. Umlaut), . . R

i. ,
:

- j

Jt R , ji

R,

RR

R
t) (. R 27), . .
R - R
, (. .-. *kUt-

80- : *kunt-s-, . kvs: kst, .-.


. *dervo : dv 8),

(. . t~sti,
r. -

*d-: *du--,

tremo,
. *treso, .


(. R 27),

. ., .-. trasati,
tt, . trepidus .).

lI

lI.
r r r
LI , ,
1,
.
,

. ,
,
.

Vfddhi

. :t

,
.
: ,

(. Normal-, Dehn-, Reduktions- Schwundstule),


:, j:i . ., : -(i)--:()--,
- i - ej
i - j i : - i ,
j - (ij) - j - ej : oj - aj . .
27 . F i k, Gottingische Gelehrte Anzeigen, 1881, . {427.
G. u r t i u s, Grundziige der g.riechischen Etymologie. Fiinfte
Auflage, Leipzig, 1879, . 32 . (1- ., 1858-1862).
. . r s s , Studien zur Lehre von der Wurzeler-

>

>

>

weiterung und Wurzelvariation, Upsala, 189j.-

>

J
j

1.

R R Q R
,
R CTpYR1'ypa R
, RaR R ,
R R,
R R. R
R R R

ROB.

CTpYRTypa

. R
R R R R

R (

. .) R ~IR ,
R

R
~

RaR

R RR

JlR.

TaR,

-R,

R,

bh:

.-. s

6.~, . sunum, . s11numis, .-. ~I.


. . duus (. . . .), .
dvfem, .-. 'kC'kM4. R
R bh R R
-
T6B'k, C6B'k, .-. t6.bhyam, . tibi.
R R ,

R,

R: )

R -0-
. , .
.-. vtkad, . lu .-. lud): . . .

viiko, . v!k; )
,

79

itoro

*IJ1

( il t

1I

,..

)
-1-, : . . . . .-. -(n)su, .
-(v)at, . akmenise, .-. d6~.- nak-

s, OCT~X.. 8
I}. 1I

.-.

11

Rx

Hofas, Dolas, Polas,.

-ian-

. . . .

v Gorjah, Goricah,

.-. "'. -dh.... -s, . . .-.


r')dhdM~ ~R~di\\~ ( u 1189 .),
. . . OOOMA"'M~ .-.
16. -~M., . . .

Ia", 6RlaII

p.~PYCCH.

Goricami,

. .; )

. is (jls), . ji. Q, . . [
: .
naujas (. .
. .) - naujasis (. .), nauja (. .
. .) - nauj6ji (. .); .-.
.... - R.I" -
ii., HOGd - HORd"', - ;, .

n -

n6 (), n -

n6, n6 -

n; )

-io-,

, R R

. . 9'spolJaa -, et3IJta

. . . .

sanblo,

*SQ,

.-.

-entis,

-v't;, .

6d;

-usia:

. .

. . .

.-. -u~S', . -'t, . nesusio, . *nesuhia,


.-. 6.d; ) to-:

.-.

*so

.(M~ .),

s'!i - tad,

.-d-

*sa

(. .),

-1j -

*tod

'to,

sa-

.-.

tas - ta,

R.

.), .-.

1.

(.

I!1

-,

, -.

.-.

;6.,

KdKOR ....

!,

JlI1:fi1t:k% R &
R R: R
, , R R.
- ,.
R , ...

",

. 3 R ,.
- -
, .
. R
, ' '"
(. . . . . -biq . . . . -i

-1- R --).
R
. R R
R '"
,
, R ,
R

-1-,

R . .-. -l
-im . -: .-. gh, . {}1jp, . cp1jp, .
zvi8, . zverb; . .5;, . m118, . ; .
ci;, . 8l . 801, ., ,
.-. .... , R. 8tony, ~. 6 *s1-;
: R .-. bhr11~ >, . 5;, .-.
.... .. , . , R. brew, . obrva
-11- . 1
(. .) , , .-. kry, ,
krf, .-. .... ... -11 -1-; . ,
cordi8, . &brdb6e; .-. *g1l 0_, .-. giiu~, . .
gv, . ~o5c;, ~o6c;, . 68, bovi8, . gov~do; .
zm-; ~p. . XC1P.C1L , ., . zem}ta,

>

. ..

R R 1. IJ
11. :
1.1. -0-
-' - .
R
R .
,

"

. ~

81

,
,

13 ,k

"

(m~

),
;
, ,
. ,
JI . -
. . -' ~ it

JleHHble

-' - ie (. . . &u., . d,
.-. OT~~ , ~ *mongi-; d -it; . .
. "(\l, . jtgo, .-. , h.~6 srd, pol'e,
znamentie) , ->
-os > -. -
*tod > to *nebhos>
-es-, -

-> - -0-

nebo

- *sunus - *sunum > s -- (


-os > -,
,
).
. .: .-. 1:. .... ,
."6 .... , KpdIEM .... ,
1:..... , 6 .... , 3d6IE.... ;
.

--,
. . 1:.4, 6d, 41E4,
1:.4, 64, 346IE4.
'l'. . . .-. .-. 1:.,"~,
BOPOM~, 1:.,,"\. .

-6.

1.'

-- -1-: . dvorem, mestem, lI. dwo, ist, . 6, MJcmoM , ,.-.

,..... Mh., M1:.CT .... Mh..


'

: .-. -!iJ, .-. - (. . 73).(, ,

82

~~ 't tJtt ; '1'It

. -~ . -

),

Ii:, . strfijus , . .I, . stric): .-. d,
. bratre, . bracie, . brate, .-.
it\Qr, . muzu, . m~zu, . muzi ( -u)
synu. -i
(. . . .) - (. . . .) . . 57.

-u- (-iu-,

k~)

(otbcb,

: otb~e, k~i.
*otbk, *k~g ~tove~e
vk ,

. ,

. . . (.-. Qi'h,

Q'h'h'h.)
. . (Q1)

. . (kt9, . i)
.

2.

-- rx

..

.[1j, . mbgta; . yC1y[C1~, .-. Qd, CAQrrd "


. . , -0-,

'


. , - - i

-- 2 , ,

.

.,

-~, - -.
n

. . (.-. 'h,
-'-

HQS'h).
6*

83

> -

('!'.

v8.1e,

, ,

vol'a)

. . R
-1 ( R r

-l-

-1ia-).

",:

R R -I, R
-

(.-. ', R. gsdi); R


R _128 -tii, R
-11- R

.,

-1.
RR i, R
R ,
, , , R
R : d. . .-. dA'kHH(H)
4() , .-R. tani; .-. ''''
MA'kHHH, . , . ..nu; .-. d()
, . (un. m.) li; .-.

, . sudija, . , R. sudi,
R. s~dzia; . .-. patnI, R. pani
, . . i pant19 .-. vrkt
, . vuCica, . .'U "'vlI.. R
-' R .
R (, .-. htI, vidU~I, . stl, nMusi, .-. -I
-, 'k -USl
-uhl)
(, .-. h.h. -1sI
-ihI).
. 51, .-. R
-i-, .-. 4 'k
"'dkti (. . 57) R -ti -t:! (.
p.1j't1jP, &[)la.'t1jP). R ' . .
-019, -!9 R
TO~, IE~; R R 130

>

>

-.
- R
8r
,

novus - Dova - novum, .-.


kio-, .-. 'kh. - 'kd 28 .

HOK'k - 4 - ; *tus'k; *bog'iio-, .-.

1. L-o h m n n, Genus und Sexus, Gottingen, 1932,


56: Kapitel 8. Der Typus slavisch s.di . Richter, mlni f.
cBlitz.
.
.
.

84

-L1L (. -1) - II - .


: . . XXVII, 7 't01l aj'po1l

'tOD 'ltepafJ-(J)~, .-. 6"0 6",," 6",,"6


< ) . . -ovo- -1-.

.. -ino-, -e-,' -1-, -bsko- : .... ,

.... , """"", MI1T6P""""" (. ,,",," *otbkie-<), (. . . u,. . 11, 72

pred stolom bozijem

.),

,," <t\, "" .... ,

~6H""cK .... . . ,
- ,

9
.

-.

, (
) (.-. ....
dvji.-.... Ia-.... OlE , 6
.... ' 6... , . .... . .),
(.-. IET6~ (<, . . IE6'.
, , KI1KOK.... .). -
(. . )
(.-. "" .... , .... .... , 6"

-i,1i"

. . .,me, 6"" .... ,

. .... . .), (.-.

TI1KOK.... , ....)

(. . . . . rpep6fJ-6110~,
.-.

.... ,

. ,.

.-.

6-

6 .... , 'h .... ). -l (.-.


6" .... , 'h" .... ), ,

, , .-. " .... ,

3""p'h".... . .

(.-. 6....', .-. , . . . . .-. .


d,

..

6.,

.... ,

.-.

. .

.... l1,

..

6.... .) (.-. """.


HOK'hH. . . . . .-. . ,,"",,"d, 'hI1, ..
,,"",,"., 1.) J .
(. ; . . .
. . . 84).
-10- .
-.

R JI

- JI -

.-. C'h.TO 'h.Id ('h./;\\'d): 'h.t C'h.Tt,


C'h.Td, ;\\h. C'h.T'h.; 'h.Kt 'h.I, ''h.I;\\,

;\\h. 'h.Ih..
Th.Md.

- .
( '), .53-57.
3.
:

-u-

: -

. :
.
: . . .-. sunu~, . sunus, . s; . .
.-. madhu, . p.e{tu, . medus, . md. :

-t: l. dtm, .-.


d'h..
:
. , : ;

(. . . . sm, . . . . .-. . .
sm, s, . . . . sh, . . . .
s -, . . . . syny -uns, . . dari),

> ,

(.-. . . . syny, . .-. SU1l11, . .


. . , .-. . . . . ),
. ,
, I -- -J.1.- (.
. synove, . . . . .-. . .
synovu - -,
.-. -0J,1., .-. sunv6~, . pusiau
<<, . sinovi, sin6va, . sivi, sinQv;
. . . .-. pK~', ', M6iY-, . rukii
ii -oju ,
dvju, :. rukou),

u
.

sv,

.
, -
(. . . . synu,
. si, . 11. . . synu, ., . sinu;
. . . . . syny, . s).
, :

!!

eJ,1..

, :, ,
, . (. . 61) -

,86

. . (smi, . sinmi)
. . sm (.. . sunumi),

, , "

. ""
(.. . 56). 1\

-ii~

-k: .
glodus, .-. 4.... .... ,
. gtadki, . ; . xpcz'toc; -ii-, .-.
.. .... .... ; . .-. t8.nukas (.), . Th.H .... K.....

-.

-i-
,
, m

4.

. hostis, .-. rOCTh., . ignis, .-. OrHh.; . .


. , noctis, .-. h. *noktb r 'hh.
rek-, C.... Mph.Th. mer- . . -tb . .
. . , r (. ./I,
r/I); (, )
-es-.
-1-

. . . . (. naktimi, .-. h.bYt.),
-- (6bYt.),
. . (. 'tp8TC; [. . .], .-. Tph.1E

-eies

[. .], !l['-' .]; . .

fores,

.-. h.).

, --,
. . (. . .
. . . . kosti).

6h., 6. (. ..),

-'i-

OCMh.,

.h.,

6.. 6.h..

(. ). -1-,
--,

, ' -
. .

1,' i

ei.

1>

. . . . gstm,.. . . .

.-. . . l'udm, gstmj kstm

gostbma,
':t!7

. . . . l'udh, g08th, ksth,


. '. . . gst., kostb -1, . . . . l'iidi,
ksti 3 -'(, . l'iidi, blsti, . ljudi, ks, :.
Jt, ~6c.
i
.-. . . . gosti, kosti; . .-. ak~f <<,
. aki, nakti .-. . :.-. :. "d,

k08tbma,

i>

... i (.-. :. 6, .

MI,

. ,

kosti


). ! II
II ! . . . .:
.l'iidbie, . ljudj~, . II. . . l'udbib , :. Jt,
. l'udi, . ljudi, .-. . . . gostbju,
kostbju, . gostijii, kostijii, oCijii (:.-. JQ).
i(i)
i . i

. . r~Ci, ksti,

. rijeCi - rMi, kosti, .' reCi, ks, :. ,.u,


~6c, i
! -
. . reci, kosti, . rijeci - reci, kosti, . r~Ci,
kc}sti, :. u, ~oc (:: ,
. Il
: -: PYCCR. , . nesti,

<

. n~sti). .

!) .

Il.

gos-

:. , . stvari, ksti.
-1- : : ::
, : ., V 111,33
6&t .e1li!aea&e, .-. " 66 (. :

podi,

. , . XVII: " ,,).


, 5. --

. . : -s

> -:

.-.

. . -08, .-. CK6Kp'II.I, .


n:. kry (. . 81). ,

rus,

Il

varu, .
l'ubi, . kri,

: -- Il :,
. , : , -~-,
.. -v- (. . . . .-. -uva8, .-. -'J.K6) ,
' -11-, ,
Jl , MgOfOM :
-~' : (:p. . . . . .-. ac8KPkR ..
3 ~l . 4\JQ"" C'J.TROPHTH <-'

'> -). , :
.. - , ,

,J;t

;'88

. , .

-- (-,
.

-ami, -);

'. . (-bi?, -i) . .


Kp'kRH - -1-,'
:

,: . . . . svekrve, .
svekrvem . . (. . , . svekrvi). ,

(. : ).

-11-

-: .
, .-. *BOY-K'kl, . XV 1, 6, 7 p]uralia
.

(<;

*kiriko,

.-. oPhK'h.1

1)

BOY-'kG

*boko
tantum

-- (. aXf!-(J)V, (;L0V;,
(. q:~

.-.

KdM'kI, KdMeHe),

*elIJ.-hs, .-. IEh.

. . IE; KOpeHh., .-. \, . . )


-- dbnb > (.-. dinam, . nundinae, di~s

*div-,

2-4)

.-.

h.h.

. h.);

-- (. sm, Smiis, .-., c'hMA\, c-t), -~t


(.-. Q.\, \ . OTPOK'k) -es(. vrp, verpou~ *vrp, ,-. , );

5)

.-ter-

: : . f!-1j't'IJ, .-. MdTH, Md . &UIa.'t'IJP, .-. 'k, 'k, -st -kt-.


- ,

- (.-. . . .), - (.
. . . .) - (. . . .)
, -0- (
, . 1J.
). : : -bi? (. . . .)
-1-; ,

. . -i, :
:JI: O~:O: -1--; ., OHaKO~- .

89

matere.

-1-0

(. . . . -m, . .
-bmi, . . -, .-. . . - . .

. . -m)
(. . 79 .).
R !{
!{ ,

!{ : )

-i, -ii .-.


....

-zd-

-dj-)

(} " .... ,

44-

!{ -i !{

: . . (}16, 446,
. . (}AOK'hH .... , l'd4 .... . . !{
!{

!{

-""1

(. !{ . 79 .); )
!{ -tel-io- -ar-io- (.-. '6h., M'h.ITdj)h.)
, !{ -io-,
. . !{ -

. . !{ - ('66, '
6 .... , M ....IT4p6, M'h.ITdp.... ),
. .
!{ -; ) R
!{

6-

T'h.lp6 (. .), .... l (. . .); )


!{ -t (.-. AdK .... 1'h., !{. loket; .-.
HOr.... Th., !{. nehet nohet) ,
!{!{ !{ !{ !{ !{,
-t-: .-. . . . . AdK... T .... ,
HOI'.... T .... U !{ . . A4K .... Th.I, HOr...Th.I; .
!{. . !{. . . . . lokte, . lokti,
, !{ . . . . lokte .; .

-t-:

. . . .-.

46, 6h.l6 6.6, . . .. 6. .... ; .

. pedeSl'\t, !{. padesat, R. pi~cdziesif\t,


!{. , (. . 6.), . . . .
! .... Hd 6.6; ) !{

deset,

!{

!{

'

!{

.
' !{ -nt- -us- (.-. . . . .
.-. . 6.... 1
*beronts, 6....
*nesus),
- -ils -i'iS-;

<

90

<

- . .. 060 R -ios-, -eio-s (.-.


. . M~H.I -i,ii, 3 *mbn-ibs -ii,
~ d1 -eji, 3 -eibs; . . h.N6_3
*mbn-ios, CTdp1:6 3 -eios). R .
, . 82. R nQ
, RpoMe ,

-:

.-.

-use

> -uhe;

, Rio

66 3 -9te, . rpsPO\l'tsc;; 6 .... 6 _3


~~6 3 -i'lse> -i'lhe, . minores.

3 R , "'Ip

>

> -:

.-. ~"~~ 3 -i'lsIp.


-i'lhb, . minorem; 6 .... h.
3 -usIp.
-uhb; 6~ 3 -9tb -9tIp., . rpspo\l'ta
(. . 78). . .

>

<

, RR R

-6 .... ,

H6C'h.I,

RaR

.-. 6 .... 6,

66.

92-93-;

,
.
J1 ,
: .-. . . . -, . .
.

-,

.-.

. . -,

-9,

-mi, -h'J>,

-,

. . . . *-, . . .

.-.-.

. . . . .-. .. -, . .

*-ns.

f!

R
- - ei ':::"" '1

( ). , - ,
-

-0-

_-

'1

.~

:"'-:"

-i

~~i'!'
,

. ., -

~+

l'

.!

.1

" I _11 '- I __ ~.l

l~ud:.tf~1oH,l.:.s.:
".J.:iJ.Lll:= ~

91

2.

1i () (\ c:k

) , )
) , . .

,
.

TaR
ROTopble

TaR

) R

it.

(.-.

d.~, 1>.1 -

RR,


R.

, R

--: .-. . . . -~ (.-. M~H-h, T6E-h,


C6E-h) , . . -"Oi\> (~~I; ~~I, ~~I), .-. .
. . . . -m, -m, -ami (HdMd, Hd""~, HdMH; I::dMd,
GdM~,
GdMH), .
. .
. -8
('" ),
. . . . . . - (""1>.1, '"", . .-. mans,
G1>.I). -J1
. .: HdC~, GdC~

.-.

*-som> *-sm

*-sU.

. . d, I:d


, ~. I

:'J___ I!,_-_, _*.eg(h)om,

as,

: . .
.-. aham, . azem, .

ez-am,
. SjOO, . ego, .-. d.~ (
R R
iz, . ja ); . tfi, .-.
T1>.I; . . . . .-. *, .-. , . ,
.-. \, T~, \; . . . . .-.

*,

tava

(. tav~s), .-. 66, 66, 66 (


); . . . . .-.
tubhyam, .. tibi, .-. T6E-h, CBE-h, .-. m
hyam, . mihi . . ,
.-. M~H'" ( n
; mb.h-h-

);
. . . . . '100, 01'00, .-. HII, GII; . . . .

.-.

*-som,

qu6rum,

.-.

nouson;

. . .-.

.-. HdC~, GdC'h..


: . . . ~, . (;
. . . t~bi, . tebi, PYCCR. ; . . .

*-su,

94

z menQj.

k::


, . . (),

.:

[ : .-. ,

.-.

..

!1-0t, crOt,

',

'.I,

'.I

I
I
I
I

-
. l.

I
I

ty

mbll-e
mi

n-O~9

I
I

t~

teb-e

I
I

teb-e
ti
tob-O~9

s~

seb-e
seb-e
si
sob-oi9

ve

} na-ju

I}-l

va

va-ju
va-ma

I
I

.
.

.
.

} vy

I } s I

vs

I
I
na-mi
I
I va-mi
-

v-

)
: 1.
,


,
(casus obliqui)

2.


, , , .

.-.

. .

*-som

> -som

. .

*-su

. -s. 3. ,
: , ,lJ

95

, R

rJlaBHhI:! :!
- -

, , ,

,?

, Q

- MeC'l'HOM

. ,
-oi-, -ei-, -

--, -i-, : . . . . .-. . *toiml>


, *seim'l > simb (. ), . . toi9, sei9.
-i
. .,
-1
(. . 57). 4.

-01

-go,

-,

-mu

( .-. -sm-, .-l!.


. . tsmi, . . tasmai). cbto


. .-.-. hwes, . wessen,

-so,

.-. 6, . 4s, .-.

< ~bso.

,
kt ,

kogO.
(. .-. ).
ne-
ni- ,
(
): .-. .6,
. ' l'i,OM, . nikomer; . (w) niwecz
. '

: .-. '.6

*die,

, . . 6, . . . .

6,

'96

. . u'. m.

tije;

'.6

, , . . \'6, .

kogar

ze);

.h.

, , . . h., . . uu.
m. kiZdo, . . komuzdo; . . god .

' to kt, ~t
. ~t, . quid, . 'tt

.-. h.6

<<,

, . z ( , ), 1l0.
zacz,' niwezc . .

ie:

.-. .6, rh.6, h.6, . . un.


m. iz, . . ih; nikogar, is; .-.,
.-. 6 . n
k, s, v *kom, *som, *> *k, *s, *v
it, . . iego
JI: .-. Hd H6Mh., 6, "6~
<

, .h.

<(1{

. 6-

, . JI

kt (.-. .), ~bto (. .)


kt, ikti, ~t, i~.i, kid .

1) , JI,
:) ) --'
-'- --, -'-
. vs *v,
. visas, siCb sik .
2 oi . .
. . _i 2 -01 ~ s - pl:) JI (. .
. . .-. . vsm,

sim, . . . . vsi,

sici,

.-. Gh.C'kMh., 'kh., Gh.CH),


s-

(. .

vsm,

sim,

. . . . vs, sice, . . sicer, .-. Gh.C6Mh.,


6h., Gh.C6, 6, . 6.).

: . .

. .

. .

, . . "6.

(., . 71): I. vSlm, vsem, vse,


. ze wszech stron, owszem, zawsze.
) : .
kt (. . 96 .),
t , . *tdi,
.-. .6 (. . uu. m.

97

. .

tije), , 0\71. , i , Sm
k
-ak-: tk, .

, sik
-

.-. 4.6 (. . tk6r),kk, .


.-. 4.6 , ik - .
, , vS.k; k
2 i 2 ;
. . 'kt
.-. 'hh.. 1\-
-lik- tlik, . .-. .6,
klik, ilik - . , slik mg


2 (.-.
'hh.,


.s'hh. . .),

idi (-) d\7,


; . .-. . .
- dv, (.,
. dva, . , . 6)
-

-0- (. . 91); . . .-. .


, . . . . .
,
.-. *dUU, '*mhu *dU, *mh,

.-.

duvau,

ubhau

duva,

ubha

(. . 57). . dllO,
, . 30, af'-Cfim.
) (,
-)

(.-.

-~

.-. -). ,
,
: b(t), , i ,
, 2 1\

it~e,

. . iego~e,

.-. yas, . O~;


,
3- , i-: . is, . is,

er, . O)IS, . it, . . iego. (

.
. -

100

). -

it,

(von'b),
moit, tvoit, 8vol, na~,

va~b, -~ ~; .~tit

.-.

h.

(. . 67 85),
. 1\ ,
, ()
dvi, oboit, troit. , ,

*tiudio-

kit , .

ki'

<<,

iki'z

ky,

koj\:,

R.

k i: .-.
. . . .' ki', . . kaia - k<.>i<.>, (. . koie), . .

. . (kaia), . . ceii, . . . . ciii - kYi~, . .


kYi~, . . kaia. 2
- ( . .) ,
,

ky- (kYiimb

. .),

kYi~.
(. . koiego (. .), koiei~
(. .)), ' . 'ltQ1:Q~, . clli1l8
*quoi- i08, . koi- , , ,
koie-, koia-,
kogoiego . . .-.

30. . .... , .
.

2)

. un.

-i-,

--.

1\

m.

koiihZe

~bto, .-. *kUid, . qllid, . 'tt


(. . 97), . . . ~e80,

.-. .. . ,

. . h. ( ~80, .-.
,
), 8 ,

.-. ki-, . 818; .

dane8 dbnb . .,

. . sego, . h. .
it, . is . ., . . iego,
, ,
-io-.

8 i ,

-0-.
, s

101

, ,
-i- --,
-ei-, -0-, -oi-,
:
is --;- eius eHos (. . * - *ego-

JIaT.

*e1~), .

cbto - ceso,
t01~ - temb
*t01mb,

<

.-.

.-.-.

hwes, .
Sb - sego .

- togosimb

se1~ -

CHb'I'\,

.-.

. . . . . . . . . . I-I -1,1- (
b'I'\ - I-I, - ') 'si-,
se- sei-,
- se-1~ ( ),
1 -,
. . 1> i, simb. -1,1-,

, 1 (. 44). ~, .
-i-, -- . . si,
. 81
(. 84) . . . semn,
.-. .
.

. .
.

,
.

.,

)
,

-0-

--.

, . .

- (. . 80),
, . .
,

11,.

,
(.-. . . . . . HOR'h.I
v-1t, . . , . . . p .. HORdr.l, . . Rb'l'\;
. . . . HOGdr.I, .-. . HOG'kH; . . . . . .
-i":1i, . . R-I,' .-. . . . R-I,'
. ; HORdr.l).

. . .-. . (. . HORdKro, . . HOR'kKMh.,


. . .) . .
.-. . (R)..
.: ., . . . . . . n6

novo1,

. .

n6 (-ie), . . . . n6, . . n6, . .


.-. . ( ) n6 novy1e,
. . .

. .

. ~D

.102

(, . . . . .-. .
HOK~IMH,

"

HOK~IX~)'

-m . .
, . .

, _

' . . (HOG~IIIMH),

()

. .,

. .

. .

(HOG~I~); , ()
. :. (HOK~IX~) ~
. . . . (HOK'.I).
(. .

.

: . . . . . . G'A

*v-ii~ . . HOG41i1, .-. .


. :. HOK'~; .-. . . '! *
HOG41i1, HOG'kH. . .

ieiu

. . Gb'il. ~-, ,
-m, , ,

(.

-oi9

84).

, . . ,
,.
: , ,
,
Q : )
- . . - ;

) . .

.,

. ., )

, .

h.)

, ,

(HOG~IH:

i,

""

, , 2

.-. -~ .-. -. ,
2 :-- j2 ~.

103

()

,-

'

. .
.

} -i-jt (-t-j.t)

. .

-Q

--jm (-i-jm)

HHltj--i)

I}

-u-iemu
--jim

-~Q

---j6

-a-iego

I
I
I

. .

-a-ia (-'a-ia)

-a-je (-e-je)

-e-ji

(-i-iimb)

(-i-

QQ-jQ

. .

.-. .

.-.
.
.
.

.
.
.

n.

. .

'
,

-e-ji (-i-ii)
-u-ju

.-. .
.

-a-ia

n1

.-.

-Y-iima
-i-ji
-y-j~/-je

(-It-ifi\j -6-i6)

I
I
I

-a-ia

-Y-iltj-ie
---i)

--ii (-i-ii )
--iim (-i-iim)

-Y-iimi (-i-iimi)

k- g- h

(-i-~ma)

- 5 - s),

.
Mec:ro, ; . . .-. .
.
.-. 4... , 6 ... .
.I, u'kj).I, ', poy ... 1

, , R~'k~.I vbsa~bsktit,

vbsb (. vsetek,
. wszystek, . ),

':104

,
. . , .

. ~. ~~ :

.. . . . . . -e-11, . . . . . . -I-Ja.

-.

6''''', 6'.,
,

66!,

6'.6!,

. .

J)'d~6!;

IIJ>

-i",

-it (. .-. M~Hlf, 4

-tit)

(. . 91).

11.

--1,

.-.

noveit(passivum
medium genus). -si -sai

.
(66
'l' ~ -SI
-
-~ i, . .
, ; . ),
(.-. !,
. . Un. m. jesi, . . sl, . jesi,
. si, :. jsi, .-. !, . ; . .-.

> >

assai;
datse,

.-. d, .-.

. u,

. .-.

. 8t800Cl.f., tf>SpSClL -ClL, d~ . .,


. . n. m. ves, .-. dadhiisi).

-,

(.-. 'k'k, . . Un.


m. ispovede, .-m. vede, .-. 'k'k, .

vede

()

--

-- ;

). -

()
.: -iii (JUI J48JI:; :a.I<JI:;.rm (:::'J,'),

105

. .

vidi, dedi,

Vd, .

wait).

.-. vivid, dd,

()

. , .-.

().

yti

'
B~.
. () -

"

13 "
. t,/
' t,/ (

.-. 1:''k, .

ECPU7j),

, , futurum exactum,

. ,
, vede.
,

s (. U, . fisiu, 1 . . '1-.
dsime 1iti),
- I . h.I

h\ (.

~,

. ) yti,

.-. proysucny <<


, , .

(, ), ,

futurum exactum,

,
..
-t

yti, :
13
yti (.-. .), . -
(.-. 1:d'... .-.
'k/'k .), -

C?d? (.-. ).

(. .
)
(.-. HMdMb., 'Q TI1i'i , d.,
G'k., C?dC?, stanC?, im<;> .,
.. . haeo, . werde). JI~ !~

,106


~
- (. . -, ),
,
7J,l

bQdQ

byti.


(. actio, . , .,
. vid , . aspect,

'R.

aspekt, -.

Aktionsart).

~
- -
,-

, .

(vesti-

vodi ti,

be~ati -

begati).

Kal;{

,
6 (byti - byvati, dati - dajati,

pasti - padati, "Pustiti - pus~ati),

(kr - p-okryvati, _ubiti -:- jati,


*pomogti,

9i

- pomagati,

nato_~iti -

natagati, poktoniti

s~ - poktanati s~). -
- ( ,
) shQti <(>, bogateti
(causativa, factitiva) saditi sesti.,
buditi dti, vskrsiti vskrSQti, vesiti vi;-

seti, pojiti

piti

. .,

_-

.
1- :. -. HdcT. . berQ, .
(_ -.,)
*bheram (

-6" . ,, . fer6; , :r:bher6m


44);
vede 3-. . .
, byti - ~.-. ,
. sun~o, . 'tro", IS"1j&1j'trooa,, , -ant (. .
fiant). , (j ~,~,-

r ; . ,.

;~Q7

.-. Bla .... , dd . .


~ (,
) 20. 3 . . . .-.
bytij 1 . . .
:JI .-. "

(
i'OBOpax).

() j- (. . bit [] >,
1 . . . suktum-bime << , - . fio, fIs
p.~. :

-t

),


. ,
,

( )
( ): . c:pepOLtJ-V, :
POL'tB, .-. Bepi:.M.... , Bepi:.Te, .... , rAdrOAHTe i
! ( 2) '
-ie-j . sjmus, sltis, .-. dadI-, .-.

4 .... , 4.
i -- 2
3 . . . -1
(. n, . nesi, . nesi).

-oi,

-i, , ,
~

.
.
1tLBL, . Cl.jSL, .
! te i.


~ : rbci, pomo5i. 11

. .

povjeo,

(.-.

i:......

vz,.

. ~ov~j,

wiedz,

29 V. 1 k, Ein Beitrag zum slavischen Imperativ, Archiv


fiir slavische Philo1ogie, , 1887, CTpr 143. St. u l' k i n,
Le vleux slave, Paris, 1929, . 342. ,
, , 1930, . 135. - .
. N h t i g 1, Starocerkvenoslovan~i imperativ s formantom
(lI) (<<Razprave Akademijej znanosti in umetnosti, 1944, 11,

108

77

.).

i>, .

i -

i,

~dib) .

() R
-i- (.-. sim, .-. syam, dadya-, vidya-)
-dhi (.-. viddhi, .
zdI,
. ta3L, I"&L).
R R

1 . . R R
(. V 11, ) .... d'k .... .
IX1t1tsL!,

R
R (. 1, 3) 6 ..... .... 'kh.
. tJ.1j ~SU~1j'; fLS (< > (V. J g i , Psalterium is, . 478; Supplementum, . 202).,
XV . mozemb,

mozim.
R
R ,

(. . 80, 90 .,
). R
(.-. H6C'hI, .-. nesa, . .

85

.-.

6d,

souce)

. . 66, R.

nesa,

(.-. 6, . . 6.... d, . . 6 .... 6,


. nes, . . nesse),
(.-. 6'.) .
mm (.-. 66'., WA'.).

- C'MC~OBM

(.-.
6.66h.'. (<,
6dh.'.
<<, WAh.'. JV, 24
'hJ6

'.

WAh.'.

'.

'.

h..R

CGOKMh.), R -tie
, actionis (.-. R6, .h.d
, " . . R ).
:R R
-t,

R R -10-
( gtis); . . figulus ,
fingo, fictum (, .
R

-t -tum (. . 86),
,

10

(. .-. h6tum ti Ii , .
ire aratum, . iti rt). , . R,

(. ,
. n~sti, . nesti), R
. . -- (. . 88).
, 1-1'0 . . (. . 107)
2-1'0 3-1'0 . . R
R (. . 107 .)

(R) R
(. . 53).
,
. (verbum finitum), R R
R () :
, ;; R -
bimr..
(verbum infinitum)
, , -i

R,

R; ' ,
, -l
, R

R. ,
-l
.

R, --,
-0- (. 2 . . . nes-e-te
3 , *nes-o-nt-, .-. 6 .... , . .
rpepo"'tt, . ferunt), -i- (vid-i-te).
R, . .
R R (veste *ved-te,
3 . .-. 'h\ .... ved-:g.t -ent-).
R


1'

-i-

, -

R:

R.

.-. ~ ), . vld(i), R. viz, .-U'R.


widz (. , R) ,
vid-i-;
3-
. . 'r
: .-. - .'I!., 1: - 1:
.T~. videti - vedeti

"Qeid - "Qoid,

(. ). --,

zi-te),

-i-, ~
(*mog-e-te moze-te, leg-i-te l

>

--,

>

-- (dvig-ne-te, mi-ne-te), -ie-.


(zna-

ie-te, d.el-a-ie-te),
,

*l-i-t

> mel'e-te,

*pis-ie-te

> pi~e-te

.). "

(.

. 66

'

: 1. --, . --, I. --,


IV. -i-, . - .

.

. ., , -te- *ardh-te-; .-.


raste-te, . roste-te . . (. . op&6~ ,
, , . arduus ,
, arbor ), -se- tr~se-te (.-. trasati,

. 'tpe(a)st,

'tpel-'-st, .

tremit; . . 78),' -ske-

pase-te (. pasc6, . pavi, lm ,


, panis , . . nosco, . It"['llqro, .
znaiQ), -ske- *is-ske-te is-t (.-. ~ti, .

>

isaiti -Sk-, . aerusc6 (< ).

-de- i-de-te,
i-ti, i-t, .-.
('I!." (. . Stl-'-t, . , ire, . eimi, eiti)
*ie-de-te, .-. 1-, . -m,
. jedziecie, . jedete, *ie-ti ,
, . jeti, .-. jeti, .-. jac,
.-. . . . np1:IaB'I!. (.-. -,
. j6-, . janua ). , -de111

}{ b\>-de-te by-ti.

. }{, }{}{ }{
}{ ( }{,
}{), , }{ v-inco, }{

vici . (1!1~.vro, (1~V: }{


. . *lenge
leg- (.-. I\., I\, }{. , . Iez~m);
*sende-, sed- (.-. ., C'kCTH),
*--, -ret- (.-. Q.~, .... .~, -st --,. QBp'kCTH >, C....p'kCTH ) ,
, }{ bQdQ (.-. ).
, }{}{ bQ'dQ, . }{
() }{ damb, daste dad- (.
.-. 1 . . . dadmas .-. *d ),
da-ti, . dumi, duste, du-ti, . ~H3ro!1L, . e3rov
3ro)((1, .-. ~, 66 ded-ie-te
(. }{ d6d, Qd), 'k-II
'k~, 'k de-ie-te, . dmi, dst,
dti, . 'tL{)1j!1L, . e&1jv e&1j)((1.

, }{;
-ti ( , }{, }{
-t). }{,
}{,
}{ .

1 }{

, }{ }{,
, , )
}{ }{ )
}{

}{
,

}{}{

}{

--,

}{

, ,
, }{ -1-.
) l\ : 1) t-d (*plet-ti, *ved-

>

ti plesti, vesti: plet-e-te, ved-e-te); 2) s - z (nes-ti,


*vez-ti vesti : nes-e-te, vez-e-te); 3) - - v (*tep-ti,
*greb-ti, *iiv-ti .-. , , : tep-e-te,
greb-e-te, iiv-e-te; . }{. : iJ, . 8. ., . . iiti : zivete, . pl~ti: pl~vete
.); 4) k-g-h (*pek-ti, * mog-ti, *verh-ti
.. ,

>

>

>

, . 1:., . peci, moci, vrijeci, vreci 0) : 1 . . . .-. , , . R'lt.


. nI, ., . vfSl3m,.

vfhao

., 2 . . . *pek-e-te, *mog-e-te, *vbrh-e-te > pe~e-te,


mo~e-te, vbrse-te); 5) n - m (*na-~en-ti, *vz-m-ti, *domti> .-. d\, R'lt.3A\TH, : na-~bn-e-te, vz-m--t,
dm--t, *zen-ti > .-. \: *zbn-ie-te > zbJie-t
(. . &ei'llw &e'lllW , )
. , . , . znu,
. zn'iJ ( .-. ziiu), . znl3m, Z1:1ill3m,

*zem-ti > .-. \I~: zbm-e-te );


6) r - l (*mti>.-. 1:.: rnr-e-te, *mel-ti>
.- .. 'hII: *mel-ie-te > mel'e-te, *kot-ti, *bor-ti>
.-. , BpdTH \ >: *kol-ie-te, *bor-iete> kol'e-te, bofe-te . .).
(. mr-e-te, mel'e-te), -ie-

l'

()
.
:
.-.

h.,

R-Rh.,

'lt., R1:.:"'- Rh., 1:. - h., \ h., Mp1:.TII- h. . . : ,


.

.-. - ph.KOr, . . . . ph.Kd,


.

rici - rku,

bresti, .-. prebrdu,


1073 .) 'hh.'lt.1
-ie- ,
rka,

.-. (u, ,,

.
, (
) --

(.

),

pbs-a-ti: *pis-iete > pise-te, stbt-a-ti: *stel-ie-te> stel'e-te (. mel'e-te).


,
er

h.

>,

, 1:. (.
. girti >, gerti <>, . gratus,
vorare), Tph.TH >, ,

h.,

, (. . trti, trla,
. ~,,, . mrijeti, mreti, , . ..).
) 7) :
,

,
i.

113

. zna-ti : zna-j,e-te, de-ti : diHe-t, my-ti : 1-i-t, ;-.


i\\:.I'Jj':~IIE6, . .: . *ml,iete, cu-ti

(.-. :)tSQ): ~u-ie-te;

*poi-ti> pe-ti: poi-e-tl, *l-tl


t .

(. .. 1tsF) > ptu-ti (


:.): ptov-e-te, .

. ( ):
( ), *-ti > futi
.-. PQfTH ( . ),
. I'juti: *rov-e-te, .-. PQC6T6 666,
. , . l'jovete ( f
); bi-tl (.-. bheiii-) : bt-ie-te

; . . . . . .
, pl-ti (.-. *- . Pl-, . 1tL-V):

pbi-e-te

, . . . . . . nui (


. ); vi-ti (. Vl-ti: vej-u) :

vti-e-te, R. u, si-ti (siu-, . .


. . .-. ~G6'.): sb-ie-te, .
.

.-.

IIE6,

IE6, . , n

,
,

5 :
I-II:-r~-, III:-e-\
- --, IV: -i-, V: --, VI: --,
- --.
(. . 53 .).
, , ,

-i-

(, vide-, s-, bra-),


.

. ima-ill.

-~-

11.

--

,
, : .-. Qf. ;

. 2-
18 '.h.

1 . XV III,
, . *nesti .
'.; . i .-.
R.Q; .h., . uskrsnuti, . ks;

.'

114

guba

. .

( d ,
d );
.
s (. . 42). : .-. .... -S-Q
>; G. VliJd-<;>- >, . !mm,
. vduti,
. wiliJd; G, .
m; . , . mm,
. is. IQ
,

zi<;>ti,

kSQti

, dvig<;>ti -
(. . 107) g<;>ti >, sh<;>ti .
--

({

-"\.!-- (.-. .... 6 .... ).:

.-.

--

-"\.!--

MHHOYh1\, .
. .uj .-. ,
. i\6 .... , '. . 'ltt-\lS- .

.m,

-<;>- . R -<;>-
~ . ,

(.-. .
, . ....),
(.-.
. , . .... ). ,
,
,
, ,
, ,
: '. .-. . G
t - G., . ....
ro .... , . GI.. .... , . .
. . .... . . . . 6 .... ;
.-. . zdvihnouti, zdvihl, zdvih,

zdvizen,

. m . .;

diCi
diguti, . . digMm; m mkuti,

makn~m,

pobjeci

jguti,

. pobjegMm, . ; : .ogrezoh, ogrezao


ogreznuh, ogreznuo, pogiboh giuh.

sta-ti

sta-Ile-,
8*

115

de-ti

8.J1 : !- (

):

d~m, . d\m, dj~m (duti

ainy.

deti),

li,

n,

I.
--, -'-
.
-- -i-, . 1
, - -

, ,

1J (),
(. . 107)

>

bogat-e-ti : bogate-ie-te, *ubog-e-ti uboia-ti ~ uboiaie-te;. : um-e-ti, bol-e-ti, vz-m<;>i-


> . .; stu~ati *sluh-e-ti
sfysati. -,
() 'j~ti - im<;> II
ime-ti, ime-ie-te
ima-mb, ima-te.
.
1.7 smeti, II
- 3 . . .
smnej ( 1.7 smnejou).
,

ll

-- (. .-.
9I [. .] ).
2

'-i-

--,

-'.

(sed-e-ti: sed-i-te, *leg-e-ti


. 1.4 lgf ).

> leiati : lei-i-te; .


.,

: .-. rph.M'kTH, CGh.T'kTH, 'h.'k, Mh.H'kTH, 3h.p'kTH,


h.'k, h.'k, 'h.'k . . XQT'kTH
*hvot- R X'h.T'kTH
,

. .

sto-i-ati : sto-H-te
sto- .-. ste- sta-,
. sta-ti (.-. sthitas, . o'ta'to<,;, . status),
boi-a-ti s~: boi-i-te s~ (.-. bblyate
>, . baime (<, >, bajus ).
vedeti

116

(.-,

R-t~, R-th..), ~o

vi-

(.-. R~; . . 1J 1) hoteti (.-. ~,


. ~~ , , 'j
, . hoc,
., .-. hoc, ., . choc, . ',
. , , ,

deti

30; . .-. mozb, .


moz, .-m. m6z). ,

hoteti

htti

. . . (.-. X~T;\\T"", . (1 2 .)
, ) *hot-ie- - .-. '~-,
. h9cete (. . u. . choku, chocu

), , ,
R hot-
ht-. ,
hoteti, .-. ~R~-t

>: . . 2 . . . ~K~AI(Te (dovbl'ete),


. ~K~A;\\T"" ~R~-tl( . .

-i-
-i- IV (. )
: ,
, , . .
R IV
R
-i- (l'ub-iti: l'ub-i-te).

(. .

107

.)

1 (.
. 62) , ,

t: . voditi: vodite vesti;


hoditi *hed- (. ~d-t, ~t
.); nositi nesti; gonfti gti: ienete; *vo1kiti>
30 . Fr.
m v , zgodovini slovanske konjugacije,
Casopis za slovenski jezik, knizevnost in zgdvin), 11, 1920,
. 128. . . D i 1 , Altkirchenslavische Grammatik, Heidelberg, 1932, . 281, . 19,
. , .'Ia
,

". L., 1934, . 174 .
'

117

.-. I\d..I *velk-ti > .-. l\t ,


; tazitl H~sti . . (
prositi . precor . .); .
sadfti : sAdite sestl; vskrSlti vskrSllQti, buditi
deti, poilti plti . .; . gostlti:
. , . -1, - gostb, govoriti: .
, . -1, - gv (, 1);
hvaliti 0'1' hvala, sti , l'ubiti l'ft . .

u,

u, , , , . .

1- .

IV

2-

III
-i-

.-.

'Q~,

~\,

"

"I\\ .

n
--.

l\\,

::

1-

R
-ie- .

--: d~t-a-ti: deta-ie-

deto; pomag-a-ti: pomaga-ie-te *-mg->


.-. ~~, . pomQCi . .
" (,

te

, , ),

: .-. ~rrHtTdTH ~rrHeCTIJ , tt


KdTH dd () -; . . .
P~H, .-. p~KQr, . rku; ~dd *geg (} h.Sd (3) ~ , >,
. . - ~- ( ~-), . .
~s,

ihu,

.:)d~,

igem,

.Gdd1'IJ

,dI\;\\, .d~, ~rMHpdTH

.G~,

zg~,

I<.

.dI\d

~rl\\ptTH, Qr", ~

CTHl\dTH n~CT~l\dTH, ~l\\; d , ~,


~.~ld ~.~d, ~.~G . .
-- (K~I\HGdTH;
C~I'ptRdTH; n~MdGdTH ~dIJ , ~ ~K~ndGdTH
. .), , ',
(~.~d-~..lRd)
-11 ('.IIJ, .d .... , . . . . ,d~~
'.Id,

118

.d.d

~r,

"". ui - "y"EHIaTH -ia- "y"EHGdTH),


,

-v- (. "EdGdTH "EdIaTH
"EdC~HHK" , > . ., . . r.p1J-fJ.i,
. fa-ri). -- (' -s-)
.-. IaXdTH, . , . jachac,
.

jechati

ja-

. .
.-. 'kIa., . . jac,
. jeti *ie-de- (.
. 116). mahati (. poman<,>tl- pomavati) -
- (. . , .
, . ),
I\ jahati; . . z$hati
z$vati zinqti .

jas(3ill,

J
. jasem jaham.

-ie-:

-ie-.

--

--,

(. .

113):

s--ti:

*pis-ie-te>
pie-te, stt--ti : *steHe-t > steI'e-t, or-a-ti : *or-ie-te >
or'e-te.
jtm-a-ti. : * jem-ie;-te > jeml'e-te, .-. IfMdTH : ;
narice-te narica-ie-te
.

-i6- &~, R
'f 'f

: . -. "" dTH - "" , .. TdTH ,
..lJY,. , , , l\d"d,
d"IJY,.


,
,

1 : (1) ~ist,i : ~tt,


(V, 2) sti : piete; (1) vz~ti: vzt, (V, 2)

lmati

jtm-:

jem]'ete.

'f ,

1{g

,
. ,
:
-

: ,

:
:

. :
,

: 1.
*mer-ti : mr-e-te, V. 3 br-a-ti : ber-e-tej 1. *~em-ti
~~-ti : ~m--t, V. 3 g--ti: ~en-e-tej 1. *~it-ti
~isti : ~t--t, V. 3 ~d--ti: ~id-e-tej 1. li-ti: lti-e-te,
V. 4 l'f,i-a-ti : lei-e-tej 'fO zi-Q-ti: zi-ne-te,
zti-a-ti: .zei-e-te (. zv), smti-a-ti s~: smei-e-te s~

>
>

(. smh), .-. : , JaII : 'h, Ja:


'h, CMHIaTH \: cM'hKTe CI.\.

:
i

-ie-:
se-ia-ti: se-ie-te,

se-ti: se-ie-tej de-ia-ti: de-ie-te, de-ti: de-ie-tej


ta-ia-ti : ta-ie-te . . :
da-ia-ti: da-ie-te da-ti -sta-ia-ti : -st,a-ie-te
stati dav~ti, stavati, . , ,
. . , (. . 107). ,

, l'v

a-ti : pl'u-ie-te kov-a-ti: kov-e-te (. [1.7] ptu-ti:


ptov-e-te . kouti kovati, t. ku6
kowa6) , zv--ti : zov-e-te,
:

:. isk-a-ti
iske-, . .-. , . .
u1t. . isko .

is~e- ' iS~Q, .-. Ili\, .

u . . : s--ti : s-i-t.
, :
:. , : :
, s--ti (. d--ti)
:

seti

.
V 1
: . : .-. 'hQGd,
dQGd 1.\ , QrQGd . .

120

-ov-a, -'eva-,

.

-ie-

.,

ov-a-ti:dar-u-ie-te,

. .

>

(~).

vra~-ev-a-ti: vrac-u-ie-te.

dar-

, , nomina agenti8 --,


-- (. . L'lt7t6c; ) - L7t7t6w ).
l\ --

(. . 115) .-. T .... prORdT"- T ....pl' .... (. turgU8), ' '.-. 'kdlf 'k
....d (<, > 'k ....
(. ' LU), 'k ....1 (. .) , ,
.
116"-6d

-mi,

(-
),

.-. IECM"-, raM"-

c'ki\'''-, d"-, H""d"""-

"-, "- (. .

117),

(I<tCTH >, d, B.... ITH


*bhu- *8- -
) -- (HM'kTH, 'k'k,

'k, XOT'kTH X .... T'kTH).

.
,

.
,

(, 31)

1. D w s k , Lehrgei.ude der Ohmischen Sprache,


2, Pl'ag, 1819, . 92 . , Institutiones linguae
slavicae dialecti vet6I'is, Villdobonae, 1822, . 346 . F ;
i k 1 s i , Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen.
Zweiter Band, Stammblldungslehre, 'Vien, 1875, . 420 .
Dritter Band, Wortblldungslehle. Zweite Ausgabe, Wien, 1876,
. 97 . . S h 1 i h , Die Formenlehre der kirchenslavischen Sprache, , 1852, . 285 . . 345 . ,
Compendium der vblgleichenden Grammatik der indogermanischen
31

121

,
- (,
31) .
.

32 (. . 124-129).

: .
.
,
JI ,
, ,

, , ' (. 41),

*neso-m

>

>

. . . *neso-nt
nes,?, 1 . . .
s). (l

1- . . .-. -
(. , . fero)
-
-Q (. . 107), -,
-mi (. 318.t)

>

Sprachen, Weirnar, 1866,


-:

790.

.-.

6,

4M~.


. .L s k i n, Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) . Sechste Auf1age, Heide1berg, 1922, . 121
. . {38 .
32 . N
, N - ; R
(. . ); -
; K-D-V JI
: - , D - , V -
; 1 - ; Rdp - ();
.- () ; .-
() ; . - ;
I.'. - ~ ; . -
; . - ;
. -
;

; .

; . - (. . 107); . .
;
, .


-i- IV (. . 117) .
.

122

: -Q

-i-

--

-i-bl,

--,

(bere- : berQ, mel'e-:


l'Q, moli-: mol'Q).
2 - : :

.-.

-S1,

-h (. .

--

39

'

.) -.

-i-

-s

(.-:.

R~,

66~, . v'idis, b~res . .). :


( : iinm, ims) :I
: . -81, :
: . . , ac~ icu,
.-:. !, d, . jesi, . (u,. m.)
jesi, . si, . , :. jsi, :-.

(,,;,. .) jesi.
(u,. ., 1,
(/, 32) vzoves, (/,

::

20) ves (/, 26) zadenes,


56) prides (/, 50) postedisi (St
B~) (,,;,. ., /, / , 7) ds
(/ 5) veseliSi ( / 5) stvriSi. :
: -si -si (!, d%
R,

66,

d).

,
, , -si
(iisi, dadhasi,
bharasi), : -1, -,

()

(nesi, esi)

: -!
(nes!; . . 108). :
:

.:

-eis (<pspstc;;),

2-

. .

: -si (. &001, 313mot), :


: : assai

-sai

giwassi

, '

: -si (. .-. R6~).


assai : -ai : tnll1i:..
nai , . :

-Sl,

jesi, .-. assai,


: -sa! (. . 43).

123

v~s (hn. .) jesi ds ( . ..)


-sl >

jesi,

-s,

-~

jesi,

R .
jesi . R -i; R
,

(,
-1 R R

-sl -si; ,
, -SI R R -s -~.
_


R:,

-t

....

~ti), R,

]' ~.

~R

RR ,

- .

.-. - (. . . , , , .-R.
jes6 .); .-. R ~T""
R . R -t
R RR
R. '' R ~t
R R (. R . (-8Un-.--ompr) . jes~ s91 je, vsedli, dostoji, .
jest je). R R 2-
- ,
m - , r -1 ,
, -t (d. .... ,
0 Mp1:Th., .... ,

...1;-.0

_.. J(I~T~.

4 .... , .... ! .... .

. . ~j

),

~~'tO. R - . .

-e-I-o-

.-.

-Qt

-~t -i
R (6. .... , 34' .... , ..... 1:. ....)
: -Qt --t ( io>

' "0- , -iQt :if} -


-Qt; . . *znaionts > znai~) -~t (

R
(. .

-i-) , llR -IJ.t -t


sind, . sent, . . 6V't. ., .

eto). .-. . .... , . R *im-t;


.~.-. .~ .... , .~xp. jesu,. R. u, R. 81\ .
130

~ :it , , tt:t

lI

-ent- (. . sunt),
J /:!.
( . . ... -s , set, se). R
- (.*es-)
(. .. 77).
.

-ont...,

ll 1- 2-
. ( ,
1- ) h
. .
II
-, -ta, -te ( :"ta) ,

'e:R1'

1-

-,

- -

{ -. . .);

: 2- -te.
1- . .
.
~fJoSI:, . -us

: .

-s,

.-.

-!,-, . (.)

;). - . -

" .- (. - , , ,
" -~s -). RO.. - ~
*-. :-.~
. -.

(1 . .
se, js,

. . . s, ij,

kl

se,

dli

. . st .), ,
.

- ,
(. .-. 1 . . '1; 4M~
1 . . . 4 ....)
- 1 . . .

~R (. )
1-
. -,
, .,
,-:~ R, ' : lIa

~ceo

R,

,.vede.

(. ~Tp .. 105} ,. ]J,

iIJ'd'.. 1!

\- .: '~. '.II

~ ... ~ vid (.-.)


~. \:6). .:.. -~in (CIr. _.R:.

9*

1t 8:tit

,,

z,,

i(6),

-, ,
(.-. abharama). -
-
1- . . . '
,, u,, . ',, 6, . .

'"

(1

', )

vevedem

dechme, abychme, .
(1 . . . vedu). , ,

.

I ,
.

,
JI ()

-
,

: (. .

107

(. .

110

.).

. ).

(. . 1 136 137 .).- (
. I) - .


. (.


"

cioptcr'toc;

I.

-S-.

, - ,
( - r -1,
).

-- (-1-8-) --, (
id, jd).
,


--, : . /t'N-. ., V , 13 zak-

lepe zk1>ti, (1 , 19) ut~ze ut~g>ti . .

132

-0-

3- . . 1-
: 1 . . '. *so-m > s, . . neso-ve, . .
lls-m, 3 . '. . *neso-nt> nesQ (. .
. m. poido, .-. jidu), 2 . . . *nese~s >
nese, 3 . ~nese-t > nese (. .-. l:6), 2 3 . . .
nese-ta nese-te, 2 ., I,I. . nese-te. ,

, Ir
(. . . L1tV, .
8L1tV): .-. ~6, K~T6, OTKP~:~"'" R.... R~ . .

"" (. .

113),

r:

OT~P6,

c....T~p6.

, : .-.

.... ' 'k.... , OBp'kT .....


, ,
, Jl ,
1- ,

( . 1 . . . ea8L~a, u
-l . .). , -
-l.

(. .

'. )

i- u- r- k

39

h,
(

, , 1- .

znahbl). , s
( r - k),
. : *rek-s-(om) >
rh (kh h), . rijeh *rek-ti ,' *geg-

s-(om) > ~h *~eg-ti >, "'mer-s-(om) > .-.


mh, . mreh, mrijeh, .-. mrech *mer-ti
, *by-s-(om) > h (. erpuaa) by-ti
*bhu-, *bi-s-(om) > h bi-ti, *pros-i-s-(om) > rsih
pros-i-ti
z-h zna4i, mi-Q-h mi-Q-ti, m-- um-e-ti,
det--. det-a-ti, s--h pbs-a-ti, r--h
br-a-ti, s-!-h se-ia-ti, ku-v-h kup-ova-ti,
*Vd-s,.(m) > vs *ved-ti , *4-s-() >
133

> gis ' *keit> s; . . . dijh

s :

*b'od-ti 8-'l', *keit-s-(om)

t,i

, *,s-s-('m)

> l5isti

>

nes-ti, *ot-verz-s-(om) tvs otvresrti oTKp>>,'


*greb-s-(om) gs *greb-ti , *VZ-m-s-(m)

VZfijS

>

>

>

R -h)

*vz-m-ti
VZfijti . .
2- 3- . .
J;',
, I:1 , ,
:

(2 . *z-s-s
*zna-t {.
3 :11. ' . .).

>

(. j'olW<;)
zna, 3 . *zna-8-t
j'olW')
zna . . 2

*zna-s

>

:, ()

n- m-

,

-t

(. . 130): 2 3 . .-. .....\ ..... , OY'Mp'hTh. (0Y'MP'h),


. XII,3 ..... , n. ,;,. . OTP~,

"~ tr, zr (. .,

113),

..... , ..... , ,

'II; .'h ..... , ..... 'h, \ ..... tp1jcr('oI,


inquit, (. . . ) .l\\'h .....
~A\ .
3- .'h
*ed-8-t IaCT ..... , s
IaCT..... , ,

<

s,

d ..... , ..... I ..... d, .d .....1 . .

, ..... 'h (< ( ..... 'h .....


) .
..... I ..... .....I, , , .

: u<;-u('), ,

..... -t

-8-, : ,
. , 2- 3-
,
vede, 8, grebe,
rece . . 3-

h ~

'Q

134

(.

,-

<

-~
*h-1J.t *-h-ent . -
-h9
*-h-o-nt: .-R. rechu. -- pichu, ~
.-R. wzdach0, POCZ~Ch0, . .
. ." .-. -h", , ""
'k34'", "'t'"
"'t'k, R4-h",; ,

<

(.

un.

m.

stvor~se)

delase,

,
.
: , 1 . . . s-, vz~s-,
h-, zh-, umh-; . . nes-o-ve, vz~s--v, reh-o-ve,
znah-o-ve, umeh-o-ve; . . s--m, vz~s--m, reh-m, zh--m, umh--m; . 2 3 . . .
(

n - m - r) zna,

m, ,

i-t,

vz~-t, *um-t *umer-(s)-t (.-. 0Y'mp-h'k,


' Mp-h) , -s-t, 2 . . . nes-ta, vz~s-t, res-ta,
znas-ta, 3 . . . 2 . . . neste, vz~s-t, res-te,
znas-te, umes-te, 3 . . . *nes-1J.t (-ent), *vzmS-1J.t>
Iles-~, vz~s-~, *reh-1J.t, *znah-1J.t, *umeh-1J.t > res-~, znas-~I
me-~, .-. . -h9 -~.
,
-0-, -
-- (' 2 3 . . .) '
, I'.:
( 2 3 . . .),

).

R .
--h . ~
,
, -0-

, - (. . n6', .
2 3 . . . nese): 1 . . . s-h,
. . neso-hove, . -. s-hm, 2 . . . neso-sta,
3 . . . 2 . . . neso-ste, 3 . . . neso-s~
s-h, s-hv, s-hm, s-st, pbsa-ste,
s-s~. , ~
) : th, vth, tvrzh, vvrgh

nesoh,

. . st\t\QJI!{ I' OCHOBOji

i5

-- 3-

-h<;> -8Q (. . 135): .-. vede-chu,


.-. idze-ch0.
-h ', ou,
, ,

(. . 33).
~ , . . ,
,

,
-- (

-'-)

--

*m 33 (. . ~'1, . ~CJ., .
r. mm, laudabam [
] -8, hapse <<> hap
;
*-).

(. miju,
.
mh,
.
raud6jau, . rdh)
() -- --,

-h ( 33).
,

--,

-0-,

*, s h ,

, : 1 . . .
-.,
.
.
-ahove, . . -hm, 3 . . .

*-ahont
3 . .

> -ah<;>,

2 3 . . . -, 2 . . . -aseta,
2 . . . -asete (
-asta, -ast,e). ,


-- --,

JI
'.


: - ( ,
, .D
-- --), --, -ie-ia-. -

>

33 .
i 11 t,
((
KpaJeBOKe j, II, 1924, . 88, 90. 1. u d i
Das slavisohe Imperfektum, Indogermanisohe Fshug, XXII.
1908-1909, . 135. . . \J R ,
. 136 . (. . 117).

s,

~3


-i-
-i- > -ia-. ,
,

i"

i,

(1 . . . . . mol'(>
mol'b, ml'). . . laudabam,
ll, lgm, udim. :
l1s--h, m--h, lv--h,
dvig--h, *mg-

> mi-h, *i--h> i-h, .-.


*-i-h> i!-h, *k-i-h> k-i-h,

".,
*ml-i

tl> ml'-h, *mli--h> ml'-h,

z-h,
s-h se-ti, um-h, m-h, del-h, s-h,
zv-h,
si-h seia-ti,
sedv-h.

('

--;

: ,

I(<ll1....

li\\dd' .... , &61:~r<ll1 .... &6'l::~J:dd .... , ~J:1:I1"" .... J:dd .....

byti

II .-. &1:'.... (. . 106)


&1:I1X .... ,

: 1 . . . -h-, . . be-ah-o-ve, . .
h--m, 3 . OO-ah-Q ( *-ont), 2 3 . . . 00- ( *-ah-e), 2 . . . OO-a-e-ta, 3 . . . 2 .

. .

be-as-e-te.


. I\ Il
. 136 137.

(. . 108). 1-
. . ,

(. .-. ~""l11:"., . &1:., .-.
zm; . . 108). .-. 2 3 .
. . &11, 1 . . . & .... , 2 . *&6, 3 . & (
)
. ,
2- . .
,

, J, 1-: 3-

f37

. "9:.
~ I/\.

~I: 1 . . . ~I~, 2 3 .
. . ~I ( ~I~) . .
(. fiant . -bant . lg
bant) (
3- . .

),
(. . 107 .).

.
, , ,
,
.

.

-nt- .
. .
(

-s

),
. . *nesont-s> .-. Hec~, (. . 45);
-io-:
*nesont-ia> .-. d; . . *nesont-l

-1:

' . . (. .

.-.

80).

- (. nesa, fka, .-.


rzeka, .-. HeCd, p~Kd),
*-0 -,
. s'l ( 34); , ,

.-. -~, .-.

-ie-,

-8

(. .

73).

, . .

.-. . .dIill.d, . . . . .dIill. (. 3 . . .


.dIill.~). . . . .dliA

ie,

34 J. Z u t , Zur Deelination der sog. -ia- und -J.o- Stiimme


im Slavisehen, Arehiv fiir s!av:isehe Philologie, XV, 1893,
. 503 . '

: ..
, (. . 128). Ha'-i- 'i
-~, (.-.'
1..\,

R\,

'Q'\,

Q\;

1..\'4 t

G'4,

'Q'\'d, Q\'d). , ,
3- . ., . . -1J.s ,
(. . 130), -ens (.{};t\:, . :ss).
1 iI coxpa~

.-. '.I\'( 'h,l'61E

(. . 106).,
--: .-. 1..I (. '1..), 1..' (. '1..),
,'k1..', d1... R'k1.... re
~
QT q
-- ,

-~ , , .,
~ (),
, \ \ , . CiJIOB. gred~ 35.

. .

90

' R


-
(. -mas) (. .), - (. .), - (. .), l\
.
--, ~
, ,~
' -0-: --, dvig-

-, *Z-i-> z'-, z-i-,: }'ub-i-,


vid-i- vid-- vd--, .
6,. 31~ecb
,' '
. . 'l'
*otk> takom1> (. aIkti), .-. XV, 30
fJTQM1.. ({, :, . , }{. nm6, .'

-ti '
-t .
(. 112. .).
35 JI 'j'R . R. N h t i g 1,
Stcks1. part. praes. act. gr!;Jd!;Ji ~ gr!;Jdyi. pod. (Razporave Akademije
sti in umetnosti, 1944, , .; 97.--...199).
'

139.
, ,
,
t (. . 67
.) 1I
: *k-t> .-. 6~ <<,
*lg-t > 6~ .


-t ,

-ta

-to

- -li , -ta
-ty t . . (. . 110).

. , ,
!l.'r,

(.

~.-.

133):

~'k

t-t

<<>;

. ~' 8d-t , .
vt-t, Q'kR~'k, Q~'k, . obukao, nQ-

.'k, 'k~'k (. .

113) Qr''''.'k.

(.

(. .),

.) ,-.

-Q- -Q-,
, : .-. R.I'k

. (. . 115).

dl- tl.

(
).
,

d .-. R'k,

t t:
'k . , n, . , pleo,
. vedl, pletl, . wi6dt, p16tt (. . 42).
n '

-s -vs

-io- (. . 90
.). -s
h-j ~ if h -8-;

>

'14

.-.

"'sd.-s> .-.

*si'Jd-s-i> "'.... d,
.

... . ....

4:;.

iIt,

'. *sd-S-l> *si'Jd-h-l

.... ,

.... ,

., .

n.

> ....

.... ... (. .

111)
prejev, prejevsi nes, nessi
jed, jedsi
prejedu. ,

,
, :

IJ -Q
( .... , . . .... d), u
: .-. ..... ,

Q. .... , Q...... ( r), Q. .... , . crpavsi, . ....


(. u) "' <>, QT..... .... , Q. .... ( 1), .... . .... , Q. .... . (. . 113),

Qr . .... ,

Qn.p .... , npQ..... .


-i-
, (*prosi-

8 >Q., . . Q.dj . . Q4d .... ),


,

1- . .

-v,

(1 . Q, 2 . Q). .
-i R)

(. . nPQCHK .... , . . Q .... d, . pr Q .... ,


. . . prosiv, . . prosivsi, .
).
'

~ :
- -t (. . gt, gemacht).
-t '
,
. .
.

" 2- 3-

-t

(. . 134).
n - m. r ij .-. d. ..... .... . ... ,

d ... .... j Q. .... ,

,
Q. .... ,

Q.",
. ...

....

(. . 113); r\'hT"', .... , "" ... (. . 114).


..1.

Jlt.

.1i QTkp~C1'k <<O-THPT~

QG~,

~'I\'.: - ' ~'G;\\. (.


. C(l)a't6~
,.:)f
.G'h",,' JI.G'hh.fl ... ' '
ved-, . nevesta, 'h.IE (< *h.'"

. sd-, . .

posast (. .).' l'

~L

(IE, h.IE ,
"'.IE, ~"IE . .), '
.
'

-, :"
' -

;:

.-

:d-f.... ,

.d-"',

~r-'h-""

Tph.n-'h-H"',

,'h-d- ..., h.-d- ..... , h.-d- ... , C'h-ta-H ... , 6'h-~Gd-"' .


. -i-,
1'0 .'
--: *rsi-->
~", (. , . 137) ... ,
6'" 6,

~6"',

~6""

- "" d'"
, d *ko]-ti,

,*bor-ti. -
', 1 > ,
' : 1 ti () v. :
OTpOGeHh. ' - ~G, . ~'G6"', .
uv; IE'" rti- bl:-ti, dh.G6'" d ... I ' *-I,'
h.G6 ... n*s!, . . sivati . 11. -
,

' 1' ,
:

: h.~,

h. ... '

OTGPh.CT"',

~Gh.6"'., h.6-., . . ; h.61.., .


-t' 'hJI ),' . 'tu6i .
- 1\ -?- 1\UpHeM . (.. . . G",) ,
!J' ', -
- '', '
, -- 11 "

- R- '

'. :tiIf
,

'.

, -~-

im' R -Q'- (. . 115),


~~Jj: ' .- :6-

142

~ ~'I''.PHHOC6''1. <<, hPHK~tH~R6H1i (~


;

MdHQR6HHIE

G1."':QG6IE

<<


-tie-, .-. -IE
(m aktionis), R -

(adjectivum ssittis)
(. . 109). ~
, ,
R

-t-io-,

.-.

-t-tio-

: . j~sc, . zeml'a
<, , . . nmn ( )
, R. kresacl kamen , , .-;

I(lm GQd << R.-. 6'i


q~~ ~no~A

1.

, lt.lll

R .
()
- .

( ,1l 36).
, , . ( )


,
. : . .-. ,

. . s (. s - d, . .
d, . san, slla (spati) - dan (

), dne, . san, sna


(spati) - dan f)uraeva dne (dana - . .),
. s - den, . son-den, . , (n)
, , . seH, snu (spac) - dzieii, dHia, .

sen, snu (spati) - den, dHe; JI. il,' . . i1,'


. Zl1ec - zel1ee, .-. zniec, . . ~
36 .

v 1 ] k,
logicke>}. XVI, 1889,
144

otazce jerove v stare cestine, Listy filo-

45.

1
~

~en{ec t - tetica, :.
, - .-. d, . . ,
, . . zj,

JI. zenjec - zenjca,


. catac -

. .-. ~btbcb ~ ~btbca, . ctec -

.-.

.-.

cetce, .
ovbca, . .

. . ovbcb, . 6vca -- ovac ( J


. .), . 6vca - ovaca (
-), . - , R. owca-

owlec,
II.

ovce -

R,

.-.

st,

ovci;

p~tb st, .

. sto, . . . . . . () pet set,


.-. pet sat, . , R. pi~cset, R.
set . .

l{

) -R
,

- ;

-
( :
);
- , - ;

[{

37,
(
,
, . ). IX .
. , .,
(2- .).
II .

-I .
'

, 30
JI ( .), .
/\

I\

, ~

37 -

( (. Fr. R
Nlovenskega jezika, 1, 1936, . 65):

10

rn

v s, Kratka zgodovina

145

1 : , '~"'d (
) 6.I (. V, 25),
. . temnic<? (. Uuu. m., II, 52: timnicah);
." ( 100 ) "

10

); (;,

1V, 38 u

.),~.Al- (u

uu. m., 111, 32) spe; b.H~


(un. m., 1, 9, 12) den . . I\
.

. ,
.


.
,
xapaKT~pHX ' ',' . ,


i
i,

: .-. d6 ait6e, . .
. . d., . 6 - u, . - ur;,,
. vejce - vajec, vajecko, . jajeczko; .-.
QQ., . m6n, . dstj, . dost6jen.
it-
: (1)
~ . , ~)
,
: (1) .-. .I\'" Q ,
. jehla, . (.) jegta, . jagla; . (Act.,
XXV 11, 41) ... *z-s-, . . . jespu
(. . jesep ), . . jespa <<; ~) .-.
"", . HrPd, .-. jhra, . hra, .-.
igra, . gra; .-. HMdMb., .-. jmam, .
, .-. imam, . ( .
.); .-. ::I-, . . z-, : .-.
::IGdI, . zbaviti, . zbawi6. f!.
,
.
,

. -

i-.

146

i<t>ii J{ J1iJ:8.CJI ,
11 1, t
( - ; ,
;) i ): .- . . - .

.U,

{lea -

.-.

. n.

u,

.-.


,
: .-. n6 - . nu, .-.
- . u, .-. (

I\) - . ( .-.

. ).
:

.-. -. u (.

.-. r.J, .

, .
.-.

sija, . sija,
CQr.J, .

. sije, . szyja),
., . u (. .-.

J:a) . *priatel'b

lI


.
,

n
1. 3

!(

( - n
l' -1): . , d~d, g, vz,

l, det, rok, vos, .
11 :.

noz

l:

11

(fortis -lenis).

11 ~ ,
I' :, , :
I'(

:lIIII,

.- .

.
.:
11

:,

(r,

1,

I!l

.);

(r, },

('
l);

l' .11 .

10*

147

. t1: c't.-J1.
'h. . wiatr, . (, [)
wiater, , . vitr (, r),
. veter, . vetar, vjEHar, . '; .-.

6., .

Piotr, . ( [). .
Peter, . ; .-. . . . .
6., . si6str ( sustr), .
, .-. sestr (r), . . sester, .
s~ster, . sestara; .-. 6., . ni6st (
nus!), . 1/, ( nos;
1), . nes] ( 1, l)j . n~se!!,
. nesao, JI. 1/,'.It; .-. .II\~, I/. ! (!),
. ..lt , . mysl , . ffilse!!, . ffilsao, . .U'.lt (-1); . . 11. . . *s,
. pasm 1!l (pasmo g6r )
osiem ( ), . 6.. (
vosbIn), R. osm ( osIp osum), .
(>sem, . osam. . 6. ( osem)
.-. OCM~; .-. IECM~, . Jesm jestem, . jsem, . (U1/,. .) iezem, gezim,
. . sam, . jesam, . '..
Petr

r),

R
,

*okno,

. . . ., *kll, , ,

. iw6 (. ) . akkuna- *k - *k,


R. okien, . 611:01/" . oken, . Qkell;
. . OK.H(~)6, R. okienko ( -k),
. 01l:61/,, R. okence, . 9kence; .-. OH~,
. 61/,, . ogien, R. oheii, . 9g~mj,
. ogan, . 6'1/,; .-. ~, . .lt,
. w~gie1, . llhel, . Qg, . L'lgal';
. Q , . . . . N., .
, R. grzebet, . hrebe1. . grebe1.

-
t - d
st - zd st - id: ., ,
, 1I:ocm, 1/,, ' . .
gvos,
ses, kOs, , dts.


3 (,
. dan, . . dn~, m6st - mostii, . st - mosta,

mos,

148

vuz, vi1s - vozu, . r6g,


ruk, .-. r6g - rogu, . pin
.-. r6k , 6n).

,
.

I-IV .

.
{. '
: .-. E~11 C~, . (
-s) bojusa; . . . . . .,
n6 n6 . .).

i:

.-.

MdTH,

. ,,

.-. , . mat', R. mati; .-. n~rCT1o.IH.I,


. nn, . . gospodyni; . .
.-. - 6, . - n, . bl\.dinies, . bud' - nes; .-. S'''''TII- 6,
. - n, . - niesc, . byt'niest' . - 'isti. i
-
( I{,
). -

, manj, bOlj, dblj . .


2.
.
,
, ,
,
( ).
,
, .

l{, : .-. ... ... , . . 1.I(I,

1.1. . deszcz (
dezdz) - didiu - didiy, . dest' - deste-dsti, I{.
- - , . ' - . . ' ', . dliZd - dazda - dazdi, . dez - dezjadezl.
r n
n ,J1 .,

, Q

14.9

,' , .
,
, : . dd <
d podany , oddil
<< d, . . . podet

,' p6det poddet <,


( , , . .)>>; . odavno od
davna, . (n. .) zakonnik
zakonnik ..

: *russk, . pyCC1'i,UU
s, . ruski. . .-. C....CdTH,
.

ssa6

s,

. .

. . . . ssti,
. ssati s sesati (. ,
), . sati; .-. '''' d, .
z, . zadaj s zada; .-. . . . .
.Ih.d, (h.d), . wyzszy, izsz, .
, nu , vysSl,' nizSi
s (
); . n,

n,

*n, . pani, .
pani . -n; . ,
. ranni
*ranbl:lbit; . dzienny
, . nn6 n, . denni
rl *dbnbn- . . . . t' . bud'te, pust'te
t ( bute, puste) . .,JI. ,
~aH , , -
~el'

150.

)
( v
'- ) , , :-

, . (

). : ) .-. 'kJR'k, . zdrav,
. zdrav, . zdrav, . zdr6w, . 6;
. nPQC~&II, . prosba (z), . prosba (z), .
n6 (z'), . . glasba (z), . zaduzbina
.-. CRIIT~&II, . svatba (d), . svadba,
svatba (d), . swadiba, . (d');
1\1:.%&11, dz (5, . ) . ',
IMba, . liczba , . dl, .
otadzbina; ~) .-. 'k'kI, s .
(>zki, . uskl, . usky, . w/,\zki (. bliski),

-dusbb-;
.
.-.
.

. /iU; .-. *i~ik <) (

boibCb,

miser,

. neboz~)

. iszzk
.-.

sc;

.-.

(sc)

..'k'

ztik

. wsth/,\, .-. vezdchnuti, .


. vzdechnouti, . , . uzdahnuti *vzdhl
. vzdech, . , .
uzdah *vzdh; . *dh, . dech
, . . tchu, . dech, . . dchu (t-),

natcha > *dh, . tch6rz, I{,


tchor, . .". th-, . tvl' th, . dihur dh dih- .
)

, ,

. (sc,

(ss, zz, cs)

zz)

. ,
. ses:iti, . sesati.
,
. ,
sk - st ( sk - st),

ne~~ski
.-. H6&6C~CK'k. :
) .-. *s~sti , . szcz~scie

(-), .

stesti .-I1I. -, . 'mu

(). . . scasoma (), pescf)n, . , pjescan


, .

st,
sc

(,

pusten

pM~n}.

--: n1:c'k-

d'k .-. n1:C'kK""'. .

.-. 'k,

. , . zszyc, .
sesiti, . seSlti, . sasiti. .-. 'k6,
. , . zzec (
z); . sezehnouti, . soHgati, . sazeci. ~) .-. 'k.'k, .
mniski, . mnissky ( s).
menlski, . monaskl (. muin

). ~e
ssk

cesky,

. czeski, . wloski , .
nu (s), ., . eeski. .-. .""',
. m~ski, . muzsky (
s). . JI prasky, .
n6 (sk); . .-. M'kHQCTCQ 'kQ'Q,
. maski, mstv (
, 111, 36 uuzmaztue c-stve
vsmzstv)*, . muskl, mnostvo. .-. . .
'Q, " . . eso. . .

j *noeso; m~sk . nie. nemecky, . nn,


. nemski, . mkl, nemackl; (n. .,
, 11 zlovuezki, .-. Q1:.'k). .-. QQ'Q,

miecki,

R.

proroctwo, . proroctvi. . . propr6rostvo (. n6). .-. ..,


. . ~, . cest - cti, . czecscczci (Mi csti), . - , .-. I~
(. . PYCCR. ), . ucta ,
Stv, .

.-.

', . . .h'I\, .
.
czcic - czcz~ CM~, .
1lmumb - , YRp. . '
JI
blist. . n6, e.tt

ctiti - (ctim),

, 6 . ., .-.

Clovecostvo
eastvo)

CJIJ[

. . covjecastvo (Clovjeeastvo, Clovi .


I<I{(~

Jl

lI,

. .-. 1:G ( ) l, ,

..

8, '1l0, mr : JIJIJIJI

maz-, mag-,
posmagati ' .
152

smagati,

stvo

*bezbstvo, ' *beg

(.

.). .-. ~RIE *sbd-, . . . .


. Werk *waurh-stwa-, waurkjan, .
wik>, . varstva- ( g) .
)
. : .-.

41
waurstw

""'C~MTH, . . "'~m., . n.n - ,


. postac - poszl~, . poslati - poslu, .
poslati - pQsljem. . poslati - posl'~m; .-. ~t,
. , . . zl'e; .-: C~ "HM~,

. Z njlm (
m);
-tie, -tia, . vesel'e, zdravl'e, braca .;
. konsky () kfin (<, kHstky kl~ste, projfZdka (<, * jfZde, . .
j~za .
)

: .-. T~"""K"', . tenk6, . tanko;


. tenko, . cienko D ( ).
, , ,
. n (. 61>,, .
1>,).
n m. ,
> -: . bramba
(. . . zenba), . ( ),
. hanba, . u (
) . .


t, d. t - d
()
s - z -5.

. : .-. ",d~R"', .
bogactwo, . bohatstvl ( ), .
(.
),
. bogatstvo (
) bogastvo, . bogastvo
J . .-. 4\~~CK"", .
ludzki (. ), lidsky, .
1>,6, . I'udskt. . ljildski (. ) so-

s\ska (j

pred"

grajski , . grasMk). .
precej, . (< ,

S~; PYCCR. m. *dsk-; .-. ~,

153

. , . .-. T~CT~; JI. ckny


t~skny teskny, . teskny
, (. :. ) *t.sk
. .
, : .-. QI\~, . .
Q~d, . otac - , . u. . 1, 33
otza 11, 61 otzu t, ,
. . d~ca *detbca, . otec - otce (
), . - (
); .-. CP~~6, . srce, . srce,
., srdce ( ), . serce, .
( ); . *dkt-, . ,
c6rka, . dcera (. ), .-. dci.
tc - dc:
. .-. . . Q~6, . ,

1, 2 otze

u.

(. 9

qca),

otce

( );

. *kostb~ica, . kosClca, . kostica --,


. kostal -- (<R;, . *srd~,
. si'cen, . srcan; . *sbrdbcbba, . sdiba
() (<, .

, ..
:
) ,
; ~)

. (d)n, .-. (d)l
; . (t)nc (t)mc
;

n - 1
. : ) .-. ~Q,

. ( sto), JI. (sto), . sto,


. nlstrc; .-. Q~6""", . st, . os
ten; . *t~t, .-. .... 6d, . sti3ta r;
.-.

154

~Rd""",

iban

~d"""

, >, .

diban

(); .

iban

(dz), (. dzban) . .; . *sbrdb~ce, H~ce, . d, lfSce recca - ri-

jMca *re~bca; ~) .-. K~H''', . . KA~Hd,


~dan - ~, ; .-. cp'kA~fiHH,
. srMja srednja; . *~M, . . ~Ma,
. szedt - szta, .-. ~edl- ~la
sel; . tkdl,
. . *tkdl, . tkadlec (kadlec) - tkalce;

. *!, . 6, . . 6; ry.
*h!m, . h6mca; . . *grf
(. 396, 20 ~~d6'k) , >, .
garnc'arz, . hrncIf, . n, . ;

.-. s~~st, . st'asny,' . iszs,

. nn (); . . radostan, . . radosna,


. n, . . ; .-. ~~~, .
pozno, . p6zno, . nn (zn), . pozno,
. p6zno (. brezno brez d); .-. ~'~'k,
.

czsny

(etnost),

enota,

etny,

. , .

. cnost
czsnota ,
. lesnik, .

.-.

JI>; . *ls~ik,
,nU1i: .nU1i:, . . n *ts~
JI, , ,

~l

> sn

1i:nn, ]n . .; .-. ''!.


. .u, JI. jesll, . jestli (]); .

. s~~sti,' I. st'astlivy (]), II. szcz~s

liwy, . n.U, . . bolesl'iv, . stac


stbtati stti .; ., .-. HCT'kEd,
. u, J). izba, . jizba, . jistebka, . lzba, . izba, . u; . *gostbba,
. ~'"d, . gozba, . ,
; .

cazblna *~bstbblna castiti >; . vjezba,


vezba *YM~ba, (JIJI *uS~bpbba; .
*stbbto, . '~~, . zo steo,
. idibto s~bto, . ., .
., . stablo, . steblo ; . stbkto,
. '~~, . sklo, JI. szkto sckto,
. 1i:. 1i:.!m1i: .-. '~'kd,
. 1i:., . staklo skJo, cklO (
. cklo) , . steklo, staklo
. sklMica, sklenka; .-. CT"Sd
stbga';
. ., 6J , ~ n .

<

FR .

R R

, R R (ts). :
.-. Mh\K'kKO, . . (hk), . mehko, .

meko, . ., mR. mekko (k), 1l0R. mifiJkko;


.-. h.'k, . 1>6 (hk), . lah k6,
R mR. lehko (chk), g
l' . Hlko, . , R. lekko; . .
hkratu, h komu, . 1> n. (hk) R 1 .
h glavi, . (Ig); .-. MK'kTh., . 61>, . . .rt6 (ht'), -. laket -lktG.
dve ]ahti, . lakat -lakta, R. loket -lokte
(R. tokiec - tokcia); .-. HOf'kTh., . ,6,
. . ,6 (ht') , . n6het - n6hta (R. nehetnehtu), . nokat - nokta; .-. K'kTO, .
(ht), . n . (ht); .-. 'k6, .
R l' . gde, gdje,. mR. kde (gd),
R.
gdzie (. de R );
kd ., . kdo,
gdo; .-. K'k 6r, .
',. (hc); .-. 'k6, . nihCe; . *dkti,
. .
-
*tci kCi, . kCi (
. . 154,
. 157).

>

(
)
m korotev . koroptev, . kuroptva
*kurt >; . tic ptic
.-. 'kh.; m. ], .. ]

, . . vcela, c~la, .-. h.6d


'k6; . -. c~ *, . J)d; .

*~m.

> ; . kraljestvo, . kr61estwo,

-ovbsty-; . .
. n, . 6, . poltura
(. .) , .-. R'kTOP'k; . U',1>U,
U',u. , .-. Rh.Ch.; . zniti, .
z-niet'. .-. znes zvbneti . .
.
_ ')
m, --
(. . 43), sr.
R str: .-. C.... p'kCTH ,

t6rek,

156

kralovstvl (-ostvi)

't...1'd, "- , ,

1 \1 L

st.ret.-

nouti, stret, stfic, vstfic S4iJtj- ;


.-. (~P6BPO, . stHbro.
J3 . pondreti. ri pondirek.
,
JI .. ., , . pszczota, .-.
~6Ad 'k6Ad . .
)

JI

. : . mlogo. mnogo; ; dekla


*detbta; . kCi, . *kCi
hbl *dktI; .

>

wi4iJkszy *v4iJCb-, . vetsi, . . n6


*po~b~ivati . .; . ojca, zdrajca, mi.ejsce,
wiejski, ujrzec, sejmu , zdradzca, mlescce, wlesski, uzrzec, seiimu otbca, *bzdradbca ,
>, mestbce, vssk , , uZbreti, sm (. . ojciec . ociec otbcb sejm,
.-.

C'k"~M'k

).

)
.
- Vj, .
. JI

. .

sfoj,

svoj.

I! , .

. : ct.- .. 'h.Gd, . ufac, .


ufati, doufati, . . Ufati se .

upati, . ; JI. *tviti,ii. (. .-.


plveti fluere ., . ptYnl\c > .),
. oblity (pf) , .-. optwity;
.-. J1i\~GdTH, R .. plwac, .
p!fac, . plvati 1; .-. KP'h.R~,
.

Kp'kG6,

Kp'kGdG'k,

JI.

krew - krwi, krwawy, 'i' krfi, krfawy,


. krev - krve,' krvavy. r; .:'. *mslik,
~. zmisl k ! 1 . remes]nik 1 1, . ,uu-, . . 147
. . u,", [; . 2 . . . T~p6T6,
. tfete ( r r), DR. trzecie (ts), tfitz; .-. C'h..'op'hTH, R. shoreti . sch;
*sgd, .. shoda (sch) . zgoda 157

<...

:1:'IS t ,

;Ispa,
.

spa,

.-. I

n.

*sdv-, .-. '.j-, .-. storov-, .-.,


., . .-. strow- (. , XXV, .
370 .); .-. . . . . . . . .,
. . . . . .

-h., .-

.(\Qrh.,

- . . , Jl,(i (.)
; .-. h.d (-'.-) , . , ti;
.-. Qh.Q, . i6 *rozstvo; .-.
h.Q, . . . *<*; .-. K'h.HHrd,
cI ksi~ga, . ksia,zka, *k-
:.

.-.

'.\Sh., R. ksia,dz , . ksia,z~


. :
-tie : umfl,
i, n,f1/,1/, . .
)

( ) .
,
,

: . sav
(. .-. Kh.Ch.), . tko (. -. '.Q), .
ceb~la cbela (. .-. h.d, '.d).
,
,
, , 1 s.
: .-. Rh., .-, ktvu *kvtu, .
.-I;>.

kwcie

(.

kvetu

kvetl); .-. CKh.'J'tTH, .-.


stvieti, . . skvlti stkvlti; .-.
h., . drzwi, .-. dfvi, . .
dvefe . . dvefmi (. duri *dlJri
1), . da1)ri, dolJri, dv~ri; . Fr.
R m v s, Historicna gramatika, , 150); .-. CKKPh., . .-. skruniti *sklJ-; .
h.G'., .-. ', . , .
,

cvrst,

cvi'st;

. ,(\'.d, .

6"., . zllca, . JI. zlica


. lazica . ozica, lozlca, . lZice
zlice; .-. Q.(\h.", . oslnouti (1), R.
olsna,c *s!S; .-. Q'.(\h. ()
, . (, ) ugolbniti ,
JI. ulgna,c, .-. uglna,c; . *mbgta,

158

. h1 m1 (m), . ml; t.
EI\.... X-d , . pchta, . . . . ptech;
. scutella (. -d-), . Schiissel, . skleda

. zd~la, . zdeIa - zdje]a - zdila
sk d; . KQCT"'Kd,
. kocka koska (>, . k;
.-. K .... C... H'hTH, . .... ... .... (<, . zadoc-

>

nlti > *do-ksn*dockn-, dockan,


docne *d-ks, *d-ks.
3. i
: .-. KJMH
kra-it (kraji),
3lf kraj
; .-. Q'Q .... 1 -o-it-n'i.-it
dostojinyji, . 6/-/' (

-j-), R. dostojny, R. dustojny . .


R: .-. 'h

dHaji,

-i

R,

delaj

R R

(. . 149): :-. . .
HQJ7I'., . eu6 /-/'6; .-. . . . .
. . TQIti\, dlti\, .-. TQ'h, d'h (toje, llaseje;
. . 73 100), . . , -rui. .
6, cU/-/,. .-. . . CKQp'he, . ", ", .
R
,

R.

~: .-. .... J .... , . zdrav (


zdra~), . 6 ( zdoro],j).
R zdraf, .-. zdaI'; .-. d"'d, . pravda ( pra~da),
. ( pra~da), .-. .-.
pravda - v; .- .':IHdl\ .... , . znal (
zna~), . /-/, ( zna~).
R , t
: znao, seoce
selbce, . selo, seoski selbsky, seoba
selbba (< . . . R . m~,
. ', . grIce ( gHo),
. gr'oce.

159

() , 6 li
, . . 11 .
, 4. ,

()

1\

. ~ ,

(. .

pi<;,

. .

pt'l6<;

( srenca . ., .-. venc


.), (t', k,
z, tk, kii).

, ,
)
VIII .
(<;1 LHa

. .

(
,


~)

I\J

, <;1 ~ XIlI. '


1\ ( (.

XIV

Q
( 1\),
~. ' Q, ~

: Q
, ~
:
.-. d,

. . . . .... , . r~ka . . . . .Q:, . d -

.-. . .... ,
rz~du (rz,

rl\k;

Z, [).
. ,
'
(rl(ka, rZl\d,
zl\b, pi~ta, w pi~cie r~Llka, zqnt, ZQ,
p~nta, fp~nce). ' t -1
. ~
, , ~, pi~tnascie <
. , -

160

ntt>I .iIkt ,
.

,
, .
(., .

, zodni, imoki, choku mogoncka, poron.fo;


zueta, zpe vuenSih .).
(1056-1057 .) " -
Ia - d.
Q Qd .... .-. Qm. nQ~ .....

, (. .

33).


.
(
),

8.

: ~ ' (. ', . '


), Q ,
l

: . rad, . riad, .-. rad, .-.


r~d, . ; . . ruka, . w.
~ ; Q
;
Q
, - : ., . red,
.' ; . r(>ka, . ruka, . , n

red

<<

.-.

,
(.-.
mQd-, Qd-, gnQs mud-, nud-,
gnus-; . .
muditi , nuja , >, gnils
, , . n~dza (<, ,

mi~dzy , ,
.-. Q .).

(;-,
h.'k

" Mh.H'kTH,
.
sumienie

.-. s"mii, . silmnja, sumiti; .-.


IIQ~
Q'k,
.
spom~niti
*m-).

11

5.

(. .

45)

tr

r -1.

(.

).

, ,

, t, tlut,
(. 65

.).

. - 6,
. smrt

*smrt - *grdt,
.
smierc - gardto, .,
smrt' - hrdl0, . smrt - gHo, .

R.

smrt - glo, . . - (

- .,;
: n, n);
. *v!k - *g~lk, . 1i - 1i, . v-k,
. wilk - (z)gie-tk (. ), . vlk - hluk,
.-.
vlk - glk, . . v-k - g-k, .
.-. vfik - gfik .-. guc, . 1,u" 1i,
1,,, n
).

n (<R> (.
,

r - ! !
d - t l ,

(. . *d!'lg, .
dtugi, . dlhy

!'

dlouhy, . .-.
!, b.-Jl. dothi).
,

(., . r, . '" . . ,, . i';

n.

119, 19

'k"~".'k'k).

zr

,6,

zerd', zernov, .
zi'mlja, .
zrvan . .). . skruniti,
*skvr-, . oskvrniti, .
i, .-. c"cp~""'H !' (. 158).
.

(.

zi'v,

, ,
(< : . . .6,, 6,
.6,u, , . ., . .

162

. ., .

N, 15

~T'k

c~pCH.

i n0
III\PM;H

nl\pC'b.IH.

nl\pCH, nl\pl\G'b.IH

,
r

-1,

-1

r -1
tlbt.

, . . tt,

trbt,

t}t,

(
trbt), pYCCKr'M

.
;

"

,
- 'r.. :
.-. Kp'b.GI\, . . '.6, . n (kr?"f')n6, . krew - krwi ( krfi), .
krev - krvi ( krvi), . . krv - krvi,
. (. kri)-krvi, . krv-krvi;
. n
(kf); .-. TP'b.CTI\, . *tsti, .

(trost') -

',, .

tresc -

tzi (

i) *tsci, . trest' - trstina (trtina,


, trbstb; . ',. . TPI\CTI\), . .
trst' - trstina, . trst - . trstina, . trsttrstina, . (ts) - ',; .-. KPI\CT'b.,
. . KPI\CT4, . - n, . chrzestchrztu (hStu), . kest - krtu, . . krst-=
krstu, . krst - ktsta (. u',. . . .

creztu ),
. krst - krsta, . n; .-. rPI\M'kTH, .
, . grzmiec, . hrmeti, .
hrmiet' ( r), . grmeti, . grmeti grml'eti,
. 8., . . .', (- );
.-. I\I\'., . n, . zgrzyt (zgzyt),

skrehot

( *skgt, -t),

skrzetati;

.
skrgfit; .-. i\....d, . ,
.-. kttac
. hItati
. gtati, . gutati, . ..; .-. ni\'b.TI\, . ~

!,

1,

1Ii\'b.TH, . nJl (ptot') - n.,u, . ptec - ptci


( ), . p]et (plt') - plti (pleti),.
. 6t - (. u',. . pulti 1), .

Hj3

pht - phti, . n.ll}m ()t); . . nA ....Xd, .


::Ul,
.
pchta ( ),
.-. bicha (. blecha
(}
. . blech), . blcha, . h,

-=-

. buha, , . '; .-. nl\~GdTH, .


nm, . plwac ( p!fac), ..
plvati (}
( , , , .
pljuvati,
); .-. "~", .

1'>
1'im (.-. "\), 8 m
. .
- n, . klnli' ((}

k!ne),

klnu

1 (

kleji

), klnouti, . klnut' (
t kl'ajem ), . k
, . kun{\m, . 1'>'.; .-. CA~3d, .
, .

tza,

. .

slza,

. 8z,

. suza, . '. .-. ~G~"~, . ,


. brfino * .-. c"cp~"HTH
*8kvr-, . skruniti (. 162).

3
- ' n

r -'1

.
t ,
' 1< t ,
(. 159). : .-. .... ~, . . .... , .
- , . rez - rzy, . rez - rzi (
), . raz - rzi, . IIrz - III'H, . raz - razi

rz .
.

rzi, . ' (s); . . *SQfi.


sa,(r)zyca, m. sourzice,

, .
sorzica, . su'rzica;

.-. .... d, .
- , . tez - , . lez -lzi (
), . loz -lZi, . 'laz -l .
, . -lazi ( . ozujak dao),

';

.-.

A~""'""",

A~""", . .

A~"d,

. - t, . len -lnu, . len -lnu


(), . lan -lanfi, . lan -lana, .
; .-. "~", . tm, . 19na,d
*l(d)na,c, m. lnouti (), . prionuti
. .
. , . 147
t.

../

R
t- >
R

tort> trat

r -1.

6-7.

, R
tt- > fat-

. . R,

rat-,

R.


cr, sr, zr, zr .
R R

R r
cr; . c~da: cr~da, .-. 1:4.

R, :

cez }>, cesnja


creva, crepina .

>,

cevelj >
.38
RR

R R

XVI . > (crevo - crijevo),


>

tr (tresna).

(.

46):

. .

cr


.
: .-. 1:4, .-R. cfieda, trieda, .
. trida ( f) stHda,
. trzoda ( tSoda) , '

XV . R *~reda > Moda > tsoda,


crieda; '.-. 1:..... , R. stfizvy, R.
trzeiwy. sr, zr, zr R,
.

R R
(. 43). \f: .-. 1:4,
. stfeda, . sroda; .- .h.1: .... , .
. zdrel, . zdreo zreo, . . ..
..; .-. 1:\, . zdrebe,
zdrijebe, . , R. hHbl; . *svorka,
R. straka, . . straka.
R

R,

(.

42),

tl- dl

38 . Slovenski pravopis)}. Slovenske Akademije znaIlDl!ti in umetuol!ti, Ljubljana, 1950.


161)

tl- dl
dleto, dt glet,

kl- g]: .-. dH\to, .


glijeto, . m6
gleto; . . klaCiti

m6, . .

tlaCiti . ]
v: Hist *votstb, Lah *vth
. . r
' sv~der, . svider, svedtik
svd, . . ,
.Jl'.
R~, . 6, . svrdao svrdlo,
. swider *svrd.
8. 0

,
,

. ., ,
.
6Gd~ ~T MdP'h.Kd

tTax

., 6Rd
Ml'd, Mpd, "pKd. MdP~Kd

,
, , ~.
,
.
: - XVI .,

V .,

XIV

'

. ~

.
.
.

- .

. ,

- .,

166

. .

<

I - ( il
5,
). : . mladeho, .
mlad6ga, . mladega; . palcuv, . pet
pa.laca, . pet v; . kuvi, . ku
povane, . kuvj.

. : . tfn >, stlp ,


vfba , vlca ( <~) >, mftvy,
dl'hy, . . . . zf >, slz , . bfst,
tl'ct, odtfhat, stl'kat; . tr, sloup (. stl'p), vrba,
vlce, mrtvy, dlouhy, zr, slz, blisti <>, t]ouci,

odtrhati, stloukati.


(
. . 163-164): .
krv, kvi, vrh, vrha, . vfh vrh, vfha . .
9 : ) '
. -,

(. );

'
, -

. : ) . kral' kral't,
. . kral'a.; . . 6 - , . .
kraI':'-krl', . kraIj-krJj, . kral-krale,
. kral' - kral'a; . . krl ( kl'ul)krl 5; . vl, . n6, ., . VI,
., . VI;' . hval8., . , ., .
hvala, ., . chvala; . 3 . . . *SQt ,
*sed~tt" . n, , . s, sede, . sft,
sede, sjede, . su (1 . . . su), sedi, .
su, sedia, . is, (1 . is~), sid (1 . siedz~);
) ., . grad, . hrad, . gra.h, .
grah, . hrach, . . 6 ; ., .
r, . vr, , . vr. (. vr
), . vr, . ..

6n 6n; . . ' vOl'a (. 59), ",


vUle, . vl' ( vUol'a), . .

167

, , ,
, , 14"
( , r< ),
: hIava, brada, ruka . glava,
brada, ri1ka, ., . glava, brada, ruka - rc}ka, .

w61a.

z, , n. '

,,

.,

.-.

glave, brade, ruke, . 6,


6, n 6, 6, nu .
: )
(. . 7,;) )

glavu, bradu, ruku

(. .
,

147

.), ~

.
)
,
.

. . . . . .

n6

.-.

n6, ,.

6I1l'., .

z}, .

zenou

(.-. zenou 'tIe ,


, .-. 6~, . . zenou

*zenoQ,

. . .

zen6m),

zonf.\

zon~, ., . zenu, . Z(u, . zeng, .


n, .-. 6; .-. I l'd!, .
. ljudi, . l'udl, .
lidi, . l'udi, . ludzi; .-. d'
mtadi>it, . 6, . mladi, . mladl,
., JI. mlady, . mtody; 2 . . . .-.

dd/6,

or M'hKT6,

. , , .

stradate, umete - umijete ,( l


nesete, I, Ci . .); .
stradate, umfte ( prosite,
prosite umiete,
nesiete, miniete, ,
). , .
.-. /(/.~, . bazeii; .-.
"/(/ .... , ., . pa~, . pas pas, .
pas; .-; .... , . 11i ,
J ... , 1' (. ) .
) R JI I,l bI '$,IJ JI . ,,I>U.
,

.

, . .
I'

. , f!
,

JI
.
11

, ,

.
,

, ' R
, .
: *vtsb, . . vas
*Ybst, . vas, . sav (. i)S
*, . - , I\OTOPblX
()
, . . *!
vsi); *dtnb,. ., . dan,
*s'1, . san, . san; *g, ., . g.
. . . boga, . boga, *'1, . , .
; *mst, ., . most, . . . mosta, !J.
rnostu, *post'1, . () post, . post, .
-'- ; *md, ., . ml'Jd, . . .
meda, . niedu; *noktb, . , . nQc, . .

>

n06i,

. ;

*pek.tb,

. , .. p~c, . .

. peci, . ; *kr'1vb, . ki'v, . .. krvi


11 . .

' q
: gv, kamen, zlst, . . govora,
"rn, zalosti.

(r, .1, l f ), (, , 11) j - v - :
Crnogorac - g, mk-mk, 1 -lv,
(ljk. , . kraj, j, . 11.
kraja, bOja, . kraj, bOj (. . b9ja), mQj
( ... m9ja). l,{ ',Jf , C.[Iopa .
lI

II

J~

-tie: sn6pl'e,

perje, stvorene.
. ,
. 64, . . pr6rok.

perje

brat - brata-

',

<] -~, : 9 , . , <]g,


z~, . n, m, b<]sti, n~sti, . u, n.
,
(,
; . p<)sljes, . posl;es *s))
*> (. . 62),
. . . .,
otr(>k ( Q) *tk,
. . . . otrok ( ), . . otr<]ka

9,

. .
, (. . 61),
13 ; . .

*otrokt.

, : . s,
, , . n6, n, , . s, ,
polje Q -~.

- u ,

U o (. ). : . vuz, , .
Z, . vozu, noze, . noza 110S,
kos, . ks; . stUl, sUl, dvur, dum, kUI1,

. .

stolu, soli, dvoru, domu,


. .), . . Lvoje, bratrova;

tvuj, bratruv

-ov krov,
. . . . . .

k;

lov
-uv

v, . . . . .
bratru(v), bl'atrum, mestum; .

. . -,

. luzko, . .
, sluvko , semfnko .

17().

3 (pust, . . postu,
vudce >, ,
suva, . , duvod , ', .
~sti .) 3 ,
kuze, vUle (. 58 .), .
, . , ,


'
, : housti, kVlsti; knlstj,

kryti

.,

w,pacmb,

Yi.

3
6 ( ) , (<;1): 6 ( .

),

r6d, r6g,

*gd>

*vd

gr6d,

> wrz6d -

3 .

vred> vrod <<, 3>,


*~d > rza,d, ma,i, . . , rodu, rogu, grodu, wrzodu,
rz~du, m~ia , kot <>, rok
, *m> mtot , lt> lot, -<;lt > pr~t
, ., 03>, S<;lk > s~k (<>.
,
: t6iko, t6dka
kropka >, troszka > . .
,

wt6ry,

sowa

s6wka

g6ra,

3 -
i.

.1f

-; . cuin, piw" n.!lim, uic, i (bih), .i, w,aMiub,


. . n, p6w,y, n, , 6 (6), .,
w,.u, ,
,
6 ,
. . . . .!llw,. 3 s, dbnb, *gd, *cetovkm; w,icmb, ui, i, ci.!lb, ni, . . Yi6cmu, u6,
6, 6, ; Miu, . . .; . . . . tUl
(-l); uic (riis), 7'iiiYi (t'ik), .i, . . ,
w,,, .; . : i (vi")
>, . . , . . i (otec - vitca), pi8ae6

rozbstvo ; 8i.!l6 (zile) (>, w,aMlu6,

8ulU6 ( -), '~. hopma:-.!l.!l, -UU


(. . 158). .
8uaMtube, w,aMtub - w,aM'6ube, XIII . - ,
XIV . - . ., t 00

. 171

! lf
(, , ,
),

sinQv, nQg, gQr, Z~lJ;


imelJa, otaca; .

: . otrQk, kQnj,
. k6Ila, sin6va, n6ga, g6ra, zena,
h,. h, zien.

,
, hlav, . 6,
,
I\OpHe (. ),
ryb, ziab, hodin ( , ,

ruk, zim,

b6h, v6z, ruk do ti'h caS); . n6g, rol


rola , > , , . ra.k,
r~ka, ' jagniqt, jagni~ta
~; . Kinb, ni .
. .
' .

, ',
, . . . . ( - ) '
(). ,
. . . . kon ''
. . . . k6Ii '
.

,
, ,

. '
' - samogtoski
pochylone scisnione ( ).

,'

'

(dm)

XIV

(duom)

(
(nZ. XVI . : . fi (
u (dum). fi (IJJ'

172

Q) I .

&11,

1<0"

XV ; .
1'!I ~ :
. ujezd , , uhel , moucha,
koupiti, mouka f minouti, . . zellou, 3 . . .
nesou.

(muka ). ie
(13), ~ '
', ' (. )
-ie -ia XV . 1.
. : . '
(1)) . htich , da, vira, . hriech,
da, viera; ~ : vzlti , riditi ,
, sedic (.-. .) , 3 . . .
sedi; : 'vziat', riadit', sediac, sedia;
'3., : .
) >,

<

sveZl (. .) *sveiaia, . , 2 .
. .
sazite , !l *sadiaiete!

. ;

>

3.
: , svieza, sadzate; -ie
-ia
-ie: znameni (. . . . -ie -ia), !
( -ia), pfitel priatel'b, . znamenie,
. . znamenia, prlatel'.
' 1 XVH .
, ,
(rici , peci;
vecirek). , iNp

1
(kaminek).
ie (riect', piect\ veCier'ky).

>

>

mlek8. (mliko) *melko


1
ie . -

pochylone scis171 r6d, rz~d, . . rodu,

nione 6 ~ (. .
rz~du .). ,
, ,
i .
, XIV .,

. --=-

- ie.

.i -

XVI .
'i
(. . - 171.). ,
' -

173

J:tJt'rcJt

. Ji 1< 3 1<

(. 59),
kwza, vwl'a, wvj, dwbryj, kro:rl, sro, skrot
, , .

, ,
: 6

( . .)
<;1, U o (k9za);

Q, u (bQg, mQst, otrQk, Qg),


9 -1j1 (n9ga,
z~na, b9sti, n~sti; . . III).

. 167,
!
(. 63).

JI .
Q.


: .
grad, . . gI'adovi, vilci, vukovi, gOlilbi, go-

lubovi; . sv (. 60), . svaty, .


svaty, 3 . . . sede, sjede, . sedi, . sedia;
. tfllva, dira <<, . . . . travou, derou,
.-.-. . - . . travam - travach - travami,
deram - derach - derami; ,
, ]ollka, . . . . loukOll,
lukam . .; krasny, sazim
.; . lUka, .-. . . . lUkam -lukach;
piaty, krasny, . . krasneho; sadzam vraciam
. . 'r . . . . kravou, verou.

; . . s kravo,

z Ver() (. 61 .).

(, , ),

174

, t
,

.
.
,


, . .
. , ,-
'f 1 - : . n, u - nise, hudyty,
. ', ,
n - siga,
gudina. ,
, ,
, : ,n, '
n {<,
n mjkt, gdi,
st - st . .

.
. JI

{<,

(6, n,
Tatst6j, Maskva, vada),
' '8 (,

p'et'i, ~).

',
. ,
,

1: 2 : 3 : 1 (
2), 3 '
(. , ).
, (1),

(. ),
- ,
-1 (. 49).
.
, -- -''
: , 6, . . (
gv'it', g6t, gd) 6, lUi (-

17.5

kU ~bsav6j, lla~bt). Ji 1
nn (. .) (k6tkl), . .
m TpeXc..JI!m\HO ktkt, v'r't'en6.
})t} -


. , 'r
.

}I ;
~ {
, (. . IV): "
narediti ( dit) .
( 'd'it').

- .
, , -

(.
).

111.

(. 50)
.

. (. Pismenost,

1811,

4).

(. . predtegneni), -
(. . zategneni): jutrisni dan (. . ) kruh ni d;
ga popade za vrat ('r. . vrat) in nese do vrat.

'!'

,
.
)' .

<< (.

46)

, ., . grad - grah *gh)


(. 56)
(. . n - . . n, . rfika - ruku,
. . - . . , ., : bregu -

bregu, . brijegu - ijg; . . .


- . . (. .) (. 100); , ,

176

(. 110) ~ ~, , , . nes~II1, l1esi, nestised~m,


3

sedi, sesti,

. sjed~m,

sjedi, sjesti).


(hrad - hrach, - vrana, . 6" 6,, .
- ). Q 3

<<

), '

' (dzieciqtko, . det'atko, . ;


. houska, . guska; str6ia, . strllze,
. 6; piqty, . paty, . ; .
. rqk, . rllk, . ruka, . rqk).
'

rr
. ' (.
, - m6- 3 ,
*sto1:t, .
. . gradil- graha, stl}la 3 *stota, . ;
. , [leato], . morje -l~to, .

gqska,
.

leto l'eto 3

*l~to.

' : . .
,, , 6 , . sinQvi
raki, . sinovi, stOlovi, raci; . . .

. .

niigq,
-

. ,

nl}ga -

nO~Q,

,6; . , . 6,

, .

,;

-,stl}li,
niiganoga - nogu,

d'61qb,
. diim6,

. ,,

golQb,

. gOlilb, . 6;
. doma,
. , . doma, . 6).
' . . 6 (
: glasum glas6m, . 6)
XV . (
).


, . .

. I{ 3
'

'.

;, ,
;

12

177

(. 'l zemi, pres hocl.illU),


(. lletijde,
llechodi). ,
,

( - ) '
, (') - .
JI
. R, ,
(


1: 2 : 3 : 1 2; .
. 175 .)
. R
I{ .

. , ,
,


. '

. 3

. ,
I{ (,
, .
)
.
. ,
XIV .
: dowiedzi,
bqdi (. . - ).
' III .

, ,
,

; dugi uzlazlli/)
kratki spori/) (. ): . ,1'>6 , . mlIk,
. mleko, . mlijeko, . ml~ko; . ,

178

:. voda, . vMa, . V9da. l


,

}j

tt1\,

i;

.
,

OBOpt j

( '.l:
: drugi[mi, powota[nje),

~ 'l' ..r. ,

,.

:f;I '-.
(~kldi[h, vetfickach[), , , -
, :.\

(Celakov[sky, Celakovsk8 iho, neobycej[ny,


vysokomylslnY). "

(.Umu~
., ,//,{iu'). ,
'I' [() ,,'
*zavett s(;) '1'. .],

: .

. -

, . . 6, . . (.

IC''!'

),

, . . ', if,

6,

. .

'

(OMIi)

. . 6"

,,

.,

'

. . , ll, . . if, ll, . . 'u,


nu. ' ', l/
, , ,
.6 (. (0), , '

s(;)

.
G'.1~' G'..F:J)d~1
' , '1'01'0,
, d6
(. , . 177),
2-1'0 3-1'0 ; . .
m~l ( mijl), vi, 1 . mih ( mijih),

12*

179

vr~tih

. .; .
175).

(. .

,

pao~

: gr1id-grah (

- ( ,
).

' ,


(. 75 .)

-grah),

- ,
, ,
n:, ,

- : ,
, . : .
pas- opasat, . - opasati, . jas - opasati,
. n6 - n; ., . znas - bati se, .
znas - bojati se, . i - ; ., .
gospa, . gospoja, . gospoda, .

*gospodia;

gor6,

gorun

), .-. rQPQbV. *gorojQ; . kosti,


. kostih ( h ),
. kostl, .-. KQCTHH *kostbiJ,; . . . .
-., . te, .-. TQ",' ., . meje,
zene, . m\, zeilE\.
r

m> n

,
.
, , :

. , . onomadne (<, >}


*onom'dbne. .

R,

- ( u:
- ; . '. 58 .). ,

1-80

;1I

()

fI

q - , .
.
130

-r J;j.

~() IJ

aJft

() 39.

Q ~
(~ -: ) ~ (' " .
. 58). Q r

,'

~ c~apOMY ~' ,
, (. *korl't,
. ., *korl'a, . ~op6.1lb - ~.llt . kral'kral'a, . kralj -:- kralja, .; kral' - kral'a

~~e Q,: ),' ~~


I~-!l~Jl ~-, - .
u;.9 QR (,. 58
.): J:IlTOR:, straza, ,.. ., straza, . Q6,
;. ~ .. 6; , 1156, ., . listj~;
. ,dragl, . dragl, . dragi; . vs,
~" ,. vl'atis, . ; . pitas,
,~ , . ; ., Pls~s, ,' ., . pfses
;', .;

'."

Q,

. t~.

Q13

t~

; ,

',',

... ., ~, (.

*J, . . ,*, ~ , . ,
,, :I,\., . \'1q, ,Q, . , ~!}).
--:: : : fJI1iCH01.1. Q Jlo~~>

I!,:,It~~ ~~[i~.q~~,:{I.I()~.~, , ,'~,

lNi,R:
IJ

,
I,

MY-J:R.~';;~l\
J{

fl

--c~oa.- ; I} II~ :I,I ,


3,~ I(10. , :9 r , l,. .
~, :. ~.~, ~{l, p-,~,~rc.,Q 1100-:
...~ l!.{~~. ',!i,,).,I{ : nep,ex9AJI,.
~ 3!!. t.. l' v s ~; PrilOg -za _ slavehski ,akcent, (,Rad Jugosla.
, \'~.~k~-~k~~J;Ilijf;}, Jruj. ~87,' rq~J:. hisj;or.-fiJl.; 77, .Zagreb, 1'911.,
. 131,.146 ,-\!. . " ", , 'aI TQBQpaM.",

~lI ''J(

',Pyc9l<Oro' l('IriJ::'

lW-k.~ ;I;!~~".'-.f,:~~~ ~ 2( ~7nrilJ?1:, '~'J9to;>


. 180, 204:.:Ii...l.'. Q .!, 08Q<:ro--ltI ~'NI '.0''-

3- , . .
. nes6,

: .. nesu,
sede, . nesfi, sede sjede, .
nm, u.m *nesQt b , *sed~tb sed((.

side,

tresao,

*t~st

t~sg,

tresa],

. znesa1, . nesao, . ~sg.


, . . ,

, . .: . . . . .1s,
. , . . . . . v1as(ih), . 1as,
J'fYCCK. 6; .

. . . . gHiva, . glava
*gotva, . (. 53), . . . glavu,
. glav6, . 6, . . . . ., .
g]av, . 6 , , . .
. . . ruka, . rqka *rQka, . ,
. . . rfiku, . rok6, . , . .
. . . ruk, . r?k . . ill.
. . . . vlasa, glava, ruka . .

(jJ{() . . . . -, XIV .,
. . . . vlas, . . . . glavu,
rfiku, ))
, ,

Hll

-1- l'udl (. zubi


.).

'
, (. 172),
J

: . . . . . Qg, . l1oga, . ?g
( <?~ ) g, . n,
}l. . . gu, .

. . .
.

n6ga;
kcna,

l1og,

. . .

gq,

l1(>g
.

n6,

. .

(.

kon,

kOl1j,

169),

. .

.
. kona, . kqj, . r.n., .
. . . . k(>j, . k6na; . ot,rok, . otrok,
. . ., otroka, . oLrqka, . . . . .
otf(>k (
, otr6k

. ~ cas; . );
.-.
.I,,!~., . si(>v, . si6v, . n6 *sv;
1.-"" . . . . . Hd .l\1:., .cJjO}l., J{, . .

~H. .

1'$2

tlil

*t:t, '::.

n.,tleb

*tbleh11.

tk,

. potok, . P9tOH, . n6n, . .


. *potoka, ,

.
,

'


., . 6n tk
., . otrok *otrokt (. . n6n,
.
pr6rok, . pr9rok *k; . uzrok. vzrok, . . vzrqka, *vzk) . . vod, p6vod, . povod, . . povqda *vd,
. n6 *vd . .
, ,


(. . 6 <<,
, , , , . zbor, . . zbora,
-<6<; <<,
, .-.
bharas - bharas .; . , . 55 61).

I{ .

(. 168 .): *g, . b6g,
. bQg, . . . boga, . boga.

\

, (.

55);

(.

177) : . . . ruku,
vodu, 11 ruku, vodu, . rokq, vodq, v rqko,
vQd'o, . m66, . pomQC, . zapov~d
z:vijd, . zapQved . .

. - ~
-
()

183-

(.

63).

,
: (. . 59 .); .
star, . star, . staI', . stari, . stari,

starY.

, ,
(.

60).

sila,

. , . , . . . . . sii, .,
. 11, . sii, '. . . . . .-.
Qt, . S (. si]m, . sm -
. .), . ( li
.-.-. . . . si]am - silach - silami);
. deIo djeIo, . d~lo, . dilo, . .
. . . d{\la dj{\la, . dH, . d~l, .
deI; . , . . . . (.-.

.

. , .

172);

nit,

. , . . .

. .. .-. t, HHTh.MH, . nitjo, nitmi,


. . . . .-. *nitj, . niti, .
nIt, . nita (..)' ( . . . .
nlti , . mis, . . misi); .-. M'blCAh.,

. . . . . , . misao, . misa],
. m'i:se9; . britva, . brite9, . blitva; .

b~ba, . , R. , . babka, babstvo,


. babka, babstvo, babsky,
. babski, babl'i; . ], . slama,
. ], ., . slamka, R. s]amka; .
krava, . krava, . krava, . kv,.
kravar , kravji, R. kra.var,
kravi . kravr, krlivl'j'i:; . riba,
. riba, . ribi6 : ::'
ribaI'; . grah, . grah, . hrach, .
grasek, grasec, grasica, grasnat, . hrasny
. graska, grasac; . brat, . bra t,
.
brAtec . bratac;

blibski, blibji,

l~to

. l~to, , l,6to, .
letni, letos
letos : ljetos; . zd:rav, ~.
~ra"', . zdra"', ltO . zdravje, . zdravl'e,
. zdravi, . zdravi, . zdrvi, R.
zdravy; . . . zji, . uzsf~ ~':

ljeto.

l~tnif l~tos, R.
. letni ljetn,i,

184

.....

.... '- ......


~. bi1dM, krijM, venM, vidis,
mislls, oogas, mazM, kupuj~s, . . Q,
. bQdes, krijes,. v~nes, vYdis, misliS, b~gas, mazes,
kupiijes, m. budes, kl'yjes, vadnes, vidiS, mislis,
behas, mazes, kupujes;
' m : .
jeden,
.. jesti, .. poj~den, . Hsti, . jeden,
. jisti; . . dvignjen, Yiden, miSljen, zd~
lan, pomazan . -1-,

u-:

nesi),

-i- (, .

! ga,
ZgOdl , tr~si tresi, treslte, zeli z~li,
zellte (. . zellte *zelite, . . . ze]jte, . . zelite). . sest

: ,

trest, pl~st *t~st, *lst;


. spat, m. spat, . zvonlt, ka(llt zet, Ol'at, kupovat
, ,

. spati, zvonfti, kaditi, zeti, orati, kupovati, . spati, zeLi, . zvonit,


orat, . spati, Hti,

IJ

.
' . blseda besjeda
. bes~da, . . besida, . .
m ; kop1t()

'f

dobrQ~a
(
, ,
' ), . sirota, dobrota, . , .

siri)ta,

. . . . d~la, . .. d~lo, . . d~la, . .

de]o - deIa

djeIo - djela,

dflo -


. .

, _

.,6 -

.,, n6.,

IJ~~1Jl:.,.
.
""
J,_. _ .,... .,.
\_
.

no.,,

d;
.,
l.

lj.

~1!

- .,
.
'

seIo - ~~a'
I

185.

(.

sela),

s~la

pl~ca,

( ,

grasek

.).

(
,

zdrav,

'

zdravi, zdravje, kravji,

, ,

qklla.

.
,

. , . caplja; . sukna (
0 *silkno, . sukno, . sukno, . /-I,),
. suknja . sul.
, ,

capl'a,

0 , ~{OTope

-tie, . -k .: . dv
dr~vje,
.
-
,
,
.

zdrav-zdravl'e; .
hlavka, . - , .
ra,czka, . JI. rallcka , , CJIOB.
babka, is - lsk . . -tie
(. .-. svn(i), . (EV)~1t:vtov, JIaT. snill,
CT.-CJI. 1>.)
zdrav-zdravje,
,

, .
0, 0'1' CJIOB
: .
post$nje, . . (.) poctenje,
. pastene; . . st 3 st, . . past$na
3 sti, . . m/-l" .. m/-l,, .. -6,
. . -; . stvj,
.
. (.)
stvarjenje, . stvorene, . . . m/-l"
.. m/-l,, .. -6, . . -, . starjen, star
. .
. pitje, . pice, . pice piti, .
nm; . . cvrtje 3 -
'
. .

:JI ' -
j


(.
55); ' , '
. .&6 (. 60). -

186 .

'

-bstvo (. .-. devatvam, . . G~~

CTK~)
: . mostvo, . bozanstvo,
. . , Ifo

klasje, . klasje,
. ; . ves~lje, . vesel'e -,
. ; . zell -; . . zel~nje -
klasje

. z~l'e, . z~lje, . ; .
perje p~rje, . p~rje; . ; . SI1l',
CJIOB. snQp je, snop je . .

. llstje
. 11 (. . 62 , . 180 .).
, (. . 183),

JI

JI

R .
' .
dugi uzlaznj (. . m]~ko, .
mleko, . mlijek(" . mlIko, . .)
kratki spori (. gora, . g9ra, . gora,
. ). JI(. ).

(. 170).
R (.
).

JI , kod brata

kod brata.

'

, '
.

...... ,

![~ lIlf6 (~- g).

187

JlJllf

, , . . ,

'.

~q

noga, zena, . , ,

rfika,

, . ruka, noga, zel1a, . I'<}ka, n<}ga, z~l1a;


. jilik *ju1i.k, . . ju1i.k, . n

, . junak - juik, . jllik - juik; .


covik, -. .rlOn, . covek jek,. .
Cl<}vek; . kopito, . nnmo, <:9. kopfto,
. kopito; . okr<}gaQ, '. okrugao; . kupovati - kupujem, . kupovati - kupuji'Jm; . enajst,
. jediinaest; . zapiimetim, , zapaIhtlm
zmi'Jm; . za cas, od briita, . za cas
za cas, od brata od brata. OH~:O

: u ruci, l1ozi.'
tITaK, :

ruku,

, , ~

(kod brata),

vodu),

:,

'l30,

CJIOBa

() (kod kral'a, u ruci, vOdi). .,


: : . '
rJ!:acHoM - :n,~


kU.l'a, . sk6ra),

sova

(. 6), ki:)J:.a: ,(er,.


(~., ), ,ceta , ,.. ,;'

,-(l\I!. Q.~H0!3~l\1!f.
-'-, BOOXo-',

I "

koza.

,cxpf:,

, ' JI:

(. {. hura' " hora,


. g6ra, . hruz~, smula" ,., c6~> ~Q~,
, - c6rka)~ { ~ ,.)I'j.' 'l'(),},:Q:.Q'1
, . ., {.- 17,4} ",, -:tiQi>lEJ:,

~.

, ' , " ....

188

. .: __ ....

~:},_.c".

.;:qI

~,:_ ~~
__~a
. -,
~.

, ~ "" '.!d ~ ~,:~~ __ JII!n:Q::ll:~~N"


~

'Jl, ,W ,;~):lQ..
QJ!~, ~:~~'.. ._fl,P~'U't![YTO,~:,'
~

13

tt 1ta tt

. : . .,,
magla, tama, . megla; tema megla,
tama; . svetao, . sv'ijetao *svetbtt~ . . .
svetlo, . svijetlo, . 'sv~ta!). (sv~t) sv;
. , . toga, . t~ga t~ga
1)
. t~ga; . guba, sukno . . ,

, .

voda, vrstil, sebe,


raste, drvita

lljega, en'ga, bled'ga, mrtvih,


pijemo pijemo. '
19 - 9: . Cl6vek, jelen,
k6teJ, p6tok, otr6ka, 6, cesna, 6kno, celo, tele, v6da,
zena, v peci, v 6, ~, tebe, nese, nesla, nesti,
b6de, b6dla, b6sti, . . n, , n,
n6n, (~. otroka), , 6n, n6, ,
n, , , , , , , ,
, ,' , , u . .
?
. (
XVI .,
: gorra, bodde b<,'>sti.)
,
.
*sl

seoba,

XIV

.,


, XV ".,
, , '
, XV ,
XIII .

(. blago, ,
. . grada, . . gradovi, gOlfib, 'vecer, pokora, pod

glavu,

c~r, ,

blagQ, mesQ, gradfi, gradQvi, golqb, vepod glavo . .) (. 177).

, ,

(. . krava, , . korv6, 6, . .
[.
, jag6da). -

189

lIi{

Mor

3i{ ', r

(. ):

blato, brata (
), bradil, ruka (
kriiva,

).
,
, , vendar v da ze, nd -

11i.m da, dokaj, prababica

.
.
krava *krava krava
,
.
.
.
. un, . , .
' 0 . . . , . jutro

,
, n6 ,

-ik,

. Ma1to't(l,

6u/'i"

u6u/'i"

*vz, u/'i"

, ,

. junak,

6u/'i,

-8.

, . .

(.
aea1t6't1J~,
. . junace): .

0'1'
*stoti, *l1oib,
-8. *~en, . ucel1ik,

*qi.

l;>k

<{

<?k

, 6 6 (.
11

186)

3 -
.

- .

,
. -

190

(. 175 118), 1 : 2 : 3 : 1

2,

~,
.
( ):
~
. . ,
' _'-, . .

-1 _,

. ' R
,

(1 : 3; . . 176),
'l' .

(.

IV.

179).(
,
,
. ) :
, ,- .
,
.
.


, . . .
, , rn,

,

- .

, )
i, - ,
(. 65).
, . : .-.
'h.l ,
. - , . - ,
. blti, . b1ti ; .-. .... d
..,
.
- /-/',
.
tez - dzien,

191

., . lAz -

dAIl ; . "'grdt6 -

:1<

smrt.

. 6 - , . gardto - smierc, .
grIo, . gHo, . smrt, . smrt .
1. .

, .
, R

, . .
( , ,
). ,

(. 66)
'R 11: . ,
,
1-1- t ' l' - t
1: . . (. lm),
. lemiesz l' . n6, R. l,
1'; . ,
. lisica 1', . , JI. tysiIla
t. l'
i 1 (.

mili przyjaciele).

(
' chy),
. > : .- ..
. . . . i.l, Q.l, Q.l, . ,

6, , . rzeki (zeI), nogi,


.-. d..,
Q..,
. 6,

muchy;
6,

. tokiec, paznogiec; .-. . . . . *.!?!


km, *gm, *sthm, . 6, 6,
, . wilkiem, bogiem, strachem; . 'l'
. zgietk . *glk
k - g I{Q
wielki, drogi -ky, -gy, . . wielkiego,
drogiego . ., cicb-Y, cichego.

R,

. . ,
. , t' - d'

I .'
! .

192

dz(),'
( ~

J))

(kt) - di

(.

67); 8' - z'


i; r', ,
,

s-

, .
XVIII .

( rz): .-. 1:\


det\E d -'t, .
(d'it'a) d' - t'
. dzieci\E (diece)
:5 - ; . n, . diwign,\c; .
, . 8' - z', . 8, zlma s - i;
. pe1'iii (r'), . rzeka (zeka), . reka,
. rieka; . . (t'), . dac;
. . . (d'), (t'), n (8'),
(z'), (8'), (r'), . b,\dz, plec, nles,
wiei, pros, wierz . . ,

-', -', f-f', v-v', -',


k--k', g-g' (

- ' 1"-1"'; . m , . .
. . , . - ', .
1ioeaa-kolda eae-1"'d'e, -, . .
. . -l, . . 6-I').
. ()

, , -

t - d - 8 - Z -- n - r - 1
t' - d' - 8' - z' - ' - r' -1',


', .-. 1'.

i-n

- ( )
- ).

p/p'
t/t' -

8/8' -

/' (.)

g/g'

k/k'

v Iv'

f/f'

b/b'
d/d' -;3

di -

mlm'

z/z' - i n/n' :1:/1 " "( (<.)/"(' (.)

13

i).

l'

1.
193

1<. jt
R R R

'

() RR 1iR (<5 - dz - s -

z~ ii).

. R

R:

()

ia

ie

0(6) u .
io(i6) iu ia.

i~

. ( R
): (') . - n,
R.
Pl~C
pia. ty; (') . - , R. <5 - <5; (')
. (. ), R. wiatr wieje
(wia<5); (') . .Yf,a - f,, R. ill~ka
mi~kki; . ., R. mi6d; (t') . .fi,
R. ciel~ta;
.
,
R.
w miescie;
.

6,

, R.

6,

R.

.
- aeNb,
R.
deszcz - dzien; . ,
R. ba.dZ; (8') . - , R. syto8ito; . *S9di9 - s~dQ, . -.fi, R.
8a.dz~ - sia.d~; . NOC - , R. s - 08;
(z')

gosc, goscia, g08ci; PY<iCR.

da<5; (d')

. , R. ziemia; . - , R.
w6z - zlez; (') . Necmu, . . N, R.
niesc, ni68t; . neCNb - neceNf,a, R. pie8n plosnka (.g); (1') . - , R. bta.d -ludzie; . , . . - N, . . N, R.
teb, . . tba -1, . . l; . .
. . .- . , R. dat - dal ' . .
R R R

'r

~
.
. ( R 1, R
R 8 - z). ,
, R
R - ., ; R

tn - dIl,

tbn - dbIl

R (R R): .-. .",,

194

I{R PYCCll..-'1<.' *,

,
1<. , ,

. , wiedima, . *ltI, c'r.-CJI. . .


."6, . ,, ,, . letni, dnia, . .
dzien; .' *svt, *s, . , n6,
. swadiba, ,

.-. nJ)dC~Ad, .
, . prawda; .-. ~pb.K"", . '6,
. gorzki, . horky, .-. ~pb.""", .
6,, . g6rny .-. ~P~I\"", . . ~Pb.~d,
.. -, : orzet - orta '( ..

orel)

.-. d.., . . d.d, . ~


, . starzec - starca (. starec'
starec),
.-. ~Tb.b., . . ~.d, . -
, . ojciec . . ojca
* (. 157); .-. I\."1 .... , I\." .... , . /,
,6, ,, . lniany, silny, sita; .
przenosny, oboiny, . neu6,, 6,; .
. zensky, . ,".; .-. 6"',
AdMb., ; . .... '" .... ., . (s'em')
(s'em'i), , ,., . siedm(-E\m),

dam, synem; . ,, . . . . )"


ncu (n,) - n,; .-. ~CTb., '~CTb., .AdHb., ..
. "
. , n, ,, , ri

'

gos6,

. .
; .-. ~I\., .... ., . .

koSC, dan, dzien

~I\, .... , . 6 -

6, j (-f') ~ np6~,

.. gotqb - got~bia, krew (-f) - krwi; .


. . .' , .' grzeb . .' .
. ll.,

Jl (. . 67 '.),
, , ,
(1 ~

) ( II1 ).
1) fdz
zd - zg (jezdz~, miazdzyc , . . 'm~ziti
m~zga), 2) - dz ti (kt) - di (swieca, -'-- iniedza)
3) dz , ' III (,

zawsze,

. . . nodze, .-. "~st, ksiqdz, ,-. K.... "A\Sb.,


.-. .). PYCCHO~ ~

.
:
1) i (, , , . .
(:) m6ZdZitl mozg), ~) ' - z (, ,1/.,
) 3) z'-s' (ft , .-. APQYSH, nn,

13*

195

, ). 1:, (), ~

idi;

- i
( *ski, n6 *pozdie), z' - s',
III (-l, , .
.-. nieldza 1, tza slbza, , . . ,
. wsze),

(n, ),

. (
XIV .).

z- s

6 (, otec,
. . i, vit6a,
),
i (i ii, i )

s-

(. . 192).
,
t's' (. ,
, ., - ).

6 - di
t - d (dzieci~).


' , ,

( , ) .
: . , , ,
, . szydto, uszy, wszystek , iyta,
wierzy6 veriti, dobrzy dobri (. . . .
, ), trzy tri; .

- ,.n., . wielcy, kupcy, ]; . czysto,


oczy, . , 6 ij . szczyt, miaidiy6,
didiy, " . , , i; ~.
.-'r.-.
. . .
miedzy, swiecy, , . .
. '. drudzy, .-. Q'S . . z

-, , i.

.j zz. ,

(sz) (cz). (. , . 36 48).
Q

01'

. ,
.

l'

d - t
n . i - (. . -) ~ "

196

i',

(-,

i,

i,

',

').

.
d V , tV , :i'i
. : .-. -tlo\,

.
(. '1.

. . .-. ~, .

dite,
nit'

. .

deti;

. .
); .-.
r:i'.Io\, . bde (. .), bdic (.-. .); .-. I\1'HIo\,
. jehne >, . . jeh:i'iata, .
. jeh:i'iii.tko; . -ie, . znameni

niti

;
.

6Io\,

.-.

6Io\.,

6&

te]e, deset, t - d - ;
.-. ..'., .., . temny, de:i'i ( n
) . .

: . more, remen, reka, veriti, . . . .


. dobli,' tri, starec ( . . starce), rku
*Ikq , rka, . , rieka, verit', dobri,
tl'j, starec, Ci u,

recuc.

-.

st

id

Cisten,

shid '

, ,

siS - idi

(. 68, 70).

d - t - 1 ( r
) - :
,

diet'a, deti, niti, nit', bdiac, jahna, jahnatii., jhitk,


zi 'raK
, budete, nenesies letiet', lest ,
, . . l'sti (1' ,
I , - i,
, . nedel'a, .- .. . nedeli,
(; ned el'a, -I'i).
JI i: . ,
(; piena, pet, pii.tY, ; ,
piena, pat - piaty R ia ~.
t - 1
- i. '
/\J1 iyko licho ('. 48).
v

, , utiu,

1,
1'.
t97

1 .
vule, . klic (. vl', kl'U~). , '
i 1,

ty - dy -

ti -:- - ni - ri. . .

i), :

, - I' (ty
ti, dym - div , nyti <<,

, > - . . niti, ryba -


,
chudy , - hadi , chudy' (. .
. . .) - chudi (. . .)).
'

byti - blti, syto - sito, lysina -liSk >,


. .. daly (. . . . .) - dali (.

. .

. .).
. u.
: . kyj, hynouti, chytry , .
kyjak, hybat', chytry; . veliky velky,
. vel'ky, ., . mnohy, hluchy; . .:'1.
. . . vel'ki, , hluchl -.
. velci, mnozi, h1usi.

(. . duse, .
IIluza, ), -

muze, orace, . dusa,


z ti (kt) - di . (svice - meze,
. svieca, medza), - z - ,
" III (. . otce - kneze, .
otca - knaza, .-. vse [. .] ..

s -- z
(.-. rOfie, koze .-. rose, koze r:osa, koza
vHe vira, rane . .~.
II .
.
vlci, bozi, lenosi -,]
-. ruce, noze, mouse.: J!

: . . . .
>,

' mnOZI,
, hl U:;l;
.'
ve 1CI,

::t ij
st
zd ;i~.
.-. M-bli (. 197): . . . ~t.
slovensti, . . ve vojste, . slovenski, vo vojsku,!
stesti - s.t'astnY - , . st'a,stie~
V

st'astny, pusten, hyzden ,


( pusten, hyzden).
If


, . , ,
.
(
)
,
(} (n,
n, .., , n, n >, n),
' i,
, , (
), .: hod~t~;
. n - n, . n - cuniu, .

, . , . ..n - ..
,, . ..n - ..uU (. byti
u Uu).

r -1' - ii -

(r

>r

): .6, .

. .; n6.., . n6..; . . un

un; (. n~va), . .-. HHIM, . :r1iva,


. nj1va; . . . . n, .nu,

nn; 6n ' . .

l' - ii -
r, ,
i (
r), : . .. (r'),
. ..ir;,, . . .ir;, ( 1'1kar -1'1karia); . , . n () *i; .
-. . . .6 - .6 (m6ria - m6riu), n6.. - n6..,
. . . . ni.. 1', 6n/f - 6n - n ,
,

, . . i, . . i. . .
, , i ( i):
. ., .., n, , . cio (8), ..i, nic, mir;"

. ..73, n73, . ..;, cniz (8n). ,


' i : .
f;, ., , .73r;"

., . i,

o6pie

i, .lr;" oia.
8

*morev,

(qTp. 196).

III

199

, , }\

}\
: . . . . i, .!li, .-.
. . Myci ( . . . .
. . 1l1]n, , ); , i,

}\ }\ ( }\
}\ }\; . )

. }\'
~ , '

- , }\
- i i, }\
(. . 191).

, }\,
}\ ' }\

}\.
(buiti, mui, muzlite),
}\ (

1189

.I, .I,

THC~Kd).

}\ ,


, }\
}\ (n,
\l1'). }\
f, }\

. more, .
,,, . morje. f
, }\
(. . 197 199). ,
}\
}\ . l'

( }\ , f;
;
. ). }\ }\ XIV .,
( : 1 casu
debe1u beziasku izreCi) '
l' - 1 - t. r
, t 1,
> i (. }\. tsi -1isica,
. lisa -lisica, . s, lisi -lisica, .
.li, .U1uL - .), }\ 1
(', }\
) t, }\
XV . , ,

i:

200

, . . '
1. : '.-. G~1>. - ~~, .
- , . ,! - 561, . - (1), .
6 - 6, . - ; - . ,
, . .
, . vladalac - vladaoca,

.,. .u, .tkl, . .tkq.


. ~

' ),

II

III

.-.

s - z.

, .

5 - z: . k6, knez,
konac, knez, sav, . nO/-lLf, um, (
. ve5, . /-l); . . . . . . '. otr9ci, ,
. juii, rozi, d5i, . /-lu, nu, ; ,
.-. . . . . . k raci - 'ruci, k nozi,~
nozi, 5nasi, lozi, rosi.

, .


(I< h -1))

(kt) - di, . st - zd
. . st - zd
zdz .

ti

sc -

l\


. ,

, ,


.tj - dj (. k~den,
. cerati tjerati, . braca, cvMe cvijece,
pI'edgraae . -1,-) ., '
.


( = i).
,
, ,
' . R
- : . . - ae/-lb,
dst ( , ) -den, .
.-. (6) ds - den, . .
dos - den (. ' 'f,'
, ~1>.-"~) dozdden (d:) 1>.~ - ~"~, . -

201

, . -

; , ,

- i .
. ,
. .
r ~.


t =,
. ,
,

. : t, .

sn,eak,

ii
/{;, .

m~asto, f.,, . !~atko, . . snegove, mesta

. regkosta (t,,Dm);
,mt, ii" t 1;1 2 3 .
. -.
t, ut, , 'nt~, t (2-3 . . -t=-);

-ese;

. . ut./t, t./t, . . - . .

-1' f:
l'-: ,
. . n./t n./t ( n)
, . . ,, ( ,,) , .
sabl'a, t,e - m, . braca; .
.,..6 .,..6 (. kon'et - k6n,ea), ,

( t) n./t, , '
. i :
. . n, . kone kone, . , kraJevic,
kra1ica , , more, care . . 1- .
. -i-
,
('./t, ,,6./t, ) ('n),


: nm, , , , 6, n-./t3
. . .-. Opl1, 2 . r
(), ,,,

. orM, more.
(

n, n,
, ,

(~.

202

cetene),

krat, kon)

n , , - . .,

IlI<,

XO'I[ 8

, .

l~JII.
~oe h i (nu, nauMx')
i (u1l,
un, ). : , Hel~OTop10

k'

2.

g', 1 -"

ti (kt) - di

. ~

(.

Umlaut).

, .

(
) -- >'.
.

> . , , "
(. ):
. discus, . Tisch, . .-. 'h.d, . n;
. vidua, .-. 'h.Q".

,

,

, (,

l\

l\). Q.
,
l\.
) .

( ). ; jI .

u
.
. (i ',
Ei'

E;J;

m Rft (. :):

:t - e~icmfJ, m'iista - vm'~st'e; nfi


ninumb-p'iina - p'~nit'; - aimu-d'iit..- d'~t'i;
- - iitt - ~t'i
(: . 74 ); - - 'tj - p'iit';
- - vz'at - vz'iit'; . - {; -"
bl'uda - V bl'iid'e; .-. , . lfid
- - tud -l'iid'i. f
( {; )

6> (.
j~l' - j6tka, . - .-. - s'~i' -

d:~ii ~ , ' - -

~~rt'i -

): - 1'i-
, --- ,

sams'6m,

t, -

b'er'~c '- b'er'6za, 1-/ {; -


b'e.r'6z'e - t'6t'a .
,

. ,

,
(:) ",
ar ( 'ar), ' .

.: . miasto
~ pienic; dziad - dzieci; martwy -

czernic

. .; .

s,

garb

ziarno,' .

- w miescie, piaswier6, z

g', . .

, ,6; .-.

sarna
darski

'

-. . dziarski , <<'f, darn


<< . dzarna, . , ,.
3
.
r'
: .-. c-k1>., p-kd, CH-kf1>., ~-k'd,

X'1\-k&1>., X'A-k1>., h-k1>.', . p-knd, . wiek, rzeka,


snieg, uciecha, , chlew, niemy, rzepa; . wierzch,
~ierzba, -ierz- i
if (. . sierota sirota),
pierwszy, .-. pirzwy, . v'~r'h, ,
; . v'lJrba, ; . . r',
. czwartek, . r'.

<

"1'l ( et)

204

petny (. pilnas, . . ll, 6 "dnA~"e"H),

K~K chetm (. , . *hulma-),


vilkas). t - d - s

wi1k

,(.


; ~

. ,
( ),

ut,

tu

.-. -h, . . . 'h.,


.... , . ttuc - ttuk~, .
tlouci - tluku . tl'ct' ~ tlciem
~-; . iJgas, . dtugi, . dlouhy,
. dl'hy; . stulpas, . stup, . sloup,
. stlp; . *sl , ' . st:. .-.
stu:., , XV ., . slunce,
. slnce. ....
GAh.K... ,
,

(ttut):

"1 l 40.
,
l :; .
"1. !l ,

~ sluza
lu

< slza:

. *"1, .
. *l,'

s.lza

pilnas,
.

. plny
lus, . Volk,

'l. pluk <), Svtlk, . petny, Swi~


topetk . . putk p6tk)
et> ot, . *ml-.. . mlv,
mluviti , , . mova, mowic (m6wic)
metv- > motv-; . *hl,' . hlm, .
chlm, . chetm; . *~l,' . , .
, . czotn
(.

); . *ibl~b, . il,

. ilc, . z6tcz. ,
//,, .6".

//,,

ot,


. o~: //,,,.

'

. . ,

JI //,,

telt: .Jl//,0".6 .n

//,m6. - , . ot,

1,

40 , Q
((

, .

XXIX, 1925,

83)".

8.J10

i,

01> 01! ( l8.t{t 81

ot) . u }{

(. 162):-. v6Qk', d6g, . _ vk, dugo

: }{

}{

-bl, br,
,

!, r , }{-

}{

. - -

}{

}{ 'i

}{ .

' }{}{ }{-


,' (: . 75). : :. zona,
. : zony, .-. zenie, . . zony, }{. nii,
. . n, .-. n, . . n, . 'nti;
, }{. czoto ( czole - ), }{. 6,
_. ,q; . . 'eJln, . ,zn,
. zebro, .- .' .'. zebra, }{. , . .
, . . , . , . . ;
, ., swi~kier, . n, }{. n; }{.
- nios~, 2 . niesiesz, . . ni6st, . .- n1osta, ; .
.. . lli.esli, . . . niosty, .. n,
2 . n 3 . nm -1 . . . n
,( - n), . . n, . . n:n,

- ,. . n,. . , nic, }{. piek~; piekt,


. nn, nn, }{. nin, .-. grzeb~, grzebt,
}{. ,, , . i; . , Jeszcze, .
,u, , . ,, , . . }{ ? -

t:

, n, nu, .
9 (. m, ,, n,,).

'.,

}{}{(} }l}{ (n,

n), }{
(, ,; }{. ojciec, orzet, }{

);
}{

ie-

0-

'

- i If n, -, .-. IE"', lEQ,


, ,n ie- (. . 74).
, }{ , }{ . t
}{}{ }{ (Micmo, Micmi, aia,
aimi~ -cnie, ciM~ i, }{ -

206

(); . .

72), (),

R , ,
1> , ~lf

, :

(8 = ie>i), , , .il

, '

, RaR, -,
(
R, - ).
' R (. . 72 .),
81
82, R oi.
'

R
: R 8 8, 'R

le. 8

. R R
,
R !.

(;- l\)

(1) = ,
~a), R, ~ (j
. 1> ia ('),
R .

R R

1>

(rf,).
R, ' (.,
, ),

1<1. ,
R ( -' '

R)

~iI

.
t - ~a, -
(. . 202): , m~asto, , ; n,
r~apa, ; , dead, ; . , videax,
2-3 . , videa. :
R R
, j

- . . ;
- . . ;, '. . ; . , 2-3 . . RaR'
[b~ax], 2-3 . [bese]; , . n cie..: -.

. . ; n

207

1{ ,

:9 ,

(
): 'h.Gd, ., . . ~Gt, . . 'h.Qt.,

.-. M~Ht (. 94) , , '~M~H'b., .-.


T~Mt, . . T'h.Md . .


(.
).
.
: .
*dr,
.-. . . 'h.~, .-. debrz, .-.
~~, . , . -, , ,
. tk, . tenuis, . T~H'h.K'h., . cienki,

m61U;,uU (.

203 . dsk ,

, vdv).
3 ,
,
' (;! - i
(. 203)
: sva~y,
svatost - svetiti, . svii.t,y, svii.tit' ii. (;!
; paty - pet, . piaty
ia (;!, pii.t';
tahnouti - tezky,
tize, . tiahnut, t'azky, tiaz; . . jehiiata - . .

"jh, . .

jehnete, . jahiia, . . -ta, . .


197). ,

. . (. .
!

-ta

' (;!,

(. ).
XV-XVI .
aj ej,
(,

krej, zdej): . vejce, . . . . va-jec


(. . . od eniga jejca, . jejce
. . jajca), . . nejmenSi, .
. dej, volej >; . vajce, najmenej, daj, volaj;
. kraj
. . kraje . .
)
,

I~
(

),

208

lt -.

> >

' '3.
ie i ,
- z, j ( l-),

, 1

t' - d'

< l'

'

~, .

. , IiL
.
: Clse .-.
6ieM , ziib~ casek -; celed'
.-. 6l', . . 6eledi, . ce!'ad, . -.
'IIah. , , . cel' iidko
kosaty; _. . . . . . muze, oriice, tovaryse, pliiste,
mesice, kz, kraje, zete, k, koliire, kriile, pitele;
. . . . . . . . . . loze, hist, vejce,
, pole; . . . . . . duse, sVlce, meze, ovce,
stiije, zeme, koupe, Vl, ziire, /; . . . . . .
dusemi ' dusim dllsiim; III. 2.
mlceti, slyseti, drzeti (. milczec . .
) V.1 vraceti, siizeti,
pousteti, pokouseti, klaneti . .


I .: . . ..
..~, . . . _ i:;
II .


j ()

Biicher - Locher,

tJmlaut

- u-

> -

ii -

(: BIatter Gratz . gradbcb);

~,

, , t
(
) (. ]>. 207). 0
j
, : obhajel, s cestjo,

RaStzhitzher ( RasCicar) Crainez


jest jaz . .

l$
u ( \1) i r
.

14

209

'toro, ctHl:aHO Jt { .
Q u XIV .
u , iu XIV .
i. : kosile, . kosul'a; kHc, .
kljUc; . . . . . ., . . muzi, mori; .,
. . . . . . dusi - duSi .-. dusiudusiu, .-. \)f - \)fl; 1 . . . 3 . . .
pisi - piSi, .-. - .; . . . pisice,
.-. ; kupuji - kllPUji - kuplljice
(kryju . :
ff ). . . u
ii

>

~ .

,. i
ie i, ia : ie, iu i

i: . za:l .-.

~,


za:iuj, . rujan, .-.
". >, znameni -bie, ! -ii -bia
-i, . . . . zarim,
znamenim .-.-. . . -im, -ich, -imi
; pei,
; . sazim, saziS
: *sadiaie-, umim, umis
*umi-
diHam, delas *dHaie . . (. ).
XIV-XV . ,
,
, 6 ie.
, ie - 6: .-.

ora~evi, . . . .

. . ora~iev, '. . . . ora~iem

ora~eve, . .

-ovi-, -0\'8-, -ov,

-; bojevati, pracevati . .
O:l (. . , . . .) , ,
konim -iem . oI'acum (. .
. . . .).
- ~ R ( .)

\,


R (

'

:,:

).

-,
.
(, ,
),
: ) Q '2

f --1' j
1'-; ~) , -'
s ~ z, st - zd,
j. : ) .. e~

n-

6"'''., .-.
.

''.,

~I,

G66ll

. . . "', ~Y" dG""

~Y" dGI,

G66j)1.

n. .

.-.

6~

,
, (. 41): 61,
udave, ; ~) .-. 'Gd, d
( {J XIV .), ~ (
.
), I-'.I'. .-. "''d, "'d,
"'~, II-'.I'..
' (. . ztv, s, . d,
jzik, . j6zik . .).
(,
, )
jazik,
jacmen Q, ,JJ

. '
. jazik (.-. zajik), ja
j~ > j~ (. . ji:i> ja).

z,

st, zd ,

s,

, ,
]J .
,

, .--.
zy - ii - si,

. .

ze> zo .

41 (RJ;ln),
j j j jj,
jeaHKa, , 1822 (. ,
. RJ;I, I. 11,
, 1894-1895, . 178).
'

14*

211

l ! (. . 46):
.-. , .-. d~, . , .
nek, , . cztOl1, <", . 6 .
'

JI

JI

l ! . ,
; l\ , 1 t
(.
splodit, byta, 110 kral, krale,
. 1, 1-16, u. 1596 .), ,

. . ~~.
2- . ,'. IV 12,
d"~~ XIV .
81
al . 8
(. . 73).
(zalud, jahJa
jehla; slapati ', , > *slep- l\ ). . 6 ; ,
6, ' JI

telt totot,
. . 6
. . 3

ielb-

> iolb-.

I,

JI

(. plewa, ll1). ceB.-JI.


*dolto, . 6, . dtoto, . dlato
.-. *deIto (. dl~to, . dleto JI dlijeto, .
m6 JI. 6)
. I-
(. .

) .
.

R R

1. rJIaCHblX CJIOBa.
.
JI 212

'

!.

. . , :, . x (<,

xT'/o~ ', , '. ecquis, , , . so'!:i,


JlaT. est;
'
3 ll, :'h. (, .
. ete, etak, eS1, . etako, esej, . eto,
, , 3

eda,

'hI'

'hK'h,

dI:'h

ia

je; . (.-. at, . );


(.-. avi~ (<), III',

11.31., 'h.3.

~ . . ' '
,

' .
3 (hiat).

, ,
,

i.

(. . 74,

. . 73 .).
, '
,

(.

" ~t.,/ '/5[1a: Spiritus


asper ' Spiritus leniS;
h, h,
' . .).
~

3 ,

' .
, , R
. R
11
ii (. .. 65 74). R

(. . ').
,

f'ohni, s'oka,
21

ros'utikati se > rozumeti,


v ohni, z oka, rozutikati se. 'r
na'ulici, vy'orati, cerno'oky . .


: hoheii, hen (. .
), voheii. -
,
(hogeii, hob'ed; hucho, hutsoba),
- (wohen, wobjed, wucho, wutroba
. .).
.

(.

.-. hrzati rzati, . tzati, hrzgetati,


hi'i .). .
3 O~OPOB
,

1{ v
Q. v

Q ,

.
. PYGCKOM,
,

, v .
' , <? ,
v. : .-. j\~,
"k"k, d &, "k"k, d , ~j\.

.;

"k,

"k,

"k"k,

.; . w~giel, w~giet, wfi!dka,


w~zszy, . w~zina ,

w.,

W~gier,

. .,

ja.dro

w~zet,

wa.ski, . .
wa.troba ,
wa.tek, wa.chac, . w~ch

j~dro,

, ,

, . . r . (. 160); . n,
, -6u, , " ,
. .; . . v5gel, vogal
gl, v6tel, v6zel, v.6tek, v6hati, voh
6dica, 6zek, Oger . .;
. uhel, . . uhle, uhel, . . uhlu, udice,

uzky,
utek;
utok;

utroa, utly (<, , Uhry, uzel,


. uhol', uhol, udica, uzky, uLly, Uhorsko, uzol,
:. YeQ.-f,, , , ,, ; . 'Q-

u,

; . ugal', ugao, udica, uzak,


utroba, utll, uzao.

, , , . d'k, .-. dd,


~
j (. pajak, paj~czyna, . nn pajQk,
, . pajek *
j~k), ( )
v (. pavouk, pavuCina, .
pavuk, pavuCina, . . . . pavok,
pavuk, . pafik, . n;" nm).
QZ- v

.-.
-

R
1, 533 'kGQ' QG'k'kI. 1, 784 .824
'

424, 1-2
K'k IQ.G'kQfQf'lQf .GQf (, . 251, 24
507, 10) 400, 14 'k.'k (. .
) 442, 27 Gd

. d

(28

), . .

vQza.


, v
, . . v,
Gh\d, 'kGh\d
(. 10
'kGh\.. , , , .

*SQZn).

suzan

.-.

.-,

UU/-t,. m.

(.

),

11, 54 v zelezneh vozih,

. pfibuzny

.-. pfivuzny, pfiuzny, . pr.ibuzny, .-..


d ) . pavuz, pabuza, . :'

vuza ,
vouk - pavuk,

pfiusti

. .

. Gd UI0~, vlm
XIV . (Fr. i k 1 s i h,
Lexicon palaeoslovenicum, . 150) .

gQzbv-

, ,

, , . .; . gqzva, \
gqzvica, gqz (. .), gqza vqz, vQza; . gfiZva,
gfizvlca; , , ; Q,q:<, ~!\iwa . (-

, ; . hllzva,
. houzev, houz (. .)
. ,

uz;

(. .)

(. .),

(<,

6-- .

(gQzbva, gQzbvb)


; .

gQzbV-

QZ-, vQz- (. ).
, g, ,
v,
gU (. . .
gui Qi
vQni gVQni zgiin, dgor zVQn,

dvor).

>

>

(.

65),
v
Q:

'.

<

.-. wanso , . fs
*dhs
, . tO'l&O<;
*i-dhs (< .

<

, , .

vous

fous,

fus,

v , . ., ,
wl\s, Bialowl\s 1136 ., .
(. .), . . v6s, . . v6si v6se QS-,
. ; . osa, . vapsa, . vespa, .
Wespe; . . vapno
, . vapbno.
.

(, ,

) vQz- QZ R :

.-. .t)(<;, catena , ; . ,


. 215, . n. m.: V zelezneh vozih vklepenih; : . Qze, vQze, ~z (. .),
v~z, Qza, . uze, . , .-. ~r, ~r..
g
g~z (. .)
gQz (. .) QZ, vQz (. . , .
WI\Z, ., . uzoVKa, . anguis, . angis).
gQzbva (. ),
gU Q gQsenica : .-. . n.,
CIV, 34 'hd, 1296 . ~r'hd,
. en, . nu, .-. U,
2~6

, IV, 9,
~r6d, 1499 . tId,
,

1, 4,

, 6d,

XIV

. ~rtd,

XI, 22

XV

. ~rtd,

XIV . Rttld, . u
u, . gusenica gusjenica, . gos~nica
. vos~nica, . hsk, .-. husenice, . husenica, . gqsienica wqsienica. g .
. ,
*QS- : *gU qs-,
- *Qsi,
osa.

gQzbva.

J.jcero,

v!iJz-: vQZ-, , ,
0'1' V!iJZ- QZ-,
Qzk (. angustus, . eng .),
, V V!iJZ- 'I'

- ,
v- (vresti, viti .),
uV!iJsti
>,

(. .
~rt-h\, ~rt-h\; . n. 1706 18 172 9, n. .

249, 29 ~R'\\~, . rokovet, . rukovet, .


rukovet' n. . 368, 6 ~t-h\~, .
rukojet', . 1!iJkojesc. . *k
ent- -
-*).
. v r , .-. C611P~, . , .
wieprz, . vepar, . aper, . Eber
v - ,
: . vepris,
.
Vepriai .-R. Veppren.
. v t r , . vatra . ., . atars >
v ii , .-. ({~Nl >, . v~nja . .,
. d, . animus, . a'leFLo~ ,
. V.

<

v.
v

vatra
217

. vigan,

vyhen,

*vg < ) (.
. yiganj) *vtr (<

(. .., .-.

wutris).

III .: d .. 6 "6.
(<.
, v *vod-nia
(. r ii k n r, Stownik etymologiczny j~zyka polskiego,
. 631). ,
,
. dubok, . ,
.-. dtumoki *dblb- . .

. ,
,

vatra

(. .

vajce

.-.

.-.

).

vatra

v,

d6

. 6vri,

. . j . jajce, . jaje,
. , . , . jaje.

;
.
.-.
jiskati ,
. viskati, , ,
*vyiskati.
v 0-

(.-. wokno, . vaknii);
v (
, 6, 6, , [. . 13, 13],
.
v , ).
v 6
(i, . . . . , . . . .
i, , eiM - . ., - . .
, i .).

v -, ,

hujko

(vujec).

wuj, .
awis, HeM.Oheim,

wuj,

.-.

. (. . avus, .-.
. [ . , . XIV]

", .-. "', .

21-8

(.-.

),

ujec, . ujko, . ujac,

uJec,

. .).

ucho,

ju- j, ju

juse,

jus,

CootJ-;; >, . I\')XII, . ; . juvenis, .-.


QII, . , , .-. , .
. . .-. QrTPQ Q (
jutro, . )

(. .-. , !

> iu).

.
97),

*s (.
*v
( )

. n~dra, .
d jd, . iiadra, . nadro, .

nutrak,

m,

nutroba

. .
( , ): . .
. . 'k 11 , RlII, . . . . '. k'k'..
,

', . ist .

iz-),

*stUD6 n (

. HCnQAHH'],.

, , .-. n. . Q'h.,
gens Spalorum. i

,.


i ,
. u (. .) ",', . (>kli (<:)
. . . isao i ~ ~

2.

iCi.

. ) 0 g. , ,

>h

>'),

(.

g .

, g ' -
r ( I{6
Jj

;u ~P.I"I

.
~

.-. hora, noha, . , hr ( g


) . ..

g.


- , g 1

g,

k
I-, . kde

.-.

K.,

( gde) . . II
1169 ., XIII .
h, . . . 1

Bohuslav})

(. h)
s: ( l),' shoda
, , shoreti sx-, shora zhr (. 157).
0 hro- II . (1151 .).
I{ 1-- 1"

. , ( kayda) (
I'd'e) (. . 156 193);
n6 ,
( ), . . 1', . . 1"
.,
.

, ,
( -), . . -, . . -I'e
.
,

.-.

-go

-go -10)
g v,

: . . . .
. . - . . 6, ,,6, 6 (
tav6, mld6v, d6v), . [
] tevo, mtodevo, duobrevo.
-vo , XV .
, ,

-vo

. :

42)

, . -.

42 . ,
, , XXXIII, 1895, . 288
. ( II), Ueber accent und liinge in den

baltischen Sprachen, Beitrage zur Kllnde der indogermanischen


Sprachen, II, 1897, . 181 . ,
220

>

6Q, . cesa . 'to[) * toso


*to-o (
), , , *toho - *toyo
, , -go, r - -vo.
, -vo
, m
(,
.-), . . , , , . ego

*, . . koa
koga . ,
teja, teje, , ,
6 buet, gl'aj, tosai . . (.
). m -

().

. ,
,

JI

',
:;

. . 43 R,

go

, ,
. vo,
<R

() .
, , 1919, . 102 . .
,
, ,
1915, . 33 ., 178. ),
. 11, 1. , 3'I gen. sing.
masc. neut.r., J , 1, 1913, . 21.
. i 11 t, Sur 1 prononciation du genitif togo russe,
Memoires de 1 Societe de linguistique de Paris, XIX, 1916,
. 115. N. W i j k, Die gl'ossrussische Pronominalendung -
(Streitberg Festgabe, Leipzig, 1924, . 410). . U n g u ,
La 1angue russe I siec1e, 1, Paris, 1935, . 322. L. 1 i n w s k i, Ueber die EndunlS des Genetiv sing. masc.-neutr.

der Pronomina1en und zusammengesetzten Declination im Russischen


und Kaschubischen, Beitriige zur verg1eichenden Sprachforschung,
VIII, 1876, . 356. . , Patronymica -
,
. . , XI, . 4, . 144. F .
L n t z,
Slovinzische Grammatik, St. Petersburg, 1903, . 143.
,
.
43 , , (.
. Golouh), ,
(. u
. .).

221

'1' .

~ -go -vo ().
) h. ,
, h (. homo, . ).

spiritus asper. h

.
.
h , .

h v,
- j. BMeC'fO h
'f f. : . .
. hocu (), hladno, muha, sfih, dadoh, tih, . .
tiha, snaha, promaha >, . , ladno, m
m, sfiv, dado, tij, tija, snaja,
promaja; . . (), ; , x,/uia1tO,
, , , ', . ap~a, tadno, m
m, suf, dadof, s . .
) dz, dz,

di,
(. . 65 .),

z (z'), z
(. . 68 .).

.
, u, dz dj,
umu, 6, dz u g-, ge- 'f. .

dzgac

(. .

65,' 67).

dz

zgac

}>I.

'

'
.


(. . otadzbina),
s n d h i.

: . .

odzvoniti od-zvoniti, star kot zemlja (dz); .


leckdo (dzg) (<, , nic bych (dzb) za to nedal
odzvoniti; . n?, 6..en (dzb)
222

. . . .

ozg8, ozd8,

od zg6raj, od zd61aj.

, 1, -
: . ZV- (.-. G~'.), . dzwonic,
dzwk, . l-uim, i, . dzv6; . zob-,
. dzi6b <<), dziobac, . , 6m;
.-. Gi;~, . dzver; .-. I<I, . .
aaMiu; 'f.-. ~d, . s!dza, . tza, .-.
tdza; . '., .' vlJdzil .-.
~, . mlJc, m:Q.dza .
)

.
,
( -d~Gd).
-
mzuzi .

. (), .
()
:

cztowiek, szyc, iyto,

syc, zyto.

u.

ctowiek,

- ( -
). ,

TOJIbKO

( ). -
(
) 1095-1097 .

.-.

1{~~dl,

K~H~~,

~i..

d:, Qh.d; . n. i;'.II, QAd; .


. '!' XI-X/l . i;'.d:,.
~Ad. .

z s - z: .-. i;, Qr~'.,
1307 . i;Ad:, Qr~d.
( .
nu). .-. ~

s-


. . . . JI.

(cep-<*kolp-, ~ep-<*kep-). JI.


si, cisi sz, ciszy
223


()
(

,

s , .
,
,
, .

s- z).

s-

.
,
. 'f '

3. R ,
. )
. 0:)
r . .
, , ,

. JI
r
: sierota

i-

', szeroki , .-. wirzch, pirzwie,


. . wierzch, pierwej; .-. C1>.I''''', .-.

syr,

. .

ser (ser).
r .

JI ,
Zill,

zilleraj

zillJ:roill, zillJ:raj;

v.~ra ,' r~pa.


ra re: rezum, kreloval
.
pd p'k, :
. .-. Qdd (<
30. . (2), . . (1) Q'kd
. . (2), . . (1), ., . POdl'~Zlt;
.

trava ,

, TpdCd (3)
Tp'kCd (5), Tp'kCd . . (6), . . (1), .
/. (2), n. n. (4), .-. . . .
nn . dl.
. . 30. ., 1,65,
CTp'kH'k

224

n. .

176

'k 'kd

CTPdH'k

I1j1;d, 1; (;

d , (;

(;, (; 11.
{ (;: 'J,
-., ~ddh'A KpdMA. (; 1d, -., n~rpi>
dh'A Kpi>MA.. ( (;'.-(;. . treva
(; *t()-
(; *tjJ-. (;
(; , :

. bra(;ae, " breke, . (;. bragese (; bre-

gese,

brachesse

. (;, ,

. l'.

(;

. ~pi>x ....

orah.

(;

. . nn, .' . rob(;(; (;(; (;


(. ), > ' .

r,

(;.

(;

(;

'

~) (; . . .-.
*gss, . gis. (;
(;(; . 3 z
, , (;

r.

ze > re

(;

(;

tere,

(;

(; (, 32, 110)
eze, jeze, ikkz, iklijz, mozem, mozete, boze
;. . ter, kar, ikk, m, u .).
(;(; (1189 .)
kire - . . . '1., kakore, kolikore
(. . (;. jer .
, daze i
do; (;. ,
, . . XV-XVII . dari do, dori do, . .
dar do, un. . , 61 dozda, , 40 daze,
n. n. ~ ~ ~6 ~, .-(;. d6
~. r z

(;

(;. n eborak ; , , . .
bQre.n, (m, . nebozak.
'1 Z,
,

15

j,

,
&, , (
(<

kaj), n 6 (npo~
6j mozi

(.

.); . . n6
nu ( prals), . pry pravi, .
praj vraj, .-. pre prejo, pravijo . (. . 220 .). :,

>

. . . . -ovi
-oj . .

)


.
)
sk sk ,
, : . *skorbll-,
. skarnia, . . .
skornice, . skqrenj, . skorne, . skorne
(. . . .), .-. skorn, .-. skorna; . *skv,
.-. nu, .
nu, . . skvorac,
. n, . skorzen, . skgrec, .
skorec, . skorec, .-. skorz; . *skrob-, .
skr6b', . . skrobiu, . n (. .), . skrob
SkrOD . skrob, . sk; . d\ ....
,

)}-

n,

, ., . skaredy , ,
, .-. skerjady . - str
str : . strbk-, . strikati, . striekat',
l\. stzk, . sttkati, . i3treati lI,
stre1il'ka; eT.-. n. n. ' .... .... , .-.
. stfk,
.
'n, .
st6rklja (
. Storch).
~) v

>

IJ:

. hv
{: l\. twardy, kwiat, . , .
( tf, kf tf', kf'); . chwata (

I' hfata), .-. fata, . . hv8.la,


uhvatitI, . ., , .
f8.la, Ufatiti, . fala, fat,ea . :; l\. swiat
<<, , ', . ,
( sf), . sfet, sfoj
l\ l\ .
I, 3, . . Gdl'hd' .... , 30. . GAdCGHMHCd6T .... ,

226

,.

RAd.l\i.

~<'J]f'-t.

1'

.-. , ,
W. v
, , R~
, e~
(. . 43): .-.
.GQ, . storiti, . ;
. GQ.., . sk9rec, . ; . *gvozd-,
.-. gvozd, . gozd, .-. g6zdz, .-.

tvrd, cetvfti . .,
tfd, cetfti.
v : . i'\tvrty,
. stvrty, . czwarty, .-. stw6rty, .-.
stw6rty.

h6zdz;

.-. .1.., G.'h., .

. krik, tfi, ,
. . . . 157 .;

~~

> st,

. neshoda
'

krzyk, trzy,

st idi> ', zd , ,

68, 70.
4.

. )
. (.

. 208). "l: Bc'.l'pe - : 'h


30. . (3) ]-Oi AQEp'he; QY-Ael\'hTH, - QAeI\'hTH , - AOI\i1TH,
OAOI\'hTH. . ;r',: .-. HQr'h.Tk, .
nehet, . . ,u (. .) n n;
.-. n. . .GQ, .' . .


, :
.-.

ropot

.,

KQKOT'h.,

'h.'h.'h.,

. 6n, .

.; .-. n.

"",

'h. . ., . stezer, stezaj


stozer; . . stegerys stagaras;
. "" . stebar st~ber, . stbl~

st~blo, .-. . Qd, . st,


stopa . . (. nn, . st,upeii
, stQPJ ' !: "-

15*

l, ii 44 1:( k1 Jt6

.-.

~6. . n. 66. ( ;
), . , . .
popel, . pep~- &-, . ,
. popel, . popol, . popiel, . popi6t,
. n6ni.fl. -
(cp~ . pgper, .-. popiet),

pel-: pol-.
tepl-: topl- :
.-. ~., ~~d . n. 6~~,
. 6n, . topao, . tg-, topJice, .,
. teply, teplice, .-. toplice, . cieply,

n.fl.

tep-

.
, KaR . topiti .,

tepidus; top-

. , -
.-.
G... '(<, , , -.-. n, .
. 6n (<, , . . K~p'
~., . . .

.-.

~~.,

~d6., d~r6. . .

d~r~r'I'.

75.

)
'
: 'r.-. . XXI, 42 6 ,
.-. . . J6, . .-.
1097 . I~6~ , 'r> . .; .
, . is, . sirsuo, . . -efis, sirslys

.-.

k,

. srsen, . ssl' strsl'en, .

'[>,
.

.,

.
.

srseii

(.

Sl's),

szerszen,

. ~~, . soCivje, . soczewica


, .-. socovice, . . cocovice,
cocka, . ; . gwizdac, . hvizdati,

sersen;

zVlzdati,

zviZgati

. .

J. D r w s k , Institutiones linguae slavicae dialecti


(Vindobonae, 1822, . IV). . Fr. t 1 k , Lehrgebliude der Slowenisohen , Laibach, 1825, . .
44

vt:is

222

,{. cT.- . .3h. ....,


' . .h., . ZOl)C, . ZUC, . /,,
. , . i6}c, . , . .

/'i,u,

~> . .h.
(. . geltas, . .., . ZOl)t . .) .0
. tulZis > zultis.

iotkna,c

zara,

. ~, .

fel, . GaJle
z - Z ' ~
ghel-: ghel-.

;
, .

l-, : . XII, 13, 30. .

QQR6., .-. . . I'QQR'h.


. /'i,U. (11), .. . (1) Q6., . /'i,U. (7), .,
. (2) ..36, 30. . Q6, .3-

6; . .-. Gd, Gdd, .


. pitvor >~ . ptitvor .

' :
( .)
rAHfQPH6,

-1~fQ; .
fAHfQPh.; . Matgorzata Margareta,

larz (>
, , . rycerz

. r; . , . . Ritter; . i ;.
. , .-. 6h.Qf , .-. ,6h.N)..
'!:. ulbandus ( 6); . n6
(. .) n6 (. .); .-. rjebto, .-.
; . zebro, zeblik, .-. zebli,
, > -, . , rebrik . .
;

, przepi6rka, . . preperica, . .
nn . , . nnu, ,
, prepelka, . prepel ., . ,
. *
- (>.
k: . krepelka,
krepelice kapradi, . paprutie, 1(.

, ., nn,

nanOPOmUU/'i"

229

, . paprat, . praprot . praprat


paprot *por- kondrava pondrava,
ponrava , , *nr-. 3

. nedved, . niedzwiedz medvedb. .
sloboda 1 (t) w (. slobOda,
. , . svob<}da

slob<}da, .
sloboda, . svoswoboda.

.), . . .
boda, . swooda, .-.

'

kopriva kropiva (
I\ - ,
,


, - )
.
krop- k.
, *pokriva (. pokrzywa, . . pokriva) ,

XV . .

provaz

povraz

.-.

provraz,

. povraz, . povraz (provaz


vazati); prostranek (<) postranek; prostred , , >} posred, .-.
prosed, R . prostred; sktivan, .
skovran, . skowronek, . ~J}d'', .
n (. . skrjanac, ski'ljec, . ckvr1').
- g mogyla
(., ., ., ., R., .): . gm,
. gomila mogila. .
, potvica povitica, R. ratolest (. .)
lHorast . .

.-. j\dJ)"kh. (. .) , , bl)


*taskosbrdb; . . j\d'h' j\dQ'h'h (<
,
)}, .
laskrn (<R
*lskrd; . grenkozen grenkok6zen; . ikonos
ikononos; . koste il
chvoste chvostiste; . szescial1

230

szescioscian, . . 'f; ksiqZ~, . .


ksi~cia . ksiqz~cia (. . klz, . . knizete);
. n blizozorok- n

(. razrok <<, *z-z-k); PYCCR.


n ks-, . Kp.H~H~C
. .
. , . 102.
'f

6 . : .

()

iz G6S6a

iz G6spi6a, k06e

kOd ku6e,

, d6se d6d:ose, h p6d:oh; . (


d - g - z) da vl, k6a, 6is da vidi, koga, mozes, . . : : ' ., .
. . (. . 220 . . 225);
. naj - . nehaj ('lj
'f ; . .-.
dd6 ), . k *h-k; . ko
kakor, mrces mrkaj markaj, . . mrcesa,
m i reci; k opak; . covek
covjek, coek, . ", , n ., . czlek
.-, ~G1 *lvk; . . gospar
gospOdar; . pravi (. . 226); .
JegomoS6, WaszmoS6, Wasze6, WaS6, W6 Jego,
Wasza ; . , , ,
s ; . :"""": ,

- :, :, - . .
:, :; .. n
.-. 1:;6, 1:; 1:;'l\. - h'l\.
d6'1\. - d~r'l\. . . I,Jcex


R
: .-.
F:d Ild 6\6,

Gd

6\',

. dv1.jst, dvajset (dvajst), .


dvaest, . ,
, . dvlt, dvadcet, . dvlsL', dvadsat',
. dwanascie, dwadziescja, . n,

dvanaest,

dvadeset


'l', Q, R.

]3 ,

30.

231

1.

1.

) .

. '
.
'

I ,

'

'

.
, ' ,
. ': . . . . rabe (2), Kriste,
boze (10), otZ!) otbce sinu, gospodi (3);
. . dil1e (2) dbne llebese, telese; .!'. (1818,
z8e dil1e dblle ogl1i; '. . bogu
gospodi (2) dilli dbni; . . '. .
(4); . . . . ClOV8ci, SillCi sillove;
'. . reSih h, circuvah . , ,
. . . . mocel1ik, ZakOlll1ik, zil
st, greh (2) l{ grehov (5)
-- . . . . krovi, veki
(2), grehi grehe, gresl1ike, te
-0- (. ' . . . . . . z]odejlle).


. . . . (. ).
.
-0-,
:{l -- ~:[Q,~.. .\1, jJ-

.23.2

(, . un. . del, du~, devic)


. -
-0-
.

. 'r
. R ,

1{

JI..

. 3

, 'r

-1-

'l''l'

--
-1-.
'rJI -i-

'I'()

po~a

h -0-.
-1- ,
II (

J

),

-- .

1\

'r

'I'

--
gn 45 I1
'r , 30. .
Ol'n~. : .-JI. .>\~, KdM'~I, . . .>\, KdM6H6;
. zet, kamen, . . z~ta, kamena; .. zet, ka-

ognb,

kam,

. .

zeta,

kamena,

nn, . . , ntln; . zi~c, kamien, . . zi~cia, kamienia; . zet'


host, kamen, . . zete hosta . ka-

45 . 'll
: . gniti . gilj, g6.ida, gnesti, gnecati, gneii,
gnaviti, gnat, .
.; . . gnjfti, gnjesti, gnjeca
. ., . gnjecati, gnjaviti, gnjat; . . hnetu,
hnis hnus; .-. . . 101 I6....

gnus

233

, lokte, -
: kameny, lokty hrady, . (.
dva, tti lokte).
-1-,
( . . , . . - . .)

.-. n~, . . n (. .), . pqt, . .


(. .) pqta (. .) (. . . svojim

pqtem

' -

), . pout', . . -ti (. .);


'.-. n6d~ . . ( ),
. .. peblit, . . -i (. .)
- (. .), . pecet', . . -ti (. .)
pecet, . . - (. .), . piecz~c, . . -ci
(. .), . , . . (. .); .-.
I\dK'kT~ (. .) (' ), .
. ., . . dve, tr'l lahtl (. .) . . l
ket, . . lakta (. .); . . , . .
veceri (. .), (. .), lJ. zad', . . za(li
(. .) zad, - (. .) (.-. C'k d) . .

!

.-. I\: . ljudje, . . ljudi, . . ljudl,


. . ljudmi; . (l'iidi), . . l'udl; . lide,
. . lidi, . . lidech, . . lidem, . .

lidmi; . ludzie, . . ludzi, . . ludimi;

. (), . .

hoste,

goscie;

. .

. 6,

. .

, . . . . .

1,l 6.
; . . iti v gQsti
v g<}sti . . g<}sta, ,.
ici
gosti. -n-
' dbnb:
. .-. . . . dne, . . . . dnl
dneva, dnevu, dneve; . .-. . . .

dne

dne

1 septembra,

p6dne-

. <>, Petrovu dne, nidn <<,


dana, danu; . .
. . . . dne, ; . . . dni, . . . .
dnech ( II kn C;\f. );

234

. .-. . . . nu mmnu, n,nu;

potudnie (. .).

! -i-i, --i
:
.

.,nUn,

nun,

. . . .

.,n,

n, . . .,n, n; . mies~czanin, Stowianin, . . . . miesz.czanie, Stowianie, . .


mieszczan, Stowian; . mMtenin mest'an,
Slovan, . . . . mest'ane, Slovane

lide, . . - . msCi,

. . mescani
1 (. ); . graaanin, . . graaani, . Sibln,
. . S'i'bi.
:

. . . . .

przyjaciele, .
. stolarze,
U

pratele,

. .

. . .

-tel,

. -ci6t, . . -ci6tmi -cioty . .


. . - -aw

>

oracze, rodzice

. .

--

(sluhovi);

(soudcem);

(sluhove),

'r soudce

'r

s~dzia

(. ) 'r . .
. . s~dziu.

lI

' (

)
--


(. slnko, dMko,
Marko, JMko; . , njko, Marko; .
; . j, u, ; . j,
, mn , n ,
n; . wujcio, Stasio, Kosciuszko; .

Janko: Hromadkl), Srdinko . .) ,

Kosciuszko

--.

. ,

Tali.

-ovi (J ankovi).
235

lf

(u, ,

),

(),

(, u)

--;

. -. , ,
- (u,
) ,
--.
( -
) '1'. , -0-.
i -- -0-.

. .

'r

'r

. 'r

'r

.
-m-
-m

. -~t-,
.
, ,

' -.

. '
,

,,

.-.,

.-. deti,
det~. : .
im&, l, . . im~na, tel~ta, . . im&na, tel&ta,
. 'ime, teIe, . . 'imel1a, teIeta, . . im,
tiid ti (. .-. ~~) uze, . .
uzeta, drvo, . . drva > drveta >,
jaje, . . jajeta, . . jaja, . imj~, ciel~,
. . imienia, ciel~cia, . . imiona, cie]~ta, .
, , . , . u, .-.

detbca

236

, ,. :.

.n.

Jn.!l.m, . ratheno, .-:lIt. jme


-0-

jmeno, tele, . . , telete, .


jmena, telata. '--

~.

, . '!'!
6'!; (. .), . *dervo- (.-. .) *deres- (., n. ., nn .!lu).
kolo,

-0- (. . 'lt.; ,
'ltS ,' . colu~, colas [. .]
(<). pluralia tantum
n. . J\QM
<<, . kQla, . kOla (. IJ. . kol~sa,
. kolesa ), 6. ,

lHiOla

1>

.-.

kolesa,

, u , , ,
(. kolasa [. .], klsk-.
, , . . .!l, .
.!l - ; .-.
kolaso
(<;

. ll, .

calesse,

Kalesche).

.-.

~ ,
. rakova 5ka kurja oc~sa

. .

, .
(. ., 30. .-m. VII, 3-5)
.-. Q. ,
. . Q . . . Qi:.
-es- -:


(.
),
-0- (. . peres-, creves-, n. ., nn
. i:- , , . . . . . cuda
-esa .).

l1ebesa, cudesa, telesa, , kolesa cuda,t~la i.


l1ebesa (
: . . . . l1ebli, . 11. . . l1Jbes firmamentum - pluralia tal1tum.
. l1, . . ,
, . -

237

()1\t

. . , ,

. . ,d,

.

r.;.6,
(.

. jmeno).
-- *kry
(.-R. kry . kr'i)

-1-

(. .-. . . . . "..
-i-).
,

-,

..

re

-1-

-ia-.

() -11-

(cirkev, tykev, . . cirkve, tykve).


, :
, . . c~rkve,

-1-,

--

--.


-1- (.
, .6, . l'ubav, . . n, , l'ubavi),
,

-,

, -- (9' crkva, .
tykwa, . . . . . crkv'i-
-1-). *m ter-
*dkt- *c~~
kev (
, - --);
. mati ( . .
. . mater6m, Z6m [. ]), kCi
( . . kceri) -1-,

, . . , .

-: . .
.
R

matka, . dcera, . c6rka,


. majka, . ..

238

-1-.

. ;

-ia-

it,

13

n1\.


-, , ,
-
(postel; straz,
hraz hraze;_
. lod', . . - . .), COOT~
l

-1- (posciel, . . -i, gr6d:i,


. . grodzi, t6di, . . tO'dzi; . .
n, . . n). ,
-1-
-ia-.
'
. . - . .
-, - ~ . . - . ich-, -im, -emi (
-ii, : .dlaii, siii, aseii, kazeii,
piseii '-. . tvar, housle
.); R -

(dtonie, sienie,

. .

asnie,

kaznie

.).

piesni], twarze,
.
.

-ie

g~s]e

. . . . . . . - (sa Zm) - (
. 1189 . nJ)dRQR~ R1:PQR~ .)

.-. .

-, . dllnu (d) i 06, . aeHJe


. 6., . . . . . fl u
m (. .) , u., .
. . . . ditky ditko (. .) .
~) (genus animale, genus virile). ,

. . kt
(. . 96 .).

, (genus animale). .

1f.. 13 . '1tf!otro '" ul6,, f!o0u '" '1j'",


. . nQc.... A"'" C.... I .... MQH .... '.1 .
., 35 . 6 ca'C~p aTac~ '" ulo", . ( .Q

le
239

p~re lm l , . . Ql'~h. Rlil'

. /V, 16: . .: ' "QJ h. l'GQH


30. . ' "PHfAdCH d CCQrQ, . . '
,~ "' d CCQfQ . rf. . ///,

4 - 7 veruju v bog vsemogoci i v jega sin i v sveti duh


/ /, 21 bratra oklevetam.

: . zamoz iti, .-.

za muz . za muz(! jiti, ri. p6jsc za


m1\z, . ; . siadac kon,
.-. sednouti kIl . kone; .
przeb6g, . probuh . za g, .
za boga. ,

'

?R

, ,
: . cesl'ati keca, .
hrati. touse, . ruszac tuza, . . .
, ,
II:

, :

( ),
, ,

: . . . . . , 6, ,
n, , , , , ,
,

. .;

if, i[,

n{,

n, 6,

6, fi, , ; . dziad6w, ojc6w, kr616w, raki, got(;1~ie, z, owce, ciel(;1ta; . dedy,

otce, krale, raky, holuby, zeny, ovce, telata.


(genus

viriJe)

. . .
(
) ,
, , , ,


.
-

240

1{ i
R
; .
,

R ,

. ci doJJrzy (wielcy) chtopi,


sqsiedzi, panowie, kr610wie, te doJJre (wielkie)
koty, domy, zony, konie, niediwiedzie, miecze, owce,
kosci, , ciel~ta; . ti dobli (velici) chlapi (-ove),
sousede, panove (pani), kra1ove, koti (kocouri), nedvedi
( . kone), ty dobre (velike) domy, zel1Y, ,
ovce ta dobra lica, telata; . te) (.)
6 , , .i, , .lt . . (
.lt6n,- , ,
). Jl

I\
' : . sqsiady - ,
, ortowie, pLacy - (.
dziady wl1uki), . -ove

. .

l1asi blichove, narodove

Jl, 'la

Jl,

Jl

: . Czechy, W~gry, Niemce


, , , Czesi Czeszy
(. '. 71 223), W~grzy, Niemcy , ,

; !\. Cechy, Uhry, Nemce, Cechove (Cesi),

Ubli (Uhrove), Nemci.

'

'

. . ' . : . gada
JI grodu,
miecza, . wotu, .

JI hradu,
.
,
. ,

hada

JI

., ..

ducha, chleba,
jazyka (' -) -j~zyka, kouta - kqta, komina - komina, kostela.,- kosciota, std,
l - mtyna,
ovsa'- owsa, sveta - swiata, syra - sera, vecera - wi.~
16

-0-:

241

z, iivota - ywota, :' poncle1ka - poniedziatku, uterka - wtorku . ., dobytka - dobytku,


chleva - chlewu, - , ostrova - ostrowu, srpusierpa, zakona - zakonu .

. .

.'.

.d.

, '
(. . .
wotu).

- (, , 6 ,
) (}
-
,
: , u . .
un ( . . -il
gradil . ). '
. .

-ovi (hadu hadovi, hradu).


-owi

(gadowi grodowi).
,
,
:
.ll~'h~, 6, ~ .; . n. .
412, 6-7 'hdJ(... ~ .3d'hdhY..dd~
. ,
, ,

. .

- -0- ( hrade, sve te, stole, voze, v chleve,


d . .).

meCTH.-. . . s'i:nu, QZU, goli)bu, . s'i:nu, iiZu, golilbu . . ., . . . gradu,
. . gradu . .
.

r)

242

JI
JI .

JI
JI . , JI -

JI

(. ), 't

--

(, 8!J, 6.ILn , n); R


R - (n
.lL) ,

-8.
JI
' R (. ).

R
R

i(

'; (. . 240).

i R
R
.R , R, tR ,
:

;- .

,
',

RR

. R' R
(. ) '.
'

,
- . R R

I . ,
. '
,
. .

-0-

-i

-ima ----m,
-l---ima
m (-ije-), stvarma, teladma, zveradma (-je-).
' - -
- R

--

R,

-m:

-ima,

mecth.-.-.

. .

16*

danima
243

(::.), sblima (. .), 13tyarima (. .), kbzamll (. .).


' ~

- . . . . ' XVI .
' -m,

. . .

XVII

-).

( ,

- , ,

-. (~.U, m., .,
.U .),

-.,
,

-..

'

-,

(. . we Wioszech, W~grzech, w Czechach,


w leclech , , w niebiesiech; . .
-dawnemi czasy, fJeinemi stoiy, przed laty
', l.-, pod is <( , ludzmi, goscmi,
.konmi, koscmi kosciami, g~slmi g~s
lami .), 9
-, -ami,
-: kr610m, mieczom,
ludziom, polom, imionom, ciel~tom, zonom, duszom,
im, kosciom . . , Polakom, latom,
wiekom . . , ,

-

. .

-1,'
210

. (

).

, -
(. . ,
-ko -cko),
, :
v jablkach, jhach, roucbl.ch
jablcich, jzich, rouSich, mesteckac-h . ., .
oblaccich 0'
IaCek. 8- ' -
snach ,

-0-

--.
.

- :
(-): . . Uhry, . . Uher,. .-.
. . Uhrach, Uhram, Uhrami Uhffch, Uh-

, Uhry . ., Cechach
(. . Czechach), ., Cechami.


(j

. ,


mestaml mesty

mestach, mestam,

cp~Heo


kostmi
kostiam, kostiach,
kost'ami

--,

' .. .

-och (chlapoch, muzoch, sluhoch, sudcoch)

-, . .

sluhami, sudcami.
Cynp,~ n., 496, 7
. .

. .

dana,
sin6va, grad6va

. .
,

chlapmi,' muzmi

muzi,

-oh .-.
~" .-. ~d~'h., 6~h.
. .

. -

. .

s~Hi,

. .

stvar'l.

. .

-:

k6za

.! -, , ;'
,

XIV

'
. .

-1-.
svadbl,

-1

..,

.,.
, smetIii, vrstl, mlad'l ,

,
Hid'l, . . tll taIa,
. . mrav'l, mesecl, s deset p{ltl, prst1
kt1, gostl .

--

-1: gora besedl;


steza, osa stezl, OSI. . . J:!:
, . , . .
'
OCHOBHOl'4
.
- . .-t
. ' ,
JII { ..

- O1\O~'

245

-, -0V>,j

rybowu).

Q '

': .
XV .

. . ,
,
,

-1-),

.-.

usi (.-. ~r) us$si; . bli, usi,


. . oCiju, usiju , I, .-.-. .
blima, usima; . , ; . 6, (

-1-); . oczy, uszy, . . - (. . -ach),
. . - (. . -); . , usi, . .
-ima (
.]); . r9ki,
n9gi, .-. . -; . . . ruku, nogu, .
.-. . rukama, nogama (
-); . , 1; . r~ce,
.-. . r~ku, . . -; . ruce (nohy),
.-. . rukou, nohou, . . -; . . .
prsijfi, . .-. . prsou; . (pl$ca), r3.meni,
kol~ni . .; . pleci (. . . .) (
. . . . plece) pleca; . . . ,
,, ..eu, - -13; . (. .
), , - -13 (. . -); . plecy
(. . -6w); . .-. . ramenou, kolenou
(. prsou); . . . , ; . ,
, , nn, , n ;I . .
(),

. . -3..

rMH.

(')

-0-

( )

, . br~g, . , .-. .
(. . . . . , ); . grad, 18;
(prepel-ica), 1~s, 1Qg, gQd, v~k, pas, v; . 6,

- 6,

, , , , n, n6, ; . .
. . -, . . -: , , , ,. ,
-', , , . ., . prag, .
n.6, . . n6, . st, gr~h, . ,
, . . . . -3., . . , . .

246

,
. I

, ,

, . . . .

(), . prsa, LJ. prsa,


zada . .,
-

pQta, pfsa, kqta

0.

. .

- (. . -)

. . . . -bie
-1- .
: . drfig, qz, k~z, Sl; . ,
,

nn,

n,

*drfizbie

.-. ~r. (. . vj~), ()


, nn, ( ) n (
, , n ) '

, .

zet, . . z~tje, , . dev~r, djever,

. d~ver u dev~r.
. . - (-)
n, ', ,
. ., . Sl, CI, d, vi"h (. . . vrha)
. .

'f

(. .

-U-,

86).


-0-: .-. dwa
barany, .-. . . chlapy .
, 'f

'

. . , slUgfi, n
-ijfi -1-:
gostijG. gostl, noktijfi noktl

kata, kostijfi

..

kostl, kokOsijG.

'

dveste, . dwie~cie (. dwie niewiescie, dwie


stowi/j) . , . ,
PY~CHO~,


<J: .
-, ,

If'l'

247

( ),
. . - (
)
3-4, -
. : . dva, trl, cetiri
Mveka Ovjeka, grada, stOla, kona, mesta mjesta,
]', sbla; . , , ' 'n,
(. . ), (. . ), n01l,.{" (. . ),
. (. . .), (. . ), (.' . g),
, , (. . ); . ,
n . .

pi~c (
pi~ciu) . .
'
.

: . . V 11, 3 . et7tOV
oov po~ a,u'tov OL &'r.pl a,u'to'J, .-. 30. ., . .
i:d . HeM~y" di: er~, . XXIII, 8; .
7ttiv'te~ uf!-e'[~ ci.r.p[ eO'te, .-. ({~CH ({~I di:
. .; . . . 11, 14, i -paki bratrija
mm

se, 67 i' jesm bratria pozvani,

. .

bratje

z~tje -1-; . (. .),


JI. (. .) .
, JI. bracia, . bratti. JI
,
3R JI
JI (. . gqd,

. gospoda, vlastbla JI JI
-ad teIad, zdrebld, cel'ad . .,
. , . 236), JI
JI: . , . . n,.
. . n. (.-JI. JI. gospoda, . hospoda , , .

, Jtu, , . . -, .
nc. bracia, ksi~ia - . . ksil\dz (.

. -..;
- ,

J'!. - , ), . . braci, ksi~iy, . .


sraciom, ksi~iom, . . bra6mi, k5i~imi; . bratfi,
knl, . . brati'i, kzi, . . ~im; ., . -imi.

.-..

.".~

(. .,

06.) 1iI ~r

(. .)=~r. Q
. . ', fJ (. , ,. 247).

24-8

3) . .
.
" .

. .

- 'I
.
JI

-0-,

--

I{ .


,

-1-.

R

.
I{ ( RI
) ( . . [
n. omp.l . . . . . . grehe, gresnike, te,
. . 1, 77 .
1189 . . . . . . . , )

. .
.

. :

. . . . . jel~ne,

. . . . . . . gor~,
. gorJ; .-. . . . . . . gor~, . g.
' -

rake,

j81ene, rake;

. . ' -8
-i: .. meCTH.-. g9ri, un. m. 'l'.
11. tatbe, . . . gori, . gi (
. . .-. . . ). -]
'

. . . . .:
. . .-. .: jel~nih,

ggri, l~ti,
rakih, l~tih,
v zelezneh vozih, mnozeh.

un. m.
-
Rll -i, , , -~:
. v dVfl gubJ, groblh, stebreh, tleh,
mozeh, dneh, ljudeh ' kosteh,
nltih - nltim l\ . . ljudem,

249

kostem.


' . . . .: svoj5m, vo115 (. 1189 . CCQ6Cb. 0Q', Q6Q. EdHQCb.) zem1'o
gospodice, -ico, kc~rce,
. n, n6 , .
. . . .
ziemio, duszo . .

ziemi,

...,

zeme;

rn.

. .-. . . . . . . . . .

. . .., . . . .
. . , .-. . . . . . , ... . .
.

.-. -; .

. .

. . .-.-. . .., ., , n6.., ...,


; . . . . .-.-. . . . . . .
mieczowi, kr610wie, miecz6w, mieczom .
.

:"'.

rn.

morzom

ziemiom.

oracovi, soudcovi, oracove, OI'acu oracum

rn

.-rn. >

(. . 210).

.

-,

rn

'

otr9ci,

vj~

junaki, .-. . . . . . r9ki, . .


. . .-. . r9ki, jki, . . . . .-. .
juikih, jkih g h, n.
. Cloveci, sinci, tacije, blaze, mnozech; . junaci,
rozi, siromasi, . . ruci, nozi, snasi, ; . rfici,
nozi, snasi macki, mazgi .; . n,
..6, ., .-. . , n; . . .

(. .

247)

-... ( ), . . . .
.-. ., .-. . . . .., il..,
g h, . . . . . . .

..fi, i :, (. ),
. . il.Jti ZCKY,
. . .-. .

yci,

250

i, -uli, .J}ci (.-. . -i


); . . . . . . . j, Norwedzy,
Czesi Czeszy (. . 241), meCTH.-. . . .. .
r~ce ( ), llodze, mU8ze (

roce

. ); ". . . . . . . vojaci, vrazi, Cesi,


.

>, potoce potoku, v dluhu, btise


<< , . . v mlece, vojste (. . 71), rouse
mleku, vojsku, l'ouchu, jhu, meCTH.-. .
. . . . ruce ( ), noze,
m, . . . . . . vojacich, oblacclch

oblackach, dluzlch, mMich, . . jablcich,


rouslch jablkach, jhach, rouchach (.

jZlch,
. 244).

"
. I{

. . (. ). ,

I- ,

-, . boze,
-: .cztowieku (cztowiecze), ptaku <<,

chtopaku
.

.,

zbiegu

duchu

. . .

luiw, 80U1lUWO 8uw,..

'

'

' ,

-0- ( grad, pojas)


-1- ( tat, .-. TdT~),

-- (

810,

md,

8ad

. .)

. .

-. (. .
) , (. .
) (. . 86):
. . . sinu, medu, sadu, tatu, gradu, pasu . .
( od slna, od grada), . . ' medu, sadu, gradu,
pasu - pri slnU, tatu, bratu, jel~nu
(. ). "
Q

' . .

: . . . n.
', n. n. "kQ', ', '

(2), iI\Q' .,

. glasu, dolga (- ), miru, rodu, redu;


. . . n. CTdHQY', n. n. dQ', Q' (2),

6Q', '
,

(3), iI\Q' , . stanu, daru, d<?bu, l~du,

r~du.

miru,

- ( . .

- .

.. 242): J, , , n . ., . br~gu,
l~su, sn~gu. :

lqgu,

: , , , ,
n ., . . , , , . ugla;

n, . . . kraj.
: . . synu, u, domu u. Ha~

- (
). .
(.
. 250). : . . . . . .-. .
cztowieku, bogu (. . boze), strachu, wojsku, u
( . . 250;
).
'
I{

--

'

: .

. . . .

grad6vi, pas6vi, duh6vi, vk6vi, tat6vi . .


sin6vi, sad6vi . Q, V9li ' (.
. . . . mozovu).

gradovi sinovi, sadovi


popovi vrhovi, vOlovi,
' ,
, raci
.
casovi, zecevi;
labudovi , , dani,
mravi, vlasi. -

: , (l, , 6, 6,

n6 n (. n6, .

252

prag).

11

(1186-) :Ii.

. II. .

,WG1I'k. R
. .
: '
;

I;{

,
' : . n. :. ~Y'X~K
(2), ~~ .
-
TOJIbKO
3I.
-i

--:

(. . 240): . kr610wie, opiekunoczarci (. ), prorocy, kupcy,


jeie, miecze, . ehlapi -,

wie, chfopi,
gady, grody,
Cechove Cesi, Uhi Uhrove, kralove,
.-. kraJi, hadi. hadove, je,zi
jezove, hrady, e~e . .; . .
': tmavi lesove .
-Qvi
l\

-0-,

'

-j~

-1-: mozje, voQcje (. .


) voQkQvi, lasje, zobje zobQvi
ljudje, tatje. '
' . . -mi:
mQzmi, lasmi, zobmi ljudmi. , lI
. . ' -j~,
--: vozmi vozQvi, . .
volmi.

. . ' -1 gradl, dar'i ();

V9li (. v,
druge krati; , v Qgledi

v g6sti (. . 234).
-je '

.,

. . .

' : bratje, svatje, km~tje, oc~tje,


z~tje, g9stje (gostj~); sos$dje, medv$dje, .
gospQdje . mescanje -
IJ'

, Jide.

-je,

. .

mest'ane,

253

ttil ilt . .

-:

-3.,

11

- ~

-0- --

. .

246
.
-0- - (-).
,


(, *greht, *junakt), JI

(,

pastorek,

rlbic),

pastorak,

. .

. . '(. . 182).
, , . . . . . . las, .
, . . . . . liis, . JI .
. . . . . kQnj, . . . . konj . .;
, . . . . . . n

.-. soused, .-. sqsiad *SQs~d (.


, .

sQsed)

',

JI

JI *vk, *S<;Jsd
(. . 183). JI,

JI

.,

JI,

. JI JI
. . (.

. .
-,
JI . .).

JI JI ,

'
(. ).
. .

-,

86).

254

< -!

-- (.

, ,

-1-

'

(. ). -

k -1:. BCTP~qaetCJt

-.
(-tQR'h,
~
grechov, QQR'h RjR'h . . Rd
- -1-), (dQR'h, rpQQR'h .),
(dQR'h, TPQf QR'h .).

(12-13);
I! (5-6), '
(grehi, vract, udi,
trudt), (gd) '
. 1189 .
h.h.QRh.; l\' Confessio generalis
XV . grejhu svetikov, svetnikov.
,
. . --
,
, . .

. . (, gr~h,

cbstnik

. .).

,
,

'

l;j: (, , j nj,
lj, rj) . -1
-1- ljudi .

-j~ (. . 253), lasi, zobi . .


--
-3. (. . 245) ,
TeJIbHOM . . -ovi (. . 252).
-3. . .
-0- :

(raka, diina).

-3. . .

245.

-1

, -,

-1-,

po~.

--

-ev. : 6, 6;
, nn6, , . ,
; (. . piinjev), , , ,

-j-,

255

1t,u,

u,

1'i,,

,u , , 1'1\

,, (. . 247), , , o~
, , . . . . . ,
6n
-. , -

JI

, .

-,
( , -, ,
- ; , "'"
. . ,
). . 1'i, .
- ( )
-, ,l1 (,).

, (, ).
{) . .

-6w

. '

l\

HaJIbHO

-i,

dz) -6w: syn6w,


n6w, sf\siad6w, ptak6w, woz6w; wojewod6w, starost6w
stug m~zczyzn >, s~dzi6w, wujci6w;
ojc6w, rodzic6w JI, kr616w; krai, uczni, pisarzy,
tw'zsz, oraczy kraj6w, uczl1i6w, pisarz6w
. .; pl1i, koni, kowali (<; dl1i, kamiel1i, jelel1i;
. ludzi, gosci, gwo.zdzi, (lisci), got~bi, czerwi . .
. braci, ksi~zy. ,
, - - (. .

170)

(l1, , hadu, hradu; muzu, , ;


sluch sluhu). }{ ,
-1 JI ' :. Iid1, hosti
hostu, d111 dnu, kOl1i koiiu
(. . . koiimi . . . K6ni, . .
",6, (-), . . 1'i,ZltbMU, ". . k0l1jm1,
Jl, *kOl1b -1-,

soudcu

CJIOBO

, , . . ';

256

. . . .

, . . K01UHi). tt.
brati, kZi . .
. . -1
-tib (. ).

<

Il

( : 'f pastvist')
(dusi lllic, nedeI, bohyn . .)
-1 .
. q -0- (
)

(,

. . . .

Cech, .
Czeh .1 .; . . 241, 244 CJI.;
-1).

(.-. ~'"" ec~''b., . p~tdeset, . pedes{\t,
. n, . , 1I0. pi~cdziesi~t,

. padesat; . p~tkrat, . . P{\t ,


. n, . , . pi~c
razy trzy razy, pi~ckroc, . petkrat).
,

(.

1:f,;'

pi~c

tokiet,

.-.

nnn

q.pll11in,

""'),.

..

sto cebar,

-6,

.-.

s~i.anj

lonec

pet loket, do koran),

. , .

1'

n,

., n, . . () daosem dan, cez stirinajst dan, dn1; . sati,

nes
sec!: J' mjesec!:, .-. mesiec, . ,
;1.0 tech cas cas, : do tych czas, g6d
god6w gody plurali1:J tantum
., . j ), (. . penez,
rajnis, . penez, . n).

,
(. <?z, mal' blaga, dost' otrQk,

.-.

~r"",

'

. ., , ., .-. s~siad, .-.

sused, muz), (. kQnj, . mrav!:, . Kinb,


. skot), (. vQz,. .-. v6z,
. w6z ). J!:
.
(. 13.s, zQb, . prsti, nokti,
. 6, , n6, '6, . wtos, z~b, .
v}3.s, $trev1c .).

17

257

n .

-,

--,

-.

. ,

Q.

.-.

polu, morzu, , zdaniu , . . stowie,


. . stowu (. . . , mori, ,
-i -).
-:
.-. . . pQlju, m~su, l~tu, qknu (un.

m.- . .

blaze);

. ,

sblu

. .

. (., ,

1189

06$ Gd).

. . mieczu (. ., , -owi), dEc1bie


(. . -owi).
meCTH.-. . i

(. .

.):

.-.

oraCi, hadu

241
oracovi, hadovi.

-"

: .-. .

. pri sillU, m~zu, duhu, gol~bu, . sinu, drugu,


muzu, gOliibu, . . . gradu, sv~tu, . gradu,
sv~tu svijetu, . . . gradu, sv~tu (
n. m. svete), . gradu, svetu svijetu . .
(. . 251).
: . .

kamenu, mesecu mjesecu, . . m, mesecu


mjesecu . . l' '
,
- ~ jeIenu, oracu,
konu, .
: . . jel~nu, kovacu, kqnju,
~c, . . pri jel~nu, kovacu, k~nju, ;

: k bratu, h kju . .
m
-

258

-1,

. .

-i.

l\

l\iJJ:

l\

. . . ..

XI-XII

, , '
. . ~tvarju
stvari ,


- . . lti, -ih,

. . . lslij

c~r

. . . . lslii.
,

kvijo,

(. .

210)

> -ti- (. . . -tit, .-. . -tii,


. . -tie, : . . pondeli, sudi, .-. ,
podkoni -1,' . . , . .
pani, . . zi, . . . zati
.-. zafuj . bratti kneZi;
. . 248) ,

.
-i. ,

-1,
. .
-I,

- -ich, -i, -li.-ii
. ,

-! (-1-), , ,

.
l\
.-.-. II. . . -Iho, -IU, -i,
. .

. .

-Ich

. . -1, . . . ., . . . .
-l . . . . -lch
.
,


s~dzia pani.
.-. . . . -ia,

17*

259

-i,
*pantie (

). s~dzia
,

s~dzif\

s~dzio

: .-. .

-iego,

. . -iemu, . . -im -i - (. . 235).


s~dziowie,
-iow . .

g s
*gospoja, . *gospodia (.-. QQd, . go, . gospoda, . ):
.-. . -? -~,
. . -~, .-. . . . -~" . . -~, .-. . . . -m
.-.-. . -, -, -emi ~, ,
. . . . -.
(
) ,
,
. (.
. 91).
.


.
,
. b6re
boze. .:

: 6,
6m,

n,

6n.

- ,

,
. . . .
, ' ,
- f' /j.

synu.

--

-, -ko (. . 235
.).
-: ,n,
,. (. . 251), ., n, u,, 1!iuno .

. .

250

251.

'

. . . b6re, . doba,
p6dne. 60)1 ,
. }
' (.. . 236)

.
:
.
,

R. . . Goethego ~ Llndego (
Tarnowski .), . Goetha;
. idfi' do gimnazium, stoj~ przed muzeum, .
u.l-uZu, .., . jdu do gym .

,

.

'j'J
.
,

nasia, stojim pted museem

I! XIV .
( XVI . . ),

( ,
). , , -"

.
90 .
( )
(.

: .".. 1, 4, ., 30. . ~'.\~r6"6


p1:X~M'., .. . ~CTdGA6H"6 p1:X~K'. un.
.

.odpustik grehov),

sus

g~neralis),

~~

_ MeCT:J;I . .

(.

co~

" d'fR~ . '.d~6, . .


26~

. . " ).

(. . ", .
. ,,). , ,
casus generalis - (

, ).

, '
, , , ,.

, ,
, I{ ' 'r
t,

v,

s (. .-. 30., . . P""C~ . 't-l]'I rE'IEcX'I


'tCIO't1j'l). : . . . . ", , w,, . .
,
.
.
, . . , -
i, , w,,
i, . . (. .-.

-T'h,

! . ..IW. d~). "


,

.

, . . -,
,
.

,
, .
: ,

- 3I{ u
, n'6 , n'6n,
.
~

.
,

!,

( ),
,

.
~


;. ,

1'u.~. Q

>()

. 4.

.!I

. ,

:r

'

~D

,
. ,

(,
, , ),

. 3

'

(. .

56).

,

.~, (
, .).

}{

(. . 85), }{
}{ .

(. ).
;
. ,
, ,

-t,

}{

}{

,
}{ , .

., , rd (.-. 1'l,

XXIII,

8 d1i. ., . rad, . rad, . rad, .


rad, . ; . PyCCR. ).

I\,

}{

}{

}{

263

......... -

it ,'..
' , .

6-0

JI

,
(. . . . .-. . "', . . . . . ',
.m,

'

->

-i),

: : . . . . .-. . mlad - mlado, . .


mlada, .-. . lldu, . . . . mlada, . .
mladu; .-. . . . . . mladi - mlade, . .
'mIade, . . mlada.

: mldm.

. . . . .-. . -1, . . . . -, .-.


. -j,

los6j; . . . . -Ih, .-. . -1,


-Ima, . -ijeh, -ijem
tijem
tm).

<

~ ,

. .

. . .

. . . .-. . starim . . . . . . star,


JI starim stari (. . 60,
mladim
'f~ . . mlada .
(. )1. . . . . mlad), ' mladim - . . . R
mladi (. . 60, 181);
t1idim t1ida (. . tfid),
' tfidim - tiidi;
' svetlm sveta (. . sv~t),
' svetlm - sveti (. . 60,
174); hrabrim hrabar,

hrabrim - hrabri;
, golim gOla, gOlo (. . g goo),
.IJ-P ,t:> golim - gOli;
'd'obfim dobra, dObro (. . dobar),

'1134);

l.Me-6':'iI

, 264

dobr'itn~ 1'tt d(}bri; ":

visokim visoka, visoko (. . visok),


visokim - visoki;
z'im z, zl (. .
zeIen), z81en im - zeIenr
. . ,
: , bogat, strahovit,
milostiv, sHivan, Cist, dilg, zdrav zdravI
zdravi .

,
.

.

,(, v tim erdezhu moryei (
uu, 64) , modri dobru, preprosti
'i:tudu; . Uu,. . , 44 .. Oni lacna

'natrovehu, zejna napojahu, bosa obujahu, naga odeahu,


malomogonca v ime bozie posecaho, mrzna sigreahu,
stranna pod krovi sroje uvedehu).
(

star - stara - staro,


stari - stara - staro , .
. 60, 184). , '

. .

(. . . . mlad, . .
. . mladi, . . mlad~, . . . . . . mlada,
. . mld . . mlad6, . . mlad~, . .
. . mld, . . mladi). '.
(; .
. . mlada mlada, . . . . mlad~
mladi, . . . . mlada mlada).

~ (
. . . . .-. . mla-

. .
. . . . mladi . .).

dega


, - (

. . . . . .
' . . lahki,

lahek,
.

. .

lahka,
lahka;- l1-
'266

. . . .
l{thkega,

. . lahke,
. .).

lahkega,
lahke

(. lahkega . .).

,

(. .

264),

. .

ll - (. mlade
.).
majhen,

mi (. .

malahan

m~ m,

. , , .).


: . tMca ajda

) d~kla

;
.

pesi,
zala

tast,

.
.

tsti,

~,

je

tMc, .
czczy, .

.-".

PYCCI{. .; .

pieszy,

( ) zal besed~, ,
, za]b

beseda
.

, . . )

{'

, . . : , (<<.

.
( - - ,
. . ,

. . ,
. . . ., - - , . . )
, , n'a
: , , .
,

: ,. . . (. ),
. . '
, ,

, \
, . . , , .

266

CO~TaBe .


, , , -iv-, -av- .
: dluzen - dtuzen, hoden - godzien, hotov - got6w (
gotowy), jist - ist , 'f, laskav taskaw, milo~tiv - itsiw, ll, pln - peten (
petny), prav - praw, syt, vesel- wes6t ( b~dz
wesoty), vinen, povinen - wiuien, powi nien (
winny) , , , zdrav - zdr6w (
zdrowy), ziv - zyw.

bled-bJd,

blizek-blizki, bohat-bogaty, bos-bosy,


Cist - czysty, dalek - daleki, dobrotiv - dobrotliwy, dustojen - dostojny,
hladov - gtodowy, hluch - gtuchy,
hnev:~v - gnie"'liwy, hrd ,
- .
gardy ( ), (<, chud-chudy, churav ,' - (

), lacen - taczny,
ld - mtody,
mrtevtw, peCliv - pieczotowity ,.
- pilny
(<, poslusen - postuszny, prlZiv
,
,

-(przyjazny), prost - prosty, roven -r6wny, s


ten - st, schopen - (
), silen - silny, slab - staby, slep - slepy, sut
smutny , , spravedliv - sprawiedliwy
JI, . . . . star - stary, svobodenswobodny, st'asten - SZCZ~SllY (<, tich - cichy,
tiv - cierpliwy, ucasten - (
), veren -wierny, znam - zj (.
. . .), zvedav - (
), zenat - zonaty, Zlzniv - (
).
pevny , , - pewien (<,
.
,

: cicho , ciepto - zimno


I - . .

wszystkich postano do dom6w


wzi~to si~ do pracy
. ,

267

1 : wszystko drzewo spalono


>, wszystko drzewo spalone
. .
(. ).

(dtuzni

),

dtUZllY -

-'
,

(. . dluzni-dluzny, . . dluzny,
. . dluzna).
: byli
,

byty -

; :

,

J , byla - (.

byli buly

240).

, (.

c'rp. 266

.), .
.
'

(.m, zene) byti veselu . .


nelze mi

'

.-. Q', .h, .QQ, dQ


. , , , 1~, . dobte, zle,
, malo, . dobrze, , mnogo, mato,
. dgbro, zlo, mnQgo, 10, . dobro,
zl, mnogo, , . , ,:, .
, , . zlonamel'no, ,
; . . m"iilce,
. maI~ic~, . (.-. nQ d').
I<

,
' RR' : (} .

"268

()1' : . ;
. . .-. ":-1 d~"d, . zdv(j), . lzd.vna,
. n, . un: . z dw, z dawien dw, . ddv; . . . C'h d~"',
.-. C~ d~"', . n, . (.) n
nn (), . wkr6tce, .

kratce; . . .-. n~ MdA~r, ': .:",n~,


. matu, . pomalu, . . pomalu
. . pomale (. pomalo); . . .-.

d'h~, . ml <<II0, .-ov
"" -in J1 . Q
, ,
: ojcowy
ojc6w, mtz s
mtz,
sistz, zonin.
,
,
: bratowa , .-.-. . . . -ej,
.

. .

-,

synowa

<R,

>,

<> (. . kralowa,
I ), s~dzi ). >
( s~dzia ), . . s~dziny . ., I
n,

R'
.

kr610wa

'

-ov -i

: 6
( -ev-), n, n, R 6nn, ,
n, nU-l-L nn, n n, n n
(20 ) . .
' : .

,6 (. .

34),

.-'.

nun, .
.

-- (.
-,

~.

-ej) .

. . . .-. . -
.

-,

),

,!l

- (.

, . . ,

269

. .

- '.

, ' -
(. . . . .-. . - .-. . . . - ych,
. . -, . . -ymi ),

.

: bratv, tv, materin, sestrin, , , v,


zemallllv <, nevestin, holCin holka
. . '
,

(. .

263 .). .
bratov, stricev, tv, s~strin,
terin, z$nin ( ), . bratov, stricev,
ocev, sestrin, majCin, zenin, . m, , mm1iOe, CeCmPU1t, U1t, ., . junakov,
. km$tov, . 1iMemOe, . gospodinjin, . gazdariCin, agin, . . .
.,

-ov-

'

: .

llpov, . lipov, . n, .
lipowy, . lipovy.
-tio-,
(. . 85)-
, .

- (
-bsko-(cp. . beraski,
beracev), , 3'
,
: .-. QII, Q&, . JMCHH, ll. bozy,

owczy, krowi,

, ,

kravi,

b9Zji. ( j

, . U1t. m.
bozi), Qvcji, kravji, . bOzjl, ovc(j)l, kravl'l, .
6, . . 6 6, 6u, . . 6,
1ipaeu, . . 1ipaee . . ,
(6, 6u

u,

1i6u),

270

: . . . .

6,' '. . 6, . . 6- 6, JI. . 6.


~
.-. (. . tertius): R.
trzeci, R. treti, . tr~tji., . treci, . ,
. , . . , . . --, . .
.
-

.-. R
. i


czyj, . . C'i:j ( .

ciji,

',

mojb
Cigav

',

(<;. ): .
i), . C'i:j

'.

. ',

. . ', . . ', . . ' R 6.


-io-
,

(.
.
IV

. : . d dQr).

.n

QAdR.,

QQ-h~, ".

Jarosfaw,
-ia, Przemysl msf, . Boleslav
Boleslav. . R. Knez-most,
Kneze-ves, Kneze-pole, . Ruperc vrh, Slov~nj gradec,
. Dv, Luka, .-. TQr Q~~ Q~,
. . Caribrod ( Carigrad, , -i-
. .

), .

~Qr~, .

.-6. .

QQQQr~, *-bud-io- . q

( ):
chram, do chl'amu, divka, slovo.
R ,
R -bsko-, (
) Q,

: , . .
, : . ,n, mn
n, n, . Gdansk, Tarnowski,
po]ski braterski., . Kladsko, cesky, bratrsky,
. Hrvatska, srpski, blvatski, brlHski, junacki,
. Gomi]sko, slov~nski, bratovski, bratski, junaski,
. 'f,n, , 1uJn.

R
. -

271

11~~

CdM'),.
. : .-. HCnpb.Rd, . ,
. zprvu, . sprva 'isprva, . spi'va izpi'va;
r;.;-. u . ., . IX "'. '6' t'd,
u. . XXV 1 1, 64 " <rp6THtdr" .6
.,. XV, 25 "d 'fP6THtd, . .-. .
(. . , . . nm,,),
(. . , . . n,,), n
nuu, nn, . .
-, -,

.-.

p6tczwarta, p6tpi~ta, . . -, -i,


-ej, -iej, . (poltura [. .]

p6ttora, p6Hrzecia,

. .-'f. .

(-
. . : p01tora),
pil1treti, pil1ctvrta, pil1pata; .-. n. "'. 158, 1
'.I''. t-TH CdM"r" <rp6THI<I, . ,,, cl1;M

mm,

,,n,

samoLrzec,
-, .

czwart, samopiqt . -i,


:rpotreti, 8amoctvrty, samopaty

. .

' (. . 85)

dVQj,

cetv~r. ,

. . . . . .

.,

. . . . dvoje-dvoji, ctvera-ctveru, . . dvoje,


ctvery, . . . . . . dvoji - ctvery, . .
. dvoji, ctveri ' . .
~H. . , . , .
l
(. ): . ,
, . dwoje, czworo, . dvoje
dve, ctvero . .
~
. .
(. . 85 90 .)
-1

'f
(, bOl'l, gorl, 81rl, v, IZl, kracl, m1aal,
, 81aal, jaCl, d:, t, tezl, dubl'l).
~
-ijl

-*itit

-eib.

,
~72

t!O:

plemenitijJ:

.,

(novijr, starijf, slabijr, ~


R radJ:j I -iji).

t ~

(. .

manJ:,

. , man~ga,

. . n, . . an~ . .). -

. . . . (.
. 84) (. . 85)
lepsl, laksl, meksl,
lak
mek (. . 156).
.
0 ,

gqrsi, sJ:rsi, mlajsi,


pluralia

-si (manjsi, bt)ljsi,


slajsi, l~psi, slabSi nov~jsi, stal'~jsi
tantum starsi, plemennisi, to. -ej-

. .).
glqblji, -ji
( j, bqzji; . . 270) ,
'
s - z, t

(vlsji . vlksi, niZji, v~cji


. v~ksi, kracji
krajse, jacji, drazji, ti, t~Zji). rajsi
.
,

R manje,
bt)lje, manj, bOlj, ,
Ylse, nfze, jace, draze, tise, t~ze, . mal'ie, 1' . .

'

-si, -ejsi :
, , horsi, sirSi, vysSi, , vetSi, kratsi,
mladsi, sladSi, drazsi, tissi, tezSl, hlubSi, lep.si, starSi,
slabSi; radsi radeji, novejsi, bohatsi
-ejsl, peknejsi ,
-k- lehCi, mekcl,
~ lehcejSi, mekcejsi; . gorszy,
szel'szy, wyzszy, niZszy, wi~kszy, kr6tszy, mtodszy, stodszy,
drozszy, cichszy, gt~bszy, lepszy dobry, nowszy, starszy,
stabszy, mi~kszy mi~kciejszy, 1Zejszy
lekciejszy, mniejszy (. mniej), bogaciejszy,
pi~kniejszy . . ,
,
-

18

273

.
,

lI -

-eje

-eji,

R R -ej
-eie: R. , , vyse, vice vys, vic
bohateji, lehCeji; . ij, g'orzej, szerzej, nizej
( R wyzej), wi~cej, kr6cej, stodzej, drozej, ciszej, gt~biej, lepiej, stabiej, lZej, pi~knieJ . .; .
R .-R. radziej . raczej,
.-. . 1, 143 . . . .
dh..

R
: R,

<
<

-*ie: - (-) -
-1ie (- 1iu), R,
R R, - (-) -
-1i (-). '

<

, 6.

R R

R
- 6 n6,
' ';

- 6, n
- RR .
RR R R

('l' , elativ), :

<< ( ), n
( ), n,
,,n,
, '1'. .

()

'

'

'l'

',

*-ie, : ,
i, , n6, , 6, n,
6, R -n-

, , nn,

0'1'

6,

, R ,

, ,,, ,,
; , n, 6, , , ,

274

.II,, (. .

158)

,(} , ,, 1I...I., I' r1,4.

. . I"
, n",

n-;

II

DPIA"

.' 1101""
, : ,,~.

B ...

, n, .
~
II
(,, J}, , ).

'

(,, 6.,

.,

6.) Icl -

<

-- (,, 6., , , . 66_


-6. n.
.,).

..
.

n-

. 8Uf,t
: n6-, n6-6n, n6-4
. . Jr.
,-: ,-, ,-6n, ,- '1'. '
: , n6- ,- .
: n6-~
,,-,n, n6-0, ,-li , BcerO
.
;


c-tat
,

naJ-

n ,
(, d'\\6, dd6 <<.
). eiQ!

. . . najmHijsi, .
najmlaal, . nejmladSi, . najmtodszy. HapJlIy
naj-
10.
- . nar- *naze.
,

OXO:JO

d. :..

!'l

...

- ( n.,, c~
.u), ::l

(.

18*

876

ablativus

comparationis)

6 : 6 6, . .

: n. n. 358, 14-15 CdMH 6 c~c1;x1>.

61:6.

(.

138

140)


.
.
.


. 9
. ., , )3. (,
) mogoc, . . mogQcen, rdM, . vruc, moguc,
d'l'zeC , , . , , .
,

. , nn,
. gorqcy , . gorqco , stUZqcy
. ., sluzqca . . <<, , . mohoucl,

horoucl

horIcI .

.

, - V .

-, -,
. .

,
;'

n. n. 191,
6.6 (

408, 19-20
-d), ,

'. HE6C6 Q I'd'. 1>.Id'..


-J~) C~HHTH 1>. nQY'CT1>.IHb., ,

5-6

d I-l Q'6d 'dI-6 (

QQd 1>. 1;1; ~.6


(bmeCTO-Q'); .-. n (XIV .) /,
37 1>.I~ 6 C~ ~HH QI\1;G~6 ( -) QY' 1;,

205, 13

n ( .) E1>.ICT1>. 6 1>.
1>.I Q1; 6 611 QY'Mp1;TH. . .
n. . l/, 2-6 v veki jemu ziti starosti
neprijem16ki ( . . -), nikolljeze neimy
ni slzna telese imoki ( . . -) 1,8 da mi
je svete bevsi ( -); l/,100 prinizse (

276

110 prizvavse JJ.,

. , ()
,

(, . .

-ic-)

Ia, 1-2 MOAHTCd d XOTA.IJJe ("-"-) G"-",ITH


, Ib, 22 MOAHTIM 1:I7l\6 KPM~T, .
. 12, 1 MOAHTCd d XOTA.LJJe 1:, 19, 1 MMHTCd
Hd -I . .),
: n. n., 71, 26-8 -
;\\.d . Ad;\\ . "- ' ,
76, 7-9 61: IEd. ;\\d d 7I\
"-. ,,-1: IE6,
: iussit ligari eos et
trahendo eos duci in carcerem <<iussit dux collis conjiciendo vincula (ligatis s) duci omnes simul ad
lacum)}.

. . . gerondif n parlant ).

pi'echodnik .

,

(. ptlcestl, . n' .
fL8'tOXtx6'1, . participium),

transgressiyus.

pi'echodnik'e

' ,
,

. . . .

'.

138), i'ka, vezma, znaje, ,


trpi'J, prose, .-. . nesouc, i'kouc, vezmouc, znajic,
pisic, trpic, prosic - -ci,
. . nesouce, i'kouce, vezmouce, znajice, piSice, trpice,
prosice; . . . . . . . . nes, vzav
vzal vziti .-. vzem,
znav, psav, trpev, prosiv, .-. . nessi, vzavsi - vzemsi,
znavsi . ., . . nesse, vzavse'-vzemse, znavse
nesa

(. .

. .

-,

277


(<<Kazania

rzeka

Svil;)tokrzyskie) XIV .,
. XV .


-qc. ,

. .
. ., , , -i,

niechcqcy <>.
: niosqc, znajqc, piszqc, cierpiqc proszqc

3- . . proszq,
1- . . proszl;);
SqC
XVI .

bl;)da,c. ' ,
,
-w,
-wszy.
( XV .) t
-twszy.
w, -tszy,
e t : przYl1i6-

stszy, wziqwszy, uZl1awszy, l1apisawszy, scierpiawszy


cierpia t cierpiec, poprosiwszy.


-, (HAd, P~Kd, MOfd),
. -
, XIV-XV .
- -1;) '

-!

-ie

( "" , '{"", "", ~",,).

' -
: 7-l,
, 37-lfi, , , , n . . ,
,
- (7-1, ,

3'l,

, ),
(, 6en)

(7-1, , )

-8-

-1 (7-1, , , .
.6) , -

278

-i
.

,
(.
.

.-.

-,

. .

- -Q, . . . . . . - .). . .
. . . . -EiJ
- ,

- -, (. .

>

-. ~':I,

i.I)

~{),

.
, 1-
. : .tL,

6.tL, .tL, 6, , ( .tt, .tL, .tL, ,


).

, , ,
,

. 6,
6 , (
,, ) .tL . ., -,

(6, 6, , ,

, .tL). '
(
, ) XIII-XIV .

.

-
- ( -

-): - - ,
- -lJ.

, ,

: - .tL,
n , - ,
n, - '. .

fMC1M\c ....
.

.-.

.... "" .... , .... ."" ....

XI . v
m (n, .tL, n.tLt> . .) .
-
- , , -

279

q -, , , JIO

t (n, n).


(n).
-llq-- (
)
--
-- (, JI 'r ;
nm, ,
, nm, n,
n m . .). -v

>

",
,

JI

f,,

JI

-, -, JI

- (n, , n,
,
, n .
.),
.

-. -s~- .-.

< ti

-st'- (.

. . )

.
(. JI
, , . . 276)
.
: nm
- -
JI
(,
, . susta lstilla) .
C'l' --,
, 3- JI . . (n
- nm, - ), -i-, '
, ,
l- . . (n - ,
- );
; . . 60 .

-ci,

-,

- ( '

( JI) x~e ~ M~eM d"~r '~S).


280

-vsi,

-,

1 (
qaeB pleHivsi
pleo) . :
. . nesuci, pletuci, mguci, mruci, kunuci, zmuci,
zanuci Z.Ui, piSuci, znajuci, vidMi; prosMi

bUduci; i. . nesavsi, pletavsi, isavsi, posavsi,


pavsi, rekiivsi, mgvsi, uz~vsi, umi'vsi, znavsi, pfsavsi,
vid~vsi vidj~vsi, pr6s1vsi . .

"l

- (. 8uu. m. -ci),
-<?-, -~c (
, vedec . .),

-~

> -.

.-. .


-:-

-!

V VI -:
<?, gred<?c, rek<?c, mog<?c, koln<?c, mrj<?c, pis<?c, poj<?c,
znaj<?c, kupuj<?c, trp~c, vid~c, pros~c, misl~c, ved<?c; .
bod<?c; sed~, , (zel~), h,
gld~ ved~, jed~, gred~; igraje, smehljaje,
; . skrivaj - -aje, dremaje,
skakaje, trepetaje, kupovaje, poskakovaje BY~
tovaje, varovaje, pridigovaje, opot~kaje .
Q,
.

'

1189

MQre),

(.


(. . 139) ,
~: "'~H, J\~, , Hec~, G~,
...
: J., , G "',
.

-si, -vsi

. ( Lehrgebiiude der
Slowenischen Sprache, . 138 .) : padsi,
reksi, umrsi, oprimsi, pozabivsi pozablivsi (. .
pozabeljsi), skrivsi, omedlevSi. , -

281


-v: (v) pustiv iti, oprtiv l1~sti, prihuliv

. .
l1

hoditi

l1epitas nepitavsi (< , . .


) (. . nu),
.
:e ;

(. .),


u, u (. .),

ll.ltUu . .,

-aie-, 1 . . .
-a."tt (. ) num -
7-l6

-i;

<;>

>

~ (. .

210)

7-l, n, .

nii, 87-l, n . .
' ()
.

(-ki), . -Ci.

-n" -u. r-
. -~- > -- -- >-aj-:
u6u (. nosMi) uu (cxp.l1esiici),
mu, nu, iiu - > - bQd-(. .

bildiici), nuu, 8 (. zllajiiCi), nu, numn,


iiu . . R
{ R -st-, .-. --,
: -sti, -ste.
. . -stem, -stec, -stic, -stimica (. . . hotimice), -sk6m -stkom .,'.lt6 , JI
, n.lt6 (< .

(.
. 139),
R . ,
,

,


.
,

282

: . , ., ., ,
n, ; . wiadomy, swiadomy, widomy,
rzekomy, ruchomy <<, zjm, rodzimy,
, ; . vedomy, svedomy, vidomy,
. vidome, zim; . z~nim, QCim; . l'ubimac,
pobratim, posestrima, ( -im-
); . (
,
) nu l\J, n., n .
.

(.
. 141 .),

. -t-
1 5-7 (. 113
.), }{
II
-Q- ( -- =

):
. , ., nn, n, , ., 7i,
, /m; . bity, myty, z, dany, tarty,
mielony, kt6ty, podzwigni~ty
dzwigi, zaciqgni~ty ciqgniony; . blt,
myt, zi, dan, tten, m]et, proklan, zdvihnllt, zatahnut;
. bit, , Zl, dan, stn zat,ren, zml~t,

zaklan, dVlgnjen, zat~gnjen; . biven bit, miven


, poliven 1, savijen
savlt, znan (po)znat, dan, (. .) dana
(pro)dat, cuven, izuven izut, trven, tren
trt, mleven ml'even, klan klat,
dignut, zategnut; . 1n n, . un,
. .n, . .n,
nn, . nn, n,
nn, nn, n, . mn
, ., 7in, n, n.
IV
-i-


III 2
-i- (, viden saaen): .
(n, 6n,

283

6, 6 . .). -
--, ,

(. .

109).

III .

--: nu
uu, nn, nuu 1iu, nn ;
u . .

2.

(.
. 94 .).

(.
kog6, . 96),
;: .-. . . . . ~,
t~be, s~be, . ,' tebe, sebe, . :, ,
:, , , . :, , , ..
:u, , XV . .-. . .
= Mr.1 ['], . mnie, ciebie, siebie, . ,
tebe, sebe; . . . naju, vaju, . naju, vaju; . .
. nas, vas, . nas, vas, . nas, vas, .s,
was, . . , .
. .

.-. .-.

te, se, .-. . . . ,


te, se, . mi'iJ, ci'iJ, si'iJ.
,

"

.-.

',

'

(. . 95);
ni,
vi, - , ve.
,

(. ).
. un. onp. 1, 28 da ni ote],
11, 62 doZda ni vsedH. I
.

284

mnie,

. .

.-.

mnje,

.-.

.-.

. . l\. , l\.

ffillie,

.-,.

mnje,
mell-

.-, n le l\

(. ) - . . .

. .
(11 18), l\

l\

(17

(16 : 56 )

).

[66 - 88]
(8 ,": 1 ), , l\
d ,

mopaBCl\o-l\.
{) ,
l\\o .
.-.
.-. .
. tobe, ,
. tobie, , . l, f, .-. -h,
-h . . tob-, -, . t~bi,
~, . tebi, -i, (.
. 249), . . , ,
- teb-,
- (. . . YI{p. me1-lJ, . ffi~lli, . melli).
.-. . . tebou,
( XV .) . teb(lj, seb(lj, l\ mell(lj (
l- - tabo, sabQ),
.-. tobu, , . tob~, ~, . 6,
6, .

tO,

(. . 239). R
. . ffillOffi XIV . - (ll6). ,
, melle.
-
' -
(. ).

-i - : meni, tebi,
- :

'

ll,

tobom,

.-.-. . . .

llama,

-, JIa

(. .

243

.).

245).

I{

(.

l\

; . . ffildva, vldva, .-. m6j, w6j


mej, wej, .-. mej, wej ( -ej
dobrej, -

.285

-6j, , 6j);
- .-. namaj,

wamaj,

.-.

wama

: . . m~, y~

m~dve,

v~dve.

: . . .-. . ,,n, , n,
, ; , , , 'r. . n;

n,

.,

.-.

n,

, n, .
'r
1- .
-z-: . , . jaz, .-. d...
ja (. ja, . ja XIV .,
. ja, . ) .
(
, .),
XIV .,
. . , , XVH . - n, ,

,
.
n

'],. (6 )
1, 58 I
.1 (3 ).
,
-,

.
)


~ 3 - (. . 95 .).
1- 2- ,
.-. . kogo
(. . 96), 'r . . iego,
3 -
(
n; . . 100), r
. : .-. . .-. . . .: .
nj~ga, ga, . nega, ga,
je . . ju (.
), . n, , . 6
(

286

. . [. ] . 1E\.
. . ) . ieie, samoie; .-.:
.. . jego, . jeho - JO

njih,

jih,
n,

.-.

nlh,

jih,

.-. . . . ich, . . . .-. . ich.


. . je ie; . . . nju njlju, .
. jeju
njej - nej.
ib

ju,

njeju - iieju. . jej


. .


:' . vanj * ib, zanj, pr~denj,
- vanje, zanje; . zaii
zaiiga, krozaii; . zan.
jej *ie-ib ,

.m

. . . . . . (.) ju
je: ju je
vidl je.
-

' (. . 239 .).


3- ,

( ),
, -
.

:g

'

''

: . . .-. . .-. m

- ga, .
- go, . m - ; . . .
joj - je - ju, . . .

, . m

.
n (. . ), . .
n (

ji - je - jo,
. .

im - ih,

. .
. -

i?,

. . .

.
( g

161);

. . jim - jih, .
);

jima - ju.

(. . 219)
3- : .
nNga, . ])ega, . n, . 6, . jego,
. jeho.
. . .

287

, lI. .

n,

'rtIt

.-.

n.

uU.

.-. . . . . tii, 9, .-. . t~, 9ni, .


, .-. taj, tej, wonaj, wonej, .-. tej, w6nej;
.-. . . - teju, tiju, dveju, jiju,

- niju,

. .

. . .

n jlju, njil,

.-. njeju, jeju, .-. neju, jeju; .-. .


. t~ma, nj'lma, .-.-. . .-. tyma,
nima, jima, .-. -j. (
dv . ,

teju,

).


3-

te, moje

(. .

240),

.
. oni, ci, moji,

. : . . .
naszy (. . 223), . .
.

nasi
.

., .

nasze,

- ,
(, ), Ot:HO - . .
- (. . 71); .
. . . oni, ti, moji, llaBi, . . .
. . , ty, moje , - - (.
. . IIb, 23 . . . . . . 1:), . .
, ta, moje , .


,
: . n,
(i), zi (), , ; .
m1i XIII-XIV ., 1i (. ), , ,
, . , .-. , . di:.
n, n, .-. .

<

288

OdnUX, k 11 tl\
n
QHt, n Qt, .-. . n

<

<

<

t.
() , .

. . .

(. c'rp.

. . . . .,

t('),

.),

249

. t~, .

~
.

., .-.

. . . . . . .

. .

t~, . t~.

. . . . . (. .
1, 77) '.I\ (Uun.. II, 56) te. ,
'l' . . . .
t
, 1'>
mtM, 1'>tM (. );

<

<

- .-. . . . . . nj6j, j6j


t6j. f\

-ga . .

-ga: . t~ga tega, kaga,


c$sa, . tOg8 -8: tog (
seg XV .), koga, cega sta (
.-. . sta sto).

'l

-ga

( 1'>. V 1, 14 C6rd d)
(435, 22 KQrd, 509, 21 I{rd, .). .
1189 . G6.. ~.QI'd
dd . Uun. . 1, 25 takaga greha
III, 39, 41 toga 1, 18, 33 g II,
68 jegaze. ,

'

. ,
. . t6, j6
Z(6, vOI'6,
6. . . . svj6 vOl' (. . 239),

. Uun. m.

II, 107 ta,

. .

tQ.
- .

(. . 258)
. . , ju, j 6,
6 XV . tom~, tom, v, v, k~, kom
. . tu, vu, ku. . -

19

289

CTsefloM ,

(. .

243

.):

trffi,

tljem, ovim, ovima ovijem,


, mojima, mojijem, flIm.
. fI ( )
. : .

t~ga, vs~ga tega, vsega, nNga, koga, Uu,.


m. III, 39, 41 togo, 1, 25 takoga, 1, 19 mnog'>ga

tomu (3), potomu (4), , 76 vsakomu 1, 18,


33 rp.ega, 1, 19 III, 29 nepravdnega, I, 41
dinisnjego, 1, 3, 4 svetemu, 11,60 vrhnjemu .,
fessio generalis z mejmi hudejmi dejli Hga,
zlejga, . . z]~ga. , ~

'

vs~ga,

~,(e).
~ .-. : '. .
. . j, on~j, vs~j, nj~j ( ti, vsi, nji). 3
', , ~
.
,

2 (. -,

1900:

tacega, vsacega, druzega, dolzih .


, Zbrani spisi, 1, . V- VI).

.; .

'


.

lI

-(

.)

XIV

mego,

dobrego, dobremu -

tego,

temu

), ' , . . . . .-. .

1,0 . . . . . . t~ ( ja, , , ,;

. ten -

-,),

tym,
tych, , dobrych
. . tej, mej, dobrej
. ., . . te, ,

: . . . . .-. .

dobrym,

.-. . . .

. .; .-.-.

. . .
.,- .
XIV . -, ,. XV .,

dobre.

290

)];

t1

"r

)];Ii

r'l'1I

-.

czem

-,

: .-. . .

tym,
kim, , na8zym, ()im, . . tem, czem, , 8zem, (n)iem ( . . . . tymi - temi,
()imi - (n)i.emi . , ).

- . . t~m
tem kqm. ,
. . tomb ~
(. U1l. . 111, 59 . . 8, 111, 54
zudinem ), -

. . kQm
.

: .-. . . kim,
. .-. . kqm . . . . YieM
YitM,
. kym, . kim, kime, . . . YiOM,

<

. kom, . kome, kom.


,
:
. . . 6
(. tav6, . . 221), . toho, . toga,

tog mg, mg
J;llojega, mojeg, . m6u.
Q
. . . . -80, .-. Q, . c~8a, .-.
.

(.

80

(.

96)

, -go. R R
R,
- .
Q' , i"~ (. . 101 .). : . cega,
. , . czego, . '.

-oi
(.
. 75 .).
, R ,
. . moj .
(.
un. m. .-. . . . . . 1, 26 tva, 1, 31
tvo 111, 51 tvoju, 1, 30, 31 1, 11,
111, 66 moju, . . 1, 29 III, 63, 64, 65

19*

moje 11, 68 svoje, 1{. .-. .: . .


1, 18, 83 mega, . . 1, 19 , . . 111, 59
svem . . 11, 78 svojim, . . . .
1, 55 tvima . . . . 1, 32 tvojimi',
, 72 svojimi, . . 1, 7; 10, 11, , 21 mojih, . .
. . 111, 26 moje, 11, 51 svoje . . 1, 30, 1, 61,62
moja, Confessio Generalis [9 ] mejga
1 mojga, 2 mejmi, 2 mejh
moja, moje 2
mojo). .

. . m6ga, m6g
.-. . m6m, m6m. (
m6j)

.
, CI mi'tj . . . .
(-.) moji -

. .
(.),

' ' .

.
I- 1{

-oi~, -ei~,

- -oie, -eie: . t~, , . t!,


,
h. Ch.CdKQe h.
(. CCQech. CQAQCh.), 1{. te, , ji, nasi, .
tej, mej mojej, naszej -j
' -i toii, jeii (. . 149).

ay!, n!, moj!,

.
. .
.
. .

toie. Q
: . .
. . . . . dqbre, .
dobr!, 1{. dobre, . dobrej, . 6.
, -
MeCTH~OM


. J:j
' . . . tq, njQ,
. tou, ji, .
t q, jq ,
,
-oiq

292

kit

~tit (. .

101) . ky, ci .-, (


XVI-XVIII .) . ki 00 ,
; . . ozyj
m6j;

ki (. )
uu. . II, 80 kiido, 69 . . nikimie
23 kojihie, ci
- cIgar,

kqgar 00
Cigav. koj'i
(. . 101) mj (

). Q,
kg, kg, km, km kojega, kojeg, kojemu,
kojem; blj, CijJ: ,

j (cijega cij~ga Cijeg, cij~g


. .).

}"

W:bto , , , . .
6, ,

, . .

u, U, u,
U. -
, . . 6, , ,
uu ,
6-, 6-6
- -6 . .

3-

(
,
, ): . . . .
. njegov, . negov,
. ,
.
.
.

nj~n,

n~n

nezin,

. jejii, . . . njihov, . ihv,


. (. . 287), . . . n9.jin, vajin, njiln
njijin . cigav.
, , . . . . jejich, . jejichi
('(>. . Cigar).
. jeji ,
. . ! (. ). R

jeji,

293-

: , iiu, ,u .

'. '
~ -

.... : .

it

n . .u.

C~;

.... ' d .... , .... '

\~""

d .... C~ (2), npHHQc .... C~ . . ,


. taj, ovaj, onaj -j, ., .
'/{ .
-

jeden: ., . ten , . .
, vsechen, vsecken , >}, .
. 11, 91

jenz

; , to
( ) t
; ., , /,12 t den. t
:
,
,
.-.
tet (
.-. t6ti).
ll.
: .
takav takl, kilkav, . n, nn, nn6
; . . taksan, tQliksan . .

ton

,, J

..

6, 6, 6, 6, ' - (.
).

kaj kaia ~-t, . , . sto


(.

ko -

.-:.

nic

tko

< kto;

158);

. v nivec ,
>} , proc ?>} . ., . w iwz

zac

zacz

>},

.-.

przecz, ocz.

vs

294

{)

owszem

. . .;

JI

zawsze

<<:, ,

. q.

'.t:
<< , wszech-

ze wszech stron, ze wszech miar

m . .
,
o'r
. . vsechen, -

Yiu .umYiU

, . . .

vbsa~bsko

(.

'(

2 R1:'d1:), . vsecko
vsecek, vsecKen veskery.

. . wszytek,
. .

wszyccy

. . . wszystek. ~
'
(. . . . .. . wszyscY.
, .-.. wszystkie),
(, . , ,
.. wszystk~),
caty,

wszyscy

(,

. .

. ..

vSi.

.
. .
vsechny, . . vsechna),
. . - (
, . . . . vsechnech). . , uYiU
v s
(. . 156). .-. vsaky, .-. wszaki vseliky, . wszelki, . .
vsak, , wszak <, OHaKO>~.

chni,

.-, '.. <<, ;)

(, u. m, l1, 80 kizdo)

Yi, . kazdy, . kazdy
. , zadn-Y-, . zaden, .-. nlZaden , , ,
.-. zadyn, ,-. zeden )

, *i-i-d, , i~d

(. . z~jen). ~
.

nob~den

ikti.

ob-; nichce

IO

'
~

, .
ll

!!

r-

}95

f : 1,12; III, 68 si svet; J, 8, 26; 11, 80


svete, 10 ; II,87 sjo prjo; 1,22 od sih
Itih greh; 11,18 sih mrskih deI; . :
svetu. R '

danes, . danas, Q. n, mR. dnes (. .-R.


letose ; .), .
dzis, .-R. dzins, . 6n; . ~ j, .
, . nQ, .-R. nocis; . QJ, .
sinQCi, snQCi, . sin6C, . 6, R. snoci, .
.
;
. dosihd6b, . si stranu,
R. do siego roku, . , n6 6n n6 rn6n.
,

t,

Sb.
: , n
n 6, n

,, n

]J,

]J,


n ,
n
6

,,, ,, ,"

,, ,"

R.

ni to - ni sio. R

,,

.. , . .

..

CU1b,

. . R i.
. .

.-.

sicer, R. sice, sic.

~: ovaj R
, , taj
R
;

onaj - R
ov

R'

Qni, ! on~, . . onega


. on~ga -,
; onega

( .
.

. . . njegova onega). R
6 (

6nu
(

6n),

0-

(vo, va)

R .

' R

.
R
6n R
R
R

RR R. R R

296

R.

w6wczas , czas, ten


tak..:-. 6w i.naczej, ni to - ni owo, tem i owem, tym
swiecie i . ,
owy . ,

<

.,

},

<,

>}

ten

>}

>},

tamten,

. o(t .-. .... '


.
*die,
O'f ,41 tije, 42 taje de]a, 106 toje, 31 tacije (.
R' 11 , 11 .....6, 11 , 16 . .
. .
.. T\)1t':\36, 5 ~ T~M"36, 2 , TdK~36,
. tak6de, V , 4 . . . . .. Td .... 6),

t~den *tj dbnb, . tyden, . . te


. tydziefi, . . tygodnia. ,

hodne,

. ,
.
3 ist: .

Isti, ta isti,

tlsti, . taj istI,


ten isty

. ', .
(. ).
R ist :
. , R. isty, . jisty ,
, , ,

ze
s: . tyz tenze,
' ten; tyz ten
ten samy, . tenie, ten sam . .

(. . . . - 2 ;
jegoze, jemuze, jimze; . . jeze - 2 , .. . .
juze, . . . . .. jeze, . . jaze)
' . kir (. Confessio GeneraJis:
. . . . ja se da]Zan dam vsejmi grejhi s kemer'
[. . kimir] ta Clovik more grejsiti

: . . : . .. RI!. 8~R"d6, 6 )(~e


~ M~eM8 Gd .. 8),
:: '

'291


: zemreli m otec matka, jejichz

zkussti se
m lledostavalo

,
, zemreli
m otec matka, ktei ll
, .
ize .
.-. H QQ:: . ki
(. . 293~
3- kri - kt- (. ),
. koji, . ",, . 1i, (1i,ou; . .
n, 13
), . kt6ry, . ktery
*kt-. .-. I<I , . qualis

.,

, .

(.
N,U

jak, . .,1i, i.
jaky, . jaki, .

.,1i,U
).


i- k-: .-. \Q,
. . 111, 48 jelikoze simisla imam, . jelikoz,
. (. tyle
tyli, tylki), . 1i,N,U, N,,
N,N,, . 1i,UN" n1i,, N,N,, . kolik, kik,
. kQlik, kQliksell . . 1i,N,, . jaki,
. jakY

~bto

za: . ' ' ,


za to za, . (
je to za Cloveka, jaky je to Clovek.

)
,
! XV . - '1TQ 6 6. d .3d
"1\61\";\\, -
.
"

~bib

VbSb . , . 293 294.


(. UllUS)

>

<<,


,
, ,
HQY;\\ , Q , . . illOkos(t)all , .
: .,

XXV II, 47 'tL ... e~ (., 30. . 66J . .


). '),. ,
(r. ~, , alius) l\ :
,

1, 19 inoga, 22 ineh,


dg: :. , 6, . inny,
drugi, . jiny, druhy, . , , . in, in!:,

. drfig. , :
(, , ': ),

drugl,

:, : t, ~ .-.

KAh.H'h.,

:. , :.-:. jeden,
:: . ~den , .
, ]" 6 .

jedan,

:, ~:
. sam (. selbst; allein)

(: : -
. .. : .
.
sama, . . samu) samy
(. lauter); :. , . . 6, . . . .
, , . .
, . . . . ,, - ,
, , ,,
, n6, :. przy
samym brzegu, w samq (, : a~) por~,

samq

szyi~

.; .

,, , ,, (. ten )
, (. . 275); .
Saml, .-.-. . . . .. , samu
samog(a), . . samom(u), . . (). ;-.
~rh. M.H~.
Q , 'f :
:: 1, 19 . . . . mnogoga, 22 . . . .
mnozeh.

: :. '6, :. cudzy, :. cizi,


. tiij, . tiia, . ; . , :.
. mnohy, . mnqg, . mnogi, mlogi.
' : ,

mnogi,

(. . 284 . 286 .),


~ (Q )

299

:
. . . . .. n, , . . n, n,
. . .. n, , . . n n, . . . .

n,

; . . .. 6,

n6,

. .

nu,,

6,

n6, '. . -, 1f,+


; . . 6, . : ,
6 . , n, n6, -6 ()
(.> .

.
: n n
, n u
n . .

.J,

(. .

96 .). 8-, ni--B


-to, -ze, zd, *-die - .

.
.

. ,
,

,
. ,

-to

-ze:

tento, tenze

ten, jenzto ( )
jenz, kteryz, kteryzto ktery, tyz ,
. tenze , kt6z (
ze, , , . . kimze), kt6ryz
kto, kt6ry; . 6-, '6-, 6-;
. 6, , 'u (. .).

. .

(
kt): . kojeko -, ->, kojesta
, . 6-6, 6-'6 r, r
~O

. gd~ko nn gdj~ko, gdekoji, -je- Itk;

.
kde-kdo , ; ." .
tt . tu t ; . ledakdo,. ledakdos', ledaskdo, leekdo lee- *le-c-si-
, ->, ledaeo ..,', . ladakto
le-da- , ( ), ledaco
( ); . , -s

, vselijaky vseliky ,

, . wszelki , ; . vsakdo
, , . sv11,ko, svasta , '
>, . w; . maIokdo , .
lkd ; . , . . .
ete . ,: . leta
tale, sikd si,
sl~herni I, : *sld-kt-, ves Ciherni
, *vs-Cit-ktr'-; . iko '->,
ko , '->, stoko -, -;
.
u-w6,
u-w6u
-, -; .
bylekto by-le- - <<->.
: . kdQr (kdi?r), koli <<->,
. kdokoli, -, -vek -vk, kdozkoli, .
ktokolwiek <<-, -; . kogod -,
, , kakavgod I , ,
, . wu-6 << , . .-.
-"'~; . kdor si bodi >, . n
, . ktoba,dt, . . , .
n ; . kdosi -', Hel(TO, -, cosi
-8' (-s) -, , ->, . kt6s, jakis
-', , -; . 6u, 6nu, ,
. n6jzi '. . ;l; : . tiile, .
ten-hle, . - . (. n. m. II,
81-82 bodi - li si).

.

, (. . 96).
: . ! od kd, i za st, . n ,
n '. .

. : . obratiti
, , . obr6cic w i
'
-, -
BMeC'l'O , .-. 1:''. <<: . n-

v nivec
wecz. .

301

n., n//' ,
n//'; 1tU '. ,, ', ,.
) '
.
, .

(. . 263 .),
.
(. . 102 .)

.


(. . 75 . 168): . . . . . . '
,//'6,

-oi

-i,

. -! ( -, . -ei . ),
. .//'6, . . ,//', . . .//', . .
- ,//', -,
.-. . . -, . . . . -yie
( JI
- - - . ).

. . mHidl,

( . . 264 .), .
( -dI), . mtody; . . .
mld .
mlado -
, . mlade . mtode
-oie
- (-); . . . mIada, .
mlada, . mlada, . mtoda; . . . .

mladi

mlady

>

. . .

mladou, R.
mladl, . mladi,
.
. mlad/'J .
mlade -yii1- (. . 249
.), . . . mIada, . mlada (. ml8.de)
. mlada, . . . . (.) .
mladi, (.) . mtodzi, . . .
. ., .-. . . . . mlade, .-. . (.)
. . . . . mf:ode -yje.
mHidfi,

mlado

."

. . . .
. . .
. . . .-. . . .

mtod q;

. ,

,
(. ), , -

302

R,

'r&

i.

, -Yii- -iii-
--, -i- (, . . . .
.-. . . , . mladfm, . mladim,
. u. . 11,74 starim, . mladym, .
mtodym).
,
, .' . .
-aie-- (.
.-. (). X1V, 17 30., . .
'd', . . ,dd', . !, . - .
zt, . zt, . zi), ->-- (. . 75),
-13ie- > -13- .,

. ,
(

<

1\)

1\

jego

togo

1\ :


. . . .

.-. . . 6 ( -va; . . 220


.); . .

1\

1\

, , : , (
': stv, si'v). 'mldg,
SlD.ega .
01\ -ga
(. . 289): . . u 'h.~d,

C'r.-. .

'"'dI'~, ."'d~, . 6 ;

,. . . 6, , . mi.dmu
. . mldm mlad6me, SiD.emu 1\
SiD.em; . . 1\. 6, ,
. mHid6m mld6, SiD.em . .
slnemu; .-.-. . . . 1\. 6,
-oi13, . . . mlade,
te Loi~, . 1\ .-. . . . mHi.d e

289); .-. . mlad6j


s'in6j (. nj ).
1\ ' tijem . .
( ) -ije- -i-: . . . . mHi.dijem,
. . mHidijeh mHidijem mHidijema (. ).
1\ () (. . . .
.-. . zl~ga, - zlejga; fssi glis
s mejmi hudejmi dejli), 1\

Le

(.

303

nJ1I'8.G
:

.-.

.-.

G'kVh.HQe, Q'kh.,

u. . 1, 34 v,
92. sldij, . . Dobr~polje . ., .

I/,

() dobre jutro, . . .-. . .- .. .


. 44,2 Q h.'kh. Ah.He, u. . 1 I/, 54
zdi dj, .-'. . . . .-. JG.h.
1>, CG~T1>H -i:, u. . 1, 3,24 rv
dj, 1,14 svetej, . . () -ej (. -1,
, ).

.,

'

moittvoit-svoit -oie->-e-(CM. '. 291): u. . 1,


29, 30 . . . . . . , 1, 18, 33 . . . .
. . mega, 1, 19 . . , 1, 59 . . . .
. . svem.
3 --, ,
(. . wielkiego
. .; . . 192), (. .
dobreho, . dobrego), ,

~, (.
-oii- >--, . . . . .-. .
.-. MQHMh., . , . . .).
, -- ' 'l'
-yie > - . . . .,

.
.

.
.

.
.,

.:

.-.

.
.

.,

.,
.

. .

mlade, . .-. . . . . . .,
. . mtode.
~ .-. -
-Yi~
(. mlade, . mlade, u.
. 1I/, 71 . . . . . . ot zldj oblasti)
(. . 292).

<.

. . . .

: .-.-. . . . . . .
6 (. . 303), . mlade, .-.
-ej, . mtodej. . . . .

I:I.

'J;e,

, (. .
,

6,

84),

, ,

mtod!\, pieszq, tani q


304

ti

(. .

159),

>}. .

mladou,

pei, jarni jarni , . mllido, sinjo,


n. . II, 107 veliko, II, 104, 106 pravdnu, .
mlad6m, s.6m -6 -o~ , :'
(. . 239), .
: "jMCOKh. c'hPOR".
,

(. .

259

.), ,.

1: .-.-. . . . .-. . pMiho,


pesimu, pMim .-.-.-. . . . .
pMich, pMim, pMimi;
pMi.

i
tani, pieszy . .

>

. . . .
-

. .

(. .

196).

(sinje

; . .

mlado).

; . ,
, .-. . . . . . s.6j, tiidj

, . . sYn6m, tiid6m (. . 250) .


. , - ~
(, sYn~, ,sin~m)
-,

(,

ld,

ld)

mlad6mu.

i.

II

(. ,,6
,,-,
.
.
.,6
m
nu);

-, - (, ), -:

-, (, )
(. . 303).
- - -

20

305

- COfJIaCHblX (, fJ, ), llO


I ;
(. . 192).
'i' ,
(-6i).
-~

' -

- . . .-. .,
,

.
,

.
(1936 .)


dobrym, - dobrem.
.
dobrym. ,

dobrymi

dobremi.
.
dobrymi (. . 290 .).

' ,

. ,

tych dobrych ojc6w.' , , ,
(. . 239 .).

,

'f

'f

'

II (. . 69, 71):
. . velici, ubozi, tiSi, cesti, m, .
. wielcy, polscy, ubodzy, cisi ciszy (. . 223),

bosi,
twardzi . . (. . 192).

306

bogaci,

'

1'.

R
, .
R RR
.

8R.:

.-. . . . ld, . ., . . ldi, .-. .


l8.di, . . . . . tdj, .-. tdj,
. . tdj, . . tdju, .-. . .

ldj, h.-Jl. -

(,. .

288).


- (ld).
,


,

:
id'i:

ldl
- (. . 290).
: ,


(. . 305).
;)
. :
: . . ..,,
, . . .JIMaaama, . . ,,, . . ,,.
R
-t, , n
m
u ; . . .
,,

. .
' , (. . 262).
,

'
;

(. aIi, pravi,
zali, (>bli, . ll, . veIikl, pravl, i
s, -it, -tit, -sk (. go-

v~ji,

b9zji, divji, bratovski, . govedJ, bozjl, divl''i,


briHskl), ,
(. se
danji, sr~dnji -nji, .
sdS'i:, sdl, Zll, desnl, l~vl, . ,,n,
),

),

(.

20'"

nI>Z,

(.

v'i:sji,
307

l~l, star~jsi, .

v!:si, l~pSi, -1/-, stfl1'iji) It

- (.
ki, n~ki, Qni,
tsti, tlsti, . 6, n6, n .).
kotori>it '
(. . 104).

. : . ,
, nn6, nu:, pluralia tantu-m;
.
Tarnowski, ztoty, luty , lesniczy,
blizni, podkoniuszy (I ( . podskarbi , . . -iego, . .
-iowie; s~dziego CM~ . 259), zte; . Dobrovsky, hostinsky , zlaty, blizni, podkoni, (< . .

3.

(id, . . . . iedbnogo, dv
(. .) - dv (. ., . .), . . dv!u

, ; . . 100), -
-1- (trt!e (. .) - tri (.-. .), . .
t!bib; . . 87);
(cetyre, . . t; . . 90), -


dev~tb, des~tb, . . p~ti

-1

(p~tb, ~estb, sedmb, osmb,


. .; . . 87)

-0-, -'- (st, . . st, *tysQt'a, -~-,


. . .-. -~, .-. -; . . 85 .). -'

R
JI ,

, , .
!d

t (. . 299 100). . . un, '.


. jeden, . jedan, . . n6, . jednego, . . . . . . . jedn~, . jed, . j8dnoga (. . , . . ~nega),

308

dv

(. .)--:-

dv (. . .) (. dva - dve, . dv8. - dv~,


. - ; .
dva ,
l' : . -
fJ, . dwa (. .
. dwaj) - dwie (. dva - dv@, dvije), - (

<

dv - dv, . - , . - ob~,
. - 6
fJ, <. , obaj - , .
- , obje), t r i, i - t r i (. trij~ - tri, .

<

tri, ., PJCCK. , . trzy, . . .


trzej, . tri), ~ t r (. , . stirje-stiri, . cetiri, . , . cztery, . .
. czterej, . ctyri) ,
( ,

)
,
(. . 247 .).
,

dv

tyre

dv

~ri,ie

- tri,

(. . 245). : . .-. . ,
. . ,, ka
.-. . dvlu
*dvu (.
. dvou dvn, . . przed dwu
laty . ) ..: . .
, . . ," ,,. ,
-

>

, ',
,, ,,, ,,
-' - -m'i. ~
: .-. . dw6ch dwuch 6
. . dw dwu (. . 244 250)
( )
trzech, czterech; dwom


tz, czterem. ,
trzema, zt dwoma (.-. .)
fI dwiema (. '.). ' , -

309

przed dwu laty -


.
- ; -

m (.-. .) m (. .).
trijii, cetirijii,
- - trima, cetirma

dvajii, obajii (.-. .), dvejii, obejii dvijii, obijii
(. .), - -
dvema, m dvjema, objema (. . 243 .).
dva-dv~,
!. - ob~ ,
ta - t~ (.-. . dv~ma, ob~ma, .
. . . . dv~h, ob~b,
dveju;
. .
288); trij~ - tri,
stir je - stiri -J- (.-. .
tr~h, . . tl'~m, . . tr~mi, .-. . stirih,
. . stirim, . . stirimi; . . 249 259).
Q
: .-. .dvu, ,
.-. . uvema, ; . . tri, . . trech,
. . trem, . . tremi; . . ctyr r
, . . ctyrech, . . ctytem, . . ctyrmi,

r (. . , . . ctyrech . .,
. . ctyry). 1
JI
. ( 6), U., 'U. 'u
., n. . . ., n. . .

. n., .1t,
. , , .,

., n, 1t.

: . dvou, trech, . dw6ch,


trzech, . dva, tri, . dva, tri,
. n6 , , . ., U..

3JO

>

lI -

, pi~c ., '
(.

dwu,

):

.-.

pi~c,

.-.-.-.

pi~ciu aI{ jd~si - jedenastu, dwadzie~cia


dwudziestu, pi~cdziesiqt - pi~6dziesi~ciu; sto
- stu, , JJ:,
. . sta, . . stoma (. dwoma, trzema), :
przed stoma laty. lud:tmi; dwiescie - dwustu
. . dw6chset, trzysta- - trzystu . .
trzechset, pi~cset - pi~cjuset . .; wiele - wielu, 1
wiele - niewielu, - . . ' ~

. . :

-i ( 'r
-1): pet - peti, jedenact - jedenacti, dvapet - dvaoitl,
padesat - padesati.

. -1-:
.-, .

, .-.-. . , . . nrh

JIJI l-{l-{, JI
JI (.
.-.
.
,
.
.
n;
JI ) ..
JI JI 3
JI

, . . s p$timi, p$tdesetimi ljudml.


JI p~t .

JI.

JI

dva - dv~ (dvije), tri, cetiri (. . 248):


sa p~t l'udi, sa cetiri coveka (-je-) sa cetirma
l'G.dima. , JI

p~tb

: . ..
n JnU, . z pi~ciu lud:tmi, . s peti

lidmi;

. n6 -

set - s peti sty


sto, CJIOB. s p~t sto, .

. s
p~t sto sa p~t st

, . nemcmomUl-{, . pi~6set - z pi~ciu


,

set.

, I{ ,

dwadziescia jeden,

.: .
.

dvadeset i

n, 1<.

jd, . (m)

:111

, .
. ~den in

dvacet jeden
dvajset (enaindvajset) .

nadvacet

s't

-0-,

jede-

JI: stu lidi


sto lidech,
sto . s peti sty s sto (. ).

stu,

sta,

stoma

(. . 310). D
;

(. 6
). IJ,
n . E'iS'i~)(O'ita . nonaginta.
6
st, , ,

satem

dasa

<<

st, ds~t (. . 39).

~
. . n6 , 6;

.
.

st(}, dv~sto, tr'isto, stiristo, p~tsto, . dvesta, dvjesta,


trista '( dv~, dvIje, tr'i, cetiri stotine), p~t sto, . , , uumu, nm.

,
; :
: m - m, neko1ik -

kolika (m - ), ' . n :
C~OJlblf,UMU .
(
.
.
,
.

310

.).

(. .) tri.i~

*tysQt'a, -~- .
dva tisoo (-1:-) dv~ tisoi
tisoCi (. .); . tIsuca hil'ada

. u . LL. (. .), .
, . ty~ia.c (. .), . . tysia,ce, . . tysi~cy, . tisic (. .), dva tisice, tisic.

. dvii., ~tvr
~tvr (. . 85 272)

312

plura]ia tantum

n6JJ-

; .

, /i
,
()
Ji. n


.
, Q

,

*dwojgo, *czworgo, -
, ,
m6ga, m6m. : .
.-. . dwoje, czworo, pi<iJcioro, . . dwojga,
czworga, pi<iJciorga, .-. . dwojgu, ozworgy, pi<iJoiorgu, . . dwojgiem, ozworgiem, pi<iJoiorgiem (
, z pi<iJciorgiem dzieci ); .
.-. . dvoje, oboje, cetvoro, petoro cetvero, petero, . . (dvojega) dv6ga, cetv6rga
(. . czworga), .-.-. . dv6ma, cetv6rma .-. . dv6, cetv6rme.
dvoji .

moji,

dwjlh, mojlh . . .
6, 6
: . . , :

6 (.-. .), 6 (. .), . . , nm

. .

, .

~Ufl,

. . . .

f.

6, 6,

: . . , "} . .

: m.
dvoji, troji ( : !; . . 305),
ctvery, paterY. ,

(.),
tl ,
, dvoje (. . . . . . m., : .
. . . . .; . . 272); . dv()j-, tr()j, cetv~r, . (.
ctvero, patero . . , mesto; 0.11013

dVQje, trQje,

cetv~ro,

pet~ro

(. p~t, . . p~tih).

R (. . 85
R . (. . 271)
l sm (. . 271 .),
.
CI{ .. vt dug
dugi (. drugi, . drugl).
R . t9rek, . utorak,
R R. wtorek, R. uterek, ., .

271),

6n.

11.

R R
R,
R 1j. (kopula),
- , 'r

. ',
. ,


.
BpeMeHHblx

, ,

(
),
-h, .-. -

(. .

132

. .

135-136).

R
3-
1 . . . -m [{
-<;> (. . 136).
-'-,
-'- ( -lill1-, Ia II\d-, -11\-), .-.

I)\Qlad'., Qrd'.,
2- . .

JJR,

(.

314

2--3- . .

-seta, -sete,

136):

. . .

. .

-sta,
.

-ste

V 1, 2

XXJV, 16 Rld6, q. V 1, 69 fI;\\d6, 3 .


. . XXJV, 28 Rldd, 3 . . . . V 1, 17
~Rld ~PX0'l'to (. . - ); . 1, 24 .
Rld, . , 20 . . .-. -'1>11-
. 1V, 31 . ~I\Rld,
. 11, 21
(1, 41 d - 42) QI\Ja.

(. ). I{ , ,
, J'l, 1 . . .
-., --, --,
, ,

: n, .6, nu, n, n ,
, 31uiex, u, u,
, , .6, 6,
n6 n, .fi, .ft, 80 (.

n. n. ::'l>d .; . . 137), n, n,
. (. -) . . (. ).
, ',

XIV -XV

.,

.
.8
, ,
,
: '. 2 . . . 1, 27 pride, 3 . . .

11, 12 poido , 1 . . . 1, 12, 13; 1, 40 ,


2 . 1, 27 da, 3 . , 8 , 1, 10 stvori, 3 . . .
, 33 vznenavidese, 34 vzl'ubise, 44, delase, 68 priblizase, 108 stvorise; . - 3 . . .
11, 2, 7 3 . . . 11, 30 bese;
3- JJ . . 11, 46-66,
. 265, . , 98-99 stJ'adaho, tepehll,
cahu, tnahu >, vesahu, rasLrgahu.
:

naleze, ide, povi, ; 3 . . . bese, mese


imeti, morese . mozaase, 3 . . . beho,
teho hthQ, cakahQ. stojahu ,
, .

.-.

H'I>Cl>.

31S

..
(. .

135):

. .

doneh, donijeh

done-

50) -n, -nijeh,


videh ~ videti vid jeh - vidjeti,
n - umeti
umjeh - umjeti
doneti, donijeti doneo, donio,
. . don~li (-ije-);

: l-l , aOl-l.
. rijeh (
; .-. pi:X..... ) :
. () . rijeti.
,
, 1- . .
. . -, . -, 2- 3-

.
1-
-, 2--3- - (. 135):
. nesoh - nese, tresoh - tr~se, digoh - dize, kl~h - kll3,
~b - ~ mrijeh - mrije, pisah - pisa . .;
. l-l -l-lece, - l-lf'i, /'i, - /'i,
/'i,"l-l - /'i,"l-l, , - ,, n - n; . (}

)
donjesech - donjese

(.-. -n-), spisach - spisa. dm


,
(. .-. 3 . . .
d\ ..... , '" dadl3m, dadl3s, . "
; . ), :
. dadoh - dade ( imadoh-imade, stadoh - st,ade zlladoh - znade), .
( u, - u, 31-1 - n); . .
doh, smedoh (-je-) jedoh, .
.. 1- . .

-smo

2- -ste; , ,
2- -hote
1- -.

1- -,, 2-
--m ( 3- - . . 314).
. -, . - . . 13.2.
, , 1- . .
,
-. u~

31'6

2 . .-.. -, .-. - ~ }gq


-ste,a 3 . - . -.
R :

donjesechmoj, .-. doriasechmej (.


m6j, mej, .-. mej , , . . 285),
2-3 . .-. donjesestaj, -tej, .-. donasestej.
1

.-.

.-.


- (1 . gledah, 2-3 . gHJdase, . . znah,
. znah), ',
(. . 314
I\), , .
-0-, . . -i- ( videti, -je-,
voditi), . -nu-,
. . -- (tonah tonuti),
, ,
: pletah plesti, jMah jedah
jesti i6i (idi'\m)
imadah, znaaah, vezah vesti (vezi'\m), kuh kleti,
~mab zeti (zmi'\m), mrah mreti, mrijeti . . ,
,
,
: pecijah
, strizijah striZah, m
gah, pletijah, vezijah, kunijah dadijah, smedijah
(-je-) . . -0- Q
: umejah . umijah, hotejah,
hOtijah , *h- bljah, bljah.
I\ -0- (. . 315),
-
-0- -- (. '. 136).
,

I\

-seta, -sete
RII -sta, -ste (. . 314).
3- . . OI\OH -hQ: . -, . -, . - (. . 136).
byti

(. .

u,. m. 1 . m - , 2-3 .
. 137 .). ,
(. . . 3 . . . :
[ ], . u, . ),
3- . .

317

vece

, - .

'ff :

. . bych, bys, , . . bychom, byste, .


, 3-

; -s bys (2 . . .)

jsi (si)

tys , ty ses modlil > . ., ses modlil


. ,
XVI . ,
'r , , ,
, 2 . . . byscie,
(.
): 1 . . . , 2 . bys 1 . . . bysmy
s byscie, byS.
(. . zwatbym, . .
zwatabym, . zval , zvala bych)
(tak-

odpowiedziat ).
,

. , . , .
( )
. . , .

(. . 106)

' Q

jesmb,

}}

2- . .: . XV II, 2 30. . . ~Q
d .... eMQY- . Eb.e-tQJ,';\ .... . d Eb.e-tQ
eMQY- ..... d .... .... Qd E-t.d(d)Q (. .
Q .... 'h. .... I) &~ OJ~ cxu'tij> EeOtJcricxv 1tlicr1J~ acxpx6~,
LVCX 1tiiv OJ~ cxu'tij> crt cxu'toT~ ~OJ'V tVtV.

, ,

318

u
l<

Tel<CTOBblX .

I<

l<

}D

. 'r

l< se se je (.
uu. . 1, 16 eze mi se tomu hotelo <<
), I<, . se - te, svoga b'rata udari l0 buzdovanom
u l da se odmah premetnuo . .
3- I<
l<.
CI<OM ( 1- 2- ),
XVI .
jsm. .
. , ,
,
u ( l<
I<).

6 Q
(. . 263 266). : 1 .
. . u, . . , . . 1U . .
6, , 6 -, l<aK
(. . 243); . : 6,,,
uuu ..' .

3-

, .

I . l<
I< , l<
(. . 317 ".), 1< ,

l< .
JI l<-
.
. 2- . .
, .

. . . . . . 1 . l jsem, 2 . l jsi
byls, 3 . byl, . . . 1 . jsme,
2 . li jste, 3 . , . . . 1 . l

jsme
l,

. .,
jsme byli l,

byli, ony byly

ja jsem l, tys byl,


vy jste , byly, oni

( 1- l<, , ,

319

ja l, l); n1<. . . . . 1 .
bytem, 2 . bytes, 3 . byt, . . . 1 . ,
2 . by1iScie, 3 . byli, . . 1 . bytysy
. ., jam byt, tys byt, byt, mysmy
byli byty, wyscie , byty, oni byli, byty;
. gdym byt radem, jam
rad . , . rad jse, ja jsem r3.d
.

2-

1-

3 .
jest,

jest: . . 1 . je2 . jestes, 3 .


. . 1 . jestesy, 2 .
jestescie, 3 . sa..
3 . . . : . . , 2 .
, 3 . , . . ,
2 . ; 3 . . , ,
. jesmb,
ste,

. .

. 1 .
jesam, 2 . jesi, 3 . jest ( je li?), . .
1 . jesmo, 2 . jeste, 3 .. jesu
. . 1 . sa, 2 . si, 3 . je, . . 1 . smo,
2 . ste, 3 . su; . . . 1 . sm, 2 . sl, 3 . je,
. . 1 . sva, 2 . sta, 3 . sta (. . sve, ste), . .
1 . smo, 2 . ste, 3 . so; . . . 1 . ', 2 .
, 3 . , . . 1 . , 2 . , 3 . .

Irp
-1,

. -1 ~
, - 1- . .:
, n6, n,
n . . (. .
315).

-1

JIa (. , . bej1ih, -ij-, beh, -je-)


-1.

320

, aBHO~

. '" . , . s, R. byl jsem;


R - 3R RR
. ~
0 @ ,
: , . .;

,
, 18 . . '

nn,

R.

napisz~,

mR.
napisi. R 3R
R

; , .

R n. . 1, 26 akoze ti i zadenes
R, 32 jeze vzoves 0.
R

( 3R R n,
R - .) :
.

,
R. b~d~ .pisa6, R. budu psati.
R

bQdQ

3R,

3-

3R

R 3R (. . 106): R.
b~d~ pisa t (
), . Qd
q is, R ~
is, napisem presens fftivu
. R 3R
ud~ pisao

0 : idud~
d~ i dati, znati, hteti,
sti (-je-); mogbud~m
bud~m mogao. R R 3R

0 ( , {
R , . . 106)

1/221

321

: .-. chcu,
jmam, jdu, . , hoco, imam. . u,z. m.
1I, 43 taje dela delati, llI, 48 rad se hocu
kajati. , , -'

; , : m.

V 1I, 16 njihsadu je
spoznaLi, . &11:0 'tW'l .. a~'tw'l rctj'lCJScr{}s'
a~'tout;, . fructibus eOI'um cognoscetis eos, .-.
~.d, hoco, , m. , 32
kateri sz pred ljudmi, tiga jest tudi h'Oco
szti pred mojim ocetom, . ocr'ttt; 0f10AOj"qcrSt 6'1 6f10't
it

&'1{}11:U)'1, 0f10AO"(~crU) &"( a~'to'l Ef111:~Ocr&S'l 'tor)'


. (Iui fiLtu coram hiius;
et ego coram Patre , :-. .

Ef111:pOO{}S'l 'tW'l
I't6t; f1ou,

confiteb,or

ICn~Ri:cT1>. '\, i: 1>. I:i:I\1>.'. Cn~Ri:Mb.' .. d'. i: 1>.


~Tb.eMb. M~"Mb.. . m. XIX, 21
bodeB imel, . E~Stt;, . habebis, .-. \i:..
.. d ... ":

, ' '
.
*hotiQ-

*hbtiQ l{, ,
. I '
, ' .
: . pisacu, pisa6eB . . ( .
pisat ), . (
) nu, nu . . ,, , n
, , >.

ll,

: . jii pisati
hOCll da pIBeill, hoceB li pisati '. ., . ,
n, ,
nu . . '
,

,
,

. aI{-
,

'

blti
: tll, blti gIedao . .

322

JI

Q.~IJ

6-6 C'gM n.., . . R

, . JI
'Qrr' JI
JI' .f!, (
,: :q, nif", ' n . .

fJ{~ ~IX

-!J

;?

JI}3

; .
.

,.

()

':

136)

(.

110

(CM~ ., 122 .). 3 ; :

,,

if\e

'' (3 .
~

JI

'
{ 1- . . -

I10

JI (jesmb,

*', , damb,
1-

imamb,

. . 121).
. . .: ~

"

\.

, ~:

FJ,
. -<;1' ,.
:,
13 cJIy,'j!ae '!-' COOTOJlB,trej

J1;

J1t

JI ;
;
:J3j; :-a1e-- (
( damb, imamb),
<m -eie- >. (
,)I jemb, v). q
JI'i' (j)q --:

>

',

n.

},

, 3 - 31-, - ,
, n6, - n6, n- n, - nu,
'. . XIV . .

"'d., "'CTdJ:I\1:Mb. ostay]'am. JI 3


,: 1 . . . -

6 Ij: -aie- XIV .;


~o

Jt

. :Ta~~e,

zlla~

umiei.n, smiem, siwiej~,

opiemiej~ . . kupuj~,
l\Iio's~. , . .

-eie-: dziatam, gram

mdlej~,

zyj~, pisz~, widz~, _prosz~,

- -

'

> --,

-
. . -eie-ie- -1-,
. . -'aie-'-ie- -1- . -i-.
' -1- (,
, jim vim).
XIV -XV . -
-i-.
: delam R znam, hraji, zraji ,
kaji se (. l'iJl, . kajam sil;)
hram, zram; umim, sedivim , onemim, mdlim
dim diti , ll
deji se naditi se () (. ); sazim
(. , IJ. sadzam, . posajam),
(. przemyslam, .
]),
stavim
(. , . stawiam, . postavljam)
. .; prosim, vidim, nesu, zivu ziji, biji,
kupuji, pisi . . ,

-aie-

>

>

> >

>

(V, 1; . . 118 .
. 128-129) -i-,

-i-

, 3- . .: sazeji (. , .
sadzaj<;J, . posajajo), vidi, prosi (. ,
, . widzq, proszq, . sed~, ros~).
, (
),

()

-.
! .

1189 . '

.3d), XV .
-im, XV . -
.
hocu, mogu , ',
' v'idlill, Vbllfil, ll. 0

1 . . . 111,
42 bodo, 11 isko, 1 zaglagolo, 46 kaju se, 1, 8 veruj ,
1, 7 1II, 48 hocu, 1, 13 ( ) pomrlu, 1, 29
1II, 61 u, 1, 21, 24 tvorju, 1Il, 49
324

imam 1, 2, 1II, 26 ispovede (. . 105).


Confessio generalis R (1
sam (sem), dam, odpovem, ispovem, mol'o,
proso, '', odpusco, . . -i-.
, , R -
R: mogo, hoco, verujo !l ,
(m. 1, 16) vzamem . .
(. . R ,

).
jed~:- , v~dQ - v~m, dodQ - dam
R R bQdo - ~ bQdem
gred~ - gr~m gr~dem.
R 1-1'0
, R, 'R R R
R 1 -
r
(. . 131 .). R ,
, R , 1-

R,

-, 1-
-.

R - RR

1-1'0 .
R,
- 1-
R

R
-

,
1-

R
1-1'0
R - (

R R R R-m:

11, 32 jesim, 66 jesm, 24 pasem, 39 nesem, 43 ,


17 se, 41, 68, 106 mozem, 38 pijem, 21 oklevetam, 25 prestopam, 36 klm se, 20 tvorim, 37 modlim
se) R 1-

R
-, R
-: ,R. dam - damy (. . -
, - ), dziatam - dziatamy, nios~ -:- niesiem
niesiemy; R. dam - dame, delam - delame,
nesu nesem neseme; . nesem - neseme;
.

.!l -

.!l,

- n R

2-

(. .

123 130), <;Q , RPQ141;J jesi (. SJ,

32ij

jesi, si, . , . si, . JS1, .-. J~s,


. jestes -si; . sy), '. , ,
fcu, nl ( , f1',' n06lui, .rie) , .-.
jes, wes ( das, mas, je's, \Ves), . ji~s, jes,
v jes, l3 TaK~e
-s: . das, Ns, v~~, ina; . das, 'jedes
jes, ije, imas; . , , .; .
, ; 'I{, dasz, jesz, wiesz. masz; . das,
jis, vis, mas; :. das, jes, vies, mas; .-. das, jes,
we's, mas.
'
:': 3 - JI .
. . -t, .-. -'. . . 130 .
t
JlI{
OJi
.

-i-

:r

'

j13

: ~,

f', nz -

nm

n'ozft, ~ ', ,

.' .

-t Jl
, ,

,~

.-. -t:

u ~ ( 1 .' '. . );
,

n -

. ., ' -- .

\ -t
(. . '194 .) IJ ,

:
, n

er;m -

n. Jl

11 , , . ,
.-. t'. <<

< 1:Ie

st. .1,

(. Un. .

II, 62 vsd, 95 dostoji

8 je, 6 jest II, 19 sunt SQt).


I< l{ 3-
.

t (. '. 167). ,
Jl ' ' . . . , 1 ,.
.

-4.

~ -~

nese.,---- ne,sou (1
riiesie ~ l1iosq (1 . . .

nes?, ,. - nesu,
.
nesu), .

J1.

nios~).
' I 3- . .

'r

[{o'ropbIx

(nesQ, p'ojQ, se'd~; bed~ ' sm~jo, zll,1ijo, d~lajo . .),


? , :"jo:,
"

s~dejo, gr~jejo, kupujejo, plseJo, vidijo, s~dijo,


n~sejo, tal'ejo (j tS, P9.iejo, sidijo
. .,. Njo, v~jo, dajo (daj<?) jed<? ved<?, <?,.
!.
, !{

!{:. 1 . . -va, .-. -moj, .-.


2 - 3 . . -ta, .-. -taj, -tej, .-{.

-mej,
-tej.

( .. . 110 .). RJlOB. umrjem, umrjem


, !{ CJIaBJJH,.
R ;!{ (. ~, .
, . ,

umrliJ,

()!{.

!{. m m

umr~s, . uu), . G;
-ie- (.
.-. marate
'mriyate); '

JI, ,

!{

(.

, . !{

(.

62

!{

1'13).

-;
I:J~

'

69

11.8),

'

: .-. dd - ddtlll. . d.
QISd, - QISdtlll. QI, . ,u:+t,
. naricati - nalc~m, !{. , -,u,

(j. podvizati - podvizam. .-. .d ~ 1'.IEtlII. '


i:.dtlll. lI l;I,
~ <<, - ).

(jp.

!{. u,

1\.

gibam

m glblj~m,

nuti,

(j.

""":'"

(j gibljem, (jXP:' ;gl hm,

,
(jp. ()JJ!{. skubac - skubiliJ.
.n
(jT.-(j.
QKA6G6TdTfI- Q6R6
QKA6G6Tdtlll.,
. 'u,. . 11, 21 . , 1 . oklevetam,
.. klevec13m (j klevetam, , kleve(ji
(j klevetam .-. 66d - 66, . trepetati - tm (j trepetam, (jXp. trepetatitrepec~m, !{. trepetati - trepetam, w!{. trzepiotac (!{)) - trzepiocliJ trzepiotam. !{ ~IR n,

R;'

(jp.

21

. n.m 'rfi 'l' t>


, 2 . n.mU (. ).
-eie-- ,
(. , . 323 .)

>

'I'
1- III 2- : . zl-v~ti - zivim, zel~ti - zeJim, .
Zlveti (-je-) - Zlvlm,
zeIeti (-1'-) - zeIlm; -. . zd~ti se - zdim se

(. zdati se, . zdac si~


dati deiati
.
diti, . . dal, nadal se, . . dziac).
1- III
<o um~ti - um~jem sti - st~jem,B
(.
zivejem), .- umeti, umjeti - um/m, umij/m; .
zr~ti << - zr~jem, zr~m, . zr/m
zrim . sm~ti - sm~m, . sm/m,
smijem (. . 116) . . 7-0 1 .
. zreti

>

zrem, . zreti - zr/m


zflti - zflm;
.
vrisi CJlOB. vr~ti - vrem
vr~jem, I<. vflti - vru, ,
.
wrze6 - wru, wrzesz, . vreti - vrim . ,
. tbleti - tbleiQ I< . tl~ti - tHm, .
tliti - tlim, I<. tle6 - tlej~, . m.m
ZbfQ, zbrisi

. zr~ti -

zrim,
vreti - -vbf{),

m., . m..

(. .110 . . 124 .): .


zabiti - pozabim, . . pozabljen, . za6 - zabyj~ zab~d~, . m -
, . zabyti - zabudu (. zabOraviti - zabOravim, . ); -. dobiti - dobim dob~dem, dob~m, . dbbiti - dj/m, . dobyc-dob~d~, . - , . dobyti - dobudu;
I<. l6 - piel~ < mlec - miel~
(. 113), I<. pliti - pleji; . zlti - ziji
zivu, plouti - pluji plovu (
slouti), kouti - kuji ( snouti, sesouti), .
. kovati - kujem ( snovati, sovati)
. n.m - n., .Lm - .; . kHtikleji klnu; . peti - peji -

328

l{ . n; . lIy:~OMM 3

kupui9j

. , npe~kc('aM (. . -ui9
, -va-
n., .6., .

futuu

.);

.,

vtul,

.. j

gllati - g zEJne1n,
. tkati - tke tkam, tajati - tj
tj, sjti s-s~j se s~j se;
. zija zije . .
3 ' '

! (-je-) - gll (-je-), . - biegn~,


CJIOB. pob~gniti - ~g, . POblhllouti - POblhllU
(. n.n) ' (. . 114
.). JI
, -
,

(JI
0 rJIarOJIOB ).

-IlQ- JI
: . lhuti -lehllu, JI.
lec legnqc -legll~, . 166i -legnem
lz, . ; . SedllOl1ti - sednu (JI.
usiesc usiqsc - usi~d~; . ), . sestisdll, . ; . padnouti - padnu, JI.
- padllf,), . pasti - padnem, . ntin; JI.
kwisc - kwitn~, rosc - rosll~ .; . . .
dadnem, htjednem . .
C'l' . ! 3 ulesti - ulegllem, . ulegoh
(-1'-): JIJI pomozi -
i - pomognem
JI . pomogoh; Ulezi - l! (-1'-) . .
0 JI -yva(-iva-) ',

-uie-: .
kazivati - kazujem, potpisivati - potpisujem, oplakivati - oplakujem, posadivati - posadujem; JI. pokazywac --'- pokazl1j~, podpisywac - PQdpisuj~, poptakiwac-

poptakuj~;
.
n07i - nr.d, '
- n, nn - nn
.
srecevati - srecfijem srecavati - srecavam naktlpovati nakupavati, preisljvti premisljavati, izpovedovati se

22

32[1

izpovedavati se. ' --, :


,

.-.

~.~dRd. R
:

: :

. -~ya- sed~vati (. .-. ~-tRd)


hoNvati., popras~vati
. povprasevati - povprasiljem (:: so govore, : je potrpeval). :
: .il,, il,, ,,
, .

. . 3 . . . . . , , ,
2 . . . '. ., . , .
n, R. 1 . . . bieg~ biegn~
(. , . 329), 2 . biezysz; . - u,
R. gnac - got1i~, . gnati - Z811em gnam,
. gnati - Z~llem, . hJ.ti - zenu; .
,

. .
:
.
u . u., , .
niesiemy niesiecie .; . 3 . . .
-i-: widZf\,
proszq dz, 1 . . . widz~, prosz~,
PYCCI{. . - (. ), n6.- ,
.-. RHA.l\T'h. -I, rlp~C.I\Th. - ~ (. . 118);
,

I{
1- . . : ., n6.
3- . . .,

n6.. 1 . . .
il (. . 328)

-i-:

.,

, .

'J'

., .

132).

(.

108

,
1- 0 . :
1- -

330

, n, -te
2- - .


,

(. . 322).
1-

-, t< -,

(11, 15 se, 18 ost,anem);
-, -.
3-

2-

11

'

niech, niechaj,
nehaj, . neka, '.

. necht', at', . llC'!.j


ne~a. 2-

-ji

'

-i (. C'l'p. 159, .
un. . 111, 50 dai,
dej, sazej, . . 208),
. -i

'

-i

, '
(. . 178).


. - ; ' -
, aBunb, u, ,
.li, u; . bqdi - qdi

necu,
bqdicie O'f - -cie
siqdi, wiedi, is, , diwignij
-j , wzglqdnij,
, wyzmij, mrzyj; . bud' - ud' - bud'te
, - -te ved', jed', t', zeii
( d - t - ; . . 196),
, nes, pros, sedni, zdvihni, vzhledni,
vyzdmi ( d *bz-ibm-, . . 68), vyzni, mri,
22*

jdi

(<>, krti <, dli t

siz, nesiz
-13-

-t :

. ., 1- . .
(--), -i-, :
, sd13, jd13, k prosz, sz (. ).
-i
,
--

--: pridi - I'idi - pridite, fl. . 1, 11


ii, 28 ti, 73 spasi, 1 . . . 11, 15 ll13
se, 18 sLll, 2 . 1, 33 pl'idete, 34 it (.
. zemete . .), l/, 111 pocLete, 113 bodete
1,1 glagol'ite III,72uhl1i--II, 84muzlite,III,20~
l'aCite; . idi -- idi - idite; . - .
, ,

-13

-i-:

-- ,

, - ; . - { - {
-, - n{ - npocimb, I
{ - {, - { - ftecimb; . bdi - bde - bd13te, msti > - st - st13t, jrlijd13 - jd13te, l'ci - - rcete.(. . 69), ,

JI:
. nn,
, , . piecz, 6z (legni), . ,
n6 . n6, (fl), . peci,
pomozi, lezi legni, . p1ci, pom(>zi, l~zi,
. ostriZi . ., . poci, lezi; .
piec, z, (lehni, . lez).
,
(. . 108),
: CJIOB, j~j, pov~j v~di, . jMi,
vili jedi, vidi, . , 8
-d (. . 148) ,
, . (. ), .
'i, n8i, . , . , R. jedz,
wiedz, .-. widz, . jez, vez, viz, . jez,

wez.
,

iR

JI,

332

'

, (. .

.112

88

.).
,.Q i,
:

1,

, ., , , 7-lecmu, , , ;
. leie, piec, ( m6dz

g), dae, dziatae, nieM, wieie,


wiese, pleM ( t> . . 192); .
Jeze, pjec - pjac, , dae - das, dietae - diHas, njesenase, wjese - wjase vez-' ved-, pJese - plase.

-ti : . {u, !I, ., u, {mu; .

lezti, peci, moci, dati, deJati (JI. -t); . l~s~i, p~,


9, dati, d~Jati; . Ulesti Ul'esti, peei, moei,
da~i, (de l, -je-).

,
( :1,) ,(.
.
pisaeu, Jl. u). I{
trest (PYCCI{, ), rast (. )

znest

(. 7-lecmu~,

pJest

(. ),

bOst

(.

. . ), (. ) . . :
', JI

-ti.
Jl (. k6s~, .).
Jl0 JI ,
l{
JI, ' :
tI'est, fI1st, , nest, plest, bost, les~, sest, tre~,
bit, bedet, ozivet, igra~ '. . :

0- i:\

(. .

170

. .

-ti

173),


JI :
nesti, plesti,
moci) lezti, triti, biti

busti, rusti, peci (


trasti, housti .; JI. , wzii:\e, kJi:\e, .
vziti, kJiti. Jl
1,3 (. . 11~),

zabsti,
. ,
,
.
zabsti,

333

1,1
s: . z~bsti, gr~bsti, . zepsti, grepsti
. .
, >

(>

- ,
1, 1

grzeM
skllbac - skubiI;J

, .

(>,

skuM,

. .

. ZI;Jb-
I .

II -Q-, '
: . , .

ziI;Jbnqc,

zabnouti.

s 'f
l'i,. - n:. ' (.)
.
II --

IV

-ni-;

-- .

R mirillti, trenutje.
il

minllti,

pnouti ' *piti, tnu - titi >,


ml1U - mnouti *miti, jmu - jmouti <<
* jiti (. vzlti), --.


piti, jiti, miti. . dmu - dmouti
duji - dOllti, . gnI;J
gQ -giq, pnI;Jpiqc . ., odpocznl;J .-. . odpocz(Y)l1qC
>-dZq, rozpocznl;J- rOzposzqC >,
. siI;JdI;J - siqM (. 112); II. idI;JiM, . - ; . .-. djedem dje - dj()sti.
.110,

<

, (. '. 112 .)
: 'f.-. ~ - i;,
.
n-6, . tucem - tuci, . t9llcem-t9QCi,
. tluku - tlouci, . tlct, . ttukI;J- ttuc;
. .. - i;I~, . mllzem - musti; .
m9Qzem - m9Qsti; .-. ~G~. - ~TGpi;CTH, .
otvfzem se - otvfsti se; .-. Gh. - Gi;, .

334

vr~Ci, . vrgni3m - vr6i; .-. Rh.


L~', }{. kvisti, }{. kwiS6, . .
cvati3m - cvasti, . cvetem - cvesti, }{. ()
iim - iimu : tm.
. .-. . IM~K'k, R1 - R1;, .
vl~ - vl~Ci, . l'Ul, }{. - 6,
wlok~ - wlec, m}{. vleku - vleci, . vuc~m
vuCi. . . dOMti . donijeti donesti
dsi3, . rijeti reci @
. dOni3h donijeh rijeh (. . 316).

}{}{

'1'
.

}{ da. ,

vrzem -

}{

, }{

}{

' -ti: n 6 <),


6 u nu m6 (<<), n n, .
~m6j pisati, n n m ) .

-sa-, -isa-

: . f16ptcra, .
Ulni, . ii -miisti, . u6()
, . Zigosem - Zigosati, . .-. .
RId .. t-:l1; ~(1(1J[-1'I.
(. . 86 139 .)

}{

}{

}{: }{. jdi spat, pijde soudit zivych i mrtvych;


. . un. m. //1, 57
prities sodit zivim
i mrtvim, .-. spat, suzit, nast, brat, kupowat,
. spas, suzis, n, bras, kupowas; . trest, nest,
spat, zvonlt (. . 185) '


(. . 332 .),

trest,

nest,

spat"

zvonit
brat,

. .
, }{
, . , .

kupovat, sQdit

106

109).

}{
.

276

']'

}{}{

(.

, ,

335

, . ublt je, zostat zabltym, PYCCI-C . .


: . ubilo ga je,
. zablto go, . 6 (. . 267).

, ,
'I'
,

, : . i
. dom buduje sif;),

hisa se zida,
."tt 6 . .

se podira
.

,
(. . 149), 'f
.

, '

'i' .
, I\
, ' : . govori se, govor~,
.

m6wi q

m6wiono

>,

, , ,, n6, ,,

6 n

. .

'' .
,

.

.
, :

. .,

.............
!\ .

5
13

!\ .

17

!\ !\

....... .
. . . . .

19
20

!\ R 3!\

!\

24
26
29

!\!\ !\
!\!\ !\

......................

31

31-32.

,

::32-33. -
:r

33-35. -
,
Jl
,

: 35-36. -

, 37. - 37-38. -
() ,
,

38.


. .

. . . . . . . . . . . . . . . .

) . . . . . . . . . .
) .

1.

. . . . . .

39
39
41
41

1.

COrJIaCHblX 41. - 2.
41-43. - 3. -

43-44. - 4. ~ - Q
44-45. - 5. r -1 1\! 45. - 6. -

337

- 01
(ort - olt) 45-46. -7.
- 01 l' - !
(tort - tolt, telt - telt) 46-47. - 8.

1>IX

47.
. . . . . . . . . . . ..

48

48-49. -
()

50.

. ()

- 1> 49-50. -

. .- . . . . . . . . . . . . .

50

,
, , ,

50-52. - !I 52--

53. -

,
53-57. 58-63. -

63-64.

IY.

64

64-65. 1.

65-72.
: 65-66: )
OOr:laCHblX 66-68; )
68-72: I. ,
; . ,
; III. :
. 70. 70-72. -

( 72. 2.
( ) 72-73. - 3. ,
:
j 73-'-74. - .
0- 74. -
74. - -
> 75. -
-

() 75-77.

ie- >

I.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

77
79
79

, 79-1:.

(IJ . .'. . . . . . . . . . . .
;i.ii!~ ;

1.

80-81.

: 1. -0- 81-83. Z.
--, :-. -je, . . . . . . -i 83-84. - ~

80

84-85. - JJ
st, tSQ (-1(-), t 86.-3 .. --,
-t, 86 - 87.4. -1-, trb~e - tri,
- f(t dSf(t, -ti,
JJ

87-88.5. --,
-0- 88-89.
II. : 1. -u-, -u-, -u 89. - 2-4. -u-, -f(t-, -es 89. - 5. -ter-
89-90. - : )
-iu, -~uiu; ) .
-tel- -ar-; ) cetyre;
) -t, t, dSf(t;
)

90-91.

91.

( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.

11

. . . . . . . . . ..
94-95;

92
94

'
) II: 95-97. - 1. -0-, -" ; vs, si .;
ki 97 -101.-2. -i-, --101-102. - -

;J ;J .1 98-99; )

.l

102-105.

11. . . . . . . . . .

105

,
105-110.
- ;J
110. - 110-112.

- , 1
112-121. - .;J 121. -
!lI( ;J 121-122. -

124-129. - ;I
122-123, 130-132. - (,
,

)
132-136. - 136-137. - "
, . 137-138. -
138-139. - r
139. - ,

139-140. - 140. -
140-141. 141-

143. -

143.
339

1.

144

...............

,
. . . . ..

144


144-145. -

145-146. -
146-147. -

I,


149. 2.

147-149. -
COfJlaCHblX

149-159: ) , JJ COr.:laCHble 149-150; ) 150-151;


) 151-153; )
:r 153; )
153-154; ) r ,
154-155; )
156-157; 3)
157; ) 157158; ) 158-159. 3. 159-160.4.

160-161. 5. ;r
162-165. -
tt - tt tlt - tlt 163-164. - 164. - 165.
6 7.
Olt, tort 165-166. 8. C;IOBax 166.
147. 1.

II.

IV.

...............
(). . . . . . . . . . .

J[{.

II

166
176

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

191

1.

; 191-193: [-
( )
193-196;

196-198;

199-203.
. .

2.

203-212: )
.

) 208-212.
.

203-208;

.
:

.................

. (;[
212-219. 2.
-

1.

340

212

fJ!aCHblX, ~ :ll .219:


) g 219-222;
.,
.
-go -vo 220-222;
) h ~22; ) 3I{ dz,
tli, dz 222-223; ) (
. .) 223-224. 3.
224-227: )
:

r:laCHble 224-225; 225;


225-226;
) ,

>

l9
:
sk sk, str
str 226; v
;1 . 226-227. 4. ;J
I 3BYI\OB 227-231: )
. 227-228;
) ; , ,

228-229;
) ( , )
229-230; ) ,

230; )
230-231.
; ; ,
231.
. Jl

1.

1.

232

232
232

) 232-263: ) .1 I
233-239; ~) 239-242;
'() .
242-245.-

:Ia.
:I 248; ) . 249-254. - .
. 254-257. - . . .-. . 257259. - 259-260. -
260. - 260-261. - I{
261-262; ) 252-263; ) ;Ia , ( ,
.) 263-284: 263-268. - 268-269. -

245-248. -

;Ia 269-271. - ttf., cf.tf. 271. - 271-272. -


272. - 272-275. -
275-276. - 276-282.-

282-284.

2. 1I (\ 1I

....

284

)
284-286; )
3- 286-302;
)
302-308.

3.

II.
q
314. - 314-317.
317-318. - ,
js 318320. -
320. - 320. - . bl.ll ,
. 321. -
321-322.

, aI
.: 322-323.
- 323. -
1 .
. -

323-325. - I 1 . .
325. - 2 . . 325-326.-

3 . . . . 326-327. 327. - fI
327-328. - ,
328-329. -
329-330. -
330. - ;IO 330. -
330-332. - 332-

334.

-sa-,


335.- 335. - 335-356.
336. -
336.

-isa335. -

334. -

308
314

'r
.'l

. .
. . Aca~e.
. .

8/! 1962 .
1 26 1963 .
84108 1 / 2=5,4 . .

17,8 . ., ./. 1 .
. . . 18,5. . No 13/3956
1 . 31 . . No 745
3JI'

JI

, l- .,

I- -
JIll, -34, 9 , 12