Вы находитесь на странице: 1из 2

Celebracja ciała partnera

Lingam i joni są jednością Siwy i Siakti (świadomości i energii),


Brzuch partnera wyraża dolinę życia całej Ziemi,
Piersi partnerki wyrażają głębokie ciepło miłości,
Oczy - pełne blasku - są świadomością naszej wieczności.
T
o
b
ą

z
u
p
e
ł
n
i
e

n
o
w
e

w
y
m
i
a
r
y

s
p
e
ł
n
i
e
n
i
a
.