You are on page 1of 3

DIBERSIFIKAZIO KURRIKULARRA

DBH 3

ADITZ TRINKOAK (ORAINALDIA)

EGON nago hago dago gaude zaude zaudete daude noa hoa doa goaz zoaz zoazte doaz

JOAN nator hator dator gatoz zatoz

ETORRI nabil habil dabil gabiltza zabiltza zabiltzate dabiltza

IBILI

zatozte datoz

ADITZ TRINKOAK (IRAGANA)

EGON
NENGOEN HENGOEN ZEGOEN GEUNDEN ZEUNDEN ZEUNDETEN ZEUDEN

JOAN
NINDOAN HINDOAN ZIHOAN GINDOAZEN ZINDOAZEN ZINDOAZTEN ZIHOAZEN

ETORRI
NENTORREN HENTORREN ZETORREN GENTOZEN ZENTOZEN ZENTOZTEN ZETOZEN

IBILI
NENBILEN HENBILEN ZEBILEN GENBILTZAN ZENBILTZAN ZENBILTZATEN ZEBILTZAN

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/146512518.doc

DIBERSIFIKAZIO KURRIKULARRA

DBH 3

Ariketa honetan egon aditza landuko duzu. Horretarako, osa itzazu beheko esaldiak.

1. __________ dago? Josuren ondoan dago 2. _____________ondoan bizi naiz (eliza) 3. ________________gainean daude (aulkia) 4. Sardexkak_____________gainean daude (mahai) 5. Zure galtzerdiak_____________azpian daude (ohe) 6. Zuhaitz _______________azpian etzanda dago (bat) 7. Ni____________atzean eserita nago (Ines) 8. Nor dago__________________aurrean? (ni) 9. Zure jaka________________atzean dago (ate) 10. Nire betaurrekoak_________________barruan daude (tiradera) 11. Amaia_________________dago; bere logelan (goi) 12. Tren-geltokia hor _________________dago (behe) 13. Josuren anaia_______________artean eserita dago (gu) 14. Inesen neba______________________artean dago (Ander eta Miren) 15. __________________nago! (aspertu) 16. _________________zaude (gainditu) 17. _________________dago eserleku hau? (okupatu) 18. Aurreko gurpila__________________dago (zulatu) 19. Nola dago komuneko argia:_______________ala itzalita? (piztu) 20. __________________dago (ordaindu) 21. Horko botila hori_________________dago (huts) 22. Gaur oso urduri __________________(zu) 23. Horiek beti__________________barreka 24. Zuekin lasai___________________(ni) 25. Zopa oso______________________dago (bero) 26. Hauek ondo__________________baina haiek hobeto 27. Hori txarto _____________dago (esan) 28. _______________zaudete, ala? (nekatu) 29. Oso pozik___________________irakasleekin (gu) 30. _________________ondoko kabina hondatuta dago (etxe)

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/146512518.doc

DIBERSIFIKAZIO KURRIKULARRA

DBH 3

Ariketa honetan egon aditza landuko duzu. Horretarako, zuzen itzazu beheko esaldietako erroreak.

1. Zure zapatak ohe azpian dago 2. Non dago liburuak? Mahai gainean 3. Zuek ez zaude nekatuta? 4. Mikel eta Jon nekatuta nago 5. Zer dago armairuko barruan? 6. Argi guztiak gaude itzalita. 7. Umeak atearen ondoan eserita dago 8. Non dago zure lagunak?

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/146512518.doc