You are on page 1of 1

DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU ELIBERAREA LICENTEI DE TURISM

Firma, chiar daca are alt obiect de activitate, poate deveni agentie de turism prin adaugarea in statut: agentie de turism. De asemenea Firma se poate denumi intrun fel, iar agentia poate avea alt nume cu conditia ca acest nume sa nu existe deja. In vederea obtinerii licentei de turism agentul economic intocmeste un dosar plic care sa cuprinda urmatoarele acte: a) cerere de eliberare a licentei de turism. Un astfel de model de cerere este prezentat in anexa la prezenta procedura. b) fisa de prezentare a agentiei de turism. c) copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintare a agentului economic. d) copie de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului. e) copie dupa statut. f) copie de pe contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism, inregistrat la Directia de munca si protectie sociala - Camera de munca. g) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia. h) copie de pe actul de detinere a spatiului pentru agentia de turism (proprietar sau contract de inchiriere de spatiu). i) formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor (voucher/model). j) polita de asigurare cu agentia de asigurari medicale (ex:RAI +). k) dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate pentru eliberarea licentei; Documentatia astfel intocmita se transmite reprezentantului zonal al Ministerului Turismului - Directia generala de autorizare si control, care verifica documentatia primita, solicitand eventuale completari. Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile si curge de la data inregistrarii documentatiei complete. Eliberarea licentei se face dupa consultarea cu reprezentantii din teritoriu ai asociatiei profesionale de profil si verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor minime prezentate mai sus. Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum| displayTopicPage/topicID_182177/infiintarea-unei-agentii-deturism.html#ixzz22UvXooqH