You are on page 1of 1

20

UIT UW GEMEENTE
HET BELANG VAN LIMBURG - DINSDAG 21MEI2013

Premire mobiele vangrails voor Meeuwen


verkeersdoorstroming te realiseren. De nieuwe mobiele vangrails voldoen meteen ook aan de strengste normen die De eerste mobiele vangrails in Belgi werden het voorbije worden opgelegd door Europa, zei ingenieur Stan Bollen pinksterweekend op de omleidingsweg N76 in Meeuwen van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg. genstalleerd. Via deze mobiele calamiteitendoorsteek kun- De aanpassing, over de hele lengte van de middenberm van nen hulpdiensten het verkeer binnen tien minuten veilig de omleidingswegt, kwam op er vraag van de hulpdiensten en de brandweer. Die moesten tot voor kort tot 3 km omrijden omleiden. Op de omleidingsweg N76 rond Meeuwen zijn er drie om tot bij het ongeval te geraken. De hulpdiensten kunnen calamiteitendoorsteken gerealiseerd. In de plaats van de nu zelf de mobiele vangrail ontgrendelen. Dat kan element betonnen veiligheidsstootband is er nu een beweegbare per element naargelang de ruimte die men nodig heeft om stalen middenbermbeveiliging gemonteerd. De eerste een doorgang te creren. In de loop van de komende weken keer in Belgi dat dit Italiaanse concept wordt toegepast. plannen we een extra oefening met de politie en brandweer Tijdens een try-out kregen hulpdiensten als eerste De bedoeling is om bij een ongeval via de beweegbare zodat ze de mobiele vangrail perfect kunnen bedienen, informatie over de beweegbare vangrail. vangrail, binnen 10 minuten, het verkeer van het ene naar besloot schepen Marco Goossens. Foto Roger DREESEN het andere rijvak af te leiden en een veilige en ef cinte RDr

MEEUWEN-GRUITRODE