Вы находитесь на странице: 1из 20

1

,
,

.
,
,
.
, 2008

,
,

.
,
, .

, .
,
, ,

. ,
, ,
.
.
, :

, .
,
.

1.

,
. .

( ),
.
, ,
: ,
, , .
,
.
OM PRANAVASYA PARABRAHMA RISHIH
PARAMATMA DEVATA
DEVI GAYATRI CHANDAH
GAYATRYA GATHINO VISHWAMITRA RISHIH
SAVITA DEVATA GAYATRI CHANDAH
PRANAYAME VINIYOGAH

, .
GURU BRAHMA, GURU VISHNU, GURU
DEVO MAHESHVARA GURU SAKSHAT
PRABRAHMA, SHRI MATAJI NIRMALA
MA TASMAYE SHRI GURUVE NAMAH
, ,

,

:
,
: , ,
, .
4


2.

, .
,
(1921 = 2000 ),
, , ,
.

3.
.
4. , ,
(. ), ,
.

5.
.
, ,
,
. , ,
, . .

.

. ,
.
.
,
.
( , ,
;
, , ,
).


,
, -
. ,
- , ..
(
!), .

, .
-
,
( !)
, .

, , ,
, ,
. , ,
,
,
.

6. :
Shri
Shri
Shri
Shri
Shri
Shri
Shri
Shri
Shri
Shri

Ganesha
Swaha Dev.ta
Swadha Dev.ta
Navagraha Dev.ta
Pancha Mahabhute Dev.ta
Ashatadikpal Dev.ta
Bhoomi Dev.ta
Jal Dev.ta
Akash Dev.ta
Agni Dev.ta

three times

7. ,
: ,
(. ).
8. .
, .
:

9. Om Twameva Sakshat Adi Shakti Mataji Shri Maharadhni Shri


Matasinhsag Shwari Chitangnikund Samudhyta Dev.karya
Samudhyta

( ),
.

10. , ,
( , . ).
,
, ,
( !) . ,
.
, ,
.
, .
: , ,
, .
, :

11. (),
(
, , ,
)
7

.
, ,

.
:
Om Agneya Swaha
three times
Om Tasyad
three times
Om Purnamadaha Purnmidam Purnat
Purnamudasyate Purnasya Purnam Svayeshishyate
Om Shanti
Om Shanti
Om Shanti
12. .
( ).
, , ,
, , ..

13. , ,
( ), ,
.
14. .
.

15. .
16.
.

.
, . , ,
. ,
, , .
,
, -
.
(
),
, .

,
. ,
.

.


1. ,
.
2.,
. (, ,
,
. ,
, ,
, .)
3. ,
. ,
. , .
, ,
.
4., , :
,
, .
, , .
, , . ,
. ,
.
5. , ,
, , .
,
,
. ,
.
6. ,
. ,
.
7.
(Shri Vastu Dev.ta - Shri Graha Dev.ta - Shri Gram Dev.ta) ,
,
- .
, - .


(
) , .
, , , , , ,
( ).
8.
10

(
, ).
, (, ,
, , , , , , , ,
, ..). , ,
.
, .
, , 108 ,
, ,
(
, ).
. ,
, , .
, ,
, .
, , , .
( ,
). , .
,
( ,
). ( )
.
( , , ).
( ,
; ).
, .

, . ,
, ( , ,
), . :
.
,
. ,
, .
9.
, ()
( ),
(, (), (
) ()).
( )
( ). ,
. .
(
) .
, , .
10. ,
. ,
. , (
) .
.
11

11. , , ,
. , ,
, . .
, .
( )
, . , , ,
,
, ;
. ,
, . ,
(, , ..) .
12.
.

, .

12

(. Aegle Marmelos L.) ,


(. Cynodon dactylon)
- ,
;
-
.

13

: ( 5000 )

14

15

16

17

18

19

20

Вам также может понравиться