You are on page 1of 1

MEEUW.

-GRUITRODE Gemeente krijgt nieuw pleintje


OpinitiatiefvanLandelijkeGilde Gruitrode komt er op de kruispunt van de Muisvenstraat met de Sint-Willibrordusstraat een nieuw pleintje. De aanleg heeft alles te maken met het feit dat Gruitrode dit jaar Dorp in de kijker is. Dit weekend start de aanleg en gaan we 400 beuken aanplanten, er komen hoogstamfruitbomen en streekeigen bessen, zegt Marco Goossens, van Landelijke Gilde. Het plein wordt ook voorzien van zitbanken, bloembakken voor een schooltuinproject,eeninsectenhotel en nestkastjes. Het ligt vlakbijhetfietsroutenetwerken vorm een mooi rustpunt. Ook de schoolkinderen kunnen zich creatiefamuserenophetplein. Op 24 augustus wordt het officieel geopend met een gedenksteen en een naam. (GBO)