You are on page 1of 1

MEEUWEN-GRUITRODE

Familie Vanaken ontvangt 170 leerlingen op boerderij


De boerderij van de familie Vanaken in de OphovenstraatinGruitrodekreegallevijfdeklassenuit de gemeente op bezoek. Liefst 170 kinderen kregen tijdens de Boerderijdag een rondleiding in hetbedrijf.Alsaandenkenkregendekindereneen rugzak. En op drie hectare grond in onze gemeenteisingebruikdoordelandbouw,vertellen burgemeester Lode Ceyssens en schepen van Landbouw Marco Goossens. Het is dus belangrijkdatwejongerenkennislatenmakenmetdeze belangrijke sector. Foto Gunter Bomans (GBO)
LI