You are on page 1of 1

Nadat de technische dienst de voor-

bereiding en het grondwerk voor haar


rekening nam, ging de landelijke gilde
Gruitrode van start met het aanplan-
ten van 400 beuken op de hoek van
de Willibrordusstraat. Die vormen
samen een haag rond het nieuwe
ontmoetingspleintje aan de Willi-
brodusstraat. Ook planten we nog
zes hoogstamfruitbomen aan, aange-
vuld met blauwe bessen en kruisbes,
vertellen ze. De komende maanden
komen er op het pleintje nog drie pick-
nickbanken, bloembakken voor een
schooltuinproject en een insectenhotel
bij. Dan wordt dit verloren hoekje
een ontmoetingsplaats voor jong en
oud. De ofcile opening van dit is in
augustus gepland. Dan onthullen we
een gedenksteen, onze Blauwe Kei,
besluiten de hardwerkende Gruitro-
denaren.
RDr
MEEUWEN-GRUITRODE
Verloren hoekje krijgt een make-over
Foto RDr

Opendeurdagen 4 & 5 me|

D|verse spec|a|e aanb|ed|ngen |n onze monob|ock zwembaden,


onderhoudsproducten en opzetzwembaden

* Zwembad 7.00 x 3.10 x 1.55


* F||ter|nsta||at|e en |nbouwde|en
* Led |amp & techn|sch pakket
* Transport & montage
act|e : *UDWLVDXWRPDWLVFKH]ZHPEDG]XLJHU
(A||een ge|d|g t|jdens het Opendeurweekend b|j aankoop van een zwembad|
Ven|osesteenweg 48 b K|nroo| ( B | te| + 32 475807577