You are on page 1of 1

ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5MEI2013 14

MEEUWEN E GRUITROD
MEEUWEN-GRUITRODE EE EUWEN-G GRUITRODE

INGESTUURD VIA... WWW.HBVL.BE/MEEUWEN-GRUITRODE

JEUGD TREKT NAAR VERENIGINGEN OM BELEID BIJ TE STUREN

Jeugd wil mini jeugdraad en meer cultuur op bivak


De nieuwe schepen van jeugd trok de voorbije maanden, samen met de jeugdraad de boer op. Om met alle jeugdbewegingen kennis te maken en om te weten wat er leeft bij onze jeugd, zegt Marco Goossens. Nieuwe uitdagingen zijn onder meer de oprichting van een jeugdraad voor 13- tot 16- jarigen en meer cultuur op het jaarlijkse bivak. Karuur, een vereniging die jeugdbewegingen ondersteunt en informeert, gaf alle jeugdraadsleden een uiteenzetting over het aankomende BBC (begrotingsaanpak) en op welke manier jeugd hier inspraak in kan hebben. Naast het theoretische gedeelte was er ook plaats voor methodiek. Natuurlijk heeft de jeugd dromen en zijn er nog pijnpunten. Een openluchtzwembad, meer cultuur op bivak, een vernieuwend Dorpsfest en speelruimte korter bij de jeugdlokalen. Het zijn maar enkele vragen en ideen die de jeugd liet horen, opent Marco Goossens . De jeugd is erg positief over het jeugdbeleid. De bereikbaarheid en de verbondenheid met de jeugddienst en de schepen worden als een grote meerwaarde ervaren. De kloof is erg klein en er wordt door de jeugddienst snel geanticipeerd op eventuele problemen, vertelt schepen Marco Goossens. Rond speelruimten rond jeugdlokalen wordt hard gewerkt aan een oplossing. Er staat een groot project in de kinderschoenen waarmee KSA, Chiro en KLJ meer ruimte in de buurt van hun jeugdlokalen zullen krijgen. Wat het uitgaan betreft, proberen we het jeugdhuis en de verenigingen te ondersteunen bij de organisatie van fuiven. Dat kan gaan van de aanvraag van fuifbussen tot het organiseren van een feestloket.

DORPSFEST
Verder kiest men voor een vernieuwende aanpak om de werking van de jeugdraad bekend maken bij niet aangesloten jongeren. Dat kan via het komende Dorpsfest, een festivalletje. Met een mini-jeugdraad willen we de niet-aangesloten jongeren bereiken. Binnenkort gaat een werkgroep van start om dit allemaal vorm te geven, weet Marco. De 13- tot 16-jarige blijven een moeilijk bereikbare groep. Dit merken we zowel binnen de verschillende jeugdbewegingen alsook in de jeugdraad en de jeugddienst. Een mini jeugdraad voor 13- tot 16- jarigen die bestaat uit een groep die samenwerkt met leden van jeugdverenigingen en nietaangesloten leden, moet de drempel een beetje helpen verlagen. De leiding van de respectievelijke jeugdverenigingen zorgen voor begeleiding, besluit Marco Goossens. (RDr/foto RDr)