You are on page 1of 3

Bibliografie Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole Anul I Semestrul I Analiza matematica I: Curs: - Emil Popescu-Calcul diferential - Gavriil

Paltineanu-Calcul diferential Culegeri aplicatii: - Catedra de matematica-Culegere de probleme de analiza matematica - Ioana Barza-Culegere de probleme rezolvate de calcul diferential Algebra liniara si geometrie analitica Curs: - Pavel Matei- Algebra liniara , geometrie analitica si diferentiala vol.1 Culegeri aplicatii: - Pavel Matei-Algebra liniara si geometrie analitica(culegere de probleme rezolvate)-se gaseste la catedra de matematica pe site-ul fccia la categoria cursuri si seminarii Utilizarea calculatoarelor:-gasiti cursuri la catedra de matematica a fccia Geometrie descriptiva: Curs: - George G.Marinescu - Geometrie Descriptiva Chimie: Curs: depinde de professor Topografie: Curs : depinde de professor - Manuela Nicolae-Popescu-Topografie Stiinte socio-umane Curs: Semestrul II Analiza matematica II Curs: - Gavriil Paltineanu- Calcul integral Culegeri aplicatii: - Ioana Barza Calcul integral (culegere de probleme rezolvate) Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale Curs: - Gavriil Paltineanu,Pavel Matei- Ecuatii diferenntiale si ecuatii cu derivate partiale cu aplicatii Culegeri aplicatii: -Pavel Matei- Probleme de ecuatii diferentiale,ecuatii cu derivate partiale,calcul variational si teoria probabilitatilor Fizica I Curs:- depinde de professor Mecanica I Curs : MECANICA I - note de curs si indrumator de seminar(se gaseste la
departamentul de mecanica structurilor)

Culegeri aplicatii: - Culegere de probleme date la examen

Materiale de constructii: Curs: depinde de professor Desen tehnic -Aici se face doar seminar nu exista curs. Stiinte socio-umane Curs: Anul II Semestrul 3 Mecanica II Curs: - MECANICA II - note de curs si indrumator de seminar
Culegeri aplicatii: - Culegere de probleme date la examen

Rezistenta materialelor I Curs: -Nicolae Topa-Rezistenta materialelor si Teoria Elasticitatii(Partea I : Rezistenta Materialelor) -Panait Mazilu- Rezistenta materialelor Culegeri aplicatii: -Nicolae Topa- Probleme speciale de rezistenta materialelor Fizica II Curs: depinde de professor Hidraulica: Curs: depinde de professor Elemente de arhitectura: Curs: depinde de professor Stiinte socio-umane Curs: Infografica: Curs:-George G. Marinescu- Aplicatii Autocad in constructii Economie si legislatie in constructii Curs: depinde de professor Semestrul 4 Statica I Curs: - Mihail Ifrim-Statica ,Stabilitatea si Dinamica constructiilor (Partea I Structuri static determinate) Culegeri aplicatii: - Valeriu Banut- Statica ,Stabilitatea si Dinamica constructiilor-Aplicatii 1- Structuri static determinate Rezistenta materialelor II(se continua manualele de la Rezistenta materialelor I) Curs: -Nicolae Topa-Rezistenta materialelor si Teoria Elasticitatii(Partea I : Rezistenta Materialelor) -Panait Mazilu- Rezistenta materialelor

Culegeri aplicatii: -Nicolae Topa- Probleme speciale de rezistenta materialelor Beton armat si precomprimat I Curs - Radu Pascu- Calculul elemetntelor de beton armat -Nicolae Florea- Beton armat-Calculul si alcatuirea elementelor structurale-Institutul Politehnic Iasi,Facultatea de Constructii. Culegeri aplicatii: -Igor Tertea- Proiectarea betonului armat Constructii hidroedilitare Curs: depinde de professor Geologie inginereasca: Curs: depinde de professor Cai de comunicatii si poduri Curs: depinde de professor Masini de constructii: Curs: depinde de professor