Вы находитесь на странице: 1из 261

hc vin k thut qun s

b mn ting nga- khoa ngoi ng

gio trnh
ting nga ngnh k thut in

H ni -2004

hc vin k thut qun s


b mn ting nga- khoa ngoi ng

Th.s. Nguyn Kim Oanh


Th.s. H Th Thanh
Th.s. Nguyn Huy Thip

gio trnh
ting nga ngnh k thut in
lu hnh ni b

H ni -2004
2

mc lc
Trang
7

Li ni u
1

21

25

30

30

37

40

45

45

54

59

64

64

72

79

83

83

87

92

6
:
:
. ,

7
:
:

95
95
102
105

8
:
:


9
:
:

135
135
147
153

10
:
:
.

:
1: ,

2: ,

3:

4:
4

111
121
121
130

158
158
165
169
173
173
176
183
136
194
198

203
207


6:
7: -
8:
9: -
10:

Ti liu tham kho

210
217
222
233
237
240
245
260

li ni u
p ng nhu cu hc ngoi ng ca Hc vin k thut qun
s, chng ti bin son gio trnh Ting nga ngnh k thut
in. Nhim v ca gio trnh l hnh thnh cho hc vin nhng k
nng, k xo c ti liu chuyn ngnh k thut in nguyn bn
mang tnh khoa hc.
Gio trnh gm:
- 10 bi hc, trong 5, 10 l bi n nhm mc ch tng hp
v h thng ho ng php ca 4 bi trc .
- bi c thm;
- t in Nga-Vit;
Mi bi ca gio trnh gm:
+ ng php: l thuyt
bi tp
- bi kho:
+ c bi kho v tr li cu hi
+ dch
- bi tp v nh: c v dch.
Trong qu trnh bin son gio trnh khng trnh khi thiu st.
Rt mong s ng gp kin ca gio vin cng nh hc vin gio
trnh c hon thin hn.
ban bin son

1
:

I-
Trong t nhin c v s cht v hin tng khc nhau.
nghin cu chng cn phi phn loi cc cht v hin tng thnh
lp, nhm, loi v.v... cn c vo nhng c tnh ca chng.
Phn loi l mt trong nhng phng php ca khoa hc gip ta
nghin cu v miu t cc tnh cht ca ton b mt lp, mt nhm
cc cht v hin tng khc nhau trong t nhin.

- ( chia)
(c chia)

(c th l)
(phn bit)
- - ()
(l)
(thuc v)

( , ...)

( )

( , ,
..)

:
-
.
-


-
, ,
.
9

-
.

.
-
: .
- ,
,
...
:
1- Trong kt cu , ng t ()
c th thay bng ng t () .
:
()
.
2- Trong kt cu cc tnh t
cch 5 v ph hp vi danh t ng vai tr ch ng v ging v s
:
- .
- , .

,
,
, .
- .
3- Trong kt cu - () du gch ngang () thay cho
ng t (ng t thi hin ti). Khi truyn t ni dung
kt cu ny ra ting Vit ta dng ng t lin t l.
:
-
- -
xy l cht kh
- -
4- Trong kt cu khi nim cch 1 c ngha
c th hn, cn khi nim cch 5 c ngha rng v bao qut hn.
Khi nim c ngha c th
Khi nim c ngha rng hn
10

.
5- Trt t t trong kt cu c th thun hay
nghch tu thuc vo cu hi (c ngha l tu thuc vo yu t thng
tin mi).
:
- ,
, .
-
,

.
6- Trong kt cu (thng l:
; ...) ch khi nim hoc mt s vt chung bao trm
nhiu khi nim hay s vt tng t khc thuc v n. Trt t ca cc
t trong kt cu c th thun v nghch:
:
- ( )
-

?
)
-
-
?

,
( ). Hy dng ng t
( ) truyn t li ni dung ca cc cu sau:
1:

1- , .
2- ,
.
3-
.
4-
.
11

5- : ,
, , .
6- : , ,
.
7- ,
, , ,
.

,
. Hy dng ng t truyn

2:

t li ni dung ca cc cu sau:
1- - .
2- - .
3- - , - .
4- - .
5- - .
6- -
.

,
- . Hy dng cu trc -
3:

truyn t li ni dung cc cu sau


:
.
= - .
1- , ,
.
2-

.
3-
- 5
600 2.
12

4- ,
, .
5
,

, .2.
II-
Khi miu t t nhin, khoa hc mong mun nh ngha mi khi
nim. Tt nhin c nhng khi nim rt kh nh ngha. V d khi
nim im cho n nay vn cha c mt nh ngha no tho ng
nh ngha mt khi nim c ngha l nu ra c nhng c
tnh chnh ca i tng , ng thi tr li c cu hi: khi nim
(vt) l g? v d: o lng l g? o lng l mt trong nhng
phng php c bn nhn bit thin nhin, cc hin tng v cc
quy lut ca n.
:

()

() (1)
(1)
(1)
(4)

:
- -
.
- ,
.
-

.
:

13

1- Trong kt cu ng t dng nhn


xng bt nh: ch th c ngm hiu l mt tp th no . Khi
truyn t ni dung ny ra ting Vit ta dng tp hp t ngi ta.
:
-
.
2- Trong kt cu () danh t
cch 5 l khi nim c nh ngha.
3- Trt t t trong cc kt cu cu trn c th thun v nghch.
:

, .
-

(, ; ..),

.
4- Cc kt cu nu trn thng tn ti dng cu phc vi lin
t (, , ) . i t () trong
kt cu ny khng mang ngha v n ph hp vi danh t v ging,
s v cch.

()

..., ...
:
- 380 780 ,
, .
- ,
.

, , ,

- - ,
.

14

- - ,
.
- - ,
.
- - ,
.
:
1- Lin t c dng trong cu ph nh ng. N
thay th danh t c xc nh trong phn cu chnh v ph hp vi
danh t v ging v s.
2- Cch ca t ph thuc vo s chi phi ca ng t
trong phn cu ph (c ngha l ph thuc vo chc nng c php ca
n trong phn cu ph).


. , .

4:

1- , ..........()
.
2-
81-3, ...............()
.
3-
1, 2, 3, ..............
() .
4- ,
220 , 400 , .............. ()
.
5-

.........()

-04.
15

- o .
-. Hy c nh ngha cc khi nim v

5:

cho bit t no l t ch khi nim.

- .
. Hy t cu hi cho c cu ny v t tr li khng nhn vo
sch.
:

- , .
?
- , ...................
, ...............
1- - ,
.
2- -
.
3- - ,
.
4- - ,
.
5- - ,

.
6- - ,

.

.
, . Hy c
nh ngha cc khi nim. Hy dng ng t truyn t
6:

li ni dung.

16

,
:
= ,
.
1- ,
.
2-
.
3-
.
4- ,
.
5- ,
.
6-
.

.
, . :
, -, -, -, ,
. Hy c v dch cc t ch qu
trnh hnh ng. Ch cc danh t ny thng c hu t -, ,
- dng rng ri trong ngn ng khoa hc.
7:

-, -, -
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
17

8: ,
, .
. Dng thng tin cho bn phi tr li cho cc cu hi.
Hy ch n trt t t trong cu tr li: cc t tr li cho cu hi nu
ra ng cui cu.
:

-
?

?
-
.
.
1-
?

?
2-
?
?
3-

?
?
4-

?
?
5

( )

18

-
.

-
.

(
) -
.

9: -
. Hy dch nh ngha cc khi nim
sau ra ting Vit

- ,
- () . Hy dng kt cu () truyn t tm tt ni dung nh ngha cc khi nim .
:

.
= - .
1- ,
, .
2-

.
3-

,
, .
4-

, .

,
. Hy c cc t sau, ch n cch cu to t

1:

- - - - -

- -

--

- , -

--

- -

- - - - -

- - -

-() -- ()

- - -

-() - / - -

- - -

19

- --
- ------
- - -- - --
2: . Hy cu to t
theo mu
-

- --
- .................
- ..............
- ..........
- ..........
- --
-..........
-.........
-..........
-/.......
-...........
-/-..........
- -
-.........
-.........
-..........
-..............
- -
-........
-..........
-..........
-...........
3: . Trong s cc t cho sau
hy tm:

- (danh t)
, , , ,
, , , , , , ;
20

- (danh t s
nhiu)
, , , , , .

4:
. Hy loi b t khng cng ch im sau:
, , , .
, , , .

5: ,
. Trong mi dy t sau hy tm t c ngha bao qut
hn.
, , , ,
, , , ,
, , , , .

, ,
,
, .

. ,

.
, .
: ,
, ,
,

21

,
,
,
.


. (
) - .

,

,
,

,
, .

, , ,
.

.
,

.
.

. :
.
,
, .
.
, ,
,

.
.
.
22.
.

,
.
,

.

,
- ..

.
. ,
, : - , .. ,
, - . ,
, , ; ,
, - ..
,
. ,
1, 2 ..
, .

. ,
7624-62,
.

.

. ,
, ,
, ,
, ,
23

.

,

.

?
2- , ,
?
3- ?
4- ?
5-
?
6-
? ?()

24

v tr bt k
v tr c nh
v, k
chm, chm dt
s, ch s, con s
truyn ng in t ng
h thng kn
h thng h
lin h phn hi

: .
(.1.6,)

.
(.1.7.) ,
, .
, ,
, ,
.
(.1.6,)
.
,
.

,
,


.
(. 1.6,) 3 .

.

25

.1.6.
;
;

.
(.1.7, )
,
.
,
,
,
26

27

.
(. 1.8,).

. (.
1.8,) ()
3 .

.
(80-100
. . ) (220-500 )(. 1.9).

,
- ,
.


h thng mch t (mch t)
h t khng gian

mch t nhnh

tr

bin p tr

bin p bao

tr dc

gng (phn ghp kn mch t gia cc tr)

ni tip

song song

gp i

tit din mt ct

t thng pha
28

hnh sao ba pha


s vn chuyn
lm gim
chi ph
dng in khng ti
tip xc, tip gip
c cng li

1-
?
2-
?
3-
?
4-
?
5- ?
?
6-
?
7-
?
8-
?

29

2
:
Khi nghin cu hin tng ca t nhin ngi ta thc hin cc
php o khc nhau. o lng l mt trong nhng phng php ca t
nhin.
S miu t cc phng php v vic tnh ton cc i lng
vt l chim v tr quan trng trong cc ti liu chuyn ngnh.

(4)

(1)

(4)

(1)

(4)
()
()
()
(1)

()

( -
-
)
(4)

30

(4)

:
-

-
(
).
- (
).
- .
- (, ) .
- (, ) .
- ( ) .
- (, ) .
-
- ,
, .
:
1- Nh ta thy trong cc v d trn khng nu ngi thc
hin hnh ng, v trong khoa hc iu ng ch l bn thn hnh
ng ch khng phi ngi thc hin hnh ng y. Cn ch trong
ngn ng khoa hc cc dng ng t sau y thng c dng nhiu
nht :
a- Dng v ch trong kt cu + ng t nguyn dng,
thng thng ng t trong kt cu ny l ng t hon thnh th.
:
- .
- Dng nhn xng bt nh, c ngha l dng thc ngi th 3
s nhiu t ng t th hon thnh.
:
- .
- Dng nhn xng khi qut, c ngha l dng thc ngi th
nht s nhiu t ng t hon thnh th.
:
- .
31

- ng t vi ph t -
:
- .
2- Ch i tng hnh ng trong cc kt cu:

(4)

cch 4, cn trong kt cu: cch 1.


:
- ( , )
.
- .
:

1- ,
.
2- ,
.

:
Trong cc mu cu trn cc t , l trng ng
t. Trng ng t l mt dng c bit ca ng t. N biu th hnh
ng ph b ngha cho hnh ng chnh lm v ng trong cu. Hnh
ng c biu th bng trng ng t v hnh ng biu th bng
ng t v ng lun lun do mt ch th thc hin. Vic dng trng
ng t l mt c im ca ngn ng khoa hc. Ngi ta phn bit
ng trng t cha hon thnh v hon thnh th.
1- Cu to trng ng t cha hon thnh th
Trng ng t cha hon thnh th c cu to bng cch ly
thn t ca ng t hin ti + hu t - (-) hoc - (sau cc ph
m , , , )
32

ng t nguyn dng

Thn ng t thi hin


ti
-
-
-
-

Trng ng t cha
hon thnh th


- -:
-
-
- :
-
2- Cu to ng trng t hon thnh th
ng trng t hon thnh th c cu to bng cch ly thn
ca ng t hon thnh thi qu kh + hu t : -, -
ng t nguyn dng

Thn ng t th hon
thnh thi qu kh
-
--

Trng ng t hon
thnh th

: i vi tt c ng t hon thnh th dng:


:
-
- , ...
i vi tt c ng t hon thnh th dng : :
-
-
3- ng trng t cha hon thnh th ch hnh ng ph din
ra ng thi vi hnh ng chnh hoc trong qu tnh ca n; cn ng
trng t hon thnh th ch hnh ng ph xy ra trc hnh ng
chnh.
:
33

m
v
4- ng trng t v on ng trng t (c ngha l ng trng
t cng vi cc t ph thuc n) c th biu th mt s ngha b sung
cho hnh ng chnh sau y:

: d =

- ngha thi gian v iu kin


- ,
.
- ,
.
- ngha nguyn nhn
- - ,
.
c- ngha phng thc hnh ng
,

,
.
.
1:

12345678934

( ) ....................
( ) ......................
() .........................
( ) .........................
() ......................
() .........................
............................
........................
() ....................

10- () ...................
11- .......................
12- ...................

,
, .........., ..............
2.

Hy dng kt cu ......, ....... gii thch (anh) ch hiu ni


dung cc cu sau nh th no.
:

,
.
,
.
1- , .
2- ,
.
3- ,
.
4- ,
.
5- ,
.
6- ,
.
7- ,
.
8- , ,
, .

,
. Hy c cc s sau, ch cch cu to ca chng.

1.

- -
- --
- - --
35

- - -
-- --
- -
-/- -
-/- (/ -
/ (/) -
-/- -
-/() - (/) -
- -
- / - -
- - -
- -
- - --
- - --
2: . Hy tm trong s cc t
sau:
- :
- , , , ,
.
- , , , ;
- , , , , .
- .
- , , , , .
- , , , , .
- , , .
3:
. Hy loi b t khng cng ch im sau:
- , , , , , , ;
; , , .
,
,
,
,
,
, , .
- , , , ,
- , , , .
36

,
. Hy tm t c
4:

ngha bao qut hn vi cc t khc trong cng dy


- , , , , .
- , , , , ,
- , , , , ,
.

,
. Hy chn trong cc t sau t gc

5:

cu to ra cc t cn li
(), , , ,
, .


.

, -
- .

,
,
, , , ..
,
,
37

-
- .
,

.
, ,
50 ,
.,
,
, (),
, .
, ,
,
.

:
- -
-.
-
.
- .
- .
- .
- .
- ,
.

,
,


.
- .
, : ,

,
:
38

- .
- .
- (, )
.
,
,
.

1- ?
2- ?
3- ?
4-
.
5- ?
6- ?

s phn b

iu khin t xa

giao ng

phn

tn s

nh mc
, ......
bit rng

tm bin, bin
- ? ? ni, gn, ng

khc

bin p du

dng in dy

s phn nhnh, s r mch

s ngn mch, chp mch

s ngn mch, chp mch


39

s ri, gim
s lm ngui, lm mt
s lp rp
s khai thc, s dng
b phn bn trong bin p(c ngm trong du)
tng t

,
.
.

,

, ,

,
,
,
.

,

,

.

, ,
,
.


,
,
,
40

,

.


.
,

, ,
, .

.
. 1.3.
- .

: 1)
( ) ; 2)
3) . 802-58 ((
, . 1.4, -1.4,.

: ) ,
; ) (1, 2, 3, 4)
(Si): 1-
; 2- ; 3- ; 4;

: 1, 2, 3
(1), (2) (3)
50 ,
; 4- 400 , 5, 6 (5) (6)
0,01 /( 7, 8- (7) (8)
0,1 1/; 41

1- ,
, ?
2- ?
3-
?
42

4-
?
5- ?
6-
?
7- ?

8-
?

s vn hnh an ton

s tnh ton, php tnh

s tnh ton in t

phn nhiu

bn

bn c hc cn thit

ng xut, in p

ng xut c hc

lc ly tm

lc in t

s rung, s dao ng

kt cu, cu to

thuc kt cu

s thit k, cu to

...

do

? ?

phng nga

b an ton, cu ch

s c

ngnh ch to my in

vt liu hc

ch tit dn in ph
43

tm, l, phin

thuc tm, l

cun, qun

loi, cp

nhn hiu

c bo m

hp kim ho

thp c vn cn ngui
( )
tiu chun Nh nc Lin X

44

3
:
Tt c vt th trong t nhin t cc v sao v hnh tinh cho n
cc phn t nh b nht nh cc nguyn t v cc b phn cu thnh
ca chng u chuyn ng khng ngng.
Dng chuyn ng n gin nht l s thay i v tr ca cc vt
tng i vi nhau - chuyn ng c hc.

,

( )

,
,
,
,

45

:
- .
-
.
- .
- I -71
- 3
-

.
- 13 12
.
:
1- Gii t ng ngha vi gii t

2- Cc ng t , ,
, .... c th c thay th bng cc cm t tng ng sau:

.
.
46

3- Kt cu vi cc gii t v thng ng ngha vi


nhau
:


()

(, )

:
1- Kt cu ng ngha vi kt cu


47

2- Khi tr li cu hi ? c
th dng kt cu: (6); (4);
(3) ch phng hng chuyn ng ca vt
th.


, : ? ( ), ?
? . Hy t cu hi cho cc cm t in m tr li
cc cu hi sau: ? ( ), ? ?

1:

. 1
.4
:

. 2
.5

.3
.6

2:
, . Hy t cu hi cho cc cm t in
nghing tr li cu hi sau: ? ( ) ?

? ( )
1-
.
48

2-

.
3- ,
.
4- ,

, ,
.
5- , ,

( ).
6- : ,
, ..

Dng y
1-

2-

ging c

Dng rt gn
S t
ging ci
ging trung

S nhiu

:
- .
- .
:
Ch : Tnh t y tr li cu hi v ng vai tr nh
ng, cn dng rt gn ca n tr li cu hi ...?
(, , )? v ng vai tr v ng trong cu. Trong cc v d trn
c th t cu hi:
1- ?
2- ?
3- ?

49

,

. Hy dng cc tnh t rt gn dng thch hp thay cho cm t
3:

in nghing truyn t ni dung ca cc cu sau:


:

.
=
.
1

.
2-

.
3-
.
4-
.

,
. ,
- , - . Hy vit
4:

thm tn cng vo cc tnh t trong cc cp cu sau. Ch cu u


dng tnh t y , cn cu sau dng tnh t rt gn.
1- .........
,
. ,
..........
2- ,
, ........... .

........ .
3- , ..........
............... .
50

, ,
..............

..................
.
4- ,
................ .
................. ,
.
(tin t ca ng t)

,
,
,

:
1- Cc tin t (tip u ng) ca ng t khng c tc dng lm
thay i ngha c bn ca ng t m ch trao thm cho n ngha
ph
() - chuyn ng i vo
trong
,
() - chuyn ng ra
cc hng khc nhau, chia ra
thnh nhiu phn truyn lan,
chia nh ra
,

- chuyn ng n gn b - chuyn ng ri khi b


mt vt
mt tch khi b mt vt

, ,

- chuyn ng qua vt no
hay thm nhp vo vt no

-chuyn ng t trong ra
ngoi
,
() chuyn ng ti tm lin
kt li vi nhau

51

,
- chuyn ng ti gii hn hay
mc tiu nh
,
:
Hy ch : thng chnh cc tin t ca ng t quyt nh cu
hi ca ng t (c ngha l quyt nh s chi phi cch ca n).
- ( ?)
- ( ?)
() -
() -
-
- .

,
. Hy in cc ng t sau y
5:

vo ch chm sao cho hp ngha


,
,
,

, , , , ,
, , .
1
................
,

, ............. , .
2- ...................,
.
3- ................. .
4- ................
.
5- ...............(......)
, .
6- ................
, , ................
.
7- .................
. ...............
52

.
8- .................. (
).
9- ...................
.

,
. Hy c cc t sau, ch n cch cu to t ca

1:

chng
-
---
---
---
---
---
----
----
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- --
-
- --
2:
.
Hy lp cc cm t vi cc t sau
-.........., - .........,
- ........ - ...........,
3:
.
Hy tm danh t trong s cc t cho sau
- ,

53

;
- , , ,
- , , , , .

. Hy loi b t khng cng ch im

4:

, , , .
, , ,
, , , .
, , ,

1- ,

/ , .

:
1- .
,

,
, ,
, .
2- .

54


.
3- .
.
4- .
,
,
.
5- .
.
- .


.

2-4,5 /2, 1,0-2,5 /2.
,
:
............................0,02-10 2
.............. 6-80 2.
,

, :
,
25, 45, -200
360 .

,

.


55

. 1.10.
- ; -

.1.11.
, ,
: ,
,
(),

, - ()
(.1.10,) .

,

56

(.1.10,

).

,
.


(.1.11).
,
(
) .
,

.

.

- ? ?

t ra, a ra

tho mn

s bin dng

chu

s nn, p

vng dy

cun dy

s hng

s qu in p

c kim tra

s th nghim

tiu chun xc nh
57

(tnh, ) chu nng

mch

mt dng in

trn

phn tip t

tng h

ng tm

hnh a

xen k, lun phin

s sp xp

khung, ct sn

bn ngoi

tnh a dng

kp, i

s khuych tn, s tn

s thng tn

phn chia, chia ra

i xng

1- ?
2-
?
3-

?
4-

?
58

5-
?
6- ?
7- ?
8- ,
?
9-

?
10-
?
11-
?
.

59

(,

),

(,


.).
,
,
.

, ,
.

. 2.24.

,
,

60

L r
,
.
50 1/ ,
,
,

.

. .
1.24.
- .

1-
?
2-
?
3- ?
4- ?
5-
?
6-
?
7- ?
61

8- ?

qu trnh, qu

s ngn mch

ngn mch h quang vi t

thuc hnh sin

s cch in

dy trung tnh cch ly

hu qu, kt qu

vt qu

s xung kch, s va chm

chuyn mch

s c

chp, st

s phng in do ging t

gin on, xen k

cm ng

in cm

xung

in dung

c th p dng c

in tr thun

dung khng

dng in dung tnh

62

s lin h in dung

- ?

b qua, khng ng k

tng i

s thay th

dng n gin/ rt gn

63

4
:

(4)

(4)
+ ng t nguyn dng
:
- 12
.
- - ,
.
-
.
-
,

.
-
, .

1- ng t c phu nh t i hi b ng cch 2
:
()
()
.
.

64

2- Kt cu c s dng rng ri trong ngn


ng khoa hc c trng tnh cht ca vt (cht). Trong kt cu ny
thng gp cm t
+ ng t nguyn dng

(5)

- .
:


.

:

Trong nhiu trng hp ngi ta dng ng t thay


cho ng t nhn mnh tnh cht ni bt (tri) ca vt
(cht) so vi vt tng t khc
:
- .
-

.
3- Kt cu c s dng khi cn
miu t vt (cht) b ngoi (trng thi, mu sc, mi v)

(4):
(, , ,
, , ...)

-
-
-
65

!
Trong phn hai ca kt cu thng
l cc t mang ngha khi qut nh: , ,
, , v.v... cch 4. Cc t vi nhim v xc
nh tnh cht cho cc t ny thng l t cch 2 khng gii t hoc
vi gii t v danh t cch 5 vi t ().
:
- ( ? ?
? ) - .


- , .
Hy c v dch cc danh t c hu t - dng c trng tnh
1.

cht ca vt cht)

,
, . Hy

2:

vit cc cht sau c tnh cht ni bt no. Ch chn cc t thch hp


cho bn phi.
:
- ........
66

.
-
.

.....
..........
........
........
.........

()
+
- . Hy truyn t ni dung cc
cu sau bng kt cu () + danh t c hu
t -.

3.

:
-
() .
1- -
2-
.
3- .
4- .
5- .

( )

. .
4:

Hy c cc tnh t ch mu sc v sc thi mu sc ca cht v so


snh ngha ca chng.
67

:
:
:
:

-, -
- , ;
-; - ,
- , - ,
- , - ,

. ,
. Hy c cc cu sau v ni anh (ch) bit g
5:

v mu sc ca cht
:
: -
= - ( )
1- - -
2- - -
3- - - .
4- - - .
5- - .
:

. ,
. Hy c cc cu sau v ni anh (ch) bit g
6:

v mu sc ca cht
:
- -
.
.
1- - -
.
2- - .
3- -

68

4- -
.


1-
.
2- -

, . Hy truyn t
ngn gn ni dung cc cu sau bng cch b ng t
.
7:

:

.
= - ,
1-
.
2-
.
3-
.
4-
.
5- -
.
6- -
.

-

69

!
Ch : cc danh t vi cc hu t trn thng gp trong ngn
ng khoa hc
:

- ,
. :

.

()

. :
.

- ,
. : -
.
.

- , . :
2,4,6,8... 2.

- , . : 6 : 3 = 2 .
3 - .

:

.

, , .

8:

Hy vit li ni dung cc cu sau, ch dng kt cu cho trong khung


trn.
1- .

70

2-
.
3-
, .
4-
.
5- .
6- ,

7-
.

1:

- -
---
----
----
----
- -
---
- - -
- - -
- - -
- -
/ -
-
()/() -
()/() -
2:

-
, ,, , , , , ,
, , , , , , ,
71

.
-
,
,
,
, , , , .

3:

, , , .
, , , ;
, , , ;
, , , .

,
.
4:

- , , , ,
;
- , , , , ;
- , , , , , ;
- , , , , .

1-.
1-
. ,
,
. 1.12. ,

72

,
.

800 - :
.

2- - .

, ,
.
. 1.13.() , .
,
, (.
1.14).
. 1.15;
.
73


300 4-20
.
,
.
3- .

,
.
:
(. 1.16).
.

( 35
) (; 1.16, ). ,

.
74(.
1.16,).

.
4- .

,
(. 1.17).
,
. (
) .
;
( 35 ).

75

5- .
, ,
,.
,
.
. .
1.18. . 1.19.
,
,
().

. 1.19.
.
76


,
.
(. 1-20).

;
.


(. 1.21)

?
2-
?
3- -
?
4- ?
5- ?
6-
?
7- ?

77

8-

?
9-
?
10- ?
11-
?

lp

mt lp

hai lp

dy vung

qun, cun

lc p trc, lc nn trc

lc xon c

bc

mt bc

nhiu bc

ng xon c

s chuyn

s chuyn v, hon v

dc

knh, rnh

giy bc cp

tm chn

cc tng, ba

dy xon

nh c...

s hn, gn, vy hn

78(, ) (1,
2, ...., ) (1, 2, ...)
, (
) ,
(
-
)

.

.

,
(.1.25),
,

,
,

.
,
,
,

.
79

,
220
.

.


.
,
,
. . 1.26.

,
( .1.26--01) -
. .

.
1.25.
. 1.26. ,

.
() , ,
, ,
,
. ,

- ,
.
80

,
,
. ,
,
U ,
2U
.
,.

1- ?
2-
?
3

?
4-

220 .
5

?
6- ?
7-
?
8- ?
9-
?

h cm
81

..., ...


... ...

82

bi bn
bi 10
nu ni n..., th...
khng chu k, khng tun hon
sn trc, mt u, mt trc
mt u sng
n ni
np in
sng p n (dn n)

5
()

1-4

.
1-
-

( , ...)
(c chia)
(
(c chia)
)


(c th l)

(phn bit)
-()
(l)
(thuc v) ( , ,
...)
2-

() (1)
(1)
(1)
(4)

3-
-

(4)

83

(4)

(4)


()

()
()

()

-
(

)
(4)

(4)

4- , .

,

( )

84

5-

(4)

(4) (
)
+ ng t nguyn dng

( )
. , ,

,
1- .................()
2- ................(
)
85

3- , , , - .................(
) .
4- ...............
().
5- .................()
6- , ...........
( ).
7- ...................() 40 /.
8- ....................... (
): .
9-
.................( , ).
10- ..........................( )
11- ,
, ...................( ).
12- ( ),
, ................... (
).
13-
.....................().
14-
. ....................
().
15- .....................() m.
16-
.....................() .
17- ..................
() .
18- ................() .
19- ......................(
) .
20-
, ....................() ,
....................( ).
86

21- ,
....................()

.................( ).
22- ..................( )
, , , ..
23- - ......................
() .
24- .................... ( ).
25

.................
() ..............( ).
26- ,
,
....................().
27-
.................( ).
28- , ,
, ....................... ( )
, .
29

...................
( ).
30- .................... ()
,
.

1-

, .

(... ) .
87

.
. . 3.8,

.

.
, ,
. .
.

. ,
- , ,
.
,

.

, , ,
.
..
(. 3.9,).
, ..
. ...
. 3.9, .
,
,
.
.
88

, .

... ,
,
.

. 3.8. :
- ; -

. 3.9.

- -
-
89

:
,

.
.

3.8.,

... ,

, -
... .
... ,
. ,
, .
, - ,


.
... .

..
,

.
,
(,
), ,
.

90

?
2

?
3- , ?
4- , ?
5-
?
6-
?
7-
?

hm

hm ng nng

hm ngc

thuc hm

ch hm
e op
in tr cn
, ...
cng mt phng php nh...

th t pha
?
b mt

ng chnh lu, ng nn in

khong cch, phm vikhong thi gian

c tnh, c th
-+ .
kp
?
khc bit, ni tri

b ngn mch

91
.

100
.
-,
,
.

,
, .
, -

.

.


, 50%.
, .
- ;

.


.

.

92

,
.
,
(. 1.27). .
1.28 (
).

. 1.28.

. 1.27.


.

, ,

93


1-

? ?
2-
,
?
3- ?
4-
?
5-
?
6-
?
7-
?
8- ?

94

l h quang
s dn ra, u dn ra
c tun th
cp bc, mc
thanh dn
c
thanh dn bng ng
s h, st, gim
phn khng
cun cm, cun chn
c tnh thng c/ kh c
i ph vi, phn khng li
thng, kt, mng, rnh

6
:


()

:
-

,
, .
-

, .
- ,
.
- -71 :
1 2,
1...
-
,

, .
- .

1- Kt cu c trng thnh phn y


ca vt (cht), cn cc kt cu khc thng ch ni v mt s thnh t
ring bit to thnh vt (cht)
95

- ?

()

( )

- ?

- ?

2- Trong kt cu t biu
th vt cht (cht) cha cc thnh t cch 1, cn trong kt cu

th n li ch 6 vi gii t .
:

(?)


3-

Kt cu

(?)

, ( ) biu
th mi quan h v s lng ca cc phn to thnh mt vt (cht) no
.
- 0,01%
.
- 21%
4- Trong kt cu ng t thng
gp dng trng ng t
- ,
, 47% .
96


(tnh ng t ch ng)
- ,
.
- ,
.

(?)
(?
(?)
(?)

=
=
=
=

.
Trong ting Nga song song vi cu c t , ngi ta
dng loi kt cu ngn gn hn vi dng thc c bit ca ng t.
l ng tnh t. Ngi ta phn bit tnh ng t ch ng v tnh ng
t b ng.
:
-


.
- ,
,

,
,

1- Tnh ng t ch ng hin ti c cu to t thn ca ng


t thi hin ti + cc hu t -- (--), --(-)
ng t nguyn dng
Thn ng t thi
Tnh ng t
hin ti

97

Tnh ng t ch ng qu kh c cu to t thn ca ng t
qu kh + cc hu t -- nu thn t kt thc bng nguyn m) -(nu thn t kt thc bng ph m)
ng t nguyn dng

Thn ng t thi
qu kh
-
-

Tnh ng t

:
i vi tt c ng t dng :
-
-
Khi cu to ng tnh t ph t- vn gi nguyn
Tnh ng t thi hin ti t
Tnh ng t qu kh t thn ng
thn ng t thi hin ti
t thi qu kh
Cch chia 1
Cch chia 2 Sau nguyn m
Sau ph m
-
-
--
-
--() ---()
2- Tnh ng t ph hp vi danh t c n xc nh v ging,
s v cch nh tnh t, v d tnh t .
- , ,
,
.
- ,
.
- ,
, .. .
3- on tnh ng t ch ng c th thay bng cu ph nh
ng vi t . Khi t ph hp vi danh t c xc
nh v ging v s cch 1, c ngha l ng vai tr ch ng
trong phn cu ph.

98

-

,

,
.
.
-
,
,

.
.
4- on ng tnh t c th ng trc hoc sau danh t m n
xc nh. Trong trng hp ng sau danh t th on tnh ng t
c ngn cch bng du phy.
:
-

,

.
.
1: ,

. Hy in t trong ngoc vo ch trng cho ph hp.


1-

6002
-82

..................() .
2-

()

....................

.
3-
,

.......................()

- .
4-

....................()

.
5-

1 2, .................
() -500.
99

1: ,

.1

. Hy truyn t li ni dung
ca cu trong bi 1 bng cch thay on tnh ng t bng cu phc
vi lin t .
1. , . Hy xc nh
cc t sau c cu to t nhng t no.
- (tnh t vi hu
t cho)
- :
- : ,
- -: , , , ,

- (ng t)
- -: , ,
, .
- (danh t)
, , , ,
, , ,
, , , ,
, , , ,
, .
- (t ghp)
, ,
.
2:

-
(Hy cu to tnh t so snh tuyt i theo mu)
:
- - - -
- ..............................
- ............................
-............................
100

-............................
-/- --
-............................
-............................
-............................
-............................
-
. Hy cu to cc tnh t t cc danh t theo mu
:
- - --
-............................
-......................
-......................
-............................
-..........................
-......................
-............................
-........................
-.......................
3:
, , ,
, , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , .
4: ,

.
, , , , ,
, , , , , ,

101

1- ,


,

. ,
.

,

.
,

,
, .
. 2.23, .
, . 2.23, -
.

2,
7,
. 6 5
,
, 4
3. 2
1 5
. ,
.


.
102

. 2.23.1. :
- ; -

, .
()
(
100 /). .
,
,
,
.
( )
,
. ,
.
,
, .
103


.
.
,
. ,
.

. 2.24. : ; - ; .

, , ( ),
, .104

my iu khin ch huy
ngi thao tc, b phn thao tc
my kim tra ch huy
cng tc vn nng
hp nt n iu khin

-
ch ngn hn lp li

phn chia, phn li
-
n, bm, nn,

s bin dng, bin th, bin tnh

u rvonve, u quay

i iu khin
- ? ?
lng vo, lp vo

bng iu khin, bng u dy

treo

thuc lng bn tay

12345678-

?
?
?
?
?
?
?
?

: ,

, .

,


,
,

105

,
.


.
.
,
.
,
,
. (
)
.

,


, .
.

, .


,
, ,
, ,
,


(, )
,
.
106


,
. ,
, .
,

(45-48).

,
.

. 1.32. -
-
, ;
-
.
,
,

107

() .
,
. . 1.32.
. ()

u1
R
. i1
, -
. ...
.
2,

. =
2+ 2 ,
2 -
2 , ... 2
.


:
,
,

.

, .

1- ?
2- ,
?
3-
?
108

4- ?
5- ?
6-
? ?
7- ?
8-
?
9-
?
10- ... ?
11-
?
12-
?

? ?

ph
b khuych i
hc
kilhc
s mo, s lch, bin hnh
ng cong ca dng in
mn, tm chn
thm, lt
nhy
cung cp, trang b
bng thi ra t rn
sc, nhn
dng pic
bo ho
sun (sn)
sun t
s lm m
109

110

s rung, lc
sn
xerezin
hp cht cch in
v
c bt kn

111

7
:
()

-
()
1- ()
()
()
?

? ?

(
),
.
?

?
?
?
2- ?
3- ( ) ?
:
-

.
111

-
, ....
-
.
:
1- Trong kt cu (, )
() trt t t thng l nghch
:
-
.
-
.
2- Trong kt cu cc danh t cch 5
(thnh t ) thng l cc t sau: ,
, v.v... trt t t c th thun v nghch.

,
.


3- Trong kt cu danh t cch 5
(thnh t ) thng l tn gi cc kh c, dng c, hay tn gi cc
cng thc, khi nim c quy nh v.v...

(?)

112

II-

( )

:
- -24

.
-
.
:
1- Kt cu vi ng t () dng
biu th s tiu dng mt cht (hay vt liu, nng lng) ch to
hay sn xut mt vt no . Cn lu , i khi kt cu vi ng t
( ) c dng ng ngha vi kt cu c cc ng
t ()
:

2- Din c trng ca kt cu vi ng t ()
l thng trong kt cu ny ch r s lng cht (vt liu,
113

nng lng) s dng c biu th bng cc cm t: ,

, ( )
.
-
, .
3- Kt cu vi ng t hay dng rt gn ca
tnh ng t dng khi ni v cng dng ca kh c hay
thit b no .
1:
, . Hy dng ng t
truyn t ni dung cc cu sau:
:

.
=
.
1-
.
2-
.
3-
.
4-
.
5-
.
-


114

:
- 3 (.261)
,
.
-

.

,
( )
( ), . Hy lp

2:

mt cu t hai cu cho bn tri v bn phi, nh c lin t ,


(ch nguyn nhn) v (ch hu qu). Sau chp li cc
cu ny.
:


()

()

1-

,

.
2

,
.
1-


.
2-

.
.
3


,
,

.
.
115

4-

5

.
6

3: ,
2. Hy s dng thng tin ca bi tp 2 tr li cc cu
hi sau:
:

?

.
1-
?
2-
?
3-
?
4-
?
5-
?
(tnh ng t)
1- , ,
.

116

= , ( )
, .
2-

.
=

.
:
- Tnh ng t b ng c trng cho ngi, vt hay hin tng
b mt ngi, vt hay hin tng khc tc ng trc tip n.
1- Tnh ng t hin ti cu to t thn t ca ng t trc tip
thi hin ti + cc hu t-, -.
ng t nguyn dng

ng t chia thi

Tnh ng t

hin ti

:
- Vi ng t vi hu t - tnh ng t c cu to t
thn ca ng t nguyn dng.

Tnh ng t b ng qu kh c cu to t thn ca ng t
trc tip (th hon thnh) thi qa kh + cc hu t --, -- (nu
thn t kt thc bng nguyn m) v hu t -- (--) (nu thn t
kt thc bng ph m hay nguyn m -- ).

117

ng t nguyn dng
-

Thn ng t th hon
thnh thi qu kh
-

-
-
-
-
-
-

Tnh ng t

!
Hy ch trng hp bin m khi cu to
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2- Tnh ng t b ng ph hp vi danh t m n xc nh v
ging, s v cch, v d nh tnh t .
:
- , ,

-

,
0,61%.
3- Nu trong on ng tnh t b ng (tnh ng t + cc t
ph thuc ca n), c ch r ngi hay vt gy ra hnh ng th chng
phi cch 5.
:
-

.
118

(5),

.
4- on ng tnh t b ng c th c thay th bng on cu
ph vi t , khi t cch 4 (i tng hnh
ng), cn ch th hnh ng (nu c) cch 1.
:
1-


2-

4:

. Hy in t trong ngoc vo ch trng cho ph hp.


1- 6 5
, .....................()
.
2- R61 ,
.................... () -,
II .
3- , .....................
() .
4-

......................()

.
5-

R42

.....................

() ,
.
119

5: ,

.4.

. Hy truyn t li ni dung cc
cu bng cch thay on tnh ng t bng cu phc vi lin t

.
1: , . Hy xc nh
cc t sau c cu to t t no.
- (tnh t vi hu t
cho)
--:
- -: ,
--: , , , ,
.
- (ng t)
--: , ,
, .
- (danh t)
, , , ,
, , ,
, , , ,
, , , ,
, .
- (t ghp)
, , ,
.
2: -
. Hy cu to tnh t so snh tuyt i theo mu.
:
----
--/---
-............
- .........
-..........
-........
-..........
-.......
-..........
-.........
120

-
. Hy cu to cc tnh t t cc danh t theo mu.
: ----
-.........
-.........
-........
-.........
-........
-........
-............
-..........
-..........
3: .
, , ,
, , ,
, , , ,
, , ,
, , ,
, , , .
4: ,

.
, , , , ,

, , ,
, , ,
, , , .

1-

1,2-1,5 I
,
( 1 ).
121

,
.

.

,
.

-2 , .
100 600 .
. 2.25 100,
250, 400 600 ( ).

2.25.1. -2
-2,
() 60
-2
1000 (. 2.25).
-,
, 40-50%
.
122

. 2.25.2. -2
- ; -
(,
, )
, ,
,

.

,

- ,

(
,
).
.
123

3100,

,

. . 2.26,.
, ; 2.26, -
,
50 ; . 2.26, - : 1
;
2

; 3- -.

. 2.26.
- ; - ;
-
;
, - , .
124


50 600 ( 16 600 )
110 500 110 220
.
.

,
.
1- ,
,
.

, .
2-
,

.
3- ,
-

.

25
50 .
. ,
- 4000..
125

, ()
: -
, - .

, .


.

. 2.27.
2.27.
-570. 1-
, ; 2-; 3.
.
1,5 600 .
70
300% .
30-50%
,
126

,
.

.
.
, .
-
,

,
(), -

().

,
. 2.28,.

. 2.28. :
- ; -
127
( ).
. 2.28,
.
1, 2
3 4,
5 6
. 5 7.
,
2
4 5.
8

.

.
0,64 150 .

.

.

.

, , , ,
. ,


.
128


1- ,
?
2- ?
3-
?
4-
? -
?
5- ?
6- ?
7- ?
8- ?
9-
?
10- ?
?
11- ?
12- ?
13- ?
14- ?cu ch

th t, cp, bc

dy chy

s nng chy

cu ch ng c

b phn dp h quang

vi dng ct
129


ren

m nt chai

cht n, my cht liu

(cn, b) tch, nh, tho mc

gn, g, sn, cnhtm lng kim

b un, un cong

hp kim nicrm

s lm ngui, mt

bo v khng (bo v khi mt in p ngun)

s ngng, dng
: ,-
.

. ,

,
,
..
,
, ,
,
.
130.
,


.,

.

,
,

131

.

,

,
.

1.22

).

,

..

,

.

(,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) ...
,
.

,
,

(. 1.23).

1-
?
2- ,
?
132

3-

?
4-
?
5-

?
6-
?
7-

s mc, ni

mc song song

mc ni tip

mc hn hp

trm bin th

ph ti thit k

ph ti ti a

cng mt h s

phn nh

cng sut

cng sut tng

cng sut nh mc

cng sut tiu chun

cng sut thit lp

tiu hao tha

tn hao

tn hao cng sut

tn hao nng lng


133

, ...

cn ch rng

l cn thit

s d tr

theo ngy

theo ma

do

s bc, m, che ph

tng qut

bin

... ( )

sc in ng

cn bng

do, v

dng in t ho

134

8
:

I-

()
()


()

()

()

()
()
()()
()
()

()

:
-
,

135

-.
-

, .
-
.
-

U, IR
:
1-C th c nhiu cch tr li cu hi ,
.
:
:
1539
:
?
?

0
15392- Trong ngn ng khoa hc s dng rng ri ng t

+ danh t biu th qu trnh hnh ng c hu t -


(-)
ng t c thay bng cc ng t ng ngha
khc: , trt t t trong kt cu thng l nghch.
136

?
1539

(, )

()
()

+ cch 6
+ ng t nguyn dng

-
.
- ,
.
:
1- Gii t iu kin thi gian c s dng rng ri trong
ngn ng khoa hc. Khi truyn t ra ting Vit c th s dng cc t
khc nhau: , vi, khi...
:
- ( nhit cao).........
- (vi p lc ln)...........
- - (khi t nng mt vt no
)............
2- Kt cu + danh t cch 6 trong nhiu trng hp thay
bng cu ph vi lin t hay
:
-
- ,


,
.
137

3- Khi miu t s thay i ca vt, trng thi cht hay i


lng vt l no , thng dng kt cu:
+ tnh t so snh cp tng i
:
-
.
- .
!
Hy ch cch cu to tnh t v trng t cp so snh tng
i
1- Thn tnh t +

2- Thn tnh t + c bin m ph cui thn

(/)

(/)

(/)

3- :

138

(/)
(/)

,
I
;

II.
Cc ng t thuc nhm I c trng s thay i vt th, qu
trnh, c ngha l cc ng t ny c dng khi miu t cc cht , vt
th, phn ng v chuyn ng.
Cc ng t thuc nhm II c trng s thay i ca cc i
lng vt l, c ngha l cc ng t ny c dng khi ni v tc ,
nhit , th tch ca vt v.v...
:
- .
( ...)
. (,
)
- .
( )
139

1: ,
. Hy vit cc cu sau
bng cch thay i cc cm t in nghing bng ng t ng ngha:

,
,
, .

1- 00 40
, .
2-
: .
3-
.
4-
.
5- (,
, .)
.
6-
.
7- ,
,
.
2:

. Hy thay cc cu sau bng nhng cu c ni dung


ngc li.

1-
.
2-
.
3-
4- .
5-
.
140

6-
.
7- .

1. , . Hy cho bit cc
t sau c cu to t t no?
- :
,
,
,

; ; ; ; ; ; ;
;

; .
- :
;

; .

. Hy dng
tin t cu to cc tnh t v danh t sau y:

2:

; ; .
3:
.
; ; ; ;
; ; ; ;
; ; ; .
4: ,
.
; ; ; ;
; ; ; ;
; ; ; ;
; ; ; .
141

II-
-............., ..................

:
- ...
.
-

-
.
-

.
Trong cc kt cu v
tnh t hoc tnh ng t rt gn vi vai tr v ng trong cu ph
hp vi ch ng v ging v s.
:
- .
- .
:

142

Hy ch phn kt cu u cu bng ch biu th iu kin


hoc nguyn nhn, hnh ng, cn phn kt cu bt u bng ch
lun lun biu th hu qu ca hnh ng v vy, cn c bit ch
khi truyn t ni dung kt cu ny ra ting Vit.
................., .................. cng..................., cng.........
................., ............ cng................, nu (khi) cng........
:
-
,
.
- ,
.

, ( ) .
Hy s dng cc ng t ( )
truyn t li ni dung cc cu sau y

3.

:
-
.
( )
.
1-
.
2- .
3-
.
4-
.
5-
( ).
6-
.
7

.
143

,
- . Hy dng kt cu
c - , truyn t ni

4:

dung cc cu sau.
:
-
.
- ,
.
1-
.
2-
.
3-
,
.
4-

.
5-
.
6-
,
- ,
.

..............
Hy dng kt cu ........, ......... lp cc cu

5:

...............,
.

t cc cu cho
bn tri v bn phi. Cn ch n trt t cc phn ca cu.
1
.

144

2-
3-
4-
5-

6-

6:

,
. Hy in thm t

dng thc cn thit vo cc cu sau:

1- ..................
( )
2- .................... (
).
3- ..................
.
4- .................
.
5- .................... .

-
. Hy dch cc cu sau ra ting Vit v ghi

7:

vo v

- .
Hy c cc cu v ni: ?
1-
.
2-
, ..
3-
.
4-
.

145

5-

.
6- ,

.
7-
.
8-

.

()

() .
-
.
:
Kt cu vi ng t o () thng ng
ngha vi ng t .
:


()

,
,

.
146

.
, , ... .


.
.
,
.


. ,
, ,
.
.

. 3.3.


.. , ,
. ( ) 1
2
(..) 1.
.. 1 2 ,
1 2 ,
(.) .
.

147

. 1
..
1,
1,
2. , 2

2.
2
.
- .

. 3.4.


148

1, 2 3.
1, ..
1,
1, 2, 3.
,
.

3,

3.

,
, 1.
,
,

1,

.
2.

2 2,

3.
3
3, , ,

.

:
,

;
.

.
.
149

. 3.5.

.
.
,
.

, .

.
,
.

.
(.3.5).

1. 1
1.
.
1
.. , 1
, .
150

,
2 2.
,
2, ,
2, , ,
. 1,
2 , (
) ..
. ,
,
.


.
, ,
- -
. ,

..
-
.
.

?
2-
?
3

, , ?
151

4- ?
5- ?
6- , ?
7-
?
8- ?
9-
?
10-
?
11- ?
12- ?


khi ng truyn ng in

thc hin c

thi gian tc ng ca r le thi gian

b chnh lu bn dn

bin tr, khi ng
(.)
tip im thng kn
(.)
tip im thng h

ni tt

lm vic

thch hp, hu ch, ng quy cch

ngt mch
?
ngn nga, ngn chn

b ngt mch

tr s nh

qu trnh tng tc

s cng
?
cp, a vo

chy

152


,
.
,

.

.

, .


U, E IR ( (2.1), IM

(
)
.
,

, , 1 . , ,
;
. , ...
153

,
U.
.
U
U-.
.2.2. U - I.
. 2.3.

.
, - ,
= 0, U I = 0. -
( ).
=0, , =0. (2.1) :
0 = U - I R

U
I R =
R

( )
,
I ( , ). IR= 0 (2.1) :
E=U

,
, ,
... ,
, U.
(2.1), I,
.2.2. ;
IR,
U. (2.1) : = U +IR.
I U,

.
154


,
IR. -
,
.
.


.

. 2.4.
,

.
(.2.4). ,
.

, ,
. ,
,
... .
155


1-
?
2- ?
3-

1 ? ?
4- ,
?
5- U,

?
6-
?
7- ?
8- ?
9- ?
10- ?
11- ?

ch , trng thi

ch lm vic

hm, phanh

tc ng hm

my pht in

tnh trng trc

chng no

quy c

(gc, cung), phn t


156

in p tng hp

s kch t c lp

ngun ngoi

tuyt i

c, trc

mi tn chm chm

hm ti sinh

nh, do

hm ng lc

ng nng

dng li

157

9
:
:

:
- , , .
- ()
.
-
158

.
- ,
.
-
.
-
.
-
, , , .
-
, .
:
1- Ngn ng khoa hc s dng rng ri cc ng t lin h
v .
:
1-

(
)


.
.
2-

(
)

.
.
3-

(
)
.
.

Ch : cc cu cho bn tri v bn phi din t ni dung tng
t nh nhau: cc kt cu ch ng (bn tri) v b ng (bn phi)
2- Trong kt cu ng t lin h
ng ngha vi ng t () ca mt hin
tng no .
:
-
, .. .
159

- .
3- Trong kt cu trt t
t thng l nghch
:

?
.
1:
. Hy truyn t li ni dung ca cu theo cch khc.
:
.
=
.
1-
.
2-
.
3- , ,
.
4-
.
5- .
6-
.
7- .
2:

. Hy c cu th nht v sau vit tip cu th


hai.
1- .
..................
2- .
...................
160

3- . ...............
4
,

. ,
, ...............
5-

.
..................

.

,
.

,
?

3:
. Hy in tnh t y v rt gn
vi dng thch hp vo ch chm.
1- , . ......
,
.
2,
...............

.
3,


,
..................

, ............... .
161

4- , ..........
, .................
5- ,
..............
6-
, ...................

1- ,
,
,
,
2- ,
3-
() ,

1- ,

..............
4- , ..........

, .............
5- , ...............

( )

,
2-
3-
()
,
4-
5-

6-
.

:
1
- .
- .
- ,
.
- , ,
.
162

- , .
- ,
.
- .
2
- ,
.
- .
- ,
.
- .
-
.
- , .
- ,
.
- .
:


1- Kt cu vi cc tnh t rt gn biu th s so snh, s ging
nhau v khc nhau gia cc vt thng c b phn m rng km theo.
:

.
2- Cn ch l ng t c 2 ngha:
a- c trng mt tnh cht no ca vt tri hn cc vt khc.
- Biu th s khc nhau ca vt ny so vi vt kia
:

.

163

,
.
3- Cc t , trong kt cu so snh gn lin vi
mt tnh t y hoc danh t, cn , gn lin vi ng
t (tnh t hoc tnh ng t rt gn) v trng t.
:

,
.

,
, VII

.
,
, .( )

+ ng t nguyn dng
, + ng t
nguyn dng
-
: ,
, .
- ( )
:
, ,
.
- ,
.
- , ,
:
..
:
1 biu th mc ch hnh ng trong cu n ta dng cc kt
cu: , ( ) ; kt cu c s
dng rng ri hn c.
164

2- Cc kt cu , ( ) c th c
thay bng kt cu ( , ) + ng t nguyn dng
hon thnh th. Khi cu n bin thnh cu phc vi lin t

( , )
1: ,
, . Hy dng cc kt cu ng
ngha biu th mc ch tr li cu hi:

:
- ?
- ( )
, .
1- ?
( , , / /)
2-
? (
//)
3-
? ( )
4-
? ( )
5- ,
? ( )
6-
? (
).

1- ,

... ...
.
165


.

... . . 3.6.
...

.

.
.


1,
.
2
, ,
.

. 3.6.
...
...
,
.
.
.
,
166


.

,
, ,
. ,


.
.
. ...
,
,

.
,

.

. 3.7. :
- ;
-


167

, .3.7, .
, ... ,

, .

, ,
.


. 3.7, .
1
R

.
.
, , ,
0,7n1, 1,
2.

.
, (0,950,97)n1.
,
. ,
.


.

1234-

168

...?
?
...?
.?

?
6-
?
7- ?
8-
?

()
(, ...)
?

s tng
in p tc ng (lm vic)
b loi khi
s sm, s vt, sm
s trt, trt
minh ho
lm tng , tng

,
.


.
,
,
, .


.


, .
,
169

.

- .
,

,

, 95-105.
,

8
2 ).

95

100, 95+8 =103


50, 105 42%.

,

:
( )..... 105
( ).......... 115
( ) ..........................

100


40.
,

15-20

170

..

,

. ,
,

.

( .) ,
.

,
.


.

1- ?
2- ?
3- ?
171

4-
?
5- ?
6-
?
7-

?
8-
?
9- ?
?

s tng nhit, s t nng

s lm mt/ ngui

mi trng xung quanh

cng

p li

s gi ho

s tng cng

s khu hao

s kho st

lp xen k

172

10
()
- 6-9
, . Trong baif
6-9 cc anh (ch) hc thm mt s cu trc c trng ca vn phong
khoa hc.
1-
()

(4)

2-
()
1- () , ,
() ( ),

()

?
?
?

?
173

2-
3- ( )
4-

()
()

()

()

()
()
()

()
()
()
()
( ..)

4- .

174

: , ,

. , .
1- .......................()
.
2- ........................()
220 , 400 .
3- .....................( )
.
4- ................ (
)
5- ......................( )
6- - ........................(
) ,
175

.
7- .................()
8- ...................... (,
)
.
9- ...................() .
10- .................... (,
, ).
11- , ....................(),
.
12- ...........................
( ).
13-
...................().
14- (
).
15- ....................
()

, .

, , .
,
,
,
. ,
,

.

176

, .

,
, ,
, ,
,

, ,
,
.

.

, - ,

,
, , ,
, ,
. ,
,

,
, .

,
,
.
:
- ;
-
;

(
),
,
;
- , , ,
177

,
- ,
.

. 3.10.
- ; -
, .

,
.3.10,. ,

.
- , - .
.
.
,
(
), .

178

,

.
( )

. , ,
,
,
.
.
.
-
.3.10, .
: ()
, -
.

.
:
1-

).

: , ,
.
2- ,
,
.
: , , ;
.
3-
, ,
:

179

,
,
, - ,
,

.
4-


, .


,

.

.
5-

,

. C

,
.
.

.
(), ,
180

. ,

.
.3.10,.


.
.

( , , )
(,
), .
,
, , ,

.

.
.

() , , ,
.
.

, .

()

().

,
181


,
, .

,
: ,
, ,
.

1- , ,
!
2- ?
3-

?
4- ?
5- ?
6-

?
7-

?
8-
?
9-
?

182

bm

h truyn ng bm

h thng bm

s lin h phn hi

chnh lch, hiu

s quan st, theo di

tn hiu cho trc

- my phay chp hnh


c cu li

cng, u

ri rc, phn tn

s sai lch

gc sai lch

tch phn

xenxi pht

(, ...)

chim

b gii iu

sa, hiu nh

lm n nh

my pht o tc

phng trnh vi phn

s cu trc

khu, b phn, thnh phn

cc b phn (khu) c bn

bin p xoay

: ,
.
183

1-
.
. ..
.

(. .2.5)
(. . 2.7, 2.8) ,
,
, .
.

. 2.5.
R
,

.
.

184

185

. 2.8.
. 2.9.
.

:
. ,
- .

.

186

. 2.10. 2.6
I .

I2R

, , .. R.


D=2, .. 50%
.
2-
.

(.
. 2.6, ) . (.
.2.9,) .

187

r
r ,
,
(. . 2.6, 2.10) .
.
3

(. . 2.9, ) .
, ,
,
.
r . r
, r .
, . 2.9, ,

.
4-
.


n

188

1trang
.
.
. 2.11.

.
( = var; U = const).
189

.
.

( . 2.12),
.
D=4.
,
.. I = const (. . 2.13).

. 2.13.

5-
.
, . 2.12.

,
, ,

. (2.15), (2.16) (2.17)
, , :
-
;

190

R
k

R
2
k

U , ,

.
.
.2.14.

. 2.15. -
. 2.14
,

U , . 1 0,1 U.

.

U
.

191

,
.
6- (-)
, ,
.
- (-) ,
. 2.15.

.
, . , . 2.15.

.

, ..
.

,
.

1-
.
2- ?
3-
?
4-
?

192

5-
?
6-
?
7-
?
8- ,
, ?
9- - ?
10- .. -?
11-
-?

hn hp
km i, xu i
trnh
s t thng gi, t lm mt
n nh, bn
phm vi
r mch phn ng
ci bin tr
t l nghch
cng
v vy, do
duy tr
hp l
l tng
h s gc
ng c in ng b
ng c in khng ng b
in p ton phn


193

1
,


.
.


.
, , , ,

,
, .

,
-, -, -
, -
.

, .
,
,

.

,
.


- (
194

).
,
.


,

,
, ,
- - .
,

.


,
.

.
.

.

(, , )

.
.

,
, ,
.

,

, ,
195

.
, ,
.

,
, .
. 70- I .

.
.

. 1860 . .
,

. .
,
.
1867 . .
,

.
..
.

.
1873 . . ,
. ,
,
,
.
1873 . . - .
(.1.5).
70-

196

. 1.5.
.- . .
. 1879 . .

.
. 1882 . .

.
2
1500-2000 .
57
. .

.
2

197

,


,

.


.
.
1963 .
(). : (),
(), (), (), .
. 1.1.
.

, . 1.2.

,
.

:
1)
;
2)

;
3)

;
4)

;
5)
.
,
,
, ,
.

.
, ..

198


,
, ..
, ,
199

, , , .

,
,
, , ()
,
.
: 1) ,
, , , 2)
,
, ,
, .

(, ,
) ,
.
,

,
,
.


, .

,
( . . 17).

.
,
.
: ,
, .
200

,
,

,
. ,
P =UI; U
, I - .


.
,

.
.. ,
( ),
,
. ,
.
,

,
.
,

- ,
.
,
,
.

,
.
-
,
.

.
201

- ,

, .

,
.

.

, .
- ,
x
, ,

, ..
, x .
Ax = Ao.
,

,

.

202


, ,
, ,
.
-

.

, .


.
,
.
S

:
da
S=
= F( x )
dx
,
,
, ,
. ,
(
, , .).

( )
:

203

d
dx
(1.6)
. , ..
,

a
S=
x

,
.

, ..
.
,
, ,
,
, ..
, 10
/.
, , = 1/S
() .
, .
, S=10 /, = 0,1 /.
,
,
.
.

,
.
, ,
.
,
, ,
S' =

204


10-12 25 .

,
,
( ).
,

, ,
. ,
, ,

, .

,

,
1,5% .

4 .
,.


.

, ,
.

.

,
205

.
.
,

,
.
, 8027

0,96 2000 . , ,
2000
, 0,96, , 100
2000 ,
, .

,
.
, ,
.
,
, .
,
-
.
, 266
36 ,
373 11 .

206

4

,
,
.
5365-73.

. 4.1. .
(. 4.1) ,
,
.
.
, ( . 4.1.
0; 2; 4; 6; 8 10), .
( )
( ). . 4.1.
.
, ,
. (. 4.1) = 0.
, ,
. ,
. 4.1. = 10.

.
,
. 010.

207

,
,
.
.

.

,

. , .
4.1., 2-10.
(
2)
, .

10.

.
: , ,
,
, ,
,
.

3051-69.

.
,
,
,
, ,
(. 4.1).

, ,
208

,
.
,
,

.

.(. 4.2, ), (. 4.2, ) (. 4.2,).

,
, ,
-
,
.

(. 4.3).
1
2.

3. , ..
, .
209

()

,

( 1500 )
.
-
; - -; ; -
() ( - .)
() ( - .) .

,
( )
(, ).
. . 2.17.

-500
. 1- ,
, 3- , 4- ,
2. ,
8,
6.
5. 7-
; 9- ,
;
;
10- (),
( , ) .
-500
.
210

, (. . 2.16,
).

. 2.16. :
- ; - ; -
100, 150, 300
600 ; -
, - ;
.

20
211

2500 .
()
- ,
, 8 1
.
() ,
.

. 2.17.

.
-
.

,
. , ,
- 20 ,


212

20 500 ,
-2,5 110 2,0
220 0,5 440 .

0,1-0,3
, - 10-20% .
. . 2.18.,
-3
, . 2.18,
.
2 3 12
1.
4 5
6. 5
7.
- 9-10.
- 8.
2 4
, - 910
.

11.
.

:
1- ,

.
.

- ,
1/3 (.2.19) .

, .-
..., .
, .
213

2.18. :
- ; -
,


.
. 2.18, 13 - .
2-
.
214

. 2.19. -, . 2.20.

3- , ,
,

. , ..
, ,
, .
, ,
. ,
8-15
.
4-
.
.2.20.
.

()
.

.
215

,
.


,
,
.

.
.
20 600
1 5.
0,05-0,1
.

.

.

216

6


,
.


,
.

.
.

.
,
.
,
- .
,
.
. . 5.30.
,
I. ,
VD1,
I ,
( ) VD2.
VD2 VD1
217

. R
.

.

. .
5.31
.

. 5.30.
.

. 5.31.
.
- ; - ; , -
.
. 5.31,
,
218


.

.
. 5.31.,
,
.
,

.
,

(. 5.31, , ).
. ,
,

. , . 5.31,
, R
. . 5.31, ,

, 9(30-40%)
(. 5.31, )
(. 5.31, ).
,

, (. 5.2):
m = Bsi,
i- ,
.
-
.

219

i = Imsint ,
:
M cp

1 T/2
1 T/2
Bs
I cpt
= m dt = Bs I m sin t = Bs
T 0
T 0
2

Icp- ;
Icp =

2 T/2
Im sin t.dt
T 0


Bs
Icp
=
2W

.


(). ,

I = I/k , k - ,

:
Bsw
=
I
Wk

( k = 1,11) .
()
.

.

, .

.


220

, .
,
.
, ,
,
.

,

.

(
0,25 -0,3
0,25-0,3 ), ,
( 10-20 ).
- (
1,0 -2,5)
.

221

7
-
- -
,
, ,


,
.

. 8.15. -

, ,
( 8.15). ,
, 1 2,
,
- .
:

( - ),
- (
- ).

,
222


.
,
.
, ,
,

.

.
,

,

.
, 1,
.
, ,
,
.

:
ILU
h
d A 2
L- ;
d- ;
l - ;
2- 2 .

h
IL
Su =
=
U d A 2
. ,
, 0,2-0,5
/, , ,

223

100-200 ,
50 .

(),
1.
.

(, ).

.

. ,

, -
.
. 8.16,
u(t)
(. 8.16,) (. 8.16, ).
tI
x1 .
,
x1 = Sxup(t1), Sx -
( . 8.16
).
, u(t1) = 0 . ,
1.
t2
y2 = Syu2(t)
(Sy- Y),
- 2,
2, ..
.

.

224

,
.. / = N , N - . N=1 ,
(.
8.16, ), N=2 ,
..

. 8.16.
.
-
(. 8.17)
:

. 8.17.
225

1) ( Y),
, Yy, .
2)

(
),
(
) Yx.
Yy Yx
,
.
Yy
, , ,
(fb = 125 ),

.
Y ,

. Yy
,
(. 8.18).
,
,
, ..
.
-
,

.


Y.
(. . 8.17)
- ,
.
SA2: 1 ,
2- .
Yy
226

. Yx
, . 8.18;
.

. 8.18. C
,
,

.

,
, .

() .
,
.
, ,
SA1 (. . 8.17).

( I
SA1) .
( 2 SA1)

227


( 3 SA1).

100 / 0,02
/.
.
()

, ,
..
,

,
.

,
( ),
..
,
( )
.
. 8.19, -

.
(. 8.19, )
Yy, (. 8.19, )

, , ,

228

t.
(.. Q =T/t >>1),
(. 8.19, )


( 8.19, ,

).
(.
8.19, )
( . 8.19,
).

. 8.19.
, ,
,
,
.

229

(, t; ( . 8.19, , ).

, ,
.
, , t,

,
(. 8.19).
. 8.20,
, I,
.
,
.
.
I,

uc=It/C (. 8.20, ). ,
,

.

..

(. 8.20, ),
. ,
,
I .
( 40)
.

230

. 8.20.

:
1) Y(Sy)
Ky =1/Sy, y, /, ,
Ry =10; Ky /20 /;
2) ,
, Y
30%.
3) ;
4) ( R = 0,5; 1; 10 )
( = 1050 );
5)
( (10-3%).

,
, , ..
, , ,
.

(
231

)
Y X.

,

,
.

232

8

-
: ,
, .
1-

.
2-
, ,
.
,
.
3

. , ,

.
4


, .
,
.

, ,
,
.

,
.

233

,
,
, .

: ,
.
- -
(, ,
..) .

.
,
,
,
.


,

.
. , ,
.
- :

, , ,
, .

, , , ,
...

,
, .
(.
3.1,) . (. 2.1,
)
234

.
.,
.

. 3.1.
,
.
.

(. 3.2).
1
, .
2 .

3 4,
5 6
7. 5 ,
,
7
8.

.

.
,

, ,
235

, ,
...

. 3.2.
.

:
, ,
,
:
,

.,

236

9
-

,

. ,

1200
,


, 1500
,
: ,
, ;
, ;
, , , ;
,
. :

-
3000 .
,
-
- ,
-
.

.
, ,
,
.
- -
(). -

237

.
:

;
;
,
,
;
,
;
,

.
(),
. ,

,
.
,
,
,
( ) .

,
,
. , .

,

238

,
.

:
;
, ;

..
( ),
,

().

239

10

.
-,
() , .
,
, ,
.
.
- - - , - ( 50-60
1).

. 5.32.
- ; - ; -

, 2
1 (. 5.32, ),
(. 5.32,
) , 1 2
- () 3;
.

240


,
. ,
, (


).
,
, (. 5.32, ).
-
,
.
,
( 1), ,
.
, , ,
.


. .
5.33, ,

, , R.
-,

,
,
.
, ,
. I1
I1 = E/R , E - -, R-
. ,

, .. = kI 2x , k241

. 5.33. - ()
().
, ,
,

, ,
.


.

.
-


,
.
.
, 131 133
75
100 ; -1,5.

, ,
I I
242

I1 I2 1 2

(. 5.34).
.

I3
3 .
I3 I1 I2.

3 ,
,
.

.

. 5.34. .

,
,
b . 5.34.
, . 5.34. ..
243

1,0 1,5.
10
100 .

,
.

244

-

truyn ng in t ng

tng t

s c

s c

in tr thun

khng chu k, khng tun hon

bin

tuyt i

s khu hao

ng c in khng ng b


, ......

bin p bao
bit rng
s vn hnh an ton
thng, kt, mng, rnh
tm lng kim

()
v, k

gp i
b phn bn trong bin p(c ngm trong du)

phn nhiu

s rung, s dao ng
...
do

ch tit dn in ph

vng dy

tng h

lc xon c
245


ng xon c

dc

nh c...

h cm

ng chnh lu, ng nn in

phn chia, phn li
- ? ?
lng vo, lp vo

s mc, ni

do, v

thi gian tc ng ca r le thi gian

b loi khi

bin p xoay

trnh

v vy, do

c bo m
( )

s phng in do ging t

hc

c bt kn

my pht in

246

phn
bn c hc cn thit
s bin dng
hnh a
kp, i
ngn mch h quang vi t
hai lp

l h quang
phn nh
hm ng lc
ri rc, phn tn
b gii iu
phng trnh vi phn
phm vi
bi 10

in dung
dung khng
dng in dung tnh
s lin h in dung

... ( )

sc in ng

cng

h thng kn
s ngn mch, chp mch
phn tip t
np in
b ngn mch
sc, nhn
247

b phn dp h quang
b ngt mch
s cng
nh, do
tn hiu cho trc
chim
khu, b phn, thnh phn(, ...)

s th nghim
s cch in
dy trung tnh cch ly
cm ng
in cm
khong cch, phm vi
khong thi gian
s mo, s lch, bin hnh
b un, un cong
tiu hao tha
minh ho
cng
s kho st
tch phn
l tng


()

248

giao ng
kt cu, cu to
thuc kt cu

s thit k, cu to

cun dy

trn

ng tm

s ngn mch

knh, rnh

giy bc cp

cc tng, ba

my iu khin ch huy

my kim tra ch huy

hp nt n iu khin

kilhc

ng cong ca dng in

hp cht cch in

(gc, cung), phn t

ng nng

my phay chp hnh

sa, hiu nh

dng in dy

s phn nhnh, s r mch

tm, l, phin

thuc tm, l

hp kim ho

b mt

thuc lng bn tay

sn

249

h thng mch t (mch t)


s lp rp
ng xut c hc
vt liu hc
nhn hiu
s thng tn
chp, st
nhiu bc
xung
c
thanh dn bng ng
s bin dng, bin th, bin tnh
sun t
ph ti ti a
cng sut

-

-

nh mc
ng sut, in p
(tnh, ) chu nng
bn ngoi
qun, cun
sng p n (dn n)
n, bm, nn,
bo ho

cu ch ng c

cht n, my cht liu


hp im nicrm

bo v khng (bo v khi mt in p ngun)cng sut nh mc
250(.)
(.)

cng sut tiu chun


dng in t ho
tip im thng kn
tip im thng h
s kch t c lp
s tng
in p tc ng (lm vic)
s tng nhit, s t nng

lin h phn hi
s ngn mch, chp mch
s lm ngui, lm mt
khung, ct sn
chuyn mch
mt lp
lc p trc, lc nn trc
mt bc
khc bit, ni tri
s dn ra, u dn ra
ngi thao tc, b phn thao tc
s lm ngui, mt
cng mt h s
l cn thit
tng qut
ngt mch
dng li
s sm, s vt, sm
s lm mt/ ngui
mi trng xung quanh
s lin h phn hi
251

cc b phn (khu) c bn
t l nghch


- ? ?

? ?

- ? ?
?

-

?

?

- ?
252

v tr bt k
chm, chm dt
h t khng gian
tr dc
ni tip
song song
s vn chuyn
lm gim
ni, gn, ng
khc
thm, lt
s ri, gim
bn
phng nga
b an ton, cu ch
t ra, a ra
chu
s nn, p
s hng
s qu in p
c kim tra
mt dng in
phn chia, chia ra
qu trnh, qu
vt qu
gin on, xen k
c th p dng c
b qua, khng ng k


dy vung

s chuyn

s hn, gn, vy hn

s h, st, gim
?
i ph vi, phn khng li
-
ch ngn hn lp li

i iu khin

bng iu khin, bng u dy

treo

dng pic

cu ch

th t, cp, bc
dy chy
m nt chai

s ngng, dng

mc song song

mc ni tip

trm bin th

ph ti thit k

tn hao

tn hao cng sut

tn hao nng lng

s bc, m, che ph

khi ng truyn ng in

thc hin c

b chnh lu bn dn

bin tr khi ng

thch hp, hu ch, ng quy cch


?
ngn nga, ngn chn

tr s nh
?
cp, a vo

chy

tnh trng trc
253

chng no
ngun ngoi
c, trc
mi tn chm chm
lp xen k
duy tr
in p ton phn
(, ...)
254

h thng h
mch t nhnh
chi ph
s phn b
s tnh ton, php tnh
cun, qun
s sp xp
tnh a dng
s khuych tn, s tn
phn khng
cun cm, cun chn
u rvonve, u quay
s nng chy
ren
(cn, b) tch, nh, tho mc
gn, g, sn, cnh
s d tr
qu trnh tng tc
ch , trng thi
ch lm vic
in p tng hp
hm ti sinh
lm tng , tng

p li
chnh lch, hiu
c cu li
s sai lch
ci bin tr

... ...

? ?

tr
bin p tr
tit din mt ct
tip xc, tip gip
bin p du
loi, cp
i xng
thuc hnh sin
hu qu, kt qu
tng i
s thay th
lp
dy xon
n ni
th t pha
c tnh, c th
c tun th
cp bc, mc
c tnh thng c/ kh c
ph
cung cp, trang b
s rung, lc
vi dng ct
mc hn hp
cng sut tng
255

, ...

-
?

cn ch rng
theo ngy
theo ma
lm vic
s trt, trt
s gi ho
bm
h truyn ng bm
h thng bm
s quan st, theo di
xenxi pht
lm n nh
s cu trc
hn hp
s t thng gi, t lm mt
n nh, bn
hp l
ng c in ng b, ...


e op


256

hnh sao ba pha


dng in khng ti
cng mt phng php nh...
iu khin t xa
s chuyn v, hon v
hm
hm ngc
thuc hm
ch hm
in tr cn
bng thi ra trn
do

hm, phanh
tc ng hm
my pht o tc


-+ .

tho mn
tiu chun xc nh
s xung kch, s va chm
dng n gin/ rt gn
kp
cng tc vn nng
b khuych i
s lm m
cng sut thit lp
cn bng
quy c
gc sai lch
km i, xu i
h s gc

v tr c nh
t thng pha
sn trc, mt u, mt trc
mt u sng
s tng cng

bc
thp c vn cn ngui
257

s, ch s, con s
lc ly tm
mch
xerezin

..., ...

tn s
xen k, lun phin
bi bn
nu ni n..., th...
nhy

thanh dn
sun (sn)
ni tt
cng, u
r mch phn ng

tm bin, bin


258

s khai thc, s dng


s tnh ton in t

lc in t
ngnh ch to my in
tm chn
hm ng nng
mn, tm chn

gng (phn ghp kn mch t gia cc tr)

259

ti liu tham kho


1- , , .. , .. ,
. Ting Nga nm th 2. H Ni, NXB i hc v Trung
hc chuyn nghip, 1987.
2- .. ., . 1970 .
3- .. . . .,
. 1975 .

260