You are on page 1of 175

Predgovor autora 2.

izdanju

Poslije dugo vremena ovo je bila prva knjiga iz astrologije u nas i spada u op­
ću kulturu radi lakšeg razumijevanja života, teškoća i ljudi. Ova knjiga sadrži do­
voljno podataka za sve koji astrologiju shvaćaju ozbiljno i žele o njoj znati više.
Pisano je tako da će oni, koji se astrologijom žele baviti iz hobija ili profesionalno,
dobiti sasvim dovoljan broj informacija, nakon čega će morati vršiti osobna istra­
živanja kao što sam godinama radila i ja. Ljude koje sam upoznala odmah sam
pitala za datum rođenja, što mi je omogućilo da lakše shvatim njihovo ponašanje i
pristupim im na način koji je njima najprihvatljiviji.
Oni, koji na astrologiju gledaju samo kao zgodnu razbibrigu naći će dovoljno
materijala za razgovore u društvu, peckanje partnera i najbližih. A svima koji u to
ne vjeruju, poručujem: pročitajte ovu knjigu, razmišljajte, razgovarajte s ljudima i
nakon izvjesnog vremena naći ćete da ipak ima nešto u svemu tome.
Ova knjiga sadrži mnogo ljubavi: pokušati razumjeti druge i uspjeti u tome,
približit će nas jedne drugima. Poznavajući bolje sebe, olakšat ćemo život ljudima
s kojima živimo, radimo, kontaktiramo.
Svima koji mi se obraćaju s pitanjima, prijatelji i poznanici, moji odgovori po­
mažu jer razjašnjavaju zašto se nešto dogodilo, daju povjerenje, predviđaju doga­
đaje.
Za potpuno vladanje astrologijom treba nabaviti efemeride i tabele kuća. Bez
tih podataka nema osobnog horoskopa niti proricanja budućnosti. Ova knjiga je
dobar astrološki udžbenik, ali bez astronomskih podataka nema tumačenja ni
predviđanja.
Budući da ima mnogo netočne literature, preporučujem slijedeće knjige koje
možete nabaviti u inozemstvu:
1. Le effemeridi dal 1900—2010, Armenia Editore, Milano, Viale Ca' Granda 2,
Italia.
2. Hausertabellen des geburtsortes von Dr. W. A. Koch.
Drugo izdanje ove knjige je izmijenjeno i obogaćeno jer sam u četiri godine,
koliko je prošlo od prvog do drugog izdanja, naučila mnogo toga što nisam znala
prije pisanja knjige. Dok sam živjela u Zapadnoj Evropi, nisam imala dovoljno
vremena za astrologiju. Posljednjih šest godina posvetila sam se samo astrologiji i
izvukla mnoge zaključke na temelju niz horoskopa koje sam izradila. Upoznala
sam nove zanimljive ljude i osjetila poriv da ih spomenem na određenim mjestima
u knjizi, te da knjigu obogatim s horoskopima drugih ličnosti. Neke osobe i neki
horoskopi u međuvremenu su mi prestali biti zanimljivi pa se nametnulo osvježa­
vanje ove knjige, suvremeniji pristup te logična redukcija podataka iz prvog izdan­
ja.
Pisanje za mnoge jugoslavenske časopise, rad na televiziji, držanje škole,
predavanja i drugi vidovi astrološke aktivnosti dali su mi stručnost i iskustvo koje
su mi nedostajali.
Maja Lončarić
ŠTO JE ASTROLOGIJA?
PRVI DIO

Ako pitate što je astrologija, odgovor glasi: nauka o planetarna i svijetlima,


njihovom utjecaju na ljude na Zemlji, prirodne pojave, svijet minerala, vegetacije
i životinja. Ona je jedna od najstarijih nauka, humana, jer postoji radi čovjeka a
njezina je uloga terapeutska, jer daje sigurnost. Ljudi su oduvjek odlazili ženama
koje gataju na kavu, karte, grah, da bi saznali kakva će im biti budućnost. Astrolo­
gija je jedino znanstveno sredstvo predviđanja. Može dati odgovor na sva pitanja
koja čovjek sebi postavlja a nigdje nema odgovora: zašto baš meni da se dogodi ta­
ko nešto?. . . zašto tako a ne onako?. . . zašto baš u to doba godine?. . . osobni
horoskop otkriva sklonost određenim bolestima, kriminalu, politički stav, sreću u
ljubavi, odnos sa djecom, imovinsko stanje, da li će osoba nešto naslijediti, da li će
putovati u strane zemlje, gdje i kada, kako i gdje će umrijeti itd. . . Svaki izrađeni
horoskop potvrđuje koliko funkcionira astrologija i točnost podataka zapisanih u
astrološkoj literaturi. Astrologija štedi trud koji biste uzaludno ulagali u nešto što
nema budućnosti, može spasiti zdravlje i život ako je osoba na vrijeme kontaktirala
astrologa.

POVIJEST ASTROLOGIJE

Astrologija se teško probijala, a mnogi na nju gledaju s nepovjerenjem i danas


jer su je pojedinci koristili da dođu do lake zarade i steknu naklonost u salonskim
okupljanjima.
Katolička crkva bila je nemilosrdni progonitelj astrologije jer nije željela doz­
voliti da nešto uzdrma njenu dogmu. U 5. st. bilo je dovoljno da astrolozi javno
spale sve svoje knjige i javno se odreknu astrologije. 1665. Colbert je osnovao
Francusku akademiju znanosti i zabranio astronomima da se bave astrologijom.
Ali narod je oduvijek znao da Mjesec izaziva plime i oseke, poplave, rast biljaka,
da se potresi javljaju u određenom vremenskom razdoblju, da su suše ljeti i velike
hladnoće zimi izazvane planetarnim kretanjima.
Najstariji podaci o astrologiji stižu iz Babilona, iz razdoblja od 668. do 626. go­
dine pr. n. e. Pronađeno je 4000 pločica s astrološkim podacima na babilonskom i
asirskom jeziku, koje su bile vlasništvo kralja Asurbanipala a nađene su na izvoru
rijeke Ninive. Pločice su sadržale astrološke i meterološke prognoze od 2000 godi­
na pr. n. e. . Pretpostavlja se da su bile prevedene s jezika Sumerana, naroda koji
je živio 3000 god. pr. n. e. u dolini rijeka Eufrat i Tigris. Već tada se znalo da plod­
nost ovisi o Veneri a ratovi o Marsu. Babilonci su znali da će zemljom harati lopovi
ako Merkur bude vidljiv u određeno doba godine, a kralj će imati problema i stoka
će stradati po selima ako Mladi Mjesec bude okružen prstenom i unutar njega bude
vidljiv Jupiter.
2000 god. pr. n. e. na jugu Mezopotamije smjestili su se Kaldejci, uklapajući
se pomalo u babilonsku državu. Kaldejski svećenici dali su astrologiji nove impul­
se, geometrijske i astronomske podatke. Tada je bilo poznato pet planeta i dva svi­
jetla (Sunce i Mjesec). Danas astrologija računa s deset tijela našeg sunčanog siste­
ma.
Od 7. do 4. st. p. n. e. astrologija je krenula na put do Grčke, Arabije, Perzije
i Indije. U 2. st. pr. n. e. Klaudije Ptolomej je napisao dotad najpotpuniju knjigu o
astrologiji, »Tetrabiblos«. Ptolomej je bio astronom, matematičar, geografi astro­
log. Za vrijeme Punskih ratova od 264. do 146. zahvaljujući pobjedama Rima,
astrologija je krenula s Istoka prema Zapadu i postajala sve popularnija. Astrologe
su zvali kaldejcima, po uzoru na kaldejske svećenike. Ugled astrologa rasao je kod
naroda i kod kraljeva. Neke filozofske škole uvrstile su u svoj program i
predavanja iz astrologije, uz medicinu, botaniku, mineralogiju i alkemiju. S padom
Rimskog carstva, 476. god. poslije nove ere. kultura i intelektualni život grčko-
rimske civilizacije zadobili su težak udarac, pa tako i astrologija.
Između 8. i 11. st. Arapi su preveli sa grčkog i perzijskog jezika sve dotad poz­
nate astrološke knjige i sagradili prvi astronomski opservatorij na Svijetu, u Bagda­
du. Zahvaljujući Arapima, dakle, astrologija je stigla na Zapad. Fakulteti u kaliji i
Njemačkoj predavali su uz astronomiju i astrologiju.
U 16. st. dolazi do odvajanja astrologije od astronomije. Tycho Brahe i Kepler
bili su posljednji izdanci integriteta astronomije i astrologije. U 18. str. pjesnici
Goethe i Schelling zanimali su se za astrologiju i pisali pjesme s astrološkim motivi­
ma i sadržajem.
Paracelsus, utemeljitelj moderne medicine i velik pobornik astrologije, živio
je početkom 16. st. i pisao: »liječnik koji ne poznaje astrologiju nije liječnik, nego
pseudoliječnik. Iz osobnog horoskopa vide se inklinacije bolestima. Uzaludno je li­
ječiti ženu dok se ne vidi položaj Venere unutar njenog horoskopa, ili umobolnog
pacijenta dok se ne zna položaj Mjeseca u njegovom horoskopu. Terapija lijekova
prolazila bi kroz usta i probavni trakt bez efekta liječenja. Ugrozivši tako liječnike
koji su živjeli u isto doba, ovi su odlučili da ga otruju, i uspjeli u tome«. Hipokrat,
osnivač medicine nazvao je »volovima liječnike koji ne poznaju astrologiju«. . .
Ipak je točno da nikakvo liječenje neće uspjeti ako pozicija planeta nije po­
voljna. Treba čekati dobronamjerno nebo. 70% ljudskog organizma sastoji se od
vode pa je logično da Mjesec utiče na njega jednako kao na plime i oseke. Ako je
Mjesec Pun, krvarenje u toku operacije je jače. Što se više Mjesec smanjuje, krva­
renje će biti slabije. Liječnici to znaju pa ne vrše operacije svakodnevno.
Predsjednik Pruske akademije, Leibniz bio je velik pobornik astrologije.
Kaldejski svećenici izrađivali su horoskope samo u državne svrhe. Prvi indivi­
dualni horoskop bio je napravljen za sina kralja Shuma Usur.
U 2. st. p. n. e. Hiparh iz Niceje napisao je kalendar s 1000 zvijezda, odredivši
svakoj koordinate. Proučavao je kretanje Sunca i Mjeseca, otkrio fenomene pre-
thođenja ekvinocija i odredio trajanje godišnjih doba. Razvio je teoriju o pojava­
ma na Zemlji od kojih je svaka povezana s nekim događajem u Svemiru, a ljudsko
tijelo ponavlja u sebi sadržaj Svemira. Tako je doveo u vezu zodijaklane znakove s
organima ljudskog tijela. Ta se teorija sve do danas poštuje kao ispravna.
Znakovi i planeti imali su svoje mjesto i u mitovima. Znak Škorpiona, u babi­
lonskom epu Gilgameš je heroj, kojeg napada čovjek - škorpion, čuvar Sunca, za­
tim se pretvorio u legendu o Gei, Zemlji, koja je upotrebila škorpiona da ubije
Oriona, nemilosrdnog lovca. Ishtar, boginja plodnosti, postala je Venera. Nergal,
bog rata, prozvan je Ares', pa zatim Mars. Mardouk je postao Zeus, a zatim Sunce.
Ninurta, hladnoća, bila je smatrana kod Kaldejaca za Sunce zbačeno s prijestolja,
postala je Kronos, zatim Saturn. Nabou je bio Hermes, Merkur. Kaldejci su Mje­
sec smatrali muškim bogom, zvali ga Sin, a Samash, Sunce, bilo je njegov sin.

O Kabali

Židovska astrologija bazira se na babilonskoj, zove se Kabala a definitivno se


formirala vjerojatno u 13. st. Kabala znači primanje od prethodnih generacija, a
tumači stadije duhovnog iskustva. Broj 12 postaje konstanta. 12 imena 12 Jakobo-
vih sinova upotrebljeno je kao 12 duhova, 12 vrsta inteligencije, 12 tipova znakova.
(U katoličkoj vjeri postoji 12 apostola. Isus je trinaesti ili prvi. Odatle povijest
broja 13. 13. zviježđe Zmijonosac nezanimljivo je astrologiji.)
Beniamin — Ovan — ispunjenje
Reuben — Bik — dostojanstvo
Simeon — Blizanci — razilaženje
Levi — Rak — nestabilnost
Guida — Lav — moć
Zebulone — Djevica — oprez
Izak — Vaga — neodlučnost
Danijel — Škorpion — zlo
Gad — Strijelac — promjene
Asher — Jarac — prestiž
Neftali — Vodenjak — originalnost
Josip — Ribe — beskonačnost

Sedam nebeskih tijela pripisana su arkanđelima:


Mihael — vođa Sunca, najveća vlast i inteligencija, snaga topline u stvaranju i ra­
zaranju, broj 1
Gabrijel — vladar Mjeseca, gracioznost i nestabilnost, broj 2, nasuprot broju 1
Zedekiel — vladar Jupitra, jednakost, pravda, mogućnost biranja, broj 3
Zofikiel — vlasnik Saturna, tajne, teškoće, vrijeme koje melje, broj 4
Madimiel — vladar Marsa, zlo, životna energija koja pretjeruje, broj 5
Haniel — vladar Venere, ljepota, sklad, taština, lijenost, broj 6
Rafael — vladar Merkura, praktičnost, inteligencija, konkretno, broj 7

Da li ste se ikad upitali: zašto se tjedan sastoji od sedam dana, duga od sedam
boja, notna ljestvica od sedam nota, zašto je sedma godina kritična u braku, zašto
se neka djeca rode sa sedam mjeseci (a ne osam ili deset)?

ZODIJAK

Sastoji se od 12 znakova a znači životinjski krug. Ovan, 1. znak, prodoran je,


energičan, nepažljiv i egoističan, ali pozitivan. Bik, 2. znak, brine se za reprodukci­
ju (odatle seksualnost znaka, ljubomora, posesivnost, djetinjasto ponašanje). Bli­
zanci, 3. znak, razmišljaju o intelektualnim sferama ali koriste druge za realizaciju
svojih ciljeva. Rak je čuvar obitelji i vezan za kuću, spreman na borbu ako mu se
čini da je u blizini opasnost; to je 4. znak. Lav, 5. znak, apsolutni je vladar i smatra
da se svi moraju vrtiti oko njega kao planeti oko Sunca. Djevica, 6. znak, analizira
sve iz svog ugla (odatle kritika i nepovjerenje znaka). Vaga, 7. znak, usklađuje pre­
thodna iskustva, ponekad pretjera u ljubaznosti i ljepoti. Škorpion je destruktivan,
shvaća ozbiljnost života, bori se protiv smrti erotikom, 8. znak. Strijelac, 9. znak,
vezan je za zemaljska zadovoljstva ali stremi u duhovne visine. Jarac čuva novac za
buduće evolucije, 10. znak. Vodenjak, 11. znak najsavršeniji je oblik univerzalne
ljubavi, prijateljstva, humanosti. Živi u svojim visinama, oslobođen sitnih strasti.
Ribe, 12. znak, sublimacija su svih prethodnih iskustva, kraj evolucije, kad se fi­
zičko tijelo gubi u svemirskom oceanu. Na tom principu bazira se teorija o reinkar­
naciji.
Od Babilona do Srednjeg vijeka znak Škorpiona bio je predstavljen orlom.
Znak Jarca predstavljao je lik ribe — divlje svinje, a znak Djevice bio je klip. Vaga
je jedini predmet u zodijaku. Samo Vodenjak i Blizanci predstavljeni su ljudskim
likom. Kasnije je i Klip pretvoren u ljudski lik, Djevicu.
Prvi i posljednji dan vladavine znakova saznajemo iz efemerida. On varira za
jedan dan iz godine u godinu. Efemeride su astronomski podaci o dnevnom, tjed­
nom, mjesečnom, godišnjem i stoljetnom kretanju planeta. Postupak je jednostav­
an: pod mjesec, dan i godinu koji nas zanima, gledamo položaj planeta zapisan u
kolonama.
Od izuzetnog je značaja poznavati točno vrijeme rođenja, jer je 21. 1. 1940.
godine Sunce ušlo u znak Vodenjaka iz znaka Jarca u 4,30 sati a 1941., 20. I. u 10
sati. Osobe rođene na dane prelaska iz znaka u znak, imati će obilježja jednog i
drugog znaka. Dobar astrolog ustanovit će u kojoj mjeri.

Znak Dužina u stupnjevima Period vladanja


Ovan od 0° do 30° 21 3 -20 4
Bik od 30° do 60° 21. 4 - 2 0 . 5.
Blizanci od 60° do 90° 21. 5 - 2 1 . 6.
Rak od 90° do 120° 22. 6 ^22. 7.
Lav od 120° do 150° 23. 7- - 2 3 . 8.
Djevica od 150° do 180° 24. 8- - 2 2 . .9.
Vaga od 180° do 210° 23. 9- - 2 2 . 10.
Škorpion od 210° do 240° 23. 10-- 2 1 . 11.
Strijelac od 240° do 270° 22. 11- - 2 0 . 12.
Jarac od 270° do 300° 21. 12-- 1 9 . 1.
Vodenjak od 300° do 330° 20. 1- - 1 8 . 2.
Ribe od 330° do 360° 19. 2- - 2 0 . 3.

Znakove dijelimo u nekoliko grupa: prema simbolima, temperamentu, kvali­


teti i vrsti.
Prema simbolima dijele se na znakove vatre, zemlje, zraka i vode.

Vatra:
Ovan, Lav, Strijelac - temperamentni su, brzo se ljute i brzo hlade. Kreativni
su, strastveni, idealisti i avanturisti. Dobro se slažu s ljudima zraka i međusobno.
Vatra grije zrak a zrak rasplamsava vatru i čini ju većom i jačom. Dvije vatre zajed­
no dobro gore pod uvjetom da ne pretjeraju jer ljudi vatre obično naprave »po­
žar«.
Zrak:
Blizanci, Vaga, Vodenjak - vole prijateljstvo i komunikacije s ljudima iz raz­
nih slojeva jer od svih nešto uče i svima nešto daju. Originalni su mislioci i nosioci
novog, dobri govornici, s osjećajem za stil, boje i lijepo. Relaksirajuće su osobe,
oko sebe stvore ugodnu atmosferu u kojoj žive i primaju druge. Preko njih čovje­
čanstvo može ispitati najveće ljudske domete. Dobro se slažu međusobno jer dva
zraka zajedno dobro »lete«, dignu intelektualnu prašinu i vinu se u neslućene visi­
ne. Odlično se nadopunjuju s vatrom.
Voda:
Rak, Škorpion, Ribe - kriju neslućene dubine, bogat unutarnji život, emotiv-
nost, nestalnost, introvertiranost, maštu, misticizam. Ljude vode rado prima zem­
lja jer ih voda osvježuje, a dvije vode zajedno uporno teku.
Zemlja:
Bik, Djevica, Jarac - ljudi zemlje su praktični, oprezni, sputani. Njihovi in­
teresi vezani su uz materijalna dobra i akumuliranje kapitala. Stoje nogama čvrsto
na zemlji, konzervativni su, egoistični i disciplinirani, spartanskih principa. Vole
komforan život ali sanjaju o emotivnim i mističnim osobama. Dvije zemlje zajedno
čvrsto stoje i čuvaju svoj imetak, a slažu se s ljudima vode jer voda protiče kroz
zemlju, natapa ju i donosi život.

Podjela znakova prema temperamentu: znakovi vode su flegmatici, znakovi


zemlje melankolici, znakovi zraka sangvinici a znakovi vatre kolerici.

Podjela znakova prema vrsti:


Pozitivni (muški):
Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strijelac, Vodenjak (znakovi vatre i zraka).
Negativni (ženski):
Bik, Rak, Djevica, Škorpion, Jarac, Ribe (znakovi vode i zemlje).
Dok prvi žive kao protagonisti, grizu život, drugi se mire sa sudbinom i gledaju
život iz prikrajka. Slažu se muški s muškima, ženski sa ženskima. Muški znakovi su
prejaki za ženske, a ženski preslabi da muške zadrže pored sebe duže vrijeme.

Podjela znakova po kvaliteti:


Kardinalni:
Ovan, Vaga, Rak, Jarac (početak godišnjih doba) — aktivni su i dinamični.
Doživljavaju mnogo problema da bi postigli značajne rezultate. Tokom života do­
zive mnoge promjene i krize iza čega slijede veliki uspjesi. Njihova snaga leži u
upornosti ali kaotično trošenje energije smanjuje uspjeh. Često se međusobno
privlače ali to uglavnom završi loše, jer je svaki od njih nadležan za svoj dio Zodi­
jaka, svatko od njih želi vladati i u tome uspije. Ovan želi potčiniti Vagu i radi sve
kako bi mu to uspjelo, ali obično ona upotrebi njega za svoje ciljeve. Jednako
opasni antagonisti su Rak i Jarac.
Fiksni:
(nepromjenljivi): Bik, Lav, Škorpin, Vodenjak — u njihovo vrijeme sazrijeva­
ju godišnja doba. Oni su stabilni, pouzdani ljudi, posjeduju veliku psihičku i fizičku
energiju, jaku volju i strast. Tvrdoglavi su, dostojanstveni, vole počasti. Oni su an­
đeli čuvari Svijeta. Kao pioniri, istraživači i vođe dolaze na prve pozicije koje zatim
ljubomorno čuvaju, uživajući u rezultatima mukotrpnih godina. Česte su veze me­
đu njima, od kojih su idealne Lav - Vodenjak i Bik - Škorpion. Bik - Škropion
je najidealnija od 144 mogućih kombinacija među znakovima (12 x 12). No iako u
tim idealnim vezama postoji ogromna privlačnost, potrebno je mnogo dobre volje s
obje strane, da se veze održe u vremenu. Oni stoje jedan nasuprot drugom, a sa­
veznici koji put mogu postati i antagonisti.
Promjenjljivi:
Ribe, Strijelac, Blizanci, Djevica - u njihovo vrijeme završavaju godišnja do­
ba. Osjetljivi su, nervozni, mnogo razmišljaju i dosta govore. Prilagodljivi su ali
posustaju pred teškoćama i neuhvativi su. Privlačne su suprotnosti na 180°: Blizanci
traže Strijelce, Ribe Djevicu.
Znakovi i njihove ključne riječi

Znak Što najviše voli Pozitivne osobine Negativne osobine

Ovan istraživanja pionirski duh grubost


osvajanja avanturizam neobazrivost

Bik novac, seks miran obiteljski, bu­ škrtost, sebičnost, maloduš­


ran seksualni život nost, djetinjasto ponašanje

Blizanci intelektualnost ugodni su, pametni, neozbiljnost,


umjetnost prilagodljivi nepouzdanost, kapric

Rak obitelj, dom miran obiteljski zakulisne igre, neis­


život, vole djecu krenost, provociranje

Lav djecu, velikodušnost egoizam, nasilnost,


autoritet topla ljubav despot

Djevica rad, preciznost disciplina, analiza, cinizam, prigovaranje,


pedanteriju zabadanje nosa u sve

Vaga brak, ljepotu pravda, sklad despotizam, sebičnost


umjetnost, ples

Škorpion seks, bogatstvo upornost, znatiželja,


energija sebičnost

Strijelac putovanja visok spiritualni nepouzdani su, ne


društvo život, optimizam poštuju norme

Jarac položaj, novac pouzdanost nametanje svoje volje,


ozbiljnost pomanjkanje ljubavi i
razumijevanje

Vodenjak prijatelje, pu­ vidovitost, altruizam, neposlušnost, negiranje bilo


tovanja, nauku genijalnost, humanost kakvog autoriteta

Ribe mistiku, ljubav duhovna i univer­ bijeg od obaveza, nestal­


zalna ljubav nost, novčane prijevare

Dakle, ni jedan znak nije samo dobar a drugi samo loš. Svi znakovi i svi ljudi
imaju nešto pozitivno i nešto negativno. Dobar astrolog ustanovit će karakter,
sklonosti i budućnost jedne osobe. Ne postoje dva jednaka čovjeka (medicinski do­
kazano), pa prema tome, niti dva jednaka horoskopa. Tjedni horoskopi u tisku
mogu približno nagovijestiti tendencije, s obzirom u kakvim se položajima nalaze
planeti u periodu za koji se pravi prognoza. Imati Sunce u svom znaku znači da se
Sunce u času rođenja nalazilo na onom stupnju (od mogućih 30) kad se dogodilo
rođenje.
U trenutku izlaska iz majčine utrobe, dijete udahne zrak a s njime i trenutačnu
planetarnu situaciju. Ta planetarna konstelacija pratit će ga cijelog života, a o kret­
anju planeta i njihovom utjecaju na konstelaciju »udahnutu« u času rođenja, ovisi
sudbina čovjeka.
Prema tome, ako ne vjerujete u astrologiju jer prognoze u tjednoj štampi nisu
pogodile vaš slučaj, obratite se astrologu koji će vam na temelju datuma godine,
točnog vremena i mjesta rođenja razjasniti vaš horoskop. Godišnji (solarni) horos­
kop se radi od rođendana do rođendana. Takav horoskop vrijedi samo za jednu
osobu. Jasno je dakle da 12 kratkih pričica iz tjednih horoskopa ne mogu obuhvati­
ti 20,000.000 Jugoslavena različitog porijekla, dobi, kulture i profesije. Već nije
isto ako je pripadnik nekog znaka muškarac ili žena. Dva spola imaju slične a ipak
različite osebine. Zatim, osobu od 20 godina očekuje čitav život dok će sudbina lju­
di iznad četrdeset godina biti već malo drugačija. Nije svejedno da li se osoba rodi­
la na Ohridu ili u Mariboru, Nišu ili Rovinju jer se mijenjaju koordinate mjesta ro­
đenja: dužina u vremenu i širina u stupnjevima. Astrolog će uzeti u obzir sve te po­
datke. Iz osobnog horoskopa se vidi narav, kakva sreća nas čeka, kakav će biti lju­
bavni, spiritualni, intelektualni, emotivni život, u kojem ćemo poslu i kada najbo­
lje uspjeti, koliko ćemo imati novca, kakve prijatelje, gdje su opasnosti i kako ih
izbjeći, gdje ćemo živjeti, kakve žene privlače muškarca i kakvi muškarci će odigra­
ti važnu ulogu u životu jedne žene, kako i kada ćemo umrijeti itd. . .
Tko ne vjeruje da je sve ovo istina, neka provjeri uz pomoć ove knjige. Ne
može se vjerovati u nešto o čemu ne znamo ništa. Kad dvoje odluče da se vjenčajti,
u Kini, najprije odu kod astrologa koji će ustanoviti na temelju osobnih horoskopa
da li će brak biti uspješan. Ako astrolog ustanovi da jedno od njih ima štetu u bra­
ku, da je jedan u ljubavi strastven a drugi hladan, da jedno od njih ne može imati
djece itd., dvoje neće zasnovati bračnu zajednicu. Kad bi i ostali narodi tako postu­
pali, bilo bi manje razvoda, vanbračne i nesretne djece, manje neuroza i više sreće.
Astrološki savjeti dobro bi došli i medicini, pravosuđu, sportu, ekonomiji, privredi
i politici jedne zemlje. U Svijetu, poznate ličnosti redovito kontaktiraju astrologa.
To je potreba čovjeka da sazna kako najbolje iskoristiti svoj život.

PLANETI I SVIJETLA

Dva svijetla su Sunce i Mjesec. Sunce je zvijezda a Mjesec, Zemljin satelit. Ri­
ječ planet dolazi iz grčkog jezika i znači lutalica. Planeti ne svijetle svojim svjetlom
nego reflektiraju svjetlost Sunca, Mjesec također. Ima ih devet. Jedan od njih je
Zemlja ali on za astrologiju nije zanimljiv jer živimo na njemu. U Svemiru ima vje­
rojatno još planetarnih sustava osim našeg.
Planeti i svijetla dijele se na četiri grupe prema elementima, vrsti, naravi i brzi­
ni.
Podjela po elementima:
Vatra — Sunce, Mars, Pluton
Zrak — Venera, Jupiter
Voda — Mjesec, Neptun
Zemlja — Merkur, Saturn, Uran

Podjela s obzirom na vrstu:


Muški — Sunce, Mars, Jupiter, Pluton, Saturn
Ženski — Mjesec, Venera, Neptun
Neutralni — Merkur, Uran
Podjela prema naravi:
Dobri: Venera, Sunce, Mjesec, Jupiter, Merkur
Loši: Mars, Saturn, Uran, Neptun, Pluton
Podjela prema brzini kretanja:
Kad Sunce uđe u jedan znak, on vlada mjesec dana a Sunce prede dnevno pri­
vidno jedan stupanj (zbog gibanja Zemlje oko Sunca). Kad je obišlo 30 stupnjeva,
ulazi u drugi znak. Mjesec pređe dnevno 12 do 14 stupnjeva, ostaje u jednom zna­
ku dva do tri dana, dakle, važno je znati vrijeme rođenja osobe kojoj želimo napra­
viti horoskop. Nije svejedno da li se Mjesec nalazi na 25° Vage ili 5° Škorpiona.
Marsu treba dvije i pol godine da obiđe 12 znakova a Veneri i Merkuru po go­
dinu dana otprilike. To su tri brza planeta.
Spori planeti: Jupiter (ostaje u jednom znaku po godinu dana), Saturn (po tri
godine), Uran, Neptun i Pluton (od 7 do 20 godina).

Dignitet planeta

Baš kao i ljudi i planeti imaju svoj dignitet (dostojanstvo). U nekim znakovi­
ma su gospodari, osjećaju se dobro, to je domicil planeta. Njihov je utjecaj naj­
manji u znakovima gdje su u egzilu (u izgonu, prognani). Egzaltacija je savršena
kombinacija najboljih osobina znaka i planeta. Pad planeta je najlošiji oblik, jer su
dobre vibracije planeta smanjene ili čak negativno promjenjene i istovremeno izv­
lače na površinu najlošije strane astrološkog znaka.

Iz ove tabele zaključujemo da Lav ima najviše sreće, fizičke energije i tjelesne
topline. Vodenjak ima malo sreće, malo fizičke energije i pati od hladnoće. Ovan
ima fascinantnu energiju a Vaga priželjkuje moć zbog čega se ponekad ponaša kao
despot.
Mjesec čini Rakove romantičnima, Jarca tvrdim, Bika željnim ljubavi, Ribe
mističnim. Djevica i Škorpion su nervozni i sebični.
Merkur u noćnom domicilu u Blizancima i dnevnom u Djevici, čini ova dva
znaka proračunatim i lukavim, intelektualno obdarenim, sa smislom zatrgovinu i
materijalnu stranu života. Kod Strijelca ove su osebine izvitoperene. Škorpion i
Djevica imaju sreće u stvaranju kapitala. Bik je škrt ili rasipan a Ribe ne plaćaju
svoje račune.
Mars u dnevnom domicilu u Ovnu i noćnom u Škorpionu čini ove ljude neos­
jetljivim za tuđe probleme i grubim. Borbeni su, žestoki, agresivni, dobri vojskovo­
đe, što misle to i kažu. Bik i Vaga su pacifisti i ljubitelji mirnog života. Jarac je na­
jagresivniji i najbezobzirniji na putu do položaja i vlasti, a Rak je zbog istih razloga
uvijek spreman na svađu i provokaciju.
Venera u noćnom domicilu u Biku i dnevnom u Vagi utječe da dva znaka tre­
baju najviše ljubavi, žive za umjetnost, ljepotu i muziku. Škorpion i Ovan su naj­
manje nježni zbog Venere u egzilu. Raku je ljubav jako potrebna, voli obitelj i dje­
cu. Isto vrijedi za Ribe. Jarac i Djevica su najviše odbačeni u stranu od osjećaja i
nježnosti - u ljubavi su tvrdi i hladni.
Jupiter daje Strijelcu i Ribi sreću, veselost, bezbrižnost i apetit. Neuhvativi su,
daju koliko oni žele, druge ne pitaju da li njima nešto treba. Egzil Jupitra u Blizan­
cima i Djevici znači pesimizam i manje sreće. Bik i Rak uživaju u životnom veselju,
a Škorpionu i Jarcu život je tmuran i otežan.
Saturn u Jarcu, ovom znaku daje vlast i moć: vlada uvijek i svuda, u karijeri,
na radnom mjestu i obitelji. Saturn je u noćnom domicilu u Vodenjaku, pa ovaj
najhumaniji i najtolerantniji znak vlada noću na muzičkim scenama i području
astrologije, okultizma, parapsihologije i filozofije. Iako je Saturn u egzilu u Raku i
Lavu, vladaju i oni, nasilno i to još pokazuju. Rak vlada u obitelji i uskom krugu
prijatelja a Lav je predvodnik. Vladaju i Vaga i Ovan, samo što to.Ovan radi agre­
sivno i otvoreno, a Vaga nježno. Šamar Ovna je šamar, šamar Vage je milovanje,
ali ispod baršunaste rukavice naći ćete željeznu šaku.
Uran u Vodenjaku vodi ovaj znak u stalne promjene kad ovaj to hoće ili neće.
Tjera ga napred ispred svih da otkriva budućnost za čovječanstvo. Vodenjaci su
prethodnici moda, nosioci budućnosti. Njihove oči uvijek su daleko jer prvi shvaća­
ju nadolazeće promjene. Dnevni domicil u Jarcu daje ovom znaku spretne ruke i
sreću u otkrićima na polju kemije, biologije i u laboratorijskom radu, gdje je po­
treban hladan razum. Egzil Urana u Lavu i Raku pošteđuje ove ljude čestih prom­
jena. Djevica i Škorpion dožive tokom života pozitivne promjene a Ribe su neuh-
vative. Bikovi su inertni i ljumoborno čuvaju ono što imaju.
Neptun čini Ribe najmističnijim znakom koji je podložan odavanju alkoholu,
drogi ili nikotinu, ali to je također znak dobrih plesača, naročito baletnih. Sklone
su nervnim smetnjama. Strijelac ima potrebu za gratifikacijom. Djevica i Blizanci
stoje dosta čvrsto na zemlji, ali vole noćne sate, alkohol i raspojasana stanja. Nep­
tun je egzaltiran u Vodenjaku što ove ljude čini dalekim, mističnim i muzikalnim.
Mogu pasti pod utjecaj droge i alkohola jer rado bježe od svakodnevnog sivila.
Noćni domicil Plutona, tog negativnog planeta, grčkog boga Hada, čini Škor­
piona teškom, opasnom, ratobornom osobom, koja malo daje a mnogo uzme. Plu-
ton u Škorpionu uzrok je ratova, vulkana, požara, uz obavezni seks kao sredstvo u
borbi protiv smrti. Pluton u dnevnom domicilu u Ovnu, također je vatren i agresiv­
an. Uzrokuje razaranja da bi Ovan opet imao što graditi. Egzil Plutona u Vagi i Bi­
ku čini ove ljude najvećim pobornicima mira, a egzaltirani Pluton daje Blizancima
kreativnu i intelektualnu snagu kojom djeluju na mase. Pluton u padu u Strijelcu
čini ovaj znak nepotrebno borbenim i neugodnim.
Ovo su opće tendencije. Samo osobni horoskop može otkriti sve zagonetke
jednog ljudskog života.
ERE

Jedna astrološka era traje oko 2000 godina. U doba sumerske i babilonske ci­
vilizacije vladala je era Bika: prvobitno društveno uređenje, natapanje kanala u
Mezopotamiji. 2000 godina pr. n. e. vladala je era Ovna i bila karakterizirana osva­
janjima i ratovima. Na početku kršćanske epohe zavladala je era Riba, simbol ne­
zadovoljstva, kapitalizacije, korupcije. Era Riba još traje ali se približava era Vo­
denjaka. Ere se kreću obratno od kazaljke na satu, kao i Zodijak. Sjećate li se son­
ga iz mjuzikla »Kosa«: The Age of Aquarius (era Vodenjaka) kad se nekoliko
planeta poklopi i sastane u znaku Vodenjaka? Zavladati će razumijevanje, human­
ost, ljubav, sloboda, pravednost, jednakost, kao najsavršenija forma društvenog
uređenja. Zlo i sebičnost ostat će u eri Riba.

SFINGA

Da li ste se ikad zapitali što predstavlja sfinga? Sastoji se od ljudske glave


(znak Vodenjaka), poprsja bika (znak Bika), orlovih krila (znak Škorpiona) i
stražnjeg dijela lavljeg trupa (znak Lava). Sfinga sadrži u sebi prirodni i astrološki
princip, četiri ključna znaka zodijaka, od kojih svaki predstavlja jednu četvrtinu (4
elementa: zrak, voda, vatra, zemlja) života, jedno godišnje doba i društveno ure­
đenje. Bik simbolizira proljeće, djetinjstvo, prvobitno društveno uređenje, zado­
voljavanje primarnih bioloških instinkata. Lav predstavlja ljeto, mladost, sjaj i
blještavilo carstava i kraljevina. Krila orla sadrže u sebi znak Škorpiona, jesen, zre­
lost, rat, umiranje, kapitalizam. Lik orla nalazi se na zastavama i grbovima nekih
država. Čovjekova glava simbolizira starost, zimu i komunizam kao najhumaniji
oblik društvenog uređenja.
U Jugoslaviji imamo sfinge na Peristilu u Splitu, koji je prirodna pozornica
operi Aida za vrijeme Splitskog ljeta.
Sfinga još krije istinu o sebi a pretpostavlja se da je trebala čuvati piramide -
grobnice faraona. To saznajemo iz pločice koja je dio momumenta, podignutog
1400 godina pr. n. e., s namjerom da čuva zemlju i mrtve.
Arapski pisci pisali su o sfingi kao ocu užasa. Plinije je nazvao sfingu »začaran­
om tišinom«. Arapski pisac Abd al Latif piše da o sfingi ne treba govoriti loše jer to
može izazvati zlo. Nakon svog puta u Egipat u posjetu sfingi, Plutarh je napisao:
nisam uspio odgonetnuti misteriju sfinge nego sam ju samo naslutio. Ona sadrži
Znanje.
Nekada je sfinga imala čuvare i svećenike koji su se zvali čuvari smrti i istine, a
ima ih možda i danas. Nekadašnji čuvari imali su magičnu moć jer su znali shvatiti
»govor« sfinge. Ona je javljala vijesti i proročanstva koja su svećenici zapisivali (u
transu) u tajnosti na papiruse koje je mogao čitati samo faraon. Na temelju tih za­
pisa faraoni su stvarali državno uređenje Egipta, pisali zakone i odredbe.
Oko 1400 godina pr. n. e., jedan mladi princ, umoran od lova, sjeo je na pje­
šak ispred piramida da se odmori. Opčaran ljepotom tog kraja mladić se vratio i
položio cvijeće u čast egipatskog boga Horusa, zaštitnika sjedinjenja zemlje i neba,
fizičke i spiritualne komponente. Mladiću se ukazao bog Horus tražeći da sa tog
mjesta iskopa iz pijeska sfinga a za uzvrat mu je obećao da će postati faraon. Mla­
dić nije imao nikakve šanse da postane faraon, ali ipak je učinio što ga je Horus za­
molio. U kratkom roku postao je faraon Tutmosis IV.
Posve je sigurno da sfingu ne treba ničime uvrijediti niti ju oštetiti ili osakatiti.
Time bi se izazvalo prokletstvo koje ona čuva. Napoleonova vojska bombardirala
je sfingu iz topova i oštetila joj lik. Odmah su se počele događati nesreće koje su
zauvjek pokopale Naoleonov san o velikom carstvu i slavi. Preko Egipta Napoleon
I htio je doći do daleke Indije, putem do nje osvojiti sve zemlje i stvoriti od njih
veliko carstvo. Uz pomoć plemena ubica s obližnje planine, Napoleon je sa svojom
vojskom izvršio masakre nad stanovništvom. Pod učinkom droge oni su sijali užas
koji je prenerazio čak i prijateljske zemlje Napoleona. Tako piše Pier Carpi u svo­
joj knjizi o dinastiji Napoleona.
Ali sfinga se osvetila. Napoleon I umro je sam, bolestan, u izgnanstvu u stra­
noj zemlji. Napoleon II i III rodili su se teško bolesni i nikakvi lijekovi ih nisu spasi­
li. Umrli su u progonstvu, u tuđoj zemlji, u teškim uvjetima života, bez ljubavi. Ista
sudbina snašla je Napoleona IV. On je doduše ozdravio od svete vode iz Lourdesa,
koju je njegovoj majci donijela jedna dvorska dama, ali je umro sam, u progonst­
vu, u inozemstvu. Prokletstvo sfinge je prestalo s posljednjim izdankom loze Napo­
leona.
Da je astrologija, bila cijenjena u Egiptu, govori i podatak da su muževi i žene
dolazili u hram Izide u određene dane, koje je odabrao faraon uz pomoć astrologa,
i imali javne intimne odnose, kako bi se na taj način rađala posebna, srećom obdar­
ena djeca.

ASTROLOGIJA DANAS U SVIJETU

Nekada je čovjek živio sa svojom intuicijom, takozvanim šestim čulom. Čov­


jek je dio Svemira kao biljke, životinje, minerali i prirodne pojave, pa je mudrim
ljudima jasno da ne mogu izbjeći zbivanja iz Svemira, nego ih treba osluškivati,
ravnati se po njima, bez uzaludnog inzistiranja na nečemu što neće uspjeti. Tu po­
činje pomoć astrologije.
Najpoznatiji svjetski astrolozi imaju jednom ili dvaput godišnje svoje kongre­
se na kojima utvrđuju vlastita iskustva i studije.
Sedmi internacionalni kongres astrologije održan je 1984. u Italiji, na jezeru
Garda (Lago di Garda), a organizirala ga je talijanska astrološka revija »Astra«.
Tom kongresu prisustvovali su najpoznatiji astrolozi, a medu njima najzanimljiviji,
Andre Barbault.
Andre Barbault je astrologiju počeo proučavati još dok je bio mali, uz svoga
brata. Autor je tridesetak knjiga s tog područja, koje su prevedene na nekoliko
svjetskih jezika. Rođen je u Francuskoj.
Drugi autoritet je Bečanin Francesco Waldner. Na bečkom sveučilištu studi­
rao je astrologiju, psihologiju i filozofiju. Živi u Italiji. Godinama piše astrološke
prognoze za najpoznatije talijanske, francuske, njemačke, engleske i američke ča­
sopise. Predaje astrologiju na sveučilištu u Parizu, Londonu i New Yorku. Stalni je
savjetnik - astrolog poznatih svjetskih ličnosti i njihovih obitelji: Krupp, kraljevs­
ke talijanske obitelji Savoia i bio astrolog pokojnog šaha Reze Pahlavija. Televizija
Monte Carlo svakodnevno dvaput emitira njegove prognoze za 12 znakova za idući
dan.
Clara Negri specijalizirala se za ezoteričnu astrologiju i prevodi s francuskog
na talijanski knjige Andre Barbaulta. Stalni je suradnik astroloških revija u Italiji
(»Sirio«, »Astra«) i docent Centra za astrologiju i psihologiju u Regione Cam­
pania. Savjetuje ljudima zanimanje na temelju horoskopa.
Doris Saltarini podučava astrologiju u Milanu i Bolonji a Hellen Saltarini, Be-
čanka, predsjednik je talijanskog Udruženja primjenjenih ezoteričnih i psihičkih
nauka. U Milanu je otvorila dvogodišnju školu za astrologiju.
Ciro Discepolo je savjetnik talijanskog Centra za astrologiju i delegat Centra u
Regione Campania.
Julia Parker je diplomirani astrolog i redovno piše za engleske časopise o
astrološkim temama.
Willy Gugenheim je osnivač i predsjednik Astro Cluba Zurich. Piše horoskope
za radio i listove Penthouse i Elle.
U Americi postoji fakultet za astrologiju, Američka federacija astrologa i
mnogo službenih astroloških revija.
U Londonu postoji privatni fakultet za astrologiju.
Institut »Astra« u Bratislavi proučava staroegipatsku mudrost po kojoj je ro­
đenje povezano s trenutkom oplodnje a najvažnije točke u horoskopu su Mjesec i
ascendent.
U Moskvi, u Kremlju radi nekoliko stalno zaposlenih astrologa.
Šarm astrologije nije mimoišao ni Belgiju. Njemačku, Mađarsku a u Japanu je
registriran velik broj astrologa.
Talijanske privatne televizijske i radio stanice ni jedan dan emitiranja ne zao-
biđu horoskop za sutradan.
U Francuskoj je astrologija također javno priznata i poštovana. Elizabeth
Teissier je prava zvijezda francuske i njemačke televizije. Jednom mjesečno, subo­
tom, ima na njemačkoj televiziji zabavno muzičku emisiju s astrološkom temati­
kom. Svaka emisija obrađuje jedan znak kroz glazbu, balet, čitanje tekstova i sud­
jelovanje glumaca i pjevača rođenih pod znakom koji je predmet analize. Piše ho­
roskope za radio i časopise.
U Jugoslaviji se za astrologiju zauzeo pokojni Mile Dupor sa Hvara, a njome
su se bavili i Ljudevit Gaj i Petar Preradović.

PLANETI — planeti u znakovima

Sunce — simbol vitalnosti

Sunce ima oblik ogromne kugle koja se sastoji od plina, uglav­


nom od vodika i helija, a temperatura sloja kojeg vidimo izno­
si oko 6000° C; dok je njegova unutrašnjost pravi nuklearni
kotao s temperaturama oko 15 milijona stupnjeva Celzijevih.
Dijametar Sunca iznosi 1,400.000 km (109 puta više od dija-
metra Zemlje). Dnevno prođe prividno po 1 stupanj, jednim
znakom vlada mjesec dana a Zodijak prođe za godinu dana.
Njegov element je vatra. Najjače je u Lavu, najslabije u Vo­
denjaku (180° nasuprot Lavu), vrlo jako u Ovnu (egzaltirano)
a u Vagi je u padu (slabo).
Sunce daje svijetlo i život ali ga može i uništiti (ljetne žege, požari, suše i ope­
kotine na koži od prenaglog izlaganja sunčevim zrakama ljeti na moru). Kod čovje­
ka utječe na srce, krvni pritisak, vid i kralježnicu. Sunce ne treba nikad gledati di­
rektno jer bi oči odmah oslijepile.
Sunčeva kovina je zlato, dan: nedjelja, životinje: lav, tigar, pantera, leopard,
jaguar, mačka. Boje Sunca: zlatna, grimizna i sve boje od izlaska do zalaza Sunca.
Sunce vlada svakih sedam godina: 1933., 1940., 1947., 1954., 1961., 1968.,
1975., 1982., 1989. itd.
Karakteristike koje daje ljudima: vitalnost, aktivnost, živahnost, dostojanst­
vo, volja, vlast, prestiž, autoritet, snaga osjećaja, društvena moć, organizacija.
uspjeh i visoke političke položaje. Kod muškarca znači muškost, zrelost, kreativ­
nost, velikodušnost, a kod žene, važnu mušku ulogu u njenom životu: suprug, otac,
brat, ljubavnik itd.
Ako je harmonično unutar individualnog horoskopa s obzirom na druge plane­
te, osobi daje životnu radost, širokogrudnost, pozitivan karakter, strast, aristo-
kratsko ponašanje, ponos, dostojanstvo, društveno uzdizanje, bogat duhovni život.
Neharmonično Sunce u individualnom horoskopu, uzrok je taštine, narcizma, egzi-
bicionizma, teatralnog ponašanja, despotizma, okrutnosti, egoizma, prepotencije,
arogancije, patrijarhalnog stava, i takva osoba uvijek koristi silu.

Mjesec — simbol promjenljive naravi

Mjesec je zemljin satelit i najbliže njoj nebesko tijelo, udaljen


384.000 km a dijametar mu iznosi oko 3500 km. Dok se okreće
oko Zemlje, istovremeno se okreće oko svoje osi. Njegov je
element voda.
Najjači je u zviježđu Raka, na Jarca vrši negativan utjecaj, jak
je u Biku i Ribama a slab u Djevici i Škorpionu. Izuzetno je
jak na 3° Bika. Dnevno prođe 12 do 14 stupnjeva a cijeli Zodi­
jak za 27 do 30 dana. Za godinu dana Zemlju obiđe 12 puta.
Ne kreće se kružno nego po elipsi, ne uvijek istom brzinom i
obratno od kazaljke na satu.
Njegov dan je ponedjeljak, kovina srebro, bilje: povijuše (bršljan, vinova lo­
za), životinje: rogate (bik, jelen).
Godine vladavine Mjeseca: 1929., 1936., 1943., 1950., 1957., 1964., 1971.,
1978., 1985., 1992. i svaka sedma.
Uzrok je promjenjljivog raspoloženja, stvara punašne osobe i škrtost. Simbol
je djetinjstva, majki, plodnosti, ženstvenosti, žene, sestre, supruge. Djeluje na du­
šu, pamćenje, sposobnost mediuma. U muškom horoskopu uvjetuje odnos sa že­
nom.
Fiziološki, kod žene utječe na grudi i organe za reprodukciju a kod muškarca
na raspoloženje.
Harmoničan, daje maštu, nježnost, popularnost, strpljenje, magnetičan šarm,
dobro pamćenje, razumijevanje, povjerenje, kontemplaciju, materinski instinkt.
U ženskom horoskopu označava iracionalnu sferu ličnosti i važniji je od Sunca. U
muškom horoskopu govori kakav tip žene mu je zanimljiv. Neharmoničan Mjesec
muškarca čini prevelikim sanjarom; nervoznim, kapricioznim, djetinjastim, indo­
lentnim, neodlučnim, ovisnim i histeričnim. Neharmoničan, kod žene stvara kon­
flikte s majkom i odbijanje materinstva.
Neke ljude toliko privlači da postanu mjesečari. Kad je Pun, ljudi su svadljivi,
nervozni, depresivni, skloni ubistvu i samoubistvu. Za Punog mjeseca neki ljudi ne
mogu spavati, drugi ne mogu biti sami a većina žena ima mjesečni ciklus. Pomrčina
Mjeseca povećava plodnost žena. U kom se znaku nalazi Mjesec, ne treba operirati
ni vršiti intervencije na dijelu organizma koji je pod tim znakom, napr.: kad je u
znaku Ovna ne treba dirati glavu. Od pažljivo odabranog dana za operaciju paci­
jenta, ovisi postoperacioni proces a za Punog Mjeseca je krvarenje jače. Zato se
operacije ne vrše svakodnevno a osobe koje se spremaju na operaciju ili bilo koju
vrstu intervencije na svom tijelu, trebale bi najprije otići kod astrologa i pitati kad
je najpovoljniji dan.
Kad vam je Mjesec naklonjen, takvi su dani pozitivni i nude povoljna rješenja:
naći ćete osobu koju dugo niste vidjeli, dobit ćete ugodne pozive u društvo, potpi­
sati ugovor željenog posla itd. . . Kad je negativan, nećete pronaći liječnika iako
ste zakazali pregled, porezat ćete prst za vrijeme pripreme večere, iskipit će vam
mlijeko jer je zazvonio telefon, biti ćete umorni, nezadovoljni i neraspoloženi.
avion u koji ste sjeli neće sletjeti na aerodrom na koji ste krenuli itd. . Nemamo
mnogo pozitivnih dana u mjesecu. Dobro je znati koji su i pametno ih iskoristiti, ne
propuštati dobre prilike a kad su dani negativni, čekati, jer dolaze bolji, ništa ne
poduzimati i uzaludno lupati glavom o zid.

Ovan: vitalnost, hrabrost, originalnost, dobra pozicija za karijeru, stvara po­


lemičara, tjera na veliko trošenje energije za postizanje značajnih re­
zultata. Muškarac s takvim Mjesecom želi energičnu, emancipiranu,
hrabru ženu. Žena s takvim Mjesecom ne želi život u četiri zida, sa­
mostalna je, prerano počne seksualni život. (Lucrezia Borgia, Alain
Delon, Krunoslav Cigoj, Zdravko Čolić).
Bik: poštivanje tradicionalni vrednosti, ljubav za obiteljski život, potreba
za materijalnom sigurnošću, neuravnotežen seksualni život (nekad
mnogo ljubavi, nakog čega slijede periodi potpune samoće). Kod
muškarca stvara ljubomoru, posesivnost; kod žene predispoziciju za
materinstvo (žena lako ostaje u drugom stanju), vjernost, posvećuje
se obitelji, posesivna je, s djecom uspostavlja ekskluzivan odnos (Ro­
nald Reagan, Greta Garbo, Joan Collins, Brigitte Nielsen, Bernarda
Marovt, Doris Dragović, Mira Furlan, Bora Corba).
Blizanci: neurotičan senzibilitet, političar, intelektualac a ne strastvena osoba,
smisao za humor, djetinjasto ponašanje, egzibicionizam, biseksual-
nost. Muškarac ima slab interes za seks i želi ženu intelektualnog tipa.
Žena traži intelektualne odnose i društveno dokazivanje (Papa Woj-
tyla, Mussolini, B. B., Alvin Lee, Ksenija Urličić).
Rak: nježnost, intuicija, velik senzibilitet, nostalgija za prošlošću, lijenost,
pasivno ponašanje, preosjetljivost, emotivna nestabilnost. Muškarac
pati od Edipovog kompleksa, u svakoj ženi traži majku, naročito ako se
i Pluton nalazi u Raku (rođeni od 1919. do 1939). On neće napustiti že­
nu čak ni kad ljubav prestane. Žena s takvim Mjesecom je nježna, pa­
sivna, žrtvuje se i želi dokazati kroz majčinstvo, ne prekida odnos s
muškarcem niti kad dvoje nemaju što reći jedno drugom (Claretta Pe-
tacei, Sonia Maino-Gandhi, Dr. Boško Milojević, Zdenko Domančić,
Dr. Petar Selem, Vladimir Ruždjak jr., Rade Šerbedžija).
Lav: ekstrovertirana, velikodušna osoba, želi se afirmirati, egoizam, pret­
jeran ponos. Muškarac traži lijepu ženu od prestiža s kojom uvijek
može ostaviti dobar dojam, ali guši njenu ličnost. Žena traži društveni
uspjeh, ima aristokratsko držanje, šarm i jaku ličnost (Mahatma
Gandhi, Oliver Mandić, Arsen Dedić).
Djevica: osjećaj za red, urednost, praktično, kritički duh, sadomazohizam kao
kompenzacija seksualnih frustracija. Muškarac s takvim Mjesecom
traži u ženi dobru domaćicu, urednu i prefinjenu osobu. Žena je nes­
retna ako misli da nije savršena. Praktična je ali seksualno blokirana.
(Stefania Sandrelli, Šaša Zalepugin, Bruno Orešar, Lordan Zafrano-
vić, Dubravka Zubović).
Vaga: smisao za lijepo, umjetnost, stvaralaštvo, formalizam, pretjerana
strogost ako je Mjesec neharmoničan. Muškarac ima hladan senzibili­
tet, nikad se potpuno ne preda, potrebna mu je žena s kojom će ost­
varit sklad. Žena je vjerna supruga, odlična domaćica, teži komplet­
noj vezi s muškarcem, njenim seksualnim životom upravljaju osjećaji,
zbog čega je ranjiva (Maria Callas, Anna Oxa, Željka Ogresta, Dra­
gan Despot, Vlasta Knezović).
Škorpion: magnetizam, erotika, energija, opsesivna mašta, može biti uzrok ne­
mira, perverzija, bolesne mašte, uništavanja ili samouništavanja.
Muškarac traži fatalnu, zavodljivu, seksualno disponiranu ženu. Ako
žena s takvim Mjesecom pametno živi svoj eros, to može biti izvor ve­
likog zadovoljstva, ako ne, neuroza i frustracija (princeza Caroline,
Romina Power, Ante Marković, Vlatko Stefanovski, Osman Hasan-
pašić, Bata Živojinović).
Strijelac: optimizam, ekstrovrtiranost. potreba za društvenim životom, putova­
njima. Muškarca privlače strankinje a žena koristi seks da stekne društ­
veni i materijalni položaj. Neharmoničan. stvara buržujski mentalitet
(Casanova, Al Bano, Michael Nader — Dex iz Dinastije, Peter Maft'av,
Vladimir Furduj).
Jarac: ambicija, koncentracija, organizacija, hladnoća, pomanjkanje osjeća­
ja, proračunatost, žrtvovanje osjećaja zadovoljenju ambicija. Muška­
rac traži slobodnu, dinamičnu, organiziranu ženu ali joj se nikad ne
preda do kraja. Žena s takvim Mjesecom stavlja razum ispred osjeća­
ja i teži afirmaciji na društvenom nivou (Mia Farow, Licio Gelli —
masonska loža P2, Pippo Baudo, Frederic Chopin, Niki Lauda, Ves­
na Vulović, Josipa Lisac).
Vodenjak: idealizam, originalnost, antikonformizam; muškarac traži nezavisnu,
slobodnu ženu s kojom može ostvariti sklad i ravnopravnost. Međutim
Bikovi i Rakovi rođeni od 1919. do 1939. s takvim Mjesecom, imaju
vrlo teške odnose. Žena odbija potčinjeni položaj, nije zainteresirana
za materinstvo ili teško ostaje u drugom stanju. Želi odnos u kojem re­
cipročna sloboda ne dolazi u pitanje a partner mora zadovoljiti njene
intelektualne potrebe (Sofia Loren, Marilyn Monroe, Ursula Andress,
Alvin Lee, Šaša Novković).
Ribe: vidovitost, mašta, senzibilitet za muziku, poeziju i ljubav ali slab
praktičan smisao. Neharmoničan izaziva lijenost, strah od smrti, pre­
osjetljivost, slabu volju i nered. Muškarac traži ženu koja je uvijek tu
da ga tješi kad mu je teško. Žena traži oslonac, ugodan i komforan
život, muškarac joj treba osigurati gzistenciju i romantiku (Grace Kel­
ly, jogi Ramakrishna, Paul Newman, Joane — supruga Paula Newma-
na, Barbara De Rossi, Momo Kapor, Miodrag Petrović-Čkalja, Đoni
Štulić).

Mjesec daje dakle, osobine znaka u kojem se zatekne, slične ascendentu. U


kom se znaku zatekne Mjesec, osoba često traži srodnu dušu pod tim znakom.
Prvih 20 godina života najviše dolazi do izražaja Mjesec, od 20 — 30. ascendent a
solarni znak poslije 30. Kod žene je važan odnos Mjeseca i Venere.
Mjesečeve faze

Kad je mjesec u prvoj četvrtini dobro je vrijeme za poče­


tak svih poslova i inicijativa.

Kad je Mjesec Pun, ljudi su umorni, nervozni, pate od ne­


sanice ili više spavaju. Piju više alkohola, ima više saobra­
ćajnih nesreća, bolnice i milicija imaju više posla. Pun
Mjesec traje oko pet dana: dva se puni, jedan dan je Pun
a dva se prazni. Ima više porođaja a žene imaju menstrua-
ciju ili ovulaciju. Zavisno od znakova u kojima se nade,
izaziva sparinu, poplave, hladnoću ili vjetar.

Posljednja četvrtina je smirena i pogoduje svakodnevnim


poslovima i obavezama.

Crni Mjesec, tj. kraj lunarnog ciklusa, pred stvaranje No­


vog Mjeseca, ponaša se slično kao Pun Mjesec ali traje sa­
mo jedan dan.

Prvi dani Mjeseca su plodni a posljednji neplodni. Pun Mjesec je povoljan za


fertilitet. Bolje je ne poduzimati ništa novo kad Mjesec pada ili kad se nalazi u
negativnim prebivalištima (pogledati Mjesečev horoskop, Ezoterična astrologija,
2. dio). Dobro je poduzimati nešto novo kad Mjesec raste ili kad je u dobrim pre­
bivalištima.

Merkur — planet intelekta i literature

Merkur je mali planet, po dimenzijama potsjeća na Mjesec.


Njegov dijametar iznosi oko 5000 km a od Sunca je udaljen
58,000.000 km. Površina mu je izbrazdana kraterima, slično
kao površina Mjeseca. Element Merkura je zemlja. Dnevno
prođe 1 do 2 stupnja, a 12 znakova Zodijaka za godinu dana
otprilike. Njegov noćni domicil je u Blizancima, dnevni u Dje­
vici. Najmanje utječe na Ribe i Strijelca, pozitivno na Škor­
piona (intelektualna snaga i lucidnost). U Biku je u padu
(stvara ljubav prema novcu što može odvesti u škrtost).
Merkur je bog trgovine, harlekin, nekontrolirano živo srebro i zavist koja sve
guta. Utječe na mentalni odnos s vanjskim svijetom, razum, logiku, kritiku, inteli­
genciju i intelektualizam, proračunatost i prilagodljivost. Nepredvidljiv je, uzroku­
je stalne promjene.
Simbol je puberteta, braće, vršnjaka, kolega, rodbine, prijatelja, suradnika,
lukavih ljudi, špijuna, astronoma, matematičara, lopova, literature, svih sredstava
komuniciranja i transporta, komercijalnih razmjena, putovanja, studiranja. Stvara
dobre govornike i svadljive osobe. Njegovi ljudi žele ostati vječno mladi. Može biti
uzrok ludila, kašlja, promuklosti i povraćanja.
Njegov dan je srijeda. Kod ljudi upravlja plućima, bronhima, nervnim i cere­
bralnim sistemom, sluhom, rukama, crijevima, prstima, pamćenjem, maštom, po-
kretima tijela. Merkurova biljka je akacija, boja siva, životinje: zmija, roda, gus­
ka, patka.
Ako je harmoničan s planetima unutar osobnog horoskopa, daje zdrav razum,
spretne ruke, dobar govor, sposobnost analiziranja, pokretljivost, duhovitost i hu­
mor. Neharmoničan, uzrok je ironije, sarkazma, inkvizitorskog ponašanja, sterilne
polemike, cinizma, dvoličnosti i nestabilnosti.
Merkurove godine: 1907., 1914., 1921., 1928., 1935., 1942., 1949., 1956.,
1963., 1970., 1977., 1984., 1991., svaka sedma.

Merkur u znakovima unutar ličnog horoskopa:

Ovan: oštar um ali bez kontinuiteta, ironija, intuicija, borbenost, inventiv­


nost, humor. Neharmoničan, uzrokuje preosjetljivost i nezainteresi­
ranost za druge.
Bik: nepokretan intelekt, dogmatična upornost, neelastičan praktičan duh,
pedanterija, strpljivost, konformizam, osjetljiv na ljepotu i umjetnost.
Blizanci: živa inteligencija, dobar ali hladan govornik, koncentracija, proračuna-
tost, dvoličnost.
Rak: okrenut prošlosti, djetinjasto se ponaša.
Lav: izaziva svađe, pozira, galami.
Djevica: pretjerana kritika, enciklopedijska erudicija, nekad sramežljivost ili
kompleks manje vrijednosti, problemi s probavnim organima, muca­
nje, skleroza, biologija.
Vaga: miroljubivost, smisao za promatranje, bježanje od obaveza, voli dobro
jelo, lijepo se odijeva.
Škorpion: genijalnost, dijabolička intuicija, ne prihvaća poraz, okultizam, hu­
mor, inteligencija je borbena i prodorna, uporan i osvetljiv, revoltiran
postaje provokativan.
Strijelac: široki horizonti ali bez praktične primjene i upornosti.
Jarac: diplomacija, kritička analiza, politika, stavlja svaku stvar na pravo
mjesto, ide prema cilju, bavi se praktičnim studiranjem, rješava pro­
bleme u svojoj zemlji, hladan razum za laboratorijska istraživanja,
»vedri i oblači«.
Vodenjak: human, psiholog, pronalazački talent, ljudi ga vole, opasnost prijeti od
utopija.
Ribe: nejasnost, iluzije, prevelika emotivnost ugrožavaju smisao za praktič­
no.

Venera — planet ljepote i ljubavi

Venera ima gotovo isti volumen kao Zemlja. Njen dijametar


iznosi 12500 km. Poslije Sunca i Mjeseca, nebesko je tijelo ko­
je najjače svijetli i nama je najbliže. Srednja udaljenost Vene­
re od Sunca iznosi 108,000.000 km. Uz pomoć teleskopa na
zvjezdarnici možemo je vidjeti navečer čim padne mrak ili
pred zoru. Samo nekad je vidljiva po danu. Nažalost, ni naj­
bolji teleskop ne može prodrijeti kroz guste slojeve oblaka ko­
ji ju okružuju.
Toliko draga pjesnicima i astrolozima, Venera je u stvari
pravi pakao. Njena atmosfera sastoji se od ugljičnog dioksida sa primjesama sum-
porne kiseline a njenom površinom haraju strašni vjetrovi. Pritisak na Veneri je
nepodnošljiv za ljude i životinje. Venerin element je zrak.
Njen noćni domicil je u Biku, dnevni u Vagi. Venera je u izgonu u Ovnu i
Škorpionu, egzaltirana u Raku, pada u Jarcu.
Dnevno prođe otprilike 1 stupanj a cijeli Zodijak za oko godinu dana.
Simbol je svega što je nježno i lijepo, ugodno ali iracionalno. Uzrokuje intert-
nost i lijenost. Egzaltira osjećaj ljubavi i sreće. Simbolizira tinejdžere i erotiku.
Muškarac pod utjecajem Venere voli ugodan i komforan život. Žena voli luksuz,
zabave, novac, seks i osjećajna je.
Venera simbolizira osjećajni odnos s vanjskim svijetom, sklad, privlačnost,
ljepotu, umjetnost, fizičko i emotivno zadovoljstvo, ljubavnu moć, blagostanje, za­
bave, bogatstvo.
Kod čovjeka upravlja metabolizmom, urinarnim aparatom, ženskim genitalnim
organima, uvjetuje zdravlje grla i kose. Njena kovina je bakar. Biljke: lipa, jela,
ljubice, potočnice, ciklame. Životinje: labud, lama, paun, grlica, pastrva. Dan Ve­
nere je petak.
Godine Venere: 1906., 1913., 1920., 1927., 1934., 1941., 1948., 1955., 1962..
1969., 1976., 1983., 1990. i svaka sedma.
Ako je harmonična unutar nečijeg horoskopa, znači: osjećajnost, stvaralački i
umjetnički talent, entuzijazam, veselje, šarm, simpatije, ljubaznost, senzualnost,
sposobnost uživanja u svim oblicima života. Neharmonična uvjetuje: lijenost, tašti­
nu, površnost, moralizam, pretjerani romantizam, slabu volju, ovisnost, morbidnu
senzualnost.
Venera u znakovima u osobnom horoskopu:

Ovan: ljubav na prvi pogled i nagli prekid, mlačna erotika, voli naglo i krat­
ko, svađe, nevjere, nemir, posesivnost, pretjerivanje. Kod žene stvara
ponašanje Kazanove: skupljanje trofeja.
Bik: harmonična, daje strast, vjernost, osjećajnost, veliku potrebu za lju­
bavlju i dobar apetit. Neharmonična, stvara ljubomoru, nesretne ljuba­
vi, posesivnost, škrtost, luksuz, nepovjerenje, pretjeranu razgovorljiv-
ost. Žena ima jak smisao za materinstvo, voli lijepu odjeću i umjetnič­
ke predmete, posjeduje osobni magnetizam. Muškarac je odličan lju­
bavnik: izdržljiv, nježan i vjeran (lijepe li kombinacije!),
Blizanci: ljubaznost ali hladni odnosi, razum kontrolira erotiku i altruizam.
Šarm, površnost, egzibicionizam, zaljubljen u sebe, ljubav je cerebral­
na a ne topla. Neharmonična Venera uzrok je ironije, nestalnih emoci­
ja, teatralnosti, nesposobnosti potpunog opuštanja. Žena voli flert,
može biti površna i neuhvativa, mijenja partnere i traži intelektualizira-
ne osjećaje.
Rak: ovakva Venera je mekana, podatna, sentimentalna, traži ljubav i razu­
mijevanje. Neharmonična, stvara patrijarhalnu ljubav koja guši, neu­
redan ljubavni život, razočaranje i sklonost nesretnim ljubavima. Žena
s Venerom u Raku je dobra domaćica, voli dobru kuhinju i instinktivno
osjeća simpatije i antipatije.
Lav: ovaj tip lako osvaja, voli kocku, raskoš, reflektore. Strastven je i opti­
mista, zbog čega ne vidi partnerove greške. Erotske potrebe su mu veli­
ke. Heharmonična Venera u Lavu stvara tirane, autoritete koji partne­
ru ne ostavljaju prostor za disanje. Žena voli nakit, ima visoke ideale,
komandira i dramatizira, voli iskreno i toplo.
Djevica: ovakav tip je oprezan i promišljen, upada u prolazne avanture, voli
hladno i pati od seksualnih tabua. Ima spretne ruke, diskretan je i stal­
no analizira svoj ljubavni život.
Vaga: nježan temperament, dobrota, ljubav u okviru društvenih normi. Sen­
zualnost treba izazvati vanjskim erotskim doživljajem više no bilo čim
drugim. Neharmonična uzrokuje izvještačenost, pretjeranu analizu de­
talja. Žena voli pravdu, ljepotu, skladne odnose, muziku i ples. Izbje­
gava svađe i sukobe.
Škorpion: jaka erotika, strast, impulsi, žestoki osjećaji, ljubomora, osobni ma-
gnetizam, apsolutno oslobođen predrasuda. Neharmonična uzrokuje
biseksualnost, perverzije, frustracije, dramatične situacije, konflikte
zbog ljubomore. Kod žene izaziva iznenadne tiranske osjećaje, jaku i
kompletnu ljubav, posesivnost i gurmanstvo.
Strijelac: agresivnosti nema ali stalno daje savjete. Novac nije zanimljiv ali sport,
nudizam i sloboda jesu. Spontan je i pošten. Neharmonična uzrokuje
preljube, rastave, konflikte, teška razočaranja i čudne erotske instink­
te. Žena je djevičanski čista, nije posesivna i daje punu slobodu partne­
ru!
Jarac: oprezan je, strpljiv, njegove veze se baziraju na interesima ali su dugo­
trajne, čvrste i iskrene. Neharmonična Venera u Jarcu uzrok je izoli­
ranja od ljudi i javnosti, sterilnosti i korištenja ljubavi da se dođe do
položaja.
Vodenjak: pristupačan, društven, spiritualan, voli humano, ne poznaje ljubomo­
ru. Ne trpi konvencionalne veze. Sloboda je imperativ! Emotivnost i
strast su pod kontrolom. Ljubav je više na prijateljskoj bazi. Neharmo­
nična, uzrokuje prekide i odbojnost iako postoji privlačnost s obje stra­
ne. Žena s Venerom u znaku Vodenjaka je ljubazna, neovisna, huma­
na, poštuje tuđu ličnost i slobodu, privlači intelektualnom snagom.
Ribe: osjećaji su egzaltirani, predaje se lako, ne pravi probleme ali nije vje­
ran, voli vodu i mjesečinu, avanture su često neuredne i komplicirane.
Ženu označava brza intuicija, velika senzibilnpst, stidljiva je, roman­
tična, ljubomorna, vjerna i praznovjerna.

Mars — planet borbe, rata i energije

Mars je crveni planet, četvrti po udaljenosti od Sunca, poslije


Merkura, Venere i Zemlje. Od Sunca je udaljen oko 228 mili­
juna km. Veći je po dimenzijama samo od Merkura. Dijame-
tar Marsa iznosi 6600 km, polovina dijametra Zemlje. Malo je
spljošten na polovima. Godišnja doba na Marsu mijenjaju
njegov izgled. Suhi led koji prekriva polarna područja, malo
se otopi u toplije godišnje doba i opet stvori u hladnom. At­
mosfera Marsa sastoji se 96% od ugljičnog dioksida. Njegova
površina može biti nevidljiva nekoliko mjeseci zbog oluja pra­
šine. Ima dva satelita: Deimos i Fobos, koji su dobili imena iz mitologije, prema si­
novima koji su se rodili iz ljubavi Marsa i Venere.
Mars je planet moći, vlasti, žestine, visokih temperatura, agresivnosti, dinami­
ke, ogromne fizičke energije koja gradi i ruši, da bi opet imala što graditi. Dnevno
prođe po pola stupnja Zodijaka, a cijeli Zodijak za otprilike dvije i pol godine.
Noćni domicil ima u Škorpionu, dnevni u Ovnu. Bik i Vaga najdalje su od nje-
govog utjecaja. Prenaglašeno djeluje na Jarca a negativno na Raka. Njegov simbol
je vatra.
Marsove godine: 1904., 1911., 1918., 1925., 1932., 1939., 1946., 1953., I960.,
1967., 1974., 1981., 1988. i svaka sedma.
Njegove biljke su crvene, bodljikave, rastu na suhom terenu: kopriva, papri­
ka, itd. Životinje: vuk, lisica (mesožderi koji žive od lova), Kovina: željezo. Mar-
sov dan je utorak.
Kod ljudi djeluju na ton mišća, muške spolne organe, fizičku energiju, nos i
crvena krvna zrnca.
Mars daje energiju, strast, osvajanja, akcije, originalnost. Simbolizira doba
kad se borimo za uspjeh, rivale, ekstrovertiranost, ljutu borbu, ozbiljnost, toplinu,
vitalnost, muški čvrsti seks, željezne instrumente, oružje, sportaše.
Ako je pozitivan, daje inicijativu, ogroman energetski, intelektualni i seksual­
ni potencijal, magičnu ličnost, entuzijazam, hrabrost i iskrenost, agresivnost i pro­
dornost. Ako unutar ličnog horoskopa dobiva loše utjecaje pod kutovima od 90 ili
180 stupnjeva, može prouzročiti kompleks manje vrednosti, nepovjerenje, sumnju,
brutalnost, sadizam, pomanjkanje takta, tiraniju i svadljivost.

Ovan: Mars je kod svoje kuće. Tjera ljude na akciju, otkrivanje novih konti­
nenata i neotkrivenih terena. Nema obzira za druge, vjeruje u sebe,
originalan je. Diplomaciju ne poznaje ali zna što je egoizam. Impulsiv-
an je i grub, može poduzeti pogrešne poteze s nesagledivim posljedica­
ma. Osoba s Marsom u znaku Ovna ima veliku fizičku energiju, po­
trebnu za kvalitetnim odnosima, brzo rješava probleme, pati od glavo­
bolja i migrena. Ovo je »jaki« Mars koji precjenjuje svoje snage.
Bik: ovo je »slabi« Mars (od Škorpiona do Bika je 180°). Senzualnost je jaka
ali jednostavna. Daje korpulentnu građu, društvo sumnjivih žena,
istrajnost. Agresivni Mars ovdje se manifestira kao posjednik imetka.
Reakcije su spore ali ponekad žestoke do slijepila! Fanatičnost, osve­
toljubivost, pomanjkanje takta proizlaze iz neslaganja Marsa s ostalim
planetarna unutar ličnog horoskopa.
Blizanci: evo intelektualnog, misaonog Marsa bez seksa i strasti. Izaziva ironiju,
polemiku, sarkazam, mentalni sadizam, djetinjasto ponašanje, ali daje
dobre govornike. Strast se očituje uglavnom u govoru. Nervna nape­
tost je svakodnevno prisutna, taština se lako vrijeđa a agresivnost se
manifestira na krivom mjestu bez potrebe.
Rak: nježni Mars bez energije, voli kuću, naciju i vino, od muhe pravi slona,
negira obitelj, sukobljava se sa svima u najužem ambijentu. Može biti
uzrok svađa, depresija, fanatizma.
Lav: ovo je topli Mars, topla strast, ne prihvaća savjete, želi dominirati,
šarm je muški, vodi ekspedicije, puca iz oružja, dramatizira, ponosan
je i siguran u sebe, ne trpi malodušnost, poštuje svoje dužnosti. Žeđa
za vlašću, mrzi protivnike, okrutno se sveti, svađa se i glavni je u melo­
drami.
Djevica: egoista i lukav diplomata, dobar na poslu, ima seksualne probleme,
nervozan je. Zabada nos u detalje: traži dlaku u jajetu, promjenjljivog
je raspoloženja, guši agresivnost pa se ona ispoljava na krivom mjestu.
Poštenje je sumnjivo, vara, netolerantan je, nikome ne dozvoljava da
protivuriječi.
Vaga: slabi, misaoni Mars bez seksa, ne osjeća se dobro u Vagi. Osvetljivost,
fanatizam, intimni sukobi, ljubavni problemi, lako se zaljubljuje, upor­
no brani svoje mišljenje i kad nije u pravu, indolencija.
Škorpion: ovo je jaki Mars: ogroman fizički i seksualni potencijal, jaka ličnost,
magnetični šarm. Osoba je borbena, ide prema cilju sigurno i nepoko­
lebljivo. Može prouzročiti zavist, okrutnost, tvrdo srce, osvetoljubiv­
ost.
Strijelac: nemir, štete, smrt u ratu. Nije lukav, entuzijasta, pruža otpor, arogan­
cija je prilična i dosadna, naročito prema slabijima, koristi sve da bi
došao do položaja.
Jarac: kompleks manje vrijednosti, nemoć, impotencija, žestok i agresivan ali
se u neke stvari razumije odlično. Agresivnost je nagla ali konstruktiv­
na, volja čvrsta i ambiciozna. Nedostaje nježnosti i duhovitosti. Svađe
su ledene, ljubav za položajem najveća, potcjenjuje druge i uspjeva u
poslu. Samopouzdan je ali ranjiv, pješaci.
Vodenjak: borac za reforme, pretjeruje, opasnost dolazi od ljudske ruke. Agresiv­
nost se manifestira u tehničkim otkrićima, imaginacija je živa, voli no­
vac i nepredviđeno, odbija retoriku i konvencionalnost, impulzivan je,
voli slobodu. Raskorak između razuma i osjećaja.
Ribe: konfuzan, izolirani Mars, indolentan; žene su nemoralne; narkoze,
ropstvo, ekstaze, manije, neodlučnost, velika nježnost i osjećajnost,
žrtvovanje, anarhija, kaos, impresioniranje.

Jupiter — planet sreće

Jupiter je najveći planet, peti po redu po udaljenosti od Sun­


ca, od kojeg je udaljen otprilike 780,000.000 km. Njegov dija-
metar je 11 puta veći od Zemljinog. Vidljiva je velika crvena
mrlja dugačka oko 48.000 km. O njoj se zna malo iako ju
učenjaci promatraju već tri stoljeća. Ni svemirske sonde nisu
objasnile tajnu crvene mrlje. Atmosfera Jupitra sastoji se od
metana, amonijaka i materija koje su u plinovitom stanju.
Ima dvadesetak satelita. Poslije Sunca, Jupiter je najmasovni-
je tijelo našeg planetarnog sustava. Ime je dobio po rimskom
bogu. Donosi sreću, zdravlje, novac, uspjeh, olakšanje.
Njegov element je zrak. U jednom znaku boravi godinu dana, pa Zodijak pre­
đe za 12 godina. Kod kuće je u Strijelcu i Ribama, najslabije djeluje na Djevicu i
Blizance, egzaltiran u Biku a negativan u Škorpionu. Osobama pod znakom Strijel­
ca, Ribe ili u godini vladavine ovog planeta, daje moć, strast, optimizam, veselje,
autoritet, vjeru, dobrotu, čast, razboritost, bogatstvo, komfor, luksuz. Stvara suce,
profesore, visoke časti i kraljeve. Poslije Mjeseca to je naj Yin planet, simbol mas­
noće. Njegov se utjecaj osjeća dvije godine.
Kod čovjeka djeluje na jetru i arterioznu cirkulaciju. Može prouzročiti bolesti
kojima je uzrok nečist zrak. Njegov dan je četvrtak, dragi kamen: smaragd, kovi­
na: kositar.
Jupiterove godine: 1910., 1917., 1924., 1931., 1938., 1945., 1952., 1959.,
1966., 1973., 1980., 1987. itd.
Skladan, daje dostojanstvo, aristokratsko držanje, blagu narav, miran govor,
ljude u koje se može imati povjerenja, ambiciju, osjećaj za pravdu, razumijevanje,
psihičku ravnotežu, velikodušnost, simpatije, dobronamjernost, miroljubivost. Ne­
skladan, uzrok je megalomanije, hazarda, hipokrizije, arogancije, bolesnog pono-
sa, sumnjičavosti, nepravednosti, gurmanstva, fanatizma, rasipnosti, alkoholizma,
srdžbe.
Viđen kroz teleskop na zvijezdarnici izaziva optimizam i veselost.
Jupiter u znakovima:

Ovan: velikodušan optimist, pristupačan prijatelj, ljubazan i popularan, ali


trpi konstantna ograničenja.
Bik: ljubazan, smiren, flegmatičan, može biti banalan i škrt, važna mu je
materijalna strana života, voli dobro jelo i seks.
Blizanci: pristupačan, nemiran, širokih horizonata, nadaren za nauku, mlade­
nački duh, kreće se u društvu umjetnika i učenih ljudi, može biti ego­
ista i zabadati nos u svašta.
Rak: poštuje tradiciju, trguje tekućinama, voli blagostanje i obitelj, precje­
njuje uspjeh, grčevito se hvata za ljude.
Lav: slobodan, gord, odvažan, voli ordenje i čast, ponaša se kao da je u ka­
zalištu (ali na pozornici!), koristi svoj šarm, gnjavi svojim govorima.
Djevica: razum i račun su iznad svake životne forme, ljudska toplina je odsutna.
Pedantan, uredan, precizan, cinik, preosjetljiv.
Vaga: velikodušnost, esteta, bonvivan, retorički govor.
Škorpion: magnetizam, autoritet, kritička inteligencija gotovo proročka, jaka in­
tuicija, precjenjuje svoje snage, ambiciozan, dobar, senzualan, govor
je antikonformističan, ujeda i prodire, polemičar arogantnog tipa, želi
biti u prvom planu, u seksu oslobođen predrasuda, nepovjerljiv, po­
nosan, može postati mizantrop.
Strijelac: voli plemenite sportove: lov, jahanje; sve što je uzvišeno i daleko, opti­
mista, konformist, pedantan, izdašan u dosadnim savjetima.
Jarac: slabo zdravlje, dobar u industriji i društvenim poslovima, dogmatičan
egoista, škrt, želi vlast, ograničen, ima osjećaj dužnosti, buržujski men­
talitet.
Vodenjak: genijalno stvaralaštvo, diplomacija, socijalna zvanja, književnost,
kampanjski način života, može biti lijen, hladan, apatičan, djeluje van
društvenih normi čime šokira javnost, prorok.
Ribe: voli komfor i intimna zadovoljstva, crkvu, brodove, vodene sportove,
umjetnost, muziku, velikodušan je, vesele naravi, meditira, neoprav­
dano je nemiran ali spretno zaobilazi dosadne situacije.

Saturn — planet racionalnosti, bolesti, položaja

Saturn je u mitologiji pojeo svog oca Urana da bi došao na


vlast, a svoju djecu je jeo da bi zadržao prijestolje, dok ga Ju­
piter nije zbacio s položaja. Saturn je planet moći, vlasti, zla,
starosti, trpljenja, muka, sivila, hladnoće, zime, leda, samoće,
depresije, očaja, škrtosti. Roditelji kroz djecu žele zadržati
vlast i moć, što za djecu može biti teško i pogubno. Saturn nosi
pesimizam, sporost, inerciju, teškoće.
Njegova orbita udaljena je od Sunca oko 1.1425,000.000
km. To je ogroman planet, čiji je dijametar veći od Zemljinog
10 puta. Sjajan je i jedinstvenog izgleda, okružen s nizom koncentričnih prstena,
koji se sastoje od čestica odvojenih međusobno. Viđen teleskopom na zvjezdarnici,
izgleda vrlo lijepo, impresionira, izaziva strahopoštovanje i divljenje. Gornja at-
mosfera Saturna je hladna (-167°C). Vidljivost Saturna ovisi o godišnjem dobu i
položaju planeta. Ima dvadesetak satelita, kreće se sporo. On je djed obitelji. Gust
je kao Zemlja, olovne boje.
Svoje ljude tjera na akciju da zauzmu vlast, nakon čega nepovratno padaju u
ponor, jer zloupotrebe moć. Simbol je starosti, odricanja, upornosti, prevelike oz­
biljnosti, introvertiranosti. melankonije. Njegov element je zemlja, dan subota.
Godišnje prede po 12 stupnjeva a Zodijak za trideset godina. Njegov utjecaj se ja­
ko osjeća jer dugo boravi u jednom znaku, a donosi uglavnom negativno. Rjeđe je
pozitivan.
U Vodenjaku ima noćni domicil, dnevno tjera Jarca na laboratorijska istraživ­
anja i zanimanja vezana uz medicinu. Najmanje djeluje na Rakove i Lavove. Vaga
vlada a Ovan se nameće agresivno.
S obzirom na znak u kojem se zatekne, modificira meteorološke prilike.
Saturnova kovina: olovo, biljke: bukva, vrba i sve drveće hrapave kore. Živo­
tinje: svinja, magarac, medvjed, deva, noj, kornjača i sve koje se kreću noću — so­
va, gavran, krtica, miš.
Saturnove godine: 1916., 1923., 1930., 1937., 1944., 1951., 1958., 1965., 1972.,
1979., 1986. i svaka sedma.
Kod čovjeka djeluje na kožu i kožne bolesti, zube, sluh, žuč, živčani sistem,
strukturu mišića, kosti. Izaziva reumatizam, nazebe, lijena crijeva a nokti lako pu­
caju.
Harmoničan, stvara otpornost prema strastima, snažnu volju, moral, oprez,
samostalnost, racionalne izbore, stoicizam, pravednost, osjećaj dužnosti, ozbilj­
nost, rezerviranu narav, podnašanje teškoća, mir, intelektualne sklonosti, sračuna­
tu ambiciju. Neharmoničan, uzrok je škrtosti, egoizma, pesimizma, hipokrizije,
hladnoće, zločestoće, nepovjerljivosti, netolerantnosti, mizantropije, tuge, indifer-
entnosti, moralne okrutnosti, zavisti, restrikcija, depresija, nepovoljnih promjena,
sukoba sa službenim licima, vlastima i roditeljima, zubnih problema, gubitaka.
Saturn u znakovima u ličnom horoskopu znači bolest onog dijela tijela u ko­
jem se znaku zatekne.

Ovan: lakom, istrajan, radi sporo, osjeća dužnost, bezobzirno je hladan, ne­
milosrdni egoista, vrlo komunikativan, analitičar, autoritativan, težak
tip, polemičar, gorko kritizira, ima malo osjećaja, očajava, pada u de­
presije, ima unutarnje konflikte.
Bik: spor, stabilan, ziheraš, kontrolira svoje osjećaje, formalno ljubazan,
škrt, ograničenog mentaliteta, ima fiksne ideje, može oboljeti od vene-
ričnih bolesti.
Blizanci: sitničav, osvetoljubiv, perverzne misli, nečovječno hladan, skeptik, vo­
li egzaktne nauke, melankolije, frustracije u najužem krugu kretanja.
Rak: bezobziran, štedljiv, ljubomoran, težak u kući, potrebna mu je zaštita,
ima bujnu maštu, hrapavu kožu ili deformirano lice, pesimista, lijen,
pripada nekoj sekti, žali sam sebe, pati od sukoba osjećaja i razuma,
narcisoidan.
Lav: uporni arivist koji hoće vlast, izolira se, želi voditi glavnu riječ pod sva­
ku cijenu, slabo uživa u životu, nema smisao za diplomaciju ni za prak­
tično, megaloman, tašt, nepopustljiv egocentrik, nezadovoljan, arog­
antan, u starosti slabo srce.
Djevica: teške misli, analizira do rezigniranja, trpi pritisak, neumoran radnik i
organizator, precizan, metodičan, praktičan, hladan, oprezan, intro-
vertiran, egoista, mizantrop, pretjerano polaže važnost na formu, ljuti
se i oštro kritizira sve i sva, dosadan, dogmatičan, naknadno razmišlja
o uvredama.
Vaga: jasan i pravedan sud, human, čvrste odluke, strpljivost, duhovna sna­
ga, ljubazan, osjećaj dužnosti i odgovornosti, ozbiljan, pun razumije­
vanja, trpi teške misli, depresije ali ima visok duh. Društvene diskrimi­
nacije klasa i rasa. Žena sa Saturnom u znaku Vage veže se uz religiju.
Škorpion: defekt lica, slabi živci, latentne neuroze, seksualne frustracije, seksual­
na iživljavanja ili tabu, velika intuicija, privlači ga zlo, guši svoje osje­
ćaje, nema skrupula, okrutan je, apsolutizam, luđačke maštarije, bur-
žujski mentalitet, teške svađe i diskusije, zao je i zatekne ga kob, sek­
sualnost može biti poremećena: žena može biti frigidna a muškarac im­
potentan.
Strijelac: jednostavan, human, uvijek jednako raspoložen, patrijarhalan, ozbi­
ljan, hrabar, filozofira, zanima ga astronomija i religija, cinik, prevrt­
ljiv.
Jarac: nepristupačan, malo govori i dugo se ljuti, dilomatsko držanje, strog,
neugodan, ne priznaje osjećaje, voli samoću i vlast, bez entuzijazma,
formalist, pesimist, škrt, ima ozbiljne planove, neumoljivo ambiciozan,
koristi druge, živi skromno, pati od bolesnih zglobova.
Vodenjak: originalno ali neelastično mišljenje, izolira se, umoran je, voli slobodu i
nepoznato, nije običan čovjek, kad se nečeg prihvati to shvati ozbiljno,
netolerantan, pogrešni ciljevi, trpi frustracije i zapreke.
Ribe: mijenja planove, psihički poremećaj, nemir, nepovjerljiv, pesimist, os­
jećaj krivnje, mazohizam, ostaje razoružan i nesposoban braniti se,
kažnjava sam sebe, primjer za viktimizam.
Uran — planet revolucije i naglih promjena

Poslije Saturna nailazimo na dubok i prazan prostor od preko


1.000,000.000 km prije nego stignemo do Urana, koji je udal­
jen od Sunca 2.870.000.000 km. Stigli smo na periferiju našeg
sunčanog sistema gdje svjetlost Sunca jedva prodire. Urana je
otkrio engleski astronom William Herschel 1781. godine. Di-
jametar Urana iznosi oko 50.000 km a njegova atmosfera sa­
stoji se vjerojatno od vodika, metana i amonijaka. Tempera­
tura iznosi — 170°C. Planet je sjajan u centralnom dijelu a tam-
niji na polovima koji su spljošteni. Os rotacije mu je gotovo
položena na putanju, ima pet satelita. Godišnje prevali po 5 stupnja, što znači da u
jednom znaku boravi 7 do 8 godina. Da napravi jedan krug oko Sunca potrebne su
mu 84 godine.
Noću tjera Vodenjaka na intelektualni i duhovni život, po danu Jarca da se ba­
vi kemijom i biologijom. Najmanje djeluje na Raka i Lava. U Djevici je egzaltiran
a u Ribama negativan.
Simbol je individualne afirmacije, otpora prema postojećem poretku, revolu­
cije, otkrića i pronalazaka, spektakularnih novosti, prekida s dosadašnjim životom,
naglih odluka, odstranjuje suvišno, aktivira se u slučaju potrebe, ne podnosi inerci­
ju. Uran je planet leta u doslovnom i prenesnom smislu. Zaštitnik je ljudi promete-
ja koji ginu za bolju budućnost a shvaćeni su tek kad umru. Daje ekstrovertiranost,
reformatorski duh, nekonvencionalne akcije, nepredvidljivost, prilike uhvaćene u
letu, nalete sreće ili nesreće, tehnička otkrića, danas koje ne misli o jučer ni o su-
tra. Televizija, radio, moderna tehnika i svemirski letovi u zijaku su Urana. Ljudi­
ma pomaže da žive bolje uz pomoć tehnike. Teži kontaktu sa masama ljudi.
Predstavlja kolektivni komunizam u kojem svi imaju sve i jednako. Ljubav je nese­
bična i univerzalna, humanost uzdignuta na pijedestal, duhovne visine su značajne.
Ljudi Urana su proroci, u kontaktu s daljinama i drugim dimenzijama.
Upravlja rukama, nehotičnim pokretima, hipofizom i cirkulacijom.
Harmoničan, daje spretnost rukama, originalnost, inventivnost, ljubaznost,
prilagođavanje, društvenost, prevazilaženje ograničenja, ljubav za slobodu, na­
predne ideje, bratstvo i jedinstvo, naučna otkrića. Neharmoničan, uzrok je fiksnih
ideja, stvara »enfant terrible«, osjećaj progonstva, kiselo lice, nerazumne pobune,
kolerične ekscese, žestoki sarkazam, živčane krize, reakcionarni duh, seksualne
devijacije, perverzije, zapreke. U osobnom horoskopu na ASC ili MC označava
sklonost konzervativnim ideologijama.
Uran u znakovima - utiče na ponašanje generacija i vremenska razdoblja.

Ovan: brza intuicija, originalnost, voli slobodu, zloupotrebljava svoju energi­


ju, tvrdoglav je, pionir u tehnici i konstrukcijama (kraj dvadesetih go­
dina).
Bik: praktične odluke, ograničeno stvaralaštvo (tridesete godine).
Blizanci: voli neobično, brzo se adaptira, intelektualan je, nervozan, nepošten,
razumije se u sport (četrdesete godine).
Rak: rezigniran psiholog, voli žene, narod i piće, nostalgičan za prošlim vre­
menima, konzervativan, tradicionalan, vesele je naravi, može ga se im­
presionirati, uvredljiv, pada u apatije, ima ogromnu intuiciju, altruist
(rođeni oko 1950.).
Lav: genijalna ambicija, nagle odluke, posustaje pred teškoćama, nema
spretne ruke, pati od nesanice, megaloman, nepotrebno grub, ne može
se prilagoditi okolnostima (pedesete godine)
Djevica: nadaren za tehniku, ima spretne ruke, zanima ga nauka, precizan i pro­
fesionalno discipliniran, ne zanimaju ga novosti ali ima ekstravagandne
ideje, dosađuje svojim kritikama, ne interesiraju ga ni ljudi ni događaji
čovječanstva (šezdesete godine).
Vaga: slobodno mišljenje, čvrste odluke, spretne ruke, sklonost prema um­
jetnosti, živi sad za budućnost (sedamdesete godine).
Škorpion: borbenost je jasna i konkretna, zna što hoće, ima malo ljubavi i razu­
mijevanje genijalne ideje i izume, voli promjene, neobično i nepredvi­
đeno, voli šokirati, žestok je i buntovan, nepopustljiv individualist
(osamdesete godine).
Strijelac: odlučan je, dobro se snalazi u svakom ambijentu, voli novosti i slobo­
du, ne zanima ga tuđe mišljenje, pati od živčane napetosti, neproduk­
tivno je nemiran, pruža otpor, ima široke horizonte ali vezane uz proš­
lost (rođeni oko 1900. i 1985.).
Jarac: strog i buntovan egoist, stalno hoće biti u pravu i kad nije, razmišlja,
ambiciozan, njegova strast je hladna, dobar je u industriji, astronomiji
i nuklearnoj nauci (rođeni oko 1910. i 1990.) - Uran u Jarcu unapređu­
je medicinu i farmaceutsku industriju, izaziva potrese.
Vodenjak: ingeniozni talent, nekonformističan, originalan pronalazač, slobodan,
revolucionaran, prilagođuje se i žrtvuje za sveopće ideale (rođeni oko
1915. i kraj 20. st.); moral, ozbiljnost.
Ribe: nespretne ruke, nekonstruktivna volja, komplicirani osjećaji, nemiran i
religiozan (dvadesete godine i početak 21. st.).
Neptun — planet mora i obmana

Ime je dobio po bogu mora, Neptunu. Simbol je jahti, brodo­


va, muzike, umjetnosti, ideala o zajedništvu i komunama,
promjena, metamorfoza, kontakta s drugim dimenzijama, mi­
sticizma, duševnog nemira, duhovnog života, filozofije, pla­
tonskih veza, introvertiranosti. Stvara intrige, tajne, kompli­
kacije, perverziju, misteriozne strasti. Prisutan je u bolnica­
ma, zatvorima i crkvama. Daje psihijatre, špijune, varalice,
muzičare, grafičare, crkvene ljude, mistike, pijance, inklinaci-
ju uživanja alkohola, droge i nikotina. Uzrokuje bijeg od real­
nosti i potrebu za ljubavlju. Neptunovi ljudi vole more, jahte i religije (i sve ostalo
čime se može »ploviti« po bespuću i visinama). Oni su mediumi, proroci, vračevi.
Skloni su kleptomaniji, prijevarama, špekulaciji, hazardnim igrama, apatiji, dušev­
nom poremećaju, seksualnim uživanjima.
Neptun djeluje na stopala i stvara dobre plesače. Upravlja živčanim sistemom,
dijelom mozga koji upravlja sluhom, vidom i njuhom i otpornošću na infektivne
bolesti.
Njegov element je voda. Godišnje prođe po 2 stupnja, što znači da boravi 12
do 15 godina u jednom znaku. Zodijak obiđe za otprilike 164 godine.
Noću se nalazi u Ribama i čini ih mističnim ili varalicama. Dnevni domicil ima
u Strijelcu i čini ga neuhvativim. Oba znaka iskliznu vam kao ulovljena riba iz ruke.
Blizanci i Djevica manje su pogođeni pijanim i obmanjujućim utjecajem Neptuna,
ali su pogođeni. Zbog pada u Lavu, stvara kaos ovom inače sretnom znaku. Lav je
u stanju, kad izgubi kontrolu nad sobom, raniti, ubiti ili pobjeći od svih, ukoliko ni­
je završio u zatvoru zbog preprodavanja droge ili na psihijatriji kao pacijent. Egzal­
tirani Neptun djeluje na Vodenjake mistično, nemirno, vole muziku i piće.
Neptun je otkriven 23. 9. 1846. na Berlinskom opservatoriju za astronomiju,
nakon što su ga u tajnosti, da jedan za drugog ne zna, promatrali Englez J. C.
Adams i Francuz U. L. Verrier. Četrdeset godina poslije otkrića Urana, naučnici
su opazili anomalije u orbiti ovog planeta i na temelju toga zaključili da vjerojatno
postoji još jedan planet. Dimenzije Neptuna slične su Uranovim. Udaljen je od
Sunca oko 4500 milijardi km. Zbog toga je jako hladan, s temperaturama od -160
do -200°C. Njegova površina sastoji se vjerojatno od smrznutog amonijaka i plino­
va. Ima dva satelita.
Neptun je okultni planet. U ličnom horoskopu označava na ASC ili MC inkli-
naciju naprednoj ideologiji.
Neptun u znakovima — formira jednu kompletnu generaciju i karakterizira
epohe.
Blizanci: rođeni do srpnja 1901. - intuicija je bila jaka ali nemir prevelik, nisu
željeli promjene zbog ograničenih vidika i prilagodavali se nadolazećim
vremenima. To je bilo misaono doba.
Rak: rođeni od srpnja 1901. do srpnja 1915. - ljudi sanjare, emotivnost je
velika, stvara se konzervativni buržujski mentalitet i prvi koraci femi­
nizma. Tiskana je Freudova knjiga »Interpretacija snova«.
Lav: rođeni od srpnja 1915. do kolovoza 1929. - generacija koja živi pazeći
što će reći svijet (susjedi, sredina u kojoj žive), ne zanimaju ih osjećaji
ni novosti, imaju dosta imetka, škrti su, tašti, nameću se agresivno u
svakom društvu. Buknula je Oktobarska revolucija, 1. svjetski rat, že­
ne traže emancipaciju.
Djevica: rođeni od kolovoza 1929. do listopada 1942. - generacija koja obara
kritički sve ustaljene norme ali ne želi promjene, uskih je vidika, okre­
nuta nauci i tehnici, analizira i odabire, pati od tabua, frustracija, neu­
roza i kontradikcija. Zavladala je ekonomska kriza, nezaposlenost, bu­
knuo 2. svjetski rat i počinje nemilosrdan progon Židova.
Vaga: 1942. do 1957. rodila se generacija koja ruši sve što je dosad stvoreno,
nezadovoljna starim zakonima i starinskim mentalitetom, koji koči u
napretku. Satkana od ideala, to je generacija vođa naroda i vodećih po­
zicija na svim frontovima. Zbog neostvarenih ciljeva proživljava psi­
hičke krize. Moralno je elastična i vrlo emotivna, ima tajne poroke.
Filmske dive i mitovi pomažu u zaboravljanju svakodnevnih nezado­
voljstava. Niču sindikalne, političke i kulturne organizacije dostupne
svim ljudima.
Škorpion: kolovoz 1957. do siječnja 1970. — generacija studenata i fakultetski
obrazovanih ljudi, vole nauku, imaju genijalne ideje, nemare za tuđe
osjećaje, nedisciplinirani su i okrutni, lišeni romantike koja obilježava
prethdnu generaciju, zanimaju ih okultne nauke, u seksu ne pate od
predrasuda jer se prethodna generacija oslobodila: javlja se seksualna
revolucija, feminizam, studentske manifestacije, nezaustavni konsumi-
zam, nezapamćeno uživanje droga i nošenje traperica kao simbol uni-
formiranja u zajedničkoj ideji oslobađanja i u odijevanju.
Strijelac: 1970. do 1984. — rođene u tom razdoblju označava egoizam, pretjerani
moral, velik intelektualizam, duhove potrebe, utopističke ideje, opti­
mizam i neuroze. Nepromišljeno će davati sud o svemu što je prije njih
stvoreno. U krizi je kapitalizam i građanski mentalitet, mladi putuju u
Indiju u potrazi za egzotičnim iskustvima, javlja se masovni terorizam.
Vrše se razna naučna istraživanja. To je i doba muzičke eksplozije -
naša planeta nikad nije bila toliko ozvučena; sluša se sve: radio, ploče,
kazete, televizija, muzika se uvodi u prodavaone, urede, restorane, ka­
fiće, aerodrome, javlja se »walkman« generacija (čovjek koji sluša mu­
ziku dok hoda), cvijeta muzička produkcija kazeta i ploča, na tržištu se
pojavljuje videorekorder i videokazete.
Jarac: djeca koja će se roditi od 1984. do 1998. neće biti ni krhka ni romantič­
na, nego razumna, autoritativna, agresivna, samostalna. Ovo doba dati
će moraliste koji će odbaciti dotadašnje ideje i ostvarenja ali će trpiti
štetu i doživjeti neželjene promjene. Žene će doći na vlast i osvojiti sve
ključne pozicije.
Vodenjak: djeca koja će se roditi od 1998. do 2010. imati će razumijevanja za pre­
thodne generacije, biti će kreativna, nemirna, geniji u idejama i umjet­
nosti, originalni, idealisti i altruisti: sanjat će o neostvarivim idejama.
Vlada era Vodenjaka, pojačan je svemirski promet.
Ribe: poslije 2010. godine ljudi će biti osjećajniji, povećati će se uživanje dro­
ga i alkohola. Predviđa se povratak religiji, moguća je selidba na neku
drugu planetu, matrijarhat i sve što je vezano za feminizam, kaos, uto­
pije, genijalnost, pojave tipične za Neptunov utjecaj.
Ovan: 2027. do 2040. biti će doba fanatizma, nasilja i žestine.
Bik: od 2041. do 2054. učvršćivanje osvojenih pozicija, malo putovanja i av-
antura, veliki komoditet.
Pluton — fatalni i okultni planet

Otkrio ga je 1930. C. Tombaugh po proračunima P. Lowela.


Od dana pronalaska planet je prešao samo petinu svoje orbi­
te, a od 1979. do 1999. biti će Suncu bliži od Neptuna. Njego­
ve temperature kreću se ispod -200° zbog ogromne udaljenosti
od Sunca, koja iznosi 6 milijardi km. Ima neobičnu i izduženu
orbitu. Lišen je bilo kakve atmosfere a 10 puta je manji od
Zemlje. Dijametar mu je manji od Mjesečevog. Ima jedan sa­
telit.
Pluton je bog pakla, demonska moć, perverzija vatre.
Dionis + Pluton = Sotona. Simbol je arhaičnih stanja psihe, nasilnih promjena,
metafizike, hipnoze, okultne moći, naglog uspona kad sve izgleda izgubljeno, oča­
ja, revolta, zločestoće, uništavanja, kriminala, perverzije, sadizma, okrutnosti,
animalnih instinkata, atomske bombe.
Kod ljudi djeluje na muški spolni organ, jajnike, podsvijest, naglo oporavljan­
je poslije bolesti. Njegov element je vatra. Godišnje prođe 1 stupanj a Zodijak za
250 godina. Noću budi kreativnost u Škorpionu, dnevno Ovna čini magičnim, naj­
manje se tiče sretnih Bikova i Vaga a Blizance čini magnetičnima zbog egzaltacije.
Uzrok je komplikacija i ozbiljnosti.
Pluton djeluje na mase ljudi i masovne pokrete, daje pečat jednom vremenu,
jer dugo boravi u jednom znaku. Plutonovi ljudi imaju magičnu moć na mase, hip­
notiziraju šarmom, ubitačnim pogledom, duhovnom snagom i imaju veliku fizičku
energiju.

Pluton u znakovima:

Ovan: borbe i nasilje.


Bik: trijumf kapitalizma (kraj prošlog stoljeća).
Blizanci: planet je bio u ovom znaku do 1914., vladala je mentalna krutost, želja
za afirmacijom, zarazne bolesti, a povećala se mogućnost putovanja.
Rak: generaciju rođenu od 1914. do 1938. karakterizira žaljenje za prošloš­
ću, nestabilni osjećaji (nekad su dobri, nekad pakleno zli), preosjetljiv­
ost, konzervativnost, okrutni egoizam, psihološke krize, netolerant­
nost, besciljno rasipanje onog što je stvoreno. Mijenja se struktura obi­
telji, otkriveno je mnogo noviteta na području ginekologije.
Lav: 1938. do 1956. rodila se generacija željna vlasti, originalna u idejama i
aktivnostima, prepotentna, arogantna, precjenjuje svoje snage, pati od
manije veličine, ne trpi nikakve prisile, ispituje dokle može stići. Ima
perverzne instinkte, fiksne ideje, egzibicionisti su. Rada se seksualna
revolucija, ljudi se zabavljaju.
Djevica: od 1956 - 1971. rodila se generacija hladnog ruzuma koja voli nauku.
Kritiziraju, autokritični su i konzervativni do slijepila! Razmišljaju o
dotad stvorenom ali ne ruše. To je doba rasprava i naučnih otkrića.
Ova će nas generacija, kad dođe na ključne pozicije, spasiti, kad nape­
tost u Svijetu i ekonomske krize dosegnu kulminaciju pred kraj 20.
stoljeća.
Vaga: rođeni od 1971. do 1983. odbacuju prošlost i gledaju u budućnost. Pa­
metni su, iskreni i strogi analitičari. To je period bračnih kriza i trijumf
diplomacije.
Škorpion: krajem 1983. Pluton je ušao u znak Škorpiona i tu ostaje do 1995. .
Djecu rođenu u tom razdoblju, karakterizirat će nasilno formiranje bu­
dućnosti. Stvaralaštvo će biti izuzetno plodno, zlatan period za medici­
nu i kirurgiju. Ekstremizam će se ogledati u dobru i zlu, doći će do že­
stoke transformacije ideja. Muškarac će postati seksualni objekt. Plaši
jedino što se bog pakla nalazi u znaku rata i smrti. Nalazimo se na ivici
žileta. Mir u Svijetu održava se pomoću ubojitih nuklearnih raketa, ko­
je su uperene jedne protiv drugih. Dovoljno bi bilo da netko u zabuni
stisne krivo dugme!. . . Ljubav bi nas mogla spasiti.
Strijelac: 1995. do 2008. biti će doba društvenog napretka i svemirskih letova više
nego ikad.
Jarac: od 2008. nadalje, djeca će biti neumjerno ambicizna i strogog razuma.
To će biti konstruktivno doba i period učvršćenja birokracije.
Vodenjak: nestrpljenje, nasilne akcije, velika naučna otkrića.
Ribe: nova vjerovanja, misticizam, povratak vjeri, korištenje prošlih iskusta­
va.
Nakon upoznavanja s planetarna, jasno je da se jedan znak ne sastoji samo od
osebina planeta koji njime vlada. Na svaki znak djeluje nekoliko planeta.
Ne moraju se manifestirati sve navedene osebine koje daju planeti u znakovi­
ma, ali nešto od toga sigurno će se ispoljiti.
Mnogo planeta u jednom znaku daju osobi, o čijem se natalnom horoskopu ra­
di, karakteristike tog znaka, naprimjer: osoba rođena sa Suncem u Ovnu, ASC u
Škropionu i puno planeta (5, 6, 7) u Vodenjaku imati će karakteristike Ovna, Škor­
piona i Vodenjaka. Osoba sa Suncem, ASC i mnogo planeta u znaku Blizanca biti
će izraziti tip tog znaka, ali ako shvati da je pretjerano Blizanac može se ponašati
obrnuto od karakteristika tog znaka, svojim potupcima zamaskirati izrazite osebine
3. znaka.

ZODIJAKALN1 ZNAKOVI (SUNCE U ZNAKU)

Ovan — plamen

Ovan je prvi astrološki znak, pozitivan, muški, aktivan, kardi­


nalan, kolerične naravi. Njegov simbol je vatra. Vlada od 21.
3. do 20. 4. (otprilike, jer Sunce ne ulazi u znakove svake go­
dine u isti sat; dobar astrolog će ustanoviti kojem zviježđu pri­
padate ako znate točan sat i minutu rođenja, ako ste rođeni na
dane smjene zviježđa). S njime počinje evolucija, on simboli­
zira buđenje prirode poslije zime. Zna da se mora boriti za
probijanje puta za ostalih 11 znakova. Odatle agresivnost,
grubost, probitačnost, pomanjkanje stila. Ovan je egoista, in­
karnacija pionirskog duha, istraživač, tip heroja.
Domicil Marsa i Plutona u Ovnu rađa borce, vojnike, vojskovođe, ljude koji
ne poznaju lijepo ophođenje ali su zanimljivi, magični i privlačni. Ovan raspolaže s
mnogo fizičke energije jer osim planeta vladara (Mars, Pluton) energiju mu daje i
Sunce u egzaltiranom položaju. Sunce je simbol vitalnosti i moći. Venera u egzilu u
Ovnu razlog je zašto je nježnost kod njega deficitarna a Saturn u padu stvara
neumjerenu žeđ za vlašću. Ovan nema vremena za sentimentalizme jer neumorno
gradi karijeru i društveni status.
U grčkoj mitologiji simbolizira Frisa, sina kralja Atamanta i Nefele. Majka je
savjetovala sina da pobjegne na zlatnom ovnu da bi izbjegao smrt koju mu je nami­
jenila druga Atamantova žena, Ino.
U svemu želi biti prvi, grub je ali šarmantan. Uz Lava i Strijelca spada u brze
znakove: reagira brzo, ništa ne ostavlja za sutra. Predstavlja prvu kuću Zodijaka
koja je simbol osobe, psihe, ponašanja, vanjskog izgleda, karaktera. Simbolizira
rođenje, što je u životu majke i djeteta uvijek nasilan i žestok trenutak. Hrabar je,
entuzijasta, želi potisnuti druge i to radi napadno. Hoće sve i to odmah. Ne poznaje
strpljenje, potcjenjuje teškoće a borbu voli ne da potisne suparnika nego da odm­
jeri svoje snage. Želi prijeći sve granice, ide glavom kroz zid a ako ne uspije pada u
krizu. Život mu se odvija između ekstrema: ili je euforičan ili očajan. Riskira, pu­
tuje u krajeve gdje još nitko nije bio. Nikad dovoljno ne organizira svoje akcije,
posjeduje hrabrost i ništa više, sve ostale osebine mu nedostaju. Iznad svega cijeni
svoju slobodu. On je životinja predvodnik i stado mu se rado prepušta.
Muškarac stoji na čelu organizacije, dirigira orkestrom, uspješan je muzičar,
sportaš, alpinist, arhitekt, satiričar, dobar u metalurgiji i državnim poslovima. On
je voda, ratnik, strastven i povlači za sobom mase ljudi. Od njega ne treba očekiva­
ti ljubav već samo kratku strast. Duhovit je, za kratko vrijeme pružit će vam sve ali
ne sputavajte ga u karijeri - izgubit će se bez pozdrava i objašnjenja. Sebičan je,
nema takta ali to priznaje. Nestalan je, nepažljiv.
Žena im slične osebine kao muškarac. Nije uglađena ali ni lukava ni podla.
Voli društvo, lumpanje i ljubav. Ona je šef odjela, poduzeća, uspješna u društve­
nom i političkom životu, glumica, pjevačica, putnik. Kad joj jedan odnos dosadi
(prijateljski, ljubavni), napustit će vas bez objašnjenja. Voli crvenu i crnu boju.
Viši tip Ovna je vođa, sposoban za nova i velika djela, optimist. Niži tip je ego­
ist, svadljiv, nepodnošljiv, ljubomoran, ne da mu se ništa dokazati, promaši cilj,
smeta mu postojeći red i poredak, sposoban je izvršiti zločin.
Najbolji period je u proljeće, kad palneti uđu u znak Ovna, a najlošiji ujesen,
kad Sunce, Venera i drugi planeti uđu u znak Vage i stvaraju opoziciju Suncu Ov­
na.
Ovan pati od glavobolja, migrena, osjetljiv je na bubrege. Kad strada u sao-
braćajoj nesreći, strada glava: oči, zubi. Može imati problema s nosom, uhom i
anemijom. Potrebno je kontrolirati krv, jesti laganu hranu, izbjegavati žestoki al­
kohol, mnogo mesa i cigareta.
Slaže se s Vagom, Strijelcem, Lavom, Vodenjakom i Blizancem. Privlačni su
Riba, Škorpion, Jarac i Rak ali te veze su komplicirane i ne opstanu dugo. Zbog za­
jedničkih vladara Marsa i Plutona moguća je veza sa Škorpionom.
Broj Ovna je 1. Dan: utorak: Boje: crvena, ljubičasta, crna (boje ljubavi i
smrti). Metal: željezo (jer je Ovan nesalomiv kao željezo). Kovina: zlato (vezano
uz mitološku povijest Ovna). Drago kamenje: ametist, koralj i sve crveno kamen­
je. Mineral: sumpor. Biljke: kadulja, čičak, kopriva, duhan, fuksija, luk, češnjak,
repa. Cvijeće: anemona, mak, karanfil. Životinje: ovca, koza, jarac, konj, orao,
jastreb, pijetao, uš, zmija.
Zemlje: dio Engleske, dio Francuske, Danska, Njemačka, Izrael, Poljska, Ko­
reja, Sirija, Venecuela, Borneo. Gradovi: Napulj, Firenca, Ankona, Bergamo,
Verona, Ferara, Krakov, Utrecht, Marseille, Birmingham.
Poznati Ovnovi: Casanova, Ivan Grozni, Napoleon III, Lenjin, Rontgen,
Hans Christian Andersen, Charles Baudelaire, Van Gogh, Goya, Leonardo Da
Vinci, Samuel Becket, Arturo Toscanini, Čehov, Zola, Paul Varlain, Charlie
Chaplin, J. S. Bach, Otto von Bismarck, Nikita Hruščov, Licio Gelli, Herbert
von Karajan, Baba Bedi, Peter Ustinov, Gloria Swanson, Marlon Brando, Omar
Sharif, Bettc Davis, Ali McGraw, Claudia Cardinally Steve McQueen, Julie
Christie, Gian Maria Volonte, Ugo Tognazzi, Gregory Peck, Paloma Picasso, Co-
rine Clery, Gari Kasparov, Jean Paul Belmondo, Simone Signoret, Elton John,
Eric Clapton, Alan Price, Žorž Paro, Anton Marti, Veljko Bulajić, Boris Dvor­
nik, Čkalja, Rabuzin, Tonko Ninić, Ante Topić - Mimara, Krunoslav Cigoj,
Ivan Goran Kovačić, Đoni Štulić, Momo Kapor, Dušica Žegarac, Željko Malnar,
Beba Selimović. Goran Bregović, Maja Miles, Doris Dragović, Ivica Krajač.
Parfem lavande ili mente možete pripremiti sami: pomiješajte 95% čistog al­
kohola s uljem biljke koju ste odabrali da bude vaš osobni, poseban miris. Ako um-
jesto-alkohola, biljno ulje pomiješate s uljem slatkih mandula, dobit ćete jak kon­
centrat koji u manjim količinama služi kao dodatak vodi za kupanje, poslije čega je
tijelo mirisno a koža glatka. To ulje možete upotrebiti za sunčanje i staviti na kosu
da se regenerira dok skupljate sunčeve zrake, da se ne ošteti, osuši.

Bik — vulkan

Drugi zodijakalni znak je pasivan, ženski, fiksni, melankolič­


nog temperamenta. Njegov simbol je zemlja. Vlada od 20. 4.
do 20. 5. (ali sat i dan prelaska Sunca iz znaka u znak mijenja
se iz godine u godinu). Bik je tvrdoglav i nepokretan kao nje­
gov simbol, zemlja. Predstavlja proljeće, djetinjstvo i proljet­
nu ljepotu. Njegov vladar je Venera, zbog čega voli ljepotu;
muziku, umjetnost, biljke, životinje, djecu i nadasve ljubav.
Dobrog je zdravlja, voli sportove, miran i komotan život.
Zbog Marsa i Plutona u egzilu Bik je pacifist. Venera rađa li­
jene ljude, zato Bik radi samo onoliko koliko treba a egzaltirani Jupiter to pojača­
va, koji je uzrok za dobar apetit, ljubav prema hrani i alkoholu. Bik je vesele i sret­
ne prirode, ne voli se mučiti, voli zabavu i dobro društvo. Merkur u padu uzrokuje
škrtost ili rasipnost, ljubav prema novcu i posjedovanje materijalnih dobara. Eg­
zaltirani Mjesec stvara romantične i neodoljive ljubavnice i ljubavnike no iako je
rasplodni bik simbol seksualnosti, muškarci ovog zviježđa pate od seksualnih fru­
stracija, problema ili tabua.
U Egiptu je bio predstavljen Apisom, svetim simbolom života i plodnosti. U
grčkoj mitologiji postoji uz kralja Minosa i božicu Mjeseca, Evropu.
Predstavlja drugu astrološku kuću: novac, imetak, posjedovanje.
Muškarac je tvrdoglav, ljubomoran, patrijarhalan, nasilan, odličan ljubavnik,
voli ugodan dom, jelo, fino piće, čisti zrak i sportove. Ima smisao za muziku ali u
svakodnevnom životu je dosadan i banalan. Spor je kao i ostali znakovi zemlje.
Djevica i Jarac. Nije vjeran, prevara mu je najdraži »sport«. Vrlo je seksi, rođeni
osvajač, ali indolentan i inertan. Može biti dobar kuhar, kipar, muzičar, pjevač, sli­
kar, glumac, šef države ili vodeća ličnost u svom rangu. Bik poštuje tradiciju, ne
voli rizik i najmaterijalniji je znak u Zodijaku. Noćni domicil Venere vrši na Bika
okultnu moć, zato voli mistične osobe ali on ne odstupa od realnosti. Ponekad je
proždrljiv, masivne građe, pod starost hoda tromo. Voli sve tonove plave boje.
Žena je mistična, zanimljiva, transcedentalna osoba, značajan umjetnik ako
sublimira erotiku, materinstvo i ženstvenost. Ako se uda, ona je idealna majka, su­
pruga i ljubavnica. Voli svoju kuću, kuhinju i vrt. Kroz povijest, najpoznatije tro-
vačice bile su rođene u ovom znaku. Ako želi postići neki cilj a u tome je ometena,
postaje neugodna i provocira. Vrlo je seksualna, erotiku koristi da dođe do želje­
nog materijalnog i društvenog statusa. Voli pastelne boje i crnu (za svečane prili­
ke).
Viši tip je pouzdan zaštitnik, talentiran muzičar, malo govori, sukobe izbjega­
va zbog komoditeta. Niži tip je mlitav, neumjeren u jelu i piću, tvrdoglav, ima jaka
čula i lako se razbjesni.
Oba spola su često lijepe, simpatične ali teške osobe. Idealna zanimanja: sek-
solog, liječenje energijom, gluma, jahte, tenis, kulinarstvo, ideologije, glazba, sli­
karstvo.
Najbolji period je u proljeće, kad planeti okupiraju znak Bika; najlošiji, nasu­
prot, za šest mjeseci, kad Venera, Merkur, Sunce i Mars vladaju znakom Škorpio­
na, doba smanjene energije, bolesti, gubitaka.
Slaba strana Bika: grlo, glas, govorne mane, specifični hrapavi glasovi glumaca
i pjevača u ovom zviježđu, dušnik, alergija na pelud, tiroidna žlijezda, oči, proble­
mi s vidom pod starost, sklonost debljanju.
Za harmoničan privatni život idealan je Škorpion (najidealnija od 144 moguće
kombinacije među znakovima), Jarac, Djevica, Ribe, Rak. Vodenjak i Lav su priv­
lačni ali te veze će teško izdržati budućnost. Zbog zajedničkog vladara Venere
postoje veze s Vagom.
Broj Bika: 2. Dan: petak. Drago kamenje: safir, smaragd, bijeli koralj, alaba­
ster. Metal: bakar. Boje: ružičasta, svijetloplava, svijetlozelena. Cvijeće i drveće:
ruža, verbena, ljiljan, ljubičica, lan, maslina, mahovina, datulje, pinija, mirta, va-
nilja. Životinje: govedo, janje, golubica, fazan, vrapčić, slavuj, zec, lastavica, la­
bud.
Zemlje: Irska, Iran, Cipar, Grčki arhipelag, Argentina, Švedska, Holandija,
Finska, Perzija. Gradovi: Dublin, Zurich, Nantes, Luzern, Bologna, Parma, Paler­
mo, Mantova, Taranto, Torino, Brescia.
Miris: verbena, ruža i mirisi dalekog Istoka (sandalovina), koji mirišu i zovu
na ljubav.
Poznati Bikovi: Josip Broz Tito, car Hirohito, Katarina Velika, Karl Marx,
Sigmund Freud, ruski carevi Nikolaj II i Aleksandar II. Rasputin. Marija Terezi-
ja, Lucrczia Borgia, Cathcrina dc Medici, Robespierre, Hitler, Evita Peron, Papa
Wojtyla, Čajkovski. Shakespeare. Salvador Dali. Orson Wels. Anthony Quinn.
Ella Fitzgerald, Fred Astaire, Shirley Temple, Shirley McLaine, Barbra Strci-
send, Anna Oxa. Jack Nicholson, Pierre Curie. Al Pacino, Scnta Berger, Candice
Bergen, Laura Betti, Burt Bacharach, Mireillc Dare, Rick Wakeman, Peter
Frampton, Bob Dylan, Toni Renis, Jon Tirjak, Zinka Kune. Zdenko Domančić,
Voja Brajović, Olja Ivanjicki, Edo Murtić, Ana Karić, Dorde Balašcvić, Perica
Martinović, Sanja Doležal, Beba Lončar, Zoran Radmilović, Osman Hasanpašić,
Karlo Bulić, Bruno Orešar, Dr. Franjo Tuđman.
Blizanci — vjetar

Treći zodijakalni znak vlada od 21. 5. do 21. 6. (otprilike, jer


Sunce ne ulazi svake godine u isti sat i dan u zviježđe). Ovo je
aktivan, muški znak, promjenljiv, sangviničnog temperamen­
ta. Njegov je simbol zrak. Blizanci su sinonim za modu, avan­
gardu, nove trendove, inteligenciju, govorništvo, duhovitost,
diplomatske funkcije, dvoličnost, biseksualnost, lopove i vara­
lice. Uzrok je planet vladar Merkur, Harlekin, živo srebro i
zavist koja sve guta. Blizanci se okreću kako vjetar puše, kao
vjetrenjače. Nepostojani, su, lažu, ali su simpatični, pokretlji­
vi, vitalni i dugo zadrže mladenački izgled jer ne žele ostariti ni izgubiti bitku s vre­
menom. Njihov duh je mlad i svijež i sa devedeset godina, stoga je ovo znak vječ-
nih mladića. Merkur ima u Blizancima noćni domicil, pa su to ljudi koji rado žive
noću a ujutro vole dugo spavati. Imaju mnogo fizičke energije, lukavi su, produ­
hovljene i visokointelektualne osobe, uvijek pune novih ideja. To su misaoni a ne
strastveni ljudi. Neuhvativi su a kad se sami uhvate ne znate kako da ih se riješite
jer postanu dosadni. Prevrtljivi su, spretni trgovci, vole govoriti, telefonirati, puto­
vati svim prevoznim sredstvima, pogotovo brzim i pisati. Površni su, nikad se u ne­
što ne upuštaju do kraja ali su magični, zanimljivi i privlačni za mase ljudi, vrlo šar­
mantni.
Blizanci predstavljaju treću kuću: odnose s braćom, putovanja, studiranje i
učenje, medije (film, televizija, radio, štampa), književnost.
U grčkoj mitologiji Blizanci su predstavljeni herojskom braćom Kastorom i
Poluxom koji su i nakon smrti željeli ostati zajedno zbog velike ljubavi koja ih je
spajala za života. Zeus im je ispunio želju, pa njih dvoje snivaju vječni san u hramu
na Olimpu.
Blizanci su vječna djeca, sanjaju o jednakosti. Uz Vodenjaka i Vagu spadaju u
najbrže ljude u Zodijaku. Vole muziku, kuhanje, dinamiku a miran život ih dosa­
đuje i oneraspoložuje. Imaju smisao za humor, mogu biti neozbiljni i neuračunljivi.
Ne poštuju društvene norme ni tradiciju, vole novosti i promjene. Sebični su i ne­
odgovornog ponašanja ali spretni političari, govornici i poslovni ljudi. Blizanac se
razumije u sve, ali je njegovo znanje površno, no s njime nikada nije dosadno ako
možete podnijeti njegov ritam kretanja. Odjeven je po posljednjoj modi: ići u ko­
rak s vremenom je imperativ, ne dozvoliti da nešto prođe pored njega. Svuda treba
stići. U trci s vremenom Blizanac kojiput pada u prave krize energije i živaca. Voli
društveni život, poznanstva, prijatelje. U pogledu hrane je izbirljiv: voli nova jela i
nove recepte ali ne dugo sjedenje za stolom. Više voli male i česte obroke koji pots-
jećaju na koktel. Egzotika, strane i daleke zemlje predstavljaju velik dio interesa
ovog znaka.
Žena je društvena, simpatična, nije zavidna ni ljubomorna, slijedi modne ten­
dencije, izgleda zanimljivo. Mnogo lijepih žena rođeno je u ovom znaku. Voli in­
teresantne ljude i mondene skupove. Nije naročita domaćica a svojoj djeci je part­
ner u igri jer se i sama osjeća mlada i kao djevojčica. Ona je sposobna poslovna že­
na ugodnog ponašanja, stvorena za flert i kontakte na visokom nivou. Idealna je
supruga čovjeku kojem je žena potrebna za reprezentaciju.
Viši tip je entuzijasta, sve ga zanima, lijepo se ophodi, voli društvo i zabave.
poliglot je i matematičar. Niži tip je licemjer, lopov, špijun, brzo se za nešto oduše­
vi i brzo ohladi jer je pronašao novi interes.
Idealna zvanja: politika, diplomacija, novinarstvo, literatura, humor, satira,
imitiranje, gluma, muzika, spiker, špekulacije, špijunaža, krađa, detektiv, advo­
kat, profesor, matematika, organizacija, propaganda, ekonomija, novčane trans­
akcije.
Najbolji period u godini je u principu oko rođendana, kad brzi planeti vladaju
ovim znakom, što ne mora biti točno ako u natalnom horoskopu prevagne ascedent
ili mnogo planeta u drugim znakovima. Najslabiji je period kraj jeseni i početak zi­
me kad planeti uđu u znak Strijelca i prave opoziciju natalnom Suncu. Tada je
energija smanjena za 50%, treba računati s bolestima, raznim problemima, čuvati
se saobraćajnih nesreća i kloniti se situacija i prostora gdje se može stradati.
Slaba strana su pluća, dušnik i jezik, zato treba izbjegavati cigarete. Katar, ast­
ma, kašalj i prehlade tako će izazvati manje muke. Prsti, ruke i ramena također su
osjetljivi. Kad se Blizanac lomi, obično stradaju ti dijelovi tijela. Sluh može tako­
đer biti izvor preokupacije. Treba čuvati živce, kloniti se stresova, manje juriti, vi­
še odmarati da izbjegne nervni slom.
Harmonični znakovi bi trebali biti Vodenjak, Vaga, Strijelac, Ovan i Lav uko­
liko ascedent ne upućuje na drugu grupu znakova. Ribe i Djevica mogu biti zaniml­
jive ali te veze teško opstanu u vremenu.
Broj 3, dan: srijeda, boje: plava, siva, žuta. Dragulji: smaragd, topaz, krizolit,
granat, turmalin, ahatit. Kemijski element: živa; biljke: đurđica, ivančica, peršun,
melisa, stolisnik, anis, lešnjak, orah, valerijana, orhideja. Životinje: majmun, ibis,
papagaj, hijena, lisica, vjeverica, leptiri.
Ako Blizancu poklanjate za rođendan parfem, neka bude nov i najmoderniji.
Esencija karanfila pomaže odmaranje osobe koja ne želi izgubiti bitku s vreme­
nom. Može ju se dodati vodi za kupanje ili od nje napraviti osobni miris.
Zemlje i regije: SAD, Južni Egipat, Nigerija, Armenija. Belgija, Sardinija,
Lombardija. Gradovi: Bruxelles, London, Nurnberg, Reggio Emilia, San Francis­
co, Melbourne.
Poznati Blizanci: Dante Alighieri, Rafael Velaskez. Petar Veliki, Wagner.
Verdi, Puškin, Thomas Mann, Isidora Duncan, Garcia Lorca, Arthur Conan
Doyle (tvorac Sherlocka Holmesa), Stan (duo Stanlio i Olio), John Kennedy.
Marilyn Monroe, Tony Curtis, Rudolf Valentino, Clint Eastwood, Joan Colins,
Sir Laurence Olivier, Klaus Maria Brandauer, Giorgio Armani. Brooke Shields,
Gianna Nannini, Mike Bongiorno, Stefania Sandrelli, Judy Garland, John Way­
ne, Reineri Werner Fassbinder, Bjorn Borg, princ Ranieri od Monaka, Enrico
Berlinguer, Francesco Waldner, Francoise Sagan, Pippo Baudo, Paul McCartney,
Boy George, Grace Jones, Stevie Wonder, Rafaella Carra, Rada Duričin, Zlatko
Crnković, Ksenija Jovanović, Bata Živojinović, Nela Eržišnik, Dr. Petar Selem,
Mića Orlović, Biljana Ristić, Zdravko Čolić.
Rak - jezero
Rak je četvrti zodijakalni znak, vlada od 21. 6. do 22. 7. (što
treba uzeti s rezervom radi neujednačenog prelaska Sunca iz
zviježđa u slijedeće zviježđe, što se mijenja svake godine). Po­
trebno je znati točno vrijeme rođenja da bi astrolog utvrdio u
kom se znaku nalazi Sunce neke osobe ako je rođena na dan
smjene zviježđa. Rak je pasivan, ženski znak, kardinalan,
spor, flegmatičnog temperamenta. Njegov simbol je voda a
vladar Mjesec, Zemljin satelit. S obzirom da Mjesec ima vrlo
kompliciranu putanju po kojoj se kreće i mijenja znak svaka
dva do tri dana, odatle česte promjene raspoloženja kod ljudi ovog znaka i kod ži­
votinje: jedan korak naprijed, dva natrag. Slično je i ponašanje ovih ljudi.
Rak se uspoređuje s četvrtom, okultnom kućom, koja znači: obitelj, dom,
majku, naciju, crkvu, politiku, partiju.
U mitologiji Rak se veže na Mjesečevo božanstvo (sposobnost reprodukcije):
egipatski bog Anubi i grčka božica Artemida, zaštitnica voda, vegetacija i mater­
instva.
Rakovi su nervozni, intuitivni, melankolični, vole kuću, obitelj i djecu. Pretje­
rano su emotivni, s naglašenim unutarnjim životom i bujnom maštom, što se u po­
zitivnom odrazi kao umjetničko nadahnuće ili u negativnom kao laži i intrige. Ovo
je ljetni znak, raspolaže s dovoljno fizičke energije. Pravi je vladar u kući, obitelji,
svojoj zemlji ili politici. Ako ne ostvari svoje ambicije, postaje neugodan i frustrir­
an. Kućno ognjište smatra prvim uslovom za sreću u koje će se uvijek sakriti pred
životnim nedaćama, kao dijete u majčino krilo, kao životinja pod oklop kad osjeti
opasnost. No opasnost je često samo plod pretjerane osjetljivosti i jake imaginaci­
je. Rak često promaši pravac jer se san isprepliće sa stvarnošću pa izgubi orijentaci-
ju. Velik je senzibilitet ovih ljudi koji ne vole promjene nego uhodan svakodnevni
ritam života. Egzaltirana Venera stvara neutaživu potrebu za ljubavlju i nježnošću
a pad Marsa inklinaciju provociranju i svađi.
Muškarac ostane jako vezan uz majku cijelog života, rado se skladnja u proš­
lost, boji se budućnosti. Prisutnost žene je od bitnog značaja bilo da se radi o majci,
sestri, ženi, djevojci. Zato među Rakovima ima dosta papučara koji padnu pod ut­
jecaj žene. Ipak, Rak nije vjeran jer je isuviše osjetljiv na ženski šarm. Ženi se
obično dva puta i u svakom braku ima po dvoje djece. Ali je vrijedan, skrban, am­
biciozan, mnogo radi za dobrobit obitelji. Novac troši oprezno, rijede je veliko­
dušan ili rasipan, najčešće škrt. Obožava kolače i slatkiše čime kompenzira ljubav­
ne jade i životne probleme. Inače nije izbirljiv, jede sve. Uspješan je u zubarstvu,
kirurgiji, pisanju, muzici, kritici, povijesti umjetnosti, pomorstvu itd.
Žena je senzibilnija od bilo kod drugog znaka. Živi za ljubav i zbog ljubavi. Ja­
ko je vezana uz rodnu obitelj, rano se uda, voli djecu, ljubomorno čuva ognjište i
dom. Materinstvo je najvažniji oblik njene realizacije, zato ako ga se odrekne, mo­
že patiti od grižnje savjesti i frustracija. To je znak izuzetno ženstvenih žena koje
dominiraju ženskim šarmom. Odabranu »žrtvu« uvlači u najfinije labirinte i intrige
da ostvari što je zamislila, kao kad pauk u mrežu hvata mušicu. Zato, ako nekome
ne odgovara takav odnos, neka bježi na vrijeme. Ona je pristalica devize: cilj
opravdava sredstvo, zato koristi provokaciju ili šutnju da ostvari planove. Mnoge
pretjerano ženstvene glumice i pjevačice rođene su pod ovim znakom. Druge se
posvete ginekologiji ili nekom drugom zvanju koje je u kontaktu sa ženama. Cesto
ne bira sredstvo da dođe na željeni položaj. Ipak, najbolje se osjeća između četiri
zida. Ženskost se međutim manifestira i na negativan način kroz ginekološke bole­
sti, operacije ženskih dijelova tijela, teškoća u trudnoći, pri porodu i poslije njega.
Onkolog i ginekolog su liječnici koje treba redovito posjetiti. Rak je osjetljiv i na
želudac pa treba izbjegavati žestoki alkohol i mnogo hrane, unatoč dobrom apeti­
tu. Treba izbjegavati i cigarete jer su pluća osjetljiva.
Viši tip je intuitivan i religiozan na svoj način, služi općeljudskim problemima.
Niži tip je praznovjeran, škrt, rob predrasuda, izbjegava obaveze, drži se kuće i
;
suknje. '
Dobar period je ljeto a slabi su uglavnom XII i I mjesec, kad brzi planeti bora­
ve u znaku Jarca, Raku nasuprot, za 180°. Tada su moguće razne nezgode i nesreće,
manjak energije, privatni problemi i bolesti.
Harmonični znakovi su Jarac, Škorpion, Ribe, Djevica i Bik. Ovan i Vaga mo­
gu biti privlačni ali su te veze problematične na duge staze. O ostalim kombinacija­
ma odlučuju ascendenti ili mnogo planeta u znaku koji nije skladan Raku.
Broj: 4. Dan: ponedjeljak, boje: bijela, srebrnobijela, srebrnosiva, svijetlo-
plava. Metal: srebro, drago kamenje: biser, kristal, opal, perl muter, kvarc. Biljke:
potočnice, bijelo cvijeće, mak, djetelina, slijez, perunika, žalosna vrba i povrće ko­
je sadrži vodu: lubenica, krastavac, tikva. Životinje: rakovi svih vrsta, ostrige, me­
duza, pčela, muha, noćni leptiri, žaba, žohar. Mirisi i esencije pogodne za Raka:
sandalovina i artemizija a za žene ylang - ylang (mješavina najboljih parfema).
Zemlje i pokrajine: Nizozemska, Škotska, Alžir, Tunis, Južna i Srednja Afri­
ka, Kina, Novi Zeland, Java, Bengalija, Honduras. Gradovi: Amsterdam, Stock­
holm, Milano, Venecija, Pisa, Genova, Konstantinopolis, Manchester, New York
(gradovi na vodi i s mnogo vlage).
Poznati Rakovi: Hcnrik VIII. Giuseppe Garibaldi, Giacomo Leopardi, Mar­
cel Proust, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Luigi Pirandello,
Poznati Rakovi: George Orwell. Rembrandt. Rubens. Marc Chagall. Giacomo
Puccini, Gustav Mahler, Lady Dianna, Oriana Fallaci, Vittorio de Sica, Ingmar
Bergman. Gina Lollobrigida, Yul Brynner. Simonc Veil, Louis Armstrong, Sylve­
ster Stallone, Brigitte Nielsen, Andrea Jonasson, Džuna Davitašvili, Lino Ven­
tura. Barbara Stanwyck, John D. Rockfeller. Nelson Rockfcllcr. Nancy Reagan.
Nelson Mendela, Kris Kristoferson, Donald Sutherland, Ringo Starr, Milva, Do­
natella Rettore, Toto Cutugno, Tin Ujevie. Miroslav Krlcža. Ante Pavelić, Pavi-
ca Gvozdić, dr. Boško Milojević, Šaša Zalepugin, Sanda Langerholz, Dragan De­
spot. Darko Glavan, Gabi Novak, Majda Sepe, Miso Kovač, Moni Kovačić, Tan­
ja Bošković, Ljudevit Gaj, Tanja Torbarina, Nikola Tesla, Dragutin Fabijanić,
Željka Ogresta, Tajči.
Lav — svjetlo
Peti zodijakalni znak vlada od 22. 7. do 23. 8. (ali ljudi rođeni
na dane smjene zviježđa trebaju kontaktirati astrologa ako
znaju točan sat i minutu rođenja da bi znali kojem znaku pri­
padaju). Ovo je aktivan, muški znak, fiksan, koleričnog tem­
peramenta. Njegov simbol je vatra. Poistovjećuje se s petom
kućom koja je simbol djece, ljubavi, seksualnog života, zaba­
va, umjetnosti, kreativnosti, javnih nastupa itd. . . .
U mitologiji znak Lava simbolizira Herkul koji je rukama
ubio lava i tako dokazao svoju virilnu snagu.
Vladar Lava je zvijezda Sunce, simbol sreće, novca, uspjeha, moći, zdravlja,
energije, optimizma, suvereniteta. Odatle želja i potreba Lava da bude u centru
pažnje, kao što je Sunce centar našeg sunčanog sistema oko kojeg se okreću plane­
ti. Lav smatra da mu se svi moraju klanjati i slušati njegove naredbe. U znaku Lava
su sjaj, zlato i blještavilo kraljevina i carstava, more, sunce, ljeto i mladost. Ako
ste odlučili osvojiti jednog Lava potrebno vam je prijestolje i mali stolčić za klečen-
je. Na prijestolje ćete posjesti njega a vi ćete klečati i beskrajno mu se diviti. Ne­
mojte misliti da ćete mu dosaditi s komplimentima i divljenjem. Oni su mu potreb­
ni kao sunce ozeblima. Kad je Bog stvarao Svijet i počeo dijeliti svijetlo na Zemlji,
Lav je uzviknuo: sve to svijetlo hoću na sebi! Od tada Lav je spreman na sve di bi
bio u centru zbivanja. Putovat će od jednog kraja Svijeta na drugi u potrazi za svi-
jetlošću. Zbog Neptuna u padu Lav voli biti tajanstven, inklinira uživanju ili trgov­
anju drogom i voli muziku. Lav voli vlast, davati upute i naređenja da drugi rade
prema njegovoj zamisli i da mu drugi rješavaju probleme. Voli dobar život pa mno­
go novca troši za sve vrste užitaka. On je jedan od najrastrošnijih znakova u Zodi­
jaku. Tokom života doživi drame jer nema smisla za sitne probleme ali nikad ne
izbjegne borbu i ne bježi od opasnosti. Za stolom je probirljiv i visokih zahtjeva
kao u životu. Od života hoće najbolje jer smatra da mu to pripada. Cijeni kvalitetu
kao ni jedan drugi znak.
Muškarac je posebna, zanimljiva, dostojanstvena osoba, aristokratskog po­
našanja, smiren, ugodan, velikodušan, romantičan, grandiozan i drugačiji od
ostalih muškaraca. Bolji je od svih. Zato u poslu traži prve pozicije a u ljubavi mak­
simalnu odanost. Ne trpi nevjeru a neuspjeh u poslu stvara mu frustraciju pa mal­
tretira sve oko sebe fizički i psihički. Voli iskreno, toplo, strastveno i vjeran je ali
ako mu dojadite, okrenut će vam leđa jednog dana kao da se ništa nije dogodilo.
On je šef države, ima centralno i vrhunsko mjesto u svom zvanju, glumac, muzičar,
liječnik, direktor.
Žena ima dominantan karakter, nametljiva je, vlada uvijek i svuda i to poka­
zuje. Izgleda upadljivo, voli skupocjena krzna, nakit, otmjenu garderobu da bi ti­
me iskazala svoju moć i status. Spretna je poslovna žena i uspješan umjetnik pa ju
je šteta zatvoriti u kuću što bi stvorilo teške frustracije, nervne krize i pogoršalo
njenu agresivnost i mušku narav. Nemojte joj se zamjeriti jer vam više neće biti
prijatelj. Pokažete li joj svoju odanost, biti će najsimpatičnija, najšarmantnija i
najnježnija žena. Ne pokušavajte se pretvarati jer je inteligentna i shvatila bi neis­
krenost.
Viši tip je prirodno superioran, ljudi ga kao takvog priznaju i prihvaćaju. Niži
tip se hvali svojim značajnim vezam na nivou i kako svi rade po njegovim zamisli­
ma, kontaktira ljude na položaju i dosađuje svojim principima.
Najplodniji je period ljeto, kad Merkur, Venera, Sunce i Mars borave u ovom
znaku a najlošiji I i II mjesec kad ti planeti udu u znak Vodenjaka i tako prave opo­
ziciju natalnom Suncu Lava. Tada treba izbjegavati situacije i prostore gdje se mo­
že stradati, putovanja i velike fizičke napore jer je energija prepolovljena.
Lav boluje i umire od srca i infarkta. Pati od visokog ili niskog krvnog pritiska i
živčanih oboljenja. Iako ima dovoljno energije, neka ju ne razbacuje jer može doći
u krize energije. Kičma i oči mogu izazvati probleme u lošim životnim periodima.
Crna kava šteti srcu i visokom tlaku a preporuča se osobama niskog tlaka. Treba
izbjegavati i cigarete. Za visoki tlak i srce korisne su biljke kantarion i kesten.
Idealni znak je Vodenjak, zatim Strijelac, Ovan, Blizanci i Vaga ako ascen­
dent nije protiv. Bik i Škorpion su privlačni ali je njihova zajednička budućnost
problematična. Dva Lava teško će živjeti zajedno jer oboje hoće vlast. I životinja
lav je car šume (ali je lijen i napada samo kad je gladan).
Dan: nedjelja, broj: 5, boje: žuta, narančasta, zlatna, crvena i sve sunčane bo­
je. Metal: zlato. Drago kamenje: dijamant, rubin. Životinje: sve iz roda mačaka,
krokodil, orao, jastreb, pijetao, kanarinac, cvrčak. Biljke: limun, naranča, palma,
lovor, lavanda, cimet, papar, ružmarin, menta, bršljan, cedar, hrast, šafran, neven,
suncokret, gencijana, kamilica, žito, peršun. Za naglašavanje jake ličnosti dobri su
intenzivni istočnjački mirisi do kojih se ne dolazi lako: Jatagan i Hašiš.
Zemlje i regije: Italija, Sicilija, jug Francuske, sjeverna Rumunjska, Florida,
Kuba, Sudan, Saim, Peru, Palestina, Antilski otoci. Gradovi: Rim, Ravenna, Ma­
drid, Prag, Linz, Bristol, Bombay, Damask, Chicago, Philadelphia.
Poznati Lavovi: Luj XVI, Napoleon I Ciceron, Cezar, Mussolini, Fidel Ca­
stro, T. E. Lawrence (Lawrence of Arabia), Mata Hari, Rockfeller, Carl Gustav
Jung, car Haile Selasije, engleske princeze Anna i Margaret, Alfred Hitchcock,
Cecil B. DeMille, Giorgio Strehler, Bernard Shaw, Mae West, Jacqueline Onas-
sis (dvostruka udovica), Peter O'Toole, Robert Deniro, Giancarlo Giannini. Bar­
bara De Rossi, Fabio Testi, John Derek, Natalie Delon, Robert Michum, Tanita
Tikaram, John Bon Jovi, Whitney Huston, Barbara Bouchet, Sri Aurobindo,
Carla Fracci, Mark Knopfler, Mick Jagger, Ian Andersen, Madonna, Mira Stupi­
ca, Ruža Pospiš Baldani, Ivan Zajc, Vice Vukov, Marija Kohn, Boban Živjino-
vić, Dragan Nikolić, Slobodan Miloševic, Alan Islamović, maneken Neven Boš-
ković, stjuardesa Vesna Vulović, Rade Šerbedžija, Doc. Dr. Dipl. ing. astrofizike
Vladimir Ruždak jr., Arsen Dedić, Bernarda Marovt, Neda Ukraden, Milja Vu-
janović, Čupko — najpoznatiji jugoslavenski disk-dokej.
Djevica — žal

Šesti znak vlada od 24. 8. do 22. 9. (uglavnom, jer Sunce ne


ulazi svake godine u isti sat i isti dan u znakove, stoga treba
znati točan sat i minutu rođenja da bi astrolog precizno znao
gdje je bilo Sunce kod osoba rođenih na dane smjene zvijež­
đa). Djevica je pasivan ženski znak, promjenjljive kvalitete,
melankoličnog temperamenta. Njen element je zemlja. Djevi­
ca odgovara šestoj zodijakalnoj kući koja simbolizira: svakod­
nevni život, posao, zdravlje, medicinu, domaće životinje itd.
U mitologiji Djevica je prisutna uz Demetru, božicu zemlje i poljoprivrede,
majku Persefone. Demetra je zauvijek htjela zadržati pored sebe kćer ali je bog pa­
kla poremetio njen san. Morala se pomiriti da će Persefona provesti pola godine s
njom a pola kod boga pakla. Kad je Persefona kod majke, proljeće je, cvijeće cvje­
ta, ptice pjevaju, Demetra je sretna. Najesen, pakao čeka Persefonu a za Demetru
počinje ciklus bola. Ovo je priča o posesivnim roditeljima koji bi htjeli da im djeca
ostanu neokrhnuta ali zemaljskim ljudima namijenjena je doza sreće i doza bola,
što spada u evoluciju.
Zbog sterilnosti i zajedljivosti, ovaj znak ne uživa najbolju reputaciju. Svoj
nos gura svuda, traži dlaku u jajetu, previše je realističan, kritizira sve i svašta,
ograničenih je i skučenih vidika. Djevica ljubomorno čuva svoj integritet i apote­
karski mir u kojem živi sama ili s obitelji: Geslo Djevice je: nikoga ne puštamo
unutra. Odličan primjer je Švicarska, pod znakom Djevice, koja ne prima na stalan
boravak strance, bez obzira koliki kapital bi unijeli u švicarske banke a za čuvanje
novca stranim državljanima uzima kamate. Narav Djevice je pesimistična, podlož­
na destruktivnim impulsima ali usavršava detalje do najmanje ćelije (švicarska pro­
izvodnja satova). Ne prepušta se emocijama, sve se mora bazirati na logoci a svom
životu želi dati red. Odatle hladnoća, pedanterija, konzervativnost, moralizam.
Djevica je spor znak, teška narav, rijede zanimljiva osoba. Vladar Djevice je Mer­
kur, koji stvara neproduktivan nemir, osjetljiv živčani sistem i zavist. Daje sposob­
nost za analiziranje, preciznost i matematiku. Egzaltirani Uran daje spretne ruke,
egzilirani Jupiter oduzima životno veselje, pad Mjeseca udaljava nježnost i osjeća­
je. Djevica omalovažava sve pa i samu sebe, ne želi se uhvatiti u koštac sa životom.
Muškarac je savjestan, točan, precizan, na posao dolazi prije svih iako je šef.
Ako je vojnik, slijedi taktiku a ne strategiju. To je tip poslovnog čovjeka u bespri­
jekorno skrojenom odijelu, s čistom košuljom i kravatom, uredno olaštenim cipe­
lama, rigorozno podšišane kratke kose s naočalama na nosu. Ljubazan je ali nikad
strastven. On je stvoren da ostane neženja jer ni sa kime ne želi dijeliti svoj imetak.
Škrt je ali za ugodno društvo će rado potrošiti novac. Treba izbjegavati žestoki al­
kohol i mnogo hrane jer ima osjetljiv probavni sustav, može oboljeti od jetre, želu­
čanih bolesti i crijeva.
Žena je šarmantna bez obzira na godine, praktična, vrijedna, dobra domaćica
ali se ne eksponira u poslu. Ona je šef u kući. Njena je kuća uredna, od obitelji zah­
tijeva da jede i ide spavati u određeno vrijeme. Ako je samo kućanica, postaje ma­
nijak čistoće. U seksu je hladna i živi ga kao grijeh. Ni jedna žena u Zodijaku nije
toliko suzdržana kao ona. Muškarac mora biti strpljiv i taktičan da ju oslobodi
predrasuda. Rado nosi šešire, čipke, naušnice (detalje).
Viši tip je ozbiljan intelektualac, ima enciklopedijsko znanje, za sve traži jake
dokaze, strpljivo skuplja podatke, analizira, dokazuje analogijama i statistikama,
poziva se na autoritete. Niži tip je stalno nezadovoljan, to prenosi na okolinu, pri­
govara svemu, voli novac i snobove.
Idealna zvanja: analitičar, kritičar, profesor, filozof, sekretar, trgovac, krojač,
diplomata, podređeni činovnik, urar, apotekar, zubar.
Dobar je period ljeto, kad brzi planeti borave u ovom znaku a slab, nasuprot,
za šest mjeseci, kad ti planeti iz znaka Ribe prave opoziciju natalnom Suncu Djevi­
ce. Tada dolaze bolesti, neraspoloženje, svađe, nezadovoljstvo, gubici, povećana
je mogućnost saobraćajnih nesreća i raznih incidenata.
Osim osjetljivosti probavnih organa i slabih živaca, mnoge smetnje su psihoso-
matične i neurovegetativne. Trebalo bi se prepustiti životu, manje analizirati, više
uživati i život bi bio ljepši za Djevicu i okolinu s kojom živi
Harmonični znakovi: Ribe, Jarac, Bik, Škorpion i Rak. Strijelac i Blizanac su
zanimljivi ali te veze teško odolijevaju krizama koje donose godine. Za ostale kom­
binacije odlučuju ascedent i mnogo planeta u nekom znaku u osobnom horoskopu.
Broj: 6, dan: srijeda, boje: bijela, svijetloplava, siva. Kemija: živa, nikal. Ka­
men: agata, sardoniks. Biljke: neven, tratinčica, pšenica, cikorija, endivija. Živo­
tinje: mrav, pilići, kornjača, pas. Mirisne esencije: karanfil, gardenija, lavanda, ge­
ranium mogu poslužiti kao dodatak vodi za kupanje, osobni parfem, osvježivač
rublja u ormarima, ulje za sunčanje i regenerativno sredstvo za kosu.
Zemlja i pokrajine: Švicarska, donja Šleska, Hrvatska, Turska, Zapadna Indi­
ja, Brazil, Kreta i nekadašnja Mezopotamija. Gradovi: Jeruzalem, Atena, Zagreb,
Brindisi, Lion, Pariz, Basel, Toulouse, Boston, Los Angeles.
Poznate Djevice: Luj XIV, Djevica Marija, Majka Tereza, Savanarola, Lev
N. Tolstoj, Francois-Rene Chateaubrand, John Dalton, Guillaume Apollinaire,
Goethe, Agatha Christie, Ajistotel Onassis, Leonard Bernstein, Maurice Cheva­
lier, Anne Bancroft, James Coburn, Elliot Gould, Vittorio Gassman, Gulliano
Gemma, Greta Garbo, Sofia Loren, Ingrid Bergman, Peter Selers, Mariangela
Melato, Lauren Bacali, Lola Montez, Stefano Casiraghi, Loredana Berte, Chrissy
Hynde, Petter Maffay, Fredy_Mercury, Michael Jackson, Otis Redding, Leonard
Coin, Jose Feliciano, Mira Furlan, Žaki Marušić, Dado Topić, Đorđe Novković,
Branko Siladžin, Stevo Karapandža.
Vaga — lahor

Sedmi astralni znak vlada od 23. 9. do 22. 10. (otprilike, jer


vladavina znakova varira iz godine u godinu. Uz točan sat i mi­
nutu rođenja astrolog će reći u kojem znaku je Sunce ljudi ro­
đenih na dane prelaska Sunca iz zviježđa u slijedeće). To je
aktivan muški znak, kardinalan, sangviničnog temperamenta.
Njegov element je zrak. Simbolizira sedmu kuću: brak, udru­
ženja, procese.
U mitologiji Vaga je prisutna uz boginju Afroditu koja
predstavlja ljepotu, senzualnost i umjetnost.
Vladar Vage je Venera, sinonim za ljepotu, umjetnost, muziku, modu, ele­
ganciju, lijepe detalje, nježnost, ljubav, erotiku. Ljudi Vage su lijepi, uredni, dot­
jerani, brižljivo odjeveni, njihovi stanovi prenatrpani ukrasnim, beskorisnim
predmetima koji trebaju stvoriti umjetni raj. Traže sklad u svemu baš kao što se
dan i noć izjednačuju poslije ljeta. Ljubav je za Vagu najvažnija, ne može živjeti
sama. Egzil Marsa i Plutona stvara pacifiste i ljubitelje mirnog životnog tempa, pad
Sunca despote željne vlasti a egzaltirani Saturn to naglašava u vidu pravosuđa i reli­
gije. Vage vole prirodu i životinje.
Muškarac je otmjen, osjetljiv na formu i ljepotu, upotrebljava deodorane, lo-
sion prije i poslije brijanja, fine mirise, lijepo se odjeva, pažljiv je ljubavnik. Neod­
lučan je a ne može živjeti sam pa postoji opasnost da na kraju odabere upravo ženu
kakva mu nije potrebna.
Žena je savršena supruga, domaćica, majka, za sve nađe vremena i ništa ne za-
pušta, lijepo hoda, lijepo se šminka, ima urednu kosu i moderno se odjeva. Voli
nakit s plavim i bijelim safirima, što je drago kamenje Vage. Ako pronađe muškar­
ca koji ju razumije i voli ona je idealna žena. Patrijarhalno društvo, gdje ne može
ostvariti ravnopravni odnos s muškarcem, stvara joj bol.
Beč je pravi predstavnik Vage. Taj grad je sinonim za valcer, muziku, usporen
životni ritam, cvijeće, ljepotu, pjesmu, umjetnost, kazališta, čipke u izlozima duća-
na, fijakere, izvrsne kolače, ljubaznost građana, prava dimenzija za čovjeka, hu­
mana sredina s oznakama prošlih vremena.
Viši tip Vage je umjetnik, ima smisao za muziku, naročito klasičnu, dobar sa-
govornik, odmjeren, čist tjelesno i u duši. Niži tip je despot, gurman, prostak, van­
dal, pijanica.
Najpovoljnije doba godine su IX i X mjesec a treba se čuvati vremena kad brzi
planeti okupiraju znak Ovna, u proljeće, kad su moguće razne nezgode, nesreće,
povrede, bolesti i problemi.
Vaga spada u najbrže ljude (uz Vodenjaka i Blizanca), dobra je u zvanjima ve­
zanim uz kulturu, ljepotu i umjetnost: manekenstvo, moda, modna fotografija, ko­
stimografija, scenografija, kozmetika, muzika.
Eventualne bolesti: ženski organi, bubrezi, urinarni trakt. Zato treba izbjega­
vati cigarete, žestoki alkohol i tešku hranu. Otrov su: papar, crna kava, čokolada,
bijeli šećer i industrijska sol. Treba konzumirati morsku sol, med umjesto šećera (i
uz crnu kavu, samo treba čekati da se kava ohladi, jer vrućina uništava korisno dje­
lovanje meda), maslinovo ulje, piletinu, pastrvu, teletinu. Vagama je potrebno
mnogo dana provedenih na moru i suncu, urološki čaj i mnogo tekućine: sokovi,
obična voda i drugi čajevi potrebni zbog osjetljivosti na urološke probleme.
Harmonični znakovi: Ovan, Blizanci, Vodenjak, Lav, Strijelac. Neskladni:
Rak i Jarac, iako privlačni. Ali zadnju riječ daje astrolog na temelju osobnog ho­
roskopa s obzirom na položaj ascendenta, Saturna, Mjeseca i Venere. Bik je priv­
lačan zbog zajedničkog vladara Venere.
Broj: 7, dan: petak, boje: svi tonovi plave, od svijetloplave do sivoplave i tam-
noplave. Metal: bakar, drago kamenje: smaragd, bijeli kvarc, bijeli mramor, dija­
mant, plavi i bijeli safir. Životinje: lama, deva, jelen, koza, magarac, mačkica, grli­
ca, golubica, labud, pastrva. Biljke: jasen, jablan, glicinije, jagode, palma, limun,
ruža, ljiljan, ljubice, ciklame, potočnice. Esencija ruže ili verbene preporuča se
kao dodatak kupki, za oporavak suhe kose, za sunčanje ili osobni miris.
Zemlje i pokrajine: Austrija, Savoja, Toskana, Alzas, Libija, Gvatemala, Ar­
gentina, Tibet, Kina. Gradovi: Beč, Frankfurt, Kobenhavn, Lisabon, Johannes­
burg.
Poznate Vage: Marcello Mastroianni. draguljar Paolo Bulgari, bogatašica
Barbara Hutton, Anita Ekberg, Silvio Berlusconi (televizijski magnat), Romy
Schneider, Brigitte Bardot, Eleonora Dusc, Juan Peron. Bob Geldof, Mahatma
Gandhi, Sandro Pertini, Aldo Moro, Lech Walesa, Farah Diba, Margaret That­
cher, Jimmy Carter, Dr. Christian Barnard, Nietzsche, Cervantes, Oscar Wilde,
Arthur Miller, Le Corbusier, Franz Liszt, Vladimir Horowitz, Luciano Pavarotti,
Rita Hayworth, Catherine Deneuve, John Lcnon, Julio Iglesias, Brian Ferry,
Bruce Sprengsteen, Romina Power, Linda McCartney, Marija Crnobori, ban Je-
lačić, Zvonimir Rogoz, Ivo Pogorelić, Tereza Kesovija, Margareta Pejar, Milena
Dravić, Mustafa Nadarević, Slađana Milosević, Nina Gazibara, Lepa Brena.
Škorpion — rijeka

Osmi astralni znak vlada od 23. 10. do 21. 11. (otprilike), spa­
da u grupu fiksnih znakova, flegmatičnog je temperamenta.
To je pasivan, ženski znak. Predstavlja osmu kuću koja je
nadležna za smrt, nasljedstvo, obnavljanje itd. Njegov ele­
ment je voda ali on je tekuća vatra u čijim venama ključa život
i krv.
U mitologiji postoji uz legendu o lovcu Orionu kojeg su
bogovi kaznili zbog okrutnosti i razarajuće nasilnosti.
Njegovi su vladari Mars, bog rata i Pluton, bog pakla. Odatle žestina, borbe­
nost, agresivnost, otrovan karakter (kao što je otrovna životinja škorpin). Škor­
pion voli pikantnu hranu, skuplja hladno i vatreno oružje. Magičan je, magnetičan,
antikonformista, mističan, intelektualac prve klase, intuitivan i osvetljiv, u kontak­
tu s drugim dimenzijama, snažnih impulsa. To je složen znak u kojem se sastaju ži­
vot, smrt i uskrsnuće. U doba njegove vladavine je Dan mrtvih. On ruši da bi opet
imao što graditi. Sve što živi mora umrijeti da bi se rađale nove savršenije forme ži­
vota. I životinja i znak sadrže u sebi princip eliminiranja. Njegova podsvijest je in­
tenzivna, često se neuredno manifestira i prouzroči mu egzistencijalni strah. Škor­
pion je revolucionar, ima oštar jezik, posjeduje paklenu moć, voli rizik i komplika­
cije. Sto je situacija teža i opasnija to mu je borba slađa a snaga jača, hrabriji je i
originalniji. Život mu karakteriziraju borbe, okrutnost i neprijateljstvo. Uspije li
dominirati i kanalizirati agresivne instinkte i sublimirati u neki viši cilj, to je najbol­
je rješenje. Ako odbije slušati unutarnju snagu i guši seks postaje žrtva nemira, ne­
zadovoljstva i osjećaja krivice. Seks je za Škorpiona od izuzetnog značaja: to je
erotika i borba protiv smrti. Užitak i smrt su povezani. Škorpion ne poznaje grani­
ce, u svemu pretjeruje, mnogo pije, strastven je i netolerantan, a poslije seksa, u
životu najviše voli rasprave i polemiku. Humor Škorpiona je bodljikav i intelek­
tualan. On mrzi Novu godinu, vjenčanja i sve ostale formalnosti.
Muškarac je privlačan, osebujna ličnost, ne bira riječi ni trenutak kad nešto
želi saopćiti. Nije nježan nego izuzetno erotičan. Nema vremena za sentimentaliz-
me ali voli obitelj. Uspješan je liječnik, naučnik, kemičar, misionar, asketa, politi­
čar, govornik, revolucionar, kritičar, glumac, inspektor, policajac, pomorski oficir,
uvijek na vodećem položaju u istaknutoj poziciji.
Žena ima slične osebine kao muškarac: zavodljiva je, jaka ličnost, nema vre­
mena za ljubavne patnje. Vrlo je seksi i velik borac. Zato je šteta da toliki potenci­
jal energije ostane medu četiri zida. Treba raditi jer joj inače ostaje višak agresiv­
nosti koja se ispoljuje negativno. Bolje se osjeća u kratkim strastvenim ljubavnim
avanturama nego u braku koji joj brzo dosadi. Voli svoju slobodu i muškarce mla­
de od sebe. Uvijek je spremna na verbalni i fizički obračun.
Viši tip je discipliniran, želi saznati sve o životu i smrti, hladno je dostojanst­
ven, simpatičan, privlačan, produktivan, autoritativan. Niži tip sluša svoje nagone,
šteti sam sebi, ljubomoran je, osvetljiv, egoista, radi drugima za leđima, voli užit­
ke, nemoguće mu je izbiti iz glave njegove ideje, iživljava se do sadizma, druži se s
ljudima koji su inferiorni da bi se on mogao ispoljiti, kad nema izbora vrši samou-
bistvo.
Idealan je period jesen, kad brzi planeti okupiraju znak Škorpiona a loš pro­
ljeće, kad isti borave u znaku Bika. Tada je energija smanjena na pola, moguće su
bolesti, nezgode, razni incidenti i neuspjesi.
Bolesti koje najčešće pogađaju ovaj znak: spolne infekcije, bolesti spolnih or­
gana, kod žene problemi u trudnoći, porodu i poslije, zatvorena stolica, bolesti de­
belog crijeva, zbog ćega se preporuča lagana ishrana umjesto teške i paprene, tako
drage ovom zviježđu. Mogući su problemi s vidom i očne bolesti. Neki imaju defekt
lica ili tijela.
Harmonični znakovi: Bik (najidealnija od 144 moguće kombinacije među zna­
kovima), Rak, Ribe, Jarac, Djevica. Moguća je veza s Ovnom radi zajedničkih vla­
dara, mada ne spada u mirne odnose. Lav i Vodenjak su bez sumnje privlačni ali su
takve veze kratkog vijeka.
Broj: 8, dan: utorak, boje: crna, crvena, ljubičasta, tamnozelena, svi tonovi
smeđe od tamnosmeđe, crvenosmeđe, boje cimeta do bež, maslinastozelena. Me-
tal: željezo, drago kamenje: jantar i sve crveno, smeđe i narančasto kamenje. Bilj­
ke: hrast, bršljan, fuksija, duhan, kaktus, papir, repa, poriluk, češnjak, luk, papri­
ka (ljuta), gladiola. Životinje: škorpion, strvinar, zmija, divlja svinja, vuk, miš,
kukci. Esencija mente potiče na akciju a melisa ženama vraća izgubljenu ženstven­
ost. Dragi su im orjentalni mirisi: pačuli, sandalovina, itd.
Zemlje: Sjeverna Amerika, Alžir, Indokina, Malezija, Katalonija, Laponija,
Norveška, Bavarska. Gradovi: Treviso, Padova, Munchen, Dover Liverpool, Ha­
lifax, Valencia, Baltimore, Cincinnati, Washingotn, New Orleans. Španjolska kori­
da ima sve karakteristike Škorpiona.
Poznati Škorpioni: Paracelsus, Paganini, Turgenjev, Dostojevski, Kokoška,
Edgar Alan Poe, Luj XVIII, Indira Gandhi, Martin Luther, Reza Pahlavi,
Chiang Kai-Chek, Aga Kan, kralj Husein, Francois Mitterand, princ Charles, Pi­
casso, Mahalia Jackson, Charles de Gaulle, Johann Strauss jr., Luchino Visconti,
Rock Hudson, Burt Lancaster, Katherine Hepburn, Grace Kelly, Alain Delon,
Annie Girardot, Yves Montand, Bud Spencer, Virna Lisi, Stephane Audran,
Ofra Haza, Amanda Lear, Joni Mitchel, Neil Young, Monica Vitti, Jacqueline
Bisset, Charles Bronson, Diego Maradona, Udo Jiirgens, Keith Emerson, Augu­
ste Rodin, Charles Manson, Ivan Hetrich, August Šenoa, Vuk Stefanović-Karad-
žić, Dragoslav Šekularac, Jasmin Stavros, meteorolog Milan Sijerković, Igor
Mandić, Milka Planinc, Mani Gotovac, Božidarka Frajt, Dubravka Zubović, Bo­
ra Dordević (Riblja čorba), Bora Todorović, Ljubiša Samardžić, Minimaks, Pero
Zlatar, Dobroslav Silobrčić, travar Rade Marušić, Vladimir Furduj, astrolog Mile
Dupor, Mario Mihaljević, Valter Dešpalj, Milka Babović, Tihomir Filipović.
Strijelac — žar

Deveti astrološki znak vlada od 22. 11. do 20. 12. (otprilike).


To je aktivan muški znak promjenjljive kvalitete, koleričnog
temperamenta. Njegov je element vatra. Predstavlja devetu
kuću: strane zemlje, filozofije, religiju. U mitologiji je
predstavljen kentaurom sa strelicom okrenutom prema gore,
koji je ljudskog oblika u gornjem dijelu tijela i životinjskog u
donjem.
Ovi sretni ljudi imaju Jupiter kao vladajući planet, zbog
čega su bezbrižni, veseli, površni. Vole putovanja, strane
zemlje i egzotiku u svim oblicima. Uglavnom su ugodni ljudi, vole jesti i dobru
kapljicu. Za to je uzrok i suvladar planet Neptun, koji uz ljubav prema alkoholu
stvara interes za drogu, muziku, duhovnu ljubav i prijateljstvo. Strijelac voli nov­
osti, muziku, sportove (naročito plemenite), bori se za ljudska prava, dugo zadrži
mladenački izgled i mladi duh. Zanimaju ga afrodizijaci i inozemne kuhinje. Želi
otići od svoje obitelji, zavičaja i doseći viši duhovni ili socijalni nivo. Voli ugodan
dom, lijepe ambijente, poštuje tradiciju. Mnogo govori, daje dosadne savjete, sve
komentira, ponekad je svadljiv i nepotrebno borben. Kad galami nije mu se dobro
suprostaviti ni protivurječiti. Može biti aristokratskog ponašanja ali nije uporan.
Više voli lagodan život.
Muškarac je nosioc novog, ponekad buntovnik, neuhvativ, odjeva se sportski,
moderno i praktično, uvijek želi izgledati mlado i kad je u poodmaklim godinama.
Voli slobodu i nerado se veže za jednu ženu, tj., ona mu je draga ako mu ostavlja
dovoljno prostora za njegove interese.
Žena koristi udaju da stekne sigurnu materijalnu egzistenciju i društveni sta­
tus. Voli otmjene parfeme, nakit, krzna i skupu garderobu. Može biti ugodna i sim-
patična ali često pretjera, pa postaje despot, nepodnošljiva, zagorčava život ukuća­
nima i okolini. Stoga je bolje da ogromnu energiju utroši na neki plemeniti cilj, ka­
rijeru, rad ili sport.
Viši tip Strijelca je otmjen, plemenit, kreće se u visokom društvu, voli lijepe
običaje, predmete, nauku i muziku. Niži tip je konvencionalan, banalan, svira neki
instrument, nalazi se na repu zbivanja i napretka.
Idealna zanimanja: muzika, pjevanje, gluma, religija, profesura, filozofija,
astrolog, vodeći položaj u državi itd.
Najpovoljniji je period kraj jeseni i početak zime, kad brzi planeti vladaju zna­
kom Strijelca, noseći mu energiju, zadovoljstvo, sreću, ljubav i mnogo dobrog u
raznim područjima života. Slab je period V, VI i ponekad VII mjesec, zavisno od
kretanja brzih planeta koji, kad zauzmu zviježđe Blizanca, prave opoziciju natal-
nom Suncu Strijelca. Tada treba očekivati ljubavne probleme, nezadovoljstvo u
privatnom životu, zavrzlame u poslu, minus energije, bolesti i druge neugodnosti.
Po pitanju zdravlja Strijelac može patiti od viška kilograma ako ne savlada do­
bar apetit a deblja se uglavnom u predjelu bedara i bokova. Gušterača, jetra, žuč i
čir na želucu mogu uvjetovati dijetu pa ovaj znak, koji toliko uživa u hrani često
pronalazi razočaranje ne samo u bolesti nego i u opreznom unošenje hrane u orga­
nizam.
Zbog pokretljivog temperamenta i nevjerne naravi idealan je Blizanac. Ovan i
Lav su skladni, Vaga i Vodenjak također, ako ascendent, Saturn ili Mjesec ne go­
vore u prilog nekom drugom znaku. Bik je zanimljiv zbog Jupitra koji karakterizira
inklinaciju uživanju oba znaka. Ribe i Djevica se ne preporučuju.
Broj: 9, dan: četvrtak, boje: tirkizna, kobaltno plava, purpurna. Kemija: kosi­
tar, drago kamenje: smaragd, ametist, tirkiz, tamni safir. Biljke: eukaliptus, muš-
kantni oraščić, mažoran, klinčić, bor, geranium, ljubičica, sljez, karanfil, jabuka,
kruška. Životinje: slon, zebra, pelikan, dupin, janje, pas foksterijer. Ulje od euka­
liptusa pomaže kod prehlada i za relaksaciju.
Zemlje i krajevi pod ovim znakom: Dalmacija, Borgonja, Provansa, Jugosla- .
vija, Mađarska, Španija, Madagaskar. Gradovi: Budimpešta, Taranto, Toledo,
Kom. Stuttgart
Poznati Strijelci: Nostradamus, astrolog Tycho Brache, Sai Baba, Kurt Wald-
heim, Francisco Franco, Dolores Ibarruri, Winston Churchil, Leonid Brežnjev,
Julij Andropov, Jean Paul Getty, Christina Onassin, Neron, Marija Stewart, Be­
ethoven, Jan Sibelius, Maria Callas, Mark Twain, Alberto Moravia, Walt Disney,
Maximillian Schell, Edith Piaf, Jane Fonda, Liv Ulman, Sonia Maino - supruga
Rajiva Gandhija, Franco Nero, Horst Bucholz, Laura Antonelli, Woody Allen,
Frank Sinatra, Tina Turner, Jimy Hendrix, Frank Zappa, Alvin Lee, Don John­
son, Kim Wilde, Paco de Lucia, Gigliola Cinquetti, Jure Kaštelan, Bane Vukaši-
nović, Oliver Dragojević, Željko Bebek, Stjepan Mihaljinec, Ivica Šerfezi, Drago
Diklić, Janez Bončina, Nada Abrus, Emir Kusturica, Milka Tmina, Ante Marko-
vić, Josip Runjanin (autor hrv. himne), A. Cesarec, Ružica Sokić, Jova Ra-
dovanović (Sedmorica mladih), Ksenija Urličić, strijelac Jasna Šekarić.
Jarac — stijena
Deseti astralni znak vlada od 21. 12. do 20. 1. (otprilike), on je
kardinalan, ženski, pasivan znak, melankoličnog tempera­
menta. Njegov je simbol zemlja. Predstavlja desetu kuću Zo­
dijaka: oca, uspon, karijeru. U mitologiji, Jarca predstavlja
bog Ea, zaštitnik vode i razuma. Jarčeva bradica je simbol mu­
drosti a donji dio tijela u obliku sirene, hladne erotike
Dnevni domicil Saturna daje ovom zviježđu hladan razum, smisao za anali­
zu, mlačne emocije, škrtost. Imperativ je: uspjeti, izdignuti se. Saturn je spor
planet, Jarac spor znak koji kasno dolazi na vlast. Na plutu do vrha penje se
oprezno, odriče se koječega zbog pretjerane kritičnosti ljudi bježe od njega pa
u starosti često ostaje sam. Neumjerno je ambiciozan a najveća strast su novac
i vlast. Pad Venere lišava ih ljubavi: kruti su, nepokretni, nameću svoj despots­
ki karakter, prigovaraju svima i na svakom mjestu djele savjete. Egzil Mjeseca
uzrokuje lošu memoriju i nedostatak romantike. Skromni su u pogledu hrane,
odjeće, načina života. Žive gotovo asketski čak i kad su najbogatiji. Uzimaju i
daju samo ono što je neophodno za život. Ne mare za odjeću ni vanjski izgled,
staromodni su. Bez čega se može, zato u njihovim životima nema mjesta. Nji­
hova boja je siva: siva su njihova lica, kosa, odjeća, stanovi, kuće, život. Ne
piju crnu kavu, fina pića, ne jedu u skupim restoranima, ne kupuju skupe auto­
mobile. Novac drže u banci i pate od kompleksa manje vrijednosti. Najmirnija
svetkovina, Božić, pada u doba Jarca, a najveselija, Nova godina, također, što
se može protumačiti da u ozbiljnim Jarcima ima mnogo veselja. Egzaltirani
Mars daje im agresivnost i pomaže da nikad ne promaše cilj. Jarac ima u svom
špilu kartu koja pobjeđuje: strpljivost i upornost. Voli mir, samoću, ima zatvo­
ren pesimistički karakter.
Muškarac je velik radnik, svojoj će obitelji osigurati siguran život ali sebe ni­
kad nikome neće dati. Stoji čvrsto na nogama bez ičije pomoći. Može biti vrlo du­
hovit i dosjetljiv, zanimljiv u društvu ali nije romantičan ljubavnik. Uspješan je li­
ječnik, kemičar, biolog, zoolog, vrtlar, u laboratorijskim istraživanjima, astronom,
političar, bankar, trgovac nekretninama, glumac, kompozitor i uvijek na značaj­
nom položaju.
Žena je despot i autoerotična, guši partnerovu ličnost, skriva misli i osjećaje,
rodi se »stara« ali s godinama dobije na šarmu, kao staro vino. Dominira nad svo­
jom djecom, ljubomorna je na svoju kuću i kuhinju. Ima hladan razum i ledeno
srce koji kontroliraju osjećaje. Njena moć je muškog, patrijarhalnog tipa. Ambi­
ciozna je, proračunata i uporna. Škrte su osobe često seksualno nezainteresirane.
Nije dobra ni kao ženka ni kao majka. Ne bi se trebala realizirati kao žena jer je
stvorena za karijeru. Voli jednostavnu sportsku odjeću ili rustikalni stil.
Viši tip je miran, sabran, taktičan, sklon visokim i zanimljivim zvanjima. Niži
tip je stalno nezadovoljan, umoran i bolestan, ortodoksan, živi sam. dopodne mrzi
sebe a popodne cijeli svijet.
Dobar je period oko rođendana a loši su VI, VII i ponekad VIII mjesec, kad
brzi planeti vladaju znakom Raka i prave opoziciju natalnom Suncu Jarca,oduzi-
majući energiju, donoseći bolesti, brige, probleme, neuspjehe, sukobe i nesreće.
Jarac je koščate građe i nema problema s kilogramima. Žena se ponekad
udeblja u kasnijoj dobi. Ipak, trebali bi jesti hranu siromašnu masnoćama zbog ho-
lesterola. Idealna hrana, sve bijelo: sir, mlijeko, piletina itd. Zubi su osjetljivi,
lomljivi i bolesni. Živci su slabi, depresije su često prisutne. Moguće su kožne bole­
sti i suha koža. U starosti treba očekivati sklerozu, urološke bolesti, grbu na leđima
ili otežan hod.
Skladni znakovi: Rak, Djevica, Bik, Ribe, Škorpion i ponekad Vodenjak zbog
zajedničkih vladara Saturna i Urana. Ovan i Vaga su privlačni ali te veze rijetko
odolijevaju vremenu.
Broj: 10, dan: subota, boje: crna, smeđa i siva, metal: olovo. Kamenje: turma-
lin, oniks, ugljen, magnet, crni koralj, crna smola. Biljke: kaktus, puzavac, tisa,
brijest, mandragora, žalfija, artičoka, lešnjak, čempres, celer. Životinje: jarac, ko­
za, mula, divlji magarac, medvjed, zmija, pauk, kornjača, jegulja. Miris ylang-
-ylang (mješavina najboljih parfema) zadovoljit će potrebu žene Jarca za poseb­
nim.
Zemlje i regije: Srbija, Makedonija, Albanija, Sibir, Indija, Afganistan, Bolivi­
ja, Meksiko, dio Engleske. Gradovi: Oxford, Delhi, Mexico, Brandenburg, Be­
ograd.
Poznati Jarci: imperator August, Isus Krist, Staljin, Elena Causescu, Al Ca-
pone, Mao Ce Tung, Kepler, Louis Pasteur, Isaack Newton, Edgar Hoover (osni­
vač FBI), ruski car Aleksandar I, Walter Mondale, Richard Nixon, Moliere, Jack
London, Tolstoj, Mohammad Ali, Jovanka Orleanka, Helena Rubinstein, Federi-
co Fellini, Danny Kaye, Hildegard Knef, Oliver (iz dua Stanlio i Olio), Marlene
Dietrich, Ava Gardner, Valentina Cortese, Katia Ricciarelli, Renato Gutuso, Lil-
liana Cavani, Faye Danaway, Dalida, Joan Baez, Elvis Presley, Janice Joplin,
Dolly Parton, Adriano Celentano, David Bowie, John McLaughlin, Rod Stewart,
Annie Lenox, Lady Sade, John Denver, Alice Cooper, Alexander Godunov,
Hanna Schygulla, Ivan Gundulić, Moša Pijade, Stevan Mokranjac, Slava Raškaj,
Nives Kavurić-Kurtović, Eugen Kumičić, Mersad Berber, Izet Hajdarhodžić,
Fahro Konjhodžić, Zijah Sokolović, Mladen Delić, Alfi Kabiljo, Kornelije Ko­
vač, Josip Boček i Bojan Hreljac (sva trojica nekad članovi Korni grupe), Fabijan
Šovagović, Dr. Stipe Mesić, Alan Slavica, Višnja Trusić, Mirko Lulić.
Vodenjak — ciklon

Jedanaesti zodijakalni znak vlada od 21. 1. do 19. 2. (otprili­


ke, jer dan i sat ulaska Sunca u znak nije identičan svake godi­
ne). To je aktivan muški znak, fiksan, sangviničnog tempera­
menta. Njegov je element zrak, što simbolizira pokretljivost,
spiritualne i intelektualne visine. Predstavlja jedanaestu kuću:
prijatelje, planove, nade, humanost, bratstvo i jedinstvo. Uz
Vagu i Blizance spada u najbrže ljude u Zodijaku: brzo govo­
ri, brzo reagira, brzo mu je nešto jasno, brzo se izjašnjava.
U mitologiji postoji uz Deukaliona, sina kralja Tesalije,
koji je uspio pobjeći na barci i tako izbjegao strašan potop koji je zahvatio Grčku.
Simbolizira nove oblike civilizacije. U Zodijaku je jedan od tri znaka ljudskog lika:
predstavljen je čovjekom s amforom iz koje teče voda. Voda je simbol života a Vo­
denjak uvijek ima nešto da da drugima.
Njegov je vladar planet Uran, a suvladar Saturn. Vodenjak je nosioc i ljubitelj
novosti koje nažalost skupo plaća. On je čovjek prometej koji gine za bolju bu­
dućnost; život mu karakteriziraju borbe i promjene. Samo tako može se pozitivno
razvijati i evoluirati. Sanja o boljem svijetu u kojem vlada ljubav čovjeka prema
čovjeku, životinjama i biljkama, humanost, pravda, istina, red, disciplina, pošto­
vanje. Stoji na strani slabijih, ne dodvorava se ljudima na položaju. Ovo je korek­
tan, najprijateljskiji znak. Osnivači Crvenog križa, Karitasa i Društva za zaštitu ži­
votinja vjerojatno su bili Vodenjaci. Najviše genija rođeno je u ovom znaku i sve
će ih više biti ovakvog tipa. On je vidovit, prije drugih shvaća tendencije vremena,
lansira mode, često je neshvaćen jer ide ispred vremena. Čovječanstvu pokazuje
kuda treba poći, kao da je došao s neke druge planete gdje su ljudi bolji i na višem
spiritualnom nivou. On je pobornik vegetarijanske i makrobiotske kuhinje u želji
da životinje ne pate zbog njega. On je institucija za sebe a vrijeme pokaže da je bio
u pravu. Sloboda i samostalnost su za njega od vitalnog značaja. Potrebno mu je da
se kreće, putuje, kontaktira s ljudima. Više voli kratke veze jer mu brak ograničava
slobodu. Međutim ako nade osobu visokih moralnih principa koja poštuje njegov
integritet, postaje odan i vjeran. Ne podnosi okove ni restrikcije, pušta druge da ži­
ve. Voli novo i različito i u kuhinji a u rutini se na smrt dosađuje. Ne uspije li ostva­
riti svoje dobre ideje postaje opasan, uništava i mrzi sve oko sebe, bježi u drogu i
alkohol (egzaltirani Neptun). On je mističan, ima izuzetan osjećaj za muziku.
Žena ima slične osebine kao muškarac: slobodna je i emancipirana, pouzdan i
korektan prijatelj i suradnik, zapažena zbog osebujne ličnosti, intelektualnosti, na­
prednih ideja, šarma i otvorene naravi. Stvorena je za društveni život i karijeru a
ne za kuću. Radi s entuzijazmom (pod uvjetom da radi ono što voli), voli kontakte
;a zanimljivim i jednostavnim ljudima, zabave i lumpanje. Odijeva se posebno: u
stanju je pomiriti na sebi nekoliko modnih stilova a rezultat je sjajan. Na drugoj že­
ni to isto izgledalo bi smješno. Unatoč angažiranosti na društvenom planu, može
biti predana supruga i majka puna ljubavi i razumjevanju u ravnopravnom odnosu
s djetetom.
Viši tip je stvaralac, genij, puno radi, unapređuje nauku i tehniku, živi proji­
ciran u budućnosti. Niži tip je egoist, voli sebe, vara u poslovima i na kartama, raz­
dražljiv je, povučen ali želi imponirati specijalnim poznavanjem neke materije.
Vodenjak je talentiran muzičar, s lakoćom uči strane jezike, voli filozofiju,
ima bogat duhovni život, zna postupati sa životinjama, voli tehniku i brza prevozna
sredstva: radio, televiziju, kompjutore, avione, motore, brodove, automobile. On
je pronalazač, astrolog, prorok, pisac, liječnik, glumac, političar, turistički vodič,
elektroničar, avijatičar, stručnjak za rakete i atomsku energiju, degustator vina i
ocjenjivač parfema.
Dobar je period početak jeseni i zime i početak ljeta, tj. kraj proljeća, kad brzi
planeti borave u znakovima skladnim na njegovo natalno Sunce. Ljeto je uglavnom
period bolesti, saobraćajnih nesreća, povećanog umora, smanjene energije.
Posjeduje snagu uma ali ne i mnogo fizičke energije (Sunce u egzilu). Zato mu
je potrebno mnogo odmora, sna i uredan životni ritam. Slaba je cirkulacija u noga­
ma, odakle dolaze prehlade i razne bolesti vezane uz hladnoću. Žene bi trebale
provesti zimu pored izvora topline a oba spola vole ljeto, more i sunce (egzaltirani
Neptun). Noge i stopala su osim slaboj cirkulaciji krvi, podložni lomovima. Stopala
su često spuštena pa je hod otežan. Ovo je komotan znak, ne voli žurbu već dovolj­
no vremena za sve. Iako izgleda hladno i autoritativno ima lomljive i osjetljive živ­
ce (egzaltirani Neptun). Saturn je uzrok suhe kože, kožnih bolesti, problema sa zu­
bima.
Skladni znakovi su u klasičnoj podjeli: Vaga, Blizanci, Lav, Ovan i Strelac ali
položaj ascendenta, Saturna, Venere i Mjeseca u osobnoj karti neba mogu znatno
izmjeniti simpatije i antipatije prema znakovima. Stoga Bik i Škorpion, u principu
neharmonični, mogu biti idealni. Jarac može biti zanimljiv zbog zajedničkih vla­
dara Urana i Saturna a Riba zbog Neptuna. Za slaganje s ostalim znakovima odgo­
vorni su i drugi faktori u natalnom horoskopu.
Broj: 11, dan: subota, boje: tirkizna, papagaj zelena, crna, plava. Kemija: olo­
vo i aluminij. Minerali i drago kamenje: magnet, crna perla, safir, akvamarin, be-
ril, ametist. Biljke: mirta, ružmarin, pinija, čempres, breza, vrba, patliđan. Živo­
tinje: pas, zec, roda, noj, galeb. Žena voli posebne mirise: Halston, Cartier itd. . .
Zemlje: Etiopija, SSSR, nekadašnja Pruska, Švedska. Danska. Gradovi:
Trento, Salzburg, Hamburg, Lenjingrad, Moskva.
Poznati Vodenjaci: Galileo Galilej, Jules Verne, Charles Darwin, Alfred Adler,
Thomas Alva Edison, W. A. Mozart, Bertold Brecht, Franz Schubert, A. Rubin­
stein, Segovia, Renata Tebaldi, Yehudi Menuhin, Lord Byron, Stendhal,
Edouard Manet, James Joyce, Abraham Lincoln, Harold MacMillan, Franklin D.
Roosevelt, Ronald Reagan, Fridrik Veliki Pruski, Bruno Kreisky, Valery Giscard
D'Estaing, Nicolae Causescu, Viktor Emanuel, princeze Caroline i Stephanie od
Monaca, Olof Palme, Roger Vadim, kćer Christine Onassis - Athina Roussel,
Lindberg, Sharon Tate, Zsa Zsa Gabor, Michael Nader, Wirginia Woolf, Chri­
stian Dior, Placido Domingo, Django Reinhard, John Ford, James Dean, Paul
Newman, Charles Dickens, Jacques Prevert, Franco Zeffirelli, Clark Gable, Jean­
ne Maureau, Vanessa Redgrave, Mia Farrow, Charlotte Rampling, Florinda
Bolkan, Nastassia Kinski, Farrah Fawcett Majors, Krizia, Eva Braun, Oliver
Reed, Enzo Ferrari, Dalila Di Lazzaro, Yoko Ono, Angela Davis, Roberta
Flack, Bob Marley, Alex Harvey, Neil Diamond, Graham Nash, Phil Collins,
John Travolta, Vasco Rossi, Sacha Distel, Juliette Greco, Heather Parisi, Mar-
gaux Hemingway, Silvia Dona delle Rose, Falco, Josip Juraj Strossmayer, Čaru-
ga, Mira Trailović, Leon Davičo, Dr. Stipe Šuvar, Josip Vrhovec, Miro Belama-
rić, Stefan Milenković, bioenergetičar Gizela Durić, Goran Milić, karikaturist Ru­
di Stipković, komičar Miodrag Andrić , Mariška Holoubek (86-go-
dišnja violinistica iz Koprivnice), Vanja Drach, Ivo Robić, Mirjana Karanović,
Ljubiša Ristić, Lordan Zafranović, Dušan Vukotić, P. Ž. Tozovac, Relja Bašić,
Helga Vlahović, Josipa Lisac, Karlo Metikoš, Vlatko Stefanovski, Husein Has-
anefendić, Laza Ristovski (beogradski muzičar), Momčilo Bajagić - Bajaga, Di­
mi Stanić, Žarko Potočnjak (Histrioni), Angel Miladinov, Dukica (zagrebački gi­
tarist), Azra Turbo Limačica sa Z3.

Ribe — more

Dvanaesti zodijakalni znak vlada od 19. 2. do 20. 3. (uglav­


nom, stoga ljudi rođeni na dane smjene zviježđa trebaju znati
točan sat i minutu rođenja da bi astrolog utvrdio položaj natal -
nog Sunca). Ovo je pasivan ženski znak, promjenjljive kvali­
tete, flegmatičnog temperamenta. Njihov je element voda.
Ribe simboliziraju dvanaestu astrološku kuću: zatvor, bolni­
ce, kronične i duge bolesti, skrivene neprijatelje, iskušenja,
divlje životinje itd. . .
U mitologiji Ribe su prisutne uz Dercetu koja se bacila u
more da izbjegne stvarni život. Ali Posejdon ju kažnjava, stvorivši od nje sirenu:
pola riba, pola žena, koja simbolizira život van realnog svijeta, u kontaktu s podsvi-
ješću i drugim dimenzijama, gdje se osjećaji sublimiraju a »ja« se gubi.
Vladar Riba je okultni planet Neptun, simbol misticizma, muzike, religije,
drugih dimenzija. Zbog toga Ribe žive u prošlosti ili budućnosti ali uvijek u svom
svijetu. Riba je najkompleksniji znak, bježi od svakodnevnog života, rado se žrtvu­
je za nekog, inklinira mazohizmu, sanja, magična je, voli platonske veze. San i java
se isprepliću. Riba ne može živjeti bez ljubavi i nježnosti (egzaltirani Mjesec). Suv­
ladar Jupiter stvara dobar apetit, pa među Ribama ima mnogo debelih, ogromnih i
kompaktno građenih ljudi. Jupiter daje i optimizam, pa je tip Ribe kod kojeg pre­
vagne taj planet, materijalan, voli luksuz, kockar je ili varalica koji ne plaća raču­
ne. Medu Ribama ima također mnogo ljudi koji uživaju alkohol.
Muškarac je sitne građe ako prevagne utjecaj Neptuna ili izgleda kao bog mo­
ra ako prevlada Jupiter: krupan, visok, duže kose, upadljive brade i brkova. Narav
je depresivna ili vesela ali su oba tipa neuhvativi. Medu Ribama pronalazimo bale­
tane i dobre plesače (Neptun). SSSR je zemlja baleta, klasične gitare, recitala, pa-
rapsihologije, misticizma. Riba je neodlučna i nije uporna. Voli blizinu vode (mo­
re, rijeke, jezera). Neptun, zaštitnik muzike, sublimacije osjećaja i mistike, uzro­
kuje inklinaciju uživanja droga, nikotina i raznih tableta, naročito onih za spavanje
i smirenje živaca.
Žena je stvorena za ljubav, prava žena, koju muškarci rado primaju u svoj ži­
vot. Ženstvena je, nježna, senzibilna, žrtvuje se za svog čovjeka i djecu. Voli mno­
ge i česte intimne odnose u svakoj prilici, na bilo kom mjestu (u vodi također). Li­
jepa je, simpatična, sve ju zanima i dobro se uklopi u svako društvo. Voli udoban
život, od svog stana ili kuće napravi oazu ljubavi i sna, odvojenu od grube stvar­
nosti. Mnoge žene ovog znaka vole novac, konfor, društveni status, elegantnu gar­
derobu, krzna i nakit.
Viši tip Ribe je profinjen, misionar, putuje morima, istražuje, pomaže, žrtvuje
se za ideologije, pati od nostalgije. Niži tip je neuredan, bez inicijativa, laže i kra­
de.
Idealna zvanja: plesač, baletan, muzičar, umjetnički fotograf, slikar, grafičar,
pjesnik, mistik, crkvena ličnost, pjevač, novinar, ribar, pomorac.
Dobar je period oko rođendana a slab za šest mjeseci, nasuprot Suncu Riba.
za 180°. Tada je vrijeme bolesti, problema, sukoba, gubitaka, povreda i ozlijeda,
smanjene vitalnosti, pa treba povećati oprez i izbjegavati putovanja.
Stopala su slaba strana ovog znaka. Mogu biti spuštena, premala, pa stvaraju
teškoće pri hodu ili su lomljiva i stradaju u nezgodama. Drugi problem su slabi živ­
ci, depresije, psihički nemir, neuredan san. Odatle potreba za alkoholom, drogom i
raznim tabletama, no bolje je zamoliti psihijatra za pomoć.
Skladni znakovi: Rak, Škorpion, Djevica, Bik ili Jarac, zavisno od ukusa, jer
svaki znak je inkarnacija nečeg drugog. Ceste su veze s Lavom jer je Neptun jedan
od planeta koji formiraju ponašanje petog astrološkog znaka. Vodenjak je također
zanimljiv. Strijelac i Blizanac stvaraju prevelik nemir iako su privlačni. Za ostale
kombinacije odgovorni su ascendent, položaj Mjeseca, Saturna i kuća u ličnom ho­
roskopu.
Broj: 12, dan: subota, boje: plava, zelena, tirkizna, ljubičista. Metal: platina,
Kamen: tirkiz, mjesečev kamen, slonova kost. Životinje: ribe, konj. Biljke: alge.
lopoč, lokvanj, šaš, šećerna trska, timijan, grožđice. Esencija mente dodana vodi
za kupanje potiče na akciju usnulu Ribu.
Zemlje: SSSR, Antilski otoci, Urugvaj, Panama, Kolumbija, Haiti, Portugal,
pustinja Sahara. Gradovi: Venecija, Sevilla, Aleksandrija, Jeruzalem, Varšava.
Poznate Ribe: G. F. Handel, Ruggiero Leoncavallo, Chopin, Smetana, Ra­
vel, Rimski Korsakov, Johann Strauss sr., Njižinski, Nurejev, D'Annunzio, Mi­
chelangelo, Victor Hugo, Irwin Shaw, Einstein, ruski car Aleksandar III, Rosa
Luxemburg, Mihail Gorbačov, Ibsen, Claretta Petacci, jogi Ramakrishna, Gaga­
rin, Molotov, Elizabeth Taylor, Zara Leander, Michele Morgan, Ana Magnani,
Pier Paolo Pasolini, Jerry Lewis, Ursulla Andress, Liza Minelli, Ornella Muti,
Gianni Agnelli, princ Albert od Monaka, Niki Lauda, Nina Hagen, H. Belafonte,
George Harrison, Brian Jones, Johny Cash, Boby Solo, Vladimir Bakarić. Petar
Preradović, Marija Jurić-Zagorka, Pero Kvrgić, Nada Knežević, Vlasta Knezović,
Saša Novković, Anka Senčar, Sead Memić — Vajta, Goran Radman, Silvije
Hum.
JOŠ O ZNAKOVIMA

Plodni: Ribe, Rak, Škorpion, Bik, Lav


Neplodni: Ovan, Blizanci, Vodenjak, Djevica
Dupli: Blizanci, Rak, Djevica, Ribe, od 0 do 15 stupnjeva Strijelca
Ljudski: Vodenjak, Blizanci, Djevica, od 16 do 30 stupnjeva Strijelca (svi
ostali su životinjski, osim Vage)
Opasni: Ovan, Škorpion, Lav, Vodenjak
Pedagoški: Lav, Djevica, Vaga
Filozofski: Vodenjak, Jarac, Djevica
Duhovni: Vodenjak, Blizanci, Vaga, Jarac, Djevica
Magijski: Škorpion, Jarac, Rak
Okultni: Ribe, Rak, Strijelac, Djevica, Jarac, Škorpion
Umjetnički: Ribe, Djevica, Vaga, Strijelac, Vodenjak
Muzikalni: Bik, Blizanci, Vaga, Strijelac, Vodenjak
Destruktivni: Ovan, Škorpion, Strijelac, Jarac
Jaki: Ovan, Lav, Strijelac
Slabi: Ribe, Rak, Jarac
Tihi: Ribe, Rak, od 16 do 30 stupnja Strijelca
Ekvatorski: Ovan, Vaga
Tropski: Rak, Jarac
Bliski, topli, sjeverni: Ovan, Bik, Blizanac, Rak, Lav, Djevica
Daleki, hladni, južni: Vaga, Škorpion, Strijelac, Jarac, Vodenjak, Ribe
Bik: proljetna ljepota, ljubav, začeće
Vodenjak: porođaj i smrt
Brzo se uspinju: Rak, Lav, Djevica, Vaga, Škorpion, Strijelac
Dugo se uspinju: Ovan, Bik, Blizanci, Jarac, Vodenjak, Ribe.
Bolesti koje nisu spomenute kod znakova, proizlaze iz osobnog horoskopa, ali
to zalazi u medicinsku astrologiju. Bila bi potrebna još jedna knjiga koja objašnja­
va na temelju čega se iz natalnog horoskopa vidi inklinacija živčanim, ginekološkim
bolestima, tumoru, dijabetesu, leukemiji, raku debelog crijeva, itd. u nedogledi

ASTROLOŠKE KUĆE

Astrološke kuće su 12 životnih područja. S obzirom na to u koji znak padne


određena kuća, i da li je u njoj neki planet ili nije, ili ih je nekoliko, tumači se ho­
roskop jedne osobe.
Rođeni pred zoru i do 12 sati, imaju jaku ambiciju. Rođeni od 12 do 18 sati ra­
dije rade za druge, a rođenje od 18 do 24 sata drži čovjeka u pozadini. Najteže vri­
jeme rođenja je od ponoći do zore. Rođeni noću imaju kompliciranu prvu polovnu
života, a druga je lakša.
Planet koji se nađe u 1. kući dat će osobi daljnje osebine. Što je bliži ascenden-
tu, to je njegovo djelovanje jače. Ako se u 1. kući nađu dva ili više planeta, osoba
je jača, uspješnija i agresivnija, zavisno od vrste planeta. U bilo kom polju (kući,
sektoru) da se nađe više planeta (Stellium), tu će se osoba bolje realizirati nego u
polju koje je bez planeta. Sektor zauzet planetarna razvija se na uštrb sektora nasu­
prot. Ako su na okupu dobri planeti, slijedi uspjeh, ako su loši, stradanje. Masa
planeta na jednom mjestu nije nikad povoljan znak jer ne postoji ravnoteža, plane­
ti si međusobno smetaju jer su preblizu i nijedan ne može doći do punog izražaja.
Jači planet u bilo kom polju poboljšava taj dio čovjekovog života, ako prima dobre
aspekte od planeta unutar horoskopa jedne osobe. Ako međutim, aspekti planeta
loše djeluju na njega, sve ide nizbrdo. Zatim treba gledati u kojem se polju nalazi
planet - vladar jednog polja, naprimjer: osoba rođena u znaku Vodenjaka ima
ASC u Strijelcu, a Jupiter, vladar Strelca, nalazi se u 4. kući u Ovnu, dok se Uran.
vladar Vodenjaka, nađe u 8. kući u Raku. Ta osoba dobiti će pomoć od oca svoje
majke ili od majke svoga oca. Uran u 8. kući u Raku znači naglu smrt zbog utap-
ljanja ili davljenja. Uran je planet naglih promjena, 8. kuća je kuća smrti, a Rak je
u ljudskom organizmu zaštitnik pluća. Ako je 1. kuća prazna, bez planeta, ta osbba
će imati osebine Vodenjaka i Strijelca, neće biti specijalno uspješna niti agresivna.
Svako prazno polje označava sektor života koji nije jako važan ili se tu ništa poseb­
no ne događa.
Planeti djeluju najjače na određenim stupnjevima znakova, i u nekim poljima
djeluju jače nego u drugim.
Mars djeluje najjače u 1. i 8. kući, Venera u 2., 5., 7. i 11., Merkur u 3. i 6..
Mjesec u 4., Sunce u 5. i 10., Jupiter u 2. i 9., Saturn u 6. i 10. Uran u 4. i 11., a
Neptun u 12.
Planeti na 8. stupnju bilo kog znaka znače vlast, na 12. strast i trpljenje, na 15.
označavaju kraljeve, aristokratsko porijeklo ili ponašanje, na 22. znače visoku
znanost, a na 29. dubok misticizam i objedinjenje sveg znanja.
Sunce djeluje najjače na 19° Ovna (rođeni 8. IV bilo koje godine), daje moć,
energiju, vlast i sjaj. Najslabije djeluje na 19° Vage (rođeni 11. 10. bilo koje godi­
ne), oduzima energiju, stvara despotsko ponašanje.
Mjesec je najjači na 3° Bika, što osobi s Mjesecom u takvom položaju daje lju­
bavnu moć i potrebu za ljubavlju. Mjesec je najslabiji na 3° Škorpiona, a rezultat je
malo romantike.
Merkur je najjači na 13° Djevice (intelektualne sposobnosti), najslabiji na 13°
Ribe (nepraktične osobe).
Venera je najjača na 27° Ribe (ljubav u romantičnom znaku) a najslabija na
27° Djevice (planet ljepote u analitičkom ambijentu).
Mars djeluje najviše na 28° Jarca (planet agresije u znaku vlasti), najmanje na
28° Raka (agresivni Mars malo popušta u romantičnom znaku).
Jupiter je najjači na 15° Raka (sretni ljudi) a najslabiji na 15° Jarca (malo ži­
votnog veselja).
Saturn je najjači na 20° Vage (moć, vlast, dominiranje), najslabiji na 20° Ovna
(grčevita borba za prestižom).
Uran djeluje najviše na 11° Škorpiona (revolucionarni duh), najmanje na 11°
Bika (konvencionalnost, inertnost).
Neptun je najjači na 21. stupnju Vodenjaka (muzika, fina pića), najslabiji na
21° Lava (droga, negativne nagle promjene), Neptun, Saturn i Mars na 6° Bika zna­
če probleme sa glasnim žicama.
Pluton je najjači na 3° Škorpiona (paklena snaga), najslabiji na 3° Bika (pacifi­
sti).
Planeti volje i akcije: Mars, Uran, Saturn, Jupiter i zvijezda Sunce
Planeti intelekta: Merkur, Jupiter, Saturn
Planeti osjećaja: Venera, Neptun, Pluton i satelit Mjesec
Kolerični: Jupiter (interes za daljine i visine), Mars (prirodna fizička snaga),
Pluton (daleka, sveopća destruktivna snaga) i Sunce.

KUĆE U ZNAKOVIMA
1. Kuća
Predstavlja osobu, vanjski izgled, genetsko naslijeđe, odnos prema ljudima i
životu, ponašanje, psihu, intelekt, psihu, temperament, vrline i mane. Os prve ku­
će zove se ascendent (ASC). Biti rođen u znaku Strijelca s ASC Ribe znači imati
osobine i Strijelca i Ribe, ali često prevagne ascendent. Osoba se ponaša, pati od
bolesti, njen vanjski izgled podliježe više osebinama ASC. 1. kuća je česti indikator
bolesti koje napadaju dio organizma u kojem znaku se nade Biti Lav s ASC Lava
znači imati sve karakteristike, vrlo naglašene, Lava.
1. kuća. ASC u znakovima
Ovan: hrabra osoba, puna inicijative i entuzijazma, odlučna ali bez kontinui­
teta. Želja za vlašću i manija veličine smanjuju oprez i smisao za di­
plomaciju. Mogući gubici (Enrico Berlinguer, Pippo Baudo, Ksenija
Urlicić).
Bik: osoba je uporna, tvrdoglava, strpljiva, škrta, ima spretne ruke, smisao
za umjetnost, voli životinje i biljke, novac, imetak, putene užitke;
svađe i sukobi su kratki ali opasni i žestoki (Mia Farow, Rastupin,
Momo Kapor).
Blizanci: ekstrovertirana osoba, voli razgovarati, promatrati sve oko sebe, mo­
že uspjeti u ekonomiji, umjetnosti i književnosti. Nedostaju dosljed­
nost, metodičnost, nekad je indikacija prijevara. Takva osoba voli
novosti, ne propušta ništa, površna je. To je ASC misaonih ljudi a ne
strastvenih. (Niki Lauda, Vladimir Ružđak jr., Krunoslav Cigoj).
Rak: voli detalje, zajedljiva narav, provocira, želi komandirati. Muškarac s
takvim ASC u ženi traži majku a žena s takvim ASC prema svima se
ponaša kao majka i rado se žrtvuje (Greta Garbo, Anna Oxa, Viktor
Emanuel od Savoje, Dr. Boško Milojević).
Lav: egzibicionist, siguran u sebe, želi dominirati, megaloman, dobro se
snalazi, taština se može pretvoriti u aroganciju (Marilyn Monroe, So-
nia Maino - Gandhi, Lucrezia Borgia, Alain Delon, Joan Collins,
Ursula Andress, Osman Hasanpašić, Šaša Zalepugin).
Djevica: uredan, precizan, skroman, analitičar, voli prirodu, flegmatičan, re­
zerviran, stareći može postati egoista (Papa Wojtyla, Frederic Cho­
pin, Loredana Berte, Gabi Novak).
Vaga: prevelika disponiranost za ljubav može uzrokovati ranjivost. Ovo je
altruist, prilagodljiv ali površan, profinjenog ukusa, s naglašenim
smislom za muziku i ljepotu (Barbara De Rossi, Brigitte Nielsen, Ra­
de Šerbedžija).
Škorpion: energičan, nestrpljiv, želi dominirati, ima veliku snagu, trpi unutarnje
borbe, agresivan, originalan, šarmantan, magnetičan, jakih erotskih
impulsa, oscilacije u ponašanju, privlači ga zlo (Adolf Hitler, Mussoli­
ni, Ronald Reagan, Maria Callas, Grace Kelly, Stefania Sandrelli,
Diego Maradona, Al Bano, Zdravko Čolić, Bruno Orešar, Lordan
Zafranović, Željka Ogresta).
Strijelac: vjeruje u sebe, ulijeva povjerenje, simpatičan, iskrena, ljubazna,
društvena, smirena osoba, altruista, talentirana za učenje stranih jezi­
ka, moderne inteligencije, zanima se za filozofiju i astrologiju, rado
putuje ili dugo boravi u inozemstvu (B. B., Romina Power, Ante
Marković, Saša Novković, Momčilo Bajagić - Bajaga).
Jarac: kontrolira svoje osjećaje, pati od kompleksa manje vrijednosti, mno­
go radi, zna svoje dužnosti, drži zadanu riječ, ima smisao za praktično
i osjećaj vlasništva, uporan, ozbiljan, uspjeh dolazi polako ali sigurno
(Sofia Loren, Paul Newman, Vladimir Furduj, Vesna Vulović).
Vodenjak: originalna, društvena osoba, ne drži do ustaljenih normi, ima slobod­
an duh i naprednu viziju Svijeta (Lico Gelli, Alvin Lee, Peter Maf-
fay).
Ribe: nestalan, pasivan, oprezan, mističan, kontemplativan, bogat unutarnji
život, ime osjećaj dužnosti, žrtvuje se, voli prirodu, okultne nauke,
ljude i životinje, inklinira servilnosti (princeza Caroline, Gino Paoli,
Ramakrishna, Zdenko Domančić, Miodrag Petrović - Čkalja, Du­
bravka Zubović, Jova Radovanović (Sedam mladih).
Stellium u 1. kući: osoba nameće svoju volju, ponaša se kao tip Marsa, Ovan
ili Škorpion, ne vodi računa o drugima, ne da se podučavati, okrenuta je sama se­
bi.
2. Kuća
Predstavlja imetak, novac, bogatstvo, zarade, korištenje sretnih okolnosti.
Stellium u ovoj kući označava biznismena. Geniji imaju prazno ovo polje ili slabo
naglašeno. Najbolju 2. kuću imaju Aristotel Onassis i Dr. Boško Milojević.
2. kuća u znakovima:
Ovan: simpatičan optimist, voli i troši novac, svađa se zbog novca, doživi
promjene u nasljedstvu ako je Mars loše aspektiran.
Bik: grčevito brani svoje interese, ne voli rizik, nije uglađen, ima osiguran
krov nad glavom, zarađuje strpljivim radom, ima sreće s nekretnina­
ma.
Blizanci: trgovac, učitelj, pisac, dobro brani svoje interese, ulazi u rizik, ima ja­
san razum.
Rak: ima dugove i nestabilne prihode, špekulira, troši nerazumno, okolina
mu ne pomaže.
Lav: može birati zvanja, ima stalne prib de, troši više nego ima, manija veli­
čine, kavalir zbog egzibicionizma.
Djevica: slab administrator, škrt, sitna duša, ima financijske probleme, zarađuje
pisanjem, novac troši oprezno jer se boji neimaštine,
Vaga: zarađuje kroz umjetnost, ima razne kombinacije, pažljivo raspoređuje
novac, uredan tip.
Škorpion: nejasne, tajne, nelegalne zarade, voli rizik i kocku, ne govori o svom
imovinskom stanju.
Strijelac: nesiguran izvor novca, avanturist, nemiran, voli šokirati,
Jarac: mnogo zaradi ali s puno muke i truda, oprezno troši novac, zna sebi or­
ganizirati život, odnosi s okolinom su racionalni,
Vodenjak: nepraktičan, prilagođuje se, uspjeva u nauci i tehnici, doživi pozitivne
promjene u sredini u kojoj radi.
Ribe: cijeli život mu je velika zbrka, zarade su slučajne i često nezakonite,
nesposoban organizator, dopušta da njime manipuliraju.

3. Kuća
Predstavlja stupanj društvenosti, odnose s braćom ili sestrama, susjedima, su­
radnicima, rođacima, trgovinu, prevozna sredstva, izlete, kratka putovanja, prom­
jene boravišta, studij, pisanje, dokumente, pisma, medije: tv, film, radio, novi­
narstvo.
Mnogo planeta u 3. kući, naročito Jupiter i Merkur, znače jak intelekt. Loš
planet u ovoj kući daje pokretljivost ali prema zlu. Svi ljudi koji po zanimanju voze
neko prevozno sredstvo, a imaju loše aspektirano ovo polje, trebali bi odmah po­
tražiti drugu vrstu posla. Dobra 3. kuća govori o literarnim uspjesima.
Ako jedna kuća zahvaća dva ili više znakova, uzimaju se u obzir sve kompo­
nente. Osoba se u mladosti ponaša u skladu s prvim znakom koji je zahvaćen ne­
kom kućom, a u drugoj polovini života po karakteristikama drugog znaka.
3. kuća u znakovima:
Ovan: ugodni ali nestabilni odnosi u užoj okolini protkani žestokim svađama.
Bik: samoživ i nezainteresiran za nova poznanstva, nije razgovorljiv, voli
svoju kuću, putovanje ne, niti mondena okupljanja, ima konflikte u
najužem ambijentu.
Blizanci: želi uvijek biti viđen, adaptira se na nove situacije, zloupotrebljava
svoj položaj, voli pisati, obožava telefon i svaprevozna sredstva.
Rak: odnosi s ljudima baziraju se na osjećajima, komoditetu i koristi, voli
miran život, putovanja ne, pogotovo ako treba putovati daleko.
Lav: druži se s ljudima koji mu mogu pomoći u afirmaciji, voli telefon i brza
prevozna sredstva, luksuzna putovanja i mnogo troši na njih.
Djevica: rezerviran tip, nepokretljiv u pitanju putovanja, govori jasno, konciz­
no i samo onoliko koliko treba, voli pisati i primati pisma. Odnosi s lju­
dima su produbljeni.
Vaga: voli mondena društva i ambijente, selekcionirana poznanstva, ima iz­
oštren smisao za estetiku i kritički duh.
Škorpion: voli zanimljiva putovanja i druženje svake vrste, ne zanima ga moda,
individualan, antikonformista, voli čudna društva, ima svoj stil.
Strijelac: nemiran, znatiželjan tip, ljubazan i ugodan, voli sportska društva i turi­
stička putovanja.
Jarac: živi sam, rezerviran je, nije društven, malo priča, putuje inteligentno.
Vodenjak: ne misli ni na jučer ni na su.tra, želi biti zadovoljan danas, otvoren je za
nova poznanstva, prilagođuje se ljudima i nastoji izvući iz njih korist,
često ide na kraća putovanja. Zbog prečestih odlazaka gubi kontinuitet
u odnosima s ljudima.
Ribe: dobro se uklapa u svako društvo, kontaktira s ljudima na bazi emocija,
potrebna mu je zaštita, putovanja su konfuzna i na brzinu.
4. Kuća - Imum coeli (dno neba, ponoć) = IC

Os 4. kuće zove se IC. To je donji dio meridijana mjesta rođenja. Četvrta kuća
je jedna od tri okultne kuće. Ako sve tri okultne kuće padnu u okultne znakove
(Ribe, Rak, Škorpion), osoba ima okultnu mod, pogotovo ako se u tim kućama na­
du okultni planeti, ili ako se jedan okultni planet pojavi kao kulminirajući planet.
Četvrta kuća predstavlja dom, svatove, zavičaj, porijeklo, naciju, embrio i
grob, kolijevku i atavizme, roditelje, majku, političku partiju i crkvu. Ova kuća go­
vori kako se osoba osjeća u svojoj kući i domovini, to je sudbinska kuća. Jaka 4.
kuća uzrokuje da osoba oscane jako vezana za svoju kuću i domovinu. Stellium u 4.
kući stvara askete. Loš planet označava nemir u kući i loše odnose s roditeljima.
4. kuća u znakovima:
Ovan: osoba voli vedar i dinamičan život, odnosi s roditeljima su neujednače­
ni, za čime slijede sukobi i nagli odlasci.
Bik: konzervativan tip, zatvoreni mentalitet, ima dobre odnose š roditelji­
ma, voli obitelj, kuću, rodni kraj i njeguje sjećanja.
Blizanci: voli roditelje ali obitelj koristi za svoje ideje, neosjetljiv je, ne veže se
za mjesta, slijedi modu.
Rak: rodna obitelj, služi kao utočište, voli antikne ambijente, ugodan i ko­
motan život.
Lav: živi iznad svojih mogućnosti, komandira, s ukućanima je ljubazan samo
ako pristanu da ga slušaju.
Djevica: starinski mentalitet, ekonomske restrikcije u obitelji, smisao za prak-
tično realizira se na uštrb estetike, škrt je a odnosi s roditeljima su kon­
vencionalni.
Vaga: želi biti šef u kući, odnosi s roditeljima su kritični, ima naglašen smisao
za ljepotu, životni principi su dobri ali njima guši druge.
Škorpion: voli roditelje ali ništa yiše od toga, ne plače za rodnim krajem, odbija
oštro zahtjeve obitelji, dobro rješava svoje probleme i želi putovati da­
leko.
Strijelac: ljubazan je s ukućanima, voli dinamičan život, rodni kraj i kuću rodite­
lja smatra lukom za odmor, voli sportove koji ugrožavaju zdravlje.
Jarac: obitelj je za njega teška dužnost, ne razumije potrebe ukućana, škrt je,
pretjerano čuva novac, ne zna izraziti osjećaje.
Vodenjak: dosađuje se u kući, odlazi iz rodnog kraja, svoj stan uredi za udoban ži­
vot u kojem ga rado posjećuju prijatelji, ne mari za običaje, jer ima
svoje.
Ribe: voli roditelje i rodno mjesto, obitelj predstavlja sigurno sklonište, nesi­
guran je zbog previše osjećaja, ima sukobe i nered u vlastitoj kući.

5. Kuća

Predstavlja ljubav, djecu, seks, odnos prema materinstvu i očinstvu, odnos sa


djecom, mladost, ve,selje, javne nastupe, zabave, lake zarade, špekulacije, lutriju,
hazard, školu, odgoj, smisao za pedagogiju, umjetnost i kreativnost.
Stellium u ovoj kući označava kockare, špekulante, glumce, ljubavnike i usp­
jeh bez muke.
5. kuća u znakovima:
Ovan: uživa u zabavama i pretjerano troši energiju, što ugrožava zdravlje.
Senzualnost je naglašena ali nije profinjena, voli svoju djecu.
Bik: sportski tip, oprezno troši energiju koje ima dovoljno, zdrav odnos
prema seksu, nježan s djecom.
Blizanci: epikurejac u ljubavima i zabavama, s djecom je preosjetljiv i nervozan,
ima neuravnotežen seksualni život, neopravdano pada u neraspolože­
nja.
Rak: vitalnost raste i pada, veže se uz osjećaje i okolnosti, naglašena erotika,
s djecom je nježan.
Lav: obožava zabave, uživa u seksu, u ljubavi je egzibicionista, voli svoju
djecu.
Djevica: senzualnost je mlačna, voli djecu ali previše brine o njihovom vanjs­
kom ponašanju.
Vaga: djecu voli mirno, bez euforija, sve mora imati stil, senzualnost je pro­
finjena, seksualno disponiran.
Škorpion: ima veliku energiju i senzualnost, pretjeruje, kamuflira erotiku, voli
djecu.
Strijelac: senzualnost je neuravnotežena, bez strasti, proživljava trenutke pret­
jeranog i neopravdanog nemira, voli djecu bez posebnog žrtvovanja.
Jarac: slabo ispoljuje životnu energiju, senzualnost je mlačna, hladan, ljubav
za djecu je ograničena.
Vodenjak: ne može osjetiti duboke osjećaje; uravnotežena vitalnost, površan, sen­
zualnost je slaba, voli grupne zabave koje su u skladu s modom.
Ribe: može patiti od neuroza, senzualnost je jaka i uvjetovana osjećajima,
rob osjećaja, nježan sa svojom djecom i strepi nad njima.
6. Kuća
Predstavlja svakodnevni život, suradnike, potčinjene, šefa, posao, profesije,
zanat, rukotvorine, kemiju, botaniku, farmaceutiku, kozmetiku, laboratorijska
ispitivanja, poznate neprijatelje, odnos s domaćim životinjama, zdravlje, kojim bo­
lestima osoba inklinira i koji dio tijela je u opasnosti. Loš planet u ovom polju znači
bolest određenog dijela tijela. Naglašenu 6. kuću trebali bi imali liječnici.
6. kuća u znakovima:
Ovan: sukobi u krugu kretanja, živčani slomovi, nekontinuirani odnosi s ljudi­
ma, nesposobnost svladavanja teškoća, slabost, nepovjerenje, impre­
sioniranje lažnim sjajem. Dio tijela u opasnosti: glava,
Bik: previše se prilagođuje osobama, zbog čega ga ljudi iskoriste; ugodna,
topla osoba, strpljiva i smirena, ima spretne ruke, predaje se lako ali su
svađe žestoke, mada rijetke. Ima odlično zdravlje i fizičku otpornost, u
opasnosti su grlo i vrat.
Blizanci: uvijek površan, nervozan tip, ne zanimaju ga drugi, fizički je otporan;
trpi jedino respiratorni aparat. Voli ekscentričnu garderobu.
Rak: prema ljudima je nekorektan i nemaran, odnosi su konfuzni, ne podno­
si svakodnevne probleme, duševno je i fizički neotporan, nema spretne
ruke. Bira garderobu ali mu je ukus staromodan. Može imati tegoba sa
želucem.
Lav: arogantan je s ljudima, neprilagodljive naravi, odijeva se upadljivo,
može patiti od bolesti srca, vena i očiju.
Djevica: ovakva 6. kuća ukazuje na čovjeka koji se prilagođuje i potcjenjuje
sam svoje sposobnosti; ime spretne ruke, voli red, preciznost, organi­
zaciju, odijeva se ozbiljno, ima veliku energiju ali ju troši oprezno. Na­
glašena je slabost probavnih organa.
Vaga: 6. kuća u Vagi znak je sukoba u krugu kretanja i formalnih odnosa s
ljudima. Briga za odijevanje je prenaglašena kao i ljubav za umjetnič­
ke i luksuzne predmete. Zdravlje je u principu dobro ali urinarni trakt
je slaba točka.
Škorpion: osoba s ovakvom 6. kućom pati od kompleksa više vrednosti, pruža ne-
milosradn otpor, nije sposobna da se suoči s teškoćama, ne zanima ju
ni odijevanje ni higijena, a eventualne bolesti mogu se pojaviti na spol­
nim organima.
Strijelac: ovo je žrtva prevara, nemiran tip koji ne voli komplikacije, praktičan,
ne drži puno do sebe, voli novosti, s okolinom ima dobre odnose, pos­
jeduje dovoljno energije i dobro zdravlje, problemi dolaze od jetre i
cirkulacije.
Jarac: netolerantan tip, lako se iziritira, odnosi s okolinom su korektni ali
hladni; ima relativno spretne ruke, veliku vitalnost i duhovnu snagu,
slab interes za odijevanje, spartanski ukus; dobar je organizator a
opasnost prijeti zubima, kostima, kralježnici i koži.
Vodenjak: prilagođuje se, diplomata, hipokrita, ima spretne ruke, koristi druge,
dobro upotrebljava svoju fizičku energiju, moralan je, traži original­
nost, slijedi modu, zdravstveni problemi vezani su uz slabu cirkulaciju i
ne pretne noge.
Ribe: ljudski odnosi mogu postati izvor depresija, pred problemima postaje
pesimista, osjećajnost je prevelika, trpi nered i nemir, nema smisla za
nikakav posao, vitalnost i duh su slabi, potreba za higijenom pretjera­
na; susret s liječnikom uzrokovan je problemima sa stopalima.
7. Kuća
Predstavlja brak, udruženja, zajednički život, razvod, udovice, protivnike,
kompanjone, procese, sudske rasprave, ugovore. Stellium u ovoj kući označava
javne ljude, političare, kakav je bračni drug i gdje je. Ako je vladar te kuće loše
aspektiran, savjetuje se celibat.
Os 7. kuće zove se descendent (DESC), nasuprot ascendentu. To je mjesto
gdje zalazi Sunce. Znak kroz koji prolazi descendent i 7. kuća je astrološki znak
idealnog partnera.
7. kuća u znakovima:
Ovan: osoba s ovakvom 7. kućom imati će komplicirane odnose, nezadovolja­
vajuća udruženja, brak sklapa naglo iza čega dolaze razočaranja, do­
življava teške konflikte i prekide.
Bik: za osobu s takvom 7. kućom sklad i zajednički interesi su osnova udru­
živanja, odnosi su iskreni, dobro razmisli prije svake odluke; ideje su
preuranjene, kruta je i nepovjerljiva.
Blizanci: ovaj čovjek želi iz braka i udruživanja izvući korist, odlučuje prenaglo
što izaziva polemiku, upada u intrige, dvoličnost, živi nestabilno, odla­
zi, rastaje se.
Rak: nije sposoban da surađuje i pomaže, preuveličava teškoće, upada u de-
primentne situacije, oslonac i zaštitu traži i onda kad u jednoj vezi sve
funkcionira.
Lav: arogantna osoba, pati od manije veličine ali ima skladne odnose u bra­
ku i sa suradnicima; široki horizonti, voda političkih, društvenih i reli­
gioznih tijela.
Djevica: pretjerano je ozbiljan, nepotrebno se odriče, pedantan, oprezan, neo­
tesan, precjenjuje sebe što ugrožava brak i udruženja.
Vaga: ne voli svađe ni diskusije, ima lijepe manire i ljubazan je, odnosi su
stabilni i proračunati.
Škorpion: upada u nejasne situacije, ima diskutabilno pomanjkanje predrasuda,
vara; dobar seksualni život i sklad uvjetuju dobre odnose.
Strijelac: ne zanima ga tuđe mišljenje, brak i druženje služe kao stepenica za vi­
soko društvo, nemiran je, nema takta, arogantan i nestalan.
Jarac: ovo je hladan, težak i štedljiv moralista, živi povučeno, ima malo poz­
nanstava, okolina u kojoj živi je melankolična, a nepovjerenje i neos­
jetljivost uništavaju veze i brak.
Vodenjak: nekorektan, ponaša se dvolično, nema predrasuda u ponašanju, nije
autokritičan, korišćenje drugih zamaskira diplomatskim ponašanjem;
koncepcija braka je vrlo slobodna.
Ribe: živi u materijalnom i psihičkom kaosu, odnosi s ljudima baziraju se na
osjećajima a ne razumu, nema smisao za praktično, ima poroke i vara,
volja je slaba, a nostalgija i morbidne misli utiču na odnose i veze.

8. Kuća
Predstavlja smrt, stradanja, teške bolesti, rane, operacije, sudbinu, strah,
udarce, gubitke, naslijeđe, otuđenu djecu, moć partnera, okultnu moć, parapsiho-
logiju, crnu magiju, drugi svijet, obnavljanje. 8. kuća je jedna od tri okultne kuće.
Stellium u 8. kući znači velike krize i koga se treba čuvati. Dobri planeti znače
hrabrost, sreću u ratu, nagrade, ordenje, lentu, nasljedstvo.
8. kuća u znakovima:
Ovan: loše podnosi negativne trenutke, odlazi iz rodnog kraja, nagle odluke
mogu ugroziti nasljedstvo, moguća iznenadna smrt.
Bik: teško se oporavlja od negativnih događaja, dugo živi i ne plaši ga smrt.
može nešto naslijediti a nasljedstvo raste, ima kontinuiran odnos s rod­
nom sredinom.
Blizanci: smrt ga plaši ali to ne želi priznati, ekscentričan je i histeričan, neoprez­
no troši imetak.
Rak: opasnost leži u vodi, zaraznim bolestima i prekomjernom uživanju dro­
ge, plaši ga pomisao na smrt, odbija stvarnost uz pomoć mašte, od rod­
nog miljea odlazi u problemima što izaziva depresije, a povratak dolazi
u pitanje.
Lav: apatija se javlja kao rezultat zapreka i problema, boji se smrti ali to ne
priznaje, ne zanima ga ni nasljedstvo ni trošenje novca.
Djevica: boji se samoće koju skrive drugi, odriče se, neželjeno odlazi iz rodnog
kraja, oprezno barata s nasljeđem.
Vaga: stav prema smrti je racionalan, ne odlazi definitivno iz rodnog kraja,
zbog nasljedstva ima problema a s njime postupa oprezno.
Škorpion: osoba može nepravedno uzeti ili ugroziti nasljedstvo; iako ne ode iz
rodnog kraja uvijek to želi, dobro se oporavlja od tragedije, smrti se
boji ali ga ona i privlači.
Strijelac: nesreća prijeti na putovanjima, slabo se pridigne nakon problema, do­
živi promjene u nasljedstvu, želi otići od roditelja, izluđuje ga pomisao
na smrt.
Jarac: ne želi razmišljati o smrti, slabo se oporavlja poslije teškoća, duhovno
se izolira, doživi ekonomske štete i smrt u obitelji, od rodnog kraja od­
lazi psihološki a ne stvarno.
Vodenjak: dinamičan tip, praktično rješava probleme, ne razmišlja o smrti, dobro
raspolaže imetkom, odlazi od obitelji zbog društvenih i duhovnih razlo­
ga.
Ribe: opsjednut je smrću, slabo se oporavlja poslije stradanja, opasnost pri­
jeti od zaraznih bolesti; kaotično upravlja svojim imetkom, teško napu-
šta rodno mjesto i pati kad ode.

9. Kuća
Predstavlja daleka putovanja, strane zemlje, duga putovanja morem i avio­
nom, viši oblik života, filozofiju, astrologiju, metafiziku, religiju, bijelu magiju,
kult, slavu.
Stellium u ovoj kući indikacija je posla u turizmu, odnosa sa strancima, ljudi
filozofa i istraživača, visokog duhovnog života.
9. kuća u znakovima:
Ovan: veseli ga ideja o odlasku iz svakodnevnog života, doživi nesreće na pu­
tovanjima.
Bik: inertan i apatičan tip, nerado putuje, nepovjerljiv je prema »drugači­
jem«.
Blizanci: voli neobična društvena zbivanja a daleka putovanja ne.
Rak: voli udobna putovanja ako ih netko drugi organizira, apatičan je, pravi
kule u zraku, voli umjetnost, književnost i muziku.
Lav: arogantan je, voli da mu se dive, pravi se važan na putovanjima, ne zna
špekulirati, ne zanima ga filozofija.
Djevica: ne putuje bez razloga a kad odluči da negdje ode, racionalno organizira
putovanje a novac troši oprezno; filozofiju proučava uredno i pragma-
tično, ne voli društvene ni etičke novosti.
Vaga; gostoljubiv tip, u svemu traži stil, voli neobična i ugodna putovanja, fi­
lozofski se zanima za etički egzistencijalizam.
Škorpion; odlazi iz domovine bez posebnog razloga, voli putovanja, putuje
sportski, prilagođuje se, filozofija ga ne interesira ali se ne trudi da
stekne solidno znanje.
Strijelac: voli novosti iako nije sposoban da ih uklopi u svoj život, voli putovati i
upoznavati nove narode.
Jarac: ne zanimaju ga turistička, nego kulturna putovanja, voli proučavati
teoriju.
Vodenjak: ne voli turistička putovanja, putuje zbog društvenog statusa, voli odno­
se sa strancima, doživi nesreće, pretjeruje, njegov entuzijazam je bez
podloge, filozofijom se bavi zbog društvenih potreba.
Ribe: ovo je dobar špekulant koji voli promjene, putuje neorganizirano, mi
jenja plan puta i prekida ga prije vremena.

10. Kuća = Zenit, MC (Medium Coeli - podne, vrhunac neba)


Predstavlja uspon i vrhunac života, čast, dostojanstvo, položaj, karijeru, sla­
vu, dovršena djela, javne ličnsoti, uspjeh, profesiju, ambicije, oca.
Stellium u ovoj kući znači uspon, sjaj, visok društveni položaj, i takvog čovje­
ka nije moguće srušiti ako nema drugih loših aspekata.
MC je točka u kojoj meridijan mjesta rođenja susreće ekliptiku u podne. To je
os 10. kuće. Planet koji je najbliži MC daje posljednju riječ, zaokružuje sliku osob­
nog horoskopa, a zove se kulminirajući planet. Sto je planet bliži MC, to će se nje­
gov utjecaj jače osjećati.
10. kuća u znakovima:
Ovan: osoba sa 10. kućom u ovom znaku želi se afirmirati na mnogim poljima,
ali uspjeh nije zadovoljavajući niti stalan. Želi otići iz rodnog miljea ali
ne uspijeva. Oštro prekida svoje veze.
Bik: uspjeh dolazi jer osoba strpljivo koristi svoje snage, samostalnost izgra­
đuje mirno. Zna biti uporan međutim i na krivoj strani.
Blizanci: uspjeh dolazi u pitanje zbog neozbiljnog ponašanja. Osoba ima dva za­
nimanja. Želja da mu se dive prevagne nad planiranjem odlaska iz rod­
ne sredine. Ponašanje je ezgibicionističko a promjene česte.
Rak: neodlučan tip, vezan uz tradiciju, pada u depresije zbog nostalgije ako
je otišao iz rodnog kraja, uspjeh dolazi kroz umjetnost.
Lav: odlazi od obitelji bez razmišljanja, odlučan je, vjeruje u sebe, umišljen
u svoju veličinu, naročito ako radi za sebe, ima slabu autokontrolu i na­
glašenu sposobnosti da vodi druge.
Djevica: osoba s ovakvom 10. kućom propušta dobre prilike zbog nedovoljnog
povjerenja u sebe; od roditelja odlazi mirno, uspjeva u administrativ­
nom i javnom poslu.
Vaga: jasno se odvaja od rodne sredine, uspjeva jer realno razmotri moguć­
nosti svojeg osamostaljenja, hladan je prema svojim roditeljima, ne
usuđuje se ući u vlastiti posao.
Škorpion: voli slobodu, fanatično želi uspjeti, ne podnosi banalno, traži nesvaki­
dašnja i zanimljiva zanimanja.
Strijelac: ovaj optimist vjeruje svakome, naivan je, potrebna mu je fizička slobo­
da, spiritualna ne. Uspjeva u sportu i didaktičkim zvanjima.
Jarac: ovakav tip je u profesiji metodičan, uporan i strpljiv, želi svoju slobo-
du, izolira se, nije komunikativan, što ugrožava poziciju.
Vodenjak: odlazi od roditelja bez trauma, dobro se snalazi u slobodnoj profesiji i
privatnim poslovima.
Ribe: ne uspije se odvojiti od roditelja, dobro se snalazi u umjetničkim zani­
manjima a u slobodnoj profesiji trpi konfuznost.

11. Kuća
Predstavlja prijatelje, vjernost, simpatije okoline, veze, odnose, planove, po­
moć. Ovo je polje ravnoteže i penzije. Stellium u ovoj kući ukazuje na ateizam ili
poseban pogled na život, velike protekcije i planove.
11. kuća u znakovima:
Ovan: lako dolazi do prijateljstva ali su ona banalna i trpe agresivnost.
Bik: iskrena prijateljstva traju u vremenu, ali je ljubomoran i netolerantan.
Mirno ponašanje pomaže da osigura svoju ekonomsku poziciju.
Blizanci: osoba sa 11. kućom u ovom znaku ima ugodne odose s okolinom u ko­
joj boravi, ne podnosi samoću, prijateljstva moraju zadovoljiti materi­
jalne i moralne potrebe, a osveti se ako mu netko povrijedi taštinu.
Rak: ovakva 11. kuća daje tople i tradicionalne odnose sa prijateljima, koji,
vuku korjene iz djetinjstva i izvor su podrške. Senzibilitet pomaže od­
nose pod uvjetom da ne bude ranjen. Olako započinje nova poznanst­
va koja u budućnosti razočaraju.
Lav: human, velikodušan, pomaže prijateljima pod uvjetom da ne »guraju«
nos tamo gdje ne treba i d a m u ne prigovaraju zbog umišljenosti.
Djevica: bira prijatelje, s njima ima ugodne i sigurne odnose, koji se baziraju na
logici, razumu i oprezu. Opasnost leži u pedanteriji, rezerviranosti i po­
manjkanju povjerenja u sebe.
Vaga: ova osoba jako drži do forme u prijateljstvu, pažljivo proanalizira uv­
jete za odnose, što pomaže, ali otrov leži u oštrini karaktera, strogim
propozicijama koje prijatelji trebaju ispuniti i sumnji da li su iskreni.
Škorpion: neskvakidašnji odnosi i prijatelji, dolaze iz raznih slojeva i formacija;
prema neprijateljima je mentalno okrutan.
Strijelac: dobroćudnost i znatiželja pospješuju dobre odnose; veliku ulogu igra
vanjski izgled ljudi; ima mnogo prijatelja s kojima želi uspostaviti sklad
u ukusima, karakteru, navikama i zabavama, može postati žrtva preva­
re.
Jarac: prijateljski odnosi su teški, uvjetovani zajedničkim interesima i razu­
mom a ne osjećajajima, prekidi s prijateljima dolaze zbog pomanjka­
nja entuzijazma i pretjerane kritike.
Vodenjak: ova osoba ima široke horizonte bez ikakvih predrasuda prema društve­
noj pripadnosti, vjeri, nacionalnosti, materijalnom stanju; odnosi su
autentični i osmišljeni, povjerljivi ali ne pretjerano osjećajni i nekonti-
nuirani.
Ribe: voli svoje prijatelje ali je previše osjetljiv, oni su naročito potrebni u
momentima očaja. Nemir izaziva ljubomoru i razočaranja.

12. Kuća
Ovo je treća okultna kuća, posljednja i zla. Predstavlja tajne neprijatelje, ne­
vidljive zapreke, ograničenja, rat, ropstvo, kazne, zatvor, duge i kronične bolesti,
divlje životinje, izgnanstvo, tužbe, napad mase, kriminalce, psihičke smetnje, bri­
ge, podvale, iskušenja, nostalgiju, zatvorene prostore, samostane, bolnice, ludni­
ce.
Stellium u ovoj kući oznaka je povučenog života, asketizma, misticizma, poe­
zije i kriminala. Ali Kinezi uče da se i najgori aspekti poništavaju suzdržava­
njem i mirom.
12. kuća u znakovima:
Ovan: ovakva 12. kuća govori da osoba potcjenjuje teškoće, popušta pred nji­
ma, agresivnost remeti mirno analiziranje a žestina može biti slijepa.
Dio organizma u opasnosti: glava. Treba se čuvati saobraćajnih nesreća
i skakanja u vodu gdje je kamenito dno.
Bik: ima jak osjećaj imovine a teškoće svladava mirno. Zdravstveni proble­
mi vezani su uz vid, višak kilograma, glasne žice i grlo.
Blizanci: smireno svladava probleme ali nije svjestan da su veći nego što njemu
izgleda, nema takta, a bolesti mogu napasti respiratorni aparat.
Rak: voli novac i neobične stvari, ima dobru intuiciju i smisao za okultne sfe­
re, posustaje pred teškoćama. Treba se čuvati vode, gušenja i utapljan-
ja, pluća su slaba strana.
Lav: bavi se sam sa sobom, dobro svladava teškoće, problemi dolaze od
srca, krvnog tlaka i cirkulacije.
Djevica: od problema ne pravi drame, sa zaprekama postupa kao da ih nema, u
opasnosti je probavni trakt.
Vaga: gubi hrabrost ako je povredena pravda. Imati u vidu osjetljivost bubre­
ga i urinarnog sustava.
Škorpion: svladava probleme a da se ne demoralizira, rješava ih na osebujan na­
čin, kojiput ih ne shvati dovoljno ozbiljno. Na neki način smrt ga čak
privlači. Žena s ovakvom 12. kućom imati će problema s jajnicima ili
spolnim bolestima a muškarac sa seksualnim organima, debelim crije­
vom i hemeroidima.
Strijelac: nastale probleme rješava dobro, uzima ih kao životnog učitelja. Even­
tualni problemi sa debljinom, žuči, gušteračom i jetrom.
Jarac: probleme rješava ozbiljno, razum upravlja energijom, opasnost lomo­
va kostiju, zubnih problema i kožnih bolesti.
Vodenjak: prilagođuje se problemima, ne želi ih ni razumjeti ni analizirati. Čuvati
se lomova potkoljenica i stopala i proširenih vena.
Ribe: preuveličava teškoće; kad ih ne može savladati, žali se. Liječnika posje­
ćuje zbog polomljenih ili spuštenih stopala.

Ukratko o poljima:

Dnevna: od 7. do 12. znače uspjeh. S obzirom na prisutnost dobrih ili loših planeta
može se vidjeti da li je osoba uspješnija u noćnom ili dnevnom poslu.
Ako u ovim poljima nađemo loše planete, osoba će biti uspješnija u noć­
noj smjeni ili poslu koji se obavlja kad padne mrak.
Noćna: od 1. do 6. znak su odricanja. Prisutnost dobrih planeta ukazuje na usp­
ješna zanimanja koja se mogu obavljati noću ili da je ovo noćni tip koji
teško ustaje ujutro ali je lucidan i produktivan dok većina ljudi odmara i
spava.
12., 1. i 2. polje označavaju samosvijest, naročito ako je Mars jak.
6., 7. i 8. polje determiniraju javno zanimanje i popularnost.
9., 10. i 11. govore o slavi i sjaju.
3., 4. i 5. ukazuju na odricanja i posmrtnu slavu, naglašena su kod
svetaca, proroka i asketa.
PLANETE U KUĆAMA
Daljnjim promatranjem planeta u kućama proširiti ćemo proučavanje nečijeg
horoskopa. Utjecaj planeta na osobu i sektor života biti će jači što je planet bliži
ASC, DESC, IC i MC, ili još više ako je položen na jedan od ovih punktova horos­
kopa. Kad se planet nađe na granici dviju kuća, njegovo djelovanja će se osjetiti u
oba sektora ali više na onaj ispred.

Sunce — kuća u kojoj se nađe ova zvijezda, sektor je života u kojem će se osoba
najbolje osjećati i realizirati.
Sunce u kućama:
U 1.: što je Sunce bliže ASC, to je osoba sigurnija u sebe i dobar organizator.
Znak je korpulentne građe, upornosti, ekstovertiranosti. egocentričnosti,
spontanosti, autonomije i nametanja svoje volje. Ako je Sunce neharmo-
nično (prima loše aspekte od drugih planeta), znak je teškoća sa suradnici­
ma, partnerom i frustriranom željom za slobodom.
U 2.: znak je ekonomskog blagostanja, korištenja povoljnih okolnosti i valorizi­
ranja novca. Neharmonično Sunce stvara ekonomske poteškoće i navodi
na nerazumno trošenje novca.
U 3.: osoba je zadovoljna kad ima puno poznanstava i kratkih kontakata, želi
vladati nad svojom braćom, ima sreće u studiranju, pisanju i kraćim putov­
anjima. Neharmonično Sunce uzrok je loših ili nikakvih odnosa sa braćom,
koči studij i putovanja.
U 4.: osoba je pod utjecajem obitelji, odnosi su skladni, kao i odnosi u obitelji
koju sama oformi. Neharmonično Sunce uzrok je svađa u obitelji i nezado­
voljstva unutar četiri zida.
U 5.: osoba se afirmira kroz zabave, umjetnost, seks i djecu. Ima pedagoške spo­
sobnosti, vitalna je. Neharmonično, uzrok je frustriranih odnosa sa dje­
com, nerazumnog trošenja energije i pretjerivanja.
U 6.: osoba sa Suncem u ovoj kući ima odlično zdravlje a svoje ambicije ostvaru­
je u svakodnevnom životu. Neharmonično Sunce je opasnost za zdravlje,
uzrok problema na poslu i u odnosima sa suradnicima.
U 7.: Sunce u ovom sektoru stvara želju za životom udvoje, mnogo prijatelja i
poznanika. Neharmonično Sunce uzrok je negativnih odnosa.
U 8.: ovoj osobi »svane« kad netko umre ili poslije nečije smrti dobiva nasljedst­
vo. Ovo je također indikacija sjajne i svijesne smrti. Neharmonična zvijez­
da znači preranu smrt jednog od roditelja, udovca (ili udovicu), izgnanstvo
i teška odricanja.
U 9.: osoba nalazi zadovoljstvo u odnosima sa strancima ili daleko od svog zavi­
čaja. Ide na duga putovanja ili dugotrajno boravi u inozemstvu. Želi se iz­
dići duhovno i doseći daleke mete. Neharmonično Sunce je uzrok je kom­
plikacija sa stranim državljaima ili u inozemstvu. Osoba može trpjeti pro­
gonstvo zbog političkog uvjerenja i svog pogleda na Svijet.
U 10.: ovako položeno Sunce omogućuje uspjeh, samostalnost i jak položaj kroz
profesiju. Što je planet bliži MC, veće su mogućnosti društvenog i poslov­
nog uspjeha i prestiža. Neharmonično, stvara ariviste i pretjerano autorita­
tivne ljude.
U 11.: prijatelji su važni, kroz njih dolazi pomoć, oslonac i moć. Neharmonično.
uvjetuje gubitak prijatelja.
U 12.: osoba sa Suncem u ovoj kući je nezainteresirana za sitne svakodnevne stva­
ri, pomaže drugima. Neharmonično, uzrok je teških iskušenja, žrtvi, izoli­
ranja, nezainteresiranosti za život.
Mjesec — u kojem se polju nađe, za ženu znači područje gdje se najbolje realizira,
za muškarca, gdje se najbolje osjeća sa ženom.
Mjesec u kućama kod žene:
1.: izuzetna žena, može se afirmirati u karijeri i društvenom životu.
2.: harmoničan, daje sreću u zaradama i dobar »njuh«, neharmoničan, tjera ženu
da samu sebe stavi na rasprodaju.
3.: dobri uvjeti za studiranje, dobri odnosi sa sestrama i ženama uopće. Nehar­
moničan, tjera ženu da odbija surađivati sa ženama i na rivalstvo.
4.: jak utjecaj majke na ovu ženu (ili djevojčicu). Neharmoničan, stvara loše od­
nose s majkom i odbojnost prema materinstvu. Što je Mjesec bliži IC, to je
njegov utjecaj jači.
5.: voli seksualne odnose, ne ustručava se, ima lijepe odnose s djecom, plodna je.
Stvorena je za umjetnost i da podučava ljude nečemu. Neharmoničan, koči
seksualni život i materinstvo.
6.: zadovoljna je svojim fizičkim izgledom i uživa dobro zdravlje, ali trpi gineko­
loške probleme.
7.: svi odnosi su važni, sretni i zaokruženi. Neharmoničan, uzrok je patrijarhal­
nog stila života i pretjeranog čuvanja tradicije. Lucrezia Borgia se s ovakvim
Mjesecom povukla u samostan. Što je planet bliži DESC, njegov je upliv jači.
8.: nasljeđe dolazi od ženske loze. Osoba je religiozna, ima sposobnost mediuma
i zanima se za okultne nauke. Neharmoničan, izaziva strah i duševne tragedi­
je, komplicirane seksualne odnose, odbojnost prema majci i ženama u obite-
lji.
9.: ova žena voli putovanja, studij, učenje stranih jezika i odnose sa strancima.
Neharmoničan Mjesec uzrokuje bijeg od same sebe a ponekad u drogu.
10.: profesionalna samostalnost, takva žena druži se sa uvaženim ključnim ličnosti­
ma i prihvaća tradicionalnu ulogu žene. Neharmoničan Mjesec stvara iluzije,
naročito o društvenom usponu. Sto je planet bliži MC, njegov je utjecaj jači.
11.: ima intenzivan društveni život i vesele prijatelje, optimistična je, vjeruje ljudi­
ma. Neharmoničan, stvara iluzije o društvenom životu, nekorektno procjenji­
vanje ljudi i prijateljstva koja razočaraju.
12.: nezavisna žena visokog duha, ne otvara se lako novim poznanstvima. Nehar­
moničan Mjesec uzrokuje osjećaj krivnje, frustracije i depresije.

Mjesec u kućama u muškom horoskopu:


1.: što je Mjesec bliži ASC, njegov će se upliv bolje ispoljiti. Ženska prisutnost
postoji u svakom sektoru života. Neharmoničan, uzrok je mržnje prema žena­
ma.
2.: žene pomažu zarađivanju novca. Neharmoničan, stvara makroe i žigolo.
3.: žene pomažu u studiranju. Neharmoničan, uzrok je intelektualnog potcjenjiv-
anja žene.
4.: Edipov kompleks, vidi svoju mamu u svakoj ženi. Ukazuje na slavu poslije
smrti. Neharmoničan, stvara homoseksualce.
5.: snažni seksualni impulsi, žena igra odlučujuću ulogu u umjetničkom poslu ili
umjetničkom životu. Sviđa mu se odnos sa ženom na prijateljskoj osnovi, u
stilu: mama-sin. Neharmoničan, stvara impotenciju od straha pred ženom.
6. žena pomaže u kući i životu. Neharmoničan Mjesec čini da muškarac gleda u
ženi niže biće za potcienjivanje, da bi se on osjetio jak i patrijarhalan.
7.: žena igra važnu i pozitivnu ulogu, muškarac ovisi o njoj u pozitivnom smislu.
Neharmoničan, uvjetuje neozbiljnost, slabost u odnosima i neosjetljivost na
probleme supruge.
8.. ima dobar odnos s novcem, specijalno onim stečenim brakom. Neharmoni-
čan, tjera na trošenje ženinog imetka.
9.: voli strankinje, »drugačije odnose«, privlače ga žene do kojih ne može doći,
kao bijeg od stvarnosti.
10.: žene pomažu u poslu. Neharmoničan Mjesec utječe na loše odnose sa ženama,
naročito ako one izgledaju kao suparnici u poslu. Kod političara, znak je mak­
simalne moći u narodu, utjecaja na mase.
11.: ženu smatra prijateljem i pomaže joj u društvenoj afirmaciji. Neharmoničan.
kvari odnose sa ženom, zbog lošeg iskustva s majkom.
12.: ne daje u javnost odnose sa ženama, skriva ih. Neharmoničan Mjesec, ukazu­
je na prijevare, nemoguće ljubavi i nesposobnosti življenja sa ženom.
Merkur u kućama
1. na ASC ili u 1. kući daje mladenački duh, dar govora, pokretljivost, talent za
pisanje (Ana Frank), inteligenciju, intelektualnu živost, znatiželju, intuiciju,
prilagodljivost, smisao za kritiku i analizu. Neharmoničan, stvara polemičare,
slabu upornost, mlačno mišljenje.
2. sposoban poslovan čovjek, trgovac koji dobro koristi svaku priliku, inteligenci­
ja je praktična. Neharmoničan, izaziva nejasan stav u ekonomskim problemi­
ma, oportunizam, krive ocjene i krađe.
3. pomaže u studiranju, pisanju, govornoj profesiji, putovanjima, komunikativ-
nosti i prilagođavanju svakoj sredini. Neharmoničan, razlog je neskladnih od­
nosa sa braćom, rođacima i prijateljima, neprilagođavanja novim sredinama i
saobraćajnih nesreća.
4. dobri odnosi s obitelji, korištenje iste, trgovački duh, promjena adrese. Ne­
skladan unutar nečijeg horoskopa, razlog je da osoba previše očekuje od obi­
telji i od iste bude izigrana.
5. ovako položen Merkur govori o odnosima s ljudima iz kulturnog života i peda­
goškim sposobnostima, a zabave moraju zadovoljiti intelektualne pretenzije.
Neharmoničan, stvara brbljavce i remeti ravnotežu.
6. ovdje Merkur ukazuje na poslove, veze. plodne i konstruktivne odnose sa su­
radnicima, potčinjenim i šefovima. Osoba je dobar trgovac, organizator i prila­
gođuje se svakodnevnom životu. Ako nije harmoničan, osoba donosi pogrešan
sud o praktičnim pitanjima, ima osjetljiv živčani i respiratorni sistem.
7. osoba racionalno sklapa brak, koristi poslovne partnere i suradnike, uporna je,
ima intuiciju, takt i diplomatsko ponašanje. Neharmoničan, uzrokuje sudske
komplikacije s bračnim partnerom i kompanjonima.
8. dobar špekulant, razumije se u transakcije i pametno koristi nasljedstvo, zani­
manja su vezana uz smrt, psihoanalizu i astrologiju. Neskladan, uzrokuje pri­
jetnje, smrt mladih poznanika, roditelja dok su još mladi ili ta osoba umre već
u djetinjstvu.
9. skeptik u odnosu na filozofiju i ideologije, poznaje strane jezike, ima prija­
teljske i poslovne veze sa strancima, voli strane zemlje. Neharmoničan, prouz­
roči gubitak novca u stranoj zemlji ili u kontaktu sa stranim državljanima, pole­
miziranje i nejasne stavove.
10. trgovački, administrativni i intelektualni posao. Osoba je pokretljiva i racional­
no stvara svoju nezavisnost. Neharmoničan, stvara nekorektno ponašanje u
poslu, promjene i lošu procjenu situacije i ljudi.
11. odnosi s prijateljima su uravnoteženi, trebaju zadovoljiti intelektualne potre­
be, realnost gleda kroz društvenu prizmu. Može biti uzrok poljuljane ravnote­
že i nejasnih odnosa s prijateljima.
12. sjajna pozicija za ozbiljno studiranje i istraživanje, navodi na ironično udalja­
vanje od svakodnevnice. Može prouzročiti preosjetljivost i promjene (bilo da
ih osoba učini ili doživi), teške odnose sa braćom, bolesti i psihičke traume u
najranijoj mladosti.

Venera u kućama
1. osoba je lijepa, vesela, ugodna, nježna, osjećajna, simpatična i miroljubiva.
Ima sreće, zaljubljena je u samu sebe, želi biti voljena i shvaćena.
Neskladna Venera može prouzročiti slabo zdravlje i emotivne frustracije.
2. osjećajni život povezan je s interesima, zarade su lake, posao je vezan uz mo­
du, ljepotu i umjetnost. Osoba ima hedonističko poimanje života. Ako je ne-
harmonična, uzrokuje gubitak novca zbog voljenih osoba ili kroz nesretne
okolnosti. Venera + Jupiter + Mjesec (ili Sunce) u dobrom aspektu u ovoj ku­
ći znači bogatstvo.
3. ova osoba voli flert, studij i promjene boravišta. Slaže se s rođacima i braćom,
znatiželjna je. Neharmonična, uzrok je frustracija.
4. rodna obitelj ostavlja jak pečat na ovu osobu, obiteljska sredina je ugodna i
pruža zaštitu. Želja za samostalnošću nije izražena. Neskladna, stvara proble­
me u obitelji i bolno odvajanje od ukućana.
5. osoba voli zabave i djecu, ima kreativne sposobnosti i dinamičan seksualni ži­
vot, plodna je, voli erotiku i avanture. Neskladna, stvara strah od seksualnih
odnosa, seksualne devijacije i platonske veze.
6. Sebastian Kneip s Venerom u ovoj kući, liječi ljude vodom. Ovdje Venera zna­
či poslovne veze i dobro zdravlje. U ljubavi stvara privlačnost prema inferior­
nim osobama. Posao je sretno odabran ako se kreće između kozmetike, farma-
ceutike i medicine. Neharmonična, može izazvati konstantnu zabrinutost za
vlastito zdravlje i razočaranja od suradnika i potčinjenih.
7. osoba treba nježnog, ugodnog partnera i brak kao najvažniji dio života. Odno­
si s ortacima su skladni. Brak i udruženja su zaštićeni. Neskladna Venera pravi
poteškoće u odnosu s partnerom i suradnicima.
8. ova osoba traži nesvakidašnjeg partnera, nasljeđuje nešto ili dobiva pomoć od
ljudi. Smrt može biti slatka i bezbolna, a uzrok može biti ljubav (Hitler umire s
ljubavnicom). Neharmonična, uzrokuje financijske probleme zbog nečije smrti
i oduzima drage ljude.
9. ljubavni odnosi sa stranim državljanima, u inozemstvu ili na dugim putovanji­
ma, koja su ugodna. Potrebni su »drugačiji« impulsi na duševnom planu. Ne­
harmonična, uzrok je ljubavnih razočaranja sa strancima ili na putu u ino­
zemstvu. Takva Venera stvara striptizete i žene koje vole javno pokazati svoju
intimnost. Mata Hari udata je na silu s neharmoničnom Venerom.
10. osoba je optimistična, ogleda se u diplomaciji i umjetnosti. Venera je ovdje
znak vrhunskog položaja žene (Soraja). Želi se osamostaliti bez trauma s rodi­
teljima i partnerom. Ovo je simpatična osoba što je bitno u karijeri. Želi biti
voljena i prihvaćena u društvenom i profesionalnom krugu, ima jaku ljubavnu
moć. Neharmonična, uzrokuje žrtvovanje najdražih osjećaja zbog posla ili gu­
bitak posla da ljubav ne bi bila kompromitirana.
11. dobra prijateljstva mogu se pretvoriti u ljubav i obratno, u odnosima postoje
sretne okolnosti i ravnoteža. Neharmonična, stvara razočaranja od prijatelja.
12. ovo nije sretan položaj Venere jer se nalazi u kući odricanja i iskušenja. Ljuba­
vi su skrivene, tajne i idealizirane. Neharmonična, razlog je nesretnih ljubavi,
samoće, malo ljubavi i zdravstvenih problema. U ovoj kući Rasputin ima 7
planeta, ubica Landru 6, Tin Ujević 4, Kristine Kiler 4.

Mars u kućama
1. Karakter je agresivan, impulzivan, nemiran i čvrst. Svima nemilosrdno nameće
svoju volju, brutalno i beskrupulozno. Reakcije su brze i izrazite. Može uspjeti
u sportu (ako to potvrđuju i ostali planeti u povoljnim aspektima). Metaboli­
zam je povećan, temperature kod infekcija visoke, mogućnost kirurških inter­
vencija je velika. Akcije nisu harmonične a temperament je koleričan. Ljudi s
mnogo planeta u 1. kući ponašaju se agresivno, kao Ovnovi i Škorpioni. Cice­
ron je ovdje osim Marsa imao još Merkur, Veneru, Sunce i Uran.
2. agresivnost se manifestira u zgrtanju novca, povećanju zarade i korištenju
okolnosti. Velik je napor za sticanjem novca (pogotovo ako je prisutan Saturn
ili neki drugi loš planet), a uspjeha niotkuda. Neharmoničan Mars znači gubi­
tak novca zbog nepromišljenih i naglih poteza.
3. konflikti se odvijaju u društvenom životu, osoba se žestoko nameće u politici,
prijateljima i braći. Neskladan, uzrokuje nesreće na putu ili uzrokovane bra­
ćom, svađe zbog njih ili s njima i strujne udare.
4. agresivnost se manifestira u obitelji, između četiri zida. Žestok je autoritet ro­
ditelja nad djecom ili je dijete agresivno prema roditeljima. Zlo je u kući.
Osoba je vrlo aktivna u drugom dijelu života. Negativni Mars uzrokuje štete u
kući ili na imanju, nesreće koje dolaze od roditelja ili roditelje-tirane.
5. žestoke su ljubavi (tragična smrt Marije Večere), pretjeruje se u ljubavi i uži­
vanju, velik je instinkt rađanja a ponašanje s djecom autoritativno. Osoba
skuplja oružje. Negativan Mars ruši ravnotežu u vitalnosti, opasnost za djecu
je stalno prisutna a žena s tako položenim Marsom imati će abortuse i težak po­
rođaj. Mađarsko-češka kraljica Ana imala je u ovoj kući Mjesec, Veneru i
Merkur ali s lošim aspektom Marsa. Rezultat: plodnost je velika ali opasna, ro­
dila je preko dvanaestero djece i umire pri porođaju posljednje kćeri.
6. ova osoba mnogo radi ali malo zaradi, poslovni krug karakteriziraju borbe. Ja­
ki Mars znači dobro zdravlje. Jedan vidovit čovjek s Marsom u ovoj kući daje
dijagnoze po kosi. Neharmonični Mars izaziva probleme u svakodnevnom ži­
votu, sukobe sa suradnicima i potčinjenima, operacije, akutne bolesti, opekoti­
ne i nagle temperature.
7. osoba komandira partneru i suradnicima. Ovo je muška vlast (i kad se radi o
ženskom horoskopu), želi dugi odnos koji odolijeva vremenu. Robespierre,
Lenjin i Staljin imali su ovdje Marsa u konjukturi s Neptunom. Neharmoničan.
izaziva prekide, procese, borbe u braku i udruženjima.
8. problemi zbog nasljedstva, fanatizam, netrpetljivost, operacije, lane. opasnost
u ratu, kriminal, nesretna i nagla smrt (Eva Braun je odlučila da umre s Hitle-
rom a Claretta Petacci s Mussolinijem). Ovakav Mars znak je intenzivnog sek­
sualnog života. John Kennedy imao je u ovoj kući uz Marsa još četiri planeta.
Neharmonični Mars uzrok je gubitka novca zbog rođaka i slabog nasljeđa.
9. ovo je dobar sportaš, ili se bori za svoje filozofske i ideološke ideje, fanatično
brani krivi stav ili krivu osobu ako je Mars neharmoničan. Konflikti proizlaze
zbog prevelike impulzivnosti u mišljenjima. Doživjeti će nesreće na putovanju
ili u odnosu sa strancima, prijeti mu nagla smrt u inozemstvu.
10. uspjeh dolazi uz pomoć hrabrosti i borbenosti. Ovo je Mars moći, pionirskog
rada, posla u upravi. Neskladan, uvjetuje rivalstvo u poslu, promjene i neus­
pjeh zbog impulzivnosti i žestine karaktera.
11. osoba jako uživa u prvim seksualnim odnosima s partnerima, impulzivnost se
manifestira među prijateljima. Neskladni Mars uzrokuje tiraniju nad prijatelji­
ma, nagle prekide prijateljstava i opasnost u koju osoba upada zbog prijatelja.
12. loše, teškoće, zapreke, teška iskušenja, opasni neprijatelji (Marilyn Monroe).
Može značiti društveni uspon. Neharmoničan, izaziva fanatizam, operacije
opasne po život, uništavajuće i samouništavajuće ponašanje.
Jupiter u kućama
1. veseljak, optimist, ekstrovertiran tip, dobrog zdravlja, punašan, zaštićen sre­
ćom, želi da ga ljudi prihvate. Neharmoničan, izaziva lijenost i pretjerivanja.
2. zarada je povećana, dobro raspoređuje novac, ima ugodan i udoban život,
obogati se ako već nije rođen bogat. Neharmoničan, razbacuje novac i pretje­
ruje s otpimizmom u špekulacijama.
3. Jupiter u kombinaciji s još nekim teškim tijelom u ovoj kući, znak je budućih
ozbiljnih uspjeha u literaturi. Sreća se manifestira u odnosima s ljudima, u stu­
diranju, kraćim putovanjima i pomoći koja dolazi od prijatelja. Neharmoni­
čan, navodi na pogrešno ponašanje zbog prevelikog optimizma.
4. voli obitelj od koje dobiva pomoć i zaštitu, ima sreće s nekretninama, odlazi od
obitelji, doživi slavu poslije smrti, ima lijepo uređen grob. Neskladan, navodi
na nesretno ulaganje novca a obitelj je uzrok gubitka novca.
5. osoba voli zabave, kocku, ima divne odnose s djecom ili djecu koja imaju sreće
u životu. Može podučavati nekoga nešto. Marlene Dietrich tu ima uz Jupitra.
Saturna i Marsa. Neharmoničan, uzrok je ekonomskih problema zbog djece,
neozbiljno shvaćenih teškoća, neprihvaćanja odgovornosti.
6. ako se Jupiter nade u 6. kući u znaku Blizanca ili Djevice, moguć je poremećen
um (naročito ako j e Mars slab a Sunce ili Neptun jaki). Sreća se manifestira u
činovničkom ili zanatskom poslu, zdravlje je dobro. Negativan, stvara proble­
me sa zdravljem, poslovnim partnerima, kolegama i u svakodnevnom životu,
7. brak i udruženja su važni i sretni, ugovori također i sudski procesi. Neharmoni­
čan, uzrok je gubitka novca zbog bračnog druga ili ortaka i razočaravajućih od­
nosa.
8. ova osoba ima miran život, bez uzbuđenja, financijska situacija poboljšana je
zbog nečije smrti i nasljedstva, ili novcem koji dolazi od drugih. Procesi mogu
biti nepovoljni ako je Jupiter neharmoničan.
9. osoba će imati sretne razmjene sa stranim državljanima ili u inozemstvu; pu­
tovanja u inozemstvo bit će izuzetno ugodna i korisna. Ovo je Jupiter profesu-
re na visokom nivou. Neharmoničan, uzrok je gubitka novca zbog stranaca ili u
inozemstvu i nezainteresiranosti za intelektualni rad.
10. ovdje imaju Jupitra kraljevi i članovi njihovih obitelji; dobra pozicija u karije­
ri, poslu i visok položaj. Uspjeh dolazi kroz sretne okolnosti. Neharmoničan,
ukazuje na gubitak novca i prestiža.
11. uspjeh dolazi kroz društveni život i prijatelje koji pružaju pomoć i oslonac. Pri­
sutan je optimizam i velikodušni postupci. Ako je planet negativno aspektiran
od drugih nebeskih tijela, ukazuje na financijsku štetu zbog prijatelja i razočar­
anja zbog raspjevanog optimizma.
12. sreća štiti osobu u teškim trenucima ali se povlači u samoću i ponaša rezervira­
no. Negativan, uzrok je financijskih i sudskih problema, slabog interesa za ži­
vot i ljude.

Satum u kućama
1. izuzetno ozbiljna, introvertirana osoba, ima osjećaj dužnosti, tešku narav, pe­
simističan karakter, duboke misli, a doživi tešku sudbinu i prerano ostari, ne
odaje svoje instinkte, živi bez životnog veselja (Matoš, Gandhi, Al Capone).
2. osoba ima probleme zbog novca, želi više nego što je moguće, trpi siromaštvo
koje se ničime ne može popraviti. U najboljem slučaju znači ekonomsku si­
gurnost osvojenu teškim odricanjima. Škrtost, novčani gubici.
3. želi uspjeti u društvenom životu, ima probleme u studiranju i sa braćom, osjeća
se izoliran, ima dugove.
4. u kući je zlo, pustoš i porušeno ognjište, nezadovoljstvo u obiteljskom krugu,
jedan roditelj je strog i autoritativan. Negativan Saturn znači gubitak jednog od
roditelja, teške obiteljske probleme, odricanja u rodnoj kući, neudoban stan i
domaće restrikcije.
5. kompleks ljubavi, odbija seks, hladan i racionalan odnos sa djecom, nije zain­
teresiran za zabave i užitke. Asketski tip, ne zna glumiti, sterilan je, nepopula­
ran, bolno se odvaja od djece.
6. osoba ne voli rad ili je rob rada, vitalnost je slaba a sklonost kroničnim obol­
jenjima velika. Astrolog Mile Dupor liječi ljude magnetiziranjem i sugestijom.
Hladan odnos sa suradnicima na poslu, ne može se prilagoditi svakodnevnom
životu i problemima.
7. ova osoba ima stare otvorene neprijatelje ili je sama reakcionarni progonilac
na krilima pravde. Loša pozicija za brak i udruženja zbog teških međusobnih
odnosa. Racionalan brak. Ukazuje na patnje i odricanja zbog suradnika, raz­
vode i udovištvo.
8. ovoj osobi roditelji ne pružaju pomoć pa želi napustiti rodnu sredinu i tradicio­
nalne zakone. Trpi frustracije i autodestruktivne porive. Nasljedstvo je nedo­
kučivo ili kasni. Zapreke zbog nečije smrti, zla sudbina ili tužna smrt.
9. problemi sa stranim državljanima u inozemstvu ili neugodnosti na dugim pu­
tovanjima. Skeptik ili fanatik u filozofiji i ideologijama, ali se razvije duhovno.
10. ovo je znak vrhunske moći, političara maksimalne vlasti koga sudbina ruši s po­
ložaja i tjera u smrt (Cezar, Napoleon, Rasputin, Hitler, Himmler). To je ta­
kođer položaj posebnog šarma, moći mediuma, vidovitih ljudi, proroka i
okultne moći. (Platon, Menuhin, Greta Garbo, Caroline Ranieri - Casiraghi).
Ambicija da postigne uspjeh je jaka. Moć stiče bez osjećaja, sračunato. Nega­
tivan, izaziva poteškoće, izoliranje u profesiji i društvenom uzdizanju, proble­
me u obitelji zbog osvajanja nezavisnosti, hladnoću i arivizam.
11. bira prijatelje, prisutni su ljubomora i ekskluzivnost, ponekad osvetljivost. Ne-
harmoničan, znak je pomanjkanja prijatelja, odricanja i problematične pen­
zije.
12. osoba trpi žrtve, odricanja, ropstvo ili zatvor bez krivnje, ideološke i egzisten­
cijalne krize, neugodnosti na poslu i osjećaj prisile. Progoni nekog ili je progo­
njena.

Uran u kućama
1. osoba je slobodnog duha, originalna, voli novosti, odlučna, želi se dokazati,
ekscentrična, revolucionar. Ako ju nešto koči u ostvarenju ideja, drastično mi­
jenja život. Neskladan, uzrok je teškoća i zapreka, negativnih promjena i ne­
dosljednosti.
2. dobro koristi dobre prilike, upušta se hrabro u rizične situacije, investira i zara­
đuje novac na posve novim poljima rada, sreća dolazi iznenada. Neharmoni-
čan, navodi na pogrešne odluke u vezi s novcem, stvara nevolje.
3. pokretljiv, zanimljiv, voli društvene kontakte, s prijateljima postupa diplo­
matski, razvija se intelektualno, radi u originalnim i modernim profesijama.
Negativan, uzrokuje nagle promjene u odnosima sa braćom i društvenim rela­
cijama.
4. neovisan o obitelji, unosi dinamiku u obiteljski život, voli arhitekturu, ima dar
magije, seli se. Negativan, uzrok je naglih prekida s roditeljima ili negativnih i
drastičnih promjena u obiteljskom životu, zla roditeljima, nesreće u kući, ru­
šenja kuće, požara ili potresa.
5. pretjeruje u užicima, strastvene avanture, zanimljiv hobi (avijacija, muzika),
djecu odgaja moderno. Neskladan, prekida ljubavne veze, djecu tjera u nesre­
će a žena neočekivano ostaje u drugom stanju ili pobaci.
6. spretne ruke u svakom poslu, dobar zanatlija, odlučan u radu i svakodnevnici,
može liječiti magijom i vlastitim elektricitetom. Negativan, uzrok je čudnih od­
nosa sa suradnicima i potčinjenima, nezgoda na radu od alata ili instrumenata s
kojim obavlja posao, u kućnim poslovima, nježnog živčanog sistema
7. moderna ljubav, slobodne veze stalno se mijenjaju i obnavljaju, razvod braka,
nagli prekidi ljubavnih veza, drastične promjene sa kompanjonima.
8. želi sasvim otići iz rodnog mjesta, možda mu se pruži prilika da neočekivano
raspolaže nečijim novcem, nagle promjene novčanog stanja, može neočekiva­
no dobiti nasljedstvo. Neharmoničan, uzrokuje gubitak naseljedstva ili obi­
teljskog imetka, pogodi ga kap, paraliza ili naglo umre u saobraćajnoj nesreći.
9. talentiran je za astrologiju i posebna otkrića, voli intelektualne novosti, duga i
zanimljiva putovanja, ako je dobro aspektiran od Jupitra, stvoren je za učenje
stranih jezika. Neskladan, krivac je za nesreće na velikim putovanjima i zas-
ljepljenosti u stavovima.
10. sposoban je, odlučan, brz i uspješan, iako uspjeh ne traje dugo. Neharmoni­
čan, uzrok je naglih zaokreta u poslu i karijeri, pogrešnog suda o realnom živo­
tu i pretjerane mobilnosti društvenog statusa.
11. ova osoba ima prijatelje intelektualce, ponaša se diplomatski, dobre prilike do­
laze od prijatelja a odnosi s njima su dinamični. Negativan, uzrok je prekida
prijateljstava zbog grubog ponašanja.
12. osoba se ironično izolira od svakodnevnog života, nadarena je za intelektualno
stvaralaštvo. Ovo je teška pozicija jer navodi na samoubistvo, pristupanje
opasnim ideologijama, uzrokuje nervne smetnje i nesreće na radu.
Neptun u kućama
1. ovo je medium ili špijun, anesteziolog ili umjetnik, ima čudnu moć i bogatu
maštu, osjetljiv, mističan, doživljava metamorfoze i spiritualnu evoluciju, iza­
ziva kolektivne promjene. Neharmoničan, uzrok je nervnih kriza, depresija i
bježanja od svakodnevnih obaveza.
2. eksperimentiranje i financijska nestabilnost. U dobrom aspektu s Jupitrom po­
maže u novčanim špekulacijama. Negativan, navodi na loše raspolaganje nov­
cem i nestabilno financijsko stanje.
3. ovo je umjetnički ili književni genij koji se razvija na društvenom planu. Ne­
skladan, uzrok je frustriranih emocija ili psihičkog poremećaja kod braće.
Mars u konjukturi s Neptunom izaziva sudar kolima na putu zbog nesmotren­
osti.
4. ovo su nervozni roditelji ili su njihova djeca nervozna, promjene. Neharmoni­
čan, ne da obitelji da se skrasi na jednom mjestu, u rodnoj kući dolazi do bol­
nih promjena.
5. ljubavi su romantične, znatiželja u ljubavi i uživanjima bizarna (ljubavne kom­
plikacije i skandal Ludviga Bavarskog s Lolom Montez), odnosi s djecom kom­
plicirani. Žena s ovakvim Neptunom ne može ostati vjerna. Neharmoničan, ra­
da nezakonitu djecu, stvara ljubavne probleme, prevare i privlačnost umjetnog
raja.
6. u svakodnevnom životu vlada kompletni kaos ali intuicija može promijeniti
poslovnu sredinu. Ovo je Neptun mornara i ribara, Negativan, uzrokuje neza­
dovoljstvo, osjećaj prisile na poslu, neprilagodavanje uvjetima rada, infektiv­
ne, kožne, nervne bolesti i alergiju na lijekove.
7. nemiran tip koji voli promjene pa su odnosi u braku i sa suradnicima nestabil­
ni. Neharmoničan, uzrok je konfuznih odnosa, obmana, prijevara i neprilago-
đavanja u vezama.
8. ovaj tip odlično raspolaže tuđim novcem i nasljedstvom, senzibilan je i uspješ­
no izbjegava teret svakodnevnog života. Neskladan, razlog je gubitka nasli-
jedstva i imetka, teških infekcija i ludila (ako je loše aspektiran od Mjeseca).
nerazjašnjene zagonetne smrti i opasnosti koja dolazi od vode.
9. voli mentalna iskustva, mistiku i putovanja. Negativan, uzrokuje opasnost na
dugim putovanjima i ideološku zbrku.
10. profesiju karakterizira nestabilnost, posao je politički i vezan za kolektivne po­
krete i mase ljudi. Negativan, uzrokuje gubitak prestiža zbog skandala i kao­
tičnih situacija.
11. zbrka u planovima (nikad na zelenu granu), loši plodovi rada, nestalni odnosi s
prijateljima koji su vjerojatno vlasnici jahti i brodova, »ludi« prijatelji i sum­
njiva penzija. Neskladan, izaziva psihološke i nervne krize i iskorištavanje od
strane prijatelja.
12. ovdje se Neptun najbolje osjeća: planet intuicije, mašte, metamorfoze, spiritu-
alne i intelektualne evolucije i senzibilnosti u okultnoj kući. Rezultat: okultna
moć. Neharmoničan, izaziva epidemije, egzistencijalne krize, nervne smetnje i
ludilo.
Pluton u kućama
1. intenzivan seksualni život, demonski šarm, jaka ličnost, okultna moć nad part­
nerom, ponašanje je teatralno. Negativan, uzrokuje teško izražavanje impulsa
koji blokiraju psihu, ili naprotiv, volja je pretjerana.
2. zarađuje špekulacijama van normi i dobiva nasljedstvo. Neharmoničan, ugro­
žava financijsku situaciju zbog riskantnih i nezakonitih akcija.
3. voli kreativni posao, kriminologiju i psihoanalizu, komandira braći i drugovi­
ma. Neharmoničan, uzrokuje nesreće na putovanjima i konflikte u društvenom
životu.
4. voli kuću i jako je vezan uz obitelj, naročito ako se Pluton nalazi u Raku. Ne­
skladan, stvara obiteljske tragedije ali i mogućnost obnavljanja obiteljskih od­
nosa. Ovakav Pluton je psihološka kočnica u sticanju vlastite samostalnosti.
5. kreativan je, senzualan, privlače ga tajne i komplicirane ljubavi. Neharmoni­
čan, razonode se pretvore u poroke a osjećaji uništavaju partnera, druge ili
njega.
6. pretjerano je ambiciozan, nameće se u poslovnim krugovima i svakodnevnom
životu, iskorištava potčinjene. Neharmoničan, stvara poslovne krize i opasnost
za zdravlje,
7. osoba magično šarmira i dominira nad partnerom. Ovo je muška vlast i kad se
radi o ženskom horoskopu, partner je vrlo privlačan ali ga osoba guši svojom
tiranijom. Odnosi sa suradnicima i brak su područje za uništavanje ili samouni-
štavanje.
8. seks je važan, osjećaj smrti jak ali velika sposobnost oporavljanja. Voli miste-
rioznost i ima sreće u nasljedstvu. Negativan, uzrokuje intrige zbog nasljedstva
i misterioznu smrt.
9. voli čudne i misteriozne ideologije i filozofije (Ignacije Loyola, osnivač jezuits­
kog reda). Negativan, provocira teške i komplicirane situacije u inozemstvu ili
sa strancima i priklanjanje opasnim ideologijama.
10. želi vlast u profesiji što mu uspjeva pod čudnim okolnostima, ima magnetičnu
moć nad partnerom. Neskladan, uzrokuje opasne i nezakonite poteze i gubitak
prestiža.
11. prijateljstva se stvore u podsvijesti i duboka su, odnosi se baziraju na psihološ­
kom afinitetu; pomoć od tajnih prijatelja. Neharmoničan, tjera u propast zbog
prijatelja i remeti ravnotežu u odnosima s ljudima.
12. želi ostati anoniman iako dolazi do značajnih otkrića na području psihologije i
psihoanalize, zanima se za tajne i okultne nauke. Neharmoničan, proizvodi
seksualne i psihičke probleme, opasna neprijateljstva ili neprijateljsko pona­
šanje, provokatora ili žrtvu intriga.
TUMAČENJA HOROSKOPA
Kad smo proučili što znače planeti u znakovima, kuće u znakovima i planete u
kućama, prelazimo na tumačenje horoskopa.
Opća slika
1. od ASC do DESC (gdje se nalazi IC) je donji dio neba, ispod horizonta. Ako se
veći broj planeta ili svih 10 nadu tu, intenzivan je intimni život. Ovo su duhovne
osobe koje se posvećuju i bave drugima, a svoju aktivnost obavljaju u tišini.
2. od DESC do ASC (na strani na kojoj se nalazi MC) proteže se gornji dio neba.
Ako se na gornjoj polutki, iznad horizonta, nade veći broj planeta ili svih 10, os­
oba živi za vanjski svijet, želi živjeti među ljudima, ekstrovertirana je i pomalo
površna, ne voli samoću. Duhovni život joj je ograničen, akcije komplicirane i
nesigurne. Sve što ova osoba radi, radi da bi bila primjećena i u centru pažnje.
Ako je neki jači planet prisutan ispod horizonta, smanjuju se ove tendencije.
3. svi ili skoro svi planeti nalaze se na istoku, lijevo od meridijana, od IC do MC
(na onoj strani gdje je ASC). Ovakav položaj ukazuje na veliku aktivnost i do­
bru ravnotežu. Osoba želi samostalnost i ne podnosi veze koje traju predugo.
4. svi ili gotovo svi planeti nalaze se na zapadu, desno od meridijana, od MC do IC
(na strani gdje je DESC). Ukazuju na pasivnu osobu koja ovisi o drugima, a
slab individualizam uzrokuje intimnu neuravnoteženost.

Sada tražimo dominantu. Gledamo poziciju Sunca, ASC i planeta. Brojimo


koliko planeta se nalazi u vatrenim znakovima, koliko u vodenim itd. Kad vidimo
koji simboli su najbolje zastupljeni, prelazimo na brojenje koliko planeta ima u
fiksnim, kardinalnim i promjenjljivim znakovima. Iz ovoga izvodimo dominantu:
koji je element prevagnuo i koja kvaliteta. To pomaže u stvaranju slike o osobi ko­
joj radimo horoskop.

Kulminantni planet

Planet koji se nađe najbliže MC je kulminantni planet. Što je bliže MC, njego­
vo je djelovanje jače. Zaokružuje sliku o osobi, daje zadnju riječ. Ako se nalazi
daleko od MC, nije bitno u kojoj kući, a s druge strane se također nalazi jedan pla­
net, pa niste sigurni koji je bliži MC, uzmite šestar, zabodite šiljak u MC a olovkom
zabilježite u krugu koji je planet bliži. Na MC se mogu zateći nekoliko planeta i svi
su jednako važni.
Sunce: despot , nametljiva osoba, želi renome, uspon, moć, izdići se pod sva­
ku cijenu, imperativ je: popeti se! a položaj čvrst, osoba se iz najve­
ćeg siromaštva diže do vrha (B.B., Ursula Andress, Osman Hasanpa-
šić, Jova Radovanović, Vladimir Furduj).
Mjesec: uspjeh u-dnevnom životu, humanističke i umjetničke sklonosti, popu­
larnost, sposobnost mediuma, političar, ponaša se djetinjasto, pod ve­
likim je utjecajem žene (Alain Delon, Pippo Baudo, Peter Maffay).
Merkur: pokretljiv, mladenački, pisac, putnik, trgovac, intelektualac, voli no­
vac (Niki Lauda, Ksenija Urličić, Dubravka Zubović, Rade Šerbedži-
ja, Gabi Novak, Darko Glavan).
Venera: dobro zdravlje, umjetnost, ljepota, optimizam, altruizam, maksimalan
ženski položaj (Soraya, Marilyn Monroe, Claretta Petacci, Clara Neg­
ri, Anna Oxa, Brigitte Nielsen).
Mars: pionirski rad, vlast, položaj u upravi, borbenost, energija, sportaš,
agresivna žena koja nameće i sprovodi svoje zamisli, vitalnost, probi­
tačnost, dobro zdravlje (Stefania Sandrelli, Barbara De Rossi, Alvin
Lee, rok muzičar Vlatko Stefanovski).
Jupiter: dobro zdravlje, vrhunski položaj, kraljevi i njihovi potomci, javna i
slavna ličnost, političar, glumac, svećenik (Brigitte Bardot, Sofia Lo-
ren, Enzo Ferrari, Frederic Chopin, Vladimir Ružđak jr., Momo Ka-
por, Krunoslav Cigoj, Miodrag Petrović - Čkalja, Bruno Orešar).
Saturn: poseban šarm, medium, magija, okultizam, političar koji sam sebe
svojim radom ruši u ponor (Napoleon, Rasputin, Viktor Emanuel,
Hitler, Greta Garbo, princeza Caroline, Paul Newman).
Uran: diktator, reformator, organizator novih formi života, ispoljuje silu, na
mase djeluje humanitarno, promjene zdravstvenog stanja (Mahatma
Gandhi, Mata Hari, Mussolini, Claretta Petacci, Joan Collins, Dr.
Boško Milojević, Saša Zalepugin, Željka Ogresta).
Neptun: osjetljiv, inklinirana infekcijama, vizionar, rođen da trpi i gubi, zago­
netan položaj, voli more, brodove, muziku i piće (Ronald Reagan, Pi­
casso, Yehudi Menuhin, Ante Marković, Zdenko Domančić, Vesna
Vulović, Saša Novković).
Pluton: fatalna popularnost, utjecaj na ogromne mase ljudi, despot, ispoljuje
silu, uspon kad sve izgleda izgubljeno, odlično oporavljanje poslije
dugih ili teških bolesti (Grace Kelly, Mile Dupor, Zdravko Čolić,
Lordan Zafranović, glumac Žarko Potočnjak).

Daljnje proučavanje natalnog horoskopa vrši se određivanjem tipa.

Tip Mjeseca — lunarni tip


Rak, Ribe, Bik; ASC u jednom od ova tri znaka, Mjesec u 1., 4. ili 12. k'ući;
Mjesec u Biku, Raku ili Ribama - nervozni, romantični, popularni ljudi, ljubav
daju nesebično u ogromnim količinama i trebaju je također, vole kuću, imaju um­
jetničke sklonosti, trpe unutarnji nemir, ne žele ponijeti teret života ni odrasti, oni
su vječna djeca, uživaju naklonost žena (i kad se radi o ženskom horoskopu) i dobi­
ju pomoć od njih.

Tip Sunca - solarni tip


Ovan, Lav, ASC u Lavu ili Ovnu, Sunce u 1. ili 5. kući - energični egocentri­
ci, uvijek im je toplo (ne pate od hladnoće), žele vladati i biti u centru pažnje kao
da je Svijet pozornica na kojoj igraju glavnu ulogu, imaju jaku volju i karakter.
Tople, ugodne osobe.

Tip Merkura
Blizanci, Djevica, Škorpion; ASC u jednom od ova tri znaka; Merkur u 3., 6.
ili 8. kući; pozitivno aspektiran Merkur u Škorpionu, Djevici, Blizancima, Lavu,
Biku, Strelcu — voli putovati, duhovit je, pokretljiv, uvijek s osmjehom na licu, že­
li ostati vječno mlad, ima dobar sluh, inteligentan je, brzo reagira, brzo jede, puno
radi, dobar je govornik.

Tip Venere
Osobe pod znakom Bika, Raka ili Vage; ASC u jednom od ta tri znaka - voli
miran život, ljepotu, prirodu, pravdu, ljubi strastveno, posesivno i ljubomorno.
Ako želite da vas ovaj tip obožava, mazite ga na sve načine, dobro postupajte s bilj­
kama i životinjama, nemojte biti vulgarni, budite samostalni ali nježni.

Tip Marsa
Ovan, Škorpion, Jarac; ASC u jednom od ta tri znaka; Mars u 1., 8. ili 10. ku­
ći; Mars u Ovnu, Škorpionu ili Jarcu; Mars dobro aspektiran od Urana i Saturna ili
Sunca i Merkura; jak Mars u vatrenim znakovima — agresivni, tvrdoglavi, nemi­
losrdni, racionalni, ratuju, drže mušku vlast, vole nogometi automobile, u posjetu
dolaze bez najave, lome predmete u kući, osvetljivi (osvetu smišljaju godinama),
sabrani i hladni.

Tip Jupitera — jovialan tip


Bik, Strijelac, Ribe; ASC u jednom od ovih znakova; jaka 2., 9. ili 12. kuća -
visok, robustan tip, žena Strijelac ima duge noge; rado govori, veseo, ugodan, voli
jelo, novac i nekretnine.

Tip Saturna
Jarac, Vaga, Vodenjak; ASC u jednom od tih znakova; Saturn u Vagi ili dobro
aspektiran od Venere; Saturn u Jarcu ili dobro aspektiran od Marsa; Saturn u Vo­
denjaku ili dobro aspektiran s Neptunom - odlučan borac na krilima pravde dugo­
ročno, pobjeđuje, upušta se u ideološke akcije za opće dobro, čita ili se nečim bavi
u tišini, uporan, priželjkuje vlast koju najčešće i dobije, živi kvalitetno i organizira­
no.

Tip Urana
Djevica, Jarac, Vodenjak; ASC u jednom od ovih znakova; Uran u 10. kući u
Jarcu ili puno planeta u Jarcu; Uran u 6. kući ili puno planeta u Djevici - spretne
ruke, puno radi, voli tehniku, nezavisan tip, praktičan, agresivan, dobro koristi
okolnosti, ne slaže se s patrijarhalnim stavom.

Tip Neptuna
Strelac, Ribe, Vodenjak; ASC u jednom od ova tri znaka; Neptun u Strijelcu,
Ribama ili Vodenjaku — vole jelo, alkohol, nikotin, drogu, more, sunce, jahte, op­
timisti, mistični, neuhvativi, dozive metamorfoze, zanima ih okultni svijet, nauka i
razne filozofije.

Tip Plutona
Škorpion, Ovan, Blizanci; ASC u jednom od ovih znakova; Pluton u Ovnu,
Škorpinu ili Blizancima; Pluton u 1., 3. ili 8. kući - magična osoba, jaka ličnost,
hipnotizira pogledom, ima mnogo fizičke energije, utječe na mase muškim šarmom
(i kad se radi o ženi), dominira nad partnerom, izdiže se iz katastrofa kad sve već
izgleda izgubljeno, odličan oporavak poslije dugih i teških bolesti.
ASPEKTI

Aspekti su odnosi među planetarna, kutovi pod kojima su planeti smješteni u


nečijem horoskopu.

1. Konjunkcija: dva planeta se nalaze na istom stupnju nekog znaka, pokrivaju


jedan drugoga, a ako su udaljena do 10 stupnjeva jedan od dru­
gog, još uvijek se radi o konjunkciji. Ako su u konjunkciji dva
dobra planeta, osoba može imati veliku korist od tog aspekta.
Konjunkcija Sunca i Mjeseca nije povoljna jer daje unutarnju
tjeskobu, navodi na previše nezavisno ponašanje ženu ili je in­
dikacija homoseksualnosti. Ako je u konjunkciji jedan dobar
planet a drugi loš, naprimjer Sunce i Saturn, osoba je melan­
količna, pati od depresije i pesimizma, a uspjeh dolazi u unu­
tarnje nezadovoljstvo i razočaranja. Ako se u konjukciji nađu
dva loša planeta, kao Mars i Pluton, ni to nije najbolji aspekt jer navodi osobu na
agresivno i dominantno nametanje društvu i ljudima, negiranje svega i svačega. Ni­
kad nije dobro mnogo planeta na jednom mjestu, u jednoj kući, jer planeti među­
sobno smetaju jedan drugom, jedan poništava utjecaj drugog, taj se sektor života
razvija na uštrb drugih a rezultat je slabost osobe.
2. Sekstil: 60° (dva znaka), uglavnom je pozitivan aspekt, jer donosi mir, sreću i
prve plodove. Kako saznati da li se dva planeta nalaze u sek-
stilu? »Uzmete u šestar« dužinu dva znaka, tako da šiljak za-
bodete u nulti stupanj jednog znaka a olovkom dotaknete 30.
stupanj drugog znaka, zatim šiljak zabodete u jedan planet a
olovkom tražite da li ima sekstil s nekim planetom. To ponovi­
te za sve ostale planete koji naoko formiraju sekstil. Planet ne
mora točno pasti na 60. stupnju, dozvoljena je daljina od 5
stupnjeva. Još uvijek se radi o sekstilu i planeti će se međusob­
no pomagati.
3. Kvadrat: 90° (tri znaka) težak aspekt jer jedan planet koči drugi, osoba je na
mukama, unatoč velikim borbama ne može sebi pomoći. Po­
novite traženje sa šestarom. »Uzmete u šestar« 3 znaka i tako
ustanovite koji planeti se nalaze u kvadratu s drugim planeti­
ma. Dozvoljeno je 7 stupnjeva tolerancije, ako nije baš 90°,
još uvijek se radi o kvadratu. Taj aspekt međutim ne mora
uvijek biti loš, može osobu tjerati da puno radi ili da evoluira
u duhovnom smislu. Ne može se školski držati svih uputa, tre­
ba dobro proučiti sve ostale aspekte, uzeti u obzir opću sliku i
pažljivo, detalj po detalj stvarati konačnu sliku,
4. Trigon: najbolji aspekt, 120°, dva planeta se međusobno pomažu na veselje
osobe o čijem se horoskopu radi. Mnogo trigona u jednom ho­
roskopu znatno ublažavaju ostale negativne aspekte. »Uzmite
u šestar« 4 znaka i provjerite imate li trigone, nosioce sreće.
Najsretnija je lotos kombinacija (koju je imao Onasis), gdje
se na po 120 stupnjeva u trokutu nađu tri dobra planeta. Ako
se u trokutu nađu dva dobra planeta a jedan loš, to nije lotos
kombinacija. Ako uglovi trokuta dodiruju zračne znakove, os­
oba će se razvijati u društvenom smislu i kontaktu s ljudima.
Ako su dodirnuti vatreni znakovi, osoba će raspolagati ogrom-
nom energijom. Tri zemljana znaka dodirnuta trokutom daju osobi velik smisao za
realnost a vodeni znaci ukazuju na podsvijesne vrijednosti. Ako trigoni ne padaju
baš u 120°, dozvoljen je »prazan hod« od 8 stupnjeva. Još uvijek se radi o povolj­
nom trigonu. Jedina opasnost proizlazi iz uživanja u sreći, pa navodi na opuštanje,
no treba dobro prostudirati o kojim se planetima radi i u kakvim su odnosima s
ostalim planetima unutar horoskopa.
5. Opozicija: 180° (šest znakova), teški aspekt jer se dva planeta međusobno poni­
štavaju i koče, što je uvijek znak teškog života, teških patnji i
unutarnjih borbi, teško i s mnogo truda se dolazi do uspjeha.
Prislonite ravnalo na jedan planet, tako da prolazi kroz sredi­
šte horoskopa a s druge strane ne bude li planet na 180°, doz­
voljena je tolerancija od 10°, još uvijek je opozicija.
Jednako tako tražimo aspekte koje planeti tvore sa ASC,
DESC, IC i MC.
Tek sada, ako smo zaista oprezno i ozbiljno proučili svaki
detalj, možemo reći da je horoskop gotov. Izračunavanje vri­
jednosti, crtanje horoskopa i proučavanje traje nekoliko sati rada i razmišljanja, a
s obzirom da ne postoje dva ista horoskopa, jasno je da postoji velik broj kombina­
cija. Dakle, potreban je talent za astrologiju, dugogodišnji rad, mnogo učenja,
strpljenja, opreza.

Planetarni aspekti

Kod tumačenja horoskopa (osobnog, privredne organizacije, države) važno je


odrediti ASC, DESC, MC, IC, kuće u znakovima, planete u znakovima, planete u
kućama, ali je od izuzetnog značaja proučiti aspekte među planetarna. Mjesec se
naprmjer, može nalaziti u 5. kući u Ribama, što govori o romantičnim ljubavima,
čestim zaljubljivanjima, nježnim odnosima s djecom, popularnosti kroz umjetnički
posao i ugodnim zabavama ali treba gledati kakve aspekte prima od drugih planeta
i da li se u 5. kući nalazi još neki planet ili više njih (stellium). Evo kompletnog i
opširnog opisa svih aspekata osam planeta i dva svijetla.
Konjunkcija planeta a ASC jača je ako se planet nalazi u 12. nego u 1. kući.

Aspekti Sunca:

Konjunkcije

— jaka ličnost, uspjeh, despot.

— društveno i ekonomsko uzdizanje iz siromaštva, čvrsta,


nametljiva ličnost.

— dvojaki aspekt, može dati unutarnji sklad ali i opsesije.


Oba svijetla na istom stupnju (napr. na 4° Bika) stvaraju
unutarnji nemir. Žena s ovakim aspektom ponaša se ne­
zavisno a muškarac je nezinteresiran za žene i naginje
homoseksualnosti. Harmonični aspekti drugih planeta
uspostavljaju ravnotežu, disonantni uzrokuju gubitke i
prevrtljivost.
— najveća udaljenost između ova dva tijela može iznositi
28 . Jedini konkretan aspekt koji mogu formirati je
upravo konjunkcija ali na udaljenosti manjoj od 3" uzro­
kuju aroganciju. Od 3 — 10 stupnja daju jaku inteligen­
ciju i logiku. Negativni aspekti drugih planeta na ovu
konjukturu uzrokuju unutarnje sukobe.

— Sunce može biti udaljeno od Venere najviše 48°. Kon­


junkcija daje životnu radost, sreću, ljubaznost, pozitivan
karakter, ali osoba vidi sve malo previše »ružičasto«.
Senzualnost, ljepotu, šarm, umjetničke sklonosti. Loš
utjecaj drugih tijela može poremetiti ovaj lijep aspekt.

— agresivnost, težak karakter. U ženskom horoskopu uz­


rokuje energičnost i emancipirano ponašanje što remeti
skladne odnose s partnerom, ali drugi dobri aspekti mo­
gu ublažiti ovaj. U 1. kući znači čvrst karakter a u Lavu,
Ovnu i Škorpionu je pozitivan ako ne trpi loše aspekte.

— blagostanje, dobro zdravlje, sreća, zarade, moć, ako


konjuktura ne prima loše aspekte. Neopravdane melan­
kolije, komoditet, užici, gurmanstvo. Lako postizanje
uspjeha utječe na preveliko opuštanje.

— uspjeh dolazi zbog jake volje ali uz razočaranja i intim­


na nezadovoljstva. Moralizam, pesimizam, depresije,
melankolije otežavaju odnose s ljudima.

- dinamika, vitalnost, upornost, netolerantnost, agresiv­


nost, uspjeh u poslu gdje su potrebni odlučnost i brze
odluke.

— neuroze, nemir, depresije. Što su tijela bliže jedno dru­


gom, to je slabija inteligencija, imaginacija i intuicija.

— enigmatična, nesvakidašnja, magična osoba, želi biti vi­


đena, impresionira izgledom. Ženu tjera da se poda kao
robinja. Pluton na ASC znači isto.

Sekstil, trigon

— skladni odnosi sa suprotnim spolom, roditeljima i ljudi­


ma općenito, društveni i profesionalni uspjeh, fizička i
psihička energija, pravedan sud, ekonomsko blagostan­
je (ograničeno ako postoje loši aspekti), uspjeh u trgovi­
ni, administraciji, politici.

— prvi dio života može biti buran, kasnije autokontrola us­


postavlja ravnotežu, komplicirane situacije se završe do­
bro, dobra procjena opasnosti, energija, volja (vojnici,
političari, vođe).
— sekstil daje optimizam, trigon dobro zdravlje. Karakte­
ristike konjukture ovdje su još jače i ublažavaju negativ­
ne aspekte.

— spor ali siguran uspjeh, samostalnost, osoba ne podnosi


nikakav autoritet (ni roditeljski), duhovna evolucija,
teškoće rješava mirno i razumno. Unatoč kompliciranim
bolestima moguć dug život.

—organizatorske sposobnosti, praktičnost, stvaralački ta­


lent.

v brzo shvaćanje situacije, sreća na igrama, opasnost pri­


jeti od alkohola i nikotina.

— bogat unutarnji život, energija, otpornost, dominiranje,


maksimalna moć, hrabrost, komandiranje, revolucio­
narne ideje. Uspjeh dolazi zbog ličnog magnetizma i
vjerovanja u vlastite snage.

Kvadrat

— sukobi sa suprotnim spolom ili s rodnom obitelji, sukob


razuma i osjećaja, problemi na poslu zbog oštrog karak­
tera.

— preosjetljivost, indiferentnost, potreba za stalnim doka­


zivanjem, nesreće ili problemi u sektorima života u koji­
ma se nalaze planeti. Kompleks oca u muškom horosko­
pu. Drugi pozitivni aspekti mogu ublažiti ovaj.

— proždrljivost, očaj, financijski neuspjesi (kontrolirati


kuće u kojima su planeti), površan sud.

—kronične depresije, samosažaljenje, sukob s vlastima i


ocem.

— dezorjentiranost, sumnje, nesigurnost, nagle neoprav­


dane promjene, očajavanje, bolesti djelova organizma u
kojima se znakovima zateknu planeti.

— fiksne ideje, nemir, tuga bez razloga.

— neostvarivi planovi, frustracije izazivaju žestoke svađe,


egocentričnost, impulzivnost izaziva nesreće.
Opozicija

— sukobi na poslu, u obitelji i sa suprotnim spolom, irit-


abilna narav, zapreke (u sektorima života gdje se nalaze
planeti), promjene zanimanja. Pozitivni aspekti mogu-
ublažiti ovaj.
— arogancija, nepoštivanje bilo kakve discipline, nemoral­
nost, neuroze, frustracije zbog grešaka, nasilnost, razo­
čaranja, pogrešan izbor, zahtjeva priznavanje kvaliteta
koje ne postoje. U ženskom horoskopu uzrokuje odbi­
janje tradicionalne ovisnosti o muškarcu. Nezgode u ku­
ćama zahvaćenim planetarna.

— konstantno nezadovoljstvo i neraspoloženje, pretjeri­


vanje svih vrsta, zloupotreba energije. Ako kuće potvr­
đuju, financijski problemi.

— otpor prema bilo kakvoj formi i običaju, žaljenje za lije­


pim djetinjstvom, težak karakter dovodi do neuspjeha i
bolnih razočaranja, kompleks oca i svake vrste autorite­
ta.

— indolencija, napetosti, promjene, kontradiktorna narav.

— depresije i razočaranja zbog raskoraka želja i mogućno­


sti, frustracije, samouništavanje (droge), rastave, gubi­
tak novca. Promjene izazivaju patnje, neuroze, psiho-
tična stanja.

— sukob želja i realnosti, osoba ne želi sagledati granice


svojih mogućnosti, želi uvijek biti u centru pažnje i za­
dobiti divljenje ljudi.

Aspekti Mjeseca — negativan izaziva bolesti živaca, naročito kod Vage, Bliz­
anaca i Vodenjaka

Konjunkcije

ASC — nježno zdravlje, sklon promjenama, romantičan, ugo­


dan, raspoložen.

MC — popularnost, nježnost, u muškom horoskopu vezanost


za žensku figuru (majku, djevojku, sestru, suprugu) i
djetinjasto ponašanje.

— smisao za humor, nemir, sukobi. Harmonični aspekti


drugih planeta mogu stvoriti interes za neobične sfere.

— dobrota, inteligencija, slaganje sa znakom ili znakovima


u kojima su ova dva tijela. Prevelika senzibilnost, strah.
nedostatak borbenosti, fizička ljepota, umjetnički ta­
lent, sve je podređeno ljubavi.

— nježnost i fizička energija. U ženskom horoskopu izazi­


va odbijanje tradicionalne uloge žene.

— popularnost, želja za mirnim životom, odlični odnosi s


ljudima, prijazno ponašanje, aktivan ali smiren život,
umjetnički uspjeh, u ženskom horoskopu je indikacija
pretjeranog poštivanja autoriteta.

— oprez, upornost, autokontrola, jak karakter, pristoj­


nost, suzdržani osjećaji, ozbiljno organiziranje života.
U ženskom horoskopu: kompleks oca i naglašen morali-
zam.

— vitalnost, dinamika, veselje, upornost, inteligencija,


emotivna nestabilnost, dobro oporavljanje od umora,
bolesti i nezgoda, razni interesi, originalnost, ekstravag­
ancija.

— velik senzibilitet, odlične ideje, osoba se da voditi, neo­


bični interesi, bijeg u drogu, teški psihički poremećaji,
najgori aspekt za živce.

— neobična kreativna snaga, izuzetna energija. Ako oba


planeta primaju dobre aspekte, ekstrasenzorijalne spo­
sobnosti. Ako primaju negativne aspekte, samouništa-
vanje, neuredni osjećaji, bol, psihički haos. U ženskom
horoskopu daje šarm ali ne moć i stvara probleme u ulo­
zi majke.

Sekstil, trigon

— lijep aspekt, natprosječna inteligencija, ugodni odnosi s


ljudima, sigurni i trajni uspjesi.
— umjetnički talent, ljubavni uspjesi/dobro zdravlje, jasni
i zdravi principi, pozitivan emotivni život.

— dobri odnosi u ljubavi na fizičkom i na duhovnom planu.


U ženskom horoskopu: odbija slijediti masu, emancipa­
cija.

— optimizam, veselje, altruizam, odnosi s ljudima pozitiv­


ni i konstruktivni, osjećaj pravde, iskrenost, velikoduš­
nost, uspjeh, sreća.

— uspjeh u filozofskim disciplinama, nauci i umjetnosti,


logika, dobra procjena mogućnosti, unutarnji mir i
sklad, rezervirana, lakonska narav.
— dobro korištenje mogućnosti. Kod žene, sklonost slo­
bodnim odnosima.

— jaka inteligencija, dobro podnašanje životnih problema,


dobro zdravlje i uspješan oporavak nakon bolesti.

— stvaralački talent, intuicija, osjećaj realnosti, sposob­


nost uvjeriti nekoga u nešto, ponekad dvosmislenost,
dvojakost, dvospolnost. Magnetična ličnost.

Kvadrat

— preosjetljiva ali praktična osoba, sukobi s užom rodbi­


nom, cendravost, bolesti respiratornog aparata.

— iritantno, neujednačeno ponašanje, razočaranja u ljuba-


vi. U muškom horoskopu: sukob snova i činjenica, u
ženskom: smetnje organa za reprodukciju.

— djetinjstvo ugroženo bolestima i nesrećama, sumnjičavi


i uvredljiva narav. Kod muškarca: nesigurnost, slabi os-
jećaji, tvrdoća i nezainteresiranost za ženu. Kod žene:
nasilno ponašanje.

— nesigurnost, kronična neraspoloženja koji put prekida-


na iznenadnim euforijama. Nejasno ponašanje otežava
odnose s ljudima. Takva je osoba rijetko voljena ili ne
prima ljubav. Zatvorena, kolrična narav, nesposobna za
prijateljstvo.

— tvrd karakter, odbija osjećaje, razočaranja su manja ne­


go izgledaju.

— problematično djetinjstvo, sukob sa ženama i majkom-


U muškom horoskopu: komponenta homoseksualnosti.
Gubitak povoljnih situacija, osjećajna razočaranja izazi­
vaju depresije što se odražava na seksualni život.

— nervoza, nemir, krivi izbori, nezadovoljstvo, napadi


bijesa, promjene na ekonomskom planu, razočaranja,
mitomanija.

— osrednja vitalnost, senzibilitet i inteligencija, seksualni


problemi, bolesti genitalnih organa, osoba u svemu vidi
samo negativnu stranu.
Opozicija

— nestabilnost, nezadovoljstvo u rodnom kraju, sukobi u


užoj obitelji

— mitomanija. Kod žene: homoseksualna sklonost, kod


muškarca: nerviranje zbog žena.

— ambicija bez podloge, sukobi sa suprotnim spolom, os­


oba ne želi odrasti, nepovjerljivost, uvredljiva narav,
apatija, bezvoljnost, zarazne bolesti.

— nemir, frustracije, osjećaj poraza, nezadovoljstvo jer


nedostaju ljubazni odnosi, neusklađeno ponašanje.

— skrivena tuga i žaljenje zbog nedostatka ljubavi i ugod­


nih odnosa s ljudima, sumnja, nepovjerenje, uvredljiva
narav, kompleks manje vrednosti. Kod žene: pomanj­
kanje ili nepriznavanje oca.

— slabost, nesposobnost donošenja čak i najbanalnijih od­


luka, čudno ponašanje, konfuzne ideje. Kod muškarca:
homoseksualnost.

— slabo zdravlje, želja za bijegom, promjene izazivaju


prejake emocije.

— nestabilnost. Muškarac mrzi žene, ponaša se despotski,


sterilana narav. Žena ima problema u trudnoći i porodu.
Aspekti Merkura
Konjunkcije

ASC — dar govora, pisac, intelektualac, pokretljiv, mladenački.

MC — pisac, trgovac, putnik, voli novac, intelektualac.

— praktična osoba, ljubazna, spretan govornik, spretne ru­


ke, dobri odnosi s ljudima, uspjeh u studiranju.

— oštra kritika, jaka volja, osoba je vrijedna ali postiže


slabe uspjehe.

— dobra upotreba fizičke i duhovne snage, skladni odnosi s


ljudima, uspjeh u studiju.

— savršen racio.

— brze odluke i akcije, maksimalno korištenje okolnosti.


Ako jedan planet prekrije drugi, rezultat je fascinantna
ličnost koja posjeduje moć hipnotiziranja.
— brzo shvaćanje, jasan um, smisao za kritiku, sposobnost
prilagođavanja, želja za znanjem bez praktične primje­
ne, plodna mašta, ako se radi o horoskopu političara oz­
načava ljevičara.

— razna iskustva, neprestana istraživanja, nezadovoljstvo


postignutim rezultatima a novi interesi potiskuju pre­
thodne.

Sekstil, trigon

— ravnoteža između osjećaja i razuma, dobri odnosi sa su­


radnicima i ljudima općenito, ljubavne veze baziraju se
na interesu ali su iskrene.

— povoljan aspekt za društvene i političke aktivnosti,


energija, borbenost, analitički duh, autokritika, brzo
donošenje odluke, često grandiozne ali s nesigurnim re­
zultatima.

— korištenje okolnosti, dobar govornik, ugodni i kon­


struktivni odnosi s ljudima, smisao za praktično, želja za
odobravanjem i afirmiranjem.

— jasan razum kontrolira sve, marljivost.

— potreba za novim iskustvima, ljubaznost, dobar sago-


vornik, prilagodljiva narav.

— neobične ali plodne ideje.

— jasne ideje, sposobna osoba, velik stvaralački talent,


vjeruje u svoje snage, svjesna vlastitih postupaka, misli i
ciljeva.

Kvadrat

— nasilna osoba, neuspjesi u poslu, nesposobnost svlada­


vanja teškoća.

— nepovjerenje u samog sebe i povlačenje, kompleksi,


sumnje, neuspjeh u studiranju.

— teško izražavanje osjećaja, pogrešan sud, sukobi, me­


lankolična i depresivna mladost.

— osjećaj usamljenosti, nejasne ideje, bijeg od svakodnev­


nice uz pomoć mašte, lijenost, nepokretljivost.
— sumnjičava osoba, neopravdane srdžbe, bolesti u mla­
dosti i bolne promjene.

— insinuacije, raskorak između intelekta i energije.

Opozicija

— zločestoća, nesposobnost izražavanja, potreba za doka­


zivanjem naročito pred braćom, nesreće u djetinjstvu.

— sukob stavova s realnim životom, teškoće u odnosima s


ljudima, nepovjerenje, odricanja, česta neraspoloženja.

— neelastična narav, koleričan temperament, neprihva­


ćanje ljudi i realnosti.

— nesigurnost i euforije.

— sukobi, bizarno ponašanje.

— ambiciozna osoba u svemu što je neobično i neistraženo.

Aspekti Venere:

Konjunkcije

ASC — ljepota, nježnost, dobro zdravlje, ugodna osoba, emo­


tivna i vesela.

MC — optimizam, umjetnost, diplomacija, najviši ženski polo­


žaj.

— intenzivan seksualni život, strasti dominiraju, želja za


zanimljivim ljubavnim životom ali površnost.

— divan aspekt za društveni i osjećajni život, ljubav viđena


kroz prizmu društvenih normi, optimizam, veselost, vje­
ruje ljudima, uspjeh u ekonomskoj grani, na MC je
znak popularnosti.

— razum upravlja osjećajima i sublimira ih, odnosi s ljudi­


ma su teški zbog pretjerane selektivnosti, osoba želi živ­
jeti sama, ljubav u zreloj dobi ili starosti, žena s tim
aspektom nije senzualna.

— poseban osjećajni i erotski život, potreba za slobodom u


odnosima, korištenje prilika, diplomacija.
— idealizam, romantika, posvećivanje do žrtvovanja po­
sebno ako u horoskopu dominiraju vrijednosti vode
(mnogo planeta u vodenim znakovima: Ribe, Rak,
Škorpion), pretjerano idealiziranje ljubavi, umjetnički
talent, mašta, kreativnost,

— erotika, jaka seksualnost.


Sekstil, trigon

— pozitivan seksualni život bez komplikacija, ravnoteža u


ljubavnim odnosima, ljudi s ovakvim aspektom najbolje
uživaju u ljubavi (od svih drugih ljudi), dobro zdravlje,
zaštita u nesrećama.

— sretna ekonomska ekspanzija, optimističan karakter,


altruista, voli život, sretne emotivne veze.

— uravnotežen sentimentalni život, selekcija, želja za mir­


nim životom, ozbiljnost u ljubavnim odnosima, vjer­
nost, dobro zdravlje u starosti.

— karakteristike opisane u konjunkciji ovdje su pozitivnije,


spretne ruke, umjetnički senzibilitet, odnosi su harmo­
nični iako je jaka želja za slobodnim odnosima i anti-
konformizmom.

— intenzivne ljubavi, dobro zdravlje, sretne promjene,


umjetnički i muzički talent ako su planeti u odgovaraju­
ćim znakovima.

— jaka seksualnost, korištenje vlastitog šarma, velika stva­


ralačka sposobnost, ekonomski uspjesi.

Kvadrat

— poremećen osjećajni život, sukobi sa suprotnim spolom.


Ako Venera prima dobre aspekte od drugih planeta, po­
većana je osjećajna ravnoteža. Ako je Mars dobro
aspektiran odnosi se baziraju na impulzivnosti.

— nesretan ljubavni život, dobar apetit, nerviranje zbog


interesa ili gubitka novca zbog ljubavnih odnosa.

— nezadovoljstvo zbog neuspješnog ljubavnog života, faze


opuštanja, faze nezainteresiranosti, udaljavanje od vo­
ljenih osoba.
— nestabilan sentimentalni život, trenuci koji obeshrabru­
ju ili tvrdoglavnost, homoseksualnost ili biseksualnost.

— erotske maštarije, snovi o umjetnom raju, želja za bije­


gom od stvarnosti.

— intenzivan seksualni život ali popraćen tjeskobama i


strahom. U ženskom horoskopu koči normalan intimni
život, odnosi ne zadovoljavaju.

Opozicija

— sve što opisuje kvadrat ovdje je otežano: nasilje, ljubo­


mora, prekidi u društvenom ili obiteljskom životu, opas­
nost za zdravlje (kirurški zahvati).

— nesretan emotivni život varira od pretjeranog optimiz­


ma do dubokog pesimizma što uzrokuje i financijske gu­
bitke.

— psihološki težak aspekt, hladan, rezerviran, nepovjerljiv


karakter, slab interes za životne radosti, nezadovoljstva,
patnje, samoće, krhko zdravlje u starosti.

— utjecaj opisan u kvadratu ovdje je još teži, zakočen sek­


sualni život, nered i nekontrolirani impulsi u erotskom
životu. Strasti mogu biti žestoke i nagle a prekidi tako­
đer. Komponenta homoseksualnosti.

— psihološka situacija još teža nego u kvadratu, neurotič­


no ponašanje, nekontroliran senzibilitet, bijeg od sva­
kodnevnice, loše promjene u emotivnom i materijalnom
životu, ugroženo zdravlje.

— erotika izaziva duboke tjeskobe i nemoguće ljubavi,


uništavanje vlastitih osjećaja ili dramatiziranje.

Aspekti Marsa
Konjunkcije

ASC — energičan, agresivan, privlačan, treba se čuvati takve


osobe.

MC — upravna služba, pionirski posao, moć, agresivnost, veli­


ka energija, sportaš, kirurg.
— agresivnost, optimizam, hrabre i originalne akcije zašti­
ćene srećom, euforija, vitalnost, dinamika, iako je do­
bronamjerna nasrtljivost može smetati drugima (ako
horoskop sadrži mnogo vrijednosti vatre - mnogo
planeta u vatrenim znakovima).

— neumjerna ambicija, krut, neelastičan, rigorozan, ako


je na MC u horoskopu političara, dovodi lako na vlast
ali slijedi neizbježan pad.

- nervna napetost, razbacivanje energije, osoba se lako


uzruja, prekidi, nesreće, opasne situacije. U 8. kući zna­
či neprirodnu smrt.

— ako postoje drugi pozitivni aspekti, ovo je znak dobre


intuicije, ako su negativni, karakter je težak a ponaša­
nje neurotično.
— agresivno i dominantno potvrđivanje, autoritativna
narav, želja za vlašću, egzibicionizam. Ako konjunkci-
ja prima loše aspekte, osoba negira sve.

Sekstil, trigon

— vjera u sebe, ambiciozni poduhvati, vitalnost, poštiva­


nje ustaljenih normi.

— organizatorske sposobnosti, logika, cinizam, kontroli­


ranje strasti.

— odlučnost i akcija, intelektualna i fizička energija, želja


za slobodom i nezavisnošću.

— ravnoteža između ideala i akcija, originalno intelektual­


no i umjetničko stvaralaštvo, uspjeh u ideologijama.

v ravnoteža psihičkih i fizičkih snaga, mogućnost osvaja­


nja velikih ciljeva, autoritativno nametanje bez obzira
na druge.

Kvadrat

— nekorektno i prevrtljivo ponašanje: trenuci optimizma


izmjenjuju se s pesimizmom, svadljivost, profesionalni i
ekonomski neuspjesi.

— polemiziranje koči uspjeh, krive odluke, neosjetljivost,


nesreće i problemi s kostima.
— nekontrolirani impulsi, rasipanje energije, krive reakci­
je ili nesposobnost reagiranja, ozlijede, naročito ruku.

— nejasno i čudno ponašanje, nepredviđeni problemi.

— osoba se ne uspjeva izraziti ili naprotiv pretjerani autori -


tatizam iza čega se krije nesigurnost. Kod muškarca,
ako su jedan ili oba planeta negativni sa Suncem i Satur-
nom, impotencija.

Opozicija

— blokiran optimizam i agresivnost, djetinjasto ponašanje,


duh odricanja, nagle promjene i neuspjesi.

— kočenje instinkta proizvodi predrasude, zablokirane re­


akcije, dokazivanje na iracionalan i opasan način, tvrd
karakter, lomovi kostiju.

— originalan, netolerantan karakter, neosjetljiv na tuđe


probleme, pretjerano agresivan, nagli prekidi, drastične
promjene, nesreće.

— zakočena intuicija i borbenost, slabi živci, teške neuro­


tične forme, nesigurno ponašanje, bježanje od stvarn­
osti, infektivne bolesti, alergije ili prekomjerno uživanje
droge.

— destruktivno, agresivno ili previše popustljivo ponašan­


je maskira nesigurnost. Kod muškarca moguća impoten­
cija.

Aspekti Jupitra:
Konjunkcije

ASC — ugodna, vesela i zdrava osoba, sreća i kad se dolazi iz


najvećeg siromaštva.

MC — aristokrate, kraljevi, profesori, glumci, javni politički i


društveni radnici, popularnost.

— objektivnost, konzervativni duh, energija, dobri i trajni


uspjesi.

— dinamična osoba, organizacione sposobnosti, dobre od­


luke, korištenje prilika, originalnost, spretne ruke.
— pomanjkanje osjećaja za realni život, ljubav za umjet­
nost, muziku, filozofiju, dobar njuh u poslovima. Pozi­
tivni utjecaji planeta daju senzibilitet, intuiciju i ideali­
zam, negativni nepravilnosti i gubitke.

— obnavljanje, ulaženje u nove situacije; želja za domini­


ranjem uzrokuje egocentrično i nekorektno ponašanje.
Jak smisao za pravdu.

Sekstil, trigon

— lijep aspekt, ravnoteža između optimizma i razuma, po­


ložaj od prestiža, moralizam, dobro podnošenje proble­
ma.

— osebine iz konjunkcije su još bolje, sretne promjene i


prekretnice u poslu i novčanom stanju, želja za samo­
stalnim poslom, nekonvencionalan duh.

— ravnoteža optimizma i intuicije, kreativne sposobnosti,


sretne promjene, ekonomski uspjesi, dobro ulaganje
novca.

— stvaralački talent, siguran u sebe, želi se afirmirati, spo­


sobna poslovna osoba, ekonomska ekspanzija.

Kvadrat

— pesimistična i nezadovoljna narav, profesionalni neus­


pjesi, ekonomski gubici.

— nemirna, tvrdoglava, impulzivna osoba, pogrešne odlu­


ke u vezi s novcem, negativne promjene. Obostrani po­
voljni aspekti drugih planeta mogu znatno olakšati ovaj.

— neprilagođavanje i slab smisao za praktično uzrokuje


negativne promjene u ekonomskim pitanjima, gubitak
novca zbog drugih.

— ispoljavanje ličnosti je otežano pa se manifestira kao eg-


zibicionističko — histrionsko ponašanje.

Opozicija

— nesposobnost uživanja u životu, uzaludno traganje za


ravnotežom i mirom, nemiran duh, raspoloženja od eu­
forije do najdubljeg pesimizma. Razočaranja u poslu i
novčanim pitanjima, odricanja, krive odluke.
— teži aspekt nego u kvadratu, nemir, neodlučnost, gubi­
tak dobrih prilika. Drastične i nesretne promjene slijede
kao posljedica nagle naravi.

— težak aspekt psihološki i materijalno, neprilagođavanje


okolini može se pretvoriti u pretjerivanja i bijeg od
stvarnosti. Moguć gubitak novca i privlačnost opasnih fi­
lozofija i religije.

— aspekt teži od kvadrata: hipokrizija, egzibicionizam, ne­


poštivanje, mogućnost zapadanja u nejasne i nemoralne
situacije.

Aspekti Saturna:

Konjunkcije

ASC — pesimist, težak, teška sudbina, siv, mislilac, prerano os­


tari, leden pogled, deformacija lica ili tijela.

MC — poseban šarm, moć, vlast, položaj političara kojeg rad


ruši nepovratno u ponor.

— odlučnost, sigurnost u sebe, tvrdoća, dolaženje do cilja


bez skrupula. Ostali negativni aspekti mogu prouzročiti
nervnu napetost.

— Konjunkcija prima negativne aspekte uzrokuje nerv­


nu napetost i psihološke stresove; pozitivni aspekti po­
mažu logiku, intelekt, maštu, stvaralaštvo, praktične
realizacije s obzirom na znak u kojem se nalazi konjuk-
tura. U 2. kući indikacija je ekonomskih restrikcija.

— ovaj aspekt u Vagi blokira seks i stvara psihološke pro­


bleme. Razum slijedi instinkte; otvoreno nametanje
svoje volje. Ovaj aspekt se više manifestira kad se za­
tekne u blizini drugih planeta (stellium), na ASC ili MC.
Sekstil, trigon

— lijep aspekt, osoba je odlučna da stigne na cilj, jaka vo­


lja, strpljenje. Ako je Merkur pozitivno aspektiran,
uspjeh u nauci i politici.

— mašta je pod kontrolom, uspjeh u filozofiji, politici i in­


telektualnom poslu.

— razum kontrolira podsvijest; intelektualno stvaralaštvo,


jaka samosvijest, ide k cilju.
Kvadrat

— nedosljedno ponašanje, trenuci neodlučnosti, snaga vo­


lje je slaba, napetosti, depresije, saobraćajne nesreće.

— napetosti, stres, nemir, kočnice, očajanja, ali dobri


aspekti drugih planeta mogu smanjiti ovaj.

— racio previše kontrolira instinkte, odricanja, žrtva


predrasuda.

Opozicija

— težak psihološki aspekt, zbrka, nedosljednost, tvrdo­


glavost, nepromišljeni potezi, zapreke, nesreće, ozlije­
de, napeti živci.

— teška nervna napetost, osjećajni konflikti, čudno pona­


šanje, nepovjerenje, nemogućnost prilagođavanja ru­
tinskom poslu.

— opsesije, frustracije, nekorektnost, nekontrolirano po­


našanje.

Aspekti Urana:
Konjunkcije

ASC — revolucionar, originalan, ekscentričan, prijevare, zago­


netan i dalek pogled pun zanosa za nečim uzvišenim, ne­
stabilnost, nagle i drastične promjene, desničar.

MC — nekotrolirani postupci, nagli sudbinski preokret, refor­


mator, diktator, desničar, nestabilnost.

— lijep aspekt za maštu, evoluciju, odluke, originalne ide­


je smisao za tehniku, intenzivno umjetničko ili intelek­
tualno stvaralaštvo.
— dogodi se samo svakih 115 godina, vrlo jak aspekt, ja­
ka volja i drastičnost. Generacija od 1963. — 1969.
konjunkcija u Djevici - zahtjevati će red i metodič-
nost. Značajan napredak tehnologije.

Sekstil, trigon

— odluke se baziraju na snovima i želji za evolucijom, ori­


ginalno stvaralaštvo, fantastična intuicija. Uspjeh u po­
litici i intelektualnom poslu ako su planeti blizu ASC i
MC.
— daleki objektivi.

Kvadrat

— jake emocije, nemir, mašta se ispoljuje neuredno: krive


odluke uzrokuju negativne rezultate.

— nelagodnost, frustracije i unutarnje borbe mogu se ma­


nifestirati opasno i žestoko.

Opozicija
— slab karakter, nepravilnosti, greške, povlačenje u sebe
još se jače manifestira ako je konjunkcija blizu Sunca,
Mjeseca ili ASC.

— psihička napetost, destruktivno ili autodestruktivno po­


našanje.

Aspekti Neptuna i Plutona — manifestiraju se rijetko, zato utiču na generacije i


povjesne zaokrete. U osobnom horoskopu su važni sa­
mo ako se nalaze na ASC, MC ili ako su dobro stimuli­
rani od Sunca ili Mjeseca.
ASC — medium, špijun, narkoze, uživanje droge i alkohola, psi­
hopatologija.

MC — muzika, utopije, ideali, vizije, zagonetan položaj.

ASC — demonski tip, magnetičan, nemiran.

MC — despot, fatalni utjecaj na mase, fatalna popularnost.

— izvanredno stvaralaštvo, evolucije i kolektivne duhovne


promjene.

— dobar utjecaj, intuicija, izmjene ideologija.

— zapreke, nazadovanje u povijesti i običajima.


TABELA GRADOVA I MJESTA: GEOGRAFSKE DUŽINE U VREMENU I
GEOGRAFSKE ŠIRINE U STUPNJEVIMA

Grad geografska širina u geo grafska dužina u


stupnjevima i minutama vremenu: sat i minute
Banja Luka 44° 46' 1 sat 9'
Bar 42 5 1 17
Beograd 44 48 1 22
Biograd n/m 43 56 1 2
Bjelovar 45 54 1 7
Budva 42 17 1 15
Buje 45 25 0 55
Celovec 46 37 0 57
Daruvar 45 35 1 9
Delnice 45 24 0 59
Derventa 45 1 10
Dubrovnik 42 40 1 12
Đevđelija 41 6 1 30
Gorica 45 56 0 54
Gospić 44 32 1 1
Herceg Novi 42 27 1 15
Hvar 43 10 1 6
Jajce 44 20 1 9
Karlovac 45 30 1 2
Knin 44 1 5
Kopar 45 32 0 55
Koprivnica 46 9 1 7
Korčula 42 58 1 8
Krapina 46 10 1 3
Križevci 46 1 6
Krk 45 0 58
Lastovo 42 46 1 7
Mali Lošinj 44 32 0 58
Ljubljana 46 3 0 58
Makarska 43 17 1 8
Maribor 46 33 1 2
Mostar 43 20 1 12
Niš 43 19 1 26
Novi Sad 45 16 1 20
Ogulin 45 16 1
Ohrid 41 6 1 23
Osijek 45 33 1 15
Pag 44 26 1
Pazin 45 14 0 56
Plitvice 44 53 1 2
Poreč 45 13 0 53
Postojna 45 46 0 57
Slavonska Požega 45 20 1 10
Priština 43 17 1 24
Pula 44 52 0 55
Rab 44 45 0 58
Rijeka 45 19 0 58
Sarajevo 43 51 1 13
Sisak 45 29 1 5
Skoplje 41 45 1 25
Split 43 30 1 6
Subotica 46 4 1 20
Šibenik 43 44 1 4
Titograd 42 26 1 17
Tivat 42 26 1 16
Trst 45 38 0 55
Tuzla 44 33 1 14
Titovo Užice 43 51 1 19
Varaždin 46 18 1 5
Vinkovci 45 17 1 15
Virovitica 45 50 1 9
Vis 43 3 1 4
Vukovar 45 21 1 16
Zadar 44 7 1 1
Zagreb 45 49 1 4
Zidani Most 46 5 1 2
Zrenjanin 45 23 1 21

Ako mjesto gdje ste se rodili nije obuhvaćeno u ovim podacima uzmite zem­
ljopisnu kartu, odredite širinu a vrijeme podesite prema gradovima čija se vremena
nalaze u ovoj tabeli. Postupak je slijedeći: ako želimo ustanoviti vrijeme Metkovi­
ća, u logaritamskim tablicama vidimo da se nalazi na 43°3' geografske širine i 17°39'
geografske dužine. Stupnjeve pomnožimo sa 4, tome dodamo minute podijeljene
sa 60, pomnožene sa 4 i dobiveni rezultat u stupnjevima i minutama pretvorimo u
vrijeme grada. Dakle,

Sekunde možemo zanemariti.


Kako izraditi osobni horoskop (kartu neba, natalni horoskop, položaj
planeta i kuća u trenutku rođenja)?

Pogledajmo to na primjeru izrade horoskopa Saši Zalepuginu, rođenog u Sa­


rajevu, 18. 7. 1931. u 6 sati ujutro.
1. Potrebno je znati točno vrijeme rođenja. Što je podatak točniji u minutama, ho­
roskop će biti vjerodostojniji. Od vremena rođenja oduzmeno 1 sat da bi dobili
vrijeme nultog merdijana (Greenwich vrijeme). Ovaj postupak vrijedi za Jugos­
laviju. Želimo li napraviti horoskop osobama rođenim na drugim meridijanima i
kontinentima, potražit ćemo u efemeridama podatke, koliko sati i minuta treba
dodati ili oduzeti od vremena rođenja, da bismo dobili Greenwich time. U slu­
čaju Saše Zalepugina računamo ovako:

Ovu operaciju radimo da bismo odredili položaj planeta. Vodite računa o


djeci rođenoj od ožujka do listopada od 1981. godine nadalje, kad je uvedeno
ljetno vrijeme. U takvim slučajevima oduzimamo 2 sata da bismo dobili vrijeme
nultog meridijana.
2. Vremenu rođenja dodajemo minute za grad i dobijamo lokalno vrijeme mjesta
rođenja:

3. Sada tražimo sideralno vrijeme u efemeridima: pod dan, mjesec i godinu rođe­
nja u Sašinom slučaju nalazimo vrijednosti: ___18. 7. 31. 0 sati ST = 19 H 39' 21"
19.7. 31. 0 sati ST = 19 H 43' 17"
Budući da sideralno vrijeme putuje 10 sekundi na 1 sat, dodat ćemo 1 min na
manju vrijednost, dakle:

Dobivenoj vrijednosti dodajemo lokalno vrijeme rođenja i dobivamo sideralno


vrijeme koje nam je potrebno da odredimo položaj astroloških kuća:

Kad je konačni rezultat veći od 24 h, oduzimamo 24 h.


7. Otvorimo knjigu tabela kuća i pod najbliže vrijeme tražimo položaj kuća. U
tabelama kuća pronalazimo sidcralna vremena Ih 51 '38" i Ih 55'28". Opred­
jeljujemo se za 1. podatak. Razlika u minutama je ista i pod geografsku širinu
Sarajeva od 43"5T gledamo položaj kuća. Širina Sarajeva bliža je 44" pa traži­
mo vrednosti i ispisujemo:
M = MC = os 10. kuće = 0°30" Bik
11. kuća = 16° Blizanci
12. kuća = 16°30' Rak
ASC = os 1. kuće = 13° Lav
2. kuća = 8°30' Djevica
3. kuća = 5° Vaga
Tako smo dobili 6 kuća a povlačenjem linija uz pomoć ravnala dobit ćemo
automatski i ostalih 6.
8. Sad otvaramo efemeride i pod godinu rođenja, mjesec i dan, gledamo položaj
planeta. Budući da se rođenje dogodilo u toku 18., potcrtamo vrijednosti za
19. 7. te godine u 0 sati. Na početku knjige »Le effemeridi« naći ćete objaš­
njenje kako se računa precizan položaj planeta. Budući da se Mars, Jupiter,
Saturn, Uran, Neptun i Pluton kreću sporo, možemo prepisati vrijednosti
planeta bez računanja. Vrijednosti Merkura i Venere možete izračunati napa­
met ili uz pomoć digitrona ali morate pažljivo odrediti položaj Sunca i Mjese­
ca. Sunce prolazi prosječno 1 stupanj na dan a Mjesec 12 do 15 stupnjeva.
Ako se Sjeverni Mjesečev čvor nalazi na nekom stupnju nekog znaka, auto­
matski će se Južni Mjesečev čvor naći na istom stupnju znaka nasuprot, na 180
stupnjeva, a obilježava se strelicom okrenutom u suprotnom smjeru.
Malo "r" kod Saturna znači da je planet retogradan, što znači da se prividno
kreće unazad, zbog čega su njegove dobre osobine u zakašnjenju, ograničene i ne
dolaze do punog izražaja. Takvo gibanje planeta koči. uzrokuje zakašnjenja, šte­
te i stagnaciju.

Promjenjljiva razmjena primanja: ako se Jupiter, vladar Strijelca, nade u


Ovnu, a Mars, vladar Ovna, u Strijelcu, govorimo o promjenjljivoj razmjeni pri­
manja, što utiče povoljno na osobu o čijem se horoskopu radi. Isto bi bilo ako se
Uran, vladar Vodenjaka, zatekne u Raku, a Mjesec, vladar Raka, u Vodenjaku,
itd.

Aspekti

Konjunkcije

Sekstili

Kvadrati

Trigoni

Opozicije
4 planeta u znakovima zemlje: Mars, Saturn, Neptun, Mjesec + MC
3 planeta u znacima vode: Sunce, Pluton, Venera i Jupiter na granici s vatre­
nim znakom
2 planeta u znacima vatre: Merkur, Uran i ASC

Sunce radix Saša Zalepugin

Jednostavnija metoda objašnjena je u knjizi Guida ai transiti, Ciro Discepo-


lo, Armenia Editore, Viale Ca' Granda 2, Milano, Italia. Uz pomoć već unapri­
jed kompjuterski izračunatih podataka, putem interpoliranja dobivamo vrijednost
za Sunce radix 24°36'57"

Najprije treba dobiti vrijeme na Greenwichu u času rođenja.


2. Treba pronaći vrijednosti položaja planeta za 18. 7. 31. u 5 h GT.
18. 7. 31. 0 h Sunce u Raku 24°25' 2"
19. 7. 31. 0 h Sunce u Raku 25°22'18"
Od veće vrijednosti treba oduzeti manju i dobijemo hod Sunca za taj dan.

Pod stupcem 57.15 (najbliža vrijednost) tražimo 5 H na Green­


wichu i nalazimo vrijednost 0.11.55

Manjoj vrijednosti Sunca, u 0 H 18. 7. 31. dodajemo dobiveni rezultat:

Sunce u Raku
Na isti način dobit ćemo vrijednost Mjeseca radix koja iznosi 0°56'13" u Dje­
vici.
1. 18. 7. 31. u 0 h Mjesec 27°58' u Lavu
19. 7. 31. u 0 h Mjesec 12°30' u Djevici
12°30' Djevica
- 27°58' Lav

Budući da od manje vrijednosti moramo odbiti veću, dodali smo 30" i dobili
da je prolaz Mjeseca toga dana bio 14°32'
2. Pod stupcem 14°30' i 5 h GT čitamo vrijednost 2.58.13
Vrijednosti 27°58' Lav dodajemo 2°58'13" i dobijemo 29°116'13".
To pretvorimo u 30°56'13", oduzmemo 30° i dobijemo
Mjesec radix = 0°56'13" Djevica

Merkur 13°45'Lav Uran 19°21' Ovan


Venera 10°30' Rak Neptun 4°2' Djevica
Mars 21°20' Djevica Pluton 20°32' Rak
Jupiter 0°12' Lav Sjeverni Mjesečev čvor = Glava Zmaja 9°7 Ovan
Saturn 19°36'R Jarac
Predložak za horoskop
LUGLIO 1931

Efemeride za 7.mj. 1931.

giorno = dan
tempo siderale = sideralno vrijeme
Tabele kuća Hausertabellen
DNEVNI PROLAZ SUNCA
Vrijeme 57.00 57.05 57.10 57.15 57.20 57.25 57.30 57.35 57.40 57.45 57.50 57.55

HN GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS

4.05 0.0941 0.0942 0.0943 0.0944 0.0945 0.0946 0.0946 0.0947 0.0948 0.0949 0.0950 0.0951
4.10 0.0953 0.0954 0.0955 0.0956 0.0957 0.0958 0.0958 0.0960 0.1000 0.1001 0.1002 0.1003
4.15 0.1005 0.1006 0.1007 0.1008 0.1009 0.1010 0.1010 0.1011 0.1012 0.1013 0.1014 0.1015
4.20 0.1017 0.1018 0.1019 0.1020 0.1021 0.1022 0.1022 0.1023 0.1024 0.1025 0.1026 0.1027
4.25 0.1029 0.1030 0.1031 0.1032 0.1033 0.1033 0.1034 0.1035 0.1036 0.1037 0.1038 0.1039
4.30 0.1041 0.1042 0.1043 0.1044 0.1044 0.1045 0.1046 0.1047 0.1048 0.1049 0.1050 0.1051
4.35 0.1053 0.1054 0.1055 0.1055 0.1056 0.1057 0.1058 0.1060 0.1100 0.1101 0.1102 0.1103
4.40 0.1104 0.1105 0.1106 0.1107 0.1108 0.1109 0.1110 0.1111 0.1112 0.1113 0.1114 0.1115
4.45 0.1116 0.1117 0.1118 0.1119 0.1120 0.1121 0.1122 0.1123 0.1124 0.1125 0.1126 0.1127
4.50 0.1128 0.1129 0.1130 0.1131 0.1132 0.1133 0.1134 0.1135 0.1136 0.1137 0.1138 0.1139
4.55 0.1140 0.1141 0.1142 0.1143 0.1144 0.1145 0.1146 0.1147 0.1148 0.1149 0.1150 0.1151
4.60 0.1152 0.1153 0.1154 0.1155 0.1156 0.1157 0.1158 0.1159 0.1160 0.1201 0.1202 0.1203
5.05 0.1204 0.1205 0.1206 0.1207 0.1208 0.1209 0.1210 0.1211 0.1212 0.1213 0.1214 0.1216
5.10 0.1216 0.1217 0.1218 0.1219 0.1220 0.1221 0.1222 0.1223 0.1224 0.1225 0.1227 0.1228
5.15 0.1228 0.1229 0.1230 0.1231 0.1232 0.1233 0.1234 0.1235 0.1236 0.1237 0.1239 0.1240
5.20 0.1239 0.1241 0.1242 0.1243 0.1244 0.1245 0.1246 0.1247 0.1248 0.1249 0.1251 0.1252
5.25 0.1251 0.1252 0.1254 0.1255 0.1256 0.1257 0.1258 0.1260 0.1300 0.1302 0.1303 0.1304
5.30 0.1303 0.1304 0.1306 0.1307 0.1308 0.1309 0.1310 0.1311 0.1312 0.1314 0.1315 0.1316
5.35 0.1315 0.1316 0.1317 0.1319 0.1320 0.1321 0.1322 0.1323 0.1324 0.1326 0.1327 0.1328
5.40 0.1327 0.1328 0.1329 0.1331 0.1332 0.1333 0.1334 0.1335 0.1336 0.1338 0.1339 0.1340
5.45 0.1339 0.1340 0.1341 0.1342 0.1344 0.1345 0.1346 0.1347 0.1348 0.1350 0.1351 0.1352
5.50 0.1351 0.1352 0.1353 0.1354 0.1356 0.1357 0.1358 0.1360 0.1400 0.1402 0.1403 0.1404
5.55 0.1403 0.1404 0.1405 0.1406 0.1408 0.1409 0.1410 0.1411 0.1412 0.1414 0.1415 0.1416
5.60 0.1414 0.1416 0.1417 0.1418 0.1419 0.1421 0.1422 0.1423 0.1424 0.1426 0.1427 0.1428
6.05 0.1426 0.1428 0.1429 0.1430 0.1431 0.1433 0.1434 0.1435 0.1437 0.1438 0.1439 0.1440
6.10 0.1438 0.1440 0.1441 0.1442 0.1443 0.1445 0.1446 0.1447 0.1449 0.1450 0.1451 0.1452
6.15 0.1450 0.1451 0.1453 0.14S4 0.1455 0.1457 0.1458 0.1460 0.1501 0.1502 0.1503 0.1504
6.20 0.1502 0.1503 0.1505 0.1506 0.1507 0.1509 0.1510 0.1511 0.1513 0.1514 0.1515 0.1517
6.25 0.1514 0.1515 0.1517 0.1518 0.1519 0.1521 0.1522 0.1523 0.1525 0.1526 0.1527 0.1529
6.30 0.1526 0.1527 0.1528 0.1530 0.1531 0.1533 0.1534 0.1535 0.1537 0.1538 0.1539 0.1541
6.35 0.1538 0.1539 0.1540 0.1542 0.1543 0.1544 0.1546 01547 0.1549 0.1550 0.1551 0.1553
6.40 0.1549 0.1551 0.1552 0.1554 0.1555 0.1556 0.1558 0.1560 0.1601 0.1602 0.1603 0.1605
6.45 01601 0.1603 0.1604 0.1606 0.1607 0.1608 0.1610 0.1611 0.1613 0.1614 0.1615 0.1617
6.50 0.1613 0.1615 0.1616 0.1618 0.1619 0.1620 0.1622 0.1623 0.1625 0.1626 0.1627 0.1629
6.55 0.1625 0.1627 0.1628 0.1629 0.1631 0.1632 0.1634 0.1635 0.1637 0.1638 0.1640 0.1641
6.60 0.1637 0.1638 0.1640 0.1641 0.1643 0.1644 0.1646 0.1647 0.1649 0.1650 0.1652 0.1653
7.05 0.1649 0.1650 0.1652 0.1653 0.1655 0.1656 0.1658 0.1660 0.1701 0.1702 0.1704 0.1705
7.10 0.1701 0.1702 0.1704 0.1705 0.1707 0.1708 0.1710 0.1711 0.1713 0.1714 0.1716 0.1717
7.15 0.1713 0.1714 0.1716 0.1717 0.1719 0.1720 0.1722 0.1723 0.1725 0.1726 0.1728 0.1729
7.20 0.1724 0.1726 0.1728 0.1729 0.1731 0.1732 0.1734 0.1735 0.1737 0.1738 0.1740 0.1741
7.25 0.1736 0.1738 0.1739 0.1741 0.1743 0.1744 0.1746 0.1747 0.1749 0.1750 0.1752 0.1753
7.30 0.1748 0.1750 0.1751 0.1753 0.1754 0.1756 0.1758 0.1760 0.1801 0.1802 0.1804 0.1805
7.35 0.1800 0.1802 0.1803 0.1805 0.1806 0.1808 0.1810 0.1811 0.1813 0.1814 0.1816 0.1817
7.40 0.1812 0.1814 0.1815 0.1817 0.1818 0.1820 0.1822 0.1823 0.1825 0.1826 0.1828 0.1830
7.45 0.1824 0.1825 0.1827 0.1829 0.1830 0.1832 0.1834 0.1835 0.1837 0.1838 0.1840 0.1842
7.50 0.1836 0.1837 0.1839 0.1841 0.1842 0.1844 0.1846 0.1847 0.1849 0.1850 0.1852 0.1854
7.55 0.1848 0.1849 0.1851 0.1853 0.1856 0.1858 0.1860 0.1900 0.1901 0.1902 0.1904 0.1906
7.60 0.1860 0.1901 0.1903 0.1904 0.1906 0.1908 0.1909 0.1911 0.1913 0.1914 0.1916 0.1918

"GUIDA AI TRANSITI" - CIRO DISCEPOLO


DNEVNI HOD MJESECA
Vrijeme 14.00 14.05 14.10 14.15 14.20 14.25 14.30 14.35 14.40 14.45 14.50 14.55

HN GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS GNS

4.05 2.2254 2.2345 2.2437 2.2528 2.2619 2.2710 2.2801 2.2852 2.2943 2.3034 2.3125 2.3216
4.10 2.2549 2.2642 2.2734 2.2826 2.2918 2.3010 2.3102 2.3154 2.2246 2.3338 2.3430 2.3522
4.15 2.2844 2.2938 2.3031 2.3124 2.3217 2.3310 2.3403 2.3456 2.3549 2.3643 23736 2.3829
4.20 2.3139 2.3234 2.3328 2.3422 2.3516 2.3610 2.3704 2.3760 2.3853 2.3947 2.4041 2.4135
4.25 2.3434 2.3530 2.3625 2.3720 2.3815 2.3910 2.4006 2.4101 2.4156 2.4251 2.4347 2.4442
4.30 2.3729 2.3826 2.3922 2.4018 2.4114 2.4211 2.4307 2.4403 2.4460 2.4556 2.4652 2.4748
4.35 2.4024 2.4122 2.4219 2.4316 2.4414 2.4511 2.4608 2.4705 2.4803 2.4900 2.4957 2.5055
4.40 2.4319 2.4418 2.4516 2.4614 2.4713 2.4811 2.4909 2.5008 2.5106 2.5204 2.5303 2.5401
4.45 2.4614 2.4714 2.4813 2.3913 2.5012 2.5111 2.5211 2.5310 25409 2.5509 2.5608 2.5708
4.50 2.4909 2.5010 2.5110 2.5211 2.5311 2.5412 2.5512 2.5612 2.5713 2.5813 2.5914 3.0014
4.55 2.5204 25306 2.5407 2.5509 2.5610 2.5712 2.5813 2.5915 3.0016 3.0118 3.0219 3.0320
4.60 2.5460 2.5602 2.5704 2.5807 2.5909 3.0012 3.0114 3.0217 3.0319 3.0422 3.0524 3.0627
5.05 2.5754 25858 3.0002 3.01v5 3.0209 3.0312 3.0416 3.0519 3.0623 3.0726 3.0830 3.0933
5.10 3.0049 3.0154 3.0260 3.0403 3.0508 3.0612 3.0717 3.0822 3.0926 3.1031 3.1135 3.1240
5.15 3.0344 3.0450 3.0556 3.0701 3.0807 3.0913 3.1018 3.1124 3.1229 3.1335 3.1441 3.1546
5.25 3.0639 3.0746 3.0853 3.0960 3.1106 3.1213 3.1319 3.1426 3.1533 3.1639 3.1746 3.1853
5.25 3.0934 3.1042 3.1150 3.1258 3.1405 3.1513 3.1621 3.1728 3.1836 3.1944 3.2052 3.2160
5.30 3.1229 3.1338 3.1447 3.1556 3.1704 3.1813 3.1922 3.2031 3.2139 3.2248 3.2357 3.2506
5.35 3.1524 3.1634 3.1744 3.1854 3.2004 3.2113 3.2223 3.2333 3.2440 3.2553 3.2712 3.2812
5.40 3.1819 3.1930 3.2041 3.2152 3.2303 3.2414 3.2524 3.2635 3.2746 3.2857 3.3008 3.3119
5.45 3.2114 3.226 3.2338 3.2450 3.2602 3.2714 3.2826 3.2938 3.3049 3,3201 3.3313 3.3425
5.50 3.2409 3.2522 3.2635 3.2748 3.2901 3.3014 3.3127 3.3240 3.3353 3.3506 3.3619 3.3732
5.55 3.2704 3.2818 3.2932 3.3046 3.3200 3.3314 3.3428 3.3542 3.3656 3.3810 3.3924 3.4038
5.60 3.2960 3.3114 3.3229 3.3344 3.3460 3.3614 3.3729 3.3844 3.3960 3.4114 3.4229 3.4344
6.05 3.3254 3.3410 3.3527 3.3643 3.3760 3.3915 3.4031 3.4147 3.4303 3.4419 3.4535 3.4651
6.10 3.3549 3.3707 3.3824 3.3941 3.4058 3.4215 3.4332 3.4449 3.4606 3.4723 3.4840 3.4957
6.15 3.3944 3.4003 3.4121 3.4239 3.4357 3.4515 3.4633 3.4751 3.4909 3.5028 3.5146 3.5304
6,20 3.4139 3.4260 3.4418 3.4537 3.4656 3.4815 3.4934 3.5054 35.213 3.5332 3.5451 3.5610
6.25 3.4434 3.4555 3.4715 3.4835 3.4955 35115 3.5236 3.5356 3.5516 3.5636 3.5757 3.5917
6.30 3.4729 3.4851 3.5012 3.5133 35254 35416 3.5537 3.5658 3.5819 3.5941 4.0102 4.0223
6.35 3.5024 3.5147 3.5309 3.5431 35554 35716 3.5838 4.0000 4.0123 4.0245 4.0407 4.0530
6.40 3.5319 3.5443 3.5606 3.5729 35853 4.0016 4.0139 4.0303 4.0426 4.0549 4.0713 4.0836
6.45 3.5614 3.5739 3.5903 4.0028 4.0152 4.0316 4.0441 4.0605 4.0729 4.0854 4.1018 4.1143
6.50 3.5909 4.0035 4.0200 4.0326 4.0451 4.0617 4.0742 4.0907 4.1033 4.1158 4.1324 4.1449
6.55 4.0204 4.0331 4.0457 4.0624 4.0750 4.09; 1 4.1043 4.1210 4.1336 4.1503 4.1629 4.1755
6.60 4.0460 4.0627 4.0754 4.0922 4.1049 4.1217 4.1344 4.1512 4.1639 4.1807 4.1934 4.2102
7.05 4.0754 4.0923 4.1052 4.1220 4.1349 4.1517 4.1646 4.1814 4.1943 4.2111 4.2240 4.2408
7.10 4.1049 4.1219 4.1349 4.1518 4.1648 4.1817 4.1947 4.2117 4.2246 4.2416 4.2545 4.2715
7.15 4.1344 4.1515 4.1646 4.1816 4.1947 42118 4.2248 4.2419 4.2549 4.2720 4.2851 4.3021
7.20 4.1639 4.1811 4.1943 4.2114 4.2246 4.2418 4.2549 4.2721 4.2853 4.3024 4.3156 4.3328
7.25 4.1934 4.2107 4.2240 4.2413 4.2545 4.2718 4.2851 4.3023 4.3156 4.3329 4.3502 4.3634
7.30 4.2229 4.2403 4.2537 4.2711 4.2844 4.3018 4.3152 4.3326 4.3460 4.3633 4.3807 4.3941
7.35 4.2524 4.2660 4.2834 4.3009 4.3144 4.3318 4.3453 4.3628 4.3803 4.3938 4.4112 4.4247
7.40 4.2819 4.2955 4.3131 4.3307 4.3443 4.3619 4.3754 4.3930 4.4106 4.4242 4.4418 4.4554
7.45 4.3114 4.3251 4.3428 4.3605 4.3742 4.3919 4.4056 4.4233 4.4409 4.4546 4.4723 4.4900
7.50 4.3409 4.3547 4.3725 4.3903 4.4041 4.4219 4.4357 4.4535 4.4713 4.4851 4.5029 4.5207
7.55 4.3704 4.3843 4.4022 4.4201 4.4340 4.4519 4.4658 4.4837 4.5016 4.5155 4.5334 4.5513
7.60 4.3960 4.4139 4.4319 4.4460 4.4639 4.4819 4.4960 4.5139 4.5319 4.5460 4.5639 4.5819

"GUIDA AI TRANSITI" - GIRO DISCEPOLO


Saša Zalepugin, 18. 7. 1931. 6H Sarajevo
Budući da su zahvaćeni svi elementi: voda, vatra, zemlja, osim zraka, zaklju­
čujemo da je Saša uravnotežena ličnost, s mnogo senzibiliteta i dovoljno energije
ali stoji čvrsto na zemlji. Ravnotežu zahvaljuje i tome što je pet planeta ispod a
pet iznad horizonta. To znači da podjednako voli društveni život i izlaske, kao i
miran život u četiri zida, razmišljanje i proučavanje raznih materija i sfera. Ima
pet planeta u kardinalnim, tri u promjenjljivim, dva u fiksnim znakovima i jedan
na granici kardinalnog i fiksnog znaka. To govori da se Saša ponaša kao kardinal­
ni znak: radi do iscrpljenosti da nešto ostvari, doživio je mnogo problema zbog
naprednih ideja ali iza toga slijedi uspjeh i moć. Kulminantni planet je Uran a on
stvara reformatore. Saša se zanima za podzemno strujanje voda f astrologiju,
zdrav način života, parapshilogiju, indologiju, crnu magiju i druga nedovoljno
istražena područja ljudske moći i uma.
Vidimo koncentraciju od osam planeta ako ASC, što znači da je Saša okrenut se­
bi i samosvjestan, da želi uspjeh i afirmaciju. Njegov planet vladar, Mjesec, nala­
zi se u 1. kući, čime se intuicija Raka diže na kvadrat. U 1. kući je i Neptun koji
također pridonosi da Saša uvijek prepozna prave i zaobiđe krive ljude. ASC i 1.
kuća u Lavu daju mu osebine Lava: toplu i velikodušnu narav a Mjesec, Neptun,
Mars i dio 1. kuće u Djevici daju potrebu za materijalnom sigurnošću. Merkur,
vladar Djevice, nalazi se na ASC i ponaša se kao kulminantni planet. Daje mu
pokretljiv, mladenački, uvijek svjež duh, duhovitost i sposobnost da uvijek nas­
mije ljude oko sebe duhovitim dosjetkama. Merkur na ASC omogućava mu stal­
nu prisutnost u medijima i novinarskom radu. Uran i Glava Zmaja u 9. kući go­
vore o dobicima u inozemstvu, od stranih državljana ili osoba koje žive ili su du­
go živjele u inozemstvu, te od daljina, relnih i imaginarnih (Svemir, duhovni ži­
vot, parapsihologija itd.). Rep Zmaja, gubici, u 3. su kući, što upućuje na proble­
me upravo u medijima, na putovanjima, kvarove automobila, saobraćajne nesre­
će te nesuglasice s rođacima.
Dobri planeti. Jupiter i Sunce, u kući odricanja i skrivenih neprijatelja, go­
vore da Sašu ne zanimaju svakodnevne stvari već duhovne vrijednosti koje se ne mo­
gu platiti novcem. Pluton u 12. kući govori o neugodnim tajnim neprijateljima a
Saturn u 6. kući o neugodnostima na radnom mjestu i sa suradnicima, koji mu
stvaraju teškoće. Saturn u 6. govori i o ozbiljnom izgledu (klasična odjela, smire­
ne boje) i šteti od domaćih životinja iako znamo koliko se zalaže da bi ljudi s
njima bolje postupali.
Povoljni znakovi: Lav (zbog 1. kuće), Djevica (zbog 1. kuće, Mjeseca i Mar­
sa), Vodenjak, Ribe, Ovan, Bik, Rak (Venera). Bik je manje povoljan (MC u
Biku), stoga je dobar u kraćim, konstruktivnim kontaktima. 7. kuća je pokazatelj
idealnog partnera (Vodenjak i Ribe) a 8. (Ribe, Ovan) pokazuje koji znakovi po­
mažu i regeneriraju. Među tim znakovima treba tražiti zubara, liječnika, kirurga,
frizera, kućnu pomoćnicu, krojača, majstora koji popravlja pokvarene instalacije
u kući, suradnike itd. . 8. kuća je znak koji poklanja novac, daje poslove, ostavl­
ja nasljedstvo i slično. Jarca treba izbjegavati jer tamo gdje je Saturn, taj znak
nosi nevolje, iako je Jarac komplementaran znak za Raka. Jarac je starija osoba
od autoriteta, profesor, svećenik ali uvijek sa suzama i problemima. Mars u Dje­
vici znači privlačnost Djevice ali i sukobe s tim znakom i prekide, na štetu Saše,
ali ima dovoljno pokazatelja koji govore da je Saši Djevica vrlo povoljna.

ASC u Lavu ne govori o melankoliji tipičnoj za Rakove: voli biti u centru


pažnje, dobro se snađe u svakoj situaciji, nije povučen ni skroman, rođen je da ko­
mandira, što potvrđuju i drugi faktori njegove karte neba.
Uočljiva je šteta u 3. kući: na putovanjima, kroz braću ili medije (tv, film, no­
vinarstvo), a dobici se nalaze u 9. kući: u inozemstvu ili odnosu sa strancima, kroz
nove i daleke filozofije i ideologije (zen budizam, indijska filozofija) itd. . .
9. kuća u Ovnu govori o nesrećama na putovanjima, što naglašava štetu iz 3.
kuće, ali i da Saša nije sasvim zadovoljan životom koji živi, ali ne razmišlja da ode
negdje drugdje. Uran u 9. kući govori o zanimljivim avanturističkim putovanjima,
originalnoj ličnosti i proučavanju neistraženih područja. Uran je neharmoničan sa
Saturnom, što potvrđuje opasnost nesreća na velikim putovanjima ili pogrešan stav
prema nekim ljudima i situacijama. Saturn je u Jarcu u svom prirodnom domicilu,
daje hladan razum, smisao za praktično, ambiciju, strpljenje, konstruktivno pona­
šanje i želju za vlašću. Saturn je retrogradan pa sve što Saša želi, dolazi sa zakaš­
njenjem. Retrogradan Saturn u 6. kući trebao bi biti razlog za slabo zdravlje, kožne
bolesti, probleme sa zubima i kostima. Ali dobri aspekti govore o velikoj energiji.
Saturn je u lošim aspektima s Uranom, Suncem i Plutonom, što je razlog za formal­
ne odnose sa suradnicima, negiranje pravila, reda i autoriteta. On je sam sebi do­
voljan autoritet, ne uklapa se u nikakav kliše. U sukobu je sam sa sobom jer želi
ostvariti mnoge ideje, u čemu uspjeva djelomično. Loši aspekti su razlog zašto odu­
govlači s nekom konačnom odlukom u privatnom životu. Voli da mu se ljudi dive.
Mars u 2. kući u Djevici znači da je sposoban, uporan i vrijedan na poslu, vodi
računa o svakom i najmanjem detalju, dužnost shvaća ozbiljno, a odgovornost mu
nekad padne teško. Mars u Djevici je slabi Mars, izaziva nervozu i seksualne pro­
bleme. Mars u 2. kući znak je borbe za zaradu. Talentiran je za pisanje (novinarst­
vo, književnost). Mars formira trigon sa Saturnom, sekstile sa Suncem i Plutonom:
Saša je dobar organizator, oprezan, logičan, može se upustiti u rizične akcije, usp­
jeh dolazi svejedno. Prvi dio života bio je problematičan a kasnije autokontrola i
logika uspostave ravnotežu, što je preduslov za uspjeh". Skandali se nakon žestokih
borbi riješe u njegovu korist. Mogao bi biti lider, političar ili značajno vojno lice.
Nameće se autoritativno, nikoga ne pita za mišljenje.
Venera u Raku u 11. kući znak je prijateljstva sa ženama koja se mogu pretvo­
riti u ljubav ili ljubavi sa ženama koje mogu postati prijateljstva, kad prestane
strast. Saša ne voli samoću, prijateljstva su ugodna. Ne voli da mu netko povrijedi
taštinu. Prijateljstva koji put započne olako, što kasnije postane izvor razočaranja.
Potrebno mu je razumijevanje, voli udoban život i lijepe predmete. Senzualan je,
voli iskreno i čestito.
Saša voli šarmantne razgovore, lijepe geste, optimist je. dobronamjeran, zna­
tiželjan, inteligentan, prilagodljiv, ima smisla za analizu i kritiku. Neptun u kon-
junkciji s Mjesecom stvara neobične intrese, dobre ideje, velik senzibilitet i njež­
nost. Uvijek nekako odluta od svakodnevnih problema, voli zabave i sjedeljke.
Neptun u Djevici u 1. daje maštu i umjetnički talent, interes za nauku i teh­
niku, selektivan duh, odbacivanje konvencionalnog. Mjesec u Djevici u 1. stvara
ljubav za detalje, red, praktičnost u svakodnevnom životu. Žena koja ga želi
zainteresirati mora bit uredna, profinjena, nježna, savršena domaćica (nije mu la­
ko udovoljiti).
Pluton, Sunce i Jupiter u Raku i Lavu: podsvijest oslobađa sublimiranje instin-
kata, ima značajan stvaralački potencijal. Pripada generaciji koja žali za starim do­
brim vremenima, oscilira u raspoloženjima i osjećajima, doživi negativne promjene
u obitelji, voli uživati ali je konzervativna, netolerantna, egoistična, rasipa energi­
ju. To su karakteristike koje ima generacija s Plutonom u Raku, a Saša ne mora
imati sve te osobine. Zanima ga okultizam (Pluton u 12.).
Sunce u konjunkciji s Plutonom stvara enigmatične, neobične, magnetične
ljude. Saša dobro izgleda, voli biti viđen, sposoban je za mnoge poslove. Zanima­
ju ga egzistencijalni problemi (sunce u 12.). Sunce u konjunkciji s Jupitrom daje
dobro zdravlje, što ublažava negativni Saturn u 6. kući. Ovaj lijepi aspekt pokla­
nja blagostanje (pa su borbe Marsa iz 2. kuće uspješne), uspjeh bez mnogo muke (što
umanjuje negativne aspekte) ali pati od neopravdanih melankolija. Sreća ga štiti u
teškim trenucima (Jupiter u 12.) što je lijep aspekt jer 12. kuća u Raku govori o eg­
zistencijalnom strahu, da teško i pasivno pati kad upadne u teškoće. U drugom di­
jelu života (12. u Lavu) probleme premošćuje nonšalantno ali ne želi sam sebi priz­
nati koliko su teški. Koristi svoj šarm, voli teatralnost, rado govori (Jupiter u La­
vu).
Iz crteža je jasno da mu brak neće oduzimati mnogo vremena (1. kuća puna
planeta a 7. prazna), a 12. kuća se razvija na štetu 6.
Putuje zbog umjetnosti, kreće se među umjetnicima i ljudima koji rade u raz­
nim medijima, uživa mnoge simpatije (i antipatije), voli ono što je profinjeno, pa
prema tom kriteriju bira prijatelje i poznanike (3. u Vagi).
Ne slaže se s patrijarhalnim zakonima, njegovi horizonti su široki. Voli rodite­
lje i rodbinu ali ne nastoji biti češće s njima. Zanima ga dinamičan život, pun doga-
đajai prenapreže se ako je društvo raspoloženo da ne spava duboko u noć (4. ku-
ćau Škorpionu i Strijelcu).
5. kuća u Strijelcu govori o neopravdanom nemiru. Voli svoju djecu ali se ne
žrtvuje previše za njih. Zdravstveni problemi mogu biti vezani uz srce, kičmu, ko­
sti, zglobove, ruke, suhu kožu i dermatološke bolesti, noge, živce.
Ima spretne ruke, slijedi modu, ponaša se diplomatski, a nekad je hipokrita.
Ima okultnu moć jer se tri okultne kuće nalaze u tri okultna znaka: 4. u Škorpionu,
8. u Ribama, 12. u Raku.
Živi u slobodnom braku, neoprezno barata imetkom, slabo se oporavlja posli­
je teških situacija. 10. u Biku znak je čestih promjena u karijeri ali uspjeh je zaga­
rantiran. Do samostalnosti je došao strpljenjem. Samosvijest je jaka jer su 12. i 1.
kuća okupirane planetarna.
HOROSKOPI POZNATIH LJUDI
1. Grace Kelly
Njen horoskop ima trinaest planetarnih aspekata od kojih je samo jedan loš.
Rodila se u vrlo bogatoj obitelji (Jupiter u 8. kući je znak sigurne sreće i blagost­
anja), bila je posebno lijepa (Venera blizu ASC u Vagi, u svom domicilu, i ženst­
veni Mjesec u Ribama), rano je doživjela velik uspjeh na filmu (kulminantni Plu-
ton nalazi se u horoskopima osoba koje postaju popularne u masi, na koju vrše
magičan utjecaj), srela princa i udala se (Mjesec u 5. kući znači romantične ljuba­
vi a Glava Zmaja u 7. kući dobitke od braka i javnog života). Blagonaklon je i
stellium oko ASC (Sunce, Merkur, Venera, Mars), uvijek je znala što hoće i sma­
trala da ima pravo na najbolje. Sve upućuje na bajku ali u svakoj bajci ima i zle
čarolije (zavidna vještica, zavidni ljudi). Iz horoskopa izvire životna opasnost
(Merkur, vladar 8. kuće u 1., Južni Mjesečev čvor i Mars u 1. kući). Mars u 1.
kući je znak naglog i naprasnog prekida života ili teške saobraćajne nesreće.
Umrla je na isti način, na istom mjestu gdje je snimila svoj posljednji film:
scena u automobilu u zavoju nad Monte Carlom. Živjela je i umrla kao princeza:
nije patila od teških bolesti, nije postala oronula starica. Kad je njena ljepota po­
čela nestajati, život joj se prekinuo u 54. godini života. Bila je lijepa i ženstvena
ali ASC, 1. kuća, Sunce u Škorpionu i Mars u istom znaku (naziva se jaki Mars
jer je u svom domicilu) govore da je bila vrlo energična, šarmantna i magična lič­
nost. Škorpion je jedan od najcjenjenijih znakova Zodijaka, uspješan je, uporan,
radi najbolje poslove a sve što radi, radi savršeno, do maksimuma. Svu energiju i
dostojanstvo Škorpiona uložila je u ulogu princeze. Nikad nije zabilježen ni jedan
skandal u vezi s njom, fotoreporteri ju nikad nisu uspjeli snimiti s uzdignutom
suknjom na vjetru i slično. Trigon Sunca i Mjeseca dao joj je ravnotežu, ali Mje­
sec u 5. kući i Venera u 12. govore da je više puta u životu morala obuzdati svoje
srce da ne ugrozi položaj koji je uživala. Mjesec u 5. govori o zaljubljivoj naravi
ali i o ljubavi za djecu. Rodila ih je troje i inače se mnogo zalagala za djecu. Zah­
valjujući njenom angažiranju u Monte Carlu su otvorene prve jaslice 1960. Saturn
u 2. kući stvara snove o bogatstvu a Pluton u 9.. o sreći koja čeka u daljini (Mje-
valjujući njenom angažiranju u Monte carlu su otvorene prve jaslice 1960. Saturn
u 2. kući stvara snove o bogatstvu a Pluton u 9., o sreći koja čeka u daljini (Mje­
sec, vladar 9. kuće u kući ljubavi i drugi vladar 9. kuće, Sunce u 1. kući). Bilo je
zapisano da će živjeti daleko od rodne Amerike gdje ju ništa nije moglo vezati jer
joj je 4. kuća (sektor domovine, zavičaja) prazna. Dvostruki trigon Mjeseca, Sun­
ca i Plutona govore o ljubavi, blagostanju i sreći.
Bajka ne nestaje ni nakon njene smrti. Njena karizma je tolika da napisi u
stranim časopisima o njoj i dalje izazivaju simpatije, a Vatikanski otac Pintus
predložio je da ju proglase svetom. Saturn u 2. kući govori da je imala problema
zbog novca: uvela je nove zakone da bi od monegaških stanovnika skupila novac
kojim je isplatila Aristotela Onassisa, da bi ga udaljila iz Monte Carla, gdje je
uložio mnogo novca u kazino i druge objekte.
2. Princeza Caroline Grimaldi, kćer Grace Kelly i princa Ranierija, udata po
drugi put Casiraghi

Horoskop djeteta sadrži znakove roditelja, predaka, braće i vlastite djece.


Njen Mjesec je u Škorpionu, Grace je rođena u tom dramatičnom znaku koji ne
živi kao ostali ljudi. ASC i dio 1. kuće su u Ribama, znak njenog brata princa
Alberta, iako se Albert rodio poslije nje, a udala se za Stefana Casiraghija, Dje­
vicu. 7. kuća je pokazatelj idealnog partnera. Sestra Stephanie je Vodenjak kao i
ona. Znak Vodenjaka je znak antikonformista, osoba koje razmišljaju i žive na
Grace Kelly, Philadelphia, 12. 11. 1929., 5H 31'
drugačiji način, velikih individualista. Time je zadala dosta muke roditeljima dok
je studirala u Parizu, jer je više vremena provodila po pariškim diskoklubovima i
drugim lokalima nego u učenju. O sukobima s mamom govore aspekti planeta.
Zaljubila se u playboja Junota, fotografi su je slikali kako se s njim ljubi na jahti,
a bez gornjeg dijela kupaćeg kostima i brak je bio neizbježan da se spasi ugled
mlade princeze. Ali brak nije dugo trajao zbog njegovog nevjerstva pa je sada
bio neizbježan razvod da se spasi ugled obitelji, nakon čega je Caroline bila vrlo
nesretna i depresivna. U prvom braku ostala je u drugom stanju i pobacila (Mje­
sec, vladar 5. kuće u 8.). Njena 1. kuća je prazna što znači da je osoba ugodne
naravi i nimalo nametljiva, što se ne bi moglo reći za njenu pokojnu mamu koja
je očito vedrila i oblačila ne samo u obitelji i Monte Carlu nego i u odnosima na
visokom nivou svjetskih razmjera. Caroline ima praznu 4. i 10. kuću, što znači da
nema roditelje, iako ih ima. Mamu je izgubila rano ali njih dvije se ne bi slagale
jer Grace nema naglašen znak Vodenjaka u svom horoskopu. Otac joj je rođen u
znaku Blizanaca a to je jedan od najmanje prikladnih znakova za roditelje. On
sigurno više voli društveni život i obaveze suverena, nego kućni život i obiteljske
dužnosti. Na određenu gorčinu u životu upućuje altruističko Sunce u 12. kući (ne­
sebično zalaganje za druge). I kako još nikome svanulo da nekom nije smrknulo,
Caroline je poslije mamine smrti preuzela ulogu prve dame kneževine Monaco,
sretno se udala (retrogradni Jupiter izazvao je zakašnjeli sretan brak), rodila troje
djece iako joj je 5. kuća prazna i uživa simpatije ljudi širom Svijeta.
O njenom velikom šarmu govori konjunkcija Venere i Merkura, Mjesec u
Škorpionu, kulminantni Saturn, Mars u Ovnu (jaki Mars jer je u svom domicilu) i
tri okultne kuće dodoruju sva tri okultna znaka. Mjesec u 8. kući daje sposobnost
mediuma i religioznost (i mama joj je bila vrlo religiozna) a Neptun u 8. upozora­
va na opasnost od vode, jahte, utapljanja. Konjunkcija Venere i Merkura u 11.
kući govori da Caroline ima mnogo pouzdanih prijatelja, što je tipično za komu-
nikatiavne i dobronamjerne Vodenjake, dok je u horoskopu Grace Kelly 11. ku­
ća prazna. Ako upsoredite oba horoskopa ustanovit ćete da Caroline vlada ležer­
no jer joj je ta uloga namijenjena, dok se Grace morala dosta truditi i angažirati
da sačuva status koji je stekla.

3. Papa Woytila
Da li ste se upitali kako to da je u Vatikan dospio stranac na funkciju Pape i
zašto Papa Woytila toliko putuje? U njegovoj 9. kući su četiri dobra planeta a 4.
kuća (sektor domovine, doma, obitelji) je prazna. 9. kuća nije samo sektor izno-
zemstva nego i religije i duhovnosti pa uz Plutona u 10. kući imamo visokog
crkvenog dostojanstvenika. Kulminantni planet je Mjesec i govori o popularnosti
koju ovaj Papa uživa u narodu. Venera, Sunce i Merkur govore o ugodnim i sret­
nim odnosima sa stranim državljanima i ugodnim putovanjima. Venera u Biku je
u svom domicilu jer je vladar Bika i tako potvrđuje ostvarivanje ove osobe kroz
daljine i inozemstvo. Merkur u 9. kući pomaže učenje stranih jezika. Papa ih go­
vori devet. Sunce, Venera i Merkur u dogmatičnom i konzervativnom Biku čine
stav Pape: on je protiv abortusa, razvoda braka i ženidbe svećenika. Mjesec u
Blizancima je misaoni Mjesec, bez strasti. I MC se nalazi u intelektualnom, cere­
bralnom znaku Blizanaca. ASC, 1. kuća i Saturn u Djevici još više utvrđuju hlad­
an razum, analitički duh, staromodne stavove i asketizam. 1 danas Papa ustaje u
pet ujutro, tušira se hladnom vodom i jede juhu od povrća kakvu pripremaju u
Poljskoj. Ne dozvoljava da ga nose nosilima kakvima se dao prebacivati Papa Pa-
vao VI, toliko cijenjen u Vatikanu. Papa Woytila je čovjek iz naroda, pristupa-
Princeza Caroline Grimaldi-Casiraghi, Monte Carlo, 23. 1. 1957., 9H 27'
čan, rukuje se s ljudima. Svatko bi želio da mu stisne ruku i osloviti ga sa TI a
putovat će više nego bilo koji Papa do sada.
On je prvi Papa koji je objavio financijsko stanje Vatikana kojim je godina­
ma upravljao Paul Marcincus (Mars u 2. kući, borbe, sukobi oko novca). Vati­
kanska banka postala je poznata u javnosti po nezakonitim transakcijama s os­
obama iz talijanskog javnog života (masonska loža P2, ubistva itd.). Saturn u bli­
zini ASC govori o ozbiljnosti i skromnosti i opasnim, starim neprijateljima (12.
kuća). Južni Mjesečev čvor u 9. kući aktivirao se u obliku atentata kojeg je Tur­
čin Ali Agca izvršio na Papu u Rimu (strani državljan u stranoj državi).

Papa Woytila, Vadovice (Poljska), 18. 5. 1920., 13H15


4. Adolf Hitler
Hitler je rođen na granici Ovna i Bika pa ima osebine oba znaka ali prevla­
davaju osebine Bika jer su tu Venera, planet vladar Bika, Mars (koji je tu u svo­
joj najlošijoj poziciji) i Neptun na granici s Blizancima. Bik je težak, posesivan,
fiksni znak, tvrdoglav i opasan kad želi ostvariti ambicije a pretjerano je vezan za
domovinu. ASC je u Vagi ali je cijela 1. kuća u Škorpionu, a Škorpion je također
vrlo opasan ako prevladaju negativne karakteristike. Mnogo kriminalaca rođeno
je u znaku Škorpiona. Konjunkcija Jupitra i Mjeseca u 3. kući obećava popularn­
ost van svog rodnog mjesta, 4. kuća (sektor domovine) je prazna, a u 9. ima Gla­
vu Zmaja.(dobici u inozemstvu). Povijesne činjenice potpuno su u skladu s horos­
kopom. Kulminantni Saturn doveo ga je na vlast i položaj da može upravljati ži­
votima drugih ljudi ali Saturn u Lavu je najlošija pozicija ovog planeta (domicil
mu je u Vodenjaku i Jarcu) a i nalazi se u 10. kući, što znači da su kod Hitlera
došle do izražaja sve negativne komponente zloslutnog planeta. Kad se planet iz
9. kuće »penje« prema MC, njegovo djelovanje je jače nego kod od MC pada
prema 10 kući. Kulminantni Saturn je i simbol crne magije, Neptun i Pluton u 8.
kući daju okultnu moć (osobni šarm, karizmu) ali i vrlo jak osjećaj za smrt. 8.
kuća u Blizancima uzrokuje histerično ponašanje, lakomislenu raspodjelu imetka
(i tuđeg) i nagli odlazak iz rodnog mjesta. Pluton i Blizancima uzrokuje sadizam,
egocentričnost, zablude, neumjerenu ambicioznost i afirmaciju. Mjesec u Jarcu
potvrđuje ambicioznost i smisao za organizaciju. Eva Braun je bila Vodenjak a
on nema naglašen znak Vodenjaka u svom horoskopu ali je ona očito odgovarala
visokim kriterijima koje je Hitler imao prema svojim bliskim osobama i suradni­
cima. Mars u Biku uzrokuje žestoke nalete ljutnje, konjunkcija Merkura i Sunca
aroganciju, konjunkcija Venere i Marsa despotsko ponašanje, a sve se to događa
u njegovoj 7. kući. U horoskopu političara 7. kuća je sektor rata, odnosa prema
javnosti. Cetiri planeta u 7. kući govore da mu je rat godio, da je uživao u tome a
Mars govori o vatrenom i hladnom oružju, o sukobima i ubistvima. Uran u 12.
kući tjera na ubistvo i samoubistvo pa je ovaj naizgled lijep horoskop, ustvari ho­
roskop kriminalca i ubice koji je završio kako je i živio.
Hitler se bavio magijom da bi ostvario svoje namjere. Winston Churchill je
znao koliko magija znači Hitleru pa je angažirao četu vračeva bijele i crne magije
koji su na bazi horoskopa, okultizma i vidovitosti trebali omesti moć Hitlerove ma­
gije. Churchill je poznavao magiju jednako koliko i Hitler, no dok je Churchill bio
okružen vidovnjacima i astrolozima, Hitler je bio mnogo dublje u magiji, prouča­
vao ezoterične kultove i život svetaca, surađivao s prorocima i svećenicima. Chur­
chill je angažirao jednog austrijskog cigana, da se infiltrira u Hitlerov štab i stekne
njegovo povjerenje. Ali taj čovjek je bio brzo demaskiran, odveden u kortc logor i
ubijen.
Još kao dijete, Hitler se zanimao za magiju. Bijeli križ, simbol ezoteričnih
nauka, pretvorio je u simbol nacizma, crni kukasti križ, prema pravilima sekte Tule
koja se bavi crnom magijom. Hitlerovo rodno mjesto bio je grad proroka i okultiz­
ma pa je Hitler od malih nogu posjećivao spiritističke krugove i udisao magiju.
Kao mladić, Hitler putuje u Prag, rodni grad rabina levija bez Bezabela, ute­
meljitelja mita o Golemu, kipu koji uz pomoć magičnog talismana oživi i radi što
mu se kaže. Neki učenjaci misle da je Hitler u Pragu bio transformiran u Golema.
Kad je padao u trans za vrijeme svojih govora njemačkom narodu, mijenjao se, pa­
dao na stol i govorio nejasnim, metalnim, ne svojim glasom: »oni žele, oni naređu­
ju, oni govore, ja moram učiniti, da, ja ću slušati. . .« Odmah zatim dolazio je k
sebi i donosio nagle, velike odluke. Kad su krize bile teške, svi su ga morali napu­
stiti osim liječnika koji mu je davao droge a Martin Bormann odvodio u sobu gdje
je bio hram sekte Tule. Tu su svećenici izvodili magične rituale da bi dali snagu
svom vodi. Rudolf Hess, koji je u jeku rata napustio Hitlera i bez pitanja otišao u
Englesku, jedina je osoba koja bi mogla govoriti o ezoteričnom i magijskom znanju
Hitlera i tajni sekte Tule. Izgleda da su Hitler i Tule žrtvovali na hiljade ljudskih ži­
vota ubistvima i plinskim komorama u ime rituala. Uništenje cigana bilo je dio te
zamisli a von Gleichen, alkemičar i sljedbenik Tule, rekao je nekoliko dana prije
svoje smrti, jednom američkom novinru, da je kolonel SS Wolfram Seivers izveo
genocid od 750.000 ljudi po naredbi Himlera, zbog monstruoznog rituala žrtvovan­
ja masa ljudi, radi sekte koja živi skrivena unutar Zemljine kugle.
Hitler je imao tajnu službu koja je infiltrirala proroke i okuliste u neprijateljski
tabor s namjerom da daju krive prognoze. U okultizam su vjerovali fanatici, pjesni­
ci ali i poznati naučnici tog doba: Lenard (zajedno s Rontgenom otkrio je zrake X),
Prof. Werner von Braun, fizičar Oberth, Stark (otkrivač spektroskopije) itd. . .
Hitler je trebao postati samo dio Tule a postao je njen vođa. Njegovi učitelji postali
su njegovi učenici i sljedbenici.

Adolf Hitler, Braunau na Inu (Austrija), 21. 4. 1889., 18 H 30'


PRORICANJE BUDUĆNOSTI

Događaje možemo predvidjeti na temelju tranzita planeta. To je najjedno­


stavnija i najtočnija metoda. Tranzit planeta je prolaz planeta u jednom trenutku
života u odnosu na položaj planeta u natalnom horoskopu. Tranzite promatramo
nad nekom planetom, nad ASC, IC, DESC i nad MC. Tranzit se osjeti najjače
kad dođe do konjunkcije dva planeta od samo jednog stupnja prije natalne plane­
te ili točke u horoskopu a često je bitan samo taj dan kad planet dođe upravo na
poziciju u kojoj se nalazi planeta u natalnom horoskopu. To se odnosi na tranzit
planeta preko Sunca, Mjeseca, Merkura, Venere, Marsa i Jupitra, dok se jače i
duže osjeća tranzit Saturna, Urana, Neptuna i Plutona ne samo zato što su zlot­
vori, nego i zato što se sporo kreću pa ostaju dugo na jednom stupnju (nekoliko
mjeseci, to čitamo iz efemerida). Takvi tranziti su teški i zato jer, da bi ostali po
nekoliko ili desetak godina u jednom znaku, zlotvori »šetaju« naprijed, postaju
retrogradni, pa opet krenu direktnim smjerom. Na taj način dolazi do trostrukog
tranzita jednog te istog planeta nad određenom planetom ili punktom u horosko­
pu. Ako je zlotvor izvršio trostruki tranzit nad drugim zlotvorom, često se radi o
tri iste operacije, o tri saobraćajne nesreće itd. Kad zlotvori prolaze nad dobrim
planetarna, nisu i ne moraju biti negativni. Uvijek treba gledati da li tranzit nad
jednom kućom vrši opoziciju na neku planetu nasuprot, za 180" jer i to su značaj­
ni događaji, u negativnom, jer opozicija nikad nije povoljna. Tranzit se ne odvija
samo nad planetarna nego i nad kućama. Dok prolazi nad jednom kućom, taj će
sektor života tada biti važniji nego inače, i intenzivniji od ostalih sektora života
ali planeta istovremeno vrši opoziciju i na kuću nasuprot, pa treba dobro proučiti
sve tranzite. Astrologija nije nimalo jednostavna, treba mnogo vremena, rada i
umijeća da se ovlada ovom šarmantnom znanosti.
Druga metoda je solar, horoskop od rođendana do dodendana, kad Sunce
dođe na isti stupanj, minutu i sekunde gde je bilo i u času rođenja. Zbog potreb­
nih tabela, u ovoj knjizi nećemo dotaknuti to područje.
Treća metoda je promatranje položaja planeta u nekom trenutku života u
odnosu na Sunce rođenja. Tu se uzimaju u obzir konjunkcije, sekstili, kvadrati,
trigoni i opozicije. U to je dobro uklopiti tranzite po kućama ali na slijedeći na­
čin: želimo znati što se dogodilo Vodenjacima u I mjesecu 90.. Znak Vodenjaka
je za Vodenjaka I. kuća, Ribe 2., Ovan 3. itd., slijedeći smjer Zodijaka. Za Ribe
su planete u Ribama 1. kuća, planete u Ovnu su 2. kuća, u Biku su 3. kuća i tako
redom.
Sunce je bilo u Jarcu do 20. 1. 90., Merkur cijeli siječanj, Venera od 16. I
kad postaje retrogradna a do tada je u Vodenjaku. U Jarcu su i Saturn, Uran i
Neptun. Pluton je u Škorpionu, Jupiter u Raku, Mars u Strijelcu. Budući da je
znak Jarca za Vodenjaka 12. kuća, pet planeta u Znaku Jarca, a nekoliko dana
šest planeta, znače nevolje zbog zdravlja, opasnih tajnih neprijateja ili druge
vrste briga i zapreka. Mars u Strijelcu je za Vodenjaka 11. kuća i može značiti
prekid jednog prijateljstva ili emotivne veze, iako je Mars u Strijelcu povoljan za
Vodenjaka, jer pravi sekstil na Sunce. Jupiter u Raku, dakle, 6. kuća, pogoduje
poljepšavanju izgleda, kure za ljepotu ili zdravlje, veću brigu o frizuri, garderobi,
bavjenje sportom, što pomaže i Venera u Vodenjaku do 16. 1.. Venera u 1. kući
znači ljubav, druženje s prijateljima, zabave, bavljenje s domaćim životinjama,
odmor, željeno putovanje, bavljenje muzikom, umjetnošću i sve drugo što nosi
blagonaklona Venera u dobrom položaju. Jupiter u 6. kući znači zadovoljstvo od
posla, u svakodnevnom životu i dobro zdravlje. Pluton u Škorpionu je 10. kuća
za Vodenjaka, što znači probleme s ocem despotom ili očevom obitelji te nedo­
voljnu valorizaciju na poslu, premalo priznanja za predani rad ali budući da je
Pluton magični planet, može profunkcionirati kao izuzetan uspjeh u društvenom
životu, ostvarenje ambicija ali ne bez odricanja. Sunce u Vodenjaku od 20. I nosi
Vodenjacima energiju, bolje zdravlje i raspoloženje, više događaja, ostvarenje
nekih želja itd.. Mjesec je u Vodenjaku samu Novogodišnju noć do pet ujutro.
26., 27 i 28. I do podneva, što su osjetljive pozicije. Mjesec u znaku nosi više
događaja, od kojih su većina neugodni, umor, nesanicu ili nervozu. Na takve da­
ne može se dogoditi i nešto pozitivno ali Mjesec u znaku su uvijek dani kad je
dobro biti na oprezu. 1., 2. i 3. do podneva Mjesec u Ribama neutralan je znaku
Vodenjaka ali je ugodan. Od 3. u podne, 4. i 5. do 14 sati Mjesec u Ovnu pozitiv­
an je za Vodenjaka a od 5. popodne, 6. i 7. do 16 sati Mjesec u Biku je negativan
jer pravi kvadrat na Sunce a uz to je prvi kvadrat, opasniji od drugog, naročito
ako osoba u natalnom horoskopu ima Mjesec u Biku. Mjesec u Blizancima 7. od
16 sati. 8 i 9. do 18 sati ugodan je dok je Mjesec u Raku do 20 sati 11. neutralan
ali ugodan. Opozicija Mjeseca u Lavu 11. od 20 sati. 12., 13. i 14. do 3 sata znači
dane umora, nezadovoljstava i upućuje na oprez. Mjesec u Djevici 14., 15. i 16.
do podneva također je neutralan ali je znak Djevice za Vodenjake 8. kuća pa
takvi dani mogu biti problematični. Mjesec u Vagi 16. od podneva, 17. i 18. je
vrlo ugodan dok Mjesec u Škorpionu za taj znak znači drugi, kvadrat, ali je man­
je neugodan od prvog. Ako osoba ima ASC u Škorpionu, Mjesec u Škorpionu
može biti ugodan. Mjesec u Strijelcu 21., 22. i 23. je ugodan a Mjesec u Jarcu
24., 25. i 26. do 8 sati je 12. kuća pa može donijeti umor i nesimpatične događa­
je.
TRANZITI

Konjunkcija — planet dođe na onaj stupanj gdje je bio u trenutku rođenja osobe.
To je pozitivan, energetski, regenerativni aspekt. Planet započinje
novi ciklus, donosi svoje karakteristike ali promjenjene, pomaže
evoluciju ili koči. Preokreće tok bolesti.
Sekstil — planet prolazi na 60° od točke gdje je bio u času rođenja osobe. To
je pozitivan, skladan aspekt, sređuje male probleme, daje unutar­
nju ravnotežu, pomaže međuljudske odnose, daje fizičku i intelek­
tualnu formu.

Kvadrat — planeta prolazi na 90°od znaka gdje se zatekla u trenutku kad se o-


soba rodila. Ovaj aspekt je negativan, koči, nosi bolesti i duševne
probleme. Osobu čini netolerantnom, naglašava mane, ponovno
otvara bivše zdravstvene probleme i donosi one koji su u vezi s go­
dišnjim dobom.

Trigon — planet prolazi na 120° od znaka gdje je bio u momentu rođenja oso­
be. Ovo je pozitivan aspekt, donosi fizičku formu i ravnotežu. Po­
maže realizaciju svih onih velikih i malih želja i poslova koji su za­
početi a nisu privedeni kraju.
Opozicija — planet dođe na 180° od mjesta gdje se našao u času rođenja osobe.
Ovo je negativan aspekt, koči normalan tok događaja. U zamjenu,
pokazuje život u gruboj stvarnosti, kakav je u biti. Uvijek znači
promjenu svakodnevnog života.

Konjunkcije upućuju na napetost. Više konjunkcija uzrokuju veće nemire,


revolucije, štrajkove, građanske ratove. Konjunkcija Jupitra i Saturna uzrokuje
velike prirodne katastrofe, ratove, glad, zaraze.
Polukvadrat (45°) predstavlja prvu krizu.
Sekstil (60°) uvjetuje puštanje korjena, prve rezultate.
Kvadrat (90°) međusobno poništavanje planeta, devijacije, izoliranje, čišće­
nje, oseke lunarnog ciklusa.
Trigon (120°) daje velike rezultate, elan, suradnju.
Opozicija (180°) uzrokuje sukobe i konflikte jer se planet nađe nasuprot dru­
gom planetu, licem u lice, jedan protiv drugog.
Sunce — u pozitivnom aspektu daje energiju i unutarnji sklad. Pomaže odnose s
ocem, suprugom, daje aktivnost i probitačnost. Štiti srce, mozak, vid i
od bolesti tipičnih za godišnje doba.
Mjesec — u pozitivnom aspektu daje dobro raspoloženje, odmor, stvaralaštvo.
Pomaže odnose s majkom, ženom i sredinom. Daje šarm, štiti probavne
funkcije, regulira količinu tekućine u ljudskom organizmu.
Merkur — u pozitivnom aspektu daje mladenački izgled, dinamiku, dobre odnose
sa djecom, braćom, prijateljima, oštroumnost, pomaže studiranje,
sport. Štiti nervni sistem i pokrete tijela.
Venera — u dobrom aspektu daje ljepotu i zavodljivost, pomaže odnose s partne­
rom i ljubav u svim oblicima. Daje ljubaznost i nježnost. Štiti bubrege,
urinarni i ženski genitalni aparat.
Mars — u pozitivnom aspektu daje energiju i pomaže seksualne odnose, čini lju­
de uvjerljivima i borbenima, štiti zdravlje i muške genitalne funkcije.
Jupiter — u pozitivnom aspektu daje mudrost i objektivnost. Pomaže odnose u
radnoj sredini, u školama, poslovima, birokraciji i sudskim procesima,
štiti jetru i cirkulaciju.
Saturn — u pozitivnom aspektu daje altruizam i meditaciju. Pomaže odnose uop­
će, veze, društvo. Upravlja kostima i sluhom.
Uran — u pozitivnom aspektu daje konstruktivnu energiju, pomaže stvaralaštvo
i intelektualni rad, društvenu afirmaciju. Štiti živčani sustav i mozak.
Njegovo djelovanje osjeća se dugo.
Neptun — njegov utjecaj odražava se u društvenim sferama i traje dugo. Usklađu­
je odnose između pojedinca i sredine, pomaže sublimirane odnose, mo­
že potamniti um. Upravlja bolestima, naročito nasljednim.
Pluton — njegov utjecaj djeluje na kompletnu generaciju. Simbolizira unutarnje
dubine, duhovne korjene, psihološke konflikte. Odgovoran je za ge­
netske metamorfoze i izmjenu ćelija.

Objašnjenje za tranzite: K — konjunkcijc (iznad nekog čvora u horoskopu)


H — harmoničan (60°, 120°)
D — disonantan (90°, 180°)

Tranzit Mjeseca:
U trigonu i sekstilu s natalnim Suncem nosi rješenja i ugodne situacije. Kva­
drat i opozicija uzrokuju probleme.

K s ASC — povećana emotivnost


K s MC — potiče na inicijativu
K sa Suncem — svijest, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, zdravlje, sreća
K s Mjesecom — promjenjljivo raspoloženje
K s Merkurom — ideje, akcija ili nemir
K s Venerom — sreća
K s Marsom — uzbuđenje
K s Jupiterom — zadovoljstvo, blagostanje
K sa Saturnom — loše raspoloženje
K s Uranom — unutarnji nemir
K s Neptunom — snalaženje u ambjentu
K s Plutonom — jaki instinkti

Tranzit Sunca:
Kad se tranzit Sunca priliži natalnom Suncu, počne se manifestirati već dese­
tak dana ranije, uzrokuje obnavljanje i važan sudbinski događaj.

K s ASC — vitalnost, volja, svijest, inicijativa korisna za budućnost


H s ASC — sekstil, trigon — čvrsta volja, dobro zdravlje
D s ASC — kvadrat, opozicija - unutarnji konflikti, slabo zdravlje
K s MC — važan period, odlučnost
H s MC — dobri rezultati
D s MC — loši rezultati

K sa Suncem — lijep ili žalostan rođendan, zavisno od položaja ostalih planeta


H sa Suncem — uspjeh, dobro zdravlje
D sa Suncem — unutarnja nesigurnost, bolest, pad energije

K s Mjesecom — instinkti, povećana emotivnost, apetit


H s Mjesecom — mogućnost izražavanja osjećaja
D s Mjesecom — ranjivost; opozicija znači umor

K s Merkurom — jasne ideje, pokret, nove rezerve


H s Merkurom — rezultati
D s Merkurom — nesigurnost, sumnja, nervoza, nestabilnost

K s Venerom —
ljubav, osjećaji, prijateljstvo, simpatije, životna radost, opu-
štanje, smirenost
H s Venerom — sreća, ugodna klima
D s Venerom — sentimentalni problemi, osjećajna zbrka, pomanjkanje životnog
veselja

K s Marsom — strast, žestina, akcija, borba, agresivnost


H s Marsom — povoljno, uspjesi, novosti, pobjede, energija
D s Marsom — nemir, nered, uništavanje, impulzivnost, umor, bolest

K s Jupitrom — euforija, uspjeh, moć


H s Jupitrom — sreća, dobre mogućnosti
D s Jupitrom — zablude, prevelik optimizam, iskorištavanje, pretjerivanje

K sa Saturnom — istinske vrednosti, snaga ili nemoć, ozbiljnost


H sa Saturnom — rješavanje teških problema, moral, intelektualni i duhovni život
D sa Saturnom — zapreke, zakašnjenja, restrikcije, napor, gubici, depresije, odri­
canja

K s Uranom — preokret u svakodnevnom životu, promjene, iznenađenja, ne­


predviđeno, želja da se ode iz rodnog miljea (kuće, grada, drža­
ve)

H s Uranom — hrabrost, zgodna avantura, simpatičan rizik


D s Uranom — komplikacije
K s Neptunom — povlačenje u sebe, nezadovoljstvo sa sredinom u kojoj se boravi
H s Neptunom — lijepi osjećaji i sloga
D s Neptunom — magla, zbrka, iluzije

K s Plutonom — bude se iskonski porivi koji dovode u pitanje najnepoznatije i


nekontrolirane strane bića
H s Plutonom — kreativna dinamika, šarm
D s Plutonom — nervoza, strah, očaj, bolest, unutarnji problemi

Tranzit Merkura:
U sekstilu i trigonu daje vitalnost, dobro raspoloženje, putovanja, literarne
uspjehe. Negativan, oduzima sve to.

K s ASC — ideje, veseli duh


H s ASC — razumijevanje, dobro raspoloženje
D s ASC — sumnje, nervoza, nesigurnost

K s MC — dobre ideje, šansa, prilagođavanje


H s MC — intelektualni uspjeh, sposobnost
D s MC — krivi sud, dvosmisleno ponašanje

K sa Suncem — ideje, svijetlo


H sa Suncem — razumijevanje, informacije
D sa Suncem — problemi zbog nerazumijevanja

K s Mjesecom — nove ideje, intuicija


H s Mjesecom — dobro raspoloženje
D s Mjesecom — gubici, nervoza, nestabilnost

K s Venerom — osjećaji
H s Venerom — razmjena osjećaja
D s Venerom — nesporazumi u osjećajnim vezama

K s Marsom — borbenost, duhovna strast, buđenje ideja


H s Marsom — sigurnost u potezima
D s Marsom — kritika, ogovaranje, uznemirenost

K s Jupitrom — uspjeh, ugodne misli


H s Jupitrom — kontakti i susreti
D s Jupitrom — euforija, lakomislenost

K sa Saturnom — sud, razmišljanje, dugoročni planovi


H sa Saturnom — svođenje bilanse
D sa Saturnom — nejasne ideje, greške, neprilagođavanje

K s Uranom — intuicija, otkrića, nove duševne rezerve


H s Uranom — originalni pronalasci
D s Uranom — nervoza, nemir, neprilagođavanje
K s Neptunom — mašta, intuicija
H s Neptunom — osjeća se klima u sredini u kojoj se boravi
D s Neptunom — prevare, zablude

K s Plutonom — otkrivanje tajni, ide se u nepoznato


H s Plutonom — dobro ocjenjivanje, dobar »nos«, snaga duha

Tranzit Venere:
Ako planetarna situacija nije negativna, donosi mir, ugodnu klimu, toplinu,
ljubav, druženje s prijateljima i poznanicima, uspjeh u poslu, zabave, putovanje,
odmor, dobro zdravlje. Nepovoljan aspekt koči sve to.

K s ASC — bude se čula, svjež osjećaj


H s ASC — blagostanje, energija
D s ASC — neugodne situacije

K s MC — sreća, nade, veselje


H s MC — inicijativa, realizacija
D s MC — zablude, štete

K sa Suncem — životno veselje, opuštanje, odmor


H sa Suncem — ugodni odnosi, ispunjenje želja, kozmetika, ljepota, muzika,
umjetnost
D sa Suncem — neugodnosti

K s Mjesecom — lijep sentimentalni život, neočekivana sreća


H s Mjesecom — veselje, sreća, povoljne okolnosti
D s Mjesecom — kapric, lakoumnost

K s Merkurom — igra, zabava, kontakti, susreti, razmjene


H s Merkurom — simpatična, živa atmosfera
D s Merkurom — neozbiljnost,

K s Venerom — ljubav, osjećaji


H s Venerom — simpatije, ljubav, sreća
D s Venerom — neiskreni osjećaji

K s Marsom — odmor, strast, želja


H s Marsom — sreća, zadovoljstvo
D s Marsom — nemir, problemi,

K s Jupitrom — blagostanje, dobrota, veselje, sreća, zarade


H s Jupitrom — ugodna zbivanja, lijepi osjećaji
D s Jupitrom — nesmotrenost, pretjerivanje

K sa Saturnom — disanje punim plućima, konačno na »zelenu granu«, ili naprotiv


bol i tuga
H sa Saturnom — veselje dolazi uz pomoć razuma
D sa Saturnom — tuga, nevolje
K s Uranom — oslobađanje osjećaja, nezavisnost
H s Uranom — strast, ekspanzija emocija
D s Uranom — napetost emocija zbog nepredviđenog neugodnog događaja

K s Neptunom — bijeg od svakodnevnice u romantiku


H s Neptunom — lirizam
D s Neptunom — razočaranje

K s Plutonom — strast, ambicije


H s Plutonom — veliki apetiti
D s Plutonom — ljubavni problemi, konflikti, zlo

Tranzit Marsa
Ako je u konjunkciji djeluje do desetak dana, ako stoji dugo vremena u jed­
nom znaku, osjeća se velik broj mjeseci. Manifestira se kao uzbuđenje, ojačanje,
pretjerivanje, opasnost zbog impulzivnosti, mnogo ili malo energije, dobro ili slabo
zdravlje.

K s ASC — kolerična nervoza, naboj ili deprimiranje


H s ASC — nov dah vitalnosti, dinamike, energije
D s ASC — živci, iritiranje, bolest, agresivnost, manjak energije

K s MC — inicijative, borbe, akcija, neprilike


H s MC — afirmacija, pobjeda, osvajanje, cilj
D s MC — zapreke, problemi

K sa Suncem — konstruktivna ili destruktivna agresivnost, strast, seks, male


nezgode, treba povećati oprez, lomovi, padovi

H sa Suncem — snaga, volja, moć, superiornost, afirmacija, muškost


D sa Suncem — neprijatelji, inferiornost, slabost, gubici, potčinjen položaj, ču­
vati se pukotina, tunela, gradilišta, ponora, jama, nesreća, lo­
mova kosti, bolovi, glavobolje, mučnina.

K s Mjesecom — jaki instinkti, topli osjećaji, strasti


H s Mjesecom — snaga, toplina, živost
D s Mjesecom — uznemirenost, srdžba, pretjerivanja, impulzivnost

K s Merkurom — duhovno proljeće, budni živci, novi interesi, intelektualna ili ma­
terijalna motiviranost
H s Merkurom — kritički duh, oštroumnost, takt, lukavost, čvrst stav
D s Merkurom — nespretnost, neoprezno iznošenje stavova, klevete, ogovaranja

K s Venerom — egzaltirani osjećaji, povećan optimizam i želja za životom


H s Venerom — ljubavni polet
D s Venerom — strastvena uznemirenost
K s Marsom — borba za život, povratak vlastitoj agresivnosti, napad ili obrana,
graditi ili rušiti
H s Marsom — trošenje energije zbog afirmacije, jake želje, egzaltirana životna
radost,
D s Marsom — zapreke, neprijatelji, rivali, svađe, bolest, nasilje

K s Jupitrom — vraćanje energije, uspjeh, polet u ostvarenju interesa


H s Jupitrom — korist, dobri rezultati
D s Jupitrom — neposlušnost, uznemirenost, trošenje, pretjerivanje

K sa Saturnom — teška vremena, teškoće, krize, iskušenja, problemi, opasnost


H sa Saturnom — savladavanje prepreka, pobjeda nad zlom
D sa Saturnom — poraz, borba, sukob, gubitak, uništenje

K s Uranom — eksplozivnost, nepažljivost, nasilje, komplikacije, nepredvi­


đeno zlo
H s Uranom — smjelost, avanturistička dinamika
D s Uranom — sukob, brutalnost, nemir, pretjerivanje

K s Neptunom — inflacija osjećaja, aspiracije, unutarnje borbe


H s Neptunom — strast
D s Neptunom — nesigurnost, nered, ubod, posjekotina stopala

K s Plutonom — svijest
H s Plutonom — samouvjerenost, drastičnost
D s Plutonom — uništavanje, agresivnost zbog egzistencijalne krize

Tranzit Jupitra:
Ostaje godinu dana u jednom znaku i osjeća se još neko vrijeme kad promjeni
znak. Nosi plodove, poboljšanje, zadovoljstvo, ženama trudnoću. Disonantan, iza­
ziva nevolje, mršavljenje. Pozitivan pogoduje debljanju.

K s ASC — opća sreća, poboljšanje života, učvršćenje pozicije, blagostanje, eu­


forija
D s ASC — slaba sreća, debljanje

K s MC — uspjeh u karijeri i društvenom životu, zadovoljstvo, dobre inicijative


D s MC — razočaranja, otrovani rezultati

K s DESC — obnavljanje emotivnih veza, društvena udruživanja


D s DESC — loši uvjeti, sumnjivi rezultati

K s IC — poboljšanje privatnog života, ređenje stana


D s IC — raspad još prije ostvarenja

K sa Suncem — uspjeh, prestiž, usmjerenje, zadovoljstvo taštine, superiornost,


veselje, vlast, moralna satisfakcija, debljanje
D sa Suncem — varav uspjeh, Pirova pobjeda, taština, pretjerivanje, narcizam,
neuspjeh, egocentričnost, gubitak trudnoće kod žena, bolest.
K s Mjesecom — sreća, veselje, euforija, apetiti, blagostanje osjećaja
D s Mjesecom — površnost, lakovjernost, razoružanost

K s Merkurom — živ period, kontakti, razmjene, komunikacije, putovanja, pre­


govori, ugovaranje poslova, prilagođavanje
D s Merkurom — uznemirenost, nestabilnost, greške, nemar, lakomislenost

K s Venerom — životno veselje, sreća, zadovoljstvo zbog simpatija ili ljubavi,


šarm, estetski izgled
D s Venerom — razočaranja
K s Marsom — elan, strast, ekspanzija, osvajanja, uspjeh, dominacija
D s Marsom — nekontrolirana impulzivnost, pretjerivanje, neoprez, nemir,
trošenje novca i energije

K s Jupitrom — ekspanzija, oživljavanje


D s Jupitrom — taština, nejasne ideje

K sa Saturnom — nestaju vanjske zapreke ili unutarnje kočnice, prestaju neugod­


nosti, rješavaju se problemi, važan posao, učvršćuje materijalni
ili moralni interes
D sa Saturnom — nove teškoće, vraćanje neke tegobe, nemoguće je ostvariti inici­
jative, gubitak novca, slab standard

K s Uranom — izlazak iz običnog, ambicija se realizira kroz avanturu


D s Uranom — želja za avanturom vodi u »nebrano grožđe«., treba izbjegavati
poker

K s Neptunom — učvršćivanje veza u životnoj sredini, obogaćenje pomoću komu­


nikacije, neobična sreća
D s Neptunom — bijeg van vlastitih mogućnosti, psihički nemir, zla kob, sukobi

K s Plutonom — pomoć dolazi iznutra, oslobađaju se želje, moć, strast, afirmaci­


ja ličnosti
D s Plutonom — osoba je rob svoje podsvijesti, nered, razočaranja, sukobi

Tranzit Saturna:
Uzrokuje važan događaj, teško vrijeme, učvršćuje ili oslabljuje energiju ili
položaj, gdje se pojavi javljaju se teškoće. Konjunkcija traje tri mjeseca ako pla­
net putuje direktno. Ako je retrogradan, njegov utjecaj može se osjećati godi-
nu,dvije. Tranzit u aspektu budi, rastjeruje ili učvršćuje osjećaje.

K s ASC — siv period, slabo zdravlje i slabo raspoloženje, strah, nesigurnost, zna­
čajni događaji, umor, razočaranja, gubici.
H s ASC — pojačan duhovni i intelektualni život

K s MC — zaokret u karijeri, nove ambicije pomažu osvajanje boljeg položaja


D s MC — nesreće, pad, veliko iskušenje pogađa vitalne interese, uzdizanje uz te­
ške napore a rezultat izgleda kao teška dužnost
K s DESC — životna epizoda u nekom obliku udruženja, pomaže novu vezu i u-
čvršćuje postojeću
D s DESC — uzrokuje osjećaj osamljensti, prekid veze, bračni neuspjeh, proble­
me s ugovorima ili u profesionalnim udruženjima

K s IC — poboljšan privatni život, reguliranje obiteljske situacije, rješavanje


stambenog problema, gradnja kuće, uređenje ognjišta, smjestiti se u
nekom gradu
D s IC — stagnacija u položaju, ugrožen položaj (opozicija od MC), ponekad
treba krenuti od početka, problem stanovanja, rada se teška situaci­
ja u kući (razvod, moralno udaljavanje)

K sa Suncem — iz problema se izlazi zreliji, čvršći, učvršćuju se plemenite osebi-


ne kroz moralnu afirmaciju, dostojanstvo, hrabre odluke
D sa Suncem — krize svijesti, nemoć, poraz, slabost, ranjivost, neka opasnost
ugrožava sektor u kom se nalazi Sunce, depresije, nezadovoljst­
va, teške neželjene promjene, evolucija, umor, mršavljenje

K s Mjesecom — procvat i duhovna zrelost pomažu saniranje i ravnotežu emotiv­


nog života, produbljenje i stabiliziranje osjećaja, značajan pe­
riod ženstvenosti
D s Mjesecom — psiha je ranjiva, zdravlje slabo, osjećajnost povećana, tuga, bol,
samoća, nezadovoljstvo, osjećaj manje vrednosti, ovisnost, pot-
činjen položaj, uzrujavanja, melankolije

K s Merkurom — intelektualni život, studij, istraživanja, novi problemi, pozitivno


vrijeme za razradu ideja, svođenje računa, raščišćavanje s prija­
teljima, produbljivanje poznanstva

D s Merkurom — težak posao, zavrzlame, prepreke, krivi sud, skepsa, sumnje,


pesimizam, indiskrecija, klevete, intrige, gubitak predmeta

K s Venerom — preokret osjećajnog života u ljubavi, prijateljstvu ili obitelji, ro­


đenje nove veze ili ljubavi, postignut cilj, bilansa (sretan ili ne­
sretan ishod), ojačana ili produbljena ljubav, veselje, zadovo­
ljstvo za oči
D s Venerom — kraj ljubavi, prekid, bol
K s Marsom — konstruktivni napor, teškoće treba pobijediti, radne pobjede,
poboljšan položaj, bolni zaključci, surov period, borbe, neprija­
telji, žestina, napetost, agresivnost, sukobi, moralni šokovi
D s Marsom — brutalnost je opasna i rađa predrasude, nesreće, zdravstveni
problemi

K s Jupitrom — mršavo doba, ograničenja, zapreke, zakašnjenja, smanjene mo­


gućnosti ostvarenja, gubitak tempa, napor, konzervativnost
H s Jupitrom — afirmacija organizacija, konstruktivnost, ozbiljnost, napor po­
maže stabiliziranje interesa, dostojanstvo, reputacija
K sa Saturnom — oko 30. godine života osjeća se kraj jednog dijela života, nastu­
pa zrelost, ruše se nade i planovi, nastupa revizija i ocjena vla­
stitog života, rade se potezi o kojima ovisi budućnost, neka vra­
ta se zatvaraju a nova se otvaraju, osjeća se težina problema vla­
stite egzistencije. Tranzit Saturna nad natalnim Saturnom u 7.
kući: kraj veze koja je prerano sklopljena, novi brak, brak neo­
ženjenima. Drugi ciklus Saturna oko 60. godina života nosi u-
mor, osoba se miri sa sudbinom, polože »koplje«. Treći ciklus
povratka Saturna je doba vitalne lomljivosti (90 godina).

K s Uranom — avantura, neočekivan događaj, oslobađanje, komplicirane si­


tuacije, smetnje, unutarnja napetost pomaže afirmaciju, lucid­
nost doprinosi autonomiji i oslobođenju najoriginalnijeg dijela
ličnosti. Disonantan nosi nervnu napetost, krutost, neprilagođa-
vanje, revolt, odbojnost

K s Neptunom — povlačenje u sebe, u snove, vjeru, ideologiju, vraćanje ideali­


ma, nov spiritualni pravac. Disonantan stvara nesigurnost, div-
ljaštvo, rezignaciju, predaju, zbrke, greške, nemir, zablude,
promrzla stopala, reumatska oboljenja.

K s Plutonom — oslobađanje od nekih problema, pozitivno sagledavanje života,


naprimjer: »prestajem pušiti« (ili piti alkohol). Vrijeme kriza,
unutarnji konflikti, neki dio života dolazi na diskusiju, nešto
umire a drugo se rađa, vrijeme odricanja, nervoza, strah, očaj,
slabost.

Tranzit Urana i Neptuna:


Djelu je godinama. Kod takvih konjunkcija događaju se veliki preokreti, nove
mogućnosti, pozitivne ili negativne, zavisno od aspekta.

K s ASC — važna etapa, novi horizonti, preokret sudbine. Ako jedan od ta dva
planeta dolazi iz 10. kuće ili se u natalnom horoskopu nalazi u 10. ku­
ći, odredit će društvenu poziciju. Ako su u vezi sa 7. kućom, znače
brak. Takav tranzit može definitivno promijeniti osobu. Harmoničan
pomaže u afirmaciji, disonantan donosi psihološke i unutarnje pro­
bleme.

K s MC — ključni period u životnoj orjentaciji i karijeri: kulminacija uspjeha


ako je osoba u zreloj dobi ili na pragu starosti. Ako je mlada, znači
početak u karijeri ili odskočnu dasku. Može značiti poraz koji navodi
na razmišljanje o karijeri. Harmoničan aspekt daje uspjeh i realizaci­
ju, disonantan zapreke.

K s DESC — zaokret u društvenom životu, sklapanje veze ili razvod, udruženje ili
proces

K s IC — promjene u privatnom životu ili obitelji, gradnja ognjišta, selidba,


kriza ili poboljšanje.
K Sa Suncem — afirmacija. U mladosti pomaže osobama da shvate što žele, u
formiranju ukusa i izboru posla. Ako se tranzit zatekne u zreloj
dobi, znači kristaliziranje ideja i dobro za karijeru. U starijoj
dobi života znači uspjehe, brak, napredak. U polovini života do­
nosi uspjeh, krundibu ambicija, iskušenja ili poraze. Harmoni­
čan aspekt nosi uspjeh, disonantan taštinu i neželjene promje­
ne.

K s Mjesecom — val osjećaja djeluje na sudbinu, u djetinjstvu i pubertetu budi


osjećaj života, otkriva talente, učvršćuje ličnost, nosi sreću ili
tugu. Kod odraslih budi strast, želju da imaju djecu, grade gni­
jezdo, »puno srce«; kod žena ženstvenost, kod muškarca sprem­
nost da primi ženu u svoj život i oformi obitelj. Ako je tranzit
disonantan s natalnim Mjesecom, nosi zdravstvene probleme;
rijetko znači promjenu u karijeri, pogotovo ako osoba radi u
javnom zvanju. Harmoničan aspekt budi osjećaje, disonantan
osjećajnu krizu.

K s Merkurom — duhovni život, buđenje inteligencije ili odmjeravanje svojih


sposobnosti, misaoni stav, duhovni život, novi interesi, studi­
ranje, nova aktivnost, potreba za afirmacijom, komunicira­
njem, kretanjem i promjenama, novi susreti, nova prijateljstva,
putovanja, materijalni i društveni interesi, transakcije. Ako na-
talni Merkur nije daleko od natalnog Sunca, znak je uspjeha.
Harmoničan tranzit pomaže evoluciju materijalnih i duhovnih
interesa. Disonantan, stvara nestabilnost, gubitke, greške, nesi­
gurnost.

K s Venerom — važan period osjećajnog života. U adekvatnoj dobi odlučuje o


emotivnoj sudbini, stavlja ljubav na prvo mjesto. U mladosti, to
je doba velikih ljubavi, buđenje strasti, susret s osobom s kojom
bismo željeli provesti život i stupiti u brak. U bilo kojoj dobi,
ovakav tranzit može obnoviti ljubav ili ju okončati. Budi maj­
činsku ljubav, društveni život, oslobađa od ugnjetavanja; život­
na radost, uplovljavanje u mirnu luku, materijalni i društveni
uspjeh. Tranzit u aspektima govore o zadovoljstvu ili ljubavnim
problemima.

S. s Marsom — oluja koju treba izdržati, žestoki događaji; treba se boriti za ži­
vot, mjesto pod suncem, uspjeh, pozitivne rezultate. Ako se ra­
di o strasti, poprima karakter napetosti, uništavanja; obiteljski
problemi, gubici, troškovi, razvod, nemogućnost kontroliranja
situacije, procesi, bolesti, operacije, nesreće. Tranzit Neptuna
je slabiji i prividno manje opasan. Tranziti u aspektima pomažu
ili oduzimaju uspjeh.
K s Jupitrom: — dobra fizička forma, mogućnost, bogaćenja i afirmacije, ods­
kočna daska. U mladosti znači početak, u zreloj dobi definitivnu
afirmaciju u karijeri, podizanje društvenog standarda, društve­
ne promocije, komfor, zaradu, blagostanje, zadovoljenje ambi­
cija, postizanje cilja, kupnju stana, gradnju vikendice, zaradu
od gradnje, obiteljsko nasljedstvo, brak, ordenje, čast. Harmo­
ničan tranzit pomaže uspjeh i bogaćenje, disonantan remeti ove
mogućnosti, izaziva debljanje i trošenje novca.

K sa Saturnom — značajan događaj, fizičko, moralno, osjećajno ili društveno is­


kušenje, život postaje muka, napor, prisila, žrtva, restrikcije, za
mlade ljude znači unutarnju krizu, potrebu da se oslobode
prošlosti, postanu odrasli, odgovorni. Za staru osobu znači još
dublje korak u starost. Kad osoba još nije stara, znači poraz, gu­
bitak sreće, bolest, opasnost. Život postaje prazan a osoba ne­
korisna. Ipak, tranzit nije posve negativan: Uran donosi snagu
uzdizanja, Neptun rođenje unutarnjeg života. Tranzit u aspektu
učvršćuje i produbljuje životne vrednosti ili ih ruši, pomaže u
puštanju korjena ako je harmoničan, remeti ako je disonantan.

K s Uranom — kad se Uran vrati nakon 84 godine na mjesto gdje se zatekao u


času rođenja osobe, ili kad je u opoziciji s natalnim Uranom oko
40. godine, znači napetost i prekid načina života. Tranzit Neptu-
na nad Uranom doživjet će samo ljudi u 21. stoljeću. Tranzit u
aspektu znači dogovore ili svađe, raskide ili produženja, ravno­
težu ili poremećenu ravnotežu.

K s Neptunom — kad Neptun dođe u sekstil, kvadrat, trigon ili opoziciju samom
sebi, uzrokuje unutarnje sazrevanje. Uran nad Neptunom omo­
gućuje izlazak iz situacija s novim idejama. Tranziti u aspektima
pomažu evoluciju.

K s Plutonom — neće se dogoditi generacijama koje sad žive, a Uran nad Pluto-
nom doživjet će rođeni od 1965. nadalje. Tranziti u aspektima s
Plutonom animiraju elan ili ga uništavaju, povećava se sreća ili
bol.
Tranzit Plutona:

K s ASC — kritičan čas, ugroženi su život i zdravlje, ličnost se mijenja u stvarnu


dimenziju,

K s MC — znači iskušenje, opasnost, ugroženu karijeru, učvršćuje sudbinu. Tko


nema ništa za njega je profit, tko ima sve, gubi sve.

K s DESC - preokret u društvenom životu od negativnog na pozitivno i obratno.

K s IC — preokret u obiteljskom životu, položaju, zdravlju (pozitivan ili negativan)

K sa Suncem — važan preokret, brige zbog zdravlja, pozicije ili nečeg drugog,
bolno iskušenje.
METODA PRORICANJA BUDUĆNOSTI PO KUĆAMA
Horoskop Osmana Hasanpašića
Ovo je horoskop poznatog bioenergetičara koji ima bioenergiju za razliku od
mnogih koji tvrde da ju imaju a nemaju je. To pokazuje Pluton blizu ASC a isto
bi značio Pluton u 1., 6., 9. ili 10. kući. Što je bliže ASC ili MC, bioenergetski
potencijal je jači. Novac zarađuje istražujući podzemne vode i neistražene terene
(Neptun u 2. kući). Mjesec Škorpionu je magnetičan i potencira već prisutan jak
senzibilitet. U 8. kući je Venera, faktor multipliciranja kontakata s dalekim sfera­
ma a stellium u 10. kući govori o uspjehu u karijeri (Sunce, Merkur), o pionirs­
kom radu (Uran) i teškoćama na koje je nailazio da afirmira nešto što je novo i
manje poznato (Saturn). Jupiter je u Raku i do kraja VI mjeseca 90. nad Osma-
novom 11. kućom pomaže ostvarenje planova te pomoć od prijatelja. Osman ima
odličnog natalnog Jupitera u 11. kući koji i inače pomaže ostvarenje njegovih
planova. Kad Jupiter bude prolazio njegovu 12. kuću, taj period neće biti tako
ugodan jer iako se radi o tranzitu dobrog planeta, on će prolaziti kuću odricanja.
Kad Jupiter prođe preko Plutona, početkom IX mjeseca 90. i krajem III 91., Os­
man će doživjeti nesvakidašnje događaje a kad bude nad ASC, krajem lipnja i
početkom srpnja 91., sreća će biti češći gost u njegovom životu. Ugodno će biti
sve vrijeme dok Jupiter bude nad 1. kućom, od srpnja 91. do srpnja 92. Jupiter će
u međuvremenu prolaziti i nad 2. kućom pa se vraćati nad 1., a budući da u Dje­
vici tvori trigon s natalnim Suncem, za očekivati su sami pozitivni događaji. Sa­
turn u Jarcu do 6. II 91., Uran do 12. I 96. i Neptun do 29. I 98. su odlična zaštita
za znak Bika. Ti će planeti prolaziti nad njegovom 5. pa zatim nad 6. kućom, tre­
ba očekivati promjene (Uran), teškoće (Saturn) i trenutke nesnalaženja (Neptun)
u sektoru ljubavi, djece (5. kuća) i posla, zdravlja (6. kuća). Pluton će dugo bora­
viti nad Osmanovom 4. kućom, do studenog 2002. i stvarati poteškoće zbog ma­
me, njegovoj rodnoj obitelji, u domovini, zbog stambnog prostora ili zbog crkve.
Plutonov tranzit nad natalnim Mjesecom u studenom 90., lipnju, kolovozu i rujnu
91. donijeti će dodatne poteškoće pa je uputno da Osman tada živi što opreznije.
Kad budete radili nečiji horoskop obratite pažnju na tranzit Marsa nad natal-
nom 8. i 12. kućom, nad Marsom, Saturnom, Uranom, Neptunom i Plutonom.

Horoskop Vesne Vulović


Kako gledamo tranzite za budućnost, možemo prekontrolirati i tranzite za
neki događaj iz prošlosti. Bivša stjuardesa Vesna Vulović rođena u znaku Lava,
doživjela je avionsku nesreću 26. I 72. u 17 H 5' nad Čehoslovačkom. Nesreća se
dogodila kad je Sunce u Vodenjaku radilo opoziciju na njeno natalno Sunce a u
natalnom horoskopu vidimo Neptuna i Rep Zmaja u 9. kući (sektor inozemstva).
Astrolog joj savjetuje da putuje (Glava Zmaja u 3. kući) ali po Jugoslaviji, tim
više što je vladar njene 1. kuće u 8. (Saturn u kući smrti), što znači da joj je blis­
kost smrti bila zapisana u času rođenja, tim više što su u 8. kući pet planeta. Jupi­
ter i Mjesec u 1. kući u konjunkciji daju popularnost ali toj popularnosti kumova­
lo je zlo. U času nesreće Sunce je bilo nad 2. kućom i ugrozilo život (opozicija na
8. kuću). Venera, također nad 2. kućom pravila je savršenu opoziciju na natalnu
Veneru u 8. kući (zdravlje). Mars nad 3. kućom uzrokovao je nesreću na putu
(opozicija 3. i 9. kuće) a pravio je točnu opoziciju na Južni Mjesečev čvor u 9.
kući. Pluton i Uran bili su nad 9. kućom (problemi i nagli preokret u inozemstvu)
a Uran je simbol aviona. Jupiter je bio nad 12. kućom i donio izolaciju i boravak
u bolnici (opozicija na kuću zdravlja i Urana u 6. kući koja je i kuća posla).
H
Osman Hasanpašić, Zagreb, 1. 5. 1942., 11 15
Vesna Vulović, Beograd, 6. 8. 1949., 16H45'
PRIMJERI HOROSKOPA
1. Lotos kombinacija
Otkad se bavim astrologijom, naišla sam na samo jedan horoskop s lotos
kombinacijom. Radi se o mladiću koji se rodio sa savršenim trigonom Mjeseca,
Venere i Jupitra, dakle s lotos kombinacijom. Ako jedan od tri planeta nije do­
bar, to više nije lotos kombinacija. Rođen je u proračunatom znaku Djevice s
energičnim ASC u Lavu, četiri planeta u 1. kući i godini Zmije (u Kineskom ho­
roskopu). Saša nema nimalo ugodnu narav a Zmija je šarmantna, lukava i opas­
na. Biti će uspješan u karijeri (Sjeverni Mjesečev čvor u 10. kući) i imati pomoć
od utjecajnih prijatelja (Jupiter u 11.). U svojoj kući se ne osjeća dobro (Mars,
Neptun i Južni Mjesečev čvor u 4.), želi otići iz Beograda (Venera u 3.) ali ne van
Jugoslavije (prazna 9. kuća) jer Djevica je patriota, vezan za domovinu. Ima 21
planetarni aspekat koji najavljuju dinamičan život. MC je u tvrdoglavom i pro­
dornom Biku pa je za očekivati da ćemo još čuti o ovom izuzetno zgodnom mla­
diću (Venera u svom domicilu daje ljepotu), miljeniku planeta, koji će sigurno
znati iskoristiti izvanredne mogućnosti koje će mu život ponuditi. Merkur u 1. ku­
ći daje mu mladenački izgled, šarm i pokretljivost uma i u svom je domicilu, u
Djevici. Sunce u 1. kući daje mu izgled pobjednika a Pluton dodaje osobitu priv­
lačnost. Jupiter iako u 11. kući, vrši funkciju kulminantnog planeta. Nalazimo ga
u horoskopima popularnih, uspješnih ličnosti, aristokratskog držanja, dostojanst­
venih ljudi, kraljeva i glumaca.
Saša je visok, izvanredno građen, šarmantan, tamnoput, svjestan svog izgle­
da i svoje ličnoti i nema prepreke da uzme na srebrnom pladnju sve što mu život
sprema.
2. Horoskop znanstvenika
Vladimir Ružđak mlađi, rođen je u pobjedničkom znaku Lava no iako ima
pet planeta u svom znaku, taj čovjek više potsjeća na umiljatu mačku nego na
umišljenog lava. ASC, 1. kuća, Mars i Uran su u misaonom znaku Blizanaca a
sve su planete smještene ispod horizonta pa ovog izvanrednog stručnjaka za
astrofiziku određuje skromnost i predan rad u tišini (Sjeverni Mjesečev čvor u 12.
znači dobitke od zatvorenih prostora) na opservatorijima. MC je u futurističkom
Vodenjaku a Uran, vladar Vodenjaka, u 1. kući i eto senzibilnog znanstvenika
(Mjesec u Raku u 1. kući) koji izučava Svemir a najviše Sunce svog planeta vla­
dara. U 3. kući su četiri planeta: Vladimir često putuje i boravi na opservatoriju
na Hvaru, gdje je i zaposlen. Tako u 6. kući, Jupiter vrši ulogu kulminantnog
planeta: Vladimir je visok, po ponašanju starog kova, miran i ugodan a krase ga
titule: Doc. Dr. Dipl. Inž. astrofizike. On je pozitivan Lav, svjestan sebe i svog
znanja, dostojanstven i jednostavan. Kaže se: što je netko veći čovjek, to je jed­
nostavniji i pristupačniji. Rođen je u Kineskom znaku Vepra koji daje bogataše i
osobe urođeno gospodskog držanja.

3. Horoskop inspektora
Za razliku od horoskopa čovjeka koji svoj posao obavlja u tišini i samoći,
ovo je horoskop osobe koja je uspješna, prodorna, okrenuta vanjskom svijetu i
kontaktu s ljudima. Znak Škorpiona je zbog izuzetne intuicije i inteligencije
idealan znak za ovaj delikatan posao. Pozitivna strana ovog znaka između ostalog
je i hladno dostojanstvo i animalna potreba da štiti slabije i zastupa pravdu. Kod
Milana su sve te osebine još izraženije jer su u Škorpionu: ASC, 1. kuća, Mars (u
svom sjedištu) i Neptun (intuicija). Sunce i Merkur u 1. kući čine ovog čovjeka
simpatičnim, mladenačkim i duhovitim a Mars u Škorpionu dodaje još energije u
H
Saša Raković, Beograd, 9. 9. 1965., 3
Vladimir Ruždak mladi, 12. 8. 1947., Zagreb, 23H55'
Milan Martinović, Karlovac, 15. 11. 1957., 6H
ionako energičan i pobjedonosan horoskop. Mars u 12. kući govori o opasnim ne­
prijateljima a Jupiter i Neptun potenciraju zagonetnost ovog posla ali Sjeverni
Mjesečev čvor daje dobitke od zatvora, zatvorenika, i rada u zatvorenim prostori­
ma (bolnica, laboratorij, ured itd.). Južni Mjesečev čvor u 6. kući govori o šteti
kroz posao i u svakodnevnom životu ali tri planeta oko MC učvršćuju već ionako
jaku ličnost. MC i Mjesec u Lavu znače da ovaj čovjek hoće najbolje i u svemu
ide do kraja a sedam planeta oko ASC čine horoskop pobjednika u životu, na
poslu, u sportu i u svemu čega se prihvati. Mars u konjunckiji (vladar Škorpiona)
s ASC govori da se Milan bavi sportom, da rukuje s oružjem, da često sjedi za
volanom i da je strastven vozač.
Pluton je već prošao nad ASC a treba se čuvati tranzita Plutona nad natal-
nim Suncem u 1. kući u I, II, III, XI i XII mjesecu 92. i VI, VII, VIII i IX mjese­
cu 93. i sve godine dok Pluton bude nad njegovom 1. kućom (osoba, život,
zdravlje). Saturn, Uran i Neptun dugo će boraviti nad njegovom 3. kućom a bu­
dući da Milan svakodnevno provodi dosta vremena za volanom i često putuje,
savjetuje se oprez, pogotovo kad Saturn, Uran i Neptun budu u savršenoj opozi­
ciji na natalnog Urana u 9 kući (nesreća na putu u inozemstvu ili daleko od Za­
greba, gdje živi i radi). Rođen je u Karlovcu ali mu je 4. kuća prazna a u 3. ima
Veneru. Drugi planet vladar Škorpiona, Pluton, ujedno vladalac ASC i 1. kuće,
nalazi se u 10. kući i govori o tajnovitom poslu kojeg Milan vrlo voli. Mjesec,
najbliži MC (jer ovdje su kulminantni Pluton, Uran i Mjesec) govori da je Milan
voljen i vrlo popularan u svom zvanju. Pluton daje šarmantnu i energičnu osobu
a Uran zanimanje za nove metode rada, avijaciju, rakete, laser, kompjutere
itd. . . Među aspektima planeta samo su dva loša a nema ni jedne opozicije. Tre­
ba voditi računa o svakom tranzitu Marsa nad natalnim Marsom, Saturnom, Ur-
anom, Neptunom, Plutonom, 8. i 12. kućom, budući da se bavi opasnim zvanjem.
Rođen je u kineskom znaku Pijetla koji ima ugodnu narav ali je najlukaviji među
lukavima kad zatreba.

4. Horoskop rok muzičara


Sunce je u znaku Strijelca koji voli muziku, daleka putovanja i kontakte sa
stranim državljanima. U 1. kući je blagonaklona konjunkcija Mjeseca i Venera
koja potvrđuje potrebu za muzikom (Venera) i senzibilitet umjetnika (Mjesec) i
daruje popularnost. Sjeverni Mjesečev čvor je u 7. kući i daje dobitke od javnog
života a Pluton u 7. govori o magičnom utjecaju u javnosti. Jupiter u 8. je znak
posebne sreće a budući da je planet vladar Strijelca, govori o zanimanju za gatan­
je, egiptologiju, astrologiju, parapsihologiju i slično, što potvrđuje drugi vladar
Strijelca, Neptun, na granici 8. i 9. kuće (daljine imaginarne i nebeske). Kulmi­
nantni planet Mars odlučio je o muzičkom opredjeljenju: rok muzika. Merkur u
konjunkciji s ASC daje Alvinu mladenački duh i blistav izgled, no ljepoti prido­
nosi i konjunkcija u 1. kući. Saturn u 6. kući uzima dio fizičke ljepote i stvara
nezainteresiranst za odijevanje. Alvin se odijeva praktično i udobno: traperice,
majice, udobne jakne, nanule a prolazio je kroz periode kad je zapustio svoj iz­
gled, no budući je Saturn u 6. kući vladar njegove 1. kuće i ASC, Alvinu je stalo
da izgleda dobro, pa nakon perioda kad jede i pije koliko želi, znao je poduzeti
korake da osviježi i podmladi svoj izgled.
On je visok (tip Jupitra), korpulentan i vrlo jednostavan (Sunce i Merkur u
12. kući). ASC, 1. kuća i Merkur u Jarcu daju razboritost ovoj ugodnoj i toploj
naravi. On je šarmantan Majmun (Kineski znak) s MC u magičnom Škorpionu,
rođen u istom gradu gdje i Robin Hood, ali nije olako postigao svjetsku popu-
Alvin Lee, Nottingham, (Engleska) 19. 12. 1944., 9H30'
H
Rade Šeberdžija, Bunić (Lika), 27. 7. 1946., 10
larnost (četiri retrogradna planeta i osam negativnih planetarnih aspekata) ali
astrolozi kažu: bolje negativni aspekti nego nikakvi, a 19 aspekata garantiraju di­
namičan život i mnogo događaja. Poznat je kao najbrži rok gitarista na Svijetu,
svirao je u grupi Ten Years After a sada svira sam, tj. povremeno odabire nove
suradnike po potrebi. Kad Pluton dotakne njegov MC a Saturn, Uran i Neptun
ASC, doživjet će muzičku transformaciju. Biti će zanimljivi prolazi Urana i Nep-
tuna nad 1. kućom, pogotovo kad prođu konjunkciju u Vodenjaku.

5. Horoskop uspješnog glumca


Rođen je u znaku Lava, koji je poslovično uspješan znak, vladar u životu pa
tako i na sceni, jer Sunce je centar našeg planetarnog sistema, planet vladar La­
va, pa Lavovi smatraju da im sreća pripada samim tim što predstavljaju Sunce u
malom. Konjunkcija s Plutonom daje mu posebnu snagu i karizmu a šest planeta
oko MC čine ga prodornim i pomažu da nikad ne promaši cilj. Četiri planeta u
10. kući pomažu velik uspjeh u karijeri a kulminantni Merkur daje pokretljivost i
uvijek svijež duh. ASC je u umjetničkoj Vagi, Jupiter, faktor visokog stasa i ari­
stokratskog izgleda, u 1. kući, a Neptun na ASC daje mu senzibilitet, potrebu za
poezijom i pjevanjem i vječnu cigaretu u ustima u raznim scenama u kojima smo
ga gledali kako šarmantno i suvereno vlada magičnim scenskim prostorom. Četiri
planeta oko ASC govore o samosvjesti, egoizmu i želji da se afirmira, stekne
određene pozicije i da ih zadrži.
Rođen je u blizini Titove Korenice (4. kuća je prazna), došao je u Zagreb (u
3. kući je Rep Zmaja) a astrolog bi mu savjetovao da ode u inozemstvo ili bar u
pogranični prostor (Kopar, Subotica itd.). Njegov senzibilitet je velik i zbog Mje­
seca i MC u Raku a osam planeta iznad horizonta stvaraju potrebu za eksponi­
ranjem i intenzivnim javnim i društvenim životom koji mu ponekad nosi gorčinu
(Mars u 12. kući u konjunkciji s Venerom i Saturn u 10. kući) a Kinesko godište
Psa je samo po sebi pesimistično. Dok je Jupiter nad njegovom 10. kućom (do V
mjeseca 91). Rade će postići mnoge uspjehe i realizirati niz ambicija. Jupiter će
zatim proći njegovo natalno Sunce i 11. kuću (sektor planova), što znači da su
pred njim dvije vrlo uspješne godine. Nevolja ima svatko jer se Saturn, Uran,
Mars, Neptun i Pluton nalaze u svakom horoskopu a stalno kruže i zahvaćaju ne­
ki životni sektor. Tako je na nebu i protiv toga ne možemo ništa. Svakom je data
doza sreće i određena količina gorčine.
Provjerite kojem znaku pripadate ako ste rođeni na dane pre­
laska Sunca iz znaka u znak

Godina 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945.

Znak 21.3. 21.3. 20. 3. 21.3. 21.3. 21.3. 20.3. 21.3.


Ovan 7H43' 13H28' 19H24' 2H20' 8H11' 13H3' 18H49' 0H37'

Bik 20.4. 21.4. 20.4. 20.4. 20.4. 21.4. 20.4. 20.4.


19H 15' 0H55' 6H51' 13H 50' 19H39' 1H 31' 7H18' 13H7'

Blizanci 21.5. 22.5. 21.5. 21.5. 21.5. 22.5. 21.5. 21.5.


18H50' 0H26' 6H23' 13H23' 19H8' 1H 3' 6H51' 12H40'

22.6. 22.6. 21.6. 21.6. 22.6. 22.6. 21.6. 21.6.


Rak
3H3' 8H39' 15H36' 21H 33' 3H16' 9H12' 15H2' 20H52'

Lav 23.7. 23.7. 23.7. 23.7. 23.7. 23.7. 23.7. 23.7.


13H 57' 19H3T 2H34' 8H26' 14H7 20H4' IH 56' 7H45'

Djevica 23.8. 24.8. 23.8. 23.8. 23.8. 24.8. 23.8. 23.8.


20H46' 2H31' 9H29' 15H17' 20H58' 2H55' 8H46' 14H35'

Vaga 23.9. 23.9. 23.9. 23.9. 23.9 23.9. 23.9. 23.9.


17H59' 23H49' 6H46' 12H33' 18H 16' 23H 12' 6H2' 10H50'

24.10. 24.10. 23.10. 23. 10. 24.10. 24.10. 23.10. 23.10.


Škorpion
2H54' 8H46' 15H39' 21H 27 3H15" 8H8" 13H56' 19H44'

Strijelac 23.11. 23. 11. 22.11. 22. 11. 22.11. 23. 11. 22.11. 22.11.
0H6' 5H59' 12H49' 18H 38' 23H31' 5H21' 11H8' 16H55'

Jarac 22. 12. 22. 12. 22. 12. 22. 12. 22. 12. 22. 12. 22. 12. 22. 12.
13H14' 19H6' IH 54" 7H44' 12H39' 18H29' 0H151 6H3'

Vodenjak 20.1. 20.1. 21.1. 20.1. 20.1. 20.1. 21.1. 20. 1.


17H59' 23H51' 5H44' 12H34' 18H24' 23H 19' 5H7' 10H54'

Ribe 19.2. 19.2. 19.2. 19.1 19.2. 19.2. 19.2. 19.2.


8H19' 14H9' 20H4' 2H56' 8H46' 13H40' 19H27 1H14'
Godina 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953.

Znak 21. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3. 21. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3.


Ovan 7H32' 13H13' 18H57' 23H48' 5H35' 1 1 H 2 6 ' 17H13' 23H

Bik 20. 4. 21. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4.


19H2' 0H39' 6H25' 11H17' 16H59' 2 2 H 4 8 ' 4 H 3 7 ' 10H25'

Blizanci 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5.


18H34' 2 3 H 9 ' 5H57' 10H50" 16H27' 2 2 H 1 5 ' 4 H 4 ' 9H53'

Rak 22. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6.


2H44' 8H19' 14H11' 19H3' 0H36' 6H25' 12H12' 18H

Lav 23. 7. 23. 7. 23. 7. 23. 7. 23. 7. 23. 7. 22. 7. 23. 7.


13H37' 19H14' 1 H 8 ' 5H57' 1 1 H 3 0 ' 17H21' 23H7' 4H52'

Djevica 23. 8. 24. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 24. 8. 23. 8. 23. 8.


20H26' 2H9' 8H3' 12H 48' 18H 23' 0H 6H3' 11H45'
23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9.
Vaga
1 7 H 4 1 ' 23H29' 5 H 2 2 ' 10H6' 15H44' 21H37' 3 H 2 4 ' 9H6'

Škorpion 24. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10. 24. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10.
1H35' 7H26' 13H18' 19H3' 0H45' 6H36' 21H22' 18H6'

Strijelac 22. 11. 23. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 23. 11. 22. 11. 22. 11.
22H 46' 4 H 3 8 ' 10H29' 16H16' 2 2 H 2 ' 3H51' 9H36' 15H22'

Jarac 22. 12. 22. 12. 21. 12. 22. 12. 22. 12. 22. 12. 21. 12. 22. 12.
11H54' 17H43' 2 3 H 3 3 ' 5H23' 1 1 H 1 4 ' 17H 22H43' 4H32'

Vodenjak 20. 1. 20. 1. 21. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 21. 1. 20. 1.


16H45' 2 2 H 3 1 ' 4 H 1 8 ' 10H9' 16H 21H52' 3 H 3 8 ' 19H21'

Ribe 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 18. 2.


7H8' 12H52' 18H37' 0H27' 6H17' 12H10' 17H57' 23H42'
Godina 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961.

Znak 21. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3. 21. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3.


Ovan 4H53' 10H5' 16H20' 22H16' 4 H 6 ' 9H55' 15H42"' 2 1 H 3 2 '

Bik 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4.


16H19' 2 1 H 5 8 ' 3 H 4 3 ' 9H41' 15H27' 2 1 H 1 7 ' 3 H 6 ' 8H55'

Blizanci 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5.


15H47' 21H24' 3 H 1 2 ' 9H10' 1 4 H 5 1 ' 20H42' 2 H 3 3 ' 8H22'

Rak 21. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6.


23H54' 5 H 3 1 ' 1 1 H 2 4 ' 17H20' 2 2 H 5 7 ' 4 H 5 0 ' 10H42' 16H30'

Lav 23. 7. 23. 7. 22. 7. 23. 7. 23. 7. 23. 7. 22. 7. 23. 7.


10H45' 16H25' 2 2 H 2 0 ' 4 H 1 5 ' 9H50' 15H45' 21H 37' 3 H 2 4 '

Djevica 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8.


17H36' 23H19' 5 H 1 5 ' 11H7' 16H46' 2 2 H 4 3 ' 4 H 3 4 ' 10H19'
23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9.
Vaga
14H55' 2 0 H 4 1 ' 2 H 3 5 ' 8H26' 14H9' 20H9' 1H59' 7H43'

Škorpion 23. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10. 23. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10.
23H56' 5H43' 11H34' 17H24' 23H12' 5 H 1 1 ' 11H2' 16H47'

Strijelac 22. 11. 23. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 23. 11. 22. 11. 22. 11.
2 1 H 1 4 ' 3H 1' 8H50' 14H39' 20H29' 2 H 2 7 ' 8H19' 14H8'

Jarac 22. 12. 22. 12. 21. 12. 22. 12. 22. 12. 22. 12. 21. 12. 22. 12.
10H25' 1 6 H 1 1 ' 2 1 H 5 9 ' 3H49' 9H40' 15H35' 21H26' 3 H 1 9 '

Vodenjak 20. 1. 20. 1. 21. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 21. 1. 20. 1.


15H11' 21H2' 2H48' 8H39' 14H29' 2 0 H 1 9 ' 2 H 1 0 ' 8H1'

Ribe 19. 2. 19. 2. 19. 2. 18. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 18. 2.


5H32' 1 1 H 1 9 ' 17H 5' 22H58' 4H48' 10H38' 16H26' 22H17'
Godina 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969.

Znak 21. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3. 21. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3.


Ovan 3H29' 9H20' 15H10 21H5' 2H53' 8H37' 14H22 20H 8'

Bik 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4.


14H15 20H36 2H27' 8H26' 14H12' 19H55' 1 H 4 1 ' 7H27'

Blizanci 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5.


14H16 19H58 1H50' 7H50' 13H32' 19H18' 1 H 6 ' 6H50'

Rak 21. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6.


22H24 4H4' 9H57' 15H56' 22H 3 3 ' 4 H 2 3 ' 10H13 15H55'

Lav 23. 7. 23. 7. 22. 7. 23. 7. 23. 7. 23. 7. 22. 7. 23. 7.


9H18' 14H59' 2 0 H 5 3 ' 2 H 4 8 ' 9H23' 15H16' 2 1 H 8 ' 2H48'

Djevica 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8.


16H13' 21H58' 3 H 5 1 ' 9H43' 1 6 H 1 8 ' 22H 12' 4 H 3 ' 9H43'

Vaga 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9.


13H35' 19H23' 1 H 1 7 ' 7H6' 1 3 H 4 3 ' 19H38' 0 H 2 6 ' 7H7'

Škorpion 23. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10. 23. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10.
22H40' 4 H 2 9 ' 10H 2 1 ' 16H 10' 21H 5 1 ' 3 H 4 4 ' 9H 30' 15H 11'

22. 11. 23. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 23. 11. 22. 11. 22. 11.
Strijelac
20H2' 1 H 5 0 ' 7 H 3 9 ' 13H30' 19H14' 1 H 5 ' 6H49' 12H31'

Jarac 22. 12. 22. 12. 21. 12. 22. 12. 22. 12. 22. 12. 21. 12. 22. 12.
9H 16' 1 5 H 2 ' 20H 50" 2 H 4 0 ' 8H 28' 14H 17' 20H 1H44'

20. 1. 20. 1. 21. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 21. 1. 20. 1.


Vodenjak 13H58' 19H54' 1 H 4 1 ' 7H29' 13H20' 1 9 H 8 ' OH 6H38'

19. 2. 19. 2. 19. 2. 18. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 18. 2.


Ribe 4H15' 10H9' 15H57' 2 1 H 4 8 ' 3 H 3 8 ' 9H24' 15H9' 20H55'
Godina 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977.

Znak 21. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3. 21. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3.


Ovan 1H56' 7H38' 1 3 H 2 1 ' 19H13' 1 H 7 ' 6H56' 2H50' 18H43'

Bik 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4.


13H15' 18H54' 0 H 3 8 ' 6H30' 12H19' 18H7' 0H3' 5H57'

Blizanci 21. 5. 21. 5. 20. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 20. 5. 21. 5.


12H37' 18H15' 2 3 H 5 9 ' 5 H 5 4 ' 11H36" 17H 24' 23H21' 5 H 1 4 '

Rak 21. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6.


21H43' 3H19' 9H6' 15H 1' 20H38" 2 H 2 6 ' 8H24' 14H14'

Lav 23. 7. 23. 7. 22. 7. 23. 7. 23. 7. 23. 7. 22. 7. 23. 7.


8H37' 14H15' 2 0 H 3 ' 1H56' 7H30' 13H22' 19H18' 1 H 4 '

Djevica 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 2 3 , 8. 23. 8. 23. 8.


15H34' 2 1 H 1 5 ' 3 H 3 ' 8H54' 14H29' 20H24' 2 H 1 8 ' 8H
23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 22. 9. 23. 9.
Vaga
12H59' 18H45' 0 H 3 3 ' 6H21' 1 1 H 5 9 ' 17H55' 23H48" 5H29"

Škorpion 23. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10. 23. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10.
21H4' 2H53' 8H42' 14H30' 2 0 H 1 1 ' 2 H 6 ' 7H58' 13H41'

Strijelac 22. 11. 23. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11.
18H25' 0 H 1 4 ' 6H3' 1 1 H 5 4 ' 17H39' 2 3 H 3 1 ' 5 H 2 2 ' 11H7'

Jarac 22. 12. 22. 12. 21. 12. 22. 12. 22. 12. 22. 12. 21. 12. 22. 12.
7H36' 13H24' 1 9 H 1 3 ' 1H 8' 6H57' 12H46' 1 8 H 3 ' 0 H 2 4 '

Vodenjak 20. 1. 20. 1. 21. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1.


12H24' 18H13' 0H 5H49' 1 1 H 4 6 ' 17H36' 2 3 H 2 5 ' 5 H 1 5 '

Ribe 19. 2. 19. 2. 19. 2. 18. 2. 19. 2. 19. 2. 19; 2. 18. 2.


2H42' 8H27' 14H12' 20H2' 1H59' 7H50' 13H40' 19H30'
Godina 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985.

Znak 21. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3. 20. 3. 21. 3. 20. 3. 20. 3.


Ovan 0H34' 6H21' 12H10' 1 8 H 3 ' 23H56' 5 H 3 9 ' 1 1 H 2 5 ' 17H14'

20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 20. 4. 19. 4. 20. 4.


Bik
1 1 H 5 0 ' 17H35' 0 H 2 3 ' 6H19' 12H8' 17H50' 23H38' 5 H 2 6 '

Blizanci 21. 5. 21. 5. 20. 5. 21. 5. 21. 5. 21. 5. 20. 5. 21. 5.


11H8' 16H54' 2 3 H 4 2 ' 5H39' 1 1 H 2 3 ' 17H7' 22H 58' 4 H 4 3 '

Rak 21. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 21. 6. 21. 6.


20H9' 1H56' 7H47' 13H45' 19H23' 1 H 9 ' 7H2' 12H44'

Lav 23. 7. 23. 7. 22. 7. 23. 7. 23. 7. 23. 7. 22. 7. 22. 7.


7H 12H48' 18H42' 0H40' 6H15' 12H4' 17H58' 2 3 H 3 6 '

Djevica 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8. 23. 8.


13H57' 19H47' 1 H 4 1 ' 7H38' 13H15' 19H8' 1H20' 6H36'
23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 23. 9. 22. 9. 23. 9.
Vaga
1 1 H 2 6 ' 17H17' 2 3 H 9 ' 5H5' 10H46' 16H42' 21H32' 4 H 8 '

Škorpion 23. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10- 23. 10. 24. 10. 23. 10. 23. 10.
19H37' 1 H 2 8 ' 7H18' 13H13' 18H58' OH54' 6H46' 12H22'

Strijelac 22. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11. 22. 11.
17H5' 22H 54' 4 H 4 2 ' 10H36' 16H24' 2 2 H 1 8 ' 4 H 1 1 ' 9H51'

Jarac 22. 12. 22. 12. 21. 12. 21. 12. 22. 12. 22. 12. 21. 12. 21. 12.
6H21' 12H10' 17H57' 23H51' 5H39' 1 1 H 3 0 ' 17H 23' 23H 8'

Vodenjak 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1. 20. 1.


11H4' 17H 22H48' 4H36' 1 0 H 3 1 ' 16H17' 2 2 H 5 ' 3H58'
19. 2. 19. 2. 19. 2. 18. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 18. 2.
Ribe
1H21' 7H 13' 13H2' 18H52' 0 H 4 7 ' 6H31' 12H 6' 18H8'
DRUGI DIO
KOJEG STE DANA ROĐENI?

Ako ne znate kojeg ste dana u tjednu rođeni, evo tabele koje će vam otkriti tu
nepoznanicu. Pod godinu i mjesec rođenja tražite broj. Tom broju dodajte broj da­
na rođenja. Naprijer: želimo saznati kojeg je dana rođena osoba koja je došla na
Svijet 6. 11. 1945. godine. Pod broj 45 i mjesec studeni nalazimo broj 4. Broju 4 do­
dajemo broj 6 (dan rođenja) i dobivamo 10. pod brojem 10 nalazimo u drugoj tabe­
li dan utorak.

Tabela 1.

Godina
rođenja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
25 53 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
26 54 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
27 55 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
28 56 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1 29 57 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
2 30 58 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
3 31 59 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
4 32 60 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
5 33 61 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
6 34 62 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
7 35 63 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
8 36 64 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
9 37 65 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
10 38 66 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 0
11 39 67 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
12 40 68 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
13 41 69 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
14 42 70 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
15 43 71 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
16 44 72 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
17 45 73 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
18 46 74 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
19 47 75 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
20 48 76 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
21 49 77 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
22 50 78 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
23 51 79 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
24 52 80 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
Tabela 2.

Nedjelja 1 8 15 22 29 36
Ponedjeljak 2 9 16 23 30 37
Utorak 3 10 17 24 31 38
Srijeda 4 11 18 25 32 39
Četvrtak 5 12 19 26 33 40
Petak 6 13 20 27 34
Subota 7 14 21 28 35

Evo popisa kakve osebine dobiva osoba rođena određenog dana u tjednu:
PONEDJELJAK — dan Mjeseca — melankoličan i lunatičan
Ova osoba želi miran i skroman život ali to teško ostvaruje. Oprezna je, skep­
tična, nestabilna u akcijama. Može uspjeti u umjetnosti i svijetu mistike. Rado bje­
ži u snove i romantiku. Voli plavu boju a trebala bi što češće nositi i koristiti zelenu,
koja pomaže u upornosti.
UTORAK — dan Marsa — dinamičan i borben
Otvorena narav, aktivan, egzibicionist, čini mnogo mehaničkih pokreta da što
prije završi posao, osvetljiv. Siguran je, entuzijasta, neosjetljiv, čvrst. Voli crvenu
boju a trebalo bi češće nositi i upotrebljavati narančastu i smeđu.
SRIJEDA — dan Merkura — sposoban trgovac
Ova osoba bi htjela da joj život izgleda kao avanturistički roman pun iznena­
đenja i nepredvidivih događaja. Kritična je prema svemu, ne podnosi dosadu, želi
živjeti u fantastičnom svijetu. Treba uspostaviti ravnotežu između snova iz svaki­
dašnjeg života. Nikad se ne odmara, žuri, ne voli biti neaktivna. Zanemaruje ljud­
ske odnose, ima genijalan živ duh. Voli novo, budućnost i žutu boju a trebala bi no­
siti plavu jer smiruje živce.
ČETVRTAK — dan Jupitra — filozof dobrog raspoloženja
Teškoće svladava filozofski, sublimira realnost, ne voli tugu ni melankoliju.
Zabavan je, izgleda bezbrižno, ali humor proizlazi iz indiferentnosti prema ljudi­
ma. Realan je, ne prepušta se snovima, ne gradi kule u zraku, koristan je, aktivan,
prirodan, velikodušan, odlučan, stabilan, ulijeva povjerenje. Treba se okružiti pla­
vom bojom da smiri agresivnost, ekstrovertiranost i povećava osjećajnost, nježnost
i humanost.
PETAK — dan Venere — veseo, raspoložen
Uvijek nastoji izgledati dobro raspoložen da bi prikrio i odagnao tužne misli.
Voli odmor, zabavu i putovanja. Treba shvatiti da se do cilja dolazi s mnogo ula­
ganja energije. Njegov je sud malo ispod prosjeka, planira ali napušta programe
kad mu se više ne sviđaju. Neka se okruži zelenom bojom koja pomaže uspostavl­
janje ravnoteže.
SUBOTA — dan Saturna — smiren i osjetljiv
Ozbiljan, oprezan, prilagodljiv, ima bogat unutarnji život, profinjenu dušu i
kontemplativnu narav. Utjelovljenje je razmišljanja i mira, voli tišinu, precizan je i
melodičan i u najmanjim detaljima. Voli kad je nešto jasno, određeno, strukturira­
no. Ne podnosi tuđe lukavstvo ni kad ga pokušaju iskoristiti. Trebalo bi shvatiti da
ljudi imaju mane. Ambiciozan je, duhovit, dubok, nigdje nema mira, istraživačkog
je duha. Voli bijelu i crnu boju koje i nisu boje. Preporuča se žuta jer potiče na ak­
ciju i veselje.
NEDJELJA — dan Sunca — dinamičan i borben
Velikodušan entuzijasta koji ulijeva povjerenje, koleričnog temperamenta.
Svuda gura svoj nos, nitko ga ne smije kočiti u onome kud ide i što želi. Radi i živi
van postojećih normi, šarmira, iznenađuje. Osjećajan je, altruista, naivan optimist.
Entuzijazam i razum su uravnoteženi. Rafiniran je, dostojanstven, pravedan, odlu­
čan. Treba nositi bijelu boju jer ona smiruje traženje nemogućeg i maštarije.
Sto je dobro raditi na određene dane?
Ponedjeljak — dobar dan za početak svih poslova, ali melankoličan
Utorak — dan za sport, svađe, akciju
Srijeda — dan za trgovinu
Četvrtak — sretan, ugodan dan
Petak — pogodan za gatanje jer otkriva sve tajne, dan za ljubav, ljepotu za­
bave, početak dijete, za vjenčanje
Subota — dan mrtvih, ne treba započeti ništa novo, u subotu se rađaju oso­
be koje imaju veze s onim svijetom, vidovite osobe
Nedjelja — dan za odmor i obiteljska skupljanja
A S T R O L O G I J E RAZNIH NARODA

Osim opće poznate »zapadne astrologije« postoje astrologije raznih naroda.


Nama najzanimljivije su asteška, tibetanska i kineska.
ASTEŠKA ASTROLOGIJA: sastoji se od 20 znakova: Vjetar, Kuća, Gušter,
Zmija, Smrt, Srna, Kunić, Voda, Pas, Majmun, Trava, Trska, Jaguar, Orao, Ja­
streb, Kremen, Kretanje, Kiša, Cvijet, Krokodil. Svaki znak dođe na red jednom
ili dvaput godišnje, jer se godina dijeli na tridesetak razdoblja, od kojih svako traje
od 1 do petnaest dana.

TIBETANSKI HOROSKOP - 12 puteva do mudrosti

OVAN — 21. 3. do 20. 4. — reinkarnacija


U životnom ciklusu znači prošle živote. On je herojski zmaj koji se bori protiv
unutarnjih demona i vanjskih iskušenja. Ima energiju i agresivnost Marsa. Bježi od
monotonije i razmišljanja. Trebao bi raditi u društvenim zvanjima kroz koja može
poboljšati sebe i modificirati egocentričnost.
Karma: treba živjeti u sadašnjosti, sagledati svoj unutarnji život, meditirati,
pronaći veselje, podnijeti život i kada nije ružičast. Treba zaboraviti neuspjehe i
gledati naprijed. Tako će doseći tajni ključ svemirskog mira.

BIK — 21. 4. do 20. 5 — stvaranje duha


Predstavlja rast, shvaćanje mudrosti. Štiti ga Venera, zemaljska ljubav, majka
ljepote i umjetnosti. Stvara sigurnost jer ima iskustvo prošlih života, ali stvaranje
duha pokreće kontaktiranje s unutarnjim životom.
Karma: akcija ne zavisi od posla nego od psihe. Vatrena priroda krije nesi­
gurnost. Bikove ne motivira sigurnost nego sumnja. Konzervativizam mogu pobije­
diti kontroliranjem svoje energije. Samo tako naći će unutarnju sigurnost.

BLIZANCI — 21. 5. do 21. 6. — psihička i duhovna evolucija


U životnom krugu predstavlja saznanje i inteligenciju, dualizam: duhovnu
evolutivnu svijest i zemaljsko poznavanje stagnacije. Kundalini, energija koja se
nalazi u kralježnici, treba uspostaviti sklad dualizma. Dominira ga Merkur, zbog
čega je društven, monden, spretan, ugodan, pažljiv, znatiželjan, pokretjiv, inteli­
gentan, lažljiv, nestalan, ima dobru memoriju ali ništa ne privodi kraju. Iako osje­
ća potrebu da se razvije duhovno, nikad neće naći mir.
Karma — nestabilan je, oscilira u raspoloženju. Ako u ostvarenju velikih cilje­
va ostane realan, moći će savladati kontradikornost. Treba meditirati, odlučiti se,
solucija problema je bliža nego izgleda.

RAK — 22. 6. do 22. 7. — rođenje čovjeka


Predstavlja Znanje, inkarnaciju duha u fizičkom svijetu. Psihička inkarnacija
je pri kraju, počinje fizička. Simbol je materinstva, tijela, osjećaja, svemir Žene.
Da bi se zaštitio, drži sve u sebi kao u zatvorenoj kutiji. U obitelji pronalazi duhov­
ne vrednosti ali nakon duge i strpljive meditacije, kad napokon shvati gdje je izvor
života. Previše vjeruje u Svemir, želi produžiti djetinjstvo, traži pažnju, vjernost,
neprekidne dokaze ljubavi.
Karma - posesivan je, želi biti u centru pažnje, previše je autoritativan i svi će
pobjeći od njega od straha da mu ne padnu u ruke.

LAV — 23. 7. do 23. 8. — univerzalna svijest


Predstavlja sintezu između svijesti i realnosti. Čovjek je srce, mikrokozmos.
Lav učestvuje u materijalnom svijetu, želi uspjeh i stalno dokazivati da je vođa.
Uspjet će kad pobijedi zavist, potrebu da mu se dive, gurmanstvo i senzualnost.
Karma — osjeća se kao centar Svijeta. Ako ne upravlja dobro energijom, mo­
že poremetiti razvoj svoje ličnosti, pretjerati u egoizmu. I najsigurniji Lav može iz­
gubiti zdravu pamet. Kad se to dogodi, treba stati, slušati i učiti od drugih. Treba
služiti drugima: samo tako će uspostaviti koheziju svijesti i stvarnosti.

DJEVICA: — 24. 8. do 22. 9. — materija, rad, fizički svijet


Željela bi se vratiti u djetinjstvo, dominirana Merkurom, inkarnirana je duša.
ravnoteža između duha i mesa. Odnos sa stvarima je istovremen, prima i žanje. S
godinama se razvija kritički duh koji svemu prigovara, nikad nije zadovoljna. Ce­
sto zakasni na »vlak«. Nevolja leži u pretjeranom zlopamćenju. U analiziranju je
nepristrana.
Karma — ako želi sazrijeti duhovno, treba se prestati baviti sobom, početi bri­
nuti o drugima. Treba se otvoriti velikim idealima čovječanstva.

VAGA — 23. 9. do 22. 10. — osjećajna ekspanzija.


Traži ravnotežu između materije i duha. Treba se odlučiti za sklad ili nesklad.
Ambicija se smanji samo u slučaju ako pronađe kome će se sviđati. Mirnog je tem­
peramenta, aktivna, bez pretjerivanja — sretna kombinacija društvenog života.
Treba pronaći univerzalno znanje.
Karma — ovo je najnestabilniji zodijakalni znak, osjećajnost je velika.
Može se vinuti u visine ali i uništiti dinamiku. Ravnoteža je: ne dati se zatvoriti
u vlastitu statiku nego riskirati i uznemiriti samu sebe.

ŠKORPION: — 23. 10. do 22. 11. — želja za vječnim životom


On je konflikt duha i materije (duše i seksa), privlačan je, sve treba služiti za­
dovoljstvu osobe, pokreće se da bi osvajao. Želja za životom je produžena, prisutni
su: egoizam, ljepota, senzualnost i posesivnost. Želi uživati u zemaljskim strastima
a privlače ga duhovne visine. Može se izgubiti u nekontroliranim seksualnim impul-
sima ili postati divan ako seks sublimira. Uništava svojom kritikom, boji se smrti.
Negativan Škorpion uništava sam sebe.
Karma: naučite štediti energiju, ne pretjerujte, zakočite entuzijazam. Pravi
cilj života je logičan razum; kontrolirajte destruktivnu snagu u sebi.

STRIJELAC — 23. 11. do 21. 12. — etapa sazrevanja


Predstavlja pobjedu borbe između duha i materije. Zadovoljan je. Kad odluči
da prestane dijeliti pravdu na Svijetu, dobiti će snagu da postane protagonist bo­
žanskog zakona. Može živjeti u društvenom životu i evoluirati iznutra. Želi posje­
dovati materijalna dobra, uživa u zemaljskom uspjehu, ali je velikodušan. Prijeti
mu vraćanje unazad.
Karma — ne treba se siliti da sazna sve pod bilo kakvu cijenu, ne gubiti energi­
ju na hiljadu stvari. Unutarnji mir se postiže smirenošću i atruizmom. Strijelac nije
običan znak, ne treba se trošiti tamo gdje nije potrebno.

JARAC — 22. 12. do 20. 1. — poznavanje superiornog znanja


Uspjeh dolazi kroz iskušenja. Siromah (prosjak, prorok) posjeduje ključ za
poznavanje granica zemaljske duševnosti, zna završiti proces reinkarnacije. Samo
on zna cilj svog puta, radi u tišini, traje u vremenu, živi u samoći. Da bi se razvio,
treba kontaktirati s ljudima.
Karma — želi se nametnuti što može biti cinični despotizam megalomanije.
Energiju treba usmjeriti u visine, prema spiritualnom saznanju. Samo tako može
ući u srce zbivanja.

VODENJAK — 21. 1. do 19. 2. — svijest izbora


Okrenut je drugima, uzima odgovornost na sebe, odgovara za svoje postupke,
on je odrastao čovjek. Nema iluzija i ne može zatvoriti oči pred stvarnošću.
Upravlja sam svojom karmom, ekstrovertiran je, pravi prijatelj, treoa raditi u
zvanju gdje dolazi do izražaja društveni interes. U Vodenjaku su ujedinjene sve
energije: dualnost i unutarnji konflikti. On je inicijator, besmrtan, poznaje intelek­
tualni mehanizam duha. Poklanja sebe, što ljudi znaju cijeniti.
Karma — ima u sebi ogromno bogatstvo ljubavi a stalno živi u strahu da će ga
svi napustiti i izdati, čak i najbolji prijatelji. Ne mogu svi shvatiti veličinu Vode­
njaka. I previše ljubavi ponekad je ubitačno.

RIBE — 20. 2. do 20. 3. — povratak svijetlu


Predstavlja sintezu ponovnog rođenja. Ribe su djeca mora, žive u oceanu. Sa­
me su ali se sjedinjuju sa Svemirom. Dobro se snalaze u božanskom a da pri tom ne
gube svoju ličnost. Treba otvoriti vrata koja vode u Svemir. Unutarnji život Riba je
impresionantan i reakcionaran. 12. znak je simbol smrti jer se osoba oprašta od ze­
maljskog života i ulazi u vode Svemira. Kad prestane fizičko disanje stvara se novo
tijelo. Ciklus je završen, čovjek je pred smrću ali univerzalna psihička svijest zapo­
četi će novi ciklus učenja.
Karma: treba se prepustiti moru da bi se stiglo na vrh vala. Dug put koji zapo­
činje bit će pun teškoća pa Ribe trebaju odabrati najlakši. Kroz opću ljubav doseći
će kompletnu osjećajnu obnovu.
KINESKI HOROSKOP
Sastoji se od 12 znakova, svaki vlada po godinu dana. Kad jedan znak stupi na
snagu, dobro je vrijeme za ljude rođene u godini vladavine tog znaka. U Kini je
najcjenjeniji znak Zmaja. Djeca rođena u godini Zmaja dobivaju posebne sposob­
nosti a parovi koji žele osnovati bračnu zajednicu, čekaju godinu Zmaja da bi im
brak bio sretniji.
Štakor — šarmantan, proračunat, nema ga u siromašnim kućama: Monica Vitti,
Nastassia Kinski, Bernarda Marovt, Dany Kaye, Barbara Hutton,
Marcello Martroianni, Diego Maradona, Lepa Brena, Ante Marković,
Čkalja. Bernarda Marovt.
18. 2. 1912. do 6. 2. 1913.
5. 2. 1924. do 24. 1. 1925.
24. 1. 1936. do 11. 2. 1937.
10. 2. 1948. do 29. 1. 1949.
28. 1. 1960. do 15. 2. 1961.
19. 2. 1972. do 2. 2. 1973.
2. 2. 1984. do 19. 2. 1985.
19. 2. 1996. do 6. 2. 1997.
Bivol — vole imetak, ne predaju se osjećajima, treba ih se čuvati: Napoleon,
Hitler, Viktor Emanuel, Richard Burton, Burt Lancaster, Anna Oxa,
Džuna Davitašvili, Charlie Chaplin, Niki Lauda, Peter Maffay, Josipa
Lisac, Vesna Vulović, Maja Miles, Dr. Boško Milojević.
7.2.1913.do 26.1.1914.
25. 1. 1925. do 13. 2. 1926.
12. 2. 1937. do 31. 1. 1938.
30. 1. 1949. do 17. 2. 1950.
26. 2. 1961. do 5. 2. 1962.
3. 2. 1973. do 23. 1. 1974.
20. 2. 1985. do 8. 2. 1986.
7. 2. 1997. do 27. 1. 1998.
Tigar — s njim treba uvijek biti na oprezu, voli novac, vlast i moć, (životinja ti­
gar je jedina koja ne napada samo kad je gladna, krvoločnija je od
ostalih): Marx, Romy Schneider, Tina Turner, Liv Ullmman, Marilyn
Monroe, Stevie Wodner, Christina Onassis, Rudolf Nurejev, Arsen
Dedić, Boris Bizetić (Rokeri s Moravu), Ksenija Urličić, Zdenko Do-
mančić, Neda Ukraden.
27. 1. 1914. do 14. 2. 1915.
14. 2. 1926. do 2. 2. 1927.
1. 2. 1938. do 18. 2. 1939.
18. 2. 1950. do 6. 2. 1951.
6. 2. 1962. do 25. 1. 1963.
24. 1. 1974. do 10. 2. 1975.
9. 2. 1986. do 28. 1. 1987.
28. 1. 1998. do 15. 2. 1999.

Zec — zanimljive, osobe, ugodne naravi: Anthony Quinn, Romina Power, Pro-
kofijev, Offenbach, Agata Christie, Franch Sinatra, Željka Ogresta,
Zdravko Čolić, Darko Glavan, Pero Kvrgić.
15. 2. 1915. do 3. 2. 1916
3. 2. 1927. do 22. 1, 1928.
19. 2. 1939. do 7. 2. 1940.
7. 2. 1951. do 26. 1. 1952.
26. 1. 1963. do 13. 2. 1964.
11. 2. 1975. do 30. 1. 1976.
29.1._1987._do.16.2.1988.
16.2._1999...do_4.2.2000.
Zmaj — najcjenjenije kineski znak, ljudi posebnih kvaliteta, visokih moralnih
principa, plemenitih osjećaja, s mnogo razumijevanja za druge; odgo­
vorne, izuzetne ličnosti: Josip Broz Tito, Al Pacino, James Coburn, Pla-
cido Domingo, Salvador Dali, princeza Stephanie od Monaca, Bora
Dorđević (Riblja čorba), Dražen Petrović
17. 2.1904. do 4. 2. __1905.
4.2. 16. do 23. 1. 17.
23. 1. 28. do 10. 2. 29.
18. 2. 40. do 27. 1. 41.
27. 1. 52. do 14. 2. 53.
14. 2. 64. do 2. 2. 55.
15. 1. 76. do 17. 2. 77.
17.2.1988. do 5._ 2.___1989.
5. 2. 2000.
Zmija — šarmantna, načitana ali opasna i proračunata: Greta Garbo. Grace Kel­
ly, John Kennedy. Grace Jones, Mina. Jacqueline Kenncdy-Aristotel
Onassis. Kazanova. Miroslav Krleža. Oliver Mandić
24. 1. 1917. do 11. 2. 1918.
11.2. 29. do 30. 1. 30.
28. 1. 41. do 15. 2. 42.
15. 2. 53. do 3. 2. 54.
3.2. _65. do 2 1 . 1 . _66.
18. 2. 77. do 7. 2. 78.
6. 2. 1989. do 26. 1. 1990.
Konj — uspješne osobe pune energije, ali nepromišljene: Rasputin, Lenjin. Ni-
kita Hruščov. Leonid Brežnjev. Frederic Chopin. Bob Geldof. Jimmv
Hendrix, Leonard Bernstein. Maximillian Iliac Schcll, Paul McCartney,
Janice Joplin, Osman Hasanpašič, Emir Kusturica
25. 1. 1906. do 13. 2. 1907.
12. 2. 18. do 31. 1. 19.
31. 1. 30. do 17. 2. 31.
16. 2. 42. do 4. 2. 43.
4. 2. 54. do 23. 1. 55.
22. 1. 66. do 8. 2. 67.
8. 2. 78. do početka 79.
7. 2. 1978. do 27. I. 1979
27. 1. 1990. do 14. 2. 1991.
Koza — jedan od najfinijih kineskih znakova, maštovita je i ugodna ali ne voli
svakodnevne obaveze: Mussolini, Federico Fellini, Yves Montand, Or-
nella Muti, Donatella Rettore, Al Bano, Mihail Gorbačov, Rudolf Val­
entino, Klaus Maria Brandauer, Mick Jagger, Monica Vitti, Catherine
Denevue, Vuk Karadzic, Saša Zalepugin, Saša Novković, Mira Furlan
14. 2. 1907. do 1. 2. 1908.
1. 2. 19. do 20. 1. _ 20.
18. 2. 31. do 6. 2. 32.
5. 2. 43. do 25. 1. 44.
2 4 . 1 . 55. do 11. 2. 56.
9. 2. 67. do 29. 1. 68.
28. 1. 1979. do 15. 2. 1980.
15. 2. 1991. do 3. 2. 1992.
Majmun - šarmantan, lukav, lakrdijaš, najbolje je prilagođen svijetu u kojem
živimo, dentlmen-lopov: Herbert von Karajan, Sandro Pcrtini, prin­
ceza Caroline. Alvin Lee. Elisabeth Taylor. Richard Chamberlain.
Rasputin, Michael Nader. Yul Brinner, Dragan Despot, Žcljko Mal-
nar, Bela Krleža _2.2.__1908._do_21.1.1909.
21.1.____20._do__7.2.__21.
_7.2.____32._do_25.1.__33.
26.1.____44._do_12.2.__45.
12.2.____56._do_30.1.__57.
30.1.____68._do_16.2.__69.
16.2.__1980._do__4.2.1981.
_4.2.__1992._do_22.1.1993.
Pijetao - privlačnog izgleda, najlukaviji medu lukavima: Ava Gardner, Horst
Buehholz. Eric Clapton. Peter OToole, Catherine Hepburn, Ero!
Flynn, Jean Paul Bclmondo, Robert Deniro, Joan Collins, Vladimir
Furduj, Zoran Radmilović, Bata Živojinović
22. 1. 1909. do 9. 2. 1910.
8. 2. 21. do 6. 2. 22.
26. 1. 33. do 13. 2. 34.
13. 2. 45. do 1. 2. 46.
31. 1. 57. do 18. 2. 58.
17. 2. 69. do 5. 2. 70.
5. 2. 1981. do 12. 2. 1983.
23. 1. 1993. do 9. 2. 1994.
Pas — melankoličan, pesimist, treba se čuvati ljudi rođenih u ovom znaku (i ži­
votinja pas često laje i ujeda bez razloga): B. B.. Enzo Ferrari, Sofia Lo-
ren, Stefania Sandrelli, Bruno Kreisky, David Bowie, Amanda Lear, El­
vis Presley. Giorgio Armani. Tonko Ninić. August Šenoa, Rade Šerbedži-
ja, A. Topic Mimara
10. 2. 1910. do 29. 1. 1911.
7. 2. 22. do 14. 2. 23.
14. 2. 34. do 4. 2. 35.
2.2. 46. do 21. 1. 47.
19. 2. 58. do 7. 2. 59.
6. 2. 70. do 26. 1. 71.
25. I. 1982. do 12. 2. 1983.
10. 2. 1994. do 30. 1. 1995
Vepar - veseljak, hrabar, iskren, dobronamjeran, predodređen za bogataša:
Maria Callas, Ronald Reagan, Donald Sutherland, Alain Delon, Rot-
schild, Rockfeller, Luciano Pavarotti, princ Ranieri od Monaca, Elton
John, Zvonimir Rogoz, Oliver Dragojević
30. 1. 1911. do 17. 2. 1912. | _8.2.__59._do_27.1.__60.
15. 2. 23. do 4. 2. 24. | 27.1.__71._do_18.2.__72.
5. 2. 35. do 23. 1. 36. | 13.2.1983._-_1.2.1984.
22. 1. 47. do 9. 2. 48. 31.1.1995._-18.2.1996
EZOTERIČNA ASTROLOGIJA

To je filozofija o karmi i reinkarnaciji, disciplini koju su poznavali, prakticirali


i cijenili najstariji narodi. Reinkarnacija uči da se čovjek mora roditi i umrijeti toli­
ko puta dok ne postane savršen, a dijete bira obitelj koja će mu najbolje omogućiti
evoluciju, koja ga neće kočiti. U ovom životu plaćamo greške koje smo počinili u
bivšim životima: bolestima, siromaštvom, ljubavnim problemima. Najsretnija su
djeca koja umru odmah poslije rođenja ili još sasvim malena, jer neće patiti cijeli
život, nego će se idući put reinkarnirati savršeniji, bolji, s manje briga.
Individualni horoskop može nam pomoći da bolje shvatimo što je reinkarnaci­
ja i da li smo već žijeli. Navodi na razmišljanje, introspekciju i da postanemo bolji.
Planeti u kućama govore u kojim smo sektorima života priklješteni uz negativ­
nu karmu, gdje smo već postigli pozitivnu transformaciju i koliko možemo učiniti u
ovom životu. Negativni aspekti planeta ukazuju na učinjene greške, pozitivni na
evoluirane stadije koje smo već postigli (nagrada za uloženi trud) i sreću u određe­
nom životnom sektoru. Lošu karmu možemo ukloniti molitvama, snagom volje i
predmetima koji štite od loših utjecaja (talismani, amajlije) - tako uče hindu uči­
telji. Treba imati savjest, ponizno priznati vlastite greške.
U sebi nosimo kolektivnu karmu, vezanu za naciju i rasu; individualnu, koja
zavisi od bivših života i onu, koju stvaramo svakodnevno kroz akciju, izbore i misli.
U otkrivanju tajne o reinkarnaciji može više pomoći senzitivna osoba, nego astro­
log. Radi se o okultnoj nauci, treba posjedovati intuiciju, senzibilitet, ezoterične
znanje, sposobnost sinteze i ulaska u dubinu.
Uz pomoć položaja Sunca, ASC i 9. kuće, tvrde astrolozi, može se početi
proučavati da li je osoba već živjela. Tko lako uči strane jezike, osjeća simpatiju
prema nekom gradu ili državi, ili kad stigne negdje gdje prije nije bio a čini mu se
poznat kraj, tj. da je to već negdje vidio, ili su mu neki gradovi naročito antipatični,
postoji opravdana sumnja da je već živio.
Fiksni znakovi (Bik, Lav, Škorpion, Vodenjak) brzo se rješavaju duga s kar­
mom. Kardinalni (Ovan, Rak, Vaga, Jarac) se pozitivno rješavaju duga karmi ali
brže od ostalih formiraju novu karmu. Pokretljivi (Blizanci, Djevica, Strijelac, Ri­
be) popuštaju pred teškoćama, brzo se rješavaju karme ali u ovom životu moraju
platiti dug za buduće živote.
Puno vrednosti vatre u nečijem horoskopu znače da je osoba u bivšim životima
gušila druge. Koji put govori o »ja« koje se tek mora razviti. Vrednosti zemlje go­
vore da je osoba akumulirala novac i imetak, zapostavljala duhovni život, ili napro­
tiv, da je živjela previše slobodno, pa sad treba steći materijalna dobra. Zračne
vrednosti govore o površnosti da bi osoba izbjegla odgovornost ili da je naprotiv,
narav osobe previše kruta i treba steći duhovnu elastičnost. Vodeni znakovi govore
da je osoba prije gušila osjećaje pa je sad rob istih.
Os 12. kuće govori gdje smo živjeli u posljednjem životu, položaj Sunca o gar­
derobi koju ćemo nositi u ovom (pregača, uniforma, historijski kostim, vjenčanica
itd.).

LILIT - CRNI MJESEC

Lilit je lik koji nalazimo već kod Sumerana. Stvorio ju je Bog, od prašine, pos­
lije Adama. Lilit se svađala s Adamom dok mu je bila žena, jer mu nije htjela biti
potčinjena, nego ravnopravna. Iz veze te žene demona i Adama rodilo se mnogo
demona koji lutaju Svijetom i teroriziraju čovječanstvo. Jednog dana Lilit je rekla
Bogu da je nezadovoljna s Adamom i otišla. Nastanila se na obali Crvenog mora i
vodila ljubav sa zlim vodenim duhovima. Rađala je sto Lilima dnevno. Adam je
molio Boga da mu vrati Lilit jer je bio usamljen, ali ona je to odbila jer više nije
bila moralna žena. Tada je Bog Adamu stvorio Evu, nježnu, vjernu i poslušnu že­
nu, a Lilit je kaznio smrću mnogo Lilima. Ojađena smrću svoje djece, ostavlja pre­
ostale Lilime i počinje harati noću selima: plaši ljude, tjera ih na ubistvo i ubija no-
vorođenčad u kolijevkama.
Od tada, Lilit je simbol zle žene koja napada naročito muškarce i malu djecu,
pakosna, neiskrena, kobna, crna vještica, inkarnacija ludila i magije. Predstavlja
zlo, korumpiranu grešnicu koja je odbila da sluša muža i skriveni dio ženine seksu­
alnosti. Lilit je sinonim buntovne, hladne, autoerotične žene, sjenovit dio seksual­
nog života, izvor problema i smetnji. Može djelovati stvaralački ili destruktivno.
Filozof Jung objašnjava feminizam kao oslobađanje demona koji je u ženi,
erosa koji ne služi samo muškarcu, nego živi slobodno uz njegovo odobravanje.
Danas, Lilit je simbol žene koja se odvaja iz grupe da bi postigla samostalnost. Na­
lazimo ga kao dominantu u horoskopima mediuma, senzitivnih ljudi i onih koji se
bave okultnim naukama.
Lilit je mitološka figura, ne postoji u Svemiru. Začudo, postoje i efemeride Li-
lita, prema kojima se računa njena pozicija u natalnom i godišnjem horoskopu, što
je vrlo zanimljivo u okviru ljubavno-seksualnog života.

MJESEČEV ZODIJAK

Zodijakalni krug podijeljen je u 28 prebivališta Mjeseca. Drevni astrolozi nisu


promatrali samo položaj Mjeseca u nečijem horoskopu, kuću u kojoj se nalazi,
aspekte koje formira s drugim planetima, nego i u kojem se prebivalištu nalazi. Jas­
no je koliko je važno točno odrediti položaj Mjeseca u invidualnom horoskopu.
Mjesečev zodijak bio je poznat još u Indiji kod Veda, Kini, Egiptu i Arabiji. Potiče
vjerojatno iz matrijarhata, kad se noćno svijetlo smatralo važnijim od dnevnog.
Prvo prebivalište počinje sa 0° Ovna, a svako zauzima do 12°51'26". Prebivališta
služe u magiji za talismane i uroke. Ono u kojem se nalazi vaš Mjesec, reći će nešto
o vama, što možda niste znali.

Prebivalište I (0° do 12°51'26" Ovna)


Simbol je autoriteta, šarma, povoljnosti za trgovinu, dinamičan život i popu­
larnost. Imaginacija je jaka, a unutarnje snage su u konfliktu. Magija se njime služi
za pravljenje talismana koji štite na putovanju i za ljubavne napitke.
Prebivalište II (12°51'27" do 25°42'52" Ovna)
Ako se vaš Mjesec nalazi ovdje, sreća nije stalna, hrabri ste ali neoprezni, do­
bar radnik, pobjeđujete bolesti. Kabala tvrdi da osoba uz pomoć ovog prebivališta
dolazi do znanja i bogatstva. U magiji služi za stvaranje peterokuta koji pomažu u
otkrivanju blaga, radioesteziju i uroke mržnje.
Prebivalište III (25°42'53" Ovna do 8°34'18" Bika)
Tko ima Mjesec u ovom prebivalištu, osjetljiv je na ženski šarm (i kad se radi o
ženskom horoskopu), ima komplikacije u privatnom životu, praktičnog je i slobo­
darskog duha. U magiji služi za alkemijske eksperimente, ljubavne napitke i talis­
mane koji trebaju štititi mornare.
Prebivalište IV (8°34T9" do 21°25'44' Bika)
Ispod dobroćudnog i indiferentnog lica kriju se silne strasti. Dobro je za trgo­
vinu i brak, loše za rudarstvo i vlasništvo, stvara diskusuje u obitelji. Uspon je spor
ali siguran, potpomognut lukavstvom i unutarnjom ravnotežom. U magiji ga kori­
ste za dozivanje ljubavi i smrti.
Prebivalište V (21°25'45" Bika do 4°17'10" Blizanca)
Pomaže studiranju, putovanjima, zdravlju. Loše utječe na kolektivne i društ­
vene akcije, humanitarni rad i udruženja. Osoba je u mladosti sramežljiva ali se ra-
vija senzibilnost, smisao za umjetnost i poeziju. U magiji služi za pravljenje napi­
taka za prijateljstvo ili neprijateljstvo i amajlije koje trebaju štititi na putovanjima.
Prebivalište VI (4°17'11" do 17°8'36" Blizanca)
Daje ponos i svijest o vlastitoj vrednosti, pobjedu u ratu ali i zlobu i nezahval­
nost. Kinezi i Arapi smatraju da oduzima vitalnost i sprečava brz oporavak poslije
kirurških zahvata. U magiji se upotrebljava za napitke koji pomažu pobjedu u ratu.
Prebivalište VII (17°8'37" Blizanaca do 0° Raka)
Stvara naučenjake i ljude s jakom intuicijom. Arapi misle da pomaže zaljubljeni­
ma, prijateljstvu, zaradama i ozdravljenju. Osoba je ugodna, ne traži mnogo, ne
zanima ju mondeni život, ima malo prijatelja, živi intimno u vlastitoj kući. Magiji
koristi za talismane koji pomažu trgovinu, putovanja morem i pomoć od moćnih
ljudi.
Prebivalište VIII (0° do 12°51'26" Raka)
Ako Mjesec nije loše aspektiran od drugih planeta, u muškom horoskopu po­
maže brak i povećava fizičku snagu. U ženskom horoskopu loše utječe na brak: že­
ne su nesretne i nezadovoljne. Negativan je za putovanja, stvara neiskrenost,
škrtost, razočaranja, potrebu za vjerom, sintetički pogled na život, probleme u po­
litičkim i trgovačkim udruženjima. U magiji je pogodno da se ureknu putovanja i
izazove nesloga.
Prebivalište IX (12°61'27" do 23°42'52" Raka)
Ako Mjesec nije loše aspektiran od drugih planeta, u muškom horoskopu po­
maže brak i povećava fizičku snagu. U ženskom horoskopu loše utječe na brak: že­
ne su nesretne i nezadovoljne. Negativan je za putovanja, stvara neiskrenost,
škrtost, razočaranja, potrebu za vjerom, sintetički pogled na život, probleme u po­
litičkim i trgovačkim udruženjima. U magiji je pogodno da se ureknu putovanja i
izazove nesloga.
Prebivalište X (25°42'23" Raka do 8°34'18" Lava)
Pomaže ljubavi, studiranju i materijalnom uspjehu, ali navodi na upotrebu li­
jekova i droge. U magiji služi za talismane ljubavi, vradžbine za pobjedu nad nepri­
jateljima i da se dobije pomoć i odobravanje.
Prebivalište XI (8°34'19" do 21°25'44' Lava)
Ideali su visoki ali sreća nije sigurna. Dobro je za trgovinu, putovanje, brak i
zdravlje, neročito u ženskom horoskopu. Slaba je sreća u hazardnim igrama a opas­
nost dolazi od vatre. U magiji služi za amajlije koje štite u trgovini i pomažu bijeg
zatvorenika.
Prebivalište XII (21°25'45" Lava do 4°17'10" Djevice)
Pomaže studiranje nevidljivog svijeta, okultizma, društvenih i socijalnih ideja.
Štiti poljoprivredu, poruke, komunikacije i ljude koji rade za druge. Pomaže sri­
canje mudrosti i skladne odnose za muškarca u braku ali žene osuđuje na celibat i
sentimentalna razočaranja. Uzrokuje bolesti crijeva. Magija ga koristi za prav­
ljenje talismana koji pomažu ubiranje plodova, poboljšanje uvjeta života zatvor­
enika i robova, štiti prijateljstvo.
Prebivalište XIII (4°17'11" do 17°8'36" Djevice)
Daje dobrotu i dobro snalaženje u financijama. Pomaže putovanja ali provoci­
ra kolektivne tragične događaje: ratove, morske oluje, potrese zemlje i mora. Lju-
di s Mjesecom u ovom prebivalištu robovi su seksualnih potreba. U magiji služi za
talismane koji štite ubiranje plodova i pomoć od ljudi na položaju.
o
Prebivalište XIV (17 8'37" Djevice do 0° Vage)
Pomaže studiranje, vidovitost i osjećaj odgovornosti. Daje šarm. intuiciju i jak
utjecaj na ljude u zreloj dobi. Štiti putovanja i u prvim godinama braka. Magija ga
koristi za amajlije ljubavi i zdravlja, uroke koji trebaju uništiti plodove i šteti mor­
narima.
Prebivalište XV (0° do 12°51'26" Vage)
Arapi tvrde da je negativno za ljubav, obitelj i bračnu slogu. Daje visoke polo­
žaje i ogromno bogatstvo. U magiji služi za talismane koji pomažu u otkrivanju
blaga i izvora vode.
Prebivalište XVI (12°51'27" do 25°42'52" Vage)
Pomaže slobodu, bijeg od sudbine, kupoprodaju životinja i špekulacije. Daje
društvenost i ljubaznost. Izaziva neslogu u obitelji i braku. Magija ga koristi za uro­
ke mržnje.
Prebivalište XVII (25°42'53" Vage do 8°34'18" Škorpiona)
Pomaže osvajanje dobre financijske situacije i preseljenja u inozemstvo ali je
osoba objekt strogog suda. osude i klevete. Magija ga koristi za stvaranje petero­
kuta koji daje zaštitu onima koji su bili žrtva prijevara, nosi sreću uopće i daje sta­
bilnost zgradama.
Prebivalište XVIII (8°34-19" do 2l°25'44" Škorpiona)
Agripa je tvrdio da izaziva tajno djelovanje protiv ljudi na položaju, izlaže
promjenama u poziciji, demaskira neprijatelja, koči iskreno prijateljstvo, uzrokuje
neistinite procese, neslogu, osudenje nevinih, preranu smrt majke. U magiji je ko­
rišteno za peterokute koji štite od neprijatelja i uroke koji izazivaju neslogu.
Prebivalište XIX (21°25'45" Škorpiona do 4°12'10" Strijelca)
Dobro je za političare, trgovce, prijateljstvo i djecu. Izaziva odvajanje od ro­
ditelja. Opasnost dolazi od tekućina. Kad Mjesec prolazi kroz ovo prebivalište, ne
preporuča se nikakva inicijativa. U magiji služi za talismane sreće i rata, uricanje
susreta s brodovima, bijeg zatvorenika i škodi imetku drugih ljudi.
Prebivalište XX (4°17'11" do 17°8"36" Strijelca)
Pomaže u ljubavi ali ne u braku. Ljude čini vjernima, ambicioznima, pomaže
osvajanje odgovornih položaja, trgovinu i polaganje kamena temeljca za gradnju
građevina. Uzrokuje brojne promjene boravišta i probleme s vidom. U magiji je
pogodno za talismane protiv bolesti i dozivanje mržnje.
Prebivalište XXI (17°8'37"' Strijelca do 0° Jarca)
Navodi na neoprez, površnost i uvredljivost a sreća je promjenjljiva. Pomaže
zaradu, vojnicima i dobro oporavljanje poslije bolesti. Agripa savjetuje ovaj pe­
riod za pokretanje brakorazvodnih parnica. Magija ga koristi za zaštitu zgrada, bo­
gatstva i plodova, i uroke koji uništavaju ljubav.
Prebivalište XXII (od 0° do 12°51'26" Jarca)
Daje jaku volju. moć. osjećaj pravde i stvaralački duh. Napori donose unapre­
đenje. Pozitivne su prve godine braka. U magiji služi za pripremanje peterokuta
koji pomažu ozdravljenje i za uricanje sloge.
Prebivalište XXIII (12°51'27" do 25°42'52" Jarca)
Dobro je za liječnike, političare i vojnike, loše za brak, djecu i ugovore bilo
kakvog tipa. Daje popularnost iako je karijera puna borbe, ljubomore i izložena
djelomičnim gubicima pred kraj života. U magiji koristi za amajlije koje pomažu
ozdravljenju i sticanju dobrih prijatelja.
28 Mjesečevih prebivališta
Prebivalište XXIV (25°42'53" Jarca do 8°34'12" Voaenjaka)
Arapi tvrde da je vrlo loše za odgovoran politički položaj i vodeću poziciju u
zemlji. Opasnost dolazi od vode. Magiji služi za talismane ljubavi i pobjedu nad ne­
prijateljima.
Prebivalište XXV (8°34'13" do 21°25'44" Vodenjaka)
Izaziva negativne ženske intervencije, teško izlječive bolesti i probleme s trud­
noćom. To je prebivalište mizantropa i homoseksualaca, Agripa tvrdi, i impotent­
nih. Žene su izložene bolestima donjeg trbuha. Ljudi čiji se Mjesec nalazi u ovom
prebivalištu hrabri su i tvrdoglavi, vole nauku. Magiji služi za talismane koji poma­
žu vojničke uspjehe i kurire, te za uroke ljubavi i mržnje.
Prebivalište XXVI (21°25'45" Vodenjaka do 4°17'10" Riba)
Pozitivno je za brak, trgovinu, poljoprivredu, političare, bogatstvo, ali ne i
sreću. Raspolaženje je melankolično, mašta bolesna, narav strpljiva. Magiji koristi
za amajlije ljubavi i sreće.
Prebivalište XXVII (4°17'11" do 17°8'36" Ribe)
Daje milostiv duh, vidovitost i sposobnosti mediuma. Kad Mjesec dođe u ovo
prebivalište ne treba otpočeti ništa, jer bi došlo sa zakašnjenjem i komplikacijama.
Daje idealizam ali je dobar samo onima koji su spremni živjeti sami i duhovno se
razvijati. U magiji koristi za amajlije koje pomažu trgovinu, prijateljstvo i zdravlje.
Prebivalište XXVIII (17°8'37" Riba do 0° Ovna)
Pomaže brak i trgovinu, šteti zdravlju. Agripa smatra da štiti u opasnim putov­
anjima ali uzrokuje gubitak bogatstva. Žene su žrtve zavođenja i rađaju vanbračnu
djecu. U magiji se koristi za talismane koji štite trgovinu, sudske procese, ljubav
medu supružnicima i dozivanje mržnje.

ZODIJAKALNI DUHOVI

Ima ih 36. Svaki predstavlja jednu dekadu (10 dana, od 30, koliko sadrži jedan
znak, jedan mjesec). Nije isto roditi se u 1., 2. ili 3. dekadi. Svakoj pripada plane­
tarni duh koji daje snagu, okultnu dušu i okultne vibracije. Duhovi potječu iz sta­
rog Egipta (3000 godina pr.n.e.) i zatim »prelaze« u Mezopotamiju i Grčku. Oni su
zaštitnici. Da bi im se zahvalili, drevni ljudi su nosili na sebi vrećice (na lancu oko
vrata, u novčaniku, u đepu, u torbici itd.) s mirisnim esencijama, koje odgovaraju
određenom duhu. Ako ste rođeni 26. 3., vaš duh je Asikan, 8. 4. Zenaker, 15. 4.
Azentaher itd. . .
Mirisi su oduvijek igrali važnu ulogu u magijskim ritualima, religioznim cere­
monijama pogana i kršćana (vjeruje se da tamjan tjera zle duhove). Vrećice s mi­
risnim esencijama upotrebljavli su Etiopljani, Egipćani, Grci a Rimljani su držali
mirise u rublju i posteljini po ormarima. Naše bake imale su pune kuće lavande.
Ovo poglavlje može vam dati ideju kakav parfem ili sviježe cvijeće pokloniti
voljenoj osobi (bratu, majci, ljubavnici) za rođendan, Novu godinu ili u nekoj dru­
goj prilici. Ako ne razumijete nazive biljaka, pitajte travare, oni znaju.

OVAN
I dekada (21. do 30. 3.) — nebeski duh Asikan iz sfere Marsa. Daje snagu, od­
važnost, hrabrost, neustrašivost, individualizam. Njegova magična biljka je pelin:
ublažava oštar karakter, udaljava opasnosti a ne šteti inicijativi i poduzetnosti.
II dekada (31.3. do 9. 4.) — duh Zenaker iz sfere Sunca. Daje komandu, auto­
ritet, visok položaj u bilo kom zvanju i plemenitu dušu. Magičan miris bosiljak
pospješuje intelektualne sposobnosti i lični magnetizam.
III dekada (10. do 20. 4.) — planetarni duh Azentaher iz sfere Venere. Poma­
že uspjeh u umjetnosti i ljubavi, daje nježnost, duhovno i osjećajno zadovoljstvo.
Magična mirodija: papar, pomaže u braku, obitelji, bračnu ljubav, udaljava intrige
i ljubomoru.

BIK
I dekada (21. do 30. 4) — planetarni duh Azikat iz sfere Merkura. Vlada inte­
lektualnim sposobnostima i poslovima širokog spektra. Magična biljka: matičnjak,
udaljava melankoliju i pretjeranu ozbiljnost.
II dekada (1. do 10. 5.) — duh Viroazo iz sfere Mjeseca. Njegove izuzetne vi­
bracije daju plemenitu dušu, dostojanstvo, moral i veliku ambiciju. Magična bilj­
ka: ingver, pomaže sreću u.hazardnim igrama.
III dekada (11. do 20. 5.) — duh Aharp iz sfere Saturna. Po definiciji Kaitija:
zločest, koči u svemu, daje brige, ekonomske teškoće, slabi duh i tijelo, uništava
sreću. Magičan miris: ruža — cvijet Venere, ublažava zloću Aharpa.

' BLIZANCI
I dekada (21. do 31. 5.) — duh Tezogar iz sfere Jupitra. Daje mudrost, interes
za okultni i superiorni studij, idealizam i zanimanje za posebne discipline. Magična
mirodija: vanilija, pomaže realizaciju ambicija i sticanje slave.
II dekada (1. do 10. 6.) — duh Verazua iz sfere Marsa. Daje nervozan i pre­
osjetljiv karakter koji se sukobljava sa svima. Magična biljka: bagrem, smiruje srce
i crvenilo lica kad se osoba naljuti.
III dekada (11. do 21. 6.) — duh Tepizatozoa iz sfere Sunca. Daje ponosnu,
buntovnu, indolentnu i egoističnu narav. Magična biljka: nana, stimulira najbolje
osjećaje, autokritičnost i osjećaj pravde.

RAK
I dekada (22. 6. do 1. 7.) — duh Sotis iz područja Venere. Daje društvenost,
ljubaznost, simpatiju, mondenost. Magičan miris: sandalovina, pomaže da se pozi­
tivne karakteristike duha ne promjene.
II dekada (2. do 11. 7.) — duh Sit iz sfere Merkura. Pomaže inteligenciju i spo­
sobnost da ju osoba dobro upotrebi. Koji put je uzrok klevete i lukavosti. Magična
biljka: lipa, pozitivno utječe na osjećajni život, pomaže sreću, udaljava ljubomoru i
prevare.
III dekada (12. do 22. 7) — duh Tuimis iz sfere Mjeseca. Daje ponos, neustra­
šivu i polemičnu narav. Osoba poduzima akcije koje izazovu čuđenje. Magična
tvar: jantar, pomaže u važnim odnosima.

LAV
I dekada (23. 7. do 2. 8.) — duh Afruimes iz sfere Saturna. Daje velikoduš­
nost, strast, žestinu, brani čast do zadnje kapi krvi. Magična biljka: andelika, smi­
ruje strasti i upućuje na uzvišene i plemenite ciljeve.
II dekada (3. do 13. 8.) — duh Sitaker iz sfere Jupitra. Daje arogantnu, pro­
dornu i upornu ali šutljivu narav. Magična tvar: balzam, pomaže u savladavanju ži­
votnih zapreka i smanjuje uvredljivost.
III dekada (14. do 23. 8.) — duh Furnizi iz sfere Marsa. Društvena osoba, is­
krena, pravedna, velik kritički duh. Magičan cvijet: ciklama, povećava lični magne-
tizam i društveni uspon.
DJEVICA
I dekada (24. 8. do 2. 9.) — duh Tumis iz sfere Sunca. Miran i uredan tip, voli
prirodu ali je lijen. Magičan miris: gardenija, štiti od ljudske zločestoće i pretjerane
senzualnosti.
II dekada (3. do 12. 9.) — duh Topitus iz sfere Venere. Daje senzualnost i neu­
rednost. Cvijet bagrema štiti od seksualnog iživljavanja i pogrešnih špekulacija.
III dekada (13. do 22. 9.) — duh Aput iz sfere Marsa. Osoba inklinira sterilite-
tu, lijena je, flegmatična i slabo produktivna. Esencija cvijeta stolisne ruže stimuli­
ra borbu protiv lijenosti, nepokretljivosti, smanjuje postotak steriliteta i povećava
interes za život.

VAGA
I dekada (23. 9. do 2. 10.) — duh Zerukut iz sfere Mjeseca. Daje iskrenu i pra­
vednu narav na koju se ne može utjecati. Štiti potisnute u stranu. Puder perunike
daje intuiciju i unutarnju ravnotežu.
.II dekada (3. do 12. 10.) — duh Aterehizis iz sfere Saturna. Daje miran život
bez posebnih osvajanja i ambicija. Narav je mirna i indiferentna pred teškoćama.
Mahovina pali ugašene osjećaje i navodi na borbenost.
III dekada (13. do 22. 10.) — duh Arpion iz sfere Jupitra. Daje senzualnost,
dobar apetit, veselje, bezbrižnost. Esencija zumbula stimulira produhovljene osje­
ćaje i udaljava neprijatelje.

ŠKORPION
I dekada (23. 10. do 2. 11.) — duh Sentacer iz sfere Marsa. Stvara svadljiv,
agresivan, koleričan karakter koji je kriv za brojne neprijatelje. Tuberoza daje sta­
bilnost i regulira depresiju.
II dekada (3. do 22. 11.) — duh Tepisenti iz područja Sunca. Daje impulzivan ka­
rakter koji izaziva brojne neprijatelje i apatiju. Magična biljka: brnistra, poboljša­
va karakter i sudbinu.
III dekada (13. do 22. 11.) — duh Senciner iz sfere Venere. Daje senzualnu i
ljubomornu narav koja pati zbog ljubavi. Magična biljka: četrina, pravi je ljubavni
talisman koji smiruje strasti, budi čiste i idealizirane osjećaje.
STRIJELAC
I dekada (23. 11. do 1. 12.) — duh Erenjo iz područja Merkura. Hrabar, neza­
visan, borben, sportski, stvaralački duh sa smislom za medicinu i mehaniku. Cvijet:
kadifica, koči rasipanje energije i pretjerivanja.
II dekada (2. do 11. 12.) — duh Sagen iz sfere Mjeseca. Nestalan, usamljen,
melankoličan tip. Parfem: frezija, kontrolira i eliminira planove koji se ne mogu
realizirati.
III dekada (12. do 21. 12.) — duh Kenen iz područja Saturna. Daje žestok, te­
žak karakter i loše instinkte. Magična biljka: kalikantus, dominira ovaj nebeski
duh i prorjeduje neprijatelje.

JARAC
I dekada (22. do 31. 12.) — duh Tumes iz sfere Jupitra. Osoba akumulira bo­
gatstvo i onda odjednom sve izgubi. Magičan cvijet: narcisa, štiti gubitak sreće i od
opasnosti u stranim zemljama.
II dekada (1. do 10. 1.) — duh Epima iz prostranstva Marsa. Karakter je os­
jetljiv, pesimističan, uvredljiv. Osoba gubi vrijeme na planove koje nikad neće ob­
jelodaniti. Magičan cvijet: zumbul, poboljšava negativne karakteristike osobe.
III dekada (11. 1. do 20. 1.) — duh Homot iz sfere Sunca. Daje sumnjičav ka­
rakter kojji se lako demoralizira pred zaprekama i sije lošu sudbinu. Magična bilj­
ka: divlja nana, učvršćuje karakter i vitalnost.

VODENJAK
I dekada (21. do 30. 1.) — duh Oroazer iz prostranstva Venere. Daje umjet­
nički i stvaralački talent. Osoba voli muziku, istinu i pravdu. Magična biljka: ser-
pentarija, pomaže u hvatanju dobrih vibracija i isključuje loše.
II dekada (31. 1. do 9. 2.) — duh Astiro iz sfere Merkura. Daje lukav, intuiti­
van, pametan i diplomatski duh. Magičan miris: đurđica, zadržava pozitivan utjecaj
duha i otkriva neprijatelje.
III dekada (10. do 19. 2.) — duh Tepisastras iz područja Mjeseca. Stvara razo­
čaranja, melankolije, poreze, predbacivanja i slabe reakcije. Magična biljka: ljubi­
mac, udaljava podsvijesne monstrume, halucinacije i teške snove.

RIBE
I dekada (20. do 28. 2.) — duh Aratapias iz sfere Saturna. Daje konfuzan, ne­
stabilan, kapriciozan, nervozan karakter i sanjalački duh. Magičan parfem: jasmin,
kontrolira neuravnoteženu psihu, daje stabilnost i smirenost.
II dekada (1. do 10. 3.) — duh Topibus iz sfere Jupitra. daje velikodušnost, uz­
višen duh, ambiciju, čast i slavu. Magičan cvijet: božur, štiti stečene pozicije i od
neprijatelja.
III dekada (11. do 20. 3.) — duh Atembui iz sfere Marsa. Ove osobe vole zado­
voljstva, nisu vjerne, vode pretjeranu seksualnu aktivnost. Cvijet naranče ili limu­
na kontrolira seksualna pretjerivanja i vraća potrošenu energiju.

CVIJEĆE

Planeti su u uskoj vezi s ljudima ali i svijetom minerala i vegetacije. Koji ste
znak? Recite to cvijetom. Evo ideje kako sebe pokloniti voljenoj osobi (zaručnici,
suprugu, sestri, ljubavniku): u bilo kojoj prilici cvijeće je dobrodošlo, znak pažnje i
razmišljanja o nekoj osobi. Nije potrebno da netko ima rođendan. Dovoljno je oti­
ći u posjetu s cvijećem u ruci. I u svakodnevnom zajedničkom životu, punom briga
i problema, cvijeće je dobar razlog za osmjeh i srce puno zadovoljstva.

OVAN
Njegov cvijet je divlja, žuta brnistra. Raste po pustim stijenama i simbolizira
Ovnovu tvrdoglavnost da uspije, unatoč svim teškoćama. Luj IX osnovao je red
brnistre: vitezi su nosili bijele, kapute s ljubičastom kapuljačom i ovratnikom koji
su bili ukrašeni brnistrom i zlatnim ljiljanima (ljiljan je cvijet mira i sloge). Isus se
naljutio na brnistru jer prilikom otvaranja cvijeta proizvodi pucketanje, čime je
omela njegovu molitvu u Getsemanskom vrtu.

BIK
Njegov je cvijet nježna i baršunasta maćuhica prodornog mirisa, koji dobro
predstavlja jaku erotiku Bika. Prema mitu, ovaj je cvijet nastao iz kapi krvi Atisa,
koji se ozlijedio na trn. U »Snu ljetne noći« od Shakspearea, Oberon posipa kapke
usnule Titanije kapima soka mačuhice. Kad se probudi, zaljubit će se u onog koga
prvog ugleda.
BLIZANCI
Njegov je cvijet iris (perunika), u mitu ženstveni predstavnik Merkura, spre­
tan glasnik Zeusa i Ere. Kad leti, njen lagani veo lebdi zrakom i pokazuje sedam
duginih boja. U Japanu smatraju da štiti od bolesti i zlih duhova. U španjolskoj re­
nesansnoj umjetnosti jednako je cijenjena kao cvijet ljiljana, simbol Djevice Mari­
je. (Ako napunite sobu ljiljanima, zaspat ćete slatko i nikad se više nećete probudi-
ti).

RAK
— Lopoč ima korjene u zemlji duboko ispod vode. I Rak se prepušta dubina­
ma prošlosti i nesvjesnog. Lokvanj i lopoč sadrže u sebi princip plodnosti. Egipćani
su smatrali da život dolazi iz vode, a Indijanci Maja vide u tom cvijeću simbol obi-
lovanja. U grčkom mitu, jedna se mlada djevojka zaljubljuje u Herakla, umire od
ljubomore i bude pretvorena u vodeni cvijet.

LAV
Suncokret oblikom potsjeća na Sunce, okreće se prema njemu i ima sunčane
boje. Klitija je voljela Heliosa (Sunce) i bila voljena od njega ali ju je on napustio.
Zato je bila pretvorena u cvijet koji se stalno okreće za izgubljenom ljubavi (Ovidi-
je »Metamorfoze«). Simbol je vjernosti i duše koja teži savršenstvu.

DJEVICA
Klip i mak pripadaju Demetri, zaštitnici Djevice. Demetra je pretvorila u mak
Atenjanina Mekonea jer ga je voljela. Stari Grci predstavljali su Hipnosa (San)
okruženog makovima (sjemenke maka uspavljaju). Mak je simbol plodnosti, sna,
ignoriranja, ekstravagancije i vezanosti za rodno mjesto. Ako uberete mak i stavite
u vazu s vodom, uvenut će. t .

VAGA
Nekad su sve ruže bile bijele. Kad je nekoliko kapi krvi Venere kapnulo na ne­
koliko ruža, od tada postoje crvene, ružičaste i ruže drugih boja. Sveti Ambroz, za­
štitnik Lombardije (Italija) rekao je da je ruža dobila trnje nakon Adamovog grije­
ha. Mirisom potsjeća na izgubljeni raj, a trnjem na grijeh i kaznu. Simbol je ljuba­
vi, ljepote, ženstvenosti i tjelesnog zadovoljstva.

ŠKORPION
Asfodel (iz porodice ljiljana) simbol je besmrtnosti. U magiji ga smatraju uni­
verzalnim protuotrovom. Nikandro je tvrdio da je sok tog lijepog, mirisnog, bije­
log cvijeta, protuotrov za zmijski ugriz i ubod škorpiona. Simbolizira pokojne duše
koje šetaju širokom ravnicom u Hadu, Plutona i Prozerpinu (Teokrit).

STRIJELAC
Različak, cvijet neba i zraka, raste uz žito. Stari Latini zvali su ga centaurea jer
ga je prvi otkrio centaur (strijelac) Kiron. U Rusiji postoji priča koja govori o lije­
pom mladiću kojeg je zavela sirena, zbog čega je pretvoren u različak.

JARAC
Lukovica zumbula potsjeća na plenet Saturn. U grčkom mitu, Apolon se za­
ljubljuje u prelijepog mladića. Ljubomoran na tu nježnost, Safir promjeni smjer
diska kojeg je bacio Bog. Disk udara u glavu lijepog mladića i usmrti ga. Apolon
traži da se iz krvi mladića rodi zu'mbul. On je simbol duševnog mira i kršćanskog
opreza. U Grčkoj, za vrijeme proslava u čast Demetri, stari Grci kitili su dječje gla­
ve vjenčićima od zumbula.

VODENJAK
Mlad i lijep Narcis odbijao je sve djevojke, medu njima i ninfu Eko. ali biva
kažnjen. Bogovi učiniše da se zaljubi u sebe. Gledao se u vodi jednog izvora., htio
doseći svoj lik i utopio se. Sa mjesta gdje se utopio izronila je narcisa. Na grčkom
jeziku — narke — znači san. Dakle, smrt je samo san. Narcisa je sinonim hladnoće,
egoizma, nezainteresiranosti ali i idealiziranja. U Aziji je simbol sreće.

RIBE
Nježna i povučena ciklama, kao ljudi rođeni u ovom znaku, u prvom kršćanst­
vu bila je cvijet Djevice Marije. Teofrast piše da je davno bila korištena za doziva­
nje ljubavi, senzualnosti, olakšavanje porođaja i ženskog mjesečnog ciklusa. Na je­
ziku anglosaksonskih naroda kaže se — bleeding nun — opatica koja krvari.

FIKSNE ZVIJEZDE

To su plinske sfere poput Sunca, jako daleko od našeg planetarnog sustava, pa


promatraču izgledaju kao da su pričvršćene (fiksne) na nebeskoj sferi. Neke su bi­
jele i plavičaste boje: Sirius, Vega, Altair, Rigel i dobroćudne su. Žute kao Sunce
imaju mješovit utjecaj: Aldebaran, Capella, Arcturus, Polarna zvijezda. Crvenka­
ste su negativne. Sto je zvijezda svjetlija, njen je utjecaj jači. Podaci o fiksnim zvi­
jezdama potiču od Sumerana, Egipćana i Babilonaca. Kad se unutar individualnog
horoskpa jedna takva zvijezda nade u konjunkciji ASC, DESC, MC i IC, nagla­
šava njegov značaj. Ako se u blizini nalazi i neki planet, utjecaj je još jači. Stari
narodi uzimali su u obzir samo konjunkciju. Nisu pridavali važnost sekstilima,
kvadratima, trigonima i opozicijama koje fiksne zvijezde formiraju s planetarna u
nečijoj karti neba. Fiksne zvijezde imaju narav planeta. Ako se nađu u konjunk­
ciji s planetom čiju imaju narav, utjecaj je veći. Ako su narav planeta i zvijezde
različite, njihov se utjecaj međusobno smanjuje.

Narav planeta

Sunce — moć. slava, fizička ero


Mjesec — intuicija, osjećajnost,
Merkur — inteligencija, pisanje, putovanja, sposobnost komuniciranja
Venera — umjetnost, ljepota, dobrota, osjećaji
Mars — borbenost, hrabrost, komandiranje, nasilje, kolerični temperament, iz­
nenadne nesreće
Jupiter — čast, bogatstvo, velikodušnost, visoke religiozne, vojne ili političke du-.
žnosti
Saturn — nesreće, okrutnosti, bolesti, odricanja
Položaj zvijezda koji donosimo vrijedi do 2000. godine. Zodijakalna dužina
uzeta je 1930. godine. Ove podatke zahvaljujemo Francuzu Paulu Chacornacku.
Unesite zvijezde u vaš osobni horoskop i dobit ćete još poneku informaciju o
osebinama i o vašoj sudbini.
OVAN
Difda 1°32' — izaziva nesreće, bolesti i neprijatelje. U konjunkciji s MC daje
čast.
Algenib 8°11' — priroda Mars. Jupiter. Saturn, daje slavu, nasilje, sramotu ili
siromaštvo.
Alferat 13°20' — priroda Venera. Jupiter daje slobodu, ljubav, bogatstvo neo­
visnost i inteligenciju.
Trbuh Balene 20°58' — priroda Saturna — uzrokuje emigraciju, brodolom, pri­
silne selidbe, ozlijede, padove.
Verteks 26°53' — prirode Venera. Mjesec. Mars. bolesti očiju, suše. nasilnu
smrt.
Miraeh 29°53' — priroda Venere, daje ljepotu, ljubav i sreću u braku

BIK
Sheratan 2°59' — priroda Mars. Saturn — opasnost od vatre, zemlje i potresa
Alamak 13°15' — priroda Venere — daje umjetnički talent, uspjeh, čast
Algol 25°28' — glava Meduze — najstrašnija zvijezda, u inače negativnom ho­
roskopu navodi na ubistvo, samoubistvo, razara mozak
Plejada 29°09' — priroda Mjesec. Mars — stvara narcisoidne tipove, taštinu,
lascivnost, efeminaciju i pretjeranu brigu za odijevanje

BLIZANCI
Aldebaran 8°48' - priroda Marsa — ratna zvijezda, daje borben duh. govor-
ništvo, neustrašivost. dovodi na odgovorne položaje, političke ili vojne dužnosti,
donosi bogatstvo
Rigel 15°46' — priroda Mars, Jupiter — u konjunkciji s MC pomaže položaj
šefa i religiozne funkcije. U konjunkciji s jednim svijetlom, (Mjesec, Sunce) daje
slavu, bogatstvo, moćne prijatelje.
Belatrix 19°58' — priroda Mars, Merkur — daje civilne i vojne časti, slavu,
bogatstvo, a može isto tako kao munjom ošinuto, sve što je dala odjednom odu­
zeti i noseći uz to sramotu i promast. U ženskom horoskopu stvara brbljave žene,
polemiku i antipatičan ton govora. U konjunkciji s ASC i Merkurom, izaziva smrt
uzrokovanu vatrom.
Capella 20°52' — po Ptolomeju, priroda Marsa, stvara sramežljivost i ne­
opravdan strah, ali pomaže prijateljstva, bogatstvo, poštovanje i čast. U konjunk­
ciji s Mjesecom ili ASC uzrokuje sramotu ili trovanje zbog žena.
Polara 27°36' — priroda Saturna, Venere — izaziva nesreće svih vrsta, gubi­
tak sreće, bolesti.
Betelgeuze 27°47' — priroda Marsa, Merkura — u konjunkciji s Jupitrom
stvara antrologe i materijalnu sreću. U konjunkciji sa Saturnom izaziva siromašt­
vo i propast. U konjunkciji s jednim svijetlom daje dobitak na lutriji ili iznenad­
no nasljedstvo.
RAK
Alhena 7°7' — priroda Merkur. Venera — daje uspjeh u umjetničkim karijera­
ma, luksuz, senzualnost, seksualno uživanje.
Sirius 13°29' — priroda Jupiter. Merkur. Mars. Venera — vojnički tip. nasilnog
i svadljivog karaktera, inklinira ljutnji, ali je ponosan, doživi čast. slavu i bogat­
stvo. U konjunkciji s MC i s jednim dobrim planetom daju sreću u velikim po­
duhvatima i važne položaje. U konjunkciji s Marskom ili ASC stvara ozljede i
naglu smrt za vrijeme proslava na javnim mjestima.
Canopus 14°17' — priroda Jupitra, Saturna — donosi mnoga poznanstva, hu­
manost, razumijevanje, zlo pretvara u dobro. U konjunkciji s ASC daje slavu i
putovanja. Na MC daje visoke položaje, u 4. kući znači opasnost od vode.
Castor 19°16' — priroda Merkura, Jupitra — daje profinjen intelekt, slavu,
nenadanu čast, brojna putovanja i ljubav prema konjima. U konjunkciji s nekim
zlim planetom uzrokuje bolest i razne probleme.
Polux 22°16' — priroda Marsa — daje lukavost, oštroumnost, hrabrost, nasil­
an karakter i okrutnost. U konjunkciji sa Saturnom, znači smrt od vatre. U kon­
junkciji s Marsom uzrokuje smrt od lopova. U konjunkciji s jednim svijetlom ili
kulminantnim planetom, ili vladarom 8. kuće, znači nasilnu smrt.
Procyon 21°51' — priroda Merkura, Venere, Marsa — osoba je vjerna svojim
prijateljima ali žrtva očaja, pati od nesanice, žestoka je i aktivna. Boji se vode,
prijeti joj ugriz psa. U konjunkciji sa Suncem daje velike časti, autoritet i borbeni
duh.

LAV
Acubens 12°40' — narav Saturna, Merkura — rada lažljivice, kriminalce, aktiv­
ne ali nepoštene ljude.
Asinus I 6°34' — narav Sunca, Marsa — daje osjećaj odgovornosti, dobru i
milostivu narav, mogućnost nagle smrti. U konjunkciji s ASC, opasnost nesreća
od velikih životinja.
Asinus II 7°44' — priroda Sunce, Mars — osoba doživi popularnost i zado­
voljstva, ali nije simpatična.
Alphard 26°19' — priroda Saturn, Venera, Jupiter - daje umjetnički i muzički
talent, nekontrolirane strasti, nemoral, mudrost, smrt utapljanjem, otrovanjem ili
gušenjem. U konjunkciji s Anertom, zločestom zvijezdom, uzrokuje smrt trovan­
jem. U konjunkciji s MC, opasnost za majku.

Regulus 28°52' — narav Jupiter, Mars — stvara nasilne, destruktivne ljude


koji vole borbu. U konjunkciji sa zlim planetom izaziva zatvor, nasilnu smrt ili
čast iza koje slijedi propast. U konjunkciji s dobrim planetom daje velikodušnost,
ambiciju, komandiranje. U konjunkciji sa Suncem daje velike časti. U konjunkci­
ji sa Saturnom vodi u propast i siromaštvo. U konjunkciji s Merkurom daje mu­
zički talent i smisao za poeziju, obećava slavu i popularnost.

DJEVICA
Zosma 10°19' — priroda Saturna, Venere — stvara egoiste i nemoralne ljude,
ili melankolične i nerazumne. U konjunkciji s ASC, Marsom i Jupitrom daje veli­
ke časti i dostojanstvo.
Denebola 20°39' — narav Venere, Merkura, Saturna — daje inteligenciju, ve­
likodušnost i plemenito srce. U konjunkciji s lošim planetom izaziva nesreće zbog
prirodnih uzroka, javnu sramotu i kratkotrajnu sreću.
Copulla 24°13' — narav Venere, Saturna — izaziva smetnje s vidom ili sljepo­
ću, jake strasti i razočaranja.
Labrum 25°44' — priroda Venere, Merkura — daje idealizam, paranormalne
sposobnosti, inteligenciju, bogatstvo, čast.
Marcheb 28°18' — priroda Jupiter, Saturn — daje mnoga poznanstva, dobro
srce, umijeće podučavanja i duga putovanja.
VAGA
Vindemiatrix 8°58' — priroda Saturna, Merkura — njen utjecaj je kompleksan
i zao, izaziva udovištvo, nesreće, neiskrenost, ludilo.
Caphir 8°12' — priroda Merkur, Venera — daje ljubazan karakter, pristojnost,
vidovitost.
Foramen 22°8' — priroda Saturn, Jupiter — uzrokuje nesreće, opasnost za oči.
utapljanje.
Špica 22°52' — narav Venera, Merkur, Mars — daje ljubav za prirodu, kuli­
narsko umijeće, smisao za poljoprivredu, ljubav za umjetnost, naročito kiparsku.
uspjeh, bogatstvo, časti. U konjunkciji s MC daje položaj od prestiža kad se do­
lazi i iz najvećeg siromaštva. U konjunkciji s Mjesecom i Točkom sreće daje veli­
ke dobitke na lutriji, u igrama ili kroz nasljedstvo.
Arcturus 23°15' — priroda Jupiter, Mars — izuzetno pozitivna, daje najviše
položaje i časti u državi, osoba može vladati uz bok moćnih, upravljati velikim
bogatstvom. U konjunkciji s ASC daje poštenje, čvrstinu, vjernost, vlast.

ŠKORPION
Camballia 5°59' — priroda Merkura, Marsa — uzrokuje iritativan i nasilan duh.
slabu društvenost i ljude koji stvaraju samo neprilike.
Alpha crucis 10°53' — priroda Jupitra — ovo je zvijezda astrologa i okulista,
pomaže magiju, tajne, daje osjećaj pravde, luksuz i ceremonije.
Alphera 11°17' — priroda Merkur, Venera — daje velik umjetnički talent. U
konjunkciji s Mjesecom daje veliku sreću, čast i dostojanstvo.
Kiffa Australis 14°6' — priroda Venere, Jupitra — osigurava stabilnost sreće i
bogatstvo, u konjunkciji sa Suncem šteti zdravlju, u konjunkciji s Točkom sreće
izaziva siromaštvo.
Kiffa Borealis (Beta Vega) 18°24' — priroda Jupitra, Merkura — sinonim ne­
pokolebljivog karaktera, upornog, okrutnog, inklinira kriminalu i kradi.
Agena 22°44' — priroda Venere, Jupitra — vrlo pozitivna, daje stabilnu karije­
ru, dobre prijatelje, dobro zdravlje, moral, vrline.
Bungala 28°37' — priroda Jupitra, Venere, Saturna — pomaže prijateljstvo,
karijeru, profinjen ukus.

STRIJELAC
Isidis 1°35' — priroda Mars, Saturn — stvara nemoral, zločestoću, agresivnost.
Grafias 2°12' — priroda Marsa, Saturna Jupitra — važna zvijezda, u dobrom
odnosu s drugim planetarna daje energičnu osobu, neustrašivu, magnate. U lošem
odnosu stvara odsutnost skrupula, okrutnost, ubice, lopove i sami su krivi za svoju
zlu sreću. Na MC, u konjunkciji s Mjesecom daje snagu ali nosi smrt. U 4. kući
daje uspjeh, a u 9. tjera na nasilje prema prijateljima. U konjunkciji s jednim
svijetlom ili na ASC, uzrok je nasilne smrti.
Ras Alhague 21°27' — priroda Saturn, Venera — loša je, izaziva nesreću sa
ženama. U konjunkciji s Mjesecom, trovanje. U konjunkciji s ASC stvara površ­
ne i nevjerne osobe i prevarante.
Sinistra 26°46' — narav Saturna, Venera — ime govori o nesrećama, nemoral­
noj i korumpiranoj naravi.

JARAC
Nushaba 0°07' — priroda Mjesec, Mars — daje uspjeh, veliku ambiciju i jaku
želju za osvajanjem.
Kaus Media 3°36' — priroda Jupiter, Mars — veliki uspjesi ali opasnost vatre i
nagle smrti.
Pelagus 11°24' — priroda Merkur, Jupiter — iskrenost, optimizam, religija.
Wega 14°18' — priroda Merkur, Venera — muzički i umjetnički talent, senzu­
alnost i seksualni užici, narav je velikodušna, vesela, idealistička. U konjunkciji s
ASC, Točkom sreće, Venerom ili vladarima 2., 10. i 5. kuće, daje velike pobje­
de, izuzetne dobitke na lutriji ili igrama na sreću.
Deneb 18°50' — priroda Jupiter, Venera — komandiranje, vojnički duh i slo­
bodarski, uspjeh i sreća.
Terebelum 24°52' — priroda Saturna, Venere, Jupiter — daje plaćenike, ma­
kroe, lukavstvo i sreću.

VODENJAK
Altair 0°47' — priroda Mars, Jupiter — jak karakter, borben, ponosan i hrabar.
Daje veliko bogatstvo ali to traje kratko. Komandiranje, srdžba uz rizik ubistva.
opasnost od reptila (krokodil, gušter). U konjunkciji s Marsom stvara heroje.
Bos 4°14' — narav Venere, Saturn — daje budan i produbljen duh.
Armus 11°47' — priroda Mars. Merkur — stvara polemičare, neprijatne i ne-
"' L Svalocin" 16°25' — narav Mars, Saturn — loš karakter, lukav, neiskren, zbog
nasilnosti može prouzročiti smrt. U konjunkciji s ASC stvara lažove i hipokrite.
U 4. kući stvara opasnost od vode i utapljanja.
Nashira 20°48' — priroda Jupiter, Saturn — pomaže svladavanje zapreka sna­
gom volje, opasnost od životinja.
Saldasuud 22°55' — narav Saturn, Merkur — U konjunkciji s ASC pomaže
osvajanje sreće uz pomoć inteligencije i intelektualnog rada.
RIBE
Formalhaut 2°51' — narav Saturna, Jupitra, Venere — moćna zvijezda, cesto
daje loš karakter i pored dobrih ideala. Pomaže prelaz iz velike materijalnosti u ve­
liku duhovnost. U konjunkciji s ASC daje slavu, stoljetnu popularnost.
Deneb 4°24' priroda Venere. Merkura profinjen duh, velik intelekt, os­
oba uči s lakoćom.
Ahernar 14°18' — narav Jupitra — uspjeh, popularnost, visoka religioznost.
Sheat 28°24' — narav Mars, Jupiter, Merkur — izaziva velike nesreće, utaplja-
nje, ubistvo, samoubistvo. Smrt dolazi od vode, gušenja ili otrova.

K R O M O T E R A P I J A

Sama riječ govori da se radi o liječenju bojama. Uz njihovu pomoć možemo


biti ljepši, zdraviji i ozdraviti. Kromoterapija je bila poznata u staroj Indiji, Kini,
Egiptu i Grčkoj. Esculapius, otac medicine i Hipokrat, tvrdili su da bolesti proizla­
ze iz teškog unutarnjeg poremećaja ravnoteže. S obzirom na promjene, neki dijelo­
vi tijela dobivaju ili gube boju. Emotivni kaos je moćan faktor tegoba i bolesti.

OVAN — crvena boja, špinat, maska od ribizla


Znak je vezan uz glavu: oči, nos, lice, zube, mišiće lica i hipofizu. Crvenu boju
nalazimo u rotkvicama, cikli, crvenom zelju, špinatu, trešnjama, crvenim šljivama,
višnjama, ribizlu, litiju, potasiumu, cinku. Crvena boja revitalizira jer sadrži želje­
zo, što liječnici preporučuju u slučaju anemije. Plava smiruje preveliku napetost
(šljive, plavo grožđe). Stoga, neka Ovnovi nose odjeću crvene i plave boje. Za
oživljavanje lica: maska od ribizla (možete ju lako pripremiti kod kuće).

BIK — plava boja, grožđe, kupine, maska od voća


Bik simbolizira grlo, glasnice, usta, tiroidnu žlijezdu, mandule, dušnik. Plavu
boju nalazimo u: plavim šljivama, tamnim trešnjama, bobicama, kupinama, tam­
nom grožđu. Metali: nikal, čelik, cink, bakar, aluminij. Izlaganje plavom svijetlu
potiče pojačanu produkciju hormona. Žene Bikovi neka sjenčaju kapke plavim
sjenilom, a maske za lice pripremite od bilo kog voća. Masaže s uljem ili kremom
na bazi kamfora bit će preporod za muškarca, naročito ako su krema ili ulje bili iz­
loženi plavom svijetlu 15 minuta.

BLIZANCI — boja indigo, patliđani, bakar i puno odmora


Ramena, ruke, pluća, dišni putovi, kapilarna cirkulacija i kisik u krvi pod zna­
kom su Blizanaca. Ovi ljudi će se divno osjećati ako im se svijetlo indigo boje proji­
cira 10 minuta dnevno na pluća i leda, u neposrednoj udaljenosti od 3 do 4 cm. To
je dobro za plućne bolesti, bronhe i astmu. Kako postići svijetlo boje indigo? Pre­
farbajte žarulju tom bojom ako niste u mogućnosti nabaviti specijalnu žarulju za tu
svrhu. Metali koji sadrže indigo boju: krom, bakar, stroncij, titanij. Bakrena na­
rukvica i ogrlica daju ravnotežu valovima i stvaralačke impulse. Indigo u hrani: pat-
lidan, grožđe, kupine, bobice, tamne trešnje. Kutak predviđen za odmor i svijetla u
stanu trebali bi biti indigo boje.

RAK — žuta paprika, srebro, Mjesec


Trbuh, želudac, torzo i grudi pod ovim su znakom. Kod želučane kiseline, bo­
lova, kožnih bolesti i debljine uzrok su emotivne situacije. Metali Raka: barij, kal­
cij, krom, kobalt, magnezij. Povrće i voće sa žutom ljuskom: žute paprike, žute sje­
menke, krumpir, banana, bundeva, ananas, limun, grejp, kruška. Kožu treba hra­
niti uljem od slatkih mandula uz pomoć masaže. Ženama se preporuča nošenje lan­
čića oko struka, s privjeskom od srebra u obliku Mjeseca.

LAV — zelena, kelj, cikorija


Srce (otkucaji i lupanje), međurebarni bolovi pod znakom su Lava. Zelena je
boja života i ravnoteže. Klorofil preduhitruje arteriosklerozu. Metali koji sadrže
zelenu boju: aluminij, nikal, kobalt, titanij. Treba jesti puno povrća zelene boje.
Ženama se preporuča šminkanje očnih kapaka zelenim sjenilom, a garderoba neka
sadrži mnogo odjevnih predmeta u tonovima smaragdno zelene i boje šume.

DJEVICA — svijetlozelena, nježne boje i puno povrća


Ovo je emotivan i nervozan znak, što se reflektira na crijeva, želudac, jetru,
gastritis, alergije, živce i u obliku raznih neuroza. Nosite zelenu boju, oker i blije-
dožutu. Postavite žuto svijetlo 4 do 5 cm od jetre i grij te taj dio tijela 15 minuta. Za
vrijeme obroka dobro je popiti čašu vode, koja je prethodno bila izložena zelenom
svijetlu 30 minuta. Metali i hrana opisani za Lavove vrijede i za Djevice. Bijela,
svijetlozelena, svijetloplava, siva, žuta, ružičasta i ljubičasta u svijetlim tonovima,
neka budu prisutne u vašoj kući.

VAGA — narančasta boja, mrkva, bakar i koralj


Urološko genitalni trakt, bubrezi, bubrežni kamenac i endokrine žlijezde pod
ovim su znakom. Narančasta u svim vidovima djeluje pozitivno na Vage: mango,
japanska dunja, mandarina, indijska smokva, žuta breskva, marelica, dinja,
mrkva, jabuka. Kemija: selen, željezo, rubidij, magnezij. Odjevajte se u tonovima
narančaste boje. Uz ovu, stan neka sadrži i purpurnu boju, cvijeće i svijetla u tim
tonovima. Preporuča se nakit od bakra i koralja.

ŠKORPION — crvena i narančasta boja


Debelo crijevo, genitalni organi, prostata, urološke upale, hemeroidi i fistule
na osjetljivom mjestu pod znakom su Škorpiona. Boje koje su dobrodošle: crvena,
narančasta, žuta i plava. Kemija: olovo, kobalt, cink, kloroform. Voće i povrće:
grožđe, kupine, plave šljive, patliđan, bobice, uz ono preporučeno Raku. Kutak za
odmor u stanu neka sadrži gore spomenute boje. Korisno je izložiti donji dio kičme
žutom svijetlu, 10 minuta dnevno, na udaljenosti od 3 cm. Za pomoć genitalni - 1
ganima postupite isto tako s crvenim svijetlom. Kupanje pomaže izmjenu stanica.
Ako imate paravan u stanu, jedna strana neka bude plave, druga narančaste boje.

STRIJELAC — ljubičasta boja, puno voća i povrća, čaša vode


Bokovi, bedra, debljina i slabi živci, loša strana su ovog znaka. Preporuča se
ljubičasta boja. Ima je u: patliđanima, cikli, bobicama, tamnom grožđu, Metali:
željezo, barij, rubidij, aluminij. Odjeća neka se bazira na ljubičastoj, plavoj i žutoj
boji. Korisno je popiti šolju vode za vrijeme obroka, koja je bila kromatizirana uz
pomoć žarulje ljubičaste boje, 30 minuta.

JARAC — crvena i plava boja


Kosti, zglobovi, koljena, zubi, živci i koža pod ovim su znakom. Prisutne su
deformacije kosti zbog artritisa i lomova. Plava i crvena boja su ljekovite. Nalaze
se u litiju, potasiju, cinku, rotkvicama, cikli, špinatu, crvenim šljivama. Korisno je
imati što više svjetiljki crvenog svijetla u stanu. Koža Jarca je suha a cirkulacija
krvi nije dobra. Temeljite masaže s kremama crvene boje ublažavaju ove proble­
me.

VODENJAK — zelena boja, sve povrće i jedan smaragd


Noge, članci, vene na nogama, vaskularne bolesti, lomovi kosti, lupanje srca,
cirkulacija krvi, grč u znaku su Vodenjaka. Smaragdno zelena boja smiruje živce,
stimulira cirkulaciju i rad mozga. Bakar, nikal i krom neka budu dijelovi namješta­
ja i kuće. Hrana: povrće i voće svih vrsta (ne kiselo). Korisni su soda i morska sol.
Smaragd u prstenu ili ogrlici hvata najosjetljivije živčane impulse i zadržava kon­
stantno raspoloženje, čime pomaže odnose s ljudima. Zelena boja neka bude do-
minanta vaše kućne oaze.

RIBE — indigo boja, sviježe i kuhano povrće, voće plave kore


Stopala, slaba cirkulacija krvi u stopalima, anemija, crijevne tegobe i zadrža­
vanje vode u organizmu, glavni su problemi rođenih u znaku Ribe. Upotreba i
zloupotreba lijekova, nikotina i alkohola, također je bolna točka. Preporuča se
povrće i voće koje sadrži indigo boju, kuhano ili sviježe: kupine, patliđani, šljive,
grožđe itd. . . Metali u kojima se nalazi indigo boja: titanij, bakar, krom, željezo.
Garderoba treba biti bazirana na crvenoj i plavnoj boji. Šminka žena Riba može bi­
ti blaga ili intenzivna, ali neka bude sjenčana i nijansirana.
DRAGO KAMENJE

Dragulji nisu bili samo simbol moći i bogatstva vladajućih klasa kroz vjekove,
nego postoji predanje kako određeno kamenje djeluje specifično u kontaktu s tije­
lom (u prstenu, u medaljonu koji visi na lancu oko vrata, u dijademu, kruni, naruk­
vici, odjeći).

Rubin:
Jake je crvene boje i pobjeđuje. Poznat je kao kamen sreće. Mijenja boju pre­
ma raspoloženju osobe koja ga nosi na sebi. Pod utjecajem je Marsa, pripada zna­
ku Ovna. Ima boju krvi, zato je bio korišten protiv krvarenja, za tonus srca i moz­
ga. Štiti od otrova, anemije i lošeg raspoloženja. On je kamen zaljubljenih, raspa­
ljuje i čuva ljubav. Ako potamni, upozorava vlasnika da mu prijeti nemili događaj.
Vraća se svojoj normalnoj boji kad je opasnost prošla. Važno je nositi ga u kontak­
tu s tijelom: prsten bi trebao biti napravljen tako da dozvoljava kamenu neprestani
kontakt s prstom osobe.

Safir:
Kamen Venere, Jupitra i Vodenjaka u sebi krije magičnu i duhovnu moć. Oso­
bu koja ga nosi na sebi vodi u neslućene daljine. Srce postaje jednostavno, čisto, a
osoba počne meditirati. Daje pristojno ponašanje, vjernost u ljubavi i štiti od ljut­
nje moćnih ljudi. Rastjeruje zle misli, nosi sreću onima koji žive čisto i kontempla­
tivno. Simbol je mira i sloge. Ako ga nosi seksualno korumpirana osoba, gubi sjaj i
otkriva prevare.

Koralj:
Kamen Raka, Bika i Vage pod utjecajem je Venere i Mjeseca. Živi u vodi (vo­
da je lunarni simbol), rodio se kao boginja ljepote, Venera, iz morske pjene. Ko­
ralj je prije svega ženski kamen. Bijeli pripada noćnom svijetlu, roza Veneri, crven
Marsu. Tradicija želi da crveni koralj nose muškarci, a svijetli žene. Tjera zle duho­
ve, štiti trudnice i djecu. Pretvoren u prah, služio je liječnicima za čišćenje zubi i
zubnog mesa. Crveni koralj u kontaktu s tijelom postaje svjetliji kad se osoba koja
ga nosi razboli. Koraljni pepeo pomješan s vinom ili vodom djeluje kao sredstvo za
spavanje. Stari recept glasi: pomiješati prašinu koralja s prašinom dijamanta i
krvlju bijelog goluba, staviti smjesu u smokvu, smokvu u komadić bijelog tafta, a
taft pod jastuk — djevojke bi u snu vidjele osobu za koju će se udati.

Smaragd:
Kamen mudrosti i tajni pripada Raku, Strijelcu, Veneri i Jupitru. Smaragd je
kraljica dragog kamenja okultne moći. Bio je korišten u medicini, magiji i religioz­
nim ritualima. Povijest: smaragd se otrgnuo s izvora Lucifera. On je kamen bun­
tovnog anđela, poznaje moć pakla, zna se boriti protiv njega. Sveti aral je bio vaza
isklesana iz jednog ogromnog smaragda. »Smaragdni stol«, Hermesa Trismegistosa
najstarija je knjiga o promjeni minerala i metala. Neki misle da ovaj prelijep ka­
men pripada Merkuru. Cardanus savjetuje da ga nosimo u prstenu, na lancu oko
vrata ili da ga stavimo pod jezik da bi vidjeli kakva nas budućnost čeka. Albertus
Magnus smatra da povećava bogatstvo, daje inteligenciju i dobru memoriju. Ras­
tjeruje zle duhove a zmije oslijepe od njegovog svijetla. Aristotel je pisao da zau­
stavlja opadanje kose i štiti od epilepsije. Djeluje kao afrodizijak, pospješuje ferti­
litet i pomaže porođaj. Antikno vjerovanje: smaragd se lomi kad djevojka izgubi
nevinost.
Ametist:
Kamen Riba donosi sreću i ostalim znakovima Bah se zaljubio u prelijepu sire­
nu Ametis, ali ona je molila Dijanu za Spas. Želja joj je bila ispunjena. Kad ju je
Bah pokušao uhvatiti pretvorila se u dragulj. Bah joj je dao boju crvenog vina i
moć otkrivanja pijanca, naročito ako je nošen u pupku. Ametist blokira magiju,
tjera loše misli, smiruje histerične krize a ako njime trljate čelo, proći će vam gla­
vobolja. Plinije tvrdi da štiti od uroka, pogotovo ako je na njemu urezan oblik Sun­
ca ili Mjeseca, i nošen oko vrata s perjem lastavice ili pauna. Ispod jastuka jača sje­
ćanje i štiti od uroka.

Jantar:
Pripada Lavu. Grčki filozof Talet, 600 godina pr. n. e. otkrio je magnetičnu
moć jantara. Ako jantarom natrljate nešto, stvori se magnetsko polje koje privlači
stvari. Nekad su ga koristili protiv srčanih bolesti i seksualne impotencije. Prona­
đen je u grobnicama faraona kao talisman. Osim okultnih moći ima terapeutsku:
ako ga držite u ustima štiti od zaraznih bolesti. Zato valjda orjentaini narodi proiz­
vode lule i cigar-špic od jantara. Jantarna ogrlica štiti od uroka, gluhoće, guše, pro-
bavnih smetnji i crvenog vjetra.

Oniks
Kamen Jarca i Saturna uživa loš glas. Izaziva neslogu, more. strah, pobačaje.
Albertus Magnus piše: »ako želiš dozvati tugu, strah, teške snove, brige, svađu, uz­
mi crni oniks. objesi ga oko vrata ili stavi na prst. Neki misle da pomaže epileptiča­
rima, smiruje pretjerane seksualne apetite, izaziva frigidnost i impotenciju.

K A B A L A

Kabala je židovska ezoterična nauka. Dio te discipline koji se bavi brojevima,


zove se numerologija. Sudbinu određuje datum rođenja, a karakter, ime i prezime.
Pogledajmo to na primjeru jedne osobe. Dubravko Jakuš rođen je 25. 2. 1963.
Datum pretvaramo u broj sudbine na taj način da zbrojimo sve brojeve iz da­
tuma:
2 + 5 + 2 + 1 + 9 + 6 + 3 = 28, 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1

Ime i prezime pretvaramo u broj ličnosti tako da iz tabele ispisujemo brojeve


koji pripadaju slovima imena i prezimena, zatim zbrajamo na isti način kao gore
navedeno:
D+u+b+r+a+v+k+o J+a+k+u+š
4+3+2+9+1+4+2+6 1+1+2+3+1
= 31 =8
3+1=4
4 + 8 = 12, __1 + 2 = 3
Pod brojevima 1 i 3 tražimo objašnjenje.

1. prvi princip svega, muški način, komanda, ponos, individualnost, ambicija, sna­
ga, senzibilitet, odgovornost.
2. ženski princip, smirenost, diplomacija, oprez, introvertiranost, inteligencije,
stvoren za ekipni rad, nikad neće biti bogat ali će raspolagati određenim ime
tkom.
3. savršenstvo, sadrži muški (1) i ženski (2) princip, stvaralaštvo, optimizam, spre­
tan govornik, uspjeh, sreća, velikodušnost, koji put neodgovornost a u ljubavi,
površnost.
4. upornost, realizacija, čvrstina, misli na svaki detalj, rezultate stiče s naporom ali
oni su sigurni, miran i pošten čovjek, spor, mnogo razmišlja, savjestan, metodi-
čan, u ljubavi introvertiran
5. đavolji broj, dijeli dekadu (10 dana) na dva dijela, nagle promjene mjesta bora­
višta, promjenjljivost, kad je oseka treba čekati plimu koja će sigurno doći, ne­
sposoban da planira, živi danas, dinamičan, koleričan, šarmantan u javnosti, im­
pulzivan u privatnom životu
6. ravnoteža, umjetnički talent, estetski smisao, potreban je sklad u osjećajnom i
društvenom životu
7. altruizam, intelektualno razvijen, studij, unutarnji život, samoća, misticizam,
nesretan u ljubavi
8. praktičan tip, dobro cijeni novac, discipliniran i odlučan, lukav, egoista, uspije
da ga vole i poštuju oni za koje je on zainteresiran
9. stalno se želi poboljšati, pravi planove za budućnost, univerzalna ljubav, traži
unutarnju ravnotežu, želi ostvariti utopije: bratstvo i jedinstvo, čemu žrtvuje
ljubav i privatni život
LITERATURA:

1. M. Paltrinieri, E. Rader, Dr Horus: Astrologia pratica (Arnoldo Mondadori


Editore, Milano, 1981.)
2. Andre Barbault: L'astrologia e previsione dell'avenire (Armenia Editore, Mila­
no, 1983.)
3. Talijanske tjedne i mjesečne revije: Sirio, Astra, Arnica, Grazia, Annabella, Og-
gi, Gente (Giorgio Mondadori i Corriere della Sera, Milano)
4. Aquarius Super Horoscope 1983. (Grosset and Dunlap Publishers, New York)
5. Aquarius Super Horoscope 1984. (Charter Books, New York)
6. Enciklopedija Leksikografskog zavoda FNRJ (Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
MCMLV)
Rječnik

ASC — ascendent je tačka Zodijaka izražena u stupnjevima koja se diže na Istoku


neba u trenutku- rođenja — to je os prve astrološke kuće.
DESC — tačka nasuprot ascendentu, os sedme astrološke kuće, položaj Sunca u
ponoć, tačka gdje zalazi Sunce.
MC — os desete astrološke kuće, tačka gdje merdijan mjesta rođenja sreće eklip-
tiku u u podne.
IC — os četvrte astrološke kuće, nasuprot MC, donji dio meridijana mjesta
rođenja.
Ekliptika — prividan kružni obilazak Sunca na nebeskom svodu u toku go­
dine dana.
Astrološke kuće — 12 polja Zodijaka koja određuju ljudsku egzistenciju. Poreda­
na su suprotno od kazaljke na satu a utvrđuju se na osnovu sa­
ta i mjesta rođenja.
Zodijak — kružni pojas na nebu kojeg ekliptika dijeli na dva dijela, po
kojoj rotiraju u prividno geocentričnom kretanju svi planeti
osim Platona.
Efemeride — položaj planeta u podne ili ponoć za svaki dan za bilo koju go­
dinu a računaju se prema nultom meridijanu (Greenwich).
Tabele kuća — pokazuju položaj 12 kuća za sve geografske širine, svaki sat
dana.
Sideralno vrijeme — vrijeme koje odvaja dva uzastopna prelaza iste tačke neba za
vrijeme rotacije Zemlje oko svoje osi s obzirom na meridijan
na kojem se nalazi osoba koja promatra nebo.
Bilješka o autoru

Rođena sam u Zagrebu 1952. godine. Poslije završene


gimnazije s devetnaest godina, odlazim u Milano gdje za­
rađujem kao fotomodel reklamirajući razne proizvode
za RAI i modne agencije. Odmah saznajem za Centar
Ere Vodenjaka i postajem njegov član. Jedan od
predavača bio mi je Baba Bedi, otac indijskog filmskog
glumca Kabira Bedija (koji je poznatiji kao Sandokan).
Osim u Milanu, Baba Bedi je držao predavanje u Lon­
donu, Parizu i još nekim metropolama.
Za vrijeme jedne posebne seanse Baba Bedi mi je re­
kao da sam u jednoj svojoj prošloj reinkarnaciji bila ba­
lerina i da mi je mjesto na Istoku a ne na Zapadu (u od­
nosu na Milano Jugoslavija je Istok). Bila sam zapanjena
jer sam kao djevojčica željela postati balerina a u tom tre­
nutku tražila sam afirmaciju kao model i glumica na Zapadu. Razvoj mog života po­
kazao je da je Baba Bedi bio upravu. Putovala sam, pjevala, snimala filmove i tele­
vizijske serije, živjela po evropskim metropolama ali sam sve više kupovala i čitala
astrološku literaturu, pohađale tečajeve, uzimala privatne satove, kontaktirala Claru
Negri, poznatog talijanskog astrologa iz Napulja. Nakon završenog posla, večeri
sam provodila učeći astrologiju što mi je omogućilo dobro poznavanje četiri svjetska
jezika. Kad sam u jednom trenutku osjetila da znam dovoljno, odlučila sam napisati
knjigu iz astrologije kakva ne postoji u Jugoslaviji, da bi Jugoslavenima bilo dostup­
no ono što ja znam. Time smatram da sam djelomično ispunila dug prema sebi, ži­
votu i astrologiji.
Odakle interes za astrologiju? Od najranije mladosti. Dakle, astrolog se rađa a
moj astrološki znak je idealan za astrologiju. Iz osobnog horoskopa se vidi tko je po­
tencijalni astrolog.
Maja Lončarić