You are on page 1of 5

VO

KJKP ViK
SARAJEVO

SATELITSKO PRAENJE ZILA VOZILA

PRIPREMIO: ENGI KENAN,DIPL.MA.ING. SARAJEVO, FEBRUAR 2012. GOD.

SATELITSKO PRAENJE VOZILA


JE SISTEM ZA SATELITSKI NADZOR I UPRAVLJANJE VOZILIMA I VOZNIM PARKOM. U OVOM SISTEMU SE KORISTI NAJMODERNIJA GPS I GPRS TEHNOLOGIJA.

OVIM SISTEMOM OMOGUAVA SE POZICIONIRANJE VOZILA U 5 KVADRATNIH METARA BILO GDJE U SVIJETU PUTEM INTERNET WEB APLIKACIJE.

PROBLEMI UPRAVLJANJA VOZNIM PARKOM


1 2 3 1 2 0 1 Kontrola velikog broja vozila Putanja kretanja od polazita do odredita Sigurnost vozila na parkingu i tokom vonje (ugradnja panik tastera) Trenutna pozicija svakog praenog vozila te smjer i brzinu kretanja Vremensko zadravanje vozila na odreenim lokacijama Trenutni dogaaj na vozilu (kontakt ukljuen, kretanje - mirovanje, itd.) Kontrola preenih kilometara vozila

Pregled i vizualizacija podataka dobijenih sa vozila mogue je ostvariti putem aplikacije koja omoguava pristup sa bilo kog raunara koji ima vezu na internet. Aplikacija omoguava funkcionalnosti analize i rad sa podacima dobivenim sa vozila.

3 5 1 2 0 1 2 3 4 5

DETALJNI IZVJETAJI O VOZILU UZ GPS NADZOR:

generisanje izvetaja o istoriji kretanja vozila uinku vozaa i eventualnim nepravilnostima u radu: - nepredviene pauze u vonji, - nepotovanje utvrene putanje, - prekoraenja brzine, - kretanje vozila van utvrene zone, - stajanje na nepredvienim (zabranjenim) mestima... - koritenje vozila u nedozvoljenim termininima itd...

PANIK TASTER
GPS panik taster koristi voza vozila u sluaju neke opasnosti u vozilu. Ovaj taster se obino postavlja na skriveno mjesto u vozilu. Nakon aktivacije panik tastera, u roku nekoliko sekundi, operater web aplikacije se obavjeava o aktiviranju panik tastera na odreenom vozilu. Takoe, informaciju o aktivnom panik tasteru, putem SMS poruke, mogu dobiti svi predefinisani korisnici. GPS panik taster je veoma korisna opcija naeg sistema koja se moe koristiti u sluaju prometnih nesrea te prilikom: 1 0 1 prevoza novca i vrijednosnih poiljki prevoza dokumenata obezbjeenja tienih lica

PREDNOSTI KORITENJA SISTEMA


1 2 3 4 5 6

Poveanje sigurnosti vozaa i vozila Sigurniji nain vonje i smanjenje prometnih nezgoda Uteda na potronji goriva Smanjenje preenje kilometrae Poveanje uinkovitosti vozaa i vozila Smanjenje voznih sati i prekovremenih

4 5 PONUDA NA BAZI KUPOVINE I UGRADNJE ZA 100 VOZILA U KM SA PDV-OM USLUGA SE ODNOSI NA KUPOVINU I UGRADNJU U 100 VOZILA SK TRADEING D.O.O.
GPS ureaj Ugradnja Ukupno: FOX LITE 365 KM 70 KM

TIM Systems doo


235 KM 35 KM

435 KM
AVL FOX 538 KM 70 KM

270 KM

GPS ureaj Ugradnja Ukupno:

608 KM

MJESENI TROKOVI PRAENJA VOZILA I KORITENJA SOFTWARE-A

30 KM

30 KM

IZNAJMLJIVANJE ILI KUPOVINA UREAJA NA 24 RATE / VOZILU MJESENO SK TRADEING D.O.O. IZNAJMLJIVANJE
FOX LITE AVL FOX 52 KM 65 KM

TIM Systems doo NA 24 RATE


48 KM GPS ureaj Ugradnja 35 KM (jednokratno)

JEDNOKRATNO