Вы находитесь на странице: 1из 12

BANCA DE FINANE I COMER S.A.

_______________________________________________________________
3 200621 2006
!
, 21 2006 :
15 2005
( 373-377, 379-380, MO 176-181/644
30.12.2005, 1-4/10 06.01.2006)


;
2 2006 ( 53,
39-42/144 10.03.2006)


.

,
( )
, ,
(
), ,
.
1
;
2.

:
- N 373 15.12.2005 (
Ordin de plat Ordin de
plat (n valut strin));
- N 374 15.12.2005 (
Cerere de plat);

,
N 375 15.12.2005 (
Ordin incaso);
-
N 377 15.12.2005 ( ,
-
"Ordin de ncasare a numerarului"
"Ordin de eliberare a numerarului").
:
-
;
- Tipul
transferului Normal/Urgent N/U.
,

:


( 50000 ),

;

; ,
50000 .

.
50000
.


(
);
(/)
/,
-
,
( ) - 4 ;

, BIC
( ). BIC - -
,
ISO-9362. BIC 8 11 , ..
( 4 ), (2
) (2 ) (3 ). BIC
FINOMBANK S.A. FTMDMD2X<FFF>, <FFF> - 3

, ,
. 3
;

- :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) , . - / ? : + Space ()
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-

~ ! @ # $ % ^ & * | < > ;

-
:
10 ( / );
, 105 ( &
, SI/AND); -
( , ); -
210 .

- :
Ordin de plat - ;
Ordin incaso - , 1
;
Cerere de plat - , 3
;
:
- "Ordin de
ncasare a numerarului", "Ordin
de eliberare a numerarului";
- ,

- .
,

,
( / ),

.
,
.

1
ORDIN DE PLAT
:----------------------------------------------------------------:
:ORDIN DE PLATA NR.:
TIP.DOC. 1 :
:
DATA EMITERII:
:
:================================================================:
:PLATITI:
LEI
:
:
:
:
:
:================================================================:
:PLATITOR
CONTUL BANCAR:
:
:
CODUL FISCAL :
:
:
CONTUL TREZORERIAL
:
:
:
:
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE
CODUL BANCII:
:
:
:
:================================================================:
:BENEFICIAR
CONTUL BANCAR:
:
:
CODUL FISCAL :
:
:
CONTUL TREZORERIAL
:
:
:
:
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA
CODUL BANCII:
:
:
:
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII:
:
TIPUL TRANSFERULUI :
:
:
NORMAL/URGENT : :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
L.S.
:
:========================================:
:
:
CODUL TRANZACTIEI:
:
:
:
DATA PRIMIRII:
: ___________
:
:
DATA EXECUTARII:
: ___________
:
:
: SEMNATURILE
:
:
: EMITENTULUI
:
:
________________ :-----------------------:
:
SEMNATURA BANCII :
:
:
:
:
:MOTIVUL REFUZULUI
: L.S.
:
:
:
:
:----------------------------------------------------------------:

ORDIN DE PLAT (n valut strin) Nr.___ din ___ _____________200__


(payment order)
Tip. doc. 70
52: Banca pltitoare / Ordering institution

Codul bncii

50: Pltitor / Ordering Customer

Contul Nr. / Account

_______________________________________________

Cod. fiscal:
Rezident

Nerezident

Adresa / Address
Oraul / City

ara / Country

32: Suma cu cifre / Instructed amount _______________________________________________________________


Suma cu litere ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denumirea i codul alfabetic al valutei / Currency name and code


Contul corespondent Nr. / Correspondent Account .
57: Banca beneficiar / Account with Institution

_____________________________________________

SWIFT BIC
Adresa / Address
Oraul / City

ara / Country
Contul Nr. / Account .

_____________________________________________

59: Beneficiar / Beneficiary Customer


Rezident

Nerezident

Oraul / City
56: Banca intermediar / Intermediary bank

SWIFT BIC:

ara / Country
Codul rii*
71: Comisionul / Details of charges
OUR [ ] din contul pltitorului
BEN [ ] din contul beneficiarului
SHA [ ] comisionul repartizat

72: Alte date / Sender to receiver information


------------------------------------------------------------------------------------------------70: Destinaia plii / Remittance information

Codul operaiunii*

n lei

Achitarea comisionului bncii din contul:

n valuta

n numerar (numai pentru persoane fizice)


Semnturile bncii (data primirii, semntur)
L..

________________
L..
Semnturile pltitorului

________________

Meniunile bncii (data executrii, semntur)

* - Se completeaz de ctre banc

ORDIN INCASO
+----------------------------------------------------------------+
:ORDIN INCASO NR.:
TIP.DOC. 2 :
:
DATA EMITERII:
:
:================================================================:
:PLATITI:
:
:
:
:
:
:
:================================================================:
:PLATITOR
CONTUL BANCAR:
:
:
CODUL FISCAL :
:
:
CONTUL TREZORERIAL
:
:
:
:
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE
CODUL BANCII:
:
:
:
:================================================================:
:BENEFICIAR
CONTUL BANCAR:
:
:
CODUL FISCAL :
:
:
CONTUL TREZORERIAL
:
:
:
:
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA
CODUL BANCII:
:
:
:
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
L.S. :
:
:
:
:============================================:
:
: DATA PREZENTARII
: CODUL TRANZACTIEI:
:
:
: SPRE VERIFICARE:
: DATA PRIMIRII:
: ___________
:
:
:
: ___________
:
:
: DATA EXECUTARII:
: SEMNATURILE
:
: ________________
:
: EMITENTULUI
:
: SEMNATURA BANCII
:
:-------------------:
:
: ________________
:
:
:
: SEMNATURA BANCII
:
:
: L.S.
:
: L.S.
:
:
:
:
:
+----------------------------------------------------------------+

CERERE DE PLAT
+---------------------------------------------------------------------+
:CERERE DE PLATA Nr.:
TIP.DOC.3 :
:
DATA EMITERII:
:
:=====================================================================:
:PLATITI:
LEI
:
:
:
:
:
:=====================================================================:
:PLATITOR
CONTUL BANCAR:
:
:
CODUL FISCAL :
:
:
:
:
:
:=====================================================================:
:BANCA PLATITOARE
CODUL BANCII
:
:
:
:
:=====================================================================:
:BENEFICIAR
CONTUL BANCAR:
:
:
CODUL FISCAL :
:
:
CONTUL TREZORERIAL
:
:
:
:
:=====================================================================:
:BANCA BENEFICIARA
CODUL BANCII
:
:
:
:
:=====================================================================:
:DESTINATIA PLATII:
|DATA FINALIZARII
:
:
|PLATII :
:
:
|
:
:
|
:
:
|
:
:=======================================|
L.S.
:
:DATA PRIMIRII
:
| ------------:
:
| ------------:
:
| SEMNATURILE
:
:
| EMITENTULUI
:
:________________
|_____________________________:
:SEMNATURA BANCII
L.S.
:
:
CODUL TRANZACTIEI:
:
:DATA INREGISTRARII IN CONT:
:
:
:
:________________
:
:SEMNATURA BANCII
L.S.
:
:
:
:MOTIVUL REFUZULUI
:
+---------------------------------------------------------------------+

ORDIN DE NCASARE A NUMERARULUI


+---------------------------------------------------------------------------+
|
ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI nr. _____
ex. nr. ___ |
|
_______ ________________ _______
|
|
data
luna
anul
|
|
|
|
+-------------+|
|
|tip.doc.| 52 ||
|
Cod.fiscal/+-------------+|
| Beneficiar _________________________________ nr.proc.exec.|
||
| Incasati de la _____________________________
+-------------+|
|
denumirea depunatorului
Cont.benef|
||
| Prin ________________________________________
+-------------+|
|
numele, prenumele persoanei imputernicite
Cont.trezor|
||
| Banca beneficiara____________________________
+-------------+|
| In baza _____________________________________
Cod.tarii|
||
|
denumirea, nr. si data documentului
+-------------+|
| Continutul operatiunii ______________________
Cod.operat.|
||
|
+-------------+|
| Document confirmativ: _______________________
Cod. bancii|
||
|
beneficiare+-------------+|
|
|
||
| Curs oficial: ___:____ Curs tranzac: _______ Simb.operat.+-------------+|
|
|
| +------------------------------------------------------------------------+|
| | Codul |
Debit
| Codul |
Credit
|
SUMA in cifre
||
| | valutei | nr.contului | valutei | nr.contului |-------------+----------||
| |
|
|
|
| IN VALUTA | IN LEI
||
| +---------+-------------+---------+-------------+-------------+----------+|
| |
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
||
| +------------------------------------------------------------------------+|
|
Suma in litere ___________________________________________
|
|
___________________________________________
|
|
L.S.
Semnaturi:
|
|
|
|
Depunator ___________ Controlor __________
|
|
|
|
Executor ___________ Casier
__________
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+

ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI


+---------------------------------------------------------------------------+
|
ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI nr. _____
ex. nr. ___|
|
_______ ________________ _______
|
|
data
luna
anul
|
|
|
|
+-------------+|
|
|tip.doc.| 48 ||
| Eliberati __________________________________
+-------------+|
|
denumirea bancii care elibereaza
Cod fiscal |
||
|
numerarul
+-------------+|
| Pentru _____________________________________
Cod.tarii|
||
|
denumirea clientului pentru care se
+-------------+|
|
elibereaza numerarul
Cod.operat.|
||
| Prin ________________________________________
+-------------+|
|
numele, prenumele persoanei imputernicite
Cod. bancii|
||
| In baza _____________________________________
+-------------+|
|
denumirea, nr. si data documentului
Simb.operat.|
||
Continutul operatiunii ______________________
+-------------+|
| Document confirmativ ________________________
|
|
|
|
Curs oficial: ___:____ Curs tranzac: _______
|
|
|
| +------------------------------------------------------------------------+|
| | Codul |
Debit
| Codul |
Credit
|
SUMA in cifre
||
| | valutei | nr.contului | valutei | nr.contului |-------------+----------||
| |
|
|
|
| IN VALUTA | IN LEI
||
| |---------+-------------+---------+-------------+-------------+----------||
| |
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
||
| +------------------------------------------------------------------------+|
|
Suma in litere ___________________________________________
|
|
___________________________________________
|
|
L.S.
Semnaturi:
|
|
|
|
Suma a primit ___________ Controlor __________
|
|
|
|
Executor
___________ Casier
__________
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------+

2
1
RDIN DE PLAT
1
( 8)
:----------------------------------------------------------------:
:ORDIN DE PLATA NR.:101
TIP.DOC. 1 :
:
DATA EMITERII:26 iulie 2005
:
:================================================================:
:PLATITI:125-50
LEI Una suta douazeci si cinci lei 50 bani:
:
:
:
:
:================================================================:
:PLATITOR (R)MF-TREZORERIA TE CONTUL BANCAR:2266503498101166
:
:RITORIALA BASARABEASCA DIREC CODUL FISCAL :3067315/0100
:
:TIA GENERALA INVATAMINT TINE CONTUL TREZORERIAL
:
:RET SPORT BASARABEASCA
:22050053081
:
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE BANCA DE ECONOMII S.A.FIL.N3
CODUL BANCII:
:BASARABEASCA
:BECOMD2X603:
:================================================================:
:BENEFICIAR (R)MINISTERUL FI CONTUL BANCAR:331891
:
:NANTELOR TREZORERIA CENTRA
CODUL FISCAL :90388
:
:LA COMPANIA NATIONALA DE
CONTUL TREZORERIAL
:
:ASIGURARI IN MEDICINA
:11302250150
:
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA BANCA NATIONALA A MOLDOVEI
CODUL BANCII:
:
:NBMDMD2X
:
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII:3081 111 00-DIRECTIA :
TIPUL TRANSFERULUI :
:GENERALA INVATAMINT TINERET SPORT BASARA:
NORMAL/URGENT :N :
:BEASCA-PRIMILE DE ASIGURARI OBLIGATORIE :
:
:DE ASISTENTA MEDICALA ACHITATE DE SALARI:
:
:ATI IN MARIME 2% PE LUNA IULIE 2005
:
:
:
:
L.S.
:
:========================================:
:
:
CODUL TRANZACTIEI:
:
:
:
DATA PRIMIRII:
: ___________
:
:
DATA EXECUTARII:
: ___________
:
:
: SEMNATURILE
:
:
: EMITENTULUI
:
:
________________ :-----------------------:
:
SEMNATURA BANCII :
:
:
:
:
:MOTIVUL REFUZULUI
: L.S.
:
:
:
:
:----------------------------------------------------------------:

2
RDIN DE PLAT
1

:----------------------------------------------------------------:
:ORDIN DE PLATA NR.:15
TIP.DOC. 1 :
:
DATA EMITERII:26 aprilie 2006
:
:================================================================:
:PLATITI:50125-50
LEI Cincizeci mii una suta douazeci si :
:
cinci lei 50 bani
:
:
:
:================================================================:
:PLATITOR (R)SOARE SRL
CONTUL BANCAR:222450100000115
:
:
CODUL FISCAL :1003400005128
:
:
CONTUL TREZORERIAL
:
:
:
:
:================================================================:
:BANCA PLATITOARE 'Fincombank'SA fil.N1 Chisinau CODUL BANCII
:
:
: FTMDMD2X735
:
:================================================================:
:BENEFICIAR (R) PACE S.A. CONTUL BANCAR : 222480300000889
:
:
CODUL FISCAL : 1002800002413
:
:
CONTUL TREZORERIAL
:
:
:
:
:================================================================:
:BANCA BENEFICIARA 'Fincombank'SA fil.N3 Chisinau CODUL BANCII
:
:
: FTMDMD2X853 :
:================================================================:
:DESTINATIA PLATII:PLATA PENTRU BECURI
:
TIPUL TRANSFERULUI :
:CONFORM CONTR. NR.45 DIN 01.03.2006
:
NORMAL/URGENT :U :
:
:
:
:
:
L.S.
:
:========================================:
:
:
CODUL TRANZACTIEI:
:
:
:
DATA PRIMIRII:
: ___________
:
:
DATA EXECUTARII:
: ___________
:
:
: SEMNATURILE
:
:
: EMITENTULUI
:
:
________________ :-----------------------:
:
SEMNATURA BANCII :
:
:
:
:
:MOTIVUL REFUZULUI
: L.S.
:
:
:
:
:----------------------------------------------------------------:


CODUL BANCII
FTMDMD2X
FTMDMD2X735
FTMDMD2X847
FTMDMD2X853
FTMDMD2X848
FTMDMD2X874
FTMDMD2X873
FTMDMD2X889
FTMDMD2X886
FTMDMD2X890
FTMDMD2X401
FTMDMD2X891
FTMDMD2X411
FTMDMD2X423

BANCA
'FINCOMBANK'SA Chisinau
'Fincombank'SA fil.N1 Chisinau
'Fincombank'SA fil.N2 Chisinau
'Fincombank'SA fil.N3 Chisinau
'Fincombank'SA fil.N4 Balti
'Fincombank'SA fil.N5 Orhei
'Fincombank'SA fil.N6 Chisinau
'Fincombank'SA fil.N7 Chisinau
'Fincombank'SA fil.N8 Cahul
'Fincombank'SA fil.N9 Riscani
'Fincombank'SA fil.N10 Floresti
'Fincombank'SA fil.N11 Ungheni
'Fincombank'SA fil.N12 Comrat
'Fincombank'SA fil.N15 Edinet