You are on page 1of 19

ADL TOKSKOLOJ

STJ. DR. SEVDA MEVLTOLU

MANTAR ZEHRLENMES

CIVA
Cva oda scaklnda sv olarak kalabilen tek metaldir. Sanayide krk yapm iin derilerin ilenmesinde, termometre, barometre, cval lambalar vb. baz aletlerin yapmnda kullanld iin zehirlenmeler daha ziyade bu alanda grlr. Cvann az yoluyla alnmasndan 10-30 dk sonra koroziv tesiri nedenli durdurulamayan kusmalar balar. Ayrca hastalarn az ve yemek borularnda yanma, zellikle epigastrik blgede ve tm karnda iddetli ar ve yanma ve kanl ishal grlr. Hafif zehirlenmelerde ilk saatlerde poliri grlmekle beraber bir sre sonra anri grlr. remiye bal lmler 8-12 saat sonra grlr.
4

SODYUM HPOKLORD(AMAIR SUYU)

BAKIR

TALYUM
Talyum san zehri olmasnn yan sra sanayide zellikle gzlk camlarnda yaygn olarak kullanlr. Zehirlenmeler daha ok buday tanesi eklindeki fare zehrinin intihar maksad ile alnmas veya cinayet maksatl verilmesi sonucu oluur. Oral almndan bir veya iki hafta sonra balayan kl ve salardaki dklmeyle beraber, 3-4 gnlk latent dnemden sonra ortaya kan, bacaklarda progresif nralji ve reflekslerde azalma ile seyreder. Kremasyon sonrasnda tespit edilebilen tek ajandr. Radyolojik olarak barsak ve KC de birikimi tespit edilebilir niteliktedir.

ENTOKSKASYONLARDA POSTMORTEM TANI N ;


Ayrntl tbbi anamnez alnmal, pheli kimyasal maddenin ak ismi kaydedilmeli varsa rnei alnmaldr. Kimyasaln alnd zaman biliniyorsa not edilmelidir. lk belirtilerin balama zaman ve ekli not edilmelidir. Bir salk kuruluuna bavurmu ise
lk fizik muayene bulgular lk laboratuar bulgular Uygulanan tedavinin aamalar Uygulanan tedavi emas Klinik gidi ve terminal tablo not edilmelidir

Entoksikasyon phesi ile len bir kiinin otopsisi srasnda mutlaka organ ve vcut svlar toksikolojik aratrmalar iin alnmal, fakat bu klinik tablonun altnda var olabilecek sistemik hastalklar da akldan karlmamal, bu nedenle mutlaka histopatolojik inceleme iin de uygun teknikle organ rnekleri alnmaldr.
9

OTOPSLERDE RNEKLERN ALINMASI VE SAKLANMASI


Belirli blgelerden kan alnmas drar Fees Mide ierii Dokular(karacier, beyin, kas...) Sa-trnak Vitrz sv(gz)
10

KAN
ou analiz iin bir sade tpte phtlama grlebilecek ekilde 15 ml, dier bir tpte EDTA, potasyum oksalat veya heparin gibi antikoagulanlarla birlikte 5-10 ml kan konulur. Ek olarak alkol tayini iin mikroorganizmalar tarafndan alkol oluumunu inhibe eden sodyum florur ieren bir tpe de 5 ml kan alnr.

11

DRAR
Kapal bir kaba alnan 50 mllik bir rnek bir ok ama iin yeterlidir. Eer laboratuara ulalmada gecikme olmayacaksa koruyucu konmaz, ge kalnacaksa bir miktar sodyum azid eklenebilir.

FEES
Arsenik, cva, kurun gibi ar metal zehirlenmesi phesi dnda rutin olarak incelenmemektedir.

12

MDE ER VE KUSMA MATERYAL


lm yerinde bulunan kusma materyalinden alnarak kapal kaplara konulur. Faydal bilgiler elde edilebilir. Otopsi ileminde ise kurvatura minr alarak alnan mide ierii ayr bir kaba konulur.

KARACER VE DER ORGANLAR


Otopside en ok alnan doku karacierdir. Kas ve dier dokularda ilalarn konsantrasyonu azalsa bile ana metabolizma yeri olan karacierde ilalar bulunabilmektedir. Tm karacierin alnmas uygundur. Bunun yannda safradan da zellikle klorpromazin ve morfin zehirlenmelerinde rnek alnmas uygundur.
13

SA VE TIRNAK RNEKLER

Uyuturucular,dolam sisteminde,kanla birlikte sirkle olurken,kl kknde tutulur ve kklerden dar doru byyen kl gvdesinin merkezinde hapsedilir.
14

Ban arka st blgesi genelde rnek alma yeri olarak seilmektedir. nk bu blgedeki kllarn ounluu (%85) aktif byme blgesinde olduundan uyuturucuyu tespit etme olasl daha fazladr. Kesmek iin kllar skca tutulup yavaa ekilerek mmkn olduu kadar dipten kesilir.

15

SA

GZ SIVISI

Sv olduundan allmas kolaydr. Kan dzeyine ok yakn sonu verir. Glukoz, re ve elektrolit analizlerinde de yararldr. Birok ilacn kan dzeyleri ile benzerlik gsterir.

Toksikolojik analizler iin incelenen veya tedavi edilen klinik olgulardan veya otopsilerden alnan rnekler, uygun ekilde alnmal ve saklanmaldr. Analizden nce btn biyolojik rnekler mmknse +4C derecede saklanmaldr. Baz zehirlenme olgularnda tbbi ve kanuni uygulamalar asndan aratrmalar sonulanana kadar -20C de tutulmaldr. Ayrca uucu madde bamll olan kurbanlarda yaplan otopsilerde sorumlu kimyasal madde kanda bulunabilir. Ancak taze akcierin ierdii gazn inceleme iin laboratuara ok daha byk yardm olur. Byle bir durumda bir akcier vcuttan alnr alnmaz geirgen olmayan bir torbaya konularak dar szmamas iin az skca balanarak laboratuara ulatrlmaldr.
18

TEEKKRLER

19