Вы находитесь на странице: 1из 2

Formular tipizat M-2

Aprobat prin Ordenul comun al Departamentului Statisticii al Republicii Moldova


i Ministerul Finantelor al Republicii Moldova nr.24/36 din 25 martie 1998
24/36 25 1998 .

Cod CUIO

Delegaia este valabil pn la ________________________ 200_ .

beneficiar, adresa

pltitor, adresa

Cod fiscal

Cod fiscal

Cont nr. __________________________ la ________________________________________________

denumirea bncii

DELEGAIE

Seria

Nr.

Data emiterii ____________________________ 200_ ._________________________________________________________________________________
numele, prenumele, funcia

, ,

legitimat cu buletinul de identitate: seria ______ nr. ____________ din ______________________


emis de ________________________________ poliiei __________________________________

este delegat la _____________________________________________________________________


denumirea organizaiei


pentru a ridica valorile n mrfuri i materiale conform _____________________________________
nr. i data bonului de comand, facturii etc.
-
, ..

Editura de imprimate Statistica, a5 (

). 04.98. t.

x50

Lista valorilor n mrfuri i materiale


- ,
Nr.
crt

Valori n mrfuri i materiale

Unitatea de Cantitatea (n litere)

msur
()
.
.

Semntura _______________________________________________________________ certificm

specimenul de semntur a delegatului,

L..
..

Conductor al ntreprinderii
(organizaiei, instituiei) _______________________

(, )

Contabil-ef ______________