You are on page 1of 57

2

Tekst na prednjem preklopu korica:

Ko je maznuo moj sir? je jednostavna basna koja nam donosi duboke istine o promenama. To je zabavna i pouna pria oetiri lika koji ive u Lavirintu i trae Sir, od koga ive i koji ih ini srenim. Dvojica su mievi, Njuko i Brzoje. A dvojica su oveuljci - bia veliine mia koji ponaanjem i likom veoma podseaju na ljude. Zovu se Tucko i Mucko. Sir je metafora za ono to elite od ivota dobar posao, ozbiljna veza, novac, imetak, zdravlje ili duevni mir. A Lavirint je mesto na kome traite ono to elite organizacija u kojoj radite ili porodica i zajednica u kojoj ivite. Njih etvorica se u ovoj prii suoavaju sa neoekivanom promenom. Na kraju, jedan od njih, uspeva da se izbori sa njom i zapisuje ono to je iz iskustva nauio naz zidovima lavirinta. Kada stignete do Rukopisa na zidu i sami ete otkriti kako da se nosite sa promenama, pa ete moi da uivate u veim uspesima sa manje stresa na poslu i u privatnom ivotu. Ova pria je napisana za sve uzraste, proitaete je za manje od sata, ali e vam njena jedistvena mudrost trajati za ceo ivot.

Naslov originala: Who Moved My Cheese? Spencer Johnson Izdavai: Alnari Mono Manana Press Za izdavae: Saa Petkovi Miroslav Josipovi Nenad Atanackovi Urednik: Rade Grbi Prevod: Ana Grbi Tehniki urednik: Sinia Petkovi Dizajn korica: Denis Radovanovi tampa: Plavo slovo, Beograd Tira: 500 Beograd, 2001 ISBN 86-83591-04-2

Ko je maznuo moj sir?


Apsolutno fantastian nain izlaenja na kraj sa promenama na vaem radnom mestu i privatnom ivotu
Spenser Donson
Alnari Mono & Manana Press

Ko je maznuo moj sir?


je knjiga koju koriste mukarci i ene u mnogim korporacijama, dravnim institucijama, vojsci, malim preduzeima, bolnicama, crkvama i kolama, ukljuujui i:

Amway, Apple Computers, Compaq, Dell Computers, Goodyear, Hewlett-Packard, IBM, Kodak, Nestle, Pepsi, Proctor & Gamble, Shell, Time Warner, Texaco, Xerox.

I najbolji planovi mieva i ljudi esto se izjalove


Robert Barns 1759-1796

ivot nije irok, ravan tunel bez prepreka kroz koji putujemo neometano, ve lavirint prepun staza, kroz koji se moramo probijati, izgubljeni i zbunjeni, svaki as suoeni sa orskokakom. Ali, ako imamo vere, vrata e se uvek otvarati pred nama moda ne ona koja smo zamislili,ngo ona koja e na kraju biti najbolja za nas.
Kronin

KO JE MAZNUO MOJ SIR?

S vremena na vreme pojavi se knjiga koja otvara vrata u budunost. Ova knjiga je imala takav uticaj na mene.
-Dejvid E. Hinen, lan upravnog odbora PETER F. DRUCKER MANAGEMENT CENTER

im sam zavrio s itanjem ove knjige, naruio sam jo nekoliko komada, da nam pomognu s izlaenjem na kraj sa surovim promenama s kojima se suoavamo od rada u timovima iji se lanovi stalno menjaju, do razvijanja novih trita.
-Doan Benks, specijalista za efektivnost uinka WHIRLPOOL CORPORATION

Mogu da zamislim sebe kako itam ovu divnu priu deci i unucima u naoj dnevnoj sobi, uz plamen prijatne vatrice, i da ih vidim kako shvataju poruku.
-pukovnik Vejn Voer AERONAUTIKI NAUNI CENTAR, vojna baza Paterson

Divni likovi i jezik dr. Donsona pruaju nam fundamentalno smislen i nezaboravan nain izlaenja na kraj sa promenama.
-Albert D. Sajmon, predsednik ROESTERSKI TEHNOLOKI INSTITUT

Jedinstvena razmiljanja i naracija Spensera Donsona ine da ovu dragocenu knjigu brzo ita i razume svako ko eli da uspe u ovim promenljivim vremenima.
-Rendi Heris, bivi potpredsednik MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

Ova knjiga je jednostavna, razumljiva mapa koju treba da koristimo dok se borimo sa naim linim okolnostima u vezi sa promenama.
-Majkl Morli, potpredsednik EASTMAN KODAK

Ova predivna knjiga je dragocena stvar za bilo koju osobu il grupu koja odlui da primeni nauene lekcije.
-Don E. Lopiano, potpredsednik XEROX CORPORATION

DELOVI SVIH NAS Jednostavno i kompleksno etiri izmiljena lika opisana u ovoj prii mievi Njuko i Brzoje i oveuljci: Tucko i Mucko, trebalo bi da predstavljaju kompleksne delove nas samih, bez obzira na uzrast, pol, rasu ili nacionalnost. Ponekad se ponaamo kao Njuko Koji na vreme namirie promene, ili kao Brzoje Koji jurca u akciju, ili Tucko koji odbija da prizna postojanje promena jer se boji da e ga one odvesti u neto gore, ili Mucko Koji na vreme shvata da treba da se prilagodi kada uvidi da promene vode neem boljem! Svi mi imamo neto zajedniko, bez obzira na to koje delove sebe odluimo da izbacimo u prvi plan, a to je potreba da pronaemo pravi put kroz lavirint i uspeno proemo kroz vreme promena. 11

ZAKULISNA PRIA
Ushien sam ulogom naratora zakulisne prie o knjizi Ko je maznuo moj sir? jer to znai da je knjiga ve napisana i da svi mi sada moemo da je itamo, uivamo u njoj i delimo je s drugima. Otkako sam pre mnogo godina, jo pre nego to smo zajedno napisali knjigu Menader za jedan minut, prvi put uo kako Spenser Donson pria svoju fenomenalnu priu o Siru eljno sam iekivao ovaj trenutak. Seam se da sam pomislio kako je ta pria odlina i da e mi ubudue biti od velike koristi. Ko je maznuo moj sir? je pria o promenama koje se dogaaju u Lavirintu u kome etiri zabavna lika trae sir - sir je u ovom sluaju metafora za ono to elimo od ivota, bez obzira na to da li je u pitanju posao, veza, novac, velika kua, sloboda, zdravlje, slava, duhovni mir, ili ak neka aktivnost kao to su doging ili golf. Svako od nas ima svoju predstavu o tome ta je sir, a ka njemu teimo jer verujemo da nas ini srenim. Ako ga dobijemo, esto se vrsto veemo za njega. A kada ga izgubimo, ili nam ga oduzmu, ponekad doivljavamo traume. Lavirint u prii predstavlja mesto na kome u ivotu traite ono to elite. To moe biti organizacija u kojoj radite, drutvo u kome ivite, ili veze koje postoje u vaem ivotu. Priam priu o siru koja je pred vama na mojim predavanjima irom sveta i kasnije mi se ljudi esto javljaju da mi kau koliko mnogo im je znaila. Verovali ili ne, ova mala pria spasila je mnoge karijere, brakove i ivote! Jedan od mnogih primera iz stvarnog ivota je arli Douns, potovani TV novinar sa televizije NBC, koji je javno izjavio da mu je pria Ko je maznuo moj sir? spasila karijeru. Njegova profesija je prilino jedinstvena, ali su principi koje je nauio opte primenljivi. Evo ta se dogodilo: arli je vredno radio iupravo je zavrio sa odlinim prenosom zbivanja sa atletskih staza na proteklim Olimpijskim igrama, pa se veoma iznenadio i uznemirio kada mu je ef saoptio da je prebaen u ekipu za prenos plivakih dogaaja na sledeoj Olimpijadi. Poto te sportove nije preterano dobro poznavao, bio je veoma frustriran. Smatrao je da ga ne cene dovoljno i naljutio se. Rekao je kako je oseao da to nije fer! Njegov bes je poeo da utie na sve to je radio. Onda je uo priu Ko je maznuo moj sir? Posle toga se smejao samom sebi i promenio je stav. Shvatio je da mu je ef upravo maznuo sir. I onda se prilagodio. Nauio je sve o jo dva

12

nova sporta, a u tom procesu, shvatio je da ga bavljenje novim poslom podmlauje. Posle kraeg vremena, ef je primetio arlijev novi stav i energiju, pa je uskoro poeo da dobija bolje poslove. Pobrao je mnogo vee uspehe nego do tada i kasnije je uvren u Hol slavnih u profesionalnom fudbalu u Ulicu sportskih novinara. To je samo jedna od mnogih pria iz ivota koje sam uo, koja govori o tome koliki uticaj ova pria ima na ljude poev od njihovog poslovnog, pa sve do ljubavnog ivota. Ja toliko verujem u mo prie Ko je maznuo moj sir? da sam poklonio po primerak svakom zaposlenom u naoj firmi. Zato? Zato to se Ken Blenard kompanija, kao i svaka kompanija koja eli da u budunosti opstane i nastavi da bude uspena, stalno menja. Ona stalno manjava na sir. Iako smo u prolosti eleli lojalne zaposlene, danas su nam potrebni fleksibilni ljudi koji nisu posesivni po pitanju naina na koji mi ovde radimo. A ipak, kao to znate, iveti u vodi koja je stalno mutna, u kojoj se stalno neto menja, da li na poslu, ili u ivotu, moe biti veoma stresno, ako ljudi ne gledaju na promene na nain koji im omoguava da ih shvate. E, tu na scenu stupa pria o siru. Kada sam priao ljudima o Ko je maznuo moj sir?, pa bi je oni kasnije proitali, moglo se prosto osetiti otputanje negativne energije. Ljudi iz raznih odeljenja dolazili su kod mene da mi se zahvale na knjizi i kau mi koliko im je ve pomogla, jer su uspeli da sagledaju promene koje se dogaaju u naoj firmi u drugaijem svetlu. Verujte mi, iako ova kraa priica zahteva malo vremena za itanje, njen uticaj moe biti veoma dubok. Dok budete okretali ove stranice, otkriete da knjiga ima tri dela. U prvom, Okupljanje u ikagu, bivi prijatelji iz razreda priaju na proslavi godnjice mature o izlaenju na kraj sa promenama koje im se dogaaju u ivotu. Drugi deo je sama pria Ko je maznuo moj sir?, koja predstavlja sr ove knjige. U samoj prii videete da dva mia bolje izlaze na kraj s promenama zbog toga to pojednostavljuju stvari, dok ih kompleksni mozgii i ljudske emocije kod dva mala oveuljka komplikuju. Nije da su mievi pametniji. Svi znamo da su ljudi pametniji od mieva. Meutim, dok budete posmatrali ta ova etiri lika rade i shvatili da i mievi i oveuljci predstavljaju delove nas samih proste i kompleksne uvideete da bi nam samo koristilo da radimo jednostavne stvari koje uvek pale onda kada se stvari menjaju. U Razgovoru, prijatelji raspravljaju ta je pria znaila svakom od njih ponaosob i kako e je iskoristiti u svom ivotu.

13

Neki itaoci prve ruke ovog rukopisa odluili su da se zaustave zavrivi samu priu,da bi sami interpretirali njeno znaenje. Ostali su uivali itajui Razgovor koji sledi, zato to ih je ohrabrio na razmiljanje o tome kako bi oni mogli da primene ono to su nauili na svoje ivote. U svakom sluaju, nadam se da ete svaki put kada budete itali Ko je maznuo moj sir? pronai neto novo i korisno kao ja i da e vam pria pomoi da izaete na kraj sa promenama i postignete uspeh, kako god ga vi zamiljali. Nadam se da ete uivati u onome to je pred vama i elim vam sve najbolje. Ne zaboravite: idite za sirom!

Ken Blenard, San Diego, Kalifornia

14

Okupljanje u ikagu
Jedne sunane nedelje, nekoliko bivih dobrih drugova iz razreda, okupilo se na ruku u ikagu, poto su prethodne veeri bili na proslavi godinjice mature. eleli su da uju neto vie o svojim ivotima. Posle mnogo ale i dobrog jela, zadubili su se u interesantan razgovor. Jedna od najpopularnijih uenica u razredu, Anela, rekla je, ivot se pokazao mnogo drugaijim nego to sam u srednjoj koli mislila da e biti. Mnogo toga se promenilo. Ba tako, rekao je Nejtan. Svi su znali da je on preuzeo porodini posao, koji je ostao skoro isti i bio deo tog grada otkad znaju za sebe. Zbog toga su svi bili iznenaeni kada im se uinilo da je zabrinut. Pitao je, A, zar niste primetili kako svi mi ne elimo da se menjamo, iako se stvari oko nas menjaju? Karlos je rekao, Mislim da se opiremo proenama jer ih se bojio. Karlose, ti si bio kapiten fudbalskog tima, rekla je Desika. Ne bi mi bilo ni na kraj pameti da u tebe uti kako pria o strahu! Nasmejali su se jer su shvatili da svi prolaze kroz iste stvari, bez obzira na to to su se razili u razliitim pravcima od obavljanja kunih poslova do upravljanja preduzeima. Svi su se trudili da izau na kraj sa neoekivanim promenama koje su im se poslednjih godina dogaale. Takoe, veina njih je priznala da ne znaju kako s tim da se nose. Majkl je tada rekao: I ja sam se nekada bojao promena. Kada su velike promene najavljene na mom poslu, nismo znali ta da radimo. Nismo se prilagodili i umalo da propadnemo. To jest, nastavio je, umalo da propadnemo, da ja nisam uo jednu zanimljivu priicu koja je promenila sve. Kako to? pitao je Nejtan. Pa, pria je promenila moj ugao gledanja na promene iz pesimistinog u optimistian i pokazala mi je kako da se izborim s tim. Posle toga, sve se brzo promenilo i na poslu i u privatnom ivotu. Prvo me je nervirala oigledna jednostavnost prie zvuala je kao neto to su nam davali da itamo ukoli. Onda sam shvatio da, u stvari, sam sebe nerviram, jer ne shvatam oigledno i ne radim sigurne stvari koje uvek uspevaju kada stvari ponu da se menjaju. Kada sam shvatio da etiri lika uprii predstavljaju razliite delove moje linosti, odluio sam ko je lik na koga elim da se ugledam i promenio sam se.

15

Kasnije sam poslao istu priu nekim ljudima u mojoj firmi, a oni su je prosledili dalje i uskoro nam je krenulo mnogo bolje, jer se veina nas bolje prilagoavala promenama. A mnogi ljudi su mi rekli da im je, kao i meni, pomogla i u privatnom ivotu. Meutim, bilo je tu i nekoliko ljudi koji su mi rekli kako nita nisu izvukli iz te prie. Neki su ve tu lekciju nauili i bolje iveli, a ostali su mislili da sve najbolje znaju i nisu eleli nita da naue. Nije im bilo jasno zbog ega ona toliko znai mnogim ljudima. Kada je jedan od naih direktora, koji se teko prilagoavao, rekao da je ta pria gubljenje vremena, ostali su ga zafrkavali govorili su mu da prepoznaju na koji lik iz prie on lii mislili su na onoga koji nita nije nauio i nije se promenio. Kakva je to pria? pitala je Anela. Zove se Ko je maznuo moj sir? Svi su se nasmejali. Mislim da mi se ve dopada, rekao je Karlos. Hoe da nam je ispria? Moda e i nama znaiti. Vai, odgovorio je Majkl. Sa zadovoljstvom ne traje dugo. I tako je poeo:

16

Ko je maznuo moj sir?

17

Pria
Nekada davno, u jednoj dalekoj zemlji, ivele su etiri osobe, koje su trale kroz Lavirint u potrazi za sirom od koga su iveli i koji ih je inio srenim. Dvojica su bili mievi i zvali su se Njuko (Sniff) i Brzoje (Scurry), a dvojica su bili oveuljci mala bia veliine mia, ali likom i delom veoma nalik na dananje ljude. Zvali su ih Tucko (Hem) i Mucko (Haw). Poto su tako mali, bilo bi lako ne primetiti ta su njih etvorica radili. Ali, da ste se potrudili, otkrili bi ste neverovatne stvari! Mievi i oveuljci provodili su svaki dan u lavirintu i traili svako svoj specijalni sir. Mievi, Njuko i Brzoje, s malim glodarskim mozgovima, ali jakim instinktima, traili su tvrdi sir koji su, kao i svi mievi, voleli da grickaju. Dva oveuljka, Tucko i Mucko, koristili su svoje mozgove prepune raznih ubeenja i emocija, da bi pronali sasvim drugaiji Sir sir sa velikim S jer su verovali da e uz njega postati sreni i uspeni. Iako su mievi i oveuljci bili potpuno razliiti, ipak su imali neto zajedniko: svakog jutra, oblaili su trenerke i patike, odlazili iz svojih kuica i jurili u Lavirint da trae svoj omiljeni sir. Lavirint je bio prepun zamrenih hodnika i soba, a u nekima od njih krio se ukusni sir. Ali, u njemu je takoe bilo i mranih zabiti i orskoka koji nisu vodili nikuda. Na tom mestu je bilo lako izgubiti se. Meutim, za one koji bi uspeli da se snau, Lavirint je krio tajne koje pruaju bolji ivot. Mievi, Njuko i Brzoje, koristili su jednostavnu probaj-pa-kud-pukloda-puklo metodu za pronalaenje sira. Trali su niz hodnik, pa kad bi otkrili da je prazan, vratili bi se i trali niz neki drugi. Pamtili su u kojim hodnicima nema sira i brzo su nalazili nove oblasti. Njuko je mogao da namirie oblast i pravac u kome lei sir, imao je odlian njuh, a Brzoje bi jurcao u tom pravcu. Gubili su se, to vam je jasno, lutali u pogrenim pravcima i esto naletali na zidove. Ali, posle nekog vremena bi ponovo bili na pravom putu. Kao i mievi, dvojica oveuljaka, Tucko i Mucko, koristili su svoju inteligenciju i uili su iz iskustva. Meutim, oni su se oslanjali na svoje mozgove i razvijali malo prefinjenije metode za pronalaenje Sira.

18

Ponekad im je dobro ilo, ali bi ih u nekim sluajevima mona ljudska ubeenja i emocije preplavile i zamaglile im pogled na svet. Zbog toga je za njih ivot u Lavirintu bio komplikovaniji i tei. Bez obzira na to, Njuko, Brzoje, Tucko i Mucko nalazili su ono to trae, svaki na svoj nain. Jednog dana su sva etvorica pronali svoj omiljeni sir na kraju jednog hodnika u Skladitu sira A. Posle toga su i mievi i oveuljci svakog jutra oblaili svoju opremu za tranje i kretali u Skladite sira A. Uskor je svakiod njih stekao svoje navike. Njuko i Brzoje su nastavili da ustaju rano i svakog jutra tre kroz lavirint, uvek istim putem. Kada bi stigli na odredite, mievi bi skinuli patike, povezali ih pertlama i okaili ih oko vrata da bi im bile pri ruci u sluaju da im ponovo zatrebaju. Onda su uivali u siru. U poetku su i Tucko i Mucko svakog jutra jurcali do Skladita sira A da bi uivali u ukusnim zalogajiima koji su tu samo njih ekali. Ali, posle nekog vremena, oveuljci su se promenili i stekli sasvim drugaije navike. Svakim danom su se Tucko i Mucko budili malo kasnije, oblaili malo sporije i etali do Skladita sira A. Napokon, znali su gde je Sir i kako da do njega dou. Nisu imali pojma odakle se taj Sir stvorio, ni ko ga je tamo stavio. Naprosto su pretpostavljali da e zauvek biti tamo. im bi Tucko i Mucko ujutru stigli u Skladite sira A, odmah bi se udobno smestili. Okaili bi svoje trenerke, skinuli patike i obuli papue. Postali su veoma oputeni, sada kad su pronali Sir. Ovo je sjajno, rekao je Tucko. Ovde ima dovoljno Sira da nam traje zauvek. oveuljci su se oseali sreno i uspeno i mislili su da su sada sigurni. Nije mnogo prolo, a Tucko i Mucko su poeli da nazivaju Sir koji su pronali u Skladitu sira A 'na Sir'. To skladite Sira bilo je toliko veliko da su posle nekog vremena preselili i svoje kue neto blie i oko njega izgradili svoj drutveni ivot. Da bi im bilo udobnije, Tucko i Mucko su ukrasili zidove poslovicama i crtali oko njih slike Sira, koje su ih inile srenim. Na jednoj je pisalo:

19

Sir te ini srenim

Ponekad bi Tucko i Mucko dovodili prijatelje da im pokau svoju gomiletinu Sira u Skladitu sira A i pokazivali bi je s ponosom, uz ove rei, ta kaete, nije lo ovaj Sir, a? Ponekad bi ga delili s prijateljima, a ponekad ne. Mi zasluujemo ovaj sir, rekao je Tucko. Ba smo se naradili da bi ga pronali. Podigao je lep, sve komad i pojeo ga. Tucko je posle toga zaspao, kao i obino. oveuljci bi se svake veeri teturali kui, siti i presiti, a svakog jutra se samouvereno vraali po jo Sira. To je trajalo prilino dugo. Tuckova i Muckova samouverenost posle nekog vremena pretvorila se u drskost koja dolazi s uspehom. Uskoro im je postalo tako udobno da nisu ni primetili ta se dogaa. Za to vreme su Njuko i Brzoje nastavili po starom. Dolazili su svako jutro, njukali, grebuckali i trkarali okolo po Skladitu sira A, istraujui oblast da vide da li ima nekih promena. Onda bi seli da grickaju svoj omiljeni sir. Jednog jutra su stigli u Skladite i otkrili da sira vie nema. Nisu se iznenadili. Poto su Njuko i Brzoje ve primetili da se zalihe sira svakim danom sve vie smanjuju, bili su spremni na to i instinktivno su znali ta im je initi. Pogledali su se, uzeli patike koje su vezali i okaili oko vrata, obuli ih i vezali pertle. Mievi nisu preterivali sa analizom stvari.

20

Za njih su i problem i reenje problema bili prosti. Situacija u Skladitu sira A se promenila. Zbog toga su i Njuko i brzoje odluili da se promene. Obojica su virnuli napolje u lavirint. Onda je Njuko podigao njukicu, pronjukao i klimnuo Brzoju, koji se zaleteo u lavirint. Njuko ga je pratio to je bre mogao. Brzo su se odvaili na potragu za Novim Sirom. Neto kasnije tog dana, u Skladite sira A stigli su i Tucko i Mucko. Oni nisu obraali panju na male promene koje su se svakog dana deavale prihvatali su Sir zdravo za gotovo. Njih dvojica nisu bili pripremljeni za ono to e pronai. ta? Nema Sira? urlao je Tucko. Nastavio je da se dere, Nema Sira? Nema Sira? kao da e ga neko vratiti na mesto ako bude dovoljno glasno urlao. Ko je maznuo moj Sir? vikao je. Na kraju je stavio ruke na kukove, lice mu je pocrvenelo i zaurlaoje iz sve snae, Nije fer! Mucko je samo s nevericom odmahivao glavom. I on je, takoe, raunao s tim da e u Skladitu sira A zauvek biti sira. Stajao je tamo jako dugo, sleen od oka. Jednostavno nije bio spreman na sve to. Tucko je neto urlao, ali Mucko nije eleo ni da uje. Nije eleo da se suoi sa svim tim, pa se naprosto iskljuio. Ponaanje oveuljaka nije bilo ni preterano lepo, ni produktivno, ali ga svakako moemo razumeti. Nije im bilo lako da pronau Sir, a oveuljcima je on znaio mnogo vie od svakodnevnog 'sira nasunog'. Pronalaenje Sira za oveuljke je znailo dobitak onoga za ta su mislili da im je potrebno da bi bili sreni. Svaki od njih je imao svoju predstavu o tome ta mu Sir znai, u zavisnosti od ukusa. Za neke pronalaenje Sira znailo je dobitak materijalnih stvari. Za druge je to bilo dobro zdravlje ili duevni mir. Za Mucka je Sir predstavljao oseaj sigurnosti, skladnu porodicu i udobnu kuicu u ulici Kakavalj. Za Tucka je taj Sir predstavljao unapreenje u Gazdu Sira koji je svima nadreen i veliku kuu na brdu Gorgonzola.

21

Dvojica oveuljaka su dugo pokuavali da odlue ta dalje da rade zbog toga to im je Sir bio tako vaan. Sve to su uspeli da smisle je da jo malo pronjukaju po Sirnici Ce pokuavali su da se uvere da Sira stvarno nema. Dok su Njuko i Brzoje jurcali napred, Tucko i Mucko su tapkali u mestu. Zvocali su i besneli zbog nanete im nepravde. Mucko je pao u depresiju. ta bi se desilo kada i sutradan tu ne bi bilo Sira? Ve je skovao planove za budunost na osnovu te zalihe. oveuljci prosto nisu mogli da veruju. Kako je to moglo da im se desi? Niko ih nije upozorio. To nije bilo u redu. Ne moe to tako. Tucko i Mucko su te noi otili kuama gladni i obeshrabreni. A pre nego to su otili, Mucko je napisao na zidu:

to ti sir vie znai, to ga vie eli.


Tucko i Mucko su sutradan napustili svoje domove, ponovo se vratili u Skladite sira A, jer su i dalje, nekako, oekivali da e u njemu zatei svoj Sir. Situacija je ostala nepromenjena: Sira tu vie nije bilo. oveuljci nisu znali ta da rade. Tucko i Mucko su samo stajali, nepokretni kao dva kipa. Mucko je zatvorio oi najvre to je mogao i stavio ruke preko uiju. eleo je da pobegne od svega. Nije eleo da prizna samom sebi da se zaliha sira svakog dana smanjivala. Prosto je verovao da ga je neko iznenada maznuo. Tucko je iznova analizirao situaciju i na kraju je glavnu re preuzeo njegov komplikovani mozak sa ogromnim sistemom ubeenja. Zbog ega su mi ovo uradili? besno je govorio. ta se ovde, zapravo, deava?

22

Mucko je konano otvorio oi i rekao: Uzgred, budi reeno a gde su Njuko i Brzoje? Moda oni znaju neto vie o ovome? Tucko je prezrivo puhnuo: Ma, ta oni znaju? Nastavio je: To su samo obini mievi. Oni samo reaguju na ono to im je dato. Mi smo oveuljci. Mi smo pametniji od mieva. Trebalo bi da provalimo ta je ovde u pitanju. Znam da smo mi pametniji, rekao je Mucko, ali ini mi se da se u ovom trenutku ne ponaamo ba tako. Stvari se menjaju, Tucko. Moda i mi treba da se promenimo i ponemo da radimo stvari drugaije. Zato bi se menjali? pitao je Tucko. Mi smo oveuljci. Mi smo neto posebno. Ovakve stvari nama ne bi trebalo da se dogaaju. A ak i da se dogode, trebalo bi da mi imamo neke olakice. Zato bi mi imali olakice? pitao je Mucko. Zato to na to imamo pravo, tvrdio je Tucko. Na ta imamo pravo? Mucko je eleo da zna. Imamo pravo na na Sir. Zbog ega? pitao je Mucko. Zato to nismo mi krivi za ovo to se dogodilo, rekao je Tucko. Ovo je uradio neko drugi i mi trebali bismo da imamo neke koristi iz svega toga. Mucko je predlagao: Moda bi prosto trebalo da prestanemo da ovoliko analiziramo situaciju i krenemo u potragu za Novim Sirom. A, ne, kontrirao je Tucko. Ne odlazim odavde dok ne otkrijem ta se dogodilo. Dok su Tucko i Mucko pokuavali da odlue ta da rade, Njuko i Brzoje su ve dobrano odmakli. Otili su dublje u lavirint, dugim hodnicima i traili sir u svakom Skladitu na koje bi naleteli. Nisu mislili ni o emu drugom osim o nalaenju Novog Sira. Due vreme nita nisu nalazili, dok konano nisu doli do oblasti lavirinta u kojoj nikada ranije nisu bili: Skladite sira N. Zaskviali su od ushienja. Pronali su ono to su traili: ogromnu koliinu Novog Sira. Nisu mogli da veruju svojim oima. To je bilo najvee skladite sira koje su mievi ikada videli.

23

Tucko i Mucko su u meuvremenu jo uvek sedeli u Skladitu sira A i procenjivali svoj poloaj. Sada su ve trpeli zbog nestaice sira. Postali su ljutiti i frustrirani i krivili su jedan drugog zbog situacije u kojoj su se nali. Mucko bi povremeno pomislio na svoje prijatelje mieve, Njuka i Brzoja i pitao se da li su ve pronali Sir. Razmiljao je kako im verovatno nije lako, poto je tranje kroz lavirint prilino nesigurna stvar. Ali, on je takoe znao da to traje samo neko vreme. Ponekad bi Mucko zamiljao Njuka i Brzoja kako nalaze Novi Sir i uivaju u njemu. Pomiljao bi kako bi mu prijala avantura u lavirintu, kao i zaliha Novog Sira. Skoro da je mogao da mu oseti ukus. to je jasnije Mucko video sliku sebe kako pronalazi i uiva u Novom Siru, ee je razmiljao o odlasku iz Skladita sira A. Hajdemo! iznenada je uzviknuo. Ne, Tucko je brzo reagovao. Ovde mi se dopada. Udobno mi je. Ovde sve znam. Osim toga, tamo napolju je opasno. Ne, nije, usprotivio se Mucko. I ranije smo trali kroz mnoge delove lavirinta, pa moemo i sada. Prestar sam za to, rekao je Tucko. I bojim se da me uopte ne interesuje da lutam okolo, gubim se i pravim idiota od sebe. A ti? Posle toga, Muckov strah od poraza se ponovo probudio i nada u pronalazak Novog Sira je izbledela. Tako da su oveuljci svakog dana radili isto ono to i ranije. Odlazili su u Skladite sira A, tamo sedeli i vraali se sa sveim brigama i frustracijama umesto sa sirom. Pokuali su da se prave da se nita nije dogodilo, ali su sve gore i gore spavali, sledeeg dana su imali manje energije i postajali su veoma nervozni. Njihovi domovi vie nisu bili srena gnezda kao ranije. oveuljci su teko spavali i imali su none more u kojima nisu pronalazili Sir. A ipak su se Tucko i Mucko svakog dana vraali u Skladite sira A i ekali tamo svakog dana. Tucko je rekao, Zna, kad bi samo radili marljivije, moda bi otkrili kako se stvari nisu toliko promenile. Sir mora da je tu negde blizu. Moda su ga prosto sakrili tu iza zida.

24

Tucko i Mucko su sledeeg dana sa sobom poneli alat. Tucko je drao dleto, a Mucko je lupao ekiem dok nisu probli rupu u zidu Skladita sira C. Virnuli su unutra, ali sira nije bilo. Razoarali su se, ali su i dalje verovali da mogu da ree problem. Poinjali su ranije, ostajali due i radili marljivije. Ali, posle nekog vremena, dobili su samo veliku rupu u zidu. Mucko je poeo da uvia razliku izmeu aktivnosti i produktivnosti. Moda, poeo je Tucko, bi trebalo da sedimo ovde i da vidimo ta e se desiti. Pre ili kasnije, vratie nam Sir. Mucko je eleo da veruje u to, pa je svakog dana odlazio kui da se odmori i vraao se, nevoljno, s Tuckom u Skladite sira A. Ali, Sira nije bilo ni od korova. oveuljci su do tada ve bili iznureni glau i stresom. Mucku je dosadilo da eka bolje dane. Poeo je da uvia da e im biti sve gore, to due budu ostali bez Sira. Mucko je shvatio da idu u pogrenom pravcu. Konano je jednog dana Mucko poeo da se smeje na svoj raun. Ha, ha, gledaj nas. Samo se vrtimo u krugu, a pitamo se zato stvari ne idu na bolje. Da sve ovo nije toliko besmisleno, bilo bi jo smenije. Mucku se nije dopadala ideja povratka u Lavirint, jer je znao da e se izgubiti i da nema pojma gde bi mogao da pronae Sir. Ali, morao je da se nasmeje svojoj gluposti kada je shvatio koliko ga je strah promenio. Pitao je Tucka, Gde smo stavili nae patike? Dugo ih je traio jer su svu opremu sklonili im su pronali sir u Skladitu sira A mislili su da im vie nee biti potrebna. Kada je Tucko video kako Mucko obuva patike, rekao je, Nee valjda stvarno da izae u Lavirint? Zato prosto ne ostane ovde sa mnom dok nam ne vrate Sir? Zato to ti nita ne razume, rekao je Mucko. Ni ja nisam eleo da razumem, ali sada shvatam da nam ga nikada nee vratiti. Vreme je da potraimo Novi Sir. Tucko se usprotivio. Ali ta ako tamo napolju vie nema Sira? Ili, ako ga ima, ta ako ga ne pronae? Ne znam, rekao je Mucko. To pitanje je sam sebi postavio i previe puta i svaki put bi iznova osetio iste strahove koji su ga zadravali tu, na istom mestu.

25

Pitao se: Gde je verovatnije da u pronai Sir ovde, ili u Lavirintu? U glavi je naslikao sliku. Video je sebe kako odlazi u lavirint sa osmehom na licu. Iako ga je ova slika iznenadila, takoe ga je i ohrabrila. Video je kako se svaki as gubi u Lavirintu, ali je oseao da e na kraju pronai Novi Sir tamo negde, kao i sve one dobre stvari koje ga prate. Skupio je snagu. Onda je iskoristio svoju matu i u glavi naslikao najuverliviju moguu sliku sa svim realistinim detaljima sebe kako pronalazi i uiva u ukusu Novog Sira. Video se dok jede rupiasti vajcarski sir, svetlo narandasti edar, italijansku mocarelu i predivni, meki francuski kamamber i ... Onda je Tucko neto rekao, pa je shvatio da je jo uvek u Skladitu sira A. Mucko je rekao: Ponekad se, Tucko, stvari menjaju tako da se nikada ne vrate na staro. Ovo mi tako izgleda. To je ivot! Sve se menja, pa moramo i mi. Mucko je pogledao svog omravelog druga i pokuao da ga dozove pameti, ali se Tuckov strah pretvorio u ljutnju, pa nije eleo da ga slua. Mucko nije eleo da bude grub, ali je morao da se nasmeje njihovoj zajednikoj gluposti. Mucko se odmah osetio ivlje, dok se spremao za polazak i shvatio je da konano moe da se smeje samome sebi, da se opusti i krene dalje. Mucko se nasmejao i najavio: Vreme je za LAVIRINT! Tucko je ostao namrgoen i nije odreagovao. Mucko je podigao mali, otar kameni i napisao na zidu za Tucka ozbiljnu misao. Kao i uvek, Mucko je ak nacrtao i crte sira oko nje, u nadi da e to naterati Tucka da se osmehne, razveseli i krene u potragu za Novim Sirom. Ali, Tucko nije eleo da shvati. Napisao je:

26

Ako se ne promeni, izumree.

Mucko je posle toga zabrinuto virnuo napolje u Lavirint. Razmiljao je o tome kako je samog sebe uvalio u ovu nestaicu sira. Verovao je da u Lavirintu vie nema Sira, ili da ga moda nee pronai. Takvi strahovi su ga sputavali i ubijali. Mucko se nasmeio. Znao je da se Tucko pita, Ko je maznuo moj Sir?, a Mucko se pitao, Zbog ega ranije nisam krenuo za sirom? Kada je krenuo napolje, u lavirint, Mucko je pogledao tamo otkuda je doao i osetio je svu udobnost tog mesta. Oseao je kako ga vue poznata teritorija iako tamo due vreme nije bilo Sira. Mucko se malo zabrinuo i zapitao se da li stvarno eli da krene u lavirint. Na zidu ispred sebe napisao je poslovicu i gledao je neko vreme:

27

ta bih sada uradio kada me ne bi bilo strah?

Razmislio je o tome. Znao je da mu strah povremeno moe biti od koristi. Kada se boji, stvari mogu da se jo vie pogoraju ukoliko neto ne uradi, pa tako moe da te potakne na akciju. Ali, ne valja kada se toliko boji da nisi u stanju da ita uradi. Pogledao je udesno, u deo lavirinta kroz koji nikada nije proao i osetio je strah. Onda je duboko udahnuo, skrenuo desno i lagano potrao u nepoznato. Dok je pokuavao da pronae pravi put, Mucko se u poetku brinuo da nije moda predugo ekao u Skladitu sira A. Dugo nije probao ni mrvicu Sira i bio je jo slab. Put kroz Lavirint je zbog toga bio dui i naporniji nego obino. Odluio je da e, ako ikada bude ponovo u slinoj situaciji, ranije otii iz udobne zone i prilagoditi se promenama. Tako e biti sve lake. Mucko se tada slabano nasmeio i pomislio, Bolje ikad, nego nikad. Tokom sledeih nekoliko dana, Mucko je tu i tamo pronalazio po malo Sira, ali mu to nije dugo potrajalo. Nadao se da e nai dovoljno Sira da moe da ga odnese Tucku i ohrabri ga da izae u Lavirint. Ali, Mucko jo uvek nije bio dovoljno samouveren. Morao je da prizna da ga je lavirint zbunjivao. Stvari su se izgleda promenile otkad je poslednji put bio tu.

28

im bi pomislio da je poeo da napreduje, izgubio bi se u hodnicima. Kao da je iao dva koraka napred, a jedan nazad. Lov na Sir je bio pravi izazov ali, morao je da prizna da povratak u Lavirint nije bio ni izbliza onako straan kako ga je on zamiljao. Kako je vreme prolazilo, poinjao je da se pita da li je njegova nada u pronalaenje Novog Sira uopte realna. Pitao se, da nije odgrizao vei zalogaj nego to moe da savae? Onda se nasmejao, jer je shvatio da u tom trenutku uopte nema ta da vae. im bi se obeshrabrio, podsetio bi samog sebe da je ono to radi, koliko god u tom trenutku bilo neprijatno, mnogo bolje nego sedenje u praznom Skladitu sira A. Preuzeo je kontrolu nad svojim ivotom, umesto da dozvoljava da mu se stvari prosto deavaju. Onda se podsetio ako Njuko i Brzoje mogu da napreduju, onda moe i on! Kasnije, kada bi se Mucko osvrnuo na prole dane, shvatio je da Sir iz Skladita sira A nije mogao tek tako da nestane preko noi, kao to je onda verovao. Koliina Sira se sve vie smanjivala, a ono to je ostalo se pokvarilo. Nije bilo ukusno. Moda je ak i bu rasla po Starom Siru, a on nije ni primetio. Meutim, morao je da prizna da bi verovatno uspeo da shvati ta se sprema da je poeleo. Ali nije. Mucko je sada shvatao da ga promena verovatno ne bi toliko iznenadila da je sve vreme paljivo posmatrao ta se dogaa i tako predvideo budunost. Moda su upravo to Njuko i Brzoje i radili. Odluio je da e od sada pa nadalje biti budniji. Oekivae promene i traiti ih. Verovae svojim instinktima i osetie kada e doi do promena, pae tako biti sprema da im se prilagodi. Stao je da se malo odmori i napisao na zidu Lavirinta:

29

esto njui sir, jer e tako znati kad e poeti da se kvari.


Neto kasnije, poto prilino dugo nije pronaao Sir, Mucko je konano naleteo na veliko Skladite koje je obeavalo. Kada je uao unutra, meutim, jako se razoarao jer je bilo prazno. Preesto sam doivljavao ovaj oseaj praznine, pomislio je. Dolo mu je da odustane. Mucko je poeo da gubi snagu. Znao je da se izgubio i uplaio se da nee preiveti. Razmiljao je o povratku u Skladite sira A. Bar bi, ako bi uspeo da se vrati, tamo bio sa Tuckom. Onda se ponovo zapitao: ta bih uradio kada me ne bi bilo strah? Mucko je pomislio da je prevaziao svoj strah, ali se ipak bojao mnogo ee nego to je to eleo da prizna samom sebi. Nije uvek bio siguran u to ega se boji, ali je u svojoj slabosti znao da se naprosto boji samoe. Mucko nije bio svestan injenice da i sada zaostaje zbog toga to se boji. Mucko se pitao da li je Tucko krenuo dalje, ili je jo uvek tamo, paralizovan od straha. Onda se Mucko setio onih vremena kada se najbolje oseao u lavirintu. To su bila vremena u kojima je napredovao. Napisao je na zidu, da se podseti i da poslui Tucku, ako jednog dana odlui da ga prati, ovu reenicu:

30

Ako krene u neistraeno m pravcu, lake e pronai Novi Sir.


Mucko je pogledao niz mrani prolaz, svestan svog straha. ta li ga eka tamo napred? Da li je sve prazno? Ili, jo gore, da ne vreba neka opasnost? Poeo je da zamilja raznorazne zastraujue stvari koje bi mogle da mu se dogode. Na smrt se preplaio. Nasmejao se samom sebi. Shvatio je da strah samo pogorava stvari. Onda je uradio ono to bi uradio kada ga ne bi bilo strah. Krenuo je u neistraenom pravcu. Dok je trao niz mrani hodnik, poeo je da se smeka. Mucko to jo nije shvatao, ali otkrio je ono to mu hrani duu. Opustio se i verovao u ono to lei pred njih, iako ba i nije tano znao ta je to. Mucko se iznenadio kada je shvatio da uiva sve vie i vie. Zbog ega se oseam ovako dobro? pitao se. Nemam Sira i ne znam gde idem. Ubrzo je shvatio zato. Zastao je da napie ovo na zidu:

31

Kada prevazie strah, osetie da si slobodan.


Mucko je shvatio kako je bio zarobljenik svog sopstvenog straha. Oslobodio ga je put u nepoznato. Oseao je blag povetarac koji je duvao u tom delu Lavirinta i osveavao ga. Nekoliko puta je duboko udahnuo i to ga je malo oivelo. im je prevaziao strah, sve to je bilo mnogo prijatnije nego to je nekada mislio da moe biti. Mucko se jako dugo nije oseao tako dobro. Skoro da je zaboravio koliko je zabavno boriti se. Da bi jo vie popravio stvari, Mucko je ponovo poeo da zamilja. Ugledao je sebe, sa svim detaljima, kako sedi u sred gomile svojih omiljenih sireva od edara do brija! Video je sebe kako gricka sve mogue sireve koje voli i dopalo mu se to to vidi. Onda je zamislio koliko bi uivao u svim tim divnim ukusima. to je jasnije video sebe kako uiva u Novom Siru, to mu je realnija i verovatnija ta slika postajala. Prosto je oseao da e ga uskoro pronai. Napisao je:

32

Kad zamislim sebe kako jedem Novi Sir, ta slika me vodi do njega.

Mucko je stalno razmiljao o tome ta e dobiti, umesto da plae nad onim ta gubi. Pitao se zbog ega je oduvek zamiljao da e promena voditi u neto gore. Sada je shvatio da promene mogu da vode i u neto dobro. Zbog ega to nisam ranije shvatao? pitao se. Onda je jurnuo kroz Lavirint bre i snanije. Ubrzo je ugledao Skladite sira i veoma se uzbudio kada je primetio komadie Novog Sira blizu ulaza. To su bile neke vrste Sira koje nikada ranije nije video, ali su delovale odlino. Probao ih je i bile su slasne. Pojeo je veinu komadia Novog Sira, a nekoliko je stavio u dep da bi ih kasnije eventualno podelio sa Tuckom. Snaga je poela da mu se vraa. Uao je u Skladite veoma uzbuen. Ali, na svoj oaj, otkrio je da je prazan. Neko je tu bio pre njega i ostavio samo nekoliko komadia Novog Sira. Shvatio je da bi verovano i on tu pronaao pristojnu koliinu Novog Sira, da je ranije krenuo u potragu. Mucko je odluio da se vrati i proveri da li je Tucko spreman da poe s njim. Dok se vraao istim putem nazad, zastao je i napisao na zidu:

33

to bre preboli Stari Sir bre e pronai Novi.


Posle nekog vremena, Mucko je stigao do Skladita sira A i pronaao Tucka. Ponudio mu je komadie Novog Sira, ali ih je on odbio. Tucko je cenio gest svog prijatelja, ali je rekao: Mislim da mi se taj Novi Sir ne bi dopao. Nisam navikao na to. elim da mi vrate moj Sir i ne elim da se promenim dok ne dobijem ono to elim. Mucko je samo razoarano odmahnuo glavom i nevoljno se otisnuo na put. Kada se vratio do najdalje take koju je istraio u lavirintu shvatio je da mu prijatelj nedostaje, ali mu je takoe bilo jasno da mu se dopada ono to trenutno radi. ak i pre nego to pronae ono za ta se nadao da e biti velika, ukusna zaliha Novog Sira, ako mu to ikada poe za rukom, on je spoznao da to nije jedina stvar koja ga ini srenim. Bio je srean kada njime ne upravljaju strahovi. Dopadalo mu se ono ime se sada bavi. Posle ove spoznaje Mucko vie nije oseao onu istu slabost, kao u Skladitu sira A bez Sira. Saznanje da ne eli da dozvoli da ga strah sputa i da ide u novom, neistraenom pravcu bilo je dovoljno da mu povrati snagu i osvei ga. Sada je oseao da je samo pitanje vremena kada e pronai ono to mu je potrebno. U stvari, oseao se kao da je ve pronaao ono to trai. Nasmeio se kada je shvatio:

34

Bezbednije je lutati kroz lavirint nego ostati tamo gde nema sira.

Mucko je jo jednom shvatio, kao nekada, da ono ega se boji nikada nije onako strano kako ga ti zamilja. Strah kome ti dozvoli da se nataloi u tvom umu gori je od stvarnosti. On se toliko bojao da nikada nee pronai Novi Sir da ak nije eleo ni da pone da trai. Ali, im je krenuo naputovanje, u hodnicima je pronaao dovoljno Sira da ga odri u ivotu. Sada se nadao da e pronai neto vie. I samo traenje je postalo uzbudljivo. Njegovo rezonovanje je ranije bilo zamagljeno strahovima i brigama. Razmiljao je o tome kako nema dovoljno sira, ili bar ne onoliko koliko mu treba. Razmiljao je vie o tome ta bi moglo da poe po zlu, nego po dobru. Ali, sve to se promenilo ut renutku kada je otiao iz Sirnice C. Ranije je verovao da sira nikada nee nestati i da promene ne valjaju. Sada je shvatio da je prirodno da se promene neprekidno deavaju, bez obzira na to da li ih oekuje ili ne. Promene mogu da te iznenade samo ukoliko ih ne oekuje. Kada je shvatio da su se njegova ubeenja promenila, zastao je da napie na zidu:

35

Bajata ubeenja ne vode do Novog Sira.

Mucko jo uvek nije pronaao Sir, ali je razmiljao o onome to je nauio dok je trao kroz lavirint. Sada je shvatao da njegova nova ubeenja ohrabruju i novo ponaanje. Ponaao se drugaije nego onda kada se neprekidno vraao u prazno Skladite. Znao je da se s promenom ubeenja, promene i dela. Moe da veruje da e ti promena nakoditi ida prua otpor. A moe i da veruje da e ti pronalazak Novog Sira pomoi da je prihvati. Sve zavisi od toga u ta veruje. Napisao je na zidu:

36

Kada shvati da moe da pronae Novi Sir u kome e uivati, menja pravac.
Mucko je znao da bi sada bio u mnogo boljoj formi da je na vreme prihvatio promene i ranije napustio Skladite sira A. Bio bi jai i telom i duhom i mogao bi bolje da izae na kraj sa izazovima traenja Novog Sira. U stvari, do sada bi ga verovatno i pronaao da je oekivao promene, umesto to je traio vreme poriui da se ita promenilo. Ponovo je iskoristio svoju matu i ugledao sebe kako nalazi i gustira Novi Sir. Odluio je da krene dublje u neistraene delove Lavirinta i tu i tamo bi pronaao mrvice Sira. Ponovo je stekao snagu i sigurnost u sebe. Kada bi se setio mesta odakle je doao, Mucku je bilo drago to je tako esto ostavljao poruke na zidovima. Bio je ubeen da e one koristiti Tucku kao putokazi koje e pratiti kroz Lavirint, ako ikada odlui da napusti Skladite sira A. Mucko se iz sve snage nadao da ide u dobrom pravcu. Zamislio je mogunost da Tucko pronae Rukopis na Zidu i tako krene pravim putem. Napisao je na zidu ono o emu je ve due razmiljao:

37

Ako na vreme primeti sitne promene lake e se prilagoditi krupnim kada naiu.

Do sada se Mucko ve oslobodio prolosti i prilagoavao se sadanjost. Nastavio je svoje puteestvije kroz Lavirint bre i snanije. Posle kraeg vremena je uspeo. Kada mu se uinilo da putuje kroz Lavirint ve strano dugo, njegov put ili bar deo njegovog puta zavrio se brzo i sreno. Mucko je iao niz hodnik njemu sasvim nepoznat, skrenuo iza ugla i pronaao Novi Sir u Skladitu sira N! Kada je uao unutra, zaprepastilo ga je ono to je ugledao. Svugde okolo bile su naslagane najvee zalihe Sira koje je ikada video. U poetku mu nije ba sve bilo poznato, jer je tu bilo i nekih vrsta Sira koje nikada ranije nije video. Onda se za trenutak zapitao da to moda nije san, dok se nisu pojavili njegovi stari prijatelji Njuko i Brzoje. Njuko je klimnuo glavom Mucku u znak dobrodolice, a Brzoje mu je mahnuo apom. Njihovi mali debeli stomaii delovali su kao da su tu proveli ve due vreme. Mucko im se na brzinu javio i poeo da gricak svoje omiljene Sireve. Skinuo je patike, povezao pertle i obesio ih oko vrata u sluaju da mu ponovo zatrebaju. Njuko i Brzoje su se nasmejali. Klimnuli su glavama s divljenjem.

38

Onda se Mucko bacio na Novi Sir. Kada se dobro zasitio, podigao je komad sveeg Sira i napravio zdravicu. Ura za promene! Dok je Mucko uivao u Novom Siru, razmiljao je o onome to je nauio. Shvatio je da se sve vreme drao za iluziju Starog Sira koji vie nije postojao, pa se zbog toga bojao promena. Pa ta ga je onda nateralo da se promeni? Strah od umiranja od gladi? Mucko se nasmeio,jer je bio siguran da mu je to prilino pomoglo. Onda se nasmejao i shvatio da je poeo da se menja upravo u trenutku kada je nauio da se smeje samom sebi i svojim grekama. Shvatio je da se ovek najbre menja kada uspe da se smeje sopstvenoj gluposti tada moe da se opusti i krene dalje. Bio je svestan da je nauio neto korisno o nastavljanju dalje od svojih prijatelja mieva, Njuka i Brzoja. Oni su se trudili da im ivot bude jednostava. Nisu preterano analizirali, ni komplikovali stvari. Kada se situacija promenila i Sira vie nije bilo, oni su se promenili i krenuli za njim. Toga e se uvek seati. Mucko je takoe iskoristio svoj mozak za ono to oveuljci rade bolje od mieva. Zamiljao je sebe do najsitnijih pojedinosti kako pronalazi neto bolje mnogo bolje. Razmiljao je o grekama koje je napravio u prolosti i iskoristio ih da isplanira budunost. Sada je znao da se izlaenje na kraj sa promenama ui: Treba biti svesniji potrebe da ivot bude to jednostavniji, treba biti fleksibilan i bre reagovati. Ne treba previe komplikovati stvari i zbunjivati se strahovima. Treba prietiti male promene na samom poetku, da bi bili bolje pripremljeni za velike koje moda nailaze. Znao je da se treba bre prilagoavati, jer ako se to ne uradi na vreme,moe biti prekasno. Morao je da prizna da najvea prepreka promenama lei u nama i da se nita ne popravlja dok se i sami ne promenimo. Moda je najvanija spoznaja da uvek postoji neki Novi Sir tamo negde, bez obzira na to da li si toga u datom trenutku svestan ili ne. I da ga dobija, kao nagradu, onda kada prevazie strah i pone da uiva u avanturi.

39

Znao je da strah ponekad treba potovati, jer te zaustavlja da ne srlja u opasnost. Ali, shvatio je da je veina njegovih strahova bila iracionalna i da su ga spreavali da se promeni kada je to bilo potrebno. Meutim, iako mu se to ranije nije dopadalo, promena je zapravo bila prikriveni blagoslov, jer ga je odvela do boljeg Sira. ak je i u sebi pronaao bolju osobu. Dok se Mucko podseao svega onoga to je nauio, setio se i svog druga Tucka. Pitao se da li je Tucko ikada proitao neku od poslovica koje mu je Mucko napisao na zidu Skladita sira A i na zidovima Lavirinta. Da li je Tucko ikada odluio da se mane orava posla i krene dalje? Da li je ikada uao u Lavirint i pronaao neto to bi mu poboljalo ivot? A moda je Tucko jo uvek na istom mestu, jer ne eli da se promeni. Mucko je razmiljao o povratku u Sirnicu C, da pronae Tucka bio je siguran da moe lako da se vrati nazad. Mislio je da bi, ukoliko ga pronae, mogao da pokae Tucku kako da se izbavi iz svoje nevolje. Ali, Mucko je shvatio da je ve pokuao da ubedi svog prijatelja da se promeni. Tucko je morao sam da pronae put izbavljenja iz puke udobnosti i linih strahova. Niko to ne moe da uradi uemsto njega, niti da ga na tako neto nagovori. On sam mora nekako da shvati dobrobit promena. Mucko je znao da bi Tucko mogao da nae put po tragu, itajui usput Rukopis na zidu. Otiao je i na najveem zidu Skladita sira N napisao sutinu onoga to je do tada nauio. Nacrtao je veliki crte sira oko svih tih mudrosti i sa smekom ih gledao:

40

PROMENE SE DEAVAJU Neko stalno sklanja sir PREDVIDI PROMENE Pripremi se na nestanak sira POSMATRAJ PROMENE esto njui sir da bi znao kad e da se ubajati BRZO SE PRILAGOAVAJ PROMENAMA to pre preboli Stari Sir, bre e uivati u Novom PROMENI SE Idi za Sirom UIVAJ U PROMENAMA! Uivaj u avanturi i ukusu Novog Sira! BUDI SPREMAN DA SE BRZO PROMENI I DA UIVA U TOME Sir stalno nestaje

Mucko je shvatao koliko je daleko odmakao od onih dana kada je sa Tuckom bio u Skladitu sira A, ali je znao da lako moe ponovo da se vrati na staro ukoliko mu postane dovoljno udobno. Stoga je svaki dan vrio inspekciju u Skladitu sira N, da bi proverio u kakvom je stanju Sir. Uradie ta god bude bilo potrebno da izbegne da ga iznenade neoekivane promene. Iako je Mucko jo uvek imao ogromnu zalihu Sira, esto je izlazio u Lavirint i istraivao nove oblasti da bi bio u toku s dogaanjima oko njega. Znao je da je bezbednije da sagleda realne mogunosti, nego da se izoluje u svojoj udobnoj zoni. Onda je Mucko uo neto to mu je zaliilo na neki pokret u lavirintu. Kada se buka pojaala, shvatio je da neko dolazi. Da to moda nije Tucko? Moda je on tamo iza oka? Mucko se pomolio i ponadao kao i mnogo puta pre da je konano, moda, njegov drug skupio snagu da...

41

Da ide za sirom i uiva u tome.

Kraj. Ili je to novi poetak?

42

Rasprava
Kasnije, istog dana
Kada je Majkl dovrio priu, pogledao je oko sebe i ugledao osmehe na licima svojih bivih kolskih drugova. Nekolicina mu je zahvalila i rekla da su mnogo nauili iz prie. Nejtan je upitao grupu: ta kaete da se kasnije negde skupimo da porazgovaramo o ovoj prii? Veina je odgovorila da bi voleli da porazgovaraju o prii, pa su se dogovorili da kasnije izau na pie pre veere. Te veeri, u hotelskom baru, zadirkivali su jedan drugog uvezi sa pronalaenjem njihovog Sira i mesta u lavirintu. Onda je Anela dobronamerno pitala grupu: Pa, ko ste vi u prii? Njuko, Brzoje, Tucko ili Mucko? Karlos je odgovorio: Pa, ba sam o tome razmiljao danas popodne. Jasno se seam vremena pre nego to sam krenuo u posao sa sportskom opremom, tada sam imao jedan gadan susret s promenama. Nisam bio Njuko nisam nanjuio situaciju i video nadolazee promene. A sigurno nisam bio ni Brzoje nisam odmah krenuo u akciju. Bio sam vie kao Tucko, koji je eleo da ostane na poznatoj teritoriji. Zapravo, nisam eleo da se nosim s promenama. Nisam ak eleo ni da priznam da dolaze. Majkl, koji je oseao kao da uopte nije prolo toliko vremena otkad su on i Karlos bili bliski prijatelji ukoli, ga je pitao: O emu to pria, drue? Karlos je rekao: O neoekivanoj promeni posla. Majkl se nasmejao. Da te nisu otpustili? Pa, recimo samo da nisam eleo da idem u potragu za Novim Sirom. Mislio sam da imam dobar razlog zbog koga ja ne treba da se promenim. Tako da sam tada bio ba besan. Neki od njihovih kolskih drugova koji su do tada utali su se ohrabrili i progovorili, ukljuujui i Frenka, koji je radio u vojsci.

43

Tucko me podsea na jednog mog prijatelja, rekao je Frenk. Njegovo odeljenje se zatvaralo, ali on to nije eleo da shvati. Njegovi ljudi su premetani na druge poslove. Pokuavali smo da mu priamo o mnogim drugim mogunostima koje postoje u firmi za one koji ele da se prilagode, ali njemu nije padalo na pamet da se promeni. Jedino on je bio zateen kada se odeljenje zatvorilo. Sada ima velikih promena s prilagoavanjem promenama za koje misli da nije trebalo da se dogode. Desika je rekla: Ni ja nisam mislila da to treba meni da se dogodi, ali, moj 'Sir' je nestajao vie puta, posebno u mom privatnom ivotu, ali do toga emo doi kasnije. Mnogi iz grupe su se nasmejali, osim Nejtana. Moda je upravo u tome stvar, rekao je Nejtan. Promene se deavaju svima nama. Dodao je: Voleo bih da je moja porodica ranije ula ovu priu o Siru. Na alost, mi nismo eleli da priznamo da dolazi promena u naem poslu, a sada je ve kasno moramo da zatvorimo mnoge radnje. Ovo je iznenadilo mnoge iz grupe, zato to su mislili da Nejtan ima sree to ima siguran posao na koji moe da se osloni, iz godine u godinu. ta se dogodilo? zainteresovala se Desika. Na lanac malih prodavnica je iznenada izaao iz mode kada se u gradu izgradila ogromna mega-robna kua sa ogromnim inventarom i niskim cenama. Naprosto nismo mogli da se takmiimo s njima. Sad vidim da smo, umesto da budemo kao Njuko i Brzoje, bili kao Tucko. Ostali smo tamo gde smo i bili i nismo se menjali. Pokuali smo da ignoriemo ono to se dogaa, pa smo sad u nevolji. Mucko bi mogao da nam odri par lekcija jer mi svakako nismo uneli da se smejemo na svoj raun i uradimo stvari drugaije. Lora, sada uspena poslovna ena, sluala je, ali do sada nita nije rekla. I ja sam razmiljala o prii danas posle podne, rekla je. Pitala sam se kako bih mogla da budem vie kao Mucko i da shvatim ta radim pogreno, pa da se nasmejem na svoj raun, promenim i popravim se. Rekla je, Ba me zanima koliko vas ovde se boji promena? Niko nije odgovorio, pa je predloila, Kako bi bilo da podignete ruke? Samo jedna ruka se podigla. Pa, izgleda da imamo jednu iskrenu osobu u grupi! rekla je. A onda je nastavila: Moda e vam se ovo sledee pitanje vie dopasti. Koliko vas ovde misli da se drugi ljudi boje promena? Skoro svi su podigli ruke. Onda su poeli da se smeju.

44

ta nam to govori? Ne elim to sebi da priznamo, odgovorio je Nejtan. Naravno, priznao je Majkl, ponekad ak nismo ni svesni da se bojio. Siguran sam da je tako bilo sa mnom. Kada sam prvi put uo ovu priu, svidelo mi se pitanje: 'ta bi uradio kada te ne bi bilo strah?' Onda je Desika dodala: Pa, ja sam izvukla pouku da se promene deavaju svugde i da bi mi bilo bolje kada bi im se brzo prilagodila. Seam se kada je naa firma pre nekoliko godina prodavala enciklopedije u kompletu od po dvadeset tomova. Jedna osoba je pokuavala da nas ubedi da stavimo itavu enciklopediju na jedan CD i da je prodajemo po jeftinijoj ceni. Tako bi je bilo lake obnavljati, kotala bi nas manje u proizvodnji, a mnogo vie ljudi bi moglo da je kupi. Ali, mi smo se odupirati tome. Zbog ega? pitao je Nejtan. Zbog toga to smo verovali da kimu naeg posla ine nai mnogobrojni prodavci, koji su radili od vrata do vrata. Cena proizvoda morala je da bude visoka, da bi oni uzimali svoj procenat i ostali s nama. Tako smo poslovali od samog poetka i mislili smo da e to trajati zauvek. Lora je rekla: Moda je to ona drskost koja dolazi sa uspehom od koje su patili Tucko i Mucko. Nisu primetili da treba menjati ono to je do tada odlino funkcionisalo. Nejtan je rekao: Znai, vi ste mislili da je va stari Sir bio jedini Sir koji postoji? Da i eleli smo da ga zadrimo. Kada se samo setim ta nam se posle toga dogodilo, shvatam da nije problem samo u 'manjavanju Sira', pada mi na pamet da 'Sir' ima svoj samostalni ivot i da na kraju prosto nestane. Meutim, mi se nismo promenili. Ali, naa konkurencija jeste i prodaja nam je strano opala. Prolazili smo kroz teak period. Sada je na pomolu jo jedna velika tehnoloka promena u naoj industriji, a ini mi se da niko u firmi ne eli da se uhvati u kotac s tim. To nee izai na dobro. Mislim da u uskoro ostati bez posla. Vreme je za LAVIRINT! uzviknuo je Karlos. Svi su se nasmejali, ukljuujui i Desiku. Karlos se okrenuo ka Desiki i rekao: Dobro je to moe da se smeje na svoj raun.

45

Frenk je rekao: E, to je lekcija koju sam ja nauio. esto sebe shvatam previe ozbiljno. Primetio sam koliko se Mucko promenio kada je konano uspeo da se smeje samom sebi i onome to radi. Anela je pitala: ta mislite, da li se Tucko ikada promenio i pronaao Novi Sir? Ilejn je rekla: Mislim da jeste. Ja ne mislim, rekao je Kori. Neki ljudi se nikada ne menjaju i to skupo plaaju. Sreem ljude kao to je Tucko u mojoj ordinaciji. Oni smatraju da imaju pravo na svoj 'Sir'. Kada im ga oduzmu, oseaju se kao rtve i okrivljuju druge. Razbole se mnogo vie od ljudi koji odlue da nastave dalje. Onda je Nejtan tiho rekao, kao da se obraa samom sebi: Mislim da je pravo pitanje: 'ta treba da ostavimo za sobom i na ta treba da preemo? Neko vreme niko nita nije rekao. Moram da priznam, rekao je Nejtan, da sam ja znao ta se dogaa sa prodavnicama kao to su nae u ostalim delovima zemlje, ali sam se nadao da nas to nee snai. Mislim d aje mnogo bolje da sam pokrene promene dok jo moe nego da im se opire ili prilagoava. Moda bi sami trebalo da krenemo za Novim Sirom. Kako to misli? pitao je Frenk. Nejtan je odgovorio: Stalno se pitam gde bi danas bili da smo prodali nekretnine u kojima su bile smetene nae stare prodavnice i s tim novcem sagradili jednu veliku modernu robnu kuu koja bi mogla da se takmii sa najboljima. Lora je rekla: Moda je Mucko na to mislio kada je rekao da treba uivati u avanturi i ii za Sirom. Frenk je rekao: Mislim da neke stvari ne bi trebalo da se menjaju. Na primer, ja elim da se drim svojih osnovnih vrednosti. Ali, sada shvatam da bi mi bilo mnogo bolje da sam mnogo ranije u ivotu 'krenuo za sirom'. Pa, Majkle, to je bila fina priica, rekao je Riard, deurni sumnjiavac, ali, kako si je ti iskoristio u svojoj firmi? Grupa jo uvek nije znala da i sam Riard prolazi kroz neke promene. Nedavno se rastavio od ene i sada je pokuavao da pronae ravnoteu izmeu karijere i vaspitavanja dece. Majkl je odgovorio: Zna, mislio sam da je moj posao prosto da se borim sa dnevnim problemima koji mi se ispree na putu, a u stvari je trebalo da gledam unapred i obraam panju na pravac u kome se kreemo.

46

ovee, ala sam se borio dvadeset etiri sata dnevno. Nisam ba bio preterano zabavno drutvo. Uleteo sam u pravo vrzino kolo i nisam mogao da se izbavim. Lora je rekla, Znai, ti si organizovao, a trebalo je da vodi. Upravo, rekao je Majkl. Kada sam uo ovu priu, shvatio sam da je moj posao da nacrtam sliku 'Novog Sira' za kojim svi treba da krenemo, da bi mogli da uivamo u promenama i uspehu, na poslu ili u ivotu. Nejtan je pitao, ta si uradio na poslu? Pa, kada sam pitao ljude u firmi na koji lik sami sebi lie, shvatio sam da u firmi imamo sva etiri lika. Shvatio sam da Njuka, Brzoja, Tucka i Mucka treba tretirati na razliit nain. Nai Njuko-tipovi mogli bi da njukaju promene na tritu i tako nam pomognu da jasnije sagledamo situaciju. Njih smo ohrabrili da ispitaju kako bi te promene mogle da rezultiraju novim proizvodima i uslugama koje bi nae muterije elele. Jako im se dopao posao i rekli su nam da im prija da rade na mestu koje prepoznaje promene i na vreme se prilagoava. Nai Brzoje-tipovi su voleli da zavravaju poslove, pa smo ih ohrabrili da preuzmu inicijativu u skladu sa novim poslovanjem firme. Na njih je samo trebalo paziti da ne odjure u pogrenom pravcu. Onda bismo ih nagradili zbog poslovanja koje nam je donelo Novi Sir. Svidelo im se to rade u firmi koja ceni njihov rad i rezultate. A ta je sa Tucko i Mucko tipovima? pitala je Anela. Naalost, Tucko-tipovi su bili sidra koja su nas usporavala, odgovorio je Majkl. Bilo im je ili previe udobno ili su se suvie bojali da se promene. Neki od njih su se promenili tek kad smo im nacrtali vernu sliku koja im je pokazala na koji nain bi im promene ile u korist. Rekli su nam da ele da rade na mestu koje je sigurno i da zbog toga moraju da vide smisao promena i tako pojaaju svoj oseaj sigurnosti. Kada su shvatili da najvea opasnost lei u ostajanju na istom, neki od njih su se promenili i uspeli. Ta slika nam je pomogla da pretvorimo veinu naih Tuckotipova u Mucko-tipove. ta ste uradili sa Tucko-tipovima koji nisu eleli da se promene? eleo je Frenk da zna. Morali smo da ih otpustimo, rekao je tuno Majkl. eleli smo da zadrimo sve nae zaposlene, ali smo znali da emo biti u nevolji akonam se firma brzo ne promeni.

47

Onda je rekao: Dobra vest je da su nai Mucko-zaposleni, iako su u poetku oklevali, bili dovoljno otvoreni da naue neto novo, ponu da se ponaaju drugaije i na vreme se prilagode da nam budu od pomoi. Sada oekuju promene i aktivno ih trae. Poto oni razumeju ljudsku prirodu, pomogli su nam da naslikamo realistinu sliku Novog Sira koja za sve ima smisla. Rekli su nam da su eleli da rade u organizaciji koja pomae ljudima da postanu samouvereni i lake se promene. A oni su nama pomogli da zadrimo smisao za humor na putu do naeg Novog Sira. Riard je primetio: Sve to ste postigli na osnovu jedne priice? Majkl se nasmeio. Nije samo priica u pitanju, nego ono to smo kod nas promenili na osnovu svojih zakljuaka. Anela je priznala: I ja sam pomalo kao Tucko, tako da je za mene najsnaniji deo prie onaj kada se Mucko smeje njegovom strahu i poinje da crta u glavi sliku sebe dok jede Novi Sir. To mu je pomoglo da avantura kroz lavirint bude laka i manje strana. I na kraju je stvarno dobio mnogo vie. To je ono to bih i ja ee volela da radim. Frenk se nasmejao. Znai, i Tucku slini ponekad vide dobre strane promena. Karlos se nasmejao. Kao i prednost zadravanja svog posla. Anela je dodala: Ili ak dobijanja dobre poviice. Riard, koji se uglavnom mrtio tokom ove rasprave, je rekao: Moja direktorka mi stalno govori kako naa kompanija mora da se promeni. Mislim da mi ona zapravo govori da ja moram da se promenim, samo to to nije ono to ja elim da ujem. Mislim da nikada zapravo nisam uspeo da sagledam kakav je to 'Novi Sir' na koji ona pokuava da nas navede. Niti ta bih ja time dobio. Blag osmeh je preleteo preko Riardovog lica dok je govorio: Moram da priznam da mi se dopada ta ideja sagledavanja 'Novog Sira' i zamiljanja sebe dok uiva u njemu. To olakava stvari. Kada uspe da sagleda kako to moe popraviti stari, zainteresuje se za promene. Moda bih ja ovo mogao da iskoristim u privatnom ivotu, dodao je. Moja deca misle da nita u njihovim ivotima ne treba da se promeni. Mislim da se ponaaju kao Tucko besna su. Verovatno se plae onoga to im nosi budunost. Moda im ja nisam nacrtao dovoljno realistinu sliku 'Novog Sira'. Verovatno zato to ga ni sam ne vidim jasno.

48

Grupa se uutala, jer je nekoliko ljudi razmiljalo o svojim ivotima. Pa, rekla je Desika, veina ljudi ovde govori o svom poslu, ali, dok sam sluala priu, ja sam razmiljala o svom privatnom ivotu. Mislim da je moja trenutna veza postala 'Stari Sir' koji se poprilino ubuao. Kori se nasmejao. I moa, takoe. Verovatno bi trebalo da se reim te loe veze. Anela se usprotivila: A moda je 'Stari Sir' samo staro ponaanje. Ono ega stvarno treba da se reimo je ponaanje koje ini vezu loom. I onda prei na bolji nain razmiljanja i ponaanja. Ups! reagovao je Kori. Ima pravo. Novi Sir moe da bude i nova veza sa istom osobom. Riard je rekao: ini mi se da u ovoj prii ima mnogo vie nego to sam mislio. Svia mi se ideja o naputanju starog ponaanja umesto raskidanja stare veze. Ponaanje na isti nain e uvek doneti iste rezultate. to se tie posla, moda bi umesto posla trebalo da promenim nain na koji ga obavljam. Verovatno bih i sada bio u boljoj poziciji da sam to na vreme uradio. Beki, koja ivi u drugom gradu, pa se vratila zbog godinjice, je rekla: Dok sam sluala priu i komentare svih vas ovde, morala sam da se nasmejem samoj sebi. Toliko dugo sam bila kao Tucko, tapkala u mestu i bojala se promena. Nisam shvatala koliko mnogo drugih ljudi ima iste probleme. Bojim se da sam to nesvesno prenela i svojoj deci. Kada malo bolje razmislim, shvatam da promena stvarno moe da odvede na neko novo, bolje mesto, iako se u poetku boji da nee biti tako. Seam se vremena kada je moj sin bio trei razred srednje kole. Novi posao mog mua je zahtevao da se preselimo iz Ilinoisa u Vermont, a na sin je bio jako nesrean jer je morao da ostavi svoje prijatelje. Bio je plivaka zvezda u srednjoj koli, a kola u Vermontu nije imala plivaki tim. Bio je jako besan to ga teramo da se seli. Na kraju je ispalo ovako on se zaljubio u planine Vermonta, poeo da skija, plasirao se u skijaki tim na svom koledu i sada sreno ivi u Koloradu. Da smo svi zajedno sluali ovu priu o Siru, uz olju tople okolade, verovatno bi utedeli sebi mnogo stresa. Idem kui da ispriam ovu priu mojoj porodici. Pitau decu ta misle, ko sam ja Njuko, Brzoje, Tucko ili Mucko i kako vide sebe. Mogli bi

49

da razgovaramo o tome ta mislimo da je 'Stari Sir' za nau porodicu' i ta bi trebalo da bude 'Novi Sir', rekla je Desika. To je odlina ideja, rekao je Riard, iznenadivi sve, ukljuujui i samog sebe. Ja mislim da u se ugledati na Mucka i s uivanjem krenuti za Sirom! I poslau ovu priu svim mojim prijateljima koji se brinu ta e s njima biti ukoliko napuste vojsku i ta e za njih ta promena znaiti. To bi moglo da nas navede na neke interesantne rasprave, prokomentarisao je Frenk. Majkl je rekao: Pa, tako smo mi unapredili na posao. Nekoliko puta smo raspravljali ta je svako od nas dobio iz prie o Siru i kako bi te zakljuke mogli da primenimo na nau tadanju situaciju. To je bilo odlino, jer smo dobili terminologiju koju je lako koristiti dok se pria o tome kako svako od nas izlazi na kraj sa promenama. Sve to je bilo veoma efektno, jer se proirili dublje kroz firmu. Nejtan je upitao, Kako to misli, 'dublje'? Pa, to se vie pria irila kroz nau organizaciju, naili smo na vie ljudi koji su oseali da su manje moni. Oni su se, razumljivo, vie plaili toga kako bi se promena nametnuta sa vrha mogla odraziti na njih. Tako da su se odupirali promenama. Ukratko, nametnuta promena je odbijena promena. Ali, kada se pria o Siru proirila do poslednjeg zaposlenog u firmi, pomogla je da ljudi promene svoje vienje promena. Pomogla je svima da se smeju, ili bar smee, svojim starim strahovima i da poele da krenu dalje. Samo mi je ao to nisam priu uo ranije, dodao je Majkl. Kako to? pitao je Karlos. Zato to je na posao ve toliko propao kada smo se setili da neto promenimo, da smo morali da otputamo ljude, ukljuujui i, kao to sam ve rekao, neke dobre prijatelje. Svima nam je teko palo. Meutim, oni koji su ostali rekli su im da je pria o siru pomogla da lake izlaze na kraj s problemima. Oni koji su morali da krenu u potragu za novim poslom rekli su da im je u poetku bilo teko, ali da bi im uvek pomoglo kada bi se setili prie. Anela je pitala, ta im je najvie pomoglo?

50

Majkl je odgovorio, Poto su prevazili svoje strahove, rekli su mi da je najbolja stvar bila kada su shvatili da tamo negde postoji Novi Sir koji jedva ega da ga neko pronae! Rekli su da im je najvie pomogla slika Novog Sira u glavi videli su sebe kako uspevaju na novom poslu tako da su se bolje oseali i bili uspeniji u razgovorima sa buduim poslodavcima. Nekoliko njih je dobilo bolje poslove. Lora je pitala: ta je sa onim ljudima koji su ostali u tvojoj firmi? Pa, rekao je Majkl, umesto da se ale na promene koje se deavaju, ljudi su poeli da govore, 'Pa, prosto su nam maznuli Sir. Sad moramo da pronaemo 'Novi'. To im je utedelo mnogo vremena i smanjilo stres. Posle kraeg vremena su ljudi koji su se opirali sagledali sve prednosti promena. ak su pomogli da se promena bre dogodi. Kori je rekao: Zbog ega su se promenili, ta ti misli? Promenili su se im se promenilo miljenje veine njihovih kolega. Pitao je: ta se dogaa u veini organizacija u kojima ste radili poto promene najavi uprava? Da li veina ljudi kae da je promena dobra ili loa ideja? Loa ideja, odgovorio je Frenk. Da, sloio se Majkl. Zbog ega? Zbog toga to ljudi ele da stvari ostanu iste i smatraju da e im promene koditi. Kada jedna osoba kae da je promena loa ideja, ostali e je pratiti, rekao je Karlos. Da, iako moda i ne misle tako, rekao je Majkl, ali, sloie se da bi se uklopili. To je ta vrsta pritiska javnog mnjenja koja se opire promenama u bilo kojoj organizaciji. Beki je pitala: Pa kako su se stvari promenile poto su ljudi uli priu o Siru? Pritisak javnog mnjenja se promenio zbog toga to niko nije hteo da lii na Tucka! Majkl je ispalio kao iz topa. Svi su se nasmejali. eleli su da namiriu promene i pojure u akciju radije nego da ostanu zaglavljeni na istom mestu.

51

Nejtan je rekao: To je istina. Niko u naoj firmi ne bi eleo da lii na Tucka. Moda bi se ak i promenili. Zbog ega nam nisi ispriao ovu priu na proloj godinjici? Ovo bi moglo da uspe. Majkl je rekao: I uspeva. Najbolje uspeva, naravno, kada svi u organizaciji znaju priu bez obzira na to da li je to neka velika korporacija, malo preduzee ili vaa porodica zato to organizacija moe da se promeni samo kada se u njoj promeni dovoljno ljudi. Onda im je rekao jo ovo: Kada smo shvatili koliko nam je pria pomogla, prosledili smo je svim ljudima sa kojima smo eleli da saraujemo, znajui da e i oni uskoro morati da se nose sa promenama. Predloili smo im da bi mi mogli da budemo njihov 'Novi Sir', to jest, uspeni partneri s kojima bi mogli da postignu uspeh. To je vodilo u novi posao. To je Desiki dalo nekoliko ideja i podsetilo je da ima nekoliko zakazanih poslova rano sledeeg jutra. Pogledala je na sat i rekla: Pa, vreme je da napustimo ovo Skladite sira i pronaemo neki Novi Sir. Svi su se nasmejali i poeli da se pozdravljaju. Mnogi su eleli da nastave razgovor, ali su morali da idu. Dok su odlazili, ponovo su se zahvaljivali Majklu. Rekao je: Ba mi je drago to vam je pria toliko koristila i nadam se da ete uskoro imati prilike da je podelite sa drugima. Kraj

52

O piscu
Spenser Donson, doktor, je meunarodno priznati mislilac, govornik i autor, ije misli su pomogle da milioni ljudi otkriju proste istine koje mogu da iskoriste u svrhu ivljenja uspenijih i manje stresnih ivota. O njemu se esto govori kao o najboljem strunjaku na svetu za ralanjivanje kompleksnih tema i smiljanja prostih primenljivih reenja. On je autor i ko-autor bestselera Ko je maznuo moj sir? koja govori o nainima izlaenja na kraj s promenama i Menader za jedan minut, koju je napisao sa legendarnim konsultantom za menadment, dr. Kenetom Blenardom, koja se i dalje pojavljuje na biznis bestseler listama. Napisao je i mnoge druge bestselere, ukljuujui i Dragoceni poklon, Da i ne, vodi do donoenja boljih odluka, Vredne prie, popularna serija dejih knjiga i jo pet knjiga iz serije za jedan minut: Prodavac za jedan minut, Mama za jedan minut, Tata za jedan minut, Uitelj za jedan minut i Jedan minut vremena za vas. Diplomirao je psihologiju na Univerzitetu June Kalifornije, postao je doktor medicine na Kraljevskom koledu za hirurge, a kao pripravnik je radio u Medicinskoj koli na Harvardu i u klinici Mejo. Knjige dr. Spensera Donsona esto su pominjane u medijima, ukljuujui i CNN, Leri King Live, Time Magazine, The New York Times, Wall Street Journal, USA Today, Associated Press i United Press International. Knjige Spensera Donsona prevedene su na dvadeset est svetskih jezika.

Tekst na zadnjem preklopu korica:

Spenser Donson je pisac itan u celom svetu, a njegove knjige su pomogle milionima ljudi da otkriju jednostavne ivotne istine koje mogu da koriste da bi vodili zdravije i uspenije ivote bez mnogo stresa. O njemu se najee govori kao o najboljem oveku za ralanjivanje kompleksnih pitanja na jednostavna reenja koja se daju iskoristiti. On je koautor knjige Menader za jedan minut, koju je napisao sa legendarnim strunjakom za menadment, Kenetom Blenardom. Ova klasika biznis literature ostala je na top-listama najprodavanijih knjiga jo od 1982. godine i postala je jedan od najpopularnijih mendadment-metoda u svetu. Dr. Donson je napisao i mnoge druge bestselere, ukljuujui i Dragoceni poklon da ili ne i pet knjiga iz serije 'Za jedan minut'. Napisao je i seriju deijih knjiga. Zavrio je psihologiju na Univerzitetu June Kalifornije, medicinu na Kraljevskom koledu za hirurge, a usavrio se u Medicinskoj koli na Harvardu i na klinici Mejo. Knjie Spensera Donsona objavljene su na dvadeset i est jezika.

56