You are on page 1of 1

Wyszukane cytaty:

Strona 1 z 1

Wyszukane cytaty, zawierajce: KONFUCJUSZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Bez znajomoci siy sw niemoliwa jest znajomo czowieka. Konfucjusz Bdy czowieka szlachetnego s jak zamienie Soca lub Ksiyca. Wszyscy je widz. Konfucjusz (wac. Kong Qiu, zw. take Kongfuzi, 551-479) Brakiem odwagi jest wiedzie co prawe, lecz tego nie czyni. Konfucjusz Czowiek cnotliwy dobre wypowiada sowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedzia sowo, jest cnotliwy. Konfucjusz Czowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni wicej ni przyrzek. Konfucjusz Czowiek zdenerwowany jest zawsze peen jadu. Konfucjusz (wac. Kong Qiu, zw. take Kongfuzi, 551-479) Dobry lek zawsze gorzki. Konfucjusz Gdy nadejdzie okres twego powodzenia, staraj si nie wykorzystywa go do koca. Konfucjusz I zbyt daleko nie jest lepsze ni nie doj do daleko. Konfucjusz Jeli kochasz to, co robisz, to nie jest to praca. Konfucjusz Kocha co, to pragn aby to yo. Konfucjusz) Komu si nie starcza, ten ginie w poowie drogi. Konfucjusz Kto lubi je dobrze, moe z godu umrze. Konfucjusz (551-479 p. n. e) Kto nabyt wiedz pielgnuje, a now bez ustanku zdobywa, ten moe by nauczycielem innych. Konfucjusz Kto nie umie daleko spoglda, ten blisko ma kopoty. Konfucjusz Kto suc panu czsto go napomina, ten w nieask popadnie. Konfucjusz Kto z rnych kocw rzecz rozpoczyna, ten wszystko popsu moe. Konfucjusz Lepiej nie zaczyna, ni zaczwszy nie dokoczy. Konfucjusz Ludzie potykaj si nie o gry, lecz o kretowiska. Konfucjusz Milczenie - przyjaciel, ktry nigdy nie zdradza. Konfucjusz Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatw, lecz mao owocw. Konfucjusz Najwikszym powodem do chway nie jest to, e nigdy nie upadamy, ale to, e potrafimy si po upadku podnie. Konfucjusz (wac. Kong Qiu, zw. take Kongfuzi, 551-479) Nie krytykuj niegu na dachu ssiada, pki prg twojego domu pozostaje brudny. Konfucjusz Nie mona nie pamita o wieku swych rodzicw. Radowa si bowiem naley z dugiego ich ywota i lka si bezustannie, e kres ich dni si zblia. Konfucjusz Nie narzekaj na nieg na dachu twojego ssiada, kiedy twoje wasne schody nie s czyste. Konfucjusz Nie rozpaczaj, e ludzie ci nie rozumiej. Martw si tym, e to ty nie rozumiesz ludzi. Konfucjusz Nie spotkaem jeszcze nikogo, kto by cnot kocha tak jak urod. Konfucjusz Nie ucz mapy wspinania si po drzewach. Konfucjusz Nie wiemy jeszcze nic o yciu, wic jak moemy wiedzie co o mierci? Konfucjusz

Cytaty pochodz z darmowej aplikacji AMIGO Software CyTaT 5.2 (18042006), http://amigo.pop.pl

file://C:\DOCUME~1\NOWAKO~1.TEL\MOJEDO~1\KONFUCJUSZ%20-%20MY... 2008-10-12