You are on page 1of 2

CA HNG TH PHT GIO - CHA CAO LINH

C s 2: 718 Nguyn Ch Thanh, P.4, Qun 11, TPHCM

Di ng: 0167.213.6528 or 0166.750.4977


Ti Khon: 26052.0504.7850 Ngn hng Nng Nghip,Tin Du,Bc Ninh
Email:giacbai@yahoo.com.vn

Mua: Hin nay chng ti hon thin 15 cun


sch l: Vn Php Quy Tng, Ph Php Nhp Mn,
Lc Tr Ty Du, Vn Php Thn Thng, Vin Quang
Chn Truyn B Kp, K Mn n Gip Thn Ph,
Cu Ti B Php 1, Tht Sn Thn Ph 1, Chc Do
Khoa, Thn Tiu Ngc Cch Cng Vn, Cu Ti B
Php tp 2, Tht Sn Thn Ph 2, Thut S, Ph
Ch Ging Minh, Linh Ph Ton Yu
Cc a im c th nhn sch trc tip:
Ti TP HCM: Ca hng sch Cha Vnh Nghim 339
Nam K Khi Ngha, phng 7, Qun 3, H Ch
Minh
Tp.H CH MINH
NH SCH UC HU (PPH I)
S 51/96 ng Cao Thng, P.3, Q.3, TP.HCM
T: (08) 3835.6785 - D: 0913.620.939
HIU SCH BO TR (PPH II)
27 in Bin Ph, P.25, Q.Bnh Thnh, TP.HCM
T: (08) 3898.0561 - D: 0903.938.868
VN HA PHM PHT GIO AN NGA
S 52, ng Chnh Hng, P. 10, Qun 8, TP.HCM
T: 0968.811.368
CTY C PHN DU O TO THIN SINH
S 66, ng 17, P. Linh Chiu, Q. Th c, Tp. HCM
T: (08) 6678 0858 ~ 0906. 282.326

TIM THY
46 Nhiu Tm, Phng 5, Qun 5, Tp. HCM
T: 08 38380612
LIN TM
S 4 ng 23, P. Bnh Trng Ty, Qun 2, Tp. HCM
T: 08 37433011
TIM A L OANH
S 650 Quc L 22, Khu Ph 2, Th Trn C Chi, H. C Chi, Tp. HCM
T: 08 22240822
I L HNG SEN
S 308 Nguyn Vn u, Phng 11, Qun Ph Nhun, Tp. HCM
T: 08 38432152
PHNG KINH SCH DIU PHC
S 40/37 Nguyn Khoi, Phng 2, Qun 4, Tp.HCM
T: 08 35020264 - 0903 921912