Вы находитесь на странице: 1из 99

,llll|!

ilil|lll

tlfrtfrttfrl

!i'.

l._

'l0

lO

42

u t ltHoeux BodoeMax u, .ll ?


ul, Ma,,lo u. o,1o&1e,1
L rc,l u ll' .!L,uu pbtdo-tuB.

l Jll u.llr-ul.\ lul l (lu


16.1du m.! Halueil l

((r>

22

.u l l, l
du ut, ut lltaxoBoe du.,tu u Jll u. d )1Jl u!l| caMblM
ll BudoM t d.

ru

74

MypHat-la lm Jl-

52

t d,ll l .l!l -|rc


d-ld u BoOoe,tlax .t .ttu. mu
ttdt ,

74

u l ttlt MopMbtulKy- l tu ? m l u ,|oB!le llHbtx But)oB t.


Lu (u),

Jri!,

l l

l lflLl u ). m, uu
m.

uu, utr ult, u t) l,

u4.

l2O

m, peultbl ut tut rum


,t, da u l ul ,1 l , dl
m uu ? ]l?.

94

94

] 2

l m ut

( ))

l2

ll1,1;
ll! lOPOt

1 04
Das Jah.buch fur Psychoanalytil(er

lo4

134
1

*2

142

ryI

Garcla=

Cardinal 7 ALB

[le.lb tlr_tll [ Ilotio, llI .l\


rdil _ll \lvllloii ]tlI pll 8\ llal,pylKltx.
tlrrrcK

,,

!l\}\1 l ll)+(ii cli1.1.

ir ALB (Aluminium Body)


. " IlOI l\l, rt -

N{ r ti @ ,T
ul ,rl.
] LrI oN{.

5\

Celtb -

,\

,l ;l,

l \,letI.1ll tl!, l.

-,

4000 .
-,l.

225-82 45

UlcKyccl bt (

Gl@D(D"
PcBo,tttlttttoHo Il]\.]I

silicoc coating

l)SC R

o|;'BFT

(double

.lt]()iiHoc cl1.1lIh()Hl)BOe Oli )

hllD lllllll,ll() ll |\l(,lllt,l! ( l,l)}l llilpl|\l(,t U-

.loBll()ii .lli. Ilcc rlLlllLlr]rtl Il)1{1,Ic, IacK]]


ll,]1lllK) l lJ() l\ l\1 ii -,t.].
.r 50 %
aL _ilecKl1.

r1:::H

l]] LlI

*fu,".R

r -,l
,lr DSC R
,
_, .
rt DSC R
-

,rl ,
N{.
t t ,,I
,,I ;t

<fi >

(499) l68-394l, (499) l68-4359

_,

- l

I JIt

JI AXIS -
. \ll ). 1.1(lr

.
. -

, , . .
]\,

J

. t

}"-

N,I,
,L]

7i

J]jl,

. -

,\
t

",i\

-]\1,rl
,l
rt lt
<-l\l>. tJx -rI.

.il.r ii .] ltIl ]ll},,t


ll llole.I 8 iJt.tllm \Icga ld ot .

G
I!
Illr;t Ha{o,-la cTa.Ia oao-10\l -ll !. l,t! () ii .l .r ]t.l
l,trlr, ,|,l paltee, rl.Tl
. , -


. coBpeveH . .

, . , 5-7 . , .


30 ,

, ,]

...

;rrt cailTa lig.ru

rIl

: ,-1 . : g Fdr Banax ,l


270 390 (Medium), (Medium-Healy) (Heavy) . u > ( <woven gaphite>), , .

(SlC)
lq

)(a,

ida
n,

,f

@
}1

$ryffi#;

,"_
> . l .
. ",l l0,
20 , H}tKHo
. .
N{ ,l ,,l
} } \ lt IlI. \ - t ]]. rrt ,t .
. lt lt, ;t
ul ,,I r1 ]
.
_lr ltl , Hell\1eHllc\l alblepa
I
L]. llco,1blL,B.L,lll Hil\l(]oBLIe \ry l

l"-.lt_llllltltllll

,, -. . e( tccl BcHHo, . l
,rlts\l LI }l\Iii Ila tI

ry.

.
Holo .lcT u let le(TBeH HL,\I u
. ,l tr ull\J rr ,t
.
. il -rl
,,] Itl tri -T rt.

20-24 . rt , rtfi fi
. " 1l :

. , , , , ,
, , , , .


. .,l
]-q

. ts


. lr,1 ,t "2> lr \4 frl. \I lepov I.-rl \
, O l73
,,t Mac,'loBa. -lt .
I
t :

:
1.
- 9446.
2.
3.

6840 .

- 6149.
:
l. () 252l.
2. !, () l845 .
3. Mac-lo () |672,

.!

ll

. ,
.

, .
, .

l1

**

rl Nlaxo<(rUI>, Nt \IecTa
, _iI, l , -Ir -

Nl .
.l .
,r , \{ -l , u ,l }Ba,lb \l lo,1Ke Hal ltrl
( ,,I ) rr-T

"Itl
Nl ( "iI" " "r,.l).

-] . ,] tJ.

l-|

-rl

rI RJ'l \,!

.
, Kaa,rle . , ,
I 4-6 II, R
, ! l5 .
,lecTBoM v _r lr .I.

it r , l,] l , _t L ] l
),- .,l )<_ _r
l l l
.

JT

,]:

.
.
.
2. ,,l .
, . l.

,qlt 2 5-t vv ocHacl .


,
R .

j]

l ,
j

. ,ll\4v .,l loHeT


l

i
l},'

ti,

i l
,l ]ts.

,,l,lJ. t

: .l< J

-rlI. ec,qtl

:a cLlJboe , .
_:1,1ii J l.
,,

leHllc.

rt K;reBa .
,: lj,l tll ]ll HCCKOj]bKO
Pal ,lj.IB() \.

fu llt, rl G,

ff,D:

r fi ( a{(l
{ (x{ rtfiOr - fi Motlo{o:

- rG;
-

r ;

- !

l'

l (l l l l ,l { ,i

) i

,l i ; ( J

t t /\, l l t t

l/

l l l'

li

! i ," ' '

'

,,\

--_______-_

,lTort1' r
" To.lbKo - .,1, ll \Iaxo]\, J }l lll.
]. ..tc tr tl, v },
: , \ . ,-l]])r, . t. <())
:, ] ts ,t, ,,l
_: lI,I , ,rl,,:;l, - -,t ,.
- .
-'
] .l'l')l \lv|. | tl: t_ _ . l,1.., ts <,
]'\Ia,. J,lts J,l -4 .
- - 5 8, Jl .
_ ._1! 1.IIl

> J'lv ocacTKv

: ,9 ;4,2 ; 4,5

Tecr:

5-25

.
. G
.

SABANEEV:
(

,
3!,

wwrry.sD.rU
r: (495) 68+1-19,
&91&52-, &95-798_78

2 . - ]U .Tii. il8ii ll,,I },l


lI. lo J1.1 pil tH]lU.l !,loBa\ c'lilHoBll'lc (,-q BccoNloi.t!
p;lb.

ttKll L'\.l

! .l l .

Io ( t lIcK, ltl

lI

,,t. I] pyl] . \l\]


I]il ul.
ts -q " ts R,l

ll]\]

lul .
,ltltt t],ll,ltl,iI

Hlt

I]-Tl{-

KopoTKl,l\

r]}.1ll -1 cil\l tl \l },,,lii. 8tt.


tllJ U(\l B((cHHellt \!),-il Ilil Helio.1bm()ll
. I1 c,lYt]ile ts KaLleclBe \tlt }t,lL{ ll

llIIJ] rt LIitcb I j&e ,

rtoxHo ts t . ,iTo
, Il} l\1\ \1 lr ttl
[ ,li]_ ii ts\l ]ttilKo\1oi,i .
Terl ,,t l. \I). OT,llltIlle s.
I I ilK \IeJ. l\' U\o_1ll l B.llrceHil.. pl\c(l lllcKll \
,r.

, N{ ,
.

Hir ltee l1 lr ,l
l oT,le"lbHO.
l1] IJ Il-lacTt,! l1,1}l
r.r-rrrl]-l l985 ,r cToI]J
tsl\]l{ IJ l],]-l\ J.5 ...,.tir

.lJ ll

,ii

Nlo}'eHT ollcHb l1-'Il{,lItii

\loxHo

l0 . tl.
,t

, _

Jl.

,,t \,l
, .

,l,

,,t .
,
.
.
I . ,

,--^\i.

, \l !,l
v. "l l
, ,
R ,lt t ,
. H}rKHo .

lBa -

,
. , v l

- . -

_,l\ tllTeKep v,,Iy|l. l\1 ,N1,,l ,
.;l -

} \1

v,
-

(, ,
) .

.,l lb
. -

[, ,,t lJ ii ,-,l
ri -,rr] [Ioxo NI
N,t -,t , ,.t
l2-rlcTpoBoc )ll.r Becoll 700

750 r, , ti .
.tTo , - .

, rt.
t il ,l
l\,1 l\1
HeN{y .
, ]\,t
-
"qIi. . "q ll I,1, ,ltsi\,l r\{.
t, l t To-1bKo
,,l tlil>.
cTolrT ,
ToHK}Je. ,I. ]\,l
(,, TpaBNI .
BperleHert. \tepe <1.1 r. Ba]\I \l .l J,lH llTe,lbH \ j
,l. rrl, -l .
- \I ! BJc !J ]\l:lKil |aI -lr lHlllc.l Klll lI.l Ko.lcHltl"'lJO
. . ]\I cpoK}l l],rI,,] l\lu\,t, ,tlt t trl.t t1 IaBua Hilclillc, .l *
.'
lo ilKT.'a_ lb'o l l l Holo \. lJe
ii
(\l l(,,lJ OJ lUl ( \(),
l'

,i

l
I

,Y

t
li

1.'|':1,}

:.||

I
/

..

L:

1!-\l

-| [

.\l r! .l()B.l r)cP,ltca t ).l Hoe dLt- t ttle

ue

zp

Ku dam

od u rcut

u4 u rc t
u .

n
JT* i*

l,_

_-

,!*


\
1tl rl,,ttl,,t
ts )t(ii
t]-,tlI c.,l().1Kl1 tta \l\ l1-'l}I \1 ( ll,:I Ots\l
J ). tl ec,lll ,"
I] (I]o-ieBb]\> !-'ltJ.

Il11

rk,

g,g

-,,r,l ]t_l.

rt lt t.l ...
lt,. \ilp.lbIcp||i, Lt ttltt-c,lbcKtlti

-t],qrl

,,r Kl l.

tlrt He]IocTaTKa\
\la\oBol:i )".]o.1KI.{ 1, HcolHOKp|lTIlo 1l! { H;lllptI-

l]. , tt
!: (il, }l <R,.2006Ns l0).
Tort llaTeprtale \1 II}lrl
\l\l cxa],oIi Bll]le ,,l
)(llTb ll \lo\leH IL|. JilIt

tl tl1.1 ,iI,l,
(&\tv
piicc\lopeH }l "ltl tl]lr]]
cKoi:1 -qiI <uaxO}1,

I]8 J-l
J), oiiJeT ul{
it,llI lllpUBJ1,1l\ }lll, lll1\. l1( lll .] KirKoij-Ilil!,trb

-,loB,,tlJ !,1\, I

d)ii,l_ll{

( l]l]
iu. ). _l-}1
_Y]ii ortaxoBoi.j T
-
]] ,]I pirj]epa.
"loa,]lI
r!II KoTopoii
Hi],1llH.lc l( \ IJ.letleH lIe ,,lil-

IIoii ,]ii,

fi.,r tt,,t Bitxt ra


Hc'Io-1IbKo ]]-l . O \l
]\] r . -

l Hil

),Ji]-rle r{ rI . ri.
tt. iI]
loHltlb 1,1Olt l.lil \ Lil
. .IilcTo cTottT ),] < , Xc]lilc] oIxo.1 -r }1.t, .
cc,lll Ta\1,1etJT \l .
lI il tlil

: :

rl
ry . I

5- 7- . ry
. ,

v v,

, ,
, )<
,
,
,


\,

, -
.r l , JI ,
(
,

<<D).

- [ "rIoBTb
Nl,

<( >,
. . .L 8-10 . ,
!

}I
.
, BiDKHo ,
, , , },

,
}^l f
}t ,l-

N{ -
<> .

,
. rr (
),

} ,r (
I ). (
) .
5- 7-

JI

-iL

, " {'l

1,5-4,
.
.
ry ,l , I
.
JI (
) .I
l ( ).

lr ( ).
}{, r<

, >l ,
m r,I JI.

m "r :ll,
ocT:lHoBTb

}.
]

.,rv .l.

l.]\lit

! ) I]o,1o\tKy t]-,l}1, iu!,


, .1r.liiTccb tptlopccTrt l,

rtrlt tt t Jlo. HJIlpll\tep.


I xe,laHI]ll l\1

. ] _] rt -

tsep\Ile\{ "l BNlecTo


LIlJ "Its I
ii NlJ. ,

.- ,iI

l\l cJo\laHHbi\ Ko-iIcIl


'l'u:l
] ]'
,.|5i\ l1,1l] t|lopl,Max _:l]Ij ]\, caii-to}]).

lltt .

-.tI ;l llcpc.
-Il}J ,rlcT

r]

ill

"v

\]

it }1\ ]\{ iIrJ


N,laxa i]'rl t .,J ts}l

eJ!,eT BHtJ-'.ILHo oc\loTPeTb ,l(' , lcc-T

,l11 Ttl}1 ]\] }1Kpol,pcllH.


.:-.tItlIH , tJ J l,

!,:l}I_1tl.

. Il ) tI I ., r rlttu.l t Hott
Bc-latBKtr, ,l \l

il],r(}, ( ,l }l ],]

i,,,

..l,> ];liltlt]
\l rl otleHb rl\l BlclccHNl l] -lJ ]l NloHo-1]\t Jllt. r Iepe,lKo
. t{a i
Il]l]I. -,lJ ,l

( , rto,te,,t tl
..,t c tteoxollrlto pejlyc\lo,1
,

tt|]

j] tl

Ko\t

\li:L,to J-rI

Hl carlorl .tc.tc _lllttit


JHIts \JpJK lepeH _l,,] _lopol \ \lole Ieii. (f JHatlcH-

;,lcBo]loKHo \]-I,

,rr v I.

ocI lacTK!,,
l. ,l !, _\,]]. ,llJr] _,1}l
\l), _Y jI-1 ii
- - (-,r. . ]ll... ). ],ii
t I l!,Hoii To",r
( iIl N,ItlIl}l
11flN1ll ]\J\l). ,lt l.t ;t\,I
.] rtccTa ,rii
<Il}1.1, I .
Ec,ri.l Ll
I l
.ltlit tltl. r: r_lcl
<,. .l

ts \,l. l
"}l.

t.

,T

i N,I , I

.I ,l ),]
J , t

jl .

}.I

. "lll1

\,f

I] R ( ) i\t

.._

l{] _Ytl . ll Ko"lcHc. iI IIl


rtit BepllttlHKa,ile-laeT
.,t rt"ri.i ]J,], , ]l ] I )
l\1

]\,t _,

,'I -

, .

( :
-
5 (
), )(
. . . .
}
(
), \4 u }
. -
,

;
\,l

, -


zUIf ( l Y) ,


)LrI.

.
5
l

vv. v }
.

( ). ()

.

,

. ,

)LrI.
LrIt

-
l0 l5cM
Lrl.
Jl

.

- .

rl I,
t (
).
lToM }r t
}"

) ] -
.


. -
,
ry ,
Jl
. IoH .
iL , JI , , HopM;L,IbHov r -

l .

r,r (,
v) v v . ] \ ] J
, ,
, zUI.

&

,,l
(,, , , ...)

. &l
. ,<<,>,

IUI, -

. JD
l0-15cM Jl.

v
,

},I.

.
Nl.
}r

, ,


, ,
.
Jl

<> l

JI.


( .
,

v "" 1,5 4 .
,
}"
(
aUI
. ""
),


-

-
.

, , -
. -

-

l.
. f , , ll JI Jl
.

qL

(r
) , , JI (

Il).
. - - <<)>
.
l-

, -

(
)


<<>.

>.
. - JI 9-

I(JI

<<

(, , ...)
, ryJI .
I.

.

?
)(
]l\/] .
ti/

{
--

D^ ,

.
, -

.
,
.
l }


. ,
-,

,
.


Mo)t(Ho , JI, <Dq ( ),
}r ) .

!

,
l.
<<,>
,
. ,
,

<<

)).


, , .
.

,.-,].{&_".

aa
Y"
aa

)L

|,

u. ] Cxe.lla
u 2ll:
) d m;
) 0 m Bodbt.

,
,l } T

l.

Nr, paBHo]!IepHo
. r'I
. f .

,

,T

,,I
_] .,l

olpy ,-

. O.1eHb }
" j "rIecke
\l, 5 .
l\{ ,
, \\l
",
- .,l 20 30 . t
1. }{ .,I
.;l c\Ie lpy J ocHacIKa

-T

rl.

.
.
N,l

.
0,02-0,05
<,>, _

la

v ol I-

[
5

40 , ,,1 -

],I 20 .

(
l cN{) .
-

" ,

,

jl , ,,l ,
,,r, ){ , ,
.

t ,r .
r 7-10 ,
_ .
.
Il.

-"

)t( -

1,I
-,rli. 1.1
\l "l .,
:. Nleco
ll
coBce\t \1-l. \1I:i tl (<(>).
-r
}1 \ioxo
(,] ",I").
-,t
<('>.
rt ,LrI I,
JI
"" ,
. l. . 2 ( >).
r <> ,
l, ,
( v lb) ,

.
. .
\
, , :Ul,
<{,> ,
,

,
, Np l8, -

N 16-14.

,
,
}, ,
.
MoTbt,tb ,
,
,
l. r v .
.

u. . -,1
),

,
- . tul.

3-4 ,
, , , J.

(
), f , (}) , <<,)

( , ).
,,l . l l .
,
,
,
(rl

u*bpr"ruropu. onu

.u"""- i

). .
d) I

d,lr

I
l< lq < rl l
- :
(), (), <,l - [ ut
], l(t< d - (dr,
) ^ ^ ?
, N,4 ?
2, lV]
,

^d

lG ,t?
<,,>
,l
l... l,
.

:
80%, 15%,

5V.
2. r ...
3, iul ]

]
1.

50 %,

20, v , l0%.
20,
2. ,
tUI <> .

3. )t J,I
rul .


()

!l!

- 80%,
- 5%,
10%,
- 5Vo.
2. .

l,

,,r

3. .I[B1o<uBeTH

-,

().

.
UI <<
D , fi }
1.


|.50% ,10 zo 20 v

ul.

20 %

2. Il
( <,>

).
3.

- (

L
).

} JIt
)Gl ,
rII
MaTt... ,,I
1,1 ...
l.

},I ),zul r,
I

,) .

"-

r: ()

.
2. .
,I| ,
Lt IUI

.
,I| <
IUlocKIax. TaIoKe JUI

, Il...
3. .

))

-,, | -!)
- l - :
q

Lu

lcLoo !ll
j

lcLoo lV!

-

!,:

'r
$;q,,,,.

. :i

]l)'r. in) ()lI].ll \il',


_l]l\\ l\ll]\ \ "lr1.1t tlccrl,, l pl] a

iJ .,Kcll

,lIIlclj(]I]

1.1c

1]

\ Icl1]lll1

l.

\ir,talil, ll,

r.**

'!.R

a!_

-.E*
l

v"
!

.---

]g.'

,|- \

a ll .

r ll ,
1: wal | pack
{'s/eepskrr (
)

,:,l

f/

'

llBvl: l l||r\)HHgq ilr]l. ar

KyplKi1 !

.1 |i |
8 itajl|
; \Df.\L1 11I

r*,"rj$,*._-

L"l,,lGLao

.
.1

i()/. ]l]lcl,cll
]5,.
t) a.1\] Ll i JLc}{1)Ll

I l, ll

]5',

lilc]lt.
1l

. "', . ,
.: (495) 60-9&89
.'', . ,
, .; (495) 261-2.96
'8]40,
. r, . 15, . 3, .: (495) 0-00-56
- , -, . l6, . 1, .: (495) 488-71_4

*'
: ./: (495) 22-16-
e-maiI: oflice@mo5ca l l . ru

ii1

]l
.t

.,fitn

-].+-

ul

:-.-

,
{i ll
,

alI

**+*,t:-..

,l.;

/{)

I e,,l,

,
l,]

,:r::l

il2Klil I] lllt]Ka Iil


ttlBttttKtl, Hlt,tt lt
tiOl]()il POcc]liicK()
K()l]ciicK()] l I 1,1ilii rta;lKtt Aiko.
l lI]cJc l liI]lIBlIlcii
1l]paittl t lttttt
cllopl c\lcHil\Ill IlH lll lIIcTitNltl

t.l

l] l1Il \Jl1,1lILll: Vltls. Disll


ttr. r,tl .Ill] L]

,IocT()iiH()e KatlccTl]o lI rlNL\l


tleH1,. trtl }lJ Il1.1-

, [c-,lbo tl-I

}ril.ttIttt. T;rKxe Aiko }.LI]


38

IrIl]1 I rtt1.1c,ttt Bo,re1,1tlB.


tcceH t l ;t ;, t t , t t ) I i l], ]Ot]l loii
\I-lLlll,
l tt " tl tttlBa-,t
]I ,ll i ii \IIIII
LAV Nl D. I]a\().lr]]ltciicrl , t it.
tI -,t1-1 p!,.IHoii Dtl
i\IacTepo. Ttt rr.; liBTo

},

1-1

pcKoii l1 Iai Bj l 11t]a )


l,t l lrl t Il tsill l5 20 ,,l t rt ,,taKa. ii
NlacTepa .

"AlKo

:..---ppi

"ll{

.
1
.

]\:.{- t\ l0 \I, ,|t,

_-

cBoii

I l -,lilcTIl l]

ilII() . )l] cTopolIa

\titc -

tl
cilRlIltlI(\, L, UH(mlteli -tJL llHoll
r .l -llI
(),]HoI:i I]l\,1ec,T.lt}it t r.

iaTaL]JlBacl cpc,ttlcrr 20()


OTcKl]la ll IleHHocTb l oIO
,
-ip.i. ii ollcttb Il!,qrl

:,_-,

1111

crcjlc

1-1_ir

2(),,tcl,

.l,

:lrl
1lHlclrcl'HlJ( \l(l |.',jIl Bl\], -,]]l \I()_lo_,loii ii KO}lltllHtlll
r,l,r',. ttpc IL IilL.,|lU!,|| (L),1ll||
.'|,1,1

,,l]bK()c ce\leii

,l

}]

c.,1 l] l l rl l

-,rB(llilloc

Kltt ti.t i
.q". _i,l cocTol.1T l]] \

,,l

rt rI !,\l-q

|]_.

:J
!,rl -

Po,]lJ \()J l \l(,IJrl{\ \L , Iil(


I lI]llt\II1. iI :],l I]I!NlOROii
dl) r. il crcoctttto pll
,,l 61,. ,l "]) lr rcc"
} Il(),l IlIitIl l]il]}l\

lI\ Pocctttt: lttt1lc.

lI ]t]ccT

l],llt

' , _ lIJL]itlll ]"lbHllii ]il


\Iot]oii ,](lxbeKT, pe_,tc Ttr B:i

ll _:lIt

':\

",

pit]]\lcl]il\:

tllHtlii ccprrll
_]. -1.5

t.t

Sttjga

t,

lclttl,t,,l ]1.}(]tr
,, \lo le,lcil Bt\] cllt) l]e I1,11\\l

rlittttl

Osko. ]Io

\I]l

ll

rut. ,rl t.lell


]-l:l I]lllllIl ,iIl l
,L.] lr

]
.

1]]il,]

},lr,l()\I Ol,K]]oIteHlJ

_.,JTKa 1-1tlBtl.tKc 25 tpa-

_ ]

l]li.llt ]apeKoN.leH
::,,.ill _rlii lti
-: _-l]l]
\ - . lL . ,l l (Ll \luIl llpll l\

,l::i,
_;1i

()H1,1

iJ -l... j TeN{ N{eee,


]et{Ile ,{ _l.]I. t,

:._r?ii

l0

L.|

1 rll l]ll,)l!l lOll ll -

).] _l]1
,\ lplI co-lcp)Kill
.Ilb]e itIIlI-

'

l]0 ()

]l\lltll1 _Lttltt1, li crl,


"tl" ]I] ll

\,.]()l1rt\,

I()t]_1cH

|(,L l,

Ko,]eH. Il c,lo;,I\c,llll()NI ]l]tIll

() !]
-,]Lllll,l I L]llJa

I tclH )l tt.

Iltttl ]HaKo\Ic

l]\_lOI \_ Ll L tItLa \llt_jcstic


7-tcr acclt. I]l lI ] _1 l

lJlO l()L],IIIlIlI

:]I\

ll

.L,lrl IpllIlcopT]l1)oBKlI \I()_1c_]b

I.1l{oK ]IO

!_]itpol]oLI

ll1lHll.,:l\,oill( |||,| ||, |,| Kl)n(t|Kilrl ccp}lrI \leTlL]_]llecKll\ l]]I ]IIIa\teTpO\I ().1_5 rtrt ttr,rHtlii
1-1. lIl oBo.,lKll ]I]Il(]t]]t
I1l -1_ltllll l l cJiLI1,1]1,1\ Llo-]o
: R \l_,1Il,ltl

, ,,1HHlllllllclo\I
",lcTHtlrl
:]

I,l.J

-iill11 I1 I]e ]},I]\ Il


]lt]L, ,rIecK\:-

H!'\leILK.,I| \L,\I.1.1lltljll f\i,


tort tcl_tl l]Il,lillr \_]Oa)Hitlt

l1c.

, ] {li(}\i.I}]]()\I

'

,I

B,,t,lt

BtlcTtl.

KllK ttlLltlll

1.4

pKvTcKc. ltLll,
Ilii ,l-

l1l J

Il: . NI.,i l] \l\,]ill\l

itHcit\l)Jc,.
; -ltt t KclrtttltHttrr "tt"
t]]lt] ]l]]],l ,l,l)
I]lljec ).:l tlii trt.
()tl lIoJc-]b
- "-\,lt Becolt |i
lt l7 , N{tl oceTIJTe_,lll. \tlli,, \INlO. cNlo1-1ll !.lepitTb
crl ].I i] cTapoii. \,,]lO-

BllcTol'i i\li,
l tr lo tl,l]\lIl ]ililacb rI \,IapKa
, ttlH ,, ,]ill1,1,,l \JI!
tl .]u.tltt_llll locI\ iLrI :
I,1, -

ll1]().,1\ Kl tl|

l(]llcK()ii

KollI la II Il]l Dohitonli


]l]BccTHoIi)
IlpoIl J_]IlJ KpKltl Kotl ll TBeI] I.1Kil trltrltcltlcllt rtapKIt \1arrtttl,
)ttl tt,cctH J., ,|1\l,,\l . 1.1,,L)
IIl(lt1,1 1I] t}O()\ l,'tcpo
llIcloll cla-lll ltlrtltccKtlii ]ttl-

Koii

1,1

]I \llIl]()()_ tKoir, ,;IlllI


',|'Il'|\, llllii 'IcIl rtli ,111,,11(,111

ll]t}o.111

c,itcij.

oxHoi]

HOBl]

Koii c]ll]IO

R,ll rl,tlll \{ikl rvig


li\\,. oT; llTL,.I bHoi'i loI:i

-lrI

l ,l-

tt tr ,,1 ,] 1l]oHTaLiIbH .]l \,\ jltl


( ,). ,t,t I]\
J rl itit
Rt{ },l]r. Hatlro-

l.til ]t]] l{
lla,lbKa. ttt " ,r
: 3 l2 .

39

.I l,l lOpI Maverick,


ts ,,I alq
) Koc] \
Rapidex Pole Systcm, .l lil (lt
. ,r

5.6 2 l, .

lJ.
.,

]]

.
r ,>
- ts
,,r N,l

, N{rr.

\r alt,
l "q
,r.
q .
,r l
15 NlttH}rT.
\l -l

U-,[l l l ,i.l ill, -\4acr ,


-

Hacfulka 8 r
. ",t l\I
> .t
,,l.
NloMeHT .

",
,la N{-il ,,l ,r , , }loMeH-

-.,r,, -

J
tlli,il -,l
,lrr <r.

NIaTepil-rl. lz
N{HotoKpaTHoN,l N,l
NI .
l ,I

. ) .

rt 40 .

rr

"rl

]\,l5 " -tl
K-r <_ .

(J]u ] J,I I] cTaJ Ko]\,l


:tlt

\orl ltt.

-t

-l itts-rl .
t I,1 -I

l,i"

)t( -

1.1 4 .

],

lJ

ts

}l |l:
\l. .
i -rl, -,l.
. ,
J _l\l rt- . ,]

]\1rl
HeKoTopo\l .
20- ;t
]\l Aqua.
,
ts

TanbHo .

N{
, !

<],r,
tsJl HoB},Io

l'l

.
]!{

l,

.
l ,
}r .

t l

I
. ,,t . 3 Mo)GIo
ry . ,

JI; ]UI ,
l

I\4agellan

it 200, vr -

l\,t Windows
I 5.0. ,l,
, u , 10
,
0 -
l,r, , , ,
.

;,$]

-,rJB
i;;,l;1;;1
.

.,

i,''#

L-,*-

.*
,"

.*

,*
;
,--!-

$
.i

,r lI\I Ill.

,l- i\l,.
cTalpo\I \Nl lpocTHl]Ke.
,,l llc 1,,,lt,t
.l tjl
Ir]e I

oxc \{

1,1

\ tl. la llI\l\ lpo(|


tl, " Il-.
1.1 !IlI !{ }loxHo KtlTb - ,lii
,l. rtpaBtl-,ro, r
; . t l

}:i 8eccHHrJii -T Bpc\,lrl

jl ii

-, ,t ,rr.r

ttcctllt _Ilt \l( L

l-

oKoJo -\lit.
-q l ll |l
,,1

|l.

tlut lle\l lO ,l'I

,il

. , ]B.rTb. .ITo Becoii \Iii ],ilii


- . lr

\llI l

I.Op\IIl

bcrl } .tll

i,i ,

lrtl tl

cocTaBl,tTb ,-

J I, )ll

tL , . ltv
1,1 TBcpcKoii otl-T ac-

l. lle B(lI)eHb,( clep;KlI

]l cll, Tltrtte \Ieca r:lrl


8 ]\ "lII la t]!' lll I!,l

l,l 1xitcii

\Il. I.] BcT;lart. tt,ttJr]\l B,J0,() \l -]. llc naeT pil],-lrIrI ] .lcca.
, -,loB.rrt ]] IpocTrlKe ,]

illl Te,lecKo}IrIecKll]\l

.].l}{Hoii rteHec lt.


Ll\l . |Il t) |()||i
Koii. BecHOii [1\lrI\|
,l ll\I \! 0.18 ().20 rlt.
yr]I.Ijl \{

R-]. ]].

)l\1

]IccKr{ ]]1.1il\leTpol,t 0.02 tv

.a
-'i

}',.

.ii

,;lo

rt c_,l KoN{ .l]\1}1


I{_lil\l lt l t.l \lil_ lcHbxoIt l l. loIlIil_ltl oKlla. }l

] \Ic l TpocTHl]Kil.

OcHoBiloii. cTot]T

i ,],I

J u. ttcN,l N{
}aNlel tl\t ]t, ,
tt Il,,letlc\{,lecKll
B.]]Jyx . "iI ]tl
ll BHl!,Hal KotlLtc -q.

_lccKit .ilt],q J I]
Ie t.t, .tt

(( llilcil,'l

Klt (),ll\l l taBo ]Hol


t1.1ll Il!, }]-lii,

TetHttKll,,toB,lll .t8,lI -

Il pc,:lBrI il t],:l Iil.


irrl it}i l}ccBO }

\lt),{(,Illc ( oKoH Uil BctilpOlt


pacTl1 .l 1.1, ,l
tl lIo -,ltJ
\I ,,tl]-I . t,! t,l-
rl l,-rl Bae\I .

.] Haca,lKoil rl1.1- It. 11 ]\1 -


. ctracrrr
l}i l, ,l tl HrI. ,
PirHHeii Becoii ]N,l 11 Kiln\1_1ltB.lHlIe.IltH. l.t lt r u, tcii
(,lL l\e\I l.|{, | ,
lelKO illil lU Il( v,LHa llIl
v. rt \{ "ltl

Kpr ttrllt. r|,opr1l1pr\,rttt

\{ ,ilo]leH il&ll
] ,]. t
8,1 I.{ ,l
\1I tt. t{,l-rl lltll (IitIIl N,l .
itII li ,,t , ii,l

44

"l*g

!tL,! [ NlecTaX


a ^l\,1^),

- ,
i

il I oTol]lir] lJ-

_,i.lr] c\tecb

"J

BcccHHeii

_,IoR,iILI

.:]\. ,l -,l - ::\1 . jllI


: - rleTpirx :r .. 3.

J.lpat }l\l ,rtii

.tl . ,t -

\] rI1.1ts\{ Tp}J
-\1 ]epa lltr
. \\ L)\ ] HecKo.ilbo Il|lj,1 ttNl-
::lItlaeu il,l -il, irtr
. ,H]lc , ,l ,Iat]".l al Ot]
. ,, l]ii
, *]l, 8\I
.

}1

.iI]t
. rIc.

ll

]!{,l ]]

]\1

l]-q

\1--

t:j . ;
. ,ll\,1 tlltl
l] ,,r tt
\IiLI ts. ,l
.l J. .
,l,] _il) ;l _ .frlB . [larlb -,t
Boloelta. tttt l
_vxe ,l ll
Bo,I .]o,neH ltl
\].Ill ]\l. il
ll. -,reTolr
ct{,lbHo ]- ((]"I.
rrrrl ]]u ts,T
.:l\I11 il,l c,qoij -,r

-;
.,,,.it

rtl

],

coBcel\I

@^@@D
l(A !

fi'.r.(i.

I^
J,
i _':- llVl0g
, .. . - (
_
/,,/l0

, l ur'lV]

apolva-loM, l
^
l\,4. d ^ ,
ll

I,1HHlJH Ha1,1-

lto,t tt
ii. ltr, ci{acTb Ilil },,.
\IecTo l]1,1. -r lr

-l . l:i
\r;LieK. il IlllNI .fl
lJ

\lJlllHlIK.

-,lii t,t l
pe]]1.1He ),,loBI{,l _]
.]al\teHoe .1tstlxeHilc .

(l KtlcH1--tttcb \lI
Ll,tl. TitK .r
, . il \,
llctlc.}Ja. HlrKTo -,t,
l\1 pllNltlK. il rr,
l\1 xoTc]locb, t,t,:l
II]\1ts liii o,,ty,]oHKoii.

"l

1.1]

,il ]i\l }I

0.1 rlrt. Koopol:I ,l


,I N9 12. 20 t

I "il
KapTerI}IHa \1 O-q J .
,t-l. tlTo r )k

tl tl l}.
- -l, tl N{o,rIBHo.1e1],-]a |1 , Nl
,-lJ. \l,:l llo tl

.
lt \ ti I.5 2 rlIttlr t, Hir Bloptllt
] ]\1I til
tsl \l liui. -I
"lecKa l !,. tt

_l !, ),I:i.

tsT. l-

.,lacb (a\la, ttlttlt, po_tt1.1& _ ,il. Ll Il

. t,l , jl Jtl,

-,1

.f

tr:l

l\

,T

l co_|ltf

I OF,t
.l. \{ rl.
_:i ;J HacanKoi.i tl ]Il il .i],
llol l(Hb lla ii it_

l\liLl ,tl,

:Lt,t}I lllt.

tt aKTttBelt rt).1o_tHoit
, I]
,] ){tst I.{)<l].
tl l\! ]I
!,.]l]". . 1,1 IIJl,ic\{ . \"

-1!,

N,I!T

. l,ttr

,,r,t .
lI . ,_V] l]-

.,::l

\l . y"rlaBil tI
t ,tlrI t ,
ts TaKllx {
!Ie]-IKlle l].

t t N|ao\l. ",l
J).t . l,l _lHoi.i r \1 \l"rl\l l, rr
}IoxHo Hacax1,1BaTb Ll
N{. \{
tI] - ii.
,l! ll ", KileBc

]\lI 3.1,1 ,
14x r,toxHo HaHocttTb
l]l1-I
('.1. ] lolo Hi]_1ecKJ \-I
lll t,ljjl. .
c_I\ l lO\I .1,1 II
. Hot:i l tlUI. il Kan,lll lI-rI -
lrt I .
tl"trt llN1lI \{
trl Ib l \I
, lt.,Ic\{ .

46

aAf l-A a

r|t

m ,ttu.

.l \,,lR -Iot]-I lLl \IccIa ll


] ,:t,] .1 ll t]Il ocHilcIKll,
i tcl tIpt.lroltltcr] rI\t Hil u tt,ltl
lIrtJ llul{Ll( }\,,I0Llll. Hillll1ll\|(p. BLtIlI(,lplll{e,eHHb,,l
\!_],l-l ]lPlI\leHIl\l (l it\t ]I \aI.cTKo\I
c,,l, t:rrl0 r.ttt.leHH\l llll,\l, Ho.1lIllL .,lK,l Ill|r'l,I
Koloparlll]] III L] llle. _1lR \.1

tta l"l]IIl\ \1IacTKa\ (]acI() l]I]


c!I]o-1lI () iiIl]\l Tcllctl]lc\I ll \I l Kll\l \,\l.
lla peKar laKIIe \tcclit \]; l]_].ll| ,l ]]]I
Ktl1-1lt.

Kll. KOI-lil _l l]ola ll


JlOlIBil lalLlcHll. ](),lI()

()IIl)c_lc.]eHHb]\ \iccTax.

-,1

\]! ocaBal bcrl r ],I\l^]].

TaKltll t,tacTKiirt cIl]lI

I]

\)

olIepe_:1b

ll\I

peTbcrl ,] ]\ K)ulcil l]ccIIoli,


I3 rrtt rIltpIlt ]()()5 tt_l lI\iLI B;lo,1
it il;clltl CottlHO (\I-lit l,l.), -l;t ttlt Tort
lit\,lK.,Llo Illc\l:l \ t,t.tr,. Il, j:| (||,IbHi!|| )),l|,I
] lt-]l] l lL ]\ Bo]l. lI]l|\ -tc-loii ill], ti _l Ill}!eTl]oBOc ,l

lltl

},]l1_1l1c. ocHlttllcHlloe ;lttttlii


}ii ,lccKoli.,lt.ia\IcTport 0.12rtrt. KO]opoii

II_-lrl _leIKllij llolI_1a]}oK. 3 20-() rr -

pcIa li ,l l]r:li]]l ocHacTKtt Ila rI ]1.1Hcc-llI ] IOK ()"ll1\ ,lt]ll l1 }'1.1.


Haca:Kit tl }Ie],leHHot] O.l _ll]tlIlLlilcb l],|IR
_l. tlt"l l.t 1]. tr l tl_ttr,l ],lL]!,

tl: tlit\. \] \Ic,]Kol]o_.lHOIo Ja,lIIBa.


1llr.r,1 rrri11,1;.rl ;.lp.lL 1.1,1,I(lo\I l,llrl,||, ||.| l)|r \
]itO\
,l ,l II cI]vcK I1,Iit. ll HacaJKa
'I
il]],l 2-Jcrl ot _rtta, \leclarrtt KpK]llOK la]IeBa,,l

t]!, ytclpKtt.lHit. ,It] N]Hc

,l"l IIO;lH},, tL]I] },ToH\,,l ;l R.ll1, I!etr,leHHO \],l l ] ,lii l]. lloKit
ca\!o\i \Ic,IKol]o-]be ]lII].l ,]!,-l\I\IO8ii

.,l

llH ,

t:_ltlt1-1\ ]a-lltBa\ ll i! -]\,lI\ \ll\ \'l:lLlK:l\. llI lt|\Ic|)|||(II Bll |||ll|| l\. | I | | | , | | l, ,( | l

ll lll l , tr1l.t,i.,

ll \Lll Kllll
L,.lUll l1.1:l, t,,,1,,1,1,11 \lc(,Iil\ || |\ \l\(c l)ll \lU
l{e jlocTillb JIl _l ll:1.1r. l ;t1-1l -l
R -l. t]] ] ii ]() HiicatrKoi], J,r
1t

r1

lulllt.ILHo ll l

l\, l

J,]aHHoii ctI l},ltu]llI cTOll l ,llO ,:lIlI.|\l (l||.IilL|Kl,\l,, lllIIla l \ lll l:l l!llI),l l l, (.l\|\

\Iit.lcHbKx Becot], I 11eprle\t \, ()cIlacTKI1 T;lKll\l

it]11. LI Kl)K]LIOK Hil\Ojlllc l 2 crl oT_lHa.


]l c,IcI l clO, lrtl. ts J, TilK
ll-]\IIi. ,I,aK fHo I]]].l ij ]I\ l]\LI. ; \().]rl I]HTytITl]l]Il()
l1l)'|\l{L'||,Ril||.. .l l\l }'1.1L'lK( \ltl| lr li!l{llLlli
\lO\IcHT \lllI ,rtlHb. ,t tt \! HacitJKa \loxlIo
-],l

Il JI{-l \ -]]Ia.


pactlBe] .
_t .
<>,
(ir')J ((>.

\

.
rr}m
I, NI }, }. ,l
,rT, v 10- l5

20 ,
, \t.
,
, ,I
. , . vaeT

_
.
N,l .

. -, J,Il\1
q ,

.
],l
.

, -

,
Jl , ,
Io t 8 . \ .

. ] . peKilx
ojepax \,,lv j

.
t l , JUI
II JI,
. .
,
.
]I
6-8 .
ul Jr ,
iUI },.
}1 0,10-0,l2.

.

.
)<

.
, v v rylI.
, ,
, .
,t ,r.

Hac lKy
t ,

r,I.,,l -

. } v ,
:UI -
,

. ,
v . r\,t

l -

W\
;

ryN ry]< ><!,,


<l D,
I ry^ I (,
l< [ ]
itl]itcrl\l \{)p()IlIO Hl1.1O
\tl_llJIb Hll lttll1 tt rIoxlIo cKo.1 \ Iotr}io.
\l 0II ]lt]l\!lt I] \lclKII\ l]\
lax tl ,,ttlllr, Kal)llc]l cKltttcKoto
I]o],1o\paHIl_,lllI]lit l1KltK \l\,

\cH\,lb l]cK) ]llIl\.

,II

]1,1aI]ill()]

tttl_tct

b_lo\l K-lK)K)T HalIll{ \l\I]I]

u.

-:l tIac,IlI(]Ka _,Iclit ]lOcl]c.lll


"

[l pot tttcltH

, lit\IollJIllIc Kilpil-

crt 8 -] . pllc(),1o]&clllIo\I
_,l -r. tl ll\ ]_,1 }]i]--lII

\I]l}o

ctl t,ll tt I,tI


Tcl. HaBepHtre. ,lllii.

J-lrl !,ccIlIHOit ,,ltlB-ltt Hatttctil Kll1la KitKIIe ttlt


cHiic Ill. \]\I]l(ll. l ll]ll Bil. t ll l IplIKopi\lKL] Il]b] \I]l -1OilI]Kil\l lI.
_LllLI\:|_|L|

|,

lc \Ht|||l|(, \,!,l,

|| 1-1t,|,|

|,

_l()Ii,l()R,lIL
ct,lBccrl taK| ,t lt,tIt
\I llcoJb]\,c\I ,ttt

ll

\.

l()LlKll l ll)()c l 1,1 \I ll \ll]\ILuil\l lI.


\l. ,II ll],i oK\I], lI llloT

Ic

Rln. Il 1lil.]o cKll]il'Ib. tl]()cil\]i] l()l],lrl


c l1_ Illl Jtl () Lll1Llilc l oLItooii-rpl-

|,ll,

,.|

| ,ll\ll ll,r

!,\l,,l.\,lllll,,l,

t Ktlc-tlltt.llc lll()ilIlct,l cclb. lI Ilo,


lll,) ll\ I] J,1o;{\]iTl) 1IlI;'J\c.
Hlt,lH.'rt l()l(), l! l() ct,ItttcKclc
l}()-10\l]illl l,,lll lllc
Jlla\IcIIlI] ii I]o]O
('\l ( ,.ll(ll\'|'I\-l,],' l(']{ 1,1,1 I|(|1,I1||.'||,
PitHbtttc Titrl pli]l]o.1I1 Ill l. tt tl ttlI
-LilIl Hll\ \,loBa\ _l(] clI\ Ilol) \oJrI
,lc]cllJ, -lct rl,rtt l Itltlt_l tt l l
cHlI;)]\cllrl rttl ttttroc tc tl ),lcK lpoc Iilli
]Il] l]ola ll l,l\l ;{i_l lx).lo\plt
Hll lll]llc \lL'cI1l\l ll l 11_1ll Jl()Kpln Ilil l bcrl
.lIl. Il \Ill,]o \1l1,1\ ]]ecIb (I\.lcc
|]l,|| |ll, l\lll

ll ] l\
l

\,

Kll

bcK]l\

| ]|,,j, l' | |,|\,,|'

|| K,I11,|('L,lI

l]llc] Ip()c I ]llllI l1_1ilcb _ LIl


tl,Iltlltt. ]l l] Il(], lcl] I]lc

Io]lJI Ro]oc\l .l o_]HII\l ll] \l\

Illl]\lI\ HltttIctt
i:

tl_tlt

l:

tt,

! ]1,1L]


,.,4\
rttrr, D<v
^ ,
d ]( , ^ l( ^
00 ,

Clrtoe t.tlBHoe .t.t

t!:,

.
,:l}l ,,1
-l. r{

,, l

.l
-
HecKo-,tbKo

N,t

-iljl rt.-

*,*

.] ll ]\,i
!l- ,r 5-6t,

tt ,lr -l
ll, Nl
,,l ( ,
]\,loxHo ts Nl
) (l,
t{ _ cBeToBol:'i

}tts -rl

). ]
&r ;l
tt lJ ",I
, }l
I -rll
,,
I R,,l . t,
] rtHoto. tI .

\l tI.
iUI. lr ,rl . }l ,rl. ,] \tecTe
. ,
it.

l.

.l lrl,

.T

-q

.--i,

.:Irl .
i\l [
Nl - t-I
]\1 .

,T

\l .I Hop\t1,Ib . l Kolopoii
Nl ts I oT\reTKy.
,l

, I!,t

} Nl 300. -

l,*

.] \l.l .r rltt
. Il l\1-l

K,le]]e ts -

;r 5-7 .

, , ,

"
,

[,, .
ts,
,,r , -
8.
t

,.

Nl,l ,
R
; - -
- ! "q
. l
((K,> .

, ( !T ,

tl. tt - !,,.
,r1 <(,.'.
,rl
,

,
I .
. ,r
,rl
.tR ,{
. .ir

}l

f.

}.

_ .--]at-,I 15-20,

-]]]}

: :._ "il.
1,5-2,
:,:a\{ ,r - ;.1Hll\laeT R :-;Ie. , .

. a .1
- , pl ,
_ -i1\lll ,rI, - ] .1 }l, ,
- ],!i ,,l
(_1_1 - ]] },ry
a,l

,J..ltt,r -

-:1i

\;: .l ,
,,] "r

-l

rr

,l -

I
q
, R l!{HoxecTBo
.
<,,>
3,5 7 ,

]\,1.
l

.
, ,
- . .

tl


-
.
- {

-fy.

,:]

. olHll\la lb
5,7clt. \l _II
Je.]ab !
- tt
lpaBe ,,

v.

,,t
-

,
_
,
3 4 .
? I
, ,q

,l.

55

. ( <>) }{
-
Iq ]
},
,

!
{ },I Jv H}DKHo .
.
,
J ,
.
, ,
, t v
, ,

. - ,
.
<,,>, }"
, - I ,
ry

,
.

*
, - l] ry ry
. , ,

, }"{ ,
, JI JI. r

, ,
,

},.

UI, KJleBe
. 2 5 . <D . .

Jl ,
.
. .
, 1 ,
.
0,08 <r>
. ]-

-

-J

, JI

_ , . 0,09-0,10
,
0,12 . , ,
,
, lD ' , -
,

, . JI
}. ,

, ,
. , } ,
:uI r <<>, ll
.

l l0 , " .

.
, , .
JI ]
i ,
. lt
} I,
. 5-
. (: -

.
, I ,
,
.
- , },,
-8 },,
! -

,
,
}r ! ,

4 -

.
,
, ,
. ,

- :r ry ! , )l JI.
:l .

cIrJIbHo , zrg -

},

, l .

.

)at, l

r
.
, }.
,T}1loK
- , .
, , -
, ,

_/

a/

oCKBbl


lv Lr N/]
l^ )(. Lt N/]
,
N,l
^.

, , .
3 , (),
,
, ( )
,r ,

].

- :UI
<,
>. JI JI . - <,>
},II JI.

, l,r- ,
. , f, lr I_ i
, , ,


, , ... .
r g:
1- m
- (<

B>)

., ., .
rr (.,-
>)
., ., .
3- t
<ry 77,>
,., ry ., .
2- m

:
1. . ()
2. ry . ()
3. . (.-)
:l l,t , JI .
,
s .
m m
"Guahoo". rv ,r
v. ] "I r"

fu

]i
"

,,ltl l-ttt

l1.I

n l1.1ir"l

].:llltro
l 990 t1.11.
--I)"
Nl JI.1 t 1,1t.l
I L]() tl-,le]ioB YBejl t],l Jo
-1},T()ptl rltl ,le,loBeK. _:t aKTttB-

\ II:l\, | \ l Llo l{cc\ \,ll()pl llLlIlLl\


NIOrl}I\ ,T \I}
l\l\1 cI]opT\,, ts
IlR I ]]I{] I.]L]Iltt l:l. KilK lt .
] Ial-lb]cT. \t\l. :;t -r
il l,ilk,kc rt. l

) lt,
, r, ,, llIl Il ,l\lll

ll,

Brtl_ttII l,

illOOtlPa

.LleH, ,,I
\.Ir,l | ,, ||,,\Kl|(ll BL,(\lll u\ol\(l
]ii\l ll tl :rt ]!tCOO

, 1,IcKTlIt]Hi]

l\4OOrr .
ld, u

d( ll :

tt

tt

|llclcl;Ba,
7-
.
c)olt
27,
.t,.t.
t,l. |t, ] 61-67 l9,
ttlil: c,usrig cltth@ k.r.
l 0_,a261

ucbt .lt.- t , (,().1,


m? , 12,00 ) 1.()0.
Ll

c)t, ) t t u . t-l
A.teKcaHdp tLt Kt, lttetloB.
t

H,l-L] llL) (l]lljlHIlHl \ lI (| Jre,IKl'


t]o]\ly v, : rlac
tl

,l|tlll l1,1tlu

\l \()lii

L]

cOpcL]lllI]aHll ,]ol]-,1e
1.IH lIH \I. 9II copctlIloBiiHt]r]
O'ilHot]pctIcHHo I],l 1 l] \{
1NI

\l

Illt \1l,

.] tltltJlI ,q,1;1,1 11 1,,q 1, l r |i Ol1l..PIl l:lUll(ll


lI II,1 lbl\11,1(}l \\,\l.)\l \ (I)l-

cltcttoB, tL , it-

L]R,l ]J \lecTa Hii rlc\I

lll',|' ,,L'('Il|| clllllllllIHl \.


Hil rt . :- ir

l]ccHar. ]BillIc l\I


(',lL)p\ ((

62

LA]

jlll {ll\lllell i\,'c\,H(,

!t /'.llatl

!rlB
{:.}

\#

Yt

|g]9

HID(

l,,!acepcTBa)}

fu "-gl

l - ] r} 200l. <t 90 .
-1l lt I
;}l ) J I :\{. , .

. .

l] ,ry

- , i{rt\l ){
\lul J],
1

al!J -

l. ]
6].

}, }TcxlicKoro, --r !. v
.,;lLq -

-\{ JItl ,

ry -

iulL

KoToplul


l36 -

20

.
ry.
,
-

r
30 . ry
( )
.
.l

ry ry . m lr ry

} , ,,l
,
. 60


.
2007 )
r 1-
I ,
tl
l-e .
r

.
JI

lKnl1.11 l\9l

ll'\\l\\ |'\

[r

;r

trl

.
-
.
d : 410600,
m, . u-3,
m,/. (8452) 73-43-02
.

63

-77>
ry
<-77> rr
2004 ,
lI
I
-
r l }^{acTlfi D( <. I
}{,l - l
lr tl Borrc www.axtyba,ru (m ). }Ir .

,I - ,

lr l ,
m 2004 ]l ,

. < > Morcro


}

.
2005 . .J :i < zUl

<ry-77> JI il )^{ -
.
t :
<ry-77>, D(
, rfi r. ,
} <, ,>
, { zl,D( .
t )l r( Ir(
;<, } . .
TaloKe IO PCJI, ,l

irl,

II . }l9. "{-77" v TaKIr( , < >,


< >, <rr>, <rfla> .
lr< }
r (UTan),
r,r cT.lI
2007 . ry I r 28

r.< ,rt, rr

MocIce,

r-, .,
, O (, ,
. , . ? .lr.r <ry77>. rr,t l &lI+r KoMa}rI 2007 JI

} IG

JIITIHoM aI.

< KoMaHI
r< lI :
a :rfi <( > JI .
rr l,Ia Ll
, <ry-77>
JUI I jt . TaIoD( J l rI
2006 2008
I r I .
<-77> JDIG ir
. rrr <ry-77> D,ryalr

t }JI< .r , KoIo r lII ror fu

. . .

}{ -}

Molcro g , JI, rt },
m III.

www.axtyba.ru.

<m-77>

O: , rc, utd ., d. 104.


./: 678-7 1 -76, 678-83-7 1

-i l : ur@ftq,ls.ru,

wyvw.axtyb.i.

ru

ry (Motacilla l), ><,


l< d
, ]Iv
- l< )Dl< l<l<-
, )<,

N,l,T

-r]

tl] ,,l ry Ij
ts.
.
_ l v ] J ]l }

,,ll ry

,>.
, ry

.

r
.
. ,
aLI jl
, ,l


. -

ry
UI

;;:i:'"'"'"^

J'l,

('T

tul ry
lL &,
rI tl- . , . . tJI l
ry -m
..

.
ry

}"L ,
, -

' ,

),L

L ,
,rl
,

ry -

.
ILlJl ry t
,r ,l,l m. r ul-

, }i, ry g !

'

{ ",

,,I
rr_ (,

v.,.1 (,

...) l.
ry rl
_, N{ }fi ,
rfl
Nl l!1IUI
ry.
4 5
t IUlTHa . . - IUI,
ry
.

t
! rr
--

. u .
ry
, t
ii ,
-,r .
v r ,t .
ll
ry ,,l


- ry (Motacilla
flava). ,
& .
!
rl , -

},. -

L
.
}
lt,l KaKoto- . r ry

\---

ut z

"

..- ,".ry ,u {.t


- Koue \'
}t tul \1.

r,

-l mz

tKe

zl

zl

"

fi ti)
(), dl< l(al<,
, N/] t<y,
(
><,
L L
), d ,t
,
Tt1,1c

()lr,ttt l,

lOu
-t

!l+LnarH,roo!
l(l(

72

Fl, ( ]tar1

rt

tl. jltlBo,,tbHcl Il ,l

.lIlll}l llL)KnLlll) |t)|H() cIl lil \lc lKllIl


,I},ij. I_l
- \Iil,leHbKllc it I-laJa, 1,_:ltt o,tcltb rttreHb
K(lpOlcllbK()\Iy vctlK\,.
,:t ;1, ,llt.ll . t l1,,
L} l l,ii ].
,,lttt ] I, ,l
l]} . :l : ir il,ltt
NI-.lI i. tt .:l lI - c,le
. ,lNI ,l\]. pcil\
]llIIIcTIn\ t)1(':l\ oll IJ(cl Lil /,'ll\'(,

r,l

( ),,bt't
,.1

c-|l

t,
l l

li

t,t t t

l ! (,,

.
1

t t t t

t,1,1,.!l

ll bl.

ll \ lt'l

l\,4
^ ,
]<,
( ,
Nlo)(eT , l(

, l1

|"

, 1|t.,,

"

|.l lf [,,|k

,i;,,;,,,

, l tr.a, L

'-'

tQpooo,

"' la,,

&tlrrrrat,aHroo!

,,,

']iii'n']

'']i ''

d,

l\,1
, l<
, ^
cocel\,4 N,4]
2- . Bl\,4eCTe ,

^ ,

j-lll

t]

II.

c[1.1bo

., J]l]\-1a\,

]-

l1I -r:rtlH1, 60
rl 7.5 ,

;lr rtli:l rt clitrt


Il ]ll\lyeT ]l]},) \1[\. t
]il,lrI ,,t. \t,qt1.1
lt r Il0](llr{11.
vl],

]j]b l IlIl.ITirc]

,l]li\

,]

t.I

lcpit]bcrl

|.

Ih,i| \|||.

( lL)('l \lIl.

l\ ,4.

]. Jal]Ocm}J\ Ka\lb]-

jLlll urli.i tsii

lttr

],

1,l,, (),trl
. , _.]I L] o]lllHOtlK!,. ]I. cpc;lll
-,

d
, D<
^ ^d -VLL l
] ^,
)< , d-

tl;ir,

4,;lcT

NIcTaTb }1},

lrtlHc

,,r

crt.,rt - tt,;ro,lr .
tl -rl]I.
l\!i r] l9 2()'. oTKra2()

- ,.,lcii. rl ]lrI i]l,R-l.

_]ll rlKp!, Ila -,r lii.

Hepec-l 1-1t tttot t i]. lr.l]lit


1.5 2 t, rte,ltKarr.

OTt;l&lb]t]aeTcrt

ta

cTc(llrt

lIlIii. .](),]ll ]00 400 .


IIKl]

IoK.

ittt .tuHb. PedKttlt ttl-

:
,'

]L,lllb lLlll ' ,tltuL,tt puc'|| i


P|cc,|l l(t t r)e

_,tt tlt tt,t,ttt l.)_t


. )ltbl_\ ()0\, lttlt tt.ltt.tt
,

tt
ti.t

,\f !ll1il lll l_l(l L,t!(,l!!t!! i) b|.1l Il l lll l (l-''l tl, ?()
()( )6 l

|1.1(Iuli

:,l

l ),?.1

l, t

.t

tt

Jtt clxo-tlto l lc,loojl


\ I1\ |(J|lL|\ \UolllclB.l\. 1.1K K.lK
O'Ic]Ib H!'I]p\oT]tllI] KilllecTBy
] ll \loxeT )( I \\. .I
] HcI lI.1 ]rl lll.J
K,tptt:t,

u crl ll(\(lR\,IIl

^l<,

-D|(

d. t t

(!. l bl

lol llcl l1.1It, eclt,ct trt


Nl \I]Jtt illl

lJ },]l\
\ liiclBii\ | tslltl{:ll U rH,llI}.1Te.:l I
,ll|

-Il]rI lIeBe_,]l]Ko.

"'I;l ,rtr accol l1.1


[1},l ]\]]\1lI.IllIt]]\J

l.]|l H|l o]ep|lx.

Ni]I.

Hil ]loBo,'lbHo ,,I]

,,/] ^, (^ I
]D

, ^! Bo^oeN4aX, ,
a II,
.l ^ ^.

,,

\,4I, i, , , <, (, a]\4

DoDoBbx, D ] \4 , ]([4(

<\

-leM

]ltl_l


-.,]

ccl,ttKa ,t. .t

,t
ottpede.rcu lutHb!,|l l1,1l!u. c,ct,lttlclB ltlpct do l,tt l, . ), c(l-uoli,

bl l},

]Iit d)op]\lit \poNt1.1c,iil

yt.

Cct:ttet1

,vcl.1tcettt tt

t.e-

Ul

l\lUl| lb IItlttlrltllt ll
ll.

t -,toBrtTb -lJ -

,iIaBotll{y \?oKv. jl]!, lt L]llrle


HitxttBKtr r. . t]rl.

rtl

trt,

t,l IILLl ll\ ocJcl-

,],ll} hl\ \l(( ,l()lt lIl. .J


(,\,lIt\l(J Dll\teHlllb 1,1ll-

KOp\lK}(ilno\1.1llllillon]\llt,
Jl

\
''
tr

pyct]

73

JI

:Il\1 \1-]-

(())

(3))

\l\{,
I 1 ;. 20-40
: .
: ,
;a . ..

-l ,

; l1,
:L).

: , -a , ,

_;lt",l

:_] .

rr -

] l{
.rIl,
i ) .], .
']
: tl.-l .

Kpolte . .

::_]\l
\,iaB . j

4r'

;
va.]Kllx ,
:.] .] .

i.,1 -1j ] )^IacTKe
llt
--_]a\teHTa .
i.l ,
!rl_]a
---]a\leHT} \lLr,+.HocTb

a .]!,!


.
l t v }
.


I
,,I ,,l r,


, r t
ts l,5-2 .

J,

rtlt ,t c,lyl]ir}{. Iil Hcilt.lt it Crpauta lr,l Kl.ttlTc,,t Hil .Il!,.

l('._i(,'

tl.,t (},,IrlIl ii

BapI]atiT. KoI]lil p().1 \

Po,tb rottclpit Nl Il,

-q\l lt -t
}] il u rl ii ,I
Ktl ii Kplo,tOK. b]ii
II

\l-l It.

_l rl

trccpoll.
},]

1,1T

Kat Nt

\lc.ilHOii poBoJoKt.l

rttl

KpIo,IoK

I.1

!I

tt , -r,

KOii

TaKtlii

|lil <-]L]-

Koij" ( J),
Kportc .:lR.

11 Ta]Irlc\Ia. ocHilcTKlI .]BecKoii o.1r{o


,tllc,lO. ,O\Il

K-rerre. tt ,loalI I (, Hiltlo lL\l \ltlp\lh||IIK\ (| l\,

.lcpl a... ). lt To-T bKo Ila I opii


\leHee I]}]!, \ltlitl]} )

u ,tottl. ]tl c.leT lttt-]lIltc,l


;rl ,I. (I]o.]BccKil,

o]IajilcT -q ",laBHoii l] l poii.


}1 peJKo\I It TK}l cIlalliL];l Hil \!
Hl]e . l,]\l il
\Ie,leIt]lo ]l, tl ] (),lccKc
,:lo Ol], ,titc to tt]tIIl]!,
OI!.

]i,::,,1.j.)i,']; ];,

a,.

l,
t,

i,"'

,f;r,+!*1!))

,:-"*1-:]:f

,ltLI

',.,.

'lc,;IatK,lT

Hlli.i l:tlii 1.1] ]. .:1-1 l .t llo]lBecKa


ll !,Il111.1 ,rlyHKy oc lIltcTKl.{
:]acTpeBaJa L],lr]ij O .
tr \!}, ilNltI
] ,lI 2(i ()Nl
. l]l a)-lI \llllll
I

]o.1l]cc tt -,

i)

]-tO

}].

fm lH

5 tsil -.
llI1. L]cpx ltclt,la

KoI]. \\! 1.1ii Jll.


,']\I11

.1

\,,

Jl it . l1.111 tsii. ,,1 -rI i .j]IiI-

".r\I

- rli ,] 5 rtl it \lll, ttert ,t

]]i lI ( rt tl rI) ,rl,


li ts,]
i'.l\ . . . , -,t ll;l \l-]\I ii il, cpal.]y [l
\ ltlTO l{.:I

..

. *.]\, olpcKoll J rllt. t


. , U'l B(_lel Ja vts\l

\_: \' iL R. !' rII{_]\II1


]

II

\l]\{ll NI _l\Its l1\!eeT

,aII ll
- clIilcTIl \
:;I ]it, . .1hU ]. cHaclb LBoIlHUll Il\1.1

- ]il \te]jlcHHee rt itrt

]li c\lcHe

l1,rI11. . \l.]"l-l

.
Il, t]\,t }l lllteeT \t-l tljl
- lttcKe tl"q ll ,,1 l.
-,ii. t} tll ,l.ltl lIlHilpHoil Il\|,
:IL)lIcK

lr

\|

r{t] ts

,]\l. u
.rT

lt

]aBtlcIl\locTll Nl

ca]uoij N,I,iI.

l, \| ll ,l
]!)l patte Ilts.

r (6_GD lloGKBe:

.", , , 18/4,
, "", , , 3,
, , , 15, . ,
. -, , 16, . ,1,

}< _,,AbI -

.: (495) 60-94-89
.i (495) 261-2-96
.: (495) 0-00-56
.: (495) 42-51-4

t_}

tt-
J

-iIl,1ll]1
L]

J
.

"r

\,1o,IKol]

"_T,,

cO]Jal() II I),llil

J()H 1,1L]lbHoii

,,tttcKocTtt. KltK l,J,ll tttt,I,I


eii ,,Irlrr. rt rl lt,IaB-

,_-/

llt) ]lo.lHl]lla)T \,.l \


lt,IIx. tr,tll," \lttiltt
] ll, l ll \lc,a'IcHHee-

\,_,l()ii \leJ_i]cI

l() ..ll

:, }

Ii, 1 Kr Ilpll]\1clI,I ] ilK Hlt ] R\rij |.1 ,IllKI(l1|_)||(}\'1,1B lll1ll


\l tI() L] pili.{ollc Ko,]cHil.
ttlLtlt. ttatlptle1-1 -,t-]l leNl}, ,I b,L1 .
rltlxcl ll l, ,I]ii IIo,1be\l ]lr,1
-] J i'l--,ill() ],
I IOK- IcBKa l]\!.,l!, ,tacr r,tir l li, (),Itltt KilrKclcrl. _\i() -lecKa ]Ia ]l,l ceKyH_Ilb]
;.lL.,l]l|,',,\,l, {,l, lc l }1.1ll llpUll tOLJ(, l (, |( \|\]( | |lL||l (ll(lll
1-1

1,1

lI l]cpTllKil]1o,
I],]]I ()]lIlll .lii \t,llI
t]ll]Koli .litcl)Toii, l,rl, 0,1HOBpc\lcH-

"
11

JllIl] Il()\ll]I ,q}llrI tITo I]po]c


l]it\Iep()ii l !,I] ll,llll Oii lll}():t!].

\l., lKll., ]I 1,1l{H1,1c \l,.l(.lllll ll\,L]t..,l


Jptr.ltrHl "
'|1(, Il, |,] ( |,(riar.ILm,,||,l\ll1.1ll lr .r,Il,
.'I" , II II .1ptl,;1111 11 ". lI0 il\II 1-1 l] I \.lil
tlttt . tbLtlc. il liI l ll 1.1o 1-1c t, ,racTo .ltl l

-l()I]}. \I\
Hil l BitK)T (}]\'itNIlI,,

oK},I{rI

tt l

, Hcrtc_L:reHHo ]ir|

|r,, |Kr (l:illl('('L' l(.,:llb vlK(Il\ld.lLl{U L!L|(l'tllll,


l]l1,1l1tlilrl . \,L]l] !,,]olIK\ lJ ,:l},HKy litI{l]
Hit l]Ill] t]l!-Il.j \ !,, L] Ktlttttc tIptlBtl,t
1 1 ]-l b}l ]lc, tt|i l rptl,,t ,llI),. ililcl ()
l\]!,,ll l, l I\'('l,. \| |.l \l\I.l rlt't,rH,rH,'tttr,tetc't,
'l ll.l Il lltJ\l ..l\' l,|c l,|J|
|\( l\ lL I1,1 ,1 ,:lb \ , l,

l,]llj IL] ] . l1,1R .f ] lII\{ ,


TplrcKropt.trt .,lllll Kolllt]lKil \.rl l]e l},,,1bTae
ll\l((l 11,1_ ,llllIl:L l', ,,,'lK\ l l}l ,I1,1l lll1,1 l(,1 ,ll
Il]I

,I!.lOiJ

LlH

( l lLl . '|(,( i Kl),IaHl',, Kll]

Hc ]a\IeTHa,

L)]llH \lllll ,I1\l n:l((K,lla,,;,IvI:||L

|\{l| |,|. Ill|{ |}| (,|(_


Tort [,1cptrltcKc)Nl .l\II_,llI. II IIcl1_Il0\O
,lL,,l\l."|. H,l BI1_1e.l llpll ,|{,ll ||,1,1lll Hltl) lHt,ii lll-]cU.
l\l] ,]_] (cajl1,]cr,
tr-,rlii t].lt KoHI{e L].],

it tr1,. ii

"J\ll-ltlI],. .

t ltl,,t .:l lJa -l.lt l]x lJ;la I] ,


u.t. t tp,_rHo \,U}t(,:ll F.
rtepH "lttl,t. tt

\,| l, t | t}'t.tt trt,,t,,tx,rit


-l]lo t] ]aTe\I ,I },Il

!,il,,l

r.,:,:lat

.l 2 crt .
lob:ltctsky
I

.}ff

f*
5},

\rl _,l -

;zul .

lr, ,

!r,I ul ,
i!.tk . r -

:,}le
;.
] .
\r r, cpiy Ul
:oer{. , JI.
JUl np"*op"*oi. v

D( } }ry-)
}. }, ;. , m

!- }lJI
:oBcert, m
] JI , ,

k.:I JI ! (ry

:]_l\ MoTbUieM ) ,

] ,l .
} ,r l l
iao\{etlll},Io I

,9-1l).

rr_laHe

-iepa.
l} ]

z .

C,re-:yeT , l , i.ili. v lI , ,
i.r}l! Jl II.
a\{.,I .

79

t ,
I,1. l,
(l l0-20 ) , l1-

(,,)

J.,
(
) (
),
, ll
,
"r, . . r.
y)te ll

'rr'
,

,
I , ,

(
]
),
xJieB .
i,-
rr

"rl4

i'iiiry- t

r, _-i I _Jl

sI 9rftt r

I4*5

l:

,i

<<>,

r-"*"*

IUIeca

rI, _
.
r
r-
/

Jl -

. mrc

JI

)Gl,

rc.

:<

ts
((> t ,l , I,1 ,
, -rI "l

- ! rITo "II Il,


rt lr,
J br:lo (ts ) ( ).
.
.

\l,T\

\. pl1,1cU HepelKo
,l

ll

rl.,l ,lLlI

.,r . ,l.
.
|tl] .l l .,] J llH leli. "q iL Nl
. . l] vt, (,).
"

,
JTOM \]r. _l _l
. ii \l

: ll

, 3-4 , -
] <D
.

. .
,,
tI - .
ltrteTb ]\{}pitBbe\l. , .
-T:r,t l!{ HecKo,,lbKo ,l , jl coBcelll J .
Kporte
,l ll,,l } l (]l.l ,,l} lcleB. , ),
\-l l t ]v.
TexHtlKa -
, tlTo ,] . ltoxeT ((,r,
\| ll, . . i\t,
,
Ka.recTBe ,-r]lI
]\| ]Y -

*.

:r,

**

*,

"}

d]ll E]JQI\,.l ]l,iL,.l <. iv,lo)(i,


-/1- ,/
7
l /,l
"l 1li]il 1.,a]l,\/ -] ,,,li )[]|,,,ltr],: i].\,. ,1,/(,,- f |,""l ili] ]-]|< |,,/lrl/\a!, .l,|-l!-lL ll\blO i_] ]i.-i
<

(l< t,l, t\,]|] i,-r ]|./ . ir\b Ll]-r^l, l-|] [i.

--!,/,7
V*
,,-

-,O,i

'

,.\'
.f

'JD

",'

; -, l

-,

,'

,/'

,7 /

l<>t<ut<

Jl -

, Jl
.
Terr ulr
!, ll Il. . , voL]\t - .
r H:DKI4B-

Koit I

- .

- , -

lrr

aiI . _1ll]
_lll.
.

IoB.
irl -

:rI(,

:l I.

I .,Jt. _] l-

JI JI -I
, -
.
,
t . _
ri,l.

lu(
} .
}
lI, _
.

,
}. - .
v v. vr ,
,
.
,
.
,

\*
..-'-

r ..lr-\

,l

87

,
.!l
)

-.* '
..i.'.-

-..J+..

- " --,"*'
J \l]IIlr]_ It\ lc-lc
l]oc\lil I l}ill I l
-,t. ca\loe

,l

oHl1

Il\te,l .,ly, ul.tttc


'la\|-|,l II\ ll Ilil ( l1.IbHo \\l(Hl,
}, "ll.tlII.IHK}, \lai.icKOl

,
tt

3 l

l l|lKtlc rI}I

<,f\l\,

lI ]

I(l ]\]

l]}l . R-,ll
!!,ll, l Lr]rI ii. ,r
\l_l\I _q 11-

,il

lt:trt, \pa] l]O,qIlI]]I,_)()


B}I_lit !.l1\rit>. it .1

Ktlii

. ,ittt pacKo]l),I laTb

-ltt pct teii

llle, Ott,-l .tetKL,

nt

()
\\. | B.l-

il,llNlll. KoIJa ll\1


tLl1.1mclIK!'.

ll.ttlHKtt IIIII\ pcI]ciitllI ,lo},xll ,tit ,,l


}laccOt]o lI JI .

Jll

}lx \Olr]1.1H

i. .tlt1, l
TitK lllI!,iilI tl?
r _l ]lp1.1lI}lII.
. I) lI\ }I l.{
\]l, \l ].,l Hcllpllr]lll\l
pacTcHlIc\1. ]lopcll]IKII
KOl()l]oIO. ll1)I]rl Te_:lo. ]-

l] t]lIl ii ;1,_r. -.
.ll] \! \r]r.
\] -l illllt, .:1il

TaKI.ic

JL],lcl]c]{ IJb]\1l] lI ].lO\1llKOB.

1-1tl

l]Hl|

{)l

ti

tltl:tr, _l.t

|| H.l

Kl)lU'l|\(

l),| |1l'it-

OlHaKo irlIl
NleTb

lttt

r] -

]tc,Io ]lpyILl\l

lIt,,

-rtr e_-lToBttTb]c

\l'lJUIlll.IllIlllllll lIK11\ l
_t (lrt K;1oxoTHoii il
lo loBxL)ll llttlltl ttt JitlOt.llJ.llt
.l| \I:|(cllIJt, lI l,l.tF,l |,|l,
,l \] ] ll il\.

ttltt.,t-ttl l,nlI]IKil
OcH()BHO\i

L}

;ltl.1BeT

I-,IrI\ -,I (

I l i.] R l]i.j\I).
l]] \| rt ,qrr
,l
at ilpt]rlKa. ,IepT()O"loxa.
},}l
,l "l \ ]iltsritl

pttclc]lti. il I,aKxe I] \
t.l , t] c-,lc

1.1

\,JHaLt

ttl ttl telo-oploBcllt1 ;

ll \l\l ,l\1, },

-i

l
] I1.1.t!,
- ltli.t-rtl"li1_1K1.1c.
\:11],
ii ]:))]-,1HilK -to Il, \IeTpoL].
,r 1, ]J \IIii.

llopcl oij plc,lrtI,il{Li

]Iy){Ho.

1.I, Ll OHll HilcIO]IbKo


,l. ] llN] Ilc L]\

irl-

Ktlltylllt cKo,ii \]Itc

pacTcHltc ]tl\1ol:i -
t

HI]lIcIo ltc .

\Iilccoii. ts Kolopoii I] t]]


-llilII!, -r tr
t.t -rrt. il ]ttIc\l pil]]il [ (]{0,).l pit J,la\] I]aTb)
I.Ix .rl l.] }l _ltl
lI.1ll _lL)(lilK,l

lIl lt.Io(|elI

l{

\lrKo

Tlr. pottecc,,ttlBo_1bHO Tp\]locII KlIi]. l]OJ NI I Il()(]


iirl \,it_ \Jcx;L!
Ie\l L,l}l (t,Iofit)-((l {llJ.l|,|\||.
r :l r ,l,Bop,lccKllii ,]

\0:l -loB-le. tttl


NI tl HaxttBKtlii.
il

1.1

]\]I llll1 \,

lr_lL(lll, t:lKtt IJt ll} l(l.,

-Ill H|i ltt,t,t Hy,lo ,


l tteItl l \l Il pyKa\lII lla)q{}II}Ky.
rt lII tlcaH

ca\I t,,t HaxttBKy


ll i (let1.1cll LlK H,l {1,1B.lc\lol(l'lcp-

-IIll }1

l1.1ll

tlc]l,iIo\o l} xo-1OJ1.1,1Ib]lKe
ll:li1.1t,( Ilpll l U_ ll /\ l l l . l

Kil, l. tllty,,ttroe
cIO lLlI] * -I )
l lo]}eH |rltisi l,ulguris L.'l,

Hoi]I

Nl-

]_,1

I]

l ,

,tl 1lttil\t JiII


tlalIaJe llI\l. II ]I II lr

Ia. ;t -q
_ ll\ iLrl II,
il xp.t.:qT .

,l] ,Il
_:.l( l ll, () )lo olHec,: .l } .r(];i\leHToB. .
]-]] fl -_1 i\'I N,tIl,
,,"

Crte-,ro . -


(l MopN,t

...)Il|

:.Il.

,llK.

tl .
icl t. ll
:ict'iHtlK, .)L]lITb.

- ,

LleBa ]\'l.

\r.l Nl :t)e BPeN,trI


l\ \() pcil_

,,ula lb d , .t
..' ll

..

.]]]cTo!ly I,1

t,r.

[ "q. l u-

- , N1 Hil [I,II.
l K.loB.le HJ I. ] l\,lN{ (i]-,l ) .
.

}{.]Il.
(, tlrl. ,
-rl )" \li\l!i.
(),1 JyHKy
} rl,l. ,

M:l,,'IoBaTo

}J ttt ilN{

!,.
rr.

A-.lTo Nlort cT
}r. lI [1
lJ\l. -

cBepry

t1

l\{,rl-

ii rt.,t, .
oclle_leeT -
, ,torl r,t t,tHtrK }:i l1 KoprlK:t. KcTaTrr,

-] lt, lleHbili -

llJH l ,,I,} ll ltl


('IIl. \.
ll{il l. lil

L{

} \l ll1\I.
.tttB.tHttlt l] KoNI

{"

\-Si,T

db^

\,l,T

;l,,t

clJTyall11.

]\,l, jIl] tt
,rr l Ilolo l "l'u_ltu,l!l(

. il \. Hi];dltB
''*',r,|,
-

f
\

I,1]\,l ittl. .il t|. rr:rt llircaxcH


NloxeT Nt.
. l\1 \{ ,,1,,]
-l I .
Hil N-Il:
-q }l lJ
Hal .
. Nl ,l.
L] _rp} l _l <(Nlit "
rt - ,r.
! coBeToBa"l
[,,r . l-r .
lKe. ll J,,l
-,lo}lb l ]\1,l.

. rtr -

HeI,|y .
- rl.

,tr\

.*

,iloj]e ,],

<<,,l,.

Hil

- tt- ,
D.
]il .

89

i; _l

rt 2 3 . ll
l\t (!iitl,>, ,t ,Y,,l ll Ll. l, . J,l "}{
(,)NItl l\ NIll, ,l,
r t]peNleHt{ tJ
I], ,l:t .
KtlK ilts"T . .
tl _

.
t ),-!,r) l\). il lat(Il 1.1K . \.lK lI cplll.
peo I . 1.

}l

,lI - }
}l,rl

HepittsH(]_1}

cI'iHtrK1,. Hil Botroe\ta\. _]


}:! I] . I] -]!,ii.
Il\1! - }, ]i1-1
. Epu-t -
lIJe .]l]- t. tt.

-rll{

\I.it -l ]il -

t. Itl}il
Htl Nlil ,,t
-4. rt T
,1.1( lll
5.1,-r,ttt \lc,tollll lIpoc lL)

tto rt. - p|l}lo

lI]_._

;!

*-*--..,*..,-, "' *

t! ]\,l-q \] .
(tIo \)t( ttit lr.
t rttlr ii lI

]l, Jii Nl]l,ti, lt rto. I1l },1]\Iit

l\1 l1

I.1jl

!, l]-]tlrl

"lts]l
Hc ,Io,1bKo ]l]}ii l{I.
o,I OKycBol:i. ta] KpK]tI l, }]. .t,t Htl

_]o.,lxHa ,ir ,1,1I]I.


\l ll,t tl ,te

tl,,t

J,l .
JylIme HiloNll,{HaeT cii .

t ,T

,,l xtlTe; fi cKilaTb


, Ec;rr ,tt,tt ,t
,l_Y )

ii ]

ts

Nl.

.
.,l

,/

,l

,|

r,
I

.6
+-5

-lI\ ,
i] , ( .)J i.l. ! . tUI
.|\ ]tl 11 , l:il a . ,q
.l Bcelo . .r l.

'2

/^
,uo
, -
tH,L,ratt,topr/
'rtt"o

^
.D( ^ [rpaIb t,/]L4l<
_ -f (N4 ( (lv
- oF ^
_-] l<))

((

li{Hc

,
i]-,]Il .,l ,,I
:r. :l
:\TllBHee
- . , -
-;LlbHo . \;1 \r 300! :UI. !
,ll tcpecHo. } ,_l
:,. \t (_r\L , .l lL
i_,l,t 4-5
]:. ]l .
.a };leBrul, .
-,I"

sts*

i,
,/.

i ,.) i
)?_)
i,,

ll

l? ;J

?J\
iJ

,l ,
-
^". l lrto - ( -rl
t} ). ;r
]\,l, )< &rl
Nl:
. ,r
a) rI R
l , Nl

,rl l
-
.
,,t.t

. Nloxo

4-5. r

2-3.


. ",l
v l: ). , . "
1-2, .
Nl f .

]!{l
t?

Nl \,l -
]\{oTblrlb

(( } J
_t , .t,]}l \l\ L ti . ,rl .
ca]\lll - iu,,l J,
, ec,:itl
t .l (. ,l J]\,l.
.,tt,
H;r ii.
t _ ll
. ]\1. . -q. ,
, , : . ll
,l

, .


ts,,l, N{ory
. <(,, -


]\,l
]\1 . r,l.
(
) - Nl (it ]t{ ocTaBtLT ocb

). -1.
Kttp ll1,rl \{
;l R ,
. ,
- ,l. -rlyHkax
t ,rl . rt :lI. lI

,,t -q
.lyoK NI
-q "

v .

,l jl .
, \r -

]\, <],iL,) tl,


t . "I;LT

. [
f,l l } ueJ _Il .
cTi],l ,lllTb ltItst il\
1:
,
.*,
\
}
-

l!
,tt

\.,

Jl ,

, ,
JI.
IUI,
, TaIoKe .

, l . II, , ' , , ry , ,
.
},,1
Jt . Iul l : ,I ,
I JI .
, . , l,
Il .

JI*

, , ,

.
, Kalc
,
}, .
oIUlaBKa! , , .
r . JI)(e l JI

JI g .

, yHlt . 1^recTb,
, - , l,l
<< >, <( > _
.
\
Jl, .

Kpolle ,
, -

_]o.,l]eH

.
l, .
}IlJI ,
\
1\.

,1.l.

ToJ,IbKo , , ,
j

\ N{.


fe
- , I\{. , rl.
R !tj, ,
-lII

]} ,
() -

, ,
-1 . -]}l , , a ,

.

;t] .
l }"
_Id ] } .
-Jo r. !
:,l,

)(,

:Ll (:0 - ), i.] I .


-].l

-l
l!l\!

r.]

(L).,lII. -

1)]Il , :]!, . r,

f ,

. , ,
} lpavoT , <,,>
! zUI
.

IUl
lt.
, )D
, iLJ
. , llJI,
.
, l00M ( ).

95

. -

t,
)(

,

.
<{f
<,)> ,
l

, .
pea"Tlb -

q ,,1
. f
.

, ,l ,


I -

8r

,
.,l cava f
_,I. .
,I
] aKolo f.
.! .

,

.
; Bcelo II .
l l
0,6 .

},,
,
.
-
(
-, l \ \ !

}.


. , HiUIDKeHo ,
]\ t v ,
,,I. -

.

JI
.

.
,

---!}-_-

Drennan

Te\t (() -

-l . ,
I ,I
,rl
.l


.
) tL
}. &-

>.

, .
rI
_
.
. l-H {
- ,
, _

Drennan *
( ]

-,r ,

}l N{ _Il
}1 jI .
- f
J] <<'>
II ,
rl .'l]-I ,l

/' l
l

"!:::::::::i.,
WORM SF

'l

F;tr;,-w
*".

"

"]|"i*,.";1.

l 1;T,i"';rlil}iii*"

"'op,,n}l. , *
- -*${*;$t*i]o1"
*ifii;;111i*::l::
,r';i:",ifr:$l],"-"*
9]"",^";j"{

-l JI .

JI.
-].r }r< }. v. - 0,,
,t.35,0,5 0,7 . l
JI .
}r
-t,I

1,0, 1,25, 1,5

;l 2.0 .

J;r r -

Ktl 3,

5,8, l2 18.

I{]
fl l ,
. II J , lI l


\{.

\l . r,
i{ q }"
f,
;l J

. <
i\
rtllH, l } _,l\ } - li
r]}

ll

"r'
"

ltl
r:.r
9

Bj

F
>.

SST
., ,
.
,
rI


, l
]
.
SupeT Hawk -
JI ,
.

- ,

. clestlinel
-

l
.

^ . tril,
(< l(,l ^ u
l
, f,,

Ni]I
^

^
]()<i
^ l(
^, l(( )](
t<pec,lo7 CaI\,1oe l( (| Hetvl >t< ].
^ , < , - \i],

,
2007 .
[ ,
,
cestlineI
, l

.

-

-
, } J
.

Sportfish 2008 - ,

200 !
TaKiUt }.

Su Hawk l800 SH
,

,r D.

!l

,I ! p},}U(yKoM -

t .

Supel HaWk SpofifiSh


,

,
I

, l -

K 7 N ^, ]\,,l r](lv l\,4To]\l 7


LHoBa (, (D ( -

)( rN/r
Fec|.o\b ./, -, /, dc loc-p/|
L_]

)( l\,l

^l\,4,
- JI I JI
,
Su Hawk.
R
-
, JI :UI , -

- r .
CrestlineT
, . ,
ury

200. .
.

(
:

xyrorJ}}

: [495] 76-7959, 767-55, 8 t927]

55-l

www.ahut.u e-mail: if@ihut.u

.h
1}

...l

(u""-"r"-"

__a

1
-l

c]I()l]eKy cBoiicTElcIlHo
pr{,1yNI I]aTb pa t
,I llrl tl cycl]epl.Jrl.
I.i. IlpilB}1,1it }l \lIl

ll]II\t. _,I ,II lI]Ile]\l J I

lpastlia. at()I,. KoJllilecTBo

tl1-1. t| r,qLt.
at),lJ]\1 -

l]epO8aH

o.1,1Ky. llil IprIca]c I


Jlttl lop HlJ KOeNl c"ilv(lae

:] l Htl 1iI| tlvl

,l] v ll}"t KapTllHb].


}{ ll lI ,- Hitllo,ilce
:]il l,paHeH c}l \l ].
, L]tl. -q

ll il.

, S. rr,trt
,1 a] Ito

lbcrl

t1

l,xe

, \ BittleHO,

llTaK. lI ll .Il].
rt rt rtrlr, l] Ja rt .tii xrt:Hrt.

ltl

Le .lLl lI\cllJ\l BclnoIl,,.

I,1l

:] l , l,;l
l ]]c]pircc).]I KLl. tlt:
1,

tlir

repc:/Btl

BpeNlrl J.
lictlHoc L]]lii,
Lrtie tlI. ll\lceT
\1

HO,,Kec,I ts

]t-,Iii.

j]0 \,ll,I tt l cplt-,.l


,l it. -,I
])L) L]\t copeBHOl]aH lr i:i lI,, t,tr ect. Kttl.to
,l)l,

tt

,.

,tlt

tit

\l,llloH.

lopOii

ll}llllKp.llHli
,t}illll.

ptlrlc \tOllo !,,:llIl


;j,lb]otsilTb l]pe,l },)
::1c

\I\

l]TrIxalpri HaKop]\rrITb

II. ]loTol\l
]() ccKpe],v ,rl ]u.
ll Lr lI. il ,,]() ,IN1

],TI,

tl( l\l \locIlpO l\ -

:.t -

rr,l

lr l)

]l tlA

105

'\
2.

, ]. . fI
, Jl
Jl
<,
- >.
3.

l
(ry .).
, , r. {

, l,
, , ,
, .

. .
4, ", ,?"
<(. fu,I?>

t'\

.HET!!I". k
, ,

<{,>,
<,>.
5. } r .

,
-

ll1Tpa, 2
... .
6. , ,
I
- .
-

,
,
, .
,
l0 ,
},. .

l ..
7..
.
,

. !

//,/.
,
, . v pal ,
-

l .


. ,
,
.
.

io

f ltf

'

,.,, ;

trttt rr \I ] . ,r
". v .
]I ts cBoI.I Tap|tKll.

;l - rl
. N{ ],,rl it!,. l] ]\l
rt ,t prlTyi]-lots. \| It1,1\ Ha\l.
v ,l"rt ct]otltllI. ]\{. ttttlrttt ll -]},!I
tlll ,]\,] . c,l\ltac cc,lll HocllTe,lb
N,t il\IlrI -]i]-l.
HaiiTI.I Hir \tecTe
vtl,r trttt,1,1fi .,.
IllI. -,t I] }l

xopolxel\ly lI .

I]o - .

r t rttrtri t - ]\1.
tllii rt-v
tll!1.

ltt
ltttK-

- t
3 ,
c]\1t]-lbo

ililll ,

.
lrt N{ lllyKy _]\ lu ! r , r t.t rt \ )il \l )li

co.1 ]

.
r ]\,t

- .
,rL

l
l,
- ir -.
-r ltll. .

- ]]]lI

.
lr r ]!l ts iiI rl-rltJl.
:j;l Nl - iltl.
Bcc-qat i'i ,
l]ap}lula :.,.
. , rl
]\1

IleBy.
-
OHlt tH.te t. l l, L. ,,l
,__
ltl rl.r 1 l(I Ll..l
:
.11rl uillt\l pyil\,

-,l KotIIKy

U'

l
l

L-/

.,-

r/lt0

dl<

^
^ ^, ry
l1
, ^ ry .

, JUI _ .
{ <(I> ,
t lD
. ir:r rfi, ,
r l r ,
,

-
cTopoyl
} .
, }lI
] . l . ,

.>, },l \tepKy. <l> ,
t l, I
: , .
, }
, },,
.-I .

, }'}tf, JI


, r , ,
, } , , . Hi l, (
, , ,
,
i l;l ll
}I .
,

--t . ffa,

"{aa!'1l}9}

"rr

1,

-,-'r*

'

-- d

u,

1,1 1

,.:QJa

^)(
"
^ l _ l11]]
i
i7,
u
r,
*

', "*"''-"''-
^ ,
, u .
/l

l\,4

l\,4 ,
tt,r tt
r.r N{Te,rlbo -q ,lll ) . il
ts aL: N{-

l]x, . _l il I,1

ii.

J J.

,rl,,l . -

TeN,l

l\1\l N{t "rl-

Hetl

,iI ll tl\{tl.
Hoto pir tol }l \le l,l(l-

xBocT1,1K l]yKaNltl

_l] Ipy_]a.

\l

. N,to)KHo \l
-.
ts ,
N,I
_t .

"I]\,l.

.r

l oKpacKtl r l,
-il ,
-,I lr ,q.
\t,

Nl -,
rl
- .
Te,Ty JI

it .

NloxHo ,lit ,
ii. jl
_l]\,1. Tovy ,t
l ts
ts "rI . tI
Nl. -I yllacTKa
- u N{, t}
,
l1
I] \IecTe "]\l i{
eto . \1
]/^ Hol1 ll
,l ,
\l]!1-l , ]'l ] (tsN,I'> N,ll]HllN{l .
-
v , 1,1 cTa,lb

,l|Illl.
v
ll. ,T
rt ,Il]
l] t

l] ]\{

riii It. jl tlpoBaTb Ll

. rt it ,

,,,,I . aUI

ll \I l \| tttlti
- ii. .
plt lt tlaHtle \BoclltKa
- t _]
ptil\1aItKax.
tl\lrt
-,t N{eHT -

tlll.

al

.
. Nl
tl-}I.
-
.l
-,l \,1, . . ll ,
.

)i-

. ,
\,1 l\{ -rl,
.
,lac l KoBolo l HaIpeBa-

Nl -q.

. r
_

. -

112

ca]t{oe

.t&j

_du

Qll ul .

\
\
3 lz


J ,il]\t
l. . \1, N{
-R. .t
, ,,l r
\,to]\,teHTa:

c]opoH} ,ly tb t1.1.


\,l ]]- Nr LI "q ,,1tl ll
- .
yBe,q .

}\t

".,-,f''1

Nr


.

t .
l 1 oKpf, ]\,1, v f
_l,. TrtK ,q ( -r ]\,I
).

, -

l:'
ag

'}'

-,

ri..

, ,taroB. t ttltl,
tl] ]\I
,rI. ,
-
- I . \1 te l

,,IN{
...

- Nl

-,
-4

tI

11 .
,rl
,rI.
,,t , N,l -

,l

. ocHoBHor,t

r
l 2 l5 . t :]
, \4,
.
.
\l \lec l} ], , -ll

**

,] -

-,l - }(

]\t.

, -,
( l\,l \,lecle taq ]!f11 114

N,l. Jit
NI _il. . N,l, ec-ll1 l] l. J.,lts\l lopoli _ l.
Bcct'i
l Il
]\t ,. l
, .
\,I. Nl

,], KpoxaN,l.
KilK U {l .l l IeK}
. -
},{ ]\{ JNI,
2 3 rtrt )t

"{

.-.;
",
),.

. ,1 N]
l] ,I _tti
Nl . ,l
.il
(f!lj>. IlNl

j] I] . l\{,
(l
Ha]\,t tl ,q, . ,II. )t

. ,r
,l ; -,t ,rNl
N,t ,
N,t ,f.

_l\1 \1
-,ltt, -
.l _l.
_] [( ,t _t . .
,

,,l, R
l ,,l HeIl Ho

J-I

.l. -

lr NI _il t.ell}1 .
. .l t. l
_],l . ,l tl o,rl l\l _llaKoM 1 -
116

.., l
ir.
,,I
, .
KacaTe,lbHo
al'l, ( ,I

II Be,,IIlKoe N,I), - . tt ,,t Bo-rlltc


ll. U \ pil ty\l. l. Nl
, }l

-T

.
r ,,taK
t'] , ,,t ?

J,ltJtr{ iul ]\1


,,I. iJ -
. . ;l

- ,rl
l

ll ,lll_,l.

II

\ l. \')l, .l ,le
(, ,t l] ,,I). -
\l

. ts ,tl JJI]l. \t \{o)Ko To-rIbKo

v,

-,lJ l. -

\1

:] -,I l\1.
,it }I. Becbva _l ] l
,l ,
. r
,,l l\{

, Rt _
. .

-rl}l l\,t -

..
r
Mo)Ke,l
Nl . er l J lv }
rI . To}ty

<],,

(_l .t tKott 1I,1. ,,I


]\l . cnyrlac.

, ts .

Kpo;vtKy -l, !

Ll.

!
<,r < ,;.

.
\, }
.

.

r,

r'

"4(!

*r/ll/l/ .,

O Co*"rrpgllnor

,l

<

l. .

).
5. (, ,
. .).
6.

<

).
8.

).

(-

9, /.

2 d

, u, , ,
., , ,

l|,l, u, . ,
. , . mu ,
. z, . KpbtMoB,

. , . ulu,
. u dp.

118

D
9l < l,/]

ala

< ^
r]I <
(

va a

9l D

] .D

D, D

L, , , )(

r'l

, [ ],
HarODb [(DV a^l

2. .

1,4 (a,

( ry,

5 ^(

l0 ^ ^

dqHHoM mJlu:

, (D,

.
l l. .

:}

4 :!

9 L]/(

2 (] ( 4 (
,,,/ -,/ ',.
,,-

(|o,)
-

10. -


,
.

]\{ -

7. (-

OleHKa
5-
l<

2. . -

(
, ,
. .).
. ( , ).
4. ( ,

r,

:d ,
D ^ <

d
^
^a L,
(
]
r rry
^

]^ D <

l2 /

\ld (], <


L )< a'

, *t /t>, l
Q m ! r ., rl0
! grp., |,l/O
l<

u
S-

l<
] <d

,;'.-l':,ili --,

Sr 2-
l,],

<

2 \,

3|a

^-

5 /

\,1 ,
-

4 \2

i r;r].

:D ()
,
lveca
( -0') 4-

(iv]l0,

^,
a (-2N,4))
55-M ()

,4

-
r D 9r
g Ll,/

i;i

']ij

* ].i:

l00M d,

_L_l. . , l

_" ,rN / q-

l0 V l^

/
<t{,

'

20

d,
, f
^N/r

^ ] u
. m

ltt

120

:,]

ij l|.

_ l.!l.]

]
|0

t Halax
.l ,

. .

, l t,
, .

Jo
Mecel ],l ,

- \1
, ,


,I : ,
. -
, r
_]I -

r } \ lpa .

,].
"I},kItil
l,rtl: Hbi .,I ]al
J .
- .
-r
-

.-t,
l} ,] \,lil ,} -

. -rl

.
r ,
0,- l ,
l ,ttt.

, ],

, }"I &l l . v

,

,,I
-

i ]\{,

.
[ I,1 l
, ]\,l )(
iul fuL
-

,
-
,

.

- ,
, ,
r( , NlecTa

, \Iy J1JI ,
. 80-


, e\l ,

I }I
5r.
,

} !

, ,
l .

, .


, (
) .

121

,,!,mu ?)l> Ho|l&le l lle dt tl,


",t Lt ttecet 1!,, Olllu)] {]
Jayo aKBatclpuu. l m ),t it.

r.

...:'S*,,.
'.':-

<

?Jl 0 Bodogdott
Bce)da umiu?i tn.

,rr
-i}

1:

:_.r14-..

muu u

-|Ie.ll.

d ttt.: .|l)lll

i.J,

t dtulv .

|.,

,J

.4,
..i/

.i
"'

,1* .,,__1r
; }.:. ,*,l

!j'

.*",
,:"

,i*

|r;t;*
,,_

Vtt
O|:pe,,,ij

><

-i
,,

:.

i-

_,d!_.. ,'.

.\*

LJr :]; a] a, .
l,]\ He-i] ]:,
..L

./

_/

,/

I aDaIa ..)ia

jt]a,
l/d

Ir
'.a

,ti

.t

a tlHTeHa,4BHit/a]ai-

,/ Do

/,l a

i.,.

r_*/],|.

Bccltl llcKcrI

It
I]l ()Kll. Il_l 1,1]lit ,l\,lL
ltBo,Ittcltii. 1,1cKtt l1,tl irtlt,t
lII]lR\. lt tltKxc tl tlttt

])c(IKrl l,tt_ltltlltlt,
. ll,tcrt r: Hl1llllcllIlo
:llI?tie. l ll()I]

K-lclHcli,lol],lc

,Ixrpc. t tt ttlt l,ccTtJcH

llilcl]-]Kll,

(t,(l.:l\,l(,,l \ll I\ l,|.|'I


,]lrc le_lecKOIlln jlI1Iloii 5 6\l.
H,1,1Il(,\l

HiilI tcIl]Ib]c KliK \()-L()l]ll ]ot]Klt.


tl,t KtlptltKttc clIlIl] HlI ()1,1
, tlLlllllLil lltKcrii tlctlltcrKilii,
[l ltt tl, tcc ()},-ll]Ilii trl]ii\!c lp

L)c

IJ,]\'\|.

, llUl]Ill lIl ll'('\,l

5 {lrt rlillto

].lKpcI]-leHH()l 0 \lll]() l l]\

l]

]()

lllil]}

L]i]l]l]l]l\I l_]\l pil]


l]i'lrtl\ ]l,cr], IIo l\o.1llLcli ll
tr Itl1,1 trcHactKlt Jlil KopoKo\l

crttltl, CttHHttHt II\;{ lc_lccKo


IIl1llccKllil
]ll i1_1l locTbK) cl()
Icl () ,I()Ill) ll Illl'l, l] l]K)K]ilK.

,It,t tllt t t, tl Kop(rlKllIicIllIli


llllIl. ll l-l. Ilpll\lcIlrIIlj IJcc
] l] ]llI]llcl1\IoclIl ()]oocT(DIlc IbcIl]
_l()B,lll l lilK) lI\TaHH() l;lk

ltl

F/

,7

":?

()1lL'HI) LIilc

;,]\,
' .0

I.

()()l)

l]clo ocHlic l l(\. y_ttl"ltttttlt


.(),lIl l KilK \I()XH() _IcllIc. TllK
\.tK i]l1\-iI] \lHo]() \()1lIl lLlo,,Ll

\ ll lll'l]\,, Illr,lll ll

Llr] ]llll, ll()ii l |()-tallll ll \1I\lI


I'H,r| |tI III\||\t,1,1 t,l, (,\,|,|(\ll l,I
|]\ I() t]o]\ . () \J\I clIl1 lil l l, ] I
l]coi)\o_ Lll \1\I Ie\HIl(lccK]I\I l]ll-

],il

\l..H,1,1( I\.ll]\|,I,

,l\allllc llI lI]},,. ,lc\l

L,llllJ1,1ll'lll{,|\l

ll oclloIJtloIi_lccKll.

]lt _tr,lltttl
]

litll, llp]l\IitHK\

I llltt ,lilll Ic _L Hilllllcmll\IlI \Iit\]l1 lI Il().L Kll(]lla\Ill -lcpcl]bc]]. 1-Ic

i)L l l, () I _-i _ro ] 5 . ,ti l r,


,] Kpclllllc}l _ ) J,II]II()ii
]5 .10 crr KpK)lIKo\l Nr _ 7, tpr ;
\ ll.'K,lll .,,tulrrrlt,,, lI 1,1\Il\| Il ||

r111,i,1 1rr1,,1l,r1,

()

1'ltlttttltlttcl,toxHtlttl

I l\ \.l}] !)(llilclKlt,

,,l()re

]()]]

II l]\il

l.t I] i)(rl],llllllIcIlJc l_tc ttt ltr (l


,lcB],i\ , tl_tcc 1,.tllttii rIrt
1]Ii, ]i)

Irtrrl. ctrll 1,1ililHt) KllcI]Ill'b Hll \lll


tlttlttttl1,1Hoii ]ilclc,riKc. ()l]OI

l\

cIl,]cl]) l] j llrK. \'trl1.1tttttcrt _Ltttttoit

||l,|,L,_L

\II_1,llllOI ,l},Tb'I'()H, L]cc t'll

]1 l], iIl: tI(t \lllB\

.;rf*
,l:

,!

.\
,
,
lv , .

-ttrt

!L,r!

}!.-

.
,

.
-
, ,
&rl
- .

}I l.' v\ lyr ,. t.

, .
}" ,.


}

. -

,
. .
_ll .

]. \ \ , l
v,1 lv ] t.] .
ryry.r } iUI


,
,
t!,I , I


. l
v vl. . & irt .

,
} },
r,Lrl IJI t<
}I . r
},I \l ,t
m
.

,l

tv ttq
I ,
,I ) R JI
Iul . ,g

r

I t
, il
t .
Ma,rbKa, ,
,

q & .

1,


J,I,II
.


}

.
u t
rI

124

I1

,llttt tttlttt

tItlpe

tb.

.,,\"$,,"..

;|!-nl,,',,"l

,'\'

']i'

..''t-,,
"

i,

a,!

i-\

IloLlcRKlI

IK)l\1o)q\H]r]

!l

l]ccl() cl]c IO]]0It) -l]I. R,lI]


l{\I,l l() ,]aco vTl]il.
}il

lc\l c-lc.l}cI lll} l]plI\!cpIl(]

_ro

l l7 liacot]. ]loc,lc ll _l.,

Ktt tltt,l t, f.r rtr


i \ OlIl \ilpilK ]]I\1

,tltt .t

I.1IlTeIlc s

ii

I]t] K_teB tl 1_1 .tt.i


}l pc]Il lI] I]. ]]plIc\I Tct]etII1e ]]
_l. BecHoi] cT{)l] l ]iL_tcpllI]ilII) l]a _l Illlc l\ I L I]II1

,lIIi] Te\tlIoTb] ll \.
\,_lII\t K-rcB l,tIJlteT. l}O

Ito

r]l()\. ttl tttt-

]I;(I]]ij },}I l1 Ka\lHlI


RecHOii rI ll cKo,]b]-

r]. ll lc\I]Iolc Jilllpoc]o \!


.'K.lTllll,( .IL'l{IIl\) l]l)]\ lI l' ll',l!] lb lpllB\l),

t,Itl,ttlc pr ,tbcBoiI (lx)pc l ll


)Hllrl (l)Ol]c,lb l]\lccI cL]()IlO Ib (Ko,1,1cKllll]l]J\I\, cl)a]}
II, ] liepccTa oIIii ,l() .1it I
crl cTaiiKa\ttL _tltlt,lttlll

I \Il1lt, la11 JO-1]])\


JI] 1l, Pllrl xttt,tc t|"t
TitK \,-,llll]. KitK ll\ l]\ tl
\ll|\l IlIl]lI I'tt tt., t.t.rl;ii rt:rc
\loI

Kllpol]Ke Il ,l \leHce aKK}l]aT()\t


I}I]a]lIlllH lIlI lI ] \()p()lllc]i \tll
\1I]t lOt] ttccK.:l,lbKrr (l
,rcK 2()() J()() _r, ,r

,l!a)Ol1\ ()\. tlltl,ttltlr


}il Kl)\,|,IL|\l|| K,l\ll|,|\||| |(il i\ Hll\4l|.
,\ I] l i\ l ]1 l] (,Jl l{c ,

Ipll\Ia]{Ka\III

1,.-tl

-1,1

il

TaK}I\ c-l!1IaeB
tt 1lltl ii

cpL]b ]1,,l I] I tcKp},] ll l b] ll -l ri ,t l.t


t]r]K. .,l()ii K_lcB )I]
ll

0 ll\l clIala 8_l 11 lll],tcHttl. ,t )tic Iloc-lc J

) ]c\ll LIr]i]. K()llc,Ill().

\ lllllll \l\ l1,1ll


tillltt1-1ll ,tattl1-1llrrlIlcc \ ao-loxpal I.,l

lil\]Iloo ocTopo)]\Ilee I1,]


.1ll(I\,

,\ l]oI

tlJ

IJ l

plt_]}

tl

rlac

I]K)I]c

1]

tl\ \

.l_l1, \l(]. Llc-lb Jlol llcpLlo-t


-'tll ,| l tttttttl,tcc loxJ-

,lll\I. \] ToI . I]]ITelIct.I]]Ho


.ll,,' ( H\,l1 ll l(,LH1l\ll, cctt, t,. tt
_],i,l\l

-l tl t1,Illl

llc l]b] ] I]it ) \]-1\' I] lIe


r;]eBit I],l IlN1l1
l

IO\l\ l l Iel

,-

lI)al{1-1,1lll
l. I ()

1,1L

l,

l{

I]l}

K_Ictlil l]illlO \,,ll.


!,l]\ \1lacTK,tY
B().1o\paHI1,1llIllil (}1,1 R \lccTc L}ll|ll]

.lllll \llb tt,l lt ttll,ttoo


l\\,JL(|)\lllHl,

, Il,\l, l, Il,Bll||

iill.

i] KI{

IcKp!,I ]}l

!Ll1.1 KaKI.Ie-T()

l.,

, _s|

*-,l

-t.
.., l
':

-r*

'ij

..*.
}tr

.][l,ii illIL l}ccI() },;t (l)Opc,lll. ll NlapllllK t1,1 -1


\o,,IOtrOcToiiKllc \1 ,l
l).


ggt

d ,
oolrvopo1.1l1,b|J , ^ | ^ , '
. ^
^
^ ,ldN/
- ^ .

ts.

ts l!1 - , , .
,r t rt
-
,l. lr
]u Rq , tr
- . {
" \l
"II \Iecax
Ill. iepxacb .
_t l ]]\ .
pyc,la.
<<I,r,r, ]u -rl Nl -

ts.

1 ,\ I _l.
.ll t \,l,l \,l.,l t.I
, . , r

\I -

}{.
-( ,1",I ,
l .
,

il ]L , l"r ,r ]\,1,rI ,l N{

. ,
i ts ]\{ , J,Il .

J,Il

-l \|. r

t. r ,l,,1 ,
1"r ,
Nl . ts , .rr - L,t .
olrpKoB,
, BiLrlyHaN,!. N,IecTa - }L aD .

-l
- loKo8. F.r lol } \l} l.,l
_,] (
- , J- d. v.

.
-l ,q ll ,
.

128

.
},I .
.- , l
\l, ",l Nl Iopa }-1 _,]
.

,
N{ I,1 }1 "rI.
_]l 5 .r. lr l!1;1,1bKa , ,
l
-
. }"I
,
. .
, &
l!-. r
.

:{yL

_ jri&,

l"B

);rr,*.,

t
._ri

+.

5;{

l
tlcctltl lti|ltl1,1e.tlt ()\ )
I1},L]t,]\l } llilc l Ka\I
rI pe_] }t]\IIicii \I]lI pilll}l l1 I]O.,1o\paH l Ll l{ ,
lltl_]llcl }-lil. (ITo _1YL]
lIltlii BapllatlT 1_1r] ]IOii ]]]
,IOBI] lb l]I1\'\ \(IacTKa\
Bo-]o\pa]Il], ]11. lIll,l] I]
t]cc I !, Hiix]lBKll \1e,lKlI\ ,lOL]
It-]ll l]lL]bKOB \titpHOK. ]irir
Bae\tb]\ ]ol]tl,]b]lO _]lrtcKo trt lit
,l. {:l
llc\| _l,,llHr rIl ll.||l( ]lL,,ltl
()cHiicKtt
}ltI.
I },lci]

,l.tttl tlcl,Itltt l , lbHOtO 0il


TaKoii ,lol],l11 } }ltl l{c l
llol]a,lit,llIcb (I\l}, () R \1II.
.]ll. l]ccb\Ia

(), I ll,tl{Ol () L]il

]\]cpil,

YTp.llrLI1,t _tllttt at,r,crt


I]Bcl]\ . ,t tle TpaTttb
,lpllI0llcHHOc ! \I Hit
;llltttl I]i]cOJO, lcHllc t] l lO,1! \IpaK!' I()] I\ I]rI'Ii]
,l!tIl]lc aIO l]ilII Ha _lOB,,1K],

_]tlttt.t." \ ll\ljIcll ||(

||ll c,|\Il)\I\

l]\. ()tr-l\l tIcIo


!,-la,tctIIlll. tclt t1_1. tllo ll\lcH
Tlt\I (lalllc !J!' ll ,l)tiIl
t

ll. ]il}lcl

ll l] ()_1\_lIll

-]-l,loI1.1ll \IccI(). II\il\I tlc\I} (]},l, t]]Iu II). I]


\I.1HK\ 1,1l\\,K:]av Ha

11{I\1,1

l, lrII

t-tttltlii 1,1ii,,lioK. il l
_l"l

TL"IeHI]K)

IIIl l] l l cll\ l }'

tlcTopcrxHl,Kr t|ltlllc,rb, ptl,

10

-'L)

i,,,li,,.

,,t

p,i,]

tr_tB,

lc

]\ t tlrl

\ lb K:lKult-HlI} lb \1,1cKlII)\KlmIlli
l, ( !, !, it. -]cl]eBO.
_]()\! cKiLl) lr lt _l-ttt
II]-] IlcI,(). Ec,:ltl lt ltccIcl
.lt, Ilo]l ll-lN! l\l l1-1 ,il c-lllBO\1.
: -ltt ol I]tllI] BoJ

J}\:l. 'llll \llcKllnlll{Kc ll(OU


lI Ilc ]

{ii(,-

a),lI] 8 TaKll\

\lecTax ] ]Itt. 1,IalJHOc

N]cTb.

,:t.

tLc

lcK},T ]

\lll,lb]e I pcKI1. .1F}]l


),]Klle. \1!, Ilc cIOlll .l)]\lil
tl I aKo\l .lcrIilcKl{pyKrlttet (laKTtrpe.
.,l] tta l]o.t! Ol ),.'l
,lllma cO-1HIlc Ta\l ]l]l -

(lII -1 it !,lpcHHcii ,,IoB,lIl,


Hlt pcKar _] (-].
}] ) ]I\l c-,lct}"cT ()\!rI
lI ]ll coOTl]c Il L]), } )
()}Il.l.l ]a) ct{acl ll.
Bc,IcpO\1,1y,Illlc ,lltl)
"l trt. l.ttl BHtt l
I. \lo\leHTv lltl]cpmcII,L],. II.] lr},

"lii

Tcrtttc1,lc l 1,_l

(_:to\]a, tII]]\ peKlI. l ii -t;t

,tc. lttl ]-OBOprI.

]lOB,Ill,l\,I]I "llI t]]-l

-.r o,1ti),iKa. _lt .lHe\l


,llt ll,ttt lllLtbKtl, lteHHo
Ta\t a),,IIlxe HollI] ,,i,II llOK

lr

]Ia

paJ! d)OpeJL] Its-lrl otlcllb tl. l ,lI1\! -,1-l. ttc tttcTtl.,t


Il\ cIl]c\l.,lcHtl },ij !Tl]e llltlllc ll() II Ko,1ecoN]
I]cp l t a)-,l !I]K() I]L]r
_]]. ,lL]rI

]lt, l,t ttrl


lIo L] To\I c,]ytlile. ,I ,l]}, ,l Ko\I \li1-1ii .I
ll-ll] NIa,lo (),1olHlTOii
-rr-l ii, l\'l ,r
IltltIl

I,

ttIIl .lJ

). ]Ic }Icllcc

l\Nl:t-6 -

]lpll ,IoB.le R HI]Jo


\llt,lba.
-l ltcp0rllHil
\ Hll
O-l]l Ki]yHoii (lope,,t tl Ttl

llll,l ,l opal]-]ilH \l.


,ttr Korl ,l,l 1,.

:]\,) l{NI tl ,l},


K(l\t l1il.], . Il\ ltU ll,lL,1,1l1.1Ib \Io;,](Ho ] l]b]8ccTll
() l('Iclllllt) llJ \I.'cT:l (rlRlI
_l }I. tlTo laNI ,l}

IlccKo]I

() {bope_leii.

lt tc l()-l a]lIllTcK\
,lttli]( l(ll
F(lI\) \li1.It,ll l\l1.1tHb]ii. ]l,()\I! clilb) H!,)tHo R
Ilpll \Iil KltK PyKol}O;tCI1]()
,tciic,l Bl] . lr Ha,]a,lbIlb]ii
ll(ll1,IllllK 1111,Ill,prt,rtttl. t:t,ttti
()a) opllcIlTllptlBKtt .-Lr cbtl

]IcI]Kt{ c(),]t]:lt] \ (bope"leiI. o,];llL,l Hl l Lll\ j Kil l Lll{il lt,|l\L, Ii l)c|I,]lt

nc,llt\'l\lH. Itll IaKl L\_lL;

,jI

p_!-c-l()

]III.

l:liillt)m.'llllLl\
t:KIl.: n,lrl
llr

lJ

l1.1lllll ,l'lt

-';

\{

0 a/brl,

"i
0

, l(l<
),]ll

t} }1; Ll

J_ \lc

ll t l

. iilvr

,t-llt ll.,lll llllIIcI() ll( ll(,ll.


\liL]
tle BaHo. _ill{urt 0 .]

R t}\t _T
-.l ,,r t trl

xlt:HbKr ollTlt-T,c,teii ttrtll-

fl llapcTBil, cl.toTpc-t
. _,taBtrtrKr tl,r

-,t], ll. .ll,i


Il -loI}KocTbK)
!,1,1\l .
Ba,ro, Bctlepa ill},il O ]l },,r|1,1; c l,ilpitelUbcr] l.Ic

llpO-

!)) ] 1.1 ]it


ry ,r l!{ecTeIlKo.
r l . -.I lilltlKil
ltel,Kc. ]\{,rult

.1liljleKo

U paccBc,I,a t]cKollllmb
itl ll l]ecb \, \1llUl
rl }{ll\{1.1 L,.
rlt t.tl Htt r
u r ,l. lrK\ ilL' llpe, Lc l('(, llac.'l;1
. , }I (l
l . HacTanrt ltt!"I}l . lporiIe.,t
-ii. il KItcBir Hc-l,.

]\lljrrrl
ii. I} ,ilt} Jiltll ii
j],i}{ ,l -lll rI Ilelclcl}il,
-tii - 1,1 i\,tt lcnb lll] t{ Il
;
_li. lI\l:
.
J HJ } ll4
t

}{a.l ti

rt :rllt{ },,llLl.
l|. lt Ol1,Ic,l,I(pillllHK]K| (,lac l.'lIl },,|t!,. IIe,]it eii
I

rl}'Il Nrll

.f 'I'

}1,

polla " KapKH),,jltt'l


,l lll t]it . -]t,l.
ltilKoHe ll. Hil lIcpl(|\l L'(,l
itJ I ilpollrITart
tli .

ec-,]1.1

Lrcrl

J lii

-] ,. t \lo)t(eT

'

"lt|rl t1,1 ,
. L]rL, rt I& tl lt
]!{ i}l)

BpeitleH!l,

,l l,|,ii l
}lol [ ri cpitc l,b yxerl!l)o II,,lli cjloI](),,lt c-I,i]o ),il.
]l )tsil,,l :
]l()x()]ll-|lo ilo ,l ], r col]cc11 itOl TilKtl N,, I

tlllN,l. KirK !,,


. , KiiK l] 0.
illoxo l lili{JI,I ]tal I
l

]\,l:

) futl . -

}{ .
() . jto ,
lt .

} l1lltll()xl1,1tI Ilcc \lOIl .,l]] cHitc Itt. tIc }lcKlK)(|arl \']t]I-1iILll. I\lill]lll\
t]a l]ccKo_-lbKO,1aclcii. ' rc\
II ]]I a) Jir llpalL]O
l IIR_l] Hlt tllttl
-'t()l]-'Il0 (Klt\I}lc\l Jil llllt\'\()K),.
l. . ()lj )ll. ).tII]lllIlla ll,IccKI1 pii ]Fl()ii KpcIloc

'Iil

}allac:

Il'I'()-1llll] llb]

I) Ii() Hl] ltIIr \,K;l}afltllnc l]b]]l]c l]c\,]la,liI. }ll]\lIl


]] IilKll 1lO,till() I]ccTti -

. l t rlc :tc- ttl ll\.]il.


KclTLl111 rlt,t ttt ] ], l1c ll lI-I-1l
, tltr,
Llc\_'lllIl.t I]oItcpIllcT
1ltl. ttlBlt l, \ llI{llc,

l(tlttc,ttttr. llll Ilc\ illlIlj


-

.'t]
11

l ()\(]IllllLll l]c llll l ll

l!.ltIl,L ,rtll ltl

()lt,t\ l ]().rt,(tac I Oll tlliOI_Ia

oI ],l|,I\,].lcil, TltK. tKlB1-1ll[l|lclc'l i]I)Ii)o]]1)B _il()\]()ti. ilI:L) I]ltc\lelllKll\lll t]Po]c: oy.lllTb !. tt rl. il \I)iIliJ!l lll \_,{\l:),

llttOTIloc tle L']}l pot]Ll() ll]lKitK()K) a{li!.I JK{)l{).


c l pll rtl,r1l.t Iliti,ll:IL |,||{.,a Ic,l l1,1,l\,l)l,,l\, l,,i \ .,\,
}la l'ecTo, ljit }l\ \\. ](|. tI -1;i }llt pl]K(,ij\ ltr IlIc l l \.

Iltrlt.ttt c,I!t:tll,'lltt. l\,,l), IaIil||,l|| i1,] \l,


|,|,1J),j
r"T :lO\{()ii. tl }-lOl]llI] Hil o.{t]oll lr1,1LlK Il, iJ() (ri!1,1
Ha]"tlt1,1 \'lIl()I()\I}.
Tcllcpb llucK) \ll1,1cll1,1,{)a c]r!'.]c
'I lll)I1,IIl'l ll.,(,l lKl., (
lBo(|lB,la,,b .l\(tI,,,l
],, ,, ,, ,],,
Jal.lllolIacl c-lc.t}'K)Illc\1 : j l()K), I]ilK) ] i ]1],] lI !] a_ l}
oK.'cl]ilplOelOBtIetI Hlt()cI1,1l]l,. ll\ l].l ill ]5 \
ll ()ll IvJil. ljIc \1IlOjo IJO-1llTa,] ])ltK1) ] ll l lc
t lillilhl \,llllb, PilI\ll Ilii;,ll l(],i ,, |., .,
\lrlco }I ()lIJ-l l} () \l()l] Ililcil ll
)) r{c Olpal]tl,{ilt]ilcTc Il()pl]cK) l]l]c.l ],11,
\t clllc \to;Kflo oIlIaclll \lllpUIbcr. ()li I]lltIIlo
,1 l,tllc Bi]c,ril l]b| (), IOl]}. ]lll i]c L 1] 1r.lrl
tI l} cI!oK) lto1-1\ litK t|lr,tt.tltrtctl l.t. tt,

, (IT1) llllNaKllc oIllcI]b] lIc o\loIil|t)L


tl_t ta ().:ll.ttl Bcllcp lI()]l],I \) ]t)

iI

l-

||

||\'||\:|\l||l,'tanc1,1, ('l||,,,i|,|

Il,

(l ttl
tt16.ttttlTbcil (Il Hiic\IctllcK- ll l1lIo!.tx ll\cba-I!}l l1,1 \l! | l1ll( | ||, Il, ( |ill).lcl|||,\,)l lnl iHllillILi | |lc}|,It)\loll
Il() a)],],IIl()ii \lcclIl1. to I]cccul]) ra ,lcllatl]I
\,}{\,. Hllo,,lrIcIlll\ lo i1.1lllIl] -]I} l()l]O]() Tpl]I]oK)

tlllrl_;t

,itlrtilii

.lo ll.,.

lI oll()l)o;dHl1l1

| |

l ll|\

l |

| |

c\\lK\,

'

( ,I

t,rit,tt,

\o\ollcl]lt,

Xolo,tcttt ltil.r tli]-

A.1-1ltttt.t .

l.t

Ll

()1llli-, tt 22-

_
,*;

,lccKit\l1.1: paKI1 }ilTallLt1.,l l], l)1,1illl, tLllll,


Ha ]l]itl(){ laoc \lcclO. ,l l)aKli ]]lr\ I.
\().1()ltIl(ll, ,,\'I)li)l 1,II l l ( 11( ' , , l l ' | . ( , t , ,I Ii,,l.
KOI}

tirK)l }.lccb ),_lIl]b. \()IrI ,]\l 1]tl()1.1lt 1() lj I!ri


\{ilcca }l()ii ]. l(().t /Ki],I}.i i] rl!l

\1ccIa. l]lIjlIl\Io, l} Ilcl)l{o_i


lll\{)l]:
I]) |lI1c), llc\_1a(l ,ll,]"ll1H}Jlln
tlc o]IlacllT 1.1l\jla
"lt{iitl. }. R !J() } IlHOii ii. HttKllt,Ia tlc jil}_Li ,{ l9 \lxrl
l{2 rt1,la, Il 1,:ttt-,t .tt,. ttlt , Piltc

"CltttaitKl.t", ir tlct: tlllrl


i rl"t. ll ,I .tl1,1. llIo llc lla io
It\t('Il,.]((Kll t,l trtLc-l (, ll(l |\,(). llL-,!,
rpcrr!1 tt t oBIlKol] llc lloit_lil_,locb BilT t1,1HO \l icllctIlIe ,I\l{it
tr 5 _tcctlK. l() tl ] \,jlI1_1,]IIl \ tll{
OK1,1() 1,1

poBt{o lllII t{c oc-litIocb. tlapct,tlll.


l,t"ll}{lr Jrtccb l l ltj] l I. (t ()

13

l'l)
h3

li

0!g//

gg g
rg, ,"t

i',l
.i't
h K,Pa/O)tr

t]i.

,t0
utl

G-l

t?

142